Paweł Dziennik. Rekomendacja zmian strategii rozwoju firmy Apple Inc. w obszarze badawczo-rozwojowym i marketingowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paweł Dziennik. Rekomendacja zmian strategii rozwoju firmy Apple Inc. w obszarze badawczo-rozwojowym i marketingowym"

Transkrypt

1 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Podyplomowe Studia Executive MBA in IT Paweł Dziennik MBA/IT/2011 Rekomendacja zmian strategii rozwoju firmy Apple Inc. w obszarze badawczo-rozwojowym i marketingowym Projekt końcowy napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Anety Zelek Szczecin 2013

2 Serdeczne podziękowania dla Pani prof. dr hab. Anety Zelek. Specjalne podziękowania dla mojej żony Marty, za cierpliwość, wyrozumiałość i umożliwienie pracy do późnych godzin nocnych. 2

3 Oświadczam, że pracę niniejszą przygotowałem samodzielnie. Przy pisaniu pracy poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałem z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałem opracowania rozprawy innym osobom. Wszystkie dane, istotne myśli oraz sformułowania pochodzące z literatury, opatrzone są odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie była w całości, w części, ani w podobnej formie publikowana. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta. Oświadczam również, że wersja papierowa i elektroniczna są tożsame oraz że wyrażam zgodę na poddanie mojej pracy weryfikacji w systemie plagiat.pl Szczecin... Podpis... 3

4 Here s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can t do is ignore them. Because they change things. Tekst pochodzi z reklamy Apple Think Different

5 Spis treści Wstęp Strategia firm na rynkach o silnej presji innowacyjności przegląd literatury Wpływ innowacyjności na branżę elektroniki konsumenckiej Strategia Błękitnego Oceanu Znaczenie strategii w obszarze badań i rozwoju oraz marketingu dla innowacyjności Charakterystyka firmy Apple Inc Historia i zakres działalności Prezentacja dotychczasowego modelu biznesowego i strategii firmy w odniesieniu do Strategii Błękitnego Oceanu Rynek firmy oraz pozycja firmy na rynku Analiza strategiczna Apple Inc Diagnoza makrootoczenia przy użyciu Analizy PEST Analiza środowiska konkurencji przy użyciu Metody Pięciu sił Portera Analiza luk strategicznych Analiza środowiska konkurencji przy zastosowaniu Mapy grup Strategicznych Analiza środowiska konkurencji metodą Profilu Analiza portfela działalności metodą BCG Analiza portfela działalności metodą McKinsey Analiza portfela działalności metodą ADL Ankieta Propozycje zmian strategii rozwoju firmy Apple Inc Generalny przegląd sytuacji strategicznej firmy Rekomendacje dotyczące strategii funkcjonalnej w obszarze badawczo-rozwojowym Rekomendacje dotyczące strategii funkcjonalnej w obszarze marketingowym Korzyści i ryzyka wynikające z wdrożenia zmian do strategii funkcjonalnych Wnioski końcowe Summary Spis literatury Spis tabel Spis tablic Spis wykresów Spis ilustracji

6 Wstęp Zdaniem autora firma Apple znajduje się obecnie na przełomowym etapie rozwoju. Jest w doskonałej sytuacji finansowej, kapitalizacja firmy na giełdzie wynosi 472,3 mld $ (październik 2013), zgromadziła bardzo duże ilości wolnych środków finansowych około 150 mld $, jest niezadłużona, posiada także bardzo dobrą reputację oraz lojalnych klientów, a wyniki finansowe są poprawiane z roku na rok. W ostatnim okresie (2012/2013) głównie ze względu na dużą konkurencję panującą w sektorze, szybki rozwój technologiczny i nasycenie rynków produktami firmy, udziały Apple na rynku urządzeń mobilnych spadają, spada także udział firmy na rynku mobilnych systemów operacyjnych oraz marża brutto na produkcie. Ma to odzwierciedlenie w cenie akcji na giełdzie, która wynosi 519,87$, przy maksimum osiągniętym we wrześniu 2012 roku na poziomie: 705,07$. Firma zaczyna wyraźnie odczuwać brak nowej kategorii produktów oraz słabą pozycję na rynkach rozwijających: Chiny, Indie, Brazylia i Rosja. Analizując obecną sytuację przedsiębiorstwa, autor pracy dostrzega potrzebę modyfikacji strategii funkcjonalnych firmy w obszarach badawczo-rozwojowym i marketingowym. Głównym celem pracy jest przegląd obecnej strategii rozwoju firmy Apple oraz rekomendacja ewentualnych zmian tej strategii. Aby zrealizować główny cel pracy zdefiniowano także cele pomocnicze: Opis bieżącej strategii firmy oraz porównanie jej do firm konkurencyjnych. Analiza strategiczna firmy z wykorzystaniem technik diagnostyki strategicznej. Opracowanie rekomendacji strategii funkcjonalnej przedsiębiorstwa w obszarze badawczo-rozwojowym. Opracowanie rekomendacji strategii funkcjonalnej przedsiębiorstwa w obszarze marketingowym. Zważywszy na fakt zmniejszania się udziałów koncernu Apple w rynku urządzeń mobilnych oraz mobilnych systemów operacyjnych, a także obniżanie się marży brutto, autor niniejszej pracy postawił hipotezę, że warunkiem dalszego, dynamicznego rozwoju firmy jest opracowanie i wdrożenie zmian strategii w obszarze badawczorozwojowym i marketingowym. 6

7 Wykonanie dogłębnej analizy strategii firmy Apple oraz możliwość poznania przy tej okazji wielu interesujących faktów związanych z przedsiębiorstwem, ma dla autora szczególne znaczenie, ze względu na możliwość zgłębienia wzorca firmy, której jest fanem od wielu lat. Dodatkowym motywem podjęcia tematu przez autora, jako twórcy i lidera projektów internetowych, była także chęć poznania mocnych i słabych stron Strategii Błękitnego Oceanu, której produkty i usługi Apple są najlepszym przykładem, w celu późniejszego przełożenia tej wiedzy na pracę zawodową. Na potrzeby pracy wykonano kompleksową analizę strategiczną badanego przedsiębiorstwa, wykorzystując następujące techniki diagnostyki strategicznej: Diagnoza makrootoczenia przy użyciu Analizy PEST. Analiza środowiska konkurencji przy użyciu Metody Pięciu sił Portera. Analiza luk strategicznych. Analiza środowiska konkurencji przy zastosowaniu Mapy grup Strategicznych. Analiza środowiska konkurencji metodą Profilu. Analiza portfela działalności metodą BCG. Analiza portfela działalności metodą McKinsey. Analiza portfela działalności metodą ADL. Analiza SWOT. Analiza SPACE. Przeprowadzono także badanie ankietowe drogą internetową, skierowane do obecnych użytkowników urządzeń oraz usług firmy Apple, pytając ich o odczucia związane z produktami firmy oraz oczekiwania dotyczące jej przyszłych rozwiązań. Autor wykorzystał również dane ze sprawozdań finansowych Apple oraz firm konkurencyjnych, dane dotyczące rynku IT pochodzące z raportów firm konsultingowych, publikacje i analizy ośrodków akademickich oraz ekspertów i fanów marki, a także artykuły prasowe oraz wpisy na internetowych blogach technologicznych. 7

8 1. Strategia firm na rynkach o silnej presji innowacyjności przegląd literatury 1.1. Wpływ innowacyjności na branżę elektroniki konsumenckiej W latach siedemdziesiątych oraz na początku lat osiemdziesiątych XX wieku to sprzęt do zastosowań profesjonalnych wyznaczał kierunki rozwoju urządzeń elektronicznych. Większość producentów komputerów skupiała się na kliencie korporacyjnym, jako tym, który praktycznie wykorzysta możliwości ówczesnych urządzeń oraz równocześnie będzie w stanie zaakceptować ich wysokie ceny. Umożliwiało to producentom nie tylko generowanie przychodów, ale przede wszystkim pozwalało rozwijać kolejne zaawansowane jak na tamte czasy technologie, będące podstawą kolejnych produktów. Oczywiście w tamtym okresie pojawiło się wiele ciekawych, często przełomowych urządzeń konsumenckich, jak np. legendarny, przenośny magnetofon firmy Sony o nazwie Walkman, czy komputery domowe Atari, Commodore, ZX Spectrum oraz oczywiście komputer Macintosh firmy Apple. Sprzęt elektroniczny nie był jednak jeszcze elementem stylu życia, czy wręcz częścią garderoby, jak to ma miejsce obecnie. Ilustracja 1: Komputer Atari 130XE. Źródło: atari-computermuseum.de 8

9 to: 2 Wprowadzenie nowych produktów lub modyfikacja oraz ulepszanie istniejących. W celu przeanalizowania wpływu innowacyjności na branżę elektroniki konsumenckiej autor definiuje pojęcie innowacji, określa jej źródła oraz główne cechy. Określa także granice rynku elektroniki konsumenckiej, który w obecnym czasie bardzo mocno przenika się z rynkiem rozwiązań profesjonalnych oraz biznesowych. A. Procesy innowacyjne Innowacja to proces polegający na przekształcaniu istniejących możliwości w nowe idee oraz wprowadzanie ich do praktycznego zastosowania. 1 To właśnie innowacje odzwierciedlają poziom zaawansowania gospodarczego danego kraju. Większość państw rozwiniętych poczyna starania, aby podnieść innowacyjność swojej gospodarki, ponieważ ma to bezpośrednie przełożenie na poziom ich konkurencyjności w porównaniu do innych krajów. Najpopularniejszą definicję innowacji stworzył J. Schumpeter. Wg tej definicji innowacja Unowocześnianie lub udoskonalanie procesów produkcyjnych. Wprowadzenie zmodyfikowanej lub nowej organizacji produkcji. Stworzenie nowego sposobu dystrybucji. Wejście na nowe rynki. Użycie w produkcji nowych materiałów, surowców, komponentów. Proces innowacyjny definiuje przebieg tworzenia innowacji, składa się z kolejnych etapów, które są uporządkowane pod względem chronologicznym i powiązane między sobą. 1 E. Okoń-Horodyńska, Polityka innowacyjna UE, 2004, s J. Schumpeter, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Boston,

10 W procesie innowacji możemy wyróżnić następujące fazy: 3 Powstanie pomysłu - odkrycie nowego rozwiązania, zazwyczaj będącego wynikiem nie opatentowanego dotąd pomysłu. Wprowadzenie innowacji - wprowadzenie wynalazku do procesu produkcji. Stworzenie projektu - zaprojektowanie nowego produktu, będącego wynikiem innowacji. Dyfuzja - działania promocyjne i sprzedażowe zaprojektowanego produktu. Innowacje nie są związane jedynie z działaniami badawczo-rozwojowymi, jak się powszechnie uważa. Mogą dotyczyć także rozwiązań zewnętrznych, nabywanych od innych podmiotów na rynku. Według Pani E. Okoń-Horodyńskiej istnieją trzy źródła innowacji: 4 Działania badawczo-rozwojowe (B+R). Zakup rozwiązań zewnętrznych w postaci licencji, patentów, usług. Nabycie technologii / innowacyjnych urządzeń o wysokich parametrach technicznych. Procesy innowacyjne polegają na zaangażowaniu, wytężonej pracy oraz wytrwałości. Od osób biorących w nich udział wymagają wiedzy oraz wykorzystania najmocniejszych stron osobowości i cech charakteru. Innowacje z zakresu technologii powstają w wyniku działalności obejmującej wiele działań o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym. Innowacja może dotyczyć obszarów: 5 Wizji i strategii firmy. Struktur organizacji i procesów firmy. Konstrukcji i cech danego produktu. Sposobu wytwarzania produktu. 3 E. Okoń-Horodyńska, Polityka, op.cit., s P. Niedzielski, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, Warszawa, s E. Okoń-Horodyńska, Polityka, op.cit., s A. Koźmiński, K. Obłój: Gry o innowacje. Analiza przedsięwzięć technicznych, Warszawa,

11 Marketingu, w tym nowego zastosowania produktu lub skierowania produktu do nowych odbiorców oraz dostarczania nowych sposobów wykorzystania i korzyści dla użytkowników. Obsługi klienta zmieniony standard komunikacji z nabywcami. Nowych usług firmy: np. serwis, finansowanie. Innowacje można podzielić na 3 grupy: 6 Ze względu na to, czy innowacja jest faktycznie nowością Ze względu na zakres i skutki wprowadzanych zmian Ze względu na wpływ innowacji na ewolucję produktów, usług Innowacje rzeczywiste Dane rozwiązanie lub produkt jest pierwszym na świecie. Innowacje inkrementalne Diagnostyczne podejście do organizacji i projektowania Innowacje liniowe Kolejne modele lub generacje produktu Innowacje pozorne Dane rozwiązanie lub produkt stanowi zapożyczenie z innych produktów, branż, krajów. Innowacje rewolucyjne Prognostyczne podejście do organizacji i projektowania Innowacje nieliniowa Wynalezienie danego produktu Tablica 1: Podział innowacji. Źródło: Józef Walkowski: Kierowanie innowacjami w przemyśle, Innowacje są wynikiem kreatywności twórców, natomiast praktycznie ich użycie i zastosowanie w biznesie zależy od nabywców lub użytkowników. 7 Procesy innowacyjne mają charakter społeczny, w których można wyróżnić następujące grupy interesariuszy: Innowator, Inicjator, Popularyzator, Decydent, Menedżer Beneficjent. 6 J. Walkowski, Kierowanie innowacjami w przemyśle, Warszawa, P. Dwojacki, Jerzy Hlousek, Zarządzanie innowacjami, Gdańsk,

12 B. Procesy innowacje na rynku elektroniki konsumenckiej oraz konsumeryzacja IT Elektronika konsumencka (CE) jest segmentem elektronicznych urządzeń przeznaczonych do codziennego użytku, najczęściej rozrywki, komunikacji i podstawowych prac biurowych. Głównymi produktami z grupy elektroniki konsumenckiej są: telewizory, sprzęt audio, odtwarzacze MP3, nagrywarki wideo, odtwarzacze DVD, kamery cyfrowe oraz komputery, konsole do gier, tablety oraz telefony/smartfony. Rynek elektroniki konsumenckiej rozwija się w błyskawicznym tempie, a produkty z tego segmentu w coraz większym stopniu opierają się o technologie pierwotnie pochodzące z przemysłu komputerowego. Obecnie można zauważyć trend polegający na kierowaniu technologii informatycznym w pierwszej kolejności do konsumentów, a dopiero w następnym kroku do firm i instytucji. Pod koniec ubiegłego stulecia zupełnie naturalna była sytuacja, kiedy innowacje wprost z laboratoriów badawczych, trafiały najpierw do dużych przedsiębiorstw, a następnie do mniejszych firm oraz biur. Użytkownik domowy otrzymywał zaawansowane technologicznie produkty dopiero na samym końcu. 8 W dniu dzisiejszym sytuacja wygląda zupełnie inaczej, co doskonale widać na przykładzie urządzeń firmy Apple, które zrewolucjonizowały rynek konsumencki, ale także szturmem trafiły do przedstawicieli biznesu, wypierając bardzo mocno osadzone w korporacjach smartfony Blackberry oraz urządzenia z systemem Windows Mobile. Warty podkreślenia jest fakt, że firma Apple specjalnie o to nie zabiegała i dopiero z biegiem czasu wprowadziła szereg funkcjonalności wspomagających zarządzanie swoim sprzętem oraz oprogramowaniem w przedsiębiorstwach. Dzięki innowacjom w procesach produkcyjnych i wyraźnym obniżeniu kosztów wytwarzania, rynek elektroniki konsumenckiej doszedł na początku XXI wieku do takiego poziomu, że oferowanie produktów użytkownikowi domowemu stało się opłacalne. Producenci sprzętu odkryli, że branża kreatywna (graficy, architekci, animatorzy), gracze komputerowi oraz przede wszystkim zwykli konsumenci będą 8 M. Maj, Konsumeryzacja IT? Z czym to się je?, di.com.pl,

13 nowym motorem napędzającym sprzedaż ich produktów. Domowy użytkownik, ślepo goniąc za nowościami, nie dokonuje bowiem wnikliwej kalkulacji pomiędzy ceną urządzenia, a jego przydatnością. Obecne komputery, tablety i smartfony średniej klasy charakteryzują się możliwościami technologicznymi często przekraczającymi ich praktyczne zastosowanie przez przeciętnego użytkownika. Innowacje na rynku IT, które trafiają do urządzeń konsumenckich, stają się dla producentów cechami marketingowymi, wyróżniającymi daną ofertę na tle konkurencji. O tym trendzie może świadczyć fakt, że firma Samsung, jeden z gigantów na rynku elektroniki konsumenckiej, przeznaczył w 2012 roku na badania i rozwój niebagatelną sumę ponad 11 mld $, co docelowo ma skutkować pojawieniem się nowych, przełomowych rozwiązań. W efekcie to konsument obcuje w domu z najnowszymi gadżetami, oglądając filmy w technologiach Full HD i 3D, przeglądając zasoby Internetu na tablecie z ekranem o wysokiej rozdzielczości lub grając na smartfonach, pozwalających uruchamiać gry, które pod względem jakości są zbliżone do produkcji z konsol stacjonarnych. W biurze natomiast użytkownik bardzo często pracuje na kilkuletnim, głośnym komputerze PC, który jednak pod względem osiągów, z reguły jest urządzeniem wystarczającym, aby sprostać wymaganiom danego stanowiska pracy. W latach sprzęt komputerowy doszedł do takiego stopnia zaawansowania, ze jego wydajność znacznie przekroczyła wymagania oprogramowania, wykorzystywanego do standardowych prac biurowych. Najlepszym dowodem na to jest bardzo powolna adopcja systemu Windows 8 w firmach oraz utrzymywanie infrastruktur informatycznych opartych o systemy Windows Vista, a w wielu miejscach jeszcze o Windows XP. Dyrektorzy IT oraz administratorzy uważają bowiem, że skoro dana technologia funkcjonuje prawidłowo, jest bezpieczna i stabilna, a przede wszystkim realizuje postawione przed nią cele, to jej wymiana jest po prostu nielogiczna i nieopłacalna. W związku z tym coraz częściej występuje sytuacja, określona mianem konsumeryzacji branży IT, polegająca na wykorzystaniu urządzeń oraz aplikacji konsumenckich w miejscach pracy, poprzez logowanie się do sieci, przetwarzanie danych oraz 13

14 pobieranie i gromadzenie informacji. 9 Konsumeryzacja IT jest trendem, który za kilka lat najprawdopodobniej będzie powszechnym zjawiskiem. Trend ten został zapoczątkowany przez urządzenia firmy Apple. Wielu menadżerów odkryło, że sprzęt który pierwotnie był skierowany do indywidualnego odbiorcy, po wzbogaceniu o odpowiednie oprogramowanie może być z powodzeniem wykorzystywany w biznesie. Ponadto cechuje go wiele dodatkowych zalet, takich jak mobilność, intuicyjność obsługi, czy piękne wzornictwo, którymi sprzęt do zastosowań profesjonalnych nie może się pochwalić. Obecny rynek elektroniki konsumenckiej w krajach rozwiniętych oraz dynamicznie rosnące rynki w krajach rozwijających się (Chiny, Indie, Rosja, Brazylia) zapewniają producentom, którzy potrafią je skutecznie eksplorować, gigantyczne przychody. Innowacyjne urządzenia elektroniki konsumenckiej stały się nie tylko technologicznymi ciekawostkami czy wyznacznikami wysokiego statusu materialnego. Stały się częścią stylu życia oraz mody, a nadchodzące nowości, z grupy elektroniki ubieralnej tzw. wearable electronics, jak elektroniczne okulary Google, czy inteligentne zegarki (smartwatch) są tego najlepszym przykładem. Wielki popyt na nowości, a przede wszystkim na innowacje spowodował, że producenci sprzętu zostali niejako zmuszeni przez konsumentów do zwiększenia swoich wydatków na obszary badań i rozwoju. To właśnie nowe, ciekawe funkcje, podane w przyjazny i intuicyjny sposób, są obecnie wyznacznikiem sukcesu nowych produktów. Co prawda wzrost wydatków przeznaczonych na badania i rozwój nie zawsze prowadzi do innowacji. Firmy często oferują wtórne rozwiązania jedynie po to, aby pochwalić się nową cechą danego produktu. Raz na jakiś czas wprowadzane są rozwiązania, takie jak skaner linii papilarnych w nowym iphone 5s, które pod podobną formą występowały już w komputerach przenośnych (tzw. innowacja wtórna). Innowacyjne w tym przypadku jest jednak zastosowanie tego rozwiązania w urządzeniach mobilnych oraz sposób w jaki ta sprzętowa funkcja jest zintegrowana z oprogramowaniem. Nie zawsze bowiem innowacją są same rozwiązania technologiczne, a metoda ich implementacji, kontekst lub sposób użycia. 9 K. Wykręt, Konsumeryzacja IT to także szansa, CIO KLUB, klubcio.pl,

15 Z badań i analiz dotyczących procesów innowacyjnych wynika, że nie przypadkowo obecni giganci na rynku IT jak Microsoft, IBM czy Google to firmy amerykańskie, zaś liderzy na rynku elektroniki konsumenckiej to również firmy amerykańskie, jak np. Apple lub koreańskie: Samsung, LG. Wg badania przeprowadzonego przez Bloomberg, to właśnie Stany Zjednoczone, Korea Południowa oraz Niemcy należą do najbardziej innowacyjnych państw na świecie. Miejsce Państwo 1 USA 2 Korea Płd. 3 Niemcy 4 Finlandia 5 Szwecja 29 Chiny 30 Polska Tablica 2: Ranking państw wg poziomu innowacji. Źródło: Bloomberg, World Bank, World Intellectual Property Organization, Conference Board, OECD, UNESCO. Analizując listę dziesięciu przedsiębiorstw, które przeznaczają największe środki na wydatki w obszarze B+R, aż siedem z nich to podmioty z szeroko pojętego rynku IT i elektroniki użytkowej (oznaczone w poniżej tabeli ciemniejszym kolorem). Pomimo tego, że firma Apple jest drugą pod względem przychodów firmą technologiczną świata, zajmuje dopiero 43 miejsce w tym rankingu. Mniejsze wydatki w porównaniu do pozostałych liderów branży nie przeszkadzają jej jednak w przodowaniu w rankingach innowacyjności, co odzwierciedla poniższa tabela. 10 Miejsce Firma Wydatki na B+R Miejsce pod względem wielkości wydatków na B+R 1 Apple 3,4 mld $ 43 2 Google 6,8 mld $ 12 3 Samsung 10,4 mld $ 2 4 Amazon 4,6 mld $ M 1,6 mld $ 85 6 GE 4,5 mld $ 31 7 Microsoft 9,8 mld $ 5 8 IBM 6,3 mld $ 16 9 Tesla Motors 0,3 mld $ Facebook 1,4 mld $ 101 Tabela 1: Ranking najbardziej innowacyjnych firm oraz ich wydatki na B+R. Źródło: Bloomberg data, Capital IQ, Booz & Company. 10 The Global Innovation 1000: Navigating the Digital Futur, Booz & Company, strategy-business.com,

16 Zimna wojna pomiędzy USA oraz Związkiem Radzieckim oraz program lotów kosmicznych spowodował szereg innowacji wojskowych oraz rozwój technologii kosmicznych, które były później podstawą dla rozwoju komputeryzacji. Większość firm komputerowych powstałych w dolinie krzemowej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wykorzystała bliską obecność przedsiębiorstw pracujących dla branży wojskowej i co za tym idzie dostęp do wybitnych inżynierów. Popyt na komputery w biznesie był kolejnym krokiem w rozwoju rynku informatycznego oraz elektronicznego. Po stagnacji rozwiązań innowacyjnych w latach dziewięćdziesiątych, kolejną rewolucją i kołem zamachowym branży komputerowej stało się umiejętne skierowanie technologii do użytkownika końcowego, w sposób w jaki zrobiła to firma Apple lub jak próbuje to naśladować koreański Samsung. Ten model działania umożliwił firmom wygenerowanie ogromnych zysków, tworząc w 2012 roku z Apple firmę o największej kapitalizacji giełdowej na świecie, z posiadaną niebagatelną liczbą wolnej gotówki na poziomie ok. 150 mld $, a z Samsunga największą pod względem przychodów firmą technologiczną na świecie. 16

17 1.2. Strategia Błękitnego Oceanu Strategia Błękitnego Oceanu została pierwotnie opisana w książce wydanej w 2005 roku pod tytułem Blue Ocean Strategy, autorstwa: W. Chan Kim i R. Mauborgne. Autorzy książki charakteryzują założenia i cechy strategii, a także opisują sposób i metodologię wprowadzenia tej strategii w firmach. W. Chan Kim i R. Mauborgne prezentują dwa przeciwległe sobie sposoby funkcjonowania firm na rynku: czerwony ocean oraz ocean niebieski. 11 Czerwony ocean jest synonimem krwawej, wyniszczającej walki, pościgu za swoimi konkurentami, zdobywania udziału w rynku, na którym panujące reguły są wszystkim dobrze znane. Firmy pływające po czerwonych oceanach nieustannie konkurują ze sobą, kopiują wprowadzane przez siebie rozwiązania, oglądają się na ruchy konkurencji, starając się wykonać podobne działania szybciej, taniej i lepiej. 12 Błękitny ocean oznacza z kolei sytuację przeciwstawną, reprezentując branże, które w danej chwil jeszcze nie istnieją. Symbolizuje niezagospodarowaną przestrzeń rynkową, rodzącą dla przedsiębiorców nowe szanse i możliwość samodzielnego kreowania zapotrzebowania na swoją ofertę. Konkurencja na tych rynkach jest nieistotna, ponieważ zasady i reguły tych rynków są dopiero w trakcie tworzenia. Strategia błękitnego oceanu nie jest zjawiskiem nowym. Bardzo dobrym przykładem działania zgodnie z założeniami Blue Ocean jest firma Ford wraz z jej genialnym twórcą i innowatorem Henrym Fordem, do którego założyciel firmy Apple - Steve Jobs wielokrotnie się odnosił. Kiedy Henry Ford rozpoczął produkcję samochodów, były one produktem skierowanym dla osób bogatych, a w branży działało około 500 firm konkurencyjnych. Firma przedefiniowała jednak branżę, tworząc słynny model Ford T, auto o prostej konstrukcji, przeznaczone dla przeciętnej amerykańskiej rodziny. Innowacyjny nie był sam produkt, a metoda wytwarzania polegająca na montażu auta 11 W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, Warszawa, Ibidem, s

18 z gotowych podzespołów, na ruchomej taśmie produkcyjnej, przez kilkuosobowy zespół mechaników. Dynamiczna ekspansja rozwiązań technologicznych spowodowała zanik granic handlowych, pozwalając konsumentom na globalny dostęp do wielu produktów i usług. Rozwój Internetu pozwolił na szybkie uzyskanie informacji dotyczących charakterystyki danego produktu oraz umożliwił błyskawiczne porównanie jego ceny z rozwiązaniami konkurencji. Wspomagane przez komputeryzację procesy produkcyjne znacznie poprawiły efektywność wytwarzania oraz umożliwiły dywersyfikację oferty danego przedsiębiorstwa. Rozwój oprogramowania klasy ERP pozwolił natomiast na sprawne zarządzanie firmą, umożliwiając przeprowadzanie szeregu analiz ekonomicznych w trybie rzeczywistym i wspomagając docelowo podejmowanie decyzji biznesowych. Autorzy książki Blue Ocean Strategy sugeruję, że firmy nie powinny koncentrować się na pokonaniu konkurencji: Firmy uwięzione w czerwonym oceanie reprezentowały podejście konwencjonalne, wyścig w zwalczaniu konkurencji przez budowę pozycji obronnej w istniejącym porządku w branży. To zaskakujące, ale twórcy błękitnych oceanów nie porównują się z konkurencją za pomocą zestawu jakichś wskaźników (benchamark). Zamiast tego posługują się logiką strategiczną, którą nazywamy innowacją w dziedzinie wartości. 13 Innowacja wartości polega na jednoczesnym skupieniu się na aspekcie innowacyjnym oraz na systemie wartości. Wg twórców strategii, zaawansowane rozwiązania technologiczne nie pozwalają firmom wyróżnić się na rynku, podobnie jak samo podejście ideologiczne do produktu, bez jego technologicznych cech oraz użyteczności, nie jest wyznacznikiem sukcesu oraz sposobem ucieczki od konkurencji. Ciekawą cechą Strategii Błękitnego Oceanu jest także wyzbycie się kompromisu pomiędzy wartością, a kosztami. Osoby tworzące błękitne oceany powinny dążyć do osiągnięcia wysokiej wartości swojej oferty przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów wytwarzania. Są to cechy, które charakteryzują strategię firmy Apple, która tworzy 13 Ibidem, s

19 urządzenia oraz usługi o bardzo wysokiej jakości, nienagannej stylistyce i użyteczności, oferując użytkownikowi wspaniałe doznania, nie zapominając jednak o minimalizacji kosztów poprzez silne negocjacje z dostawcami, minimalizowanie czasów zalegania towarów w magazynach oraz eliminowaniu zbędnych, bo podnoszących koszty i zmniejszających ergonomię elementów jej produktów. Ponadto Strategia Błękitnego Oceanu wskazuje na trywialne jak może się wydawać się aspekty działalności przedsiębiorstwa: Zdecydowana eliminacja działań nieskutecznych, nierentowanych, przynoszących straty. Znacznie ograniczenie działań, które niewielki wpływ na sukces firmy. Intensyfikacja działań, które przynoszą firmie wymierne zyski. Autorzy koncepcji strategii Blue Ocean opisali 6 cech, którymi stworzona przez nich koncepcja się charakteryzuje: Rekonstrukcja rynku, czyli zmiana dotychczasowych granic rynkowych. 2. Szukanie możliwości popytu poza istniejącymi rynkami, tworzenie własnych rynków. 3. Realizacji działań strategicznych w określonej kolejności, stworzenie sekwencji działań. 4. Skupienie się na długofalowej strategii działania, a nie jedynie na ekonomicznych wskaźnikach i ślepym dążeniu osiągnięcia zysku. 5. Pokonywanie przeszkód związanych z realizacją strategii. 6. Wbudowanie realizacji w całość strategii. Najlepszym obecnie przykładem Strategii Błękitnego Oceanu jest właśnie firma Apple. Z całą pewnością Steve Jobs nie kierował się wyznacznikami opisanymi w książce W. Chan Kim i R. Mauborgne, szczególnie, że została ona wydana w roku Szef Apple raczej intuicyjnie czuł założenia tego modelu i sukcesywnie wprowadzał je w życie. Apple nie konkurując bezpośrednio z innymi firmami, przedefiniowało wiele istniejących już branż, takich jak rynek muzyczny, rynek telefonów komórkowych czy 14 W. Chan Kim, R. Mauborgne, Blue Ocean Strategy, Harvard Business Review,

20 komputerów PC. We wszystkich przypadkach firma nie wyprodukowała nowych produktów w znaczeniu innowacji rzeczywistej, czyli zaoferowania pierwszego produktu na rynku. Przed wprowadzeniem odtwarzacza muzycznego ipod oraz sklepu itunes rynek muzyczny był niezwykle rozwinięty, istniały także odtwarzacze Discman firmy Sony lub odtwarzacze plików MP3 innych producentów, a przed upublicznieniem iphone a firmy technologiczne posiadały już w swojej ofercie telefony z ekranami dotykowymi. Dodatkowo firma Microsoft w roku 2001 stworzyła specyfikację tabletu PC z systemem Windows XP Tablet Edition, a na rynku pojawiły się urządzenia z tym systemem, nigdy jednak nie odnosząc sukcesu. We wszystkich tych przypadkach Apple nadało jednak swoim produktom zupełnie nowego znaczenia, łącząc je w ekosystem, wprowadzając wartości i wspierając całość genialnym marketingiem. Firma skupiła się także na mocnej obniżce kosztów produkcji. Połączenie tych wszystkich działań pozwoliło przedsiębiorstwu na zdobycie znaczącego udziału oraz zdominowanie zysków ww. segmentów rynku. Działalność firmy Apple w perspektywie Strategii Błękitnego Oceanu autor opisuje szczegółowiej w rozdziale: 2.2. Prezentacja dotychczasowego modelu biznesowego i strategii firmy w odniesieniu do Strategii Błękitnego Oceanu. Podsumowując Kim i Mauborgne w swojej książce stwierdzają, że tradycyjne strategie oparte na konkurencji są niezbędne, jednak nie są one wystarczające, aby utrzymać wysoką skuteczność przedsiębiorstw. Aby wykorzystać nowe możliwości dla wzrostów i rozwoju należy wykraczać poza pospolite konkurowanie pomiędzy podmiotami. Zwolennicy strategii czerwonych oceanów, w celu utrzymania się na rynku, skupiają się na budowaniu przewagi nad konkurencją, zazwyczaj poprzez ocenę ruchów pozostałych firm z danej branży. 15 Dodatkowo przedsiębiorstwa dokonują wyborów i idą na kompromisy pomiędzy ceną, a wartością swoich produktów. Koncentrują się także na zdobyciu jak największej części czerwonego oceanu, pomimo, że z biegiem czasu i przybywaniem konkurencji jest to coraz trudniejsze lub nawet niemożliwe. W opozycji do takiego podejścia stoi Strategia Błękitnego Oceanu, opierająca się na przekonaniu, że granice rynkowe i struktura danej branży nie są z góry określone i mogą zostać 15 W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia..., op.cit., s

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Czy polska gospodarka może być innowacyjna?

Czy polska gospodarka może być innowacyjna? Czy polska gospodarka może być innowacyjna? Plan prezentacji Pojęcie innowacji Innowacyjność a nauka Rola podmiotów w sukcesie innowacyjnym Zakończenie 1 Pojęcie innowacji Innowacja to wdrożona idea tworząca

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Portfel strategiczny

Wykład 7. Portfel strategiczny Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 7 Portfel strategiczny Plan wykładu Idea portfela strategicznego Macierz BCG Macierz ADL Macierz McKinseya Model Portera Macierz Ansoffa Model

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Zwycięskie strategie przedsiębiorstw Prof. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 9 kwietnia 2015 r. Podstawowe czynności w formułowaniu strategii

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy W jaki sposób firmy tworzą strategie? Prof. nadzw. dr hab. Justyna Światowiec-Szczepańska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 19 listopada 2015 r. Dr Tomaszie Projektami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Najbardziej podziwiane firmy świata Albert Tomaszewski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 7 grudnia 2010 r. Co oznacza sukces w dzisiejszym świecie? Jakie są jego źródła? 1

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne

Podstawy decyzji marketingowych. Marketing - studia zaoczne Podstawy decyzji marketingowych Marketing - studia zaoczne 1 Określenie biznesu Revlon PKP Telewizja Polska SA PWN W kategoriach produktu produkujemy kosmetyki prowadzimy linie kolejowe produkujemy i emitujemy

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka.

Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. 2012 Mapa ryzyk w realizacji e-projektu - identyfikacja zagrożeń. Skala zagrożenia dla projektu, prawdopodobieństwo wystąpienia. Szacowanie kosztów ryzyka. Marcin Kapustka E-usługa utrzymanie Kraków, 23

Bardziej szczegółowo

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania

Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Najczęściej stosowane strategie planowania w przedsiębiorstwach handlowych Cztery rodzaje działań związanych z procesem planowania Określenie misji firmy Określenie Strategicznych Jednostek Biznesu (SJB)

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Wzór wstępnego Business Planu

Wzór wstępnego Business Planu Wzór wstępnego Business Planu Informacje niżej zawarte należy traktować jako przykładowe. Podobieństwo informacji zawartych w złożonych pracach nie będzie świadczyła za zasadnością wyboru business planu.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Rynek ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Rynek ERP na świecie (2013) Światowy rynek systemów ERP szacowany jest obecnie na ok. 25,4 miliarda dolarów (dane za rok 2013) wobec

Bardziej szczegółowo

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r.

T-Bull S.A. Made by gamers for gamers. STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata Wrocław, 19 września 2017 r. T-Bull S.A. Made by gamers for gamers STRATEGIA ROZWOJU T-Bull S.A. na lata 2017 2022 Wrocław, 19 września 2017 r. 1 7 60 265 lat doświadczenia w branży gier mobilnych -osobowy zespół pasjonatów gier milionów

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII

WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII WSPÓŁCZESNA ANALIZA STRATEGII Przedmowa CZĘŚĆ I. WSTĘP Rozdział 1. Koncepcja strategii Rola strategii w sukcesie Główne ramy analizy strategicznej Krótka historia strategii biznesowej Zarządzanie strategiczne

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP

Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji. Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Informacja patentowa jako źródło wspomagania innowacji Maria Fuzowska-Wójcik Danuta Rytel Urząd Patentowy RP Innowacja??? Istnieje wiele definicji terminu innowacja, jedna z nich, opracowana przez Davida

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Screening i ranking technologii

Screening i ranking technologii Screening i ranking technologii Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Screening i ranking Selekcja idei, technologii, opcji, możliwości, rynków, Na wczesnych etapach rozwoju przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Specyfika i zasady przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych

Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015. Analiza pakietów i usług wiązanych Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: Grudzień 2015 Format: pdf Cena od:

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Macierz McKinseya. Agnieszka Zakrzewska Bielawska. 11.1. Istota, elementy i zastosowanie macierzy McKinseya

Macierz McKinseya. Agnieszka Zakrzewska Bielawska. 11.1. Istota, elementy i zastosowanie macierzy McKinseya 178 11 Macierz McKinseya Agnieszka Zakrzewska Bielawska 11.1. Istota, elementy i zastosowanie macierzy McKinseya Macierz McKinseya opracowana została na początku lat siedemdziesiątych przez firmę konsultingową

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins

Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Zarządzanie usługami. Projektowanie i wdrażanie Bill Hollins, Sadie Shinkins Usługi odgrywają istotną rolę w gospodarce krajów rozwiniętych. W Europie i USA już 80% pracowników jest zatrudnionych w tym

Bardziej szczegółowo

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką

List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA. a Politechniką Białostocką Informacja prasowa Białystok, 1 grudnia 2012 List intencyjny o strategicznym partnerstwie między AC SA a Politechniką Białostocką W dniu 30.11.2012 r. w siedzibie Politechniki Białostockiej doszło do podpisania

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

Proces budowania strategii. Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Proces budowania strategii Prof. zw. dr hab. Krzysztof Opolski Wydzial Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Strategia nie jest badaniem obecnej sytuacji, ale ćwiczeniem polegającym na wyobrażaniu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014

Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny. Listopad 2014 Zarządzanie innowacyjnym biznesem Warsztat strategiczny Listopad 2014 Najważniejszą rzeczą o jakiej należy pamiętać w odniesieniu do każdego przedsiębiorstwa jest fakt, iż w samym przedsiębiorstwie nie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I

WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Studia podyplomowe Trening Menedżerski - Wykład WSPÓŁCZESNY MARKETING cz. I Dr Barbara Bielicka e mail: barbara.bielicka@wsb.torun.pl Market ing Rynek i działania tworzące i rozwijające rynek koncepcja

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

10 rzeczy, którymi Steve Jobs zmienił świat Link

10 rzeczy, którymi Steve Jobs zmienił świat Link Strona 1 z 10 10 rzeczy, którymi Steve Jobs zmienił świat Link Steve Jobs 5 października zmarł lider Apple, jeden z największych wizjonerów branży technologicznej. Przypominamy dlaczego Steve Jobs uważany

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik 2014/2015

Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik  2014/2015 Proces tworzenia wartości w łańcuchu logistycznym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl 2014/2015 Proces Proces def: 1. Uporządkowany w czasie ciąg zmian i stanów zachodzących po sobie.

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP

FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP FINANSOWANIE ROZWOJU MŚP ELPARTNERS Twój zaufany partner w rozwoju biznesu Jesteśmy zespołem specjalistów, których misją jest wspierania dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw poprzez kreowania rozwiązań,

Bardziej szczegółowo

KROKACH. Agnieszka Grostal

KROKACH. Agnieszka Grostal STRATEGIA W SPRZEDAŻY KROKACH Agnieszka Grostal Wyznacznikiem sukcesu każdej firmy jest sprzedaż. Pozwala określić, jak szybko firma może się rozwijać, jak radzi sobie na rynku oraz na tle konkurencji.

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Strategie w układzie produkt/rynek

Strategie w układzie produkt/rynek Strategie Strategie w układzie produkt/rynek Wzrost Produkcji Rozwój Rozwój produktu Dywersyfikacja Rezygnacja z rynku Penetracja Rozwój rynku Likwidacja firmy Kryzys Wycofanie produktu Wzrost rynku Strategie

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna

Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Mój biznes Etap II. Analiza strategiczna Źródło: www.uniwersytet-dzieciecy.pl W pierwszym etapie Konkursu przygotowaliście bardzo ciekawe propozycje nowych biznesów, oferujących zarówno towary, jak i usługi.

Bardziej szczegółowo

ABC BIZNESU. Jak założyć sklep. komputerowy

ABC BIZNESU. Jak założyć sklep. komputerowy ABC BIZNESU Jak założyć sklep komputerowy ABC BIZNESU Jak założyć sklep komputerowy Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci sklepu komputerowego / 4 2. Cele i zasoby osobiste / 4 3. Produkt/usługa

Bardziej szczegółowo

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2

Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć 1 7. 0 4. 2 0 1 2 Znaczenie badania due diligence w transakcjach fuzji i przejęć D Z I E Ń M Ł O D E G O N A U K O W C A 1 7. 0 4. 2 0 1 2 E W A W R Ó B E L Istota badania due diligence Definicja Due diligence = należyta

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA PRASOWA 16.03.2015

KONFERENCJA PRASOWA 16.03.2015 KONFERENCJA PRASOWA 16.03.2015 O SPÓŁCE LIDER RYNKU LICZNE SUKCESY SZEROKIE KOMPETEN- CJE NOWE TYTUŁY Jedno z najnowocześniejszych studiów deweloperskich w Europie i największa firma produkującą gry na

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012

GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012 GRUPA AB WYNIKI FINANSOWE Q3/2012 Warszawa, 13-14 listopada 2012 INFORMACJE O GRUPIE AB AB S.A. jest największym dystrybutorem IT i elektroniki użytkowej w regionie Europy Środkowo Wschodniej Początki

Bardziej szczegółowo

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych

Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych fakultatywnych Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Omówienie specyfiki i zasad przyznawania punktów w ramach kryteriów merytorycznych

Bardziej szczegółowo

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów

Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów Bank partnerem wspierającym innowacyjne rozwiązania klientów AGENDA PREZENTACJI INNOWACJE W BIZNESIE POZYSKANIE FINANSOWANIA REALIZACJA ZAŁOŻEŃ od teorii i założeń do faktycznych możliwości i barier wachlarz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe: Chiny, Tajlandia, Turcja, Litwa

STRATEGIA. wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe: Chiny, Tajlandia, Turcja, Litwa STRATEGIA wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe: Chiny, Tajlandia, Turcja, Litwa Gdańsk, kwiecień 2014 Opracowanie wykonała pracowania marketingowa SBM Sławomir Błażewicz 80-434 Gdańsk, ul. Danusi

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P

Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Produkt w marketingu dr Grzegorz Mazurek Wybór orientacji działania przedsiębiorstwa Orientacja przedsiębiorstwa Produktowa Na produkt Sprzedażowa Marketingowa Przedsiębiorstwo działające wg orientacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka

TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje. PRELEGENT: Bogdan Kępka TYTUŁ PREZENTACJI: Budowanie marki przedsiębiorstwa poprzez ekoinnowacje PRELEGENT: Bogdan Kępka Definicja ekoinnowacji Według Ziółkowskiego - innowacje ekologiczne to innowacje złożone z nowych procesów,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 4 grudnia 2007

Warszawa, 4 grudnia 2007 Prezentacja firmy Warszawa, 4 grudnia 2007 Kim jesteśmy? - Podmiot IQ Partners Sp. z o.o. IFA Investment Sp. z o.o. Działałą w obszarze internetu, IT i szeroko pojętych nowych technologii, Tworzyła i generowała

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK)

Wyróżniający Standard Obsługi Klienta (SOK) (SOK) Zyskaj trwałą przewagę na konkurencyjnym rynku dzięki doskonałej obsłudze Klienta Oferta procesu wdrożenia SOK Kłopoty, koszty, utrata Klientów Brak standardów obsługi powoduje kłopoty, a potem dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie technologiami i innowacjami dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. UW

Zarządzanie technologiami i innowacjami dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. UW Zarządzanie technologiami i innowacjami dr hab. Krzysztof Klincewicz, prof. UW Marketing Produktów Farmaceutycznych Cel zajęć przegląd podstawowych zagadnień, związanych z zarządzaniem innowacjami, dyskusja

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UDZIAŁY RYNKOWE ANALIZA I INTERPRETACJA dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Udziały bezwzględne/absolutne

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

Promotech. Rekordowe przychody i nowy etap rozwoju

Promotech. Rekordowe przychody i nowy etap rozwoju Promotech. Rekordowe przychody i nowy etap rozwoju Ponad 54,7 mln zł przychodów osiągnął w 2017 r. białostocki Promotech o 12,6 proc. więcej w stosunku do roku poprzedniego. W najbliższych latach spółka

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels

Źródła finansowania start-upów. Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels h Źródła finansowania start-upów Szymon Kurzyca Lewiatan Business Angels Źródła finansowania pomysłów Bez początkowego zaangażowania w przedsięwzięcie własnych środków finansowych pozyskanie finansowania

Bardziej szczegółowo