Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia"

Transkrypt

1 Universitas to powszechność, całość i wspólnota. To miejsce, z którego zawsze i dla wszystkich powinno emanować światło prawdy i wiedzy. Ale to dopiero fundament, bo o tę wiedzę trzeba dbać i to w taki sposób, by nieustannie ją zmieniać i rozwijać. I właśnie rozwój universitas to Wasze zadanie. Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia

2 7. MAPA UEP z lotu ptaka 5. WSPÓŁPRACA Szersze perspektywy 3. WYDZIAŁY Z widokami na przyszłość 1. WSTĘP DO UEP 6. ABSOLWENCI Na szczyty! 4. STUDENCI Nauka na wyższym poziomie 2. HISTORIA I WŁADZE Uczelnia coraz wyższa

3 1WSTĘP DO UEP

4 UEP w skrócie Rankingi UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Od 1926 r. nieustannie rozwijamy kształcenie akademickie, dbamy o wysoki poziom badań naukowych oraz nieustanną rozbudowę infrastruktury badawczej. Przewodniczymy licznym ekspertyzom ekonomicznym i wdrożeniom nowatorskich projektów. Wysoki poziom kształcenia, który od lat utrzymujemy, pozwala naszym studentom i absolwentom skutecznie podejmować wyzwania na dynamicznym rynku pracy. Innowacyjność naszych metod badawczych i edukacyjnych potwierdzają liczne rankingi oraz osiągnięcia studentów i pracowników. Dbałość o najwyższy poziom dydaktyki łączymy z rozwojem współpracy z zagranicą i szeroko rozumianą praktyką gospodarczą. UEP w liczbach 5. edycja rankingu Perspektyw 2. miejsce wśród uczelni ekonomicznych. Nagroda specjalna Kuźnia Kadr 2014 za największe postępy w kształceniu kadr naukowych. Ranking szkół wyższych tygodnika Wprost 2. miejsce w dziedzinie ekonomika transportu i logistyka, 2. miejsce w dziedzinie ekonomia, finanse, rachunkowość, 3. miejsce w dziedzinie zarządzanie i marketing. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak - według kryterium wynagrodzeń absolwentów w pierwszym roku po ukończeniu studiów 1. miejsce w Poznaniu, 2. miejsce w Polsce. Kształcimy od1926 r. 5 wydziałów 14 kierunków 2. edycja rankingu Polityki polskich uczelni akademickich 1. miejsce wśród uczelni ekonomicznych. 12. miejsce na świecie i 6. miejsce w Europie w Ranking Web of Bussiness Schools. Międzynarodowy ranking Eduniversal 1. miejsce w kategorii Excellent Business School. Aż 21 programów edukacyjnych UEP znalazło się w prowadzonych przez Eduniversal rankingach studiów magisterskich oraz studiów MBA. 60 Ponad specjalności 519 pracowników naukowych 53 profesorów zwyczajnych 76 profesorów nadzwyczajnych studentów studia I, II i III stopnia MBA studia podyplomowe Akredytacje CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) jedna z najbardziej cenionych i prestiżowych akredytacji edukacji menedżerskiej. EUA European University Assocation organizacja skupiająca wyższe uczelnie z Europy. Association of MBAs (AMBA) dla Programu MBA Poznań Atlanta. EPAS (European Programme Accreditation System) dla programu Executive MBA. WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 6 7

5 Czy wiesz, że... Biblioteka Główna UEP jest jedną z najpopularniejszych bibliotek akademickich w Polsce, co potwierdziły wyniki konkursu ogłoszonego pod koniec 2013 r. przez firmę doradczą KPMG Polska. W głosowaniu użytkowników portalu Facebook na ich ulubioną bibliotekę, zajęła 2. miejsce. Biblioteka Główna UEP to około 470 tys. woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych na ponad 15 km półek. HISTORIA I WŁADZE 2Uczelnia coraz wyższa

6 lipiec 1925 r. Podjęcie uchwały o utworzeniu szkoły wyższej o profilu handlowym. Konkurs na dyrektora Uczelni wygrywa prof. dr hab. Leonard Glabisz. październik 1938 r. Przemianowanie Wyższej Szkoły Handlowej na Akademię Handlową r. Uczelnia otrzymuje nazwę Akademia Ekonomiczna z jednoczesnym uposażeniem w prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego r. Wprowadzenie tzw. systemu bolońskiego r. Zakończenie budowy nowego obiektu UEP Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych. 12 października 1926 r. Władze UEP Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu r. Uczelnia zostaje upaństwowiona i przemianowana na Wyższą Szkołę Ekonomiczną r. Ukończenie budowy nowego budynku Uczelni Collegium Altum jednego z najwyższych wieżowców Poznania i najbardziej charakterystycznego elementu miejskiego krajobrazu. 27 grudnia 2008 r. Uczelnia otrzymuje status uniwersytetu i swoją ostateczną nazwę Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP Prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 10 11

7 Czy wiesz, że... Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych to nowy budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wielkość nowego obiektu UEP (blisko 15 tys. mkw.) można porównać pod względem objętości budynku do wieżowca Collegium Altum - kubatura CEUE stanowi 75% kubatury wieżowca. Nowy gmach Uczelni nie jest jednak kolejnym drapaczem chmur ma 5 kondygnacji nadziemnych i 2 kondygnacje podziemne. 3WYDZIAŁY Z widokami na przyszłość

8 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to 5 wydziałów i 14 kierunków studiów. Zakres prac badawczych i oferta edukacyjna należą do największych spośród wszystkich uczelni ekonomicznych w kraju. To także wiele konkurencyjnych metodologii naukowych i zróżnicowany proces dydaktyczny dostosowany do potrzeb rynku. Wydział Ekonomii Wydział Ekonomii prowadzi edukację w zakresie mikro- i makroekonomicznych problemów funkcjonowania gospodarki, oferując studia o najwyższej jakości kształcenia potwierdzonej przez Komitet Badań Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Zajęcia dydaktyczne są ściśle związane z teorią ekonomii, socjoekonomii, public relations, statystyki społeczno-ekonomicznej i podstaw demograficznych rozwoju gospodarczego. Wydział koordynuje badania realizowane przez praktykę gospodarczą, dzięki czemu realnie przyczynia się do rozwiązywania problemów gospodarki. Dziekan Wydziału Ekonomii: prof. dr hab. Waldemar Czternasty, prof. nadzw. UEP Kierunki Ekonomia Finanse i rachunkowość Polityka społeczna Kierunek prawno-ekonomiczny Finance kierunek międzywydziałowy (studia anglojęzyczne) WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 14 15

9 Wydział Gospodarki Międzynarodowej Działalność dydaktyczna i naukowa wydziału wychodzi naprzeciw przemianom zachodzącym w gospodarce światowej oraz zmieniającym się potrzebom rynku edukacyjnego. Studenci otrzymują gruntowne, sprofilowane i zarazem głębokie wykształcenie ekonomiczne z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, biznesu międzynarodowego, logistyki międzynarodowej oraz zagadnień integracji europejskiej, łączących w sobie wiedzę menedżerską i wymiar makroekonomiczny ze znajomością problematyki mikroekonomicznej. Kierunki Informatyka i ekonometria Aplikacje internetu rzeczy* Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej: prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP *Warunkowo (kierunek interdyscyplinarny, zostanie uruchomiony po zawarciu nowej umowy przez UEP i UAM). Kierunki Wydział Towaroznawstwa Gospodarka turystyczna Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wydział Towaroznawstwa kształci wysokiej klasy specjalistów z zakresu jakości wyrobów i usług. Silne związki wydziału z praktyką gospodarczą owocują wieloma ekspertyzami, opiniami, analizami i studiami zlecanymi przez podmioty biznesu, jednostki administracji państwowej czy instytucje wymiaru sprawiedliwości. Wydział Towaroznawstwa jest pierwszą tego typu jednostką w Polsce, która uzyskała certyfikat jakości ISO Dziekan Wydziału Towaroznawstwa: prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Poza gruntownym wykształceniem ekonomicznym studenci wydziału zdobywają zaawansowaną wiedzę o nowoczesnych metodach ilościowych w ekonomii oraz w biznesie, optymalizacji i prognozowaniu zjawisk gospodarczych, modelowaniu matematycznym procesów społeczno-ekonomicznych oraz budowie scenariuszy ich rozwoju. Wyniki badań wydziału są wysoko oceniane przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz praktykę gospodarczą, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Pracownicy wydziału są uznanymi specjalistami prestiżowych gremiów eksperckich. Kierunki Towaroznawstwo Zarządzanie i inżynieria produkcji Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej: prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP Product and Process Management (studia anglojęzyczne) WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 16 17

10 Wydział Zarządzania Wydział Zarządzania zajmuje się badaniem najważniejszych problemów funkcjonowania gospodarki polskiej, europejskiej i światowej. Studenci wydziału zdobywają niezbędną wiedzę pozwalającą na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z podstawowymi funkcjami oraz procesami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją. Wieloletnia współpraca z biznesem i praktyką gospodarczą pozwala wydziałowi kształcić specjalistyczne kadry, gotowe do wyzwań na prestiżowych stanowiskach w przedsiębiorstwach oraz koncernach krajowych i międzynarodowych czy też w organach administracji unijnej, państwowej i samorządowej. P R A W D A R Z E T E L N O Ś Ć Dziekan Wydziału Zarządzania: prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP Kierunki E F E K T Y W N O Ś Ć Finanse i rachunkowość biznesu Zarządzanie Gospodarka przestrzenna Finance kierunek międzywydziałowy (studia anglojęzyczne) S Z A C U N E K T R A N S P A R E N T N O Ś Ć I N N O W A C Y J N O Ś Ć Odpowiadając na potrzeby nieustannie zmieniającego się rynku, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stale rozwija ofertę edukacyjną. Otwierane są nowe i rozwijane funkcjonujące już specjalności, a proces dydaktyczny charakteryzuje duża innowacyjność. To sprawia, że Uniwersytet należy do ścisłej czołówki polskich uczelni akademickich. Sukces ten był możliwy dzięki wspólnemu przekonaniu, że rozwój Uniwersytetu powinny definiować wartości: Ż Y C Z L I W O Ś Ć WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 18 19

11 Czy wiesz, że... Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest najbardziej rozbieganą uczelnią w kraju. Regularnie w zawodach biegowych startują rektorzy i pracownicy naukowi Uczelni, którzy są zrzeszeni w Klubie Biegacza UEP. Do tej pory członkowie KB UEP brali udział w największych maratonach europejskich, m.in. w Berlinie, Amsterdamie, Londynie, Atenach, Edynburgu, Bari, a także poza starym kontynentem w Stambule i Dubaju. Historia biegów na UEP sięga lat 80. XX wieku. Organizowany od 2011 r. bieg Ekonomiczna Piątka jest kontynuacją tej tradycji. 4STUDENCI Nauka na wyższym poziomie

12 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, MBA oraz podyplomowe. Zajęcia są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Tok studiów jest rozliczany w europejskim standardzie ECTS, umożliwiającym budowanie międzynarodowej ścieżki studiów. Wyróżnikiem programów nauczania oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest łączenie nauk o zarządzaniu i ekonomii z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu technologii informacyjnych oraz prawem i naukami społecznymi. Czy wiesz, że... Każdemu spośród kilkunastu tysięcy swoich studentów Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapewnia edukację według wzorców kształcenia menedżerskiego, wykorzystując aktualny stan badań oraz najefektywniejsze metody prowadzenia zajęć. Nastawienie na praktyczny wymiar nauki, staże studenckie oraz stała współpraca z biznesem i zagranicznymi ośrodkami akademickimi dają studentom UEP możliwość pewnego wejścia na rynek pracy z dyplomem prestiżowej uczelni. Każdego roku na różnego rodzaju wymiany studencko-naukowe wyjeżdża ponad 300 studentów oraz pracowników UEP. Studenci UEP na każdym etapie studiów mają do dyspozycji szeroką ofertę edukacyjną i stypendialną: program Erasmus+ program MBA (amerykański, angielski) studia doktoranckie w j. angielskim ponad 50 propozycji studiów podyplomowych stypendia naukowe i socjalne Collegium Altum jest jednym z najwyższych budynków w Poznaniu 103,35 m z masztem telewizyjnym. Ze względu na swą rozpoznawalność kształt wieżowca wykorzystano jako gadżet promujący Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Opakowanie pudełko gry Jenga Collegium Altum, którego motywem przewodnim jest modernistyczna fasada wieżowca UEP zostało wyróżnione przez prestiżowy magazyn designu Packing of the World. Spośród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rekrutuje się najlepsza kadra menedżerska kraju zarówno w administracji państwowej, biznesie, jak i w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Studenci UEP to dynamiczna społeczność jednostek, dla których własna inicjatywa, rozwój oraz samokształcenie są częścią studiów. Każdego dnia rozwijają swoje zainteresowania w ramach: kół 14 organizacji sekcji naukowych studenckich sportowych WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 22 23

13 5WSPÓŁPRACA Szersze perspektywy

14 Współpraca międzynarodowa Pochodzenie najliczniejszych reprezentacji studentów zagranicznych Silna pozycja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w świecie nauki pozwala na zawieranie porozumień oraz umów o współpracy i wymianie z prestiżowymi ośrodkami naukowymi z całego świata. W gronie partnerów UEP znajdują się instytucje naukowe z blisko 40 państw. Szeroki zakres współpracy z ośrodkami zagranicznymi umożliwia studentom oraz pracownikom UEP dostęp do aktualnego stanu badań i dorobku naukowego innych państw, stałe podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji, co wprost przekłada się na jakość i przebieg kariery naukowej i zawodowej. Wspólne inicjatywy podejmowane w ramach międzynarodowych programów oraz umów międzyrządowych i międzyuczelnianych pozwalają na realizację najaktualniejszych tematów badawczych oraz wzajemne konsultacje naukowe. Wieloletnia współpraca owocuje cyklicznie organizowanymi wyjazdami na staże, szkolenia, kursy oraz imprezy o charakterze naukowym (seminaria, sympozja, kongresy, konferencje). Podobnym zainteresowaniem cieszą się przyjazdy obcokrajowców do nas. W ramach programu Erasmus i umów bilateralnych gościliśmy 184 studentów cudzoziemców, co oznacza dynamiczny wzrost liczby studentów zagranicznych w porównaniu z rokiem poprzednim (w roku akademickim 2011/ obcokrajowców, wzrost o 25%). Większość studentów przyjechała z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Turcji i Ukrainy. Przyjazdy studentów zagranicznych w roku akademickim 2012/2013 Podstawa przyjazdu Liczba studentów Program LLP/Erasmus Umowy bilateralne w tym umowy o 2 lub 3 dyplomach Razem Kraje uczelni partnerskich UEP Armenia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 26 27

15 Nauka w biznesie biznes w nauce Od wielu lat tworzymy spójną płaszczyznę wymiany wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Stworzyliśmy sześć jednostek odpowiedzialnych za wspólne inicjatywy ze sferą gospodarczą. Dzięki wzmocnieniu współpracy z przedsiębiorstwami kształcimy najlepszych i najbardziej poszukiwanych kandydatów do pracy. Współpraca to także nieustanny rozwój UEP poprzez m.in. poszerzenie oferty dydaktycznej o zajęcia z praktykami biznesu oraz organizowanie szkoleń i staży dla studentów i pracowników naukowych. Nasza renoma sprawia, że kadry kierownicze przedsiębiorstw i instytucji chętnie korzystają z naszej szerokiej oferty dydaktycznej. Oferujemy podmiotom gospodarczym specjalistyczne usługi badawcze. Unikatowa aparatura, którą posiada m.in. Wydział Towaroznawstwa, pozwala na przygotowanie kompleksowych badań jakości produktów oraz surowców niezbędnych do produkcji. Obszary współpracy Uczelni z biznesem Klub Partnera UEP forum współpracy Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP działalność szkoleniowa Spółka Celowa UEP komercjalizacja wyników badań Biuro Karier i Relacji z Absolwentami staże i praktyki Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych ekspertyzy i opinie Biuro Konsultingowe FUEP doradztwo gospodarcze 6ABSOLWENCI Na szczyty! STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 28

16 Każdego roku mury UEP opuszcza ponad 4000 absolwentów. To kompetentni, pełni energii specjaliści, którzy są znakomicie przygotowani do kariery zawodowej. Ich wartość jest doceniana przez największe polskie i zagraniczne firmy, o czym świadczy 1. miejsce wśród uczelni ekonomicznych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani na rynku pracy (ranking tygodnika Wprost z 2013 r.). Nasi absolwenci to pierwszoplanowe postacie biznesu i życia publicznego w Polsce. 2 Święty Marcin Absolwenci w liczbach Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu istnieje już 85 lat Ponad absolwentów 86% pracodawców planuje w najbliższej przyszłości zatrudnić studenta lub absolwenta UEP** Towarowa Edwarda Taylora Garncarska 4 Kościuszki aleja Niepodległości Składowa Taczaka 53% absolwentów pracuje już podczas studiów* Absolwenci UEP Około 11% absolwentów studiów II stopnia prowadzi własną działalność gospodarczą* Towarowa 5 Ratajczaka 80% pracodawców zatrudniło w ostatnim roku studenta lub absolwenta UEP** Ponad absolwentów rocznie UEP z lotu ptaka Powstańców Wielkopolskich 78% absolwentów uważa, że uczelnia wystarczająco, dobrze lub bardzo dobrze przygotowuje do pracy zawodowej* 94% pracodawców wysoko ocenia współpracę z absolwentami UEP** Matyi 1 Budynek A al. Niepodległości 10 3 Budynek C ul. Towarowa 53 5 Collegium Altum ul. Powstańców Wlkp. 16 * Z badania KDG raport z monitoringu losów absolwentów. ** Z badania satysfakcji pracodawców współpracujących z Biurem Karier i Relacji z Absolwentami. 2 Budynek B al. Niepodległości 12 4 SPNJO ul. Taczaka 9 6 Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych ul. Towarowa 55 WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 30 31

17 al. Niepodległości Poznań tel faks NIP: REGON ue.poznan.pl ue.poznan.pl facebook.com/uepoznan twitter.com/uewp instagram.com/uepoznan

18

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sosnowiec, 24 czerwca 2015 rok Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów (2015) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

studia II stopnia 2015/2016

studia II stopnia 2015/2016 studia II stopnia 2015/2016 www.wsb.pl STUDIA II STOPNIA STUDIA II STOPNIA Z PODYPLOMOWYMI na kierunkach: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE NOWOŚĆ w przygotowaniu FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ LOGISTYKA ZARZĄDZANIE Już

Bardziej szczegółowo

Prawa i Administracji

Prawa i Administracji Wydział Prawa i Administracji Informator rekrutacyjny 2014 2015 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI 90-232 Łódź ul. Kopcińskiego 8/12 tel.: (42) 635 46 48 (42) 635 47 26 fax: (42) 635 47 85 e-mail: dziekanat@wpia.uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji. Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Raport Dobrych Praktyk CSR spis treści Wstęp List Prezesa Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23

Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9. Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21. 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 spis treści Spis treści Słowo wstępne premiera Donalda Tuska 9 Cztery płaszczyzny inteligentnego rozwoju 21 1. Innowacyjność i kapitał społeczny 23 a) Edukacja od przedszkola do pracy zawodowej 26 dzieci

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA

DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY WDROŻENIA Gdańsk, Dr Ewa Lechman Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechnika Gdańska ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk eda@zie.pg.gda.pl EKSPERTYZA DUALNY SYSTEM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE SZANSE I BARIERY

Bardziej szczegółowo

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja.

Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. dr Jarosław Bubiło Jarosław Bubilo Proces Boloński - geneza, założenia i realizacja. 38 Wyższej CYKL: WYKŁADY OTWARTE Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu Zamość 2008 r. ISBN 978-83-60790-22-9

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

do IT GLOBAL WROCŁAW

do IT GLOBAL WROCŁAW do IT GLOBAL WROCŁAW PONTS MBA qwqweqweqweqw wqweqweqwe Spis treści: Witamy w globalnym towarzystwie MBA str. 3 Dla Kandydatów program w liczbach str. 6 Dlaczego Wrocław Ponts MBA? str. 7 O szkołach str.

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania

Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Współpraca firm z sektorem edukacji Raport z badania Raport powstał jako część projektu Kwalifikacje dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska

Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska Urzęd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wrocław 2010 Przedsiębiorczość Akademicka Dolnego Śląska 1 2 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością

Analiza dotycząca Eksportu usług oraz produktów ICT. Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością Analiza dotycząca eksportu usług oraz produktów ICT raport Informatyka polską specjalnością 1 Departament Gospodarki Elektronicznej Ministerstwo Gospodarki Publikacja została przygotowana przez Zespół

Bardziej szczegółowo

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO

OFERTA UCZESTNICTWA. Łódź, hala EXPO OFERTA UCZESTNICTWA Łódź, hala EXPO Spis treści Wprowadzenie.. 2 Oferta sponsor główny.... 4 Oferta - sponsor..... 5 Oferta - uczestnik..... 5 Oferta opcje dodatkowe....... 6 Kosztorys........ 6 Oferta

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE

RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE RAPORT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA KADRAMI STAN KAPITAŁU LUDZKIEGO W POLSCE ROK 2008 Raport Stan Kapitału Ludzkiego został przygotowany w ramach obchodów Roku Kapitału Ludzkiego w Polsce PATRONAT

Bardziej szczegółowo

Cele operacyjne i ich realizacja

Cele operacyjne i ich realizacja Cele operacyjne i ich realizacja Obszar A NAUKA Cel strategiczny pierwszy Cel strategiczny Cele operacyjne Działania Czas realizacji Odpowiedzialność Mierniki A.1. Ugruntowanie wysokiej pozycji UMK wśród

Bardziej szczegółowo