Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1-3 2014 r. Warszawa, 14 listopada 2014 r."

Transkrypt

1 Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

2 PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q * Uwzględniając transakcje zawarte do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. ** Przy założeniu kontynuacji metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć. 2

3 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 3

4 ROBYG - Zespół Oscar Kazanelson Przewodniczący Rady Nadzorczej Zbigniew Wojciech Okoński Prezes Zarządu Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Operacyjny Artur Ceglarz Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy 4

5 Podsumowanie Q r. 5

6 Wyniki finansowe za Q r. Przychody wyniosły 284 mln zł (348 mln zł*) Ekonomiczny zysk operacyjny 61 mln zł, Zysk operacyjny 36 mln zł Ekonomiczny zysk netto 51 mln zł, Zysk netto 24 mln zł Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 40 mln zł Silna pozycja gotówkowa na koniec Q r.: 168 mln zł (188 mln zł*) * Przy założeniu kontynuacji metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć 6

7 Grupa ROBYG inwestycje i działalność finansowa* OBLIGACJE KREDYTY NOWE GRUNTY POZOSTAŁE Przeprowadzono wykup obligacji na kwotę 55 mln zł: - serii D (40 mln zł), - serii G (15 mln zł). Emisja obligacji na kwotę 120 mln zł: -serii K1 oraz K2 (60 mln zł) -serii L (60 mln zł) Łączna kwota nowo zaciągniętych kredytów: 83,4 mln zł Słoneczna Morena: - kredyt inwestycyjny (15 mln zł). Young City: - kredyt budowlany, (z limitem w wysokości 25 mln zł) Osiedle Królewskie: - kredyt inwestycyjny, (zwiększenie o 8 mln zł) Królewski Park: - kredyt inwestycyjny (20,4 mln zł) - Kredyt rewolwingowy (z limitem w wysokości 15 mln zł) Warszawa: Zakup gruntu w dzielnicy Żoliborz, za kwotę 9,9 mln zł (działka ok m 2 ) grunty umożliwiają budowę około 140 lokali Zakup gruntu w dzielnicy Mokotów, za kwotę 68,5 mln zł (działka ok. 85,5 tys. m 2 ) grunty umożliwiają budowę około 1000 lokali Gdańsk: Zakup gruntu w dzielnicy Piecki-Migowo, za kwotę 13,4 mln zł (działka ok. 19,9 tys. m 2 ). Spółka podpisała przedwstępną umowę zakupu gruntu umożliwiającego budowę ok. 500 lokali i ok m 2 powierzchni usługowej. Zakup pozostałych 49% udziałów w spółce Wilanów Office Center, posiadającej budynek biurowousługowy o powierzchni usługowej ok m 2 ( ROBYG Business Center ) oraz działkę z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe z potencjałem ok m 2 powierzchni użytkowej (ok. 255 lokali), Sprzedaż 49% udziałów oraz podpisanie umowy o wspólne przedsięwzięcie z partnerem biznesowym ROBYG Mokotów Investment projekt o potencjale budowy ok lokali. W celu zabezpieczenia ryzyka stóp procentowych, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawieranie transakcji IRS ( Interest Rate SWAP ) do łącznej kwoty 100 mln zł. * W zestawieniu uwzględniono transakcje zawarte do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. 7

8 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 8

9 Grupa ROBYG liczba zakontraktowanych lokali Zakontraktowane lokale w 1-3Q 2014 r. (+33%)* * W porównaniu do 1-3Q 2013 r

10 Grupa ROBYG Struktura sprzedaży 1-3Q 2014 Zakontraktowane lokale w 1-3Q 2014 r. (+33%)* * W porównaniu do 1-3Q 2013 r. Projekt Miasto Ilość lokali Young City Warszawa 325 Osiedle Królewskie Warszawa 251 City Apartments Warszawa 141 Królewski Park Warszawa 77 Osiedle Kameralne Warszawa 24 Pozostałe Warszawa 14 Słoneczna Morena Gdańsk 252 Albatross Towers Gdańsk 248 Lawendowe Wzgórze Gdańsk 237 Razem lokali 832 lokali 10

11 Grupa ROBYG lokale w ofercie 11

12 Grupa ROBYG przekazania stan na *Liczba zawiera lokale wybudowane w ramach wspólnych przedsięwzięć: Osiedle Kameralne ( OK ) oraz Young City ( YC ), rozpoznane w wynikach Grupy zgodnie z polityką rachunkową Grupy ROBYG. Wyniki ze wspólnych przedsięwzięć zostały zaprezentowane w pozycji Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności. Potencjał rozpoznania lokali w przychodach Lokale niezakontraktowane i nierozpoznane : 1491 Ukończone : 58 W budowie : 929 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 504 Lokale zakontraktowane nierozpoznane : 2277 Ukończone : 38 W budowie : 2201 Których budowa nie rozpoczęła się ale biorą udział w sprzedaży przedwstępnej : 38 12

13 Liczba lokali, które mają być ukończone w latach (w tym zakontraktowane) stan na r. Ponad łączna liczba lokali planowanych do oddania w latach () liczba lokali zakontraktowanych Osiedle Królewskie and Królewski Park (Warszawa) NRKM and Młody Wilanów (Warszawa) (249) 613 (414) 127 (126) 112 (3) City Apartments and Modern Żoliborz Residence (Warszawa) 339 (306) 173 (132) 139 (2) Lawendowe Wzgórza (Gdańsk) 233 (220) 403 (158) Słoneczna Morena (Gdańsk) 138 (118) 384 (148) Albatross Towers (Gdańsk) 174 (160) 353 (247) Osiedle Kameralne (Warszawa) 108 (108) Osiedle Kameralne II (Warszawa) 160 (26) Young City (Warszawa) 470 (458) 386 (238) Lokale ukończone i nierozpoznane w (1 745) (1 337) 411 (31) 198 (162) * (1 907) (1 337) (31) * W 2014 i 2015 roku Grupa planuje rozpoczęcie budowy kolejnych etapów inwestycji, z których lokali zostanie ukończone w 2016 roku. 13

14 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 14

15 Wyniki finansowe* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Q Q (przekształcone) Zmiana Przychody (23,0%) Koszty własne sprzedaży ( ) ( ) (22,7%) Koszty marketingu i sprzedaży (11 135) (9 473) 17,5% Koszty ogólnego zarządu (16 163) (14 200) 13,8% Pozostałe ,1% Udział w zysku (stracie) wspólnych przedsięwzięć wycenianych metodą praw własności (2 310) - Zysk operacyjny (6,0%) Ekonomiczny zysk operacyjny (18,8%) Przychody finansowe ,7% Koszty finansowe (14 390) (14 750) (2,4%) Zysk brutto (1,0%) Podatek dochodowy (10 228) (14 851) (31,1%) Zysk netto ,2% Ekonomiczny zysk netto (14,6%) Marża ekonomicznego zysku operacyjnego 23,8% 22,5% Marża zysku operacyjnego 14,6% 11,9% Marża ekonomicznego zysku netto 17,8% 16,1% Marża zysku netto 8,6% 5,5% * Tabela ukazuje wyniki finansowe Grupy wyliczone dla wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności. 15

16 Wyniki finansowe- proforma* Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów (tys. zł ) Q Q Zmiana 2013 Przychody (5,6%) Koszty własne sprzedaży ( ) ( ) (8,1%) ( ) Zysk brutto ze sprzedaży ,0% Ekonomiczny zysk brutto na sprzedaży (8,6%) Koszty marketingu i sprzedaży (13 392) (10 099) 32,6% (14 265) Koszty ogólnego zarządu (16 656) (14 372) 15,9% (20 944) EBIT ,3% Przychody finansowe ,4% Koszty finansowe (14 918) (15 441) (3,4%) (20 165) Zysk brutto ,2% Podatek dochodowy (13 979) (14 384) (2,8%) (15 359) Zysk netto ,2% Ekonomiczny zysk netto (14,6%) Marża ekonomicznego zysku brutto na sprzedaż 27,5% 28,4% 27,4% Marża zysku brutto na sprzedaży 20,0% 17,8% 18,6% Marża ekonomicznego zysku netto 14,5% 16,1% 14,6% Marża zysku netto 7,0% 5,5% 5,9% * Tabela ukazuje wyniki finansowe Grupy wyliczone dla wspólnych przedsięwzięć metodą konsolidacji proporcjonalnej. 16

17 Przychody w podziale na projekty i działalność w Q r. Działalność Przychody ogółem (tys. zł) Projekty Przychody ze sprzedaży w ramach danego projektu (tys. zł) Zysku brutto ze sprzedaży Marża (%) Ekonomiczn ego zysku brutto na sprzedaży Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki ,6% 19,6% Działalność deweloperska (Warszawa, Gdańsk) Osiedle Zdrowa ,4% 42,0% City Apartments ,3% 37,5% Słoneczna Morena ,8% 23,2% Lawendowe Wzgórza ,5% 19,3% Albatross Towers ,5% 28,5% SUMA RAZEM projekty deweloperskie ,1% 29,6% Pozostałe przychody Pozostałe przychody* ,1% 16,1% SUMA ,7% 26,9% Osiedle Kameralne ,0% 24,0% Projekty JV Young City ,0% 33,0% SUMA OGÓŁEM ,0% 27,5% * W tym przychody z działalności budowlanej, usługowego prowadzenia ksiąg, działalności zarządczej, sprzedażowej, wynajmu itp. prowadzonych dla projektów JV 17

18 Sytuacja finansowa spółki Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej (tys. zł) Q H Zmiana 2013 (przekształcone) Aktywa ogółem, w tym: ,0% Aktywa trwałe, w tym: ,8% Nieruchomości inwestycyjne i nieruchomości inwestycyjne w budowie ,4% Grunty przeznaczone pod zabudowę ,6% Inwestycje wyceniane metodą praw własności (17,0%) Zapasy ,9% Należności z tytułu dostaw i usług oraz inne należności Środki pieniężne zgormadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych ,0% ,6% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty (18,3%) Kapitał własny (0,6%) Zobowiązania ogółem w tym: ,7% Długoterminowe zobowiązania odsetkowe ,2% Krótkoterminowe zobowiązania odsetkowe (25,5%) Zaliczki otrzymane od klientów ,7% Wskaźnik zadłużenia netto* 0,31 0,23 0,23 * Wskaźnik zadłużenia netto = zadłużenie netto**/ kapitał własny ** Zadłużenie netto = oprocentowane zobowiązania pożyczki od podmiotów powiązanych środki pieniężne i ich ekwiwalenty 18

19 Przepływy pieniężne w Q r. Przepływy środków pieniężnych (w tys. zł) Q Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej Q (przekształcone) Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Środki pieniężne netto z działalności finansowej, w tym: (9 146) (7 465) (58 658) (66 819) Wpłaty z tytułu emisji obligacji Wykup obligacji (55 000) ( ) Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek Spłaty pożyczek zreklasyfikowanych z udziałów akcjonariuszy niekontrolujących (34 964) (15 000) Spłaty kredytów i pozostałych pożyczek ( ) ( ) Wypłacone dywidendy (20 967) (26 678) Zapłacone odsetki i prowizje (15 059) (17 939) Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (27 671)

20 Finansowanie dłużne (nominalna wartość i zapadalność kredytów bankowych i obligacji) na dzień r. <1 rok 1-2 lata 2-3 lata 3-4 lata Suma KREDYTY BANKOWE 14,70 mln 15,21 mln 25,66 mln - 55,57 mln OBLIGACJE 30,00 mln 125,00 mln 35,00 mln 60,00 mln 250,00 mln SUMA 44,70 mln 140,21 mln 60,66 mln 60,00 mln 305,57 mln WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA (proporcjonalnie do posiadanych udziałów): BANK KREDYTY CREDIT FACILITIES BANKOWE 5,97 mln 5,61 mln 3,57 mln - 15,15 mln SUMA GRAND OGÓŁEM TOTAL 50,67 mln 145,82 mln 64,23 mln 60,00 mln 320,72 mln 20

21 Polityka dotycząca dywidend Od debiutu na GPW w 2010 r. ROBYG S.A. regularnie dzieli zyski pomiędzy akcjonariuszy. Dotychczas spółka wypłaciła w formie dywidend z zysku za rok 2010: 0,07 PLN na jedną akcję, co stanowiło 27% zysku ekonomicznego netto z zysku za rok 2011: 0,12 PLN na jedną akcję, co stanowiło ponad 78% zysku ekonomicznego netto z zysku za rok 2012: 0,08 PLN na jedną akcję, co stanowiło niemal 31% zysku ekonomicznego netto z zysku za rok 2013: 0,08 PLN na jedną akcję, co stanowiło ponad 29% zysku ekonomicznego netto Rada Nadzorcza zatwierdziła politykę dywidend, zgodnie z którą Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy za lata 2014 i 2015 na poziomie od 75% do 80% skonsolidowanego zysku netto. 21

22 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 22

23 Plany Sprzedaż na poziomie ponad lokali w latach 2014 i następnych Optymalizacja źródeł finansowania Osiągnięcie rentowności netto na poziomie 10% Zwiększenie banku ziemi (150 mln zł na inwestycje w latach ) Wypłaty dywidendy za lata 2014 i 2015 na poziomie od 75% do 80% skonsolidowanego zysku netto 23

24 Inwestycje planowane na 2014 r. * Wprowadzone do sprzedaży 2014 Rozpoczęta Budowa w 2014 Razem Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie City Apartments Q Q 2015 Osiedle Królewskie Q Q 2015 Osiedle Królewskie Q Q 2015 Young City Q Q 2014 Young City Q Q 2015 Albatross Towers Q Q 2015 Rozpoczęcie budowy w 2014, wprowadzone do oferty w Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Osiedle Królewskie Q Q 2015 Osiedle Królewskie Q Q 2015 Królewski Park Q Q 2015 Królewski Park Q Q 2015 Young City Q Q 2015 Young City Q Q 2015 Osiedle Kameralne II Q Q 2016 Młody Wilanów Q Q 2016 Modern Żoliborz Residence Q Q 2016 Albatross Towers Q Q 2015 Słoneczna Morena Q Q 2015 Słoneczna Morena Q Q 2015 Słoneczna Morena Q Q 2015 Słoneczna Morena Q Q 2015 Słoneczna Morena Q Q 2015 Lawendowe Wzgórze Q Q 2015 Lawendowe Wzgórze Q Q 2015 Lawendowe Wzgórze Q Q 2015 Wprowadzone do oferty w 1-3Q Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Wola City Q Q 2016 Słoneczna Morena Q Q 2016 Albatross Towers Q Q 2016 Planowane rozpoczęcie budowy w 4Q 2014, nie wprowadzone do oferty w 1-3Q Budowa Projekt Etap Ilość Lokali Rozpoczęcie Zakończenie Young City Q Q 2016 Young City Q Q 2016 Królewski Park Q Q 2016 Królewski Park Q Q 2016 Młody Wilanów Q Q 2016 Planowane rozpoczęcie budowy w 2015, wprowadzone do oferty * Szacunek inwestycji planowanych może ulec zmianie.

25 * Nie zawiera lokali, uwzględnionych w ofercie (stan na r.) Zasoby gruntów* ROBYG posiada również grunty we Wrocławiu pod około 300 lokali (nie rozpoczęto jeszcze sprzedaży) ROBYG podpisał przedwstępną umowę zakupu gruntu w Gdańsku w dzielnicy Piecki- Migowo, umożliwiającego budowę ok. 500 lokali i ok m2 powierzchni usługowej. 25

26 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 26

27 Warszawa opis inwestycji (1) WILANÓW Osiedle Królewskie Zespół niewielkich kilkupiętrowych kamienic powstający w centrum Wilanowa. Na ponad 5 hektarowej działce w kilku etapach powstanie łącznie około 640 lokali. WILANÓW Królewski Park Projekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów składający się z kilkupiętrowych kamienic powstający w centrum Wilanowa. Na ok 4,7 hektarowej działce w kilku etapach powstanie łącznie około 720 lokali. BEMOWO Young City W ramach osiedla złożonego z kilku etapów powstanie ok lokali. Nowoczesna forma architektoniczna, niska, czteropiętrowa zabudowa oraz otaczająca budynki zieleń będą atrakcyjne i zainteresują zarówno młodym duchem, jak i osobom lubiącym spokój oraz ceniącym sobie dobrą komunikację z centrum miasta. 27

28 Warszawa opis inwestycji (2) BEMOWO Osiedle Kameralne Projekt mieszkań o podwyższonym standardzie położony w dzielnicy Bemowo- Jelonki pozwalający na wybudowanie ok. 580 lokali. ROBYG zakończył realizację I i II etapu inwestycji. BEMOWO Osiedle Kameralne II Grupa nabyła nieruchomości o powierzchni 2,35 ha położone w Warszawie w dzielnicy Bemowo w sąsiedztwie projektu Osiedle Kameralne, na których powstanie ok. 380 lokali o podwyższonym standardzie. WOLA Wola City Projekt zlokalizowany na warszawskiej Woli. W ramach projektu zakłada się wybudowanie łącznie ok. 320 lokali w 1 lub 2 etapach. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na 2014 rok. 28

29 Warszawa opis inwestycji (3) ŻOLIBORZ Modern Żoliborz Nowoczesny kilkupiętrowy budynek idealnie wpisujący się w architekturę Żoliborza. Zaprojektowana zgodnie z najnowszymi trendami inwestycja zapewni około 140 nowych mieszkań. To, co będzie ją wyróżniać to wysoki standard wykonania, najlepsze materiały oraz perfekcyjna lokalizacja nieopodal ścisłego centrum Warszawy. Mokotów Green Mokotów Residence Wyjątkowy kompleks kameralnej zabudowy mieszkaniowej usytuowany w prestiżowej lokalizacji w mokotowskim zielonym sercu Warszawy. Na działce o powierzchni 8,5 hektara planowane jest sześcioetapowe osiedle na około 1000 mieszkań z widokiem na tereny zielone. Inwestycja będzie wzbogacona o przestrzeń handlowo-usługową sięgającą nawet do mkw. Wilanów Młody Wilanów Projekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów składający się z kilkupiętrowych kamienic. W ramach projektu zakłada się wybudowanie łącznie ok. 260 lokali w 3 etapach. Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na 2014 rok. 29

30 Warszawa opis inwestycji (4) ŻOLIBORZ City Apartments Inwestycja apartamentowa zlokalizowana na Żoliborzu Południowym. Projekt zakłada wybudowanie łącznie ok lokali mieszkalnych i usługowych w 6 etapach. WILANÓW Nowa Rezydencja Królowej Marysieńki Projekt apartamentowy realizowany przez Grupę od 2002 roku Zlokalizowany w warszawskim Wilanowie, w tzw. Miasteczku Wilanów niedaleko Pałacu Wilanowskiego. Projekt zakłada wybudowanie ok lokali w 9 etapach. Inwestycja została w całości zrealizowana. WILANÓW Osiedle Zdrowa Projekt zlokalizowany w Miasteczku Wilanów. Inwestycja mieszkaniowa o podwyższonym standardzie. W ramach projektu łącznie wybudowano ok. 860 lokali w 5 etapach. Inwestycja została w całości zrealizowana. 30

31 Warszawa opis inwestycji (5) Zakontraktowani najemcy: Kontraktacja na poziomie ok. 80% (około m 2 ) w tym ROBYG (około m 2 ) Flagowy najemca: Alma Market S.A. Niemal cały parter inwestycji (około 20% PU) Grupa planuje zmianę zagospodarowania pozostałej części działki na przeznaczenie pod budownictwo mieszkaniowe z potencjałem około m 2 powierzchni użytkowej. Powierzchnia około m 2 z przeznaczeniem na: część handlowo-usługową oraz biura. WILANÓW ROBYG BUSINESS CENTER. 31

32 Gdańsk opis inwestycji JASIEŃ Lawendowe Wzgórza Inwestycja położona na południu Gdańska zakłada wybudowanie ponad lokali składających się z mieszkań popularnych oraz jednostek mieszkalnych w domach jedno- i wielorodzinnych oraz kilkunastu lokali usługowych. Ponad 15 ha działki to nieruchomość inwestycyjna z możliwością dodatkowej zabudowy MORENA Słoneczna Morena Projekt zlokalizowany w dzielnicy Piecki-Migowo składający się z domów w zabudowie bliźniaczej, apartamentowych willi miejskich, budynków wielorodzinnych. Inwestycja zakłada wybudowanie ok lokali. PRZYMORZE Albatross Towers W ramach projektu ROBYG planuje wybudować 5 nowoczesnych budynków 18-kondygnacyjnych. Powstanie około 830 mieszkań o podwyższonym standardzie oraz lokali użytkowych 32

33 Inwestycje w budowie: Warszawa (1) Liczba lokali w budowie (Warszawa): w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1269 (75%) Young City Etapy: 3, 4, 5, lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2014, 1Q 2015, 4Q 2015, 4Q 2015, Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo Osiedle Królewskie Etap: 1, 2, 3, 4, 5, lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2014, 4Q 2014,1Q 2015, 1Q 2015, 3Q 2015, 4Q 2015 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: % Kontraktacja: % 33

34 Inwestycje w budowie: Warszawa (2) Liczba lokali w budowie (Warszawa): w 14 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 1269 (75%) City Apartments Etapy: 5, lokali Planowane daty zakończenia: 4Q 2014, 4Q 2015, Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Żoliborz Królewski Park Etapy: 1, lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2015, 4Q 2015 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Kontraktacja: % Kontraktacja: 77 34% 34

35 Liczba lokali w budowie (Gdańsk): w 12 etapach W tym zakontraktowane na dzień r.: 932 (65%) Lawendowe Wzgórza Etapy: 10, 11, lokali Planowana daty zakończenia: 4Q 2014, 3Q 2015, 3Q 2015 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Jasień Słoneczna Morena Etapy: 8, 9, 10, 11, 12, lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2014, 2Q 2015, 2Q 2015, 4Q 2015, 2Q 2015, 3Q 2015 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Piecki-Migowo Albatross Towers Etapy: 2, 3, lokali Planowana data zakończenia: 4Q 2014, 3Q 2015, 1Q 2016 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Przymorze Kontraktacja : 259 Kontraktacja : 266 Kontraktacja : % 51% 77% 35

36 Inwestycje planowane na 2014 r. (wprowadzone do oferty): Warszawa Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Warszawa): 407 w 3 etapach Młody Wilanów Etap: lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2014 Planowana data zakończenia: 1Q 2016 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Wilanów Osiedle Kameralne II Etap: lokale Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2014 Planowana data zakończenia: 1Q 2016 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Bemowo Modern Żoliborz Residence Etap: lokale Planowana data rozpoczęcia: 1Q 2015 Planowana data zakończenia: 2Q 2016 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Żoliborz Kontraktacja : 3 3% Kontraktacja : 26 17% Kontraktacja : 2 1% 36

37 Inwestycje planowane na 2014 r. (wprowadzone do oferty) Liczba planowanych lokali- wprowadzonych do oferty (Gdańsk): 131 w jednym etapie Lawendowe Wzgórza Etap: lokali Planowana data rozpoczęcia: 4Q 2014 Planowana data zakończenia: 4Q 2015 Łączna powierzchnia: m 2 Lokalizacja: Jasień Kontraktacja : 7 5% 37

38 Struktura własnościowa Na podstawie raportu bieżącego nr 64/2014 z dnia 18 września 2014 roku 38

39 PODSUMOWANIE Q r. Kontakt: Dział Relacji z Inwestorami ROBYG SA tel. (22) * Uwzględniając transakcje zawarte do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. ** Przy założeniu kontynuacji metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć 39

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q3 2014 r. Wyniki sprzedażowe za 2014 r. Warszawa, 19 stycznia 2015 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q3 2014 r. Wyniki sprzedażowe za 2014 r. Warszawa, 19 stycznia 2015 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q3 2014 r. Wyniki sprzedażowe za 2014 r. Warszawa, 19 stycznia 2015 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za 2014 r. Podsumowanie Q1-3 2014 r. * Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2014 r. Warszawa, 21 sierpnia 2014 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2014 r. Warszawa, 21 sierpnia 2014 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2014 r. Warszawa, 21 sierpnia 2014 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H1 * Uwzględniając transakcje zawarte do dnia sporządzenia niniejszej prezentacji. ** Włączając przychody

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 18 października 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 18 października 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-3Q 2013

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 lipca 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 lipca 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 lipca 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie 1-2Q 2013 Liczba

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2015 r. Wyniki sprzedażowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 17 lipca 2015 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2015 r. Wyniki sprzedażowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 17 lipca 2015 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2015 r. Wyniki sprzedażowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 17 lipca 2015 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za 1-2Q 2015 r. Podsumowanie 1Q 2015 r. * Przy założeniu

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 20 sierpnia 2015 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 20 sierpnia 2015 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1-2Q 2015 r. Warszawa, 20 sierpnia 2015 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Podsumowanie 1-2Q 2015 r. * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 kwietnia 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska. Warszawa, 16 kwietnia 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Warszawa, 16 kwietnia 2013 Agenda I. Podsumowanie II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki 2 Podsumowanie Liczba zakontraktowanych

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1-3Q 2015 r. Warszawa, 17 grudnia 2015 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1-3Q 2015 r. Warszawa, 17 grudnia 2015 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1-3Q 2015 r. Warszawa, 17 grudnia 2015 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Podsumowanie 1-3Q 2015 r. * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć,

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2015 r. Wyniki finansowe za 1-3Q 2015 r. Warszawa, 14 stycznia 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2015 r. Wyniki finansowe za 1-3Q 2015 r. Warszawa, 14 stycznia 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2015 r. Wyniki finansowe za 1-3Q 2015 r. Warszawa, 14 stycznia 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Wyniki sprzedażowe za 2015 r. Podsumowanie 1-3Q 2015 r. * Przy założeniu

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok. Warszawa, 14 marca 2013

GRUPA ROBYG. Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok. Warszawa, 14 marca 2013 GRUPA ROBYG Prezentacja Inwestorska Wyniki finansowe za 2012 rok Warszawa, 14 marca 2013 Agenda I. Podsumowanie 2012 roku II. Kontraktacja i przekazania III. Wyniki finansowe IV. Plany Grupy ROBYG V. Załączniki

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 1Q 2016 r. Wyniki finansowe za 2015 r. Warszawa, 5 kwietnia 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 1Q 2016 r. Wyniki finansowe za 2015 r. Warszawa, 5 kwietnia 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 1Q 2016 r. Wyniki finansowe za 2015 r. Warszawa, 5 kwietnia 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1 2016 2015 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r.

GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. GRUPA ROBYG Wyniki finansowe za I kwartał 2012 r. Warszawa, 16 maja 2012 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki,

Bardziej szczegółowo

Liczba sprzedanych lokali*

Liczba sprzedanych lokali* GRUPA ROBYG Prezentacja inwestorska Warszawa,, 17 lipca 2012 Warszawa 1 Agenda I. Informacje podstawowe II. Podsumowanie III. Plany na kolejne kwartały IV. Załączniki 2 Informacje podstawowe o Grupie ROBYG

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 17 listopada 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 17 listopada 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1-3 2016 r. Warszawa, 17 listopada 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1-3 2016 * Uwzględniając transakcje zawarte po 30 września 2016 r. do dnia sporządzenia niniejszej

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 1Q 2016 r. Warszawa, 12 maja 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 1Q 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 25 sierpnia 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 25 sierpnia 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2016 r. Warszawa, 25 sierpnia 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H1 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2016 r. Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 16 stycznia 2017 r.

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2016 r. Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 16 stycznia 2017 r. Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za 2016 r. Wyniki finansowe za Q1-3 2016 r. Warszawa, 16 stycznia 2017 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE 2016 Q1-3 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za Q r. Wyniki finansowe za 2016 r. Warszawa, 27 kwietnia 2017 r.

Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za Q r. Wyniki finansowe za 2016 r. Warszawa, 27 kwietnia 2017 r. Grupa ROBYG Wyniki sprzedażowe za Q1 2017 r. Wyniki finansowe za 2016 r. Warszawa, 27 kwietnia 2017 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1 2017 2016 * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 16 listopada 2017 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 16 listopada 2017 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1-3 2017 r. Warszawa, 16 listopada 2017 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1-3 2017 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 18 maja 2017 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q r. Warszawa, 18 maja 2017 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za Q1 2017 r. Warszawa, 18 maja 2017 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Q1 2017 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 24 sierpnia 2017 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H r. Warszawa, 24 sierpnia 2017 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za H1 2017 r. Warszawa, 24 sierpnia 2017 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE H1 2017 * Uwzględniając środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych i jednostki

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 10 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r.

Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r. Grupa ROBYG Wyniki finansowe za 2015 r. Warszawa, 17 marca 2016 r. PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Podsumowanie 2015 r. * Przy założeniu metody konsolidacji proporcjonalnej dla wspólnych przedsięwzięć, ** Uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011

Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Grupa ROBYG S.A. Prezentacja Inwestorska Warszawa, 21 lipca, 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBYG. Wyniki 3 kw. 2011. Warszawa, 21 listopada 2011 r.

GRUPA ROBYG. Wyniki 3 kw. 2011. Warszawa, 21 listopada 2011 r. GRUPA ROBYG Wyniki 3 kw. 2011 Warszawa, 21 listopada 2011 r. Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii,

Bardziej szczegółowo

Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011

Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011 Grupa ROBYG S.A. Wyniki 2010 r. Warszawa, 17 marca 2011 Niniejsza prezentacja nie podlega rozpowszechnianiu, bezpośrednio czy pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA. wg stanu na dzień r.

Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA. wg stanu na dzień r. Prezentacja Grupy Kapitałowej WIKANA wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 1 2 Spis treści 1. Podsumowanie 2016 r. 2. Segment deweloperski 3. Segment najmu powierzchni 4. Segment wytwarzania energii z odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2015 ROK 1 KWIETNIA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Rekordowa sprzedaż : 1690 mieszkań (wzrost o

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po trzech kwartałach 2016 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU 16 MAJA 2017 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W Q1 2017: Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 198,8 mln zł wobec 118 mln zł rok wcześniej(wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWY ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

RAPORT FINANSOWY ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU RAPORT FINANSOWY ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU (zawierający śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ROBYG S.A. i śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA 2016 ROK 22 MARCA 2017 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W 2016 ROKU Wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 506,8 mln zł wobec 226,8 mln zł (wzrost o 123,4% r./r.)

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po III kwartałach 2017 roku Podstawowe informacje Grupa INPRO ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017 Wyniki finansowe 1H 2017 31 sierpnia 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1H 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki w 2013 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1Q maja 2017

Wyniki finansowe 1Q maja 2017 Wyniki finansowe 1Q 2017 17 maja 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. 6 lutego 2018 r.

Lokum Deweloper S.A. 6 lutego 2018 r. Lokum Deweloper S.A. 6 lutego 2018 r. Model biznesowy Rynek i inwestycje Finanse Kontakt 2 Model biznesowy Dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 3 KWARTAŁACH 2015 ROKU 16 LISTOPADA 2015 R. Agenda Prezentacji wyników po 3 kwartałach 2015 r. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 3 II. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 01.01.2014 - w tys. zł 01.01.2013-01.01.2014 - w tys. EUR 01.01.2013 - I. Przychody ze sprzedaży 33.155 7.935 7.931 1.879 II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 8.062 2.558 1.929 606 III.

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU 14 LISTOPADA 2016 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA PO 9 MIESIĄCACH 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 450,5

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2017 roku Podstawowe informacje Grupa INPRO ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki za 2015 rok Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I - III KW. 2017 22 LISTOPADA 2017 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W I III KW. 2017: Wyniki finansowe Skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2016 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro ma zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym standardzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017

RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 RAPORT INWESTORSKI GRUPA LC CORP Q3 2017 1 2 ZMIANA WŁAŚCICIELSKA We wrześniu Leszek Czarnecki sprzedał wszystkie udziały w LC Corp S.A. rozproszonym inwestorom instytucjonalnym Pozytywna ocena rynku -

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2013 r.

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku. GRUPA INPRO. Prezentacja wyników za pierwszy kwartał 2013 r. PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po pierwszym kwartale 2013 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za III kwartał 2012 roku od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok lutego 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok lutego 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2015 29 lutego 2016 2015 Szybki wzrost do rekordowych poziomów Zysk netto 80,8 mln zł (+44% r/r) Rekordowa sprzedaż - 2 383 lokale (+23% r/r) Rekordowe zakupy

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2016

Raport Roczny. Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. za rok obrotowy 2016 Raport Roczny Orion Investment Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie za rok obrotowy 2016 Kraków, 21 marca 2017 roku Spis treści 1. Pismo Zarządu. 2. Wybrane jednostkowe dane finansowe: 2.1 Wybrane pozycje

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ WARSZAWA, 8 WRZEŚNIA 2015 R.

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ WARSZAWA, 8 WRZEŚNIA 2015 R. BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ WARSZAWA, 8 WRZEŚNIA 2015 R. Agenda Prezentacji wyników za I półrocze 2015r. I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 3 II. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 6 III. SYTUACJA FINANSOWA GRUPY 13 IV.

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po I półroczu 2014 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY INPRO

PREZENTACJA GRUPY INPRO Wyniki po III kwartałach 2014 roku Podstawowe informacje Grupa Inpro posiada zdywersyfikowaną i pełną ofertę mieszkaniową obejmującą wszystkie segmenty rynku: apartamenty, jak również lokale o podwyższonym

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014

WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 Warszawa, 28 maja 2014 PREZENTACJA INWESTORSKA WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2014 GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MARVIPOL S.A. ZA I KW. 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MARVIPOL S.A. ZA I KW. 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO MARVIPOL S.A. ZA I KW. 2014 R. SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE SEGMENTU MOTORYZACYJNEGO GRUPY MARVIPOL 2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za III kwartał 2013 roku od 1 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. 1. WPROWADZENIE Działalność Emitenta polega na zarządzaniu grupą kapitałową, w ramach której realizowane

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r.

MONDAY DEVELOPMENT SA RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY za I kwartał 2017 roku od 1 stycznia 2017 r. do 31 marca 2017 r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 1.1. Monday Development S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Przedsprzedaż mieszkań i lokali użytkowych (umowy przedwstępne i deweloperskie)

Przedsprzedaż mieszkań i lokali użytkowych (umowy przedwstępne i deweloperskie) 18 marca 2016 Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) A LKD1017 30,0 B LKD1218 30,0 Kupon Data emisji Data wykupu Zabezpieczenie Rynek notowań WIBOR 6M + 3,80% (marża może ulec zmianie zgodnie z warunkami

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano:

Aktualizacja nr 1. Dokument Rejestracyjny, str. 35 pkt 2. Biegli rewidenci, dodano: Aneks numer 3 z dnia 21 marca 2016 r. zmieniony w dniach 6 kwietnia 2016r oraz 13 kwietnia 2016r. do Prospektu Emisyjnego ORION INVESTMENT S.A. w Krakowie zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

Vantage Development S.A. Prezentacja dla inwestorów. 24 listopada 2016 r.

Vantage Development S.A. Prezentacja dla inwestorów. 24 listopada 2016 r. Vantage Development S.A. Prezentacja dla inwestorów 24 listopada 2016 r. Pierwsze trzy kwartały 2016 r. w skrócie Jesteśmy jednym z liderów sektora we Wrocławiu Realizujemy także trzy inwestycje w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. za rok obrotowy 2016

Raport Roczny. za rok obrotowy 2016 GRUPA KAPITAŁOWA ORION INVESTMENT S.A. ul. Przemysłowa 13 30-701 Kraków Raport Roczny za rok obrotowy 2016 Kraków, 21 marca 2017 roku Spis treści 1. Pismo Prezesa Zarządu jednostki dominującej 2. Wybrane

Bardziej szczegółowo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo

10 Razem przychód Razem wartość netto Zysk/(strata) Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Przychód ze zbycia nieruchomo 9 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto 68 113 104 272 II. Korekty razem 12

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 );

Dokumenty: Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku ( Sprawozdanie Finansowe za rok 2015 ); SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ROBYG S.A. Z OCENY JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ROBYG S.A. ZA ROK 2015, SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ ROBYG S.A. ZA ROK 2015 ORAZ SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Skrócona ocena sytuacji Spółki w 2014 roku

Uwagi ogólne. Skrócona ocena sytuacji Spółki w 2014 roku Sprawozdanie Rady Nadzorczej ROBYG S.A. z sytuacji spółki ROBYG S.A. w 2014 roku oraz ocena wewnętrznego systemu kontroli ryzyka i zarządzania ryzykiem w spółce ROBYG S.A. Uwagi ogólne Zgodnie z art. 382

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC.

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI FINANSOWEJ CITIGROUP INC. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CITIGROUP INC. I PODMIOTY ZALEŻNE SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (DANE NIEBADANE) 3 miesiące

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R.

WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R. Warszawa, 15 kwietnia 2015 PREZENTACJA WYNIKI FINANSOWE ZA2014 R. GRUPAKAPITAŁOWAPOLNORDSA ZASTRZEŻENIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI Jest jednym z największych w Polsce podmiotów w sektorze nieruchomości komercyjnych. Portfel PHN wyceniany jest na 2,3 mld PLN. Spółka ma wieloletnie doświadczenie w sektorach:

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.)

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.) Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. (dawniej Hydrophi Technologies Europe S.A.) - budowa mieszkań, domów i lokali handlowousługowych PRYWATNA EMISJA OBLIGACJI SERII A 16 grudnia 2016 r. PLAN STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2015 26 sierpnia 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za III kwartał 2015 23 października 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2017

Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa. Prezentacja wyników za I półrocze sierpnia 2017 Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za I półrocze 2017 24 sierpnia 2017 II kw. 2017 Akwizycja Grupy Euro Styl S.A. sfinalizowana ze środków własnych za 260 mln Skokowy wzrost skali

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016

Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 Załącznik nr 1 do raportu 28/2017 Skutki korekty osądu w zakresie zmiany waluty funkcjonalnej Future 1 Sp. z o.o. na 31 grudnia 2016 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA rok 2016 rok

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2016

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał kwietnia 2016 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2016 25 kwietnia 2016 Najważniejsze wydarzenia Rekordowa sprzedaż I kw.: 615 lokali (+32% r/r) Przygotowanie 1 312 lokali na 9 projektach o wartości

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2017 6 WRZEŚNIA 2017 R. NASZE OSIĄGNIĘCIA W H1 2017: Wyniki finansowe Skonsolidowany wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej:

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za I kwartał 2015 24 kwietnia 2015 Plan prezentacji Najważniejsze wydarzenia 3 Sytuacja rynkowa 4 Działalność operacyjna: Sprzedaż kwartalna 5 Oferta 6 Inwestycje

Bardziej szczegółowo