W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W numerze: Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET"

Transkrypt

1 KALEJDOSKOP GOSPODARCZY Biuletyn elektroniczny Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej realizowany w ramach Projektu KIGNET NR 7 (81) wrzesień 2012 W numerze: AKTUALNOŚCI...2 FIRMY Z CHORWACJI POSZUKUJĄ KONTRAHENTÓW...10 OFERTY POLSKICH FIRM...11 Z MIASTA I REGIONU...12 TROCHĘ HISTORII Z MORZA...19 ZAPRASZAMY DO REKLAMY...27

2 AKTUALNOŚCI PROMOCJA BRANŻY BUDOWLANEJ Branżowy program promocji branży budowlanej to koncepcja stworzona przez Ministerstwo Gospodarki we współpracy z głównymi polskimi eksporterami, mająca na celu wsparcie udziału przedsiębiorców w wydarzeniach promocyjnych oraz oddziaływania na daną branżę, jako całość. Krajowa Izba Gospodarcza jako lider Konsorcjum Polskie Budownictwo, w składzie: Polska Izba Przemysłowo Handlowa Budownictwa, Interservis Biuro Targów Sp. z o.o., ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Krajowa izba Gospodarcza została wykonawcą programu Ministerstwa Gospodarki na realizację branżowego programu promocji BRANŻY BUDOWLANEJ: Poddziałanie Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Umowa na realizację tego Programu została podpisana między Ministerstwem Gospodarki a Konsorcjum w dniu 26 kwietnia 2012 roku. W ramach branżowego programu promocji w ciągu trzech lat tj. od 26 kwietnia 2012 do 31 marca 2015 r. Konsorcjum Polskie Budownictwo realizuje szereg międzynarodowych imprez targowych oraz misji gospodarczych, konferencji i spotkań biznesowych w ramach spójnego planu promocji branży i skupionych wokół niej przedsiębiorców. Kampania obejmuje swoim zasięgiem terytorium Polski oraz następujące kraje: Arabię Saudyjską, Czechy, Kazachstan, Maroko, Niemcy, Rosję, Szwecję oraz Ukrainę. Podmiot gospodarczy uczestniczący w Programie może uzyskać 75% refundacji z tytułu poniesionych kosztów udziału w wybranych działaniach promocyjnych. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczął się 31 maja 2012r. Zapraszamy do udziału w wydarzeniach promocyjnych przeznaczonych dla branży budownictwa oraz promocji Państwa firmy na rynkach międzynarodowych. Więcej informacji pod adresem: EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KATOWICACH W Katowicach w dniach września 2012 roku odbędzie się II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. W ramach tegorocznej edycji zaplanowano prawie 50 paneli dyskusyjnych, w których weźmie udział ponad 150 prelegentów z Polski i zagranicy, a liczba uczestników szacowana jest na trzy tysiące. 2

3 II Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest kontynuacją idei spotkania biznesowego sektora MŚP, które miało miejsce w roku ubiegłym. Poprzedni kongres stał się płaszczyzną wielu debat i dyskusji skupiających przedstawicieli sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych. Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent RP Pan Bronisław Komorowski, a w panelach dyskusyjnych udział wzięli członkowie polskiego rządu, łącznie z Prezesem Rady Ministrów, Panem Donaldem Tuskiem. 12 sesji tematycznych i 30 paneli dyskusyjnych, dwadzieścia trzy delegacje zagraniczne, łącznie ponad 2,5 tys. uczestników z Polski i zagranicy tak statystycznie przedstawiał się I EKMŚP. Dwudniowy cykl spotkań przyniósł skierowane do instytucji państwowych krajowych i zagranicznych, samorządów gospodarczych oraz środowisk naukowo - badawczych postulaty zawierające proponowane kierunki rozwoju MŚP, bariery, jakie napotykają przedsiębiorcy oraz proponowane zmiany w celu eliminacji trudności, które niwelują szanse, stojące przed polską przedsiębiorczością. Patronat honorowy nad II EKMŚP objęli: Prezydent RP Bronisław Komorowski, Pan José Manuel Barroso, Przewodniczący Komisji Europejskiej oraz Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Pracom Komitetu Honorowego przewodzi prof. Jerzy Buzek, natomiast pracami Rady Programowej kieruje Janusz Steinhoff Przewodniczącym Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Tematami wiodącymi tegorocznego Kongresu jest nowoczesne zarządzanie w mikro, małej i średniej firmie, internacjonalizacja przedsiębiorstw biznes bez granic oraz innowacje dla MSP, natomiast głównym celem spotkania będzie przekazanie informacji na temat aktualnych wyzwań dla przedsiębiorcy we wszystkich procesach zarządczych w firmie. Podczas poszczególnych paneli eksperci oraz doświadczeni menedżerowie polskich i europejskich firm będą przedstawiać aktualne trendy i kierunki w zarządzaniu, które, na co dzień są troską każdego przedsiębiorcy. Po więcej informacji prosimy zajrzeć na stronę: Źródło: internet 3

4 PASZPORT DO EKSPORTU Biuro Współpracy z Zagranicą Krajowej Izby Gospodarczej uprzejmie informuje, że uczestnicząc w realizacji Programu PASZPORT DO EKSPORTU - oferuje zainteresowanym firmom kompleksowe doradztwo i pomoc w zakresie korzystania ze wsparcia udzielanego przedsiębiorstwom w ramach tego programu na rozwój działalności eksportowej. Wsparcie finansowe na rozwój działalności eksportowej w tym programie wynosi do zł. Biuro Współpracy z Zagranicą KIG działa w tym zakresie w kontakcie, konsultacji i przy wsparciu ze strony polskich resortów gospodarczych, polskich placówek dyplomatyczno-handlowych oraz zagranicznych izb przemysłowo-handlowych, z którymi KIG ma podpisanych ponad 110 umów o współpracy. Z pomocy z ich strony korzystamy także później, już na etapie realizacji PRE. Po więcej informacji prosimy zajrzeć na stronę: Lub zadzwonić: tel XXI Międzynarodowych Targach Peterfood St. Petersburg Tematyka targów obejmuje m.in.: Mięso i produkty mięsne Produkty mleczarskie/ nabiał Makarony. Przyprawy. Oleje roślinne. Chłodzone i mrożone produkty spożywcze. Półprodukty. Dania gotowe Produkty konserwowe. Sosy. Ketchupy. Ryby i owoce morza Wyroby cukiernicze i piekarnicze Przekąski. Orzechy, suszone owoce. Dietetyczna i zdrowa żywność Kawa i herbata Napoje alkoholowe (wino, wódka, brandy, lekki alkohol) Napoje bezalkoholowe. Soki, woda Sprzęt do obsługi sklepu Pakowanie i przechowywanie materiałów spożywczych Urządzenia dla fast food, Wyposażenie barów kawowych Targi odbywają się w Sankt Petersburgu zwanym Wenecją Północy. W programie oprócz spotkań branżowych przewidywane jest zwiedzanie historycznych pomników architektury: Carskiego Sioła letniej rezydencji Carycy Katarzyny II, w której znajduje się bursztynowa komnata, Pałac Jusupowa nad Mojką w którego murach zamordowano Rasputina, Sobór św. Izaaka największa prawosławna świątynia w Sankt Petersburgu. 4

5 Źródło: Atlas business service INFORMACJE Z CHORWACKIEGO RYNKU Źródło: Internet Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu przesyła bieżące informacje z rynku chorwackiego. Program przygotowań do finansowania z funduszy UE. Wicepremier chorwackiego rządu i minister rozwoju regionalnego oraz funduszy regionalnych Branko Grgić oraz przewodniczący zarządu HBOR- Chorwackiego banku odbudowy i rozwoju Anton Kovačev przedstawili Program przygotowań i realizacji projektów rozwojowych, które mogą być finansowane ze środków UE w 2012 r. oraz Program kredytowania projektów kandydatów w ramach środków IPA we współpracy z HBOR. Źródło: Internet 5

6 Podstawowym celem tych programów jest pomoc przedsiębiorcom oraz jednostkom samorządu lokalnego w finansowaniu lub współfinansowaniu projektów ubiegających się o środki z UE IPA ( Instrument pomocy przedakcesyjnej), a także przygotowanie do korzystania z funduszy strukturalnych, z których będzie mogła korzystać Chorwacja po uzyskaniu członkostwa w UE. Wicepremier Grgić podkreślił, że Chorwacja dotychczas nie wykazała się w wykorzystywaniu dostępnych jej środków unijnych. Były rząd wykorzystał tylko 37% środków z IPA funduszy, a Polacy wykorzystali 70% środków z funduszy strukturalnych, które są daleko bardziej wymagające. Chorwacja musi podwoić wykorzystywanie tych środków. Dodał także, że Chorwacja będzie miała do dyspozycji w drugim półroczu 2013 r 450 mln Euro z funduszy UE, a w 2014 r. 1,080 mld Euro. Jego zdaniem są to ogromne środki, a do tego bezzwrotne i otrzymywane bezpłatnie i należy przygotować się do ich wykorzystania. Aktualnie administracja chorwacka posiada 350 osób wyszkolonych do przygotowywania projektów, a potrzeba ich, co najmniej 550. Ponadto uważa, że Chorwację oczekuje boom w zakresie usług konsultingowych związanych z przygotowywaniem projektów na wykorzystanie funduszy UE. Dotychczas korzystano z usług agencji sąsiednich krajów, ale taka sytuacja musi się zmienić. Kolejnym problemem jest brak środków na przygotowanie projektów, zwłaszcza w słabiej rozwiniętych jednostkach samorządu lokalnego i z myślą o nich zostały przygotowane programy. Dotychczas były programy przygotowane we współpracy z HBOR, ale dotyczyły one projektów realizowanych w ramach programu IPARD w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Natomiast obecne programy rozszerzono także na projekty w ramach IPA wyjaśnił wicepremier Grgić. Zaprezentowany Program ministerstwa rozwoju regionalnego obejmuje cztery grupy: przygotowanie regionalnych projektów, przygotowanie lokalnych projektów na obszarach wspieranych, współfinansowanie realizacji już przyjętych przez UE projektów oraz przygotowanie narodowych projektów strategicznych. Główny ciężar jest stawiany na pierwsze dwie grupy na realizację, których zostanie przeznaczonych najwięcej środków. Przewidziano ramy finansowe bezzwrotnych środków w wysokości 30 mln HRK z funduszu ministerstwa rozwoju regionalnego. Ze środków tych będą mogły skorzystać jednostki lokalnego i regionalnego samorządu, organy publiczne, państwowe lub lokalne fundusze, agencje i organizacje nonprofit, państwowe spółki handlowe, lokalne przedsiębiorstwa komunalne, zrzeszenia turystyczne, izby gospodarcze, rolnicze i rzemieślnicze. Priorytetem w 2012 r. będzie rozwój biznesowej, turystycznej i kulturalnej infrastruktury. Według słów wicepremiera główna idea programu jest, aby pomóc w wycenie inwestycji, opracowaniu dokumentacji projektowej, przygotowaniu studium realizacji i wpływu na środowisko ( tam, gdzie jest to potrzebne), analizy kosztów i zysków i tym podobnej dokumentacji. Drugi Program kredytowania projektów kandydujących do programu IPA ministerstwo rozwoju regionalnego będzie realizować we współpracy z HBOR, a oprócz tego współfinansować będzie realizację projektów kandydatów do skorzystania z funduszy strukturalnych i spójności UE, z których będzie mogła korzystać Chorwacja po przystąpieniu do UE. 6

7 Chorwacja w recesji Państwowy Urząd Statystyczny (DZS) opublikował dane makroekonomiczne, z których wynika, że PKB spadł w I kwartale o 1,3%. W porównaniu z kwietniem ubiegłego roku produkcja przemysłowa była o 9,4% niższa, a wartość eksportu obniżyła się o 20%. Premier Zoran Milanović na posiedzeniu rządu w dniu 31 maja 2012r. poinformował, że zgodnie z danymi Państwowego Urzędu Statystycznego PKB w pierwszym kwartale 2012r. spadł o 1, 3% w stosunku do tego samego okresu w 2011r. Analitycy chorwaccy uważają, że spadek PKB mniejszy od oczekiwanego spowodowany jest zwiększeniem konsumpcji w styczniu i lutym 2012r. spowodowanej w ich opinii zapowiedzią rządu o podwyższeniu stawki podatku VAT z dniem 1 marca 2012r. z 23 do 25 %. Zgodnie z informacjami podanymi przez Urząd, produkcja przemysłowa obniżyła się w kwietniu o 9, 4% w stosunku do kwietnia zeszłego roku. Oznacza to największy spadek od listopada 2009 r., kiedy to produkcja przemysłowa zanotowała spadek o 9,9%. Najbardziej spadła produkcja półproduktów - o 12, 7%, produkcja dóbr inwestycyjnych - o 10, 9% i produkcja energii - o 7%. Zgodnie z informacją podaną 30 maja 2012r. przez dziennik Jutarnji list" tak wyraźny spadek produkcji przemysłowej zaskoczył nawet Petera Harrolda, dyrektora Banku Światowego na Europę Środkową i Kraje Bałtyckie, który przebywał w Chorwacji m in. w związku z przygotowaniem projektu czteroletniej strategii rozwoju państwa. W opinii Petera Harrolda są trzy przyczyny tak złego wyniku. Po pierwsze - niesprzyjająca sytuacja ekonomiczna w krajach Europy Południowej, po drugie - pesymizm w strefie euro. Trzecim czynnikiem zdaniem Pana Harrolda jest specyfika chorwackiej kultury politycznej polegająca na wymianie większości urzędników i dyrektorów przedsiębiorstw skarbu państwa wraz ze zmianą ekipy rządzącej. Państwowy Urząd Statystyczny opublikował również informację o 20% spadku eksportu w kwietniu 2012r. w stosunku do kwietnia ubiegłego roku. Tak jak w przypadku spadku produkcji przemysłowej, jedną z głównych przyczyn osłabienia eksportu była stagnacja przemysłu stoczniowego, który był w kwietniu o 40% niższy w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Wicepremier i minister gospodarki Radimir Čačić zapowiada spadek PKB również w drugim kwartale br. W jego opinii sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie w drugiej połowie roku i związana będzie z dobrze zapowiadającym się sezonem turystycznym. Zdaniem wicepremiera jesienią widoczne będą też pierwsze efekty inwestycji finansowanych z linii kredytowych zapowiadanych przez rząd. Największe projekty inwestycyjne w Chorwacji Chorwacja nie posiada wystarczającej produkcji energii, ale posiada korzystne położenie 7

8 geostrategiczne, według oceny zagranicznych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w chorwackim sektorze energetycznym. Znajduje się, bowiem na skrzyżowaniu ważnych europejskich korytarzy transportowych oraz w pobliżu ważnych gazociągów. W bieżącym roku nie należy oczekiwać postępu w realizacji planowanych przez rząd projektów inwestycyjnych, według oceny specjalistów z tutejszego Ministerstwa Gospodarki. Największe energetyczne projekty inwestycyjne L.p. Projekt Wartość Aktualny stan Sposób finansowania 1 TE Plomin 3(500 MW) 800 mln Euro 2 Sava-projekt budowy 4 hydroelektrowni, współpraca HEP, miasta Zagrzebia i potencjalnych inwestorów 3 4 HE (hydroelektrownie)gackai Lika Budowa HE Senj 2 (360 MW) Budowa HE Kosinj (52 MW) Remont HE Senj 1 (240 MW) Remont HE Sklope (27 MW) Drava HE Molve I i HE Molve II po( 50 MW) każda HE Ombla (68 MW) 800 mln Euro 800 mln Euro 350 mln Euro 125 mln Euro Oczekuje się akceptacji strategicznej oceny wpływu na środowisko przez Ministerstwo Ochrony środowiska, w toku budowa dróg dojazdowych Zakończono przedrealizacyjne studium regulacji i wykorzystania rzeki Savy od Słowenii do Rugvicy, koncepcyjny wpływ na środowisko hydroelektrowni Lpmpletowanie potrzebnej dokumentacji i zezwoleń w fazie końcowej Potrzeba przygotowania stadium wykonalności i wpływu na środowisko Dopracowywanie studium wpływu na środowisko Po skompletowaniu dokumentacji rozpisanie przetargu i poszukiwanie partnera strategicznego Fundusze UE, w bieżącym miesiącu prezentacja projektu międzynarodowym instytucjonalnym inwestorom HEP na etapie poszukiwania partnerów strategicznych HEP oraz 82-87% EBRD 6 HE Dubrovnik 2 ( we współpracy z BiH i Czarnogórą) 180 mln Euro udział Chorwacji Kompletowanie potrzebnej dokumentacji w fazie końcowej Rep. Chorwacja(HEP) i BiH Z wielkich projektów najbardziej aktualny jest projekt Plomin 3, który znajduje się w końcowej fazie przygotowań. Po przygotowaniu studium wpływu na środowisko i jego akceptacji przez Ministerstwo Ochrony środowiska nastąpi rozpisanie przetargu publicznego. Jeżeli wszystko będzie zrealizowane według planu i nastąpi wybór partnera strategicznego dla realizacji tej inwestycji roboty mogłyby rozpocząć się jeszcze w bieżącym roku. Drugim kierunkiem inwestycji jest rozbudowa sieci dystrybucji i przesyłu energii, która musi nadążać za rozbudową mocy produkcyjnych energetyki. W bieżącym roku Chorwacja ma do dyspozycji 1 mld Euro na realizację projektów energetycznych i infrastrukturalnych ( Bank światowy 300 mln Euro, EBRD 400 mln Euro i EIB 300 mln Euro). 8

9 Zgodnie z planem rządu cykl inwestycyjny rozpoczęty w bieżącym roku m. in. i w energetyce powinien być finansowany kapitałem pochodzącym z sektora publicznego, od inwestorów międzynarodowych i krajowych inwestorów strategicznych ( poprzez partnerstwo publiczno-prywatne) z bezzwrotnych środków z funduszy UE oraz środkami z banków komercyjnych. W kolejnych miesiącach należy oczekiwać bardziej agresywnej strategii przyciągania zagranicznych inwestorów. Nowy plan chorwackiego rządu przyciągnięcia zagranicznych inwestorów Rząd chorwacki przygotowuje nowy plan mający na celu intensyfikację napływu zagranicznych inwestycji do Chorwacji, które w ostatnich trzech latach uległy drastycznemu zmniejszeniu. Zgodnie z projektem rządowym przewidziano znacznie większe wsparcie dla zagranicznych inwestorów aniżeli to miało miejsce dotychczas. Rząd liczy, że napływ nowych inwestycji przyczyni się do wzrostu produkcji, zwiększenia eksportu, zwiększenia zatrudnienia, a także przyczyni się do zatrzymania nowej fali recesji. Nowy plan wspierania zagranicznych inwestycji będzie bazował na trzech filarach. W pierwszym filarze przewiduje się poprawę komunikacji pomiędzy organami administracji państwowej dla uproszczenia i przyspieszenia procedury dla zagranicznych inwestorów, wspieranie konkurencji pomiędzy miastami i gminami, rozpoczęcie działalności Agencji ds. inwestycji i konkurencyjności, która odgrywałaby główną rolę w przyciąganiu inwestycji, zapewnienie inwestorom pomocy. Każdy inwestor ma mieć zapewnioną opiekę przydzielonej osoby, która udzielałaby mu niezbędnej pomocy w okresie całego okresu realizacji inwestycji. Dotyczy to zarówno pomocy w odnalezieniu się inwestora w gąszczu przepisów, jak i pomocy w przygotowaniu dokumentacji oraz pomocy w komunikacji z lokalnymi władzami, które często były nieprzychylne zagranicznym inwestorom. W drugim filarze rząd przewiduje przygotowanie nowej ustawy o wspieraniu inwestycji. Zamiarem rządu jest, aby nowa ustawa została uchwalona przez parlament do połowy lipca. Źródło: Internet W nowej ustawie przewidziano wspieranie inwestycji wartości od 150 tys. Euro. Tacy inwestorzy mogliby korzystać ze zwolnienia od podatku z zysku lub opłacaliby ten podatek po preferencyjnych stawkach. Dotychczas próg udzielania preferencji podatkowych wynosił 300 tys. Euro. Ponadto inwestorzy będą mogli skorzystać z finansowego wsparcia za każde nowo utworzone miejsce pracy. Rozwiązanie to przewidziane jest wprawdzie i w dotychczasowej ustawie, subwencje wynoszą od 1500 do 3000 Euro w zależności od stopy bezrobocia w żupanii, gdzie jest realizowana inwestycja. W projekcie nowej ustawy wysokość subwencji za nowo otwierane miejsca pracy będzie podwyższona i będzie wynosiła od 3000 do 9000 Euro na każdego nowego pracownika. Najwyższe 9

10 subwencje otrzymywaliby inwestorzy w żupaniach z najwyższą stopą bezrobocia. W trzecim filarze przewiduje się dodatkowe wspieranie sektorów, dla rozwoju, których rząd udzielałby dodatkowego wsparcia. Wśród nich wymieniane jest przetwórstwo metali, ze szczególnym naciskiem na przemysł samochodowy i budowy statków, a także przemysł spożywczy, farmaceutyczny, drzewny, odnawialnych źródeł energii oraz turystyka. Przed określeniem preferencji za rozwój inwestycji w wyżej wymienionych sektorach niezbędne jest opracowanie szczegółowych analiz sektorowych i propozycji wsparcia, które byłyby uzgodnione z Brukselą. Według analizy przygotowanej przez Instytut ds. międzynarodowych studiów gospodarczych w Wiedniu (WIIW) Chorwacja w 2012 r. mogłaby przyciągnąć nieco ponad 1 mld Euro zagranicznych inwestycji, na taka samą wartość inwestycji może liczyć Rumunia, perspektywy Węgier oceniane są na 1,7 mld Euro, a sąsiedniej Serbii na około 2 mld Euro. Jako lider pod względem wartości spodziewanych inwestycji zagranicznych w b.r. wymieniana jest Polska, dla której WIIW przewiduje inwestycje wartości około 9 mld Euro. Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Zagrzebiu Zagreb, ul. Vijenac 15, Croatia tel.: (+385 1) , , , ; faks: (+385 1) FIRMY Z CHORWACJI POSZUKUJĄ KONTRAHENTÓW Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Zagrzebiu przesyła zapytanie ofertowe chorwackiej firmy TRGOPLAST, która jest zainteresowana nawiązaniem współpracy z polskimi producentami folii PCV. Chorwacka firma poszukuje producentów folii PCV używanej do produkcji wszelkiego typu okładek, skoroszytów, etui itp. w celu nawiązania współpracy handlowej. Proizvodni obrt TRGOPLAST adres: Pantan 21, Trogir, Chorwacja tel: fax: Osoba kontaktowa: Gorana Jerčić, właściciel 10

11 OFERTY POLSKICH FIRM Urządzenia dla branży metalowej Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku jest znanym od 60 lat na rynku producentem maszyn i urządzeń do obróbki metalu. Specjalizuje się w produkcji filtrów magnetycznych i bibułowych o różnej wydajności do wszystkich rodzajów szlifierek i urządzeń przemysłowych, gwinciarek, stołów spawalniczych i specjalistycznych urządzeń dla przemysłu energetycznego i stoczniowego. Oferujemy współpracę Od szeregu lat ZDZ w Słupsku współpracuje z wieloma firmami w kraju i zagranicą w zakresie budowy różnych maszyn roboczych i urządzeń dla wielu branż przemysłowych. Dzięki doświadczeniu i wysokim kwalifikacjom kadry technicznej oraz szerokim możliwością technologicznym powstają tu prototypy maszyn i urządzeń, a także realizowana jest seryjna produkcja różnych wyrobów z metalu. Zakład oferuje atrakcyjną współpracę przy realizacji nowych maszyn i urządzeń oraz ich wdrażania do produkcji. Posiadamy własną odlewnię Oferujemy odlewy formowane w piasku z żeliwa ZL 200 do 100 kg oraz odlewy aluminiowe formowane w piasku. Oferujemy kooperację W swoich warsztatach produkcyjnych posiadamy duży park maszynowy, który stwarza nam szerokie możliwości technologiczne realizacji produkcji finalnej, kooperacji i usług w zakresie obróbki metalu. Szczególnie dotyczy to: *robót w zakresie obróbki wiórowej na maszynach tradycyjnych oraz tokarkach CNC, *robót ogólnoślusarskich, *robót spawalniczych, *obróbki blach cienkich i tłocznictwa na zimno, *wykonywania modeli odlewniczych, *wykonywania wyrobów odlewniczych z żeliwa. Nasze wyroby: Filtr magnetyczno - bibułowy Typ FMA 1B, Stół spawalniczy Typ SS-1, Gwinciarka stołowa TYP GS 10, Agregat filtrujący, Filtr magnetyczny Typ FMA 1 źródło: Miesięcznik Targowy nr 5 maj

12 Prestiżowe studia w Słupsku pierwsze MBA na Pomorzu Środkowym i MBA (Master of Business Administration) to dwuletnie studia wyróżniające się wysoką intensywnością i nastawieniem na umiejętność praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy z zakresu zarządzania. Ich cechą charakterystyczną jest więc dominujący w porównaniu z tradycyjnym (akademickim) nauczaniem czas przeznaczony na ćwiczenia, projekty, studia przypadków i gry kierownicze, zaś uzupełnienie wiedzy teoretycznej następuje w formie miniwykładów wplatanych w trakcie rozwiązywania problemów praktycznych i dyskusji z uczestnikami. Historia MBA sięga początku lat pięćdziesiątych i Stanów Zjednoczonych, natomiast pierwsze polskie edycje to lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku. Od tego czasu zainteresowanie kadry menadżerskiej możliwością podniesienia swoich kwalifikacji i prestiżu tego typu ofertą nie słabnie. Tak jest i w Polsce, czego dowodem jest to, że 62% programów przyznało, że w 2011 zainteresowanie ich ofertą było wyższe niż w roku Sylwetka uczestnika nieodłącznie kojarzy się ze śmietanką kadry zarządzającej. To na ogół osoby z dużym doświadczeniem zawodowym (70% ze stażem 6-12 lat), w średnim wieku (85% pomiędzy 31 a 40 lat). Znacząca większość to osoby doświadczone, na stanowiskach kierowniczych, o dużych ambicjach, a przy tym z własnym życiem rodzinnym. Wśród najczęściej wymienianych branż spotkać można przede wszystkim osoby zatrudnione w sektorze technologicznym, bankowym, finansowym i handlowym, ochrony zdrowia, motoryzacyjnym, użyteczności publicznej, telekomunikacji, artykułów i usług przemysłowych oraz budowlanych, liczną grupę stanowią także osoby z sektora edukacji, administracji, energetyki, informatycznego, logistyki i transportu. Czy możliwe jest studiowanie na Pomorzu Środkowym? Dotychczas potencjalni kandydaci z regionu musieli wyjeżdżać do większych ośrodków, co bez wątpienia utrudniało dostęp do oferty tego typu programów. Niedługo, dzięki wspólnej inicjatywie GFKM (Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów), ONTZ (Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania) i SIPH (Słupska Izba Przemysłowo Handlowa), mieszkańcy Słupska i okolic będą mieli możliwość podwyższenia kwalifikacji bez konieczności poświęcania znaczącej ilości czasu na dojazdy, a przy tym w bardzo atrakcyjnej cenie. Oferta obejmować będzie studia umożliwiające zdobycie dyplomu Executive MBA (najwyższy poziom, skierowany do osób z doświadczeniem praktycznym, które chcą awansować na najwyższe szczeble zarządcze) walidowany przez IAE Graduate School of Management - część Universitet the Profance (Francja; Universitet the Provance: Ranking z 2010 r., pozycja w przedziale pozycje: Academic Ranking of World Universities ARWU, w rankingu uczelni pozycja: Ranking Web of World Universities July 2012). GFKM realizuje Program MBA od 1991 roku (21 lat). Ogromne doświadczenie i jakość oferty poświadczona jest ilością zrealizowanych Programów (59 edycji uruchomionych do czerwca 2012 r., 1318 absolwentów w latach ): 21 edycji w Gdańsku, 10 edycji w Warszawie, 2 edycje w Katowicach, 1 edycja w Kielcach, 25 edycji firmowych (m.in. BRE Bank, PKO BP, Polimex Mostostal, Energa, Ciech. LOTOS), 2 edycje zagraniczne - MBA w Kaliningradzie. Programy MBA realizowane przez GFKM to wysoka jakość, wielokrotnie nagradzana i wyróżniana: 1. Międzynarodowy Program MBA GFKM zajmuje III miejsce w Polsce w rankingu MBA tygodnika Wprost, 2. Międzynarodowy Program MBA GFKM został sklasyfikowany w najwyższej KLASIE MISTRZOWSKIEJ w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM i Rzeczpospolitej, 3. Program ma akredytację SEM FORUM. Jest to jeden z czterech akredytowanych programów MBA w Polsce, 4. GFKM została umieszczona w 2012 GLOBAL MBA RANKINGS" przeprowadzanym przez CEO 12

13 MAGAZINE w kategorii EMERGING MARKETS MBA School Rankings: The Rising Stars (Wschodząca gwiazda w kategorii Szkół MBA Rynków Wschodzących Wschodniej Europy). W tym prestiżowym rankingu poza GFKM znalazły się tylko dwie instytucje szkoleniowe z Polski (żadna z wymienionych powyżej). Łącznie ranking uwzględniał 12 Szkół Biznesu MBA z Europy Wschodniej, 5. GFKM znalazła się również na 16. miejscu w Rankingu The Best Masters and MBAs Worlwide (ranking uwzględnia 4000 najlepszych Programów Master and MBAs w 30 kategoriach) na świecie w kategorii Europa Wschodnia Programy Executive MBA, 6. GFKM ma międzynarodową akredytację IQA (International Quality Accreditation) przyznawaną przez Central and East European Management Development Association (CEEMAN) wyróżniającym się instytucjom szkoleniowym w Europie. Oferowany Międzynarodowy Program MBA ma charakter praktyczny zgodnie z hasłem: minimum teorii, maksimum praktyki. Brak zajęć typowo wykładowych (co jest częste w wielu uczelnianych programach MBA). Wykładowcy GFKM i ONTZ to praktycy biznesu z wieloletnim stażem zawodowym i trenerskim. W programie przewidziano również udział wykładowców z IAE Graduate School of Management (Francja), przy czym 100% zajęć odbywa się w języku polskim (również sesje w języku angielskim z tłumaczem). Prócz prestiżu ukończenie Programu MBA daje wiele wymiernych korzyści. Wynagrodzenie absolwentów należy do najwyższego w kraju: mediana dla kierowników wynosi , zaś dla dyrektorów i członków zarządu , choć oczywiście kształtuje się na różnym poziomie w zależności od sektora, zajmowanego stanowiska i samej firmy. Mediany wynagrodzania abslowentów MBA w poszczególnych branżach usługi media, reklama, PR przemysł ciężki budownictwo służba zdrowia logistyka handel bankowość IT energetyka i ciepłownictwo przemysł lekki telekomunkacja

14 Mediana wynagrodzeń w zależności od wykształcenia podstawowe zawodowe średnie licencjat niepełne wyższe wyższe inżynierskie wyższe magisterskie inżynierskie doktorat podyplomowe MBA Istotną zaletą jest też to, ze w czasie trwania Programu uczestnicy z dużym doświadczeniem biznesowym mogą dzielić się wiedzą. Zaletą Programu jest w związku z tym tzw. efekt sieci możliwość nawiązania kontaktów i zawiązania aliansów o strategicznym znaczeniu dla firm oraz dla karier zawodowych uczestników Programu. Więcej informacji dostępnych jest na stronach: i oraz w siedzibie SIPH. Krystyna Połubińska GFKM (Gdańska Fundacja Kształcenia Menadżerów) Marcin Musiałek ONTZ (Ośrodek Nowoczesnych Technik Zarządzania) * Informacje zawarte w tabelach i inne statystyki pochodzą ze źródeł: MBA,wid, ,wiadomosc.html?ticaid=1eebb, 60-proc-wiecej-Dlaczego,wid, ,wiadomosc.html, _studia_mba_2012_44.html. 14

15 Program MBA - GFKM 7900,00zł netto za semestr (9717 zł brutto) Dyplom ukończenia programu MBA GFKM walidowany przez IAE Graduate School of Management - część Universitet the Provance(Francja) Universitet the Provance: -Ranking z 2010 r - pozycja w przedziale pozycje (Academic Ranking of World Universities ARWU) -W rankingu uczelni pozycja (Ranking Web of World Universities July 2012) Executive MBA (najwyższy poziom, skierowany dla osób, wymagana praktyka zawodowa, które chcą awansować na najwyższe szczeble zarządcze ) 100% język polski (również sesje w j.angielsku z tłumaczem) Firma, która skieruje na Międzynarodowy Program MBA więcej niż jednego pracownika, otrzyma zniżki; w wysokości 10% podstawowego czesnego za semestr dla dwóch zgłoszonych pracowników i 15% dla trzech i więcej zgłoszonych pracowników. Promocja ta nie łączy się z promocją dotyczącą wcześniejszej aplikacji na Program MBA Osoby, które złożą dokumenty aplikacyjne na Program MBA do dnia 31 sierpnia 2012 r. i zostaną zakwalifikowane do Programu oraz podpiszą umowę, otrzymają zniżkę 10% za I semestr. Zniżka nie łączy się ze zniżką za zgłoszenie większej liczby pracowników Studia trwają 2 lata /4 semestry. 21 zjazdów 3 dniowych - piątek, sobota, niedziela nie częściej niż 2 x w miesiącu 1 trzydniowa sesja to 24 godziny zegarowe 24 godziny konsultacji/osobę 567 h lekcyjnych zajęć(504 h zegarowych..więcej niż typowy Program MBA) 63 dni zajęć, czyli za dzień 616,95 zł brutto(501,59 zł netto), GFKM - realizuje Program MBA od 1991 roku (21 lat) Ogromne doświadczenie i jakość poświadczona ilością zrealizowanych Programów (59 edycji uruchomionych do czerwca 2012r., 1318 absolwentów w okresie ): 21 edycji w Gdańsku 10 edycji w Warszawie 2 edycje w Katowicach 1 edycja w Kielcach 25 edycji firmowych (m.in. BRE Bank, PKO BP, Polimex Mostostal, Energa, Ciech. LOTOS) 2 edycje zagraniczne - MBA w Kaliningradzie DYPLOM TYP MBA JĘZYK ZNIŻKI PROGRAM DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI MBA Programy MBA realizowane przez GFKM to wysoka jakość, wielokrotnie nagradzana i wyróżniana: 1. Międzynarodowy Program MBA GFKM zajmuje III miejsce w Polsce w rankingu MBA tygodnika Wprost. 2. Międzynarodowy Program MBA GFKM został sklasyfikowany w najwyższej KLASIE MISTRZOWSKIEJ w ratingu Stowarzyszenia Edukacji Menedżerskiej FORUM i Rzeczpospolitej. 3. Program posiada akredytację SEM FORUM. Jest to jeden z 4 akredytowanych programów MBA w Polsce. GFKM została umieszczona w "2012 GLOBAL MBA RANKINGS" przeprowadzanym przez CEO MAGAZINE w kategorii EMERGING MARKETS MBA SchoolRankings: The Rising Stars (Wschodząca gwiazda w kategorii Szkół MBA Rynków Wschodzących Wschodniej Europy). W tym prestiżowym rankingu poza GFKM znalazły się tylko 2 instytucje szkoleniowe z Polski (żadna z wymienionych powyżej) -łącznie ranking uwzględniał 12 Szkół Biznesu MBA z Europy Wschodniej. JAKOŚĆ I NAGRODY 15

16 GFKM znalazła się również na 16 miejscu w Rankingu The Best Masters and MBAs Worlwide(ranking uwzględnia 4000 najlepszych Programów Master and MBAs w 30 kategoriach) na świecie w kategorii Europa Wschodnia Programy Executive MBA GFKM posiada międzynarodową akredytację IQA (International Quality Accreditation) przyznawaną przez Central and East European Management Development Association (CEEMAN) wyróżniającym się instytucjom szkoleniowym w Europie Międzynarodowy Program MBA ma charakter wysoce praktyczny zgodnie z hasłem: minimum teorii, maksimum praktyki (m.in. warsztaty, case-studies, biznesowe symulacyjne gry decyzyjne, symulacje zdarzeń gospodarczych). Brak zajęć o charakterze typowo wykładowym(co jest typowe dla wielu uczelnianych Programów MBA). Wykładowcy GFKM to praktycy biznesu z wieloletnim stażem zawodowym i trenerskim. W programie przewidzano również udział wykładowców z IAE Graduate School of Management (Francja). WYKŁADOWCY Z MIASTA I REGIONU INWESTUJ W SŁUPSK W dniu 20 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt Rozporządzenia w sprawie poszerzenia obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i utworzenia między innymi Podstrefy Słupsk, w skład której wejdą tereny położone wokół obwodnicy Miasta Słupska, przy ul. Boh. Westerplatte o łącznej powierzchni 38,45 ha. Podjęcie inicjatywy w celu utworzenia Podstrefy Słupsk było niezbędne ze względu na coraz mniejszą liczbę atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Słupsku. Wniosek o poszerzenie terenów Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej został złożony do Ministra Gospodarki w czerwcu ubiegłego roku. Wspólne dążenia Pomorskiej Agencji S.A zarządzającej Słupską Strefą i władz Słupska do włączenia terenów przy ul. Westerplatte w obszar Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej mają na celu nie tylko poprawę sytuacji gospodarczej Miasta Słupska, ale także konkurencyjności i atrakcyjności inwestycyjnej naszego regionu w oczach potencjalnych inwestorów. Teren Podstrefy Słupsk położony jest w obrębie geodezyjnym nr 16 w Słupsku, w rejonie ulicy Bohaterów Westerplatte, wzdłuż południowo wschodniej granicy miasta z Gminą Słupsk. Obszar ten w miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego jest w znacznej części terenem wyznaczonym do zabudowy produkcyjno-magazynowo-składowej, co jest korzystne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta i powiązań komunikacyjnych. Dla obszaru planowanej Podstrefy Słupsk jest dokumentacja studyjno koncepcyjna terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w ramach realizacji projektu pt. Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy w Słupsku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach projektu do końca 2012 roku powstaną: 16

17 Opracowania dotyczące kompleksowych badań geologicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych, Studium wykonalności, w tym raport o barierach inwestycyjnych, Informacja o klimacie inwestycyjnym dla danej lokalizacji, Analizy kosztowe makroniwelacji, Dokumentacja techniczna i projektowo budowlana związana z uzbrojeniem terenu pod inwestycje, Projekty doradczo promocyjne, w tym działania rozpoznawcze w ocenie możliwości utworzenia terenu inwestycyjnego dla danej lokalizacji oraz opracowanie informacji o utworzonym Tereni inwestycyjnym. W podstrefie Słupsk preferowani będą inwestorzy reprezentujący branże wymienione, jako priorytetowe dla rozwoju Miasta Słupska, tj.: Branżę motoryzacyjną (produkcja maszyn i pojazdów i części motoryzacyjnych), Branżę metalurgiczną (przetworzenie metali, konstrukcje stalowe, produkcja profili i elementów metalowych), Przetwórstwo tworzyw sztucznych (w tym produkcja wyrobów gumowych, PCV i laminatów), BPO/SSC w szczególności przetwarzanie bez danych i centra obsługi klienta. Dla terenów wchodzących w skład Podstrefy Słupsk jest przygotowywana oferta inwestycyjna, która jest dostępna również na stronie Centrum Obsługi Inwestora PRZEDSIĘBIORCO, EKSPORTUJ! - PODSUMOWANIE 24 lipca br. w Ratuszu Miejskim odbyło się seminarium warsztatowe Przedsiębiorco, eksportuj! organizowane przez Europejska Unię Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN. Impreza została objęta patronatem honorowym Prezydenta Miasta Słupska. Cały program Internacjonalizacja polskich MSP niezbędnym warunkiem konkurencyjności polskiej gospodarki objęty jest patronatem Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Krajowej Izby Gospodarczej (KIG). W seminarium udział wzięło 50 osób - głównie przedsiębiorców z regionu. Obecni byli również przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz wszyscy zainteresowani problematyką eksportu. Zebranych gości powitał Zastępca Prezydenta Miasta Andrzej Kaczmarczyk. Spotkanie otworzyła prelekcja Prezesa UNICORN Jerzego Samborskiego, który opowiedział dlaczego warto eksportować. Następnie uczestnicy mogli wysłuchać wystąpienia Krzysztofa Pióro Prezesa Zarządu firmy Plast Box S.A., który podzielił się ze zgromadzonymi swoimi doświadczeniami eksportowymi, podpowiedział jak prowadzić rozmowy z zagranicznymi firmami i jak ważne jest dokładne poznanie różnic kulturowych przed przystąpieniem do negocjacji z zagranicznymi inwestorami. Następnie zostały poruszony temat instrumentów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. 17

18 O ochronie własności intelektualnej w działaniach eksportowych MSP opowiedział Piotr Marczuk Dyrektor ds. Polityki Korporacyjnej Microsoft Polska. Następnie zaprezentował jedno z narzędzi proponowanych przez Microsoft dla eksporterów i nie tylko Chmurę. Swoje prezentacje mieli tez przedstawiciele Banku Pekso S.A oraz Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych KUKE S.A., którzy zaprezentowali swoje oferty dotyczące przedsięwzięć eksportowych. Poza częścią seminaryjną przedsiębiorcy mieli okazję zaprezentować swoją ofertę, wymienić doświadczenia dotyczące eksportu oraz porozmawiać z ekspertami, którzy zostali zaproszeni na seminarium. Źródło: OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA DEZYNFEKCJI KONTENERÓW I POJEMNIKÓW NA ODPADY Prezydent Miasta Słupska przypomina, iż zgodnie z 14 ust. 2 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Słupska, stanowiącego załącznik do UCHWAŁY NR V/26/11 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 26 stycznia 2011 r. wszyscy właściciele nieruchomości zobowiązani są przeprowadzenia dezynfekcji pojemników i kontenerów przeznaczonych do zbierania odpadów, co najmniej 4 razy w okresie od czerwca do września każdego roku. 18

19 Źródło: TROCHĘ HISTORII Z MORZA Pan Wojciech Wachniewski Ciemna strona Bałtyku Szczurom lądowym z głębi Polski, (czyli tzw. interioru) poczciwe Morze Bałtyckie jawi się, jako miejsce dość spokojne, znakomicie nadające się do wakacyjnego wypoczynku. Nic bardziej błędnego już bowiem sam redaktor Jerzy Miciński, sławny w swoim czasie Człowiek Morza, zamieścił w jednym z wydań swego comiesięcznego Archiwum Neptuna prawdziwe oblicze tego zdradliwego akwenu w postaci okrutnego rozbójnika, przyłapanego przez Naturę w chwili pokuty za grzechy. Wierzmy lub nie przy bliższym przyjrzeniu się kształtowi naszego morza dostrzeżemy w nim postać klęczcącego mężczyzny z rękami złożonymi do modlitwy... Źródło: internet Nazwy dwóch statków, o których tu opowiem, pojawiły się na łamach KG już wcześniej, a to przy okazji prezentacji Gminy Ustka. Wspominano tam o olbrzymich jakoby transportowcach Wilhelm Gustloff i Steuben, zatopionych kolejno przez radziecki okręt podwodny na Bałtyku w styczniu i lutym 1945 roku. Nazywanie tych sławnych w swoim czasie statków olbrzymimi to zapewne licentia poetica, bowiem ani Gustloff ani tym bardziej Steuben wcale nie były gigantami. Miały za to burzliwe żywoty, co dotyczy zwłaszcza Steubena. 19

20 Ten niewielki w sumie pasażer był stąd, to jest zbudowany został w sławnej stoczni Vulcan w dzisiejszym Szczecinie. Miał ledwie RT pojemności brutto, (czyli był mniejszy, niż nasz Piłsudski ) i spłynął na wodę, jako München. Do służby pod znakiem bremeńskiego NDL wszedł w 1923 roku i przez siedem lat pracowicie pokonywał Ocean Atlantycki, pływając m.in. na linii między Bremerhaven a Nowym Jorkiem. Steuben Źródło: W lutym 1930 roku zły los dopadł pływającej stolicy Bawarii: podczas wyładunku drobnicy w porcie nowojorskim München zapalił się i niemal doszczętnie spłonął. Przeprowadzony do Niemiec zrujnowany półwrak trafił do stoczni AG Weser w Bremie, gdzie go odbudowano i zmodernizowano. Straszliwa przygoda z ogniem usunęła jednak pracowite Monachium w cień jego miejsce na Starym Szlaku zajęły w międzyczasie dwie sławne Siostry NDL-u, Bremen i Europa. Twardy pasażer ze Szczecina, o tonażu powiększonym do BRT, nie dał się usunąć zupełnie i powrócił, jako wycieczkowiec pod nową nazwą General von Steuben. Nowy patron statku był pruskim oficerem, który w osiemnastym wieku walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a jego imię na burtach i rufie wycieczkowca stało się gestem kurtuazji Niemiec względem USA. W drugiej połowie lat trzydziestych przeszedł jeszcze jedną przebudowę niektóre ze źródeł podają, że zmieniono mu wówczas napęd na spalinowy. Na pewno skrócono jego nazwę pozostało tylko nazwisko Von Steuben. Mało kto dziś wie, że siostrzaną jednostką pechowego Steubena był straszliwej pamięci Stuttgart, statek, który nim zginął w Gdyni w ogniu II wojny światowej, miał za sobą krótki epizod służby pod znakami sławetnego hitlerowskiego Kadeefu... Wilhelm Gustloff był pierwszą nową jednostką, zbudowaną dla wspomnianego Kadeefu w latach u Blohma i Vossa w Hamburgu. Nowoczesny i niebrzydki motorowiec o ok miejscach pasażerskich w jednej klasie, lub większy niemal dwukrotnie od Steubena również nie był żadnym olbrzymem : ze swą pojemnością prawie ton rejestrowych zajmował w chwili wyjścia w pierwszy rejs zaledwie piąte miejsce wśród ówczesnych niemieckich pasażerów (większa od niego była m.in. legendarna Królowa Południa, czyli Cap Arcona ). Niestety, podobnie jak nad szeregiem innych sławnych pasażerów niemieckich, ciąży na nim piętno wojny i straszliwej tragedii tysięcy w większości cywilnych pasażerów. Nikt dziś nie pamięta, że był to pierwszy w historii żeglugi jednoklasowy statek zbudowany specjalnie dla turystyki morskiej średniego zasięgu. Wszyscy za to porównują go do brytyjskiego Titanica, który jednak w zestawieniu z nim był niedorobioną balią. Co prawda obydwa statki były 20

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej

Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Analiza trendów rozwojowych w zakresie technologii i nowych myśli technicznych w Polsce, Europie i świecie dla branży informatycznej Projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy,

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis

STRONA 61 STRONA 72 STRONA 65. REDAKCJA redaktor naczelny - Piotr Ruszewski, sekretarz redakcji - Waldemar Gabis EXPRESS BIZNESU 1 2 EXPRESS BIZNESU Po wakacyjnych urlopach wracamy do pracy uśmiechnięci i wypoczęci, by ze zdwojoną siłą podbijać świat. Zanim jednak ruszycie Państwo na ten podbój, zapraszam do poczytania

Bardziej szczegółowo

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107]

Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Wrzesień - Październik 2010 nr 9-10 [106-107] Od wydawcy Szanowni Czytelnicy! Tym razem na łamach Świata Biznesu przyjrzeliśmy się kondycji banków. Okazuje się, że nasz rynek finansowo-bankowy zupełnie

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet

Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach str. 4 Przedsiębiorcze i kompetentne aktywizacja zawodowa kobiet str. 7-11 2 (78) 2007 Projekt Econweld ISSN: 1426-63422 Wydawany

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce

20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce KPMG W POLSCE 20 lat specjalnych stref ekonomicznych w Polsce kpmg.pl Patroni honorowi: Kontakt KPMG Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa T: +48 22 528 11 00 F: +48 22 528 10 09 E: kpmg@kpmg.pl Marek

Bardziej szczegółowo

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki

studencki punkt widzenia SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki EkSoc UŁ studencki punkt widzenia www.deal.skninwestor.com nr 1 (3) marzec 2007 SKN Inwestor Uniwersytet Łódzki ISSN: 1897 1075 KASA LUDOWEGO BANKU CHIN PĘKA W SZWACH. REZERWY WALUTOWE PRZEKROCZYŁY WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej.

Wydawca ABKOWICZ PRESS. ul. Cukrowa 45-5 71-004 Szczecin tel. 091/8854804. fax 091/8854803. Członek Północnej Izby Gospodarczej. Włodzimierz Abkowicz 17 Sobtur 28 Bunge 16 Starmot 12 4 Szczecińskie Towarzystwo Elewator Ewa 24 28,36 Budownictwa Społecznego 17,31 Terminal Promowy Świnoujście Deloitte 10, 16, 29 Unity Line Redaktor

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012

Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Polsko Ukraińska Gra Zespołowa EURO 2012 Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Marzec 2008 R e g i o n a l n a I z b a G o s p o d a r c z a w K a t o w i c a c h TEMAT NUMERU XVI Gala Laurów Umiejętności

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców

KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców KAZACHSTAN Przewodnik dla przedsiębiorców Wydanie piąte z suplementem (marzec 2005) Warszawa 2005 Wszelkie przedstawione w niniejszej publikacji określenia i sądy w żaden sposób nie odzwierciedlają opinii

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem

Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem programy operacyjne UE, rozwój regionalny, samorządność, gospodarka rok X, nr 85/3 15 czerwca - 15 lipca 2010r. Waldemar Pijar: Kreatywnie i z rozmachem OD REDAKCJI Wojna płci? W czasie kampanii prezydenckiej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80

PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 PRZEMYSŁ ZBROJENIOWY str. 80 NR INDEKSU 344583 Cena 4.20 zł (w tym 8% VAT) Nr 4 (58) Lipiec/Sierpień 2012 20 LAT PROMOCJI POLSKIEJ MARKI str. 70 ANKOL ROZWÓJ Z ROZMACHEM I SUKCESAMI str. 94 SUKCES ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020)

Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) Departament Rybołówstwa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi PROJEKT Program Operacyjny Rybactwo i Morze (PO RYBY 2014-2020) współfinansowany ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo