Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia"

Transkrypt

1 Universitas to powszechność, całość i wspólnota. To miejsce, z którego zawsze i dla wszystkich powinno emanować światło prawdy i wiedzy. Ale to dopiero fundament, bo o tę wiedzę trzeba dbać i to w taki sposób, by nieustannie ją zmieniać i rozwijać. I właśnie rozwój universitas to Wasze zadanie. Zapraszam na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia

2 7. MAPA UEP z lotu ptaka 5. WSPÓŁPRACA Szersze perspektywy 3. WYDZIAŁY Z widokami na przyszłość 1. WSTĘP DO UEP 6. ABSOLWENCI Na szczyty! 4. STUDENCI Nauka na wyższym poziomie 2. HISTORIA I WŁADZE Uczelnia coraz wyższa

3 1WSTĘP DO UEP

4 UEP w skrócie Rankingi UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU należy do najstarszych i najbardziej prestiżowych uczelni ekonomicznych w Polsce. Od 1926 r. nieustannie rozwijamy kształcenie akademickie, dbamy o wysoki poziom badań naukowych oraz nieustanną rozbudowę infrastruktury badawczej. Przewodniczymy licznym ekspertyzom ekonomicznym i wdrożeniom nowatorskich projektów. Wysoki poziom kształcenia, który od lat utrzymujemy, pozwala naszym studentom i absolwentom skutecznie podejmować wyzwania na dynamicznym rynku pracy. Innowacyjność naszych metod badawczych i edukacyjnych potwierdzają liczne rankingi oraz osiągnięcia studentów i pracowników. Dbałość o najwyższy poziom dydaktyki łączymy z rozwojem współpracy z zagranicą i szeroko rozumianą praktyką gospodarczą. UEP w liczbach 5. edycja rankingu Perspektyw 2. miejsce wśród uczelni ekonomicznych. Nagroda specjalna Kuźnia Kadr 2014 za największe postępy w kształceniu kadr naukowych. Ranking szkół wyższych tygodnika Wprost 2. miejsce w dziedzinie ekonomika transportu i logistyka, 2. miejsce w dziedzinie ekonomia, finanse, rachunkowość, 3. miejsce w dziedzinie zarządzanie i marketing. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak - według kryterium wynagrodzeń absolwentów w pierwszym roku po ukończeniu studiów 1. miejsce w Poznaniu, 2. miejsce w Polsce. Kształcimy od1926 r. 5 wydziałów 14 kierunków 2. edycja rankingu Polityki polskich uczelni akademickich 1. miejsce wśród uczelni ekonomicznych. 12. miejsce na świecie i 6. miejsce w Europie w Ranking Web of Bussiness Schools. Międzynarodowy ranking Eduniversal 1. miejsce w kategorii Excellent Business School. Aż 21 programów edukacyjnych UEP znalazło się w prowadzonych przez Eduniversal rankingach studiów magisterskich oraz studiów MBA. 60 Ponad specjalności 519 pracowników naukowych 53 profesorów zwyczajnych 76 profesorów nadzwyczajnych studentów studia I, II i III stopnia MBA studia podyplomowe Akredytacje CEEMAN International Quality Accreditation (IQA) jedna z najbardziej cenionych i prestiżowych akredytacji edukacji menedżerskiej. EUA European University Assocation organizacja skupiająca wyższe uczelnie z Europy. Association of MBAs (AMBA) dla Programu MBA Poznań Atlanta. EPAS (European Programme Accreditation System) dla programu Executive MBA. WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 6 7

5 Czy wiesz, że... Biblioteka Główna UEP jest jedną z najpopularniejszych bibliotek akademickich w Polsce, co potwierdziły wyniki konkursu ogłoszonego pod koniec 2013 r. przez firmę doradczą KPMG Polska. W głosowaniu użytkowników portalu Facebook na ich ulubioną bibliotekę, zajęła 2. miejsce. Biblioteka Główna UEP to około 470 tys. woluminów książek, czasopism i zbiorów specjalnych na ponad 15 km półek. HISTORIA I WŁADZE 2Uczelnia coraz wyższa

6 lipiec 1925 r. Podjęcie uchwały o utworzeniu szkoły wyższej o profilu handlowym. Konkurs na dyrektora Uczelni wygrywa prof. dr hab. Leonard Glabisz. październik 1938 r. Przemianowanie Wyższej Szkoły Handlowej na Akademię Handlową r. Uczelnia otrzymuje nazwę Akademia Ekonomiczna z jednoczesnym uposażeniem w prawo nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego r. Wprowadzenie tzw. systemu bolońskiego r. Zakończenie budowy nowego obiektu UEP Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych. 12 października 1926 r. Władze UEP Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu r. Uczelnia zostaje upaństwowiona i przemianowana na Wyższą Szkołę Ekonomiczną r. Ukończenie budowy nowego budynku Uczelni Collegium Altum jednego z najwyższych wieżowców Poznania i najbardziej charakterystycznego elementu miejskiego krajobrazu. 27 grudnia 2008 r. Uczelnia otrzymuje status uniwersytetu i swoją ostateczną nazwę Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP Prorektor ds. edukacji i studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP Prorektor ds. strategii i rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 10 11

7 Czy wiesz, że... Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych to nowy budynek Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Wielkość nowego obiektu UEP (blisko 15 tys. mkw.) można porównać pod względem objętości budynku do wieżowca Collegium Altum - kubatura CEUE stanowi 75% kubatury wieżowca. Nowy gmach Uczelni nie jest jednak kolejnym drapaczem chmur ma 5 kondygnacji nadziemnych i 2 kondygnacje podziemne. 3WYDZIAŁY Z widokami na przyszłość

8 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to 5 wydziałów i 14 kierunków studiów. Zakres prac badawczych i oferta edukacyjna należą do największych spośród wszystkich uczelni ekonomicznych w kraju. To także wiele konkurencyjnych metodologii naukowych i zróżnicowany proces dydaktyczny dostosowany do potrzeb rynku. Wydział Ekonomii Wydział Ekonomii prowadzi edukację w zakresie mikro- i makroekonomicznych problemów funkcjonowania gospodarki, oferując studia o najwyższej jakości kształcenia potwierdzonej przez Komitet Badań Naukowych Polskiej Akademii Nauk. Zajęcia dydaktyczne są ściśle związane z teorią ekonomii, socjoekonomii, public relations, statystyki społeczno-ekonomicznej i podstaw demograficznych rozwoju gospodarczego. Wydział koordynuje badania realizowane przez praktykę gospodarczą, dzięki czemu realnie przyczynia się do rozwiązywania problemów gospodarki. Dziekan Wydziału Ekonomii: prof. dr hab. Waldemar Czternasty, prof. nadzw. UEP Kierunki Ekonomia Finanse i rachunkowość Polityka społeczna Kierunek prawno-ekonomiczny Finance kierunek międzywydziałowy (studia anglojęzyczne) WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 14 15

9 Wydział Gospodarki Międzynarodowej Działalność dydaktyczna i naukowa wydziału wychodzi naprzeciw przemianom zachodzącym w gospodarce światowej oraz zmieniającym się potrzebom rynku edukacyjnego. Studenci otrzymują gruntowne, sprofilowane i zarazem głębokie wykształcenie ekonomiczne z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, biznesu międzynarodowego, logistyki międzynarodowej oraz zagadnień integracji europejskiej, łączących w sobie wiedzę menedżerską i wymiar makroekonomiczny ze znajomością problematyki mikroekonomicznej. Kierunki Informatyka i ekonometria Aplikacje internetu rzeczy* Dziekan Wydziału Gospodarki Międzynarodowej: prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski, prof. zw. UEP *Warunkowo (kierunek interdyscyplinarny, zostanie uruchomiony po zawarciu nowej umowy przez UEP i UAM). Kierunki Wydział Towaroznawstwa Gospodarka turystyczna Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wydział Towaroznawstwa kształci wysokiej klasy specjalistów z zakresu jakości wyrobów i usług. Silne związki wydziału z praktyką gospodarczą owocują wieloma ekspertyzami, opiniami, analizami i studiami zlecanymi przez podmioty biznesu, jednostki administracji państwowej czy instytucje wymiaru sprawiedliwości. Wydział Towaroznawstwa jest pierwszą tego typu jednostką w Polsce, która uzyskała certyfikat jakości ISO Dziekan Wydziału Towaroznawstwa: prof. dr hab. inż. Ryszard Zieliński, prof. zw. UEP Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Poza gruntownym wykształceniem ekonomicznym studenci wydziału zdobywają zaawansowaną wiedzę o nowoczesnych metodach ilościowych w ekonomii oraz w biznesie, optymalizacji i prognozowaniu zjawisk gospodarczych, modelowaniu matematycznym procesów społeczno-ekonomicznych oraz budowie scenariuszy ich rozwoju. Wyniki badań wydziału są wysoko oceniane przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz praktykę gospodarczą, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia. Pracownicy wydziału są uznanymi specjalistami prestiżowych gremiów eksperckich. Kierunki Towaroznawstwo Zarządzanie i inżynieria produkcji Dziekan Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej: prof. dr hab. Emil Panek, prof. zw. UEP Product and Process Management (studia anglojęzyczne) WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 16 17

10 Wydział Zarządzania Wydział Zarządzania zajmuje się badaniem najważniejszych problemów funkcjonowania gospodarki polskiej, europejskiej i światowej. Studenci wydziału zdobywają niezbędną wiedzę pozwalającą na diagnozowanie i rozwiązywanie problemów związanych z podstawowymi funkcjami oraz procesami zarządzania: planowaniem, organizowaniem, motywowaniem, kontrolą i koordynacją. Wieloletnia współpraca z biznesem i praktyką gospodarczą pozwala wydziałowi kształcić specjalistyczne kadry, gotowe do wyzwań na prestiżowych stanowiskach w przedsiębiorstwach oraz koncernach krajowych i międzynarodowych czy też w organach administracji unijnej, państwowej i samorządowej. P R A W D A R Z E T E L N O Ś Ć Dziekan Wydziału Zarządzania: prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz, prof. zw. UEP Kierunki E F E K T Y W N O Ś Ć Finanse i rachunkowość biznesu Zarządzanie Gospodarka przestrzenna Finance kierunek międzywydziałowy (studia anglojęzyczne) S Z A C U N E K T R A N S P A R E N T N O Ś Ć I N N O W A C Y J N O Ś Ć Odpowiadając na potrzeby nieustannie zmieniającego się rynku, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu stale rozwija ofertę edukacyjną. Otwierane są nowe i rozwijane funkcjonujące już specjalności, a proces dydaktyczny charakteryzuje duża innowacyjność. To sprawia, że Uniwersytet należy do ścisłej czołówki polskich uczelni akademickich. Sukces ten był możliwy dzięki wspólnemu przekonaniu, że rozwój Uniwersytetu powinny definiować wartości: Ż Y C Z L I W O Ś Ć WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 18 19

11 Czy wiesz, że... Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest najbardziej rozbieganą uczelnią w kraju. Regularnie w zawodach biegowych startują rektorzy i pracownicy naukowi Uczelni, którzy są zrzeszeni w Klubie Biegacza UEP. Do tej pory członkowie KB UEP brali udział w największych maratonach europejskich, m.in. w Berlinie, Amsterdamie, Londynie, Atenach, Edynburgu, Bari, a także poza starym kontynentem w Stambule i Dubaju. Historia biegów na UEP sięga lat 80. XX wieku. Organizowany od 2011 r. bieg Ekonomiczna Piątka jest kontynuacją tej tradycji. 4STUDENCI Nauka na wyższym poziomie

12 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oferuje studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, MBA oraz podyplomowe. Zajęcia są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Tok studiów jest rozliczany w europejskim standardzie ECTS, umożliwiającym budowanie międzynarodowej ścieżki studiów. Wyróżnikiem programów nauczania oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu jest łączenie nauk o zarządzaniu i ekonomii z najbardziej nowoczesnymi rozwiązaniami z zakresu technologii informacyjnych oraz prawem i naukami społecznymi. Czy wiesz, że... Każdemu spośród kilkunastu tysięcy swoich studentów Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zapewnia edukację według wzorców kształcenia menedżerskiego, wykorzystując aktualny stan badań oraz najefektywniejsze metody prowadzenia zajęć. Nastawienie na praktyczny wymiar nauki, staże studenckie oraz stała współpraca z biznesem i zagranicznymi ośrodkami akademickimi dają studentom UEP możliwość pewnego wejścia na rynek pracy z dyplomem prestiżowej uczelni. Każdego roku na różnego rodzaju wymiany studencko-naukowe wyjeżdża ponad 300 studentów oraz pracowników UEP. Studenci UEP na każdym etapie studiów mają do dyspozycji szeroką ofertę edukacyjną i stypendialną: program Erasmus+ program MBA (amerykański, angielski) studia doktoranckie w j. angielskim ponad 50 propozycji studiów podyplomowych stypendia naukowe i socjalne Collegium Altum jest jednym z najwyższych budynków w Poznaniu 103,35 m z masztem telewizyjnym. Ze względu na swą rozpoznawalność kształt wieżowca wykorzystano jako gadżet promujący Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Opakowanie pudełko gry Jenga Collegium Altum, którego motywem przewodnim jest modernistyczna fasada wieżowca UEP zostało wyróżnione przez prestiżowy magazyn designu Packing of the World. Spośród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu rekrutuje się najlepsza kadra menedżerska kraju zarówno w administracji państwowej, biznesie, jak i w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Studenci UEP to dynamiczna społeczność jednostek, dla których własna inicjatywa, rozwój oraz samokształcenie są częścią studiów. Każdego dnia rozwijają swoje zainteresowania w ramach: kół 14 organizacji sekcji naukowych studenckich sportowych WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 22 23

13 5WSPÓŁPRACA Szersze perspektywy

14 Współpraca międzynarodowa Pochodzenie najliczniejszych reprezentacji studentów zagranicznych Silna pozycja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w świecie nauki pozwala na zawieranie porozumień oraz umów o współpracy i wymianie z prestiżowymi ośrodkami naukowymi z całego świata. W gronie partnerów UEP znajdują się instytucje naukowe z blisko 40 państw. Szeroki zakres współpracy z ośrodkami zagranicznymi umożliwia studentom oraz pracownikom UEP dostęp do aktualnego stanu badań i dorobku naukowego innych państw, stałe podnoszenie poziomu wiedzy i kwalifikacji, co wprost przekłada się na jakość i przebieg kariery naukowej i zawodowej. Wspólne inicjatywy podejmowane w ramach międzynarodowych programów oraz umów międzyrządowych i międzyuczelnianych pozwalają na realizację najaktualniejszych tematów badawczych oraz wzajemne konsultacje naukowe. Wieloletnia współpraca owocuje cyklicznie organizowanymi wyjazdami na staże, szkolenia, kursy oraz imprezy o charakterze naukowym (seminaria, sympozja, kongresy, konferencje). Podobnym zainteresowaniem cieszą się przyjazdy obcokrajowców do nas. W ramach programu Erasmus i umów bilateralnych gościliśmy 184 studentów cudzoziemców, co oznacza dynamiczny wzrost liczby studentów zagranicznych w porównaniu z rokiem poprzednim (w roku akademickim 2011/ obcokrajowców, wzrost o 25%). Większość studentów przyjechała z Niemiec, Hiszpanii, Francji, Turcji i Ukrainy. Przyjazdy studentów zagranicznych w roku akademickim 2012/2013 Podstawa przyjazdu Liczba studentów Program LLP/Erasmus Umowy bilateralne w tym umowy o 2 lub 3 dyplomach Razem Kraje uczelni partnerskich UEP Armenia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chiny, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Indie, Irlandia, Islandia, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Litwa, Łotwa, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Tajwan, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 26 27

15 Nauka w biznesie biznes w nauce Od wielu lat tworzymy spójną płaszczyznę wymiany wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych. Stworzyliśmy sześć jednostek odpowiedzialnych za wspólne inicjatywy ze sferą gospodarczą. Dzięki wzmocnieniu współpracy z przedsiębiorstwami kształcimy najlepszych i najbardziej poszukiwanych kandydatów do pracy. Współpraca to także nieustanny rozwój UEP poprzez m.in. poszerzenie oferty dydaktycznej o zajęcia z praktykami biznesu oraz organizowanie szkoleń i staży dla studentów i pracowników naukowych. Nasza renoma sprawia, że kadry kierownicze przedsiębiorstw i instytucji chętnie korzystają z naszej szerokiej oferty dydaktycznej. Oferujemy podmiotom gospodarczym specjalistyczne usługi badawcze. Unikatowa aparatura, którą posiada m.in. Wydział Towaroznawstwa, pozwala na przygotowanie kompleksowych badań jakości produktów oraz surowców niezbędnych do produkcji. Obszary współpracy Uczelni z biznesem Klub Partnera UEP forum współpracy Wielkopolska Szkoła Biznesu UEP działalność szkoleniowa Spółka Celowa UEP komercjalizacja wyników badań Biuro Karier i Relacji z Absolwentami staże i praktyki Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych ekspertyzy i opinie Biuro Konsultingowe FUEP doradztwo gospodarcze 6ABSOLWENCI Na szczyty! STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 28

16 Każdego roku mury UEP opuszcza ponad 4000 absolwentów. To kompetentni, pełni energii specjaliści, którzy są znakomicie przygotowani do kariery zawodowej. Ich wartość jest doceniana przez największe polskie i zagraniczne firmy, o czym świadczy 1. miejsce wśród uczelni ekonomicznych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani na rynku pracy (ranking tygodnika Wprost z 2013 r.). Nasi absolwenci to pierwszoplanowe postacie biznesu i życia publicznego w Polsce. 2 Święty Marcin Absolwenci w liczbach Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu istnieje już 85 lat Ponad absolwentów 86% pracodawców planuje w najbliższej przyszłości zatrudnić studenta lub absolwenta UEP** Towarowa Edwarda Taylora Garncarska 4 Kościuszki aleja Niepodległości Składowa Taczaka 53% absolwentów pracuje już podczas studiów* Absolwenci UEP Około 11% absolwentów studiów II stopnia prowadzi własną działalność gospodarczą* Towarowa 5 Ratajczaka 80% pracodawców zatrudniło w ostatnim roku studenta lub absolwenta UEP** Ponad absolwentów rocznie UEP z lotu ptaka Powstańców Wielkopolskich 78% absolwentów uważa, że uczelnia wystarczająco, dobrze lub bardzo dobrze przygotowuje do pracy zawodowej* 94% pracodawców wysoko ocenia współpracę z absolwentami UEP** Matyi 1 Budynek A al. Niepodległości 10 3 Budynek C ul. Towarowa 53 5 Collegium Altum ul. Powstańców Wlkp. 16 * Z badania KDG raport z monitoringu losów absolwentów. ** Z badania satysfakcji pracodawców współpracujących z Biurem Karier i Relacji z Absolwentami. 2 Budynek B al. Niepodległości 12 4 SPNJO ul. Taczaka 9 6 Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych ul. Towarowa 55 WSTĘP DO UEP HISTORIA I WŁADZE WYDZIAŁY STUDENCI WSPÓŁPRACA ABSOLWENCI MAPA 30 31

17 al. Niepodległości Poznań tel faks NIP: REGON ue.poznan.pl ue.poznan.pl facebook.com/uepoznan twitter.com/uewp instagram.com/uepoznan

18

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Rynek Polski to dla Ciebie za mało i chcesz swobodnie poruszać się po gospodarce zglobalizowanego świata, odnosząc

Bardziej szczegółowo

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP

UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania. dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP UMIĘDZYNARODOWIENIE UEP fakty, potrzeby, wyzwania dr hab. Magdalena Florek, prof. nadzw. UEP Fakty - zakresy analizy Nauka: wybrane aspekty Kształcenie: wybrane aspekty lata: 2012-2017 źródła: DBNiWZ,

Bardziej szczegółowo

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA 3.3 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA Ogólne omówienie współpracy międzynarodowej PG w 2011 r.: międzynarodowe umowy ramowe o współpracy oraz międzyinstytucjonalne umowy dot. mobilności w programach edukacyjnych:

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Towaroznawstwa

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Towaroznawstwa GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Towaroznawstwa 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Uważasz, że w każdym biznesie liczy się jakość i dlatego chcesz w przyszłości zarządzać kształtowaniem i ochroną jakości wyrobów

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2014/2015 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Zasady rekrutacji studentów na wyjazd w ramach programu Erasmus + w roku akademickim 2015/2016 Wyjazdy stypendialne Studia za granicą w ramach Programu Erasmus + traktowane są jako część programu studiów

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie.

Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce. jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Proces Boloński Z punktu widzenia szkolnictwa wyższego w Polsce Proces Boloński jest szansą na włączenie się w główny nurt przemian zachodzących w Europie. Inicjatywy polskich uczelni zmierzające do spełnienia

Bardziej szczegółowo

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r.

Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska. Warszawa, 23 października 2013r. Uznanie zagranicznych dyplomów w celu kontynuacji kształcenia w Polskiej uczelni. Hanna Reczulska Warszawa, 23 października 2013r. Ramy prawne Uznanie świadectw uprawniających do podjęcia studiów: umowy

Bardziej szczegółowo

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii

GOTOWI DO KARIERY. na Wydziale Ekonomii GOTOWI DO KARIERY na Wydziale Ekonomii 1. KANDYDACI Masz otwarty umysł? Chcesz poznać ekonomię oraz mechanizmy gospodarki w skali kraju, Europy i świata podczas praktyk w najlepszych polskich i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+

Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Podstawowe informacje dla studentów PWSIiP wyjeżdżających na studia i praktyki w ramach Programu Erasmus+ Program edukacyjny Unii Europejskiej, którego adresatem jest między innymi szkolnictwo wyższe.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK

KARTA STRATEGICZNA DLA CELU OPERACYJNEGO 1.1. UZYSKANIE UPRAWNIEŃ DO NADAWANIA STOPNIA DOKTORA NAUK CEL STRATEGICZNY 1 PODNIESIENIE POZIOMU PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH W STOPNIU POZWALAJĄCYM NA UTRZYMANIE W OCENIE PARAMETRYCZNEJ JEDNOSTEK NAUKOWYCH KATEGORI B ORAZ UZYSKANIE PEŁNI PRAW AKADEMICKICH W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA

REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA REKRUTACJA 2013/2014 LLP/ERASMUS- STUDIA Wrocław 27 lutego 2013 1/17 Erasmus studia (1/2) Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody.

PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają. Europy, ale również wykonywać praktyczne zawody. MISJA PWSZ W NYSIE PWSZ w Nysie jest Uczelnią kształcącą młodzież w wielu kierunkach. Rozwijającą umiejętności, które pozwalają kontynuować studia w uczelniach akademickich Europy, ale również wykonywać

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015

ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ studia i praktyki 2014/2015 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. n. AGH Koordynator Erasmus+ WEAIiIB AGH 2015/16

Erasmus+ dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. n. AGH Koordynator Erasmus+ WEAIiIB AGH 2015/16 Erasmus+ dr hab. inż. Krzysztof Oprzędkiewicz, prof. n. AGH Koordynator Erasmus+ WEAIiIB AGH kop@agh.edu.pl 2015/16 Informacje o programie Erasmus+ Od 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie Erasmus+ nowy

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2015/2016 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Wydział Matematyki Stosowanej. Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach Wydział Matematyki Stosowanej jeden z 13 wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od kilkunastu lat główną siedzibą Wydziału oraz Instytutu

Bardziej szczegółowo

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja

Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja Erasmus + Spotkanie Informacyjne Rekrutacja 2017 2018 Kto może wziąć udział w programie? Wyjazdy na studia Studenci Uniwersytetu Pedagogicznego zarejestrowani na studiach: dziennych / zaocznych licencjackich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13

Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 Nazwa uczelni: Kod Erasmusa: Sprawozdanie końcowe z realizacji umowy 2012-1-PL1-ERA02-.. Rok akademicki 2012/13 CZĘŚĆ OPISOWA A Zasady realizacji i zarządzanie funduszami programu Erasmus 1. Proszę podać

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia

Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Internacjonalizacja studiów na Politechnice Gdańskiej Jacek Mąkinia Plan prezentacji 1. Program Umiędzynarodowienia Szkolnictwa Wyższego (Program MNiSW) 2. Wyniki rankingu Perspektyw 3. Studenci zagraniczni

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015

Pismo okólne. Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 Pismo okólne Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie z dnia 1 lipca 2015 w sprawie zasad rekrutacji i kryteriów selekcji studentów na wyjazdy studentów w ramach programu ERASMUS+: Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017

w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 Z A S A D Y F I N A N S O W A N I A D Z I A Ł A Ń w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 1. Zasady finansowania działań w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Cel spotkania Prezentacja programu UE Erasmus+ Przedstawienie zasad i przebiegu kwalifikacji 2016/2017 (sem. zimowy i letni) na UEP

Cel spotkania Prezentacja programu UE Erasmus+ Przedstawienie zasad i przebiegu kwalifikacji 2016/2017 (sem. zimowy i letni) na UEP Cel spotkania Prezentacja programu UE Erasmus+ Przedstawienie zasad i przebiegu kwalifikacji 2016/2017 (sem. zimowy i letni) na UEP Akcja 1 Mobilność edukacyjna Wyjazdy studentów w celu zrealizowania części

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015

Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Praktyki zagraniczne Erasmus+ Kwiecień 2015 Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa do 26 maja 2015 Praktyka może być zrealizowana w terminie między 29.06.2015 a 30.09.2015.

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie

Program Erasmus. Przegląd statystyk. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Erasmus Przegląd statystyk Opracowanie: Małgorzata Członkowska-Naumiuk Co zawiera prezentacja? Wybór danych

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów oraz Akademia Telewizyjna TVP we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015

Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Program Erasmus + STA Staff Mobility for Teaching Assignments STT Staff Mobility for Training Wyjazdy w roku akademickim 2014/2015 Zasady ogólne. Pracownik zakwalifikowany na wyjazd w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl

Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl REGIONALNE CENTRUM INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW Politechnika Śląska- GLIWICE Maria Gałuszko m.galuszko@polsl.pl Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Informatyzacji Zadaniem

Bardziej szczegółowo

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Akademia Telewizyjna, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, we współpracy z IAE Aix-En-Provence Graduate School of Management jako instytucją walidującą, zapraszają

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW

REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW REGULAMIN WYJAZDÓW STUDENTÓW Wszechnicy Polskiej Szkoły Wyższej w Warszawie na praktykę (SMP) - (Student Mobility Placement) ERASMUS+ KA 1 MOBILNOŚĆ AKADEMICKA POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. W ramach programu

Bardziej szczegółowo

Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK

Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK Maciej Madziński Dyrektor Operacyjny Akademia Leona Koźmińskiego PROF. WITOLD T. BIELECKI REKTOR ALK Diagnoza - stan w punkcie wyjścia Prof. Witold T. Bielecki Rektor Akademii Leona Koźmińskiego Współzałożyciel

Bardziej szczegółowo

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących

Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących Erasmus+ Akcja 1 Mobilność edukacyjna wskazówki dla instytucji wnioskujących W ramach projektów Akcji 1 Mobilność edukacyjna uczelnie mogą prowadzić wymianę stypendialną studentów i pracowników. O przyznanie

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO w BYDGOSZCZY INSTYTUT HISTORII I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH I. Wprowadzenie Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia Podpisanie przez Polskę w 1999 roku Deklaracji

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

dla Pracowników i Doktorantów

dla Pracowników i Doktorantów dla Pracowników i Doktorantów Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN uzyskał w 2014 roku status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), jako partner Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne

Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie Postanowienia ogólne Zasady podziału dotacji na działania w ramach programu ERASMUS+ w okresie 01.06.2016-31.05.2018 Postanowienia ogólne 1 1. Dokonuje się podziału dotacji na podstawie umów finansowych 2016-1-PL01-KA103-024853

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016

w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim 2015/2016 Uczelniane zasady finansowania wyjazdów studentów na studia oraz praktyki zagraniczne w ramach programu ERASMUS+ oraz programu PO WER w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

LLP Erasmus 17 marca 2009

LLP Erasmus 17 marca 2009 REKRUTACJA 2009/2010 LLP Erasmus 17 marca 2009 Program Erasmus Erasmus jest programem edukacyjnym Unii Europejskiej, adresowanym do szkolnictwa wyższego Celem programu Erasmus jest podnoszenie poziomu

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne

PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne PRAKTYKI ERASMUS+ Informacje ogólne Grudzień 2014 Wyjazdy Rekrutacja dotyczy wyjazdów w roku akademickim 2014/2015 Rekrutacja trwa od 2-26 lutego 2015 r. Charakter praktyki Praktyka powinna być związana

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16.

ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA FUNDUSZY NA WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM W ROKU AKADEMICKIM 2015/16. WYJAZDY STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW DO KRAJÓW PROGRAMU. ZASADY OBLICZENIA KWOTY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 66/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad realizacji uczelnianej Umowy Finansowej Programu LLP/Erasmus w roku akademickim 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI

ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI ERASMUS+ WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA CZĘŚCIOWE NA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Zasady rekrutacji, organizacji, finansowania i rozliczania wyjazdów w ramach Programu Erasmus+ na Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni. Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017

ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni. Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 ERASMUS+ Mobilność studentów i pracowników uczelni Zasady podziału grantu przyznanego Politechnice Gdańskiej na rok akademicki 2016/2017 1. ERASMUS+ mobilność z krajami programu... 1 a. Ogólna kwota grantu

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej

Erasmus wyjazdy na praktykę. Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Erasmus wyjazdy na praktykę Paulina Bury Biuro Współpracy Międzynarodowej Cel Praktyka powinna być związana z kierunkiem studiów. Można ją odbyć jako praktykę obowiązkową lub nieobowiązkową, ale także

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie.

1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej wspierający edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Zasady dodatkowej rekrutacji na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ dla studentów ASP w Gdańsku na semestr letni roku akademickiego 2015/2016 I Zasady ogólne 1. Erasmus+ to program Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej

Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej Dlaczego warto studiować w Instytucie Polityki Społecznej.? profesjonalna kadra Pracownicy Instytutu Polityki Społecznej to wykwalifikowana kadra i uznani naukowcy (z wielu dziedzin, bo nasze studia mają

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020

Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 Plan strategiczny Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, na lata 2014 2020 1. Strategia w odniesieniu do mobilności dobór uczelni/instytucji partnerskich kraje/rejony geograficzne cele i grupy docelowe

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna WSB Poznań uczelnie NIP 7781028941 REGON 630245248 Data rozpoczęcia działalności 1994-08-10 Dane

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14)

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Ogólne zasady rozliczania Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 10.10.2014 Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl

Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl www.bwz.uw.edu.pl Program ERASMUS+ (2014/2015 2020/2021) www.erasmusplus.org.pl Mobilność Edukacyjna rok akademicki 2014/2015 Projekt typu KA1/1-HE (Key Action 1 Higher Education) 1. Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014

Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Raport końcowy z realizacji umowy Mobilność 2013 r. w programie Erasmus (rok 2013/14) Warszawa, 29.09.2014 Ogólne zasady rozliczania Okres realizacji uprawnionych działań: 01.06.2013-30.09.2014; Uczelnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdaoskiej nr 24/2012 z 3 września 2012 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdaoskiej w kadencji 2012-2016. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy z 27

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I

Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Spotkanie przygotowujące do wyjazdu na studia Erasmus 2013-2014 Cz. I Program spotkania 1.Zasady współpracy Student DWM oraz Student Koordynator Wydziałowy/Instytutowy 2. Przygotowanie Aplikacji 3. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Uniwersytet Jagielloński. Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Uniwersytet Jagielloński Stypendia Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Kraków, 28-29 stycznia 2014 Monika Woźniak, Ewelina Ciaputa Biuro Obsługi Studentów Zagranicznych UJ Program spotkania

Bardziej szczegółowo

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13

Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Uczelniane zasady rekrutacji studentów wyjeżdżających na praktyki w ramach programu Erasmus w roku akademickim 2012/13 Zasady i warunki wyjazdu 1 1. Wyjazdy studentów na praktyki w ramach programu Erasmus

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r.

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r. Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie 23.10.2014 r. Rozwój doradztwa zawodowego na poziomie europejskim Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015

Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 Zasady realizacji studenckich praktyk zagranicznych w ramach Programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 1. Zasady ogólne 1.1. Wyjazdy na praktyki w ramach Programu Erasmus+ mogą być realizowane w krajach

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania wyjazdów

Zasady finansowania wyjazdów Zasady finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2014/2015 I Stypendia na wyjazdy dla studentów (wyjazdy na studia SMS oraz wyjazdy na praktyki SMP) 1) Stypendia otrzymują tylko

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Roczne sprawozdanie Rektora z działalności Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Włocławek 2007 1. Imię i nazwisko (oraz tytuł naukowy, stopnie naukowe, tytuły zawodowe) rektora oraz innych

Bardziej szczegółowo

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II

Katolicki Uniwersytet. Jana Pawła II Katolicki Uniwersytet L u b e l s k i Jana Pawła II EUROPEISTYKA / EUROPEAN STUDIES /unia UNIWERSYTET KUL jest charakterystycznym symbolem Lublina zarówno w Polsce, jak i za granicą, gdzie renoma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia r.

Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia r. Zarządzenie nr 16/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. H. Cegielskiego w Gnieźnie z dnia 01.06.2015 r. w sprawie: zasad rozdziału grantu w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo