Politechnika Warszawska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl"

Transkrypt

1 Politechnika Warszawska

2 TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują zatrudnienie w każdym sektorze gospodarki. Kierują wielkimi firmami, zakładają małe i średnie przedsiębiorstwa, są politykami, profesorami wyższych uczelni w Polsce i poza jej granicami. Wielowymiarowa jakość kształcenia, umożliwiająca zdobywanie szerokiej wiedzy, umiejętności specjalistycznych do późniejszej pracy oraz rozwijanie własnych zainteresowań, sprawia, że dyplom Politechniki Warszawskiej jest rozpoznawalny na rynkach międzynarodowych. Umiejętne rozbudzanie ambicji naukowych studentów i zaangażowanie nauczycieli akademickich, jak również konstruktywne powiązanie procesu dydaktycznego z badaniami naukowymi dają doskonałe rezultaty. prof. dr hab. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska to miejsce ludzi kreatywnych. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami. Nasi studenci i absolwenci są innowatorami. Najlepsze wykształcenie techniczne w kraju czyni z nich specjalistów, poszukiwanych na rynku pracy. Dlaczego jesteśmy TECHNICZNIE NAJLEPSI? Tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej, przyznawany w Rankingu Perspektyw nieprzerwanie od 9 lat. Najlepsza uczelnia według pracodawców (Ranking Perspektyw 2014) Ponad 30 kierunków studiów, także studia w języku angielskim. Współpraca z ponad 600 uczelniami zagranicznymi. Ponad 100 kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich. 89% absolwentów PW uważa się za szczęściarzy (Badanie Losów Absolwentów 2014). Dyplom PW to gwarancja prestiżu (Badanie Ewolucja Marki PW). Jako najstarsza polska uczelnia techniczna, Politechnika Warszawska od ponad 100 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, przyczyniając się do rozwoju nauk technicznych. Władze Politechniki Warszawskiej i nauczyciele akademiccy dbają o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i realizowanych prac badawczych. Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana jest współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi.

3 W PW GRAMY ZESPOŁOWO W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Projekty te mają pionierski charakter i budzą zainteresowanie inwestorów zewnętrznych, między innymi: WUT Solar Boat projekt łodzi o napędzie solarnym. Badawczy Robot Głębinowy zwycięzca konkursu Black Sea ROV Projekt Eko pojazdy XXI wieku czyli rozwój motoryzacji ukierunkowany na zmniejszenie zużycia energii. Studenci Politechniki Warszawskiej mają możliwość realizacji swoich zainteresowań wykraczających poza studiowanie na uczelni technicznej poprzez działalność w zespołach artystycznych: Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej Zespół Tańca Ludowego Masovia Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej The Engineers Band Teatr Politechniki Warszawskiej bądź w mediach studenckich: Studencka Telewizja Internetowa - TVPW Studencki Portal Internetowy - Polibuda.info Radio studentów PW Radioaktywne Miesięcznik Kulturalny Studentów PW - Ipewu Jednostką, która organizuje i prowadzi zajęcia sportowe jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, które wraz z Klubem Uczelnianym Akademicki Związek Sportowy dba o wychowanie fizyczne studentów oraz popularyzuje masowe uprawianie sportu. Zawodnicy AZS PW uczestniczą regularnie w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej.

4 Studia i co dalej? Wydział Administracji i Nauk Społecznych Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok. 207 tel ; ; ; Data powstania: wrzesień 2008 (październik 1998 dawne Kolegium Nauk Społecznych i Administracji) Studia niestacjonarne Administracja Wydział Architektury Warszawa, ul. Koszykowa 55, pok. 21, 20 tel , Data powstania: 1915 Studia niestacjonarne Architektura i Urbanistyka Architecture and Urban Planning (studia w j. angielskim) - - Absolwenci Wydziału Architektury poza praktycznymi umiejętnościami projektowania, zdobywają wiedzę w zakresie teorii i historii architektury, urbanistyki i sztuki, podstaw technicznych i ekonomicznych projektowania, ekonomii procesu inwestycyjnego, nauk przyrodniczych i społecznych, a także twórczości artystycznej i technik warsztatowych. Absolwenci wydziału znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, w służbach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych, a także przy projektowaniu i realizacji wnętrz, scenografii teatralnej, filmowej, w reklamie i grafice. Wydział Chemiczny Warszawa, ul. Noakowskiego 3, pok. 1, 100 tel , Data powstania: 1898 : Absolwent kierunku Administracja otrzymuje interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie prawa, ekonomii, zarządzania, informatyzacji w administracji publicznej, rozwoju elektronicznej administracji oraz zarządzania bezpieczeństwem w sektorze publicznym. Program studiów rozbudowany jest o przygotowanie zawodowe w zakresie nauk technicznych, w tym o nowoczesne technologie teleinformatyczne, podstawy budownictwa i matematykę oraz zagadnienia istotne dla miasta i regionu, a także gospodarki. Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w służbach publicznych polskich i europejskich oraz we wszystkich sferach działalności samorządu terytorialnego; zdolni do pełnienia ról zawodowych w organach administracji państwowej i samorządowej na średnich i wyższych szczeblach kierowania we władzach centralnych i lokalnych, działających w obszarze zarządzania miastem i regionem, a także gospodarki publicznej. Absolwenci Wydziału Administracji i Nauk Społecznych zdolni są do pełnienia ról zawodowych, w których współwystępują problemy prawne, ekonomiczne, społeczno-psychologiczne, techniczne i ekologiczne. I stopnia II stopnia Biotechnologia Technologia Chemiczna Biotechnology (studia w j. angielskim) - Studia na Wydziale Chemicznym, zwłaszcza te II stopnia, w związku ze znacznym udziałem przedmiotów obieralnych, umożliwiają studentom tworzenie indywidualnych ścieżek studiowania. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna posiadają umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, jak również podjęcie pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych na stanowiskach związanych z projektowaniem i wdrażaniem procesów technologicznych, organizacją i prowadzeniem produkcji, a także w laboratoriach badawczych. Absolwenci kierunku Biotechnologia przygotowani są do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach badawczych oraz biurach projektowych i firmach konsultingowych, zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

5 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111, 112 tel , Data powstania: 1951 Automatyka i Robotyka - - Elektrotechnika Informatyka Electrical Engineering (studia w j. angielskim) - - Automatyka i Robotyka - - Elektronika - - Elektronika i Telekomunikacja - - Informatyka - Inżynieria Biomedyczna - - Telekomunikacja - - Computer Science (studia w j. angielskim) - - Telecommunications (studia w j. angielskim) - - Absolwenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w zależności od podjętego kierunku studiów zdobywają wykształcenie w zakresie projektowania i wykorzystania systemów elektronicznych i komputerowych, stosowanych w informatyce, automatyce, komunikacji i medycynie. Informatyka w medycynie to nie tylko komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, czy techniki obrazowania, lecz także biomechanika i inżynieria biomateriałów. Radiokomunikacja obejmuje m.in. projektowanie i eksploatację sprzętu radiowego, telewizyjnego i elektroakustycznego. Telekomunikacja dotyczy projektowania cyfrowych układów telekomunikacyjnych, cyfrowego przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, to także wiedza obejmująca zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi. Specjaliści od systemów informacyjno-decyzyjnych zajmują się m.in. organizacją systemów gromadzenia informacji, metodyką analizy i projektowania systemów sterowania, zarządzania i wspomagania decyzji. Wydział kształci również inżynierów informatyków przygotowanych do projektowania, programowania i eksploatacji systemów i sieci komputerowych oraz urządzeń związanych z techniką komputerową, w tym układów i systemów automatyki, sterowania i robotyki przemysłowej i usługowej. Absolwenci kierunku elektronika mają kompetencje w zakresie projektowania i wykorzystania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, układów pomiarowych oraz optoelektronicznych. Wydział Elektryczny Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok.133, 130 tel ; Data powstania: 1921 Wydział Fizyki Absolwenci Wydziału Elektrycznego są przygotowani do twórczej i kreatywnej pracy w zakresie projektowania, konstrukcji i wykorzystania systemów automatyki i informatyki oraz infrastruktury związanej z wytwarzaniem i przetwarzaniem energii elektrycznej. Znają podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, potrafią pracować w zespole i realizować zadania zgodnie z założonym harmonogramem. Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka potrafi projektować i konstruować układy automatyki przemysłowej, w tym układy mikroprocesorowe i programowalne z wykorzystaniem czujników pomiarowych i mikromaszyn. Umie projektować inteligentne instalacje przemysłowe i budynkowe oraz przygotować oprogramowanie robota przemysłowego. Absolwent kierunku Elektrotechnika potrafi projektować i konstruować układy, systemy i urządzenia elektryczne, w tym układy stosowane w elektroenergetyce i energoelektronice. Jest przygotowany do pracy w biurach projektowych, instytutach naukowo-badawczych, zakładach przemysłowych przy projektowaniu, eksploatacji i nadzorze działania urządzeń i instalacji elektrycznych. Absolwent kierunku Informatyka potrafi przygotować oprogramowanie systemu informatycznego oraz zarządzać projektami w sektorze IT. Umie wykorzystać zasoby informatyczne we wszelkiej działalności przemysłowej, naukowej i badawczej Warszawa, ul. Koszykowa 75 (Gmach Fizyki), pok. 130 tel ,

6 Data powstania: 1999 Zawody inżyniera fizyka i inżyniera fotonika dają możliwości pracy w firmach handlowych i produkcyjnych, w sektorze informatycznym, w telekomunikacji i firmach optycznych. Fizycy mogą również znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłowych i placówkach medycznych. Kierunek fotonika to odpowiedź na potrzeby rynku telekomunikacji światłowodowej, fotografii cyfrowej, technologii wyświetlaczy optycznych, czujników optycznych i informatyki optycznej. Fizyka techniczna pozwala na rozwinięcie zainteresowań w zakresie zastosowań technicznych, medycznych, a także społecznych i ekonomicznych fizyki. Wydział Geodezji i Kartografii Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok. 128 tel , Data powstania: 1921 I stopnia II stopnia Fizyka Techniczna Fotonika - Photonics (studia w j. angielskim) - Studia niestacjonarne Geodezja i Kartografia Gospodarka Przestrzenna Geoinformatyka* * Studia będą prowadzone po podjęciu przez Senat PW odpowiedniej Uchwały. W zależności od odbywanej specjalności absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia są ekspertami w zakresie prac geodezyjnych na rzecz budownictwa i przemysłu. Zdobywają także wiedzę na temat wykorzystania satelitarnych metod wyznaczania pozycji obiektów, obsługi inwestycji oraz nawigacji (geodezja i nawigacja satelitarna). Zajmują się również problematyką scaleń i podziałów nieruchomości bądź gruntów rolnych, projektowaniem optymalnych struktur przestrzennych, przygotowywaniem dokumentacji dla wszystkich działów gospodarki (kataster i gospodarka nieruchomościami). W swojej pracy wykorzystują nowoczesne techniki w celu pozyskiwania danych o terenie (fotogrametria i teledetekcja), zajmują się projektowaniem baz danych geograficznych, zinformatyzowanych systemów redakcji i opracowania map, czy kartografii mobilnej, tworzeniem systemów przeprowadzania analiz przestrzennych. Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna przygotowywani są do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych. Zajmują się planowaniem rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich walorów środowiskowych, tworzą koncepcje i analizy urbanistyczne. Połączeniem wiedzy z zakresu geografii, informatyki i systemów informacji przestrzennej jest z kolei nowy kierunek studiów Geoinformatyka. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Warszawa, ul. Waryńskiego 1, pok. 178 (studia I stopnia), pok. 179 (studia II stopnia) tel , Data powstania: 1973 Absolwentami Wydziału są specjaliści w dziedzinach: inżynierii procesów przemysłowych w zakresie metod fizycznego i chemicznego przetwarzania surowców i składników w procesach przemysłowych; inżynierii procesów ochrony środowiska dotyczącej metod eliminowania i unieszkodliwiania substancji chemicznych wytwarzanych w zakładach przemysłowych i energetycznych oraz w gospodarstwach domowych, a także bioinżynierii obejmującej biotechnologię, nanotechnologie oraz inżynierię bioprocesową i biomedyczną. Wydział Inżynierii Lądowej Warszawa, al. Armii Ludowej 16, pok. 111 tel Data powstania: 1915 I stopnia II stopnia Inżynieria Chemiczna i Procesowa Budownictwo - - Civil Engineering (studia w j. angielskim) - - Absolwenci Wydziału zdobywają umiejętności specjalistyczne oraz wiedzę z zakresu projektowania, realizacji, eksploatacji i modernizacji budynków i obiektów inżynierskich. Dodatkowo wykazują się znajomością kalkulacji kosztów, znajomością zagadnień prawnoadministracyjnych, komputerowych metod wspomagania prac projektowych i inwestycyjnych. Kształcą się w specjalnościach takich jak konstrukcje budowlane i inżynierskie (m.in. mosty i budowle podziemne), inżynieria produkcji budowlanej, inżynieria komunikacyjna (np. technologia budowy dróg), czy budownictwo energooszczędne.

7 Wydział Inżynierii Materiałowej Warszawa, ul. Wołoska 141, pok. 204 tel , Data powstania: 1991 U podstaw kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej leży poznanie praw rządzących budową materii i jej wpływem na właściwości materiałów (inżynieria powierzchni, zaawansowane materiały funkcjonalne, nowoczesne materiały konstrukcyjne, biomateriały, nanomateriały i nanotechnologie). Absolwenci uzyskują uniwersalne wykształcenie, które pozwala na pracę w wielu dziedzinach techniki (np. przemysł lotniczy, samochodowy, elektrotechniczny). Wielu absolwentów specjalizuje się w zaawansowanych badaniach materiałowych potrzebnych nie tylko w przemyśle, lecz także w medycynie bądź kryminalistyce. Wydział Inżynierii Produkcji Warszawa, ul. Narbutta 85, pok. 114 tel , Data powstania: 1951 I stopnia II stopnia Inżynieria Materiałowa Automatyka i Robotyka - - Mechanika i Budowa Maszyn Papiernictwo i Poligrafia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia w j.angielskim (specjalność Global Production Engineering & Management) Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka przygotowywani są do pracy związanej z automatyzacją procesów wytwarzania oraz projektowaniem, modernizacją i eksploatacją zautomatyzowanych urządzeń produkcyjnych. Mechanika i budowa maszyn to zagadnienia związane z inżynierią produkcji, technikami wytwarzania, technologią metali i tworzyw sztucznych, komputerowym projektowaniem maszyn i procesów technologicznych, a nawet biomechaniką inżynierską (współpraca z medycyną w zakresie projektowania sprzętu medycznego, implantów chirurgicznych). Papiernictwo i poligrafia to kierunek, na którym kształcą się specjaliści w zakresie projektowania, organizacji i kontroli przemysłowych procesów poligraficznych, technologii procesów druku, a także eksploatacji maszyn drukarskich. Absolwenci Zarządzania i Inżynierii Produkcji uzyskują kwalifikacje w zakresie procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości. Wydział Inżynierii Środowiska Warszawa, ul. Nowowiejska 20, pok. 109 tel , Data powstania: 1915 (1961) Inżynieria Środowiska Environmental Engineering (studia w j. angielskim) - - Budownictwo Hydrotechniczne* - - * Studia będą prowadzone po podjęciu przez Senat PW odpowiedniej uchwały. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska przygotowani są między innymi do prac inżynierskich w zakresie projektowania, wykonywania i eksploatacji nowoczesnych instalacji wewnętrznych w budynkach (ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja oraz inżynieria gazownictwa). W ramach specjalności Inżynieria wodna oraz Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków są wykształceni w zakresie eksploatacji, remontów oraz oceny pracy obiektów budownictwa wodnego, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, a także funkcjonowania instalacji wodociągowokanalizacyjnych. Mogą również podejmować prace o charakterze projektowym, organizacyjnym, inwestycyjno-realizacyjnym i eksploatacyjnym specjalizując się w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki komunalnej, remediacji gruntów i rekultywacji terenów zdegradowanych.

8 Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska są specjalistami w zakresie ochrony wód, powierzchni ziemi i powietrza, w zakresie technologii chroniących środowisko, przetwarzania informacji o środowisku, a także posiadają umiejętności managerskie, niezbędne do podejmowania prawidłowych decyzji w zakresie ochrony środowiska. Kierunek Budownictwo Hydrotechniczne związany jest z budowaniem i eksploatacją obiektów służących gospodarce wodnej, kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z wód. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Warszawa, ul. Koszykowa 75, pok. 27 tel , Automatyka i Robotyka - - Energetyka - - Lotnictwo i Kosmonautyka - - Mechanika i Budowa Maszyn Aerospace Engineering (studia w j. angielskim) - - Power Engineering (studia w j. angielskim) - - Data powstania: 1999 Informatyka - - Matematyka - Computer Science (studia w j. angielskim) - - Absolwenci studiów na kierunku Matematyka posiadają wiedzę niezbędną do formułowania i rozwiązywania problemów teoretycznych, tworzenia i rozwiązywania matematycznych modeli zjawisk w różnych dziedzinach życia. Absolwenci przygotowani są do pracy w bankach i innych instytucjach sektora finansowego, urzędach statystycznych, administracji państwowej oraz placówkach naukowych. Absolwenci kierunku Informatyka poza wiedzą informatyczną, posiadają gruntowne przygotowanie matematyczne. Znajdują zatrudnienie jako kierownicy zespołów programistycznych, projektanci oprogramowania i sieci komputerowych, administratorzy systemów informatycznych, czy jako specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Warszawa, ul. Nowowiejska 24 (Gmach Lotniczy), pok. 125 tel , ; Data powstania: 1960 Ze względu na szeroką tematykę studiów absolwenci Wydziału mają zróżnicowane możliwości pracy. Znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego, w przedsiębiorstwach projektowania, realizacji inwestycji i eksploatacji systemów energetycznych, w zakładach związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii, w firmach zajmujących się inżynierią wiatru i energetyką słoneczną, w ośrodkach badawczych firm przemysłu lotniczego oraz w bazach technicznych linii lotniczych i przedsiębiorstw transportowych. Wydział Mechatroniki Warszawa, ul. Św. Andrzeja Boboli 8, pok. 122 tel , fax Data powstania: 1962

9 Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę w zakresie projektowania i badań systemów automatyki, sterowania i diagnostyki, a także budowy i sterowania robotów i manipulatorów przemysłowych. Kierunek Mechatronika oferuje siedem ścieżek rozwoju zawodowego, czyli specjalności, między innymi: urządzenia elektromedyczne - budowa i eksploatacja elektronicznej aparatury medycznej; inżynieria fotoniczna - projektowanie i wytwarzanie przyrządów optycznych, optyczne i fotoniczne metody pomiaru z przetwarzaniem informacji; techniki multimedialne budowa i eksploatacja środków audiowizualnych, wyposażenia technicznego studiów radiowych i telewizyjnych, planów filmowych; czy mikromechanika, która przygotowuje do rozwiązywania zagadnień projektowo-konstrukcyjnych dotyczących urządzeń precyzyjnych i mechatronicznych. Szeroko reprezentowane są również zagadnienia metrologii zarówno geometrycznej na specjalności współrzędnościowe systemy pomiarowe, jak i metrologii elektrycznej i budowy urządzeń pomiarowych w ramach specjalności elektroniczne systemy pomiarowe. Zagadnienia produkcji i montażu współczesnej mechatroniki i elektroniki obejmuje inżyniera wytwarzania wyrobów mechatronicznych. Z kolei studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna łączą biologię, medycynę i technikę - stosowanie techniki w kontakcie z organizmem żywym w celu jego badania, leczenia lub wspomagania pracy organów). Kierunek Mechatronics proponuje obecnie studia w specjalności photonics engineering. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Warszawa, ul. Narbutta 84, pok. 0.6 tel , Data powstania: 1953 Mechanika i Budowa Maszyn Mechatronika Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Inżynieria Rzeczoznawstwa Samochodowego* Electric and Hybrid Vehicles Engineering (studia w j. angielskim) Automatyka i Robotyka - Inżynieria Biomedyczna - - Mechatronika - Mechatronics (studia w j. angielskim) * Studia będą prowadzone po podjęciu przez Senat PW odpowiedniej Uchwały. Absolwenci wydziału znajdują zatrudnienie w firmach i instytucjach związanych głównie z szeroko pojętym przemysłem motoryzacyjnym, maszyn budowlanych, drogowych i urządzeń transportu bliskiego, a także w innych gałęziach przemysłu transport, energetyka, lotnictwo - w obszarach działalności związanej z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem. Wydział Transportu Warszawa, ul. Koszykowa 75 (Gmach Nowej Kreślarni), pok. 110 tel Data powstania: 1972 Studia niestacjonarne Transport Logistyka* - - * Studia będą prowadzone po podjęciu przez Senat PW odpowiedniej Uchwały. Miejscem pracy absolwenta Wydziału Transportu są działy gospodarki, w których występują i są rozwiązywane problemy przemieszczania ludzi i ładunków. Są to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją i rozwojem systemów, układów oraz środków transportu. Inżynierowie transportu współpracują ze specjalistami z zakresu urbanistyki, budownictwa, energetyki, budowy maszyn, logistyki, teleinformatyki, ekonomii, ergonomii, socjologii, ochrony środowiska, czy wojskiem i innymi służbami (policja, straż pożarna, straż graniczna). Wydział Zarządzania Warszawa, ul. Narbutta 85, p. 137 tel , Data powstania: wrzesień 2008 Finanse i Rachunkowość* Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management - - -

10 Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo zdobywają wiedzę z zakresu podstawowych zasad obowiązujących przy projektowaniu, wykonawstwie, montażu i eksploatacji obiektów budowlanych i kierowaniu budowlanymi procesami technologicznymi, ekonomiki budownictwa i prawa budowlanego. Studia na kierunku Inżynieria Środowiska obejmują wiedzę z zakresu podstawowych zasad obowiązujących przy projektowaniu, montażu i eksploatacji urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do oczyszczania wody, ścieków, powietrza, a także do unieszkodliwiania odpadów. Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn dysponują wiedzą związaną z mechaniką, inżynierią materiałową, budową maszyn, procesami technologicznymi, elektroniką, robotyką i automatyką, organizacją i zarządzaniem oraz ochroną środowiska. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna znajdują pracę w zakładach przemysłu technicznego, w placówkach naukowo-badawczych i usługowych, w biurach projektowych, laboratoriach, szkołach i jednostkach administracji państwowej lub samorządowej. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Płock) Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 103 tel Data powstania: 1995 * Studia będą prowadzone po podjęciu przez Senat PW odpowiedniej Uchwały. Absolwenci wydziału dzięki elastycznemu systemowi studiów posiadają pogłębioną wiedzę w wybranym przez siebie obszarze studiów, między innymi: zarządzanie innowacjami, zarządzanie produkcją, informatyka gospodarcza, finanse i zarządzanie ryzykiem, kwalitologia i inżynieria jakości, ergonomia i ochrona środowiska pracy oraz zarządzanie strategiczne. Dodatkowo mają możliwość wyboru czterech profili technologicznych: budowlany, elektroniczny, elektryczny, informatyczny, które polegają na nauczaniu nowoczesnych technologii we współpracy z innymi wydziałami uczelni. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 214 tel Data powstania: 1967 Rodzaje studiów: Budownictwo Inżynieria środowiska - - Mechanika i budowa maszyn Technologia chemiczna Szkoła Biznesu Studia niestacjonarne Ekonomia Absolwent kierunku Ekonomia w ramach studiów na jednej z dwóch specjalności gospodarka przemysłowa, finanse i rachunkowość - uzyskuje gruntowną wiedzę z zakresu mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w różnego typu przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej na stanowiskach szczebla operacyjnego Warszawa, ul. Koszykowa 79, pok. 119 tel Data powstania: 1991 Rodzaje studiów: Executive MBA dwuletnie studia podyplomowe w jęz. angielskim. International MBA roczne studia podyplomowe w jęz. angielskim. Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego roczne studium podyplomowe. Akademia Psychologii Przywództwa semestralne studium podyplomowe. Szkoła Biznesu to wspólne przedsięwzięcie Politechniki Warszawskiej i trzech renomowanych partnerów europejskich: London Business School, HEC Paris oraz Norwegian School of Economics. Szkoła Biznesu PW zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach polskich programów MBA, a także 17. pozycję w europejskim rankingu TOP MBA oraz 4. pozycję w Europie Środkowowschodniej w rankingu MBA Eduniversal, posiada międzynarodową akredytację dla programów MBA EPAS. Od 1993 roku Szkoła jest członkiem European Foundation for Management Development (EFMD), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepsze europejskie szkoły biznesu.

11 Ośrodek Kształcenia na Odległość - OKNO PW Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok. 324 tel WŁADZE UCZELNI w kadencji Data powstania: 2000 OKNO PW wprowadziło do praktyki model studiowania na odległość z wykorzystaniem Internetu, zwany modelem SPRINT. Zastosowany model oparty jest na założeniu, że studiując na odległość student ma możliwość samodzielnego dobierania: czasu studiowania i tempa studiowania. Nauczanie wspomagane jest technikami e-learningu, a liczba spotkań na uczelni jest ograniczona. realizowane przez Internet: Czteroletnie studia inżynierskie na kierunkach: Informatyka (Wydział Elektryczny) Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) Automatyka i Robotyka (Wydział Mechatroniki). Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Elektryczny). Studia podyplomowe, roczne w tematyce Informatyka i techniki Internetu. Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Prorektor ds. Filii w Płocku Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński Prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Prorektor ds. Ogólnych Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński Prorektor ds. Rozwoju Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak Prorektor ds. Studenckich Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek Prorektor ds. Studiów Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein Wybierane na czteroletnią kadencję władze rektorskie czuwają nad realizacją Misji Politechniki Warszawskiej, której ważnym założeniem jest dostosowanie procesu kształcenia i badań naukowych do wizji społeczeństwa przyszłości. Materiał został opracowany przez Biuro ds. Promocji i Informacji PW na podstawie informacji zebranych z jednostek organizacyjnych PW. Opracowanie tekstu: Anna Olencka Tłumaczenie: Anna Król Fotografie: zasoby Biura ds. Promocji i Informacji PW i KFF Focus Stan na dzień: 1 październik 2014

12 LEGENDA Teren Centralny 1. Gmach Główny: Biuro Rektora, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO-PW, Studium Jezyków Obcych, Biblioteka Główna. 2. 2a. Wydział Chemiczny 3. Wydział Transportu 4. Szkoła Biznesu PW 5. 5a. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 6. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 7. 7a. Wydział Elektryczny 8. Wydział Fizyki 9. Wydział Inzynierii Srodowiska 10. Gmach Biurowy (Administracja PW), 11. Centralna Stołówka 12. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 13. Wydział Architektury 14. Wydział Inzynierii Ladowej 15. Dom Studencki Riviera 16. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 17. Przychodnia Lekarska 18. Dom Studencki Mikrus 19. Wydział Inzynierii Chemicznej i Procesowej 20. Centralny Klub Studencki Stodoła 21. Stadion Sportowy 22. Hotele PW Teren Południowy 23. Wydział Mechatroniki 24. Wydział Zarzadzania a. Wydział Inzynierii Produkcji 25. Wydział Inzynierii Materiałowej 26. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

13 Politechnika Warszawska Plac Politechniki Warszawa Biuro ds. Promocji i Informacji tel

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA POLTECHNKA WARSZAWSKA techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują zatrudnienie w każdym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska Oferta studiów Rok akademicki 2011/2012 Studia w Politechnice Warszawskiej Osoby starające się w Politechnice Warszawskiej o przyjęcie na studia stacjonarne (dzienne), będą mogły

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE Kierunek - ADMINISTRACJA 6 semestry 4 semestry Administracji i Nauk Społecznych Finanse i Bankowość Bezpieczeństwo Narodowe Finanse i Bankowość Bezpieczeństwo Narodowe

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5

Studia stacjonarne II stopnia KIERUNEK WYDZIAŁ 1 2 3 4 5 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ W poniższej tabeli podano parametry do opisu zasad przyjęć, dla wszystkich wydziałów, kierunków i form studiów PW: 1. Wykaz kierunków o zbliżonym profilu programowym których

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Załącznik nr 2 do uchwały nr 42/d/05/2017 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia stanowiące ofertę edukacyjną w roku akademickim 2018/19 Wydział Architektury architektura (architecture)

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17

PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 PARAMETRY DO OPISU ZASAD PRZYJĘĆ NA STUDIA STACJONARNE II STOPNIA 2016/17 Poniższa tabela przedstawia szczegóły procedur kwalifikacyjnych kandydatów dla poszczególnych programów. Kolumny tej tabeli oznaczone

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI otwiera NOWY KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. Zachęcamy do studiowania na 3.5 - letnich inżynierskich studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Stanisław Staszic (1755-1826) Twórca Szkolnictwa Technicznego

Stanisław Staszic (1755-1826) Twórca Szkolnictwa Technicznego Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem może czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów. Stanisław Staszic (1755-1826) Twórca Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI

INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA WCHODNIOEUROPEJSKA w Przemyślu KIERUNEK KSZTAŁCENIA INŻYNIERIA TRANSPORTU i LOGISTYKI studia pierwszego stopnia 4 letnie inżynierskie ( stacjonarne profil praktyczny ) Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 72 /2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

STUDIA W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ

STUDIA W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ STUDIA W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Osoby starające się w Politechnice Warszawskiej o przyjęcie na studia stacjonarne (dzienne), będą mogły je podjąć na jednym z 28 kierunków studiów. W Warszawie oferowane

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

MOGĄ TU STUDIOWAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - posiadamy podjazd do budynku, odpowiednią windę i toaletę przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

MOGĄ TU STUDIOWAĆ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE - posiadamy podjazd do budynku, odpowiednią windę i toaletę przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej umożliwia wyższe kształcenie się na różnych poziomach i kierunkach dostosowanych do współczesnego rozwoju techniki i coraz bardziej różnorodnych potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: )

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: ) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 4.12.2013) W-1 Wydział Mechaniczny I-7 Instytut Inżynierii Materiałowej I-8 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017

R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 R E K T O R PISMO OKÓLNE 11/2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie procedur przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 1. Na podstawie 20

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Słowo Rektora Politechniki Warszawskiej

Słowo Rektora Politechniki Warszawskiej Słowo Rektora Politechniki Warszawskiej Dziś, w świecie szybko rozwijających się technologii, wciąż wzrasta zapotrzebowanie na inżynierów. To oni tworzą podstawy cywilizacji technicznej, umożliwiając rozwój

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5

IMiR - Inżynieria Akustyczna - opis kierunku 1 / 5 IMiR Inżynieria Akustyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/77/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na Politechnice Śląskiej laureatów i finalistów olimpiad w latach akademickich:

Bardziej szczegółowo

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Lp. Nr ewid. Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Nazwa Koła Naukowego Jednostki Uwagi 1. 1 Centrum Promocji Inżynierów Instytut Inżynierii Zarządzania 2. 2 Ergonomii Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA NAZWA KIERUNKU: TRANSPORT POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Senatu nr IX/87/16/17

Załącznik do Uchwały Senatu nr IX/87/16/17 Załącznik do Uchwały Senatu nr IX/87/16/17 Zasady przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad na Politechnice Śląskiej na studia I stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019, 2019/2020 i

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 52/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Uchwała nr 52/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 kwietnia 2017 r. Uchwała nr 52/2017 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr 30/2016 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno informatyczna. Człowiek najlepsza inwestycja

Studia I stopnia na kierunku Edukacja techniczno informatyczna. Człowiek najlepsza inwestycja Politechnika Warszawska Informacja sprawie studiów Politechnika Warszawska Biuro ds. Przyjęć na Studia pl. Politechniki 1, pok. 66 00-661 Warszawa tel. 22-629-6070, 22-234-7412 fax. 22-234-7429 e-mail:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl

WYDZIAŁ MATEMATYKI. www.wmat.pwr.edu.pl WYDZIAŁ MATEMATYKI www.wmat.pwr.edu.pl MATEMATYKA Studenci kierunku Matematyka uzyskują wszechstronne i gruntowne wykształcenie matematyczne oraz zapoznają się z klasycznymi i nowoczesnymi zastosowaniami

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Politechnika Krakowska Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej Kierunek Inżynieria Chemiczna i Procesowa Inżynieria chemiczna i procesowa jest dyscypliną naukową, należąca do dziedziny nauk technicznych,

Bardziej szczegółowo

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014

administracja architektura Kierunki studiów - uczelnie - studia Progi punktowe na uczelniach - rekrutacja 2013/2014 Każdego roku opracowujemy dla was zestawienie obejmujące progi punktowe na poszczególnych kierunkach studiów. Progi punktowe publikuje tylko część uczelni, dlatego nasz wykaz obejmuje wybrane politechniki,

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 4. Liczby miejsc na odpowiednich kierunkach, poziomach i formach studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów i dyrektora Kolegium.

OGŁOSZENIE. 4. Liczby miejsc na odpowiednich kierunkach, poziomach i formach studiów ustala Rektor na wniosek dziekanów i dyrektora Kolegium. OGŁOSZENIE dotyczące warunków i trybu rekrutacji na studia pierwszego i drugiego stopnia oraz form tych studiów na poszczególnych kierunkach, prowadzonych w roku akademickim 2012/2013 W dniu 25 maja 2011

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostosowanie systemu szkolnictwa wyższego do potrzeb rynku pracy dr Andrzej Kurkiewicz Metodologia badania (1)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Politechnika Poznańska ponad 90 lat tradycji Dlaczego warto studiować na Politechnice Poznańskiej? WIEDZA Czyli to, co najcenniejszego może przekazać Wam Uczelnia. Wiedza na Politechnice

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INŻYNIER MECHATRONIK KOD

INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INŻYNIER MECHATRONIK KOD INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE INŻYNIER MECHATRONIK KOD 215202 Inżynier mechatronik to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku

Bardziej szczegółowo

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy

e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl patronat firmy Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 w Chorzowie V Liceum Ogólnokształcące im. Nikoli Tesli Technikum Mechaniczno Elektryczne im. Nikoli Tesli e-mail:sekretariat@ zstio3.pl www.zstio3.pl

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu

Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Wydział Inżynierii Wytwarzania AGH w Mielcu Dr hab. inż. Bolesław Karwat prof. nadzwyczajny Pełnomocnik Rektora AGH ds. Tworzenia Wydziału Inżynierii Wytwarzania Sekretarz Kolegium Dziekanów Wydziałów

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 17/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 17/2013/III Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 11 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 17/2013/III z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Projektowanie i Eksploatacja Energooszczędnych Systemów Automatyki Przemysłowej, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 ZASADY PRZYJĘĆ NA I ROK STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I i II STOPNIA W POLITECHNICE KOSZALIŃSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 1. Kandydaci na I rok studiów przyjmowani są: w wyniku postępowania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka

Instytut Elektroenergetyki. Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka Instytut Elektroenergetyki Spotkanie informacyjne dla studentów Specjalność Elektroenergetyka Specjalność Elektroenergetyka Elektroenergetyka jest specjalnością ukierunkowaną na kształcenie specjalistów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Automatyka i metrologia

Automatyka i metrologia Kierunek Elektrotechnika Specjalność: Automatyka i metrologia http://www.automatyka.p.lodz.pl/ http://www.metrol.p.lodz.pl/ 1/35 Wykształcenie wszechstronne nowoczesne dobrze rozpoznawalne na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo