Radio internetowe dnt IP Touch,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radio internetowe dnt IP Touch,"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe dnt IP Touch, Nr produktu Strona 1 z 41

2 Zawartość dostawy. Radio internetowe Zasilacz oraz pilot zdalnego sterownia Strona 2 z 41

3 Instrukcja obsługi Co jest potrzebne, aby móc korzystać z radia internetowego? Ustawienie sieci bezprzewodowej: - Połączenie z szerokopasmowym Internetem. - Bezprzewodowy punkt dostępowy (Wi-Fi) podłączony do szerokopasmowego Internetu, najlepiej poprzez router. - Jeśli bezprzewodowa sieć jest zabezpieczona hasłem (w technologii WEP lub WPA), konieczne jest wprowadzenie hasła, aby radio internetowe mogło połączyć się z siecią. -W niektórych przypadkach punkt dostępowy może być tak skonfigurowany, aby wymagać adresów MAC wszystkich urządzeń, które się z nim łączą, w tym także Twojego radia internetowego. Aby znaleźć radiowy adres MAC, skorzystaj z opcji menu w następujący sposób: Screen Menu( Menu Ekranu) Settings (Ustawienia) Network Settings (Ustawienia sieci) Current Settings (Bieżące ustawienia) Adres WLAN MAC - Aby wprowadzić adres MAC do punktu dostępowego sieci bezprzewodowej, należy przeczytać instrukcję dołączoną do punktu dostępowego (routera). Strona 3 z 41

4 Zanim zaczniesz kontynuować pracę, upewnij się, że punkt dostępowy jest włączony i podłączony do szerokopasmowego Internetu. Aby uruchomić punkt dostępowy, zapoznaj się z instrukcją dołączoną do urządzenia. Przegląd urządzenia Uwaga: 1. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć/wyłączyć (gdy zabrzmi alarm, naciśnij ten przycisk, aby wyłączyć alarm). 2. MUTE, VOL lub VOL służą do regulacji głośności. Strona 4 z 41

5 Strona 5 z 41

6 Opis pilota zdalnego sterowania Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć radio cyfrowe (gdy zabrzmi alarm, naciśnij przycisk, aby go wyłączyć). Naciśnij, aby wejść w tryb radia internetowego (Internet Radio). Naciśnij, aby wejść w tryb My Music. Naciśnij, aby wejść w tryb AUX in. Tryb My Music: 3. Naciśnij lub, aby wyświetlić wprzód lub w tył. Naciśnij, aby odtworzyć/zatrzymać. Naciśnij, aby wybrać poziom głośności. 4. Gdy zabrzmi alarm, naciśnij, aby włączyć drzemkę. 5. Naciśnij, aby ustawić wyłącznik czasowy tak, że wyłączy się po ustawionym czasie. Naciśnij, aby wyciszyć radio. Naciśnij ponownie, 6. aby przywrócić dźwięk. Strona 6 z 41

7 Rozdział 1. Wprowadzenie 1.1 Ekrany - Ekran pokazuje różne menu, okienka dialogowe i (?), jak opisano poniżej. Zasadniczo występuje 6 typów ekranu: * Menu * Powitanie (Splash) * Odtwarzanie (Now playing) * Okno dialogowe (Dialogue) * Błąd/Informacja (Error/Information) * Czuwanie (Standby) Gdy tekst jest zbyt długi, aby zmieścić się na ekranie, przez chwilę jest pokazany obcięty, jednak po kilku sekundach powoli zacznie się przewijać, aby można było przeczytać cały tekst. - Menu ekranowe służy do poruszania się po głównych funkcjach radiowych i ustawieniach. Istnieje 5 dotykowych ikon na ekranie, służących do nawigacji: My Music ( moja muzyka) Alarms (alarmy) Internet Radio (radio internetowe) AUX IN (wejście audio) Settings (Ustawienia) - Standby screen (Ekran gotowości) pokazuje czas, datę, odliczanie czasu drzemki i każdy aktywny czas alarmu. Strona 7 z 41

8 1.2 Funkcje i użycie ikon ekranowych Ikony ekranowe Funkcja/Użycie Powoduje powrót do menu ekranu Zamknięcie Powrót do poprzedniego ekranu Głośność W trybie odtwarzania przycisk ten może być używany, aby powrócić do ostatniej ścieżki lub listy stacji Dodaje do Ulubionych Pokazuje osobne informacje podczas odtwarzania audycji Zatrzymanie odtwarzania Strona 8 z 41

9 Pauza Następny utwór Poprzedni utwór Szybkie przewijanie do przodu Przewijanie do tyłu Odtwarzanie losowe Powtarzanie odtwarzania 1.3 Krótki opis Jeśli dotkniesz ikony na menu ekranu, wejdziesz do wybranego trybu i zacznie się odtwarzanie ostatnio słuchanej stacji lub utworu, który był odtwarzany w tym trybie. Jeśli nie jest to możliwe, urządzenie spróbuje połączyć się się z wybranym źródłem poprzez skanowanie stacji, sieci lub wyświetlenie danych wprowadzonych przez użytkownika, jeśli to konieczne. Strona 9 z 41

10 Ekran Odtwarzania (Now Playing) pokazuje informacje o źródłach dźwięku i aktualnie odtwarzanym utworze. Okienko dialogowe (Dialogue) pozwala użytkownikowi na zmianę ustawień. Na przykład mogą to być proste okna, dające wybór Yes lub No, a mogą to być również ekrany służące użytkownikowi do wprowadzania hasła. Każdy tryb posiada Mode menu (Menu trybu) z wykazem odpowiednich dla trybu opcji. Na przykład jeśli dotkniesz ikonę, pojawią się 3 opcje: Strona 10 z 41

11 - Browse station list (Przeglądaj listę stacji) - Return to playing screen (Powrót do ekranu odtwarzania) - Last Listened (Ostatnio słuchana) Menu Settings (Menu Ustawień) umożliwia dostęp do ustawień systemowych oraz informacji, takich jak czas, alarmy, equalizer, sieci, kreator ustawień. Menu z większą ilością opcji nie zmieści się na jednym ekranie, dlatego posiada on pasek przewijania. Pasek przewijania z prawej strony ekranu pokazuje, czy są inne opcje, oprócz tych widocznych na ekranie. Niektóre menu, np. menu Settings posiadają kilka podmenu. Strona 11 z 41

12 Rozdział 2. Konfiguracja - W Internet-connected mode (w trybie online) szerokopasmowe połączenie z Internetem jest niezbędne. - W Music Player mode (w trybie odtwarzania muzyki) potrzebujesz bezprzewodowej sieci Ethernet i serwera muzyki UPnP. 1. Umieść radio na stabilnej i płaskiej powierzchni. 2. Włącz zasilacz radia do gniazdka sieciowego. 3. Aby lepiej odbierać audycje radiowe, rozprostuj antenę teleskopową. 2.1 Kreator ustawień Krok 1 Włączenie 1. Podłącz zasilacz do radia internetowego i upewnij się, że zasilanie LED jest zapalone. 2. Podczas stosowania można go włączyć lub wyłączyć, naciskając POWER lub (za pomocą pilota). Podczas pierwszego użycia zada pytanie: Start setup wizard now? (Rozpocząć kreator ustawień?) Strona 12 z 41

13 Krok 2 Kreator ustawień 1. Kontynuuj powyższe kroki, dotknij ikony YES, zostaniesz poproszony o wybranie Language format (formatu języka): angielski, duński, holenderski, fiński itd. Dotknij preferowaną opcję języka, na przykład English. 2. Teraz zostaniesz poproszony, aby wybrać Time format (format czasu): 24h lub 12 h. Dotknij preferowany format. 3. Zostaniesz również poproszony o Select Time Sync Source (wybór źródła synchronizacji czasu): None/Internet (brak lub normalny).na ogół wybiera się Internet. Strona 13 z 41

14 4. Zostaniesz poproszony o Select Time Zone (Wybór strefy czasowej). Dotknij lub czasową., aby przejść do lokalnej strefy czasowej, a następnie wybierz lokalną strefę 5. Teraz przejdziesz do ustawień czasu letniego (Use Daylight Savings). Należy wybrać odpowiednią dla danej pory roku. 6. Ustawienia regionu sieci WLAN zostaną wyświetlone, dotknij lub, aby przejść do Select WLAN Region, a następnie wybierz Twój region. Strona 14 z 41

15 7. Teraz przejdziesz do Network Wizard (Ustawień sieci). Można znaleźć więcej niż jedną sieć, dotknij lub, aby je przeglądać, a następnie dotknij sieci, aby wejść. Radio zapisze to w pamięci, więc ponowne wprowadzenie hasła nie będzie potrzebne. 8. Jeśli sieć nie jest skonfigurowana, aby hasło było wymagane (WEP/WPA), radio połączy się z siecią i wyświetli: 9. Jeśli hasło WEP/WPA jest wymagane, radio poprosi o wprowadzenie kodu WEP/WPA i wyświetli ekran wprowadzenia hasła w następujący sposób: - Wprowadź hasło za pomocą znaków alfanumerycznych. Uwaga: Jeśli hasło składa się z cyfr, spróbuj dotknąć numerycznej., aby przejść do klawiatury Jeśli znak hasła jest niepoprawny, wybierz opcję, aby usunąć ten znak. Strona 15 z 41

16 Jeśli jedno z Twoich haseł nie może być znalezione na ekranie, spróbuj dotknąć wybrać następny ekran., aby - Po wybraniu ostatecznego znaku hasła, dotknij, aby potwierdzić. Zostaniesz powiadomiony, że kreator ustawień został zakończony (setup wizard completed). Jeśli w dalszym ciągu nie ma dostępu do Internetu, należy wykonać następujące kroki: a. Sprawdź punkt dostępowy, czy działa normalnie. b. Przenieś radio w miejsce, gdzie jest silniejszy sygnał. c. Upewnij się, że hasło jest poprawnie wprowadzone. d. 10. Dotknij i przejdziesz do menu ekranu. Strona 16 z 41

17 Uwaga: Menu ekranowe jest ekranem głównym służącym do nawigacji po funkcjach radiowych i ustawieniach. 2.1 Rejestracja radia internetowego 1. Aby zarejestrować swoje radio, najpierw poznaj swój indywidualny kod dostępu do portalu, dotykając w menu głównym, następnie dotknij, aby przejść do Help Get access code (Pomoc Uzyskaj kod dostępu). Kod możesz również uzyskać dotykając Browse station list (Przeglądaj listę stacji) Help (Pomoc) Get access code (Uzyskaj kod dostępu). Zapisz poniżej kod dostępu. Strona 17 z 41

18 2. Odwiedź stronę internetową: 3. Jeśli jest to Twoja pierwsza wizyta na portalu, załóż nowe konto, wpisując informacje: - kod dostępu - Twój adres - hasło - nazwę radia Jeśli masz już konto i chcesz dodać kolejne radio, zaloguj się na swoje konto i wybierz My preferences (Moje ustawienia) Add another Wi-Fi radio (dodaj inne bezprzewodowe radio). Strona 18 z 41

19 Gdy radio jest zarejestrowane na portalu, można od razu korzystać z radia internetowego. 2.2 Konfiguracja Serwera Muzyki - Aby radio mogło odtwarzać pliki muzyczne z komputera, komputer musi być skonfigurowany do udostępniania plików i mediów. - UPnP umożliwia udostępnianie multimediów, takich jak radio, aby odtwarzać muzykę z udostępnionej biblioteki multimedialnej. - Jeśli używasz odpowiedniego systemu serwera, np. PC z Windows Media Player 10 lub nowszej (WMP), a Twoja biblioteka jest dobrze oznakowana, konieczne jest udostępnienie mediów. - Tylko serwer UPnP musi zostać ustawiony. 2.3 Udostępnianie multimediów w Windows Media Player Najbardziej powszechnym serwerem UPnP jest Windows Media Player (10 lub nowszy). Można także użyć innych serwerów UPnP. Aby ustawić WMP do udostępniania multimediów, wykonaj następujące czynności: 1. Upewnij się, że komputer jest podłączony do sieci. 2. Upewnij się, że radio jest włączone i podłączone do tej samej sieci. 3. W WMP dodaj do biblioteki mediów pliki audio i foldery, z którymi chcesz podzielić się z radiem: Library (Biblioteka) Add to Library (Dodaj do bibliotki ). 4. W WMP włącz udostępnianie multimediów (Library (Biblioteka) Media sharing (Udostępnianie mediów). Strona 19 z 41

20 5. Upewnij się, że radio ma dostęp do udostępnionych mediów wybierając je i klikając przycisk Allow (Zezwalaj). 6. Można również ustawić nazwę udostępnionych mediów z radia. Serwis WMP UPnP działa w tle. Nie ma potrzeby bezpośredniego uruchomiania WMP. Rozdział 3. Tryb radia internetowego 3.1 Dostęp do trybu internetowego radia Po wybraniu trybu internetowego radia, trzeba będzie spróbować skontaktować się z portalem radiowym Frontier Silicon Internet, aby uzyskać listę stacji, podzieloną na różne kategorie, takie jak kraj, popularne, gatunek. Po wybraniu stacji radio połączy się bezpośrednio z tą stacją. - Portal pozwala również stworzyć listę ulubionych stacji, które można personalizować, na przykład Andy s stations, Jo s favourites, Talkshows. - Aby korzystac z Funkcji ulubionych, zarejestruj swoje radio na portalu zgodnie ze wcześniejszym opisem. - Jeśli masz kilka odbiorników radiowych Frontier Silicon, można zarejestrować je wszystkie na tym samym koncie tak, aby każde radio miało dostęp do listy ulubionych. - Jeśli to możliwe, dodaj bezpośrednio do ulubionych przez radio lub za pośrednictwem dowolnego komputera z przeglądarki internetowej. Strona 20 z 41

21 Aby wejść w tryb radia internetowego (Internet Radio), dotknij ikonę Radia Internetowego na menu ekranu lub naciśnij (za pomocą pilota). Uwaga: W menu znajduje się lista stacji z portalu radia internetowego, która jest dostępna, gdy radio jest połączone z Internetem. Wykazy stacji i podmenu mogą się zmieniać od czasu do czasu. Istnieje kilka sposobów wyboru stacji. Bezpośrednio z radia, dotykając ikony : - Browse station list (Przeglądaj listę stacji) - Return to playing screen (Powrót do ekranu odtwarzania) - Last Listened (Ostatnio słuchane) Strona 21 z 41

22 Dotykając Browse Station List (Przeglądaj listę stacji), będzie można zobaczyć: - My Favourites (Moje ulubione) - Your local programs (Twoje lokalne programy) - Stations (Stacje): browse by Country, Genre (Szukaj według gatunku, kraju itp.) - Podcasts (Podcasty) - My addes stations (Moje dodane stacje) - Help (Pomoc) 3.2 Ostatnio słuchane - Po wejściu w tryb radia internetowego ostatnio słuchana stacja zostanie wybrana automatycznie. - Aby wybrać inną niż ostatnio słuchaną stację, dotknij Last Listened, wtedy jedna ze stacji zostanie wymieniona. Najnowsze stacje pojawią się na górze listy. 3.3 Ulubione Uwaga: Ulubione są przechowywane w portalu radia internetowego i są dostępne we wszystkich internetowych radiach na tym samym koncie. Przed użyciem ulubionych radio musi być zarejestrowane w portalu radia internetowego. - Aby zapisać odtwarzaną stację w Ulubionych, dotknij ikonę na wyświetlaczu. Pojawi się komunikat, że Favourite added (dodano ulubione). Stacja pojawi się domyślnie na liście ulubionych stacji. - Aby wybrać Ulubione, dotknij ikonę My favorites Stations (Favorites list). Strona 22 z 41

23 3.4 Przeglądanie Aby przegladać transmisje internetowe, dotknij Station List (Przeglądaj listę stacji) Stations/Podcasts (Stacje/Podcasty). Browse Przejrzyj menu, aby znaleźć transmisje. 3.5 Wyszukiwanie Możesz również przeglądać audycje internetowe w wybranych stacjach i podcastach, wpisując określone słowa kluczowe. 1. Sprawdź ścieżkę roboczą Browse (Przeglądaj), następnie dotknij <Search podcasts> (Wyszukaj podcasty). Strona 23 z 41

24 2. Wprowadź słowo kluczowe za pomocą znaków, następnie dotknij. Ekran wyszukiwania jest podobny do wprowadzania hasła internetowego. 3. Wybierz audycję z listy. Strona 24 z 41

25 Uwaga: W przypadku podcastów możesz wybrać odcinek. 3.6 Moje dodane stacje (My added stations) Chociaż portal radia internetowego posiada tysiące stacji, możesz słuchać stacji nie wymienionych na liście. Możesz dodać własne stacje za pośrednictwem portalu. Dodatkowe stacje są dostępne poprzez dotknięcie w radiu w menu głównym Directory (Katalog) My Added Stations (Moje dodane stacje). Strona 25 z 41

26 3.7 Informacje o Now Playing (Odtwarzaniu) Podczas odtwarzania ekran pokazuje nazwę i opis. Aby wyświetlić więcej informacji, dotknij. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje takie jak opis, gatunek, kodek, częstotliwość próbkowania. Rozdział 4. Tryb odtwarzania muzyki 4.1 Dostęp do trybu odtwarzacza muzyki Tryb odtwarzacza muzyki pozwala odtwarzać pliki muzyczne takie jak mp3, AAC, WMA lub FLAC z Twojego komputera za pośrednictwem lokalnej sieci. Strona 26 z 41

27 Aby wejść w tryb odtwarzania muzyki, naciśnij na pilocie lub dotknij w głównym menu, wyświetlacz pokaże ekran wyboru źródła muzyki. Kiedy ekran wyboru źródła muzyki jest ustawiony, dotknij Shared Media (Udostępnione media) lub My Playlist (Moja playlista), aby uzyskać dostęp do programu. Strona 27 z 41

28 Jeśli jesteś już w trakcie odtwarzania pliku muzycznego, możesz dotknąć ikony Directory (katalogu) zamiast ikony menu strukturze menu.,aby szybko powrócić do ostatnio odwiedzonego zagłębienia w Na przykład, jeśli słuchałeś programu zatytułowanego Sunrise in the Third System możesz: a) Dotknąć, aby wyświetlić ostatnią listę utworów lub listę stacji. b) Dotknąć, aby pokazać dodatkowe informacje. c) Dotknąć, aby przełączyć losowo, dotknąć, aby powróżyć folder, w którym obecny utwór jest obecnie grany. d) Dotknąć i, aby poruszać się między utworami. e) Dotknąć, aby włączyć pauzę. Dotknij ponownie, aby wznowić odtwarzanie. f) Dotknąć, aby zatrzymać. Strona 28 z 41

29 4.2 Udostępnione media (z serwera UPnP) 1. Wybierz My Music > Shared Media (Moja muzyka>udostępnione media) Jeśli ustawiłeś udostępnione media (tak jak to było opisane wcześniej), powinieneś zobaczyć wpis zawierający <nazwę komputera>. <nazwę udostępnionych mediów>, na przykład ścieżka dźwiękowa: JB-Laptop. Jeśli posiadasz więcej niż jeden komputer, możliwości udostępnionych mediów są podane. Wybierz udostępnione media które chcesz odtwarzać. 2. Od tego momentu, menu jest generowane z serwera udostępnionych mediów (zazwyczaj Windows Media Player). Pierwsze menu pokazuje listę typów mediów na przykład Muzykę, Video, Obrazki i Playlisty. 3. Twoje radio może odtwarzać tylko muzykę i playlistę. 4. Po znalezieniu utworu, który chcesz odtworzyć, dotknij tytułu utworu. Strona 29 z 41

30 Krótkie dotknięcie pozwala na natychmiastowe odtworzenie utworu, dłuższe przytrzymanie zmienia listę w tryb edycji z zaproszeniem Add to My Playlist (dodaj do mojej playlisty), naciśnij, aby potwierdzić. To także pozwala dodać wybrany utwór lub folder. Można także dodać całe albumy do listy odtwarzania. Twoje radio odtwarza wybraną ścieżkę lub playlistę wprowadzoną z menu źródłowego muzyki. 4.3 Powtarzanie/Odtwarzanie losowe Strona 30 z 41

31 Możesz odtwarzać ponownie utwory lub włączać je w kolejności losowej. Aby to zrobić. dotknij ikony repeat lub shuffle. Możesz też dotknąć wtedy dotknąć repeat lub shuffle., aby wejść w ustawienia menu, i dopiero 4.4 Czyszczenie mojej Playlisty Dotknij, aby wejść do ustawień menu, po czym dotknij Clear My Playlist>Yes (wyczyść moją Playlistę >Tak) Strona 31 z 41

32 4.5 Informacje odtwarzania Podczas gdy utwór jest odtwarzany, ekran pokazuje jego ścieżkę, artystę, oraz album. Istnieje również pasek postępu, który przedstawia czas utworu oraz czas, który pozostał to końca utworu. Aby wyświetlić dodatkowe informacje, naciśnij na ikonę. Pojawi się ekran przedstawiający informacje takie jak bit rate, użyty codec i częstotliwość próbkowania. 4.6 Moja Playlista Moja Playlista to zbiór utworów dodanych poprzez użytkownika z UPnP. Rozdział 5 tryb AUX Tryb wyjścia AUX odtwarza ścieżkę dźwiękową z zewnętrznego źródła takiego jak odtwarzacz mp Odtwarzanie dźwięku poprzez tryb wyjścia AUX 1. Zmniejsz głośność radia oraz podłączanego zewnętrznego urządzenia. 2. Podłącz zewnętrzne źródło dźwięku do wyjścia AUX do gniazda 3,5 mm stereo. 3. Dotknij na ekranie menu lub naciśnij na pilocie. Strona 32 z 41

33 4. Ustaw poziom dźwięku Twojego radia poprzez dotknięcie przycisku lub naciśnij lub za pomocą pilota, jeśli to konieczne. Rozdział 6 Alarmy Dostępne są dwa uniwersalne alarmy z funkcją drzemki, a funkcję snu można wyłączyć po ustawionym okresie. 6.1 Ustawienie drzemki Domyślnie czas trwania drzemki jest ustawiony na jedną minutę. Aby to zmienić: Screen Menu (Menu ekranu) Settings (Ustawienia) - Miscellaneous settings (Inne ustawienia) Alarm snooze (Alarm drzemki) następnie wybierz od 1 do 30 minut. 6.2 Ustawienie alarmów Strona 33 z 41

34 Aby ustawić lub zmienić alarm, dotknij na menu ekranu. Wybierz numer alarmowy (1 lub 2), a następnie skonfiguruj następujące parametry: - Włączanie: wyłączony/codziennie/raz/weekend/dzień tygodnia - Czas: 00:00, po otrzymaniu sygnału alarmu w odpowiednim czasie, dotknij, aby powrócić. - Tryb: Radio Internetowe i Buzzer (Brzęczyk) - Głośność: 1-16 Podczas, gdy alarm się włączy odpowiednie dźwięki alarmu zaczną się odtwarzać. Na ekranie pojawi się informacja o aktywnym alarmie, sygnalizować będzie to aktywna ikona z lewym górnym rogu ekranu. a. Aby aktywować funkcję drzemki, dotknij. Radio powróci do trybu gotowości na okres ustawionej drzemki z ikoną ściszonego alarmu z odliczaniem czasu drzemki. b. Aby anulować, dotknij i ikona alarmu się włączy. c. Aby wyłączyć ustawienie alarmu: Menu Screen Settings (Ustawienia) Purpose alarm Off. Strona 34 z 41

35 Rozdział 7. Ustawienia 7.1 Jak wejść w ustawienia? Dotknij ustawienia radia. na menu ekranu i będziesz mógł w wygodny sposób skonfigurować wszystkie Ustawienia są podzielone na następujące kategorie: - Time settings (Ustawienia czasu) - Alarm settings (Ustawienia alarmu) - Equaliser settings (Ustawienia equalizera) - Network settings (Ustawienia sieci) - Miscellaneous settings (Inne ustawienia) - Setup Wizard (Kreator ustawień) Strona 35 z 41

36 7.2 Ustawienia czasu. W tej części są możliwe różne ustawienia czasu zawierające następujące możliwości: - Time zone (Strefa czasowa) - Use daylight savings time (Użyj czasu letniego) - Time source: E.g. None, Internet (Źródło czasu, np. Brak, Internet) - Manual time set-up (Ręczne ustawienie czasu) Time format: 12h/24h (Format czasu 12h/24h) 7.3 Ustawienia Equalizera Szereg zaprogramowanych ustawień EQ jest dostępnych, również zdefiniowane przez użytkownika ustawienia niestandardowe Custom. Aby ustawić EQ, wybierz Screen Menu (Menu ekranu) Settings (Ustawienia) Equaliser Settings (Ustawienia Equalisera). Następnie można wybrać jeden z zaprogramowanych trybów lub stworzyć własne, z niestandardowymi tonami niskimi, wysokimi i ustawieniami głośności. Strona 36 z 41

37 7.4 Ustawienia sieci - Urządzenie pamięta ostatnio podłączoną sieć bezprzewodową i automatycznie spróbuje się z nią połączyć. - Jeśli chcesz usunąć niechciane sieci lub ponownie zeskanować sieć, należy wykonać następujące czynności: Screen Menu (Menu ekranowe)> Settings (Ustawienia) > Network Settings (Ustawienia sieci) >Network profiles (Profile sieciowe) Strona 37 z 41

38 Tutaj można usunąć niepotrzebne sieci poprzez naciśnięcie sieci, a następnie potwierdzenie usunięcia. Istnieją także inne opcje przeglądania i ręcznej zmiany ustawień sieciowych na ekranie (Screen). Menu > Settings (Ustawienia) > Network settings (Ustawienia sieci) > Manual settings (Ręczne ustawienia)> Add Wireless Network (Dodaj sieć bezprzewodową). Doświadczeni użytkownicy mogą znaleźć opcje przydatne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów w sieci. 7.5 Język Domyślnym językiem jest angielski. Aby go zmienić: Screen Menu (Menu ekranowe) > Settings (Ustawienia) > Miscellaneous settings (Różne ustawienia) > Language (Język) wybierz odpowiedni język. Strona 38 z 41

39 7.6 Limit czasu bezczynności Domyślnie czas bezczynności jest ustawiony na 5 minut. Aby go zmienić przejdź do : Screen Menu (ekran menu) > Settings ( ustawienia) > Miscellaneous settings (różne ustawienia) > Idle timeout (czas bezczynności) > po czym wybierz czas do 30 minut. 7.7 Wyłączenie podświetlenia gotowości. Ta opcja jest przeznaczona dla celów oszczędności energii, pozwala na wyłączenie podświetlenia jeśli jest to zalecane. Aby zmienić przejdź do Screen Menu (ekran menu)>settings (ustawienia) > Miscellaneous settings (różne ustawienia)> Standby Backlight Off ( wyłączenie podświetlenia gotowości) > po czym wybierz czas do 30 minut. 7.8 Funkcja uśpienia Uwaga: Jeśli chcesz aby Twoje radio przeszło do trybu gotowości po wcześniej ustawionym czasie, można to wykonać poprzez funkcję uśpienia. 1. Domyślnie funkcja uśpienia jest wyłączona. Aby to zmienić istnieją 2 sposoby: a) Naciśnij przycisk SLEEP na pilocie zdalnego sterowania. b) Przejdź do Menu > Settings (ustawienia) > Miscellaneous settings (różne ustawienia)> po czym wybierz czas funkcji uśpienia po którym Twoje radio się wyłączy. Strona 39 z 41

40 2. Dotknij lub aby ustawić opcje: OFF (wyłączone)/15/30/45/60 minut, ikona uśpienia pojawi się na lewej części wyświetlacza. 3. Radio teraz automatycznie przełączy się w tryb gotowości jeśli upłynie ustawiony czas uśpienia. 4. Aby kontynuować pracę z programem, naciśnij przycisk POWER (zasilanie) lub za pomocą pilota zdalnego sterowania. 7.9 Aktualizacja oprogramowania Od czasu do czasu może pojawić się nowe oprogramowanie dostępne do pobrania zawierające poprawione błędy/ lub nowe funkcje. Możesz sprawdzić nowe oprogramowanie ręcznie, lub ustawić radio aby sprawdzało oprogramowanie automatycznie w ustalonym okresie czasu (to jest ustawione domyślnie) Jeśli Twoje radio wykryje gdy nowe oprogramowanie jest dostępne, zostaniesz poproszony czy chcesz je zainstalować. Jeśli się zgodzisz nowe oprogramowanie zostanie ściągnięte i zainstalowane. Po aktualizacji oprogramowania wszystkie ustawienia użytkownika zostaną zachowane. Uwaga: przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania należy sprawdzić czy Radio jest podłączone do stabilnego zasilania. Odłączenie zasilania podczas aktualizacji oprogramowania może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia. Aby wyłączyć lub włączyć automatyczne sprawdzanie oprogramowania, naciśnij Settings (ustawienia) > Miscellaneous Settings (różne ustawienia)>software update (aktualizacja oprogramowania)> po czym należy zaznaczyć Enabled (włączone) 7.10 Reset fabryczny Chcesz przywrócić wszystkie ustawienia z powrotem do wartości domyślnych? Takie jak czas/data/konfiguracja sieci. Jednak bieżąca wersja oprogramowania radia zostanie zachowana, tak samo jak rejestracja radia w portalu internetowym. Ulubione ustawienia radia pozostaną zachowane chyba że ponownie zarejestrujesz radio z innego konta na stronie internetowej. Aby wybrać reset fabryczny naciśnij Settings (ustawienia) > Miscellaneous Settings (różne ustawienia) > Factory reset (reset fabryczny) > are you sure ( jesteś pewien? ) Yes/No (tak/nie) wybierz Yes (tak) Rozdział 8 specyfikacja Strona 40 z 41

41 Specyfikacja: Radio internetowe Wyjście słuchawkowe: 150mVrms Wyjście głośnikowe: 3W X 2 Wymagania zasilania: Moc wejściowa zasilania: Vac, 50-60Hz ( jeśli chcesz uniknąć uszkodzenia radia, prosimy o używanie tylko i wyłącznie dołączonego zasilacza) Impedancja w gniazdo AUX: 47Kohm Impedancja gniazda słuchawkowego: 32 ohm Wymiary: 200mm x 64 mm x 137 mm Strona 41 z 41

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika

Scansonic R4. Podręcznik użytkownika Scansonic R4 Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Sieć... 6 Ustawienia... 7 Portal internetowy...

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3

CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 Wygląd panelu i opis funkcji CAR MP3 PLAYER RDS 982 INSTRUKCJA kompatybilny z SD, USB, MP3 1. Włącznik / MODE 2. Przycisk obuszczania panelu 3. Zegar 4. Numer 5 / TYPE 5. Numer 6 / D/ 5+ 6. 1/PAU 7. 2/INT

Bardziej szczegółowo

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9

Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI. Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radioodtwarzacz CD, FM SoundMaster RCD1750SI Nr produktu 1424954 Strona 1 z 9 Główne elementy sterujące VOLUME UP 12. MONO/STEREO 1. 2. FUNCTION 13. MODE: REPEAT/ REPEAT ALL/ RANDOM

Bardziej szczegółowo

REVO AXiS Skrócona instrukcja obsługi

REVO AXiS Skrócona instrukcja obsługi REVO AXiS Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 Zawartość opakowania:... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300, do gniazdka, 1xRJ45 Produkt nr: 986922 Strona 1 z 17 Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad N300 To urządzenie WI-Fi jest zaprojekowane

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z odtwarzacza ipod

Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Korzystanie z odtwarzacza ipod Po podłączeniu ipoda można odtwarzać zapisane w nim pliki muzyczne i wideo. Przy użyciu tego urządzenia można wykonywać różne operacje, takie

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi

Scansonic I-100. Instrukcja obsługi Scansonic I-100 Instrukcja obsługi Pilot Podłączenie Uruchomienie radia Podłącz kabel zasilacza do gniazda oznaczonego DC z tyłu urządzenia, a następnie włącz radio. Uwaga: Używaj tylko zasilacza dołączonego

Bardziej szczegółowo

Własność Tomasz Trzaskalski C4i, Jagiellońska 76, Warszawa. Kopiowanie i powielanie bez pisemnego zezwolenia zabronione

Własność Tomasz Trzaskalski C4i, Jagiellońska 76, Warszawa. Kopiowanie i powielanie bez pisemnego zezwolenia zabronione Scansonic R4S Podręcznik użytkownika Informacje... 3 Zalecenia bezpieczeństwa... 3 Panel przedni:... 5 Panel tylny:... 5 Pierwsze kroki... 6 Setup Wizard... 6 Ustawienia... 6 Portal internetowy... 7 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi

REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi REVO Pico Radio Station Skrócona instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Wygląd i połączenia... 3 Panel przedni:... 3 Panel tylny:... 4 Pilot zdalnego sterowania:... 4 1 Zasilanie:...

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10

Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR , Pamięć programów: 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001197354 Radiobudzik FM, Karcher Radiobudzik UR 1040 807254, Pamięć programów: 10 Strona 1 z 8 Funkcje i elementy sterujące 1. Przycisk MEM.SET / NAP/M+ / Display On/Off

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne

Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sony XDR-S40, FM, czarne Nr produktu 679286 Strona 1 z 8 Rozpoczęcie pracy Wskazówka Po przejściu do innego regionu gdy chcesz utworzyć nową listę stacji DAB wykonaj ponownie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE

Ford SYNC z AppLink UZUPEŁNIENIE UZUPEŁNIENIE Zanim zaczniesz korzystać z systemu Ford SYNC z AppLink Parowanie smartfonu z samochodem Aby móc skorzystać z systemu, należy w pierwszej kolejności sparować telefon z pojazdem. Czynności,

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Odtwarzacz audio Philips GoGear PL SA1MXX02B SA1MXX02K SA1MXX02KN SA1MXX02W SA1MXX04B SA1MXX04K SA1MXX04KN SA1MXX04P SA1MXX04W SA1MXX04WS SA1MXX08K Skrócona instrukcja obsługi Czynności wstępne Opis głównego

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Radio z odtwarzaczem CD Lenco

Radio z odtwarzaczem CD Lenco INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio z odtwarzaczem CD Lenco Nr produktu 325823 Strona 1 z 9 1. Przycisk CD Program 2. Przycisk CD Repeat 3. Przycisk BBS 4. Wskaźnik zasilania 5. Wyświetlacz CD 6. Głośnik 7. Pokrywa

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Albrecht DR 460 W

Radio internetowe Albrecht DR 460 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Albrecht DR 460 W Nr produktu 326152 Strona 1 z 19 1. Panel przedni Urządzenie nie posiada klawiatury ani klawiszy. Całość działa przy pomocy zdalnej obsługi pilotem.

Bardziej szczegółowo

Zamek Elektroniczny ENTR Instrukcja obsługi

Zamek Elektroniczny ENTR Instrukcja obsługi Zamek Elektroniczny ENTR Instrukcja obsługi 2 7 8 9 Klucz imbusowy 2mm 9 Klucz imbusowy 3mm 2 3 5 4 Naciśnij zaznaczony przycisk aby dodać zamek do aplikacji Kliknij przycisk SCAN

Bardziej szczegółowo

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji

Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio FM kuchenne SoundMaster UR 2006, LCD, pamięć 30 stacji Nr produktu 352350 Strona 1 z 8 Podstawowe funkcje - Zasilanie zasilacz AC/AC - Radio FM w technologii PLL - 12/24 godzinny

Bardziej szczegółowo

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND.

Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Instalacja Podłączenie urządzenia Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TL-WA701ND. Nadaj komputerowi statyczny adres IP: 192.168.1.100. W razie problemów przejdź do punktu T3 sekcji Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G

Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Wzmacniacz sygnału Wi- Fi FRITZ!WLAN Repeater N / G Instrukcja obsługi Nr produktu: 971873 Przegląd funkcji FRITZ!WLAN Repeater poszerza zakres sieci bezprzewodowej. Aby poszerzyć sieć bezprzewodową, FRITZ!WLAN

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE...

ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMU... 2 ROZDZIAŁ 2. APLIKACJA I URZĄDZENIE.... 4 2.1. DODAWANIE BRAMOFONU DO APLIKACJI... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Radio internetowe Nr produktu 000325824

Radio internetowe Nr produktu 000325824 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Nr produktu 000325824 Strona 1 z 17 Opis urządzenia Widok urządzenia Przód Lewy głośnik wyświetlacz prawy głośnik Tył Antena UKF Gniazdo słuchawkowe Wejście audio Wyjście

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu

Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy odtwarzacz kaset/usb/sd z radiem stereo i zegarkiem PLL AM/FM Nr produktu 000346396 Strona 1 z 6 Lokalizacja elementów sterowania 1. kieszeń karty SD 2. wejście USB 3. pulpit

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF

MP4 FY535D. Włączanie: Przesuń przełacznik ON/OFF na pozycję ON i przytrzymaj przycisk > aby właczyć. Aby wyłączyć przesuń przełacznik na pozycję OFF MP4 FY535D Cechy urządzenia: 3,0" wysokiej przejżystości ekran TFT, rozdzielczość 480x240 TFT Odtwarzanie video: Wsparcie formatów video: RM, RMVB, 3GP, MP4, AVI, WMV, MOV, FLV, MPG, MPEG, DAT itp Odtwarzanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW

URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW URZĄDZENIE DO BEZPRZEWODOWEGO STRUMIENIOWANIA MULTIMEDIÓW Instrukcja szybkiej instalacji DN-70310 1. Prezentacja produktu Dziękujemy za wybranie urządzenia do bezprzewodowego strumieniowania multimediów

Bardziej szczegółowo

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi

Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Osobisty system audio Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi Najpierw przeczytaj ten dokument. Odtwarzaj muzykę w sieci Wi-Fi PL SRS-X7 Niniejszy podręcznik zawiera informacje wprowadzające o tym, jak odtwarzać

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika

RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika RCForb (Client) Instrukcja Użytkownika Dokumentacja wstępna. Spis treści Strona # - Instalacja i pierwsze uruchomienie Strona # - Konfiguracja ustawień Twego dźwięku Strona # - Odnalezienie stacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM 1 CYFROWY ODTWARZACZ VIDEO I MUZYKI MP3, WMA, AMV INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-F400 FM www.mpmaneurope.com Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia należy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź.

1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie naciśnij Potwierdź. Instrukcja obsługi aplikacji do projekcji I. Uruchom/zatrzymaj projekcję Są trzy sposoby uruchamiania/zatrzymywania projekcji: 1) Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy ikonę z menu głównego, następnie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 WAC500D Skrócona instrukcja obsługi Podłączanie Obsługa Zawartość opakowania Bezprzewodowa jednostka centralna WAC500 Pilot zdalnego sterowania Baterie R0 (AAA)

Bardziej szczegółowo

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze.

Spis treść Nazwy użytkownika Hasła Jeśli posiadają Państwo router, protokół PPPoE należy skonfigurować na routerze. Spis treść Wstęp Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows XP Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows Vista/7 Konfiguracja protokołu PPPoE w Windows 8 Konfiguracja protokołu PPPoE w systemie MAC OS X firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Radio internetowe Scott RXI 100 WL, 1 x LAN, FM, 10 W, czarne. Nr produktu Strona 1 z 9

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Radio internetowe Scott RXI 100 WL, 1 x LAN, FM, 10 W, czarne. Nr produktu Strona 1 z 9 INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio internetowe Scott RXI 100 WL, 1 x LAN, FM, 10 W, czarne Nr produktu 351398 Strona 1 z 9 OPIS URZĄDZENIA Tył urządzenia 1. Gniazdo Ethernet 2. Antena UKF 3. Kabel sieciowy 4. Składany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI

Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI Instrukcja NAWIGACJA MEDIATEC 7 CALI KOD PRODUKTU T107/ T108 Przed pierwszym użyciem naładuj całkowicie GPS. Zmiana języka na polski ( jeśli nie jest ustawiony fabrycznie ) W urządzeniu Na ekranie głównym

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3

Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gramofon z wyjściem USB, ION Quickplay LP, konwerter płyt winylowych => MP3 Nr produktu 311844 Strona 1 z 8 PRZENOSZENIE MUZYKI DO PAMIĘCI KOMPUTERA Po instalacji oprogramowania możliwe

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia.

Przed skonfigurowaniem tego ustawienia należy skonfigurować adres IP urządzenia. Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows 7 i Windows 8) Protokół Usług internetowych umożliwia użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia

Podłączenie urządzenia Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji punktu dostępowego należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, injector i punkt dostępowy).

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

a) Tworzymy podcast w programie Audacity

a) Tworzymy podcast w programie Audacity a) Tworzymy podcast w programie Audacity Pierwszą czynnością, jaką wykonujemy jest ściągnięcie oprogramowania ze strony www.audacity.pl. Po ściągnięciu pliku, należy go zainstalować na komputerze pamiętając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA

KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA KONFIGURACJA KOMPUTERA W SALI KRÓLESTWA Ten przewodnik pomoże ci krok po kroku skonfigurować komputer na Sali Królestwa w celu odtwarzania multimediów. Ten dokument został opracowany z myślą o komputerach

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM. www.mpmaneurope.com DIGITAL MUSIC PLAYER MP3&WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI MP-FUB300 FM www.mpmaneurope.com Dziękujemy za wybór naszego odtwarzacza MP3! Przed podłączeniem, rozpoczęciem korzystania lub zmianą ustawień urządzenia

Bardziej szczegółowo

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11

Linksys WMA 11. Zawartość zestawu. Seria Instant Wireless. Jak zainstalować urządzenie WMA11 WMA11 Seria Instant Wireless Linksys WMA 11 Zawartość zestawu Jak zainstalować urządzenie Urządzenie wraz z podstawą i osłoną na kable Pilot zdalnego sterowania (wraz z 2 bateriami AAA) Kabel Audio/Video z trzema

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi

WAKEBOX BT MT3148. Instrukcja obsługi WAKEBOX BT MT3148 Instrukcja obsługi Widok ogólny Opis przycisków PL 2 1. wciśnij dłużej aby włączyć/wyłączyć 2. MODE wciśnij krótko aby zmienić bieżący tryb pracy 3. wciśnij krótko aby przejść do poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne

Instrukcja obsługi. Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Instrukcja obsługi Radio Sangean DDR-31, DAB+, FM, RDS, czarne Nr produktu 326031 Strona 1 z 29 Przód 1. Głośnik 2. Przycisk podświetlenia 3. Przycisk pasma 4. Automatyczne wyszukiwanie 5. Przycisk alarmu

Bardziej szczegółowo

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY.

Spisz na kartce dane sieci Wi-Fi, którą będzie generował router: nazwę sieci SSID oraz hasło do sieci WIFI KEY. ROUTER HUAWEI E5220 Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera Huawei E5220 dołączoną do opakowania, przejrzyj wszystkie informacje zawarte w materiałach drukowanych znajdujących się w pudełku z routerem.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L

Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L Skrócona instrukcja uruchomienia i konfiguracji kamery D-Link DCS-930L Pierwsze uruchomienie i konfiguracja podstawowa kamery. 1. Podłącz kamerę kablem ethernet (dołączony do kamery) do modemu kablowego,

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY ODTWARZACZ Z RADIEM INTERNETOWYM JBG 203

WIELOFUNKCYJNY ODTWARZACZ Z RADIEM INTERNETOWYM JBG 203 WIELOFUNKCYJNY ODTWARZACZ Z RADIEM INTERNETOWYM JBG 203 DEXON POLAND Sp. z o.o. ul. Koszarowa 20 62-300 Września tel. 61 43 89 116 tel./faks 61 43 89 123 e-mail: sklep@dexon.pl Środki ostrożności. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Multimedia

Rozdział 4. Multimedia Rozdział 4. Multimedia Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na wykorzystanie ogromnych moŝliwości multimedialnych systemu Windows XP. Większość narzędzi multimedialnych w Windows XP pochodzi z systemu

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki

Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Sangean DPR-45, czarne, FM, funkcja drzemki Nr produktu 351841 Strona 1 z 22 Elementy sterujące 1. Antena teleskopowa 2. Zasilanie włączone / wyłączone 3 Przycisk pamięci

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów

Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Laboratorium 16: Udostępnianie folderów Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacz będzie potrafił: Udostępniać foldery. Modyfikować ustawienia dostępu. Czas przeznaczony na ukończenie laboratorium:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR

INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR INSTRUKCJA KAMERY WIFI P2P ZEGAR I- Informacje podstawowe Produkt to wysokiej jakości kamera z modułem Wi-fi zintegrowana i ukryta w obudowie zegara. Umożliwia zapis video oraz zdjęć bezpośrednio na karcie

Bardziej szczegółowo