ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem"

Transkrypt

1 ZADANIA Z RACHUNKU KOSZTÓW - dodatkowe do przestudiowania w domu przed egzaminem dr Tomasz Wnuk-Pel 1

2 WYKŁAD 1 CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) MAXIPROFIT SA jest jednooddziałową firmą produkującą soki owocowe. Na początku stycznia salda wybranych kont wykazywały następujące stany: zapas surowców produkcja w toku wyroby gotowe W ciągu roku zakupiono surowce (jabłka, gruszki itd.) oraz poniesiono następujące koszty: zakup surowców płace bezpośrednie koszty wydziałowe koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu Przychody ze sprzedaży osiągnięte w ciągu analizowanego roku działalności MAXIPROFIT SA wyniosły zł. Na początku kolejnego roku działalności, Dział Księgowości MAXIPROFIT SA dostarczył informacji o saldach wybranych kont: zapas końcowy surowców zapas końcowy produkcji w toku zapas końcowy wyrobów gotowych Polecenia: Ustal zysk na sprzedaży MAXIPROFIT SA. CASE 1 (ustalanie zysku na sprzedaży) zapas początkowy surowców zakup surowców = surowce do dyspozycji zapas końcowy surowców = zużycie surowców zapas początkowy produkcji w toku zużycie surowców płace bezpośrednie koszty wydziałowe = razem zapas końcowy produkcji w toku = koszt wytworzenia produkcji zakończonej zapas początkowy wyrobów gotowych koszt wytworzenia produkcji zakończonej = razem zapas końcowy wyrobów gotowych = koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów przychody ze sprzedaży koszt wytworzenia sprzedanych wyrobów = zysk brutto na sprzedaży koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu = zysk ze sprzedaży CASE 2 (FIFO, LIFO, średnia ważona) REAL Sp. z o.o., niewielka firma handlująca rowerami turystycznymi posiadała na koniec czerwca zapas 100 sztuk towarów (rowerów), wycenionych po 400 zł/szt. 4 lipca firma zakupiła dodatkowo 300 szt. rowerów po 450 zł/szt. oraz 21 lipca dodatkowo 200 szt. rowerów po 460 zł/szt. W lipcu REAL Sp. z o.o. sprzedała 480 szt. rowerów po przeciętnej cenie 600 zł/szt. Ustal wartość towarów na koniec lipca i wynik brutto na sprzedaży stosując kolejno metodę wyceny rozchodu zapasu towarów wg metody FIFO, LIFO i średniej ważonej. CASE 2 (FIFO, LIFO, średnia ważona) 007 zapas początkowy 100 * 400 = zakup 300 * 450 = dr Tomasz Wnuk-Pel 2

3 207 zakup 200 * 460 = LIFO zapas końcowy towarów = 20 szt. * 450 zł/szt szt. * 400 zł/szt. = zł zł = zł koszt wytworzenia towarów sprzedanych = 200 szt. * 460 zł/szt szt. * 450 zł/szt. = zł = zł przychód ze sprzedaży koszt wytworzenia sprzedanych towarów = zysk brutto ze sprzedaży FIFO zapas końcowy towarów = 120 szt. * 460 zł/szt. = zł koszt wytworzenia towarów sprzedanych = 100 szt. * 400 zł/szt szt. * 450 zł/szt szt. * 460 zł/szt. = zł zł zł = zł przychód ze sprzedaży koszt wytworzenia sprzedanych towarów = zysk brutto ze sprzedaży średnia ważona kj = zł/600 szt. = 445 zł/szt. zapas końcowy towarów koszt wytworzenia towarów sprzedanych przychód ze sprzedaży koszt wytworzenia sprzedanych towarów = zysk brutto ze sprzedaży = 120 szt. * 445 zł/szt. = zł = 480 szt. * 445 zł/szt. = zł CASE 3 (amortyzacja) Przedsiębiorstwo BOTTLERS SA zajmujące się produkcją opakowań zakupiło na początku roku 1 (pierwszego) linię produkcyjną do produkcji specjalnego rodzaju opakowań szklanych za kwotę zł. Linia produkcyjna ma według planów zarządu być wykorzystywana przez okres 5 lat po czym ma być sprzedana - szacowana wartość linii produkcyjnej w momencie sprzedaży to zł (wartość księgowa równa będzie wartości rynkowej). Dział Controllingu w porozumieniu z Działem Sprzedaży i Szefem Produkcji oszacował poziom produkcji opakowań szklanych w najbliższych latach: rok tys. opakowań rok tys. opakowań rok tys. opakowań rok tys. opakowań rok tys. opakowań tys. opakowań Szef Produkcji BOTTLERS SA jest przekonany o tym, że rynek urządzeń do produkcji specjalnych szklanych opakowań będzie w najbliższych latach podlegał bardzo szybkiemu postępowi technicznemu i jest prawie pewne, że w ciągu najbliższych 2-3 lat pojawią się urządzenia o znacznie większej precyzji i wydajności wykorzystujące nowe, rewolucyjne technologie. Polecenia: Ustal koszt amortyzacji stosując kolejno metodę amortyzacji liniową, naturalną oraz sumy cyfr. 2. Wskaż, którą metodę i dlaczego powinno zastosować przedsiębiorstwo BOTTLERS SA. CASE 3 (amortyzacja) wartość do amortyzacji = zł zł = zł amortyzacja liniowa amortyzacja roczna = zł / 5 lat = zł amortyzacja naturalna stawka amortyzacji na tys. szt. opakowań = zł / tys. szt. = 3 zł/szt. rok tys. szt. * 3 zł/tys. szt. = zł rok tys. szt. * 3 zł/tys. szt. = zł rok tys. szt. * 3 zł/tys. szt. = zł rok 4 rok 5 metoda sumy cyfr tys. szt. * 3 zł/tys. szt. = zł tys. szt. * 3 zł/tys. szt. = zł zł dr Tomasz Wnuk-Pel 3

4 rok 1 5 / 15 * zł = zł rok 2 4 / 15 * zł = zł rok 3 3 / 15 * zł = zł rok 4 2 / 15 * zł = zł rok 5 1 / 15 * zł = zł 2. W odniesieniu do aktywów podlegających szybkiemu postępowi technicznemu (patrz wypowiedź Szefa Produkcji BOTTLERS SA), najbardziej właściwą metodą amortyzacji jest metoda degresywna (sumy cyfr). CASE 4 (koszty zakupu) W przedsiębiorstwie DELTA remanent początkowy towarów wyceniony według cen zakupu wynosił 600 zł (w tym towar A 100 zł, towar B 200 zł i towar C 300 zł). Koszty zakupu obciążające remanent początkowy wynosiły 15 zł. W ciągu okresu wydano towary wycenione według cen zakupu o wartości 200 zł (w tym towar A 50 zł, towar B 20 zł i towar C 130 zł). Remanent końcowy towarów wyceniony według cen nabycia wynosił 030 zł (w tym towar A 309 zł, towar B 515 zł i towar C 206 zł), a wskaźnik narzutu kosztów zakupu 3%. Obliczyć wartość remanentu końcowego towarów w cenie zakupu. 2. Obliczyć wartość zakupionych towarów w cenie zakupu. 3. Obliczyć koszty zakupu poniesione w okresie. CASE 4 (koszty zakupu) cena nabycia = cena zakupu + cena zakupu * wskaźnik narzutu kosztów zakupu CN = CZ + CZ * WN KZ Remanent końcowy towaru A w cenie zakupu: 309 zł = CZ + CZ * 3% 309 zł = 103% * CZ CZ = 300 zł Remanent końcowy towaru B w cenie zakupu: 515 zł = CZ + CZ * 3% 515 zł = 103% * CZ CZ = 500 zł Remanent końcowy towaru C w cenie zakupu: 206 zł = CZ + CZ * 3% 206 zł = 103% * CZ CZ = 200 zł Razem remanent końcowy towarów w cenie zakupu = = 300 zł zł zł = 000 zł 2. BO + ZAKUPY ROZCHÓD = BZ ZAKUPY = BZ BO + ROZCHÓD Zakupy towaru A w cenie zakupu: 300 zł 100 zł + 50 zł = 250 zł Zakupy towaru B w cenie zakupu: 500 zł 200 zł + 20 zł = 320 zł Zakupy towaru C w cenie zakupu: 200 zł 300 zł zł = 30 zł Razem zakupy towarów w cenie zakupu = = 250 zł zł + 30 zł = 600 zł 3. WN KZ = (KZ BO + KZ O ) / (T BO + T O ) 3% = (15 zł + KZ O ) / (600 zł zł) 3% * 800 zł = 15 zł + KZ O KZ O = 24 zł 15 zł KZ O = 9 zł CASE 5 (rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym) DEMO Sp. z o.o. wytwarza jednorodny produkt M. Na początku roku salda wybranych kont były następujące: zapas surowców 0 produkcja w toku 0 wyroby gotowe Na zapas początkowy wyrobów gotowych składało się 500 szt. produktów wycenionych po 8 zł/szt. W ciągu analizowanego roku wytworzono szt. produktów ponosząc przy tym następujące koszty: dr Tomasz Wnuk-Pel 4

5 produkcja sprzedaż zarząd razem materiały wynagrodzenia narzuty na wynagrodzenia usługi obce amortyzacja pozostałe koszty razem Salda końcowe wybranych kont (na 31 grudnia) wynosiły: zapas surowców 0 produkcja w toku 0 W ciągu roku sprzedano szt. produktów w cenie 16 zł/szt. Sporządź rachunek zysków i strat w wersji kalkulacyjnej i porównawczej wiedząc, że DEMO Sp. z o.o. stosuje do wyceny rozchodu zapasów metodę FIFO. CASE 5 (rachunek zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym i porównawczym) wariant kalkulacyjny koszt jednostkowy = zł / szt. = 10 zł/szt. koszt wytworzenia sprzedanych produktów = 500 szt. * 8 zł/szt szt. * 10 zł/szt. = zł zł = zł przychody netto ze sprzedaży produktów koszt wytworzenia sprzedanych produktów = zysk brutto ze sprzedaży koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu = zysk ze sprzedaży zapas końcowy wyrobów gotowych = 500 szt. * 10 zł/szt. = zł wariant porównawczy - zapas początkowy wyrobów gotowych = 500 szt. * 8 zł/szt. = zł + zapas końcowy wyrobów gotowych = 500 szt. * 10 zł/szt. = zł = wzrost zapasu wyrobów gotowych = 1000 zł przychody netto ze sprzedaży produktów zmiana stanu produktów (zwiększenie +) 1000 = przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi materiały wynagrodzenia narzuty na wynagrodzenia usługi obce amortyzacja pozostałe koszty = zysk ze sprzedaży CASE 6 (FIFO, LIFO ustalanie wyniku) Dział Księgowości spółki AQUA SA dostarczył następujących danych ilościowych i finansowych dotyczących działalności spółki za ostatni miesiąc (luty): 1 luty 28 luty zapas materiałów bezpośrednich (zł) zapas produkcji w toku (zł) zapas wyrobów gotowych (zł) zapas wyrobów gotowych (szt.) 500 luty zakup materiałów bezpośrednich (zł) płace bezpośrednie koszty wydziałowe koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu wyprodukowane wyroby gotowe (szt.) dr Tomasz Wnuk-Pel 5

6 sprzedane wyroby gotowe (szt.) cena sprzedaży (zł/szt.) 20 Oblicz koszt wytworzenia wyrobów ukończonych w analizowanym miesiącu w spółce AQUA SA. 2. Ustal koszt wytworzenia sprzedanych produktów, wiedząc że AQUA SA do wyceny rozchodu zapasów stosuje metodę FIFO i LIFO. 3. Oblicz wynik netto na sprzedaży osiągnięty przez AQUA SA w lutym. CASE 6 (FIFO, LIFO ustalanie wyniku) zapas początkowy materiałów bezpośrednich zakupy materiałów bezpośrednich = materiały bezpośrednie do dyspozycji zapas końcowy materiałów bezpośrednich 000 = zużycie materiałów bezpośrednich zużycie materiałów bezpośrednich płace bezpośrednie koszty wydziałowe = koszty produkcji bieżącego okresu zapas początkowy produkcji w toku zapas końcowy produkcji w toku = koszt wytworzenia produktów zakończonych i 3. kj = zł/ szt. = 9 zł/szt. FIFO: koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych (FIFO) zapas początkowy wyrobów gotowych zapas końcowy wyrobów gotowych wzrost zapasów = 500 szt. * 10 zł/szt szt. * 9 zł/szt. = zł zł = zł = 500 szt. * 10 zł/szt. = zł = szt. * 9 zł/szt. = zł zł przychody zł + koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych zł = wynik brutto na sprzedaży zł - koszty sprzedaży zł - koszty ogólnego zarządu zł = wynik netto na sprzedaży zł LIFO koszt wytworzenia wyrobów gotowych (LIFO) zapas początkowy wyrobów gotowych zapas końcowy wyrobów gotowych wzrost zapasów = szt. * 9 zł/szt. = zł = 500 szt. * 10 zł/szt. = zł = 500 szt. * 10 zł/szt szt. * 9 zł/szt. = zł zł = 5000 zł = zł przychody zł + koszt wytworzenia wyrobów sprzedanych zł = wynik brutto na sprzedaży zł - koszty sprzedaży zł - koszty ogólnego zarządu zł = wynik netto na sprzedaży zł dr Tomasz Wnuk-Pel 6

7 WYKŁAD 2 CASE 1 (trzy działy pomocnicze wszystkie metody) Spółka DORADCA SA jest ogólnopolską kancelarią prawną świadczącą usługi doradztwa podatkowego dla dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych oraz usługowych przede wszystkim z branży ubezpieczeniowej. Centrala Spółki DORADCA SA mieści się w Łodzi na ulicy Piotrkowskiej, gdzie ma siedzibę Zarząd Spółki (ZS), Dział Księgowości (DK), Dział Systemów Informacyjnych (DSI) oraz Dział Personalny (DP). Usługi doradztwa podatkowego w Spółce DORADCA SA, świadczone są przez trzy oddziały firmy: Oddział Gdańsk (OG), Oddział Warszawa (OW) i Oddział Kraków (OK). Oddziały te korzystają z usług działów pomocniczych Firmy tzn. Działu Księgowości, Działu Systemów Informacyjnych i Działu Personalnego. Struktura świadczeń działów pomocniczych oraz koszty proste działów pomocniczych i podstawowych są przedstawione niżej. DK DSI DP OG OW OK. RAZEM DK ("dostawca" świadczeń) DSI ("dostawca" świadczeń) DP ("dostawca świadczeń) DK DSI DP OG OW OK. RAZEM DK ("dostawca" świadczeń) 0% 10% 10% 20% 30% 30% 100% DSI ("dostawca" świadczeń) 2% 0% 8% 20% 40% 30% 100% DP ("dostawca świadczeń") 5% 10% 0% 20% 25% 40% 100% koszty proste Działu Księgowości (DK) koszty proste Działu Systemów Informacyjnych (DSI) koszty proste Działu Personalnego (DP) koszty proste Oddziału Gdańsk (OG) koszty proste Oddziału Warszawa (OW) koszty proste Oddziału Kraków (OK) kj planowany DK (zł/h) 11 kj planowany DSI (zł/h) 420 kj planowany DP (zł/osobę) 800 Polecenia: Jako Controller Kosztów Spółki DORADCA SA otrzymałeś od Zarządu polecenie rozliczenia kosztów działów pomocniczych (DK, DSI i DP) na działy podstawowe (OG, OW i OK) przy wykorzystaniu metody: bezpośredniej, stopniowej, algebraicznej, kolejnych przybliżeń, planowanego uwzględnienia świadczeń wzajemnych (wg kosztów planowanych), planowanego uwzględnienia wszystkich świadczeń (wg kosztów planowanych). Oblicz koszty całkowite oddziałów podstawowych (OG, OW i OK). 2. Dyrektor Finansowy Spółki DORADCA SA zastanawia się nad zmianą sposobu rozliczania kosztów działów pomocniczych (DK, DSI i DP) i zastąpieniem obecnie stosowanej metody kolejnych przybliżeń metodą układu równań lub inną metodą - jakie Twoim zdaniem skutki miałaby taka zmiana? Przedstaw w formie tabeli wady i zalety poszczególnych metod rozliczania kosztów działów pomocniczych. W metodzie kolejnych przybliżeń wykonaj trzy iteracje rozliczeń a resztę kosztów przenieś na Oddział w Warszawie. CASE 1 (trzy działy pomocnicze wszystkie metody) (metoda bezpośrednia) kj DK = zł / h = 10 zł/h kj DSI = zł / 450 h = 400 zł/h kj DP = zł / 170 h = zł/osobę rozliczenie kosztów DK: OG = h * 10 zł/h = zł OW OK = h * 10 zł/h = zł = h * 10 zł/h = zł = zł rozliczenie kosztów DSI: OG = 100 h * 400 zł/h = zł OW = 200 h * 400 zł/h = zł dr Tomasz Wnuk-Pel 7

8 OK = 150 h * 400 zł/h = zł = zł rozliczenie kosztów DP: OG = 40 osób * zł/osobę = zł OW OK. = 50 osób * zł/osobę = zł = 80 osób * zł/osobę = zł = zł 2. (metoda stopniowa) a. (metoda stopniowa - klasyczna) ilość świadczeń: świadczenia DK 2 świadczenia DSI 2 świadczenia DP 2 kwota świadczeń (koszt planowany): świadczenia DK = h * 11 zł/h = zł 2 świadczenia DSI = 50 h * 420zł/h = 2000 zł 3 świadczenia DP = 30 osób * 800 zł/osobę = zł 1 procent świadczeń: świadczenia DK = 20% 1 świadczenia DSI = 10% 3 świadczenia DP = 15% 2 decyduje procent: kj DK = zł/ h = 8 zł/h DSI = 000 h * 8 zł/h = zł DP = 000 h * 8 zł/h = zł OG = h * 8 zł/h = zł OW = h * 8 zł/h = zł OK = h * 8 zł/h = zł = zł kj DP = zł/190 osób = 831,58 zł/osobę DSI = 20 osób * 831,58 zł/osobę = zł OG = 40 osób * 831,58 zł/osobę = zł OW = 50 osób * 831,58 zł/osobę = 9579 zł OK = 80 osób * 831,58 zł/osobę = zł = zł kj DSI = zł/450 h = 499,18 zł/h OG = 100 h * 499,18 zł/h = zł OW = 200 h * 499,18 zł/h = zł OK = 150 h * 499,18 zł/h = zł = zł b. (metoda stopniowa - rozliczenie świadczeń zwrotnych wg stawek planowanych) świadczenia DK = 20% 1 świadczenia DP = 15% 2 świadczenia DSI = 10% 3 świadczenia DP na DK = zł świadczenia DSI na DK = zł świadczenia DSI na DP = zł kj DK = zł/ h = 10,22 zł/h DSI = 000 h * 10,22 zł/h = zł DP = 000 h * 10,22 zł/h = zł OG = h * 10,22 zł/h = zł OW = h * 10,22 zł/h = zł OK = h * 10,22 zł/h = zł = zł kj DP = zł/190 osób = 837 zł/osobę DSI = 20 osób * 836,95 zł/osobę = zł OG = 40 osób * 836,95 zł/osobę = zł OW = 50 osób * 836,95 zł/osobę = 9847 zł dr Tomasz Wnuk-Pel 8

9 OK = 80 osób * 836,95 zł/osobę = zł = zł kj DSI = zł/450 h = 458 zł/h OG = 100 h * 457,69 zł/h = zł OW = 200 h * 457,69 zł/h = 9537 zł OK = 150 h * 457,69 zł/h = zł = zł 3. (układ równań) 100% KC DK = zł + 0,00% KC DK + 2,00% KC DSI + 5,00% KC DP 100% KC DSI = zł + 10,00% KC DK + 0,00% KC DSI + 10,00% KC DP 100% KC DP = zł + 10,00% KC DK + 8,00% KC DSI + 0,00% KC DP 100% KC DSI = zł + 0,20% KC DSI + 10,50% KC DP 99,80% KC DSI = zł + 10,50% KC DP 100% KC DP = zł + 8,20% KC DSI + 0,50% KC DP 99,5% KC DP = zł + 8,20% KC DSI 100,0% KC DP = zł + 8,24% KC DSI 0,998 KC DSI = zł zł + 0,87% KC DSI 98,9% KC DSI = zł KC DSI = zł 100,0% KC DP = zł zł KC DP = zł 100% KC DK = zł zł zł KC DK = zł kj DK = zł/ = 10,30 zł/h DSI = 000 h * 10,30 zł/h = zł DP = 000 h * 10,30 zł/h = zł OG = h * 10,30 zł/h = zł OW = h * 10,30 zł/h = zł OK = h * 10,30 zł/h = zł = zł kj DSI = zł/500 h = 454,29 zł/h DK = 10 h * 454,29 zł/h = zł DP = 40 h * 454,29 zł/h = zł OG = 100 h * 454,29 zł/h = zł OW = 200 h * 454,29 zł/h = zł OK = 150 h * 454,29 zł/h = zł = zł kj DP = zł/200 osób = 842,34 zł/osobę DK = 10 osób/842,34 zł/osobę = zł DSI = 20 osób/842,34 zł/osobę = zł OG = 40 osób/842,34 zł/osobę = zł OW = 50 osób/842,34 zł/osobę = zł OK = 80 osób/842,34 zł/osobę = zł = zł 4. (metoda kolejnych przybliżeń) DK DSI DP OG OW OK DK 0% 10% 10% 20% 30% 30% DSI 2% 0% 8% 20% 40% 30% DP 5% 10% 0% 20% 25% 40% koszty proste DK DSI dr Tomasz Wnuk-Pel 9

10 DP DK DSI DP DK DSI DP przeniesienie odchylenia DSI koszty złożone oddziałów koszty proste oddziałów koszty całkowite oddziałów (metoda stawek planowanych - częściowa) (rozliczenie wszystkich świadczeń między działami pomocniczymi wg stawek planowanych) świadczenia DK = 20% 1 świadczenia DP = 15% 2 świadczenia DSI = 10% 3 świadczenia DK na DSI = 1000 zł świadczenia DK na DP = 1000 zł świadczenia DSI na DK = zł świadczenia DSI na DP = zł świadczenia DP na DK = zł świadczenia DP na DSI = zł kj DK = zł/8000 h = 10,03 zł/h kj DSI = zł/450 h = 457,78 zł/h kj DP = zł/170 osób = 845,88 zł/osobę rozliczenie DK: OG = h * 10,03 zł/h = zł OW = h * 10,03 zł/h = zł OK = h * 10,03 zł/h = zł = zł rozliczenie DSI: OG = 100 h * 457,78 zł/h = zł OW = 200 h * 457,78 zł/h = 9556 zł OK = 150 h * 457,78 zł/h = zł = zł rozliczenie DP: OG = 40 osób * 845,88 zł/osobę = zł OW = 50 osób * 845,88 zł/osobę = zł OK = 80 osób * 845,88 zł/osobę = zł = zł 6. (metoda stawek planowanych - całkowita) a. (rozliczenie odchyleń proporcjonalne na działy podstawowe) DK DSI DP OG OW OK. RAZEM koszty proste rozliczenie DK rozliczenie DSI rozliczenie DP odchylenia rozliczenie DK rozliczenie DSI dr Tomasz Wnuk-Pel 10

11 rozliczenie DP razem b. (przeniesienie odchyleń na OW) DK DSI DP OG OW OK. RAZEM koszty proste rozliczenie DK rozliczenie DSI rozliczenie DP odchylenia rozliczenie odchyleń dr Tomasz Wnuk-Pel 11

12 WYKŁAD 3 CASE 1 (kalkulacja przy produkcji sprzężonej) W firmie CHEMICAL SA realizowana jest produkcja sprzężona, w wyniku której powstają trzy produkty główne - CH1, CH2 i CH3. W ciągu okresu wytworzono: CH ton, CH ton, CH ton, a ceny sprzedaży produktów wynoszą: CH1 32 zł/t, CH2 28 zł/t, CH3 24 zł/t. Koszty poniesione w procesie sprzężonym wyniosły w badanym okresie zł. Po wyjściu z procesu sprzężonego produkty poddawane są dalszej obróbce, a koszty bezpośrednio wiążące się z ich obróbką są następujące: CH zł, CH zł, CH zł. Oblicz koszt wytworzenia produktów w CHEMICAL SA stosując podział kosztów procesu sprzężonego według współczynnika ilości produkcji. 2. Oblicz koszt wytworzenia produktów w CHEMICAL SA stosując podział kosztów procesu sprzężonego według współczynnika cen sprzedaży. CASE 1 (kalkulacja przy produkcji sprzężonej) koszt jednostki kalkulacyjnej = zł / ton = 20 zł/t produkt CH1 CH2 CH3 koszty bezpośrednie ilość produkcji (t) koszt bezpośredni (zł/szt.) koszty procesu sprzężonego (zł/szt.) koszt wytworzenia razem (zł/szt.) produkt CH1 CH2 CH3 koszt bezpośredni (zł/szt.) cena sprzedaży (zł/szt.) ilość produkcji (t) przychody ze sprzedaży (zł) proporcja kosztów 0,64 0,28 0,08 koszty procesu sprzężonego (zł/szt.) ilość produkcji (t) koszty procesu sprzężonego (zł/szt.) 21,33 18,67 16,00 koszt wytworzenia razem (zł/szt.) 31,33 24,67 20,00 CASE 2 (kalkulacja kosztu produktów gotowych i produkcji w toku) W FC MAKERS Sp. z o.o. na koniec okresu na koncie 501 Produkcja widniały następujące zapisy: materiały bezpośrednie zł, płace bezpośrednie zł, koszty wydziałowe zł. W analizowanym okresie przekazano do magazynu szt. wyrobów gotowych a saldo końcowe produkcji w toku wyniosło szt. Produkcja w toku na koniec okresu jest zaawansowana w 60%. Oblicz koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku w FC MAKERS SA. 2. Wprowadź poniesione koszty wytworzenia na konto 501 Produkcja oraz zaksięguj przyjęcie wyrobów gotowych do magazynu zakładając, że ich ewidencja prowadzona jest w rzeczywistym koszcie wytworzenia. CASE 2 (kalkulacja kosztu produktów gotowych i produkcji w toku) wyroby gotowe = szt. produkcja w toku przeliczona na wyroby gotowe = szt. * 60% = 200 szt. razem produkcja przeliczona na wyroby gotowe = szt. koszt jednostkowy wyrobu gotowego = zł / szt. = 40 zł/szt. koszt jednostkowy produkcji w toku = 40 zł/szt. * 60% = 24 zł/szt. wytworzenia wyrobów gotowych = szt. * 40 zł/szt. = zł koszt wytworzenia produkcji w toku = szt. * 24 zł/szt. = zł koszt całkowity = zł 2. produkcja podstawowa WG w magazynie dr Tomasz Wnuk-Pel 12

13 mb pb kw sk CASE 3 (kalkulacja kosztu produktów gotowych i produkcji w toku) W przedsiębiorstwie produkcyjnym NET SA wytworzono w ciągu miesiąca dwa rodzaje wyrobów gotowych: X szt., Y szt. W zapasie produkcji w toku na koniec miesiąca znajdowało się: X 0 szt., Y 000 szt. Stopień ukończenia produkcji w toku na koniec okresu był następujący: X 0%, Y - 60%. W ciągu analizowanego miesiąca poniesiono następujące koszty: materiały bezpośrednie zł, płace bezpośrednie zł, koszty wydziałowe zł, koszty sprzedaży zł, koszty ogólnego zarządu zł. Produkty X i Y wytwarzane są z tego samego surowca, który wydawany jest w 100% na początku procesu produkcyjnego. Sporządź kalkulację jednostkowego kosztu wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku w firmie NET SA. Stosując do rozliczenia wszystkich kosztów klucz oparty na wadze produktów (produkt X waży 2 kg a produkt Y 3 kg). CASE 3 (kalkulacja kosztu produktów gotowych i produkcji w toku) materiały bezpośrednie pozycje X Y razem ilość wyrobów gotowych (szt.) ilość produkcji w toku przeliczona (szt.) produkcja przeliczona (szt.) współczynnik (kg/szt.) 2 3 produkcja przeliczona (kg) proporcja 0,5 0,5 1 koszty materiałów bezpośrednich (zł) kj wyrobów gotowych (zł/szt.) kj produkcji w toku (zł/szt.) 150 koszty przerobu pozycje X Y razem ilość wyrobów gotowych (szt.) ilość produkcji w toku przeliczona (szt.) produkcja przeliczona (szt.) współczynnik (kg/szt.) 2 3 produkcja przeliczona (kg) proporcja 0, , koszty przerobu (zł) kj wyrobów gotowych (zł/szt.) kj produkcji w toku (zł/szt.) 90 koszt wytworzenia pozycje X Y kj wyrobów gotowych (zł/szt.) kj produkcji w toku (zł/szt.) CASE 4 (jednostki kalkulacyjne) Firma FRUIT Sp. z o.o. wytwarza przetwory owocowe. Produkcja odbywa się w dwóch fazach (I i II) a dane odnośnie procesów produkcyjnych w ostatnim miesiącu są następujące: litry mb koszty przerobu saldo początkowe produkcji w toku % 80% produkcja rozpoczęta w okresie produkcja przekazana do II etapu % 100% saldo końcowe produkcji w toku % 40% dr Tomasz Wnuk-Pel 13

14 mb koszty przerobu saldo początkowe produkcji w toku (zł) koszty okresu (zł) Oblicz koszty wyrobów gotowych i produkcji w toku zakładając, że koszty okresu poprzedniego zawarte są w cenie a produkcja w toku w firmie FRUIT Sp. z o.o. jest rozliczana wg metody średniej ważonej. CASE 4 (jednostki kalkulacyjne) ustalenie jednostek ekwiwalentnych: materiały bezpośrednie - ilość jednostek kalkulacyjnych: wyroby gotowe produkcja w toku = szt. * 100% = szt. = szt. * 100% = szt. = szt. koszty przerobu - ilość jednostek kalkulacyjnych: wyroby gotowe = szt. * 100% = szt. produkcja w toku = szt. * 40% = szt. = szt. koszt jednostki ekwiwalentnej: surowce = zł / szt. = 12 zł/szt. koszty przerobu = zł / szt. = 10 zł/szt. koszt jednostkowy wyrobu gotowego koszt jednostkowy produkcji w toku = 12 zł/szt zł/szt. = 22 zł/szt. = 12 zł/szt zł/szt. * 40% = 16 zł/szt. koszt wytworzenia wyrobów gotowych = szt. * 22 zł/szt. = zł koszt wytworzenia produkcji w toku = szt. * 16 zł/szt. = zł = zł CASE 5 (jednostki kalkulacyjne) W przedsiębiorstwie DELIA SA zaewidencjonowano w minionym miesiącu następujące pozycje na koncie 501 Produkcja podstawowa: materiały bezpośrednie zł, płace bezpośrednie zł, koszty wydziałowe zł. Dane są następujące informacje: materiały bezpośrednie wydawane są w całości na początku procesu produkcyjnego, na początek okresu nie występowała produkcja w toku, w ciągu miesiąca ukończono 300 ton wyrobów gotowych, zapas końcowy produkcji w toku obejmował 100 ton produktów ukończonych w 60% z punktu widzenia kosztów przerobu. Polecenia: Oblicz koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku w DELIA SA, przy założeniu, że produkcja w toku wyceniana jest w koszcie materiałów bezpośrednich. 2. Oblicz koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji w toku w DELIA SA, przy założeniu, że produkcja w toku wyceniana jest w koszcie wytworzenia. CASE 5 (jednostki kalkulacyjne) jednostki kalkulacyjne - materiały bezpośrednie: wyroby gotowe = 300 t produkcja w toku przeliczona = 100 t = 400 t kj materiałów bezpośrednich = zł / 400 t = 000 zł/t jednostki kalkulacyjne - koszty przerobu: wyroby gotowe = 300 t kj przerobu = zł / 300 szt. = 800 zł/t kj wyrobów gotowych = 000 zł/t zł/t = zł/t kj produkcji w toku = 000 zł/t koszty razem = t * 300zł/t t * 100 zł/t = zł 2. jednostki kalkulacyjne - materiały bezpośrednie: wyroby gotowe = 300 t produkcja w toku przeliczona = 100 t = 400 t kj materiałów bezpośrednich = zł / 400 t = 000 zł/t dr Tomasz Wnuk-Pel 14

15 jednostki kalkulacyjne - koszty przerobu: wyroby gotowe = 300 t * 100% = 300 t produkcja w toku przeliczona = 100 t * 60% = 60 t = 360 t kj przerobu = = zł / 360 t = 500 zł/t kj wyrobów gotowych = = 000 zł/t zł/t = zł/t kj produkcji w toku = = 000 zł/t zł/t * 60% = 900 zł/t koszty razem = = t * 300 zł/t t * 100 zł/t = zł dr Tomasz Wnuk-Pel 15

16 WYKŁAD 4 (patrz zadania egzaminacyjne) dr Tomasz Wnuk-Pel 16

17 WYKŁAD 5 CASE 1 (RKP, RKZ, JIT) Spółka MAP SA zajmująca się produkcją wyrobu X, w czterech kolejnych kwartałach zanotowała następujące wielkości produkcji i sprzedaży: I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał produkcja (t) sprzedaż (t) Podstawowe dane finansowe za analizowany okres (rok), które zostały przygotowane przez Dział Księgowości MAP SA są następujące: cena sprzedaży (zł/t) 20 materiały bezpośrednie (zł/t) 4 płace bezpośrednie (zł/t) 1 zmienne pośrednie koszty produkcji (zł/t) 3 zmienne koszty sprzedaży (zł/t) 2 stałe pośrednie koszty produkcji (zł/kwartał) 000 stałe koszty sprzedaży (zł/kwartał) 200 stałe koszty ogólnego zarządu (zł/kwartał) 100 Polecenia: Oblicz wynik finansowy spółki MAP SA wykorzystując koncepcję rachunku kosztów pełnych i zmiennych. 2. Uzgodnij wynik finansowy obliczony w rachunku kosztów pełnych i zmiennych. 3. Oblicz jaki wpływ na wynik spółki MAP SA miałoby wprowadzenie zarządzania produkcją metodą JIT. CASE 1 (RKP, RKZ, JIT) I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem zapas początkowy (t) zapas końcowy (t) RKP I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem przychody ze sprzedaży koszty zmienne wytworzenia w okresie koszty stałe wytworzenia w okresie razem koszty wytworzenia w okresie zapas początkowy zapas końcowy koszt wytworzenia sprzedanych produktów wynik brutto na sprzedaży koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu wynik netto na sprzedaży RKZ I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem przychody ze sprzedaży koszty zmienne wytworzenia w okresie zapas początkowy zapas końcowy koszt zmienny wytworzenia sprzedanych produktów marża brutto zmienne koszty sprzedaży marża brutto stałe koszty wytworzenia stałe koszty sprzedaży stałe koszty ogólnego zarządu wynik netto na sprzedaży wynik finansowy I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem rachunek kosztów pełnych rachunek kosztów zmiennych dr Tomasz Wnuk-Pel 17

18 różnica w wyniku finansowym zmiana stanu zapasów I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem wzrost zapasów w rachunku kosztów pełnych wzrost zapasów w rachunku kosztów zmiennych różnica w wycenie zmiany stanu zapasów I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem produkcja (t) sprzedaż (t) RKP I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał razem przychody ze sprzedaży koszt wytworzenia sprzedanych produktów wynik brutto na sprzedaży koszty sprzedaży koszty ogólnego zarządu wynik netto na sprzedaży Po wprowadzeniu JIT wynik netto na sprzedaży obliczony w rachunku kosztów pełnych w spółce MAP SA jest taki sam jak wynik obliczony w rachunku kosztów zmiennych ponieważ po wprowadzeniu JIT w spółce nie byłoby zapasów (przy braku zmiany stanu zapasów w RKP i RKZ wynik jest identyczny). CASE 2 (WWRKW) Spółka handlowa TopTRADE Sp. z o.o. sprzedaje swoje towary (motorowery) w dwóch regionach - Zachodnim i Wschodnim. Rowery sprzedawane przez spółkę są podzielone na cztery grupy: - grupa ekonomiczna (w jej skład wchodzą towary A i B), - grupa regularna (w jej skład wchodzą towary C i D), - grupa sportowa (w jej skład wchodzi towar E), - grupa pozostała (w jej skład wchodzą towary F i G). Dział Controllingu TopTRADE Sp. z o.o. ustalił, że koszty stałe grupy towarów ekonomicznych wynoszą 40 zł a grupy towarów pozostałych 6 zł. Koszty stałe regionu Zachodniego wynoszą 36 zł a koszty regionu Wschodniego wynoszą 30 zł. Koszty stałe całej spółki TopTRADE Sp. z o.o. wynoszą 15 zł. Wiadomo, że towary ekonomiczne i regularne są sprzedawane w regionie Zachodnim a towary sportowe i pozostałe w regionie Wschodnim. Dane są również następujące informacje: A B C D E F G przychód ze sprzedaży (zł) koszty zmienne (zł) koszty stałe (zł) Sporządź rachunek wyników zgodnie z zasadami wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników. CASE 2 (WWRKW) pozycja TopTRADE Sp. z o.o. region Zachodni region Wschodni grupa E grupa R grupa S grupa P Razem A B C D E F G przychody (zł) koszty zmienne towarów (zł) marża brutto I na towarach (zł) stopa marży brutto I na towarach (%) 30,0% 40,0% 20,0% 50,0% 30,0% -10,0% 50,0% 31,0% koszty stałe towarów (zł) marża brutto II na towarach (zł) stopa marży brutto II na towarach (%) 10,0% 20,0% -22,0% 0,0% 26,0% -10,0% 50,0% 13,8% koszty grup towarów (zł) marża brutto III na grupach towarów (zł) stopa marży brutto III na grupach tow. (zł) 8,0% -10,0% 26,0% 20,0% 10,0% dr Tomasz Wnuk-Pel 18

19 koszty stałe regionów (zł) marża brutto IV na regionach (zł) stopa marży brutto IV (zł) -2,5% 15,0% 4,5% koszty stałe firmy (zł) wynik firmy (zł) stopa wyniku firmy (%) 3,3% 3,3% CASE 3 (WWRKW) Wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników AXA Sp. z o.o. zawiera następujące informacje: AXA Sp. z o.o. pozycja Wydział A Wydział B Razem Asortyment I Asortyment II A III Asortyment IV przychody (zł) koszty zmienne produktów (zł) marża brutto I na produktach (zł) stopa marży brutto I na produktach (%) koszty stałe produktów (zł) marża brutto II na produktach (zł) stopa marży brutto II na produktach (%) koszty asortymentów (zł) marża brutto III na asortymentach (zł) stopa marży brutto III na asortymentach (zł) koszty stałe wydziałów (zł) marża brutto IV na wydziałach (zł) stopa marży brutto IV na wydziałach (zł) koszty stałe firmy (zł) 33 wynik firmy (zł) stopa wyniku firmy (%) Oblicz wynik finansowy AXA Sp. z o.o. i określ produkty z których wytwarzania AXA powinna zrezygnować. CASE 3 (WWRKW) AXA Sp. z o.o. pozycja Wydział A Wydział B Razem Asortyment I Asortyment II A III Asortyment IV przychody (zł) koszty zmienne towarów (zł) marża brutto I na towarach (zł) stopa marży brutto I na towarach (%) 30,0% 40,0% 20,0% 60,0% 30,0% -10,0% 50,0% 32,7% koszty stałe towarów (zł) marża brutto II na towarach (zł) stopa marży brutto II na towarach (%) 10,0% 20,0% -20,0% 20,0% 26,0% -10,0% 50,0% 16,1% koszty grup towarów (zł) marża brutto III na grupach towarów (zł) stopa marży brutto III na grupach tow (zł) 8,0% 0,0% 26,0% 10,0% 8,5% koszty stałe regionów (zł) marża brutto IV na regionach (zł) stopa marży brutto IV (zł) 4,0% 10,0% 6,3% koszty stałe firmy (zł) wynik firmy (zł) stopa wyniku firmy (%) 5,0% 5,0% Jeżeli firma wyeliminuje produkty 3 i 6 to jej marża brutto wzrośnie o 76. dr Tomasz Wnuk-Pel 19

20 CASE 4 (planowane stawki kosztów, koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych) Spółka MEDICINES Sp. z o.o. wytwarza lancety do zastosowań medycznych. Produkcja odbywa się praktycznie w całości automatycznie a wytwarzane są trzy podstawowe rodzaje lancetów - L1, L2 i L3. Normy zużycia maszynogodzin na 1000 szt. lancetów danego rodzaju są następujące: L1 2 L2 3 L3 4 Miesięczne zdolności produkcyjne wydziału wytwarzającego lancety wynoszą mh. Planowane koszty stałe wydziałowe wynoszą zł a planowane koszty zmienne wydziałowe wynoszą zł. Ze względu na załamanie się krajowego rynku narzędzi medycznych, związane z wejściem na ten rynek dużej firmy brytyjskiej, w bieżącym miesiącu wyprodukowano (w tys. sztuk): L1 500 L2 200 L3 300 Oblicz planowaną stawkę kosztów zmiennych i kosztów stałych wydziałowych. 2. Oblicz koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. CASE 4 (planowane stawki kosztów, koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych) planowana stawka zmiennych kosztów wydziałowych = zł/4.000 mh = 30 zł/mh planowana stawka stałych kosztów wydziałowych = zł/4.000 mh = 100 zł/mh 2. produkt L1 L2 L3 razem produkcja (tys. szt.) norma (mh/tys. szt.) produkcja (mh) normalne zdolności produkcyjne = wykorzystane normalne zdolności produkcyjne = niewykorzystane normalne zdolności produkcyjne 200 planowana stawka stałych kosztów wydziałowych 100 koszt wykorzystanych normalnych zdolności produkcyjnych koszt niewykorzystanych zdolności produkcyjnych CASE 5 (problem decyzyjny) Przedsiębiorstwo KABIINSTAL Sp. z o.o. jest producentem kabin prysznicowych sprzedawanych głównie na rynku krajowym. W ofercie spółki znajdują się trzy typy kabin - K1, K2 i K3. Normy zużycia maszynogodzin na produkcję jednej kabiny danego typu są następujące (mh/szt.): K1 1 K2 1 K3 2 W ostatnich miesiącach normalne zdolności produkcyjne, kształtujące się na poziomie mh były wykorzystane zaledwie w 40%. Kalkulacja sporządzona przez Dział Controllingu KABIINSTAL Sp. z o.o. wykazała, że jedna z produkowanych kabin jest nierentowna i zarząd spółki rozważa rezygnację z jej produkcji (wiadomo, że kabina ta jest produktem dojrzałym i nie ma w dającej się przewidzieć przyszłości szansy na wzrost cen lub spadek kosztów wytworzenia tego produktu). Wyniki kalkulacji sporządzonej przez Dział Controllingu KABIINSTAL Sp. z o.o. zaprezentowano poniżej: K1 K2 K3 sprzedaż (szt.) cena (zł/szt.) koszty materiałów bezpośrednich (zł/szt.) koszty płac bezpośrednich (zł/szt.) rzeczywiste zmienne koszty wydziałowe (zł/szt.) rzeczywiste stałe koszty wydziałowe (zł/szt.) rzeczywiste koszty wytworzenia (zł/szt.) zysk/strata (zł/szt.) Planowane i rzeczywiste koszty wydziałowe w analizowanym okresie były identyczne. Polecenia: Odpowiedz czy podejmując decyzję o eliminacji nierentownej kabiny na podstawie kalkulacji przygotowanej przez Dział Controllingu, zarząd KABIINSTAL Sp. z o.o. postąpiłby słusznie? CASE 5 (problem decyzyjny) dr Tomasz Wnuk-Pel 20

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona

Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona Materiały pomocnicze do ćwiczeń z przedmiotu: Rachunkowość Strona 1 1 Temat 1: Ewidencja rozrachunków Zadanie 1.1 (Ewidencja rozrachunków z pracownikami) Przedsiębiorstwo POGROM spółka z o. o. w Żarówkach

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA ATM S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU (sporządzony w tys. PLN) 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU DO RADY NADZORCZEJ, OBECNYCH AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów

Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdanie finansowe Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. w Kartoszynie na dzień 31.12.2013 roku sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Spis treści I. Jednostkowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r.

RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU. Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU Wrocław, 13 sierpnia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Informacje o spółce... 4 1. Wstęp... 4 2. Dane teleadresowe... 5 3. Powstanie spółki... 5 II. Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku

Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Sprawozdanie finansowe spo łki APIS Spo łka Akcyjna z siedziba w Warszawie za rok kończa cy się dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, 31 stycznia 2013 roku 1 APIS SA Sprawozdanie finansowe za rok kończący

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259)

Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacje zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259) Informacja dodatkowa, przedstawiająca zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04

Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Prowadzenie ksiąg rachunkowych 341[02].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport roczny za rok 2013

Jednostkowy raport roczny za rok 2013 Jednostkowy raport roczny za rok 2013 zawierający: - Pismo Prezesa Zarządu - Wybrane jednostkowe dane finansowe przeliczone na euro - Roczne sprawozdanie finansowe Virtual Vision S.A. - Sprawozdanie Zarządu

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO ZA I KWARTAŁ 2014 ROKU SPIS TREŚCI 1. Skonsolidowane Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Za I Kwartał 2014 Roku... 4 1.1. Skonsolidowany bilans...

Bardziej szczegółowo