S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU"

Transkrypt

1 S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Błaszczaka Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 23811/ zmieniony Uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 615/ zawierający zmiany o charakterze redakcyjnym wprowadzone przez Radę Nadzorczą Uchwałą 114/IV/2004 (323) z dnia 5 lipca 2004 roku, na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2004 roku, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2006/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2632/ zmieniony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2898/ zmieniony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3408/ zmieniony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3509/ dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 22 grudnia 2004 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Szmańdę-Czerkawską Notariusza w Toruniu, wpisanym w rep. A nr 7857/ zmieniony Uchwałami Nr: oraz 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2005 roku, objętymi aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A nr 966/ dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia z dnia 26 kwietnia 2005 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A nr 1463/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2005 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3549/ zmieniony Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2006 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 547/ zmieniony Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2007 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 949/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2007 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1516/2007 1

2 15. zmieniony Uchwałą Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 129/ zmieniony Uchwałą Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1464/ zmieniony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1963/ zmieniony Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2009 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4313/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2010 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4020/ dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 13 września 2010 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4039/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2010 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 5530/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2011 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2606/2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: KSC Polski Cukier S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Siedzibą Spółki jest: Toruń Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Założycielem Spółki jest Skarb Państwa Spółka została utworzona na czas nieoznaczony Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473, ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu

3 II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Przedmiotem działalności Spółki jest: ) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD Z); ) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD Z); ) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD Z); ) działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD Z); ) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD Z); ) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD Z); ) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD Z); ) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD Z); ) produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD Z); ) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD Z); ) produkcja cukru (PKD Z); ) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD Z); ) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD Z); ) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD Z); ) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD Z); ) produkcja win gronowych (PKD Z); ) produkcja słodu (PKD Z); ) produkcja wyrobów tartacznych (PKD Z); ) produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD Z); ) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD Z); ) produkcja opakowań drewnianych (PKD Z); ) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD Z); ) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD Z); ) produkcja artykułów piśmiennych (PKD Z);

4 26) pozostałe drukowanie (PKD Z); ) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD Z ); -- 28) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD Z); 29) produkcja nawozów i związków azotowych (PKD Z); ) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) produkcja wapna i gipsu (PKD Z); ) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD Z); ) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD Z); ) produkcja elementów elektronicznych (PKD Z); ) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD Z); ) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD Z); ) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); 38) naprawa i konserwacja maszyn (PKD Z); ) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD Z); ) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD Z); ) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD Z); ) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD Z); ) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD Z); ) przesyłanie energii elektrycznej (PKD Z); ) dystrybucja energii elektrycznej (PKD Z); ) handel energią elektryczną (PKD Z); ) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD Z); ) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z); ) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z); ) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD Z); ) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD Z); ) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD Z); ) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD Z); ) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD Z);

5 55) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z); ) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD Z); ) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD Z); ) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD Z); ) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD Z); ) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); ) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD Z); ) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD Z); ) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD Z); ) zakładanie stolarki budowlanej (PKD Z); ) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD Z); - 66) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD Z); ) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); ) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z); ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD Z); ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD Z);

6 76) sprzedaż hurtowa skór (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD A); ) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD B); ) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z);

7 99) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD Z); ) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD Z); ) transport drogowy towarów (PKD Z); ) transport kolejowy towarów (PKD Z); ) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD Z); ) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD A); ) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B); ) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z); ) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C); 111) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD C); ) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD Z); ) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD Z); ) pozostałe zakwaterowanie (PKD Z); ) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD A); ) ruchome placówki gastronomiczne (PKD B); ) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD Z); ) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD Z); ) wydawanie książek (PKD Z); ) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD Z); - 121) wydawanie gazet (PKD Z); ) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z); ) pozostała działalność wydawnicza (PKD Z); ) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD Z);

8 125) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD Z); ) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z); ) nadawanie programów radiofonicznych (PKD Z); ) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD Z); ) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD Z); ) działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z); ) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z); ) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z); ) działalność portali internetowych (PKD Z); ) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) działalność holdingów finansowych (PKD Z); ) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z); ) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z); ) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z); ) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z); ) działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z); ) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z); ) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z); ) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z); ) działalność w zakresie architektury (PKD Z); ) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD Z); ) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD A); ) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B);

9 148) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z); ) działalność agencji reklamowych (PKD Z); ) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z); ) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); ) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD Z); ) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD A); ) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD B); ) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD C); ) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD Z); ) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD Z); ) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD Z); ) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD Z); 165) działalność związana z pakowaniem (PKD Z); ) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) nauka języków obcych (PKD A); ) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B); ) działalność wspomagająca edukację (PKD Z); ) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD Z);

10 171) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD Z); ) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD Z); ) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); 174) działalność archiwów (PKD B) III. KAPITAŁY Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: ) jedna akcja imienna serii A o numerze , ) (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od do , ) (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od do , ) (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od do , ) (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od do , ) (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje imienne serii F oznaczone numerami od do , ) (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od do , ) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii H oznaczone numerami od do , ) (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji imiennych serii I oznaczonych numerami od do , ) 1 (słownie: jedna) akcja imienna serii J oznaczona numerem , ) 6 (słownie: sześć) akcji imiennych serii K oznaczonych numerami od do , ) (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od do ,

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki Informacja dotycząca projektu tekstu jednolitego Statutu Spółki STATUT SPÓŁKI PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA Projekt tekstu jednolitego Statutu uwzględniający zmiany Statutu przyjęte Uchwałą

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A.

PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. PROJEKT TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU APATOR S.A. I. Postanowienia ogólne 1 Firma Spółki brzmi: Apator - Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A. oraz używać znaku wyróżniającego. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie

STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie STATUT Bytom S.A. z siedzibą w Krakowie I. Postanowienia ogólne: 1 1. Spółka prowadzona jest pod firmą Bytom Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Bytom S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1. Spółka działa pod firmą: SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy SANWIL HOLDING S.A. oraz odpowiednika tego skrótu

Bardziej szczegółowo

Statut Asseco Poland S.A.

Statut Asseco Poland S.A. Statut Asseco Poland S.A. 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity Sporządzony w oparciu o poniższe Akty Notarialne: 1. Akt Notarialny Repertorium A nr 20875/2007 z dnia 14 sierpnia 2007 roku,

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 18 czerwca 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A.

Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. Statut Spółki Akcyjnej PIECOBIOGAZ S.A. [uwzględniający zmiany powzięte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 6 stycznia 2009 roku] 1 Firma Spółka działać będzie pod firmą "PIECOBIOGAZ"

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru

ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru ZAŁĄCZNIKI Załącznik 1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru 252 253 254 255 256 257 258 Załącznik 2 Statut Emitenta STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma spółki brzmi COMP Rzeszów Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 1. Firma Spółki brzmi GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: "GPW" oraz odpowiedników firmy i jej skrótu

Bardziej szczegółowo

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Statut. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (uchwalony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2010 r., ze zmianami uchwalonymi przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod nazwą: Czerwona Torebka spółka akcyjna. 2. Spółka moŝe uŝywać nazwy skróconej: Czerwona Torebka S.A. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. 2.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Bio Planet Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bio Planet S.A. 3. Spółka może posługiwać

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Aktualny odpis z KRS dla Emitenta Identyfikator wydruku: RP/10186/46/20131125130502 Strona 1 z 13 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.11.2013

Bardziej szczegółowo

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------

a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, ------------------------------------- 1 Art. 7 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU

RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU RAPORT O STOSOWANIU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZEZ ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. W 2014 ROKU Spis treści Spis treści... 2 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent oraz miejsca,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY KOFOLA S.A. 2014 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY SPÓŁKI KOFOLA S.A. ZA OKRES 12 M-CY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KOFOLA S.A....

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo