ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem"

Transkrypt

1 ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1

2 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą soki owocowe. Na początku stycznia salda wybranych kont wykazywały następujące stany: zapas surowców produkcja w toku wyroby gotowe W ciągu roku zakupiono surowce (jabłka, gruszki itd.) oraz poniesiono następujące koszty: zakup surowców płace bezpośrednie koszty wydziałowe koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu Przychody ze sprzedaży osiągnięte w ciągu analizowanego roku działalności MAXIPROFIT SA wyniosły zł. Na początku kolejnego roku działalności, Dział Księgowości MAXIPROFIT SA dostarczył informacji o saldach wybranych kont: zapas końcowy surowców zapas końcowy produkcji w toku zapas końcowy wyrobów gotowych Polecenia: Ustal zysk na sprzedaży MAXIPROFIT SA. CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) zapas początkowy surowców zakup surowców = surowce do dyspozycji zapas końcowy surowców = zużycie surowców zapas początkowy produkcji w toku zużycie surowców płace bezpośrednie koszty wydziałowe = razem zapas końcowy produkcji w toku = koszt wytworzenia produkcji zakończonej zapas początkowy wyrobów gotowych koszt wytworzenia produkcji zakończonej = razem zapas końcowy wyrobów gotowych = koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów przychody ze sprzedaży koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów = zysk brutto na sprzedaży koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu = zysk ze sprzedaży CASE 2 (FIFO, LIFO, średnia ważona) REAL Sp. z o.o., niewielka firma handlująca rowerami turystycznymi posiadała na koniec czerwca zapas 100 sztuk towarów (rowerów), wycenionych po 400 zł/szt. 4 lipca firma zakupiła dodatkowo 300 szt. rowerów po 450 zł/szt. oraz 21 lipca dodatkowo 200 szt. rowerów po 460 zł/szt. W lipcu REAL Sp. z o.o. sprzedała 480 szt. rowerów po przeciętnej cenie 600 zł/szt. Ustal wartość towarów na koniec lipca i wynik brutto na sprzedaży stosując kolejno metodę wyceny rozchodu zapasu towarów wg metody FIFO, LIFO i średniej ważonej. CASE 2 (FIFO, LIFO, średnia ważona) 007 zapas początkowy 100 * 400 = zakup 300 * 450 = dr Tomasz Wnuk-Pel 2

3 207 zakup 200 * 460 = LIFO zapas końcowy towarów = 20 szt. * 450 zł/szt szt. * 400 zł/szt. = zł zł = zł koszt wytworzenia towarów sprzedanych = 200 szt. * 460 zł/szt szt. * 450 zł/szt. = zł = zł przychód ze sprzedaży koszt wytworzenia sprzedanych towarów = zysk brutto ze sprzedaży FIFO zapas końcowy towarów = 120 szt. * 460 zł/szt. = zł koszt wytworzenia towarów sprzedanych = 100 szt. * 400 zł/szt szt. * 450 zł/szt szt. * 460 zł/szt. = zł zł zł = zł przychód ze sprzedaży koszt wytworzenia sprzedanych towarów = zysk brutto ze sprzedaży średnia ważona kj = zł/600 szt. = 445 zł/szt. zapas końcowy towarów koszt wytworzenia towarów sprzedanych przychód ze sprzedaży koszt wytworzenia sprzedanych towarów = zysk brutto ze sprzedaży = 120 szt. * 445 zł/szt. = zł = 480 szt. * 445 zł/szt. = zł CASE 3 (amortyzacja) Przedsiębiorstwo BOTTLERS SA zajmujące się produkcją opakowań zakupiło na początku roku 1 (pierwszego) linię produkcyjną do produkcji specjalnego rodzaju opakowań szklanych za kwotę zł. Linia produkcyjna ma według planów zarządu być wykorzystywana przez okres 5 lat po czym ma być sprzedana - szacowana wartość linii produkcyjnej w momencie sprzedaży to zł (wartość księgowa równa będzie wartości rynkowej). Dział Controllingu w porozumieniu z Działem Sprzedaży i Szefem Produkcji oszacował poziom produkcji opakowań szklanych w najbliższych latach: rok tys. opakowań rok tys. opakowań rok tys. opakowań rok tys. opakowań rok tys. opakowań tys. opakowań Szef Produkcji BOTTLERS SA jest przekonany o tym, że rynek urządzeń do produkcji specjalnych szklanych opakowań będzie w najbliższych latach podlegał bardzo szybkiemu postępowi technicznemu i jest prawie pewne, że w ciągu najbliższych 2-3 lat pojawią się urządzenia o znacznie większej precyzji i wydajności wykorzystujące nowe, rewolucyjne technologie. Polecenia: Ustal koszt amortyzacji stosując kolejno metodę amortyzacji liniową, naturalną oraz sumy cyfr. 2. Wskaż, którą metodę i dlaczego powinno zastosować przedsiębiorstwo BOTTLERS SA. CASE 3 (amortyzacja) wartość do amortyzacji = zł zł = zł amortyzacja liniowa amortyzacja roczna = zł / 5 lat = zł amortyzacja naturalna stawka amortyzacji na tys. szt. opakowań = zł / tys. szt. = 3 zł/szt. rok tys. szt. * 3 zł/tys. szt. = zł rok tys. szt. * 3 zł/tys. szt. = zł rok tys. szt. * 3 zł/tys. szt. = zł rok 4 rok 5 metoda sumy cyfr tys. szt. * 3 zł/tys. szt. = zł tys. szt. * 3 zł/tys. szt. = zł zł dr Tomasz Wnuk-Pel 3

4 rok 1 5 / 15 * zł = zł rok 2 4 / 15 * zł = zł rok 3 3 / 15 * zł = zł rok 4 2 / 15 * zł = zł rok 5 1 / 15 * zł = zł 2. W odniesieniu do aktywów podlegających szybkiemu postępowi technicznemu (patrz wypowiedź Szefa Produkcji BOTTLERS SA), najbardziej właściwą metodą amortyzacji jest metoda degresywna (sumy cyfr). CASE 4 (koszty zakupu) W przedsiębiorstwie DELTA remanent początkowy towarów wyceniony według cen zakupu wynosił 600 zł (w tym towar A 100 zł, towar B 200 zł i towar C 300 zł). Koszty zakupu obciążające remanent początkowy wynosiły 15 zł. W ciągu okresu wydano towary wycenione według cen zakupu o wartości 200 zł (w tym towar A 50 zł, towar B 20 zł i towar C 130 zł). Remanent końcowy towarów wyceniony według cen nabycia wynosił 030 zł (w tym towar A 309 zł, towar B 515 zł i towar C 206 zł), a wskaźnik narzutu kosztów zakupu 3%. Obliczyć wartość remanentu końcowego towarów w cenie zakupu. 2. Obliczyć wartość zakupionych towarów w cenie zakupu. 3. Obliczyć koszty zakupu poniesione w okresie. CASE 4 (koszty zakupu) cena nabycia = cena zakupu + cena zakupu * wskaźnik narzutu kosztów zakupu CN = CZ + CZ * WN KZ Remanent końcowy towaru A w cenie zakupu: 309 zł = CZ + CZ * 3% 309 zł = 103% * CZ CZ = 300 zł Remanent końcowy towaru B w cenie zakupu: 515 zł = CZ + CZ * 3% 515 zł = 103% * CZ CZ = 500 zł Remanent końcowy towaru C w cenie zakupu: 206 zł = CZ + CZ * 3% 206 zł = 103% * CZ CZ = 200 zł Razem remanent końcowy towarów w cenie zakupu = = 300 zł zł zł = 000 zł 2. BO + ZAKUPY ROZCHÓD = BZ ZAKUPY = BZ BO + ROZCHÓD Zakupy towaru A w cenie zakupu: 300 zł 100 zł + 50 zł = 250 zł Zakupy towaru B w cenie zakupu: 500 zł 200 zł + 20 zł = 320 zł Zakupy towaru C w cenie zakupu: 200 zł 300 zł zł = 30 zł Razem zakupy towarów w cenie zakupu = = 250 zł zł + 30 zł = 600 zł 3. WN KZ = (KZ BO + KZ O ) / (T BO + T O ) 3% = (15 zł + KZ O ) / (600 zł zł) 3% * 800 zł = 15 zł + KZ O KZ O = 24 zł 15 zł KZ O = 9 zł CASE 5 (rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym) DEMO Sp. z o.o. wytwarza jednorodny produkt M. Na początku roku salda wybranych kont były następujące: zapas surowców 0 produkcja w toku 0 wyroby gotowe Na zapas początkowy wyrobów gotowych składało się 500 szt. produktów wycenionych po 8 zł/szt. W ciągu analizowanego roku wytworzono szt. produktów ponosząc przy tym następujące koszty: dr Tomasz Wnuk-Pel 4

5 produkcja sprzedaż zarząd razem materiały wynagrodzenia narzuty na wynagrodzenia usługi obce amortyzacja pozostałe koszty razem Salda końcowe wybranych kont (na 31 grudnia) wynosiły: zapas surowców 0 produkcja w toku 0 W ciągu roku sprzedano szt. produktów w cenie 16 zł/szt. Sporządź rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej i porównawczej wiedząc, że DEMO Sp. z o.o. stosuje do wyceny rozchodu zapasów metodę FIFO. CASE 5 (rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym) wariant kalkulacyjny koszt jednostkowy = zł / szt. = 10 zł/szt. koszt wytworzenia sprzedanych produktów = 500 szt. * 8 zł/szt szt. * 10 zł/szt. = zł zł = zł przychody netto ze sprzedaży produktów koszt wytworzenia sprzedanych produktów = zysk brutto ze sprzedaży koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu = zysk ze sprzedaży zapas końcowy wyrobów gotowych = 500 szt. * 10 zł/szt. = zł wariant porównawczy - zapas początkowy wyrobów gotowych = 500 szt. * 8 zł/szt. = zł + zapas końcowy wyrobów gotowych = 500 szt. * 10 zł/szt. = zł = wzrost zapasu wyrobów gotowych = 1000 zł przychody netto ze sprzedaży produktów zmiana stanu produktów (zwiększenie +) 1000 = przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi materiały wynagrodzenia narzuty na wynagrodzenia usługi obce amortyzacja pozostałe koszty = zysk ze sprzedaży CASE 6 (FIFO, LIFO ustalanie wyniku) Dział Księgowości spółki AQUA SA dostarczył następujących danych ilościowych i finansowych dotyczących działalności spółki za ostatni miesiąc (luty): 1 luty 28 luty zapas materiałów bezpośrednich (zł) zapas produkcji w toku (zł) zapas wyrobów gotowych (zł) zapas wyrobów gotowych (szt.) 500 luty zakup materiałów bezpośrednich (zł) płace bezpośrednie koszty wydziałowe koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu wyprodukowane wyroby gotowe (szt.) dr Tomasz Wnuk-Pel 5

6 sprzedane wyroby gotowe (szt.) cena sprzedaży (zł/szt.) 20 Oblicz koszt wytworzenia wyrobów ukończonych w analizowanym miesiącu w spółce AQUA SA. 2. Ustal koszt wytworzenia sprzedanych produktów, wiedząc że AQUA SA do wyceny rozchodu zapasów stosuje metodę FIFO i LIFO. 3. Oblicz wynik netto na sprzedaży osiągnięty przez AQUA SA w lutym. CASE 6 (FIFO, LIFO ustalanie wyniku) zapas początkowy materiałów bezpośrednich zakupy materiałów bezpośrednich = materiały bezpośrednie do dyspozycji zapas końcowy materiałów bezpośrednich 000 = zużycie materiałów bezpośrednich zużycie materiałów bezpośrednich płace bezpośrednie koszty wydziałowe = koszty produkcji bieżącego okresu zapas początkowy produkcji w toku zapas końcowy produkcji w toku = koszt wytworzenia produktów zakończonych i 3. kj = zł/ szt. = 9 zł/szt. FIFO: koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych (FIFO) zapas początkowy wyrobów gotowych zapas końcowy wyrobów gotowych wzrost zapasów = 500 szt. * 10 zł/szt szt. * 9 zł/szt. = zł zł = zł = 500 szt. * 10 zł/szt. = zł = szt. * 9 zł/szt. = zł zł przychody zł + koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych zł = wynik brutto na sprzedaży zł - koszty sprzedaży zł - koszty ogólnego zarządu zł = wynik netto na sprzedaży zł LIFO koszt wytworzenia wyrobów gotowych (LIFO) zapas początkowy wyrobów gotowych zapas końcowy wyrobów gotowych wzrost zapasów = szt. * 9 zł/szt. = zł = 500 szt. * 10 zł/szt. = zł = 500 szt. * 10 zł/szt szt. * 9 zł/szt. = zł zł = 5000 zł = zł przychody zł + koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych zł = wynik brutto na sprzedaży zł - koszty sprzedaży zł - koszty ogólnego zarządu zł = wynik netto na sprzedaży zł dr Tomasz Wnuk-Pel 6

7 WYKŁAD 2 CASE 1 (trzy działy pomocnicze wszystkie metody) Spółka DORADCA SA jest ogólnopolską kancelarią prawną świadczącą usługi doradztwa podatkowego dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługowych przede wszystkim z branży ubezpieczeniowej. Centrala Spółki DORADCA SA mieści się w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, gdzie ma siedzibę Zarząd Spółki (ZS), Dział Księgowości (DK), Dział Systemów Informacyjnych (DSI) oraz Dział Personalny (DP). Usługi doradztwa podatkowego w Spółce DORADCA SA, świadczone są przez trzy oddziały firmy: Oddział Gdańsk (OG), Oddział Warszawa (OW) i Oddział Kraków (OK). Oddziały te korzystają z usług działów pomocniczych Firmy tzn. Działu Księgowości, Działu Systemów Informacyjnych i Działu Personalnego. Struktura świadczeń działów pomocniczych oraz koszty proste działów pomocniczych i podstawowych są przedstawione niżej. DK DSI DP OG OW OK. RAZEM DK ("dostawca" świadczeń) DSI ("dostawca" świadczeń) DP ("dostawca świadczeń) DK DSI DP OG OW OK. RAZEM DK ("dostawca" świadczeń) 0% 10% 10% 20% 30% 30% 100% DSI ("dostawca" świadczeń) 2% 0% 8% 20% 40% 30% 100% DP ("dostawca świadczeń") 5% 10% 0% 20% 25% 40% 100% koszty proste Działu Księgowości (DK) koszty proste Działu Systemów Informacyjnych (DSI) koszty proste Działu Personalnego (DP) koszty proste Oddziału Gdańsk (OG) koszty proste Oddziału Warszawa (OW) koszty proste Oddziału Kraków (OK) kj planowany DK (zł/h) 11 kj planowany DSI (zł/h) 420 kj planowany DP (zł/osobę) 800 Polecenia: Jako Controller Kosztów Spółki DORADCA SA otrzymałeś od Zarządu polecenie rozliczenia kosztów działów pomocniczych (DK, DSI i DP) na działy podstawowe (OG, OW i OK) przy wykorzystaniu metody: bezpośredniej, stopniowej, algebraicznej, kolejnych przybliżeń, planowanego uwzględnienia świadczeń wzajemnych (wg kosztów planowanych), planowanego uwzględnienia wszystkich świadczeń (wg kosztów planowanych). Oblicz koszty całkowite oddziałów podstawowych (OG, OW i OK). 2. Dyrektor Finansowy Spółki DORADCA SA zastanawia się nad zmianą sposobu rozliczania kosztów działów pomocniczych (DK, DSI i DP) i zastąpieniem obecnie stosowanej metody kolejnych przybliżeń metodą układu równań lub inną metodą - jakie Twoim zdaniem skutki miałaby taka zmiana? Przedstaw w formie tabeli wady i zalety poszczególnych metod rozliczania kosztów działów pomocniczych. W metodzie kolejnych przybliżeń wykonaj trzy iteracje rozliczeń a resztę kosztów przenieś na Oddział w Warszawie. CASE 1 (trzy działy pomocnicze wszystkie metody) (metoda bezpośrednia) kj DK = zł / h = 10 zł/h kj DSI = zł / 450 h = 400 zł/h kj DP = zł / 170 h = zł/osobę rozliczenie kosztów DK: OG = h * 10 zł/h = zł OW OK = h * 10 zł/h = zł = h * 10 zł/h = zł = zł rozliczenie kosztów DSI: OG = 100 h * 400 zł/h = zł OW = 200 h * 400 zł/h = zł dr Tomasz Wnuk-Pel 7

8 OK = 150 h * 400 zł/h = zł = zł rozliczenie kosztów DP: OG = 40 osób * zł/osobę = zł OW OK. = 50 osób * zł/osobę = zł = 80 osób * zł/osobę = zł = zł 2. (metoda stopniowa) a. (metoda stopniowa - klasyczna) ilość świadczeń: świadczenia DK 2 świadczenia DSI 2 świadczenia DP 2 kwota świadczeń (koszt planowany): świadczenia DK = h * 11 zł/h = zł 2 świadczenia DSI = 50 h * 420zł/h = 2000 zł 3 świadczenia DP = 30 osób * 800 zł/osobę = zł 1 procent świadczeń: świadczenia DK = 20% 1 świadczenia DSI = 10% 3 świadczenia DP = 15% 2 decyduje procent: kj DK = zł/ h = 8 zł/h DSI = 000 h * 8 zł/h = zł DP = 000 h * 8 zł/h = zł OG = h * 8 zł/h = zł OW = h * 8 zł/h = zł OK = h * 8 zł/h = zł = zł kj DP = zł/190 osób = 831,58 zł/osobę DSI = 20 osób * 831,58 zł/osobę = zł OG = 40 osób * 831,58 zł/osobę = zł OW = 50 osób * 831,58 zł/osobę = 9579 zł OK = 80 osób * 831,58 zł/osobę = zł = zł kj DSI = zł/450 h = 499,18 zł/h OG = 100 h * 499,18 zł/h = zł OW = 200 h * 499,18 zł/h = zł OK = 150 h * 499,18 zł/h = zł = zł b. (metoda stopniowa - rozliczenie świadczeń zwrotnych wg stawek planowanych) świadczenia DK = 20% 1 świadczenia DP = 15% 2 świadczenia DSI = 10% 3 świadczenia DP na DK = zł świadczenia DSI na DK = zł świadczenia DSI na DP = zł kj DK = zł/ h = 10,22 zł/h DSI = 000 h * 10,22 zł/h = zł DP = 000 h * 10,22 zł/h = zł OG = h * 10,22 zł/h = zł OW = h * 10,22 zł/h = zł OK = h * 10,22 zł/h = zł = zł kj DP = zł/190 osób = 837 zł/osobę DSI = 20 osób * 836,95 zł/osobę = zł OG = 40 osób * 836,95 zł/osobę = zł OW = 50 osób * 836,95 zł/osobę = 9847 zł dr Tomasz Wnuk-Pel 8

9 OK = 80 osób * 836,95 zł/osobę = zł = zł kj DSI = zł/450 h = 458 zł/h OG = 100 h * 457,69 zł/h = zł OW = 200 h * 457,69 zł/h = 9537 zł OK = 150 h * 457,69 zł/h = zł = zł 3. (układ równań) 100% KC DK = zł + 0,00% KC DK + 2,00% KC DSI + 5,00% KC DP 100% KC DSI = zł + 10,00% KC DK + 0,00% KC DSI + 10,00% KC DP 100% KC DP = zł + 10,00% KC DK + 8,00% KC DSI + 0,00% KC DP 100% KC DSI = zł + 0,20% KC DSI + 10,50% KC DP 99,80% KC DSI = zł + 10,50% KC DP 100% KC DP = zł + 8,20% KC DSI + 0,50% KC DP 99,5% KC DP = zł + 8,20% KC DSI 100,0% KC DP = zł + 8,24% KC DSI 0,998 KC DSI = zł zł + 0,87% KC DSI 98,9% KC DSI = zł KC DSI = zł 100,0% KC DP = zł zł KC DP = zł 100% KC DK = zł zł zł KC DK = zł kj DK = zł/ = 10,30 zł/h DSI = 000 h * 10,30 zł/h = zł DP = 000 h * 10,30 zł/h = zł OG = h * 10,30 zł/h = zł OW = h * 10,30 zł/h = zł OK = h * 10,30 zł/h = zł = zł kj DSI = zł/500 h = 454,29 zł/h DK = 10 h * 454,29 zł/h = zł DP = 40 h * 454,29 zł/h = zł OG = 100 h * 454,29 zł/h = zł OW = 200 h * 454,29 zł/h = zł OK = 150 h * 454,29 zł/h = zł = zł kj DP = zł/200 osób = 842,34 zł/osobę DK = 10 osób/842,34 zł/osobę = zł DSI = 20 osób/842,34 zł/osobę = zł OG = 40 osób/842,34 zł/osobę = zł OW = 50 osób/842,34 zł/osobę = zł OK = 80 osób/842,34 zł/osobę = zł = zł 4. (metoda kolejnych przybliżeń) DK DSI DP OG OW OK DK 0% 10% 10% 20% 30% 30% DSI 2% 0% 8% 20% 40% 30% DP 5% 10% 0% 20% 25% 40% koszty proste DK DSI dr Tomasz Wnuk-Pel 9

10 DP DK DSI DP DK DSI DP przeniesienie odchylenia DSI koszty złożone oddziałów koszty proste oddziałów koszty całkowite oddziałów (metoda stawek planowanych - częściowa) (rozliczenie wszystkich świadczeń między działami pomocniczymi wg stawek planowanych) świadczenia DK = 20% 1 świadczenia DP = 15% 2 świadczenia DSI = 10% 3 świadczenia DK na DSI = 1000 zł świadczenia DK na DP = 1000 zł świadczenia DSI na DK = zł świadczenia DSI na DP = zł świadczenia DP na DK = zł świadczenia DP na DSI = zł kj DK = zł/8000 h = 10,03 zł/h kj DSI = zł/450 h = 457,78 zł/h kj DP = zł/170 osób = 845,88 zł/osobę rozliczenie DK: OG = h * 10,03 zł/h = zł OW = h * 10,03 zł/h = zł OK = h * 10,03 zł/h = zł = zł rozliczenie DSI: OG = 100 h * 457,78 zł/h = zł OW = 200 h * 457,78 zł/h = 9556 zł OK = 150 h * 457,78 zł/h = zł = zł rozliczenie DP: OG = 40 osób * 845,88 zł/osobę = zł OW = 50 osób * 845,88 zł/osobę = zł OK = 80 osób * 845,88 zł/osobę = zł = zł 6. (metoda stawek planowanych - całkowita) a. (rozliczenie odchyleń proporcjonalne na działy podstawowe) DK DSI DP OG OW OK. RAZEM koszty proste rozliczenie DK rozliczenie DSI rozliczenie DP odchylenia rozliczenie DK rozliczenie DSI dr Tomasz Wnuk-Pel 10

11 rozliczenie DP razem b. (przeniesienie odchyleń na OW) DK DSI DP OG OW OK. RAZEM koszty proste rozliczenie DK rozliczenie DSI rozliczenie DP odchylenia rozliczenie odchyleń dr Tomasz Wnuk-Pel 11

12 WYKŁAD 3 CASE 1 (kalkulacja przy produkcji sprzężonej) W firmie CHEMICAL SA realizowana jest produkcja sprzężona, w wyniku której powstają trzy produkty główne - CH1, CH2 i CH3. W ciągu okresu wytworzono: CH ton, CH ton, CH ton, a ceny sprzedaży produktów wynoszą: CH1 32 zł/t, CH2 28 zł/t, CH3 24 zł/t. Koszty poniesione w procesie sprzężonym wyniosły w badanym okresie zł. Po wyjściu z procesu sprzężonego produkty poddawane są dalszej obróbce, a koszty bezpośrednio wiążące się z ich obróbką są następujące: CH zł, CH zł, CH zł. Oblicz koszt wytworzenia produktów w CHEMICAL SA stosując podział kosztów procesu sprzężonego według współczynnika ilości produkcji. 2. Oblicz koszt wytworzenia produktów w CHEMICAL SA stosując podział kosztów procesu sprzężonego według współczynnika cen sprzedaży. CASE 1 (kalkulacja przy produkcji sprzężonej) koszt jednostki kalkulacyjnej = zł / ton = 20 zł/t produkt CH1 CH2 CH3 koszty bezpośrednie ilość produkcji (t) koszt bezpośredni (zł/szt.) koszty procesu sprzężonego (zł/szt.) koszt wytworzenia razem (zł/szt.) produkt CH1 CH2 CH3 koszt bezpośredni (zł/szt.) cena sprzedaży (zł/szt.) ilość produkcji (t) przychody ze sprzedaży (zł) proporcja kosztów 0,64 0,28 0,08 koszty procesu sprzężonego (zł/szt.) ilość produkcji (t) koszty procesu sprzężonego (zł/szt.) 21,33 18,67 16,00 koszt wytworzenia razem (zł/szt.) 31,33 24,67 20,00 CASE 2 (kalkulacja kosztu produktów gotowych i produkcji w toku) W FC MAKERS Sp. z o.o. na koniec okresu na koncie 501 Produkcja widniały następujące zapisy: materiały bezpośrednie zł, płace bezpośrednie zł, koszty wydziałowe zł. W analizowanym okresie przekazano do magazynu szt. wyrobów gotowych a saldo końcowe produkcji w toku wyniosło szt. Produkcja w toku na koniec okresu jest zaawansowana w 60%. Oblicz koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku w FC MAKERS SA. 2. Wprowadź poniesione koszty wytworzenia na konto 501 Produkcja oraz zaksięguj przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu zakładając, że ich ewidencja prowadzona jest w rzeczywistym koszcie wytworzenia. CASE 2 (kalkulacja kosztu produktów gotowych i produkcji w toku) wyroby gotowe = szt. produkcja w toku przeliczona na wyroby gotowe = szt. * 60% = 200 szt. razem produkcja przeliczona na wyroby gotowe = szt. koszt jednostkowy wyrobu gotowego = zł / szt. = 40 zł/szt. koszt jednostkowy produkcji w toku = 40 zł/szt. * 60% = 24 zł/szt. wytworzenia wyrobów gotowych = szt. * 40 zł/szt. = zł koszt wytworzenia produkcji w toku = szt. * 24 zł/szt. = zł koszt całkowity = zł 2. produkcja podstawowa WG w magazynie dr Tomasz Wnuk-Pel 12

13 mb pb kw sk CASE 3 (kalkulacja kosztu produktów gotowych i produkcji w toku) W przedsiębiorstwie produkcyjnym NET SA wytworzono w ciągu miesiąca dwa rodzaje wyrobów gotowych: X szt., Y szt. W zapasie produkcji w toku na koniec miesiąca znajdowało się: X 0 szt., Y 000 szt. Stopień ukończenia produkcji w toku na koniec okresu był następujący: X 0%, Y - 60%. W ciągu analizowanego miesiąca poniesiono następujące koszty: materiały bezpośrednie zł, płace bezpośrednie zł, koszty wydziałowe zł, koszty sprzedaży zł, koszty ogólnego zarządu zł. Produkty X i Y wytwarzane są z tego samego surowca, który wydawany jest w 100% na początku procesu produkcyjnego. Sporządź kalkulację jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku w firmie NET SA. Stosując do rozliczenia wszystkich kosztów klucz oparty na wadze produktów (produkt X waży 2 kg a produkt Y 3 kg). CASE 3 (kalkulacja kosztu produktów gotowych i produkcji w toku) materiały bezpośrednie pozycje X Y razem ilość wyrobów gotowych (szt.) ilość produkcji w toku przeliczona (szt.) produkcja przeliczona (szt.) współczynnik (kg/szt.) 2 3 produkcja przeliczona (kg) proporcja 0,5 0,5 1 koszty materiałów bezpośrednich (zł) kj wyrobów gotowych (zł/szt.) kj produkcji w toku (zł/szt.) 150 koszty przerobu pozycje X Y razem ilość wyrobów gotowych (szt.) ilość produkcji w toku przeliczona (szt.) produkcja przeliczona (szt.) współczynnik (kg/szt.) 2 3 produkcja przeliczona (kg) proporcja 0, , koszty przerobu (zł) kj wyrobów gotowych (zł/szt.) kj produkcji w toku (zł/szt.) 90 koszt wytworzenia pozycje X Y kj wyrobów gotowych (zł/szt.) kj produkcji w toku (zł/szt.) CASE 4 (jednostki kalkulacyjne) Firma FRUIT Sp. z o.o. wytwarza przetwory owocowe. Produkcja odbywa się w dwóch fazach (I i II) a dane odnośnie procesów produkcyjnych w ostatnim miesiącu są następujące: litry mb koszty przerobu saldo początkowe produkcji w toku % 80% produkcja rozpoczęta w okresie produkcja przekazana do II etapu % 100% saldo końcowe produkcji w toku % 40% dr Tomasz Wnuk-Pel 13

14 mb koszty przerobu saldo początkowe produkcji w toku (zł) koszty okresu (zł) Oblicz koszty wyrobów gotowych i produkcji w toku zakładając, że koszty okresu poprzedniego zawarte są w cenie a produkcja w toku w firmie FRUIT Sp. z o.o. jest rozliczana wg metody średniej ważonej. CASE 4 (jednostki kalkulacyjne) ustalenie jednostek ekwiwalentnych: materiały bezpośrednie - ilość jednostek kalkulacyjnych: wyroby gotowe produkcja w toku = szt. * 100% = szt. = szt. * 100% = szt. = szt. koszty przerobu - ilość jednostek kalkulacyjnych: wyroby gotowe = szt. * 100% = szt. produkcja w toku = szt. * 40% = szt. = szt. koszt jednostki ekwiwalentnej: surowce = zł / szt. = 12 zł/szt. koszty przerobu = zł / szt. = 10 zł/szt. koszt jednostkowy wyrobu gotowego koszt jednostkowy produkcji w toku = 12 zł/szt zł/szt. = 22 zł/szt. = 12 zł/szt zł/szt. * 40% = 16 zł/szt. koszt wytworzenia wyrobów gotowych = szt. * 22 zł/szt. = zł koszt wytworzenia produkcji w toku = szt. * 16 zł/szt. = zł = zł CASE 5 (jednostki kalkulacyjne) W przedsiębiorstwie DELIA SA zaewidencjonowano w minionym miesiącu następujące pozycje na koncie 501 Produkcja podstawowa: materiały bezpośrednie zł, płace bezpośrednie zł, koszty wydziałowe zł. Dane są następujące informacje: materiały bezpośrednie wydawane są w całości na początku procesu produkcyjnego, na początek okresu nie występowała produkcja w toku, w ciągu miesiąca ukończono 300 ton wyrobów gotowych, zapas końcowy produkcji w toku obejmował 100 ton produktów ukończonych w 60% z punktu widzenia kosztów przerobu. Polecenia: Oblicz koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku w DELIA SA, przy założeniu, że produkcja w toku wyceniana jest w koszcie materiałów bezpośrednich. 2. Oblicz koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku w DELIA SA, przy założeniu, że produkcja w toku wyceniana jest w koszcie wytworzenia. CASE 5 (jednostki kalkulacyjne) jednostki kalkulacyjne - materiały bezpośrednie: wyroby gotowe = 300 t produkcja w toku przeliczona = 100 t = 400 t kj materiałów bezpośrednich = zł / 400 t = 000 zł/t jednostki kalkulacyjne - koszty przerobu: wyroby gotowe = 300 t kj przerobu = zł / 300 szt. = 800 zł/t kj wyrobów gotowych = 000 zł/t zł/t = zł/t kj produkcji w toku = 000 zł/t koszty razem = t * 300zł/t t * 100 zł/t = zł 2. jednostki kalkulacyjne - materiały bezpośrednie: wyroby gotowe = 300 t produkcja w toku przeliczona = 100 t = 400 t kj materiałów bezpośrednich = zł / 400 t = 000 zł/t dr Tomasz Wnuk-Pel 14

15 jednostki kalkulacyjne - koszty przerobu: wyroby gotowe = 300 t * 100% = 300 t produkcja w toku przeliczona = 100 t * 60% = 60 t = 360 t kj przerobu = = zł / 360 t = 500 zł/t kj wyrobów gotowych = = 000 zł/t zł/t = zł/t kj produkcji w toku = = 000 zł/t zł/t * 60% = 900 zł/t koszty razem = = t * 300 zł/t t * 100 zł/t = zł dr Tomasz Wnuk-Pel 15

16 WYKŁAD 4 (patrz zadania egzaminacyjne) dr Tomasz Wnuk-Pel 16

17 WYKŁAD 5 CASE 1 (RKP, RKZ, JIT) Spółka MAP SA zajmująca się produkcją wyrobu X, w czterech kolejnych kwartałach zanotowała następujące wielkości produkcji i sprzedaży: I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał produkcja (t) sprzedaż (t) Podstawowe dane finansowe za analizowany okres (rok), które zostały przygotowane przez Dział Księgowości MAP SA są następujące: cena sprzedaży (zł/t) 20 materiały bezpośrednie (zł/t) 4 płace bezpośrednie (zł/t) 1 zmienne pośrednie koszty produkcji (zł/t) 3 zmienne koszty sprzedaży (zł/t) 2 stałe pośrednie koszty produkcji (zł/kwartał) 000 stałe koszty sprzedaży (zł/kwartał) 200 stałe koszty ogólnego zarządu (zł/kwartał) 100 Polecenia: Oblicz wynik finansowy spółki MAP SA wykorzystując koncepcję rachunku kosztów pełnych i zmiennych. 2. Uzgodnij wynik finansowy obliczony w rachunku kosztów pełnych i zmiennych. 3. Oblicz jaki wpływ na wynik spółki MAP SA miałoby wprowadzenie zarządzania produkcją metodą JIT. CASE 1 (RKP, RKZ, JIT) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem zapas początkowy (t) zapas końcowy (t) RKP I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem przychody ze sprzedaży koszty zmienne wytworzenia w okresie koszty stałe wytworzenia w okresie razem koszty wytworzenia w okresie zapas początkowy zapas końcowy koszt wytworzenia sprzedanych produktów wynik brutto na sprzedaży koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu wynik netto na sprzedaży RKZ I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem przychody ze sprzedaży koszty zmienne wytworzenia w okresie zapas początkowy zapas końcowy koszt zmienny wytworzenia sprzedanych produktów marża brutto zmienne koszty sprzedaży marża brutto stałe koszty wytworzenia stałe koszty sprzedaży stałe koszty ogólnego zarządu wynik netto na sprzedaży wynik finansowy I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem rachunek kosztów pełnych rachunek kosztów zmiennych dr Tomasz Wnuk-Pel 17

18 różnica w wyniku finansowym zmiana stanu zapasów I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem wzrost zapasów w rachunku kosztów pełnych wzrost zapasów w rachunku kosztów zmiennych różnica w wycenie zmiany stanu zapasów I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem produkcja (t) sprzedaż (t) RKP I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem przychody ze sprzedaży koszt wytworzenia sprzedanych produktów wynik brutto na sprzedaży koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu wynik netto na sprzedaży Po wprowadzeniu JIT wynik netto na sprzedaży obliczony w rachunku kosztów pełnych w spółce MAP SA jest taki sam jak wynik obliczony w rachunku kosztów zmiennych ponieważ po wprowadzeniu JIT w spółce nie byłoby zapasów (przy braku zmiany stanu zapasów w RKP i RKZ wynik jest identyczny). CASE 2 (WWRKW) Spółka handlowa TopTRADE Sp. z o.o. sprzedaje swoje towary (motorowery) w dwóch regionach - Zachodnim i Wschodnim. Rowery sprzedawane przez spółkę są podzielone na cztery grupy: - grupa ekonomiczna (w jej skład wchodzą towary A i B), - grupa regularna (w jej skład wchodzą towary C i D), - grupa sportowa (w jej skład wchodzi towar E), - grupa pozostała (w jej skład wchodzą towary F i G). Dział Controllingu TopTRADE Sp. z o.o. ustalił, że koszty stałe grupy towarów ekonomicznych wynoszą 40 zł a grupy towarów pozostałych 6 zł. Koszty stałe regionu Zachodniego wynoszą 36 zł a koszty regionu Wschodniego wynoszą 30 zł. Koszty stałe całej spółki TopTRADE Sp. z o.o. wynoszą 15 zł. Wiadomo, że towary ekonomiczne i regularne są sprzedawane w regionie Zachodnim a towary sportowe i pozostałe w regionie Wschodnim. Dane są również następujące informacje: A B C D E F G przychód ze sprzedaży (zł) koszty zmienne (zł) koszty stałe (zł) Sporządź rachunek wyników zgodnie z zasadami wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników. CASE 2 (WWRKW) pozycja TopTRADE Sp. z o.o. region Zachodni region Wschodni grupa E grupa R grupa S grupa P Razem A B C D E F G przychody (zł) koszty zmienne towarów (zł) marża brutto I na towarach (zł) stopa marży brutto I na towarach (%) 30,0% 40,0% 20,0% 50,0% 30,0% -10,0% 50,0% 31,0% koszty stałe towarów (zł) marża brutto II na towarach (zł) stopa marży brutto II na towarach (%) 10,0% 20,0% -22,0% 0,0% 26,0% -10,0% 50,0% 13,8% koszty grup towarów (zł) marża brutto III na grupach towarów (zł) stopa marży brutto III na grupach tow. (zł) 8,0% -10,0% 26,0% 20,0% 10,0% dr Tomasz Wnuk-Pel 18

19 koszty stałe regionów (zł) marża brutto IV na regionach (zł) stopa marży brutto IV (zł) -2,5% 15,0% 4,5% koszty stałe firmy (zł) wynik firmy (zł) stopa wyniku firmy (%) 3,3% 3,3% CASE 3 (WWRKW) Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników AXA Sp. z o.o. zawiera następujące informacje: AXA Sp. z o.o. pozycja Wydział A Wydział B Razem Asortyment I Asortyment II A III Asortyment IV przychody (zł) koszty zmienne produktów (zł) marża brutto I na produktach (zł) stopa marży brutto I na produktach (%) koszty stałe produktów (zł) marża brutto II na produktach (zł) stopa marży brutto II na produktach (%) koszty asortymentów (zł) marża brutto III na asortymentach (zł) stopa marży brutto III na asortymentach (zł) koszty stałe wydziałów (zł) marża brutto IV na wydziałach (zł) stopa marży brutto IV na wydziałach (zł) koszty stałe firmy (zł) 33 wynik firmy (zł) stopa wyniku firmy (%) Oblicz wynik finansowy AXA Sp. z o.o. i określ produkty z których wytwarzania AXA powinna zrezygnować. CASE 3 (WWRKW) AXA Sp. z o.o. pozycja Wydział A Wydział B Razem Asortyment I Asortyment II A III Asortyment IV przychody (zł) koszty zmienne towarów (zł) marża brutto I na towarach (zł) stopa marży brutto I na towarach (%) 30,0% 40,0% 20,0% 60,0% 30,0% -10,0% 50,0% 32,7% koszty stałe towarów (zł) marża brutto II na towarach (zł) stopa marży brutto II na towarach (%) 10,0% 20,0% -20,0% 20,0% 26,0% -10,0% 50,0% 16,1% koszty grup towarów (zł) marża brutto III na grupach towarów (zł) stopa marży brutto III na grupach tow (zł) 8,0% 0,0% 26,0% 10,0% 8,5% koszty stałe regionów (zł) marża brutto IV na regionach (zł) stopa marży brutto IV (zł) 4,0% 10,0% 6,3% koszty stałe firmy (zł) wynik firmy (zł) stopa wyniku firmy (%) 5,0% 5,0% Jeżeli firma wyeliminuje produkty 3 i 6 to jej marża brutto wzrośnie o 76. dr Tomasz Wnuk-Pel 19

20 CASE 4 (planowane stawki kosztów, koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych) Spółka MEDICINES Sp. z o.o. wytwarza lancety do zastosowań medycznych. Produkcja odbywa się praktycznie w całości automatycznie a wytwarzane są trzy podstawowe rodzaje lancetów - L1, L2 i L3. Normy zużycia maszynogodzin na 1000 szt. lancetów danego rodzaju są następujące: L1 2 L2 3 L3 4 Miesięczne zdolności produkcyjne wydziału wytwarzającego lancety wynoszą mh. Planowane koszty stałe wydziałowe wynoszą zł a planowane koszty zmienne wydziałowe wynoszą zł. Ze względu na załamanie się krajowego rynku narzędzi medycznych, związane z wejściem na ten rynek dużej firmy brytyjskiej, w bieżącym miesiącu wyprodukowano (w tys. sztuk): L1 500 L2 200 L3 300 Oblicz planowaną stawkę kosztów zmiennych i kosztów stałych wydziałowych. 2. Oblicz koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. CASE 4 (planowane stawki kosztów, koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych) planowana stawka zmiennych kosztów wydziałowych = zł/4.000 mh = 30 zł/mh planowana stawka stałych kosztów wydziałowych = zł/4.000 mh = 100 zł/mh 2. produkt L1 L2 L3 razem produkcja (tys. szt.) norma (mh/tys. szt.) produkcja (mh) normalne zdolności produkcyjne = wykorzystane normalne zdolności produkcyjne = niewykorzystane normalne zdolności produkcyjne 200 planowana stawka stałych kosztów wydziałowych 100 koszt wykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych CASE 5 (problem decyzyjny) Przedsiębiorstwo KABIINSTAL Sp. z o.o. jest producentem kabin prysznicowych sprzedawanych głównie na rynku krajowym. W ofercie spółki znajdują się trzy typy kabin - K1, K2 i K3. Normy zużycia maszynogodzin na produkcję jednej kabiny danego typu są następujące (mh/szt.): K1 1 K2 1 K3 2 W ostatnich miesiącach normalne zdolności produkcyjne, kształtujące się na poziomie mh były wykorzystane zaledwie w 40%. Kalkulacja sporządzona przez Dział Controllingu KABIINSTAL Sp. z o.o. wykazała, że jedna z produkowanych kabin jest nierentowna i zarząd spółki rozważa rezygnację z jej produkcji (wiadomo, że kabina ta jest produktem dojrzałym i nie ma w dającej się przewidzieć przyszłości szansy na wzrost cen lub spadek kosztów wytworzenia tego produktu). Wyniki kalkulacji sporządzonej przez Dział Controllingu KABIINSTAL Sp. z o.o. zaprezentowano poniżej: K1 K2 K3 sprzedaż (szt.) cena (zł/szt.) koszty materiałów bezpośrednich (zł/szt.) koszty płac bezpośrednich (zł/szt.) rzeczywiste zmienne koszty wydziałowe (zł/szt.) rzeczywiste stałe koszty wydziałowe (zł/szt.) rzeczywiste koszty wytworzenia (zł/szt.) zysk/strata (zł/szt.) Planowane i rzeczywiste koszty wydziałowe w analizowanym okresie były identyczne. Polecenia: Odpowiedz czy podejmując decyzję o eliminacji nierentownej kabiny na podstawie kalkulacji przygotowanej przez Dział Controllingu, zarząd KABIINSTAL Sp. z o.o. postąpiłby słusznie? CASE 5 (problem decyzyjny) dr Tomasz Wnuk-Pel 20

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN

RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN dr Tomasz Wnuk-Pel Katedra Rachunkowości Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki STUDIA PODYPLOMOWE RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING RACHUNEK KOSZTÓW - EGZAMIN imię i nazwisko... należy rozwiązać test

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Rachunkowość menedżerska Budżet wiodący dla przedsiębiorstwa produkcyjnego Przedsiębiorstwo produkcyjne GAMMA wytwarza jeden produkt. Przewiduje się, że sprzedaż w ciągu pięciu miesięcy będzie kształtować się następująco: styczeń 20.000 szt. luty 50.000 szt. marzec 30.000 szt.

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy

Lista powtórkowa. 1. Lista płac Jank K - 5500 zł ; dokonaj odpowiednich naliczeń i zaksięguj, także po stronie pracodawcy Lista powtórkowa Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Zadanie 5 Zadanie 6 Zadanie 7 1. Saldo początkowe Środków Trwałych 50 000 zł 2. Na stanie środków trwałych znajduje się komputer, którego wartość

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II)

Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Przykładowe zadania na egzamin ustny 1TR (semestr II) Zadanie 1 W spółce Alfa" wycena obrotu materiałowego prowadzona jest w cenach rzeczywistych ustalonych na poziomie ceny zakupu fakturowanej przez dostawców.

Bardziej szczegółowo

ZADANIE KONKURSOWE I etap

ZADANIE KONKURSOWE I etap Katowice, 26.04.2016 r. ZADANIE KONKURSOWE I etap Założenia Przedsiębiorstwo produkuje trzy rodzaje przetworów owocowych: konfiturę wiśniową (250 g), powidła śliwkowe (320 g), mus jabłkowy (1000 g). Produkcja

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300

zlecenie 01 zlecenie 02 materiały bezpośrednie robocizna bezpośrednia koszty wydziałowe 300 Zadanie 1 (rozliczanie kosztów wydziałowych) Firma K zaplanowała koszty na następny okres (w zł): materiały bezpośrednie 10 000 robocizna bezpośrednia 30 000 czynsz za halę fabryczną 10 000 wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Budżetowanie

Temat 1: Budżetowanie Temat 1: Budżetowanie Zadanie 1.1 Zakupy towarów w przedsiębiorstwie NW w poszczególnych miesiącach wynoszą: luty 2000 zł, marzec 4000 zł, kwiecień 3000 zł. Towary zakupione w danym miesiącu są sprzedawane

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA

RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA RACHUNEK KOSZTÓW _ ZADANIA Zadania_Kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i odjemna Przykład_1 wyprodukowano 80 sztuk wyrobów gotowych i 50 sztuk wyrobów zaawansowanych w 40% z punktu widzenia poniesionych

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości

Rachunkowość finansowa przykładowa praca kontrolna / zadania. Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości 1 Zadanie 1 / wprowadzenie do rachunkowości Firma X ma m.in. następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: należności od odbiorców z tytułu sprzedanych produktów prawo do znaku towarowego zakupione

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz.

Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 dr Stanisław Hońko, www.honko.oz.pl, e-mail: honko@wneiz. Zaawansowana rachunkowość zarządcza materiały pomocnic ze d o ćwicz eń s t r o n a 9 Zadanie 27. (Wycena aktywów i zobowiązań w warunkach braku kontynuacji działania) Bilans przedsiębiorstwa handlowego

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / /

Rachunkowość. Amortyzacja nieliniowa 1 4/ / / / Rachunkowość 1/1 Amortyzacja nieliniowa Metody degresywne (a) metoda sumy cyfr rocznych (cena nabycia - wartość końcowa) x zmienna rata mianownik zmiennej raty: 0,5n(n+1) n - liczba okresów użytkowania

Bardziej szczegółowo

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe

Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zadanie 7.1 Operacje bilansowe i ich ujęcie na kontach księgowych Proszę ocenić, czy na podanych kontach wpisano prawidłowe stany początkowe Zobowiązania Ct Środki trwałe Ct Materiały Ct Sp. 14 000 Sp.

Bardziej szczegółowo

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1

Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko. Lista 1 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 1 Zad.1 W polityce rachunkowości piekarni Ela Sp. z o.o. przyjęto, że wartość materiałów bezpośrednio po zakupie odpisywana jest w koszty. W celu ustalenia

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych Część odchyleń w rachunku kosztów pełnych liczona jest tak samo jak w rachunku kosztów. W taki sam sposób liczy się odchylenia cen materiałów bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5. Dr Marcin Jędrzejczyk PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI WYKŁAD 5 Dr Marcin Jędrzejczyk KOSZTY ROZLICZANE W CZASIE Rozliczenia międzyokresowe czynne: Konta układu rodzajowego Rozliczenie kosztów RMK Konta układu kalkulacyjnego (1) (2)

Bardziej szczegółowo

Prezes Zarządu. Dział projektowania

Prezes Zarządu. Dział projektowania Studium przypadku - Motoparts Opis przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo MOTOPARTS SA jest producentem plastikowych elementów do samochodów osobowych. W strukturze organizacyjnej (rysunek 1) przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH RACHUNKOWOŚĆ ĆWICZENIA: 1. KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE 2. MAJĄTEK PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH KOSZTY I PRZYCHODY W FIRMIE ZADANIE 1 Proszę podać definicję przychodu oraz sposób obliczania przychodów (można

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy

10 WB 17 Odprowadzenie gotówki z kasy na rachunek bankowy Zadanie 3.1. Na 1 stycznia stany początkowe wybranych kont aktywów pieniężnych i rozrachunków jednostki gospodarczej przedstawiały się następująco: Kasa Dt 1.500 zł Rachunek bankowy Dt 14.000 zł Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO

SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO SPORZĄDZANIE BUDśETU WIODĄCEGO 1. BudŜet sprzedaŝy Planowana ilość sprzedaŝy w szt. Planowana cena sprzedaŝy Planowane przychody ze sprzedaŝy I II III I kwartał 2. Zestawienie wpływów gotówkowych ze sprzedaŝy

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Budżetowanie elastyczne

Budżetowanie elastyczne Kontrola budżetowa prezentacja na podstawie: T. Wnuk-Pel, Rachunek kosztów standardowych [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, Warszawa, C.H. Beck 2009, s. 223-279

Bardziej szczegółowo

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r.

Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Zadanie egzaminacyjne etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe Czerwiec 2013 r. Przedsiębiorstwo produkcyjne FRYZ sp. z o.o. z Krakowa zajmuje się produkcją kosmetyków fryzjerskich.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI

ZASADY RACHUNKOWOŚCI Joanna Piecyk ZASADY RACHUNKOWOŚCI SKRYPT CZĘŚĆ II Wydanie IV Wrocław 2005 1. ZAKUP I SPRZEDAŻ NA PODSTAWIE FA VAT 1.1. Istota podatku vat Opodatkowaniu podatkiem VAT podlega sprzedaż towarów i usług we

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Do zapasów zaliczyć należy: (1) materiały, czyli przedmioty pracy nabyte w celu całkowitego zużycia w jednym cyklu produkcyjnym lub zużycia na inne potrzeby, na przykład konserwacji

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych.

Rachunek Kosztów (W2) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych. Plan zajęć Rachunek kosztów Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Marcin Pielaszek 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach

Bardziej szczegółowo

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA.

Należy obliczyć rzeczywista wartość środków trwałych oraz wartość środków pieniężnych na rachunku bankowym przedsiębiorstwa KAMA. Zadanie 1. Przedsiębiorstwo państwowe ENERGETYK nabyło urządzenie do produkcji przewodów elektrycznych za kwotę 300000 zł. Przewidywany okres użytkowania urządzenia to 5 lat. Szacowana wartość urządzenia

Bardziej szczegółowo

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6)

Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) Koszty (zespół nr 4, 5), RMK (zespół nr 6) układy ewidencyjne kosztów: - układ rodzajowy, - układ funkcjonalny warianty ewidencji kosztów rozlicznie kosztów w czasie (RMC, RMB) RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego

Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Przykład budżetu głównego przedsiębiorstwa produkcyjnego Na podstawie poniższych informacji ogólnych i listy parametrów przy wykorzystaniu formuł programu Excel (bez wpisywania liczb bezpośrednio z klawiatury

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową.

Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Zadania_Klasyfikacje kosztów Zadanie_1 Zakwalifikuj podane pozycje kosztów według właściwych układów klasyfikacyjnych w przedsiębiorstwie szyjącym odzież sportową. Ubezpieczenie transportu zakupionych

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2

Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013. Lista zadań nr 2 Zadania pochodzą z Małkowska D., Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej, ODDK, Gdańsk 2013 Lista zadań nr 2 zadanie nr 1 Zespól 4 - brak zapasów Spółka jawna WEGA prowadzi działalność usługową, zwolnioną

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego (zysku)

Ustalanie wyniku finansowego (zysku) Ustalanie wyniku finansowego (zysku) Wynik finansowy Przychody koszty Przychody operacyjne koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe koszty finansowe

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2012 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012rok 1 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł):

Załącznik 4. Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): Załącznik 4 Wybrane stany początkowe kont na dzień 1.12.2013 r. (w zł): 010 Srodki trwałe 90000,00 071 Umorzenie środków trwałych 20000,00 100 Kasa 6000,00 131 Rachunek bieżący 39000,00 138 Kredyty bankowe

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna

Kalkulacja podziałowa. 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna Kalkulacja podziałowa 1. Kalkulacja podziałowa prosta 2. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa 4. Kalkulacja podziałowa odjemna z poprzedniego wykładu znamy: Czynniki decydujące o poprawności rachunku

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Podstawowa literatura Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Spółka z o.o. wykonuje usługi kamieniarsko-posadzkarskie. Spółka prowadzi magazyn materiałów, które zużywa na bieżąco wystawiając WZ jako wydanie i zużycie

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY

PRODUKTY. dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY PRODUKTY dr Marek Masztalerz UKŁAD FUNKCJONALNO-KALKULACYJNY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ WYDZIAŁOWE koszty bezpośrednio związane z podstawową działalnością jednostki (produkcyjną, handlową lub usługową) koszty

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LUBAWA S.A za 2004 rok W okresie sprawozdawczym została utworzona grupa kapitałowa dla której jest to pierwszy rok funkcjonowania,

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

Rola rachunkowości zarządczej

Rola rachunkowości zarządczej Rola rachunkowości zarządczej Rachunkowość finansowa: zajmuje się pomiarem i ewidencją majątku przedsiębiorstwa, operacji gospodarczych oraz przygotowywaniem na tej podstawie raportów finansowych Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE Rzeczowe aktywa obrotowe - Zapasy 2 Aktywa, w stosunku do których oczekuje się, że zostaną przeznaczone do zużycia lub sprzedaży w toku normalnego cyklu działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Ilość produkowanych komponentów

Ilość produkowanych komponentów Zad. 1 Przedsiębiorstwo produkcyjne posiada zmechanizowany Zakład będący samodzielnym ośrodkiem kosztów. W ostatnim miesiącu z zakupionych komponentów w zakładzie wykonywane były 2 zlecenia produkcyjne.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY

RAPORT OKRESOWY KWARTALNY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY DYWILAN SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ZA OKRES OD DNIA 01.01.2017 R. DO DNIA 31.03.2017 R. (I KWARTAŁ 2017 R.) Łódź, dnia 10 maja 2017 roku Dywilan Spółka Akcyjna 90-212

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa 1. Koszty w układzie funkcjonalno-kalkulacyjnym 2. Ewidencja materiałów i towarów dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 Rachunkowość Wykład nr 3 Plan wykładu 1. Cel sporządzania rachunku zysków i strat Rachunek zysków i strat 2. Definicje przychodów i kosztów oraz kryteria ujmowania 3. Układ rachunku zysków i strat Dr Marcin

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy

Ćwiczenia 3-7. Wynik finansowy Ćwiczenia do przedmiotu Rachunkowość finansowa [1205600050] Ćwiczenia 37. Wynik finansowy Zadanie 3. (M. Paszula) Dokonaj ewidencji poniższych zdarzeń gospodarczych, przyjmując do ewidencji kosztów działalności

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie Rachunkowość finansowa mgr Bartosz Pilecki.. (Imię i nazwisko) Grupa Data Zadanie 1. Spółka z o. o. Moda produkuje odzież roboczą. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM

TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM TEST Z ZASAD RACHUNKOWOŚCI DLA KLASY I TECHNIKUM. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie wiadomościiumiejętności

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Zadanie 110/80 (treść w Rachunkowość zarządcza zbiór zadań dla zaawansowanych). Rentowność produktów i tradycyjny rachunek kosztów

Zadanie 110/80 (treść w Rachunkowość zarządcza zbiór zadań dla zaawansowanych). Rentowność produktów i tradycyjny rachunek kosztów Zadanie 110/80 (treść w Rachunkowość zarządcza zbiór zadań dla zaawansowanych). Rentowność produktów i tradycyjny rachunek kosztów 1. Ustalenie poziomu kosztów Wyszczególnienie Produkt X Produkt Y Produkt

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności pomocniczej Działalność pomocnicza działalność, której celem jest świadczenie usług na rzecz innych wydziałów/jednostek w przedsiębiorstwie usługi/świadczenia

Bardziej szczegółowo

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 Zadanie.2.1 - Sporządzanie Bilansu Przedsiębiorstwo X działające w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na koniec okresu sprawozdawczego (31.12.20A1) posiadało: środki pieniężne na rachunku

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego

Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego Marek Masztalerz Katedra Rachunkowości Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Wycena produktów gotowych według prawa bilansowego W przedsiębiorstwach produkcyjnych podstawowym źródłem przychodów jest sprzedaŝ

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład II dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

Wycena aktywów i pasywów

Wycena aktywów i pasywów Rozdział 1 Wycena aktywów i pasywów Zadanie 1.1 Spółka akcyjna AGNES zgodnie z aktem notarialnym nabyła grunt o wartości 200 000 zł z zamiarem rozszerzenia swojej działalności. Opłata notarialna związana

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji

Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji Rachunek kosztów - przetwarzanie informacji dokumentowanie zdarzeń gospodarczych i pomiar kosztów zdarzenia dotyczące zużycia zasobów majątkowych oraz ilościowe i wartościowe określenie zużycia zasobów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT:

OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: OGÓLNA POSTAĆ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej C. Zysk / strata ze sprzedaży (A - B) D. Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie rachunkowości Oznaczenie kwalifikacji: A.36 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu A.36-X-14.01

Bardziej szczegółowo

odchylenie ceny materiału A = (6 zł/litr - 5,5 zł/litr) x litrów = zł

odchylenie ceny materiału A = (6 zł/litr - 5,5 zł/litr) x litrów = zł Rozwiązanie zadania 2 analiza odchyleń w RKZ 1. materiałów bezpośrednich a) cen materiałów bezpośrednich cena standardowa materiału A = 6 zł/litr cena rzeczywista materiału A = 5,5 zł/litr zużycie materiału

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Systematyka rachunku kosztów Kryterium - zakres rzeczowy Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Kryterium - zakres normowania Rachunek kosztów rzeczywistych Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4

Rachunek kalkulacyjny kosztów. Wykład 4 Rachunek kalkulacyjny kosztów Wykład 4 Koszt własny sprzedaży??? Koszt własny sprzedaży: Kalkulacja kosztów art.3 ust. 1 pkt 19 uor - rzeczowych aktywach obrotowych - rozumie się przez to materiały nabyte

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo