Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 422103"

Transkrypt

1 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012

2 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

3 S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... M 1 I... 1 W zawodowego Struktura egzaminu zawodowego... 5 C Cz Podstawa uznania egzaminu za zdany Po MODUŁ INFORMACJE O ZAWODZIE... M 1. Zadania zawodowe... 1 W... 1 M... 1 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAO... M Kwalifikacja 1. T P P... 1 P... 6 Kwalifikacja 2. A.67. W - pocztowych i kurierskich P P ZAŁĄCZNIKI... Z SŁOWNIK POJĘĆ... S k

4

5 M 1. I MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE I Czym jest egzamin zawodowy? O zmiany w szkolnictwie zawodowym. W no kwalifikacje. P w zawodz w danym zawodzie zestaw kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. E w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej. E U i ania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez R C K E rzez Ministra Edukacji Narodowej w 1999 roku. Na i E egzaminatorzy. E ustalonym K Centralnej. T zawodowego. E w w podstawie W jeden, dwa lub trzy egzaminy w danym zawodzie. M Strona 1

6 M 1. I Dla kogo przeprowadzany jest egzamin zawodowy? Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: policealnych, eksternistycznych. W zawodowego Zmiany w formule egzaminu zawodowego i w sposobie jego przeprowadzania M E N rozp sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania publicznych. J uczniem lub 1) w ; 2) z, nie d terminem egzaminu zawodowego. J absolwentem 1) w ; 2) z, 4 ed terminem egzaminu zawodowego; 3) d wiadectwo uko z, sz zawodowego. J kwalifikacyjny kurs zawodowy, OKE 1) M Strona 2

7 M 1. I 2), nie przed terminem egzaminu zawodowego; 3) do J kwalifikacyjny kurs zawodowy 1) w do egzaminu zawodowego ; 2) z do przed terminem egzaminu zawodowego; 3) J w trybie eksternistycznym 1) w wniosek o dopuszczenie do egzaminu eksternistycznego zawodowego (patrz ; 2) z do dnia 31 stycznia ; 3) ; 4) w zawodzie z egzaminu,, wania pracy w danym zawodzie. J ponadpodstawowych 1) w ; 2) z na miejsce zamieszkania za zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed terminem egzaminu zawodowego; 3) d nostryfikacji turalnych u 4) d o M Strona 3

8 M 1. I M I Z W S Dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb e psychofizycznych I zaminu zawodowego jest publikowana na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. S S w zakresie: egzaminu, kwalifikacje w zawodzie M Strona 4

9 M 1. I 3. Struktura egzaminu zawodowego E C C. C z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. C trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie te z 40 Organizacja i przebieg W Z pracuje przy: indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym wspomaganym elektronicznie w jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, osobnym stoliku w przypadku, przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, O stanowisk Z ch. M Strona 5

10 M 1. I P elektronicznego P Z otrzymuje od przew gzaminacyjnego adres strony internetowej oraz dane do (rysunek M1.1). N zalogowaniu Z M1.2, M1.3 i M1.4). Po zatwierdzeniu p P M1. egzamin. Rysunek M1.1. Okno logowania do systemu egzaminacyjnego Rysunek M1.2. Okno wyboru egzaminu Rysunek M1.3. I M Strona 6

11 M 1. I Rysunek M1.4. Zatwierdzenie wyboru egzaminu Na kolejnym rysunku, na jakie Z, egzaminu. Aby na nie odpowiedzi, Z wybiera numer danego zadania (rysunek M1.5). Rysunek M1.5. Okno z uruchomionym egzaminem Po wybraniu danego numeru zadania, w kolejnym oknie Z zaznacza a, c P (rysunek M1.6). Rysunek M1.6. Okno z wybranym zadaniem M Strona 7

12 M 1. I S Z D ysunek M1.7). Rysunek M1.7. Okno z uruchomionym egzaminem rejestrowanie udzielonych odpowiedzi Z Z i kolejnym oknie (rysunki M1.8, M1.9 i M1.10). Uwaga! Z E jego zdawanie. Rysunek M1.8. Okno z uruchomionym egzaminem M Strona 8

13 M 1. I Rysunek M1.9. P aminu Rysunek M1.10. K P opcji Kliknij tutaj, aby udzielono odpowiedzi oraz liczba poprawnych odpowiedzi (rysunki M1.11 i M1.12). Rysunek M1.11. I M Strona 9

14 M 1. I Rysunek M1.12. I P ronicznego systemu zdawania Z L owego na Z. Z ci pisemnej egzaminu zawodowego, czyli 100%. W Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. M Strona 10

15 M 1. I C ktyczna egzaminu C praktyczna jest przeprowadzana w formie testu praktycznego. C egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Stanowisko wa w egzamin. Na za stanowiska egzaminacyjnego Z egzaminu zawodowego. C 240 C konkretnej jest w module 3. informatora Podstawa uznania egzaminu za zdany Z 1) (czyli Z, i 2) co najmniej 75% p Wynik egzaminu zawodow W M Strona 11

16 M 1. I 4. Po Z J Z przeprowadza OKE roboczych od daty egzaminu w Z Dyrektor OKE rozpatruje za W stwierdzenia nar OKE w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej Z ch albo Z ch w jednej szkole/plac u pracodawcy lub w jednej sali, a Z R dyrektora OKE jest ostateczne. Nowy termin egzaminu ustala dyrektor OKE w porozumieniu z dyrektorem CKE. U nienie egzaminu P egzaminu 1), 2) wniesienia CKE podczas egzaminu telekomunikacyjnego lub n, 3) praktycznej egzaminu zawodowego Z D OKE CKE e un Z w przypadku: 1) oceny, kart odpowiedzi lub odpowiedzi Z zapisanych i zarchiwizowanych w elektronicznym systemie przeprowadzania egzaminu, 2) M Strona 12

17 M 1. I Dokum W przypadku, gdy Z potwierdz kwalifikacje w zawodzie O danym, otrzymuje. Dyplom wydaje egzaminacyjna. P u O ch terminach w trakcie P Z M Strona 13

18 M. Informacje o zawodzie MODUŁ. INFORMACJE O ZAWODZIE 1. Zadania zawodowe A technik powinien zawodowych: 2) organizowania imprez i 4) rozliczania imprez i 2. W W zawodzie technik 2 kwalifikacje. Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol kwalifikacji z podstawy programowej Nazwa kwalifikacji K1 T.13. Planowanie i realizacja imprez i K2 T.14. P 3. M K a w zawodzie technik w 4-letnim technikum. Istnieje T 13 Planowanie i realizacja imprez i T P oraz M Strona 1

19 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAO Kwalifikacja K1 T.13. P 1. P z kwalifikacji T.13 Planowanie i realizacja imprez i 1. P U 1) W P na P P Dubrownik P d A. Albanii. B. S C. Chorwacji. D. J O : C. U 3) propo P S S O G rej celem J K -C J biuro turystyczne? A. S B. Z C. M D. K. O : D. M Strona 1

20 U ) u na pr P W I A. B. C. D. O : D. 1. R U 1) D na dobiera P d P W a grupy? A. W motelu. B. W pensjonacie. C. W polu biwakowym. D. W O : B. U 2) D turystycznego, chu turystycznego; M Strona 2

21 P Przy wyjazdach zagranicznych zawierania polisy na rzecz turysty w zakresie A. KL i NW. B. KL C. NW D. O : A. 1. R U 1) Stosuje metody, na P Odprawa pilota wycieczek dokonywana jest A. na lotnisku. B. C. D. O : B. U ) P rozpoznaje sposoby organizowania czasu w. P U A. B. na C. D. O : D. 1) U 7) P ego. M Strona 3

22 P K ochronnych koniecznych na odwiedzanych przez niego obszarach? A. Rezydent. B. P C. Touroperator. D. Pilot wycieczki. O : C. M Strona 4

23 2. Przy T. P turystycznych d T C S Z integracyjno-krajoznawczej. K O C S O I o K D W ienia: Kosztorys wycieczki, O wycieczki integracyjno-krajoznawczej z ramowym programem. - krajoznawczej: Z U. Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut. Z -krajoznawczej. B T C S ul. 3 Maja Karpacz tel: 75/ , fax: 75/ G W III L O M Reja ul. Wiosenna G W S P Z dniowej wycieczki integracyjno- K r. Celem wycieczki jest zapoznanie u K W K W C P W P C. P -krajoznawczej z ramowym programem. Z Dyrektor Hanna Pakowska OFERTA BIURA "CZARNE STOPY" 150, M Strona 5

24 ubezpieczenie 1 osoby z grupy (NNW + KL) -osobowego autokaru owcy - d T C 10% (w VAT O C S Kierownik Artur Czarnecki. OFERTY OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH 1. B K P -347 Karpacz Oferujemy: tanie noclegi w pokojach: 1, 2, 3 i 4-osobowych, telefon i fax, od do Ceny pokoi: dla grup szkolnych C obiadokolacja S M PTSM Ś - ul. Orczykowa 12, Karpacz Oferujemy: 330 miejsc noclegowych, TV M Strona 6

25 Ceny pokoi: -4 osobowy - -8 osobowy - dla grup szkolnych -4 osobowy - -8 osobowy - I -3 os. N PTSM Z S G C obiad kolacja 3. D T Ś -576 Karpacz Oferujemy: telefon, radio, TV, Ceny pokoi: anicznych pok apartamenty 2 pokoje C M Strona 7

26 P D T M Strona 8

27 INFORMACJA O ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH KARPACZA Ś W Godziny otwarcia Bilety: normalny Muzeum Zabawek Godziny otwarcia d Muzeum Sportu i Turystyki Godziny otwarcia 9.00 d W C Ś K Godziny otwarcia Bilety: pon. O Karkonoskiego Parku Narodowego d D Skocznia Orlinek B S D Trasa przejazdu L G W Z G a 113 Z G d 90 d J G 55 J G Karpacz 14 P K u. W Drivers working hours According to European convention AETR (Journal of Laws 94/99 pos.1087) every bus driver has to keep the following rules: 1. Total driving time between two rests (two daily rests or daily and weekly rest) cannot exceed 9 hours. Twice a week the driver is allowed to drive 10 hours a day. The bus cannot be driven by one driver longer than 4 hours 30 minutes without the break. 2. After 6 following daily driving periods (total max. 56 hours) the driver has to have weekly rest. M Strona 9

28 3. Total driving time during two following weeks cannot exceed 90 hours. 4. After 4 hours 30 minutes driving, driver has to stop for at least 45 minutes, that break could be replaced by few shorter breaks (min. 15 minutes) spread along the 4 hours 30 minutes and after. 5. The driver is not allowed to fulfill any other duties during the break. Waiting at the parking could be counted as a resting time. Zeit der Busfahrerarbeit Z V AETR (DziennikUstaw z 1999 r., nr 94, poz. 1087) Jeder Busfahrer muss sich an die folgenden Vorschriften halten. 1. D Z F d E E 1 Erholungspause pro Tag und ein Erholungstag pro Woche) S Z F S W U d F S M 2. N Z F F F insgesamt 56 Stunden) der Fahrer muss unbedingt eine tagelange Pause haben. 3. D Z F d S W A 4. Nach der 4.5 Stunden der Fahrt, der Busfahrer muss eine Pause (mindestens 45 Min.) E E beginnt. Diese P P S Z W genannten Pause der Busfahrer darf nicht andere Arbeiten nachgeben. Zur Zeit darf man dagegen Zeit der Erwartung anrechnen. R C AETR 1. L - -dire 2 pauses par jour ou 1 pause par jour et 1 pause par semaine) ne doit pas exc C 10 heures, maisuniquementdeuxfois par semaine. Le chauffeur peutconduire sans interruption pendant 4 heures et 30 minutes. 2. A ent 3. L 4. A L L E M Strona 10

29 - AETR ( ,. 1087) : 1. 9 ( ). 10, (.. 56 ), , 45, ( ). 45, 15, 4..,. KOSZTORYS Transport autoka G W -Karpacz-G W N W U NNW d - - Przewodnicy: - - Inne wydatki: - - M P VAT Ł VAT M Strona 11

30 K OFERTA WYCIECZKI Z RAMOWYM PROGRAMEM dla: B T C S ul. 3 Maja Karpacz tel: 75/ , fax: 75/ Oferta Nazwa/rodzaj imprezy: Termin: Liczba u Cena: Cena jednostkowa: CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI Data/godz Ś Czwartek P M Strona 12

31 ZAMÓWIENIE NOCLEGU Z DANE PILOTA P M ABC ul. 11 Listopada Karpacz M Strona 13

32 UMOWA ZLECENIE USŁUGI PILOTAŻU Z Z 2... w... Z Zlec Z... w terminie do... Z Z W Z Z Zleceniodawcy. W K C W formy pisemnej. U Zleceniodawca Zleceniobiorca M Strona 14

33 O Kosztorys wycieczki Rezultat 1 30% Oferta wycieczki z ramowym programem Rezultat 2 40% Z Rezultat 3 20% U Rezultat 4 10% K U P 4) opracowuje programy imprez turystycznych; 6) ; 8) ustala ceny imprez i. 2. Rezerwacja 1) ; 3) R 3) planuje i. Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji T.13. P turystycznych ych. M Strona 15

34 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAO Kwalifikacja K1 T.13. P 1. P z kwalifikacji T.13 Planowanie i realizacja imprez i 1. P U 1) W P na P P Dubrownik P d A. Albanii. B. S C. Chorwacji. D. J O : C. U 3) propo P S S O G rej celem J K -C J biuro turystyczne? A. S B. Z C. M D. K. O : D. M Strona 1

35 U ) u na pr P W I A. B. C. D. O : D. 1. R U 1) D na dobiera P d P W a grupy? A. W motelu. B. W pensjonacie. C. W polu biwakowym. D. W O : B. U 2) D turystycznego, chu turystycznego; M Strona 2

36 P Przy wyjazdach zagranicznych zawierania polisy na rzecz turysty w zakresie A. KL i NW. B. KL C. NW D. O : A. 1. R U 1) Stosuje metody, na P Odprawa pilota wycieczek dokonywana jest A. na lotnisku. B. C. D. O : B. U ) P rozpoznaje sposoby organizowania czasu w. P U A. B. na C. D. O : D. 1) U 7) P ego. M Strona 3

37 P K ochronnych koniecznych na odwiedzanych przez niego obszarach? A. Rezydent. B. P C. Touroperator. D. Pilot wycieczki. O : C. M Strona 4

38 2. Przy T. P turystycznych d T C S Z integracyjno-krajoznawczej. K O C S O I o K D W ienia: Kosztorys wycieczki, O wycieczki integracyjno-krajoznawczej z ramowym programem. - krajoznawczej: Z U. Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut. Z -krajoznawczej. B T C S ul. 3 Maja Karpacz tel: 75/ , fax: 75/ G W III L O M Reja ul. Wiosenna G W S P Z dniowej wycieczki integracyjno- K r. Celem wycieczki jest zapoznanie u K W K W C P W P C. P -krajoznawczej z ramowym programem. Z Dyrektor Hanna Pakowska OFERTA BIURA "CZARNE STOPY" 150, M Strona 5

39 ubezpieczenie 1 osoby z grupy (NNW + KL) -osobowego autokaru owcy - d T C 10% (w VAT O C S Kierownik Artur Czarnecki. OFERTY OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH 1. B K P -347 Karpacz Oferujemy: tanie noclegi w pokojach: 1, 2, 3 i 4-osobowych, telefon i fax, od do Ceny pokoi: dla grup szkolnych C obiadokolacja S M PTSM Ś - ul. Orczykowa 12, Karpacz Oferujemy: 330 miejsc noclegowych, TV M Strona 6

40 Ceny pokoi: -4 osobowy - -8 osobowy - dla grup szkolnych -4 osobowy - -8 osobowy - I -3 os. N PTSM Z S G C obiad kolacja 3. D T Ś -576 Karpacz Oferujemy: telefon, radio, TV, Ceny pokoi: anicznych pok apartamenty 2 pokoje C M Strona 7

41 P D T M Strona 8

42 INFORMACJA O ATRAKCJACH TURYSTYCZNYCH KARPACZA Ś W Godziny otwarcia Bilety: normalny Muzeum Zabawek Godziny otwarcia d Muzeum Sportu i Turystyki Godziny otwarcia 9.00 d W C Ś K Godziny otwarcia Bilety: pon. O Karkonoskiego Parku Narodowego d D Skocznia Orlinek B S D Trasa przejazdu L G W Z G a 113 Z G d 90 d J G 55 J G Karpacz 14 P K u. W Drivers working hours According to European convention AETR (Journal of Laws 94/99 pos.1087) every bus driver has to keep the following rules: 1. Total driving time between two rests (two daily rests or daily and weekly rest) cannot exceed 9 hours. Twice a week the driver is allowed to drive 10 hours a day. The bus cannot be driven by one driver longer than 4 hours 30 minutes without the break. 2. After 6 following daily driving periods (total max. 56 hours) the driver has to have weekly rest. M Strona 9

43 3. Total driving time during two following weeks cannot exceed 90 hours. 4. After 4 hours 30 minutes driving, driver has to stop for at least 45 minutes, that break could be replaced by few shorter breaks (min. 15 minutes) spread along the 4 hours 30 minutes and after. 5. The driver is not allowed to fulfill any other duties during the break. Waiting at the parking could be counted as a resting time. Zeit der Busfahrerarbeit Z V AETR (DziennikUstaw z 1999 r., nr 94, poz. 1087) Jeder Busfahrer muss sich an die folgenden Vorschriften halten. 1. D Z F d E E 1 Erholungspause pro Tag und ein Erholungstag pro Woche) S Z F S W U d F S M 2. N Z F F F insgesamt 56 Stunden) der Fahrer muss unbedingt eine tagelange Pause haben. 3. D Z F d S W A 4. Nach der 4.5 Stunden der Fahrt, der Busfahrer muss eine Pause (mindestens 45 Min.) E E beginnt. Diese P P S Z W genannten Pause der Busfahrer darf nicht andere Arbeiten nachgeben. Zur Zeit darf man dagegen Zeit der Erwartung anrechnen. R C AETR 1. L - -dire 2 pauses par jour ou 1 pause par jour et 1 pause par semaine) ne doit pas exc C 10 heures, maisuniquementdeuxfois par semaine. Le chauffeur peutconduire sans interruption pendant 4 heures et 30 minutes. 2. A ent 3. L 4. A L L E M Strona 10

44 - AETR ( ,. 1087) : 1. 9 ( ). 10, (.. 56 ), , 45, ( ). 45, 15, 4..,. KOSZTORYS Transport autoka G W -Karpacz-G W N W U NNW d - - Przewodnicy: - - Inne wydatki: - - M P VAT Ł VAT M Strona 11

45 K OFERTA WYCIECZKI Z RAMOWYM PROGRAMEM dla: B T C S ul. 3 Maja Karpacz tel: 75/ , fax: 75/ Oferta Nazwa/rodzaj imprezy: Termin: Liczba u Cena: Cena jednostkowa: CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI Data/godz Ś Czwartek P M Strona 12

46 ZAMÓWIENIE NOCLEGU Z DANE PILOTA P M ABC ul. 11 Listopada Karpacz M Strona 13

47 UMOWA ZLECENIE USŁUGI PILOTAŻU Z Z 2... w... Z Zlec Z... w terminie do... Z Z W Z Z Zleceniodawcy. W K C W formy pisemnej. U Zleceniodawca Zleceniobiorca M Strona 14

48 O Kosztorys wycieczki Rezultat 1. Oferta wycieczki z ramowym programem Rezultat 2. Z Rezultat 3. U Rezultat 4. K U P stycznych. 4) opracowuje programy imprez turystycznych; 6) ; 8) ustala ceny imprez i. R 1) ; 3) R 3) planuje i. Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji T.13. P turystycznych M Strona 15

49 MODUŁ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAO Kwalifikacja K2 T.14. Prowadzenie informacji turystycznej ora turystycznych 1. P z kwalifikacji T.14 Prowadzenie informacji turystycznej ora turystycznych 1.1. Prowadzenie informacji turystycznej U 3) P klasyfikuje walory turystyczne; r P P P P N L Ś D iedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO nie jest wymieniony A. P B. Malbork. C. Z D. Jawor. O : A. U 5) uczestnikami rynku turystycznego, P O A. touroperator. B. pilot wycieczek. C. agent turystyczny. D. przewodnik turystyczny. M Strona 1

50 O : B. U 6) turystycznych, turystycznego. P I P A. B. na swojej stronie internetowej. C. P D. w katalogu ofertowym biura turystycznego. O : B P U 5) S imprezy turystyczne, ; imprezy turystyczne. P J C VAT wystawionej dla biura turystycznego? N J.m. I Cena jedn. netto W netto VAT (%) W brutto Pobyt w hotelu doba 4 925,93 8% 1000,00 A. 231,48 B. 250,00 C. 264,33 D. 267,50 O : A. M Strona 2

51 U 6) S imprez turystycznych, na turystycznych; turystycznych. P P A. najmu. B. C. czarteru. D. agencyjnej. O : D Zleceniodawca zleca Agentowi prowadzenie działalno ci polegaj cej na zawieraniu w imieniu Zleceniodawcy umów Strony ustalaj, e Agent b dzie zawierał umowy wył cznie z klientami maj cymi miejsce zamieszkania lub siedzib na terenie Agent jest upowa niony do zawierania umów opisanych w 1 w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy. Agent jest upowa niony do odbierania o wiadcze woli od osób trzecich ze skutkiem dla Zleceniodawcy. Agent jest upowa niony do przyjmowania dla Zleceniodawcy zapłaty za wiadczenie, które spełnia za Zleceniodawc. U 7) Stosuje instrumenty marketingu w imprez turystycznych, na ; dobiera turystycznych. P adowe zadanie 6. K A. Umieszczanie aktualnej oferty biura turystycznego w oknie wystawowym. B. Zmiana miejsca noclegu w ofercie wypoczynku letniego w Hiszpanii. C. Zawarcie umowy o wsp D. U zakupu na raty ofert wypoczynku letniego dla dzieci. O : B R U 1) R na M Strona 3

52 P d P J VAT lp. Nazwa towaru Symbol statysty czny towaru lub J.m. I Cena bez podatku VAT (netto) W bez podatku VAT (netto) Stawka podatku VAT w Podatek VAT kwota W podatkiem VAT (brutto) % DBL doba , , , ,00 2. SGL doba 9 259, , , ,00 3. apartament doba 3 370, , , ,00 4. obiad szt 36 87, , , ,00 5. kolacja szt 24 60, , , ,00 S RAZEM 12055,55 X 13020,00 przelew 14 dni A. B. C. D O : B. U ) P oblicza VAT P J VAT A. 0% B. 5% C. 8% D. 23% O : C. M Strona 4

53 U 6) na VAT P d P poleceniem przelewu dla hotelu. W A. B. wierzyciela. C. D. banku wierzyciela. O : B. M Strona 5

54 2. P T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz d S W Z K od P N K O V M U i F VAT D V Czas na wykonanie zadania wynosi 150 minut. Z K Od: Do: T Z K S P J K Waszej oferty w terminie C OFERTA WCZASÓW V M ul. Wczasowa K P jest w dzielnicy uzdrowiskowej (80 m od ). Budynek murowany 4 kondygnacyjny na 90 Pokoje 2, 3 osobowe z i TV-Sat, telefon, sejf do Internetu. Na miejscu klimatyzowana sala restauracyjna. Do dyspozycji czynny lobby bar, baza zabiegowa czynna od do zabiegi kuracyjne typu: klasyczny, solankowa, borowinowe, magnetoterapia, laseroterapia, lampa Sollux, taras z na dachu hotelu, elegancka winda. Termin O Dziecko 3 12 lat pobyty tygodniowe od soboty do soboty C basenu, 3 zabiegi, podatek VAT. O u przyjazdu. M Strona 6

55 D S P N d P S ul. Kwiatowa Warszawa tel/fax: (22) UMOWA ZGŁOSZENIE ORGANIZATOR: d P S ul. Kwiatowa Warszawa tel/fax: (22) Anna Nowakowska ur r ul. Moniuszki Warszawa Jan Nowakowski ur ul. Moniuszki Warszawa UMOWA ZGŁOSZENIE O tycznej: Impreza nr: impreza do: Termin imprezy Zakwaterowanie W Transport Miejsce wyjazdu Ś Data wyjazdu Godzina wyjazdu I KLIENCI - UCZESTNICY Adres Data urodzenia Cena C P P D I Adres Tel. kontaktowy P Zobowi zuj si do Przestrzegania przez wszystkich klientów obj tych niniejsz umow, Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezach Turystycznych, organizowanych przez BP Słoneczne Wakacje w Warszawie, których egzemplarz otrzymałem. Przeczytałem, zrozumiałem i zaakceptowałem ogólne warunki ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpiecze i Reasekuracji S.A Warta. Wyra am zgod na wykorzystanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie do wykonywania tej umowy oraz informowania klientów o P M Strona 7

56 I II III IV V VI WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓŻY SŁONECZNE WAKACJE Z WARSZAWY 1. Z - imieniu. 2. Osoby podane w umowie O ie. 1. I aju, klasie i przep 2. W trakcie trwania imprezy i w celu jej sprawnego przebiegu klient- dotrzymywanie punktual 3. W przypadku imprezy zagranicznej klient- 4. Klient K 2. O onej w umowie- lub wzrostu W - 3. W W W a klienta od umowy zachowuje on 4. J 5. J J K O a. K - - b. - - c. - - d. - umowie- e. O - - -uczestnika na granicy. 2. W a. O - - o 30 dni - b. - w umowie- 3. Dzieci d 4. Klient- noclegi i zenia. 1. Klient- Z i U 2. R - a. Turystyka zagraniczna b. Turystyka krajowa w trakcie trwania imprezy/turnusu. 1. P d P S W 2. P 3. O U Z I G U T U SIGNAL IDUNA O W KL NNW USD T U WARTA S A U h w U pobytu zamieszczonym w voucherze. 4. K P 5. K M Strona 8

57 DOWÓD WPŁATY D dnia 20 r. KP Nr Od kogo: WINIEN Kasa MA Konto O Za co gr Numer S Razem: SYMBOLE PL. KAS. Nr groszy jak Wystawi S Z Rap. kasowy K Nr poz. podpis kasjera M Strona 9

58 VOUCHER Termin... Voucher nr... S... Nazwa hotelu dla zakwaterowanie struktura pokoi: inne data M Strona 10

59 FAKTURA VAT MARŻA Sprzedawca Adres NIP Nabywca: Adres: Lp. Nazwa towaru lub us F VAT O NR M Data wystawienia faktury: D NIP I JM Cena Stawka VAT W S Bank: D P RAZEM T Nr. konta: S Wystawiono na podstawie art.119 ust. 10 ustawy z dnia 11 O U Rezultat 1; F VAT - Rezultat 2; D Rezultat 3; Voucher na pobyt Rezultat 4. K 1) 2) U zadaniem praktycznym: 2. P 5) sporz imprezy turystyczne; 6) imprez turystycznych. 3. R imprez turystycznych; M Strona 11

60 Inne zadania praktyczne z zakresu kwalifikacji T.14. Prowadzenie informacji turystycznej urystycznych rozliczania imprez turystycznych. M Strona 12

61 Z ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK W ZAŁĄCZNIK. P t turystycznej ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie ZAŁĄCZNIK W ienia do egzaminu absolwenta ZAŁĄCZNIK W zawodowego ZAŁĄCZNIK 6. Wykaz O Komisji Egzaminacyjnych Z Strona 1

62 Z ZAŁĄCZNIK W U D U N R MEN szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 7) R MEN D U R M E N D U R MEN (Dz. U. z 2012 r., poz. 262) Z Strona 2

63 Z ZAŁĄCZNIK. P Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. C w wykonywania pracy zawodowej i Z otoczeniu gospodarczo- w zawodowa, nowe techniki i technologie, a zakresie poziomu wiedzy i W i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w p z O w zawodach, a tym samym W stosownie do jego potrzeb i i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania E uczen kwalifikacji w CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A 2) organizowania imprez i ug turystycznych; 4) rozliczania imprez i EFEKTY KSZTAŁCENIA D BHP B higiena pracy U zakresie ochrony pracy i ochrony Polsce; higieny pracy; wykonywaniem 7) organizuje stanowisko pracy zgodnie z i higieny pracy oraz stosuje prz 10) udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w i (PDG). Podejmowanie i U Z Strona 3

64 Z obszaru funkcjonowania gospodarki rynkowej; podatkowego i prawa autorskiego; z gospodarczej; 10) planuje i 11) optymalizuje koszty i JOZ J U 1 i w 3) analizuje i w racy; 5) korzysta z (KPS). Kompetencje personalne i U 1) przestrzega zasad kultury i etyki; 2) jest kreatywny i konsekwentny w 4) jest otwarty na zmiany; 7) przestrzega tajemnicy zawodowej; zespole. OMZ O U 3) kieru ramach obszaru turystyczno- PKZ T PKZ T U U 1) charakteryzuje rodzaje turystyki; produkty turystyczne; 8) charakteryzuje oraz monitoruje krajowy i zagraniczny ruch turystyczny; Z Strona 4

65 Z 10) stosuje progr w II T.13. Planowanie i realizacja imprez i 1. Planowanie i kalkulac U zakresu geografii turystycznej Polski i 2) korzysta z map geograficznych i 4) opracowuje programy imprez turystycznych; 7) oblicza koszty imprez turystycznych dla grup oraz koszty jednostkowe; 8) ustala ceny imprez i 2. Rezerwacja imprez i U on-line; rystycznego; 3. Realizacja imprez i U ystycznego; 3) planuje i zakresie realizacji imprez i styczne; 10) monitoruje przebieg realizacji imprez i T P 1. Prowadzenie informacji turystycznej U 1) tworzy i aktualizuje bazy danych informacji turystycznej; 2) udziela informacji turystycznej; P turystycznej; uczestnikami rynku turystycznego; 6) opracowuje m P imprez turystycznych U imprez turystycznych; imprez turystycznych; imprez turystycznych; imprezy turystyczne; imprez turystycznych; 7) stosuje instrumenty marketingu w imprez turystycznych. 3. Rozliczanie imprez i Z Strona 5

66 Z U imprez turystycznych; WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE S pomieszczenia dydaktyczne: - ofertami i dzia tym wzory polityczne Polski, Europy i komputerowe (jedno stanowisko dla jednego tym stosowane w informacji pro mapy turystyczne Polski, Europy i geograficzne. K S nauczanego zawodu w P dostosowany do specyfiki regionu, w zawodzie. M zawodowego 1) E ramach obszaru turystyczno- 370 godz. T.13. Planowanie i realizacja imprez i 330 godz. T P 330 godz. 1) W w przepisach w w zawodzie. Z Strona 6

67 Z ZAŁĄCZNIK. Procedury przeprowadzania i organizowania egzaminu w zawodzie A i organizowania kwalifikacje w zawodzie stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pod adresem Z Strona 9

68 Z ZAŁĄCZNIK. W dla ucznia absolwenta Z Strona 10

69 Z ZAŁĄCZNIK W tycznego zawodowego Z Strona 11

70 Z ZAŁĄCZNIK 6. W O K E O K E G O K E J O K E K O K E Ł O K E Ł O K E P O K E Warszawie O K E W Z Strona 12

71 S SŁOWNIK POJĘĆ S : czteroletnie technikum, P a praktycznego. D w jest r Pracodawca zawodowe. O aminacyjny egzaminu. Egzamin zawodowy w zawodzie zawodzie, Kwalifikacja w zawodzie w zekiwanych w zakresie jednej kwalifikacji. P o S Strona 1

72 S Formy pozaszkolne i. Kwalifikacyjny kurs zawodowy program kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji. C zeprowadzana w formie elektronicznej elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu. Operator lub operatorzy egzaminu przez przygotowanie z wykorzystaniem elektronicznego systemu oraz za egzaminu systemu elektronicznego i indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie. Asystent techniczny stanowiska egzaminacyjne wskazane prz egzaminacyjnego, odpowiedzialne za przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjali i nacyjnych w czasie przeprowadzania zawodowego. N zakresu danej CKE informacji o spo przeprowadzania egzaminu zawodowego. Osoby e przez to uznane za ych S Strona 2

73 S Z ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a specjalnego lub orzeczenie o potrzebie -pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych zdrowia wydane przez lekarza stwierdza zaburzenia osoby niewidome, z Aspergera, kursu i egzaminacyjnej o dopuszczeniu do egzaminu zawodowego eksternistycznego. S Strona 3

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fryzjer 514101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fryzjer 514101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Fryzjer 514101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 731102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Krawiec 753105

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Krawiec 753105 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Krawiec 753105 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie G Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kowal 722101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kowal 722101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kowal 722101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M owano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Blacharz samochodowy 721306 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Blacharz samochodowy 721306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie B 721303

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie B 721303 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie B 721303 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mate Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie W

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie W Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie W 751107 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie S Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kaletnik 753702

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kaletnik 753702 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kaletnik 753702 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Elektromechanik

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Elektromechanik Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Elektromechanik 741201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 341204

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 341204 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 341204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M nformatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 816003 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fotograf 343101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fotograf 343101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Fotograf 343101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 712403

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 712403 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 712403 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materia Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Blacharz

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Blacharz Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Blacharz 721301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M racowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Mechanik- i maszyn rolniczych 834103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Mechanik- i maszyn rolniczych 834103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Mechanik- i maszyn rolniczych 834103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 723103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 723103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M 723103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mater Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Lakiernik 713201

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Lakiernik 713201 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Lakiernik 713201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Dekarz 712101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Dekarz 712101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Dekarz 712101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Ś 722204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Cukiernik 751201

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Cukiernik 751201 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Cukiernik 751201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D. R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie G

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie G Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie G 811102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Tapicer 753402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Tapicer 753402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Tapicer 753402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Florysta 343203

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Florysta 343203 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Florysta 343203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter konstrukcji budowlanych 711102

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter konstrukcji budowlanych 711102 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter konstrukcji budowlanych 711102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik 541315 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L i. S SPIS TREŚCI MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Wiertacz 811305

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Wiertacz 811305 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Wiertacz 811305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter nawierzchni kolejowej

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter nawierzchni kolejowej Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter nawierzchni kolejowej 711603 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Piekarz 751204

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Piekarz 751204 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Piekarz 751204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kamieniarz 711301

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kamieniarz 711301 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kamieniarz 711301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 722307

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 722307 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 722307 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mate Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie R Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Zdun 711203

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Zdun 711203 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Zdun 711203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 834105

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 834105 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 834105 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie C 711501

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie C 711501 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie C 711501 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kominiarz 713303

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kominiarz 713303 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kominiarz 713303 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie G

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie G Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie G 811101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mater Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Mechani 834201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Murarz-tynkarz 711204

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Murarz-tynkarz 711204 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Murarz-tynkarz 711204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ra opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 514207

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 514207 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 514207 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. E wych

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. E wych Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie E wych 741203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Opiekun medyczny 532102

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Opiekun medyczny 532102 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Opiekun medyczny 532102 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M tora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik awionik 315316

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik awionik 315316 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik awionik 315316 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Sprzedawca 522301

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Sprzedawca 522301 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Sprzedawca 522301 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M pracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik prac biurowych 411004 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik prac biurowych 411004 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M nformatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Asystent kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej 343902

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Asystent kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej 343902 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Asystent kierownika produkcji filmowej/ telewizyjnej 343902 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie A Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mate Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Pracowni 911205 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Rolnik 613003

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Rolnik 613003 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Rolnik 613003 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M owano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Stolarz 752205

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Stolarz 752205 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Stolarz 752205 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Z -jubiler 731305

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Z -jubiler 731305 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Z -jubiler 731305 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. energetyki odnawialnej 311930

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. energetyki odnawialnej 311930 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T energetyki odnawialnej 311930 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Opiekun osoby starszej 341202

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Opiekun osoby starszej 341202 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Opiekun osoby starszej 341202 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M nformatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Zegarmistrz 731106

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Zegarmistrz 731106 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Zegarmistrz 731106 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L i. S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter budownictwa wodnego

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter budownictwa wodnego Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter budownictwa wodnego 711701 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M atora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie R 622201

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie R 622201 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie R 622201 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M tora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik obuwnik 311916

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik obuwnik 311916 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik obuwnik 311916 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 421108

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 421108 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 421108 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWAD)AJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik transportu drogowego 311927

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik transportu drogowego 311927 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik transportu drogowego 311927 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M y do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik papiernictwa 311601

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik papiernictwa 311601 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik papiernictwa 311601 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ormatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanizacji rolnictwa 311512

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik mechanizacji rolnictwa 311512 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik 325509 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L. S SPIS TREŚCI MODUŁ

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Elektryk 741103

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Elektryk 741103 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Elektryk 741103 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter izolacji budowlanych 712401

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter izolacji budowlanych 712401 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter izolacji budowlanych 712401 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik sterylizacji medycznej 321104

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik sterylizacji medycznej 321104 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik sterylizacji medycznej 321104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik tyfloinformatyk 351204

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik tyfloinformatyk 351204 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik tyfloinformatyk 351204 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanik lotniczy 315317

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik mechanik lotniczy 315317 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik mechanik lotniczy 315317 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. w budownictwie 712905

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. w budownictwie 712905 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie M w budownictwie 712905 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kucharz 512001

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kucharz 512001 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kucharz 512001 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M acowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 325905

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 325905 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O 325905 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Ma Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE WPROWADZAJĄCE...

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Tech 314402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Ma Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik technologii drewna 311922

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik technologii drewna 311922 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik technologii drewna 311922 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kelner 513101

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Kelner 513101 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Kelner 513101 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M cowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Betoniarz-zbrojarz 711402

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Betoniarz-zbrojarz 711402 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Betoniarz-zbrojarz 711402 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Op 341203 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Mate Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter mechatronik 742114

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Monter mechatronik 742114 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Monter mechatronik 742114 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M matora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik administracji 334306 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik administracji 334306 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M formatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W,

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik geolog 311106

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik geolog 311106 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik geolog 311106 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M ra opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Ortoptystka 325906

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Ortoptystka 325906 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Ortoptystka 325906 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie O do 812105 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik organizacji reklamy 333906

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik organizacji reklamy 333906 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik organizacji reklamy 333906 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik obsługi turystycznej; 422103 gimnazjum Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325907

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325907 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 325907 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M rmatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik obsługi turystycznej; symbol 422103 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ TG.14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych 422103 Technik obsługi turystycznej OMZ PKZ(TG.g) TG.15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych 422103 Technik

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311703 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materia Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik budownictwa wodnego

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie. Technik budownictwa wodnego Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie Technik budownictwa wodnego 311205 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W M do informatora opracowano w ramach Projektu VI M, D R, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311513

Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311513 Informator o egzaminie kwalifikacje w zawodzie T 311513 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 I C K E W Materi Projektu VI M, D R, Priorytet III W, Program Operacyjny K L S SPIS TREŚCI MODUŁ INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik obsługi turystycznej 422103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Bardziej szczegółowo