Politechnika Warszawska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl"

Transkrypt

1 Politechnika Warszawska

2 TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują zatrudnienie w każdym sektorze gospodarki. Kierują wielkimi firmami, zakładają małe i średnie przedsiębiorstwa, są politykami, profesorami wyższych uczelni w Polsce i poza jej granicami. Wielowymiarowa jakość kształcenia, umożliwiająca zdobywanie szerokiej wiedzy, umiejętności specjalistycznych do późniejszej pracy oraz rozwijanie własnych zainteresowań, sprawia, że dyplom Politechniki Warszawskiej jest rozpoznawalny na rynkach międzynarodowych. Umiejętne rozbudzanie ambicji naukowych studentów i zaangażowanie nauczycieli akademickich, jak również konstruktywne powiązanie procesu dydaktycznego z badaniami naukowymi dają doskonałe rezultaty. prof. dr hab. Jan Szmidt Rektor Politechniki Warszawskiej Politechnika Warszawska to miejsce ludzi kreatywnych. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami. Nasi studenci i absolwenci są innowatorami. Najlepsze wykształcenie techniczne w kraju czyni z nich specjalistów, poszukiwanych na rynku pracy. Dlaczego jesteśmy TECHNICZNIE NAJLEPSI? Tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej, przyznawany w Rankingu Perspektyw nieprzerwanie od 9 lat. Najlepsza uczelnia według pracodawców (Ranking Perspektyw 2014) Ponad 30 kierunków studiów, także studia w języku angielskim. Współpraca z ponad 600 uczelniami zagranicznymi. Ponad 100 kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich. 89% absolwentów PW uważa się za szczęściarzy (Badanie Losów Absolwentów 2014). Dyplom PW to gwarancja prestiżu (Badanie Ewolucja Marki PW). Jako najstarsza polska uczelnia techniczna, Politechnika Warszawska od ponad 100 lat kształci kolejne pokolenia inżynierów, przyczyniając się do rozwoju nauk technicznych. Władze Politechniki Warszawskiej i nauczyciele akademiccy dbają o utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i realizowanych prac badawczych. Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana jest współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi.

3 W PW GRAMY ZESPOŁOWO W Politechnice Warszawskiej funkcjonuje ponad 100 kół naukowych. Realizowane przez studentów projekty badawcze pozwalają na połączenie wiedzy zdobytej w toku studiów z umiejętnościami praktycznymi. Projekty te mają pionierski charakter i budzą zainteresowanie inwestorów zewnętrznych, między innymi: WUT Solar Boat projekt łodzi o napędzie solarnym. Badawczy Robot Głębinowy zwycięzca konkursu Black Sea ROV Projekt Eko pojazdy XXI wieku czyli rozwój motoryzacji ukierunkowany na zmniejszenie zużycia energii. Studenci Politechniki Warszawskiej mają możliwość realizacji swoich zainteresowań wykraczających poza studiowanie na uczelni technicznej poprzez działalność w zespołach artystycznych: Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej Chór Akademicki Politechniki Warszawskiej Zespół Tańca Ludowego Masovia Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku Orkiestra Rozrywkowa Politechniki Warszawskiej The Engineers Band Teatr Politechniki Warszawskiej bądź w mediach studenckich: Studencka Telewizja Internetowa - TVPW Studencki Portal Internetowy - Polibuda.info Radio studentów PW Radioaktywne Miesięcznik Kulturalny Studentów PW - Ipewu Jednostką, która organizuje i prowadzi zajęcia sportowe jest Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, które wraz z Klubem Uczelnianym Akademicki Związek Sportowy dba o wychowanie fizyczne studentów oraz popularyzuje masowe uprawianie sportu. Zawodnicy AZS PW uczestniczą regularnie w zawodach sportowych rangi mistrzowskiej.

4 Studia i co dalej? Wydział Administracji i Nauk Społecznych Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok. 207 tel ; ; ; Data powstania: wrzesień 2008 (październik 1998 dawne Kolegium Nauk Społecznych i Administracji) Studia niestacjonarne Administracja Wydział Architektury Warszawa, ul. Koszykowa 55, pok. 21, 20 tel , Data powstania: 1915 Studia niestacjonarne Architektura i Urbanistyka Architecture and Urban Planning (studia w j. angielskim) - - Absolwenci Wydziału Architektury poza praktycznymi umiejętnościami projektowania, zdobywają wiedzę w zakresie teorii i historii architektury, urbanistyki i sztuki, podstaw technicznych i ekonomicznych projektowania, ekonomii procesu inwestycyjnego, nauk przyrodniczych i społecznych, a także twórczości artystycznej i technik warsztatowych. Absolwenci wydziału znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, w służbach konserwatorskich i przedsiębiorstwach budowlanych, a także przy projektowaniu i realizacji wnętrz, scenografii teatralnej, filmowej, w reklamie i grafice. Wydział Chemiczny Warszawa, ul. Noakowskiego 3, pok. 1, 100 tel , Data powstania: 1898 : Absolwent kierunku Administracja otrzymuje interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie prawa, ekonomii, zarządzania, informatyzacji w administracji publicznej, rozwoju elektronicznej administracji oraz zarządzania bezpieczeństwem w sektorze publicznym. Program studiów rozbudowany jest o przygotowanie zawodowe w zakresie nauk technicznych, w tym o nowoczesne technologie teleinformatyczne, podstawy budownictwa i matematykę oraz zagadnienia istotne dla miasta i regionu, a także gospodarki. Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w służbach publicznych polskich i europejskich oraz we wszystkich sferach działalności samorządu terytorialnego; zdolni do pełnienia ról zawodowych w organach administracji państwowej i samorządowej na średnich i wyższych szczeblach kierowania we władzach centralnych i lokalnych, działających w obszarze zarządzania miastem i regionem, a także gospodarki publicznej. Absolwenci Wydziału Administracji i Nauk Społecznych zdolni są do pełnienia ról zawodowych, w których współwystępują problemy prawne, ekonomiczne, społeczno-psychologiczne, techniczne i ekologiczne. I stopnia II stopnia Biotechnologia Technologia Chemiczna Biotechnology (studia w j. angielskim) - Studia na Wydziale Chemicznym, zwłaszcza te II stopnia, w związku ze znacznym udziałem przedmiotów obieralnych, umożliwiają studentom tworzenie indywidualnych ścieżek studiowania. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna posiadają umiejętności umożliwiające prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej, jak również podjęcie pracy w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych na stanowiskach związanych z projektowaniem i wdrażaniem procesów technologicznych, organizacją i prowadzeniem produkcji, a także w laboratoriach badawczych. Absolwenci kierunku Biotechnologia przygotowani są do podjęcia pracy na różnych stanowiskach w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych, w laboratoriach badawczych oraz biurach projektowych i firmach konsultingowych, zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

5 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19, pok. 111, 112 tel , Data powstania: 1951 Automatyka i Robotyka - - Elektrotechnika Informatyka Electrical Engineering (studia w j. angielskim) - - Automatyka i Robotyka - - Elektronika - - Elektronika i Telekomunikacja - - Informatyka - Inżynieria Biomedyczna - - Telekomunikacja - - Computer Science (studia w j. angielskim) - - Telecommunications (studia w j. angielskim) - - Absolwenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych w zależności od podjętego kierunku studiów zdobywają wykształcenie w zakresie projektowania i wykorzystania systemów elektronicznych i komputerowych, stosowanych w informatyce, automatyce, komunikacji i medycynie. Informatyka w medycynie to nie tylko komputerowe wspomaganie diagnostyki i terapii, czy techniki obrazowania, lecz także biomechanika i inżynieria biomateriałów. Radiokomunikacja obejmuje m.in. projektowanie i eksploatację sprzętu radiowego, telewizyjnego i elektroakustycznego. Telekomunikacja dotyczy projektowania cyfrowych układów telekomunikacyjnych, cyfrowego przetwarzania sygnałów telekomunikacyjnych, to także wiedza obejmująca zagadnienia techniczne, ekonomiczne i prawne zarządzania sieciami telekomunikacyjnymi. Specjaliści od systemów informacyjno-decyzyjnych zajmują się m.in. organizacją systemów gromadzenia informacji, metodyką analizy i projektowania systemów sterowania, zarządzania i wspomagania decyzji. Wydział kształci również inżynierów informatyków przygotowanych do projektowania, programowania i eksploatacji systemów i sieci komputerowych oraz urządzeń związanych z techniką komputerową, w tym układów i systemów automatyki, sterowania i robotyki przemysłowej i usługowej. Absolwenci kierunku elektronika mają kompetencje w zakresie projektowania i wykorzystania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych, układów pomiarowych oraz optoelektronicznych. Wydział Elektryczny Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok.133, 130 tel ; Data powstania: 1921 Wydział Fizyki Absolwenci Wydziału Elektrycznego są przygotowani do twórczej i kreatywnej pracy w zakresie projektowania, konstrukcji i wykorzystania systemów automatyki i informatyki oraz infrastruktury związanej z wytwarzaniem i przetwarzaniem energii elektrycznej. Znają podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, potrafią pracować w zespole i realizować zadania zgodnie z założonym harmonogramem. Absolwent kierunku Automatyka i Robotyka potrafi projektować i konstruować układy automatyki przemysłowej, w tym układy mikroprocesorowe i programowalne z wykorzystaniem czujników pomiarowych i mikromaszyn. Umie projektować inteligentne instalacje przemysłowe i budynkowe oraz przygotować oprogramowanie robota przemysłowego. Absolwent kierunku Elektrotechnika potrafi projektować i konstruować układy, systemy i urządzenia elektryczne, w tym układy stosowane w elektroenergetyce i energoelektronice. Jest przygotowany do pracy w biurach projektowych, instytutach naukowo-badawczych, zakładach przemysłowych przy projektowaniu, eksploatacji i nadzorze działania urządzeń i instalacji elektrycznych. Absolwent kierunku Informatyka potrafi przygotować oprogramowanie systemu informatycznego oraz zarządzać projektami w sektorze IT. Umie wykorzystać zasoby informatyczne we wszelkiej działalności przemysłowej, naukowej i badawczej Warszawa, ul. Koszykowa 75 (Gmach Fizyki), pok. 130 tel ,

6 Data powstania: 1999 Zawody inżyniera fizyka i inżyniera fotonika dają możliwości pracy w firmach handlowych i produkcyjnych, w sektorze informatycznym, w telekomunikacji i firmach optycznych. Fizycy mogą również znaleźć zatrudnienie w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłowych i placówkach medycznych. Kierunek fotonika to odpowiedź na potrzeby rynku telekomunikacji światłowodowej, fotografii cyfrowej, technologii wyświetlaczy optycznych, czujników optycznych i informatyki optycznej. Fizyka techniczna pozwala na rozwinięcie zainteresowań w zakresie zastosowań technicznych, medycznych, a także społecznych i ekonomicznych fizyki. Wydział Geodezji i Kartografii Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok. 128 tel , Data powstania: 1921 I stopnia II stopnia Fizyka Techniczna Fotonika - Photonics (studia w j. angielskim) - Studia niestacjonarne Geodezja i Kartografia Gospodarka Przestrzenna Geoinformatyka* * Studia będą prowadzone po podjęciu przez Senat PW odpowiedniej Uchwały. W zależności od odbywanej specjalności absolwenci kierunku Geodezja i Kartografia są ekspertami w zakresie prac geodezyjnych na rzecz budownictwa i przemysłu. Zdobywają także wiedzę na temat wykorzystania satelitarnych metod wyznaczania pozycji obiektów, obsługi inwestycji oraz nawigacji (geodezja i nawigacja satelitarna). Zajmują się również problematyką scaleń i podziałów nieruchomości bądź gruntów rolnych, projektowaniem optymalnych struktur przestrzennych, przygotowywaniem dokumentacji dla wszystkich działów gospodarki (kataster i gospodarka nieruchomościami). W swojej pracy wykorzystują nowoczesne techniki w celu pozyskiwania danych o terenie (fotogrametria i teledetekcja), zajmują się projektowaniem baz danych geograficznych, zinformatyzowanych systemów redakcji i opracowania map, czy kartografii mobilnej, tworzeniem systemów przeprowadzania analiz przestrzennych. Absolwenci kierunku Gospodarka Przestrzenna przygotowywani są do pracy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej, pracowniach projektowych, agencjach rozwoju, firmach konsultingowych. Zajmują się planowaniem rozwoju obszarów wiejskich z uwzględnieniem ich walorów środowiskowych, tworzą koncepcje i analizy urbanistyczne. Połączeniem wiedzy z zakresu geografii, informatyki i systemów informacji przestrzennej jest z kolei nowy kierunek studiów Geoinformatyka. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Warszawa, ul. Waryńskiego 1, pok. 178 (studia I stopnia), pok. 179 (studia II stopnia) tel , Data powstania: 1973 Absolwentami Wydziału są specjaliści w dziedzinach: inżynierii procesów przemysłowych w zakresie metod fizycznego i chemicznego przetwarzania surowców i składników w procesach przemysłowych; inżynierii procesów ochrony środowiska dotyczącej metod eliminowania i unieszkodliwiania substancji chemicznych wytwarzanych w zakładach przemysłowych i energetycznych oraz w gospodarstwach domowych, a także bioinżynierii obejmującej biotechnologię, nanotechnologie oraz inżynierię bioprocesową i biomedyczną. Wydział Inżynierii Lądowej Warszawa, al. Armii Ludowej 16, pok. 111 tel Data powstania: 1915 I stopnia II stopnia Inżynieria Chemiczna i Procesowa Budownictwo - - Civil Engineering (studia w j. angielskim) - - Absolwenci Wydziału zdobywają umiejętności specjalistyczne oraz wiedzę z zakresu projektowania, realizacji, eksploatacji i modernizacji budynków i obiektów inżynierskich. Dodatkowo wykazują się znajomością kalkulacji kosztów, znajomością zagadnień prawnoadministracyjnych, komputerowych metod wspomagania prac projektowych i inwestycyjnych. Kształcą się w specjalnościach takich jak konstrukcje budowlane i inżynierskie (m.in. mosty i budowle podziemne), inżynieria produkcji budowlanej, inżynieria komunikacyjna (np. technologia budowy dróg), czy budownictwo energooszczędne.

7 Wydział Inżynierii Materiałowej Warszawa, ul. Wołoska 141, pok. 204 tel , Data powstania: 1991 U podstaw kształcenia na Wydziale Inżynierii Materiałowej leży poznanie praw rządzących budową materii i jej wpływem na właściwości materiałów (inżynieria powierzchni, zaawansowane materiały funkcjonalne, nowoczesne materiały konstrukcyjne, biomateriały, nanomateriały i nanotechnologie). Absolwenci uzyskują uniwersalne wykształcenie, które pozwala na pracę w wielu dziedzinach techniki (np. przemysł lotniczy, samochodowy, elektrotechniczny). Wielu absolwentów specjalizuje się w zaawansowanych badaniach materiałowych potrzebnych nie tylko w przemyśle, lecz także w medycynie bądź kryminalistyce. Wydział Inżynierii Produkcji Warszawa, ul. Narbutta 85, pok. 114 tel , Data powstania: 1951 I stopnia II stopnia Inżynieria Materiałowa Automatyka i Robotyka - - Mechanika i Budowa Maszyn Papiernictwo i Poligrafia Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia w j.angielskim (specjalność Global Production Engineering & Management) Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka przygotowywani są do pracy związanej z automatyzacją procesów wytwarzania oraz projektowaniem, modernizacją i eksploatacją zautomatyzowanych urządzeń produkcyjnych. Mechanika i budowa maszyn to zagadnienia związane z inżynierią produkcji, technikami wytwarzania, technologią metali i tworzyw sztucznych, komputerowym projektowaniem maszyn i procesów technologicznych, a nawet biomechaniką inżynierską (współpraca z medycyną w zakresie projektowania sprzętu medycznego, implantów chirurgicznych). Papiernictwo i poligrafia to kierunek, na którym kształcą się specjaliści w zakresie projektowania, organizacji i kontroli przemysłowych procesów poligraficznych, technologii procesów druku, a także eksploatacji maszyn drukarskich. Absolwenci Zarządzania i Inżynierii Produkcji uzyskują kwalifikacje w zakresie procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości. Wydział Inżynierii Środowiska Warszawa, ul. Nowowiejska 20, pok. 109 tel , Data powstania: 1915 (1961) Inżynieria Środowiska Environmental Engineering (studia w j. angielskim) - - Budownictwo Hydrotechniczne* - - * Studia będą prowadzone po podjęciu przez Senat PW odpowiedniej uchwały. Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska przygotowani są między innymi do prac inżynierskich w zakresie projektowania, wykonywania i eksploatacji nowoczesnych instalacji wewnętrznych w budynkach (ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja oraz inżynieria gazownictwa). W ramach specjalności Inżynieria wodna oraz Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków są wykształceni w zakresie eksploatacji, remontów oraz oceny pracy obiektów budownictwa wodnego, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, a także funkcjonowania instalacji wodociągowokanalizacyjnych. Mogą również podejmować prace o charakterze projektowym, organizacyjnym, inwestycyjno-realizacyjnym i eksploatacyjnym specjalizując się w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki komunalnej, remediacji gruntów i rekultywacji terenów zdegradowanych.

8 Absolwenci kierunku Ochrona Środowiska są specjalistami w zakresie ochrony wód, powierzchni ziemi i powietrza, w zakresie technologii chroniących środowisko, przetwarzania informacji o środowisku, a także posiadają umiejętności managerskie, niezbędne do podejmowania prawidłowych decyzji w zakresie ochrony środowiska. Kierunek Budownictwo Hydrotechniczne związany jest z budowaniem i eksploatacją obiektów służących gospodarce wodnej, kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z wód. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Warszawa, ul. Koszykowa 75, pok. 27 tel , Automatyka i Robotyka - - Energetyka - - Lotnictwo i Kosmonautyka - - Mechanika i Budowa Maszyn Aerospace Engineering (studia w j. angielskim) - - Power Engineering (studia w j. angielskim) - - Data powstania: 1999 Informatyka - - Matematyka - Computer Science (studia w j. angielskim) - - Absolwenci studiów na kierunku Matematyka posiadają wiedzę niezbędną do formułowania i rozwiązywania problemów teoretycznych, tworzenia i rozwiązywania matematycznych modeli zjawisk w różnych dziedzinach życia. Absolwenci przygotowani są do pracy w bankach i innych instytucjach sektora finansowego, urzędach statystycznych, administracji państwowej oraz placówkach naukowych. Absolwenci kierunku Informatyka poza wiedzą informatyczną, posiadają gruntowne przygotowanie matematyczne. Znajdują zatrudnienie jako kierownicy zespołów programistycznych, projektanci oprogramowania i sieci komputerowych, administratorzy systemów informatycznych, czy jako specjaliści ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Warszawa, ul. Nowowiejska 24 (Gmach Lotniczy), pok. 125 tel , ; Data powstania: 1960 Ze względu na szeroką tematykę studiów absolwenci Wydziału mają zróżnicowane możliwości pracy. Znajdują zatrudnienie w zakładach przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego, w przedsiębiorstwach projektowania, realizacji inwestycji i eksploatacji systemów energetycznych, w zakładach związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii, w firmach zajmujących się inżynierią wiatru i energetyką słoneczną, w ośrodkach badawczych firm przemysłu lotniczego oraz w bazach technicznych linii lotniczych i przedsiębiorstw transportowych. Wydział Mechatroniki Warszawa, ul. Św. Andrzeja Boboli 8, pok. 122 tel , fax Data powstania: 1962

9 Absolwenci kierunku Automatyka i Robotyka posiadają wiedzę w zakresie projektowania i badań systemów automatyki, sterowania i diagnostyki, a także budowy i sterowania robotów i manipulatorów przemysłowych. Kierunek Mechatronika oferuje siedem ścieżek rozwoju zawodowego, czyli specjalności, między innymi: urządzenia elektromedyczne - budowa i eksploatacja elektronicznej aparatury medycznej; inżynieria fotoniczna - projektowanie i wytwarzanie przyrządów optycznych, optyczne i fotoniczne metody pomiaru z przetwarzaniem informacji; techniki multimedialne budowa i eksploatacja środków audiowizualnych, wyposażenia technicznego studiów radiowych i telewizyjnych, planów filmowych; czy mikromechanika, która przygotowuje do rozwiązywania zagadnień projektowo-konstrukcyjnych dotyczących urządzeń precyzyjnych i mechatronicznych. Szeroko reprezentowane są również zagadnienia metrologii zarówno geometrycznej na specjalności współrzędnościowe systemy pomiarowe, jak i metrologii elektrycznej i budowy urządzeń pomiarowych w ramach specjalności elektroniczne systemy pomiarowe. Zagadnienia produkcji i montażu współczesnej mechatroniki i elektroniki obejmuje inżyniera wytwarzania wyrobów mechatronicznych. Z kolei studia na kierunku Inżynieria Biomedyczna łączą biologię, medycynę i technikę - stosowanie techniki w kontakcie z organizmem żywym w celu jego badania, leczenia lub wspomagania pracy organów). Kierunek Mechatronics proponuje obecnie studia w specjalności photonics engineering. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Warszawa, ul. Narbutta 84, pok. 0.6 tel , Data powstania: 1953 Mechanika i Budowa Maszyn Mechatronika Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych Inżynieria Rzeczoznawstwa Samochodowego* Electric and Hybrid Vehicles Engineering (studia w j. angielskim) Automatyka i Robotyka - Inżynieria Biomedyczna - - Mechatronika - Mechatronics (studia w j. angielskim) * Studia będą prowadzone po podjęciu przez Senat PW odpowiedniej Uchwały. Absolwenci wydziału znajdują zatrudnienie w firmach i instytucjach związanych głównie z szeroko pojętym przemysłem motoryzacyjnym, maszyn budowlanych, drogowych i urządzeń transportu bliskiego, a także w innych gałęziach przemysłu transport, energetyka, lotnictwo - w obszarach działalności związanej z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem. Wydział Transportu Warszawa, ul. Koszykowa 75 (Gmach Nowej Kreślarni), pok. 110 tel Data powstania: 1972 Studia niestacjonarne Transport Logistyka* - - * Studia będą prowadzone po podjęciu przez Senat PW odpowiedniej Uchwały. Miejscem pracy absolwenta Wydziału Transportu są działy gospodarki, w których występują i są rozwiązywane problemy przemieszczania ludzi i ładunków. Są to instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się eksploatacją i rozwojem systemów, układów oraz środków transportu. Inżynierowie transportu współpracują ze specjalistami z zakresu urbanistyki, budownictwa, energetyki, budowy maszyn, logistyki, teleinformatyki, ekonomii, ergonomii, socjologii, ochrony środowiska, czy wojskiem i innymi służbami (policja, straż pożarna, straż graniczna). Wydział Zarządzania Warszawa, ul. Narbutta 85, p. 137 tel , Data powstania: wrzesień 2008 Finanse i Rachunkowość* Zarządzanie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management - - -

10 Absolwenci studiów na kierunku Budownictwo zdobywają wiedzę z zakresu podstawowych zasad obowiązujących przy projektowaniu, wykonawstwie, montażu i eksploatacji obiektów budowlanych i kierowaniu budowlanymi procesami technologicznymi, ekonomiki budownictwa i prawa budowlanego. Studia na kierunku Inżynieria Środowiska obejmują wiedzę z zakresu podstawowych zasad obowiązujących przy projektowaniu, montażu i eksploatacji urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do oczyszczania wody, ścieków, powietrza, a także do unieszkodliwiania odpadów. Absolwenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn dysponują wiedzą związaną z mechaniką, inżynierią materiałową, budową maszyn, procesami technologicznymi, elektroniką, robotyką i automatyką, organizacją i zarządzaniem oraz ochroną środowiska. Absolwenci kierunku Technologia Chemiczna znajdują pracę w zakładach przemysłu technicznego, w placówkach naukowo-badawczych i usługowych, w biurach projektowych, laboratoriach, szkołach i jednostkach administracji państwowej lub samorządowej. Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (Płock) Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 103 tel Data powstania: 1995 * Studia będą prowadzone po podjęciu przez Senat PW odpowiedniej Uchwały. Absolwenci wydziału dzięki elastycznemu systemowi studiów posiadają pogłębioną wiedzę w wybranym przez siebie obszarze studiów, między innymi: zarządzanie innowacjami, zarządzanie produkcją, informatyka gospodarcza, finanse i zarządzanie ryzykiem, kwalitologia i inżynieria jakości, ergonomia i ochrona środowiska pracy oraz zarządzanie strategiczne. Dodatkowo mają możliwość wyboru czterech profili technologicznych: budowlany, elektroniczny, elektryczny, informatyczny, które polegają na nauczaniu nowoczesnych technologii we współpracy z innymi wydziałami uczelni. Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (Płock) Płock, ul. Łukasiewicza 17, pok. 214 tel Data powstania: 1967 Rodzaje studiów: Budownictwo Inżynieria środowiska - - Mechanika i budowa maszyn Technologia chemiczna Szkoła Biznesu Studia niestacjonarne Ekonomia Absolwent kierunku Ekonomia w ramach studiów na jednej z dwóch specjalności gospodarka przemysłowa, finanse i rachunkowość - uzyskuje gruntowną wiedzę z zakresu mechanizmów ekonomicznych zachodzących we współczesnych gospodarkach. Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy w różnego typu przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej na stanowiskach szczebla operacyjnego Warszawa, ul. Koszykowa 79, pok. 119 tel Data powstania: 1991 Rodzaje studiów: Executive MBA dwuletnie studia podyplomowe w jęz. angielskim. International MBA roczne studia podyplomowe w jęz. angielskim. Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego roczne studium podyplomowe. Akademia Psychologii Przywództwa semestralne studium podyplomowe. Szkoła Biznesu to wspólne przedsięwzięcie Politechniki Warszawskiej i trzech renomowanych partnerów europejskich: London Business School, HEC Paris oraz Norwegian School of Economics. Szkoła Biznesu PW zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach polskich programów MBA, a także 17. pozycję w europejskim rankingu TOP MBA oraz 4. pozycję w Europie Środkowowschodniej w rankingu MBA Eduniversal, posiada międzynarodową akredytację dla programów MBA EPAS. Od 1993 roku Szkoła jest członkiem European Foundation for Management Development (EFMD), prestiżowej organizacji zrzeszającej najlepsze europejskie szkoły biznesu.

11 Ośrodek Kształcenia na Odległość - OKNO PW Warszawa, Pl. Politechniki 1, pok. 324 tel WŁADZE UCZELNI w kadencji Data powstania: 2000 OKNO PW wprowadziło do praktyki model studiowania na odległość z wykorzystaniem Internetu, zwany modelem SPRINT. Zastosowany model oparty jest na założeniu, że studiując na odległość student ma możliwość samodzielnego dobierania: czasu studiowania i tempa studiowania. Nauczanie wspomagane jest technikami e-learningu, a liczba spotkań na uczelni jest ograniczona. realizowane przez Internet: Czteroletnie studia inżynierskie na kierunkach: Informatyka (Wydział Elektryczny) Elektronika i Telekomunikacja (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych) Automatyka i Robotyka (Wydział Mechatroniki). Dwuletnie studia magisterskie na kierunku Informatyka (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Elektryczny). Studia podyplomowe, roczne w tematyce Informatyka i techniki Internetu. Jego Magnificencja Rektor Politechniki Warszawskiej Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt Prorektor ds. Filii w Płocku Prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński Prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. Rajmund Bacewicz Prorektor ds. Ogólnych Prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński Prorektor ds. Rozwoju Prof. dr hab. inż. Stanisław Wincenciak Prorektor ds. Studenckich Prof. dr hab. inż. Władysław Wieczorek Prorektor ds. Studiów Prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Lewenstein Wybierane na czteroletnią kadencję władze rektorskie czuwają nad realizacją Misji Politechniki Warszawskiej, której ważnym założeniem jest dostosowanie procesu kształcenia i badań naukowych do wizji społeczeństwa przyszłości. Materiał został opracowany przez Biuro ds. Promocji i Informacji PW na podstawie informacji zebranych z jednostek organizacyjnych PW. Opracowanie tekstu: Anna Olencka Tłumaczenie: Anna Król Fotografie: zasoby Biura ds. Promocji i Informacji PW i KFF Focus Stan na dzień: 1 październik 2014

12 LEGENDA Teren Centralny 1. Gmach Główny: Biuro Rektora, Wydział Geodezji i Kartografii, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO-PW, Studium Jezyków Obcych, Biblioteka Główna. 2. 2a. Wydział Chemiczny 3. Wydział Transportu 4. Szkoła Biznesu PW 5. 5a. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 6. Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 7. 7a. Wydział Elektryczny 8. Wydział Fizyki 9. Wydział Inzynierii Srodowiska 10. Gmach Biurowy (Administracja PW), 11. Centralna Stołówka 12. Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 13. Wydział Architektury 14. Wydział Inzynierii Ladowej 15. Dom Studencki Riviera 16. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 17. Przychodnia Lekarska 18. Dom Studencki Mikrus 19. Wydział Inzynierii Chemicznej i Procesowej 20. Centralny Klub Studencki Stodoła 21. Stadion Sportowy 22. Hotele PW Teren Południowy 23. Wydział Mechatroniki 24. Wydział Zarzadzania a. Wydział Inzynierii Produkcji 25. Wydział Inzynierii Materiałowej 26. Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

13 Politechnika Warszawska Plac Politechniki Warszawa Biuro ds. Promocji i Informacji tel

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

nastudia.ath.bielsko.pl

nastudia.ath.bielsko.pl STUDIA PODYPLOMOWE WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ NAUK O MATERIAŁACH I ŚRODOWISKU Doradca zawodowy Edukacja dla bezpieczeństwa Informatyka i technologie informacyjne Szkoła systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030

KONCEPCJA STRATEGII ROZWOJU MAKROREGIONU POLSKI CENTRALNEJ 2030 AWANGARDA NAUKI ZINTEGROWANA PRZESTRZEŃ WIEDZY I INNOWACJI AWANGARDA KULTURY PRZESTRZEŃ PRZYJAZNA TWÓRCOM I PROJEKTANTOM MEDYCYNA JUTRA INNOWACYJNA SIEĆ MEDYCZNO-FARMACEUTYCZNA ROLNICTWO PRZYSZŁOŚCI MIĘDZYNARODOWE

Bardziej szczegółowo

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy

XVII TARGI PRACY. 24 kwietnia 2013. Przewodnik targowy 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Akademia Techniczno-Humanistyczna...... zapraszamy na www.ath.bielsko.pl 24 kwietnia 2013 Przewodnik targowy Fiat Services Polska WEJŚCIE E N G I N E E R I N G Kämmerer

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność gościć Państwa na pierwszych targach pracy organizowanych przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sektor ICT w województwie pomorskim

Sektor ICT w województwie pomorskim Sektor ICT w województwie pomorskim Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl dr Grzegorz Micek, Adiunkt,

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu

Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu 2011 Ośrodki innowacji w Polsce Katalog instytucji wsparcia innowacyjnego biznesu park technologiczny inkubator technologiczny centrum transferu technologii Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul.

Bardziej szczegółowo

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 MAJA 2015 KATALOG WYSTAWCÓW

TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 MAJA 2015 KATALOG WYSTAWCÓW TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 11-12 2015 KATALOG WYSTAWCÓW SPONSOR GŁÓWNY SPONSORZY BRANŻOWI PARTNER STRATEGICZNY WYSTAWCY WSTĘP TRÓJMIEJSKIE TARGI PRACY 2015 WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy na XVIII edycji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444

Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Głos Politechniki PISMO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2014 Rok XXIII NR 05 (183) ISSN 1233-5444 Forum Gospodarcze Politechniki Poznańskiej 2014 Pierwszy taki dzień na Politechnice Poznańskiej

Bardziej szczegółowo

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne

Innowacje technologiczne. Innowacje technologiczne dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 12 czerwiec 2013 Innowacje technologiczne Innowacje technologiczne Jak przygotować pracowników na wdrożenie innowacji? Audyt

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo