DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW"

Transkrypt

1

2 DOFINANSOWANIE DLA FIRM NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ ORAZ WDROŻENIE JEJ WYNIKÓW

3 WETTIN TO NAJWYŻSZA SKUTECZNOŚĆ, JAKOŚĆ I RZETELNOŚĆ Szanowni Państwo, WETTIN jest firmą konsultingową specjalizującą się w pozyskiwaniu dofinansowania dla przedsiębiorstw i jednostek badawczo-rozwojowych ze źródeł publicznych (unijnych i krajowych). Na zasadzie outsourcingu przygotujemy dla Państwa dokumentację aplikacyjną niezbędną w procesie ubiegania się o środki unijne lub krajowe. Zespół WETTIN to doświadczeni specjaliści: inżynierowie, ekonomiści i prawnicy, doskonale przygotowani do obsługi projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych na każdym etapie ich realizacji. Suma pomocy publicznej pozyskanej przez naszych doradców to 2,46 miliarda zł. Doradcy WETTIN posiadając 17 lat doświadczenia w skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania ze źródeł publicznych, zapewnią Państwu fachową i profesjonalną obsługę w pełnym cyklu życia projektu, począwszy od etapu ubiegania się o dotację, przygotowania do panelu ekspertów, poprzez negocjowanie umowy o dofinansowanie, aż po prawidłowe rozliczenie projektu. U podstaw działalności WETTIN leżą takie wartości jak odpowiedzialność, profesjonalizm oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. To one stanowią o naszej wiarygodności i skuteczności, co potwierdzają czołowe pozycje WETTIN w rankingach firm doradczych i referencje Klientów. Krzysztof Herod Dyrektor Zarządzający, MBA 1

4 OUTSOURCING ANALIZA APLIKACJA ROZLICZENIE Celem doradców WETTIN jest zwiększenie udziału środków publicznych w strukturze finansowania przedsiębiorstw poprzez pozyskiwanie dotacji z budżetów unijnych i krajowych, ulg podatkowych w SSE oraz innych form pomocy publicznej. Świadczymy kompleksowe wsparcie na każdym etapie pozyskiwania środków publicznych: IANALIZA PRZEDSIĘWZIĘCIA I WYBÓR MOŻLIWOŚCI WSPARCIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ IIPRZYGOTOWANIE PROJEKTU IIIROZLICZENIE + + analiza planowanych projektów w perspektywie najbliższych lat + + wybór optymalnego źródła finansowania projektu w ramach dostępnych form pomocy publicznej (dotacje, pożyczki i kredyty preferencyjne, pożyczki podlegające umorzeniu) + + przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. biz nes plan/studium wykonalności, analiza kosztów i korzyści, analizy finansowe) + + złożenie dokumentacji aplikacyjnej zgodnie z wymaganymi procedurami i w wymaganym terminie (m.in. w generatorze wniosków) po uzyskaniu akceptacji Klienta + + wsparcie w opracowaniu prezentacji oraz podczas udziału na Panelu Ekspertów + + asysta podczas przeprowadzania procedur przetargowych + + współpraca przy przygotowywaniu wniosków o płatność + + współpraca przy przygotowywaniu aneksów do umowy o dofinansowanie + + szkolenia z zasad rozliczania projektu objętego dofinansowaniem 2

5 DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z NAMI? WETTIN = Najwyższa Skuteczność WETTIN to firma konsultingowa specjalizująca się w pozyskiwaniu dofinansowania dla przedsiębiorstw oraz jednostek badawczo-rozwojowych ze źródeł publicznych (unijnych i krajowych). Tylko w ostatnich 4 latach pozyskaliśmy ponad 996 milionów zł pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Doradcy WETTIN posiadają ponad 17 lat doświadczenia w skutecznym pozyskiwaniu dofinansowania dla firm ze źródeł unijnych i krajowych m.in. na projekty inwestycyjne oraz badawczo- -rozwojowe. Suma pomocy publicznej pozyskanej przez naszych doradców to 2,46 miliarda zł. Zespół WETTIN to doświadczeni specjaliści: inżynierowie, ekonomiści i prawnicy, doskonale przygotowani do obsługi dotowanych ze środków unijnych i krajowych projektów inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych na każdym etapie ich finansowania. WETTIN = Gwarancja Najwyższej Jakości Unikalna metodologia przygotowania projektu, która została wypracowana w ostatnich latach przez zespół WETTIN gwarantuje bardzo wysoką skuteczność wniosku o dofinansowanie tj. minimum 90%* - dzięki wykorzystaniu: + + Wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością procesów doradczych wg. ISO Ponad 17 lat doświadczenia doradców WETTIN + + Unikalnego, autorskiego systemu zarządzania jakością Triple check Z uwagi na najwyższą jakość procesu aplikacyjnego, jego powtarzalność oraz unikalną na rynku metodologię Triple check WETTIN uzyskał złote godło konkursu QUALITY INTERNATIONAL za rok * dotyczy projektów złożonych w 2013 r. w POIG (skuteczność 100% dla 15 paneli ekspertów w 4.4. POIG). 3

6 WETTIN = Czołowe Miejsca W Niezależnych Rankingach Specjaliści Wettin zajmują w ostatnich latach czołowe pozycje w ogólnopolskim Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych miesięcznika Fundusze Europejskie (np. w ostatnim rankignu za rok 2012r.): MIEJSCE w kategorii: dotacje dla dużych firm (liczba dofinansowanych projektów) MIEJSCE w kategorii: dotacje dla dużych firm (wartość pozyskanych środków) MIEJSCE w kategorii: PO Innowacyjna Gospodarka (wartość pozyskanych środków) CZOŁOWE MIEJSCA NASZYCH PROJEKTÓW NA LISTACH RANKINGOWYCH, NP.: 1 MIEJSCE (na 52 projekty złożone przez dużych przedsiębiorców w konkursie) projektu pt. Opracowanie i wdrożenie prototypów innowacyjnych podzespołów zaawansowanych turbosprężarek samochodowych Spinko Sp. z o.o. w działaniu 1.4. POIG w 2012 r. z najwyższą oceną 99,33 pkt na 100 pkt możliwych (duzi przedsiębiorcy). 2 MIEJSCE (na 328 projektów złożonych przez MŚP w konkursie) projektu pt. Opracowanie zintegrowanego urządzenia nowej generacji do kompleksowego oczyszczania powierzchni Poltech S.C. w działaniu 1.4. POIG w 2013 r. z oceną 99,5 pkt na 100 pkt możliwych (MŚP). 1 MIEJSCE (na 272 projekty złożone w konkursie) projektu pt. Pierwsze wdrożenie do produkcji nowej generacji analizatora biochemicznego krwi, PZ Cormay S.A. w działaniu 4.6. POIG (Pierwsze wdrożenie wynalazku) w 2012 r. z najwyższą oceną 200 pkt na 200 pkt możliwych. 4

7 WETTIN Gwarancja Najwyższej Jakości 5

8 JAK WETTIN POMAGA SWOIM KLIENTOM ROZWINĄĆ DZIAŁALNOŚĆ Początki działalności Feerum S.A. sięgają 2002 r., kiedy to została założona jednoosobowa działalność gospodarcza zajmująca się przygotowywaniem dokumentacji projektowej do produkcji suszarń zbożowych. Obecnie Feerum S.A., jako spółka notowana na GPW, jest jednym z największych w Polsce producentów kompleksowych elewatorów zbożowych, służących do suszenia i magazynowania produktów roślinnych. Celem Spółki jest ciągły rozwój oferty produktowej, poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii pozwalających na rozpoczęcie produkcji innowacyjnych elewatorów zbożowych. FEERUM S.A. inż. Daniel Janusz Prezes Zarządu Prowadzenie własnych prac badawczych oraz wdrażanie ich wyników do praktyki gospodarczej to kapitałochłonne procesy, dlatego też Feerum S.A. zdecydowało się pozyskać środki finansowe w ramach dostępnych dotacji, które pozwoliłyby zwiększyć efektywność finansową podejmowanych inwestycji. W 2012 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zaangażowaniu w tym celu profesjonalnej firmy doradczej i nawiązana została współpraca z firmą WETTIN. KOMPLEKSOWA OFERTA WETTIN Specjaliści WETTIN przeprowadzili nas przez skomplikowany proces pozyskania i rozliczenia dotacji począwszy od zdefiniowania projektów, poprzez przygotowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, wsparcie na etapie oceny projektów na tzw. Panelach Ekspertów organizowanych przez instytucje oceniające projekty, nadzór nad podpisaniem umów o dofinansowanie, aż po pełne rozliczenie każdego z projektów. ETAP I - PRESELEKCJA PROJEKTÓW Pierwszym etapem współpracy była wstępna analiza i preselekcja projektów, pod kątem szans każdego z nich na uzyskanie dofinansowania. Na podstawie zarysu planu rozwojowego Feerum S.A. na kolejne lata, specjaliści WETTIN pomogli nam w zidentyfikowaniu kluczowych aspektów każdego projektu z perspektywy możliwości pozyskania dotacji. Plan ten był realizowany przez Spółkę i sukcesywnie sięgaliśmy po dotacje z kolejnych programów pomocowych. 6

9 ETAP II - APLIKACJA W momencie uruchamiania naboru wniosków w poszczególnych programach współpracujący z nami konsultanci WETTIN przygotowywali kompletną, profesjonalną dokumentację aplikacyjną dla naszych projektów. WETTIN oferuje wsparcie na zasadzie outsourcingu, dzięki czemu proces opracowywania dokumentacji aplikacyjnej w żaden sposób nie zakłócał naszej bieżącej działalności operacyjnej. Po złożeniu dokumentów aplikacyjnych, następował etap oceny wniosków, w którym również mogliśmy liczyć na profesjonalne wsparcie WETTIN, zarówno w przypadku konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień pisemnych, jak również podczas oceny wniosków na Panelach Ekspertów, gdzie następuje pierwsze, bezpośrednie spotkanie Wnioskodawców i ekspertów oceniających wnioski po stronie Instytucji. Doradcy WETTIN zapewnili nam pełne, merytoryczne wsparcie zarówno przy przygotowaniu prezentacji na Panel Ekspertów, jak i w trakcie samego Panelu Ekspertów w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. ETAP III - ROZLICZENIE Ostatnim etapem współpracy z WETTIN jest realizacja i rozliczenie dofinansowanych projektów. Doradcy WETTIN zaangażowani są w proces rozliczania wszystkich naszych projektów, pomagając nam zarówno podczas procesu wyboru dostawców, rozliczania poniesionych wydatków, ale także w momencie, gdy chcemy wprowadzić do projektów zmiany wymagające zgody Instytucji Pośredniczących. Powierzając nasze strategiczne projekty profesjonalistom z firmy WETTIN mamy gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług, ale co ważniejsze mamy również pewność, że każdy pojawiający się problem można rozwiązać, a my mamy kogoś, kto zawsze znajdzie najlepsze dla nas rozwiązanie. WYSOKA SKUTECZNOŚĆ DORADCÓW WETTIN Dzięki fachowej wiedzy, wieloletniemu doświadczeniu oraz bardzo wysokiej proaktywności doradców WETTIN wielokrotnie przeszliśmy skutecznie przez proces pozyskiwania dotacji. W latach r. współpracując z firmą WETTIN, pozyskaliśmy 6 dotacji na 6 przygotowywanych projektów (100% skuteczności) w łącznej kwocie ,00 zł, na projekty realizowane w ramach Działań: 1.4 POIG (projekty celowe B+R), 4.4. POIG (innowacyjne inwestycje), 4.6 POIG (pierwsze wdrożenie wynalazku), 8.2 POIG (platforma komunikacji elektronicznej), a także 1.1.C RPO dla Województwa Dolnośląskiego (infrastruktura Działu B+R). Indywidualne podejście do Klienta oraz doskonała organizacja pracy, terminowość i skuteczność to zalety doradców WETTIN. Realizacja licznych projektów dzięki wykorzystaniu dofinansowania ze środków unijnych, które miały strategiczne znaczenie dla pozycji rynkowej FEERUM S.A. pozwoliła osiągnąć wymierne korzyści, a o doskonałych wynikach finansowych Spółki świadczy udany debiut giełdowy na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jaki miał miejsce w połowie 2013 r. 7

10 DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ (B+R) Kluczowym priorytetem UE na lata jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji w skali przemysłowej. Wspierane będą prace badawcze i rozwojowe (aż do stworzenia prototypu) realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi, a także projekty obejmujące wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników prac B+R. Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie (rozbudowę) Działu B+R w przedsiębiorstwie. Na lata kwota środków z budżetu polityki spójności dla Polski to 82,5 mld euro. Fundusze na działalność B+R dla przedsiębiorców będą dostępne m.in. w ramach: + + Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój + + Programu Operacyjnego Polska Wschodnia Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) 8

11 Przykładowo budżet Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, którego celem będzie wspieranie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki, zakłada, że prawie połowa spośród 8,61 mld euro środków zostanie przeznaczona na prowadzenie działalności badawczej oraz wdrożenia jej wyników. Program Operacyjny Polska Wschodnia skierowany jest do 5 województw Polski Wschodniej (lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie) zapewniając dodatkowe środki na wsparcie działalności B+R oraz na infrastrukturę badawczo-rozwojową. Na szczeblu regionalnym w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) dla poszczególnych województw przewidziano łącznie 31,28 mld euro na lata Dodatkowo przedsiębiorcy będą mogli pozyskać dofinansowanie dostępne w ramach licznych programów badawczych prowadzonych przez NCBiR, które są finansowane ze środków krajowych (www.ncbir.gov.pl) FUNDUSZE NA DZIAŁALNOŚĆ B+R POZWALAJĄ ZOPTYMALIZOWAĆ W FIRMIE WYDATKI NA: + + wynagrodzenia pracowników delegowanych do prac B+R, + + realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, + + zakup wyników badań z jednostek naukowych, + + tworzenie prototypów, + + opracowywanie nowych technologii i produktów, + + stworzenie instalacji demonstracyjnych (pilotażowych), + + ochronę własności przemysłowej, + + komercjalizację wyników badań, + + zakup aparatury oraz sprzętu badawczego (infrastruktura B+R), + + utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w przedsiębiorstwie. 9

12 WETTIN = NAJWYŻSZE MIEJSCA NA LISTACH RANKINGOWYCH W warunkach ostrej konkurencji o dotacje, gdy liczba złożonych projektów w konkursie i wnioskowane przez przedsiębiorców kwoty dofinansowania wielokrotnie przekraczają dostępny budżet, o wysokim miejscu na liście rankingowej i pozyskaniu dotacji decyduje profesjonalne przygotowanie projektu maksymalizujące możliwą do uzyskania punktację. Jeśli planują Państwo prowadzić prace B+R, stworzyć prototypy nowych produktów czy instalację demonstracyjną lub utworzyć/rozbudować i wyposażyć własny dział badawczo-rozwojowy w przedsiębiorstwie, doradcy WETTIN pomogą skutecznie pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych lub krajowych. Potwierdzeniem najwyższej jakości pracy i skuteczności naszych doradców są: + + CZOŁOWE POZYCJE WETTIN W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU MIESIĘCZNIKA FUNDUSZE EUROPEJSKIE Najskuteczniejszych Firm Doradczych w ostatnich latach m.in MIEJSCE w kategorii: dotacje dla dużych firm (liczba projektów) ranking za rok CZOŁOWE MIEJSCA NASZYCH PROJEKTÓW NA LISTACH RANKINGOWYCH KONKURSÓW MIEJSCE (na 52 projekty złożone przez dużych przedsiębiorców w konkursie) projektu pt. Opracowanie i wdrożenie prototypów innowacyjnych podzespołów zaawansowanych turbosprężarek samochodowych Spinko Sp. z o.o. w działaniu 1.4. POIG w 2012 r. z najwyższą oceną 99,33 pkt na 100 pkt możliwych (duzi przedsiębiorcy) MIEJSCE (na 328 projektów złożonych przez MŚP w konkursie) projektu pt. Opracowanie zintegrowanego urządzenia nowej generacji do kompleksowego oczyszczania powierzchni Poltech S.C. w działaniu 1.4. POIG w 2013 r. 10

13 Unia Europejska w ramach nowej perspektywy finansowej (lata ) kładzie większy nacisk na finansowanie projektów badawczo-rozwojowych. W efekcie prawie połowa środków przeznaczonych dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), z budżetem ok. 8,61 mld euro, będzie przeznaczona na działalność B+R. W wybranych programach kwoty dotacji na pojedynczy projekt mogą sięgać nawet 100 milionów złotych, szczególnie na projekty o charakterze demonstracyjnym. W dziedzinie dofinansowania działalności B+R, doradcy WETTIN gwarantują najwyższą jakość i skuteczność. W ostatnich latach pozyskaliśmy wielomilionowe dotacje w programach adresowanych do przedsiębiorców m.in.: + + Program DEMONSTRATOR Program GEKON + + Program INNOTECH + + Program INNOMED + + Działanie 1.4. POIG Tylko w ostatnich 4 latach doradcy WETTIN pozyskali łącznie ,58 zł dotacji na projekty badawczo-rozwojowe. Wysoką skuteczność WETTIN potwierdzają m.in. wyniki I naboru Programu INNOMED, w którym doradcy WETTIN pozyskali łącznie ,03 zł na projekty B+R (wszystkie przygotowywane przez WETTIN projekty uzyskały dofinansowanie). 11

14 WPŁYW PRAC B+R NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach, zwłaszcza w zakresie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych stanowią istotny czynnik rozwoju. Kluczowe okazują się badania prowadzące do konkretnych rezultatów i przekładające się na wdrożenia nowych technologii czy produktów, których innowacyjność pozwala na wyprzedzenie konkurencji. 12

15 DZIAŁALNOŚĆ B+R MA ISTOTNE ZNACZENIE DLA POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU, CO POTWIERDZAJĄ DOŚWIADCZENIA KLIENTÓW WETTIN, KTÓRZY KORZYSTAJĄ Z DOFINANSOWANIA NA PROWADZENIE PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH. Michał Kowalewski Prezes Zarządu Spinko Sp. z o.o. SPINKO Sp. z o.o. powstała w 1950 roku jest w chwili obecnej prężnie działającą firmą oferującą dla wiodących producentów na rynku Automotive podzespoły dla motoryzacji. Zagadnienia rozwoju, opracowania nowych technik i produktów, w tym we współpracy z jednostkami naukowymi jest kluczowe dla przedsiębiorstw funkcjonujących na niezwykle konkurencyjnym rynku europejskim, szczególnie w branży motoryzacyjnej. Działalność badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwie to jednak znaczące nakłady na wynagrodzenia zespołu badawczego, na sprzęt oraz na materiały i surowce związane z wytworzeniem prototypów. W aspekcie finansowym bardzo pomocne są zatem dotacje ze środków unijnych bądź krajowych, pokrywające w dużej części ponoszone wydatki. ( ) ( ) Dzięki dotacji nasza Spółka rozbudowała posiadany Dział Badawczo-Rozwojowy, współfinansowała amortyzację specjalistycznych i kosztownych maszyn i urządzeń, wzmocniła potencjał naukowy pracowników i zwiększyła zatrudnienie. Realizacja projektu umożliwiła opracowanie prototypów produktów stanowiących innowację produktową w skali świata ( ). W wyniku realizacji projektu badawczego Spółka, nie tylko wygenerowała nowe rozwiązania, będące przedmiotem zgłoszeń patentowych, ale również z punktu widzenia biznesowego uzyskała strategiczne źródła dochodów. Nowe, innowacyjne produkty, znacząco wyprzedzające oczekiwania rynkowe w branży motoryzacyjnej są przedmiotem zainteresowania ze strony największych odbiorców ( ). Tym samym nasza Spółka odnotowuje stały wzrost popytu na swoje wyroby, wzrost udziału eksportu, jak również utrwala obraz technologicznie zaawansowanej firmy. 13

16 Wiesław Hałucha Prezes Zarządu Zakłady Chemiczne Alwernia S.A. Prowadzenie specjalistycznych prac badawczo-rozwojowych determinuje długofalowo pozycję konkurencyjną spółki Alwernia S.A. w branży chemicznej. Dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych (5 mln PLN z programu INNOTECH, ,00 PLN z programu GEKON czy ,50 PLN w Szybkiej Ścieżce działania 1.4. POIG) pozwoliło nam na realizację projektów nakierowanych na wypracowanie nowej generacji produktów (np. bezhalogenowych uniepalniaczy), które po wprowadzeniu na rynek istotnie podniosą naszą pozycję konkurencyjną. Opracowanie nowatorskich metod i technologii np. skutecznych metod oczyszczania ścieków, oszczędności zużycia gazu i energii elektrycznej (1.4 POIG, GEKON) pozwala dodatkowo na uzyskanie pozytywnych skutków środowiskowych i wymiernych efektów finansowych w postaci obniżenia kosztów i poprawy wyników finansowych. REFERENCJE NASZYCH KLIENTÓW Michał Kowalewski Prezes Zarządu Spinko Sp. z o.o. DZIAŁANIE 1.4 POIG Specjaliści firmy Wettin wykazali się najwyższym poziomem przygotowania merytorycznego, jak również profesjonalizmem na każdym etapie konstruowania projektu. Współpraca umożliwiła bieżące wyjaśnianie wszelkich wątpliwości, jak również przeprowadzenie nas bez problemów przez trudny proces aplikowania o środki unijne. Grzegorz Wieczorkiewicz Prezes Zarządu Cad-Mech Sp. z o.o. PROGRAM DEMONSTRATOR+ Cad-Mech Sp. z o.o. skorzystała z usługi firmy WETTIN podczas ubiegania się o dofinansowanie w ramach programu DEMONSTRATOR + Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej. Specjaliści firmy WETTIN wykazali się dużym profesjonalizmem i zaangażowaniem podczas całego procesu aplikacyjnego, pomogli wyeksponować mocne punkty naszego projektu, służyli również pomocą podczas rozwiązywania problemów na każdym etapie przygotowywania wniosku o dofinansowanie, jak i podczas Panelu Ekspertów. Potwierdzeniem wysokich kwalifikacji Specjalistów firmy WETTIN jest przyznanie dofinansowania w wysokości ,00 zł na realizację projektu pt. Opracowanie i przetestowanie w skali demonstracyjnej innowacyjnego, kompaktowego modułu wytwarzania energii elektrycznej z biomasy. 14

17 Prof. dr hab. n. med. Andrzej Lange w imieniu konsorcjum naukowego PROGRAM INNOMED Konsultanci WETTIN pomogli nam w przygotowaniu całości dokumentacji aplikacyjnej spełniającej wszystkie wymagania konkursu. Dzięki współpracy z WETTIN mogliśmy dokonać outsourcingu znacznej części prac związanych z procesem ubiegania się o wsparcie, a przez to ograniczyć nasze zaangażowanie do minimum. Współpraca w WETTIN przebiegała sprawnie i bezproblemowo. Dlatego śmiało możemy zarekomendować WETTIN jako firmę skuteczną i wartą zaufania w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Krzysztof Pawelczyk Prezes Zarządu BRASTER S.A. PROGRAM INNOMED BRASTER S.A. ma przyjemność udzielić rekomendacji firmie WETTIN w zakresie pozyskiwania dofinansowania na realizacje projektów badawczo-rozwojowych w ramach programu INNO- MED, który ma na celu finansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie medycyny innowacyjnej. Współpraca z WETTIN wskazuje na profesjonalizm zatrudnionych w niej specjalistów. Rzetelność, terminowość, zaangażowanie podczas całego procesu aplikacyjnego oraz fachowość doradztwa poparta dobrym przygotowaniem merytorycznym to cechy, jakie przekładają się na wysoki poziom świadczonych usług ( ) Z całą odpowiedzialnością będziemy polecać firmę WETTIN naszym partnerom biznesowym jako skutecznego doradcę w zakresie aplikowania o środki publiczne dla przedsiębiorców. Jej wsparcie to gwarancja sukcesu zapewniająca możliwość realizacji innowacyjnych pomysłów. Bartosz Cop Współwłaściciel POLTECH S.C. DZIAŁANIE 1.4 POIG Współpraca zakończyła się pełnym sukcesem, a projekt pt. Opracowanie zintegrowanego urządzenia nowej generacji do kompleksowego oczyszczania powierzchni uzyskał w ocenie merytorycznej 99,5 pkt na 100 pkt możliwych. Sukces jest tym większy, że nasz projekt zajął 2 miejsce na ponad 320 złożonych wniosków, co było możliwe dzięki profesjonalizmowi specjalistów WETTIN dedykowanych do opracowania naszego projektu. Wykonali oni swoje zadanie z należytą starannością służąc radą i pomocą na każdym etapie przygotowywania projektu. Wykazali się gruntowną wiedzą oraz doskonałą organizacją działania umożliwiającą sprawny przebieg współpracy. 15

18 DOFINANSOWANIE NA CENTRA BADAWCZO-ROZWOJOWE Doświadczenia przedsiębiorców potwierdzają, że dzięki uruchomieniu Centrum B+R możliwe staje się lepsze dostosowanie realizowanych prac badawczych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa. Poprzez szybką reakcję na sygnały rynkowe oraz generowanie większej ilości pomysłów możliwe jest zwiększanie efektywności prowadzonej działalności. Największą barierą w prowadzeniu innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych są niewystarczające środki finansowe, ograniczone zasoby wykwalifikowanej kadry w postaci specjalistów posiadających wysoki poziom wiedzy i kompetencji, czy też brak specjalistycznej aparatury i sprzętu do prowadzenia prac B+R. Mała efektywność oraz ograniczone zasoby komplikują procesy badawczo-rozwojowe w wielu przedsiębiorstwach, w wyniku czego bardzo trudne jest zrealizowanie skomplikowanych projektów badawczych prowadzących do opracowywania innowacyjnych rozwiązań technologicznych czy produktowych. Utworzenie własnego Centrum B+R powoduje konieczność podjęcia działań inwestycyjnych w celu zbudowania infrastruktury niezbędnej do prowadzenia zaawansowanych prac badawczych. Środki unijne dostępne w ramach nowej perspektywy na lata gwarantują finansowanie infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach z wielu źródeł, w tym m.in. z: + + Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, + + Programu Operacyjnego Polska Wschodnia czy Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw. Dofinansowaniu podlegają koszty związane z zakupem infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności B+R, np.: + + zakup gruntu, + + zakup lub budowa budynków i budowli, + + nabycie środków trwałych, + + nabycie wartości niematerialnych i prawnych, oraz + + szkolenia jako uzupełnienie części inwestycyjnej. W dziedzinie pozyskiwania dotacji na utworzenie (rozbudowę) Działu B+R w przedsiębiorstwie, doradcy WETTIN są liderem na rynku usług doradczych w Polsce. Dotychczas nasi doradcy przygotowali dokumentację aplikacyjną dla 21 projektów dotyczących utworzenia (rozbudowy) Działów B+R w przedsiębiorstwach, które pozyskały dotacje w ramach poddziałania PO IG. Tylko w ciągu ostatnich 4 lat pozyskaliśmy dotacje na utworzenie Centrum Badawczo- -Rozwojowego w przedsiębiorstwach w łącznej kwocie ,60 zł. Poniżej przedstawiamy projekty CBR opracowane przez doradców WETTIN dla GUHRING Sp. z o.o., LOB S.A. oraz R&D CENTRE INVENTOR Sp. z o.o. 16

19 GUHRING Sp. z o.o., należąca do Grupy Gühring światowego lidera w produkcji zaawansowanych narzędzi do obróbki metali w dniu 19 grudnia 2012 r. podpisała z Ministerstwem Gospodarki umowę o dofinansowanie ze środków unijnych projektu polegającego na utworzeniu Centrum Badań i Rozwoju innowacyjnych technologii wysoko precyzyjnych narzędzi skrawających. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 12 mln PLN, a 40% tej kwoty jest dofinansowane z funduszy UE. + + Gühring Sp. z o.o. jest obecna na polskim rynku od ponad 16 lat i przez ten czas następował stały rozwój przedsiębiorstwa w Polsce, reprezentującego największego światowego dostawcę wysoko precyzyjnych narzędzi rotacyjnych dla przemysłu. Grupa Gühring zatrudnia ponad 3 tys. pracowników na całym świecie, w tym ponad 2 tys. w zakładach produkcyjnych w Niemczech. Gühring posiada 15 zakładów produkcyjnych oraz 32 centra serwisowe na całym świecie, w tym 3 ośrodki badawczo-rozwojowe w Niemczech. Szeroki zakres prac badawczych, które będą prowadzone w nowym Centrum B+R i ich unikalność umożliwi powstanie nowych produktów, które zrewolucjonizują rynek narzędzi skrawających oraz przyczynią się do umocnienia pozycji konkurencyjnej Spółki GUHRING na rynkach docelowych (światowy rynek producentów silników dla branży motoryzacyjnej i lotniczej). Rafał J Subbotko Prezes Zarządu Gühring Sp. z o.o. GUHRING jest liderem na rynku światowym w zakresie wielkości oferty narzędzi skrawających przeznaczonych dla różnych branż przemysłu, głównie motoryzacyjnej i lotniczej. Dzięki uruchomieniu własnego Centrum Badawczo Rozwojowego możliwe będzie prowadzenie w Polsce przy współpracy z jednostkami naukowymi najbardziej zaawansowanych prac badawczo-rozwojowych w celu wypracowania nowych technologii produkcji wysoko precyzyjnych narzędzi rotacyjnych (obróbczych) wykorzystywanych do produkcji silników samolotowych oraz samochodowych o najwyższych stopniu zaawansowania technologicznego w skali świata. W wyniku uzyskanego dofinansowania ze środków unijnych zakres i rozmiar prac prowadzonych w ramach Centrum B+R będzie zmierzał w kierunku tworzenia własnych, innowacyjnych koncepcji, dzięki którym przedsiębiorstwo będzie umacniało pozycję nie tylko na rynku polskim, ale także europejskim. 17

20 Spółka LOB S.A. - czołowy producent okuć budowlanych, zamków wierzchnich, zamków wpuszczanych, wkładek bębenkowych, kłódek bębenkowych oraz systemów Master Key - w dniu 22 grudnia 2011 r. zawarła z Ministerstwem Gospodarki umowę o dofinansowanie projektu pt.: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego mechatroniki precyzyjnej o wartości tys. PLN - 40% tej kwoty stanowi dofinansowanie z funduszy UE wysokości ,00 PLN. W wyniku realizacji projektu powstanie Centrum B+R mechatroniki precyzyjnej. Głównym celem projektu są prace badawcze nad stworzeniem nowego produktu systemu mechatronicznego. + + Dzięki doświadczeniu i spełnianiu oczekiwań Spółka zdobyła zaufanie Klientów zarówno w kraju, jak i za granicą. LOB jest firmą o wieloletnich tradycjach i bogatych doświadczeniach. Trudno w Polsce znaleźć osobę, która nie znałaby produktów ze znakiem Yeti. Przez lata firma LOB S.A. kojarzona była właśnie z tą marką, a popularne zamki i kłódki służyły milionom Polaków. Spółka posiada wiele nagród takich jak np. TERAZ POLSKA. w ramach nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego. W efekcie LOB S.A. zaoferuje na rynku nowe produkty oparte na zastosowaniu innowacyjnych technologii, co pozwoli na umocnienie zajmowanej pozycji lidera branży. Krzysztof Stuglik Członek Zarządu LOB S.A. Dyrektor Finansowy Prace koncepcyjno-techniczne nad układami centralnego otwierania, Spółka LOB S.A. prowadzi już od 1954 roku (jako pierwsza firma w Polsce). Przez szereg lat LOB S.A. poszukuje nowych rozwiązań, które mogą przynieść znaczny wzrost poziomu bezpieczeństwa i antywłamaniowości oferowanych zamknięć mechanicznych. Wiele z prowadzonych prac badawczych zostało zakończonych nie tylko rynkowym sukcesem, ale i ochroną praw własności intelektualnej. Dofinansowanie ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka umożliwi Spółce zakup infrastruktury badawczej oraz prowadzenie kolejnych projektów celowych Podkreślenia wymaga jednak fakt, iż budowa własnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, poprzez inwestycje w środki trwałe i zatrudnienie 11 nowych pracowników umożliwi bardziej efektywne i skuteczne podejmowanie zaplanowanych działań, a przede wszystkim przyczyni się do stworzenia uniwersalnego ośrodka B+R prowadzącego szerokie spectrum prac badawczych i rozwojowych. 18

21 R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. - spółka należąca do Grupy SIPMA - lidera producentów maszyn rolniczych w Polsce - w dniu 21 lutego 2013 r. w Warszawie zawarła z Ministerstwem Gospodarki umowę o dofinansowanie projektu pt.: Stworzenie Centrum B+R w zakresie tworzenia koncepcji innowacyjnych maszyn rolniczych. Całkowita wartość projektu wynosi PLN, a kwota dotacji z funduszy unijnych to PLN. + + SIPMA S.A. swoją pozycję lidera wśród producentów maszyn rolniczych w Polsce zawdzięcza udanemu połączeniu tradycji, doświadczenia i stosowaniu nowoczesnych metod zarządzania. Na obecne osiągnięcia składa się ponad 175 lat historii lubelskiego przemysłu maszyn i urządzeń rolniczych. Jako jedyna polska firma SIPMA S.A. zdobyła 8 złotych medali podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA i jubileuszowy medal z okazji 75-lecia MTP oraz Wielki Złoty Medal MTP. Utworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego pozwoli rozwiązywać skomplikowane problemy badawczo-rozwojowe (w tym konstrukcyjne i technologiczne) zdiagnozowane w branży maszyn i urządzeń rolniczych, w ramach projektów badawczych, rozwojowych i celowych. Leszek Kępa Prezes Zarządu R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. Prezes Zarządu SIPMA S.A. Biorąc pod uwagę fakt, że innowacje technologiczne mają kluczowe znaczenie dla pozycji konkurencyjnej na rynku maszyn rolniczych, a czołowi producenci światowi (np. JOHN DEERE) posiadają rozbudowane ośrodki badawczo-rozwojowe, GRUPA SIPMA podjęła decyzję o utworzeniu spółki celowej R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. Celem działalności projektowej R&D Centre INVENTOR będzie opracowywanie nowych, zaawansowanych technologicznie produktów (innowacyjnych konstrukcji nowych maszyn i urządzeń rolniczych) i ich technologii produkcji, a następnie ich wdrażanie do praktyki produkcyjnej w Spółce SIPMA S.A. ( ) Zastosowanie przełomowych rozwiązań technologicznych w zakresie konstrukcji maszyn i urządzeń rolniczych, które zostaną opracowane w ramach nowo powstałego Centrum B+R przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności firmy na rynku międzynarodowym, która posiada zdolność do stałego generowania i adaptacji nowych technologii. Dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie PLN (z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) pozwoliło na realizację ambitnego projektu, wysoce zaawansowanego pod względem technologicznym. Dzięki uzyskanej dotacji zakupione zostały najnowocześniejsze na rynku urządzenia i sprzęt badawczy konieczny do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nakierowanych na opracowanie innowacyjnych maszyn rolniczych, co wzmocni rynkową pozycję GRUPY SIPMA. odpowiedzialnej za prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej. 19

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po finansowaniu it

Krótki przewodnik po finansowaniu it Krótki przewodnik po finansowaniu it ERP Spis treści 3-4 Pieniądze z Unii czekają 5-8 MSP głównym odbiorcą środków UE 9-13 Jeśli nie dotacje, to co? 14 Podsumowanie 15 Przydatne wskazówki Krok 1. Pieniądze

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo