S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU"

Transkrypt

1 S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Błaszczaka Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 23811/ zmieniony Uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 615/ zawierający zmiany o charakterze redakcyjnym wprowadzone przez Radę Nadzorczą Uchwałą 114/IV/2004 (323) z dnia 5 lipca 2004 roku, na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2004 roku, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2006/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2632/ zmieniony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2898/ zmieniony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3408/ zmieniony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3509/ dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 22 grudnia 2004 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Szmańdę-Czerkawską Notariusza w Toruniu, wpisanym w rep. A nr 7857/ zmieniony Uchwałami Nr: oraz 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2005 roku, objętymi aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A nr 966/ dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia z dnia 26 kwietnia 2005 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A nr 1463/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2005 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3549/ zmieniony Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2006 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 547/ zmieniony Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2007 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 949/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2007 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1516/2007 1

2 15. zmieniony Uchwałą Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 129/ zmieniony Uchwałą Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1464/ zmieniony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1963/ zmieniony Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2009 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4313/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2010 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4020/ dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 13 września 2010 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4039/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2010 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 5530/ zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2011 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2606/2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy: KSC Polski Cukier S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Siedzibą Spółki jest: Toruń Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Założycielem Spółki jest Skarb Państwa Spółka została utworzona na czas nieoznaczony Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, ze zm.), ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473, ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz ze zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu

3 II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Przedmiotem działalności Spółki jest: ) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD Z); ) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD Z); ) działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (PKD Z); ) działalność usługowa następująca po zbiorach (PKD Z); ) obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin (PKD Z); ) działalność usługowa związana z leśnictwem (PKD Z); ) chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych (PKD Z); ) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD Z); ) produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD Z); ) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD Z); ) produkcja cukru (PKD Z); ) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD Z); ) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD Z); ) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD Z); ) destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi (PKD Z); ) produkcja win gronowych (PKD Z); ) produkcja słodu (PKD Z); ) produkcja wyrobów tartacznych (PKD Z); ) produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD Z); ) produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD Z); ) produkcja opakowań drewnianych (PKD Z); ) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (PKD Z); ) produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (PKD Z); ) produkcja artykułów piśmiennych (PKD Z);

4 26) pozostałe drukowanie (PKD Z); ) działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD Z ); -- 28) produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych (PKD Z); 29) produkcja nawozów i związków azotowych (PKD Z); ) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) produkcja wapna i gipsu (PKD Z); ) produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD Z); ) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD Z); ) produkcja elementów elektronicznych (PKD Z); ) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD Z); ) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (PKD Z); ) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); 38) naprawa i konserwacja maszyn (PKD Z); ) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD Z); ) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD Z); ) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (PKD Z); ) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD Z); ) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD Z); ) przesyłanie energii elektrycznej (PKD Z); ) dystrybucja energii elektrycznej (PKD Z); ) handel energią elektryczną (PKD Z); ) wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (PKD Z); ) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z); ) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z); ) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD Z); ) zbieranie odpadów niebezpiecznych (PKD Z); ) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD Z); ) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (PKD Z); ) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD Z);

5 55) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z); ) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD Z); ) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD Z); ) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD Z); ) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD Z); ) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); ) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD Z); ) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD Z); ) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD Z); ) zakładanie stolarki budowlanej (PKD Z); ) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD Z); - 66) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD Z); ) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); ) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z); ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (PKD Z); ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD Z);

6 76) sprzedaż hurtowa skór (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD A); ) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD B); ) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD Z); ) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD Z); ) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z);

7 99) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z); ) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD Z); ) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD Z); ) transport drogowy towarów (PKD Z); ) transport kolejowy towarów (PKD Z); ) działalność usługowa związana z przeprowadzkami (PKD Z); ) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD A); ) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD B); ) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD Z); ) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD C); 111) działalność pozostałych agencji transportowych (PKD C); ) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD Z); ) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD Z); ) pozostałe zakwaterowanie (PKD Z); ) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD A); ) ruchome placówki gastronomiczne (PKD B); ) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD Z); ) przygotowywanie i podawanie napojów (PKD Z); ) wydawanie książek (PKD Z); ) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD Z); - 121) wydawanie gazet (PKD Z); ) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z); ) pozostała działalność wydawnicza (PKD Z); ) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD Z);

8 125) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD Z); ) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z); ) nadawanie programów radiofonicznych (PKD Z); ) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD Z); ) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD Z); ) działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z); ) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z); ) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z); ) działalność portali internetowych (PKD Z); ) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) działalność holdingów finansowych (PKD Z); ) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z); ) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z); ) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z); ) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z); ) działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z); ) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z); ) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z); ) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z); ) działalność w zakresie architektury (PKD Z); ) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD Z); ) badania i analizy związane z jakością żywności (PKD A); ) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B);

9 148) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z); ) działalność agencji reklamowych (PKD Z); ) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD Z); ) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD Z); ) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); ) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD Z); ) działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (PKD A); ) działalność w zakresie informacji turystycznej (PKD B); ) pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD C); ) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD Z); ) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD Z); ) działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD Z); ) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD Z); 165) działalność związana z pakowaniem (PKD Z); ) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); ) nauka języków obcych (PKD A); ) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B); ) działalność wspomagająca edukację (PKD Z); ) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD Z);

10 171) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD Z); ) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD Z); ) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); 174) działalność archiwów (PKD B) III. KAPITAŁY Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięć złotych) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięć) akcji imiennych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, w tym: ) jedna akcja imienna serii A o numerze , ) (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od do , ) (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od do , ) (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od do , ) (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od do , ) (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje imienne serii F oznaczone numerami od do , ) (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od do , ) 4 (słownie: cztery) akcje imienne serii H oznaczone numerami od do , ) (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji imiennych serii I oznaczonych numerami od do , ) 1 (słownie: jedna) akcja imienna serii J oznaczona numerem , ) 6 (słownie: sześć) akcji imiennych serii K oznaczonych numerami od do , ) (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od do ,

11 13) 9 (słownie: dziewięć) akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od do , ) (słownie: pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje imienne serii M, oznaczone numerami od do , ) (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii N oznaczonych numerami od do , ) (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii O oznaczonych numerami od do Kapitał zakładowy został pokryty aportem, przy czym akcje Spółki poszczególnych serii zostały pokryte aportem w następujący sposób: ) akcje serii A i B zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Mełno S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; b) Cukrowni Ostrowy S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; c) Cukrowni Borowiczki S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; d) Cukrowni Dobrzelin S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; e) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; f) Cukrowni Krasiniec S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; g) Cukrowni Malbork S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; h) Cukrowni Mała Wieś S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; i) Cukrowni Nowy Staw S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; j) Cukrowni Chełmża S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; k) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; l) Cukrowni Leśmierz S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; m)cukrowni Toruńskich S.A. - akcje serii B oznaczone numerami od do ; n) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii J oznaczone numerami od do ; o) Cukrowni Glinojeck S.A. - akcje serii K oznaczone numerami od do ; ) akcje serii C zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Poznańsko-Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. jedna akcja serii A o numerze i akcji serii B oznaczonych numerami od do ; b) Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A. jedna akcja serii A o numerze i akcji serii B oznaczonych numerami od do ;

12 3) akcje serii D zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Glinojeck S.A. akcje serii C oznaczone numerami do ; b) Cukrowni Ropczyce S.A. akcje serii C oznaczone numerami do ; c) Cukrowni Strzyżów S.A. akcje serii C oznaczone numerami do ; d) Cukrowni Pelplin S.A. akcje serii C oznaczone numerami do ; ) akcje serii F zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii B oznaczonych numerami od do ; b) Cukrowni Baborów S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; c) Cukrowni Cerekiew S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; d) Cukrowni Chybie S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; e) Cukrowni Jawor S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; f) Cukrowni Łagiewniki S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; g) Cukrowni Małoszyn S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; h) Cukrowni Otmuchów S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; i) Cukrowni Pastuchów S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; j) Cukrowni Pustków S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; k) Cukrowni Racibórz S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; l) Cukrowni Strzelin S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; m) Cukrowni Świdnica S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; n) Cukrowni Wieluń S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; o) Cukrowni Wrocław S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; p) Cukrowni Wróblin S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ;

13 q) Cukrowni Glinojeck S.A akcji serii D oznaczonych numerami od do , akcje serii E oznaczone numerami od do , od do oraz od do i akcje serii M oznaczone numerami od do oraz od do ; r) Cukrowni Chełmża S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; s) Cukrowni Krasiniec S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; t) Cukrowni Mełno S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; u) Cukrowni Opalenica S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; v) Cukrowni Szamotuły S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; w) Cukrowni Włostów S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; x) Cukrowni Głogów S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; y) Cukrowni Gniezno S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do i akcji serii G oznaczonych numerami od do oraz od do ; z) Cukrowni i Rafinerii Witaszyce S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; za) Cukrowni Zbiersk S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; zb) Cukrowni Zduny S.A akcji serii C oznaczonych numerami od do ; ) Akcje serii G zostały pokryte akcjami zwykłymi na okaziciela spółki KOPEX S.A. z siedzibą w Katowicach; ) Akcje serii H zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Glinojeck S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem ; - b) Cukrowni Pelplin S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem ; ) Akcja serii J została pokryta akcją imienną spółki Cukrowni Gniezno S.A. akcja serii A oznaczona nr ; ) Akcje serii K zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. - 5 akcji serii H oznaczonych numerami , , , i ; ) Akcje serii L zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Cukrownia Leśmierz S.A. - jedna akcja serii A oznaczona numerem i akcji serii C oznaczonych numerami od do ; ) Akcje serii Ł zostały pokryte akcjami imiennymi spółek: a) Cukrowni Ropczyce S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem ; b) Cukrowni Strzyżów S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem ;- 11) Akcje serii N zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Südzucker Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu akcji serii D oznaczonych numerami od 13

14 do , od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do , od do i od do ; ) Akcje serii O zostały pokryte akcjami imiennymi serii D, E, G i H spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu Akcje serii E pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętych spółek: ) Cukrowni Borowiczki S.A. z siedzibą w Płocku, ) Cukrowni Brześć Kujawski S.A. z siedzibą w Brześciu Kujawskim, ) Cukrowni Częstocice S.A. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ) Cukrowni Dobrzelin S.A. z siedzibą w Dobrzelinie, ) Cukrowni Janikowo S.A. z siedzibą w Janikowie, ) Cukrowni Klemensów S.A. z siedzibą w Szczebrzeszynie, ) Cukrowni Krasnystaw S.A. z siedzibą w Siennicy Nadolnej, ) Cukrowni Kruszwica S.A. z siedzibą w Kruszwicy, ) Cukrowni Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie, ) Cukrowni Łapy S.A. z siedzibą w Łapach, ) Cukrowni Malbork S.A. z siedzibą w Malborku, ) Cukrowni Mała Wieś S.A. z siedzibą w Małej Wsi, ) Cukrowni Nakło S.A. z siedzibą w Nakle nad Notecią, ) Cukrowni Nowy Staw S.A. z siedzibą w Nowym Stawie, ) Cukrowni Opole S.A. z siedzibą w Opolu Lubelskim, ) Cukrowni Ostrowy S.A. z siedzibą w Ostrowach, ) Cukrowni Rejowiec S.A. z siedzibą w Rejowcu, ) Cukrowni Sokołów S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ) Cukrowni Toruńskie S.A. z siedzibą w Toruniu, ) Fabryki Cukru w Tucznie S.A. z siedzibą w Tucznie, ) Cukrowni Werbkowice S.A. z siedzibą w Werbkowicach, ) Cukrowni Wożuczyn S.A. z siedzibą w Wożuczynie-Cukrowni, ) Cukrowni Żnin S.A. z siedzibą w Żninie proporcjonalną do udziału w kapitale zakładowym tych spółek akcjonariuszy innych niż Spółka Akcje serii I pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętych spółek: ) Cukrowni Gryfice S.A. z siedzibą w Gryficach, ) Cukrowni Kluczewo S.A. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ) Cukrowni Pruszcz S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, proporcjonalną do udziału w kapitale zakładowym tych spółek akcjonariuszy innych niż Spółka, oraz przeniesionym na Spółkę majątkiem przejętej spółki: ) Cukrowni Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie Akcje serii M pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętej spółki Cukrownia Leśmierz S.A. z siedzibą w Leśmierzu, proporcjonalną do udziału w jej kapitale zakładowym akcjonariuszy innych niż Spółka Akcja imienna serii A jest akcją uprzywilejowaną Skarbu Państwa, do której przypisane jest prawo sprzeciwu na Walnym Zgromadzeniu w sprawach: zmiany statutu Spółki, postawienia Spółki w stan likwidacji, jej połączenia lub 14

15 przekształcenia oraz zbycia jej przedsiębiorstwa i zadysponowania przez Spółkę prawem do produkcji cukru w kwocie A nabytym od producentów cukru. Akcja imienna serii A nie podlega zamianie na akcje na okaziciela, podlega umorzeniu tylko na wniosek Skarbu Państwa, a w przypadku jej zbycia traci wszelkie uprzywilejowania Wszystkie akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N i O oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie Zarząd prowadzi księgę akcyjną Akcje imienne serii B nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu zbycia tych akcji osobom trzecim lub ich wprowadzenia do publicznego obrotu Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia Kapitał zakładowy może być podwyższany uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej akcji Podwyższenie kapitału przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art Kodeksu spółek handlowych Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art Kodeksu spółek handlowych Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA Akcje Spółki mogą być zbywane wyłącznie pracownikom Spółki i plantatorom buraków cukrowych związanym ze Spółką umowami kontraktacji buraków cukrowych

16 2. Ograniczenie, o którym mowa w ust.1, nie dotyczy nieodpłatnego zbywania akcji Spółki na rzecz osób, które prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki nabyły na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o regulacji rynku cukru (Dz.U. Nr 76, poz.810 ze zm.), oraz sytuacji określonej w Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz odrębnych przepisów W okresie, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługuje mu prawo do: ) otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa, ) otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, ) zawiadamiania listem poleconym o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszania w czynnościach Członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał, ) otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689) Skarb Państwa, po zbyciu ponad połowy akcji Spółki i do czasu zbycia ostatniej z posiadanych akcji zachowuje prawo do wyznaczania co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej V. ORGANY SPÓŁKI Organami Spółki są: ) Zarząd, ) Rada Nadzorcza, ) Walne Zgromadzenie Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych za niż przeciw i wstrzymujących się W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu A. ZARZĄD SPÓŁKI

17 19 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, niezastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch Członków Zarządu albo jednego Członka Zarządu łącznie z prokurentem Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jeden członek Zarządu albo prokurent Powołanie prokurenta wymaga jednomyślnej uchwały wszystkich Członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy członek Zarządu Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: ) przyjęcie regulaminu Zarządu, ) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, ) tworzenie i likwidacja oddziałów, ) powołanie prokurenta, ) zaciąganie kredytów i pożyczek, ) przyjęcie rocznych planów rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, ) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień 32 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 6, ) zbywanie i nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty EUR w złotych, z zastrzeżeniem postanowień 32 ust. 2 pkt 1, 1 1 i 2 oraz 53 ust. 3 pkt 2 i 3, ) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej Opracowywanie planów, o których mowa w 21 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu Zarząd Spółki składa się z 1 do 6 osób. Liczbę Członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja tak powołanych Członków Zarządu trwa dwa lata Członek Zarządu powinien posiadać wyższe wykształcenie i pięcioletni staż pracy

18 24 1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476) Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości - Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu. 2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników Kandydat na Członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w 23 ust Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach Niedokonanie wyboru Członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania Członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej Wybory kandydata na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na Członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania Członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: ) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych

19 2) Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem prac komisji ) Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności: a) opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, b) ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, c) sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze, d) bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, e) rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy, f) sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, g) nadzorowanie przebiegu głosowania, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, h) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, i) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej ) Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: a) sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, b) przeprowadzenie głosowania, obliczenie głosów i przekazanie wyników głosowania do Głównej Komisji Wyborczej, c) współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą ) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i ) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 20 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi ) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania ) W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z 25 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów. Wynik głosowania w drugiej turze wyborów jest wiążący dla Rady Nadzorczej bez względu na liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu ) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt ) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej ) Wniosek w sprawie odwołania Członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. - 12) Głosowanie nad odwołaniem Członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem

20 26 1. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci Członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania Członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze Wybrany przez pracowników kandydat na Członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu: ) zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji Członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc, ) zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze, ) wykonuje pracę na stanowisku wynikającym z zawartej umowy o pracę oraz uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych i statucie Łączne wynagrodzenie Członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków zarządu zgodnie z ustawą z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, ze zm.) Zasady i wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz.306, ze zm.) Pracodawcą w rozumieniu Kodeksu pracy jest Spółka

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.

Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Punkt Dotychczasowa treść Statutu 5 ust. 1 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101). Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Proponowane zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku Obecne brzmienie 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki i ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Walnego Poz.6473 ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SPÓŁKA AKCYJNA w Kruszwicy, KRS 0000019414, SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12 czerwca 2001 r. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.:

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: 1) 6 o dotychczasowej treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 24,12 produkcja barwników i pigmentów, 2. 24,13 produkcja chemikaliów nieorganicznych

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 17 kwietnia 2014 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 17 kwietnia 2014 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. W TORUNIU TEKST JEDNOLITY

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. W TORUNIU TEKST JEDNOLITY Statut S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ S.A. W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2010r.

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2010r. Proponowane zmiany Statutu Spółki: W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane są zmiany oraz propozycje

Bardziej szczegółowo

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie:

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne

- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne - tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1 Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -------------------------- z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), )

6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), ) Uchwała Nr 1 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 8 grudnia 2010 roku Liczba

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT IN POINT S.A.

STATUT IN POINT S.A. STATUT IN POINT S.A. (TEKST JEDNOLITY) 1 1. Firma Spółki brzmi IN POINT spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu IN POINT S.A. oraz wyróżniającego ja znaku graficznego. -------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 2 października 2017 roku) 1 Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A.

Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. EM Kancelaria Publiczna Raport bieżący 17/2009 Wrocław, 02.06.2009 r. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KOGENERACJI S.A. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. w Ropczycach z dnia 10 kwietnia 2015 r. Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad zwołanego na dzień 10 kwietnia 2015 roku w siedzibie Spółki w Ropczycach

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność

Bardziej szczegółowo

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)

STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 4 Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. 4 Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica. TEKST JEDNOLITY STATUTU spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej na dzień 15 października 2015 r. 1 Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie:

Bardziej szczegółowo

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A. Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2009 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. RAPORT

Bardziej szczegółowo

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity CIECH Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687 Statut CIECH

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie

S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie S T A T U T Zakładów Chemicznych Permedia S.A. w Lublinie TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ustanowionego w dniu 11.04.1994 r., akt notarialny Rep. Nr 2315/94 (z późn. zmianami - akt notarialny Rep. A Nr

Bardziej szczegółowo

5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna

5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna STATUT spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej (tekst jednolity na dzień 27 czerwca 2016 r.) 1 Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1) Na podstawie art.409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inwestycje Alternatywne Profit Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TABLEO Spółka Akcyjna w dniu 23 września 2015 r. Informacje ogólne: Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE

TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1 l. Firma Spółki brzmi: "Pronox Technology" Spółka Akcyjna. Spółka może używać wersji skróconej firmy w brzmieniu "Pronox" S.A. oraz używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach

Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

RB 25/ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki.

RB 25/ Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki. Numer raportu: RB 25/2017 Data sporządzenia: 2017-05-17 Temat raportu: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. na dzień 13 czerwca 2017 roku oraz proponowana zmiana Statutu Spółki. Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r. Uchwały E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu 10.08.2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Solution Software S.A.

Bardziej szczegółowo

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.

STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą:

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU GREMI MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka działa pod firmą: GREMI MEDIA Spółka Akcyjna.------------------------------------- 2. Spółka powstała z przekształcenia

Bardziej szczegółowo

(PKD Z);

(PKD Z); STATUT 1 Firma Spółki brzmi: PRIMA PARK Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: PRIMA PARK S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci znaku towarowego.. -----------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą

A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą TEKST JEDNOLITY A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą 1. Stawający, działający w imieniu Gminy Miejskiej Świdnica oświadczają, że na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. przyjęty Uchwałą nr 6/IV/05 Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2005 r. zmieniony Uchwałą

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FIRMY HANDLOWEJ JAGO SPÓŁKI AKCYJNEJ ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą Firma Handlowa JAGO Spółka Akcyjna. Spółka może używać formy skróconej

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu PGNiG SA

Zmiana statutu PGNiG SA Warszawa, 24 listopada 2016 roku Zmiana statutu PGNiG SA Raport bieżący nr 110/2016 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka ) informuje, iż obradujące w dniu 24 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Aktualnie obowiązująca treść 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: komputerowego, -

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Aktualnie obowiązująca treść 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: komputerowego, - Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Aktualnie obowiązująca treść 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 22.11.Z Wydawanie książek, 2) 22.12.Z Wydawanie gazet, 3) 22.13.Z Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 14 września 2010r.

UCHWAŁA NR [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: TAURON Polska Energia S.A. z dnia 14 września 2010r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Dokonuje się wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Projekt Statutu Spółki

Projekt Statutu Spółki Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r.

Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r. STATUT SPÓŁKI JUPITER SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity Statutu Jupiter S.A. po zarejestrowaniu zmian uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2013r. STATUT JUPITER S.A. I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY NA GPW NR 16 Data : 22 maja 2009 r. Dotyczy : Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 roku

RAPORT BIEŻĄCY NA GPW NR 16 Data : 22 maja 2009 r. Dotyczy : Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 roku RAPORT BIEŻĄCY NA GPW NR 16 Data : 22 maja 2009 r. Dotyczy : Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2009 roku Treść raportu: Zarząd Zakładów Tłuszczowych Kruszwica Spółka

Bardziej szczegółowo

Zmiany do porządku obrad ZWZA. Raport bieżący Nr 13/2010

Zmiany do porządku obrad ZWZA. Raport bieżący Nr 13/2010 Zmiany do porządku obrad ZWZA Raport bieżący Nr 13/2010 Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym zmianę do porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 roku, wprowadzoną na żądanie akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu: Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 12 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

63.12.Z 33.12.Z 33.13.Z 33.14.Z 33.19.Z 33.20.Z 95.11.Z 95.12.Z 46.14.Z

63.12.Z 33.12.Z 33.13.Z 33.14.Z 33.19.Z 33.20.Z 95.11.Z 95.12.Z 46.14.Z STATUT KOMPAP S.A. Tekst jednolity z dn. 29 czerwca 2010 r. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają umowę Spółki Akcyjnej. 2 Stawiający oświadczają, że Spółka istnieć będzie pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ACARTUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju uchwalony przez Radę Nadzorczą ACARTUS S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju w dniu 06 sierpnia 2010 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE. Eko Holding S.A.

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE. Eko Holding S.A. Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Eko Holding S.A. DATA NW: 26 czerwca 2012 roku (godz. 12.00) Liczba głosów, którymi fundusz dysponował

Bardziej szczegółowo

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity

Statut CIECH Spółka Akcyjna Tekst jednolity CIECH Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687 Statut CIECH

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne Statut Regnon Spółka Akcyjna w brzmieniu zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 25 maja 2012 roku. STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1 l. Firma Spółki brzmi:

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET- BIAŁE BŁOTA Spółka Akcyjna

Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET- BIAŁE BŁOTA Spółka Akcyjna S T A T U T Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów PREFABET- BIAŁE BŁOTA Spółka Akcyjna Tekst ujednolicony zgodnie z postanowieniami Uchwał nr 4,5,6,7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 listopada

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST

STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST STATUT JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (tekst jednolity na dzień 22 października 2014 r.) 1 1. Spółka działa pod firmą JR INVEST Spółka Akcyjna. ---------------------------------- 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/08/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółka

Uchwała nr 2/08/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT Spółka Projekty Uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach zwołane na dzień 28 sierpnia 2014 roku Uchwała nr 1/08/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza.

LSI Software. Codzienna praca staje się łatwiejsza. Zarząd spółki, działając na podstawie art. 398, art. 399 1 w związku z art. 402 2 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku, o godzinie 10:00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI

Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.00 Członek Rady Nadzorczej Pan

Bardziej szczegółowo

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut spółki akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: ABC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: ABC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 4. Terenem działania spółki

Bardziej szczegółowo