Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA"

Transkrypt

1 ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy WF-Mag Mobile 2 Warszawa 2013

2 Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nieujętych w niniejszej instrukcji. Informacje dotyczące ostatnich modyfikacji, których ze względu na długość cyklu wydawniczego nie uwzględniono w instrukcji, użytkownik może znaleźć, po zainstalowaniu programów, w pomocy programu dostępnej po wciśnięciu klawisza [F1]. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej pracy nie może być powielana, czy rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny) włącznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na nośniki magnetyczne, optyczne, magneto-optyczne lub przy użyciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy. Producent programów i wydawca podręcznika: Asseco Business Solutions SA, Oddział w Warszawie ul. Adama Branickiego 13, Warszawa Copyright 2013 Asseco Business Solutions SA Asseco WAPRO Centrala Dział Sprzedaży Dział Aktywacji Pomoc techniczna (serwis)

3 SPIS TREŚCI WSTĘP 13 ROZDZIAŁ 1. INFORMACJE OGÓLNE Programy Asseco WAPRO Organizacja programów Technologia klient-serwer Zabezpieczenie dostępu do danych Rodzina produktów MS SQL Server Elastyczna organizacja danych Bazy danych Aplikacje Firmy Podsumowując Zalecana konfiguracja sprzętowa Instalacja jednostanowiskowa Instalacja wielostanowiskowa ROZDZIAŁ 2. INSTALACJA PROGRAMÓW Kreator instalacji systemu Asseco WAPRO Etapy instalacji systemu Asseco WAPRO Instalacja z płyty instalacyjnej Asseco WAPRO Konfigurowanie Microsoft SQL Server Połączenie aplikacji z Microsoft SQL Server ROZDZIAŁ 3. ZARZĄDZANIE BAZAMI DANYCH Administrowanie bazami danych Logowanie Zakładka Licencja Utworzenie licencji Wprowadzenie kodu aktywacyjnego Zakładka Bazy danych Tworzenie nowej bazy danych Doinstaluj struktury programu Aktualizuj do wersji Ustaw bazę domyślną dla programu Pokaż programy i wersje struktur Wyłącz tryb demonstracyjny Usuń bazę Odśwież informację o bazach Zakładka Zaawansowane Administracja serwerem Podaj właściwości serwera Zmień hasło administratora serwera SQL (sa) Administracja bazami danych Podaj właściwości bazy

4 Kompaktuj bazę danych Konta użytkowników programu Zmień nazwę bazy danych Archiwizuj bazę danych Defragmentuj bazę Pobieranie nowych wersji programu Zakładka Połączenia Archiwizowanie baz danych Archiwizator baz danych tryb archiwizacji Zakładka Konfiguracja Zakładka Archiwizacja Archiwizator baz danych tryb dearchiwizacji ROZDZIAŁ 4. OGÓLNE ZASADY PRACY Z PROGRAMAMI Interfejs programów Menu główne i pasek narzędzi Obsługa okien Okno główne programu Okna dialogowe Okna wprowadzania danych (formatki danych) Okna przeglądania danych (arkusze danych) Sortowanie danych w arkuszu Wyszukiwanie pozycji w arkuszu Wyszukiwanie intuicyjne Filtrowanie zawartości arkusza Paski narzędzi okien przeglądania danych Menu kontekstowe okna prawy przycisk myszy Operacje grupowe Przeniesienie danych z okna do programu MS Excel Raportowanie Raporty wbudowane Okno parametrów wydruku Podgląd wydruku Przesyłanie wydruków pocztą elektroniczną Warianty wydruków System pomocy ROZDZIAŁ 5. PRACA Z WF-MAG DLA WINDOWS Przed uruchomieniem programu Dostęp do danych Ustawienia w głównym oknie programu Okna przeglądarek, dziedziczenie ustawień Jak uruchomić program? Pierwsze uruchomienie programu Przygotowanie programu do pracy Założenie firmy Założenie nowego konta administratora systemu oraz innych użytkowników System uprawnień użytkowników programu Tworzenie systemu magazynów, zakładanie kategorii asortymentowych

5 3.5 Polityka cenowa w programie WF-Mag dla Windows Kartoteka dostępnych w programie rubryk cenowych Definiowanie kategorii asortymentowych w magazynach Zanim zaprojektujesz własną strukturę kategorii asortymentowych Definiowanie kategorii asortymentowych Parametry konfiguracyjne programu Parametry konfiguracyjne firmy Parametry konfiguracyjne użytkownika Kasy / Rachunki bankowe firmy Kasy Banki Rachunki bankowe firmy Numeracja dokumentów Bilans otwarcia Standardowe operacje Dodanie pierwszej pozycji asortymentowej Dodanie pierwszego kontrahenta do kartoteki Wystawianie dokumentów handlowych Pierwsza faktura zakupu Pierwsza faktura sprzedaży Dokumenty magazynowe Dokumenty finansowe Wyciągi bankowe / raporty kasowe Platforma e-commerce dla WF-Mag dla Windows Mobilna usługa analityczna ibusiness WAPRO ROZDZIAŁ 6. PRACA Z WF-FAKIR DLA WINDOWS Rozpoczęcie pracy z programem Zakładanie nowej firmy Zakładka Podstawowe Zakładka z danymi adresowymi Zakładka Rachunki bankowe Zakładka Urzędy Skarbowe Zakładanie roku Określenie typu rachunku kosztów Ustawienie parametrów startowych pracy użytkownika Definiowanie podstawowych parametrów pracy firmy Zalecane definicje dodatkowe Definiowanie planu kont Zakładanie słowników użytkownika Definiowanie nagłówków słowników użytkownika Definicja filtru słownika Edycja pozycji słownika Zasady definiowania kont Definiowanie konta syntetycznego Definiowanie kont analitycznych Kopiowanie struktury kont Predefiniowane słowniki Definiowanie użytkowników i uprawnień Grupy i użytkownicy

6 Uprawnienia Parametry pracy użytkownika Tabele kursów walut Tabele odsetek Bilans otwarcia Wyświetlanie danych w oknie Bilans otwarcia Zakładka Zapisy Zakładka Podsumowanie Wprowadzanie danych do bilansu otwarcia Ręczne wprowadzenie pozycji do bilansu otwarcia Wprowadzanie danych na konta kartotekowe Wprowadzanie rozrachunków do bilansu otwarcia Wprowadzanie danych do rejestrów VAT w bilansie otwarcia Tworzenie bilansu otwarcia na podstawie danych z programu WF-Mag Import bilansu otwarcia z plików tekstowych Praca z dokumentami Okno Rejestrowanie dokumentów Wprowadzanie dokumentów Wprowadzanie nagłówka dokumentu Wprowadzenie pozycji dokumentu złotówkowego Wprowadzenie pozycji dokumentu walutowego Wprowadzanie informacji o rozrachunku Rozliczanie rozrachunków podczas rejestracji dokumentu Wprowadzanie zapisów do rejestru VAT Przeglądanie dokumentów Zatwierdzanie dokumentów Księga główna Przeglądanie dekretów (wg kont lub okresów) Raport z konta Przeksięgowania Plany przeksięgowań Zestawienia z księgi głównej Podatek dochodowy Obliczenie podatku dla osób prawnych (dawny CIT-2) Obliczenie podatku dla osób fizycznych (dawny PIT-5) Korekta kosztów uzyskania przychodów dla nierozliczonych transakcji zakupu zg. z art. 15b ustawy o podatku od osób prawnych Ewidencja VAT Przeglądanie danych w rejestrach VAT Zapisy z nieokreślonym okresem VAT Zestawienia z rejestrów VAT Rejestr VAT a Mały Podatnik Deklaracja VAT Deklaracja VAT-UE Korekta należnego i naliczonego podatku VAT zgodnie z art. 89 ustawy o VAT Moduł Rozrachunków Przeglądanie rozrachunków Rozliczanie rozrachunków Rozliczanie ręczne Rozliczanie automatyczne Zestawienia i monity

7 7.4. Drukowanie i ewidencja przelewów Przelewy elektroniczne Definiowanie podstawowych sprawozdań Definiowanie raportów użytkownika Definiowanie nagłówka raportu Definiowanie pozycji raportu Definiowanie formuł Wywoływanie raportów użytkownika Automatyzacja procesu rejestracji danych Szablony dekretacji Automaty VAT Definiowanie przykładowego automatu VAT Przykład zastosowania automatu VAT podczas rejestrowania dokumentu Import dokumentów z innych systemów (Magik II) Definiowanie źródeł danych Współpraca z programem WF-Mag Definiowanie typowego schematu księgowania Import dokumentów z programu WF-Mag na wspólnej bazie Import dokumentów z programu WF-Mag na rozłącznej bazie Współpraca z innymi programami ROZDZIAŁ 7. PRACA Z WF-KAPER DLA WINDOWS Wstęp Rozpoczęcie pracy z programem Utworzenie udziałowca Utworzenie firmy Podłączenie firmy założonej przez inną aplikację Przyporządkowanie udziałowców do firmy Księga przychodów i rozchodów Przeglądanie danych Przyciski i klawisze funkcyjne Filtry Księgowanie danych Zakładka Podstawowe Zakładka Kwoty w VAT Zakładka Rejestr VAT Zakładka Kolumny Zakładka Klasyfikacje Zakładka Płatności Noty korygujące Formularze zgłoszeniowe, deklaracje podatkowe Informacje ogólne Tworzenie deklaracji Dane uzupełniające deklaracji i formularzy Komunikaty deklaracji i formularzy obliczeniowych podatków Obliczanie deklaracji Deklaracja właściwa wysłana do urzędu skarbowego e-deklaracje Rozliczanie podatku dochodowego na zasadach ogólnych Liniowa skala podatkowa

8 6. Obliczanie deklaracji Dane wynikające z ewidencji księgowej Dane uzupełniające Dodanie nowego odliczenia Deklaracje roczne PIT-36 i PIT-36L Wypełnianie deklaracji ze współmałżonkiem Rozliczanie podatku VAT Sposoby rozliczenia podatku VAT Faktura oznaczona opisem metoda kasowa Rozliczenie podatku metodą kasową Tworzenie i konfiguracja rejestrów VAT Wprowadzanie danych do rejestrów VAT Zakładka Podstawowe Zakładka VAT Przeglądanie rejestrów VAT Deklaracje VAT Dokumenty finansowe Przeglądanie dokumentów finansowych Ręczne tworzenie dokumentów finansowych Zakładka Główne Zakładka Formularz podatkowy Zakładka Rozrachunki Automatyczne przelewy do deklaracji podatkowych Drukowanie dokumentów finansowych Ewidencja ryczałtowa Przeglądanie zapisów Księgowanie dokumentów Zakładka Podstawowe Pozostałe zakładki Deklaracja PIT Ewidencja przychodów i rozchodów dla najmu Przeglądanie zapisów Księgowanie dokumentów Rozliczenia ZUS udziałowców Konfiguracja wstępna Reguły wybierania sposobu rozliczania ZUS oraz danych Płatnika dla udziałowców ROZDZIAŁ 8. PRACA Z WF-GANG DLA WINDOWS Pierwsze uruchomienie programu Nowa baza danych rejestrowana na serwerze SQL Opcja Instalacja nowej wersji systemu Opcja Import danych z systemu WF-GANG dla DOS Instalowanie struktur programu w istniejącej bazie danych Opcja Instalacja nowej wersji systemu Opcja Import danych z systemu WF-GANG dla DOS Przygotowanie do obsługi firmy Struktura organizacyjna firmy Tworzenie struktury organizacyjnej Usunięcie jednostki organizacyjnej

9 2.2. Przygotowanie do obsługi pracowników Obsługa list płac Drukowanie listy Rozliczenie z Urzędem Skarbowym i ZUS Konfiguracja systemu WF-GANG Ustawienia i parametry firmy Ustawienia użytkownika Ustawienia numeracji Ustawienia drukarek Użytkownicy i uprawnienia Użytkownicy Uprawnienia Uwagi końcowe ROZDZIAŁ 9. PRACA Z WF-BEST DLA WINDOWS Wstęp Rozpoczęcie pracy z programem Definiowanie firmy Definiowanie podstawowych danych firmy Ustawienia konfiguracyjne firmy Definiowanie sposobu numeracji dokumentów Kartoteki specyficzne dla programu WF-bEST Klasyfikacja środków trwałych Miejsca użytkowania Stanowiska kosztowe Zarządzanie elementami majątku trwałego Przeglądanie kartoteki środków trwałych Kartoteka składnika majątku trwałego Dane wspólne dla wszystkich zakładek Zakładka Podstawowe Zakładka Amortyzacja bilansowa Zakładka Amortyzacja podatkowa Zakładka Księgowanie Zakładka Plan amortyzacji Zakładka Amortyzacja Zakładka Operacje Zakładka Dokumenty Zakładka Dodatkowe Zakładka Historia Składniki środka trwałego Operacje na składnikach majątku trwałego Amortyzacja Naliczanie planu amortyzacji Przyjęcie do użytkowania Ulepszenie składnika Sprzedaż składnika Częściowa sprzedaż składnika Likwidacja składnika Częściowa likwidacja składnika Przekazanie składnika

10 5.10. Zmiana miejsca użytkowania Przeszacowanie składnika Korekta planu amortyzacji Korekta amortyzacji Zmiana osoby odpowiedzialnej Zmiana parametrów amortyzacji Ewidencja wyposażenia Pozostałe ewidencje Ewidencja operacji Rejestry/Noty księgowe Amortyzacja Naliczenie amortyzacji Naliczenie amortyzacji dla wielu miesięcy Praca z dokumentami Dokumenty systemu Dokumenty zakupu Zakładka Pozycje dokumentu Informacje nagłówkowe Współpraca z programami zewnętrznymi Konfiguracja dekretowania Wzorce księgowania Współpraca z programem WF-FaKir Praca na współużytkowanej bazie danych Praca na bazach rozłącznych Eksport danych do pliku (inne eksport danych do pliku) Import danych z pliku (inne import danych z pliku) Eksport danych do programu MS Excel ROZDZIAŁ 10. PRACA Z WF-ANALIZY Wstęp Rozpoczęcie pracy z programem Okno główne programu Filtrowanie raportów w oknie głównym Przyciski poleceń w oknie głównym Pobieranie analiz predefiniowanych Definiowanie sprawozdań Definiowanie raportów Definiowanie wymiarów Definiowanie poziomów analizy Definiowanie miar Przykład definiowania raportu Analiza danych Wybrane możliwości analizy danych przykłady Zmiana poziomu szczegółowości analizy Filtrowanie zakresu prezentowanych danych Filtrowanie zakresu prezentowanych danych wg innych wymiarów niż prezentowane Zmiana wymiarów wg których analizujemy dane Zmiana sposobu prezentacji danych poprzez przemieszczanie wymiarów pomiędzy obszarami wiersza i kolumny

11 Dodawanie kolejnych miar Odświeżanie danych Uwagi końcowe ROZDZIAŁ 11. PRACA Z WF-MAG MOBILE Wstęp Przykładowe funkcjonalności Korzyści z użytkowania programu

12

13 Wstęp Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla nowych użytkowników systemów zarządzania Asseco WAPRO oraz dla osób chcących pogłębić swoją wiedzę na temat jego możliwości. Pierwsza część instrukcji poświęcona jest ogólnym informacjom związanym z organizacją systemu, jego możliwościami i sposobem przechowywania danych przez poszczególne aplikacje wchodzące w jego skład. W tej części znajdują się również dokładne instrukcje związane z procesem instalacji całego systemu, zarządzaniem bazami danych. W dalszej części opisaliśmy ogólne zasady pracy z programami, które są wspólne dla wszystkich aplikacji. Druga część podręcznika składa się z opisów poszczególnych aplikacji. W tej części zawarliśmy podstawowe informacje na temat każdej z nich, które powinny pozwolić Państwu szybko rozpocząć pracę z programami. Te kilkudziesięciostronicowe opisy zawierają podstawowe zasady obowiązujące w programach, instrukcje związane z ich pierwszym uruchomieniem a także krótkie opisy typowych operacji wykonywanych w tych aplikacjach.! Bardziej szczegółowe informacje na temat każdej aplikacji znajdują się w opcji Pomoc, dostępnej w każdym z programów, uruchamianej klawiszem [F1]. 13

14

15 ROZDZIAŁ 1 INFORMACJE OGÓLNE 15

16 Rozdział 1. Informacje ogólne 1. Program Asseco Wapro Programy Asseco WAPRO to komplet aplikacji do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami wspierających pracę praktycznie wszystkich działów: sprzedaży, finansów i księgowości, kadr i płac oraz pracowników mobilnych, a także kadry zarządzającej poprzez wykorzystanie modułów analizujących pracę przedsiębiorstwa. Kompleksowe i uniwersalne oprogramowanie Asseco WAPRO można wykorzystać w każdej branży. Aplikacje pracują w architekturze klient-serwer, współpracują ze sobą, cechuje je prosta instalacja, łatwa konfiguracja i intuicyjna obsługa. W skład systemu do zarządzania firmami wchodzą następujące produkty: Sprzedaż i magazyn WF-Mag Finanse i księgowość WF-FaKir Księga podatkowa i ryczałt WF-KaPeR Ewidencja środków trwałych i amortyzacji WF-bEST Kadry i płace WF-GANG Analizy wielowymiarowe WF-Analizy Mobilna firma WF-Mag Mobile II Platforma e-commerce abstore Mobilna aplikacja menadżerska ibusiness WAPRO Marka WAPRO istnieje na polskim rynku od 1994 roku. Przez 13 lat oprogramowanie znajdowało się w ofercie firmy WA-PRO. W czerwcu 2007 roku nastąpiło połączenie spółki WA-PRO Sp. z o.o. z Asseco Business Solutions SA, czego wynikiem było pojawienie się na rynku marki Asseco WAPRO. Systemy Asseco WAPRO dostępne są w trzech liniach produktowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Linie różnią się między sobą liczbą wchodzących w skład modułów i funkcjonalnością. Rozpoczynając pracę od linii Asseco WAPRO START można, wraz z rozwojem przedsiębiorstwa, migrować do bogatszej funkcjonalnie linii BIZNES czy rozbudowanej linii PRESTIŻ, dodatkowo wyposażonej w moduły analityczne. Użytkownicy programu WF-Mag mogą ponadto skorzystać z wariantu PRESTIŻ PLUS pozwalającego na dowolną rozbudowę systemu poprzez dodawanie do niego własnych struktur danych, procedur i raportów, co pozwala dostosować program do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Tak skonstruowana oferta pozwala łatwo dobrać i dostosować oprogramowanie do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. W ofercie Asseco WAPRO znajdują się także specjalistyczne linie: Asseco WAPRO BIURO dedykowana dla biur rachunkowych Asseco WAPRO BUDŻET przeznaczona dla sektora finansów publicznych Asseco WAPRO MOBILE przewidziana, jako rozszerzenie produktu WF-Mag, dla firm posiadających przedstawicieli handlowych pracujących w terenie Firmy korzystające z oprogramowania Asseco WAPRO mogą korzystać ze wsparcia technicznego serwisu, szkoleń oraz wdrożeń. Nasze systemy i usługi dostępne są w siedzibie Oddziału Warszawskiego Asseco WAPRO a także na terenie całego kraju poprzez sieć około pięciuset Partnerów Handlowych. 16

17 Rozdział 1. Informacje ogólne 2. Organizacja programów 2.1. Technologia klient-serwer Aplikacje do zarządzania małymi i średnimi firmami Asseco WAPRO zaprojektowane są w tzw. technologii klient serwer, co oznacza, że system składa się z dwóch zasadniczych elementów (warstw): SQL Serwera z bazami danych aplikacji. Server SQL jest to program komputerowy przeznaczony do obsługi i zarządzania bazami danych, w których aplikacje użytkowe przechowują swoje dane. Może on być zainstalowany w zależności od potrzeb i wymagań użytkowników, na jednym z komputerów lokalnej sieci komputerowej, na którym zainstalowana jest również jedna lub kilka aplikacji lub też na specjalnym, przeznaczonym do tego celu komputerze. Aplikacji użytkowych (WF-Mag dla Windows, WF-FaKir dla Windows, WF-GANG dla Windows i innych) zainstalowanych na komputerach użytkowników. Każda aplikacja musi być połączona z bazą danych, w której utworzone są struktury danych umożliwiające przechowywanie danych wymaganych przez aplikację. Baza danych może być wspólna dla kilku aplikacji użytkowych (zalecane) lub też każda z aplikacji może pracować z osobną bazą danych. W zależności od tego, wymiana danych między nimi może następować bezpośrednio lub poprzez dodatkowe pliki wymiany. Technologia klient serwer zapewnia: Łatwe skalowanie systemu od skonfigurowania na pojedynczym komputerze, poprzez pracę w lokalnej sieci aż do możliwości wykorzystania Internetu do pracy wielodziałowej w rozproszonych lokalizacjach; Wysoką wydajność i bezpieczeństwo danych dzięki obsłudze baz danych przez specjalistyczny, niezależny od aplikacji użytkowych program; W aplikacjach Asseco WAPRO, wszystkie dane zapisywane są w bazie danych, zarówno dane operacyjne aplikacji, jak i tak zwane meta dane, czyli na przykład dane konfiguracyjne systemu, ustawień konfiguracyjnych kont użytkowników i temu podobne. 17

18 Rozdział 1. Informacje ogólne Aplikacje zaprojektowane w ten sposób mają dwie ważne zalety. Zapewniają: Bezpieczeństwo danych wystarczy dbać o jedną bazę danych, regularnie przeprowadzać czynności konserwacyjne, archiwizować ją a archiwa przechowywać na co najmniej dwóch niezależnych nośnikach, aby zabezpieczyć się przed możliwością utraty danych; Łatwość odtwarzania środowiska pracy firmy w przypadku jakiejkolwiek awarii systemu, wymiany komputerów lub innych awaryjnych sytuacji wymagających odtworzenia systemu komputerowego, wystarczy posiadać aktualne archiwum bazy danych, aby natychmiast odtworzyć cały system i rozpocząć pracę na nowo. Po zainstalowaniu aplikacji na komputerach operatorów i podłączeniu ich do odtworzonej bazy danych system jest gotowy do pracy, bez konieczności konfiguracji czegokolwiek poza serwerem SQL Zabezpieczenie dostępu do danych Z pojęciem technologii klient serwer bezpośrednio wiąże się pojęcie zabezpieczenia dostępu do danych. Jak już wspomnieliśmy, wszystkie dane aplikacji gromadzone są w bazach danych, które są zarządzane i obsługiwane przez serwer baz danych. Oba programy, aplikacja użytkowa oraz serwer umożliwiają uprawnionym użytkownikom dostęp do danych zgromadzonych w bazie. Aby zabezpieczyć je przed dostępem nieuprawnionych osób zarówno serwer baz danych jak i użytkowa aplikacja posiadają własne systemy weryfikacji uprawnień użytkowników. Ze względu na to, że w dalszej części podręcznika często w treści będą pojawiać się opisy logowania użytkowników, dla usystematyzowania podkreślamy, że podczas łączenia się do bazy danych i logowania: Aplikacji narzędziowych systemów Asseco WAPRO jak Administrator baz danych, Konfigurator SQL i innych, należy stosować system uwierzytelniania serwera SQL. Konto administratora serwera baz danych ( sa ) zostanie utworzone w trakcie jego instalacji. Jeśli instalacja odbywa się z oryginalnej płyty instalacyjnej, hasło domyślne dla konta sa to Wapro3000 ; Aplikacji użytkowych jak WF-Mag i innych, należy stosować system uwierzytelniania aplikacji Asseco WAPRO. Konto pierwszego użytkownika o nazwie Admin (z pustym hasłem) zostanie założone podczas instalacji aplikacji, następni użytkownicy zostaną założeni przez administratora systemu Rodzina produktów MS SQL Server Aplikacje do zarządzania małymi i średnimi firmami Asseco WAPRO wykorzystują, jako platformę bazodanową produkty firmy Microsoft: Microsoft SQL Server 2005 Microsoft SQL Server 2008 lub 2008 R2 Microsoft SQL Server Dostępnych jest wiele wersji tych produktów różniących się funkcjonalnością jak również wydajnością. Dzielą się one na trzy podstawowe rodziny: Wersja Enterprise to kompleksowa platforma baz danych obsługująca hurtownie danych dużych przedsiębiorstw. Produkty w tej wersji przeznaczone są do uruchomienia na dedykowanych komputerach serwerach; 18

19 Rozdział 1. Informacje ogólne Wersja Standard to kompletna platforma do zarządzania danymi i analizy biznesowej danych małych i średnich firm lub działów dużych przedsiębiorstw. Produkty w tej wersji przeznaczone są do uruchomienia na dedykowanych komputerach serwerach; Wersje specjalne a wśród nich interesująca nas wersja Express jest to darmowa, w pełni funkcjonalna wersja produktu. W większości przypadków jest ona wystarczająca do obsługi kilkustanowiskowych systemów w mikroprzedsiębiorstwach oraz małych firmach, w początkowych etapach ich rozwoju. Przeznaczona jest do instalacji na komputerach osobistych i na małych serwerach. Przed wyborem odpowiedniej wersji produktu dla swojej firmy, prosimy dokładnie zapoznać się z pełną specyfikacją wyżej opisanych wersji Microsoft SQL Server a w szczególności z ich ograniczeniami. Bardzo ważne jest to w przypadku wersji Express. Szczegółowe informacje na temat każdej wersji oraz ich porównania znajdują się na stronach producenta: 2.3 Elastyczna organizacja danych W zależności od potrzeb, dane w systemie Asseco WAPRO można dzielić pomiędzy bazy danych, w których są przechowywane lub przeciwnie, łączyć dane wszystkich aplikacji oraz dane wszystkich zarejestrowanych w systemie firm w jednej bazie danych. W tym punkcie opiszemy oba aspekty organizacji danych. Poniżej omówimy możliwości, jakie system oferuje w tym zakresie. Wszystkie aplikacje Asseco WAPRO zorganizowane są w ten sam sposób. Dane każdej aplikacji przechowywane są na platformie bazodanowej Microsoft SQL Server w pliku bazy danych. Baza danych może być wspólna dla kilku aplikacji; Aplikacje Asseco WAPRO zainstalowane są na indywidualnych komputerach (stacjach roboczych) użytkowników lub na serwerze usług terminalowych. Aplikacje nie zawierają żadnych danych. Przeznaczone są wyłącznie do obsługi logiki biznesowej oraz udostępniają interfejs umożliwiający operatorom pracę. W najprostszym przypadku, do pracy jednej aplikacji, potrzebna jest sama aplikacja, która musi być połączona z serwerem SQL z zainstalowaną na nim bazą danych programu. Ze względu na to, że systemy Asseco WAPRO umożliwiają bardzo elastyczne przystosowanie ich do wymagań praktycznie każdej firmy, poniżej omówimy kilka podstawowych pojęć i informacji, które mogą być pomocne w zaprojektowaniu własnego, najbardziej bezpiecznego, efektywnego i wydajnego systemu do zarządzania firmą Bazy danych Aby możliwa była praca dowolnej aplikacji Asseco WAPRO, musi ona być połączona z bazą danych zawierającą struktury aplikacji (tabele, procedury i inne) do przechowywania jej danych i wykonywania na nich operacji. Z upływem czasu, te struktury (tabele) wypełniane są danymi wprowadzanymi przez operatorów poprzez interfejs programu. Każdy Microsoft SQL Server może zarządzać pracą dowolnej ilości baz danych. Co oznacza, że każda aplikacja, jeżeli wariant na to zezwala, może zarejestrować na serwerze dowolną ilość baz danych. 19

20 Rozdział 1. Informacje ogólne Aplikacje Każda aplikacja Asseco WAPRO, jeżeli wariant programu na to zezwala, może pracować z dowolną bazą danych zawierającą jej struktury, zarejestrowaną na dowolnym MS SQL Server dostępnym w sieci. Aby pracować z danymi znajdującymi się w bazie, podczas logowania do aplikacji wystarczy wskazać nazwę serwera SQL oraz nazwę jednej z baz danych na nim zarejestrowanych. Każda aplikacja Asseco WAPRO, jak już wyżej wspomnieliśmy, może zarejestrować w Microsoft SQL Serwer dowolną ilość baz danych ze swoimi strukturami danych, ale może również zainstalować swoje struktury danych w już istniejącej bazie danych zarejestrowanej przez inną aplikację Asseco WAPRO. Z powyższego wynika, że każda aplikacja Asseco WAPRO może przechowywać swoje dane w: indywidualnej dla aplikacji bazie danych lub wszystkie aplikacje Asseco WAPRO mogą przechowywać swoje dane w jednej, wspólnej bazie danych. Przy tego typu organizacji systemu, wszystkie struktury wspólne programów są dostępne równocześnie we wszystkich aplikacjach, co zmniejsza nakład pracy na wprowadzanie danych do systemu, ułatwia i przyśpiesza dostęp do nich oraz ich wymianę (np. kartoteka kontrahentów, czy pracowników); Wyjątkowo, program WF-Mag dla Windows może zawierać dane jednej firmy podzielone pomiędzy kilka baz danych. Wynika to z konieczności dostosowania aplikacji do sposobu działania firmy i możliwości technicznych obsługiwanej firmy. Na przykład niezależnie działające oddziały, filie, sklepy. W tym przypadku wymiana danych może odbywać się na drodze wymiany plików Firmy Każda aplikacja Asseco WAPRO, jeżeli wariant programu na to pozwala, może zarejestrować w bazie danych dowolną ilość firm. W związku z tym użytkownicy, którzy pracują z kilkoma firmami, w zależności od potrzeb mogą dla każdej firmy założyć oddzielną bazę danych lub wszystkie firmy zarejestrować w jednej bazie danych. Wybór rodzaju organizacji zależy tylko i wyłącznie od potrzeb i ergonomii pracy Podsumowując Jak wynika z powyższego opisu, dane zarejestrowanych w systemie firm mogą być zorganizowane w dowolny sposób, poniżej przedstawiamy kilka możliwych wariantów: Każda aplikacja może utworzyć dla każdej zarejestrowanej firmy oddzielną bazę danych. Tzn. dla każdej firmy, na serwerze baz danych, znajduje się wiele baz danych, każda zarządzana przez jedną aplikację; Wszystkie aplikacje wchodzące w skład systemu do zarządzania firmami mogą mieć utworzoną dla każdej zarejestrowanej firmy jedną, zintegrowana bazę danych. Tzn. na serwerze baz danych, dla każdej zarejestrowanej firmy, utworzona jest jedna baza danych ze strukturami wspólnymi wszystkich aplikacji; Cały system do zarządzania firmami Asseco WAPRO pracuje na jednej zintegrowanej bazie danych, w której zarejestrowane są wszystkie wprowadzone przez użytkownika firmy; 20

Asseco WAPRO ERP OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. WF-Gang dla Windows. WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows

Asseco WAPRO ERP OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. WF-Gang dla Windows. WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO ERP OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-Gang dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Biuro Online Konektor instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-12-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Tworzenie usługi... 5 2.2. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013

Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Moduł Zarządzania Biurem instrukcja użytkownika Do wersji 7.91.0 Warszawa, 09-21-2013 Spis treści 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Rejestracja klienta w Portalu dla Biur Rachunkowych... 4 3. Pierwsze

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. Wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji Wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Na następnej stronie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2

Books. by HansaWorld. Przewodnik instalacji. wersji 6.2 Books by HansaWorld Przewodnik instalacji wersji 6.2 Instalacja Przejdź do strony: http://books.hansaworld.com/downloads/hwindex.htm i pobierz najnowszą wersję oprogramowania Books. Otwórz Books.dmg i

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B

Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja. Wersja B Forte Zarządzanie Produkcją Instalacja i konfiguracja Wersja 2013.1.B Forte Zarządzanie Produkcją - Instalacja i konfiguracja Strona 2 z 13 SPIS TREŚCI 1 Instalacja i konfiguracja Forte Zarządzanie Produkcją...

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Forex PitCalculator INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Forex PitCalculator Forex PitCalculator jest aplikacją służącą do obliczania podatku należnego z tytułu osiągniętych na rynku walutowym zysków. Jest to pierwsze tego typu oprogramowanie na polskim rynku.

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji wersja 1.01

Instrukcja instalacji wersja 1.01 earchiwista Instrukcja instalacji wersja 1.01 Metryka Projekt Wykonawca Produkt Opis earchiwista SKG S.A. Instrukcja instalacji Dokument zawiera instrukcję instalacji systemu earchiwista. Autorzy Róża

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER DLA KLIENTÓW ALIOR BANKU 1. PODPISANIE UMOWY Klienci Alior Banku mają możliwość otwarcia rachunku Alior Trader przez System Bankowości Internetowej. Aby to zrobić,

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus

7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus 7 Business Ship Control dla Wf-Mag Prestiż i Prestiż Plus Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi

OpenOfficePL. Zestaw szablonów magazynowych. Instrukcja obsługi OpenOfficePL Zestaw szablonów magazynowych Instrukcja obsługi Spis treści : 1. Informacje ogólne 2. Instalacja zestawu a) konfiguracja połączenia z bazą danych b) import danych z poprzedniej wersji faktur

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane

Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Rozdział 12 Praca w sieci zagadnienia zaawansowane Współdzielenie drukarek Kolejną czynnością często wykonywaną w sieci jest udostępnianie drukarek. Rozwiązanie to odnosi się do każdego modelu drukarki

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej

Program dla praktyki lekarskiej Program dla praktyki lekarskiej Instalacja oprogramowania dreryk na Windows 7 Professional 32 bity Windows 7 Professional 64 bity Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Pobranie...3 Instalacja...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

LICENCJA ZAKRES LICENCJI CENA****(netto) START Win pakiet jednostanowiskowy*** 150,- pakiet edukacyjny (tylko do celów dydaktycznych)

LICENCJA ZAKRES LICENCJI CENA****(netto) START Win pakiet jednostanowiskowy*** 150,- pakiet edukacyjny (tylko do celów dydaktycznych) Cennik ASSECO WAPRO Fakturowanie - WF-Fakturka (dows) LICENCJA ZAKRES LICENCJI CENA****(netto) START pakiet jednostanowiskowy*** 150,- EDUKACYJNA pakiet edukacyjny (tylko do celów Sprzedaż i magazyn -

Bardziej szczegółowo

Kalipso wywiady środowiskowe

Kalipso wywiady środowiskowe Kalipso wywiady środowiskowe Instrukcja obsługi INFO-R Spółka Jawna - 2017 43-430 Pogórze, ul. Baziowa 29, tel. (33) 479 93 29, (33) 479 93 89 fax: (33) 853 04 06 e-mail: admin@ops.strefa.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT.

Dziękujemy Państwu za okazane zainteresowanie produktem DB.IntraSTAT. DB.net soft ul. Południowa 25, 71-001 Szczecin NIP: 852-114-91-86 REGON: 811102448 Tytuł DB.IntraSTAT instalacja wersji 1.0 Autor Maciej Kujawa Wersja 1.00.0xxx Nazwa pliku DB.IntraSTAT - instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

System obsługi wag suwnicowych

System obsługi wag suwnicowych System obsługi wag suwnicowych Wersja 2.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenckprocess.pl http://www.schenckprocess.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu

Sage Symfonia Analizy Finansowe. Instalacja programu Sage Symfonia Analizy Finansowe Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1

Tytuły Wykonawcze. Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Tytuły Wykonawcze Opis systemu tworzenia dokumentacji TW-1 Program pozwala na tworzenie tytułów wykonawczych według Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. 1.Główne cechy systemu -ewidencja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

10.2. Udostępnianie zasobów

10.2. Udostępnianie zasobów Rozdział 10 t Praca w sieci równoprawnej Aby komputer mógł być widoczny wśród innych w otoczeniu sieciowym, musi mieć unikalną nazwę i przynależeć do grupy roboczej. Ustawienia te dostępne są poprzez aplet

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD6/26_00/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 6 (SPD2.3) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Ręczne zakładanie kont użytkowników (D1) Jak ręcznie założyć konto w systemie

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service SZRBD SQL Server 2012 jest dostępny w darmowej wersji jako Express Edition. W niniejszym materiale zostanie omówiony proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie pracy z programem.

Rozpoczęcie pracy z programem. Rozpoczęcie pracy z programem. Po zainstalowaniu programu należy przygotować program do wykonywania kopii zapasowej baz danych. W tym celu należy uruchomić z menu start Panel sterowania a następnie wybrać

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start e-dokumenty

Symfonia Start e-dokumenty Symfonia Start e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby

Bardziej szczegółowo

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows.

Windows W celu dostępu do i konfiguracji firewall idź do Panelu sterowania -> System i zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows. Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych Firewall (Zapora systemu) Firewall (zapora systemu) jest ważnym elementem bezpieczeństwa współczesnych systemów komputerowych. Jego główną rolą jest kontrola ruchu

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo