Paweł Dziennik. Rekomendacja zmian strategii rozwoju firmy Apple Inc. w obszarze badawczo-rozwojowym i marketingowym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paweł Dziennik. Rekomendacja zmian strategii rozwoju firmy Apple Inc. w obszarze badawczo-rozwojowym i marketingowym"

Transkrypt

1 Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie Podyplomowe Studia Executive MBA in IT Paweł Dziennik MBA/IT/2011 Rekomendacja zmian strategii rozwoju firmy Apple Inc. w obszarze badawczo-rozwojowym i marketingowym Projekt końcowy napisany pod kierunkiem prof. dr hab. Anety Zelek Szczecin 2013

2 Serdeczne podziękowania dla Pani prof. dr hab. Anety Zelek. Specjalne podziękowania dla mojej żony Marty, za cierpliwość, wyrozumiałość i umożliwienie pracy do późnych godzin nocnych. 2

3 Oświadczam, że pracę niniejszą przygotowałem samodzielnie. Przy pisaniu pracy poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałem z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałem opracowania rozprawy innym osobom. Wszystkie dane, istotne myśli oraz sformułowania pochodzące z literatury, opatrzone są odpowiednimi odsyłaczami. Praca ta nie była w całości, w części, ani w podobnej formie publikowana. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta. Oświadczam również, że wersja papierowa i elektroniczna są tożsame oraz że wyrażam zgodę na poddanie mojej pracy weryfikacji w systemie plagiat.pl Szczecin... Podpis... 3

4 Here s to the crazy ones. The misfits. The rebels. The troublemakers. The round pegs in the square holes. The ones who see things differently. They re not fond of rules. And they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can t do is ignore them. Because they change things. Tekst pochodzi z reklamy Apple Think Different

5 Spis treści Wstęp Strategia firm na rynkach o silnej presji innowacyjności przegląd literatury Wpływ innowacyjności na branżę elektroniki konsumenckiej Strategia Błękitnego Oceanu Znaczenie strategii w obszarze badań i rozwoju oraz marketingu dla innowacyjności Charakterystyka firmy Apple Inc Historia i zakres działalności Prezentacja dotychczasowego modelu biznesowego i strategii firmy w odniesieniu do Strategii Błękitnego Oceanu Rynek firmy oraz pozycja firmy na rynku Analiza strategiczna Apple Inc Diagnoza makrootoczenia przy użyciu Analizy PEST Analiza środowiska konkurencji przy użyciu Metody Pięciu sił Portera Analiza luk strategicznych Analiza środowiska konkurencji przy zastosowaniu Mapy grup Strategicznych Analiza środowiska konkurencji metodą Profilu Analiza portfela działalności metodą BCG Analiza portfela działalności metodą McKinsey Analiza portfela działalności metodą ADL Ankieta Propozycje zmian strategii rozwoju firmy Apple Inc Generalny przegląd sytuacji strategicznej firmy Rekomendacje dotyczące strategii funkcjonalnej w obszarze badawczo-rozwojowym Rekomendacje dotyczące strategii funkcjonalnej w obszarze marketingowym Korzyści i ryzyka wynikające z wdrożenia zmian do strategii funkcjonalnych Wnioski końcowe Summary Spis literatury Spis tabel Spis tablic Spis wykresów Spis ilustracji

6 Wstęp Zdaniem autora firma Apple znajduje się obecnie na przełomowym etapie rozwoju. Jest w doskonałej sytuacji finansowej, kapitalizacja firmy na giełdzie wynosi 472,3 mld $ (październik 2013), zgromadziła bardzo duże ilości wolnych środków finansowych około 150 mld $, jest niezadłużona, posiada także bardzo dobrą reputację oraz lojalnych klientów, a wyniki finansowe są poprawiane z roku na rok. W ostatnim okresie (2012/2013) głównie ze względu na dużą konkurencję panującą w sektorze, szybki rozwój technologiczny i nasycenie rynków produktami firmy, udziały Apple na rynku urządzeń mobilnych spadają, spada także udział firmy na rynku mobilnych systemów operacyjnych oraz marża brutto na produkcie. Ma to odzwierciedlenie w cenie akcji na giełdzie, która wynosi 519,87$, przy maksimum osiągniętym we wrześniu 2012 roku na poziomie: 705,07$. Firma zaczyna wyraźnie odczuwać brak nowej kategorii produktów oraz słabą pozycję na rynkach rozwijających: Chiny, Indie, Brazylia i Rosja. Analizując obecną sytuację przedsiębiorstwa, autor pracy dostrzega potrzebę modyfikacji strategii funkcjonalnych firmy w obszarach badawczo-rozwojowym i marketingowym. Głównym celem pracy jest przegląd obecnej strategii rozwoju firmy Apple oraz rekomendacja ewentualnych zmian tej strategii. Aby zrealizować główny cel pracy zdefiniowano także cele pomocnicze: Opis bieżącej strategii firmy oraz porównanie jej do firm konkurencyjnych. Analiza strategiczna firmy z wykorzystaniem technik diagnostyki strategicznej. Opracowanie rekomendacji strategii funkcjonalnej przedsiębiorstwa w obszarze badawczo-rozwojowym. Opracowanie rekomendacji strategii funkcjonalnej przedsiębiorstwa w obszarze marketingowym. Zważywszy na fakt zmniejszania się udziałów koncernu Apple w rynku urządzeń mobilnych oraz mobilnych systemów operacyjnych, a także obniżanie się marży brutto, autor niniejszej pracy postawił hipotezę, że warunkiem dalszego, dynamicznego rozwoju firmy jest opracowanie i wdrożenie zmian strategii w obszarze badawczorozwojowym i marketingowym. 6

7 Wykonanie dogłębnej analizy strategii firmy Apple oraz możliwość poznania przy tej okazji wielu interesujących faktów związanych z przedsiębiorstwem, ma dla autora szczególne znaczenie, ze względu na możliwość zgłębienia wzorca firmy, której jest fanem od wielu lat. Dodatkowym motywem podjęcia tematu przez autora, jako twórcy i lidera projektów internetowych, była także chęć poznania mocnych i słabych stron Strategii Błękitnego Oceanu, której produkty i usługi Apple są najlepszym przykładem, w celu późniejszego przełożenia tej wiedzy na pracę zawodową. Na potrzeby pracy wykonano kompleksową analizę strategiczną badanego przedsiębiorstwa, wykorzystując następujące techniki diagnostyki strategicznej: Diagnoza makrootoczenia przy użyciu Analizy PEST. Analiza środowiska konkurencji przy użyciu Metody Pięciu sił Portera. Analiza luk strategicznych. Analiza środowiska konkurencji przy zastosowaniu Mapy grup Strategicznych. Analiza środowiska konkurencji metodą Profilu. Analiza portfela działalności metodą BCG. Analiza portfela działalności metodą McKinsey. Analiza portfela działalności metodą ADL. Analiza SWOT. Analiza SPACE. Przeprowadzono także badanie ankietowe drogą internetową, skierowane do obecnych użytkowników urządzeń oraz usług firmy Apple, pytając ich o odczucia związane z produktami firmy oraz oczekiwania dotyczące jej przyszłych rozwiązań. Autor wykorzystał również dane ze sprawozdań finansowych Apple oraz firm konkurencyjnych, dane dotyczące rynku IT pochodzące z raportów firm konsultingowych, publikacje i analizy ośrodków akademickich oraz ekspertów i fanów marki, a także artykuły prasowe oraz wpisy na internetowych blogach technologicznych. 7

8 1. Strategia firm na rynkach o silnej presji innowacyjności przegląd literatury 1.1. Wpływ innowacyjności na branżę elektroniki konsumenckiej W latach siedemdziesiątych oraz na początku lat osiemdziesiątych XX wieku to sprzęt do zastosowań profesjonalnych wyznaczał kierunki rozwoju urządzeń elektronicznych. Większość producentów komputerów skupiała się na kliencie korporacyjnym, jako tym, który praktycznie wykorzysta możliwości ówczesnych urządzeń oraz równocześnie będzie w stanie zaakceptować ich wysokie ceny. Umożliwiało to producentom nie tylko generowanie przychodów, ale przede wszystkim pozwalało rozwijać kolejne zaawansowane jak na tamte czasy technologie, będące podstawą kolejnych produktów. Oczywiście w tamtym okresie pojawiło się wiele ciekawych, często przełomowych urządzeń konsumenckich, jak np. legendarny, przenośny magnetofon firmy Sony o nazwie Walkman, czy komputery domowe Atari, Commodore, ZX Spectrum oraz oczywiście komputer Macintosh firmy Apple. Sprzęt elektroniczny nie był jednak jeszcze elementem stylu życia, czy wręcz częścią garderoby, jak to ma miejsce obecnie. Ilustracja 1: Komputer Atari 130XE. Źródło: atari-computermuseum.de 8

9 to: 2 Wprowadzenie nowych produktów lub modyfikacja oraz ulepszanie istniejących. W celu przeanalizowania wpływu innowacyjności na branżę elektroniki konsumenckiej autor definiuje pojęcie innowacji, określa jej źródła oraz główne cechy. Określa także granice rynku elektroniki konsumenckiej, który w obecnym czasie bardzo mocno przenika się z rynkiem rozwiązań profesjonalnych oraz biznesowych. A. Procesy innowacyjne Innowacja to proces polegający na przekształcaniu istniejących możliwości w nowe idee oraz wprowadzanie ich do praktycznego zastosowania. 1 To właśnie innowacje odzwierciedlają poziom zaawansowania gospodarczego danego kraju. Większość państw rozwiniętych poczyna starania, aby podnieść innowacyjność swojej gospodarki, ponieważ ma to bezpośrednie przełożenie na poziom ich konkurencyjności w porównaniu do innych krajów. Najpopularniejszą definicję innowacji stworzył J. Schumpeter. Wg tej definicji innowacja Unowocześnianie lub udoskonalanie procesów produkcyjnych. Wprowadzenie zmodyfikowanej lub nowej organizacji produkcji. Stworzenie nowego sposobu dystrybucji. Wejście na nowe rynki. Użycie w produkcji nowych materiałów, surowców, komponentów. Proces innowacyjny definiuje przebieg tworzenia innowacji, składa się z kolejnych etapów, które są uporządkowane pod względem chronologicznym i powiązane między sobą. 1 E. Okoń-Horodyńska, Polityka innowacyjna UE, 2004, s J. Schumpeter, The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Boston,

10 W procesie innowacji możemy wyróżnić następujące fazy: 3 Powstanie pomysłu - odkrycie nowego rozwiązania, zazwyczaj będącego wynikiem nie opatentowanego dotąd pomysłu. Wprowadzenie innowacji - wprowadzenie wynalazku do procesu produkcji. Stworzenie projektu - zaprojektowanie nowego produktu, będącego wynikiem innowacji. Dyfuzja - działania promocyjne i sprzedażowe zaprojektowanego produktu. Innowacje nie są związane jedynie z działaniami badawczo-rozwojowymi, jak się powszechnie uważa. Mogą dotyczyć także rozwiązań zewnętrznych, nabywanych od innych podmiotów na rynku. Według Pani E. Okoń-Horodyńskiej istnieją trzy źródła innowacji: 4 Działania badawczo-rozwojowe (B+R). Zakup rozwiązań zewnętrznych w postaci licencji, patentów, usług. Nabycie technologii / innowacyjnych urządzeń o wysokich parametrach technicznych. Procesy innowacyjne polegają na zaangażowaniu, wytężonej pracy oraz wytrwałości. Od osób biorących w nich udział wymagają wiedzy oraz wykorzystania najmocniejszych stron osobowości i cech charakteru. Innowacje z zakresu technologii powstają w wyniku działalności obejmującej wiele działań o charakterze badawczym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym. Innowacja może dotyczyć obszarów: 5 Wizji i strategii firmy. Struktur organizacji i procesów firmy. Konstrukcji i cech danego produktu. Sposobu wytwarzania produktu. 3 E. Okoń-Horodyńska, Polityka, op.cit., s P. Niedzielski, Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach usługowych, Warszawa, s E. Okoń-Horodyńska, Polityka, op.cit., s A. Koźmiński, K. Obłój: Gry o innowacje. Analiza przedsięwzięć technicznych, Warszawa,

11 Marketingu, w tym nowego zastosowania produktu lub skierowania produktu do nowych odbiorców oraz dostarczania nowych sposobów wykorzystania i korzyści dla użytkowników. Obsługi klienta zmieniony standard komunikacji z nabywcami. Nowych usług firmy: np. serwis, finansowanie. Innowacje można podzielić na 3 grupy: 6 Ze względu na to, czy innowacja jest faktycznie nowością Ze względu na zakres i skutki wprowadzanych zmian Ze względu na wpływ innowacji na ewolucję produktów, usług Innowacje rzeczywiste Dane rozwiązanie lub produkt jest pierwszym na świecie. Innowacje inkrementalne Diagnostyczne podejście do organizacji i projektowania Innowacje liniowe Kolejne modele lub generacje produktu Innowacje pozorne Dane rozwiązanie lub produkt stanowi zapożyczenie z innych produktów, branż, krajów. Innowacje rewolucyjne Prognostyczne podejście do organizacji i projektowania Innowacje nieliniowa Wynalezienie danego produktu Tablica 1: Podział innowacji. Źródło: Józef Walkowski: Kierowanie innowacjami w przemyśle, Innowacje są wynikiem kreatywności twórców, natomiast praktycznie ich użycie i zastosowanie w biznesie zależy od nabywców lub użytkowników. 7 Procesy innowacyjne mają charakter społeczny, w których można wyróżnić następujące grupy interesariuszy: Innowator, Inicjator, Popularyzator, Decydent, Menedżer Beneficjent. 6 J. Walkowski, Kierowanie innowacjami w przemyśle, Warszawa, P. Dwojacki, Jerzy Hlousek, Zarządzanie innowacjami, Gdańsk,

12 B. Procesy innowacje na rynku elektroniki konsumenckiej oraz konsumeryzacja IT Elektronika konsumencka (CE) jest segmentem elektronicznych urządzeń przeznaczonych do codziennego użytku, najczęściej rozrywki, komunikacji i podstawowych prac biurowych. Głównymi produktami z grupy elektroniki konsumenckiej są: telewizory, sprzęt audio, odtwarzacze MP3, nagrywarki wideo, odtwarzacze DVD, kamery cyfrowe oraz komputery, konsole do gier, tablety oraz telefony/smartfony. Rynek elektroniki konsumenckiej rozwija się w błyskawicznym tempie, a produkty z tego segmentu w coraz większym stopniu opierają się o technologie pierwotnie pochodzące z przemysłu komputerowego. Obecnie można zauważyć trend polegający na kierowaniu technologii informatycznym w pierwszej kolejności do konsumentów, a dopiero w następnym kroku do firm i instytucji. Pod koniec ubiegłego stulecia zupełnie naturalna była sytuacja, kiedy innowacje wprost z laboratoriów badawczych, trafiały najpierw do dużych przedsiębiorstw, a następnie do mniejszych firm oraz biur. Użytkownik domowy otrzymywał zaawansowane technologicznie produkty dopiero na samym końcu. 8 W dniu dzisiejszym sytuacja wygląda zupełnie inaczej, co doskonale widać na przykładzie urządzeń firmy Apple, które zrewolucjonizowały rynek konsumencki, ale także szturmem trafiły do przedstawicieli biznesu, wypierając bardzo mocno osadzone w korporacjach smartfony Blackberry oraz urządzenia z systemem Windows Mobile. Warty podkreślenia jest fakt, że firma Apple specjalnie o to nie zabiegała i dopiero z biegiem czasu wprowadziła szereg funkcjonalności wspomagających zarządzanie swoim sprzętem oraz oprogramowaniem w przedsiębiorstwach. Dzięki innowacjom w procesach produkcyjnych i wyraźnym obniżeniu kosztów wytwarzania, rynek elektroniki konsumenckiej doszedł na początku XXI wieku do takiego poziomu, że oferowanie produktów użytkownikowi domowemu stało się opłacalne. Producenci sprzętu odkryli, że branża kreatywna (graficy, architekci, animatorzy), gracze komputerowi oraz przede wszystkim zwykli konsumenci będą 8 M. Maj, Konsumeryzacja IT? Z czym to się je?, di.com.pl,

13 nowym motorem napędzającym sprzedaż ich produktów. Domowy użytkownik, ślepo goniąc za nowościami, nie dokonuje bowiem wnikliwej kalkulacji pomiędzy ceną urządzenia, a jego przydatnością. Obecne komputery, tablety i smartfony średniej klasy charakteryzują się możliwościami technologicznymi często przekraczającymi ich praktyczne zastosowanie przez przeciętnego użytkownika. Innowacje na rynku IT, które trafiają do urządzeń konsumenckich, stają się dla producentów cechami marketingowymi, wyróżniającymi daną ofertę na tle konkurencji. O tym trendzie może świadczyć fakt, że firma Samsung, jeden z gigantów na rynku elektroniki konsumenckiej, przeznaczył w 2012 roku na badania i rozwój niebagatelną sumę ponad 11 mld $, co docelowo ma skutkować pojawieniem się nowych, przełomowych rozwiązań. W efekcie to konsument obcuje w domu z najnowszymi gadżetami, oglądając filmy w technologiach Full HD i 3D, przeglądając zasoby Internetu na tablecie z ekranem o wysokiej rozdzielczości lub grając na smartfonach, pozwalających uruchamiać gry, które pod względem jakości są zbliżone do produkcji z konsol stacjonarnych. W biurze natomiast użytkownik bardzo często pracuje na kilkuletnim, głośnym komputerze PC, który jednak pod względem osiągów, z reguły jest urządzeniem wystarczającym, aby sprostać wymaganiom danego stanowiska pracy. W latach sprzęt komputerowy doszedł do takiego stopnia zaawansowania, ze jego wydajność znacznie przekroczyła wymagania oprogramowania, wykorzystywanego do standardowych prac biurowych. Najlepszym dowodem na to jest bardzo powolna adopcja systemu Windows 8 w firmach oraz utrzymywanie infrastruktur informatycznych opartych o systemy Windows Vista, a w wielu miejscach jeszcze o Windows XP. Dyrektorzy IT oraz administratorzy uważają bowiem, że skoro dana technologia funkcjonuje prawidłowo, jest bezpieczna i stabilna, a przede wszystkim realizuje postawione przed nią cele, to jej wymiana jest po prostu nielogiczna i nieopłacalna. W związku z tym coraz częściej występuje sytuacja, określona mianem konsumeryzacji branży IT, polegająca na wykorzystaniu urządzeń oraz aplikacji konsumenckich w miejscach pracy, poprzez logowanie się do sieci, przetwarzanie danych oraz 13

14 pobieranie i gromadzenie informacji. 9 Konsumeryzacja IT jest trendem, który za kilka lat najprawdopodobniej będzie powszechnym zjawiskiem. Trend ten został zapoczątkowany przez urządzenia firmy Apple. Wielu menadżerów odkryło, że sprzęt który pierwotnie był skierowany do indywidualnego odbiorcy, po wzbogaceniu o odpowiednie oprogramowanie może być z powodzeniem wykorzystywany w biznesie. Ponadto cechuje go wiele dodatkowych zalet, takich jak mobilność, intuicyjność obsługi, czy piękne wzornictwo, którymi sprzęt do zastosowań profesjonalnych nie może się pochwalić. Obecny rynek elektroniki konsumenckiej w krajach rozwiniętych oraz dynamicznie rosnące rynki w krajach rozwijających się (Chiny, Indie, Rosja, Brazylia) zapewniają producentom, którzy potrafią je skutecznie eksplorować, gigantyczne przychody. Innowacyjne urządzenia elektroniki konsumenckiej stały się nie tylko technologicznymi ciekawostkami czy wyznacznikami wysokiego statusu materialnego. Stały się częścią stylu życia oraz mody, a nadchodzące nowości, z grupy elektroniki ubieralnej tzw. wearable electronics, jak elektroniczne okulary Google, czy inteligentne zegarki (smartwatch) są tego najlepszym przykładem. Wielki popyt na nowości, a przede wszystkim na innowacje spowodował, że producenci sprzętu zostali niejako zmuszeni przez konsumentów do zwiększenia swoich wydatków na obszary badań i rozwoju. To właśnie nowe, ciekawe funkcje, podane w przyjazny i intuicyjny sposób, są obecnie wyznacznikiem sukcesu nowych produktów. Co prawda wzrost wydatków przeznaczonych na badania i rozwój nie zawsze prowadzi do innowacji. Firmy często oferują wtórne rozwiązania jedynie po to, aby pochwalić się nową cechą danego produktu. Raz na jakiś czas wprowadzane są rozwiązania, takie jak skaner linii papilarnych w nowym iphone 5s, które pod podobną formą występowały już w komputerach przenośnych (tzw. innowacja wtórna). Innowacyjne w tym przypadku jest jednak zastosowanie tego rozwiązania w urządzeniach mobilnych oraz sposób w jaki ta sprzętowa funkcja jest zintegrowana z oprogramowaniem. Nie zawsze bowiem innowacją są same rozwiązania technologiczne, a metoda ich implementacji, kontekst lub sposób użycia. 9 K. Wykręt, Konsumeryzacja IT to także szansa, CIO KLUB, klubcio.pl,

15 Z badań i analiz dotyczących procesów innowacyjnych wynika, że nie przypadkowo obecni giganci na rynku IT jak Microsoft, IBM czy Google to firmy amerykańskie, zaś liderzy na rynku elektroniki konsumenckiej to również firmy amerykańskie, jak np. Apple lub koreańskie: Samsung, LG. Wg badania przeprowadzonego przez Bloomberg, to właśnie Stany Zjednoczone, Korea Południowa oraz Niemcy należą do najbardziej innowacyjnych państw na świecie. Miejsce Państwo 1 USA 2 Korea Płd. 3 Niemcy 4 Finlandia 5 Szwecja 29 Chiny 30 Polska Tablica 2: Ranking państw wg poziomu innowacji. Źródło: Bloomberg, World Bank, World Intellectual Property Organization, Conference Board, OECD, UNESCO. Analizując listę dziesięciu przedsiębiorstw, które przeznaczają największe środki na wydatki w obszarze B+R, aż siedem z nich to podmioty z szeroko pojętego rynku IT i elektroniki użytkowej (oznaczone w poniżej tabeli ciemniejszym kolorem). Pomimo tego, że firma Apple jest drugą pod względem przychodów firmą technologiczną świata, zajmuje dopiero 43 miejsce w tym rankingu. Mniejsze wydatki w porównaniu do pozostałych liderów branży nie przeszkadzają jej jednak w przodowaniu w rankingach innowacyjności, co odzwierciedla poniższa tabela. 10 Miejsce Firma Wydatki na B+R Miejsce pod względem wielkości wydatków na B+R 1 Apple 3,4 mld $ 43 2 Google 6,8 mld $ 12 3 Samsung 10,4 mld $ 2 4 Amazon 4,6 mld $ M 1,6 mld $ 85 6 GE 4,5 mld $ 31 7 Microsoft 9,8 mld $ 5 8 IBM 6,3 mld $ 16 9 Tesla Motors 0,3 mld $ Facebook 1,4 mld $ 101 Tabela 1: Ranking najbardziej innowacyjnych firm oraz ich wydatki na B+R. Źródło: Bloomberg data, Capital IQ, Booz & Company. 10 The Global Innovation 1000: Navigating the Digital Futur, Booz & Company, strategy-business.com,

16 Zimna wojna pomiędzy USA oraz Związkiem Radzieckim oraz program lotów kosmicznych spowodował szereg innowacji wojskowych oraz rozwój technologii kosmicznych, które były później podstawą dla rozwoju komputeryzacji. Większość firm komputerowych powstałych w dolinie krzemowej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych wykorzystała bliską obecność przedsiębiorstw pracujących dla branży wojskowej i co za tym idzie dostęp do wybitnych inżynierów. Popyt na komputery w biznesie był kolejnym krokiem w rozwoju rynku informatycznego oraz elektronicznego. Po stagnacji rozwiązań innowacyjnych w latach dziewięćdziesiątych, kolejną rewolucją i kołem zamachowym branży komputerowej stało się umiejętne skierowanie technologii do użytkownika końcowego, w sposób w jaki zrobiła to firma Apple lub jak próbuje to naśladować koreański Samsung. Ten model działania umożliwił firmom wygenerowanie ogromnych zysków, tworząc w 2012 roku z Apple firmę o największej kapitalizacji giełdowej na świecie, z posiadaną niebagatelną liczbą wolnej gotówki na poziomie ok. 150 mld $, a z Samsunga największą pod względem przychodów firmą technologiczną na świecie. 16

17 1.2. Strategia Błękitnego Oceanu Strategia Błękitnego Oceanu została pierwotnie opisana w książce wydanej w 2005 roku pod tytułem Blue Ocean Strategy, autorstwa: W. Chan Kim i R. Mauborgne. Autorzy książki charakteryzują założenia i cechy strategii, a także opisują sposób i metodologię wprowadzenia tej strategii w firmach. W. Chan Kim i R. Mauborgne prezentują dwa przeciwległe sobie sposoby funkcjonowania firm na rynku: czerwony ocean oraz ocean niebieski. 11 Czerwony ocean jest synonimem krwawej, wyniszczającej walki, pościgu za swoimi konkurentami, zdobywania udziału w rynku, na którym panujące reguły są wszystkim dobrze znane. Firmy pływające po czerwonych oceanach nieustannie konkurują ze sobą, kopiują wprowadzane przez siebie rozwiązania, oglądają się na ruchy konkurencji, starając się wykonać podobne działania szybciej, taniej i lepiej. 12 Błękitny ocean oznacza z kolei sytuację przeciwstawną, reprezentując branże, które w danej chwil jeszcze nie istnieją. Symbolizuje niezagospodarowaną przestrzeń rynkową, rodzącą dla przedsiębiorców nowe szanse i możliwość samodzielnego kreowania zapotrzebowania na swoją ofertę. Konkurencja na tych rynkach jest nieistotna, ponieważ zasady i reguły tych rynków są dopiero w trakcie tworzenia. Strategia błękitnego oceanu nie jest zjawiskiem nowym. Bardzo dobrym przykładem działania zgodnie z założeniami Blue Ocean jest firma Ford wraz z jej genialnym twórcą i innowatorem Henrym Fordem, do którego założyciel firmy Apple - Steve Jobs wielokrotnie się odnosił. Kiedy Henry Ford rozpoczął produkcję samochodów, były one produktem skierowanym dla osób bogatych, a w branży działało około 500 firm konkurencyjnych. Firma przedefiniowała jednak branżę, tworząc słynny model Ford T, auto o prostej konstrukcji, przeznaczone dla przeciętnej amerykańskiej rodziny. Innowacyjny nie był sam produkt, a metoda wytwarzania polegająca na montażu auta 11 W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia błękitnego oceanu, Warszawa, Ibidem, s

18 z gotowych podzespołów, na ruchomej taśmie produkcyjnej, przez kilkuosobowy zespół mechaników. Dynamiczna ekspansja rozwiązań technologicznych spowodowała zanik granic handlowych, pozwalając konsumentom na globalny dostęp do wielu produktów i usług. Rozwój Internetu pozwolił na szybkie uzyskanie informacji dotyczących charakterystyki danego produktu oraz umożliwił błyskawiczne porównanie jego ceny z rozwiązaniami konkurencji. Wspomagane przez komputeryzację procesy produkcyjne znacznie poprawiły efektywność wytwarzania oraz umożliwiły dywersyfikację oferty danego przedsiębiorstwa. Rozwój oprogramowania klasy ERP pozwolił natomiast na sprawne zarządzanie firmą, umożliwiając przeprowadzanie szeregu analiz ekonomicznych w trybie rzeczywistym i wspomagając docelowo podejmowanie decyzji biznesowych. Autorzy książki Blue Ocean Strategy sugeruję, że firmy nie powinny koncentrować się na pokonaniu konkurencji: Firmy uwięzione w czerwonym oceanie reprezentowały podejście konwencjonalne, wyścig w zwalczaniu konkurencji przez budowę pozycji obronnej w istniejącym porządku w branży. To zaskakujące, ale twórcy błękitnych oceanów nie porównują się z konkurencją za pomocą zestawu jakichś wskaźników (benchamark). Zamiast tego posługują się logiką strategiczną, którą nazywamy innowacją w dziedzinie wartości. 13 Innowacja wartości polega na jednoczesnym skupieniu się na aspekcie innowacyjnym oraz na systemie wartości. Wg twórców strategii, zaawansowane rozwiązania technologiczne nie pozwalają firmom wyróżnić się na rynku, podobnie jak samo podejście ideologiczne do produktu, bez jego technologicznych cech oraz użyteczności, nie jest wyznacznikiem sukcesu oraz sposobem ucieczki od konkurencji. Ciekawą cechą Strategii Błękitnego Oceanu jest także wyzbycie się kompromisu pomiędzy wartością, a kosztami. Osoby tworzące błękitne oceany powinny dążyć do osiągnięcia wysokiej wartości swojej oferty przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów wytwarzania. Są to cechy, które charakteryzują strategię firmy Apple, która tworzy 13 Ibidem, s

19 urządzenia oraz usługi o bardzo wysokiej jakości, nienagannej stylistyce i użyteczności, oferując użytkownikowi wspaniałe doznania, nie zapominając jednak o minimalizacji kosztów poprzez silne negocjacje z dostawcami, minimalizowanie czasów zalegania towarów w magazynach oraz eliminowaniu zbędnych, bo podnoszących koszty i zmniejszających ergonomię elementów jej produktów. Ponadto Strategia Błękitnego Oceanu wskazuje na trywialne jak może się wydawać się aspekty działalności przedsiębiorstwa: Zdecydowana eliminacja działań nieskutecznych, nierentowanych, przynoszących straty. Znacznie ograniczenie działań, które niewielki wpływ na sukces firmy. Intensyfikacja działań, które przynoszą firmie wymierne zyski. Autorzy koncepcji strategii Blue Ocean opisali 6 cech, którymi stworzona przez nich koncepcja się charakteryzuje: Rekonstrukcja rynku, czyli zmiana dotychczasowych granic rynkowych. 2. Szukanie możliwości popytu poza istniejącymi rynkami, tworzenie własnych rynków. 3. Realizacji działań strategicznych w określonej kolejności, stworzenie sekwencji działań. 4. Skupienie się na długofalowej strategii działania, a nie jedynie na ekonomicznych wskaźnikach i ślepym dążeniu osiągnięcia zysku. 5. Pokonywanie przeszkód związanych z realizacją strategii. 6. Wbudowanie realizacji w całość strategii. Najlepszym obecnie przykładem Strategii Błękitnego Oceanu jest właśnie firma Apple. Z całą pewnością Steve Jobs nie kierował się wyznacznikami opisanymi w książce W. Chan Kim i R. Mauborgne, szczególnie, że została ona wydana w roku Szef Apple raczej intuicyjnie czuł założenia tego modelu i sukcesywnie wprowadzał je w życie. Apple nie konkurując bezpośrednio z innymi firmami, przedefiniowało wiele istniejących już branż, takich jak rynek muzyczny, rynek telefonów komórkowych czy 14 W. Chan Kim, R. Mauborgne, Blue Ocean Strategy, Harvard Business Review,

20 komputerów PC. We wszystkich przypadkach firma nie wyprodukowała nowych produktów w znaczeniu innowacji rzeczywistej, czyli zaoferowania pierwszego produktu na rynku. Przed wprowadzeniem odtwarzacza muzycznego ipod oraz sklepu itunes rynek muzyczny był niezwykle rozwinięty, istniały także odtwarzacze Discman firmy Sony lub odtwarzacze plików MP3 innych producentów, a przed upublicznieniem iphone a firmy technologiczne posiadały już w swojej ofercie telefony z ekranami dotykowymi. Dodatkowo firma Microsoft w roku 2001 stworzyła specyfikację tabletu PC z systemem Windows XP Tablet Edition, a na rynku pojawiły się urządzenia z tym systemem, nigdy jednak nie odnosząc sukcesu. We wszystkich tych przypadkach Apple nadało jednak swoim produktom zupełnie nowego znaczenia, łącząc je w ekosystem, wprowadzając wartości i wspierając całość genialnym marketingiem. Firma skupiła się także na mocnej obniżce kosztów produkcji. Połączenie tych wszystkich działań pozwoliło przedsiębiorstwu na zdobycie znaczącego udziału oraz zdominowanie zysków ww. segmentów rynku. Działalność firmy Apple w perspektywie Strategii Błękitnego Oceanu autor opisuje szczegółowiej w rozdziale: 2.2. Prezentacja dotychczasowego modelu biznesowego i strategii firmy w odniesieniu do Strategii Błękitnego Oceanu. Podsumowując Kim i Mauborgne w swojej książce stwierdzają, że tradycyjne strategie oparte na konkurencji są niezbędne, jednak nie są one wystarczające, aby utrzymać wysoką skuteczność przedsiębiorstw. Aby wykorzystać nowe możliwości dla wzrostów i rozwoju należy wykraczać poza pospolite konkurowanie pomiędzy podmiotami. Zwolennicy strategii czerwonych oceanów, w celu utrzymania się na rynku, skupiają się na budowaniu przewagi nad konkurencją, zazwyczaj poprzez ocenę ruchów pozostałych firm z danej branży. 15 Dodatkowo przedsiębiorstwa dokonują wyborów i idą na kompromisy pomiędzy ceną, a wartością swoich produktów. Koncentrują się także na zdobyciu jak największej części czerwonego oceanu, pomimo, że z biegiem czasu i przybywaniem konkurencji jest to coraz trudniejsze lub nawet niemożliwe. W opozycji do takiego podejścia stoi Strategia Błękitnego Oceanu, opierająca się na przekonaniu, że granice rynkowe i struktura danej branży nie są z góry określone i mogą zostać 15 W. Chan Kim, R. Mauborgne, Strategia..., op.cit., s

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? 2012 Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji? Wnioski ze spotkań Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw Dlaczego warto wykorzystywać popytowe podejście do tworzenia innowacji?

Bardziej szczegółowo

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady

E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady 2012 E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja: Mikołaj Olszański i Krzysztof Piech E-biznes innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady Redakcja Mikołaj Olszański i Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Imię i nazwisko studenta: Jan Woźnicki Nr albumu: 106748 Studia drugiego stopnia Forma studiów: niestacjonarne Kierunek studiów: Zarządzanie Specjalność/profil: Zarządzanie organizacją PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce.

Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Monika Mizielińska-Chmielewska Analiza uwarunkowań dyfuzji innowacji na przykładzie telewizji interaktywnej w Polsce. Praca doktorska na Kierunku Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1

OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 OKLADKA_bankowoscdetal-wybrana.indd 1 6/8/15 1:56 PM Wyzwania bankowości detalicznej pod redakcją Zbigniewa Jagiełły Gdańsk 2015 Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Gibała Projekt graficzny: TOFU Studio

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów

Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii. Czas na odchudzanie czyli czego korporacje mogą uczyć się od startupów IT dla zarządów 1 Spis treści Wstępniak Robert Jesionek Poradnik: IT dla członków zarządu Stanisław Bochnak, Deloitte Polska Cyfrowe szanse Czyli co lider biznesu powinien wiedzieć o technologii Borys

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm

MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI e-crm Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2014 MOBILNY SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTAMI

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków

BIG BYOD NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE BITCOIN DATA ERP 2.0 DRUK 3D OD BIŻUTERII PO DOM PRACUJ ZDALNIE. WEARABLE TECHNOLOGY Odzież nie tylko dla geeków NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE MAGAZYN COMARCH ERP NR 1/2014 (21) ISSN 2082-1581 www.nz.comarch.pl BYOD PRACUJ ZDALNIE ERP 2.0 Ewolucja, która uwolni możliwości Twojej firmy BITCOIN GLOBALNA REWOLUCJA FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk

redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk redakcja naukowa Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek KONSULTING dla biznesu, organizacji publicznych i niezorientowanych na zysk Kraków 2014 Redakcja naukowa: Maciej Walczak, Angelika Wodecka-Hyjek

Bardziej szczegółowo

Pomysł na biznes Kreatywny

Pomysł na biznes Kreatywny Pomysł na biznes Kreatywny przedsiębiorca Pomysł na biznes redakcja naukowa recenzenci dr Sławomir Jarka dr Andrzej Filipowicz dr Anna Marianowska prof. dr hab. Janina Sawicka Kreatywny przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo