SYLABUS. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne. Kierunkowy. Teresa Pop, Zajkiewicz K. Pikor L. Szczygielska D. Dobko M. Jandziś S. Glista J.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne. Kierunkowy. Teresa Pop, Zajkiewicz K. Pikor L. Szczygielska D. Dobko M. Jandziś S. Glista J."

Transkrypt

1 SYLABUS Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Kinezyterapia Wydział Medyczny Instytut Fizjoterapii, Katedra Kinezyterapii Studia I stopnia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne Rodzaj przedmiotu Kierunkowy Rok i semestr studiów Rok I i II, Semestr,3 Imię i nazwisko koordynatora dr Teresa Pop przedmiotu Imię i nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) zajęcia z przedmiotu Teresa Pop, Zajkiewicz K. Pikor L. Szczygielska D. Dobko M. Jandziś S. Glista J. Cele zajęć z przedmiotu C. Umiejętność badania dla potrzeb fizjoterapii C. Znajomość i umiejętność wykonywania testów klinicznych i badania czynnościowego C 3. Znajomość teoretyczna wykonywania ćwiczeń wg systematyki. Wskazania i przeciwwskazania C. Opanowanie sposobów i technik wykonywania ćwiczeń leczniczych, oraz ich programowanie w odniesieniu do różnych grup schorzeń C5. Znajomość teoretyczna koncepcji metod kinezyterapeutycznych. Praktyczna umiejętność wykonanie niektórych technik Wskazania i przeciwwskazania do stosowania metod C6. Znajomość zasad etycznych obowiązujących w pracy z pacjentem C 7.Umiejętność umiejscowienia kinezyterapii w systematyce rehabilitacji medycznej, umiejętność podstaw z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii w Polsce i na świecie. Kierunki rozwoju rehabilitacji i fizjoterapii w przyszłości

2 C 8.W oparciu o wiedzę z zakresu nauk humanistycznych poznanie i doskonalenie właściwego podejścia do chorego oraz współpracy z personelem należącym do zespołu rehabilitacyjnego. Wymagania wstępne PrPrzed przystąpieniem do przedmiotu student posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu: - anatomii topograficznej i czynnościowej układu ruchu, - fizjologii człowieka, - patologii ogólnej Wiedza: Efekty kształcenia w. posiada elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w zakresie wiedzy, placówkach ochrony zdrowia KP_W6- umiejętności i. wymienia i opisuje narzędzia diagnostyczne i metody oceny kompetencji pacjenta dla potrzeb fizjoterapii KP_W8 ++ społecznych dla 3. zna zasób ćwiczeń i umie dobrać zestawy przydatne do realizacji przedmiotu zadań leczniczych, korekcyjnych i profilaktycznych KP_W zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy kinezyterapii i terapii manualnej KP_W9 ++ Umiejętności:. umie samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu kinezyterapii i elementy terapii manualnej KP_U potrafi przeprowadzić badania i testy funkcjonalne niezbędne dla doboru odpowiedniej kinezyterapii KP_U umie prowadzić dokumentację fizoterapeutyczną KP_U ++. potrafi opisać i wyjaśnić mechanizm oddziaływania zabiegów fizjoterapeutycznych i ich skutki uboczne KP_U0 + Kompetencje społeczne:. potrafi pracować w zespole KP_K ++. stosuje zasady etyczne obowiązujące w Kodeksie Fizjoterapeuty KP_K8 ++ Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin

3 A Wykład: Studia niestacjonarne: II sem- 30 godz. III sem 5 godz B ćwiczenia laboratoryjne: Studia niestacjonarne: II sem 60 godz. III sem 60 godz C Praktyka z Kinezyterapii II rok studiów I stopnia (po IV sem.) Studia niestacjonarne: 5 godz. Treści programowe A Problematyka wykładu Lp. Tematy wykładów Liczba godzin. Zapoznanie z treściami programu nauczania. Podanie obowiązującej literatury. Podstawy naukowe, nazewnictwo i systematyka. Historia kinezyterapii. Wpływ ćwiczeń na organizm ludzki. Badanie pacjenta: Wywiad. oraz badanie niespecyficzne w postaci: oceny bólu, oceny czucia, badania palpacyjnego i badania reflektorycznego, oglądanie. 3. Sposób pomiarów linijnych: długości kończyn, pomiary orientacyjne, badanie skrócenia czynnościowego w kończynach dolnych. Skrócenie czynnościowe i rzeczywiste.. Sposób pomiaru obwodów kończyn dolnych i kończyn czynnościowe. górnych. Pomiary orientacyjne. Metody zapisu wyników 5. Sposób pomiaru zakresu ruchu w stawach kończyn dolnych i kończyn górnych. Sposób zapisu wyników. 6. Pomiary zakresu ruchu kręgosłupa. Punkty topograficzne. Metody pomiaru. 7. Kolokwium.

4 8. Ogólne zasady testu mięśniowego. Test Lovetta, Kliniczna ocena siły mięśniowej. Charakterystyka czynnościowa obręcz kończyny dolnej i kończyny dolnej. Ocena siły mięśniowej mięśni obręczy kończyn dolnych i kończyn dolnych. 9. Charakterystyka czynnościowa obręczy kończyny górnej. Ocena siły mięśniowej mięśni obręczy kończyn górnych. 0. Charakterystyka czynnościowa kończyny górnej. Ocena siły mięśniowej mięśni kończyny górnej.. Ocena siły mięśniowej mięśni tułowia.. Badanie funkcjonalne obręczy barkowej i kończyn górnych stosowane dla potrzeb diagnostyki kinezyterapii miejscowej. Testy kliniczne. 3. Badanie funkcjonalne obręczy biodrowej i kończyn dolnych stosowane dla potrzeb diagnostyki kinezyterapii miejscowej. Testy kliniczne Chód prawidłowy. Cykl i wyznaczniki chodu. Zmiany w chodzie spowodowane bólem, ograniczeniami ruchu w stawach, w przypadku niedowładów i porażeń. Objaw Trendelenburga i Duchenn,a. Metody oceny chodu. 5 Kolokwium zaliczeniowe semestru. 6 Systematyka ćwiczeń. Ćwiczenia bierne. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ćwiczeń biernych. Fizjologiczne uzasadnienie ćwiczeń biernych. Metodyka ćwiczeń. Ćwiczenia czynno-bierne. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ćwiczeń czynno-biernych. Fizjologiczne uzasadnienie ćwiczeń czynno-biernych. Metodyka ćwiczeń.

5 7 Ćwiczenia prowadzone. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ćwiczeń prowadzonych. Fizjologiczne uzasadnienie ćwiczeń prowadzonych. Metodyka ćwiczeń. Ćwiczenia samowspomagane. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ćwiczeń samowspomaganych. Fizjologiczne uzasadnienie ćwiczeń samowspomaganych. Metodyka ćwiczeń. Ćwiczenia synergistyczne. Wskazania i przeciwwskazania do ćwiczeń synergistycznych. Fizjologiczne uzasadnienie ćwiczeń synergizmy względne i bezwzględne. Metodyka ćwiczeń. 8 Ćwiczenia czynne w odciążeniu. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ćwiczeń czynnych w odciążeniu. Fizjologiczne uzasadnienie ćwiczeń czynnych w odciążeniu. Metodyka ćwiczeń. Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ćwiczeń czynnych w odciążeniu z oporem. Fizjologiczne uzasadnienie ćwiczeń czynnych w odciążeniu z oporem. Metodyka ćwiczeń. 9 Ćwiczenia czynno-wolne. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ćwiczeń czynnych-wolnych. Fizjologiczne uzasadnienie ćwiczeń czynnych-wolnych. Metodyka ćwiczeń. Ćwiczenia czynne z oporem. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ćwiczeń czynnych z oporem. Fizjologiczne uzasadnienie ćwiczeń czynnych z oporem. Metodyka ćwiczeń. Ćwiczenia czynne z oporem trening de Lorme`a i Watkinsa. Badanie dynamometryczne. 0 Ćwiczenia redresyjne i wyciągi redresyjne. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania ćwiczeń redresyjnych i wyciągów redresyjnych. Fizjologiczne uzasadnienie ćwiczeń redresyjnych i wyciągów redresyjnych. Metodyka ćwiczeń i wyciągów.

6 Kolokwium Ćwiczenia oddechowe Ćwiczenia relaksacyjne 3 Ćwiczenia ogólnokondycyjne. Gimnastyka poranna. Ćwiczenia w wodzie. Ćwiczenia samoobsługi. Sport osób niepełnosprawnych 5 Ćwiczenia mięśni dna miednicy. Metody Kinezyterapeutyczne-podział. 6 Metody kinezyterapeutyczne. Wybrane metody mechaniczne 7 Metody kinezyterapeutyczne. Wybrane metody neurofizjologiczne 8 Metody kinezyterapeutyczne. Wybrane metody edukacyjne 9 Poizometryczna Relaksacja Mięśni. Biologiczne sprzężenie zwrotne 30 Kolokwium Suma godzin 5 B Problematyka ćwiczeń Lp. Tematy ćwiczeń Liczba godzin Część organizacyjna- omówienie tematyki ćwiczeń, zasad zaliczenia ćwiczeń oraz podanie literatury. Wywiad dla potrzeb kinezyterapii-omówienie. Badanie pacjenta: oglądanie, pomiary orientacyjne. Badanie niespecyficzne w postaci: oceny bólu, oceny czucia, ocena temp., badania palpacyjnego i badania reflektorycznego. Opracowanie w formie karty badań. 3. Pomiary linijne: długości kończyn, pomiary orientacyjne, badania skrócenia czynnościowego w kończynach dolnych. Skrócenie rzeczywiste a czynnościowe. Sporządzenie prawidłowej dokumentacji.

7 . Pomiary linijne obwodowe, pomiary orientacyjne-omówienie i wykonanie praktyczne. Sporządzenie prawidłowej dokumentacji. 5. Pomiary zakresu ruchu w stawach kończyn dolnych. Wykonanie i sporządzenie prawidłowej dokumentacji. 6. Pomiary zakresu ruchu w stawach kończyn górnych. Wykonanie i sporządzenie prawidłowej dokumentacji. 7. Pomiary zakresu ruchu kręgosłupa. Wykonanie i sporządzenie prawidłowej dokumentacji. 8. Praktyczne i teoretyczne zaliczenie pomiarów linijnych i kątowych. 9 Test Lovetta -ocena siły mięśni obręczy kończyn dolnych i kończyn dolnych. Wykonanie praktyczne i sporządzenie dokumentacji. 0. Test Lovetta-ocena siły mięśni obręczy kończyn górnych i kończyn górnych. Wykonanie praktyczne i sporządzenie dokumentacji.. Test Lovetta-ocena siły mięśni tułowia. Wykonanie praktyczne i sporządzenie dokumentacji.. Badanie funkcjonalne obręczy biodrowej i kończyn dolnych stosowane dla potrzeb diagnostyki kinezyterapii miejscowej. Testy kliniczne.

8 3. Badanie funkcjonalne obręczy kończyny górnej i kończyny górnej stosowane dla potrzeb diagnostyki kinezyterapii miejscowej. Testy kliniczne. Chód prawidłowy. Cykl i wyznaczniki chodu. Zmiany w chodzie spowodowane bólem, ograniczeniami ruchu w stawach, w przypadku niedowładów i porażeń. Objaw Tradelenburga i Duchenn,a. 5. Praktyczne i teoretyczne zaliczenie omówionego materiału (z wykazem znajomości anatomii czynnościowej układu mięśniowego i kostno-stawowego). 6 Część organizacyjna. Ćwiczenia bierne, czynno bierne i wspomagane cel ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania i metodyka wykonania. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń. 6 7 Ćwiczenia samowspomagane i prowadzone - cel ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania i metodyka wykonania. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń. 8 Ćwiczenia czynne w odciążeniu, w odciążeniu z oporem-cel, wskazania, przeciwwskazania i metodyka wykonania. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń. 6 9 Ćwiczenia i wyciągi redresyjne - cel ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania i metodyka wykonania. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń. 0 Ćwiczenia czynne wolne - cel ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania i metodyka wykonania. Ćwiczenia czynne z przyborami, koordynacyjne, równoważne i ćw. propriocepcji. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń. Zaliczenie praktyczne i teoretyczne omówionych ćwiczeń. 6 Ćwiczenia synergistyczne (bezwzględne, względne, kontralateralne i ipsilateralne) - cel ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania i metodyka wykonania. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń. Ćwiczenia czynne oporowe - cel ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania i metodyka wykonania. Ćwiczenia oporowe wg De Lorme a i Watkinsa, McQueena oraz Hettingera i Müllera. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń. 3 Poizometryczna relaksacja mięśni - cel ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania i metodyka wykonania. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń.

9 Ćwiczenia oddechowe, pozycje drenażowe, ćwiczenia relaksacyjne-cel ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania i metodyka wykonania. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń. 3 Pionizacja, nauka chodu, asekuracja, nauka padania, rodzaje chodu o kulach. Transfery pacjenta. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń. 8 6 Gimnastyka poranna - cel ćwiczeń, wskazania, przeciwwskazania i metodyka wykonania. Ćwiczenia wykorzystujące biologiczne sprzężenie zwrotne- omówienie. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń. 7 Ćwiczenia ukierunkowane na różne schorzenia np. bóle kręgosłupa, choroba zwyrodnieniowa stawów, przebyte ogniskowe uszkodzenia mózgu- cel, wskazania, przeciwwskazaniai metodyka wykonania. Praktyczne przeprowadzenie ćwiczeń. 8 Elementy wybranych metod: mechanicznych, edukacyjnych, neurofizjologicznych i innych.. 9 Zaliczenie praktyczne i teoretyczne omówionych ćwiczeń. Suma godzin 0 C Problematyka praktyk Lp. Tematy praktyk Czas: studia niestacjonarne. Zapoznanie z placówką, jej organizacją, zasadami funkcjonowania oraz zasadami BHP. Badanie pacjenta dla potrzeb fizjoterapii: wywiad, oglądanie, badanie palpacyjne, badanie czucia powierzchownego i głębokiego, ocena postawy ciała. Pomiary kończyn dolnych: linijne obwodów i długości, pomiary orientacyjne, badanie skrócenia czynnościowego. Nauka wykonywania prawidłowej dokumentacji. 3. Pomiary kończyn górnych: linijne obwodów i długości, pomiary orientacyjne. Nauka wykonywania prawidłowej dokumentacji.. Pomiary zakresów ruchu w stawach kończyn i kręgosłupa. Sposób pomiaru i zapisu

10 5. Siła mięśniowa i sposoby jej oceniania (Test Lovetta, Kliniczna Ocena Siły Mięśni) 6. Badanie funkcjonalne kończyn górnych, kończyn dolnych i kręgosłupa stosowane dla potrzeb diagnostyki fizjoterapeutycznej 7. Ocena chodu prawidłowego 8. Praca z pacjentem. Wykonanie: Ćwiczeń biernych, ćwiczeń czynnych w odciążeniu, ćwiczeń samowspomaganych 9. Praca z pacjentem. Wykonanie: Ćwiczeń czynnych - wolnych, ćwiczeń czynnych z oporem, ćwiczeń prowadzonych 0. Praca z pacjentem. Wykonanie: Wyciągów redresyjnych, ćwiczeń synergistycznych, ćwiczeń oddechowych. Praca z pacjentem. Wykonanie: Ćwiczeń zespołowych, gimnastyki porannej.. Praca z pacjentem. Wykonanie: Pionizacji, ćwiczeń reedukacji i nauki chodu 3. Praca z pacjentem. Wykonanie: Stosowanie wybranych elementów metod kinezyterapeutycznych Suma godzin 60 Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną praca w grupach (ćwiczenia). praca z współćwiczącym. praca z pacjentem Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Wykład egzamin ustny KP_W8, KP_W3, KP_W9, Ćwiczenia zaliczenie z oceną KP_W8, KP_W3, KP_W9, KP_U03, KP_U, KP_U. Obserwacja pracy i postaw studenta KP_K, KP_K8. Praktyka zaliczenie z oceną KP_W6, KP_U03, KP_U, KP_U. Obserwacja pracy i postaw studenta KP_K, KP_K8.

11 Metody i kryteria oceny A. Wykładu.Ocenianie ciągłe.zaliczenia pisemne, cząstkowe 3. Obecność na wykładach. Egzamin ustny B.Ćwiczeń. Zaliczanie wiedzy Zaliczenie umiejętności praktycznych. 3. Ocenianie ciągłe C. Praktyk Ocenianie ciągłe. Zaliczenie umiejętności praktycznych 3.Ocena dokumentacji praktyk Zakres ocen:,0 5,0 Wykłady: zaliczenia pisemne, i/lub ustne poszczególnych partii materiału, Ocena wiedzy: kolokwium pisemne lub kolokwium w postaci testu z pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru, oraz otwartymi problemowymi. KP_W8++, KP_W3++, KP_W9++ Kolokwium pisemne 5.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 90%- 00%.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 80%- 89%.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 70%- 79% 3.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%- 69%

12 3.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 50%- 59%.0 wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 50% Egzamin 5.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 90%- 00%.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 80%- 89%.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 70%- 79% 3.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%- 69% 3.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 50%- 59%.0 wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 50% Ćwiczenia: zaliczenia praktyczne, ustne poszczególnych partii materiału, praktyczne zastosowanie wiedzy i umiejętności. Ocena wiedzy: odpowiedź ustna: KP_W8++, KP_W3++, KP_W wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 90%- 00%.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 80%- 89%.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 70%- 79% 3.5 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 60%- 69% 3.0 wykazuje znajomość treści kształcenia na poziomie 50%- 59%.0 wykazuje znajomość treści kształcenia poniżej 50%

13 Ocena umiejętności KP_U03++, KP_U+++, KP_U student aktywnie uczestniczy w zajęciach, proponuje właściwe planowanie postępowania fizjoterapeutycznego (badanie dla potrzeb fizjoterapii, prawidłowo wykonuje ćwiczenia lecznicze), wykonuje ćwiczenia poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym..5 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z niewielką pomocą prowadzącego, proponuje właściwe planowanie postępowania fizjoterapeutycznego (badanie dla potrzeb fizjoterapii, prawidłowo wykonuje ćwiczenia lecznicze), wykonuje ćwiczenia poprawnie, pod względem merytorycznym i metodycznym..0 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z pomocą prowadzącego proponuje właściwe planowanie postępowania fizjoterapeutycznego (badanie dla potrzeb fizjoterapii, prawidłowo wykonuje ćwiczenia lecznicze), wykonuje ćwiczenia w oparciu o program zawierający drobne poprawki naniesione przez nauczyciela 3.5 student uczestniczy w zajęciach, proponuje planowanie postępowania fizjoterapeutycznego (badanie dla potrzeb fizjoterapii, wykonuje ćwiczenia lecznicze), ćwiczenia wykonuje w oparciu o program zawierający, liczne poprawki i wskazówki nauczyciela 3.0 student uczestniczy w zajęciach, proponuje planowanie postępowania fizjoterapeutycznego (badanie dla potrzeb fizjoterapii, wykonuje ćwiczenia lecznicze), wykonuje ćwiczenia w oparciu o program zawierający, liczne poprawki i wskazówki nauczyciela, popełniając jednak błędy,.0 student biernie uczestniczy w zajęciach, proponowane planowanie postępowania fizjoterapeutycznego (badanie dla potrzeb fizjoterapii, ćwiczenia lecznicze), wykonane ćwiczenia są niepoprawne merytorycznie, większość wymaga korekty ze strony prowadzącego pomimo licznych uwag

14 nauczyciela popełnia rażące błędy w sposobie wykonywania ćwiczeń, bez znajomości metodyki prowadzenia ćwiczeń. Ocena kompetencji: KP_K++, KP_K8++. ocena z zakresu kompetencji personalno-społecznych będzie oceniana przez prowadzącego w formie przedłużonej obserwacji postaw i zachowań. Zaliczenie z ćwiczeń: Ocena średnia ważona ocen cząstkowych za poszczególne efekty: - wiedza i umiejętności - waga 0,8, - kompetencje społeczne- waga 0, Zakres ocen efektów:,0 5,0 Uwaga: ocenę pozytywną z przedmiotu można uzyskać wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny za każdy z ustanowionych efektów kształcenia. Praktyki: zaliczenia praktyczne, i/lub ustne, zastosowanie wiedzy i umiejętności na pacjencie. Ocena wiedzy: KP_W6+++ praktyczne Sprawdzenie wiedzy pisemne/ustne Ocena umiejętności KP_U03++, KP_U+++, KP_U student aktywnie uczestniczy w zajęciach, proponuje właściwe planowanie postępowania fizjoterapeutycznego (badanie dla potrzeb fizjoterapii, prawidłowo wykonuje ćwiczenia lecznicze), wykonuje ćwiczenia poprawnie, pod względem merytorycznym i metodycznym..5 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z niewielką pomocą prowadzącego, proponuje właściwe planowanie postępowania fizjoterapeutycznego (badanie dla potrzeb

15 fizjoterapii, prawidłowo wykonuje ćwiczenia lecznicze), wykonuje ćwiczenia poprawnie, pod względem merytorycznym i metodycznym..0 student aktywnie uczestniczy w zajęciach, z niewielką pomocą prowadzącego proponuje właściwe planowanie postępowania fizjoterapeutycznego (badanie dla potrzeb fizjoterapii, prawidłowo wykonuje ćwiczenia lecznicze), wykonuje ćwiczenia w oparciu o program zawierający drobne poprawki naniesione przez nauczyciela 3.5 student uczestniczy w zajęciach, proponuje planowanie postępowania fizjoterapeutycznego (badanie dla potrzeb fizjoterapii, wykonuje ćwiczenia lecznicze), ćwiczenia wykonuje w oparciu o program. zawierający, liczne poprawki i wskazówki nauczyciela 3.0 student uczestniczy w zajęciach, proponuje planowanie postępowania fizjoterapeutycznego (badanie dla potrzeb fizjoterapii, wykonuje ćwiczenia lecznicze), wykonuje ćwiczenia w oparciu o program zawierający, liczne poprawki i wskazówki nauczyciela, popełniając jednak znaczne błędy,.0 student biernie uczestniczy w zajęciach, proponowane planowanie postępowania fizjoterapeutycznego (badanie dla potrzeb fizjoterapii, ćwiczenia lecznicze), wykonane ćwiczenia są niepoprawne merytorycznie, większość wymaga korekty ze strony prowadzącego pomimo licznych uwag nauczyciela popełnia rażące błędy w sposobie wykonywania ćwiczeń, bez znajomości metodyki prowadzenia ćwiczeń. Ocena kompetencji: KP_K++, KP_K8++. ocena z zakresu kompetencji personalno-społecznych będzie oceniana przez prowadzącego w formie przedłużonej obserwacji postaw i zachowań. Zaliczenie z praktyk: Ocena średnia ważona ocen cząstkowych za poszczególne efekty: - wiedza i kompetencje społeczne- waga 0,, - umiejętności- waga 0,8

16 Zakres ocen efektów:,0 5,0 Uwaga: ocenę pozytywną z przedmiotu można uzyskać wyłącznie pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny za każdy z ustanowionych efektów kształcenia. Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów w godzinach oraz punktach ECTS Godziny kontaktowe Rodzaj zajęć Studia niestacjonarne Wykład 5 Ćwiczenia 0 Praktyki 5 Godziny niekontaktowe Przygotowanie do wykładów Przygotowanie do ćwiczeń Przygotowanie do egzaminu Przygotowanie do praktyk ECTS wykład i ćwiczenia 0 Język wykładowy Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu Literatura ECTS praktyka 0 polski Kinezyterapia (po IV semestrze) Literatura podstawowa:. Bochenek A., Reicher M. Anatomia człowieka. Buckup K. Testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. 3. Chojnacka, Szawłowska G. - Rehabilitacja. Jorritsma W. Anatomia na żywym człowieku 5. Nowotny J. - Podstawy kinezyterapii 6. Pąchalski A., Gniewek M., Walaszek R.,Pieniążek M. Wybrane zagadnienia kinezyterapii 7. Rosławski A., Skolimowski T. Proste metody badania narządu ruchu 8. Zembaty A. Kinezyterapia T. i 9. Zembaty A. Fizjoterapia 0. Zembaty A. Kliniczna ocena siły mięśni cz. I, II,

17 III. Skolimowski T. -Badania czynnościowe narządu ruchu w fizjoterapii.. Nicola J. Petty. Badanie i ocena narządu ruchu. Podpis koordynatora przedmiotu Podpis kierownika jednostki

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Kinezyterapia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Kinezyterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kinezyterapia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne

SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne SYLABUS CYKL KSZTAŁCENIA 2014-2017 Nazwa przedmiotu Praktyka z Kinezyterapii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) prof. Teresa Pop wykład i ćwiczenia laboratoryjne

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) prof. Teresa Pop wykład i ćwiczenia laboratoryjne SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kinezyterapia Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praktyka z Kinezyterapii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praktyka z Kinezyterapii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praktyka z Kinezyterapii. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Praktyka z Kinezyterapii. Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Masaż leczniczy. Fizykoterapii i Masażu. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne. Obowiązkowy. II rok 3, 4 semestr

SYLABUS. Masaż leczniczy. Fizykoterapii i Masażu. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne. Obowiązkowy. II rok 3, 4 semestr SYLABUS Nazwa przedmiotu Masaż leczniczy Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Fizjoterapii, Zespół Fizykoterapii i Masażu Kod przedmiotu Studia I stopnia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane formy masażu masaż sportowy Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy terapii manualnej Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Programowanie treningu osób niepełnosprawnych

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Programowanie treningu osób niepełnosprawnych SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Programowanie treningu osób niepełnosprawnych Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Terapia osób niepełnosprawnych motorycznie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Terapia osób niepełnosprawnych motorycznie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Terapia osób niepełnosprawnych motorycznie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: KINEZYTERAPIA

Przedmiot: KINEZYTERAPIA Przedmiot: KINEZYTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego lub

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) mgr Justyna Leszczak ćwiczenia konwersatoryjne. Liczba pkt ECTS

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) mgr Justyna Leszczak ćwiczenia konwersatoryjne. Liczba pkt ECTS SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Trening motoryczny Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

Wymagania wstępne: znajomość anatomii narządu ruchu, fizjologii, dobra ogólna sprawność ruchowa

Wymagania wstępne: znajomość anatomii narządu ruchu, fizjologii, dobra ogólna sprawność ruchowa Opis przedmiotu (sylabusu) na rok ak. 2011-2012 KINEZYTERAPIA Zakład Rehabilitacji Oddział Fizjoterapii II WL. p.o. Kierownika Zakładu: dr n med. Dariusz Białoszewski Odpowiedzialny za dydaktykę: dr n

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w geriatrii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

Protetyka i ortotyka. Protetyka i ortotyka

Protetyka i ortotyka. Protetyka i ortotyka Protetyka i ortotyka Nazwa przedmiotu Protetyka i ortotyka Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) dr Justyna Wyszyńska ćwiczenia konwersatoryjne

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) dr Justyna Wyszyńska ćwiczenia konwersatoryjne SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Metody wspomagania aparatu ruchu w medycynie sportowej i urazowej Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS - - - 40 - - - 20 2

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS - - - 40 - - - 20 2 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane metody fizjoterapii z zakresu mechanoterapii Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

SYLABUS. niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot SYLABUS Nazwa przedmiotu Programowanie treningu osób niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) PODSTAWY TERAPII MANUALNEJ

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) PODSTAWY TERAPII MANUALNEJ SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w reumatologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w reumatologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia

Cykl kształcenia 014-017 SYLABUS Nazwa przedmiotu Zaopatrzenie ortopedyczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

SYLABUS. Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot SYLABUS Nazwa przedmiotu Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Odnowa biologiczna. Wydział Wychowania Fizycznego UR. Zakład Nauk o Zdrowiu. dr Agnieszka Szybisty

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Odnowa biologiczna. Wydział Wychowania Fizycznego UR. Zakład Nauk o Zdrowiu. dr Agnieszka Szybisty SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016 2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii

SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii SYLABUS z przedmiotu: Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w kardiologii i pulmonologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w reumatologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne

SYLABUS. Fizjoterapia kliniczna w reumatologii. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

Kopia robocza niekompletna macierz realizacji przedmiotu

Kopia robocza niekompletna macierz realizacji przedmiotu Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych Kierunek studiów: Fizjoterapia Forma studiów: Stacjonarne Stopień studiów: I Specjalności: obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Odnowa biologiczna. Wydział Wychowania Fizycznego UR

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Odnowa biologiczna. Wydział Wychowania Fizycznego UR SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Wydział Wychowania Fizycznego UR. Zakład Nauk o Zdrowiu Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Wad Postawy Ciała

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Wydział Wychowania Fizycznego UR. Zakład Nauk o Zdrowiu Zespół Przedmiotowo-Dydaktyczny Wad Postawy Ciała SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Odnowa biologiczna i masaż/ Moduł Instruktor fitness. Wydział Wychowania Fizycznego UR

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Odnowa biologiczna i masaż/ Moduł Instruktor fitness. Wydział Wychowania Fizycznego UR SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016 2019 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna wieku rozwojowego

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna wieku rozwojowego SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna wieku rozwojowego Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

40/30 90/90 5/5 40/50 Suma S:130; N:120 S:45; N:55 Prowadzący mgr Bożena Jenek, mgr Teresa Friediger, mgr Anna Kokot, dr Julian Kilar, dr Piotr

40/30 90/90 5/5 40/50 Suma S:130; N:120 S:45; N:55 Prowadzący mgr Bożena Jenek, mgr Teresa Friediger, mgr Anna Kokot, dr Julian Kilar, dr Piotr SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Kinezyterapia 2 Instytut Nauk o Zdrowiu 3 Kod PPWS-F-P-14 4 Kierunek, poziom i profil Fizjoterapia, pierwszy stopień, profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

SYLABUS. Terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów SYLABUS Nazwa przedmiotu Terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biomechanika kliniczna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych motorycznie

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych motorycznie SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Podstawowe metody neurofizjologiczne w terapii MPD

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Podstawowe metody neurofizjologiczne w terapii MPD SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawowe metody neurofizjologiczne w terapii MPD Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Stacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia ogólna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Rehabilitacji Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Anatomia topograficzna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

Cykl kształcenia SYLABUS

Cykl kształcenia SYLABUS SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w reumatologii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biomechanika i ergonomia pracy Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w ortopedii i traumatologii Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Pływanie terapeutyczne

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Pływanie terapeutyczne SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Pływanie terapeutyczne Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Aktywność ruchowo adaptacyjna. Instytut Fizjoterapii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Aktywność ruchowo adaptacyjna. Instytut Fizjoterapii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biomechanika kliniczna i ergonomia pracy

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biomechanika kliniczna i ergonomia pracy SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biomechanika kliniczna i ergonomia pracy Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016. Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS) W CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2016 Katedra Fizjoterapii / Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wybrane metody neurofizjologiczne w fizjoterapii dorosłych

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wybrane metody neurofizjologiczne w fizjoterapii dorosłych SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Wykł. Ćw. Konw. Lab. Sem. ZP Prakt. GN Liczba pkt ECTS SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Wybrane zespołowe gry sportowe z elementami gier osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia pierwszego stopnia Niestacjonarne. Jadwiga Daszykowska

SYLABUS. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia pierwszego stopnia Niestacjonarne. Jadwiga Daszykowska SYLABUS (1) Nazwa przedmiotu Pedagogika (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Fizjoterapii (3) Kod przedmiotu (4) Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Fizjoterapia Studia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy fizjoterapii klinicznej w neurologii Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) mgr Artur Sochacki wykład, ćwiczenia laboratoryjne

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) mgr Artur Sochacki wykład, ćwiczenia laboratoryjne SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Sport osób niepełnosprawnych, rekreacja i turystyka zintegrowana Kod

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Podstawy statystyki medycznej

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Podstawy statystyki medycznej SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy statystyki medycznej Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa

Bardziej szczegółowo

Tematyka wykładów i ćwiczeń z kinezyterapii

Tematyka wykładów i ćwiczeń z kinezyterapii Tematyka wykładów i ćwiczeń z kinezyterapii Zasadniczym celem nauczania przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi oraz systematyką, metodyką i techniką wykonywania ćwiczeń leczniczych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS. Nazwa przedmiotu MASAŻ LECZNICZY

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS. Nazwa przedmiotu MASAŻ LECZNICZY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu MASAŻ LECZNICZY Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Psychologia kliniczna i psychoterapia

Psychologia kliniczna i psychoterapia Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna i psychoterapia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Kod przedmiotu Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

M1P_W09 K1P_W16 zna międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF) M1P_W10

M1P_W09 K1P_W16 zna międzynarodową klasyfikację funkcjonalności (ICF) M1P_W10 Załącznik nr do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/0 z dnia 0.0.0r. Nazwa przedmiotu Fizjoterapia ogólna Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra Rehabilitacji, Instytut Fizjoterapii Wydziału Medycznego

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Korekcja wad postawy ciała 2 Typ Do wyboru 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_51 5 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia specjalność, poziom : studia drugiego stopnia poziom

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Terapia osób niepełnosprawnych intelektualnie SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Wychowanie Fizyczne SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Kinezyterapia Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Terapia manualna. udział w ćwiczeniach. konsultacje 1*2 h - 47 h 47 h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do 10 h. ćwiczeń.

Terapia manualna. udział w ćwiczeniach. konsultacje 1*2 h - 47 h 47 h Bilans nakładu pracy studenta: RAZEM: przygotowanie do 10 h. ćwiczeń. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające / wymagania wstępne: Nazwa modułu (przedmiot lub grupa przedmiotów): Koordynator, osoby

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne. Wydział Wychowania Fizycznego UR

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Ćwiczenia kompensacyjno-korekcyjne. Wydział Wychowania Fizycznego UR SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS. Nazwa przedmiotu MASAŻ KLASYCZNY

WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS. Nazwa przedmiotu MASAŻ KLASYCZNY PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu MASAŻ KLASYCZNY Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. Fizjoterapia Studia I stopnia Niestacjonarne SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w pediatrii Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia r. SYLABUS

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia r. SYLABUS Załącznik nr do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/01 z dnia 0.01.01r. SYLABUS (1) Nazwa przedmiotu Ćwiczenia muzyczno-ruchowe () Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Wybrane Metody Neurorozwojowe w Fizjoterapii Dzieci

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) Wybrane Metody Neurorozwojowe w Fizjoterapii Dzieci SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Podstawy kliniczne fizjoterapii w chirurgii i ortopedii Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul

Mgr Katarzyna Hul. Mgr Katarzyna Hul (1) Nazwa przedmiotu Język migowy (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych. II stopień, ogólnoakademicki. wykłady - ćwiczenia 30

Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych. II stopień, ogólnoakademicki. wykłady - ćwiczenia 30 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2015/17 Katedra Fizjoterapii/ Jednostka Organizacyjna: Zakład Fizykalnych Metod Terapeutycznych Kierunek: Fizjoterapia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. sportiva@interia.pl Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-4s11-2013 Pozycja planu: D11 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w pracowni III 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk. Cele praktyki

I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk. Cele praktyki Program praktyki w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych/niestacjonarnych II roku 4 sem. kierunek fizjoterapia Forma zajęć Praktyka zawodowa W pracowni

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) dr n. med. Joanna Grzegorczyk- ćwiczenia audytoryjne

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) dr n. med. Joanna Grzegorczyk- ćwiczenia audytoryjne SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Fizjoterapia ogólna Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska.

Instytut Ochrony Zdrowia Zakład Fizjoterapii. doc. dr Ewa Kamińska. Kod przedmiotu: PLPILA02-IOZFIZ-L-3s10-2013 Pozycja planu: D10 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Praktyka w pracowni II 2 Kierunek studiów Fizjoterapia 3 Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Dr Teresa Pop popter@interia.pl. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Dr Teresa Pop popter@interia.pl. Cele zajęć z przedmiotu Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot SYLABUS Wybrane metody neurorozwojowe w rehabilitacji dzieci Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii, Katedra Kinezyterapii Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

wykłady 15, ćwiczenia - 60 wykłady 10, ćwiczenia - 60 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

wykłady 15, ćwiczenia - 60 wykłady 10, ćwiczenia - 60 Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Masaż leczniczy cz. I, II 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk o Zdrowiu 4 Kod PPWSZ F- P_16 Kierunek, kierunek: Fizjoterapia 5 specjalność, specjalność: poziom i profil poziom :

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu. Kierunek: Fizjoterapia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra Fizjoterapii i Nauk o Zdrowiu Kierunek: Fizjoterapia SYLABUS Nazwa przedmiotu Fizjoterapia kliniczna w chorobach

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Fizjoterapia kliniczna w onkologii i medycynie paliatywnej SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałLekarski i Nauk o Zdrowiu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 203/204 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Anatomia prawidłowa, funkcjonalna i rentgenowska Kod przedmiotu/ modułu*

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu WydziałZdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Kierunek studiów: Fizjoterapia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne VI Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii II

Studia stacjonarne VI Fizjoterapia kliniczna w neurologii i neurochirurgii II Politechnika Opolska Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Nazwa przedmiotu Subject Title Clinical physiotherapy

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015-2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek)

Bardziej szczegółowo