Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie Nr zespołu PL_1008_01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie Nr zespołu PL_1008_01"

Transkrypt

1 Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie Warszawa, ul. Solec 36a Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie Nr zespołu PL_008_0

2 I Charakterystyka twórcy zespołu Twórcą dokumentów archiwalnych, tworzących Zespół, pierwotnie była grupa ludzi skupiona wokół działań charytatywnych pn. Przytułek św. Franciszka Salezego (lata ). W wyniku przekształceń wynikających między innymi z wymogów prawnych (długotrwały proces rejestracyjny), ostatecznie przybrała nazwę Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie (903 rok). Obecnie Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie to świecka instytucja opiekuńczo-filantropijna, której głównym celem statutowym jest zapewnienie przytułku osobom obojga płci, starcom lub niezdolnym do pracy zarobkowej. Pomoc i opieka nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji realizowana jest za pośrednictwem Domu Pomocy Społecznej, dziś będącego jednostką organizacyjną Towarzystwa. Pośród wielu, powstałych w XIX wieku instytucji dobroczynnych, Towarzystwo jest jedyną tego typu, istniejącą i działającą w tych samych realiach placówką w Warszawie. Pełni role opiekuńcze nieprzerwanie w tym samym obiekcie od 897 roku. Budynek Domu Pomocy Społecznej, będąc nadal schronieniem dla niedołężnych i opuszczonych, jako świadek 20- letniej historii, jest niewątpliwie jedyną w swoim rodzaju pamiątką ruchu społecznikowskiego, a zarazem świadectwem wspaniałej filantropii warszawiaków. Powiązane z nim materiały archiwalne, zgodnie z zasadą proweniencji, posiadają unikalne walory poznawcze, ukryte w niepowtarzalnym kontekście informacyjnym. II Dzieje zespołu Po długotrwałym procesie rejestracyjnym w 903 r. władze carskie zatwierdziły formalnie istnienie Towarzystwa. Od tego momentu stało się ono prawnym właścicielem gruntu, budynku oraz całej dokumentacji dotyczącej wcześniejszych działań Przytułku. Jej zachowane, ale nigdy nie porządkowane i nie ewidencjonowane fragmenty, obecnie tworzą usystematyzowany zespół archiwalny wchodzący w skład Archiwum Społecznego Towarzystwa. Prace nad zespołem rozpoczęto w 204 roku. Dokumenty spisano i ułożono chronologicznie. W 206 r. Towarzystwo, otrzymując w ramach wspierania działań archiwistycznych, środki finansowe z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, rozpoczęło prace nad posiadanymi zbiorami. Uporządkowano, zakonserwowano, poddano digitalizacji i zewidencjonowano część archiwaliów objętą dotacją. Reszta dokumentów Aktualny Statut Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie, fragment z 3

3 zostanie wprowadzona do ewidencji po uzyskaniu środków na ich zabezpieczenie i cyfryzację. Mając przekonanie, że w siedzibie znajduje się jedynie niewielka część dokumentacji dotyczącej ponad stuletniej działalności przytułku, Towarzystwo opisywany zespół uważa za otwarty. III Charakterystyka archiwalna zespołu Materiały archiwalne tworzące zespół, dotyczą funkcjonowania Przytułku, działań które doprowadziły do zawiązania Towarzystwa oraz dokumentacji ponad 30 letniej pracy na rzecz potrzebujących. Tytuł: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie Granice chronologiczne: Granice terytorialne: Polska Rozmiar: 7 jednostek archiwalnych: 0,20 metra bieżącego, łącznie 74 dokumenty, 542 strony 285 elementów kopii wzorcowych w TIFF, o łącznej pojemności 2,6 GB Serie w zespole: PL_088_0: PL_008_0_0 akta normatywne i dzienniki urzędowe: lata PL_008_0_02 korespondencja wpływająca i wychodząca: lata PL_008_0_03 rachunki i dokumenty finansowe oraz bankowe: lata PL_008_0_04 projekty, plany architektoniczne i dokumenty techniczne budynku Przytułku: lata PL_008_0_05 rejestry, ewidencje, kroniki, protokoły Towarzystwa: lata PL_008_0_06 publikacje i opracowania na temat Towarzystwa i Przytułku: rok 982 IV Zawartość zespołu Zespół archiwaliów należy historycznie do Towarzystwa. Jest to dokumentacja jego prac statutowych: budowy i prowadzenia przytułku, protokołów posiedzeń Zarządu, walnych zgromadzeń, korespondencji urzędowej. Zespół stanowią odpisy dokumentów lub oryginały.

4 Jest to: zbiór dokumentów luźnych, w tym: akta, plany, foldery, listy i in. (309 kart paginowanych roboczo), wykonanych na papierze maszynowym, kalce płóciennej i kartonie (plany), wpisy wykonane tuszem, atramentem, ołówkami i kredkami, malatura wykonana akwarelami, obecne pieczęcie lakowe i tuszowe, sznury pieczętne, nici i zszywki, oraz rejestr pensjonariuszy - gotowa księga ze skorowidzem, wykonana z papieru maszynowego, wpisy ręczne atramentem, tuszem, długopisem i cienkopisem, księga była oprawiona współcześnie w okładzinę tekturową z płótnem introligatorskim w kolorze różowym, po konserwacji przywrócono jej pierwotny wygląd. Pierwszy wpis w księdze to 888 rok, ostatni wpis pochodzi z 996 roku. Datowanie zespołu dokumentów: XIX i XX w. V Metody porządkowania W systemie analogowym, akta zespołu zostały uporządkowane w oparciu o wytyczne metodyczne stosowane w archiwach państwowych zgodnie z wymogami systemu ISAD(G). Materiały wchodzące w skład zespołu zostały podzielone na teczki rzeczowe. Całość otrzymała układ uwzględniający podział na serie odpowiadające zawartości merytorycznej teczek. Dla kolekcji opracowano inwentarz książkowy i opatrzono wstępem. Ze względu na opracowywanie i opis zbioru do poziomu dokumentu, stosowane jest jedynie numerowanie kolejnych dokumentów wraz z podaniem stron każdego z nich. W systemie cyfrowym, zespół wpisano do Otwartego Systemu Archiwizacyjnego, autorstwa Ośrodka KARTA, oraz utworzono zakładkę dedykowaną archiwum na stronie internetowej Towarzystwa VI Bibliografia: Archiwistyka społeczna, podręcznik, redakcja merytoryczna: Katarzyna Ziętal, Ośrodek KARTA, Wydanie II, Warszawa 204.

5 INWENTARZ zespołu archiwalnego Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie Sygnatura jednostki archiwalnej Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygnatury dawne Uwagi Seria nr 0: Akta normatywne i dzienniki urzędowe

6 00 Statuty i regulaminy Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie i innych Liczba dokumentów ogółem: 4, rosyjski 002 Druki urzędowe i dzienniki ustaw Liczba dokumentów ogółem: 8 Seria nr 02: Korespondencja wpływająca i wychodząca, francuski 00 Korespondencja do Władysława Marconiego Liczba dokumentów ogółem: 002 Teczka spraw Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w mieście Warszawa (zatwierdzenie członków Zarządu przez Prezydenta Warszawy) Liczba dokumentów ogółem:, rosyjski 003 Korespondencja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Liczba dokumentów ogółem: 004 Korespondencja z Komisariatem Rządu na m. st. Warszawę Liczba dokumentów ogółem: 8

7 005 Korespondencja z Kuratorium Okręgu 938 Liczba dokumentów Szkolnego Warszawskiego w ogółem: 4 Warszawie 006 Korespondencja z Radą Główną Opiekuńczą i Radą Opiekuńczą Miejską Liczba dokumentów ogółem: Korespondencja z Zarządem Miejskim Liczba dokumentów Warszawy ogółem: 3, niemiecki 008 Korespondencja z Członkami Towarzystwa Liczba dokumentów ogółem: Korespondencja z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim i Papieżem Janem Pawłem II Liczba dokumentów ogółem: 3 Seria nr 03: Rachunki i dokumenty finansowe oraz bankowe 00 Rachunki Towarzystwa z Banku Handlowego oraz pisma bankowe Liczba dokumentów ogółem: 4

8 002 Majątek Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie Liczba dokumentów ogółem: 2 Seria nr 04: Projekty, plany architektoniczne i dokumenty techniczne budynku 00 Projekty i plany architektoniczne Liczba dokumentów ogółem: 2 język rosyjski 002 Dokumenty techniczne Liczba dokumentów ogółem: Seria nr 05: Rejestry, ewidencje, kroniki, protokoły 00 Rejestry Liczba dokumentów ogółem: Seria nr 06: Publikacje i opracowania 00 Opracowania Liczba dokumentów ogółem: 3, angielski Seria nr 0: Akta normatywne i dzienniki urzędowe

9 Jednostka archiwalna nr 00: Statuty i regulaminy Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie i innych Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: 4 Dokumentacja aktowa liczba stron: 9 liczba dokumentów tekstowych: 4 papier Data: Nazwa twórcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygnatury dawne Uwagi 00 Statut [903 r. Oryginał] Dokument tekstowy 44 druk, maszynopis poprawek 42x20 mm, język rosyjski 002 Statut [934 r. Projekt] Dokument tekstowy 9

10 003 Statut [934 r. Oryginał] Dokument tekstowy 004 Statut [934 r. Odpis] Dokument tekstowy Statut [934 r. Broszura] Dokument tekstowy Statut Prywatnego Przedszkola p.n Dokument tekstowy Sw. Józefa, ul. Nowolipki Nr.52. [934 r. Odpis] Regulamin Przytułku [około r. Odpis] Dokument tekstowy 3

11 008 Regulamin Przytułku [936 r. Projekt] 936 Dokument tekstowy Regulamin Przytułku [936 r. Oryginał] Dokument tekstowy 4 00 Regulamin Przytułku [936 r. Wyciąg] Dokument tekstowy 0 Regulamin Przytułku [936 r. Odpis w Dokument tekstowy języku niemieckim] 4 niemiecki 02 Statut Prywatnego Przedszkola [938 r. Projekt. Odpis] Dokument tekstowy 4

12 03 Protokoły nr 59, 60, 6 z posiedzeń Zarządu [938 r. Odpis] 04 Statut Rady Głównej Opiekuńczej dla zajętych ch obszarów [940 r. Wyciąg] Dokument tekstowy Dokument tekstowy Jednostka archiwalna nr 002: Druki urzędowe i dzienniki ustaw Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: 8 Dokumentacja aktowa liczba stron: 29 liczba dokumentów tekstowych: 8 papier Data: Nazwa twórcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie Spis dokumentów w jednostce archiwalnej

13 Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis Sygnatury dawne zewnętrz ny Uwagi 00 Karta kontyngensowa [92 r. Oryginał] 002 Dziennik Ustaw nr 40 [927 r. Oryginał] 003 Dziennik Ustaw nr 00 [927 r. Oryginał] 92 Dokume nt tekstowy Rozmiar (liczba stron): język polski Dokume nt tekstowy Rozmiar (liczba stron): 32 język polski, francuski Dokume nt

14 tekstowy Rozmiar (liczba stron): 8 język polski 004 Dziennik Ustaw nr 2 [928 r. Oryginał] Dokume nt tekstowy Rozmiar (liczba stron): 6 język polski 005 Obwoluta o tytule "Regulamin Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie. Dziennik Ustaw" [927 r. Oryginał] 927 Dokume nt tekstowy Rozmiar (liczba stron):

15 język polski 006 Dziennik Urzędowy nr 4 Ministerstwa Dokume Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [932 r. Oryginał] nt tekstowy Rozmiar (liczba stron): 44 język polski 007 Dziennik Urzędowy Nr 0 Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego [936 r. Oryginał] 008 Monitor nr 47 Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej język polskiej [945 r. Oryginał] Dokume nt tekstowy Rozmiar (liczba stron): 23 język polski Dokume nt tekstowy

16 Rozmiar (liczba stron): 4 język polski Seria nr 02: Korespondencja wpływająca i wychodząca Jednostka archiwalna nr 00: Korespondencja do Władysława Marconiego Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: Dokumentacja aktowa liczba stron: liczba dokumentów tekstowych: papier Data: Nazwa twórcy: Administracyja Dóbr Fabryk i Kopalń "GRODZIEC" Stanisława Ciechanowskiego Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis Sygnatury dawne zewnętrz ny Uwagi

17 00 Administracya Dóbr, Fabryk i Kopalń "GRODZIEC" Stanisława Ciechanowskiego [903 r. Oryginał] Dokume nt tekstowy Rozmiar (liczba stron): język polski Jednostka archiwalna nr 002: Teczka spraw Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w mieście Warszawa (zatwierdzenie członków Zarządu przez Prezydenta Warszawy) Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: Dokumentacja aktowa liczba stron: 28 liczba dokumentów tekstowych: papier Data: Nazwa twórcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie od 903 r. i nadal Spis dokumentów w jednostce archiwalnej

18 Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis Sygnatury dawne zewnętrz ny Uwagi 00 Teczka spraw Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w mieście Warszawa (zatwierdzenie członków Zarządu przez Prezydenta Warszawy), [ r. Oryginały] Dokume nt tekstowy Rozmiar (liczba stron): 28 język polski, język rosyjski Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: Dokumentacja aktowa liczba stron: liczba dokumentów tekstowych: papier Jednostka archiwalna nr 003: Korespondencja z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

19 Data: Nazwa twórcy: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis Sygnatury dawne zewnęt rzny Uwagi 00 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Odpowiedź No P.Z na podanie [920 r. Oryginał] Dokum ent teksto wy Rozmia r (liczba stron): język polski Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: 8 Dokumentacja aktowa liczba stron: 2 Jednostka archiwalna nr 004: Korespondencja z Komisariatem Rządu na m. st. Warszawę

20 liczba dokumentów tekstowych: 8 papier Data: Nazwa twórcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie od 903 r. i nadal; Komisariat Rządu (sprawdzić czy to pełna nazwa) Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygnatury dawne 00 Pismo przewodnie do Komisarza Rządu przekazujące Regulamin Przytułku i Statut Towarzystwa [928 r. Brudnopis] Dokument tekstowy 002 Pismo do Komisarjatu Rządu o braku zaległości finansowych w Przytułku [935 r. Odpis] 003 Pismo do Komisarjatu Rządu przekazujące projekt Regulaminu Przytułku [936 r. Odpis] Dokument tekstowy Dokument tekstowy

21 004 Pismo Komisariatu Rządu w sprawie rocznych sprawozdań instytucyj opiekuńczych [938 r. Oryginał] 005 Pismo do Komisariatu Rządu w sprawie sprostowania omyłki w sprawozdaniu [938 r. Odpis] Dokument tekstowy Dokument tekstowy 006 Podanie do Komisariatu Rządu z prośbą o ocenę lokalu na przedszkole [938 r. Odpis] Dokument tekstowy 007 Decyzja Nr KB.II-Kom.Szkol.30/38 Komisariatu Rządu w sprawie przydatności pomieszczeń na przedszkole [938 r. Odpis] Dokument tekstowy 008 Powiadomienie do Komisariatu Rządu o nadzorze Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego nad przedszkolem [938 r. Odpis] Dokument tekstowy 2

22 Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: 4 Dokumentacja aktowa liczba stron: 7 liczba dokumentów tekstowych: 4 papier Jednostka archiwalna nr 005: Korespondencja z Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego w Warszawie Data: 938 Nazwa twórcy: Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego w Warszawie [II Rzeczpospolita] Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygnatury dawne 00 Pismo nr 7277/38 Inspektora Szkolnego Warszawskiego Miejskiego dotyczące wypełnienia warunków ustawowych przy prowadzeniu przedszkola [938 r. Oryginał] Dokument tekstowy 2

23 002 Podanie do Kuratorium o przekształcenie żłobka w przedszkole [938 r. Odpis] Dokument tekstowy Orzeczenie Nr I-2796/38. Kuratorium zezwalające na dalsze prowadzenie prywatnego przedszkola i zatwierdzające statut [938 r. Odpis] Dokument tekstowy 004 Pismo do Inspektora Szkolnego Warszawskiego Miejskiego o obraniu delegata i wzorze pieczęci przedszkola [938 r. Odpis] Dokument tekstowy 2 Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: 2 Dokumentacja aktowa liczba stron: 7 liczba dokumentów tekstowych: 2 papier Jednostka archiwalna nr 006: Korespondencja z Radą Główną Opiekuńczą i Radą Opiekuńczą Miejską

24 Data: Nazwa twórcy: Warszawska Rada Opiekuńcza Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygnatury dawne 00 Biuro Warszawskiej Rady Opiekuńczej w sprawie rejestracji istniejących stowarzyszeń w Generalnym Gubernatorstwie [940 r. Oryginał] 002 Podanie Towarzystwa do Rady Głównej Opiekuńczej o przyjęcie Stowarzyszenia na członka wspierającego [940 r. Oryginał] 003 Pismo Rady Opiekuńczej Miejskiej o wstrzymaniu przez Generalnego Gubernatora dr Hansa Franka działalności stowarzyszeń opiekuńczych [940 r. Oryginał] 004 Pismo Nr. 407/40 Rady Opiekuńczej Miejskiej w sprawie ilości dzieci w Dokument tekstowy Dokument tekstowy Dokument tekstowy Dokument tekstowy

25 przedszkolu i dożywianiu [940 r. Oryginał] 005 Odpowiedź na pismo Nr. 407/40 Rady Opiekuńczej Miejskiej dotycząca ilości dzieci żywionych w przedszkolu [940 r. Oryginał] 006 Pismo Nr.II 340/4 Rady Opiekuńczej Miejskiej w sprawie przejęcia majątku rozwiązanych stowarzyszeń [94 r. Oryginał] 007 Kwestionariusz sprawozdania Nr II- 5203/4 Rady Opiekuńczej Miejskiej o wieku wychowanków w Przytułku [94 r. Oryginał] 008 Apel Rady Głównej Opiekuńczej o wpłaty na rzecz ofiar wojny [94 r. Oryginał] 009 Odpowiedź na pismo Nr. II 5203/4 Rady Opiekuńczej Miejskiej Dokument tekstowy Dokument tekstowy Dokument tekstowy Dokument tekstowy Dokument tekstowy

26 dotycząca wieku wychowanków Przytułku [94 r. Odpis] 00 Wypełniony kwestionariusz nr z Rady Głównej Opiekuńczej dotyczący danych statystycznych i rachunkowych [94 r. Odpis] Dokument tekstowy 2 0 Kwestionariusz sprawozdania Nr II/6043/4 Rady Opiekuńczej Miejskiej dotyczący dożywiania dzieci w przedszkolu Przytułku [94 r. Oryginał] Dokument tekstowy 02 Odpowiedź na pismo R.O.M.Nr. II/6043/4 w sprawie dożywiania dzieci [94 r. Odpis] Dokument tekstowy 2 Jednostka archiwalna nr 007: Korespondencja z Zarządem Miejskim Warszawy Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: 3 Dokumentacja aktowa liczba stron: 5

27 liczba dokumentów tekstowych: 3 papier Data: Nazwa twórcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie od 903 r. i nadal; Zarząd Miejski w m. Warszawie (sprawdzić, czy taka nazwa?) Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygna tury dawn e 00 Pismo nr. V/2/WOIZ. Zarządu Miejskiego w m. Warszawie z tłumaczeniem rozporządzenia Urzędu Generalnej Guberni dotyczącego nadzoru państwowego nad zakładami opieki zamkniętej [942 r. Oryginał] 002 Wniosek o prawo czasowej własności za czynszem symbolicznym [948 r. Oryginał] 003 Wniosek o przyznanie własności czasowej do gruntu za czynszem symbolicznym [948 r. Odpis] Dokument tekstowy 3, niemiecki Dokument tekstowy Dokument tekstowy

28 Jednostka archiwalna nr 008: Korespondencja z Członkami Towarzystwa Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: 6 Dokumentacja aktowa liczba stron: 8 liczba dokumentów tekstowych: 6 papier Data: Nazwa twórcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie od 903 r. i nadal Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygnatury dawne 00 List odręczny Zbigniewa Wasiutyńskiego z prośbą o niepowoływanie do funkcji w Zarządzie wraz z kopertą [965 r. Oryginał] 002 Wniosek Walnego Zgromadzenia akceptujący rezygnację Zbigniewa Wasiutyńskiego z Dokument tekstowy Dokument tekstowy

29 funkcji w Zarządzie [966 r. Oryginał] 003 Odręczny projekt pisma Zarządu z podziękowaniem dla Zbigniewa Wasiutyńskiego [966 r. Oryginał] Dokument tekstowy 004 Pismo Zarządu z podziękowaniem dla Zbigniewa Wasiutyńskiego [966 r. Oryginał] Dokument tekstowy 005 List odręczny Zbigniewa Wasiutyńskiego do Zarządu z podziękowaniami wraz z kopertą [966 r. Oryginał] Dokument tekstowy List odręczny Antoniego Tyszyńskiego ze specyfikacją dokumentów poświadczających majątek Towarzystwa [969 r. Oryginał] Dokument tekstowy Jednostka archiwalna nr 009: Korespondencja z Kardynałem Stefanem Wyszyńskim i Papieżem Janem Pawłem II

30 Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: 3 Dokumentacja aktowa liczba stron: 7 liczba dokumentów tekstowych: 3 papier Data: Nazwa twórcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie od 903 r. i nadal Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygnatury dawne 00 Petycja z zaproszeniem Papieża Jana Pawła II do odwiedzin [979 r. Kserokopia] 002 Pismo w sprawie zaproszenia Jana Pawła II skierowane do Prymasa [979 r. Kopia] 003 Pismo Nr 255/79/P. z podziękowaniem Prymasa język Dokument tekstowy Dokument tekstowy Dokument tekstowy

31 polski za zaproszenie Jana Pawła II [979 r. Oryginał] Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: 4 Dokumentacja aktowa liczba stron: 7 liczba dokumentów tekstowych: 4 papier Seria nr 03: Rachunki i dokumenty finansowe oraz bankowe Jednostka archiwalna nr 00: Rachunki Towarzystwa z Banku Handlowego oraz pisma bankowe Data: Nazwa twórcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie od 903 r. i nadal Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygnatury dawne 00 Wyciąg bankowy z rachunku Towarzystwa [92 r. Oryginał] Dokument tekstowy 2

32 002 Prośba o poświadczenie zamknięcia rachunku bankowego [93 r. Oryginał] 003 Wyciąg bankowy z rachunku Towarzystwa [93 r. Oryginał] Dokument tekstowy Dokument tekstowy Druk poświadczenia salda na rachunku przekazowym Banku Handlowego [9.? r. Oryginał] Nieznane Dokument tekstowy 2 Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: 2 Jednostka archiwalna nr 002: Majątek Towarzystwa Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie Dokumentacja aktowa liczba stron: 9

33 liczba dokumentów tekstowych: 2 papier Data: Nazwa twórcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie od 903 r. i nadal Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygnat ury dawne 00 Szczegółowy wykaz stanu majątku Towarzystwa [938 r. Odpis] Dokument tekstowy 002 Opis majątku rozwiązanego Stowarzyszenia [94 r. Oryginał] Dokument tekstowy 8 Seria nr 04: Projekty, plany architektoniczne i dokumenty techniczne budynku Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: 2 Jednostka archiwalna nr 00: Projekty i plany architektoniczne

34 Dokumentacja aktowa liczba stron: 6 liczba dokumentów tekstowych: 2 papier, płótno apreturowane Data: Nazwa twórcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie od 903 r. i nadal Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygna tury dawn e 00 Plan budynku głównego poziom piwnic [895 r. Oryginał] 895 Dokument tekstowy Płótno apreturowane, język rosyjski 002 Projekt budowy dwupiętrowej oficyny. Postępowanie nr 8 [903 r. Oryginał] Dokument tekstowy 5 język rosyjski Jednostka archiwalna nr 002: Dokumenty techniczne Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem:

35 Dokumentacja aktowa liczba stron: liczba dokumentów tekstowych: papier Data: Nazwa twórcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie od 903 r. i nadal Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygna tury dawn e 00 Projekt przełożenia części głównej trassy w związku z modernizacją kanalizacji [904 r. Kopia] Dokument tekstowy Seria nr 05: Rejestry, ewidencje, kroniki, protokoły Jednostka archiwalna nr 00: Rejestry Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: Dokumentacja aktowa liczba stron: 58

36 liczba dokumentów tekstowych: papier Data: Nazwa twórcy: Towarzystwo Przytułku św. Franciszka Salezego w Warszawie od 903 r. i nadal Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygnatury dawne Uwagi 00 Rejestr alfabetyczny osób przyjętych pod opiekę [888 r. Oryginał] Dokument tekstowy 58 Seria nr 06: Publikacje i opracowania Jednostka archiwalna nr 00: Opracowania Rozmiar i nośnik: liczba dokumentów ogółem: 3 Dokumentacja aktowa liczba stron: 23 liczba dokumentów tekstowych: 3 papier Data: Nazwa twórcy: Nieznany

37 Spis dokumentów w jednostce archiwalnej Sygnatura dokumentu Tytuł Daty Opis zewnętrzny Sygnatury dawne 00 Zarys historyczny powstania i działalności charytatywnej 982 Dokument tekstowy 7 Towarzystwa [982 r. Oryginał] 002 Zarys historyczny powstania i działalności charytatywnej 982 Dokument tekstowy Towarzystwa [982 r. Oryginał] 5 angielski 003 Karta naszej historii - ulotka o wsparcie finansowe [984 r. Oryginał] 984 Dokument tekstowy

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO

Wstęp do inwentarza. Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza Zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA STANISŁAWA OKOŃSKIEGO 1905-1908; 1912-1913; 1915; 1917-1919; 1922;1925; 1930-1932; 1939; 1945;

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WŁADYSŁAWY I KAROLA SZMIDTÓW

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WŁADYSŁAWY I KAROLA SZMIDTÓW ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WŁADYSŁAWY I KAROLA SZMIDTÓW 1939, 1944-45 Nr zespołu: AW III/665 1 I. Charakterystyka twórców

Bardziej szczegółowo

ARCHIWUM PAŃSTWOWE m.st. WARSZAWY

ARCHIWUM PAŃSTWOWE m.st. WARSZAWY ARCHIWUM PAŃSTWOWE m.st. WARSZAWY ul. KRZYWE KOŁO 7, 00-270 WARSZAWA Oddział VI Nadzoru nad AZ 635-92-42 i 43, 831-18-03 wew. 105 fax. 831-00-46 Znak sprawy: VI 402-395/11 PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA 1884; 1887; 1889-1891; 1893-1896; 1898-1899; 1903-1904; 1906-1907; 1909-1910;

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA HENRYKA EBERSA 1884, 1887, 1889-1891, 1893-1896, 1898-1899, 1903-1904, 1906-1907, 1909-1910,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.03.2016 godz. 10:56:09 Numer KRS: 0000063509

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.03.2016 godz. 10:56:09 Numer KRS: 0000063509 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.03.2016 godz. 10:56:09 Numer KRS: 0000063509 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej

Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej PL_0001 Fundacja Ośrodka KARTA 02-536 Warszawa Narbutta 29 Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej 1863-1987 Numer zespołu PL_0001_OK_1852 1 Wstęp do inwentarza zespołu: Kolekcja Larysy Zajączkowskiej-Mitznerowej

Bardziej szczegółowo

W przypadku kiedy szkoła nie posiada JRWA przyjmuje klasyfikację zawartą w poniższej tabeli.

W przypadku kiedy szkoła nie posiada JRWA przyjmuje klasyfikację zawartą w poniższej tabeli. Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania szkół zlikwidowanych (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej) do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Kielcach I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna I N W E N T A R Z

Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna ul. Świerkowa 1, Podkowa Leśna I N W E N T A R Z Towarzystwo Przyjaciół Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna ul. Świerkowa 1, 05-807 Podkowa Leśna I N W E N T A R Z Zespołu (zbioru) akt Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Podkowie Leśnej 1989 1990 PL/1007/003

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja rodziny Jarzębiaków Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_1713

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja rodziny Jarzębiaków Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_1713 Fundacja Ośrodka KARTA 02-536 Warszawa Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja rodziny Jarzębiaków 90-969 Nr zbioru/zespołu PL_00_OK_73 I Charakterystyka twórcy zbioru/zespołu Paweł Jarzębiak

Bardziej szczegółowo

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE.

AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. AGNIESZKA WOJCIECHOWSKA ŚRODKI EWIDENCYJNE W ARCHIWACH PAŃSTWOWYCH W POLSCE. PARYŻ, 9 MAJA 2005 Środki ewidencyjne znajdujące się w archiwach ułatwiają pracę naukową. W archiwach państwowych w Polsce sporządzane

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul.

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO 1893, 1898, 1901-1907; 1912-1913; 1916; 1921; 1923-1925; 1927-1930;

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul.

Wstęp do inwentarza. zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. ARCHIWUM OŚRODKA KARTA 02-536 Warszawa ul. Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zespołu/ zbioru: KOLEKCJA OSOBISTA WITOLDA LIS-OLSZEWSKIEGO 1893, 1898, 1901-1907; 1912-1913; 1916; 1921; 1923-1925; 1927-1930;

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Ireny Misztal Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_1247

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Ireny Misztal Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_1247 Fundacja Ośrodka KARTA 02-536 Warszawa Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Ireny Misztal 1911-1939 Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_1247 I Charakterystyka twórcy zbioru/zespołu Irena Misztal

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego

Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Zarządzenie nr 4 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie postępowania z aktami stanu cywilnego Na podstawie 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik archiwista 348[02] Czerwiec [02] Strona 1 z 19

Komentarz Technik archiwista 348[02] Czerwiec [02] Strona 1 z 19 348[02]-01-122 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Załączniki zamieszczone w Karcie Pracy Egzaminacyjnej Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 Strona 8 z 19 W pracy egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu INSTRUKCJA ARCHIWALNA POZNAŃ 2012 Strona 2 z 9 Rozdział 1 Podstawy prawne działania archiwum 1 1. Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym

Bardziej szczegółowo

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych 1

Wskazówki metodyczne dotyczące zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych 1 Decyzja Nr 8 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia wskazówek metodycznych dotyczących zasad opracowania fotografii w archiwach państwowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych

z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych Wersja z dnia 16 października 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A K U L T U R Y I D Z I E D Z I C T WA N A R O D O W E G O 1) z dnia 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do komunikatu (8) z dnia po zmianach. Stan: r. 1 ZARZĄDZANIE URZĘDAMI ORGANÓW RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ

Załącznik do komunikatu (8) z dnia po zmianach. Stan: r. 1 ZARZĄDZANIE URZĘDAMI ORGANÓW RZĄDOWEJ ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ 1 Załącznik do komunikatu (8) z dnia 2011-04-13 po zmianach. Stan: 1.02.2012 r. 1 ZRZĄDZNIE URZĘDMI ORGNÓW RZĄDOWEJ DMINISTRCJI ZESPOLONEJ Komórki merytoryczne oraz uszczegółowienie haseł klasyfikacyjnych

Bardziej szczegółowo

1. OSO-I.502 Obsługa organizacyjna wyborców. 2. OSO-I Wybory do Parlamentu Europejskiego

1. OSO-I.502 Obsługa organizacyjna wyborców. 2. OSO-I Wybory do Parlamentu Europejskiego Załącznik nr 1 Radziemice Wykaz teczek EWIDENCJA LUDNOŚCI DOWODY OSOBISTE i REJESTRACJA STANU CYWILNEGO Lp. Oznaczenie teczki Ewidencja Ludności 2014 Tytuł teczki 1. OSO-I.502 Obsługa organizacyjna wyborców

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10 do SIWZ/ Załącznik nr 3 do umowy Wykaz jednostek aktowych przeznaczonych do konserwacji Część I

Załącznik nr 10 do SIWZ/ Załącznik nr 3 do umowy Wykaz jednostek aktowych przeznaczonych do konserwacji Część I Załącznik nr 10 do SIWZ/ Załącznik nr 3 do umowy Wykaz jednostek aktowych przeznaczonych do konserwacji Część I Lp. Zestawienie ilościowe materiałów z grupy I Nr ewid. Konserwacja Skanowanie Rys. planu

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Jana Sobieszka Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_0908

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Jana Sobieszka Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_0908 Fundacja Ośrodka KARTA 02-536 Warszawa Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Jana Sobieszka 944-953 Nr zbioru/zespołu PL_00_OK_0908 I Charakterystyka twórcy zbioru/zespołu Jan Sobieszek

Bardziej szczegółowo

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji przedszkoli w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt

Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji przedszkoli w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji przedszkoli w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych wykazów akt przygotowany przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 31 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 31 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 136/2015 BURMISTRZA MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawie określenia instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL

WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL ...... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia oferty) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL NA REALIZACJĘ ZADANIA...... (nazwa zadania) W KWOCIE... I. Dane

Bardziej szczegółowo

powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego Przykładowa klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego w formie jednolitego rzeczowego wykazu akt Materiał pomocniczy przy opracowywaniu jednolitych rzeczowych

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938)

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Stowarzyszenia podgórskie (1926-1938) sygn. 109 (elektroniczna wersja katalogu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Dyrektora Instytutu są udostępniane na wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Zarządzenia Dyrektora Instytutu są udostępniane na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. STRONA GŁÓWNA PRAWO PRAWO STATUS PRAWNY Instytut Techniki Budowlanej jest instytutem badawczym zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, nadzorowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 6 do SIWZ FORMULARZ CENOWY. Nazwa przedsiębiorstwa.. Dokładny adres..

Załącznik 6 do SIWZ FORMULARZ CENOWY. Nazwa przedsiębiorstwa.. Dokładny adres.. Załącznik 6 do SIWZ FORMULARZ CENOWY Nazwa przedsiębiorstwa.. Dokładny adres.. CZĘŚĆ I - Dostawa druków sądowych i urządzeń ewidencyjnych dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do...

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do... Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr222/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 grudnia 2016 r....... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia oferty) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8 do SIWZ/nr 1 do umowy. Wymagania dotyczące dokumentacji prac konserwatorskich

Załącznik 8 do SIWZ/nr 1 do umowy. Wymagania dotyczące dokumentacji prac konserwatorskich Załącznik 8 do SIWZ/nr 1 do umowy Wymagania dotyczące dokumentacji prac konserwatorskich Opracowanie dokumentacji prac konserwatorskich w wersji papierowej (2 egz.) oraz w wersji elektronicznej (płyta

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 Dokumentacja przebiegu studiów. Dz.U.2016.1554 z dnia 2016.09.27 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 27 września 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1 z dnia 16 września 2016 r.

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy

Dlaczego warto? Odbiorcami szkolenia są : Pracownicy powiatowych urzędów pracy Stosowanie jednolitego rzeczowego wykazu akt w bieżącej i archiwalnej obsłudze dokumentacji powiatowego urzędu pracy w świetle nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia oraz ustawy o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

UCHWAŁA NR XXV/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 11176 UCHWAŁA NR XXV/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE w sprawie utworzenia Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek

Bardziej szczegółowo

Familijny Wrocław- Dolnośląski Oddział Fundacji Familijny Poznań

Familijny Wrocław- Dolnośląski Oddział Fundacji Familijny Poznań Familijny Wrocław- Dolnośląski Oddział Fundacji Familijny Poznań REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DZIECI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ FAMILIJNY POZNAŃ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA NA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r.

Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. Zarządzenie nr 12/2007 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Jednolitego rzeczowego wykazu akt, stanowiącego załącznik do zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Familijny Wrocław- Dolnośląski Oddział Fundacji Familijny Poznań

Familijny Wrocław- Dolnośląski Oddział Fundacji Familijny Poznań Familijny Wrocław- Dolnośląski Oddział Fundacji Familijny Poznań REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DZIECI DO PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH PRZEZ FUNDACJĘ FAMILIJNY POZNAŃ NA TERENIE MIASTA WROCŁAWIA NA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH. z dnia r. BDG/DP/021/1/09 ZARZĄDZENIE Nr NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia. 2009 r. w sprawie zmiany niektórych zarządzeń i decyzji w związku z nadaniem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nowego

Bardziej szczegółowo

Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych

Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych Chojna, 07 kwietnia 2016 r. Centrum Kultury w Chojnie Plac Konstytucji 3 Maja 74-500 Chojna zaprasza do składania ofert na wykonanie prac archiwizacyjnych Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

============================================================== ArchNet. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Naukowy Portal Archiwalny

============================================================== ArchNet. Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Naukowy Portal Archiwalny 10 lecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Anna Modzelewska Dokumentacja fotograficzna ============================================================== 1 10 lecie Stowarzyszenia Archiwistów Polskich Archiwa

Bardziej szczegółowo

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne

AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945. 1. Uwagi wstępne Czesław Tokarz AKTA ZESPOŁÓW JEDNOSTEK OCHRONY Z LAT 1944 1945 1. Uwagi wstępne Stosunkowo najmniej liczną grupę aktową jednostek bojowych z lat 1944 1945, przechowywanych w Centralnym Archiwum Wojskowym,

Bardziej szczegółowo

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945]

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Sygn. 251 Opracował: mgr Bernard

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R A PN-EN ISO

P R O C E D U R A PN-EN ISO P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad dokumentacją niezbędną dla pracy Urzędu Miasta Nr procedury P I-03 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012

ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 ZARZĄDZENIE Nr 57/2012 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia życie Instrukcji przechowywania i archiwizacji dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia Załącznik do Uchwały Nr 258/2010 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek

( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek Załącznik nr 1do Uchwały Nr XX/203/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 21 listopada 2012 r.. ( pieczęć jednostki wnioskującej ) (data i miejsce złożenia wniosku) Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 27 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 27 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 27 lipca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz. 1558 OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Sabiny Walczak Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_1612

Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Sabiny Walczak Nr zbioru/zespołu PL_1001_OK_1612 Fundacja Ośrodka KARTA 02-536 Warszawa Narbutta 29 Wstęp do inwentarza zbioru/zespołu Kolekcja Sabiny Walczak 98-982 Nr zbioru/zespołu PL_00_OK_62 I Charakterystyka twórcy zbioru/zespołu Brak informacji.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 4772 UCHWAŁA NR LV/604/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 4772 UCHWAŁA NR LV/604/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 maja 2014 r. Poz. 4772 UCHWAŁA NR LV/604/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 29 kwietnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie reorganizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014

Zarządzenie nr 1/2014 Inowrocław, 02.01.2014r. SPMS-0131.1-1/2014 Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu ustala pogotowie kasowe w roku budżetowym 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. USTAWA Projekt z dnia. 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

WYMOGI W ZAKRESIE ARCHIWIZACJI ZESPOŁÓW I ZBIORÓW

WYMOGI W ZAKRESIE ARCHIWIZACJI ZESPOŁÓW I ZBIORÓW WYMOGI W ZAKRESIE ARCHIWIZACJI ZESPOŁÓW I ZBIORÓW Archiwa społeczne posiadają bardzo zróżnicowane metody opracowywania materiałów archiwalnych, często bardzo dalekie od metodyki pracy archiwów państwowych.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej

KARTA INFORMACYJNA Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej KARTA INFORMACYJNA Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA I PRZEKAZANIA MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH DO ARCHIWUM WOJSKOWEGO W TORUNIU (na podstawie Zarządzenia Nr 42/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 113 6925 Poz. 661 661 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia Ogólne

S T A T U T MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU. Rozdział I Postanowienia Ogólne S T A T U T Załącznik do Zarządzenia Nr 2 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 stycznia 2006 r. MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Póz. 426 i 427. z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie. określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego

Dziennik Ustaw Nr Póz. 426 i 427. z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie. określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego Dziennik Ustaw Nr 44 2908 Póz. 426 i 427 427 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 ' z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. Przedszkola Nr 30 w Gdyni

Regulamin Rady Rodziców. Przedszkola Nr 30 w Gdyni Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Nr 30 w Gdyni SPIS TREŚCI 1.Podstawa prawna funkcjonowania Rady Rodziców. 2.Postanowienia ogólne. 3. Cele i zadania Rady Rodziców 4. Szczegółowy tryb przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie

UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie UCHWAŁA NR XLVI/393/14 RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK

WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Załącznik do uchwały ZG PTTK nr 111/XVI/06 z dnia 1 09 2006 r. WZORCOWY REGULAMIN ZARZĄDU KOŁA - KLUBU PTTK Postanowienia ogólne Rozdział I Niniejszy Wzorcowy Regulamin Zarządu Koła - Klubu PTTK, zwanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług archiwizacji dokumentacji Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie - polegać będzie

Bardziej szczegółowo

S z a n o w n i P a ń s t w o

S z a n o w n i P a ń s t w o Mysłowice, 2009-11-13 Zaproszenie do składania ofert Dot.: wykonania materiałów promocyjnych w ramach projektu Nowe kwalifikacje nowa przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 37/W/2016 WÓJTA GMINY PIASKI w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego, a także wprowadzenia wzorów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 1 września 2015 r. Poz. 1275 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie krajowego rejestru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 23 maja 2016r. w sprawie wykazu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia przedszkola do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Gminy Karczew Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA NR 10 W TYCHACH SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II: Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III: Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV: Zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu

Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu Regulamin Organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola nr 6 w Międzyrzeczu, zwanym dalej Regulaminem, określa organizację i zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem

Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Regulamin Organizacyjny Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz. Żłobkowym w Zawadzkiem Zarządzenie nr 1/2011 z dnia 01. 09. 2011 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 400/OU/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 9 maja 2017 w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku oraz określenia wyjątków

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznego przedszkola

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznego przedszkola KU-158/DESiT/Z2 Elbląg,... (data) Urząd Miejski w Elblągu Departament Edukacji, Sportu i Turystyki ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Zgłoszenie do ewidencji niepublicznego przedszkola Zgodnie z art. 82 ust.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2018/2019 1. Ilekroć w informacji jest mowa o: rodzicach należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmętów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik archiwista 348[02]

Przykłady wybranych fragmętów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik archiwista 348[02] Przykłady wybranych fragmętów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik archiwista 348[02] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego zawierało następujące elementy podlegające ocenie: I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. Pozycja 26. Rozporządzenie. z dnia 22 grudnia 2011 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. Pozycja 26. Rozporządzenie. z dnia 22 grudnia 2011 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 stycznia 2012 r. Pozycja 26 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa 1) z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzoru kwestionariusza samodzielnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 Sprawozdanie z działalności za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji im. Zofii i Witolda Paryskich za rok 2013 1. Nazwa fundacji, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 Burmistrza Miasta Józefowa. z dnia 22 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 23/2017 Burmistrza Miasta Józefowa. z dnia 22 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 23/2017 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Gdyni

Statut Zespołu Szkół Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Gdyni Statut Zespołu Szkół Jezuitów im. Św. Stanisława Kostki w Gdyni Rozdział I Nazwa Zespołu, siedziba i skład oraz inne informacje 1 1. Zespół Szkół, którego dotyczy statut używa nazwy: Zespół Szkół Jezuitów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr.85 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16.04.13 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr.85 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16.04.13 r. Załącznik do Zarządzenia Nr.85 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 16.04.13 r. Procedury dotyczące realizacji projektu pn. Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 345/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 października 2014 roku.

Zarządzenie Nr 345/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 października 2014 roku. Zarządzenie Nr 345/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 23 października 2014 roku. w sprawie instrukcji przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektów przez

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań związanych z naborem dzieci do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach na rok szkolny 2015/2016

Harmonogram działań związanych z naborem dzieci do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach na rok szkolny 2015/2016 Harmonogram działań związanych z naborem dzieci do Gminnego Przedszkola w Domiechowicach na rok szkolny 2015/2016 1. 1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola w roku 2014/2015 zamieszkujące na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:25:19 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:25:19 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.08.2016 godz. 23:25:19 Numer KRS: 0000124102 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora

Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Analiza dokumentacji placówki wskazówki dla dyrektora Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu za wydawanie przez szkołę dokumentów zgodnych

Bardziej szczegółowo

Procedura przejmowania tradycyjnych materiałów archiwalnych do Archiwum Narodowego w Krakowie

Procedura przejmowania tradycyjnych materiałów archiwalnych do Archiwum Narodowego w Krakowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie z dnia 5 stycznia 2015 r. Procedura przejmowania tradycyjnych materiałów archiwalnych do Archiwum Narodowego w Krakowie 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania,

Bardziej szczegółowo

Sygnatura: PO V WO KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE

Sygnatura: PO V WO KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE Sygnatura: PO V WO 1111.3.2017 KONKURS NA STAŻ URZĘDNICZY W PROKURATURZE Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu ogłasza konkurs na staż urzędniczy w Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu. I ETAP 1. Wstępna selekcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU KRAJOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zarząd Krajowy Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, Ogólnego

Bardziej szczegółowo

Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ISAD (G) i ISAAR (CPF)

Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ISAD (G) i ISAAR (CPF) Standardy Międzynarodowej Rady Archiwów ISAD (G) i ISAAR (CPF) Anna Laszuk,, Zakopane, 26 września 2007 Międzynarodowy standard opisu archiwalnego ISAD (G) wersja 1 1993 r. 4 bloki, 27 elementów w opisu

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ W JEDNOSTCE ORGANIZACYJNEJ W ŚWIETLE INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ Rynia 2015 STAN PRAWNY Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst

Bardziej szczegółowo

Praca doktorska, autoreferat i recenzje Po podjęciu przez jednostkę decyzji o dopuszczeniu pracy do obrony:

Praca doktorska, autoreferat i recenzje Po podjęciu przez jednostkę decyzji o dopuszczeniu pracy do obrony: Zarządzenie Rektora o obowiązku rejestrowania w USOS przewodów doktorskich i nostryfikowanych dyplomów dotyczy wszystkich przewodów otwartych po dacie 30.09.2013 Rejestracji w USOS podlegają: Rozpoczęte

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE ADAMPBETRASIK / Przy współpracy Andrzeja Laskowskiego HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU HIPOTECZNEGO W POLSCE TWIGGER WARSZAWA 2001 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów 9 Słowo wstępne 11 Wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI PONIŻEJ 14 000 EURO ZAMAWIAJĄCY - Gmina-Miasto Płock z siedzibą Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza do składania ofert na: Zaopatrzenie komórek Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna Zarząd IPO Doradztwo Kapitałowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa,

Bardziej szczegółowo