Politechnika Warszawska.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl"

Transkrypt

1 Politechnika Warszawska

2

3 Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej wiedzy i zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych, związanych ze zmianami na rynku pracy, musi również być menedżerem. Inżynierowie tworzą podstawy cywilizacji technicznej, która umożliwia rozwój społeczeństwa i dlatego są bardzo ważnym jej ogniwem. Zawsze byli, są i będą wysoko cenieni. Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej

4 Nauka, kultura i rozrywka to uczelniane życie w całej okazałości. W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Projekty te mają pionierski charakter i budzą zainteresowanie inwestorów zewnętrznych. Są to na przykład: PW-Sat pierwszy polski satelita wyniesiony na orbitę. HUSAR robot księżycowy startujący w zawodach NASA Lubanotics. Kropelka ekologiczny pojazd, który 1 litr paliwa zamienia na setki przejechanych kilometrów. Projekt CHEMSEA czyli robot, który zbada chemiczne składowiska Bałtyku. Studenci Politechniki Warszawskiej mają możliwość realizacji swoich zainteresowań wykraczających poza studiowanie na uczelni technicznej poprzez działalność w zespołach artystycznych: Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej Zespół Tańca Ludowego Masovia Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej The Engineers Band Teatr Politechniki Warszawskiej Bądź mediach studenckich: Studencka Telewizja Internetowa - TVPW Studencki Portal Internetowy - Polibuda.info Radio studentów PW Radio Aktywne Miesięcznik Kulturalny Studentów PW i.pewu Jednostką, która organizuje i prowadzi zajęcia sportowe jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, które wraz z Klubem Uczelnianym Akademicki Związek Sportowy dba o wychowanie fizyczne studentów oraz popularyzuje masowe uprawianie sportu. Zawodnicy AZS PW uczestniczą regularnie w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej.

5 Politechnika Warszawska to miejsce ludzi kreatywnych. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami. Nasi studenci i absolwenci są innowatorami. Najlepsze wykształcenie techniczne w kraju czyni z nich wysokiej rangi specjalistów, poszukiwanych na rynku pracy. Dlaczego Politechnika Warszawska? Jesteśmy pierwsi! tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej, przyznawany w Rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw nieprzerwanie od 8 lat. Połowa prezesów polskich firm to inżynierowie większość z nich ukończyła PW. Ponad 30 kierunków studiów, także studia w języku angielskim. Współpraca z ponad 180 uczelniami zagranicznymi. Największy w historii Polski projekt z zakresu R&D (badania i rozwój) Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT oraz prace uczelnianych centrów badawczych. Jesteśmy w gronie najbardziej prodoktoranckich uczelni w kraju. Ponad 100 kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich. 89% absolwentów PW uważa się za szczęściarzy (Badanie Losów Absolwentów 2013). Jako najstarsza polska uczelnia techniczna, Politechnika Warszawska od ponad 100 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, przyczyniając się do rozwoju nauk technicznych. Władze Politechniki Warszawskiej i nauczyciele akademiccy dbają o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i realizowanych prac badawczych. Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana jest współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi.

6 Jak Politechnika Warszawska prezentuje się w liczbach? Powierzchnia: 89 ha 75 arów 65 m2 Budynki przeznaczone do działalności naukowo-dydaktycznej: 40 Sale wykładowe: 256 Sale ćwiczeniowo-audytoryjne: 319 Sale ćwiczeniowo-laboratoryjne: Liczba miejsc w domach studenckich: 6051 Wydziały: 19 Kolegium: 1 Kierunki studiów: 33 Studenci: Doktoranci: Studenci wyjeżdżający za granicę: 425 Studenci przyjeżdżający z zagranicy: 319 Studenci studiów w językach obcych: Nauczyciele akademiccy: 2153 Nauczyciele posiadający tytuł naukowy profesora: 228 Nauczyciele posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego: 288 Nauczyciele posiadający stopień naukowy doktora: Woluminy w bibliotece, zasoby elektroniczne: Projekty badawcze krajowe: 574 Umowy o współpracy międzynarodowej: 573

7 KIERUNKI STUDIÓW I BADAŃ NAUKOWYCH Wydział Administracji i Nauk Społecznych Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok. 207 tel , , , Data powstania: wrzesień 2008 (październik 1998 dawne Kolegium Nauk Społecznych i Administracji) Administracja studia licencjackie, magisterskie. Podyplomowe Studium Pedagogiczne Badania naukowe prowadzone na wydziale związane są między innymi z: administracją i zarządzaniem publicznym gospodarką nieruchomościami rozwojem samorządu terytorialnego i lokalnego rozwojem kapitału ludzkiego wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej wykorzystaniem technologii telekomunikacyjnych w biznesie i administracji społeczeństwem informacyjnym; filozofią nauki i techniki etyką w biznesie dydaktyką szkolnictwa wyższego i zawodowego bezpieczeństwem narodowym. Wydział Architektury Warszawa, ul. Koszykowa 55, pok. 21, 20 tel , Data powstania: 1915 Architektura i Urbanistyka studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Architecture for Society of Knowledge (st. w j. ang.) studia magisterskie, specjalność na kierunku Architektura i Urbanistyka.

8 Badania naukowe realizowane na wydziale dotyczą głównie: podstaw projektowania architektonicznego nowych metod i technik projektowania mieszkalnictwa współczesnych konstrukcji budowlanych technologii budowlanych i instalacji konserwacji i adaptacji zabytków modernizacji budynków i zespołów urbanistycznych restrukturyzacji osadnictwa na wsi, urbanistyki i planowania przestrzennego. Wydział Chemiczny Warszawa, ul. Noakowskiego 3, pok. 1, 100 tel , Data powstania: 1898 Technologia Chemiczna studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Biotechnologia studia inżynierskie, magisterskie, doktoranckie. Applied Biotechnology (st. w j. ang.) studia magisterskie, specjalność na kierunku Biotechnologia. Wydział specjalizuje się w badaniach naukowych dotyczących między innymi: technologii i biotechnologii związków organicznych dla medycyny, rolnictwa i chemii gospodarczej technologii (bio)materiałów organicznych i nieorganicznych o specjalnych właściwościach zrównoważonych technologii chemicznych i zarządzania odpadami nowych źródeł wytwarzania i magazynowania energii technologii materiałów wysokoenergetycznych (paliwa rakietowe, prochy do amunicji) opracowywania, projektowania i wdrażania do przemysłu procesów chemicznych.

9 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111,112 tel , Data powstania: 1951 Informatyka studia inżynierskie, magisterskie, doktoranckie. Elektronika studia inżynierskie, magisterskie, doktoranckie. Telekomunikacja studia inżynierskie, magisterskie, doktoranckie. Inżynieria Biomedyczna studia inżynierskie, magisterskie. Automatyka i Robotyka studia magisterskie, doktoranckie. Electrical and Computer Engineering (st. w j. ang.) studia inżynierskie, magisterskie. Elektronika i Telekomunikacja studia inżynierskie, magisterskie. Studia doktoranckie w języku angielskim w 4 dyscyplinach: Automatic Control; Computer Science; Electronics; Telecommunications. Badania naukowe prowadzone na wydziale obejmują: informatykę elektronikę mikroelektronikę i optoelektronikę telekomunikację radiokomunikację techniki multimedialne elektroakustykę automatykę i robotykę inżynierię biomedyczną metrologię i systemy pomiarowe systemy informacyjno-decyzyjne. Wydział Elektryczny Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok. 133, 130 tel , Data powstania: 1921 Automatyka i Robotyka studia inżynierskie, magisterskie, doktoranckie. Elektrotechnika studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Electrical Engineering (st. w j. ang.) studia inżynierskie, magisterskie, doktoranckie. Informatyka studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe.

10 Badania naukowe przeprowadzane na wydziale związane są z: wytwarzaniem, przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej sieciami, systemami i automatyką elektroenergetyczną, energoelektroniką elektroniką przemysłową automatyką napędu elektrycznego i maszynami elektrycznymi pojazdami hybrydowymi, elektrotechniką samochodową oraz trakcją elektryczną techniką świetlną i techniką grzewczą systemami sterowania w automatyce, systemami inteligentnych budynków inżynierią biomedyczną informatyką stosowaną, inżynierią oprogramowania. Wydział Fizyki Warszawa, ul. Koszykowa 75 (Gmach Fizyki), pok. 130 tel , Data powstania: 1999 Fizyka Techniczna studia inżynierskie, magisterskie. Fizyka studia doktoranckie. Fotonika studia inżynierskie. Wydział prowadzi badania naukowe między innymi z zakresu: fotoniki fotowoltaiki informatyka optycznej holografii optoelektroniki światłowodowej materiałów amorficznych i nanokrystalicznych nanourządzeń fizyki układu krążenia człowieka fizyki w ekonomii i naukach społecznych.

11 Wydział Geodezji i Kartografii Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok. 128 tel , Data powstania: 1921 Geodezja i Kartografia - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Gospodarka Przestrzenna - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe. Geoinformatyka* studia inżynierskie. Systemy Informacji Przestrzennej studia podyplomowe Wycena Nieruchomości studia podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami studia podyplomowe Prace badawcze wydziału związane są z: geodezją i nawigacją satelitarną geodezją inżynieryjno-przemysłową katastrem i gospodarką nieruchomościami fotogrametrią i teledetekcją kartografią systemami informacji przestrzennej gospodarką przestrzenną. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Warszawa, ul. Waryńskiego 1, pok. 183 tel , Data powstania: 1973 Inżynieria Chemiczna i Procesowa studia inżynierskie, magisterskie, doktoranckie. Wydział realizuje prace badawcze dotyczące: inżynierii reaktorów chemicznych procesów oczyszczania gazów i cieczy inżynierii bioprocesowej inżynierii biomedycznej modelowania matematycznego

12 procesów przemysłu przetwórczego bezpieczeństwa procesów przemysłowych integracji i intensyfikacji procesów przenoszenia pędu, masy i ciepła nanotechnologii procesów separacji membranowej. Wydział Inżynierii Lądowej Warszawa, al. Armii Ludowej 16, pok. 111 tel Data powstania: 1915 Budownictwo studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Civil Engineering (st. w j. ang.) studia inżynierskie, magisterskie. Badania naukowe, w których specjalizuje się wydział, dotyczą głównie: projektowania materiałowego i optymalizacji budowlanych kompozytów mineralnych, polimerowych i bitumicznych trwałości materiałów i konstrukcji budowlanych technologii wytwarzania betonów problemów zrównoważonego rozwoju w budownictwie analizy nośności i odkształcalności konstrukcji budowlanych doświadczalnego i numerycznego modelowania konstrukcji diagnostyki, budowy i wzmacniania konstrukcji budowlanych i inżynierskich inżynierii ruchu drogowego systemów zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi w budownictwie wraz z zarządzaniem ryzykiem w tych systemach. Wydział Inżynierii Materiałowej Warszawa, ul. Wołoska 141, pok. 204 tel ,

13 Data powstania: 1991 Inżynieria Materiałowa studia inżynierskie, magisterskie, doktoranckie. Wydział realizuje prace badawcze obejmujące między innymi: teorię właściwości materiałów polikrystalicznych problemy degradacji materiałów, w tym procesy degradacji instalacji przemysłowych modelowanie właściwości materiałów komputerową analizę obrazów mikrostruktur charakteryzowanie materiałów modelowanie wieloskalowe nowoczesne metody inżynierii powierzchni materiały amorficzne i nanokrystaliczne nowoczesne materiały ceramiczne, magnetyczne i biomateriały recykling metali i polimerów nanomateriały i materiały amorficzne materiały inteligentne i funkcjonalne materiały dla czystej energetyki. Wydział Inżynierii Produkcji Warszawa, ul. Narbutta 85, pok. 114 tel , Data powstania: 1951 Mechanika i Budowa Maszyn studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Automatyka i Robotyka studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe. Papiernictwo i Poligrafia studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe. Global Production Engineering and Management (st. w j. ang.) studia magisterskie, specjalność na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Badania naukowe prowadzone na wydziale skupiają się wokół tematyki: budowy i eksploatacji maszyn - mechanika, wytrzymałość, konstrukcja obrabiarek i oprzyrządowania technologicznego, konstrukcja uzbrojenia, technologia maszyn, modelowanie procesów produkcyjnych, techniki wytwarzania, biomechanika inżynierska automatyki i robotyki - sterowanie maszyn technologicznych, budowa zautomatyzowanych systemów wytwarzania, budowa robotów i ich sterowanie oraz programowanie urządzeń technologicznych zarządzania i inżynierii produkcji - organizacja systemów produkcyjnych, projektowane wyrobów i konstrukcji, techniki wytwarzania, systemy informatyczne przedsiębiorstwa, zarządzanie przedsiębiorstwem, ekonomika i finanse przedsiębiorstw papiernictwa i poligrafii - procesy reprodukcji poligraficznej, systemy sterowania barwą, materiałoznawstwo poligraficzne, eksploatacja maszyn poligraficznych, technologia opraw i opakowań, drukowanie.

14 Wydział Inżynierii Środowiska Warszawa, ul. Nowowiejska 20, pok. 109 tel , Data powstania: 1915 (1961) Inżynieria Środowiska studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie (absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie). Ochrona Środowiska studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe. Environmental Engineering (st. w j. ang.) studia inżynierskie, magisterskie. Wydział prowadzi badania naukowe z zakresu inżynierii i ochrony środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, a w szczególności: badania jakości środowiska biotechnologia w inżynierii środowiska budowle hydrotechniczne chemia w budownictwie i ochronie środowiska dystrybucja gazu, ciepła i chłodu gospodarka odpadami gospodarka wodna i hydrologia hydraulika stosowana meteorologia mikrobiologia wody, ścieków i gruntów ochrona powierzchni ziemi ochrona przeciwpowodziowa oczyszczanie wody i ścieków technologia i konstrukcja obiektów systemy ciepłownicze systemy gazownicze systemy wodociągowe i kanalizacyjne systemy i instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i gazownictwa. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Warszawa, ul.koszykowa 75, pok. 27 tel , Data powstania: 1999 Matematyka studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie. Informatyka studia inżynierskie, magisterskie. Computer Science (st. w j. ang.) studia inżynierskie, magisterskie. Prace badawcze wydziału związane są z: matematyką - algebra uniwersalna, analiza wielowartościowa, analiza zespolona, geometria nieprzemienna, geometria różniczkowa, geometria rzutowa, geometria symplektyczna, geometria zbiorów wypukłych, kombinatoryka, matematyka finansowa, metody numeryczne, procesy stochastyczne, rachunek prawdopodobieństwa, równania różniczkowe cząstkowe, statystyka matematyczna,

15 teoria gier, teoria grafów, teoria kształtu, teoria osobliwości, teoria sterowania, teoria zbiorów uporządkowanych, topologia algebraiczna, topologia ogólna, układy dynamiczne, zastosowania matematyki (w biologii, genetyce, fizyce kwantowej, geologii, mechanice, metrologii, finansach i ubezpieczeniach) informatyką - analiza danych, informatyka biomedyczna, komputerowe wspomaganie metod projektowania, modelowanie geometryczne, obliczenia równoległe, sieci neuronowe, sztuczna inteligencja, wspomaganie decyzji. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Warszawa, ul. Nowowiejska 24 (Gmach Lotniczy), pok. 125 tel , ; Data powstania: 1960 Automatyka i Robotyka studia inżynierskie, magisterskie, doktoranckie. Energetyka studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Lotnictwo i Kosmonautyka studia inżynierskie, magisterskie. Mechanika i Budowa Maszyn studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Aerospace Engineering (st. w j. ang.) studia inżynierskie, magisterskie. Power Engineering (st. w j. ang.) studia inżynierskie, magisterskie. Wydział prowadzi badania naukowe dotyczące głównie: aeromechaniki i aerodynamiki budowy i eksploatacji statków powietrznych awioniki biomechanika biorobotyki i robotyki miernictwa mechanicznego napędów lotniczych turbin i kotłów parowych symulatorów lotu energetyki rozproszonej zagadnień spalania i badania wybuchów chłodnictwa i klimatyzacji destrukcji odpadów pomp wirowych gospodarki energetycznej magazynowania, wymiany i konwersji energii cieplnej.

16 Wydział Mechatroniki Warszawa, ul. Św. Andrzeja Boboli 8, pok. 122 tel , fax Data powstania: 1962 Mechatronika studia inżynierskie, magisterskie. Automatyka i Robotyka studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Inżynieria Biomedyczna studia inżynierskie, magisterskie. Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna studia doktoranckie. Budowa i Eksploatacja Maszyn studia doktoranckie. Photonics Engineering (st. w j. ang.) studia inżynierskie, magisterskie, specjalność na kierunku Mechatronika. Prace badawcze wydziału ogniskują się wokół: automatyki i robotyki diagnostyki procesów przemysłowych urządzeń sprzętu precyzyjnego i elektronicznego aparatury dla inżynierii precyzyjnej i biomedycznej wizualizacji struktur i diagnostyka procesów fizjologicznych fotoniki i mikrosystemów systemów mechatronicznych technik multimedialnych metrologii i inżynierii jakości dynamiki maszyn i elementów maszyn. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Warszawa, ul. Narbutta 84, pok. 0.6 tel , Data powstania: 1953

17 Mechanika i Budowa Maszyn - studia inżynierskie, magisterskie, doktoranckie, podyplomowe. Mechatronika - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe. Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych studia inżynierskie. Inżynieria Rzeczoznawstwa Samochodowego* studia inżynierskie. Wydział realizuje badania naukowe obejmujące głównie: teorię i konstrukcję pojazdów samochodowych i szynowych nadwozia hybrydowe układy napędowe dynamikę ruchu pojazdów dynamikę układów napędowych badania laboratoryjne i trakcyjne pojazdów bezpieczeństwo techniczne i bezpieczeństwo ruchu drogowego tłumienie drgań i hałasu diagnostykę stanu technicznego maszyn, pojazdów symulacje komputerowe trwałość zmęczeniową teorię i aplikację materiałów inteligentny ergonomię automatyzację i robotyzację maszyn roboczych i dźwignic silniki spalinowe. Wydział Transportu Warszawa, ul. Koszykowa 75 (Gmach Nowej Kreślarni), pok. 110 tel Data powstania: 1972 Transport studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Logistyka* studia inżynierskie. Wydział specjalizuje się w pracach badawczych z zakresu: organizacji i zarządzania w systemach transportowych sterowania procesami ruchu w transporcie (kolejowym, drogowym i lotniczym) technologii transportu wewnętrznego i magazynowania dynamiki i diagnostyki układów mechanicznych niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych oraz środków transportu eksploatacji systemów trakcyjnych oraz kształtowania infrastruktury transportu.

18 Wydział Zarządzania Warszawa, ul. Narbutta 85, p. 137 tel , Data powstania: wrzesień 2008 Zarządzanie studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, na tym kierunku również Program Podwójnego Dyplomu prowadzony z University of Houston - Clear Lake (USA). Logistyka* - studia inżynierskie. Management (st. w j. ang.) studia licencjackie. Nauki o Zarządzaniu środowiskowe studia doktoranckie prowadzone wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki integralności programowej kierunków Zarządzanie oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, możliwe jest studiowanie ich w trybie równoległym oraz łatwa zmiana kierunku podczas studiów. Badania naukowe realizowane na wydziale dotyczą głównie: modelowych i empirycznych aspektów zarządzania rozwoju i zastosowań technologii informacyjnych w zarządzaniu systemów wspomagania decyzj analizy decyzyjnej, zastosowań sztucznej inteligencji; modelowania procesów i zjawisk gospodarczo-społecznych analizy i oceny środowisk logistyczno-wytwórczych w przedsiębiorstwie i gospodarce.

19 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 214 tel Data powstania: 1967 Budownictwo studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Inżynieria Środowiska studia inżynierskie. Mechanika i Budowa Maszyn studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, doktoranckie. Technologia Chemiczna studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe. Badania naukowe wydziału obejmują głównie: nowe materiały i technologie wytwarzania ochronę środowiska i racjonalizację zużycia energii procesy petrochemiczne w przerobie ropy naftowej badanie właściwości i modyfikację substancji bitumicznych i polimerowych konstrukcję i eksploatację maszyn rolniczych konstrukcję i eksploatację aparatury procesowej dla przemysłu chemicznego i spożywczego badanie obiektów budowlanych, konstrukcji przemysłowych i innych w różnych stanach zużycia i warunkach eksploatacyjnych badania w zakresie ekonomiki procesu inwestycyjno-budowlanego i technologii procesów budowlanych. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Płock) Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 103 tel Data powstania: 1995 Ekonomia studia licencjackie, podyplomowe. Prace badawcze prowadzone w kolegium dotyczą między innymi: ekonomicznych aspektów funkcjonowania organizacji i analizy problemów współczesnej gospodarki, wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw

20 instrumentów zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw zasad finansowania polskich szpitali technologii internetowych w zarządzaniu i wspomaganiu procesu dydaktycznego w szkołach i placówkach oświatowych. Szkoła Biznesu Warszawa, ul. Koszykowa 79, pok. 119 tel Data powstania: 1991 Rodzaje studiów: Executive MBA dwuletnie studia podyplomowe w jęz. angielskim. International MBA roczne studia podyplomowe w jęz. angielskim. Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego roczne studium podyplomowe. Akademia Psychologii Przywództwa semestralne studium podyplomowe. Akademia Firm Rodzinnych roczne studium podyplomowe. Szkoła Biznesu to wspólne przedsięwzięcie Politechniki Warszawskiej i trzech renomowanych partnerów europejskich: London Business School, HEC Paris oraz Norwegian School of Economics. Szkoła Biznesu PW zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach polskich programów MBA, a także 15. pozycję w europejskim rankingu TOP MBA oraz 1. pozycję w Europie Środkowowschodniej w rankingu MBA Eduniversal. Od 1993 roku Szkoła jest członkiem European Foundation for Management Development (EFMD), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepsze europejskie szkoły biznesu.

21 Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok. 324 tel Data powstania: 2000 OKNO PW wprowadziło do praktyki model studiowania na odległość z wykorzystaniem Internetu, zwany modelem SPRINT. Zastosowany model oparty jest na założeniu, że studiując na odległość student ma możliwość samodzielnego dobierania: czasu studiowania i tempa studiowania. Nauczanie wspomagane jest technikami e-learningu, a liczba spotkań na uczelni jest ograniczona. Kierunki i rodzaje studiów realizowane przez Internet: Czteroletnie studia inżynierskie na kierunkach Informatyka (Wydział Elektryczny) Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) Automatyka i Robotyka (Wydział Mechatroniki). Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Elektryczny). Studia podyplomowe, roczne w tematyce Informatyka i techniki Internetu. Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej oferuje zbiór przedmiotów i zjazdów zgodny z wymaganiami programowymi wydziałów i wybranych specjalności. Z oferty tej można skorzystać w rozmaity sposób: można zostać studentem regularnym zaocznych studiów inżynierskich lub magisterskich Politechniki Warszawskiej i zaliczając kolejne przedmioty otrzymać dyplom inżyniera lub magistra inżyniera; można studiować jedynie wybrane przedmioty lub grupy przedmiotów z dowolnego roku studiów w sposób przewidziany dla studentów krótkoterminowych; można zostać studentem studiów podyplomowych i po zaliczeniu przewidzianych programem przedmiotów otrzymać dyplom ukończenia studiów podyplomowych z wybranej specjalności. *Kierunki studiów planowane do uruchomienia w roku akademickim 2014/2015.

22 Władze Uczelni w kadencji Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Prorektor ds. Filii w Płocku Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński Prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Prorektor ds. Ogólnych Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński Prorektor ds. Rozwoju Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak Prorektor ds. Studenckich Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek Prorektor ds. Studiów Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein Wybierane na czteroletnią kadencję władze rektorskie czuwają nad realizacją Misji Politechniki Warszawskiej, której ważnym założeniem jest dostosowanie procesu kształcenia i badań naukowych do wizji społeczeństwa przyszłości.

23 22 4 2a KOSZYKOWA PLAC KONSTYTUCJI NOAKOWSKIEGO 5 AL. NIEPODLEGŁOŚCI NOWOWIEJSKA 5a 11 7a REKTORSKA 1 AL. ARMII LUDOWEJ LWOWSKA PLAC POLITECHNIKI ŚNIADECKICH POLNA WARYŃSKIEGO WARYŃSKIEGO WOŁOSKA ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 24a 23 NARBUTTA 26 MADALIŃSKIEGO BATOREGO Legenda Teren Centralny 1. Gmach Główny: Biuro Rektora, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO-PW, Studium Jezyków Obcych, Biblioteka Główna. 2. 2a. Wydział Chemiczny 3. Wydział Transportu 4. Szkoła Biznesu PW 5. 5a. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 6. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 7. 7a. Wydział Elektryczny 8. Wydział Fizyki 9. Wydział Inzynierii Srodowiska 10. Gmach Biurowy (Administracja PW), 11. Centralna Stołówka 12. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 13. Wydział Architektury 14. Wydział Inzynierii Ladowej 15. Dom Studencki Riviera 16. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 17. Przychodnia Lekarska 18. Dom Studencki Mikrus 19. Wydział Inzynierii Chemicznej i Procesowej 20. Centralny Klub Studencki Stodoła 21. Stadion Sportowy 22. Hotele PW Teren Południowy 23. Wydział Mechatroniki 24. Wydział Zarzadzania a. Wydział Inzynierii Produkcji 25. Wydział Inzynierii Materiałowej 26. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

24 Politechnika Warszawska Plac Politechniki Warszawa Biuro ds. Promocji i Informacji tel Biuro ds. Przyjęć na Studia tel Biuro ds. Rozwoju i Projektów Strategicznych Biuro Rektora tel

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

65 lat polskiej. uczelni technicznej

65 lat polskiej. uczelni technicznej 65 lat polskiej uczelni technicznej Gdańsk 2010 Przeglądając karty historii 1904 pierwsza inauguracja roku akademickiego Królewskiej Politechniki w Gdańsku (Königlische Technische Hochschule) 1945 rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014

Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Instytut Systemów Informatycznych Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna ROCZNY RAPORT 2014 Warszawa 2015 INSTYTUT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wydział Cybernetyki Wojskowa Akademia Techniczna 00-908

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Forum Gospodarcze Politechniki Poznańskiej 2014 Pierwszy taki dzień na Politechnice Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

Sektor ICT w województwie pomorskim

Sektor ICT w województwie pomorskim Sektor ICT w województwie pomorskim Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl dr Grzegorz Micek, Adiunkt,

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje o studiach MBA

Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration 2012 14 LAT TRADYCJI EDUKACJI MENEDŻERSKIEJ Ogólne informacje o studiach MBA Master of Business Administration prestiżowy kierunek kształcenia menedżerów pozwalający poznać

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku Uczelnia kształci 1300 studentów na 6 kierunkach studiów: filologii (angielska, germańska) administracji pedagogice informatyce inżynierskiej zarządzaniu mechanice

Bardziej szczegółowo

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta

Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta ISSN 1427 2628 URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA Wrocław 2000 Plus Studia nad strategią miasta Zeszyt 4 (55) 2004 Wrocław 2004 Wydano na zlecenie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 MAJA 2015 KATALOG WYSTAWCÓW

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 MAJA 2015 KATALOG WYSTAWCÓW TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 2015 KATALOG WYSTAWCÓW SPONSOR GŁÓWNY SPONSORZY BRANŻOWI PARTNER STRATEGICZNY WYSTAWCY WSTĘP TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 2015 WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy na XVIII edycji

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo