CLIX Campus Learning Plattform cho các trường Đại học Platforma dydaktyczna dla szkół wyższych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CLIX Campus Learning Plattform cho các trường Đại học Platforma dydaktyczna dla szkół wyższych"

Transkrypt

1 CLIX Campus Learning Platforma Plattform dydaktyczna cho các dla szkół trường wyższych Đại học

2 Efektywne i innowacyjne procesy dydaktyczne oraz serwis dla studentów dzięki wykorzystaniu CLIX Szkoły wyższe są organizacjami naukowymi o rosnącej autonomii, z coraz bardziej zindywidualizowanymi profilami, które wyraźnie orientują się na krajową i międzynarodową konkurencję w zakresie nauki i badań. W ubiegłych latach ten proces przemian był wspomagany przez wykorzystanie w nauczaniu nowoczesnej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. elearning stał się obecnie istotną cechą nowoczesnego nauczania akademickiego, ważnym elementem profilu pragnącej zdobyć i zachować wysoki poziom uczelni. Dzięki stworzeniu CLIX Campus mamy do dyspozycji oprogramowanie komputerowe, które powstało z myślą o spełnieniu szczególnych wymagań wirtualnego nauczania w szkołach wyższych. CLIX Campus to nowoczesne rozwiązanie programowe dla zdecentralizowanego realizowania wzbogaconej multimedialnie oferty w zakresie nauczania i uczenia się w ramach centralnie koordynowanych modeli organizacyjnych oraz obejmujących całą uczelnię struktur administracyjnych: CLIX Campus może być technicznie administrowany poprzez centrum komputerowe uczelni; wykorzystywany jest jednak w sposób zdecentralizowany i za każdym razem zgodnie z określonymi, specyficznymi wymogami merytorycznymi i dydaktycznymi. CLIX Campus może też być wykorzystywany przez więcej niż jedną uczelnię, pozwalając powiązać oferty dydaktyczne kilku ośrodków akademickich. Jako platforma bazująca na sieci WWW, CLIX Campus wspiera całość procesów związanych z tworzeniem koncepcji oraz przeprowadzeniem zajęć dydaktycznych, włącznie z będącym częścią tego procesu planowaniem wykorzystania sal i zasobów uczelni. CLIX Campus daje możliwości zapowiadania zajęć dydaktycznych w spisie wykładów, zapisywania się na seminaria oraz udostępniania i sprawdzania materiałów ćwiczeniowych on-line. Studenci mogą korzystać z opieki ze strony tutorów, zaś grupy dydaktyczne pomagają w realizacji opartych na współpracy scenariuszy uczenia się. Ponadto CLIX Campus oferuje liczne funkcje pozwalające na przeprowadzanie egzaminów i testów (włącznie z zarządzaniem zdobytymi przez studentów punktami) zarówno na poziomie studium podstawowego, jak i w różnych formach doskonalenia się w wybranej dziedzinie nauki. CLIX wprowadza wiedzę do sieci CLIX to oprogramowanie komputerowe, poprzez które możecie Państwo modelować całość procesów związanych z przepływem informacji, nauczaniem i prowadzeniem badań naukowych, dysponując zarazem możliwością sterowania nimi przez swój browser, w internecie lub intranecie, w czasie rzeczywistym i przy zachowaniu wysokich walorów użytkowych (usability). CLIX wspiera wiele różnych scenariuszy dydaktycznych Każde zajęcia dydaktyczne muszą spełnić specyficzne wymagania. Dlatego też CLIX jest oprogramowaniem elastycznym i o konsekwentnie modularnej budowie. Dzięki temu na platformie tej mogą być realizowane najróżniejsze scenariusze dydaktyczne. Bez problemów możliwe są płynne przejścia pomiędzy dydaktycznymi scenariuszami współdziałania i współpracy oraz uporządkowanymi ofertami zapewniającymi opiekę tutora. CLIX integruje uczenie się do procesów akademickich Rosną wymagania, jakie stawia się przed zintegrowanymi rozwiązaniami. Procesy uczenia się i nauczania musza być powiązane z procedurami administracyjnymi w zarządzaniu tokiem studiów, egzaminami oraz zajęciami dydaktycznymi. W oparciu o nowoczesną technologię interfejsową CLIX może zostać łatwo, szybko i w sposób efektywny kosztowo zintegrowany z istniejącym otoczeniem systemowym. Spersonalizowana strona startow

3 CLIX Campus jest przez imc AG oraz szkoły wyższe stale rozwijany w sieci partnerskiej imc Higher Education elearning. Uczelnie otrzymują dzięki temu możliwości bezpośredniego wpływania na koncepcje funkcji i procesów, które są implementowane do platformy. Ta forma współpracy gwarantuje, że oprogramowanie to w wysokim stopniu spełnia specyficzne wymagani nauczania akademickiego. CLIX Campus wspiera nie tylko nauczanie wirtualne, lecz również towarzyszące mu procesy administracyjne. Możliwa jest bieżąca integracja z systemami zarządzania uczelnią takich firm, jak HIS, SAP czy Datenlotsen (system zarządzania CampusNet). Nowoczesne technologie interfejsowe gwarantują solidne powiązanie z centralną administracją ds. studenckich, ds. egzaminacyjnych, a także planowanie ofert studiów, także przy uwzględnieniu zachodzących zmian w szkolnictwie wyższym. Przekonajcie się Państwo o wydajności naszego rozwiązania! Ponad studentów, tylko w samym niemieckojęzycznym obszarze językowym, uczy się już przy wykorzystaniu CLIX. CLIX Campus aplikacja bazowa Aplikacja bazowa CLIX Campus w szerokim zakresie wspiera wszystkie procesy nauczania i uczenia się, administrowanie zawartością oraz zarządzanie korzyściami, grupami dydaktycznymi, zadaniami i działami organizacyjnymi. Komponenty: Learning Process Management.,.Learning Content Management. oraz.learning Organisation Management. łączą ze sobą i wspierają od strony techniczno-komputerowej wszystkie rodzaje działań związanych z nauczaniem i zarządzaniem zajęciami dydaktycznymi. Zarządzanie procesem dydaktycznym (Learning Process Management - LPM) Zarządzanie działaniami Zarządzanie zajęciami dydaktycznymi Zarządzanie przebiegiem prac i powiadamianiem Zarządzanie treściami dydaktycznymi (Learning Content Management LCM) Authoring Content Repository Media/ serwis Portale Katalogi Brokerage / SQI Zarządzanie organizacją procesu dydaktycznego (Learning Organisation Managament LOM) Zarządzanie podmiotami Zarządzanie grupami Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie uprawnieniami/ kontrola dostępu CLIX łączy uczenie się on-line i uczenie się z obecnością na zajęciach CLIX jest czymś więcej niż tylko platformą dla uczenia się on-line. Dzięki CLIX możecie Państwo organizować i zarządzać także tymi zajęciami, na których wymagana jest obecność studentów. To Państwo decydujecie, jaka koncepcja jest właściwa dla danych zajęć: czy będzie to nauka on-line, blended learning czy też wykład z obecnością studentów, a dzięki CLIX możecie Państwo planować i kierować różnymi scenariuszami dydaktycznymi. CLIX rośnie, gdy rosną wymagania Kultura uczenia się nigdy nie jest statyczna; wciąż zmienia się i rozwija. CLIX daje się dowolnie skalować i można w trakcie korzystania z niego dostosowywać go do rosnącej liczby użytkowników oraz nowych ofert dydaktycznych, np. w zakresie dokształcania. CLIX to więcej niż platforma dla nauczania akademickiego Nowoczesne zarządzanie szkołą wyższą stawia wysokie wymagania przed administracją uczelni. Konieczne są nowe drogi rozwoju pracowników. CLIX umożliwia realizację ofert szkolenia i doszkalania zawodowego pracowników nie należących do kadry dydaktycznej na powszechnej platformie i przy wykorzystaniu innowacyjnych komponentów dla systematycznego planowania i przeprowadzania procesów kwalifikacji w administracji uczelni. Centrum opieki tutorskiej Komunikacja i współpraca Content Push Services Content Routing Interfejsy zawartości Zarządzanie komponentami Zarządzanie licencjami Przegląd funkcji

4 Learning Process Management Organizowanie procesów dydaktycznych to jeden z głównych wymogów, jakie stawia się przed systemem Learning Management. Dzięki CLIX możecie Państwo publikować spisy zajęć dydaktycznych wykładów, ćwiczeń, seminariów w katalogach zajęć, a poprzez to umożliwiać dostęp zarówno do zajęć, jak i do odpowiednich materiałów dydaktycznych (arkusze ćwiczeń etc.). Podczas zajęć łączone są poszczególne treści nauczania, takie jak nagrania wykładów, interaktywne moduły dydaktyczne, animacje, symulacje, testy i arkusze feedbacku. W trakcie zajęć można swobodnie kształtować ich przebieg; możliwe są eksploracyjne scenariusze dydaktyczne, a także adaptacyjne ścieżki dydaktyczne realizowane pod opieką tutora. Dla celów komunikacji i współpracy oddano do dyspozycji grupy dydaktyczne oraz liczne narzędzia (mail, wikis, chaty, fora, virtual classrooms, tablice ogłoszeniowe itd.). Wszystkie działania w obrębie platformy mogą być poprzez system sterowane i analizowane, co odbywa się przy wykorzystaniu dużej ilości raportów. Funkcje krótki przegląd Zarządzanie tokiem studiów (curriculum management) Mogą Państwo łączyć różne kursy i zajęcia dydaktyczne, tworząc kompletny program toku studiów. Zarządzanie kursem Mogą Państwo tworzyć indywidualne plany nauczania i definiować ścieżki dydaktyczne. Zarządzanie powiadamianiem Mogą Państwo indywidualnie kształtować odpowiednie dla Państwa organizacji procesy powiadamiania. Centrum tutorów Mogą Państwo sprawować opiekę nad studentami uczestniczącymi w zajęciach. Proces dydaktyczny sterowany przez uporządkowany plan nauczania Komunikacja & współpraca Mogą Państwo poprzez communities umożliwiać współpracę i komunikację. Mogą też Państwo wspierać bezpośrednią wymianę pomiędzy studentami, w czym wspierają Państwa czaty, wikis, fora, biblioteki, sterowany proces dydaktyczny, powiązany z tokiem zajęć plan nauczania oraz oparta na mailach komunikacja.

5 Learning Content Management Treści nauczania są centralnym przedmiotem zajęć dydaktycznych! Dlatego też CLIX dysponuje obszernym systemem Learning Content Management. System ten jest w stanie zarządzać licznymi obiektami dydaktycznymi, tworzyć ich wersje i publikować je. Wsparcie przez uznane na płaszczyźnie międzynarodowej standardy, jak Dublin Core, LOM, AICC, QTI czy SCORM gwarantuje bezproblemową integrację treści dydaktycznych zewnętrznych podmiotów. Ponadto CLIX oferuje jeszcze coś więcej: zintegrowany asystent dla potrzeb tworzenia treści pozwala także mało wprawnym użytkownikom na tworzenie testów, formularzy feedbacku czy glosariuszy. W ramach kursów można definiować moduły dydaktyczne i porządkować je zgodnie z logiką nauczania. Dla potrzeb zbierania materiałów w ramach kursów czy grup dydaktycznych są do dyspozycji biblioteki; użytkownicy mogą zakładać swoje własne zbiory materiałów dydaktycznych i zarządzać nimi. Funkcje krótki przegląd Authoring Możecie Państwo tworzyć treści dydaktyczne, takie jak testy czy formularze. Content Repository W jednej bazie danych możecie Państwo zarządzać dużą liczbą obiektów dydaktycznych w różnych formatach. Poprzez struktury segregatorów i struktury tematyczne możecie Państwo dzielić treści w sposób przyjazny dla użytkownika, porządkować je tematycznie oraz tworzyć różne wersje. Portale Możecie Państwo zapowiadać swoje zajęcia dydaktyczne; możecie również publikować ćwiczenia, skrypty i inne informacje. Content-Push-Services Możecie Państwo poprzez funkcje biblioteki przyporządkowywać treści dydaktyczne do określonych grup użytkowników. Zarządzanie zawartością procesów dydaktycznych Content-Routing Możecie Państwo integrować automatycznie treści zewnętrzne, jak np. wikis, zewnętrzne treści dydaktyczne, blogi czy ogłoszenia branżowe na strony informacyjne swojego systemu Learning Management. Certyfikowane interfejsy zawartości Możecie Państwo wykorzystać treści standardowe lub integrować treści systemów autorskich poprzez interfejsy takie jak QTI, AICC czy SCORM.

6 Learning Organisation Management Mocną stroną systemu Learning Management jest zdolność odwzorowywania zdecentralizowanych struktur organizacyjnych. Zarządzanie domenami, grupami i użytkownikami w ramach CLIX oferuje szkołom wyższym możliwość dokonania podziału adresatów ich treści dydaktycznych zgodnie z wymogami organizacyjnymi oraz przyporządkowania ważnych użytkowników. Dzięki wydajnemu systemowi zarządzania uprawnieniami uczelnie są w stanie kanalizować przepływ wiedzy i informacji do odpowiednich adresatów oraz chronić dostęp do treści wymagających poufnego traktowania. Łatwe w obsłudze funkcje systemu, jak zarządzanie komponentami i licencjami, umożliwiają utrzymywanie i uaktualnianie tych danych wewnątrz organizacji bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. Funkcje krótki przegląd Zarządzanie domenami Możecie Państwo zarządzać kilkoma domenami (klientami) w obrębie jednego systemu. Zarządzanie grupami Możecie Państwo definiować grupy o zindywidualizowanych prawach dostępu i treściach dydaktycznych. Zarządzanie użytkownikami Możecie Państwo zakładać profile użytkownika, zawierające ważne organizacyjnie informacje, i umożliwiać przekazywanie tych informacji do różnych użytkowników. Zarządzanie uprawnieniami Możecie Państwo definiować prawa dostępu do swojej platformy dydaktycznej, od poszczególnych obiektów dydaktycznych aż po całe kursy. Zarządzanie grupami użytkowników Zarządzanie komponentami Możecie Państwo zarządzać komponentami systemowymi dla danych domen. Zarządzanie licencjami Zarządzanie grupami użytkowników. Zapewniacie sobie Państwo wydajne i klarowne zarządzanie licencjami użytkowników.

7 Referencje Na całym świecie CLIX Campus zawsze wymieniany jest wśród najlepszych! Pokazują to obszerne międzynarodowe badania, przeprowadzone w ubiegłych latach. Źródłem sukcesu są konsekwentne ukierunkowanie rozwoju platformy na akademicki styl nauczania i uczenia się, ścisła współpraca z uczelnianymi partnerami oraz wysokie kompetencje fachowe i techniczne firmy imc. Liczne renomowane szkoły wyższe stawiają na CLIX Campus: Politechnika Monachijska (Technische Universität München, TUM) Przy wykorzystaniu opartej na CLIX Campus, centralnie zarządzanej platformy dydaktycznej electum Politechnika Monachijska z powodzeniem rozpoczęła realizację jednego z największych projektów e-learninowych w Niemczech. Platforma jest tutaj wykorzystywana nie tylko jako centralny portal dla nauczania i badań, lecz uwzględnia również obszar administracji uczelnianej. W tym celu w CLIX Campus zostały stworzone interfejsy do wszystkich istotnych systemów administracyjnych. Ponadto dzięki electum można też włączyć do systemu partnerów z sektorów gospodarczego i społecznego, zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Politechnika Darmstadt (Technische Universität Darmstadt) CLIX Campus jest obejmującą całą uczelnię platformą dydaktyczną Politechniki Darmstadt. Pod fachową i techniczną opieką sprawowaną przez E-Learning Center politechniki, CLIX Campus jest do dyspozycji wszystkich użytkowników uczelni. W ten sposób CLIX Campus jest centralnym elementem strategii Politechniki Darmstadt, zmierzającej do stworzenia Dual Mode University. Szkołą Wyższa Furtwangen Szkoła Wyższa Furtwangen należy do najbardziej renomowanych uczelni w Badenii-Wirtembergii. Liczne rankingi klasyfikują kierunki studiów na tej uczelni na najwyższych miejscach. CLIX Campus, tu pod nazwą.felix. Furtwangen elearning and Information exchange., jest wykorzystywany jako obejmująca całą uczelnię platforma dydaktyczna dla dużej liczby ofert zajęć, od podstawowych form nauczania w regularnym toku studiów poprzez dokształcanie na renomowanej tele-akademie aż do programów Executive MBA. Znakomitym przykładem jest szeroka oferta szkoleń i coachingu proponowana przez MedienServiceCentrum. CLIX School Jeszcze zanim opublikowano wyniki pierwszych badań PISA, obraz nauczyciela zmienił się: od takiego, który tylko przekazuje wiedzę, w kierunku trenera i coacha dla swoich uczniów. Podobnie jak uniwersytety, także dzisiejsze szkoły są ściśle powiązane ze społeczeństwem i z sektorem gospodarczym. Tradycyjne formy przekazywania wiedzy są uzupełniane przez nowe, elastyczne i zorientowane na działanie metody. Otwierają się przy tym dla nowych mediów liczne możliwości wydajnego i urozmaiconego kształtowania procesu dydaktycznego i budzenia na nowo entuzjazmu do zdobywania wiedzy. Jednocześnie na skutek zmieniających się wymagań, stawianych nauczycielom, rośnie także zapotrzebowanie na wydajne i o długotrwałym oddziaływaniu oferty dokształcania się. CLIX School jest zorientowany konkretnie na wymagania i potrzeby w dziedzinie szkolnictwa. U naszych ekspertów możecie Państwo zasięgnąć informacji, jak wykorzystać CLIX, aby wymieniać dane pomiędzy szkołami, jak organizować grupy robocze, jak w wirtualnej klasie przeprowadzać spotkanie i dyskusje on-line i jak profesjonalnie i wydajnie zarządzać multimedialnymi materiałami do prowadzenia zajęć!

8 IMC AG Altenkesseler Str. 17/D Saarbrücken/Germany Tel. +49 (0) 681/ Fax +49 (0) 681/ /2007, IMC AG. CLIX oraz LECTURNITY są zarejestrowanymi znakami towarowymi imc AG, Saarbrücken. Wszystkie inne znaki towarowe są własnością ich posiadaczy.

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com

Nauczyciel w szkole. uczącej się. Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół. fotolia.com fotolia.com Nauczyciel w szkole uczącej się Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół 2 W pracy nauczycieli uczenie się jest równie ważne jak uczenie innych Nauczyciele powinni i chcą poszerzać

Bardziej szczegółowo

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu

Metodyka prowadzenia szkoleń. z wykorzystaniem urządzeń. mobilnych dla e-biznesu Metodyka prowadzenia szkoleń z wykorzystaniem urządzeń mobilnych dla e-biznesu Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Publikacja

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej

Organizacja akademickiej edukacji zdalnej a akademickiej edukacji tradycyjnej dr Magdalena Roszak dr Barbara Kołodziejczak Katedra Informatyki i Statystyki, Wydział Lekarski II Uniwersytet Medyczny w Poznaniu dr Wojciech Kowalewski Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytet im.

Bardziej szczegółowo

Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia

Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę uczelni z przemysłem: pierwsze doświadczenia dr inż. Małgorzata Plechawska-Wójcik mgr inż. Magdalena Borys Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechnika Lubelska Portal wymiany wiedzy jako narzędzie wspomagające współpracę

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ

STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ mgr Jacek Uroda Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej STUDENT JAKO KLUCZOWY INTERESARIUSZ UCZELNI WYŻSZEJ W KONTEKŚCIE DWUKIERUNKOWEJ KOMUNIKACJI INTERNETOWEJ Streszczenie: Wraz z rozwojem technologii

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos COMOS Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Przyszłość zarządzania zakładami przemysłowymi Kompleksowe wymagania dynamicznej gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo

Strony WWW. Software. Kreacja. Strategia i doradztwo Strony WWW Software Kreacja Strategia i doradztwo Klienci O nas Szanowni Państwo, pracujemy dla Państwa od 1996 roku. Przez ten czas zrealizowaliśmy przeszło 1000 projektów, w tym prawie 800 serwisów i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej jest częścią projektu Praktyczne aspekty realizacji koncepcji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław

SPIS TREŚCI. Sekretariat programu ESIT (czynny: pn - pt, 13:00-17:00) ul. Piłsudskiego 74, pok. 309 Budynek NOT 50-020 Wrocław SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie do programu ESIT... 3 2. Wsparcie dla uczniów w programie ESIT... 4 2.1. Certyfikaty informatyczne... 4 2.1.1. Certyfikaty informatyczne EITCA... 5 2.2. Staże informatyczne...

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie zarządzania sesjami e-learningowymi platformy ILIAS

Wspomaganie zarządzania sesjami e-learningowymi platformy ILIAS Lucyna Pyzik Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie Wspomaganie zarządzania sesjami e-learningowymi platformy ILIAS W opracowaniu przedstawiono opis wspomagania zarządzania użytkownikami,

Bardziej szczegółowo

Co to jest mobile learning?

Co to jest mobile learning? A więc myślisz o mobile learning v.2 Co to jest mobile learning? Mobile learning ma miejsce wtedy, gdy ludzie korzystają ze swoich urządzeń przenośnych w celu uczenia się, a zatem nie ogranicza ich dana

Bardziej szczegółowo

How and Where is the Today s Library User

How and Where is the Today s Library User Emilia Lepkowska 1 Jaki jest i gdzie jest współczesny czytelnik? Abstrakt: Referat stanowić będzie próbę odpowiedzi na szereg pytań dotyczących relacji bibliotekarzużytkownik. Zaprezentowane zostaną wymagania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz

Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie: http://www.opengovernment.pl/ Autorzy: Dr hab. Andrzej Sobczak, profesor SGH Tomasz Kulisiewicz Opracowanie Jak zacząć? Analiza rozwiązań technologicznych pomocnych przy budowie Otwartego Rządu i ponownym wykorzystaniu informacji publicznej powstało w ramach projektu Praktyczne aspekty realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo