POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLSKI 4. Spis treści. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa"

Transkrypt

1 RENLIG PL TR FWM7D5

2

3 POLSKI 4 TÜRKÇE 37

4 POLSKI 4 Spis treści Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Opis urządzenia 8 Panel sterowania 9 Pierwsze użycie 13 Dostosowanie ustawień do własnych preferencji 13 Codzienna eksploatacja pranie 14 Codzienna eksploatacja suszenie 16 Codzienna eksploatacja pranie i suszenie 17 Przydatne rady i wskazówki 19 Wskazówki dotyczące suszenia 20 Programy prania 21 Programy suszenia 23 Parametry eksploatacyjne 24 Konserwacja i czyszczenie 25 Co zrobić, gdy 28 Dane techniczne 32 Podłączenie do sieci elektrycznej 33 Ochrona środowiska 33 GWARANCJA IKEA 33 Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego powiadomienia. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ze względów bezpieczeństwa i w celu prawidłowej obsługi urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Instrukcję należy przechowywać razem z urządzeniem, również na wypadek jego przeniesienia lub odsprzedaży. Użytkownicy powinni w pełni zapoznać się z zasadami obsługi i zabezpieczeniami urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek nieprawidłowej instalacji i eksploatacji urządzenia. Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych Urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy niezbędnej do jego obsługi. Osoby te mogą obsługiwać urządzenie wyłącznie pod nadzorem lub po odpowiednim poinstruowaniu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Nie pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem. Wszystkie materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Występuje zagrożenie uduszeniem. Przechowywać detergenty w bezpiecznym miejscu.nie dopuszczać do kontaktu dzieci z detergentami. Należy upewnić się, że dzieci lub zwierzęta domowe nie weszły do bębna. Należy sprawdzić zawartość bębna przed użyciem urządzenia. Urządzenie posiada specjalne zabezpieczenie przed zamknięciem się dzieci lub zwierząt w bębnie.

5 POLSKI 5 Aby uruchomić to zabezpieczenie, należy obrócić (bez naciskania) trzpień znajdujący się wewnątrz drzwi zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż nacięcie znajdzie się w położeniu poziomym. Można w tym celu posłużyć się monetą. Aby wyłączyć zabezpieczenie oraz przywrócić możliwość zamknięcia drzwi, należy obrócić trzpień w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż nacięcie znajdzie się w położeniu pionowym. Ogólne zasady bezpieczeństwa Nie należy zmieniać parametrów ani modyfikować urządzenia. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń i uszkodzenia urządzenia. Jeśli urządzenie zostało dostarczone zimą przy ujemnych temperaturach, przed pierwszym użyciem należy przechowywać je przez 24 godziny w temperaturze pokojowej. Należy zapoznać się z rozdziałem Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody. To urządzenie jest przeznaczone do eksploatacji w normalnej temperaturze pokojowej. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane zamarznięciem. Po zakończeniu prania, czyszczenia i konserwacji należy zawsze odłączać urządzenie od źródła zasilania i zamknąć zawór doprowadzający wodę. Instalacja Podłączenie do instalacji wodnej oraz elektrycznej należy powierzyć wykwalifikowanemu i kompetentnemu specjaliście. Urządzenie jest ciężkie. Podczas przesuwania urządzenia należy zachować ostrożność. Należy upewnić się, że urządzenie nie zostało uszkodzone podczas transportu. Nie podłączać uszkodzonego urządzenia. W razie potrzeby należy skontaktować się z serwisem. Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszystkie elementy opakowania i blokady transportowe. W przeciwnym razie może dojść do poważnego uszkodzenia urządzenia lub znajdujących się w pobliżu mebli i urządzeń. Zaleca się zachowanie wszystkich zabezpieczeń transportowych, aby można było je zamontować w przypadku ponownego transportu urządzenia. Należy postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Instrukcji montażu. Nigdy nie podkładać pod urządzenie kartonu, drewna lub podobnych materiałów w celu wyrównania ewentualnych nierówności podłogi. Dokładnie wypoziomować urządzenie i dokręcić nakrętki blokujące, aby zapobiec wibracjom, nadmiernemu hałasowi i przemieszczaniu się urządzenia podczas pracy. Jeśli urządzenie zostało ustawione na wykładzinie dywanowej, należy wyregulować nóżki w taki sposób, aby zapewnić pod urządzeniem swobodną cyrkulację powietrza. Należy sprawdzić, czy urządzenie nie stoi na wężu doprowadzającym lub odprowadzającym wodę oraz czy blat bądź tylna część urządzenia nie przyciska przewodu zasilającego do ściany. Po zainstalowaniu urządzenia należy upewnić się, że węże i ich podłączenia są szczelne. Jeśli urządzenie jest instalowane w miejscu narażonym na działanie temperatur poniżej zera, należy zapoznać się z rozdziałem Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody. Przeznaczenie Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym. Nie należy wykorzystywać urządzenia do celów komercyjnych lub przemysłowych ani do innych celów.

6 POLSKI 6 Urządzenie może naprawiać wyłącznie pracownik autoryzowanego serwisu. Dozwolone jest stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Prać i suszyć wyłącznie tkaniny nadające się do prania lub suszenia w pralko-suszarce. Należy przestrzegać zaleceń producenta odzieży umieszczonych na metkach. Nie przeładowywać urządzenia. Patrz Tabela programów prania. Przed rozpoczęciem prania należy opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć wszystkie guziki oraz zamki błyskawiczne. Monety, agrafki, gwoździe, śrubki, kamienie lub inne twarde lub ostre przedmioty mogą spowodować poważne uszkodzenia i nie wolno ich wkładać do urządzenia. Przed praniem należy zaprać plamy z farby, atramentu, rdzy lub trawy. Używać tylko zalecanej ilości detergentu oraz płynu zmiękczającego do tkanin. Nadmiar może uszkodzić tkaninę. Informacje o odpowiednich ilościach środków piorących znajdują się w zaleceniach producenta. Małe rzeczy, takie jak skarpetki, sznurowadła, paski itp., należy włożyć do specjalnego worka lub poszewki na poduszkę, ponieważ mogą się one dostać między zbiornik a bęben. Nie prać w urządzeniu ubrań z fiszbinami ani rzeczy bez obszycia, postrzępionych bądź rozdartych. NIE WOLNO prać biustonoszy z fiszbinami. Niektóre kołdry i pierzyny w związku z dużymi wymiarami wymagają prania/suszenia w dużych, profesjonalnych urządzeniach. Należy zasięgnąć informacji u producenta, czy można je prać w domowej pralce. Nie wolno suszyć uszkodzonych rzeczy, w których znajduje się wypełnienie. W urządzeniu nie należy prać ubrań, które miały kontakt z lotnymi substancjami na bazie ropy naftowej. W przypadku użycia lotnych płynów do czyszczenia należy usunąć je z odzieży przed umieszczeniem w urządzeniu. Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani w jego pobliżu łatwopalnych substancji ani przedmiotów nasączonych łatwopalnymi substancjami. Należy zawsze sprawdzać, czy w odzieży nie pozostały zapalniczki gazowe (jednorazowe lub inne). Nie wolno suszyć w suszarce rzeczy, które miały styczność z takimi substancjami, jak środki do prania chemicznego. Są to środki lotne, mogące spowodować wybuch. Suszyć tylko rzeczy prane w wodzie lub wymagające odświeżenia. Nie suszyć rzeczy zabrudzonych łatwopalnymi rozpuszczalnikami lub olejem jadalnym. Jeśli do prania użyto odplamiacza, przed rozpoczęciem suszenia należy wykonać dodatkowy cykl płukania. Nie suszyć w urządzeniu rzeczy, które nie zostały wyprane. Nie dotykać szyby drzwi podczas trwania programu. Szyba może być gorąca. Plastikowe dozowniki na środek piorący nie powinny pozostawać w bębnie podczas programu suszenia, gdyż tworzywo użyte do ich produkcji nie jest odporne na działanie wysokiej temperatury. Używając programu obejmującego zarówno pranie, jak i suszenie, należy korzystać wyłącznie z szuflady na detergenty. Po zatrzymaniu urządzenia przed zakończeniem cyklu suszenia należy niezwłocznie wyjąć i rozłożyć wszystkie rzeczy w celu rozproszenia ciepła. Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym rozwiązaniem jest okresowe stosowanie środka zmiękczającego wodę. Należy to robić bez ubrań w bębnie, stosując się do zaleceń producenta środka zmiękczającego. Pozwoli to zapobiec osadzaniu się kamienia, dzięki czemu urządzenie będzie pracować wydajniej. Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka, ciągnąc za przewód zasilający; należy zawsze chwytać za samą wtyczkę.

7 POLSKI 7 Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub gdy panel sterowania, blat lub podstawa są uszkodzone w taki sposób, że dostępne jest wnętrze urządzenia. Podłączanie węża dopływowego Urządzenie należy podłączyć do instalacji z zimną wodą. Do podłączenia nowego urządzenia nie należy używać węży pochodzących ze starego urządzenia. Ciśnienie wody musi mieścić się w zakresie określonym w rozdziale Dane techniczne. Upewnić się, że lokalny zakład wodociągowy zapewnia odpowiednie ciśnienie wody. Upewnić się, że wąż doprowadzający wodę nie jest zagięty, przygnieciony ani splątany. Jeżeli instalacja wodna, do której zostało podłączane urządzenie, jest nowa lub nie korzystano z niej od dłuższego czasu, zaleca się spuścić odpowiednio dużo wody, tak aby wypłukać ewentualne zanieczyszczenia, które mogły zebrać się w rurach. Wąż dopływowy z tyłu urządzenia można skierować w lewo lub w prawo, odpowiednio do wymagań instalacji. Nie wolno przedłużać węża dopływowego. Jeśli jest on za krótki i nie można przenieść zaworu doprowadzającego wodę, należy zakupić nowy, dłuższy wąż, specjalnie przeznaczony do tego celu. Przed otwarciem zaworu wodnego należy dobrze dokręcić nakrętkę wieńcową, aby nie doszło do wycieku. Podłączanie węża spustowego Należy odpowiednio zabezpieczyć wąż spustowy, aby podczas odpompowywania wody nie odczepił się. Można go przywiązać sznurkiem do zaworu lub przymocować do ściany. Końcówka węża spustowego musi znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 44 cm i nie większej niż 90 cm od powierzchni podłogi. Więcej informacji można znaleźć w Instrukcji montażu. Konserwacja i czyszczenie Przed przeprowadzeniem konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka. Obudowę urządzenia należy czyścić jedynie wodą z mydłem, a następnie dokładnie wytrzeć. Należy regularnie czyścić szufladę na proszek do prania i dodatki. Sprawdzać regularnie pompę, a w szczególności, gdy: urządzenie nie odprowadza wody i/ lub nie wiruje podczas odprowadzania wody z urządzenia wydobywają się nietypowe odgłosy spowodowane obecnością obcych przedmiotów, takich jak agrafki, monety itp., które blokują pompę. Nigdy nie demontować osłony pompy w trakcie cyklu prania. Należy odczekać, aż urządzenie całkowicie odpompuje wodę. Jeśli został wybrany program z wyższą temperaturą prania, należy odczekać do czasu ostygnięcia wody. Upewnić się, że osłona pompy jest dobrze dokręcona, aby nie doszło do wycieku.

8 POLSKI 8 Opis urządzenia Szuflada dozownika detergentu 2 Panel sterowania 3 Uchwyt otwierania drzwi 4 Tabliczka znamionowa 5 Pompa opróżniająca 6 Regulowane nóżki Szuflada dozownika detergentu Komora na detergent używany do prania wstępnego lub namaczania albo na odplamiacz używany w fazie odplamiania (jeśli dotyczy). Detergent do prania wstępnego i namaczania jest dozowany na początku programu prania. Odplamiacz jest dozowany w fazie odplamiania. Komora na detergent w proszku lub płynie wykorzystywany do prania zasadniczego. W przypadku stosowania detergentu w płynie należy wlać go bezpośrednio przed uruchomieniem programu. Komora na dodatkowe środki w płynie (płyn zmiękczający do tkanin, krochmal). Należy przestrzegać zaleceń producenta detergentu dotyczących jego dozowania i nie przekraczać poziomu MAX zaznaczonego na szufladzie dozownika detergentu. Płyn zmiękczający do tkanin lub krochmal należy dodać do komory przed rozpoczęciem programu prania.

9 POLSKI 9 Panel sterowania Poniżej znajduje się rysunek panelu sterowania. Rysunek przedstawia pokrętło wyboru programów oraz przyciski i kontrolki. Zostały one oznaczone odpowiednimi cyframi na kolejnych stronach ' 14' Pokrętło wyboru programów 2 Wyświetlacz 3 Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu 4 Kontrolka zablokowanych drzwi 5 Przycisk Start/Pauza Tabela symboli 6 Przycisk dodatkowego płukania 7 Przycisk prania wstępnego 8 Przycisk czasu suszenia 9 Przycisk automatycznego suszenia 10 Przycisk zmniejszenia prędkości wirowania = Wł./Wył. Anulowanie = Błyskawiczne 14 = Bawełniane = Stop z wodą = Syntetyczne = Suszenie = Łatwe prasowanie = Suche do szafy = Delikatne = Suche do prasowania = Pranie ręczne = Czas suszenia = Wełniane = Pranie wstępne = Płukania = Dodatkowe płukanie

10 POLSKI 10 = Odpompowanie = Start/Pauza = Wirowanie = Drzwi zablokowane = Ekspresowe 45 = Opóźnienie rozpoczęcia programu Pokrętło wyboru programów Służy do włączania/wyłączania urządzenia i/lub do wybierania programów.

11 POLSKI 11 Wyświetlacz A B Przycisk opóźnienia rozpoczęcia programu Wyświetlacz pokazuje następujące informacje: A Blokada uruchomienia. Mechanizm ten pozwala na pozostawienie pracującego urządzenia bez nadzoru. B Czas trwania wybranego programu. Po wybraniu programu na wyświetlaczu pokazywany jest czas trwania programu w godzinach i minutach (na przykład ). Czas trwania programu jest obliczany automatycznie na podstawie maksymalnego ciężaru prania, jaki zaleca się dla każdego rodzaju tkaniny. Po rozpoczęciu programu pozostały czas jest aktualizowany co minutę. Wybrany czas suszenia Po wybraniu programu suszenia czas suszenia jest pokazywany w minutach lub w godzinach i minutach. Po rozpoczęciu programu pozostały czas jest aktualizowany co minutę. Opóźnienie rozpoczęcia programu. Wybrany czas opóźnienia ustawiony za pomocą odpowiedniego przycisku pojawia się na wyświetlaczu na kilka sekund, a następnie ponownie pojawia się komunikat o długości wybranego programu. Czas opóźnienia rozpoczęcia programu zmniejsza się co godzinę, a następnie, gdy do uruchomienia pozostaje już tylko 1 godzina, co minutę. Kody alarmowe. W razie problemów z działaniem urządzenia mogą być wyświetlane kody alarmowe, np. (patrz rozdział Rozwiązywanie problemów ). Nieprawidłowy wybór opcji. Jeżeli wybrano opcję niezgodną z wybranym programem, w dolnej części wyświetlacza pojawi się na kilka sekund komunikat Err i zacznie migać wbudowana czerwona kontrolka przycisku 5. Koniec programu. Po zakończeniu programu na wyświetlaczu zaczyna migać cyfra zero ( ), gaśnie kontrolka 4 oraz kontrolka przycisku 5 i można otworzyć drzwi. Naciśnięcie tego przycisku umożliwia opóźnienie rozpoczęcia programu o: 30 min 60 min 90 min, 2 godziny, a następnie co godzinę, aż do maks. 20 godzin.

12 POLSKI 12 Kontrolka zablokowanych drzwi Przycisk Start/Pauza Przycisk dodatkowego płukania Przycisk prania wstępnego Przycisk czasu suszenia Przycisk automatycznego suszenia Kontrolka 4 zapala się po rozpoczęciu programu i wskazuje, czy można otworzyć drzwi: Kontrolka świeci się: nie można otworzyć drzwi. Pralka pracuje lub zatrzymała się z wodą pozostającą w bębnie. Kontrolka nie świeci się: można otworzyć drzwi. Zakończył się program lub została odpompowana woda. Kontrolka miga: drzwi będzie można otworzyć za kilka minut. Przycisk ten umożliwia uruchomienie lub przerwanie wybranego programu prania. Urządzenie zaprojektowano z myślą o oszczędzaniu energii. Opcję tę należy wybrać, jeśli konieczne jest płukanie prania w większej ilości wody (dodatkowe płukanie). Urządzenie wykona dodatkowe cykle płukania. Opcja ta jest szczególnie polecana dla osób uczulonych na detergenty oraz do prania w bardzo miękkiej wodzie. Wybranie tej opcji spowoduje, że urządzenie wykona cykl prania wstępnego przed rozpoczęciem prania zasadniczego. Czas prania zostanie wydłużony. Opcja ta jest zalecana w przypadku mocno zabrudzonych rzeczy. Aby uruchomić program suszenia przez określony czas, należy naciskać ten przycisk do momentu, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas suszenia w zależności od rodzaju tkanin (bawełniane lub syntetyczne), które mają zostać wysuszone. Dla tkanin bawełnianych można wybrać czas suszenia w zakresie od 10 do 250 minut (4.10). Dla tkanin syntetycznych można wybrać czas suszenia w zakresie od 10 do 130 minut (2.10). Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wydłużenie czasu suszenia o 5 minut. Za pomocą tego przycisku można wybrać odpowiedni stopień wysuszenia dla tkanin bawełnianych i syntetycznych: Suche do szafy (bawełniane i syntetyczne) Suche do prasowania (bawełniane) Zapali się kontrolka odpowiadająca wybranemu stopniowi wysuszenia.

13 POLSKI 13 Przycisk wyboru prędkości wirowania Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę prędkości wirowania dla wybranego programu. Opcja Stop z wodą: po wybraniu tej opcji urządzenie nie odpompuje wody z ostatniego płukania, aby nie dopuścić do powstania zagnieceń na praniu. Przed otwarciem drzwi należy odpompować wodę. W celu odpompowania wody należy przeczytać informacje zawarte w części Po zakończeniu programu. Pierwsze użycie Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne i hydrauliczne zostały wykonane zgodne z instrukcją instalacji. Wyjąć z bębna blok styropianowy i wszelkie inne materiały. Dostosowanie ustawień do własnych preferencji Sygnały dźwiękowe Urządzenie zostało wyposażone w moduł akustyczny emitujący sygnały w następujących sytuacjach: zakończenie cyklu wystąpienie błędu. Jednoczesne naciśnięcie przycisków 7 oraz 8 i przytrzymanie ich przez około 6 sekund spowoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego (oprócz sygnalizacji awarii). Ponowne naciśnięcie tych 2 przycisków przywraca sygnał dźwiękowy. Blokada uruchomienia Funkcja ta umożliwia pozostawienie urządzenia bez nadzoru, bez obawy o ryzyko doznania obrażeń przez dzieci lub uszkodzenia urządzenia. Funkcja pozostaje włączona również, gdy urządzenie nie pracuje. Przed pierwszym praniem należy wybrać program do prania tkanin bawełnianych w maksymalnej temperaturze bez wkładania ubrań do pralki. Pozwala to usunąć z bębna i wnętrza pralki ewentualny kurz lub inne zabrudzenia, pochodzące z procesu produkcji. Odmierzyć połowę dozownika proszku, wsypać do komory prania zasadniczego i włączyć pralkę. Istnieją dwa sposoby ustawienia tej funkcji: 1. Przed naciśnięciem przycisku 5: nie będzie możliwe uruchomienie urządzenia. 2. Po naciśnięciu przycisku 5: nie będzie możliwa zmiana programu ani opcji. Aby włączyć lub wyłączyć tę opcję, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez około 6 sekund przyciski 9 i 10, dopóki nie pojawi się lub zniknie ikona.

14 POLSKI 14 Codzienna eksploatacja pranie Otworzyć drzwi Ostrożnie otworzyć drzwi, delikatnie pociągając za uchwyt. Włożyć pranie Pranie należy wkładać do bębna pojedynczo, wytrząsając dokładnie każdą sztukę. Dokładnie zamknąć drzwi, mocno dociskając ich obrzeże. Odmierzyć odpowiednią ilość detergentu i płynu zmiękczającego do tkanin 1 Wsypać detergent do komory prania zasadniczego lub do odpowiedniej komory, jeśli wymaga tego wybrany program/opcja (więcej informacji można znaleźć w rozdziale Szuflada dozownika detergentu ). Więcej informacji na temat dozowania detergentu można znaleźć w rozdziale Stopnie twardości wody. 2 Wlać środek zmiękczający do tkanin do komory oznaczonej symbolem (poziom płynu nie może przekraczać oznaczenia MAX wewnątrz szuflady). Delikatnie zamknąć szufladę Wybrać żądany program za pomocą pokrętła wyboru programów (1) Urządzenie zostało włączone. Zacznie migać kontrolka przycisku 5. Aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu programu, przekręcić pokrętło wyboru programów w położenie O. Opisy poszczególnych cykli prania oraz informacje na temat zgodności poszczególnych programów prania i opcji można znaleźć w rozdziale Programy prania. Uwaga! Jeśli podczas pracy urządzenia pokrętło wyboru programów zostanie ustawione na inny program, żółta kontrolka przycisku 5 zamiga 3 razy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat Err, sygnalizujący niewłaściwy wybór. Urządzenie nie rozpocznie nowego programu. Zmniejszyć prędkość wirowania lub za pomocą przycisku 10 wybrać opcję Stop z wodą. Podczas wybierania programu urządzenie automatycznie sugeruje maksymalną prędkość wirowania dla danego programu. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk 10, aby zmienić prędkość wirowania, jeśli pranie ma zostać odwirowane z inną prędkością. Zaświeci się odpowiednia kontrolka. Wybór dostępnych opcji za pomocą przycisków 6 i 7 W zależności od wybranego programu można ustawiać jednocześnie różne funkcje. Funkcje należy wybierać po ustawieniu wybranego programu prania, ale przed jego uruchomieniem. Po naciśnięciu tych przycisków zaświecą się odpowiadające im kontrolki. Po ich ponownym naciśnięciu kontrolki zgasną. W przypadku wybrania niewłaściwej opcji trzykrotnie zamiga czerwona kontrolka przycisku 5, a na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat Err.

15 POLSKI 15 Informacje dotyczące możliwości uruchomienia poszczególnych opcji z programami prania podano w rozdziale Programy prania. Wybrać funkcję opóźnienia rozpoczęcia programu za pomocą przycisku 3. Jeśli pranie ma się rozpocząć z opóźnieniem, wówczas przed uruchomieniem programu należy przy użyciu tego przycisku ustawić odpowiednie opóźnienie. Wybrany czas opóźnienia zostanie na kilka sekund wyświetlony na wyświetlaczu, a następnie ponownie pojawi się czas trwania programu. Tę opcję należy wybrać po ustawieniu programu, ale przed jego uruchomieniem. Czas opóźnienia można zmienić lub anulować w dowolnym momencie przed naciśnięciem przycisku 5. Ustawianie opóźnienia rozpoczęcia programu: 1. Wybrać program i żądane opcje. 2. Wybrać opóźnienie rozpoczęcia programu za pomocą przycisku Nacisnąć przycisk 5: pralka rozpocznie odliczanie (w cyklu godzinnym). program rozpocznie się po upływie ustawionego czasu. Anulowanie opóźnienia rozpoczęcia programu po jego uruchomieniu: 1. Wybrać ustawienie PAUZA za pomocą przycisku Nacisnąć jeden raz przycisk 3. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie '. 3. Nacisnąć ponownie przycisk 5, aby uruchomić program. Wybrane opóźnienie można zmienić jedynie po ponownym wybraniu programu prania. Drzwi urządzenia będą zablokowane przez cały czas opóźnienia. Jeśli konieczne będzie otwarcie drzwi, należy najpierw włączyć tryb PAU- ZA, naciskając przycisk 5, a następnie odczekać kilka minut przed otwarciem drzwi. Po zamknięciu drzwi ponownie nacisnąć ten sam przycisk. Opóźnienia rozpoczęcia programu nie można wybrać z programem odpompowania. Uruchomić program za pomocą przycisku5 Aby uruchomić wybrany program, należy nacisnąć ten przycisk przestanie migać odpowiednia zielona kontrolka. Zaświeci się kontrolka 4 oznaczająca, że urządzenie rozpoczęło pracę, a drzwi są zablokowane. Jeśli wybrano opcję opóźnienia rozpoczęcia programu, urządzenie rozpocznie odliczanie czasu. Jeśli zostanie wybrana nieprawidłowa opcja, na wyświetlaczu na kilka sekund pojawi się komunikat Err i 3 razy mignie czerwona kontrolka przycisku 5. Zmiana funkcji lub włączonego programu Istnieje możliwość zmiany niektórych funkcji, zanim zostaną one wykonane przez program. Przed dokonaniem zmiany należy włączyć tryb PAUZA, naciskając w tym celu przycisk 5. Zmiany już rozpoczętego programu można dokonać tylko poprzez jego anulowanie. Należy obrócić pokrętło wyboru programów do położenia O, a następnie wybrać nowe ustawienie. Uruchomić nowy program ponownie naciskając przycisk 5. Woda znajdująca się w zbiorniku nie zostanie odpompowana. Przerwanie trwającego programu Aby przerwać wykonywany program, należy nacisnąć przycisk 5. Zacznie migać odpowiednia zielona kontrolka.

16 POLSKI 16 Aby wznowić program, należy ponownie nacisnąć ten sam przycisk. Anulowanie programu Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu O, aby anulować wykonywany program. Następnie można wybrać nowy program. Otwieranie drzwi po rozpoczęciu programu Najpierw należy włączyć tryb pauzy za pomocą przycisku 5. Jeśli kontrolka 4 miga i w ciągu kilku minut zgaśnie, można otworzyć drzwi. Jeśli kontrolka 4 świeci się, oznacza to, że urządzenie już się nagrzewa lub że poziom wody jest zbyt wysoki. W żadnym przypadku nie wolno próbować otwierać drzwi na siłę! Jeśli nie można otworzyć drzwi, a jest to konieczne, należy wyłączyć urządzenie, ustawiając pokrętło w położeniu. Po upływie kilku minut można otworzyć drzwi. Po zamknięciu drzwi należy ponownie ustawić program oraz opcje, a następnie nacisnąć przycisk 5. Uwaga! Uwaga na poziom i temperaturę wody! Po zakończeniu programu Pralka zatrzymuje się automatycznie. Rozlega się sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu miga i gasną kontrolki przycisków 5 i 4. Codzienna eksploatacja suszenie Tylko suszenie Uwaga! Zalecany ciężar wsadu wynosi 3.5 kg dla tkanin bawełnianych i lnianych oraz 2 kg dla tkanin syntetycznych. Po naciśnięciu przycisku Czas suszenia możliwe jest również suszenie do 5 kg tkanin bawełnianych (patrz tabela Programy suszenia ). Jeśli wybrano program lub opcję, które kończą się zatrzymaniem wody w bębnie, kontrolka 4 będzie się świecić, a drzwi będą zablokowane, aby przypomnieć o konieczności odpompowania wody przed otwarciem drzwi. Odpompowanie wody: 1. Ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu. 2. Wybrać program odpompowania lub wirowania. 3. W razie potrzeby zmniejszyć prędkość wirowania za pomocą przycisku Nacisnąć przycisk 5. Po zakończeniu programu drzwi zostaną odblokowane i można będzie je otworzyć. Ustawić pokrętło wyboru programów na, aby wyłączyć urządzenie. Wyjąć pranie z bębna i dokładnie sprawdzić, czy bęben jest pusty. Jeśli było to ostatnie pranie, należy zamknąć zawór wody. Pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów. Tryb czuwania: po upływie kilku minut od zakończenia programu włączy się system oszczędzania energii. Wyświetlacz przygaśnie. Naciśnięcie dowolnego przycisku urządzenia powoduje wyłączenie trybu energooszczędnego. Uwaga! Zawór wody musi być otwarty, a wąż spustowy umieszczony w umywalce lub podłączony do rury odpływowej. 1. Włożyć pranie. 2. W celu zapewnienia optymalnych wyników suszenia wybrać program wirowania z maksymalną prędkością odpowiednią dla danego rodzaju tkanin.

17 POLSKI Wybrać program suszenia dla tkanin bawełnianych lub syntetycznych w odpowiednim sektorze (Suszenie) pokrętła wyboru programów. 4. Aby wybrać suszenie automatyczne (tylko w przypadku tkanin bawełnianych i syntetycznych), należy naciskać przycisk 9, aż zapali się kontrolka odpowiadająca żądanemu stopniowi wysuszenia. 5. Aby wybrać program suszenia przez określony czas, należy naciskać przycisk 8, aż na wyświetlaczu pojawi się żądany czas suszenia (patrz tabela Program suszenia ). Każde naciśnięcie tego przycisku powoduje wydłużenie czasu suszenia o 5 minut. Czas trwania programu automatycznie wydłuży się o kilka minut. 6. Aby rozpocząć program, należy nacisnąć przycisk 5. Pozostały czas jest aktualizowany co minutę. 7. Po zakończeniu programu rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu zacznie migać. Kontrolka drzwi 4 pozostanie włączona. W ciągu ostatnich minut cyklu suszenia odbywa się faza chroniąca przed zagnieceniami. W tym czasie drzwi są zablokowane. Na wyświetlaczu miga. Codzienna eksploatacja pranie i suszenie Program NON-STOP pranie oraz suszenie przez określony czas Zalecany ciężar wsadu wynosi 3.5 kg dla tkanin bawełnianych oraz 2 kg dla syntetycznych. Możliwe jest również suszenie do 5 kg tkanin bawełnianych (patrz tabela Programy suszenia ). Uwaga! Nie stosować dozowników detergentów wkładanych do bębna, jeśli wykonywany będzie program prania i suszenia. Po zakończeniu fazy chroniącej przez zagnieceniami gaśnie kontrolka drzwi 4. Aby otworzyć drzwi przed lub w trakcie fazy chroniącej przed zagnieceniami lub aby ją przerwać, należy nacisnąć dowolny przycisk lub obrócić pokrętło wyboru programów w dowolne położenie (z wyjątkiem ). 8. Obrócić pokrętło wyboru programów na, aby wyłączyć urządzenie. 9. Wyjąć pranie z bębna. Zwinięcie się rzeczy bawełnianych (np. ręczników, prześcieradeł, koszul) lub innych w trakcie wirowania może być przyczyną niepełnego wysuszenia. Gdyby po zakończeniu suszenia rzeczy nadal były lekko wilgotne, należy odwinąć zwinięte pranie, równomiernie rozłożyć je w bębnie i wykonać dodatkowy cykl suszenia (20-30 minut). W przypadku ustawienia tylko 10-minutowej fazy suszenia za pomocą przycisku czasu suszenia (8) urządzenie przeprowadzi tylko fazę chłodzenia. 1. Załadować pranie i dodać detergent oraz płyn zmiękczający do tkanin. 2. Włączyć urządzenie, obracając pokrętło wyboru programów na żądany program prania/tkaninę. 3. Wybrać żądane opcje, naciskając odpowiednie przyciski. Jeśli to możliwe, nie wybierać prędkości wirowania mniejszej, niż proponowana przez urządzenie, aby uniknąć zbyt długiego suszenia. Dzięki temu oszczędza się energię. Zmniejszenie prędkości wirowania jest możliwe jedynie po wybraniu suszenia.

18 POLSKI 18 Dla tkanin bawełnianych i syntetycznych najniższą możliwą prędkością jest 900 obr/min, a dla tkanin delikatnych 700 obr/min. 4. Ustawić czas suszenia za pomocą przycisku 8. Na wyświetlaczu pojawi się całkowity czas prania oraz ustawionego cyklu suszenia. Jeśli zostanie ustawiony program prania i jedynie 10-minutowy cykl suszenia, wyświetlany całkowity czas obejmuje również fazę rozluźniania i chłodzenia prania. 5. Uruchomić program za pomocą przycisku 5. Pozostały czas jest aktualizowany na wyświetlaczu co minutę. 6. Po zakończeniu programu, należy ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu, aby wyłączyć urządzenie i wyjąć pranie. Program NON-STOP pranie i automatyczne suszenie Maksymalny ciężar wsadu wynosi 3.5 kg dla tkanin bawełnianych oraz 2 kg dla syntetycznych. Uwaga! Nie stosować dozowników detergentów wkładanych do bębna, jeśli wykonywany będzie program prania i suszenia. 1. Włożyć pranie. 2. Dodać detergent oraz płyn zmiękczający do tkanin. 3. Włączyć urządzenie, obracając pokrętło wyboru programów na żądany program prania/tkaninę. 4. Wybrać żądane opcje, naciskając odpowiednie przyciski. Jeśli to możliwe, nie wybierać prędkości wirowania mniejszej, niż proponowana przez urządzenie, aby uniknąć zbyt długiego suszenia. Dzięki temu oszczędza się energię. Zmniejszenie prędkości wirowania jest możliwe jedynie po wybraniu suszenia. Dla tkanin bawełnianych i syntetycznych najniższą możliwą wartością jest 900 obr/min. 5. Ustawić stopień wysuszenia za pomocą przycisku 9. Na wyświetlaczu pojawi się całkowity czas prania oraz ustawionego cyklu suszenia. 6. Uruchomić program za pomocą przycisku 5. Pozostały czas jest aktualizowany na wyświetlaczu co minutę. 7. Aby wyłączyć urządzenie po zakończeniu programu, należy ustawić pokrętło wyboru programów w położeniu. Wyjąć pranie. Włókna w praniu Podczas FAZY PRANIA I/LUB SUSZENIA pewne rodzaje tkanin (tkaniny gąbczaste, bluzy sportowe itp.) mogą gubić włókna. Włókna te mogą przyczepiać się do tkanin podczas następnego cyklu. Zjawisko to ulega nasileniu przy praniu tkanin technicznych. Aby zapobiec przyczepianiu się włókien do odzieży, zaleca się: Nie prać ciemnych tkanin bezpośrednio po praniu jasnych tkanin (zwłaszcza nowych tkanin gąbczastych, bluz sportowych itp.) i odwrotnie. Jeśli tego typu tkaniny są prane po raz pierwszy, należy suszyć je na powietrzu. Czyścić filtr. Między cyklami prania i suszenia tkanin o różnych kolorach wykonać jeden lub więcej cykli płukania, aby oczyścić bęben. Po zakończeniu fazy suszenia dokładnie wyczyścić mokrą szmatką pusty bęben, uszczelkę oraz drzwi.

19 POLSKI 19 Przydatne rady i wskazówki Sortowanie prania Należy przestrzegać umieszczonych na metkach zaleceń producenta odzieży dotyczących prania. Posortować ubrania w następujący sposób: białe, kolorowe, syntetyczne, delikatne, wełniane. Usuwanie plam: Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy tylko woda i detergent. W związku z tym zaleca się spranie ich przed przystąpieniem do prania. Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimną wodą. Stare plamy namoczyć przez noc w zimnej wodzie z odplamiaczem, a następnie zaprać w wodzie z mydłem. Plamy z farb olejnych: zwilżyć środkiem do wywabiania plam na bazie benzyny, położyć tkaninę na miękkiej szmatce i usunąć plamę poprzez poklepywanie tkaniny; powtórzyć czynność wielokrotnie. Plamy z zaschniętego smaru: nasączyć terpentyną, położyć tkaninę na miękkiej powierzchni i usunąć plamę, poklepując tkaninę opuszkami palców przy użyciu bawełnianej ściereczki. Plamy z rdzy: zastosować kwas szczawiowy rozpuszczony w gorącej wodzie lub środek do usuwania rdzy na zimno. Należy uważać na stare plamy z rdzy, ponieważ powodują one uszkodzenie struktury celulozy oraz mają tendencję do dziurawienia tkaniny. Plamy z pleśni: czyścić wybielaczem, dobrze wypłukać (tylko tkaniny białe i kolorowe o trwałych kolorach). Plamy z trawy: lekko namydlić, a następnie czyścić wybielaczem (tylko tkaniny białe i kolorowe o trwałych kolorach). Plamy z atramentu i kleju: zwilżyć acetonem 1), położyć tkaninę na miękkiej szmatce i usunąć plamę poprzez poklepywanie tkaniny. Plamy ze szminki: przetrzeć acetonem, a następnie użyć spirytusu skażonego. Pozostałości plam należy usunąć za pomocą wybielacza. Plamy z czerwonego wina: zamoczyć w wodzie z dodatkiem detergentu, wypłukać lub przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym i spłukać. Pozostałości plam należy usunąć za pomocą wybielacza. Plamy z tuszu: w zależności od rodzaju tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem 1), a następnie kwasem octowym; pozostałości plam na białych tkaninach należy usunąć za pomocą wybielacza, a następnie dobrze wypłukać. Plamy ze smoły: najpierw czyścić odplamiaczem, spirytusem skażonym lub benzyną, a następnie wyczyścić pastą do prania. Stopnie twardości wody Twardość wody jest klasyfikowana w tzw. stopniach twardości. Informacje o twardości wody w danym rejonie można uzyskać w miejscowym zakładzie wodociągowym lub od właściwych władz lokalnych. Cecha Stopnie twardości wody Stopnie niemieckie dh Stopnie francuskie T.H. Miękka Średnio twarda Twarda Bardzo twarda > 21 > 37 1) nie używać acetonu do tkanin zawierających sztuczny jedwab

20 POLSKI 20 W zakresie od wody średnio twardej do bardzo twardej, należy stosować zmiękczacz wody. Przestrzegać instrukcji producenta. Ilość detergentu będzie można wówczas dostosować (ograniczyć) do stopnia twardości wody miękkiej. Wskazówki dotyczące suszenia Przygotowanie suszenia Jako suszarka, urządzenie działa z wykorzystaniem zjawiska kondensacji. W związku z tym, zawór wody musi być odkręcony, a wąż spustowy włożony do zlewu lub podłączony do rury kanalizacyjnej nawet podczas suszenia. Ważne! Przed rozpoczęciem programu suszenia należy zmniejszyć ilość rzeczy w urządzeniu, aby zapewnić zadowalające wyniki suszenia. Rzeczy, których nie należy suszyć Szczególnie delikatne rzeczy, np. firany syntetyczne, ubrania z wełny i jedwabiu, rzeczy z metalowymi wstawkami, pończochy nylonowe, rzeczy o dużej objętości, np. anoraki, narzuty, pierzyny, kołdry, śpiwory itp. nie mogą być suszone w suszarce Należy unikać suszenia ciemnych ubrań z włóknistymi tkaninami w jasnych kolorach (np. ręcznikami), gdyż resztki włókien mogą osiąść na ubraniach. Po zakończeniu suszenia można wyciągnąć rzeczy. Aby uniknąć elektryzowania się rzeczy po zakończeniu suszenia, do prania należy użyć płynu do zmiękczania tkanin lub specjalnego płynu do tkanin nadającego się do suszarek. Ubrania zawierające gumową piankę lub materiały podobne do gumowej pianki nie mogą być suszone w suszarce. Ponadto, materiały zawierające resztki płynów do układania włosów, lakierów do włosów, zmywaczy do paznokci lub podobnych substancji, nie mogą być suszone w suszarce w związku z możliwością powstawania szkodliwych oparów. Detergenty i wszelkie dodatki należy umieszczać we właściwych komorach szuflady przed rozpoczęciem prania. W przypadku stosowania detergentów w płynie należy wybierać programy bez prania wstępnego. Urządzenie wyposażono w system recyrkulacji, który pozwala na optymalne wykorzystanie skoncentrowanego środka piorącego. Należy przestrzegać zaleceń producenta środka dotyczących jego dozowania i nie przekraczać poziomu "MAX" zaznaczonego w szufladzie na detergenty. Metki Przestrzegać instrukcji suszenia podanych przez producentów na metkach ubrań: = Dozwolone suszenie mechaniczne = Suszenie w wysokiej temperaturze = Suszenie w niskiej temperaturze = Nie suszyć mechanicznie. Czas trwania programu suszenia Czas suszenia może zależeć od: prędkości wirowania końcowego wymaganego stopnia wysuszenia (suche do prasowania, suche do szafy) rodzaju tkaniny wagi wsadu. Średni czas suszenia w przypadku suszenia przez określony czas podano w rozdziale "Programy suszenia". Wraz z uzyskanym doświadczeniem będzie można precyzyjniej określić prawidłowy sposób suszenia różnych typów tkanin. Należy zapamiętać czas suszenia w wykonywanych programach. Dodatkowe suszenie Jeśli po zakończeniu programu suszenia pranie nadal jest wilgotne, należy ponownie wykonać krótki cykl suszenia. Ostrzeżenie! Nie przesuszyć prania, ponieważ tkaniny mogą być zbytnio pogniecione lub mogą się skurczyć.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO ORAZ BEZPIECZEŃSTWO OSÓB TRZECICH JEST BARDZO WAŻNE Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, z którymi należy się zapoznać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30

Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 Instrukcja montażu i obsługi zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME 20 AQUAHOME 30 W CENIE URZĄDZENIA ZAWARTE JEST BEZPŁATNE URUCHOMIENIE PRZEZ AUTORYZOWANĄ FIRMĘ SERWISOWĄ. URUCHOMIENIE NIE ZAWIERA KOSZTÓW

Bardziej szczegółowo

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta

Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta 2 Uwaga! W cenie urządzenia zawarte jest bezpłatne uruchomienie przez autoryzowaną firmę serwisową. Uruchomienie nie zawiera kosztów dojazdu serwisanta do klienta. Spis treści Dane podstawowe 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa pl Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem. Należy zatem przestrzegać następujących

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika ML-375x Series Podręcznik użytkownika Podstawowy imagine the possibilities Niniejszy podręcznik zawiera informacje dotyczące instalacji, podstawowej obsługi oraz rozwiązywania problemów w systemie Windows.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky

LFF 8M121. RO Română. PL Polski. CS Česky LFF 8M121 PL Polski Instrukcja obsługi ZMYWARKA - Spis treści Instrukcja obsługi, 1 Zalecenia i środki ostrożności, 2-3 Serwis Techniczny, 6 Karta produktu, 7 Instalacja, 9-10 Opis urządzenia, 11 Sól regeneracyjna

Bardziej szczegółowo

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381807-POL-12.05-0.03 Printed in Germany 33 Nowy silnik wysokoprężny firmy HATZ Silnik jest przeznaczony tylko i wyłącznie do celu określonego i sprawdzonego

Bardziej szczegółowo

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony

Na zewnątrz. Wyposażenie profesjonalne - Akcesoria. Legenda. : numer rozdziału. : numer strony 1WPROWADZENIE 5 Na zewnątrz 6 Klucze - Pilot zdalnego sterowania Odryglowanie selektywne kabiny i przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie wyłącznie przestrzeni ładunkowej. Zaryglowanie całego samochodu. a

Bardziej szczegółowo

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO

FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO G60 - G100 FIRMA Z CERTYFIKATEM JAKOŚCI DNV =UNI EN ISO 9001/2000= WAŻNE INFORMACJE DLA INSTALATORA OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 1) UWAGA! Przeczytanie poniższych zaleceń jest bardzo ważne dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika

Komputer firmy Acer serii Aspire S3. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Podręcznik użytkownika 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Podręcznik użytkownika Komputer firmy Acer serii Aspire S3 Wydanie oryginalne: 02/2012 Oznaczenie modelu: Numer

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika NPD5194-02 PL Prawa autorskie Prawa autorskie Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesyłana w żadnej formie za pomocą

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo