Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy WF-Mag Mobile 2 Warszawa 2013

2 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych w niniejszej instrukcji. Informacje dotyczące ostatnich modyfikacji, których ze względu na długość cyklu wydawniczego nie uwzględniono w instrukcji, użytkownik może znaleźć, po zainstalowaniu programów, w pomocy programu dostępnej po wciśnięciu klawisza [F1]. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, optyczne, magneto-optyczne lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Producent programów i wydawca podręcznika: Asseco Business Solutions SA, Oddział w Warszawie ul. Adama Branickiego 13, Warszawa Copyright 2013 Asseco Business Solutions SA Asseco WAPRO Centrala Dział Sprzedaży Dział Aktywacji Pomoc techniczna (serwis)

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 13 ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE Programy Asseco WAPRO Organizacja programów Technologia klient-serwer Zabezpieczenie dostępu do danych Rodzina produktów MS SQL Server Elastyczna organizacja danych Bazy danych Aplikacje Firmy Podsumowując Zalecana konfiguracja sprzętowa Instalacja jednostanowiskowa Instalacja wielostanowiskowa ROZDZIAŁ 2. INSTALACJA PROGRAMÓW Kreator instalacji systemu Asseco WAPRO Etapy instalacji systemu Asseco WAPRO Instalacja z płyty instalacyjnej Asseco WAPRO Konfigurowanie Microsoft SQL Server Połączenie aplikacji z Microsoft SQL Server ROZDZIAŁ 3. ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH Administrowanie bazami danych Logowanie Zakładka Licencja Utworzenie licencji Wprowadzenie kodu aktywacyjnego Zakładka Bazy danych Tworzenie nowej bazy danych Doinstaluj struktury programu Aktualizuj do wersji Ustaw bazę domyślną dla programu Pokaż programy i wersje struktur Wyłącz tryb demonstracyjny Usuń bazę Odśwież informację o bazach Zakładka Zaawansowane Administracja serwerem Podaj właściwości serwera Zmień hasło administratora serwera SQL (sa) Administracja bazami danych Podaj właściwości bazy

4 Kompaktuj bazę danych Konta użytkowników programu Zmień nazwę bazy danych Archiwizuj bazę danych Defragmentuj bazę Pobieranie nowych wersji programu Zakładka Połączenia Archiwizowanie baz danych Archiwizator baz danych tryb archiwizacji Zakładka Konfiguracja Zakładka Archiwizacja Archiwizator baz danych tryb dearchiwizacji ROZDZIAŁ 4. OGÓLNE ZASADY PRACY Z PROGRAMAMI Interfejs programów Menu główne i pasek narzędzi Obsługa okien Okno główne programu Okna dialogowe Okna wprowadzania danych (formatki danych) Okna przeglądania danych (arkusze danych) Sortowanie danych w arkuszu Wyszukiwanie pozycji w arkuszu Wyszukiwanie intuicyjne Filtrowanie zawartości arkusza Paski narzędzi okien przeglądania danych Menu kontekstowe okna prawy przycisk myszy Operacje grupowe Przeniesienie danych z okna do programu MS Excel Raportowanie Raporty wbudowane Okno parametrów wydruku Podgląd wydruku Przesyłanie wydruków pocztą elektroniczną Warianty wydruków System pomocy ROZDZIAŁ 5. PRACA Z WF-MAG DLA WINDOWS Przed uruchomieniem programu Dostęp do danych Ustawienia w głównym oknie programu Okna przeglądarek, dziedziczenie ustawień Jak uruchomić program? Pierwsze uruchomienie programu Przygotowanie programu do pracy Założenie firmy Założenie nowego konta administratora systemu oraz innych użytkowników System uprawnień użytkowników programu Tworzenie systemu magazynów, zakładanie kategorii asortymentowych

5 3.5 Polityka cenowa w programie WF-Mag dla Windows Kartoteka dostępnych w programie rubryk cenowych Definiowanie kategorii asortymentowych w magazynach Zanim zaprojektujesz własną strukturę kategorii asortymentowych Definiowanie kategorii asortymentowych Parametry konfiguracyjne programu Parametry konfiguracyjne firmy Parametry konfiguracyjne użytkownika Kasy / Rachunki bankowe firmy Kasy Banki Rachunki bankowe firmy Numeracja dokumentów Bilans otwarcia Standardowe operacje Dodanie pierwszej pozycji asortymentowej Dodanie pierwszego kontrahenta do kartoteki Wystawianie dokumentów handlowych Pierwsza faktura zakupu Pierwsza faktura sprzedaży Dokumenty magazynowe Dokumenty finansowe Wyciągi bankowe / raporty kasowe Platforma e-commerce dla WF-Mag dla Windows Mobilna usługa analityczna ibusiness WAPRO ROZDZIAŁ 6. PRACA Z WF-FAKIR DLA WINDOWS Rozpoczęcie pracy z programem Zakładanie nowej firmy Zakładka Podstawowe Zakładka z danymi adresowymi Zakładka Rachunki bankowe Zakładka Urzędy Skarbowe Zakładanie roku Określenie typu rachunku kosztów Ustawienie parametrów startowych pracy użytkownika Definiowanie podstawowych parametrów pracy firmy Zalecane definicje dodatkowe Definiowanie planu kont Zakładanie słowników użytkownika Definiowanie nagłówków słowników użytkownika Definicja filtru słownika Edycja pozycji słownika Zasady definiowania kont Definiowanie konta syntetycznego Definiowanie kont analitycznych Kopiowanie struktury kont Predefiniowane słowniki Definiowanie użytkowników i uprawnień Grupy i użytkownicy

6 Uprawnienia Parametry pracy użytkownika Tabele kursów walut Tabele odsetek Bilans otwarcia Wyświetlanie danych w oknie Bilans otwarcia Zakładka Zapisy Zakładka Podsumowanie Wprowadzanie danych do bilansu otwarcia Ręczne wprowadzenie pozycji do bilansu otwarcia Wprowadzanie danych na konta kartotekowe Wprowadzanie rozrachunków do bilansu otwarcia Wprowadzanie danych do rejestrów VAT w bilansie otwarcia Tworzenie bilansu otwarcia na podstawie danych z programu WF-Mag Import bilansu otwarcia z plików tekstowych Praca z dokumentami Okno Rejestrowanie dokumentów Wprowadzanie dokumentów Wprowadzanie nagłówka dokumentu Wprowadzenie pozycji dokumentu złotówkowego Wprowadzenie pozycji dokumentu walutowego Wprowadzanie informacji o rozrachunku Rozliczanie rozrachunków podczas rejestracji dokumentu Wprowadzanie zapisów do rejestru VAT Przeglądanie dokumentów Zatwierdzanie dokumentów Księga główna Przeglądanie dekretów (wg kont lub okresów) Raport z konta Przeksięgowania Plany przeksięgowań Zestawienia z księgi głównej Podatek dochodowy Obliczenie podatku dla osób prawnych (dawny CIT-2) Obliczenie podatku dla osób fizycznych (dawny PIT-5) Korekta kosztów uzyskania przychodów dla nierozliczonych transakcji zakupu zg. z art. 15b ustawy o podatku od osób prawnych Ewidencja VAT Przeglądanie danych w rejestrach VAT Zapisy z nieokreślonym okresem VAT Zestawienia z rejestrów VAT Rejestr VAT a Mały Podatnik Deklaracja VAT Deklaracja VAT-UE Korekta należnego i naliczonego podatku VAT zgodnie z art. 89 ustawy o VAT Moduł Rozrachunków Przeglądanie rozrachunków Rozliczanie rozrachunków Rozliczanie ręczne Rozliczanie automatyczne Zestawienia i monity

7 7.4. Drukowanie i ewidencja przelewów Przelewy elektroniczne Definiowanie podstawowych sprawozdań Definiowanie raportów użytkownika Definiowanie nagłówka raportu Definiowanie pozycji raportu Definiowanie formuł Wywoływanie raportów użytkownika Automatyzacja procesu rejestracji danych Szablony dekretacji Automaty VAT Definiowanie przykładowego automatu VAT Przykład zastosowania automatu VAT podczas rejestrowania dokumentu Import dokumentów z innych systemów (Magik II) Definiowanie źródeł danych Współpraca z programem WF-Mag Definiowanie typowego schematu księgowania Import dokumentów z programu WF-Mag na wspólnej bazie Import dokumentów z programu WF-Mag na rozłącznej bazie Współpraca z innymi programami ROZDZIAŁ 7. PRACA Z WF-KAPER DLA WINDOWS Wstęp Rozpoczęcie pracy z programem Utworzenie udziałowca Utworzenie firmy Podłączenie firmy założonej przez inną aplikację Przyporządkowanie udziałowców do firmy Księga przychodów i rozchodów Przeglądanie danych Przyciski i klawisze funkcyjne Filtry Księgowanie danych Zakładka Podstawowe Zakładka Kwoty w VAT Zakładka Rejestr VAT Zakładka Kolumny Zakładka Klasyfikacje Zakładka Płatności Noty korygujące Formularze zgłoszeniowe, deklaracje podatkowe Informacje ogólne Tworzenie deklaracji Dane uzupełniające deklaracji i formularzy Komunikaty deklaracji i formularzy obliczeniowych podatków Obliczanie deklaracji Deklaracja właściwa wysłana do urzędu skarbowego e-deklaracje Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych Liniowa skala podatkowa

8 6. Obliczanie deklaracji Dane wynikające z ewidencji księgowej Dane uzupełniające Dodanie nowego odliczenia Deklaracje roczne PIT-36 i PIT-36L Wypełnianie deklaracji ze współmałżonkiem Rozliczanie podatku VAT Sposoby rozliczenia podatku VAT Faktura oznaczona opisem metoda kasowa Rozliczenie podatku metodą kasową Tworzenie i konfiguracja rejestrów VAT Wprowadzanie danych do rejestrów VAT Zakładka Podstawowe Zakładka VAT Przeglądanie rejestrów VAT Deklaracje VAT Dokumenty finansowe Przeglądanie dokumentów finansowych Ręczne tworzenie dokumentów finansowych Zakładka Główne Zakładka Formularz podatkowy Zakładka Rozrachunki Automatyczne przelewy do deklaracji podatkowych Drukowanie dokumentów finansowych Ewidencja ryczałtowa Przeglądanie zapisów Księgowanie dokumentów Zakładka Podstawowe Pozostałe zakładki Deklaracja PIT Ewidencja przychodów i rozchodów dla najmu Przeglądanie zapisów Księgowanie dokumentów Rozliczenia ZUS udziałowców Konfiguracja wstępna Reguły wybierania sposobu rozliczania ZUS oraz danych Płatnika dla udziałowców ROZDZIAŁ 8. PRACA Z WF-GANG DLA WINDOWS Pierwsze uruchomienie programu Nowa baza danych rejestrowana na serwerze SQL Opcja Instalacja nowej wersji systemu Opcja Import danych z systemu WF-GANG dla DOS Instalowanie struktur programu w istniejącej bazie danych Opcja Instalacja nowej wersji systemu Opcja Import danych z systemu WF-GANG dla DOS Przygotowanie do obsługi firmy Struktura organizacyjna firmy Tworzenie struktury organizacyjnej Usunięcie jednostki organizacyjnej

9 2.2. Przygotowanie do obsługi pracowników Obsługa list płac Drukowanie listy Rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS Konfiguracja systemu WF-GANG Ustawienia i parametry firmy Ustawienia użytkownika Ustawienia numeracji Ustawienia drukarek Użytkownicy i uprawnienia Użytkownicy Uprawnienia Uwagi końcowe ROZDZIAŁ 9. PRACA Z WF-BEST DLA WINDOWS Wstęp Rozpoczęcie pracy z programem Definiowanie firmy Definiowanie podstawowych danych firmy Ustawienia konfiguracyjne firmy Definiowanie sposobu numeracji dokumentów Kartoteki specyficzne dla programu WF-bEST Klasyfikacja środków trwałych Miejsca użytkowania Stanowiska kosztowe Zarządzanie elementami majątku trwałego Przeglądanie kartoteki środków trwałych Kartoteka składnika majątku trwałego Dane wspólne dla wszystkich zakładek Zakładka Podstawowe Zakładka Amortyzacja bilansowa Zakładka Amortyzacja podatkowa Zakładka Księgowanie Zakładka Plan amortyzacji Zakładka Amortyzacja Zakładka Operacje Zakładka Dokumenty Zakładka Dodatkowe Zakładka Historia Składniki środka trwałego Operacje na składnikach majątku trwałego Amortyzacja Naliczanie planu amortyzacji Przyjęcie do użytkowania Ulepszenie składnika Sprzedaż składnika Częściowa sprzedaż składnika Likwidacja składnika Częściowa likwidacja składnika Przekazanie składnika

10 5.10. Zmiana miejsca użytkowania Przeszacowanie składnika Korekta planu amortyzacji Korekta amortyzacji Zmiana osoby odpowiedzialnej Zmiana parametrów amortyzacji Ewidencja wyposażenia Pozostałe ewidencje Ewidencja operacji Rejestry/Noty księgowe Amortyzacja Naliczenie amortyzacji Naliczenie amortyzacji dla wielu miesięcy Praca z dokumentami Dokumenty systemu Dokumenty zakupu Zakładka Pozycje dokumentu Informacje nagłówkowe Współpraca z programami zewnętrznymi Konfiguracja dekretowania Wzorce księgowania Współpraca z programem WF-FaKir Praca na współużytkowanej bazie danych Praca na bazach rozłącznych Eksport danych do pliku (inne eksport danych do pliku) Import danych z pliku (inne import danych z pliku) Eksport danych do programu MS Excel ROZDZIAŁ 10. PRACA Z WF-ANALIZY Wstęp Rozpoczęcie pracy z programem Okno główne programu Filtrowanie raportów w oknie głównym Przyciski poleceń w oknie głównym Pobieranie analiz predefiniowanych Definiowanie sprawozdań Definiowanie raportów Definiowanie wymiarów Definiowanie poziomów analizy Definiowanie miar Przykład definiowania raportu Analiza danych Wybrane możliwości analizy danych przykłady Zmiana poziomu szczegółowości analizy Filtrowanie zakresu prezentowanych danych Filtrowanie zakresu prezentowanych danych wg innych wymiarów niż prezentowane Zmiana wymiarów wg których analizujemy dane Zmiana sposobu prezentacji danych poprzez przemieszczanie wymiarów pomiędzy obszarami wiersza i kolumny

11 Dodawanie kolejnych miar Odświeżanie danych Uwagi końcowe ROZDZIAŁ 11. PRACA Z WF-MAG MOBILE Wstęp Przykładowe funkcjonalności Korzyści z użytkowania programu

12

13 Wstęp Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla nowych użytkowników systemów zarządzania Asseco WAPRO oraz dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat jego możliwości. Pierwsza część instrukcji poświęcona jest ogólnym informacjom związanym z organizacją systemu, jego możliwościami i sposobem przechowywania danych przez poszczególne aplikacje wchodzące w jego skład. W tej części znajdują się również dokładne instrukcje związane z procesem instalacji całego systemu, zarządzaniem bazami danych. W dalszej części opisaliśmy ogólne zasady pracy z programami, które są wspólne dla wszystkich aplikacji. Druga część podręcznika składa się z opisów poszczególnych aplikacji. W tej części zawarliśmy podstawowe informacje na temat każdej z nich, które powinny pozwolić Państwu szybko rozpocząć pracę z programami. Te kilkudziesięciostronicowe opisy zawierają podstawowe zasady obowiązujące w programach, instrukcje związane z ich pierwszym uruchomieniem a także krótkie opisy typowych operacji wykonywanych w tych aplikacjach.! Bardziej szczegółowe informacje na temat każdej aplikacji znajdują się w opcji Pomoc, dostępnej w każdym z programów, uruchamianej klawiszem [F1]. 13

14

15 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE 15

16 Rozdział 1. Informacje ogólne 1. Program Asseco Wapro Programy Asseco WAPRO to komplet aplikacji do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami wspierających pracę praktycznie wszystkich działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr i płac oraz pracowników mobilnych, a także kadry zarządzającej poprzez wykorzystanie modułów analizujących pracę przedsiębiorstwa. Kompleksowe i uniwersalne oprogramowanie Asseco WAPRO można wykorzystać w każdej branży. Aplikacje pracują w architekturze klient-serwer, współpracują ze sobą, cechuje je prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa. W skład systemu do zarządzania firmami wchodzą następujące produkty: Sprzedaż i magazyn WF-Mag Finanse i księgowość WF-FaKir Księga podatkowa i ryczałt WF-KaPeR Ewidencja środków trwałych i amortyzacji WF-bEST Kadry i płace WF-GANG Analizy wielowymiarowe WF-Analizy Mobilna firma WF-Mag Mobile II Platforma e-commerce abstore Mobilna aplikacja menadżerska ibusiness WAPRO Marka WAPRO istnieje na polskim rynku od 1994 roku. Przez 13 lat oprogramowanie znajdowało się w ofercie firmy WA-PRO. W czerwcu 2007 roku nastąpiło połączenie spółki WA-PRO Sp. z o.o. z Asseco Business Solutions SA, czego wynikiem było pojawienie się na rynku marki Asseco WAPRO. Systemy Asseco WAPRO dostępne są w trzech liniach produktowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę od linii Asseco WAPRO START można, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy rozbudowanej linii PRESTIŻ, dodatkowo wyposażonej w moduły analityczne. Użytkownicy programu WF-Mag mogą ponadto skorzystać z wariantu PRESTIŻ PLUS pozwalającego na dowolną rozbudowę systemu poprzez dodawanie do niego własnych struktur danych, procedur i raportów, co pozwala dostosować program do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Tak skonstruowana oferta pozwala łatwo dobrać i dostosować oprogramowanie do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. W ofercie Asseco WAPRO znajdują się także specjalistyczne linie: Asseco WAPRO BIURO dedykowana dla biur rachunkowych Asseco WAPRO BUDŻET przeznaczona dla sektora finansów publicznych Asseco WAPRO MOBILE przewidziana, jako rozszerzenie produktu WF-Mag, dla firm posiadających przedstawicieli handlowych pracujących w terenie Firmy korzystające z oprogramowania Asseco WAPRO mogą korzystać ze wsparcia technicznego serwisu, szkoleń oraz wdrożeń. Nasze systemy i usługi dostępne są w siedzibie Oddziału Warszawskiego Asseco WAPRO a także na terenie całego kraju poprzez sieć około pięciuset Partnerów Handlowych. 16

17 Rozdział 1. Informacje ogólne 2. Organizacja programów 2.1. Technologia klient-serwer Aplikacje do zarządzania małymi i średnimi firmami Asseco WAPRO zaprojektowane są w tzw. technologii klient serwer, co oznacza, że system składa się z dwóch zasadniczych elementów (warstw): SQL Serwera z bazami danych aplikacji. Server SQL jest to program komputerowy przeznaczony do obsługi i zarządzania bazami danych, w których aplikacje użytkowe przechowują swoje dane. Może on być zainstalowany w zależności od potrzeb i wymagań użytkowników, na jednym z komputerów lokalnej sieci komputerowej, na którym zainstalowana jest również jedna lub kilka aplikacji lub też na specjalnym, przeznaczonym do tego celu komputerze. Aplikacji użytkowych (WF-Mag dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-GANG dla Windows i innych) zainstalowanych na komputerach użytkowników. Każda aplikacja musi być połączona z bazą danych, w której utworzone są struktury danych umożliwiające przechowywanie danych wymaganych przez aplikację. Baza danych może być wspólna dla kilku aplikacji użytkowych (zalecane) lub też każda z aplikacji może pracować z osobną bazą danych. W zależności od tego, wymiana danych między nimi może następować bezpośrednio lub poprzez dodatkowe pliki wymiany. Technologia klient serwer zapewnia: Łatwe skalowanie systemu od skonfigurowania na pojedynczym komputerze, poprzez pracę w lokalnej sieci aż do możliwości wykorzystania Internetu do pracy wielodziałowej w rozproszonych lokalizacjach; Wysoką wydajność i bezpieczeństwo danych dzięki obsłudze baz danych przez specjalistyczny, niezależny od aplikacji użytkowych program; W aplikacjach Asseco WAPRO, wszystkie dane zapisywane są w bazie danych, zarówno dane operacyjne aplikacji, jak i tak zwane meta dane, czyli na przykład dane konfiguracyjne systemu, ustawień konfiguracyjnych kont użytkowników i temu podobne. 17

18 Rozdział 1. Informacje ogólne Aplikacje zaprojektowane w ten sposób mają dwie ważne zalety. Zapewniają: Bezpieczeństwo danych wystarczy dbać o jedną bazę danych, regularnie przeprowadzać czynności konserwacyjne, archiwizować ją a archiwa przechowywać na co najmniej dwóch niezależnych nośnikach, aby zabezpieczyć się przed możliwością utraty danych; Łatwość odtwarzania środowiska pracy firmy w przypadku jakiejkolwiek awarii systemu, wymiany komputerów lub innych awaryjnych sytuacji wymagających odtworzenia systemu komputerowego, wystarczy posiadać aktualne archiwum bazy danych, aby natychmiast odtworzyć cały system i rozpocząć pracę na nowo. Po zainstalowaniu aplikacji na komputerach operatorów i podłączeniu ich do odtworzonej bazy danych system jest gotowy do pracy, bez konieczności konfiguracji czegokolwiek poza serwerem SQL Zabezpieczenie dostępu do danych Z pojęciem technologii klient serwer bezpośrednio wiąże się pojęcie zabezpieczenia dostępu do danych. Jak już wspomnieliśmy, wszystkie dane aplikacji gromadzone są w bazach danych, które są zarządzane i obsługiwane przez serwer baz danych. Oba programy, aplikacja użytkowa oraz serwer umożliwiają uprawnionym użytkownikom dostęp do danych zgromadzonych w bazie. Aby zabezpieczyć je przed dostępem nieuprawnionych osób zarówno serwer baz danych jak i użytkowa aplikacja posiadają własne systemy weryfikacji uprawnień użytkowników. Ze względu na to, że w dalszej części podręcznika często w treści będą pojawiać się opisy logowania użytkowników, dla usystematyzowania podkreślamy, że podczas łączenia się do bazy danych i logowania: Aplikacji narzędziowych systemów Asseco WAPRO jak Administrator baz danych, Konfigurator SQL i innych, należy stosować system uwierzytelniania serwera SQL. Konto administratora serwera baz danych ( sa ) zostanie utworzone w trakcie jego instalacji. Jeśli instalacja odbywa się z oryginalnej płyty instalacyjnej, hasło domyślne dla konta sa to Wapro3000 ; Aplikacji użytkowych jak WF-Mag i innych, należy stosować system uwierzytelniania aplikacji Asseco WAPRO. Konto pierwszego użytkownika o nazwie Admin (z pustym hasłem) zostanie założone podczas instalacji aplikacji, następni użytkownicy zostaną założeni przez administratora systemu Rodzina produktów MS SQL Server Aplikacje do zarządzania małymi i średnimi firmami Asseco WAPRO wykorzystują, jako platformę bazodanową produkty firmy Microsoft: Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2008 lub 2008 R2 Microsoft SQL Server Dostępnych jest wiele wersji tych produktów różniących się funkcjonalnością jak również wydajnością. Dzielą się one na trzy podstawowe rodziny: Wersja Enterprise to kompleksowa platforma baz danych obsługująca hurtownie danych dużych przedsiębiorstw. Produkty w tej wersji przeznaczone są do uruchomienia na dedykowanych komputerach serwerach; 18

19 Rozdział 1. Informacje ogólne Wersja Standard to kompletna platforma do zarządzania danymi i analizy biznesowej danych małych i średnich firm lub działów dużych przedsiębiorstw. Produkty w tej wersji przeznaczone są do uruchomienia na dedykowanych komputerach serwerach; Wersje specjalne a wśród nich interesująca nas wersja Express jest to darmowa, w pełni funkcjonalna wersja produktu. W większości przypadków jest ona wystarczająca do obsługi kilkustanowiskowych systemów w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych firmach, w początkowych etapach ich rozwoju. Przeznaczona jest do instalacji na komputerach osobistych i na małych serwerach. Przed wyborem odpowiedniej wersji produktu dla swojej firmy, prosimy dokładnie zapoznać się z pełną specyfikacją wyżej opisanych wersji Microsoft SQL Server a w szczególności z ich ograniczeniami. Bardzo ważne jest to w przypadku wersji Express. Szczegółowe informacje na temat każdej wersji oraz ich porównania znajdują się na stronach producenta: 2.3 Elastyczna organizacja danych W zależności od potrzeb, dane w systemie Asseco WAPRO można dzielić pomiędzy bazy danych, w których są przechowywane lub przeciwnie, łączyć dane wszystkich aplikacji oraz dane wszystkich zarejestrowanych w systemie firm w jednej bazie danych. W tym punkcie opiszemy oba aspekty organizacji danych. Poniżej omówimy możliwości, jakie system oferuje w tym zakresie. Wszystkie aplikacje Asseco WAPRO zorganizowane są w ten sam sposób. Dane każdej aplikacji przechowywane są na platformie bazodanowej Microsoft SQL Server w pliku bazy danych. Baza danych może być wspólna dla kilku aplikacji; Aplikacje Asseco WAPRO zainstalowane są na indywidualnych komputerach (stacjach roboczych) użytkowników lub na serwerze usług terminalowych. Aplikacje nie zawierają żadnych danych. Przeznaczone są wyłącznie do obsługi logiki biznesowej oraz udostępniają interfejs umożliwiający operatorom pracę. W najprostszym przypadku, do pracy jednej aplikacji, potrzebna jest sama aplikacja, która musi być połączona z serwerem SQL z zainstalowaną na nim bazą danych programu. Ze względu na to, że systemy Asseco WAPRO umożliwiają bardzo elastyczne przystosowanie ich do wymagań praktycznie każdej firmy, poniżej omówimy kilka podstawowych pojęć i informacji, które mogą być pomocne w zaprojektowaniu własnego, najbardziej bezpiecznego, efektywnego i wydajnego systemu do zarządzania firmą Bazy danych Aby możliwa była praca dowolnej aplikacji Asseco WAPRO, musi ona być połączona z bazą danych zawierającą struktury aplikacji (tabele, procedury i inne) do przechowywania jej danych i wykonywania na nich operacji. Z upływem czasu, te struktury (tabele) wypełniane są danymi wprowadzanymi przez operatorów poprzez interfejs programu. Każdy Microsoft SQL Server może zarządzać pracą dowolnej ilości baz danych. Co oznacza, że każda aplikacja, jeżeli wariant na to zezwala, może zarejestrować na serwerze dowolną ilość baz danych. 19

20 Rozdział 1. Informacje ogólne Aplikacje Każda aplikacja Asseco WAPRO, jeżeli wariant programu na to zezwala, może pracować z dowolną bazą danych zawierającą jej struktury, zarejestrowaną na dowolnym MS SQL Server dostępnym w sieci. Aby pracować z danymi znajdującymi się w bazie, podczas logowania do aplikacji wystarczy wskazać nazwę serwera SQL oraz nazwę jednej z baz danych na nim zarejestrowanych. Każda aplikacja Asseco WAPRO, jak już wyżej wspomnieliśmy, może zarejestrować w Microsoft SQL Serwer dowolną ilość baz danych ze swoimi strukturami danych, ale może również zainstalować swoje struktury danych w już istniejącej bazie danych zarejestrowanej przez inną aplikację Asseco WAPRO. Z powyższego wynika, że każda aplikacja Asseco WAPRO może przechowywać swoje dane w: indywidualnej dla aplikacji bazie danych lub wszystkie aplikacje Asseco WAPRO mogą przechowywać swoje dane w jednej, wspólnej bazie danych. Przy tego typu organizacji systemu, wszystkie struktury wspólne programów są dostępne równocześnie we wszystkich aplikacjach, co zmniejsza nakład pracy na wprowadzanie danych do systemu, ułatwia i przyśpiesza dostęp do nich oraz ich wymianę (np. kartoteka kontrahentów, czy pracowników); Wyjątkowo, program WF-Mag dla Windows może zawierać dane jednej firmy podzielone pomiędzy kilka baz danych. Wynika to z konieczności dostosowania aplikacji do sposobu działania firmy i możliwości technicznych obsługiwanej firmy. Na przykład niezależnie działające oddziały, filie, sklepy. W tym przypadku wymiana danych może odbywać się na drodze wymiany plików Firmy Każda aplikacja Asseco WAPRO, jeżeli wariant programu na to pozwala, może zarejestrować w bazie danych dowolną ilość firm. W związku z tym użytkownicy, którzy pracują z kilkoma firmami, w zależności od potrzeb mogą dla każdej firmy założyć oddzielną bazę danych lub wszystkie firmy zarejestrować w jednej bazie danych. Wybór rodzaju organizacji zależy tylko i wyłącznie od potrzeb i ergonomii pracy Podsumowując Jak wynika z powyższego opisu, dane zarejestrowanych w systemie firm mogą być zorganizowane w dowolny sposób, poniżej przedstawiamy kilka możliwych wariantów: Każda aplikacja może utworzyć dla każdej zarejestrowanej firmy oddzielną bazę danych. Tzn. dla każdej firmy, na serwerze baz danych, znajduje się wiele baz danych, każda zarządzana przez jedną aplikację; Wszystkie aplikacje wchodzące w skład systemu do zarządzania firmami mogą mieć utworzoną dla każdej zarejestrowanej firmy jedną, zintegrowana bazę danych. Tzn. na serwerze baz danych, dla każdej zarejestrowanej firmy, utworzona jest jedna baza danych ze strukturami wspólnymi wszystkich aplikacji; Cały system do zarządzania firmami Asseco WAPRO pracuje na jednej zintegrowanej bazie danych, w której zarejestrowane są wszystkie wprowadzone przez użytkownika firmy; 20

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84

VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI. wersje. Windows/dbf 3.84 1 VATowiec INSTRUKCJA OBSŁUGI wersje Windows/dbf 3.84 Copyright by Piotr Kowaluk Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest chroniona prawami autorskimi. Spis treści WSTĘP... 3 INSTALACJA...

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace

Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Moduł Płace i Kadry Moduł Płace i Kadry Plus CDN XL Kadry i Płace Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia

Bardziej szczegółowo