Stacja pogodowa BresserOptik , 30 m

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Stacja pogodowa BresserOptik , 30 m"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu Stacja pogodowa BresserOptik , 30 m Strona 1 z 16

2 Podstawowe informacje Informacje dotyczące tej instrukcji obsługi Niniejszą instrukcję należy uznać za część urządzenia. Należy zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi bezpieczeństwa i instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Instrukcję należy przechować do użycia w przyszłości. Gdy urządzenie będzie sprzedawane lub oddane do użycia dla innej osoby, instrukcja musi być dostarczona nowemu właścicielowi / użytkownikowi produktu. Przeznaczenie produktu Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku prywatnego. Został opracowany jako medium elektroniczne do użycia w serwisach multimedialnych. Podstawowe ostrzeżenia Niebezpieczeństwo Ten symbol znajduje się przed każdą sekcją tekstu która obejmuje zagrożenia poważnych lub drobnych obrażeń ciała wynikające z niewłaściwego użycia produktu. Ten symbol znajduje się przed każdym fragmentem tekstu który dotyczy ryzyka uszkodzenia mienia lub środowiska Ryzyko uduszenia Istnieje ryzyko uduszenia Ryzyko porażenia prądem elektrycznym To urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które są obsługiwane poprzez źródło zasilania (zasilanie/ baterie). Używaj urządzenia tylko w sposób opisany w instrukcji; w przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia prądem eklektycznym. Ryzyko poparzeń chemicznych Wyciek z baterii może doprowadzić do oparzeń chemicznych. Unikaj kwasu baterii w kontakcie ze skórą, oczami i błoną śluzową. W przypadku kontaktu, należy natychmiast przepłukać obszar poparzenia dużą ilością wody i zwrócić się do lekarza. Strona 2 z 16

3 Ryzyko ognia / wybuchu Nie należy wystawiać urządzenia na działanie wysokich temperatury. Używaj tylko rekomendowanych typów baterii. Nie wolno doprowadzić do zwarcia baterii, ani wrzucać je w ogień. Nadmierne ciepło lub niewłaściwa obsługa może powodować pożar, zwarcie lub wybuch. Ryzyko uszkodzenia mienia Nie wolno demontować urządzenia. W przypadku usterki prosimy o kontakt ze sprzedawcą. Sprzedawca skontaktuje się z centrum serwisowym i może w razie potrzeby wysłać urządzenie do naprawy. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie Nie wolno narażać urządzenia na nadmierną siłę, wstrząsy, kurz, ekstremalną temperaturę lub dużą wilgotność - może to powodować wadliwe działanie, krótszą żywotność elektroniczną, uszkodzenie baterii lub zniekształcenie części. Należy używać tylko zalecanych baterii. Zawsze należy wymieniać na nowe wyładowane lub słabe baterie na nowe kompletne zestawy baterii o pełnej pojemności. Nie używać baterii różnych marek lub o różnych pojemnościach. Usuń baterie z urządzenia jeśli nie były używane przez dłuższy czas. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użycia baterii. Deklaracja zgodności EC Firma Bresser GmbH oświadcza, że urządzenie (Stacja pogodowa / Art.Nr.: / ) jest zgodne z odpowiednimi wytycznymi i odpowiadającymi mu normami dyrektywy 1999/5 / EG. Strona 3 z 16

4 Czyszczenie i konserwacja Przed czyszczeniem urządzenia odłącz go od zasilania (wyjmij wtyczkę i wyciągnij baterie) Do czyszczenia zewnętrznej części urządzenia należy użyć tylko suchej ściereczki. Aby uniknąć uszkodzenia części elektronicznych, nie używaj żadnych płynów czyszczących. Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie b) Akumulatory Ty jako użytkownik końcowy jesteś zobowiązany przez prawo (rozporządzenie dotyczące baterii i akumulatorów) aby zwrócić wszystkie zużyte baterie i akumulatory. Pozbywanie się tych elementów w odpadach domowych jest prawnie zabronione. Zanieczyszczone akumulatory są oznaczone tym symbolem, aby wskazać, że unieszkodliwianie odpadów w domowych jest zabronione. Oznaczenia dla metali ciężkich są następujące: Cd = kadm, Hg = rtęć, Pb = ołów (nazwa znajduje się na akumulatorach, na przykład pod symbolem kosza na śmieci po lewej stronie). Używane akumulatory mogą być zwracane do punktów zbiórki w miejscowości, w sklepach lub gdziekolwiek są sprzedawane. Możesz w ten sposób spełnić swoje obowiązki ustawowe oraz przyczynić się do ochrony środowiska. W ten sposób spełniają Państwo obowiązki prawne i wnoszą wkład w ochronę środowiska. Zawartość dostawy (obrazek1) Jednostka główna (A), czujnik zewnętrzny (B), Instrukcja obsługi Wymagane baterie (nie zawarte w dostawie); 2 sztuki baterii (1,5V typ AAA) oraz 2 sztuki baterii (typ 1,5V, AA) Strona 4 z 16

5 Przegląd części (Obrazek 1) (Obrazek 2 ) Strona 5 z 16

6 (Obrazek 3) Jednostka główna (Obrazek 2) 1 Wyświetlacz LCD Prognoza pogody, trend temperatury, wilgotność wewnętrzna i zewnętrzna (względna wilgotność), temperatura wewnętrzna i zewnętrzna, ciśnienie powietrza jak również data i czas. Wschód słońca /zachód słońca, fazy księżyca, wskaźnik klimatu, ogólne warunki pogodowe ostrzeżenie przed mrozem i podwójny czas alarmu. 2- Przycisk MODE (trybu) Przełącza pomiędzy czasem a trybem alarmu. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy w odpowiednim trybie aby wejść w tryb ustawienia czasu i daty jak również zmianę czasu alarmu. 3 - Przycisk UP (do góry) Wyświetla Maksymalne / Minimalne wartości dla temperatury oraz wilgotności. W trybie ustawień: ustawia wartości 4- Przycisk DOWN (na dół) Włącza / wyłącza temperaturę lub ostrzeżenie przed zamarzaniem. W trybie ustawień: ustawia wartości 5 Przycisk CHANNEL (kanału) Naciśnij kilkakrotnie przycisk CHANNEL aby kolejno wyświetlić informację o różnych czujnikach zewnętrznych (opcjonalnie: może być podłączonych do 3 czujników zewnętrznych). Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy aby włączyć transmisję sygnału RC z czujnika zdalnego. Strona 6 z 16

7 Funkcja zmiany wyświetlacza jest aktywna tylko wtedy, gdy przynajmniej dwa czujniki zewnętrzne są podłączone. 6 Przycisk HISTORY (historii) Wyświetla wartości ciśnienia barometrycznego z ostatnich 12 godzin. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień ciśnienia batometrycznego jednostek (ABS absolutne / REL względne) 7- Przycisk CITY (miasta) Naciśnij aby wejść do trybu ustawień miasta 8 Przycisk SNOOZE (drzemki) Naciśnij, aby przerwać alarm lub naciśnij aby włączyć podświetlenie wyświetlacza na 10 sekund. 9 Otwór montażowy na ścianę Ten otwór umożliwia zamontowanie urządzenia na ścianie. 10 Komora baterii 11 Podstawka Czujnik zdalny (Ilustracja 3) 12 Wyświetlacz 13 Komora baterii 14 Przełącznik CH Wybierz kanał Otwór montażowy na ścianę 16 Przycisk O C/ O F Ten przycisk przełącza jednostkę pomiarową pomiędzy stopniami Celsjusza ( O C) i Farenheita( O F). 17 Podstawka Rozwijana. Użyj tej podstawki aby umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni. Przed rozpoczęciem Strona 7 z 16

8 Ważne 1. Włóż baterie do jednostki głównej przed włączeniem czujników zewnętrznych. 2. Umieść jednostkę główną tak blisko jak to możliwe czujników zewnętrznych. 3. Umieść czujniki zewnętrzne i jednostkę główną w efektywnym zasięgu transmisji. Podczas wymiany baterii zawsze wymieniaj baterie zarówno w jednostce głównej jak i we wszystkich czujnikach zdalnych we właściwej kolejności, aby zdalnie połącznie można było włączyć ponownie. Jeśli baterie będą wymieniane tylko w jednym urządzeniu (np. czujniku zewnętrznym) sygnał nie może być odbierany lub nie będzie możliwości otrzymać go ponownie. Należy zauważyć że efektywny zasięg może ograniczyć wpływ materiałów budowlanych oraz położenie jednostki głównej i czujników zewnętrznych. Ze względu na wpływy zewnętrzne (różne urządzenia RC i inne źródła zakłóceń), maksymalna odległość może zostać znacznie zmniejszona. W takich przypadkach sugerujemy zmianę położenia jednego z tych elementów o kilka cali. Chociaż czujniki zewnętrzne są bryzgoszczelne, powinny być umieszczone z dala od bezpośredniego światła słonecznego, deszczu lub śniegu. Zasilanie Jednostka główna 1. Otwórz pokrywę komory baterii 2. Włóż 3 baterie (rozmiar AA 1,5 V) pamiętając o zachowaniu prawidłowej polaryzacji 3. Zamknij komorę baterii Czujnik zewnętrzny 1. Otwórz komorę baterii 2. Włóż 2 baterie (rozmiar AAA 1,5 V) pamiętając o zachowaniu prawidłowej polaryzacji 3. Naciśnij przycisk CH aż kanał żądanej transmisji zostanie wyświetlony (CH1 do CH3) (jeśli tylko jeden czujnik zewnętrzny jest podłączony, zawsze wybieraj kanał 1). 4. Zamknij komorę baterii Ostrzeżenie o wyładowanej baterii Gdy bateria należy wymienić na nowe, odpowiedni symbol niskiego poziomu baterii zostanie wyświetlony w pobliżu wyświetlacza temperatury wewnętrznej (baterie dla jednostki głównej) lub w pobliżu temperatury zewnętrznej (baterie dla czujnika zewnętrznego). Użycie podstawki lub montaż na ścianie Jednostka główna posiada wymienną podstawkę, która po podłączeniu może podtrzymywać urządzenie na płaskiej powierzchni. Jest możliwe usunięcie podstawki montaż urządzenia na ścianie za pomocą wbudowanego otworu. To samo dotyczy czujnika zewnętrznego; można go umieścić na płaskiej powierzchni lub zamocować na ścianie za pomocą wbudowanego otworu. Strona 8 z 16

9 Działanie Otrzymywanie pomiarów oraz sygnału czasu Gdy baterie zostaną umieszczone w czujniku zewnętrznym, rozpocznie się transmisja odczytów temperatury w przedziałach po 45 sekund. Jak tylko baterie zostaną włożone do jednostki głównej, urządzenie rozpocznie wyszukiwanie sygnału czujnika zewnętrznego przez około 3 minuty. Po udanym odbiorze sygnału, na wyświetlaczu pojawi się temperatura zewnętrzna. Jednostka główna automatycznie aktualizuje odczyty w co 45 sekundowych przerwach. Następnie jednostka główna będzie próbowała odbierać sygnał radiowy DCF77. Symbol odbioru zacznie migać. Po otrzymaniu sygnału czasu, po 3-5 minutach bieżący czas i data pojawią się na wyświetlaczu. Data i godzina są automatycznie aktualizowane codziennie o godzinie 2:05 (CET) przed jednostkę główną. Temperatura i wilgotność Po włożeniu baterii jednostka główna zacznie wyświetlać informacje o wewnętrznych pomiarach. Jednostka główna wyświetli informacje z czujnika zewnętrznego po raz pierwszy po około 3 minutach po ustanowieniu zasilania. Poziom komfortu wilgotność jest na poziomie lub poniżej 40% wilgotność jest na poziomie lub powyżej 70% wilgotność jest wyższa niż 40% ale niższa niż 70%; w tym samym czasie temperatura jest wyższa niż 20 O C (68 O C), ale niższa niż 27 O C (80,6 O F). Wartości maksymalne / minimalne oraz wilgotność 1. Naciśnięcie i zwolnienie przycisku UP w krótkich odstępach czasu, powoduje że wyświetlacz zmieni się między aktualną temperaturą a wilgotnością jak również odczytami MIN/MAX 2. W trybie wyświetlania odczytów MIN/ MAX, przytrzymaj przycisk UP aby zresetować wszystkie wewnętrzne i zewnętrzne odczyty MIN/MAX do aktualnych wartości. 3. Wartości MIN/MAX dla temperatury i wilgotności zostaną zapisane automatycznie. 4. Zapisy MIN/MAX dla temperatury i wilgotności będą resetowane automatycznie 0:00 (24:00) codziennie. Obecna pogoda i tendencja pogody Prognoza pogody zależy od wahań temperatury i wilgotności. Za pomocą tych odczytów prognoza pogody jest obliczana za następne 6 godzin. Aktualna pogoda Słonecznie Częściowe zachmurzenie Strona 9 z 16

10 Zachmurzenie Deszcz Śnieg / śnieg z deszczem Wskaźnik trendu pogody Słonecznie Częściowe zachmurzenie / zachmurzenie Deszcz Śnieg / deszcz Temperatura, wilgotność oraz tendencja pogody Rosnąca Stała Malejąca Ciśnienie atmosferyczne Wartości ciśnienia atmosferycznego będą aktualizowane co godzinę i wyświetlane jako wartość liczbowa między 800 oraz 1100 hpa. Trend ciśnienia powietrza z ostatnich 12 godzin zostanie zapisany i wyświetlony na wykresie (historii). Sprawdzenie odbioru sygnału jednostki głównej Zasięg transmisji wynosi około 30 metrów od jednostki głównej (w otwartej przestrzeni). Jednostka główna powinna otrzymywać temperaturę / informacje o wilgotności czujnika zewnętrznego w ciągu 3 minut po ustawieniu. Strona 10 z 16

11 Jeśli jednostka główna nie otrzyma informacji w ciągu 3 minut po skonfigurowaniu, sprawdź następujące kroki: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk CHANNEL przez 2-3 sekundy aby ponownie rozpocząć odbiór z czujnika zewnętrznego; dane będą zwykle odbierane w ciągu 3 minut. 2. Jeśli 1 punkt nie przyniesie żądanego rozwiązania, należy usunąć baterie i włożyć je ponownie (reset sprzętowy). W tym samym czasie sprawdź czy: 1. Jednostka główna oraz czujnik zewnętrzny są co najmniej 5-6,5 stóp (1,5-2 metrów) od wszelkich źródeł zakłóceń, takich jak komputery, monitory lub odbiorniki telewizyjne. 2. Urządzenie nie powinno stać w pobliżu metalowych ram okiennych. 3. Nie używaj innych urządzeń elektrycznych, takich jak słuchawki lub głośniki, działające na tej samej częstotliwości sygnału (433,92 MHz). 4. Urządzenia elektroniczne działające na tej samej częstotliwości mogą również powodować zakłócenia. Może to obejmować również urządzenia używane w okolicy. Ustawienie kanału jednostki głównej 1. Jednostka główna może być podłączona maksymalnie do 3 czujników zewnętrznych. 2. Naciśnij przycisk CHANNEL, aby przełączać pomiędzy poszczególnymi wyświetlaczami każdego kanału. Jednostka główna wyświetli odpowiednie informacje dla każdego czujnika. Gdy symbol jest wyświetlany w pobliżu kanału oznacza to że jest włączony automatyczny obrót wyświetlacza. Wyświetlacz będzie zmieniać informacje z podłączonych czujników zewnętrznych co 10 sekund. Zmiana pomiędzy kanałami za pomocą przycisku CH może być stosowana tylko wtedy, gdy kilka czujników zewnętrznych jest podłączonych z jednostką główną. W przeciwnym razie ta funkcja będzie wyłączona. Automatyczne ustawienie czasu 1. Po włożeniu baterii, zegar automatycznie rozpocznie wyszukiwanie sygnału radiowego. Trwa to około 3-5 minut. 2. Jak sygnał radiowy zostanie otrzymany, data i czas zostaną ustawione automatycznie a symbol wieży radiowej zaświeci się. Jeśli zegar nie otrzyma sygnału czasu, należy postąpić zgodnie z poniższymi krokami: 1. Naciśnij jednocześnie przycisk UP i DOWN w tym samym czasie przez około 3 sekundy aby włączyć ręczną inicjalizację sygnału radiowego. 2. Jeśli odbiór sygnału ponownie nie powiedzie się, czas można ustawić ręcznie. Ręczne ustawienie czasu i ustawienia użytkownika 1. W normalnym trybie wyświetlania naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez około 2 sekundy aby wejść w tryb ustawień, symbol 24hr zacznie migać. 2. Naciśnij przycisk UP lub DOWN aby zmienić wartości 3. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić i przejść do następnej wartości do zmiany. Strona 11 z 16

12 4. Kolejność ustawień to: tryb czasu 24/12 godzinny C/ F >> hpa/inhg >> strefa czasowa (-2 do +2 godziny) >> godziny >> minuty >> rok >> miesiąc >> data >> język (GE = Niemiecki, EN = Angielski, IT = Włoski, FR = Francuski, IT = Włoski, SP = Hiszpański) >> zapis i wyjście. 5. Jeśli przez 20 sekund nie zostanie wykonana żadna czynność, istniejące ustawienia zostaną zapisane a urządzenie powróci do normalnego trybu wyświetlania. Możesz również ponownie nacisnąć przycisk MODE aby potwierdzić i wyjść. Niezależnie od metody ustawienia czasu zalecamy wybór miasta blisko Ciebie (patrz Ustawienia miasta ). Ustawienia miasta Ręcznie ustaw miasto w którym się znajdujesz w następujący sposób, aby zapewnić poprawne wyświetlanie faz księżyca, wschodu i zachodu słońca 1. Naciśnij przycisk CITY 2. Naciśnij przycisk UP lub DOWN aby ustawić żądane miasto (patrz tabela miasta w celu wyjaśnienia symbolów miasta). 3. Naciśnij ponownie przycisk CITY. Ustawienia alarmów 1. Naciśnij przycisk MODE raz lub kilka razy aby ustawić jedną lub dwie różne godziny budzenia. Po wybraniu trybu naciśnij i przytrzymaj przycisk MODE przez 2 sekundy, aby wejść w tryb ustawień alarmu. 2. Cyfra która ma być ustawiona zacznie migać. 3. Naciśnij przycisk DOWN lub UP aby zmienić ustawienia. 4. Naciśnij przycisk MODE aby potwierdzić ustawienia i przejść do następnych ustawień. 5. Kolejność ustawień jest następująca godziny >> minuty >> zapis i wyjście. 6. Naciśnij ponownie przycisk MODE, aby potwierdzić i zamknąć tryb ustawień. 7. Naciśnij przycisk UP aby włączyć lub wyłączyć alarm, A1, A2 lub oba. Gdy alarm jest włączony symbol pojawi się na wyświetlaczu. Gdy ten symbol dzwonka nie jest wyświetlany znaczy to, że alarm jest wyłączony. 8. Alarm będzie włączony przez 2 minuty i zmieni charakterystykę dźwięku przez ten czas. Funkcja drzemki / podświetlenia. 1. Gdy zabrzmi alarm, możesz nacisnąć przycisk SNOOZE / LIGHT aby wyciszyć alarm na 5 minut. Symbol zacznie migać. 2. Naciśnij dowolny inny przycisk aby wyłączyć alarm. Alarm zostanie włączony ponownie po upływie 24 godzin w ustawionym czasie. 3. Podczas normalnego trybu pracy naciśnij przycisk SNOOZE/ LIGHT aby włączyć podświetlenie wyświetlacza na 10 sekund. Strona 12 z 16

13 Ustawienie brzęczyka temperatury 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN w normalnym trybie wyświetlania przez dwie sekundy aby wejść do ustawień brzęczyka temperatury. Wskaźnik temperatury zacznie migać, dla czujnika zewnętrznego a symbol zacznie migać. Upewnij się, że jest ustawiony prawidłowy kanał dla żądanego czujnika zewnętrznego. 2. Naciśnij przycisk DOWN lub UP, aby ustawić żądaną wartość dla maksymalnej temperatury. 3. Naciśnij przycisk MODE, aby potwierdzić i przejść do następnych ustawień. 4. Kolejność ustawień jest następująca: brzęczyk temperatury włączony/wyłączony>> limit najwyższej temperatury>> limit najniższej temperatury. Jeśli przycisk UP lub DOWN jest naciśnięty sposób ciągły, wartości będą szybciej się zmieniać. Zakres maksymalnej górnej granicy temperatury wynosi 70 C i maksymalny limit temperatury wynosi Naciśnij przycisk MODE ponownie aby potwierdzić ustawienia i wyjść z trybu ustawień. Dopóki temperatura zewnętrzna przekroczy lub spadnie poniżej ustawionych limitów, alarm będzie się włączał co każdą minutę przez okres 2 sekund. Ponadto wyświetlacz temperatury zewnętrznej i symbole lub będą migać. Ostrzeżenie przed mrozem Jeśli ostrzeżenie przed mrozem jest włączone, alarm będzie się emitować przez ok. 5 sekund a symbol będzie migać tak długo jak temperatura zewnętrzna będzie wynosić od -1,0 do +2,9 C (+30,2 i 37,3 F). Włączenie alarmu temperatury i / lub alarmu zamarzania W normalnym trybie wyświetlania naciśnij przycisk DOWN aby włączyć lub wyłączyć alarm temperatury, ostrzeżenie przed mrozem lub obie funkcje razem. Strona 13 z 16

14 Wschód i zachód słońca Zostanie określony czas wschodu i zachodu słońca dla wybranego miasta obok symbolu (dla wschodu słońca) i symbolu (dla zachodu słońca). Odpływy Odpływy są wyświetlane obok bieżącego czasu, jak opisano poniżej: HI Najwyższy poziom wody odpływu MID Średni poziom wody odpływu LO Najniższy poziom wody odpływu Fazy księżyca Symbole dla faz księżyca Półkula północna Nów Pełnia Druga faza Szósta faza Pierwsza Kwadra Ostatnia kwadra Czwarta faza Ósma faza Półkula południowa Nów Pełnia Druga faza Szósta faza Pierwsza Kwadra Ostatnia kwadra Czwarta faza Ósma faza Strona 14 z 16

15 Rozwiązywanie problemów Jeśli bez wyraźnych powodów wyświetlacz temperatury zewnętrznej jest pusty, sprawdź następujące punkty: 1. Czujnik zewnętrzny pozostaje w miejscu 2. Baterie zarówno jednostki głównej jak i czujnika zewnętrznego nie są wyładowane. W razie potrzeby wymień baterie na nowe. Uwaga: jeśli temperatura spadnie poniżej temperatury zamarzania, baterie czujnika zewnętrznego mogą zamarznąć, obniżyć napięcie, efektywnych zakres i żywotność. 3. Wszystkie wymagane jednostki są w zasięgu, a połączenie jest wolne od źródeł zakłóceń. W razie potrzeby skróć odległość. Kolizja transmisji Sygnały z innych urządzeń domowych, takich jak dzwonki do drzwi, urządzenia kontroli bezpieczeństwa w domu i kontroli dostępu mogą zakłócić działanie tego produktu i powodować czasowe zerwanie transmisji. Jest to normalne, i nie wpływa na ogólną wydajność produktu. Przekazywanie i odbiór odczytów temperatury wznowi się po ustąpieniu zakłóceń. Specyfikacja techniczna Pomiar Zakres temperatur wewnętrznych:.0-50 C Zakres temperatur zewnętrznych: C Podziałka dla temperatury:.. 0,1 C Zakres wilgotności: 20-90% Podziałka dla wilgotności:. 1% Transmisja danych Zakres transmisji pomiędzy czujnikiem zewnętrznym a jednostką główną wynosi:.30 metrów (w otwartym obszarze). Częstotliwość radiowa.433,92 MHz Zasilanie Jednostka główna: 3 x bateria AA, 1,5 V Czujnik zewnętrzny..2 x bateria AAA, 1,5 V Gwarancja i serwis Regularny okres gwarancji wynosi 2 lata i rozpoczyna się w dniu zakupu. Aby skorzystać z przedłużonego okresu gwarancji dobrowolnej, jak zostało to stwierdzone wymagane jest zarejestrowanie w naszej witrynie internetowej. Możesz zapoznać się z pełnymi warunkami gwarancyjnymi oraz informacjami o przedłużeniu okresu gwarancji oraz szczegółami naszych usług na stronie Czy chcieliby Państwo uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące tego produktu w danym języku? Odwiedź naszą stronę internetową za pośrednictwem poniższego linku (kod QR). Strona 15 z 16

16 Alternatywnie możesz też wysłać a do lub zostawić wiadomość na +49 (0) *. Proszę zawsze podać twoje imię, dokładny adres, ważny numer telefonu i adres , jak również numer artykułu. Strona 16 z 16

Termohigrometr Bresser Optik GYE000

Termohigrometr Bresser Optik GYE000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001494344 Termohigrometr Bresser Optik 7000010GYE000 Strona 1 z 6 Podstawowe ostrzeżenia Niebezpieczeństwo Ten symbol znajduje się przed każdą sekcją tekstu która obejmuje

Bardziej szczegółowo

Budzik Bresser Optik MyTime WAC CM3RED, cyfrowy, Sterowany radiowo

Budzik Bresser Optik MyTime WAC CM3RED, cyfrowy, Sterowany radiowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1530827 Budzik Bresser Optik MyTime WAC 8020402CM3RED, cyfrowy, Sterowany radiowo Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Podstawowe informacje Informacje na temat tej instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy TFA , C

Termometr bezprzewodowy TFA , C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1538722 Termometr bezprzewodowy TFA 30.3061.02, 0 - +50 C Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr cyfrowy TFA

Termohigrometr cyfrowy TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268315 Termohigrometr cyfrowy TFA 30.5033.02 Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup produktu firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00113984 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Hama EWS 870, -40 C do +70 C Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup stacji pogodowej. Produkt został wykonany z najwyższa starannością.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm

Elektroniczny Timer i stoper TFA, , czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1525034 Elektroniczny Timer i stoper TFA, 38.2021.01, czarny, (DxS) 70 mm x 83 mm Strona 1 z 5 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Należy

Bardziej szczegółowo

E0202WT STACJA POGODOWA

E0202WT STACJA POGODOWA STACJA POGODOWA Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu STACJA POGODOWA WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa przenośna National Geographic , -20 do 50 C

Stacja pogodowa przenośna National Geographic , -20 do 50 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1526410 Stacja pogodowa przenośna National Geographic 9068500, -20 do 50 C Strona 1 z 9 1. Przycisk MODE (trybu) - Naciśnij aby wybrać różne tryby wyświetlania : Czas / Data

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm

Budzik TFA Kat.Nr , cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1307738 Budzik TFA Kat.Nr. 60.2015, cyfrowy, Kwarcowy, Ilość alarmów 1, srebrny, (DxSxW) 78 x 120 x 35 mm Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA

Bardziej szczegółowo

E0303WPH2T STACJA POGODOWA Z BAROMETREM

E0303WPH2T STACJA POGODOWA Z BAROMETREM E0303WPH2T STACJA POGODOWA Z BAROMETREM Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu STACJA POGODOWA Z BAROMETREM

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa radiowa Oregon Scientific BAR206, 30 m

Stacja pogodowa radiowa Oregon Scientific BAR206, 30 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001543807 Stacja pogodowa radiowa Oregon Scientific BAR206, 30 m Strona 1 z 9 Przegląd funkcji Opis części przedniej (ilustracja 1 ) 1. Wskaźnik odbioru czujnika zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Środki bezpieczeństwa

Zegar cyfrowy sterowany radiowo. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Środki bezpieczeństwa Zegar cyfrowy sterowany radiowo Instrukcja obsługi Nr produktu: 671633 Środki bezpieczeństwa Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują automatyczne wygaśnięcie

Bardziej szczegółowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo

WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo WS 9252 Bezprzewodowa stacja pogody sterowana radiowo Proszę uważnie przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość. ROZPOCZĘCIE PRACY Przed użyciem konsoli głównej i nadajnika: 1. Zdejmij pokrywę baterii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Termo higrometr Oregon THGR 122NX. Nr produktu Strona 1 z 6 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termo higrometr Oregon THGR 122NX Nr produktu 646461 Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybór czujnika zdalnego Oregon Scientific (THGR122N / THGN122N). Produkt ten jest zgodny

Bardziej szczegółowo

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie,

Stacja pogody 3D. Szanowny Kliencie, Stacja pogody 3D Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stacji pogody 3D. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie korzystać z nowego

Bardziej szczegółowo

Czujnik temperatury, zewnętrzny, TX29IT, -39,9 do+59,9 C

Czujnik temperatury, zewnętrzny, TX29IT, -39,9 do+59,9 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 646282 Czujnik temperatury, zewnętrzny, TX29IT, -39,9 do+59,9 C Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie produktu Czujnik zewnętrzny przesyła dane pogodowe na częstotliwości 868 MHz

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Techno Line WS 6820 Nr produktu 672503 Strona 1 z 7 Instalacja 1. Włóż okrągłą podstawę do słupka w tylnej części Twojej stacji pogodowej (jak pokazano

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny cyfrowy DCF

Zegar ścienny cyfrowy DCF INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar ścienny cyfrowy DCF Nr produktu 672320 Strona 1 z 6 Dane techniczne: - Zegar sterowany przez radio - Ręczne ustawienie czasu - Ustawienie strefy czasowej w trybie: -12/+12 - Funkcja

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.:

Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: Stacja pogodowa WS 9130IT Nr art.: 656339 Otwór do powieszenia Wyświetlacz Przedział baterii Klawisze operacyjne Nóżka Ustawienia początkowe. Uwaga: Ta stacja pogody obsługuje tylko jeden czujnik temperatury.

Bardziej szczegółowo

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm

Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, C -Budzik Kwarcowy TFA , Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672765 Zegarek cyfrowy, pomiar temperatury/wilgotności, 0 - +50 C -Budzik Kwarcowy TFA 60.2011, Biały (SxWxG) 240 x 90 x 50 mm Strona 1 z 7 Rys 1. Rys 2. Strona 2 z 7

Bardziej szczegółowo

Licznik ręczny cyfrowy Voltcraft HC-2, wyświetlacz LCD

Licznik ręczny cyfrowy Voltcraft HC-2, wyświetlacz LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101030 Licznik ręczny cyfrowy Voltcraft HC-2, wyświetlacz LCD Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Ten produkt jest przeznaczony do ręcznego rejestrowania i cyfrowego wyświetlania

Bardziej szczegółowo

Waga łazienkowa TFA

Waga łazienkowa TFA INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001233279 Waga łazienkowa TFA 50.1006.54 Strona 1 z 5 Gratulujemy zakupu tego produktu marki TFA. 1. Przed pierwszym użyciem - Upewnij się, że dokładnie zapoznałeś się z

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy TFA Wave, zegar sterowany radiowo,-39,9 do + 59,9 C

Termometr bezprzewodowy TFA Wave, zegar sterowany radiowo,-39,9 do + 59,9 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr bezprzewodowy TFA Wave, zegar sterowany radiowo,-39,9 do + 59,9 C Nr produktu: 672453 Strona 1 z 6 Dziękujemy za wybranie urządzenia naszej firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem:

Bardziej szczegółowo

AX-WS100 Instrukcja obsługi

AX-WS100 Instrukcja obsługi AX-WS100 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi I. Główne funkcje: 1. prognoza pogody z czterema stanami: słonecznie, częściowe zachmurzenie, pochmurno, deszczowo. 2. dzień wyświetlany w siedmiu językach:

Bardziej szczegółowo

Termometr tablicowy, panelowy Basetech BT-80, C, Dokładność: ±1 C

Termometr tablicowy, panelowy Basetech BT-80, C, Dokładność: ±1 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000101712 Termometr tablicowy, panelowy Basetech BT-80, -50 +70 C, Dokładność: ±1 C Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie produktu Produkt przeznaczony jest do pomiaru temperatur

Bardziej szczegółowo

Zdalne sterowanie za pomocą telefonu komórkowego Velleman MK160

Zdalne sterowanie za pomocą telefonu komórkowego Velleman MK160 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 190951 Zdalne sterowanie za pomocą telefonu komórkowego Velleman MK160 Strona 1 z 7 Instrukcja obsługi MK 160 Zdalne sterowanie jest włączane, gdy podświetlenie telefonu

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy TFA Cube

Budzik radiowy TFA Cube INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik radiowy TFA Cube Nr produktu 672097 Strona 1 z 6 1. Cechy: Budzik radiowy wysokiej precyzji Wskaźnik wewnętrznej temperatury Z funkcją strefy czasowej, i ustawień ręcznych Kalendarz

Bardziej szczegółowo

Zegar -Budzik Sterowany radiowo TFA , Srebrny (DxSxW) 98 x 112 x 110 mm

Zegar -Budzik Sterowany radiowo TFA , Srebrny (DxSxW) 98 x 112 x 110 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000393280 Zegar -Budzik Sterowany radiowo TFA 60.2514, Srebrny (DxSxW) 98 x 112 x 110 mm Strona 1 z 7 Rysunek 1 Strona 2 z 7 Dziękujemy za wybór tego urządzenia formy TFA.

Bardziej szczegółowo

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 12308227 Stacja pogodowa 4-WB212 Uwaga wstępna Przed pierwszym skorzystaniem z urządzenia należy się zapoznać z odpowiednimi wskazówkami, zawartymi w niniejszej instrukcji nawet wtedy, gdy jesteś zaznajomiony

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna Esotec , LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (2000 mah), 10 h, różowy, IP44

Lampa ogrodowa solarna Esotec , LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (2000 mah), 10 h, różowy, IP44 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 578227 Lampa ogrodowa solarna Esotec 102104, LED wbudowany na stałe, 1x 1,2 V (2000 mah), 10 h, różowy, IP44 Strona 1 z 5 Ta instrukcja odnosi się tylko i wyłącznie do tego

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun Multi XL

Budzik cyfrowy Braun Multi XL INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Braun Multi XL Nr produktu 672512 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Instrukcje dotyczące baterii. 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko baterii alkaicznych AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Termo higrometr bezprzewodowy TFA Kat.Nr , 0 do +60 C, 20 do 90 %

Termo higrometr bezprzewodowy TFA Kat.Nr , 0 do +60 C, 20 do 90 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 01323370 Termo higrometr bezprzewodowy TFA Kat.Nr. 30.3054.10, 0 do +60 C, 20 do 90 % Strona 1 z 10 Strona 2 z 10 Dziękujemy za zakup tego urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA , analogowy, Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, czarny, biały, czerwony, (DxSxW) 115 x 4

Budzik TFA , analogowy, Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, czarny, biały, czerwony, (DxSxW) 115 x 4 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1368971 Budzik TFA 60.1511.01, analogowy, Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, czarny, biały, czerwony, (DxSxW) 115 x 4 Strona 1 z 8 Dziękujemy za wybór

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny

Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy Conrad, termometr, czarny Nr produktu 00067628 Strona 1 z 6 1. Przeznaczenie Budzik ten zapewnia następujące funkcje: Wyświetlanie dokładnego czasu, ustawienie czasu za

Bardziej szczegółowo

Czujnik temperatury/wilgotności Oregon THGR 810, zew. -30 do +60 C, wilg. 5 do 95%

Czujnik temperatury/wilgotności Oregon THGR 810, zew. -30 do +60 C, wilg. 5 do 95% INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672187 Czujnik temperatury/wilgotności Oregon THGR 810, zew. -30 do +60 C, wilg. 5 do 95% Strona 1 z 6 Wprowadzenie Dziękujemy za wybranie Czujnika temperatury i wilgotności

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax

Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa bezprzewodowa TFA Lumax Nr produktu 672399 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 1. Wprowadzenie Na nowa stacja pogodowa zawiera stację bazową z czujnikiem wewnętrznym dla pomiaru

Bardziej szczegółowo

Grubościomierz Sauter

Grubościomierz Sauter INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 756150 Grubościomierz Sauter Strona 1 z 7 Uwaga: Zaleca się kalibrowanie nowego przyrządu przed pierwszym użyciem, jak opisano w punkcie 6. Dzięki temu będzie można osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672364 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas oraz temperaturę w pomieszczeniu, co więcej jest zintegrowany z funkcją alarmu. Czas jest

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny analogowy EuroTime Sterowany radiowo, (ØxG) 30 cmx5 cm

Zegar ścienny analogowy EuroTime Sterowany radiowo, (ØxG) 30 cmx5 cm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1461572 Zegar ścienny analogowy EuroTime 51202 Sterowany radiowo, (ØxG) 30 cmx5 cm Strona 1 z 7 Dziękujemy za wybór naszego produktu zegara ściennego RCC z bezprzewodowym

Bardziej szczegółowo

Termometr Nr produktu 000103434

Termometr Nr produktu 000103434 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr Nr produktu 000103434 Strona 1 z 7 2. PRZEZNACZENIE DO UŻYCIA Ten poręczny, bezprzewodowy termometr pozwala na monitorowanie temperatury zdalnych punktów pomiarowych, takich

Bardziej szczegółowo

Miernik ciśnienia bezwzględnego testo 511

Miernik ciśnienia bezwzględnego testo 511 INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik ciśnienia bezwzględnego testo 511 Nr produktu 101408 Strona 1 z 7 Opis urządzenia 1. Nasadka ochronna: pozycja parkingowa 2. Podłączenie czujnika ciśnienia bezwzględnego 3. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C

Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1267775 Termometr prysznicowy Renkforce TT10A, 0 do 69 C Strona 1 z 5 Przeznaczenie produktu Produkt jest przeznaczony do wyświetlania temperatury wody podczas kąpieli. Instaluje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS Szczegóły techniczne

Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS Szczegóły techniczne Instrukcja obsługi stacji pogodowej WS 6750 Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby zaznajomić się z właściwościami i trybami pracy. Szczegóły techniczne

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10

Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 672395. Strona 1 z 10 Bezprzewodowy termometr wewnętrzny / zewnętrzny EFWS 300 Instrukcja obsługi Nr produktu: 672395 Strona 1 z 10 1. ELEMENTY OBSŁUGI a) Stacja bazowa 1. Przycisk SNOOZE/LIGHT dla trybu drzemki/podświetlenia

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000323886 Stacja pogodowa, bezprzewodowa Bresser Optik TempTrend, biała Strona 1 z 8 Wprowadzenie Gratulujemy z zakupu stacji pogodowej z bezprzewodowym czujnikiem i zegarem

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200

Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 INSTRUKCJA OBSŁUGI Budzik cyfrowy Eurochron EFW200 Nr produktu 672363 Strona 1 z 6 Przeznaczenie Produkt wyświetla czas, datę i temperaturę. Ponadto funkcja alarmu jest zintegrowana. Czas jest ustawiony

Bardziej szczegółowo

Termometr grillowy TFA do C

Termometr grillowy TFA do C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001555098 Termometr grillowy TFA 14.1509.01-30 do + 300 C Strona 1 z 7 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA. 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA , analogowy, Sterowany radiowo

Budzik TFA , analogowy, Sterowany radiowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1538718 Budzik TFA 60.1515, analogowy, Sterowany radiowo Strona 1 z 7 Ilustracja 1 Ilustracja 2 Strona 2 z 7 Dziękujemy za wybranie urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster FUR

Radiobudzik FM SoundMaster FUR INSTRUKCJA OBSŁUGI Radiobudzik FM SoundMaster FUR Nr produktu 352320 Strona 1 z 6 1. Pokrętło głośności 2. Przycisk ALARM 1 /RADIO/ BUZZ (brzęczyk) 3. Wyświetl niski/wysoki ściemniacz 4.

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr Voltcraft HT-100

Termohigrometr Voltcraft HT-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termohigrometr Voltcraft HT-100 Nr produktu 123488 Strona 1 z 7 Przeznaczenie Produkt jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności, może dostarczać informacji o maksymalnej

Bardziej szczegółowo

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME]

3. Wyświetlacz LCD. 4. Przycisk [TIME] Kolorowa stacja s1 1. Przycisk [SNOOZE] Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie tego przycisku przerwiesz sygnał dźwiękowy, włączając jednocześnie funkcję ponownego budzenia. Gdy dzwoni budzik, przez wciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila

Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila INSTRUKCJA OBSŁUGI Alkomat 4 w 1, AT 6389ET, 2 wyświetlacze LCD, zakres 0-1,9 promila Nr produktu 856992 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Zastosowanie alkomatu obejmuje pomiar poziomu alkoholu w wydychanym

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA , 80 m, -25 do +70 C, 20 do 95 %, srebrny

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA , 80 m, -25 do +70 C, 20 do 95 %, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1368978 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa TFA 35.1134.10, 80 m, -25 do +70 C, 20 do 95 %, srebrny Strona 1 z 13 Dziękujemy za wybór urządzenia marki TFA. 1. Przed pierwszym

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299772 Radiobudzik FM SoundMaster UR101SW, Pamięć programów: 10, czarny Strona 1 z 8 Informacje dotyczące utylizacji a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna Esotec

Lampa ogrodowa solarna Esotec INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000577554 Lampa ogrodowa solarna Esotec Strona 1 z 5 Ta instrukcja obsługi związana jest tylko i wyłącznie z tym konkretnym produktem i zawiera ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA , cyfrowy, Sterowany radiowo

Budzik TFA , cyfrowy, Sterowany radiowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1484551 Budzik TFA 60.2529.54, cyfrowy, Sterowany radiowo Strona 1 z 11 Gratulujemy zakupu tego produktu. Mamy nadzieję że będziesz korzystać z tego produktu przez długi

Bardziej szczegółowo

Termometr do basenu i pokoju

Termometr do basenu i pokoju Termometr do basenu i pokoju Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termometru do basenu i pokoju. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Budzik TFA , cyfrowy, Sterowany radiowo

Budzik TFA , cyfrowy, Sterowany radiowo INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001538716 Budzik TFA 60.2536.01, cyfrowy, Sterowany radiowo Strona 1 z 9 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA. 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny

Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672152 Budzik cyfrowy Techno Line WT87, termometr, 0 - +50 C, srebrny Strona 1 z 7 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu budzika cyfrowego z funkcja czasu sterowanego radiowo.

Bardziej szczegółowo

Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem

Lampa stołowa Mapa świata z wbudowanym budzikiem Lampa stołowa "Mapa świata" z wbudowanym budzikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup lampy stołowej. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny

Zegar ścienny TFA , 30cm, energooszczędny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672484 Zegar ścienny TFA 60.3505, 30cm, energooszczędny Strona 1 z 5 Funkcje - Nowość: zegar sterowany drogą radiową z cichym ruchem wskazówek - Z Druga wskazówką - Obudowa

Bardziej szczegółowo

E0102T TERMOMETR CYFROWY BEZPRZEWODOWY

E0102T TERMOMETR CYFROWY BEZPRZEWODOWY E0102T TERMOMETR CYFROWY BEZPRZEWODOWY Wyprodukowano w ChRL dla DPM Solid Polska, ul. Harcerska 34, 64-600 Kowanówko tel. +4861 29 65 470 fax +4861 29 67 476 www.dpm.eu info@dpm.eu TERMOMETR CYFROWY BEZPRZEWODOWY

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 %

Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001267773 Stacja pogodowa, cyfrowa, radiowa renkforce AOK-5055, 50 m, -20 do +70 C, 20 do 95 % Strona 1 z 12 Dziękujemy za zakup tego urządzenia, proszę uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Nr produktu

Stacja pogodowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Nr produktu 000323885 Strona 1 z 7 Czujnik zdalny A Zewnętrzna temperatura i wilgotność oraz dioda kontrolna Miga raz kiedy układ zdalny przesyła odczyt B i dwukrotnie

Bardziej szczegółowo

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m

Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m INSTRUKCJA OBSŁUGI Czujnik wody bezprzewodowy Conrad, zewnętrzny czujnik, zasięg 60 m Nr produktu 00751274 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Produkt ten jest używany do wykrywania poziomu wody. Składa się

Bardziej szczegółowo

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały

Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1295723 Oczyszczacz powietrza Medisana 60300, 60 m², 1.5 W, biały Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Strona 3 z 8 Strona 4 z 8 Informacje zawarte w tej instrukcji Niemniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem

Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar radiowy TFA z zasilaczem sieciowym, z alarmem i datownikiem Nr produktu 365068 Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Zegar sterowany radiowo Dziękujemy za wybór tego produktu z TFA. 1. Przed

Bardziej szczegółowo

Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon

Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00138145 Ładowarka do akumulatorów AccuPower IQ338, NiCd, NiMH, LiIon Strona 1 z 8 Przed użyciem ładowarki należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Dziękujemy za zakup

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa TFA Gallery , kolorowy wyświetlacz

Stacja pogodowa TFA Gallery , kolorowy wyświetlacz INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa TFA Gallery 35-1126, kolorowy wyświetlacz Nr produktu 515992 Strona 1 z 15 Strona 2 z 15 Dziękujemy za wybór tego urządzenia firmy TFA. 1. Przed użyciem Pamiętaj aby

Bardziej szczegółowo

Zegarek BNC 007 DCF BRAUN

Zegarek BNC 007 DCF BRAUN Zegarek BNC 007 DCF BRAUN INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 396331 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Środki ostrożności dotyczące baterii 1. Nie używaj akumulatorów. 2. Używaj tylko alkalicznych baterii AA tego samego

Bardziej szczegółowo

Wysokościomierz Techno Line EA 3050, 05486

Wysokościomierz Techno Line EA 3050, 05486 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001431322 Wysokościomierz Techno Line EA 3050, 05486 Strona 1 z 10 Cechy - Funkcja cyfrowego kompasu zapewnia stopnie, północną strzałkę punktową i odczyty punktów kardynalnych.

Bardziej szczegółowo

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny

Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1196686 Radiobudzik FM SoundMaster UR8400, czarny Strona 1 z 8 Utylizacja a) Produkt Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyclingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami

Bardziej szczegółowo

Higrometr TFA "Klima Bee", Kat.Nr

Higrometr TFA Klima Bee, Kat.Nr w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001299970 Higrometr TFA "Klima Bee", Kat.Nr. 30.5036.13 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenie firmy TFA 1. Przed pierwszy użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać

Bardziej szczegółowo

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70

Termohigrometr TFA , zew. -40 do +70 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672433 Termohigrometr TFA 30.5024, zew. -40 do +70 Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia marki TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm

Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001058135 Zegar cyfrowy -Budzik Sterowany radiowo Renkforce RC223, Czarny (SxWxG) 80 x 80 x 31 mm Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Ten zegar sterowany radiem wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Turystyczna stacja meteorologiczna

Turystyczna stacja meteorologiczna Turystyczna stacja meteorologiczna Model: EB313HGN INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEGLĄD PRODUKTU 1. Przycisk DRZEMKI / PODŚWIETLENIA 2. Obszar prognozy pogody i tendencji ciśnienia 3. Obszar temperatury i wilgotności

Bardziej szczegółowo

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI RADIOWA BEZPRZEWODOWA STACJA POGODOWA MODEL: IWA80093 INSTRUKCJA OBSŁUGI PL Dziękujemy za zakup wyjątkowej bezprzewodowej stacji pogodowej. Podczas opracowywania i produkcji urządzenia zastosowaliśmy najwyższe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DENVER TRC-1480 MK2 Bezprzewodowy termometr zewnętrzny i do pomieszczeń z zegarem i stacją meteorologiczną

INSTRUKCJA OBSŁUGI DENVER TRC-1480 MK2 Bezprzewodowy termometr zewnętrzny i do pomieszczeń z zegarem i stacją meteorologiczną Polish INSTRUKCJA OBSŁUGI DENVER TRC-1480 MK2 Bezprzewodowy termometr zewnętrzny i do pomieszczeń z zegarem i stacją meteorologiczną PRZEWODNIK SZYBKIEGO URUCHOMIENIA 1. Odsuń pokrywę baterii z tyłu urządzenia,

Bardziej szczegółowo

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny

Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny INSTRUKCJA OBSŁUGI Miernik wilgotności materiałów Extech MO257, pomiar nieinwazyjny Nr produktu 00103787 Strona 1 z 5 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu bezdotykowego miernika wilgotności Extech MO257. Bezdotykowy

Bardziej szczegółowo

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi

TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX Instrukcja obsługi TERMOMETR DWUKANAŁOWY AX-5003 Instrukcja obsługi 1.Wstęp Dziękujemy za zakup dwukanałowego miernika temperatury. Przeznacz kilka minut na przeczytanie instrukcji przed rozpoczęciem pracy, żeby jak najdokładniej

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Braun Nr produktu

Stacja pogodowa Braun Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Braun Nr produktu 000396324 Strona 1 z 6 Wskazówki w zakresie baterii 1. Nie stosuj akumulatorków. 2. Używaj wyłącznie baterii alkalicznych tego samego typu lub zamienników.

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa Nr produktu

Stacja pogodowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa Nr produktu 000679471 Strona 1 z 12 OSTROŻNIE: NINIEJSZA INSTRUKCJA OBSŁUGI CZĘSTO ODNOSI SIĘ DO ILUSTRACJI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OSTATNIEJ STRONIE. CZYTAJĄC NINIEJSZĄ

Bardziej szczegółowo

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała

Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała INSTRUKCJA OBSŁUGI Stacja pogodowa, bezprzewodowa Eurochron EFWS 800, biała Nr produktu 672685 Strona 1 z 7 Zastosowanie Produkt ten jest przeznaczony do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Alarm otwarcia drzwi / okna iiquu 510ILSAA004, 110 db, 6 V

Alarm otwarcia drzwi / okna iiquu 510ILSAA004, 110 db, 6 V INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001168578 Alarm otwarcia drzwi / okna iiquu 510ILSAA004, 110 db, 6 V Strona 1 z 5 Gratulujemy zakupu tego wielofunkcyjnego systemu alarmowego do okien i drzwi! Ta niezależna

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy TFA , C

Termometr bezprzewodowy TFA , C INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001538705 Termometr bezprzewodowy TFA 30.3030, - 10 1 +60 C Strona 1 z 14 Dziękujemy za wybór produktu marki TFA Przed pierwszym użyciem bądź pewny że przeczytałeś instrukcję

Bardziej szczegółowo

Zegar ścienny TFA Sterowany radiowo, (ØxG) 30.5 cmx4.3 cm

Zegar ścienny TFA Sterowany radiowo, (ØxG) 30.5 cmx4.3 cm INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001407482 Zegar ścienny TFA 60.3523.02 Sterowany radiowo, (ØxG) 30.5 cmx4.3 cm Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup tego produktu marki TFA. 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj,

Bardziej szczegółowo

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały

Budzik cyfrowy Braun, radio, biały INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 000672525 Budzik cyfrowy Braun, radio, biały Strona 1 z 7 Strona 2 z 7 Wersja UK/DE/JP (Angielska/Niemiecka/Japońska) Wersja US (Amerykańska) Strona 3 z 7 Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

Lampa ogrodowa solarna Esotec102096, IP44 Stali szlachetnej.

Lampa ogrodowa solarna Esotec102096, IP44 Stali szlachetnej. INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu: 574733 Lampa ogrodowa solarna Esotec102096, IP44 Stali szlachetnej. Strona 1 z 7 Te instrukcje odnoszą się WYŁĄCZNIE do tego produktu i zawierają ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm

Zegar TFA Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm w INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001268319 Zegar TFA 60.1508.02 -Budzik Sterowany radiowo, Fluorescencyjny element Wskazówki, (DxS) 110 mm x 102 mm Strona 1 z 6 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy z projektorem Oregon DCF, funkcja stacji pogodowej

Zegar cyfrowy z projektorem Oregon DCF, funkcja stacji pogodowej INSTRUKCJA OBSŁUGI Zegar cyfrowy z projektorem Oregon DCF, funkcja stacji pogodowej Nr produktu 672129 Strona 1 z 10 Przegląd Przedni widok 1. Snooze (Drzemka) włączenia alarmu drzemki, włączenie podświetlenia,

Bardziej szczegółowo

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa. Nr produkt:

Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem. Instrukcja obsługi. Środki bezpieczeństwa.  Nr produkt: Termometr wewnętrzny / zewnętrzny z alarmem Instrukcja obsługi Nr produkt: 646222 Wersja 07/06 Termometr z alarmem przeznaczony jest do wyświetlania temperatury wewnętrznej i zewnętrznej. Zapisuje ekstremalne

Bardziej szczegółowo

Zegar cyfrowy DCF z projektorem Oregon Scientific RM308P

Zegar cyfrowy DCF z projektorem Oregon Scientific RM308P INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 00672382 Zegar cyfrowy DCF z projektorem Oregon Scientific RM308P Strona 1 z 7 Przedni widok 1. SNOOZE/LIGHT (podświetlanie/drzemka) : włączenie alarmu drzemki; włączenie

Bardziej szczegółowo

Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi

Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi Termometr bezprzewodowy TFA Wave Instrukcja obsługi Nr produktu: 672453 Strona 1 z 11 STACJA TEMPERATURY Otwór do zawieszenia Wyświetlacz LCD Komora baterii Podstawka Przycisk SET Przycisk MIN/MAX/+ FUNKCJE:

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Budzik radiowy Eurochron

Budzik radiowy Eurochron INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 672607 Budzik radiowy Eurochron Strona 1 z 8 Przeznaczenie Budzik radiowy z dużym wyświetlaczem jest przeznaczony do dekodowania sygnału radiowego DCF nadawanego z zegara

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa stacja pogody TFA Gallery

Bezprzewodowa stacja pogody TFA Gallery Bezprzewodowa stacja pogody TFA 35.1126 Gallery 1. WPROWADZENIE Dziękujemy za zakup instrumentu marki TFA Dostmann. Jesteśmy jednocześnie przekonani, że będzie on Państwu doskonale służył w prowadzonych

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy

Stoper TFA , zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 759788 Stoper TFA 38.2029, zegar, alarm z funkcją snooze, 1/100 sekundy Strona 1 z 5 Dziękujemy za zakup urządzenia firmy TFA 1. Przed pierwszym użyciem - Pamiętaj aby dokładnie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421

PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 PODRĘCZNIK OBSŁUGI CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. PRZYCISKI I WSKAŹNIKI Widok z przodu Widok od

Bardziej szczegółowo