REGULAMIN MUNDUROWY I STOPNI SZKOLNYCH. Szkoły Technicznej ZDZ w Gnieźnie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN MUNDUROWY I STOPNI SZKOLNYCH. Szkoły Technicznej ZDZ w Gnieźnie"

Transkrypt

1 Szkoła Techniczna ZDZ w Gnieźnie Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Technicznej ZDZ w Gnieźnie REGULAMIN MUNDUROWY I STOPNI SZKOLNYCH Szkoły Technicznej ZDZ w Gnieźnie. 1

2 I. ZASADY OGÓLNE. 1. Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny uczniów kadetów Szkoły Technicznej ZDZ, występujących w umundurowaniu szkolnym zwanym dalej mundurem lub ubiorem. 2. Mundur, jego barwa, krój oraz oznaki stanowią zewnętrzny znak przynależności do Szkoły Technicznej ZDZ w Gnieźnie. 3. Mundurem szkolnym jest kompletny ubiór, wykonany zgodnie z przepisami określającymi jego wzór, barwę oraz posiadający oznaki szkolne. 4. Oznakami szkolnymi są (Rozdział IV Tablice poglądowe 2, 4, 5): a) oznaki przynależności państwowej; b) oznaki stopni szkolnych; c) oznaka rozpoznawcza Szkoły Technicznej w Gnieźnie; d) nazwa profilu. 5. Obowiązkiem ucznia kadeta jest dbanie o mundur i utrzymywanie go w stanie zapewniającym schludny wygląd zewnętrzny. 6. Regulamin mundurowy określa w szczególności: a) wygląd zewnętrzny uczniów kadetów występujących w poszczególnych zestawach ubiorczych; b) rodzaje oraz skład zestawów ubiorczych; c) okoliczności występowania w poszczególnych typach umundurowania; d) zasady i sposób noszenia podstawowych przedmiotów zaopatrzenia mundurowego i oznak szkolnych; e) uprawnienia przełożonych do ustalania zestawów ubiorczych w zależności od typu szkoleń i okoliczności. 7. Obowiązek noszenia umundurowania dotyczy wszystkich uczniów w czasie wykonywania zadań, szkoleń, kursów, zajęć, zabezpieczania uroczystości i innych przedsięwzięć organizacyjnych zgodnie z wytycznymi Dyrektora Szkoły. 8. Podczas noszenia umundurowania szkolnego: a) należy przestrzegać przepisów zawartych w niniejszym regulaminie; b) użytkować tylko te przedmioty mundurowe, które zostały wydane do użytkowania przez Szkołę Techniczną (z wyjątkiem zastrzeżeń zawartych w Rozdziale VII); c) każdy przedmiot zaopatrzenia mundurowego powinien być należycie dopasowany i nie należy dokonywać przeróbek lub poprawek zniekształcających go; d) należy zachowywać się w sposób szczególnie kulturalny i zgodny z zasadami dobrego wychowania oraz przyjętymi zwyczajami i obyczajami, szczególnie poza terenem szkoły. 2

3 II. PODZIAŁ I OKOLICZNOŚCI NOSZENIA MUNDURÓW. 1. Uczniowie mają obowiązek przestrzegania niżej wymienionych zestawów ubiorczych: a) ubiór polowy bluza polowa, spodnie polowe, czapka polowa w barwach: ochronnej/zielonej dla specjalności wojskowej, czarnej dla specjalności strażackiej, służby więziennej oraz buty czarne skórzane dla wszystkich profili; Dopuszcza się dla wszystkich profili mundurowych (w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych) noszenie rękawiczek koloru czarnego; b) ubiór polowy letni - koszulka szkolna, spodnie polowe, pas parciany, czapka polowa, w barwach: ochronnej/zielonej dla specjalności wojskowej, czarnej dla specjalności strażackiej, służby więziennej, oraz buty czarne skórzane dla wszystkich profili; c) ubiór służbowy do wystąpień o charakterze uroczystym - bluza polowa, spodnie polowe, pas parciany, czapka polowa w barwach: ochronnej/zielonej dla specjalności wojskowej, czarnej dla specjalności strażackiej, służby więziennej oraz buty czarne skórzane. Ponadto apaszka koloru grafitowego dla składu pocztu sztandarowego oraz pocztu flagowego; Dopuszcza się dla wszystkich profili mundurowych (w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych) noszenie rękawiczek koloru czarnego. 2. Umundurowanie należy nosić według przedstawionych zestawów ubiorczych. W zależności od pory roku rozróżnia się trzy okresy: a) okres letni trwający od dnia 1 maja do dnia 30 września; b) okres zimowy od dnia 1 października do dnia 30 kwietnia; c) miesiące kwiecień oraz październik stanowią okres przejściowy. 3. W okresie przejściowym dopuszcza się noszenie ubiorów letnich (w razie odpowiedniej pogody i pod warunkiem zachowania jednolitości umundurowania podczas zajęć w pomieszczeniach jak i na zewnątrz). 4. W zależności od warunków atmosferycznych ubiór ustala (zgodnie z regulaminem): a) w przypadku wystąpień zbiorowych organizator przedsięwzięcia; b) w przypadku wystąpień indywidualnych uczeń. 5. Zezwala się uczniom na noszenie do munduru: a) okularów przeciwsłonecznych podczas wystąpień indywidualnych w dni słoneczne, b) oznak żałoby w formie taśmy w kolorze czarnym szerokości 10 mm zamocowanej na lewym rękawie 1 centymetr nad wszyciem mankietu, c) wyposażenia i oporządzenia wojskowego, strażackiego, służby więziennej w czasie zajęć polowych, ćwiczeń, strzelań itp. zgodnie z decyzją prowadzącego zajęcia. 3

4 6. Zabrania się uczniom: a) używania przedmiotów zaopatrzenia mundurowego niezgodnie z ich przeznaczeniem; b) noszenia części umundurowania w połączeniu z przedmiotami ubioru cywilnego; (z wyjątkiem uwag zawartych w Rozdziale VII); c) noszenia przedmiotów mundurowych innych niż przewiduje zestaw ubiorczy (z wyjątkiem uwag zawartych w Rozdziale VII). 7. Naruszenie przez ucznia regulaminu mundurowego stanowi przewinienie dyscyplinarne i podlega karze określonej przez Dyrektora Szkoły. III. ZASADY NOSZENIA OZNAK, STOPNI I IDENTYFIKATORÓW. 1. Oznakę szkolną nosi się na kieszeni lewego rękawa bluzy polowej (10 cm poniżej górnego wszycia lewego rękawa) oraz na wysokości lewej piersi na koszulce szkolnej (Rozdział IV. Tablice poglądowe 1). 2. Oznakę przynależności państwowej w postaci naszywki z flagą Rzeczypospolitej Polskiej nosi się na obu rękawach bluzy polowej w odległości 30 mm poniżej wszycia rękawa. Oznaka ta ma wymiary inne niż używane w służbach mundurowych. Można ją nosić także na obu rękawach koszulki. 3. Oznaki stopni szkolnych nosi się : a) na klapie prawej górnej kieszeni bluzy polowej; b) na wysokości prawej piersi koszulki letniej. 4. W Szkole Technicznej ZDZ używa się następujących oznaczeń stopni (Rozdział IV. Tablice poglądowe 2): a) kadet; b) starszy kadet jedna belka o długości 5 cm, szerokości 0,6 cm; c) kapral kadet dwie belki długości 5 cm, szerokości 0,6 cm w odstępie 0,4 cm jedna od drugiej; d) plutonowy kadet trzy belki długości 5 cm, szerokości 0,6 cm w odstępie 0,4 cm jedna od drugiej; e) sierżant kadet jedna krokiewka o szerokości 5 cm i wysokości 3 cm, o szerokości 0,6 cm, kątem ostrym skierowana ku dołowi; f) major kadet jedna krokiewka o szerokości 5 cm i wysokości 3 cm, o szerokości 0,6 cm, kątem ostrym skierowana ku dołowi umieszczona na jednej belce długości 5 cm, szerokości 0,6 cm. 5. Stopień kadeta nadawany jest po ukończeniu podstawowego zakresu szkolenia mundurowego z elementami musztry, po złożeniu ślubowania. 4

5 6. Poszczególne kolejne stopnie nadawane są po zaliczeniu zajęć ze szkolenia specjalistycznego (musztra, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, wychowanie fizyczne, samoobrona, szkolenie strzeleckie) oraz aktywnym udziale w uroczystościach o charakterze patriotycznym, w zajęciach organizowanych w jednostkach wojskowych, strażnicach i służbach więziennych oraz uzyskaniu promocji do kolejnej klasy, i tak: a) starszy kadet na zakończenie I roku nauki lub na wniosek prowadzącego zajęcia z innowacji EDB, dla kadetów którzy na zakończenie I semestru I roku nauki spełnili następujące warunki: z zachowania oraz z przedmiotu innowacja EDB otrzymali minimum ocenę bardzo dobrą, z pozostałych przedmiotów uzyskali co najmniej średnią 4,75 oraz wyróżniali się w działalności pozaszkolnej; b) kapral kadet na zakończenie II roku nauki, lub na wniosek prowadzącego zajęcia z innowacji EDB, dla kadetów którzy na zakończenie I semestru II roku nauki spełnili następujące warunki: z zachowania oraz z przedmiotu innowacja EDB otrzymali minimum ocenę bardzo dobrą, z pozostałych przedmiotów uzyskali co najmniej średnią 4,75 oraz wyróżniali się w działalności pozaszkolnej; c) plutonowy kadet na zakończenie III roku nauki, lub na wniosek prowadzącego zajęcia z innowacji EDB, dla kadetów którzy na zakończenie I semestru III roku nauki spełnili następujące warunki: z zachowania oraz z przedmiotu innowacja EDB otrzymali minimum ocenę bardzo dobrą, z pozostałych przedmiotów uzyskali co najmniej średnią 4,75 oraz wyróżniali się w działalności pozaszkolnej; d) sierżant kadet na zakończenie IV roku nauki, lub na wniosek prowadzącego zajęcia z innowacji EDB, dla kadetów którzy na zakończenie III roku nauki oraz zakończenie I semestru IV roku nauki spełnili następujące warunki: z zachowania oraz z przedmiotu innowacja EDB otrzymali minimum ocenę bardzo dobrą, z pozostałych przedmiotów uzyskali co najmniej średnią 4,75 oraz wyróżniali się w działalności pozaszkolnej; e) major kadet - na wniosek prowadzącego zajęcia z innowacji EDB, dla sierżantówkadetów którzy na zakończenie I semestru IV roku nauki spełnili następujące warunki: z zachowania oraz z przedmiotu innowacja EDB otrzymali minimum ocenę bardzo dobrą, z pozostałych przedmiotów uzyskali co najmniej średnią 4,75 oraz wyróżniali się w działalności pozaszkolnej; Prowadzący zajęcia z innowacji EDB składa wniosek do Dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną wydaje decyzję w sprawie nadania kolejnych stopni. 7. Identyfikator z nazwiskiem na podkładzie barwy munduru wyszywany czarnymi nićmi dla profilu wojskowego a białymi nićmi dla pozostałych profili mundurowych umieszcza się na: a) koszulce (centralnie na wysokości prawej piersi), ponad stopniem szkolnym; b) bluzie polowej (centralnie nad krawędzią klapy prawej górnej kieszeni). 5

6 8. Identyfikator z nazwą na podkładzie barwy ciemnoszarej wyszywany białymi nićmi (klasa mundurowa - Rozdział IV. Tablice poglądowe 4 ) umieszcza się: - na bluzie polowej centralnie na klapie lewej górnej kieszeni. (Rozdział IV Tablice poglądowe 1). Na plecach umieszczany jest napis SZKOŁA TECHNICZNA GNIEZNO barwy białej dla wszystkich profili mundurowych o wysokości liter 5 cm przez całą szerokość koszulki. IV. TABLICE POGLĄDOWE 1. Mundur szkolny V Profil wojskowy Profil strażacki / służby więziennej 6

7 Profil wojskowy Profil strażacki / służby więziennej KOWALSKI V 7

8 Koszulki szkolne (przód z logiem, nazwiskiem, stopniem i tył z nazwą szkoły) Profil wojskowy Profil strażacki KOWALSKI Profil służby więziennej KOWALSKI 8

9 2. Stopnie szkolne Profil wojskowy Kadet Starszy kadet Kapral-kadet Plutonowy-kadet Sierżant-kadet Major-kadet Profil strażacki / służby więziennej Kadet Starszy kadet Kapral-kadet Plutonowy -kadet Sierżant-kadet Major-kadet 3. Identyfikatory z nazwiskiem Profil wojskowy Profil strażacki / służby więziennej 4. Identyfikatory profilowe 9

10 5. Oznaka szkolna Wszystkie profile 6. Nakrycia głowy Profil wojskowy Profil strażacki / służby więziennej 10

11 7. Pasy noszone do umundurowania Profil wojskowy Profil strażacki / służby więziennej 8. Obuwie Wszystkie profile 11

12 V. ŚLUBOWANIE. - Ja, uczeń Szkoły Technicznej w Gnieźnie Zakładu Doskonalenia Zawodowego - na sztandar Ślubuję: - zawsze stać na straży honoru i godności - oraz dobrego imienia szkoły, miasta i ojczyzny. - Ślubuję: - codzienną i uczciwą pracą - pomnażać bogactwo i poziom obronności naszej ojczyzny, - oraz dbać o bezpieczeństwo naszych obywateli. - Ślubuję: - z szacunkiem oddawać cześć tradycjom narodowym - oraz z godnością nosić powierzony mi mundur. - Ślubuję: - dochować wierności ideałom i wartościom. - Patriotyzm, humanitaryzm i odpowiedzialność za drugiego człowieka będą dla mnie najwyższym nakazem. - Mój wysiłek, zapał i godność, Tobie Ojczyzno składam w darze. VI. TREŚĆ MELDUNKU SKŁADANEGO NA POCZĄTKU ZAJĘĆ Z KAŻDEGO PRZEDMIOTU SPECJALISTYCZEGO ( W POMIESZCZENIACH ORAZ NA PLACACH ĆWICZEŃ I SZKOLEŃ). Panie stopień Dyżurny, kadet imię i nazwisko, melduję klasę np.: pierwszą A gotową do zajęć. Na stan 20, obecnych 18. VII. UWAGI PRZEJŚCIOWE DO CZASU OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ JEDNOLITOŚCI UMUNDUROWANIA. Dopuszcza się, do czasu wprowadzenia jednolitych przedmiotów mundurowych w całej Szkole Technicznej, noszenie: a) koszulek z krótkim rękawem pod mundurem w okresie letnim pod warunkiem zachowania przyjętych w niniejszym regulaminie barw; b) kurtek zimowych polowych o kroju zbliżonym do mundurów polowych, w barwach ochronnych i czarnych, odpowiednio dla posiadanych mundurów; c) kurtek cywilnych na mundurach w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych; d) innego typu mundurów prywatnych pod warunkiem występowania w pełnych kompletach tego samego typu w nagłych i nieprzewidzianych sytuacjach, spowodowanych wypadkami losowymi (zaginięcie, uszkodzenie munduru szkolnego itp.). 12

Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Technicznej ZDZ. REGULAMIN MUNDUROWY I STOPNI SZKOLNYCH Szkoły Technicznej Mundurowej w Gnieźnie.

Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Technicznej ZDZ. REGULAMIN MUNDUROWY I STOPNI SZKOLNYCH Szkoły Technicznej Mundurowej w Gnieźnie. Załącznik nr 4 do Statutu Szkoły Technicznej ZDZ. REGULAMIN MUNDUROWY I STOPNI SZKOLNYCH Szkoły Technicznej Mundurowej w Gnieźnie. POZNAŃ 2016 1 I. ZASADY OGÓLNE. 1. Regulamin mundurowy określa wygląd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MUNDUROWY I STOPNI SZKOLNYCH

REGULAMIN MUNDUROWY I STOPNI SZKOLNYCH Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego ZATWIERDZAM PREZES ZARZĄDU BZDZ. REGULAMIN MUNDUROWY I STOPNI SZKOLNYCH Bydgoszcz 2014 I. Zasady ogólne 1. Regulamin mundurowy Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MUNDUROWY ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU

REGULAMIN MUNDUROWY ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU REGULAMIN MUNDUROWY ZESPOŁU SZKÓŁ WE WRONIU DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa wygląd zewnętrzny, zasady noszenia mundurów i oznak mundurowych przez uczniów ZS we Wroniu o ukierunkowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. dla klas o profilu służb mundurowych w II Liceum Ogólnokształcącym. w Lęborku WSTĘP

REGULAMIN. dla klas o profilu służb mundurowych w II Liceum Ogólnokształcącym. w Lęborku WSTĘP im. Karola Wojtyły w Lęborku REGULAMIN dla klas o profilu służb mundurowych w II Liceum Ogólnokształcącym w Lęborku WSTĘP 1. Prawa i obowiązki uczniów zawarte są w Statucie szkoły i Wewnątrzszkolnym Systemie

Bardziej szczegółowo

Munduru galowy: mundur szkolny uzupełniony białą koszulą i czarnym krawatem.

Munduru galowy: mundur szkolny uzupełniony białą koszulą i czarnym krawatem. Ustala się następujący zestaw umundurowania kadeta Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego w Lubaszu: - buty czarne, wysokie za kostki, np. wzór 92 lub 98 lub 93HD, spodnie czarne wzór BDU-65, koszulka t-shirt

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Biuro do Spraw Proobronnych

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Biuro do Spraw Proobronnych MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ Biuro do Spraw Proobronnych Szef Zespołu do Spraw Szkolenia płk Mirosław MIKA REGULAMIN MUNDUROWY KADETÓW KLAS WOJSKOWYCH PODSTAWY PRAWNE Podstawą noszenia umundurowania wojskowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM

REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sobolewie REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBOLEWIE W KLASACH LICEUM

Bardziej szczegółowo

Regulamin klas mundurowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach

Regulamin klas mundurowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach Regulamin klas mundurowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie, zostały zawarte w Statucie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin technikum z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku w Lotniczych Zakładach Naukowych

Regulamin technikum z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku w Lotniczych Zakładach Naukowych Załącznik do Statutu Lotniczych Zakładów Naukowych Regulamin technikum z innowacją pedagogiczną Służba w Wojsku w Lotniczych Zakładach Naukowych Rozdział I Zasady ogólne 1 Przepisy umundurowania ucznia

Bardziej szczegółowo

c) każdy mundur powinien być możliwie jak najlepiej dopasowany do sylwetki i tak też noszony;

c) każdy mundur powinien być możliwie jak najlepiej dopasowany do sylwetki i tak też noszony; Regulamin uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach Poniższy Regulamin jest uzupełnieniem praw i obowiązków zawartych w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnym Systemie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KLUB STRZELECKI VIS Regulamin mundurowy Instrukcja o książeczce strzeleckiej

SZKOLNY KLUB STRZELECKI VIS Regulamin mundurowy Instrukcja o książeczce strzeleckiej SZKOLNY KLUB STRZELECKI VIS Regulamin mundurowy Instrukcja o książeczce strzeleckiej Opracował mgr Mateusz Borucki 1 1 REGULAMIN MUNDUROWY 1.Zasady ogólne 1. Regulamin mundurowy Szkolnego Klubu Strzeleckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NOSZENIA MUNDURU W DNI MUNDUROWE

REGULAMIN NOSZENIA MUNDURU W DNI MUNDUROWE REGULAMIN NOSZENIA MUNDURU W DNI MUNDUROWE Edukacja mundurowa jako przedmiot nauczania podlega ocenie, jak każdy inny przedmiot podczas nauki w Technikum Mundurowym. Ocena na świadectwie ma odzwierciedlać

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zasadach noszenia umundurowania przez żołnierzy zawodowych. Specjalista ON SSMund mjr Krzysztof GACZYŃSKI

Zmiany w zasadach noszenia umundurowania przez żołnierzy zawodowych. Specjalista ON SSMund mjr Krzysztof GACZYŃSKI Zmiany w zasadach noszenia umundurowania przez żołnierzy zawodowych Specjalista ON SSMund mjr Krzysztof GACZYŃSKI Obowiązki żołnierzy zawodowych w zakresie umundurowania Rozdział 8a. Umundurowanie i wyekwipowanie,..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLAS WOJSKOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRANIEWIE

REGULAMIN KLAS WOJSKOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRANIEWIE REGULAMIN KLAS WOJSKOWYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BRANIEWIE Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ I 1. Regulamin nauki w klasach wojskowych Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie precyzuje ubiór, organizację,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ i PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w BIELAWIE

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH w ZESPOLE SZKÓŁ i PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w BIELAWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ i PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO w BIELAWIE 58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 41, tel. 74 833-45-67, tel./ fax 74 833-44-49 www.zs-bielawa.pl e-mail: zs-bielawa@wp.pl REGULAMIN KLAS

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ ds. SPOŁECZNYCH INICJATYW PROOBRONNYCH. Zasady używania munduru wojskowego lub jego części

ZESPÓŁ ds. SPOŁECZNYCH INICJATYW PROOBRONNYCH. Zasady używania munduru wojskowego lub jego części Zasady używania munduru wojskowego lub jego części Mundurem jest ubiór lub jego części służące oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wykonywania określonych funkcji albo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/10

ZARZĄDZENIE NR 52/10 ZARZĄDZENIE NR 52/10 WÓJTA GMINY W BOGORII. z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie umundurowania Strażników Straży Gminnej w Bogorii Na podstawie 8 pkt. 1 Regulaminu Straży Gminnej w Bogorii stanowiącego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 lipca 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 lipca 1998 r. Dz.U.98.112.713 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). (Dz. U. z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MUNDUROWY ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

REGULAMIN MUNDUROWY ZWIĄZKU STRZELECKIEGO REGULAMIN MUNDUROWY ZWIĄZKU STRZELECKIEGO Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 19/11 Komendy Głównej Związku Strzeleckiego z dnia 28 maja 2011 r., aneks Uchwała Nr 27/11 z dnia 6 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W KOŚCIERZYNIE UL. SIKORSKIEGO 1 Obowiązki, które posiadają uczniowie, zostały zawarte w Statucie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Kościerzynie oraz

Bardziej szczegółowo

Wygląd strażnika - umundurowanie, noszone odznaki służbowe i dystynkcje określa:

Wygląd strażnika - umundurowanie, noszone odznaki służbowe i dystynkcje określa: Wygląd strażnika - umundurowanie, noszone odznaki służbowe i dystynkcje określa: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Klas Wojskowych w Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie

Regulamin Klas Wojskowych w Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie Regulamin Klas Wojskowych w Zespole Szkół im. W. Szybińskiego w Cieszynie Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenia Dyrektora nr 27/2015 z dnia 28.10.2015r. INFORMACJE OGÓLNE Niniejszy regulamin został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH

REGULAMIN LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH Załącznik nr 1 REGULAMIN LICEUM SŁUŻB MUNDUROWYCH I. Postanowienia Ogólne. 1. Obowiązki i prawa uczniów zostały zawarte w Statucie Szkoły i regulaminie Liceum Służb Mundurowych (LSM). 2. Wszystkie kwestie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W NOWYM MIASTECZKU

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W NOWYM MIASTECZKU REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W NOWYM MIASTECZKU Nowe Miasteczko, styczeń 2015r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin nauki w klasach mundurowych Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. KRUKOWSKIEGO W NOWEJ SOLI. 1 Rekrutacja

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. KRUKOWSKIEGO W NOWEJ SOLI. 1 Rekrutacja REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. KRUKOWSKIEGO W NOWEJ SOLI 1 Rekrutacja Rekrutacja uczniów do klas pierwszych odbywa się w oparciu o Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH Liceum Ogólnokształcące im. Czesława Tańskiego w Puszczy Mariańskiej realizując nowatorski program klas o profilu mundurowym (wojskowym i policyjnym) wychodzi na przeciw potrzebie

Bardziej szczegółowo

XIII. Załącznik graficzny do Regulaminu Mundurowego Kadetów Klas Wojskowych

XIII. Załącznik graficzny do Regulaminu Mundurowego Kadetów Klas Wojskowych XIII. Załącznik graficzny do Regulaminu Mundurowego Kadetów Klas Wojskowych Rys. 1. Oznaka stopnia kadeta: pierwszy rok nauki - na pochewce (patka munduru) i plakiecie (rzep kurtki ubrania Rys. 2. Oznaka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mundurowy Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego Rzeszów DZIAŁ I Zasady ogólne

Regulamin Mundurowy Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego Rzeszów DZIAŁ I Zasady ogólne Regulamin Mundurowy Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego Rzeszów 2016 DZIAŁ I Zasady ogólne 1. Regulamin mundurowy Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego, zwanego dalej Związkiem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin umundurowania 230 GDH Rysie im. Andrzeja Romockiego Morro

Regulamin umundurowania 230 GDH Rysie im. Andrzeja Romockiego Morro Regulamin umundurowania 230 GDH Rysie im. Andrzeja Romockiego Morro I. Mundur galowy Mundur galowy składa się z: Nakrycia głowy Bluzy mundurowej Chusty Krótkich spodni Długich spodni Pasa Getr Wywijek

Bardziej szczegółowo

LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO ZASADY ORGANIZACYJNE KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO O PROFILU WOJSKOWYM I SPECJALNOŚCI WOJSK LĄDOWYCH

Bardziej szczegółowo

WZORY NAKRYĆ GŁOWY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

WZORY NAKRYĆ GŁOWY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ Załącznik nr 8 WZORY NAKRYĆ GŁOWY FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ Czapka garnizonowa Straży Granicznej koloru khaki z zielonym otokiem i lamówką, z czarnym daszkiem, paskiem koloru czarnego oraz z metalowym

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a wyposażenia i użytkowania umundurowania strażników Straży Miejskiej w Legionowie

I n s t r u k c j a wyposażenia i użytkowania umundurowania strażników Straży Miejskiej w Legionowie I n s t r u k c j a wyposażenia i użytkowania umundurowania strażników Straży Miejskiej w Legionowie 1 I. Wykaz elementów umundurowania podstawowego strażników Straży Miejskiej: 1. Czapka garnizonowa okrągła

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin klas mundurowych (policyjnej i straży granicznej) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 IV Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin mundurowy Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Ślady

Regulamin mundurowy Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Ślady Regulamin mundurowy Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Ślady 1 Zuchy, harcerki i harcerze oraz instruktorzy Boguszowickiego Stowarzyszenia Społeczno Kulturalnego Ślady posiadają mundury

Bardziej szczegółowo

w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).

w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich). Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja wizualna Legitymacja służbowa

Identyfikacja wizualna Legitymacja służbowa Identyfikacja wizualna Przedstawione wzory graficzne legitymacji służbowych, dystynkcji i umundurowania strażników gminnych i miejskich określa Rozporządzenie Mianistra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin klas mundurowych IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku

Regulamin klas mundurowych IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku Regulamin klas mundurowych IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Do uczniów klas mundurowych mają zastosowanie postanowienia Statutu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Zasady ogólne. Art. 1

Rozdział I. Zasady ogólne. Art. 1 Rozdział I Zasady ogólne Art. 1 Regulamin mundurowy związku Strzeleckiego "Strzelec" - OSW określa wygląd zewnętrzny strzelców, występujących w umundurowaniu strzeleckim zwanym dalej mundurem lub ubiorem.

Bardziej szczegółowo

Były żołnierz zawodowy ma prawo nosić mundur

Były żołnierz zawodowy ma prawo nosić mundur Były żołnierz zawodowy ma prawo nosić mundur Minister Obrony Narodowej określił rozporządzeniem z dnia 17 lipca 2003 r. (Dz. U. nr 141 poz.1367, z późn zm.) szczegółowe zasady i tryb postępowania w sprawach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH. I. Postanowienia ogólne. II. Zasady noszenia i dbałości o mundur. III. Uwarunkowania dyscyplinarne

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH. I. Postanowienia ogólne. II. Zasady noszenia i dbałości o mundur. III. Uwarunkowania dyscyplinarne REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH Przyjęty na Radzie Pedagogicznej 04.02.2016 I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin mundurowy określa wygląd zewnętrzny, uwarunkowania dyscyplinarne, prawa i obowiązki oraz znaki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 7 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 162 9412 Poz. 979 979 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 7 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Bardziej szczegółowo

Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego REGULAMIN MUNDUROWY

Związek Strzelecki Strzelec Józefa Piłsudskiego REGULAMIN MUNDUROWY REGULAMIN MUNDUROWY 1 DZIAŁ I Zasady ogólne 1. Regulamin mundurowy Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego, zwanego dalej Związkiem, określa wygląd zewnętrzny strzelców czynnych członków Związku,

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY W KLASACH XXV LO Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE oraz WYCHOWANIE OBRONNE.

OBOWIĄZUJĄCY W KLASACH XXV LO Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE oraz WYCHOWANIE OBRONNE. REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W KLASACH XXV LO Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE oraz WYCHOWANIE OBRONNE. Wstęp Poniższy regulamin stanowi uzupełnienie praw i obowiązków uczniów XXV Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - REGULAMIN MUNDUROWY KADETÓW KLAS WOJSKOWYCH

- PROJEKT - REGULAMIN MUNDUROWY KADETÓW KLAS WOJSKOWYCH MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ PILOTAŻOWY PROGRAM WSPIERANIA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH PROWADZĄCYCH PIONY CERTYFIKOWANYCH WOJSKOWYCH KLAS MUNDUROWYCH - PROJEKT - REGULAMIN MUNDUROWY KADETÓW KLAS WOJSKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin klasy mundurowej Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w zawodzie technik agrobiznesu w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie

Regulamin klasy mundurowej Technikum im. Władysława Stanisława Reymonta w zawodzie technik agrobiznesu w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie Regulamin stanowi załącznik do Zarządzenie Dyrektora nr 19/2016 z dn. 01.09 2016 r. Załącznik do uchwały RP nr 42/2015/2016 z dnia.30.08.2016 r Regulamin klasy mundurowej Technikum im. Władysława Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ

REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ REGULAMIN KLASY MUNDUROWEJ w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jacka Kaczmarskiego w Olsztynku Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie zostały zawarte w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnych Zasadach

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY W KLASACH Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 30 IM. S.ŻEROMSKIEGO W KRAKOWIE

OBOWIĄZUJĄCY W KLASACH Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 30 IM. S.ŻEROMSKIEGO W KRAKOWIE Wstęp OBOWIĄZUJĄCY W KLASACH Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W GIMNAZJUM NR 30 IM. S.ŻEROMSKIEGO W KRAKOWIE Poniższy regulamin jest uzupełnieniem dotyczącym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 NORMY MATERIAŁÓW NA SZYCIE UMUNDUROWANIA. Tabela nr 1 Norma materiałów wydawanych na mundury w metrażu w zamian gotowej konfekcji

Załącznik nr 1 NORMY MATERIAŁÓW NA SZYCIE UMUNDUROWANIA. Tabela nr 1 Norma materiałów wydawanych na mundury w metrażu w zamian gotowej konfekcji Załącznik nr 1 NORMY MATERIAŁÓW NA SZYCIE UMUNDUROWANIA Tabela nr 1 Norma materiałów wydawanych na mundury w metrażu w zamian gotowej konfekcji Obwód klatki piersiowej w cm wzrost w cm Ilość tkaniny (przy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 lipca 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 28 lipca 1998 r. Dz.U.1998.112.713 2009.12.24 zm. Dz.U.2009.218.1693 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych

Bardziej szczegółowo

Normy należności umundurowania specjalistycznego

Normy należności umundurowania specjalistycznego Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 7 140 Poz. 43 Za³¹czniki do zarz¹dzenia Nr 38 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. Za³¹cznik nr 1 Normy należności umundurowania specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY UBIORCZE W POLICJI ILUSTROWANY PORADNIK

PRZEPISY UBIORCZE W POLICJI ILUSTROWANY PORADNIK PRZEPISY UBIORCZE W POLICJI ILUSTROWANY PORADNIK SŁUPSK 2014 Artur Duszak Maciej Marciniak PRZEPISY UBIORCZE W POLICJI ILUSTROWANY PORADNIK Słupsk 2014 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin klas liceum o profilu wojskowym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni

Regulamin klas liceum o profilu wojskowym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni Regulamin klas liceum o profilu wojskowym w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni Prawa i obowiązki uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Władysława Reymonta w Bierutowie Z A T W I E R D Z A M D y r e k t o r m g r i n ż. W o j c i e c h K o b r y ń R E G U L A M I N klasy mundurowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 15/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia26 stycznia 2016 roku

Zarządzenie nr 15/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia26 stycznia 2016 roku Zarządzenie nr 15/2016 WÓJTA GMINY KOBYLNICA z dnia26 stycznia 2016 roku w sprawie zasad wyposażenia strażników Straży Gminnej w umundurowanie. Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o strażach gminnych z

Bardziej szczegółowo

Regulamin symboli, odznak i oznaczeń Organizacji Harcerzy ZHPnL

Regulamin symboli, odznak i oznaczeń Organizacji Harcerzy ZHPnL Zatwierdzony Rozkazem L02/2012 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin symboli, odznak i oznaczeń Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Oznaką przynależności harcerzy i instruktorów do wspólnoty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MUNDUROWY 307 WDH-y Brzask

REGULAMIN MUNDUROWY 307 WDH-y Brzask REGULAMIN MUNDUROWY 307 WDH-y Brzask Regulamin mundurowy 307 WDH-y Brzask jest opisem wyglądu umundurowania Brzaskowca w formie galowej i polowej. Podczas noszenia munduru Brzaskowiec w szczególny sposób

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW. Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 28 sierpnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW. Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 28 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 września 2013 r. Poz. 1117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 28 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KRAKOWIE

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KRAKOWIE REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH W XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W KRAKOWIE załącznik do Statutu Szkoły 1 KRAKÓW, 2016 Poniższy regulamin jest uzupełnieniem Statutu Szkoły i regulaminu szkoły, dotyczącym praw

Bardziej szczegółowo

Regulamin mundurowy drużyny. ... /numer i nazwa jednostki/

Regulamin mundurowy drużyny. ... /numer i nazwa jednostki/ Regulamin mundurowy drużyny... /numer i nazwa jednostki/ I. REGULAMIN MUNDUROWY 1. Mundur organizacyjny 1.1. Mundur Zatwierdzony dnia... /data i podpis zatwierdzającego/ Mundur zgodny z wytycznymi Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr B.0050.46.2016 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zasad wyposażenia strażników Straży Miejskiej w umundurowanie i czasookresu jego używalności Działając

Bardziej szczegółowo

Mundur w klasach wojskowych - aspekty prawne możliwości używania przez młodzież szkolną munduru wojskowego lub jego części.

Mundur w klasach wojskowych - aspekty prawne możliwości używania przez młodzież szkolną munduru wojskowego lub jego części. M I N I S T E R S T W O O B R O N Y N A R O D O W E J DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI Mundur w klasach wojskowych - aspekty prawne możliwości używania przez młodzież szkolną munduru wojskowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1876 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1876 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1876 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY W KLASACH Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

OBOWIĄZUJĄCY W KLASACH Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY W KLASACH Z INNOWACJĄ PEDAGOGICZNĄ BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE oraz EDUKACJA OBRONNA W XXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCM IM. S. ŻEROMSKIEGO W KRAKOWIE Wstęp Poniższy regulamin stanowi uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLAS O PROFILU BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

REGULAMIN KLAS O PROFILU BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Liceum Ogólnokształcące klasa mundurowa (policyjna) o profilu bezpieczeństwo publiczne Ul. Niepodległości 16, 74-100 Gryfino REGULAMIN KLAS O PROFILU BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. dr Heleny Spoczyńskiej

LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. dr Heleny Spoczyńskiej LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I MISTRZOSTWA SPORTOWEGO im. dr Heleny Spoczyńskiej REGULAMIN KLAS WOJSKOWYCH LICEUM KADETÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 sierpnia 2015 r. Dz.U.2015.1399 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz.

Bardziej szczegółowo

CEREMONIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE

CEREMONIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE CEREMONIAŁ ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH W DARŁOWIE I.Wytyczne dla ceremoniału. 1. Ceremoniał jest krótkim zbiorem zasad i przepisów określających zespołowei indywidualne zachowania uczniów, kadry pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODZNAKI STRZELECKIEJ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO

REGULAMIN ODZNAKI STRZELECKIEJ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO REGULAMIN ODZNAKI STRZELECKIEJ ZWIĄZKU STRZELECKIEGO Regulamin przyjęty Uchwałą Nr 16/10 Komendy Głównej Związku Strzeleckiego z dnia 10 kwietnia 2010 roku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kultywując tradycję

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY UBIORCZE SKŁADNIKÓW UBIORÓW. Zestawy ubiorcze Nazwa składnika

ZESTAWY UBIORCZE SKŁADNIKÓW UBIORÓW. Zestawy ubiorcze Nazwa składnika Załącznik nr 7 ZESTAWY UBIORCZE SKŁADNIKÓW UBIORÓW 1. Ubiór wyjściowy funkcjonariusza bez sznura galowego W okresie zimowym 1 2 3 4 5 6 7 1 Kurtka; zamiennie płaszcz - - - - - 2 Spodnie wyjściowe/spódnica

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B.0050.206.2014 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR B.0050.206.2014 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 3 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.206.2014 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 3 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Mundurowego Funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bieruniu Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin klas wojskowych-służb państwowych-mundurowych zwanych dalej mundurowych 1

Regulamin klas wojskowych-służb państwowych-mundurowych zwanych dalej mundurowych 1 Załącznik do Statutu Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza w Lublińcu Prawa i obowiązki, które posiadają uczniowie zostały zawarte w Statucie Szkoły oraz Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania. Poniższy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 19 listopada 2013 r. Poz. 301 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 338/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej

Bardziej szczegółowo

RODZAJE UMUNDUROWANIA I ODZIEŻY OCHRONNEJ w tym SPECJALNEJ oraz EKWIPUNKU OSOBISTEGO

RODZAJE UMUNDUROWANIA I ODZIEŻY OCHRONNEJ w tym SPECJALNEJ oraz EKWIPUNKU OSOBISTEGO RODZAJE UMUNDUROWANIA I ODZIEŻY OCHRONNEJ w tym SPECJALNEJ oraz EKWIPUNKU OSOBISTEGO Poszanowanie munduru i dbałość o jego estetykę oraz wygląd stanowią jeden z podstawowych obowiązków członków OSP i funkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr. cf.t 2014

Zarządzenie Nr. cf.t 2014 Zarządzenie Nr. cf.t 2014 Burmistrza Opoczna z dnia.2.'1... 0./:2014 roku w sprawie norm i zasad użytkowania umundurowania i przedmiotów wyposażenia przez strażników Straży Miejskiej w Opocznie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN MUNDOROWY ZWIĄZKU STRZELECKIEGO STRZELEC z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak strzeleckich oraz uzbrojenia przez strzelców Na podstawie ROZPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej. Zespół Prawny

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej. Zespół Prawny Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej Zespół Prawny I. Obowiązujące akty prawne. II. PLAN PREZENTACJI Mundur Żołnierza Wojska Polskiego i jego ochrona. III. Zwolnienie z zakazu używania umundurowania przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego

Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu z dnia... 2006 r. (poz...) Wzór umundurowania służbowego inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego Załącznik nr 1 Ubiór inspektora w bluzie służbowej Ubiór

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 15 września 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 września 2015 r. Poz. 1399 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie noszenia orderów, odznaczeń i odznak przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin klas mundurowych IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin klas mundurowych IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin klas mundurowych IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy Wojsk Ochrony Pogranicza w Gdańsku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Do uczniów klas mundurowych mają zastosowanie postanowienia Statutu

Bardziej szczegółowo

a) uczestniczenia w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP., występowania w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziałów ZOSP RP na

a) uczestniczenia w posiedzeniach władz statutowych OSP i oddziałów ZOSP RP., występowania w charakterze przedstawiciela OSP lub oddziałów ZOSP RP na Umundurowanie Z racji zbliżających się wielkimi krokami pierwszych dni majowych a co za tym idzie obchodów dnia 3-go Maja oraz mając na uwadze własne obserwacje, które poczyniłem na świętach, zebraniach

Bardziej szczegółowo

Normy należności dodatkowych przedmiotów umundurowania. ZESTAW Nr 1

Normy należności dodatkowych przedmiotów umundurowania. ZESTAW Nr 1 Komendy G³ównej Stra y Granicznej Nr 7 171 Poz. 45 Za³¹czniki do zarz¹dzenia Nr 40 Komendanta G³ównego Stra y Granicznej z dnia 5 czerwca 2009 r. Za³¹cznik nr 1 Normy należności dodatkowych przedmiotów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 224/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 sierpnia 2013 r.

DECYZJA Nr 224/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 9 sierpnia 2013 r. Zarząd Organizacji i Uzupełnień P1 Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 208 DECYZJA Nr 224/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie nabywania umundurowania i wyekwipowania Wojska

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne 1. W Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie obowiązują następujące elementy jednolitego stroju szkolnego:

Zasady ogólne 1. W Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie obowiązują następujące elementy jednolitego stroju szkolnego: Regulamin noszenia jednolitego stroju szkolnego w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie zaktualizowany dnia 1 września 2017 r. (dotyczy szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, szkoły

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2014 r.

DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2014 r. Warszawa, dnia 17 lutego 2014 r. Poz. 57 Departament Wychowania i Promocji Obronności DECYZJA Nr 37/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej, odznaki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1. z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1. z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia Projekt z dnia 5 stycznia 2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekty Rozporządzeń MSW

Projekty Rozporządzeń MSW Projekty Rozporządzeń MSW Projekt z dnia 103. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH[1] ) z dnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 989 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 989 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 lipca 2015 r. Poz. 989 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz rozporządzenie

Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz rozporządzenie DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Poz. 2466 rozporządzenie Ministra Środowiska 1) z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna. Zatwierdzony dnia 9 kwietnia 2015 roku

Regulamin Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna. Zatwierdzony dnia 9 kwietnia 2015 roku Regulamin Stowarzyszenia Malta Służba Medyczna Zatwierdzony dnia 9 kwietnia 2015 roku Spis treści A. Zasady funkcjonowania... 3 I. Członkostwo... 3 II. Pion Szkoleń... 4 III. Maltański Korpus Kadetów...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 17 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 17 września 2002 r. Dz.U.0.3.3 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia września 00 r. w sprawie norm i zasad przydzielania umundurowania i wyposażenia specjalnego funkcjonariuszom Służby Więziennej. (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1. z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1. z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia.. 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia Na podstawie art. 35a ust. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Punkt 5.2 otrzymuje brzmienie: 5.2. Oznaki stopni harcerskich

Punkt 5.2 otrzymuje brzmienie: 5.2. Oznaki stopni harcerskich Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 77/2003 z dnia 11 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie odznak i oznak zuchowych, harcerskich i instruktorskich Związku Harcerstwa Polskiego 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych 1705 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych Na podstawie art. 131 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOŚCIERZYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOŚCIERZYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KLAS MUNDUROWYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KOŚCIERZYNIE Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr VIII/2015 z dnia 31.08.2015 r. WSTĘP Regulamin klasy Służb

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne REGULAMIN MUNDOROWY ZWIĄZKU STRZELECKIEGO STRZELEC z dnia 24/09/2016 r. w sprawie wzorów, noszenia umundurowania, odznak i oznak strzeleckich oraz uzbrojenia przez strzelców Regulamin opracowano w oparciu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły. Ceremoniał szkolny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE

Załącznik do Statutu Szkoły. Ceremoniał szkolny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE Załącznik do Statutu Szkoły Ceremoniał szkolny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. JANUSZA KORCZAKA W WIERUSZOWIE Ceremoniał szkolny to opis sposobów przeprowadzania najważniejszych uroczystości szkolnych z udziałem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2017 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia roku. w sprawie: określenia Regulaminu mundurowego Straży Miejskiej

ZARZĄDZENIE NR 124/2017 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia roku. w sprawie: określenia Regulaminu mundurowego Straży Miejskiej ZARZĄDZENIE NR 124/2017 PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW z dnia 14.06.2017 roku w sprawie: określenia Regulaminu mundurowego Straży Miejskiej Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 marca 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 5 marca 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 5 marca 2012 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania wyjściowego weteranów poszkodowanych-żołnierzy Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KLAS WOJSKOWYCH

REGULAMIN KLAS WOJSKOWYCH Załącznik nr Do Statutu Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej REGULAMIN KLAS WOJSKOWYCH PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty, ( DZ. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnętrzny Klubu KS ŻW ASG Gryf Pomorski

Regulamin Wewnętrzny Klubu KS ŻW ASG Gryf Pomorski Regulamin Wewnętrzny Klubu KS ŻW ASG Gryf Pomorski Rozdział 1 Opłacanie składek i wyjazdów członkowskich 1. Członek grupy zobowiązany jest do płacenia miesięcznych składek w terminie do 10 dnia każdego

Bardziej szczegółowo