PROGRAM PROGRAM MOŻE PODLEGAĆ MODYFIKACJOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM PROGRAM MOŻE PODLEGAĆ MODYFIKACJOM"

Transkrypt

1 PROGRAM PROGRAM MOŻE PODLEGAĆ MODYFIKACJOM

2 21 WRZEŚNIA CZWARTEK SALA PLENARNA A ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA 1 K. Zawilska (Poznań), Z. Krasiński (Poznań) Żylne powikłania zakrzepowe u dzieci A. Klukowska (Warszawa) Farmakologiczne leczenie przeciwzakrzepowe 2017 K. Zawilska (Poznań) Możliwości inwazyjnego leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej Z. Krasiński (Poznań) PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA T. Robak (Łódź), I. Hus (Lublin) Przewlekła białaczka limfocytowa aktualne standardy diagnostyki i leczenia I. Hus (Lublin) Zespół Richtera K. Jamroziak (Warszawa) Trzy prezentacje dotyczące wyników badań własnych (prezentacja doniesień ustnych) PRZERWA NA KAWĘ SALA B GRANT NAUKOWY FIRMY NOVARTIS PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA A. Hellmann (Gdańsk), T. Sacha (Kraków) TFR as a goal of CML therapy In 2017 F. Mahon (Bordeaux, Francja) Strategia leczenia p.b. sz. w roku 2017 T. Sacha (Kraków) * temat w trakcie potwierdzania A. Hellmann (Gdańsk) OSTRE BIAŁACZKI SZPIKOWE A. Wierzbowska( Łódź), J. Hołowiecki (Gliwice) * temat w trakcie potwierdzania G. J. Roboz (Nowy Jork, USA) Standardy leczenia ostrej białaczki szpikowej wg PALG A. Wierzbowska (Łódź) Przeszczepianie w ostrych białaczkach J. Hołowiecki (Gliwice) 2 XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

3 SALA C SALA D SALA E HEMOFILIE J. Windyga (Warszawa), J.Treliński (Łódź) Jak będziemy leczyć dzieci chore na hemofilie za 5 lat? T. Urasiński (Szczecin) Nowe możliwości terapii w hemofilii J. Treliński (Łódź) Hemofilia powikłana inhibitorem nowe wytyczne w Polsce A.D J. Windyga (Warszawa) 2 doniesienia CYTOPENIE J. Kłoczko (Białystok), M. Machaczka (Rzeszów) Neutropenia in adults J. Palmblad (Sztokholm, Szwecja) Cytopenia w przebiegu wygórowanej odpowiedzi zapalnej M. Machaczka (Rzeszów, Sztokholm, Szwecja) Niedokrwistości immunohemolityczne J. Kłoczko (Białystok) SESJA MŁODYCH HEMATOLOGÓW B. Puła (Warszawa), R. Machowicz (Warszawa) Badania kliniczne a medycyna oparta na wartości (Value-Based Medicine) J. Walewski (Warszawa) temat wykładu w trakcie potwierdzania P. Juszczyński (Warszawa) Jak opublikować dobry artykuł hematologiczny? T. Szczepański (Zabrze) Aktualne projekty realizowane w ramach Klubu Młodego Hematologa B. Puła (Warszawa) KOMUNIKACJA W HEMATOLOGII PROWADZĄCY: K. Sułek (Warszawa) Możliwości i ograniczenia w poprawnej komunikacji z pacjentem hematologicznym W. Skrzyński (Warszawa) Rozmowy hematologa z tzw. trudnym pacjentem. K. Sułek (Warszawa) Demonstracja 3. przypadków 21 WRZEŚNIA CZWARTEK XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW 3

4 21 WRZEŚNIA CZWARTEK SALA PLENARNA A BLOK SESJI SPONSOROWANYCH Przewlekła białaczka limfocytowa FIRMY TAKEDA Chłoniak Hodgkina PRZERWA NA LUNCH SESJA PLENARNA A. Dmoszyńska (Lublin) J. Hansz (Poznań) Clinical update on allogeneic hematopoietic cell transplantation in CHRONIC MYELOID MALIGNANCIES Nicolaus Kröger (Hamburg, Niemcy) Role go HSCT in Lymphoid Malignancies in the era of New Drugs Anna Sureda (Barcelona, Hiszpania) * temat w trakcie potwierdzania J. Maciejewski (Cleveland, USA), What can we learn from the 10-year long-term survival of imatinib based therapy of CML? R. Hehlmann (Heidelberg, Niemcy) PRZERWA NA KAWĘ SALA B FIRMY AMGEN Szpiczak plazmocytowy FIRMY JANSSEN Leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej wysokiego ryzyka z zastosowaniem leku Imbruvica Przewlekła białaczka szpikowa 4 XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

5 FIRMY SERVIER DLBCL FIRMY NOVO NORDISK Hemofilia SALA C SALA D SALA E FIRMY JAZZ PHARMACEUTICALS KTO I JAK POWINIEN LECZYĆ NASTOLATKÓW I MŁODYCH DOROSŁYCH Z OSTRĄ BIAŁACZKĄ LIMFOBLASTYCZNĄ? PROWADZĄCY: prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel Czy biologia ALL u młodych dorosłych może determinować leczenie? prof. dr hab. n. med. Wojciech Młynarski Jak leczy hematolog pediatra w roku 2017? prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Jak leczy hematolog internista w roku 2017? prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel Czy odbiór dowodu osobistego decyduje o rodzaju zastosowanego protokołu terapeutycznego w ostrej białaczce limfoblastycznej? dr hab. n. med. Katarzyna Derwich FIRMY BMS Korzyści z zastosowanie leku Sprycel (dazatynibu) w świetle doświadczeń praktycznych T. Sacha (Kraków) FIRMY PFIZER Hemofilia 21 WRZEŚNIA CZWARTEK XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW 5

6 21 WRZEŚNIA CZWARTEK SALA PLENARNA A SZPICZAK PLAZMOCYTOWY 1 POSTĘPY W LECZENIU SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO: OD BADAŃ KLINICZNYCH DO CODZIENNEJ PRAKTYKI L. Usnarska-Zubkiewicz (Wrocław), K. Giannopoulos (Lublin) Novel diagnostic methods in multiple myeloma. When should we start the treatment? R. Hajek (Ostrava, Czechy) Therapy of newly diagnosed Multiple Myeloma in 2017 T. Facon (Lille, Francja) Uszkodzenie nerek u chorych na szpiczaka w dobie nowych terapii M. Klinger (Wrocław) TEATR POLSKI UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ZJAZDU WYKŁADY INAUGURACYJNE PRELEGENCI: R. P. Gale (USA), M. Hallek (Kolonia, Niemcy) SALA B CHŁONIAK HODGKINA PRZEWODNICZĄCY J. Walewski (Warszawa), J. M. Zaucha (Gdańsk) HL treatment depending on the response both for the early and advanced stage Alexander Fosså (Oslo, Norwegia) Postępowanie w chorobie opornej z uwzględnieniem BV i immunoterapia w przygotowaniu chorych do auto i allotransplantacji J. Walewski (Warszawa) Leczenie chłoniaka Hodgkina u ludzi starszych J. M. Zaucha (Gdańsk) 6 XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

7 SALA C SALA D SALA E ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA 2 PRZEWODNICZĄCA: M. Podolak-Dawidziak (Wrocław) Nocna napadowa hemoglobinuria jako przyczyna groźnej zakrzepicy M. Podolak-Dawidziak (Wrocław) Zapobieganie pierwotnej i wtórnej zakrzepicy u chorych z zespołem antyfosfolipidowym J. Musiał (Kraków) Nadkrzepliwość u kobiet w ciąży A. Mital (Gdańsk) HISTORIA HEMATOLOGII A.Skotnicki (Kraków) Prof. Tempka i Aleksandrowicz Krakowska Szkoła Hematologii A. Skotnicki (Kraków) Prof. Zofia Kuratowska J. Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa) Prof. Włodzimierz Ławkowicz i prof. Krzemińska-Ławkowicz * wykładowca w trakcie potwierdzania 21 WRZEŚNIA CZWARTEK XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW 7

8 22 WRZEŚNIA PIĄTEK SALA PLENARNA A TRANSFUZJOLOGIA 1 TRANSFUZJOLOGIA KLINICZNA PRZEWODNICZĄCE: M. Łętowska (Warszawa), J. Korsak (Warszawa) Małopłytkowości wskazania do przetaczania koncentratów krwinek płytkowych w oparciu o przypadki kliniczne J. Korsak (Warszawa) Osocze i krioprecypitat wskazania do stosowania w oparciu o przypadki kliniczne P. Radziwon (Białystok) Powikłania poprzetoczeniowe studium przypadków klinicznych M. Łętowska (Warszawa) BLOK SESJI SPONSOROWANYCH FIRMY NOVARTIS Mielofibroza Przewlekła białaczka szpikowa FIRMY SANDOZ Chłoniaki nieziarnicze SALA B CHŁONIAKI NIEZIARNICZE AGRESYWNE K. Warzocha (Warszawa), W. Jurczak (Kraków) DLBCL upfront treatment what have we learned from recent trials G. Nowakowski (Rochester, USA) Progressive disease treatment standards and goals K. Warzocha (Warszawa) Changing treatment landscape in R/R DLBCL novel targets and new strategies W. Jurczak (Kraków) Prezentacja doniesień ustnych FIRMY CELGENE MM TREATMENT STANDARDS IN EUROPE AND IN POLAND MM: ESMO Clinical Practice Guidelines 2017 R. Hajek (Ostrava, Czech Republic) New Directions in RRMM Treatment Recommendations X. Leleu (Poitiers, France) FIRMY ROCHE Wytyczne ESMO dot. leczenia lekami biopodobnymi Chłoniak grudkowy Przewlekła białaczka limfocytowa PRZERWA NA KAWĘ 8 XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

9 SALA C SALA D SALA E ANEMIA APLASTYCZNA PNH K. Kałwak (Wrocław), A. Deptała (Warszawa) Pathogenesis of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria do we know everything? M. Ratajczak (Louisville USA, Warszawa) Management of PNH in the context of Bone Marrow Failure J. Maciejewski (Cleveland. USA) PNH in children. Whom and when to transplant? K. Kałwak (Wrocław) How I treat pure red cell aplasia A. Deptała (Warszawa) Prezentacja 3 najlepszych doniesień ustnych NOWOTWORY MIELOPROLIFERACYJNE A. Skotnicki (Kraków), K. Lewandowski (Poznań) Molekularne podłoże nowotworów mieloproliferacyjnych T. Skórski (Philadelphia) Czerwienica prawdziwa patogeneza, diagnostyka i terapia J. Góra-Tybor (Warszawa) Nadpłytkowość samoistna od zmian molekularnych do strategii postępowania terapeutycznego K. Lewandowski (Poznań) Jak leczę: pierwotne zwłóknienie szpiku A. Czyż (Poznań) STANDARYZACJA W BIOLOGII MOLEKULARNEJ W. Młynarski (Łódź), M. Libura (Warszawa) Przydatność badań z zastosowaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS) w Onkohematologii W. Młynarski (Łódź) Standaryzacja badań molekularnych w przewlekłej białaczce szpikowej T. Sacha (Kraków) Standardy badań molekularnych w ostrych rozrostach hematologicznych M. Libura (Warszawa) 22 WRZEŚNIA PIĄTEK FIRMY SHIRE WYZWANIA DIAGNOSTYCZNE W WYBRANYCH SCHORZENIACH HEMATOLOGICZNYCH PROWADZENIE: Prof. dr hab. Jerzy Windyga Prof. dr hab. Sebastian Giebel Hemofilia czy tylko choroba genetyczna? Prof. dr hab. Jerzy Windyga Choroba Gauchera problemy diagnostyczne i wyzwania z punku widzenia hematologa Prof. dr hab. Maciej Machaczka Asparaginaza w leczeniu ALL u dorosłych protokół PALG ALL7 Prof. dr hab. Sebastian Giebel FIRMY ALEXION Nocna Napadowa Hemoglobinuria rozpoznanie i co dalej? W. W. Jędrzejczak (Warszawa) Objawy PNH w przebiegu choroby o wysokiej aktywności J. Windyga (Warszawa) Aktualne wytyczne leczenia PNH J. Maciejewski (Cleveland, USA) * temat wykładu i wykładowca w trakcie potwierdzania FIRMY BMS Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania niwolumabu u chorych z nawrotowym lub opornym na leczenie klasycznym chłoniakiem Hodgkina. S. Giebel (Gliwice) FIRMY JANSSEN Szpiczak plazmocytowy nowe opcje terapeutyczne XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW 9

10 22 WRZEŚNIA PIĄTEK SALA PLENARNA A TRANSFUZJOLOGIA 2 IMMUNOLOGIA TRANSFUZJOLOGICZNA PRZEWODNICZĄCE: E. Brojer (Warszawa), J. Fabijańska-Mitek (Warszawa) Erythrogene: a database for in-depth analysis of the extensive variation in 36 blood group systems in the 1000 Genomes Project M. L Olsson (Lund, Szwecja) Immunohematological issues in assisted reproductive technology induced pregnancy J. R. Storry (Lund, Szwecja) Zastosowanie cytometrii przepływowej w badaniach immunohematologicznych krwinek czerwonych J. Fabijańska-Mitek, A. Stachurska (Warszawa) Upowszechnienie badań w kierunku alloimmunologicznej małopłytkowości płodów i noworodków wyzwaniem dla pionu krwiodawstwa K. Guz, M. Uhrynowska, E. Brojer (Warszawa) Prezentacja doniesienia ustnego PRZERWA NA LUNCH TRANSFUZJOLOGIA 3 ORGANIZACJA I JAKOŚĆ W TRANSFUZJOLOGII J. Antoniewicz-Papis (Warszawa), P. Radziwon (Białystok) Pathogen Inactivation: Prospective Patient Protection for all Blood Components R. Benjamin (Concord, USA) Zmiany w kontroli jakości składników krwi w Polsce E. Lachert (Warszawa) Zastosowanie RFID (RFID : radiofrequency identification) w służbie krwi P. Radziwon (Białystok) Prezentacja 3 doniesień ustnych PRZERWA NA KAWĘ SALA B CHŁONIAKI NIEZIARNICZE INDOLENTNE, PRZEWLEKŁE BIAŁACZKI LIMFOCYTOWE E. Lech-Marańda (Warszawa), D. Wołowiec (Wrocław) Nowości w leczeniu chłoniaka grudkowego E. Lech-Marańda (Warszawa) Chłoniaki strefy brzeżnej E. Kalinka-Warzocha (Łódź) Aktualne zalecenia w rozpoznawaniu i leczeniu białaczki włochato-komórkowej D. Wołowiec (Wrocław) OSTRE BIAŁACZKI LIMFOBLASTYCZNE A. Czyż (Poznań), S. Giebel (Gliwice) Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych T. Szczepański (Zabrze) Rola transplantacji macierzystych komórek krwiotwórczych w leczeniu dorosłych chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną S. Giebel (Gliwice) Prezentacja 4 doniesień ustnych 10 XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

11 SALA C SALA D SALA E TRANSPLANTACJE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH M. Komarnicki (Poznań), T. Wróbel (Wrocław) Obecne wskazania do przeszczepiania komórek krwiotwórczych M. Komarnicki (Poznań) JACIE czy Polska tego potrzebuje? E. Snarski (Warszawa) WARSZTATY MIKROSKOPOWE PROWADZĄCY: K. Lewandowski (Gdańsk) STANDARYZACJA W CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ J. Roliński (Lublin) P. Smolewski (Łódź) Ocena minimalnej choroby resztkowej w szpiczaku mnogim P. Smolewski (Łódź) Znaczenie eliminacji minimalnej choroby resztkowej w przewlekłej białaczce limfocytowej w dobie nowych terapii I. Hus (Lublin) Cytometria przepływowa w diagnostyce wtórnych niedoborów odporności u pacjentów z chorobami układu krwiotwórczego J. Roliński ( Lublin) Prezentacja wybranych doniesień ustnych 22 WRZEŚNIA PIĄTEK TRANSPLANTACJE KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH 2 B. Piątkowska-Jakubas (Kraków), P. Rzepecki (Warszawa) Późne powikłania po transplantacji komórek krwiotwórczych G. Basak (Warszawa) HEMATOLOGIA DOŚWIADCZALNA P. Juszczyński (Warszawa), M. Z. Ratajczak (Warszawa; Louisville, USA) Novel view on hierarchy of bone marrow stem cell compartment M. Z. Ratajczak (Warszawa; Louisville, USA) Nowe mechanizmy uprzywilejowania immunologicznego komórek Reed-Sternberga w chłoniaku Hodgkina jako podstawy terapii molekularnie ukierunkowanych P. Juszczyński (Warszawa) Unraveling and targeting the genetic basis for follicular lymphoma M. R. Green (Houston, USA) WARSZTATY DIAGNOSTYKA I LECZENIE WRODZONEJ I NABYTEJ TROMBOFILII Wprowadzenie uznane przyczyny trombofilii i ich diagnostyka K. Zawilska (Poznań) U kogo diagnozować trombofilię? J. Musiał (Kraków) Przedstawienie 4 przypadków dyskusja interaktywna E. Stefańska-Windyga (Warszawa), J. Zdziarska (Kraków), J. Musiał (Kraków), A. Mital (Gdańsk) Pytania i odpowiedzi XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW 11

12 22 WRZEŚNIA PIĄTEK SALA PLENARNA A SKAZY KRWOTOCZNE J. Windyga (Warszawa), K. Chojnowski(Łódź) Czy badania genetyczne są niezbędne do właściwej opieki nad chorymi na wrodzone skazy krwotoczne? W. Młynarski (Łódź) Najczęstsze błędy w diagnostyce i leczeniu małopłytkowości K. Chojnowski(Łódź) Nabyta choroba von Willebranda niedoceniany problem kliniczny J. Windyga (Warszawa) Prezentacja 2 doniesień ustnych SALA B TRANSFUZJOLOGIA 4 BEZPIECZEŃSTWO KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW M. Yazer (Pittsburgh, USA) P. Grabarczyk (Warszawa) Bacterial contamination of platelets different pathways in the US Z. Szczepiórkowski (Lebanon (USA) Ryzyko przeniesienia zakażeń przez transfuzje w Polsce P. Grabarczyk (Warszawa) How we have implemented patient blood management and the resulting positive benefits for the patients and the health system M. Yazer (Pittsburgh, USA) Prezentacja doniesień ustnych 12 XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

13 SALA C SALA D SALA E ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE PRZEWODNICZĄCE: J. Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa), L. Gil (Poznań) Klasyfikacja WHO 2016 zespołów mielodysplastycznych K. Mądry (Warszawa) Miejsce czynników wzrostu w leczeniu niedokrwistości i małopłytkowości u chorych na MDS M. Podolak-Dawidziak (Wrocław) Transplantacja allogenicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu MDS współczesna strategia L. Gil (Poznań) Zastosowanie leków demetylujących w leczeniu MDS wyższego ryzyka J. Dwilewicz-Trojaczek (Warszawa) Prezentacja wybranej pracy oryginalnej PRZESZCZEPY AUTOLOGICZNE I ALOGENICZNE NOWE PERSPEKTYWY A. Lange (Wrocław), J. Wachowiak (Poznań) Co zmieniło się w rozumieniu przeszczepiania komórek krwiotwórczych patrząc z perspektywy pierwszego wykonanego zabiegu na obecną sytuację w tej dziedzinie hematologii. W. W. Jędrzejczak (Warszawa) Wykorzystanie przeszczepiania komórek krwiotwórczych w Polsce z perspektywy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii. K. Hałaburda (Warszawa) Efektywność procedury dawcabiorca komórek krwiotwórczych z perspektywy POLTRANSPLANTU A. Kamiński (Warszawa) Transplantacje komórek krwiotwórczych w chorobach wrodzonych, niewydolnościach szpiku i w białaczkach u dzieci: aktualne wyniki i perspektywy J. Wachowiak (Poznań) Komórki krwi obwodowej i szpiku: zalety tych dwóch źródeł komórek krwiotwórczych i możliwość ich wykorzystania nie tylko w hematologii A. Lange (Wrocław) HEMATOPATOLOGIA B. Ziarkiewicz-Wróblewska (Warszawa), H-H. Kreipe (Hanower, Niemcy) What s new in the 2016 WHO classification of myeloid neoplasm and acute leukemia. H-H. Kreipe (Hanower, Niemcy) Nowości w klasyfikacji chłoniaków WHO B. Ziarkiewicz-Wróblewska (Warszawa) Chłoniak o budowie grudkowej czy jest to zawsze nowotwór z limfocytów B? J. Szumiło (Lublin) Agresywny chłoniak z komórek B: typowa morfologia, niecharakterystyczny immunofenotyp. B. Gierej (Warszawa) Limfoproliferacja z komórek ośrodków rozmnażania. M. Prochorec-Sobieszek (Warszawa) Liczniejsze histiocyty w szpiku odczyn czy nowotworowa proliferacja? K. Gałązka (Kraków) 22 WRZEŚNIA PIĄTEK XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW 13

14 23 WRZEŚNIA SOBOTA SALA PLENARNA A SESJA PLENARNA w trakcie potwierdzania TEMATY I PRELEGENCI: * temat wykładu w trakcie potwierdzania, D. Niederwieser (Lipsk, Niemcy) Clinical impact of WHO 2016 classification of Myeloproliferative Neoplasms T. Barbui (Bergamo, Włochy) Wprowadzenie kryteriów do przetoczeń składników krwi na podstawie medycyny opartej na dowodach Z. Szczepiórkowski (Lebanon, USA) PRZERWA NA KAWĘ EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION T. Robak (Łódź), I. Hus (Lublin) Milestones in the treatment of hematological malignancies T. Robak (Łódź) Approach of non-hodgkin s lymphomas in older patients D. Bron (Bruksela, Belgia) Complications of novel targeted therapies used for the treatment of malignant lymphomas A. Hagenbeek (Rotterdam, Holandia) SALA B NIEDOKRWISTOŚCI B. Zdziarska (Szczecin), K. Sułek (Warszawa) A. Szmigielska-Kapłon (Łódź) Mikroangiopatia niedoceniana przyczyna hemolizy wewnątrznaczyniowej K. Sułek (Warszawa) Wrodzona niedokrwistość dyserytropoetyczna B. Zdziarska (Szczecin) Niedokrwistość z niedoboru żelaza A. Szmigielska-Kapłon (Łódź) Prezentacja 3 doniesień ustnych 14 XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

15 SALA D EPIDEMIOLOGIA W HEMATOLOGII PRZEWODNICZĄCE: M. Bielska-Lasota (Warszawa) J. Didkowska (Warszawa) High Resolution Study i co z tych badań wynika J. Bogusz (Warszawa) K. Kwiatkowska (Warszawa) Dlaczego lekarzowi potrzebne są wyniki badań epidemiologicznych? D. Dudek-Godeau (Warszawa) K. Kwiatkowska (Warszawa) SALA E OSTRE BIAŁACZKI U MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH J. Kowalczyk (Lublin), M. Matysiak (Warszawa) SALA F STANDARYZACJA W CYTOGENETYCE PRZEWODNICZĄCE: B. Pieńkowska-Grela (Warszawa), O. Haus (Bydgoszcz) Hematolog spotyka ISCN 2016 Międzynarodowy System Nomenklatury Chromosomów Człowieka. Zasady zapisu cytogenetycznego istotne dla cytogenetyków hematologicznych i hematologów M. Jakóbczyk (Kraków) WHO 2016 zmiany w klasyfikacji chłoniaków w kontekście analizy cytogenetycznej B. Pieńkowska-Grela (Warszawa) Incidentaloma w badaniach cytogenetycznych instrukcja obsługi O. Haus (Bydgoszcz) Prezentacja osiągnięć i aktualnych badań Pracowni Cytogenetyki E. Wawrzyniak (Łódź) Prezentacja osiągnięć i aktualnych badań pracowni cytogenetycznej M. Lejman (Lublin) 23 WRZEŚNIA SOBOTA XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW 15

16 23 WRZEŚNIA SOBOTA SALA PLENARNA A GORĄCE TEMATY W HEMATOLOGII (VARIA) SALA B SZPICZAK PLAZMOCYTOWY 2 NIETYPOWE MANIFESTACJE KLINICZNE SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO I INNE POWIKŁANIA W PRZEBIEGU DYSKRAZJI PLAZMOCYTOWYCH A. Dmoszyńska (Lublin), W. W. Jędrzejczak (Warszawa) Nietypowe manifestacje kliniczne szpiczaka plazmocytowego A. Jurczyszyn (Kraków) Praktyczne podejście do leczenia szpiczaka opornego lub w nawrocie L. Usnarska-Zubkiewicz (Wrocław) Udział lekarzy rodzinnych w opiece nad chorymi na szpiczaka K. Giannopoulos (Lublin) ZAKOŃCZENIE ZJAZDU I POŻEGNANIE UCZESTNIKÓW 16 XXVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

VIII Konferencja edukacyjna czasopisma Hematologia

VIII Konferencja edukacyjna czasopisma Hematologia VIII Konferencja edukacyjna czasopisma Hematologia PIĄTEK, 19 MAJA 2017 ROKU 14.00 15.00 Lunch 15.00 17.00 I Polska Szkoła nowotworów mieloproliferacyjnych Ph( ) pod Patronatem Novartis Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

SESJA JESIENNA POLSKIEJ SZKOŁY HEMATOLOGII

SESJA JESIENNA POLSKIEJ SZKOŁY HEMATOLOGII SESJA JESIENNA POLSKIEJ SZKOŁY HEMATOLOGII Pod patronatem PTHiT 20-21 października 2016 w Zamościu. Centrum Kultury Filmowej Stylowy Polish School of Haematology Autumn Session. 20-21 of October 2016,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie. Personel i instytucje 13, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 2 Program specjalizacji z hematologii 15, Andrzej Hellmann, Iwona Hus, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne

VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne 20 października 2017, Zamość, Hotel Artis Zamość Sitaniec 1 program VIII Zamojskie Spotkanie Hematologiczne 20 października 2017, Zamość, Hotel Artis Zamość Sitaniec

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U CHORYCH NA NOWOTWORY LIMFOIDALNE

Konferencja Naukowa TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U CHORYCH NA NOWOTWORY LIMFOIDALNE Konferencja Naukowa TRANSPLANTACJA KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH U CHORYCH NA NOWOTWORY LIMFOIDALNE Jubileusz 20-lecia transplantacji komórek krwiotwórczych w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku w

Bardziej szczegółowo

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa PTHiT Hematologia Kliniczna i Doświadczalna I Komunikat 16-18.05.2014 r. Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny www.hematoonkologia.pl/konferencja Szanowni Państwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl tel.: +48 32 278-8523, -8529, fax: +48 32 278-8524 PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH 8-9 listopada 2013 Stowarzyszenie Polska

Bardziej szczegółowo

Nowotwory hematologiczne wysokiego ryzyka

Nowotwory hematologiczne wysokiego ryzyka Konferencja szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów Nowotwory hematologiczne wysokiego ryzyka Przewodniczący: prof. Kazimierz Kuliczkowski PROGRAM 10-11 kwietnia 2015 r. WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Nowotwory układu chłonnego

Nowotwory układu chłonnego Nowotwory układu chłonnego Redakcja: Krzysztof Warzocha, Monika Prochorec-Sobieszek, Ewa Lech-Marańda Zespół autorski: Sebastian Giebel, Krzysztof Jamroziak, Przemysław Juszczyński, Ewa Kalinka-Warzocha,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : HEMATOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna

Hematologia Kliniczna i Doświadczalna II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Hematologia Kliniczna i Doświadczalna I Komunikat 20-22.05.2016 r. Hotel Król Kazimierz, Kazimierz Dolny www.hematoonkologia.pl/konferencja Szanowni Państwo Szanowni

Bardziej szczegółowo

Program konferencji PALG / PLRG (XXIV) 1-2 Października 2010

Program konferencji PALG / PLRG (XXIV) 1-2 Października 2010 Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl, jholowiecki@io.gliwice.pl, tel.: +48 32 278 8523, lub +48 32 278 8529, fax: +48 32 2788524 Stowarzyszenie Polska Grupa Badawcza

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Dolny nad Wisłą

Kazimierz Dolny nad Wisłą II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 11-13.05.2017 r. ZAKAŻENIA W HEMATOLOGII I TRANSPLANTOLOGII Batumi Conference & Event Agency Sp. z o.o. ul. Marconich 2 lok. 13, 02-954 Warszawa Tel.: +48 22 885 89

Bardziej szczegółowo

CZWARTEK 7 listopada 2013 Zespół ds. Transplantacji Szpiku narada robocza godz. 19.00 Miejsce: Salka Szkoleniowa, Hotel Ursynów

CZWARTEK 7 listopada 2013 Zespół ds. Transplantacji Szpiku narada robocza godz. 19.00 Miejsce: Salka Szkoleniowa, Hotel Ursynów Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl tel.: +48 32 278-8523, -8529, fax: +48 32 278-8524 PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH 8-9 listopada 2013 Stowarzyszenie Polska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: 60-569 Poznań, ul, Szamarzewskiego 82/84 Tel. /Fax: 61/8549383, 61/8549356 Strona WWW: www.hematologia.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH

PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH Stowarzyszenie Polska Grupa Białaczkowa Dorosłych email: palg@io.gliwice.pl tel.: +48 32 278-8523, -8529, fax: +48 32 278-8524 PROGRAM KONFERENCJI PALG - PLRG - PSH 8-9 listopada 2013 Stowarzyszenie Polska

Bardziej szczegółowo

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce

Innowacje w hematoonkologii ocena dostępności w Polsce Warszawa, 22 maja 2012 r. Seminarium edukacyjne pt.: Podsumowanie Seminarium 22 maja 2012 r. miało miejsce w Warszawie ósme z kolei seminarium Fundacji Watch Health Care pt.: " - ocena dostępności w Polsce".

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW czwartek, 24.09.2015 r. 08.00-09.30 RUDOLF VIRCHOW Standaryzacja w biologii molekularnej Przewodniczący: K. Lewandowski (Poznań) Współprzewodniczący: T. Sacha (Kraków), M. Gniot (Poznań) 1. Challenges

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka hematologiczna

Diagnostyka hematologiczna Diagnostyka hematologiczna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np.

Bardziej szczegółowo

XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW PROGRAM SZCZEGÓŁOWY. SZCZECIN, 23-26 WRZEŚNIA 2015 r.

XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW PROGRAM SZCZEGÓŁOWY. SZCZECIN, 23-26 WRZEŚNIA 2015 r. XXVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA HEMATOLOGÓW I TRANSFUZJOLOGÓW Azoty Arena, ul. Szafera 3-7, Szczecin PROGRAM SZCZEGÓŁOWY SZCZECIN, 23-26 WRZEŚNIA 2015 r. czwartek, 24.09.2015 r. 08.00-09.30 RUDOLF VIRCHOW

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z HEMATOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Hematologia Kliniczna i Doświadczalna. II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa r. Hotel Król Kazimierz Kazimierz Dolny

PROGRAM. Hematologia Kliniczna i Doświadczalna. II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa r. Hotel Król Kazimierz Kazimierz Dolny II Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa Hematologia Kliniczna i Doświadczalna 20-22.05.2016 r. Hotel Król Kazimierz Kazimierz Dolny PROGRAM www.hematoonkologia.pl/konferencja Czwartek, 19 maja 2016 17:00

Bardziej szczegółowo

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku [1]

Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku [1] [1] Dane kontaktowe: Tel.: 41 367 4841 - sekretariat Faks: 41 367 4839 e-mail: hematologia@onkol.kielce.pl [2] Kierownik Kliniki: Dr n. med. Marcin Pasiarski prof. UJK - specjalista chorób wewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych

Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Leki immunomodulujące-przełom w leczeniu nowotworów hematologicznych Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego

Informacja prasowa. Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Informacja prasowa Ruszył drugi cykl spotkań edukacyjnych dla chorych na szpiczaka mnogiego Warszawa, 28 października Chorzy na szpiczaka mnogiego w Polsce oraz ich bliscy mają możliwość uczestniczenia

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W ramach realizacji zapisów Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,

Bardziej szczegółowo

CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment

CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment 6. Konferencja CURRENT & FUTURE PERSPECTIVES OF MM & other hematological malignancies treatment 19-20.02.2016 Hotel Intercontinental WARSZAWA 2. KOMUNIKAT list powitalny sponsorzy KONFERENCJA ODBĘDZIE

Bardziej szczegółowo

Choroby sieroce w hematologii

Choroby sieroce w hematologii Choroby sieroce w hematologii Wiesław Wiktor Jędrzejczak Katedra i Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Definition the European Commission on Public

Bardziej szczegółowo

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek

Program. 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek Czwartek, 05 listopada 2009 Program 10.00 10.15 Powitanie 10.15 10.45 Otwarcie Sympozjum Czego dokonaliśmy- dokąd zmierzamy Prof. D.Perek 10.45 11.00 Przerwa na kawę Sesja I 11.00 14.00 Przewodniczą: E.

Bardziej szczegółowo

XII Konferencja Edukacyjna Onkologia w Praktyce Klinicznej

XII Konferencja Edukacyjna Onkologia w Praktyce Klinicznej XII Konferencja Edukacyjna Onkologia w Praktyce Klinicznej PIĄTEK, 3 MARCA 2017 ROKU 09.20 Otwarcie konferencji 09.21 09.40 Prezentacja nowych produktów mobilnych PTOK Piotr Wysocki 09.40 10.25 Sesja nr

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE

HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE HEMATOLOGIA ONKOLOGICZNA ASPEKTY KLINICZNE, EKONOMICZNE I SYSTEMOWE Raport Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego we współpracy z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii (Prof. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW 4 ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW 4 ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW 4 ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO ĆWICZENIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie?

Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie? Rozwiązania systemowe dla leków hematoonkologicznych dla małych populacji pacjentów - czy program lekowy to optymalne rozwiązanie? lek. med. Marek Dudziński Oddział Hematologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW 4 ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO

HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW 4 ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO HARMONOGRAM ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU PEDIATRIA DLA STUDENTÓW 4 ROKU KIERUNKU LEKARSKIEGO ĆWICZENIA ODBYWAJĄ SIĘ NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Postępy w leczeniu chorób rozrostowych krwi. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie

Postępy w leczeniu chorób rozrostowych krwi. Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej Oddział w Brzozowie zaprasza na Oficjalne otwarcie Oddziału Hematoonkologii w Podkarpackim Ośrodku Onkologicznym w Brzozowie oraz Międzynarodową Konferencję Naukową

Bardziej szczegółowo

Lek. Dominika Kulej. Przebieg kliniczny a wyjściowy status białek oporności wielolekowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci

Lek. Dominika Kulej. Przebieg kliniczny a wyjściowy status białek oporności wielolekowej w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci Lek. Dominika Kulej Katedra i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Przebieg kliniczny a wyjściowy status białek oporności wielolekowej w leczeniu ostrej białaczki

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH.

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Załącznik nr 5 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH. Nazwa zadania: Program doskonalenia diagnostyki i leczenia białaczek u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301.

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Cena Oczekiwana 03.0000.301. Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: PROGRAM WYKRYWANIA I ROZPOZNAWANIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE Dokument programu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy. Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Doustne środki antykoncepcyjne a ryzyko wystąpienia zakrzepicy Dr hab. Jacek Golański Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Uniwersytet Medyczny w Łodzi Żylna choroba zakrzepowozatorowa (ŻChZZ) stanowi ważny

Bardziej szczegółowo

KURS KWALIFIKACYJNY Pielęgniarstwo onkologiczne. OTWARCIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO Kierownik kursu: mgr Anna Kosowska godz.14:30

KURS KWALIFIKACYJNY Pielęgniarstwo onkologiczne. OTWARCIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO Kierownik kursu: mgr Anna Kosowska godz.14:30 OTWARCIE KURSU KWALIFIKACYJNEGO Kierownik kursu: godz.14:30 Wywiad, dane biograficzne, sytuacja psychospołeczna i socjoekonomiczna - ważne elementy w badaniu psychoonkologicznym 8 września 2017 r. Wskazania

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Raport Biała Księga PBL

Raport Biała Księga PBL Raport Biała Księga PBL 01 agenda 01 Informacje o raporcie 02 Fakty o chorobie 03 Sylwetka pacjenta 04 Standardy leczenia i diagnostyka 05 Wyzwania w opiece nad chorymi w Polsce 06 Wnioski 02 Informacje

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Krwiolecznictwo-aspekty praktyczne 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Programu Studiów Doktoranckich WIM na rok akademicki 2011/2012

Załącznik nr 1 do Programu Studiów Doktoranckich WIM na rok akademicki 2011/2012 Załącznik nr 1 do Programu Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2011/ Plan dla uczestników I roku Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2011/ Semestr I a 1. X.2011 Aula Główna Inauguracja roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęc kierunek lekarski rok IV semestr 7 (zimowy) 2015/2016 Liczba studentów na roku 43

Harmonogram zajęc kierunek lekarski rok IV semestr 7 (zimowy) 2015/2016 Liczba studentów na roku 43 />Gr Hematologia20h 9:45-12:45 + 15 minut przerwy 13:00 Date Time Poniedziałek 26.10.2015 9.45-13.00-4h Dr Stasiak -Zając Elżbieta-20h 2a 2b Wtorek 27.10.2015 9.45-13.00-4h Środa 28.10.2015 9.45-13.00-4h

Bardziej szczegółowo

Zespoły mielodysplastyczne

Zespoły mielodysplastyczne Zespoły mielodysplastyczne J A D W I G A D W I L E W I C Z - T R O J A C Z E K K L I N I K A H E M ATO LO G I I, O N KO LO G I I I C H O R Ó B W E W N Ę T R Z N YC H WA R S Z AW S K I U N I W E R S Y T

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek CZYM JEST RAK KRWI? Rak krwi - nowotwór, który atakuje system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy wiele rodzajów raka

Bardziej szczegółowo

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska

Hematoonkologia w liczbach. Dr n med. Urszula Wojciechowska Hematoonkologia w liczbach Dr n med. Urszula Wojciechowska Nowotwory hematologiczne wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (rew 10) C81 -Chłoniak Hodkina C82-C85+C96

Bardziej szczegółowo

Hematologia laboratoryjna

Hematologia laboratoryjna Hematologia laboratoryjna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nadciśnienie tętnicze od A do Z 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej

Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej Rejestr przeszczepieñ komórek krwiotwórczych szpiku i krwi obwodowej oraz krwi pêpowinowej W roku 2013 na podstawie raportów nap³ywaj¹cych z 18 oœrodków transplantacyjnych (CIC), posiadaj¹cych pozwolenie

Bardziej szczegółowo

Zespoły mieloproliferacyjne. Agnieszka Szeremet

Zespoły mieloproliferacyjne. Agnieszka Szeremet Zespoły mieloproliferacyjne Agnieszka Szeremet Zespoły mieloproliferacyjne- definicja Zespoły mieloproliferacyjne (Mieloproliferative neoplasms, MPN) to grupa chorób nowotoworych, związnana z klonalnym

Bardziej szczegółowo

4 5 Dyskusja 00:10 19:25:00 00:00 19:35:00 Kolacja 20:30:00

4 5 Dyskusja 00:10 19:25:00 00:00 19:35:00 Kolacja 20:30:00 Strona 1 KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA ''X SZCZECIŃSKO-POZNAŃSKIE SPOTKANIA REUMATOLOGICZNE '' 15-17 MAJ 2014 KOŁOBRZEG DZIEŃ 1 15-05-2014 CZWARTEK ZAKWATEROWANIE Otwarcie konferencji 00:10 15:45:00

Bardziej szczegółowo

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych 1 TROMBOFILIA 2 Trombofilia = nadkrzepliwość u Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi 3 4 5

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w HEMATOLOGII Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł Warszawa 2003 Program specjalizacji przygotował zespół

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2 0 MODUŁ II Profilaktyka i 5 2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2 0 MODUŁ II Profilaktyka i 5 2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-28

Bardziej szczegółowo

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych

Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Katalog ryczałtów za diagnostykę w programach lekowych Lp. Kod Nazwa świadczenia Ryczałt roczny (punkty) Uwagi 1 2 3 4 5 1 5.08.08.0000001 Diagnostyka w programie leczenia przewlekłego WZW typu B lamiwudyną

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy):

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): CHOROBY WEWNĘTRZNE WNM, rok akademicki 2016/2017; 5 rok studiów, kierunek lekarski Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): wykłady seminaria ćwiczenia 64 12 20 1 /

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Hematologia molekularna nowoczesna metodologia w służbie pacjenta i nauki

Hematologia molekularna nowoczesna metodologia w służbie pacjenta i nauki NAUKA 4/2009 137-142 MICHAŁ WITT Hematologia molekularna nowoczesna metodologia w służbie pacjenta i nauki W ciągu ostatnich lat obserwuje się gwałtowny rozwój metod molekularnych, pozwalających w sposób

Bardziej szczegółowo

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007.

PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007. Załącznik nr 2 PLAN RZECZOWO FINANSOWY NA ROK 2007. Świadczenia środki bieżące ) Badania diagnostyczne wykonywane przy rozpoznaniu, wykraczające poza minimalny panel, który może być pokryty ze środków

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 1. Epidemiologia najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 1. Epidemiologia najczęściej występujących nowotworów złośliwych w Polsce HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-28

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 opis programu MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: WDROŻENIE PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE

Bardziej szczegółowo

KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+

KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+ SCHEMAT PROGRAMU * 4. KONGRESU MEDYCZNEGO KOBIETA I MĘŻCZYZNA 65+ Warsaw Plaza Hotel, ul. Łączyny 5, Warszawa DZIEŃ PIERWSZY (17 LISTOPADA 2017, PIĄTEK) SALA A - SALA PLENARNA OD 7:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH

DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH DEFERAZYROKS W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO OBCIĄŻENIA ŻELAZEM W WYNIKU TRANSFUZJI KRWI U DOROSŁYCH ANALIZA WPŁYWU NA SYSTEM OCHRONY ZDROWIA Wersja 1.1 Wykonawca: MAHTA Sp. z o.o. ul. Rejtana 17/33 02-516 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ POGLĄDOWY Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych 1

ARTYKUŁ POGLĄDOWY Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych 1 ARTYKUŁ poglądowy Wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych Jerzy Hołowiecki Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział Gliwice; Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce

Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego się społeczeństwa w Polsce praca poglądowa Hematologia 2015, tom 6, nr 3, 293 300 DOI: 10.5603/Hem.2015.0040 Copyright 2015 Via Medica ISSN 2081 0768 Wyzwania systemowe stojące przed hematologią onkologiczną w aspekcie starzejącego

Bardziej szczegółowo

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej

Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej MedTrends 2016 Europejskie Forum Nowoczesnej Ochrony Zdrowia Zabrze, 18-19 marca 2016 r. Personalizacja leczenia w hematoonkologii dziecięcej Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański Katedra i Klinika

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.07.2012 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-27

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 624 Poz. 71 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy

Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Prof. Andrzej Hellmann Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Praktyczne stosowanie terapii celowanej w hematologii aktualne problemy Seminarium Edukacyjne Innowacje

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: PROGRAM WYKRYWANIA I ROZPOZNAWANIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE. Program realizowany

Bardziej szczegółowo

Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową

Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Radosław Charkiewicz praca magisterska Zakład Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przewlekła

Bardziej szczegółowo

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia. Załącznik nr 10 do Zarządzenia Nr 59/2011/DGL Prezesa NFZ z dnia 10 października 2011 roku Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny:

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.10.2017 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ HEMATOLOGII MEDYCZNEJ Program dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację II stopnia w diagnostyce laboratoryjnej

Bardziej szczegółowo

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 załącznik nr 11 do zarządzenia Nr 36/2008/DGL Prezesa NFZ z dnia 19 czerwca 2008 r. Nazwa programu LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ ICD - 10 D75.2 - nadpłytkowość samoistna Dziedzina medycyny: hematologia.

Bardziej szczegółowo

Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi?

Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi? 1 Zaburzenia hemostazy skazy krwotoczne płytkowe 2 Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi? 3 4 Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

Lek. Krzysztof Forgacz. Oddział Onkologiczny Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie

Lek. Krzysztof Forgacz. Oddział Onkologiczny Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. PIASTÓW ŚLĄSKICH WE WROCŁAWIU Lek. Krzysztof Forgacz Oddział Onkologiczny Miedziowego Centrum Zdrowia w Lubinie Chemioterapia drugiej linii zaawansowanego raka jelita grubego czynniki

Bardziej szczegółowo

Układ krwiotwórczy i limfatyczny

Układ krwiotwórczy i limfatyczny WH Układ krwiotwórczy i limfatyczny Klasyfikuj prace ogólne dotyczące układu krwiotwórczego i limfatycznego, a także chorób i zaburzeń układu krwiotwórczego i limfatycznego u dzieci w WS 300. Opieka pielęgniarska

Bardziej szczegółowo

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara

Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce. 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność leczenia hematoonkologicznego w Polsce 2015-06-26 Paweł Nawara Dostępność Możliwość dojścia, wejścia Osiągalność, łatwość zdobycia Zrozumiałość, przystępność Wg. SJP Kolejki do oddziałów hematologicznych

Bardziej szczegółowo

Semestr I. mgr Dorota Połeć, WIM dr Beata Frączak, FNP 5. X 2013 do I 2014 Kliniki/ opiekun naukowy 4 godz. Zakłady

Semestr I. mgr Dorota Połeć, WIM dr Beata Frączak, FNP 5. X 2013 do I 2014 Kliniki/ opiekun naukowy 4 godz. Zakłady Harmonogram zajęć Studiów Doktoranckich na rok akademicki 2013/2014 Plan wykładów dla uczestników I roku Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2013/2014 * Łączna punktacja za zajęcia obowiązkowe za

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Sesja I. Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo-zaawansowanego raka pęcherza moczowego Piotr Kryst, Jacek Fijuth

Program Konferencji Sesja I. Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo-zaawansowanego raka pęcherza moczowego Piotr Kryst, Jacek Fijuth Program Konferencji 09.00 10.00 Spotkanie nadzoru specjalistycznego 10.30 10.40 Rozpoczęcie konferencji Maciej Krzakowski 10.40 11.25 Sesja I. Wielodyscyplinarne leczenie miejscowo-zaawansowanego raka

Bardziej szczegółowo

VI KONFERENCJA POSTĘPY TERAPII PRZECIWKRZEPLIWEJ I PRZECIWPŁYTKOWEJ

VI KONFERENCJA POSTĘPY TERAPII PRZECIWKRZEPLIWEJ I PRZECIWPŁYTKOWEJ VI KONFERENCJA POSTĘPY TERAPII PRZECIWKRZEPLIWEJ I PRZECIWPŁYTKOWEJ PIĄTEK, 24 LISTOPADA 2017 ROKU 09.00 10.05 Sesja 1. Migotanie przedsionków w codziennej praktyce... Przewodniczący: prof. dr hab. n.

Bardziej szczegółowo

MERCAPTOPURINUM. Załącznik C.40. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz Lp.

MERCAPTOPURINUM. Załącznik C.40. NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz Lp. Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 1365 Poz. 133 Załącznik C.40. MERCAPTOPURINUM 1. MERCAPTOPURINUM C81 CHOROBA HODGKINA 2. MERCAPTOPURINUM C81.0 PRZEWAGA LIMFOCYTÓW 3. MERCAPTOPURINUM C81.1 STWARDNIENIE

Bardziej szczegółowo

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem VIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem 20-lecie Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem Centrum Kongresowe Opery Nova w Bydgoszczy, 5-6 października 2012 Organizator Polskie Towarzystwo Badań nad

Bardziej szczegółowo

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy

I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII. Program naukowy I ogólnopolska konferencja INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII WYZWANIA MOŻLIWOŚCI PRAKTYCZNE PERSPEKTYWY 17 19.09.2015, KOŁOBRZEG Program naukowy 17 września 2015, Czwartek od 11.00 rejestracja 12.00-13.00 KURS

Bardziej szczegółowo

Agencja Oceny Technologii Medycznych

Agencja Oceny Technologii Medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych Rada Konsultacyjna Stanowisko Rady Konsultacyjnej nr 24/2011 z dnia 28 marca 2011r. w sprawie usunięcia z wykazu świadczeń gwarantowanych lub zmiany poziomu lub sposobu

Bardziej szczegółowo

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana

Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od r. Cena Oczekiwana Ceny oczekiwane w rodzaju: leczenie szpitalne - programy zdrowotne (lekowe) obowiązujące od 01.10.2017 r. Kod Zakresu Nazwa Zakresu Cena Oczekiwana 03.0000.301.02 PROGRAM LECZENIA PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM

RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM RAMOWY PROGRAM VII ŚWIĘTOKRZYSKICH WARSZTATÓW EKG, HOLTERA EKG I ABPM Piątek 29.11.2013 Sala A Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu. 16:00-18:00 Sesja przy współpracy z Sekcją,, Choroby

Bardziej szczegółowo

PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe. SALA WISŁA Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych

PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe. SALA WISŁA Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych Środa, 21 września 2016 r. 12.00 19.30 PRESYMPOZJUM Expert Meeting Spotkanie naukowe 19.30 20.30 WYKŁAD INAUGURACYJNY Rola flory bakteryjnej w rozwoju astmy i innych chorób alergicznych Wykład organizowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Piątek 23 kwietnia 2010 r.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Piątek 23 kwietnia 2010 r. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY Piątek 23 kwietnia 2010 r. Warsztaty Szkoleniowe V 7.15 8.45 Warsztaty spirometryczne Sesja B Sala 3/5 Warsztaty organizowane w ramach grantu naukowo szkoleniowego przyznanego przez

Bardziej szczegółowo

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy

Zabrze r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy Zabrze 03.09.2016r. Recenzja rozprawy na stopień doktora nauk medycznych lekarza Cypriana Olchowy p.t. Przydatność wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce powikłań płucnych u dzieci poddanych

Bardziej szczegółowo