Ewidencja odpadów 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewidencja odpadów 2008"

Transkrypt

1 darsoft.pl Ewidencja odpadów 2008 System zarządzania gospodarką odpadową Uwaga! Podręcznik może nie zawierać opisu wszystkich funkcji programu. Jest to związane z jego ciągłym rozwojem

2 S t r o n a 2 Spis treści 1 Wstęp Interfejs programu Praca z listami wyświetlanym w programie Grupowanie danych wyświetlanych na liście Szybkie wyszukiwanie danych Ukrywanie i włączanie wyświetlania kolumn listy Zarządzanie bazami danych Tworzenie nowej bazy danych Wybór bieżącej bazy danych Tworzenie kopii zapasowych baz danych Przywracanie kopii zapasowych baz danych Praca na wielu komputerach Rozpoczęcie pracy Pieczątka firmy Ustawienia dodatkowe Zarządzanie listą magazynów Tworzenie nowych magazynów Modyfikacja definicji magazynów Ustawienia dokumentów Ustawienia kart przekazania odpadów Ustawienia dokumentów potwierdzających wytworzenie odpadu Zarządzanie listą operatorów Dodawanie nowych operatorów Modyfikacja kont operatorów Przypisywanie uprawnień dla operatorów Logowanie się do programu Definiowanie cennika odpadów Dodawanie nowego towaru do cennika Modyfikacja towaru z cennika Usuwanie towaru z cennika Zarządzanie rejestrem kontrahentów Dodawanie nowego kontrahenta Modyfikacja danych kontrahenta Importowanie danych kontrahentów Dokumenty Karta ewidencji odpadu (KEO) Wystawianie KEO Modyfikacja (otwieranie) wystawionych KEO Karta przekazania odpadu (KPO) Wystawianie KPO powiązanej z magazynem Wystawianie KPO nie powiązanej z magazynem Modyfikacja (otwieranie) wystawionej KPO Usuwanie wystawionej KPO Dodatkowe operacje na liście KPO... 34

3 S t r o n a Potwierdzenie wytworzenia odpadów (PWO) Wystawienia potwierdzania wytworzenia odpadów Modyfikacja (otwieranie) potwierdzenia wytworzenia odpadów Usuwanie potwierdzenia wytworzenia odpadów Potwierdzenie przetworzenia odpadów (PPO) Wystawianie dokumentu potwierdzającego przetwarzanie odpadów Modyfikacja (otwieranie) potwierdzenia przetworzenia odpadów Usuwanie potwierdzenia przetworzenia odpadów Zaświadczenie potwierdzające recykling Wystawianie zaświadczenia potwierdzającego recykling (DPR) Modyfikacja (otwieranie) zaświadczenia potwierdzającego recykling Usuwanie zaświadczenia potwierdzającego recykling Przesunięcie międzymagazynowe (międzytowarowe) (PMM) Wystawianie przesunięcia międzymagazynowego Modyfikacja (otwieranie) przesunięcia międzymagazynowego Usuwanie wystawionego przesunięcia międzymagazynowego Przyjęcia na magazyn (PZ) Wystawianie przyjęcia na magazyn odpadów (PZ) Modyfikacja (otwieranie) przyjęcia na magazyn (PZ) Usuwanie wystawionego przyjęcia na magazyn Wydania z magazynu (WZ) Wystawianie wydania z magazynu odpadów (WZ) Modyfikacja (otwieranie) wydania z magazynu (WZ) Usuwanie wystawionego wydania z magazynu (WZ) Funkcje dodatkowe Importowanie danych... 47

4 S t r o n a 4 1 Wstęp Ewidencja odpadów 2007 jest programem do obsługi firm prowadzących gospodarkę odpadową, który posiada obsługę gospodarki magazynowej oraz zautomatyzowanej gospodarki odpadami. Program obsługuje następujące dokumenty: Karta przekazania odpadu (KPO). Dokument ten pełni także rolę wydania (WZ) lub przyjęcia (PZ) z/na magazyn. Dzięki temu nie jest konieczne wystawianie wielu dokumentów. Wystawianie KPO sprowadza się do wystawienia dokumentu magazynowego, a resztę czynności program wykona automatycznie. Program pozwala także na wystawianie tego dokumentu w taki sposób, aby nie był on powiązany z magazynem. Przyjęcie odpadów na magazyn (PZ). Dokument umożliwia przyjęcie towaru na magazyn. Dokument ten umożliwia przyjmowanie towaru na magazyn bez konieczności wystawiania KPO. Dzięki temu możliwe jest wystawienie dokumentów magazynowych bez konieczności ich wiązania z gospodarką odpadową. Wydanie odpadów z magazynu (WZ). Dokument umożliwia wydanie towaru z magazynu. Podczas wydawania towaru z magazynu można także określić źródłową cenę zakupu towaru. Dzięki temu użytkownik sam decyduje w jakich cena zakupu towar ma zostać wydany. Jeżeli cena źródłowa nie zostanie określona program zastosuje metodę FIFO do wydania towaru. Po zapisaniu dokumentu program wylicz jego całkowity koszt magazynowy oraz poszczególnych jego pozycji. Przesunięcie międzymagazynowe (PMM). Umożliwiają przenoszenie towaru z jednego magazynu do innego. Podczas wystawiania tego dokumentu można ustalić, aby program przenosił towary w konkretnej cenie zakupu. Ten dokument pełni także rolę przesunięcia międzytowarowego. Oznacza to, że przy jego pomocy można dokonać tzw. sortowania towaru, czyli zamiany pewnej ilości jednego towaru w inny. Przy przesunięciach międzytowarowych można także wybrać cenę źródłową (zakupu) towaru. Dzięki temu użytkownik wie, czy podczas takiego sortowania uzyska stratę, czy też zysk. Karty ewidencji odpadu (KEO). Podczas wystawania KPO można je łączyć z odpowiedni kartami ewidencji, dzięki temu po otwarciu KEO będzie ona pełny obraz informacji o przyjęciach i wydaniach odpadu. W bieżącej wersji program posiada możliwość włączenia funkcji automatycznie wykrywającej kartę ewidencji dla dodawanej pozycji formularza przyjęcia odpadów metali. Zaświadczenie potwierdzające recykling (ZPR) Dokument potwierdzający recykling (DPR) oraz dokument potwierdzający odzysk (DPO). Potwierdzenie przetworzenia odpadów (PPO). Dokument ten został opracowany przez naszą firmę w celu usprawnienia przetwarzania odpadów. Dzięki niemu możliwe jest sformalizowanie tego procesu oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu odpadów pomiędzy magazynami odpadów. Roczne sprawozdanie o ilościach odpadów zebranych i wytworzonych. Na podstawie wystawionych dokumentów program umożliwia wygenerowanie zbiorczego zestawienia o ilościach zebranych i wytworzonych odpadów. W obecnej wersji programy zestawienie generowane jest na podstawie dokumentów KPO, PWO i PPO. Faktury VAT i pro forma. Program posiada wbudowany i bardzo prosty moduł do wystawiania faktur VAT. Moduł ten jest także połączony z modułem kasowym, co pozwala na rozliczanie wystawianych faktur. Wykresy. Program umożliwia generowanie dwóch wykresów: zmian ceny wybranego towaru w magazynie oraz podział procentowy i ilościowy przyjęć towaru na magazyn. Drugi z wykresów umożliwia dokonanie szybkiej analizy, który z towarów przyjmowany jest w największej ilości, a który najmniejszej. Program wyświetla informacje o ilości oraz podział procentowy. Program posiada bardzo rozbudowany system raportowania, dzięki któremu można szczegółowo analizować pracę firmy. Moduł raportujący umożliwia także utworzenie raportu wydań z magazynu z podziałem na cenę przyjęcia i wydania. Raport ten działa następująco: kupiona została tona towaru w cenie 1000 zł za tonę. Sprzedano z tej ilości 300 kg w cenie 700 zł za tonę a pozostałą ilość w cenie 1500 zł za tonę. Ten raport będzie zawierał w każdym wierszu informacje o cenie przyjęcia oraz wydania towaru. Dzięki temu można bardzo szybko uzyskać informacje o przychodach firmy. Dodatkową funkcją usprawniającą pracę z programem jest możliwość eksportowania każdego wydruku do formatów: Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF oraz wielu innych formatów graficznych (JPEG, BMP itd.). Może ona być wykorzystana w przypadku zaistnienia potrzeby wysłania raportu do księgowości lub dokumentu do kontrahenta.

5 S t r o n a 5 2 Interfejs programu Główne okno programu składa się z następujących elementów: 1. Paska menu głównego 2. Bocznego paska poleceń 3. Obszaru roboczego Każdy z tych elementów został oznaczony na poniższym rysunku: Rysunek 1 Okno główne programu Menu główne zawiera polecenia umożliwiające konfigurację programu oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych (kopie zapasowe baz danych, zmiana wyglądu programu, ustawienia dokumentów itd.). Boczny pasek poleceń umożliwia właściwą pracę z programem. Składa się on z wielu zakładek. Każda z nich zawiera kilka poleceń. Aby rozwinąć kategorię poleceń paska narzędzi należy kliknąć przycisk wygląd zmieni się na zwinięcia kategorii należy kliknąć przycisk.. Wtedy jego i wyświetlona zostanie lista poleceń dostępnych w danej kategorii (zakładce). W celu Jeżeli rozwiniętych zostanie wiele zakładek i ich zawartość nie będzie się mieścić na ekranie program wyświetli przycisk w dolnej części paska bocznego. Kliknięcie na nim umożliwia jego przewijanie. Po zwinięciu nieużywanych zakładek przycisk ten zostanie ukryty. W obszarze roboczym okna wyświetlane są dane odpowiadające poleceniu wybranemu z paska bocznego. Mogą to być listy dokumentów, stany magazynowe itd.

6 S t r o n a Praca z listami wyświetlanym w programie Każda lista wyświetlana w programie posiada bardzo duże możliwości. Składa się ona z następujących elementów: 1. Paska narzędzi umożliwiającego pracę z jej elementami 2. Paska grupowania, dzięki któremu można grupować informacje wyświetlane na liście wg dowolnych wybranych kolumn. Poziom zagnieżdżenia hierarchii grupowania jest dowolny. 3. Nagłówków kolumn 4. Paska filtrowania, który umożliwiającego szybkie odnalezienie żądanych informacji na liście 5. Listy wierszy danych 6. Paska podsumowań, który zawiera informacje o sumach wartości w danej kolumnie. Każdy z powyższych elementów został oznaczony na rysunku odpowiednią cyfrą. W dalszej części tego rozdziału opisana zostanie praca z nimi. Jako przykład użyta zostanie lista kart przekazania odpadów. Rysunek 2 Przykładowa lista danych Pasek narzędzi listy umożliwia wykonywanie operacji na wyświetlanych danych, czyli wystawianie, modyfikacja lub usuwanie dokumentów, drukowanie listy itd Grupowanie danych wyświetlanych na liście W celu użycia funkcji grupowania danych należy kliknąć na nagłówku żądanej kolumny lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć jej nagłówek na pasek grupowania. Sposób wykonania tej czynności został przedstawiony na rysunku. W celu pogrupowania danych można także kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i wybrać polecenie Grupuj wg tej kolumny. Po wykonaniu tych czynności wygląd listy zmieni się na:

7 S t r o n a 7 Rysunek 3 Wygląd listy po wykonaniu grupowania Domyślnie wszystkie grupy są zwinięte, a pod każdą z nich wyświetlane jest podsumowanie. Aby wyświetlić zawartość grupy należy kliknąć na ikonie znajdującej się przy nazwie każdej grupy. W celu ukrycia zawartości grupy należy kliknąć na ikonie. W celu wyłączenie grupowania należy przeciągnąć nazwę nagłówka kolumny na miejsce, z którego została ona przeniesiona na pasek grupowania. Sposób wykonania tej czynności został przedstawiony na rysunku. W celu rozgrupowania danych można także kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny i wybrać polecenie Rozdziel Szybkie wyszukiwanie danych W celu szybkiego znalezienia wierszy spełniających określone kryteria można użyć paska filtrowania. Można filtrować dane według wielu kolumn jednocześnie. W celu użycia tej funkcji należy wpisać szukany ciąg znaków w polu oznaczonym na poniższym rysunku: Pole filtrowania znajduje się po każdym nagłówkiem kolumny. W celu wprowadzenia w nim szukanych danych można skorzystać z następujących podpowiedzi: 1. Wyświetlenie wierszy zawierających tekst zaczynający się od wprowadzonych danych wystarczy wpisać ciąg znaków. 2. Wyświetlenie wierszy zawierających wprowadzone dane wpisywany ciąg znaków należy poprzedzić znakiem %. Ponadto każda kolumna zawiera menu umożliwiające filtrowanie danych bez konieczności wprowadzonych danych. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. Wskazać nagłówek żądanej kolumny. Spowoduje to wyświetlenie ikony. Należy na niej kliknąć lewym przyciskiem myszy. Spowoduje to wyświetlenie listy danych, które znajdują się na liście: 2. Wybrać żądany element z listy.

8 S t r o n a 8 Na liście wyświetlone zostaną tylko te elementy, które spełniają kryteria wyszukiwania. Po użyciu jakiekolwiek filtra danych w dolnej części listy wyświetlone zostanie menu filtrów:. W celu usunięcia filtrów, należy kliknąć przycisk. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich elementów listy Ukrywanie i włączanie wyświetlania kolumn listy Program zapamiętuje ustawienie, pozycję o oraz szerokość kolumn ustawioną przez użytkownika. W celu ukrycia niepotrzebnej kolumny należy kliknąć na niej lewym przyciskiem myszy i przeciągnąć w dół do momentu pojawienia się symbolu X. Jak tylko się on pojawi należy puścić lewy przycisk myszy. Spowoduje to usunięcie wybranej kolumny z listy. Aby natomiast przywrócić wyświetlanie ukrytej kolumny należy kliknąć na nagłówku dowolnej kolumny prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie Wybór kolumn. Spowoduje to wyświetlenie okna w prawym dolnym narożniku listy. Następnie należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na nazwie żądanej kolumny i przeciągnąć ją na we właściwe miejsce nagłówka listy.

9 S t r o n a 9 3 Zarządzanie bazami danych Program do pracy wykorzystuje serwer baz danych Microsoft SQL Server Podczas instalacji aplikacji instalowana jest bezpłatna wersja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. Wszystkie polecenia umożliwiające tworzenie nowych baz danych, tworzenie i przywracanie kopii zapasowych dostępne są w menu System. Menu to zawiera następujące polecenia: Bazy danych serwer Microsoft SQL wyświetlenie okna umożliwiającego zarządzanie bazami danych. Uaktualnij bazę danych na serwerze weryfikacja struktury obecnie wykorzystywanej bazy danych i jej aktualizacja w razie potrzeby. Utwórz kopię zapasową bieżącej bazy danych utworzenie kopii zapasowej obecnie wykorzystywanej bazy danych Aby wyświetlić listę baz danych znajdujących się na serwerze należy z menu System wybrać polecenie Bazy danych serwer Microsoft SQL. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie następującego okna: Rysunek 4 Okno umożliwiające zarządzanie bazami danych Zanim program wyświetli listę baz danych należy nawiązać połączenie z serwerem baz danych. W tym celu należy wybrać odpowiedni tryb autoryzacji i jeżeli będzie to konieczne wprowadzić odpowiednią nazwę użytkownika i hasło: 1. Windows XP i serwer zainstalowany na tym samym komputerze autoryzacja Windows. W tym przypadku wystarczy kliknąć połącz z serwerem. 2. Windows Vista i serwer zainstalowany na tym samym komputerze autoryzacja serwera SQL. W tym przypadku należy podać nazwę użytkownika i hasło dostępu do niego. W przypadku domyślnej instalacji nazwa użytkownika to admin_darsoft a hasło dostępu to admin_darsoft Windows 98/Me/ 2000/ XP/Vista i serwer zainstalowany na innym komputerze autoryzacja serwera SQL. W tym przypadku należy podać nazwę użytkownika i hasło dostępu do niego. W przypadku domyślnej instalacji nazwa użytkownika to admin_darsoft a hasło dostępu to admin_darsoft01. W typ przypadku należy także podać adres serwera SQL w następującym formacie: adres_komputera\sqlexpress. Adresem komputera może być jego nazwa w sieci Windows. Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy kliknąć przycisk Połącz z serwerem. Po nawiązaniu połączenia z serwerem program wyświetli listę baz danych na nim przechowywanych. Przykładowo okno może wyglądać tak:

10 S t r o n a 10 Rysunek 5 Okno zarządzania bazami danych po nawiązaniu połączenia z serwerem 3.1 Tworzenie nowej bazy danych W celu utworzenia nowej bazy danych (np.: na nowy rok) należy otworzyć okno zarządzania bazami danych i nawiązać połączenie z serwerem zgodnie z opisem w rozdziale 0 na stronie 9 i kliknąć przycisk Utwórz nową bazę danych. Spowoduje to wyświetlenie następującego okna: Należy w nim wprowadzić nazwę dla nowej bazy danych. Nazwa nie może zawierać spacji ani polskich znaków. Natomiast w polu opis można wprowadzić dowolny opis, który ułatwi identyfikację bazy danych na liście i podczas jej wybierania w głównym oknie programu. Po wprowadzeniu żądanych danych, należy kliknąć przycisk OK. Po pomyślnym utworzeniu bazy danych zostanie ona wyświetlona na liście. Przed rozpoczęciem korzystania z nowej bazy danych należy uaktualnić jej strukturę. W tym celu należy ją wybrać (rozdział 3.2 na stronie 11) i kliknąć polecenie Uaktualnij bazę danych na serwerze znajdujące się w menu System.

11 S t r o n a Wybór bieżącej bazy danych Aby wybrać bazę danych, z którą program będzie aktualnie pracował należy kliknąć polecenie Wybierz bazę danych znajdujące się w głównym oknie programu. Po wybraniu tego polecenia wyświetlone zostanie następujące okno: Rysunek 6 Wybór bazy danych Należy w nim wybrać odpowiednią bazę danych i kliknąć przycisk Wybierz bazę danych. Jeżeli wybrana została nowoutworzona baza danych, należy pamiętać o uaktualnieniu jej struktury. W tym celu z menu System należy wybrać polecenie Uaktualnij bazę danych na serwerze. W przypadku wybrania nowej bazy danych można także zaimportować dane cennika i kontrahentów. Polecenia te można znaleźć wybierając odpowiednie listy z paska bocznego. 3.3 Tworzenie kopii zapasowych baz danych Zalecane jest regularne tworzenie kopii zapasowych baz danych. Dzięki temu możliwe będzie uniknięcie utraty danych w przypadku awarii komputera, na którym zainstalowany jest serwer baz danych. Kopie zapasowe należy wykonywać na komputerze, który pełni rolę serwera baz danych. Kopie zapasowe można wykonać na dwa sposoby: 1. Z poziomu okna zarządzania bazami danych (patrz rozdział

12 S t r o n a Zarządzanie bazami danych na stronie 5). 3. Przy użyciu polecenia Utwórz kopię zapasową bieżącej bazy danych znajdującego się w menu System. Sposób 1: Sposób 2: Aby utworzyć kopię zapasową z poziomu okna zarządzania bazami danych, należy je otworzyć (System->Bazy danych serwer Microsoft SQL) i nawiązać połączenie z serwerem zgodnie z opisem w rozdziale 3. Następnie należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać żądaną bazę danych z listy i kliknąć przycisk Wybranej bazy danych znajdujący się w sekcji Tworzenie kopii zapasowych. 2. W oknie, które zostanie wyświetlone wskazać folder, w którym zapisana zostanie plik kopii zapasowej i kliknąć przycisk Zapisz. Kliknąć polecenie Utwórz kopię zapasową bieżącej bazy danych znajdujące się w menu System. W oknie, które zostanie wyświetlone wskazać folder, w którym zapisana zostanie plik kopii zapasowej i kliknąć przycisk Zapisz. Uwaga! Z uwagi na funkcjonalność serwer Microsoft SQL Server 2005 i Microsoft SQL Server 2005 Express Edition kopii zapasowych nie można tworzyć w następujących folderach: głównych folderach dysków, np.: c:\, d:\ folderach, do których ścieżka dostępu zawiera spacje, np.: C:\Kopie zapasowe lokalizacjach sieciowych z poziomu innych komputerów niż ten, na którym zainstalowany jest serwer bazy danych Przykładem poprawnej ścieżki dostępu do foldera kopii zapasowej jest: C:\kopia_zapasowa 3.4 Przywracanie kopii zapasowych baz danych Funkcja ta jest bardzo przydatna w sytuacji uszkodzenia bazy danych lub ponownej instalacji programu. Podczas przywracania bazy danych jej zawartość jest zastępowana przez dane z kopii zapasowej. Operacja ta jest nieodwracalna. W celu przywrócenia bazy danych z kopii zapasowej należy kliknąć polecenie System->Bazy danych serwer Microsoft SQL i nawiązać połączenie z serwerem zgodnie z opisem w rozdziale 3. Następnie należy wykonać następujące czynności: Przywracanie kopii zapasowej istniejącej bazy danych utworzonej na tym samym komputerze 1. Wybrać bazę danych, której kopia zapasowa ma zostać przywrócona. 2. Kliknąć przycisk Wybranej bazy danych znajdujący się w sekcji Przywracanie kopii zapasowych. 3. W oknie, które zostanie wyświetlone wskazać plik kopii zapasowej i kliknąć przycisk Otwórz. Przywracanie kopii zapasowej istniejącej bazy danych utworzonej na innym komputerze 1. Kliknąć przycisk Bazy z innego komputera znajdujący się w sekcji Przywracanie kopii zapasowych. 2. Na ekranie pojawi się okno umożliwiające wprowadzenie nazwy bazy danych. Należy w nim podać nazwę dla nowoprzywracanej bazy danych. Nazwa nie może zawierać spacji ani polskich znaków. 3. W oknie, które zostanie wyświetlone wskazać plik kopii zapasowej i kliknąć przycisk Otwórz. W tym przypadku program utworzy bazę danych i przywróci jej strukturę ze wskazanego pliku kopii zapasowej.

13 S t r o n a 13 Uwaga! Z uwagi na funkcjonalność serwer Microsoft SQL Server 2005 i Microsoft SQL Server 2005 Express Edition kopii zapasowych nie można przywracać z następujących folderów: głównych folderach dysków, np.: c:\, d:\ folderach, do których ścieżka dostępu zawiera spacje, np.: C:\Kopie zapasowe Przykładem poprawnej ścieżki dostępu do foldera kopii zapasowej jest: C:\kopia_zapasowa 3.5 Praca na wielu komputerach Program opracowany został w architekturze klient-serwer. Jako serwer wykorzystywany jest Microsoft SQL Server 2005 lub Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. W przypadku uruchomienia program na wielu stanowiskach należy wybrać komputer pełniący rolę serwera, a pozostałe kopie programu uruchomione na innych komputerach skonfigurować w taki sposób, aby z niego korzystały. Na pierwszym komputerze nie ma konieczności wykonywania dodatkowych czynności, ponieważ podczas instalacji program instaluje serwer SQL, nawiązuje z nim połączenie i tworzy strukturę baz danych. W celu połączenie dodatkowych stanowisk z tym komputerem należy wykonać następujące czynności: 1. Kliknąć menu Ustawienia->Ustawienia dodatkowe->ustawienia połączenia z serwerem bazy danych 2. W oknie, które zostanie wyświetlone na ekranie należy wykonać następujące czynności: Rysunek 7 Ustawienia połączenie z serwerem bazy danych 1. Wprowadzić adres serwera SQL w formacie: adres_ip_komputera\sqlexpress 2. Jako metodę autoryzacji wybrać Autoryzacja serwera SQL 3. Jeżeli hasło dostępu nie zostało zmienione, to domyślnym hasłem jest admin_darsoft01 4. Kliknąć Połącz z serwerem 5. W sekcji lista dostępnych baz danych wybrać odpowiednią bazę danych i kliknąć przycisk Wybierz bazę danych.

14 S t r o n a 14 Program zapamięta te ustawienia i będzie nawiązywał połączenie z tym serwerem przy każdym uruchomieniu programu. Aby na komputerach klienckich nie instalować pełnej wersji programu można pobrać wersję kliencką z adresu: Podczas instancji tej wersji instalowane są wyłącznie Microsoft.Net Framework 2.0 oraz program Ewidencja 2007.

15 S t r o n a 15 4 Rozpoczęcie pracy Przed rozpoczęciem korzystania z programu należy dokonać jego konfiguracji. Są to czynności umożliwiające przygotowanie programu do pracy. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. Aktywować klucz licencyjny do programu (jeżeli nie zostało to jeszcze wykonane) 2. Zdefiniować pieczątkę firmy 3. Zdefiniować serie dokumentów i wybrać metody ich drukowania 4. Zdefiniować cennik, czyli listę przyjmowanych i wydawanych towarów odpadowych 5. Utworzyć bilanse otwarcia dla magazynów i kart ewidencji odpadów Polecenia umożliwiające wykonanie czynności konfiguracyjnych (punkt 1 i 2) dostępne są w menu Ustawienia. W przypadku bilansów otwarcia należy skorzystać z odpowiednich dokumentów. 4.1 Pieczątka firmy W celu zmiany ustawień pieczątki (danych skupu) firmy należy w głównym oknie programu przejść na zakładkę Ustawienia i wybrać polecenie Pieczątka firmy znajdujące się w grupie Ustawienia główne. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie następującego okna: Okno to posiada następujące zakładki: Dane firmy - na tej zakładce należy wprowadzić podstawowe dane firmy prowadzącej skup surowców wtórnych. Wprowadzone tutaj dane będą wykorzystywane podczas wystawiania dokumentów zakupów, wydań z magazynu, kart przekazania odpadów, sortowania itd.

16 S t r o n a 16 Pozostałe zakładki przeznaczone są dla aplikacji dedykowanych dla skupów złomu i surowców wtórnych. Dodatkowe nazwy firmy (PCC-3) - na tej zakładce należy wprowadzić nazwy firmy, które będą drukowane na formularzach PCC-3 drukowanych na podstawie dokumentów zakupu od osób fizycznych, których wartość jest większa lub równa 1000 zł. Osoby reprezentujące - na tej zakładce podobnie jak Dodatkowe nazwy firmy należy wprowadzić dane osób uprawnionych do wystawiania PCC-3 Urząd skarbowy - na tej zakładce należy wprowadzić nazwę urzędu skarbowego, do którego składane są deklaracje PCC-3. Uwaga! Zmiana danych pieczątki ma wpływ na drukowanie dokumentów. Jeżeli wystawione zostały już jakieś dokumenty i zmienimy dane pieczątki, to stare dokumenty zostaną wydrukowane z nowymi danymi pieczątki firmy. 4.2 Ustawienia dodatkowe Dodatkowe ustawienia programu znajdują się w menu Ustawienia->Ustawenia dodatkowe. Znajdują się tam następujące polecenia: Precyzja przeliczania kg na Mg ustawienie to umożliwia ustawienie precyzji z jaką będą wyświetlane informacje na kartach ewidencji odpadu oraz innych dokumentach związanych z gospodarką odpadową. Ustawienia połączenia z serwerem bazy danych umożliwia nawiązanie połączenia z serwerem baz danych znajdującym się na innym komputerze. Włącz obsługę magazynów to ustawienie umożliwia włączenie/wyłączenie obsługi magazynów. Opcja ta miała zastosowanie we wcześniejszych wersjach programu. W chwili obecnej program umożliwia wystawianie kart przekazania odpadów nie powiązanych z magazynem oraz dokumentów magazynowych WZ/PZ. Pokazuj grupy i podgrupy na liście kodów odpadów - włączenie wyświetlania dodatkowych elementów na liście kodów odpadów. Po włączeniu tej funkcji program będzie wyświetlał grupy i podgrupy odpadów. Wygląd interfejsu programu po kliknięciu tego polecenia zostanie wyświetlone okno umożliwiające zmianę wyglądu programu przy użyciu wybranego schematu graficznego skóry.

17 S t r o n a Zarządzanie listą magazynów Program umożliwia utworzenie dowolnej liczby magazynów. W magazynach przechowywane są informacja o odpadach przyjętych, wytworzonych i przetworzonych. W celu wyświetlenia listy magazynów należy w głównym oknie programu rozwinąć zakładkę Magazyny, a następnie wybrać polecenie Pokaż listę magazynów. W obszarze roboczym okna wyświetlona zostanie lista utworzonych magazynów: Tworzenie nowych magazynów Rysunek 8 Lista magazynów W celu wystawienia tego dokumentu należy wyświetlić listę magazynów i kliknąć przycisk Dodaj magazyn znajdujący się na pasku narzędzi dla listy. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie następującego okna: W tym oknie należy wpisać nazwę dla nowego magazynu. Nazwa pozwala na jego identyfikację podczas wystawiania dokumentów. Nazwa magazynu powinna być krótka. Opis magazynu stanowi dodatkowe ułatwienie dla użytkownika. Opis może być dowolnym ciągiem znaków. Rysunek 9 Definicja magazynu Modyfikacja definicji magazynów Program umożliwia modyfikację lub otwieranie utworzonych magazynów. W celu otwarcia definicji magazynu należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk Modyfikuj magazyn. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie takiego samego okna jak w przypadku tworzenia magazynu. Wszystkie pola okna zostaną wypełnione danymi magazynu wybranego z listy.

18 S t r o n a Ustawienia dokumentów Program posiada możliwość konfiguracji ustawień dokumentów. Ustawienia obejmują konfigurację serii dokumentów oraz ich drukowania. Polecenia umożliwiające dokonanie tych ustawień dostępne są w menu Ustawienia -> Ustawienia dokumentów Ustawienia kart przekazania odpadów W celu skonfigurowania ustawień kart przekazania odpadu należy z menu Ustawienia wybrać polecenie Ustawienia dokumentów, a następnie Karta przekazania odpadu. Po wykonaniu tej czynności na ekranie zostanie wyświetlone następujące okno: Okno to posiada trzy zakładki: Rysunek 10 Ustawienia kart przekazania odpadu Serie dokumentów na tej zakładce można utworzyć listę serii dokumentów. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w kolejnych rozdziałach. Drukowanie na tej zakładce można ustawić różne opcje dotyczące drukowania zarówno karty przekazania odpadu jak i listy dokumentów, włączyć drukowanie komentarza Wystawienie dokumentu obecnie na tej zakładce znajduje się tylko jedno ustawienie aktywujące funkcje automatycznego wykrywania karty ewidencji odpadu dla wystawianej karty przekazania odpadu Definiowanie serii kart przekazania odpadu Serie dokumentów umożliwiają automatyczne numerowanie dokumentów zgodnie z ustalonym schematem. Aby dodać, zmodyfikować serię kart przekazania odpadu należy otworzyć okno ustawień tego dokumentu i przejść na zakładkę Serie dokumentów. W górnej części zakładki znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie listą serii dokumentów: Dodaj utworzenie nowej serii dokumentów Modyfikuj modyfikacja wybranej serii dokumentów Usuń usunięcie wybranej serii dokumentów W celu dodania nowej serii dokumentów należy kliknąć przycisk Dodaj. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie następującego okna:

19 S t r o n a 19 Nazwa serii dokumentów (opis) jest opisem serii, który jest wyświetlany w oknie karty przekazania odpadu i umożliwiającym jej szybką identyfikację. Z uwagi na fakt, że karta przekazania odpadu może występować w roli dokumentu przyjmującego lub wydającego odpady program umożliwia ustawienie dwóch odrębnych definicji: dla przyjęć i wydań. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik będzie mógł w bardzo łatwy sposób odróżnić dokumenty przyjęć odpadów od wydań. Rysunek 11 Definicja serii kart przekazania odpadu W dolnej części okna znajdują się informacje na temat zmiennych z jakich można korzystać podczas definiowania serii dokumentów. Zmienne te są automatycznie zastępowane przez odpowiednie wartości podczas zapisywania dokumentu. Zmienna musi zostać użyta w sposób podany w dolnej części okna. Przykładowe serie dokumentów zostały przedstawione na rysunku obok. Aby zmodyfikować istniejącą serię dokumentów należy wybrać ją z listy na zakładce Serie dokumentów i kliknąć przycisk Modyfikuj. Na ekranie zostanie wyświetlone okno identyczne jak w przypadku tworzenia serii dokumentów. Wszystkie pola okna zostaną wypełnione danymi wybranej serii dokumentów. Można także usuwać serie dokumentów. Należy jednak pamiętać, że do poprawnej pracy programu musi być zdefiniowana przynajmniej jedna seria dokumentów. Z tego powodu program nie pozwoli na usunięcie wszystkich serii dokumentów Ustawienia dokumentów potwierdzających wytworzenie odpadu W celu skonfigurowania ustawień dokumentów potwierdzających wytworzenie odpadu należy z menu Ustawienia wybrać polecenie Ustawienia dokumentów, a następnie Potwierdzenie wytworzenia odpadu. Po wykonaniu tej czynności na ekranie zostanie wyświetlone następujące okno: Rysunek 12 Ustawienia potwierdzenia wytworzenia odpadu W górnej części okna znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie listą serii dokumentów: Dodaj serię utworzenie nowej serii dokumentów Modyfikuj serię modyfikacja wybranej serii dokumentów Usuń serię usunięcie wybranej serii dokumentów

20 S t r o n a 20 W celu dodania nowej serii dokumentów należy kliknąć przycisk Dodaj. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie następującego okna: Nazwa serii dokumentów (opis) jest opisem serii, który jest wyświetlany w oknie dokumentu potwierdzającego wytworzenie odpadu i umożliwiającym jej szybką identyfikację. Rysunek 13 Definicja serii dokumentów W dolnej części okna znajdują się informacje na temat zmiennych z jakich można korzystać podczas definiowania serii dokumentów. Zmienne te są automatycznie zastępowane przez odpowiednie wartości podczas zapisywania dokumentu. Zmienna musi zostać użyta w sposób podany w dolnej części okna. Przykładowe serie dokumentów zostały przedstawione na rysunku obok. Aby zmodyfikować istniejącą serię dokumentów należy wybrać ją z listy i kliknąć przycisk Modyfikuj serię. Na ekranie zostanie wyświetlone okno identyczne jak w przypadku tworzenia serii dokumentów. Wszystkie pola okna zostaną wypełnione danymi wybranej serii dokumentów. Można także usuwać serie dokumentów. Należy jednak pamiętać, że do poprawnej pracy programu musi być zdefiniowana przynajmniej jedna seria dokumentów. Z tego powodu program nie pozwoli na usunięcie wszystkich serii dokumentów.

21 S t r o n a Zarządzanie listą operatorów Program posiada możliwość zarządzania uprawnieniami dla użytkowników. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona. Aby ją włączyć należy zdefiniować przynajmniej jednego operatora. Aby wyświetlić okno, przy pomocy którego można zarządzać listą operatorów należy wybrać polecenie Lista operatorów z menu Ustawienia. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie następującego okna: Rysunek 14 Lista operatorów W oknie Lista użytkowników znajdują się następujące przyciski: Dodaj Modyfikuj Pokaż uprawnienia wybranego użytkownika Dodanie konta nowego operatora Modyfikacja danych konta wybranego operatora Przypisanie uprawnień do konta wybranego operatora. Uwaga! Należy pamiętać, że pierwszym zdefiniowanym operatorem musi być konto administratora. W przeciwnym przypadku nie będzie można zalogować się do program i definiować uprawnienia oraz nowych operatorów Dodawanie nowych operatorów Aby dodać nowego operatora, należy w oknie Lista użytkowników (patrz rozdział 4.5) kliknąć przycisk Dodaj. Spowoduje to wyświetlenie następującego okna: W oknie Konto użytkownika należy wypełnić wszystkie pola. Pole Pełna nazwa jest wykorzystywane podczas drukowania dokumentów, natomiast pole Nazwa użytkownika jest wykorzystywane podczas logowania się do programu. Rysunek 15 Definiowanie konta użytkownika Po wprowadzeniu żądanych danych należy kliknąć przycisk OK. Podczas tworzenia kont operatorów należy zwrócić uwagę, na typ konta. Dostępne są dwa typy kont: administrator oraz operator. Operator nie posiada możliwości dodawania kont użytkowników.

22 S t r o n a Modyfikacja kont operatorów Aby zmodyfikować właściwości operatora, należy w oknie Lista użytkowników (patrz rozdział 4.5) wybrać żądanego operatora kliknąć przycisk Modyfikuj lub kliknąć dwa razy lewym przyciskiem myszy na odpowiednim wierszu. Spowoduje to wyświetlenie takiego samego okna jak w przypadku dodawania operatora. Wszystkie pola okna zostaną wypełnione danymi wybranego operatora Przypisywanie uprawnień dla operatorów Do każdego operatora można przypisać różnego rodzaju uprawnienia. Niektóre z nich mogą być domyślnymi ustawieniami, które będą ułatwiać pracę użytkownika (np.: domyślny magazyn, domyślna seria dokumentów itd.). Z uwagi na ciągle rozwijany system uprawnień. W tym podręczniku zostanie podany przykład jak należy definiować uprawienia. Pełna lista wszystkich uprawnień dostępna jest w programie. Aby przypisać uprawnienie do operatora, należy wybrać go z listy, a następnie kliknąć przycisk Pokaż uprawienia wybranego użytkownika. Spowoduje to wyświetlenie następującego okna: W oknie tym wyświetlana jest lista uprawnień (ustawień) przypisanych do użytkownika. Domyślnie po utworzeniu jego konta nie są przypisane do niego żadne uprawnienia. W tym oknie dostępne są dwa przyciski umożliwiające zarządzanie uprawieniami użytkownika: Przypisz uprawienie dodanie uprawnienia dla użytkownika. Przypisz wartość uprawnienia zdefiniowanie wartości dla uprawnienia wybranego z listy. Rysunek 16 Lista uprawnień użytkownika Aby przypisać operatorowi uprawnienie oraz zdefiniować jego wartość wykonaj następujące czynności: 1. Kliknij przycisk Przypisz uprawnienie. Spowoduje to wyświetlenie okna zawierającego możliwe do przypisana uprawnienia. Lista uprawnień wyświetlana jest w postaci drzewa. Każda z głównych gałęzi reprezentuje moduł systemu. Z listy należy wybrać żądane uprawnienie, a następnie kliknąć przycisk Wybierz uprawnienie. Wybrane uprawnienie pojawi się na liście uprawnień użytkownika, a okno zostanie zamknięte. Rysunek 17 Lista definicji uprawnień

23 S t r o n a W oknie Uprawnienia użytkownika wybierz nowododane uprawnienie i kliknij przycisk Przypisz wartość uprawnienia. Rysunek 18 Wybór wartości dla uprawnienia Rysunek 19 Wybór wartości dla uprawienia Na ekranie pojawi się okno Wybierz wartość. W zależności od typu uprawnienia okno może posiadać różny wygląd. W bieżącej wersji programu okno to może zawierać listę elementów (Rysunek 18) lub listę wyboru Tak/Nie (Rysunek 19). Należy wybrać odpowiednią wartość i kliknąć przycisk Wybierz. Przypisane uprawnienia użytkownika natychmiast wchodzą do użycia, bez konieczności ponownego logowania się użytkownika do programu. Jeżeli użytkownik, którego uprawnienia zostały zmienione jest zalogowany na innym stanowisku komputerowym, będzie on korzystał z przypisanych mu uprawnień Logowanie się do programu Po zdefiniowaniu przynajmniej jednego konta operatora, program aktywuje funkcję logowania do programu. Oznacza to, że jeżeli nie posiadasz konta w bazie danych nie będziesz mógł uruchomić programu. Tylko osoba znająca nazwę użytkownika i hasło dostępu będzie mogła uruchomić program. Okno logowania wygląda następująco: W tym oknie musisz wprowadzić nazwę użytkownik oraz hasło dostępu, które uzyskałeś od administratora. Rysunek 20 Logowanie do programu

24 S t r o n a 24 5 Definiowanie cennika odpadów Cennik odpadów umożliwia prowadzenie skupu i sprzedaży odpadów. Dzięki temu oprócz ilościowej gospodarki magazynowo odpadowej, można także prowadzić szczegółową gospodarkę magazynową. W celu stworzenia cennika odpadów należy z bocznego paska poleceń głównego okna programu wybrać polecenie Pokaż listę towarów. W obszarze roboczym okna wyświetlona zostanie następująca lista: Rysunek 21 Lista towarów - cennik odpadów W górnej części listy znajdują się przyciski umożliwiające tworzenie cennika: Dodaj Modyfikuj Usuń dodanie nowego towaru do cennika modyfikacja towaru wybranego z listy usunięcie towaru wybranego z listy 5.1 Dodawanie nowego towaru do cennika W celu dodania nowego towaru do cennika należy wyświetlić listę cennika i kliknąć przycisk Dodaj znajdujący się na jej pasku narzędzi. Na ekranie wyświetlone zostanie następujące okno: Rysunek 22 Okno definicji towaru Aby stworzyć definicję towaru należy w tym oknie wprowadzić następujące dane: 3. Kod odpadu podstawową cechą wykorzystywaną w gospodarce odpadami jest kod odpadu.

25 S t r o n a 25 Podczas przypisywania kodu odpadu do towaru można skorzystać z pola wyszukiwania, które znajduje się w sekcji Kod odpadu tego okna. Pole to zostało oznaczone na rysunku kolorem czerwonym. 4. Nazwę towaru nazwa towaru umożliwia szybką identyfikację odpadu w magazynie 5. Kod towaru wykorzystywany jest w celu szybszego odnalezienia definicji towaru w bazie danych. 6. Nazwę grupy towaru grupa towaru umożliwia grupowanie towarów w magazynie. Tę funkcję można wykorzystać np.: na pogrupowanie towarów ze względu na pochodzenie, np.: złom metali kolorowych, złom stali itd. 7. Cenę netto [zł/kg] cena zakupu lub sprzedaży towaru. Program operuje na cenach netto. 8. Masę jednej sztuki [kg] niektóre odpady przyjmowane są na sztuki, jednak gospodarka odpadami musi być prowadzona w kg lub Mg. Dzięki tej funkcji można wpisać liczbę sztuk towaru, a program przeliczy ją na odpowiednią masę. 9. Masę zanieczyszczeń [%] niektóre odpady z założenia zawierają zanieczyszczenia. (np.: złom stalowy). Dzięki tej funkcji program przy przyjmowaniu odpadów może automatycznie odliczyć masą zanieczyszczeń od masy towaru, a dopiero tę masę użyć do wyliczenia wartości towaru. Po wprowadzeniu żądanych danych należy kliknąć przycisk OK. Nowy towar zostanie automatycznie wyświetlony na liście. 5.2 Modyfikacja towaru z cennika W celu zmodyfikowania istniejącego w cenniku towaru należy wyświetlić listę cennika, wybrać żądany towar z listy i kliknąć przycisk Modyfikuj znajdujący się na jej pasku narzędzi. Spowoduje to wyświetlenie okna identycznego jak w przypadku dodawania towaru do cennika. Wszystkie pola okna zostaną wypełnione danymi towaru wybranego z listy. Po wprowadzeniu żądanych danych należy kliknąć przycisk OK. 5.3 Usuwanie towaru z cennika Program pozwala na usuwanie nieużywanych towarów z cennika. Nie jest zalecane usuwanie towarów, na temat których znajdują się informacje w magazynie, lub dla których wystawione zostały dokumenty. W celu usunięcia towaru z cennika należy wyświetlić listę cennika, wybrać żądany towar z listy i kliknąć przycisk Usuń znajdujący się na jej pasku narzędzi. Program wyświetli potwierdzenie usunięcia towaru. W celu usunięcia towaru należy kliknąć przycisk Tak.

26 S t r o n a 26 6 Zarządzanie rejestrem kontrahentów Program umożliwia prowadzenie rejestru kontrahentów. Dane nowych kontrahentów można wprowadzać zarówno z poziomu głównego okna programu przy użyciu listy kontrahentów lub podczas wystawiania dokumentów. W celu wyświetlenia listy kontrahentów należy z bocznego paska poleceń okna głównego programu wybrać zakładkę Kontrahenci i kliknąć polecenie Pokaż listę kontrahentów. W obszarze roboczym okna wyświetlona zostanie następująca lista: Rysunek 23 Lista kontrahentów Na pasku narzędzi dla listy kontrahentów znajdują się przyciski umożliwiające zarządzanie rejestrem kontrahentów. 6.1 Dodawanie nowego kontrahenta Nowy kontrahent może zostać dodany do bazy danych w jeden z dwóch sposobów: Podczas wystawiania dokumentu, przy użyciu pola wyboru kontrahenta Można to zrobić przy użyciu przycisku zaznaczonego na powyższym rysunku kolorem czerwonym. Przy użyciu listy kontrahentów wyświetlanej w głównym oknie programu W tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj kontrahenta znajdujący się na pasku narzędzi dla listy. Po wykonaniu jednej z tych czynności na ekranie wyświetlone zostanie następujące okno:

27 S t r o n a 27 Okno posiada trzy zakładki: Ogólne, Dodatkowe dane adresowe, Notatka. Na zakładce Ogólne można wprowadzić dane teleadresowe kontrahenta. W celu przyspieszenia wprowadzania danych program umożliwia wykorzystanie wcześniej użytych danych, takich jak: ulica miejscowość, kod pocztowy i województwo. W celu użycia tej funkcji należy kliknąć lewym przyciskiem myszy na polach zaznaczonych kolorem czerwonym na rysunku. Po wykonaniu tej czynności na ekranie zostanie wyświetlone następujące okno: Należy wybrać w nim odpowiedni wiersz i kliknąć przycisk Wybierz. Wybrana wartość zostanie automatycznie wpisania w odpowiednim polu okna danych kontrahenta. Na zakładce Dodatkowe dane adresowe można wprowadzić dodatkowe dane kontrahenta, które będą drukowane zamiast danych adresowych wprowadzonych na zakładce Ogólne. Zwykle zakładka ta jest wykorzystywana podczas importowania danych z innych aplikacji, w przypadku których dane adresowe nie są w poprawny sposób zapisywane w bazach danych. Natomiast na zakładce Notatka można wprowadzić dowolne dane na temat kontrahenta. Po wprowadzeniu żądanych danych należy kliknąć przycisk OK. 6.2 Modyfikacja danych kontrahenta Modyfikacja danych kontrahenta możliwa jest zarówno z poziomu głównego okna programu jak i podczas wystawiania dokumentów. Należy pamiętać, że czynność ta ma wpływ na już wystawione dokumenty. Dlatego zamiast modyfikować dane kontrahenta znacznie lepiej jest dodać nowego. Do rozróżnienia tych kontrahentów można użyć kodu kontrahenta lub notatki. W celu zmodyfikowania danych kontrahenta podczas wystawiania dokumentów należy kliknąć ikonę znajdującą się w polu wyboru danych kontrahenta. Aby zmodyfikować dane kontrahenta przy użyciu listy kontrahentów wyświetlanych w głównym oknie programu, należy z bocznego paska poleceń okna głównego programu wybrać zakładkę Kontrahenci i kliknąć polecenie Pokaż listę kontrahentów. Następnie należy wybrać z listy żądanego kontrahenta i kliknąć przycisk Modyfikuj dane. Na ekranie zostanie wyświetlone okno identyczne jak w przypadku dodawania kontrahenta. Wszystkie pola okna będą wypełnione danymi wybranego kontrahenta.

28 S t r o n a Importowanie danych kontrahentów Program posiada możliwość importowania danych kontrahentów z wybranej bazy danych, z aplikacji firm konkurencyjnych lub innych systemów magazynowych lub księgowych. Obecna wersja programu pozwala na importowanie danych kontrahentów z aplikacji następujących firm: Pracowania Projektowa Jacek Demel Wydawnictwo Verlag Dashofer ADBoka Insert (Subiekt GT i Insert GT) Pliki CSV Funkcje importowania danych kontrahentów dostępne są w menu Importuj dla listy kontrahentów. Po wybraniu jednego z tych poleceń na ekranie zostanie wyświetlone okno umożliwiające określenie informacji do nawiązania połączenia z bazą danych aplikacji konkurencyjnej. Importowane dane są zapisywane do bieżącej bazy danych systemu Ewidencja odpadów Jeżeli użytkownik nie jest pewny w jaki sposób dokonać ustawienia połączenia z bazą danych aplikacji konkurencyjnej, można się skontaktować z naszą w celu uzyskania pomocy podczas importowania danych.

29 S t r o n a 29 7 Dokumenty W celu wystawienia dokumentu należy przejść na odpowiednią zakładkę. W kolejnych rozdziałach niniejszego podręcznika opisane zostanie działanie oraz wystawianie poszczególnych dokumentów. 7.1 Karta ewidencji odpadu (KEO) Dokument ten umożliwia prowadzenie ewidencji odpadów. W większości przypadków nie ma konieczności ręcznego wypełniania tego dokumentu. Program jest tak skonstruowany, że podczas wystawiania innych dokumentów związanych z gospodarką odpadową istnieje możliwość ich powiązania z kartami ewidencji odpadu. Dzięki temu po otwarciu KEO program automatycznie pobiera dane z dokumentów powiązanych i wyświetla je w oknie dokumentu KEO. Działanie takie zapewnia aktualność danych wyświetlanych na KEO, ponieważ jakakolwiek zmiana dokumentu powiązanego zostaje automatycznie odzwierciedlona na KEO. W celu wyświetlenia listy kart ewidencji odpadu należy w głównym oknie programu rozwinąć zakładkę Kart ewidencji odpadu, a następnie wybrać polecenie Pokaż listę. W obszarze roboczym okna wyświetlona zostanie lista wystawionych KEO: Rysunek 24 Lista KEO Na liście dokumentów wyświetlane są podstawowe informacje na ich temat Wystawianie KEO W celu wystawienia nowej karty ewidencji odpadu można użyć następujących poleceń: Wystaw dokument znajdujące się na zakładce Karty ewidencji odpadu okna głównego Wystaw dokument znajdujące się na pasku narzędzi listy KEO Wystaw dokument znajdujące się w oknie listy KEO podczas wiązania dokumentów z kartami ewidencji Po wykonaniu jednej z tych czynności na ekranie wyświetlone zostanie następujące okno:

30 S t r o n a 30 Okno to zawiera dwie zakładki Rysunek 25 Okno Karta ewidencji odpadu Dokument podstawowe informacje na temat karty ewidencji odpadu Ewidencja odpadów szczegółowe informacje na temat ewidencji odpadów o kodzie KEO. Na tej zakładce wyświetlane są informacje pobrane z dokumentów powiązanych z tym dokumentem. Podczas wystawiania karty ewidencji odpadu wystarczy jedynie wybrać odpowiedni kod odpadu oraz rodzaj prowadzonej działalności. Pozostałe informacje będą automatycznie pobierane z dokumentów wiązanych z kartą ewidencji odpadu. Program umożliwia także ręczne dodawanie pozycji karty ewidencji odpadu. W tym celu należy przejść na zakładkę Ewidencja odpadów i użyć przycisków Dodaj, Modyfikuj i Usuń. Operacje te są możliwe tylko dla pozycji ręcznie dodanych do karty. Nie jest możliwe modyfikowanie pozycji, które są generowane automatycznie na podstawie dokumentów powiązanych z kartą ewidencji. Okno karty ewidencji odpadu umożliwia także dopisanie do niej bilansu otwarcia. W tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj / Modyfikuj bilans. Spowoduje to wyświetlenie następującego okna: W tym oknie należy określić datę bilansu otwarcia oraz masę odpadów (w tonach) i kliknąć przycisk OK. Na liście pozycji KEO dane te są wyświetlane na początku listy i zatytułowane Bilans otwarcia.

31 S t r o n a Modyfikacja (otwieranie) wystawionych KEO Karta ewidencji odpadu pobiera informacje z dokumentów z nim powiązanych: kart przekazania odpadu (KPO), dokumentów potwierdzających przetwarzanie odpadów (PPO), dokumentów potwierdzających wytworzenie odpadów. Dodatkowo można ręcznie dopisywać informacje o bilansie otwarcia lub wytworzeniu odpadów. W celu otwarcia dokumentu do modyfikacji lub wydrukowania należy wybrać go z listy i kliknąć na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy lub kliknąć przycisk Modyfikuj dokument znajdujący się na pasku narzędzi dla listy. 7.2 Karta przekazania odpadu (KPO) Dokument ten umożliwia przyjmowanie i wydawanie odpadów. Program obsługuje dwa rodzaje dokumentów KPO: powiązane z magazynem i nie powiązane z magazynem. Jeżeli KPO nie jest powiązana z magazynem można generować ujemne wartości ilość odpadów. W przypadku natomiast, jeżeli KPO jest powiązane z magazynem nie jest to możliwe. Każda KPO pełni także następujące funkcje: przyjęcie z zewnętrz na magazyn (PZ) wydanie na zewnątrz z magazynu (WZ) przyjmowanie towaru na wybraną kartę ewidencji odpadu wydawanie towaru z wybranej karty ewidencji odpadu Każda KPO może zostać powiązana z dowolną ilością kart ewidencji odpadu. Dzięki temu, aby wydać odpady o tym samym kodzie z kilku kart ewidencji odpadu nie ma konieczności wystawiania wielu KPO. Ułatwia to pracę i eliminuje konieczność wystawiania zbędnych dokumentów. Nie ma konieczności wystawiania powyższych dokumentów ponieważ są one automatycznie wystawianie. Wystawianie KPO sprowadza się do: wybrania typu karty (przyjęcie lub wydanie) wybrania magazynu wybrania kontrahentów przekazującego (lub przyjmującego) i transportującego dodania towarów (odpadów) Wystawianie KPO powiązanej z magazynem Aby wystawić nową kartę przekazania odpadów należy głównym oknie programu przejść na zakładkę Karty przekazania odpadu i kliknąć polecenie Wystaw kartę przekazania odpadu. Po wykonaniu tej czynności na ekranie zostanie wyświetlone następujące okno: Rysunek 26 Okno karty przekazania odpadu powiązanej z magazynem

32 S t r o n a 32 Aby poprawnie wystawić kartę przekazania odpadu należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać serię dokumentów. Domyślnie program wybiera pierwszą zdefiniowaną serię 2. Określić datę wystawienia dokumentu 3. Wybrać typ dokumentu (przyjęcie lub przekazanie odpadów) 4. Wybrać cel przekazania lub przyjęcia odpadów. 5. Wybrać Magazyn, do którego (lub z którego) będą przyjmowane (lub wydawane) odpady 6. Określić przejmującego lub przekazującego odpady (w zależności od wybranego dokumentu) 7. Określić transportującego odpady 8. Dodać informacje o odpadach Aby dodać informacje o odpadach, które są przyjmowane lub wydawane należy przejść na zakładkę Odpady i wykonać następujące czynności: Kliknąć przycisk Dodaj w celu dodania informacji o odpadzie. Spowoduje to wyświetlenie następującego okna: Rysunek 27 Dodawanie pozycji KPO W oknie tym należy wybrać odpowiedni towar. Na podstawie kodu odpadu przypisanego do towaru program automatycznie wybierze kod odpadu karty przekazania odpadu. Ponadto należy również podać ilość odpadów i jeżeli jest to wymagane ich wartość. Po wprowadzeniu żądanych danych należy kliknąć przycisk OK. Każda KPO może zostać powiązana z kartą ewidencji odpadu. Aby wybrać kartę ewidencji odpadu, z którą ten dokument będzie powiązany należy na zakładce Informacje podstawowe przejść do sekcji Typ powiązanego dokumentu i kliknąć przycisk Wybierz znajdujący się w sekcji Numer powiązanego dokumentu. Na ekranie zostanie wyświetlone okno zawierające listę wystawionych kart ewidencji odpadu:

33 S t r o n a 33 Rysunek 28 Lista KEO Należy wybrać odpowiedni dokument i kliknąć przycisk Wybierz. Jeżeli karta ewidencji nie znajduje się na liście można ją wystawić. W tym celu można skorzystać z przycisku Wystaw dokument. Po wystawieniu nowej karty ewidencji odpadu (KEO) pojawi się ona na liście i będzie można ją wybrać Wystawianie KPO nie powiązanej z magazynem Aby wystawić nową kartę przekazania odpadów należy głównym oknie programu przejść na zakładkę Karty przekazania odpadu i kliknąć ikonę Wystaw kartę przekazania nie powiązaną z magazynem. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie następującego okna: Rysunek 29 KPO nie powiązana z magazynem Okno to jest dokładnie takie samo jak w przypadku wystawiania KPO powiązanej z magazynem. Jedyna różnica to brak możliwości wyboru magazynu oraz przycisków umożliwiających wydrukowanie WZ/PZ na podstawie KPO. Aby poprawnie wystawić kartę przekazania odpadu należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać serię dokumentów. Domyślnie program wybiera pierwszą zdefiniowaną serię 2. Określić datę wystawienia dokumentu 3. Wybrać typ dokumentu (przyjęcie lub przekazanie odpadów) 4. Wybrać cel przekazania lub przyjęcia odpadów. 5. Wybrać kod odpadu 6. Wybrać kartę ewidencji odpadu, z którą KPO zostanie powiązana 7. Określić przejmującego lub przekazującego odpady (w zależności od wybranego dokumentu) 8. Określić transportującego odpady

34 S t r o n a 34 Dodać informacje o odpadach w taki sam sposób jak w przypadku KPO powiązanej z magazynem. W przypadku dokumentu nie powiązanego z magazynem należy jedynie podać ilość odpadów oraz wybrać numer rejestracyjny pojazdu Modyfikacja (otwieranie) wystawionej KPO W celu otwarcia karty przekazania odpadu do wydrukowania lub modyfikacji należy wybrać ją z listy i kliknąć na niej dwa razy lewym przyciskiem myszy lub kliknąć przycisk Modyfikuj dokument znajdujący się na pasku narzędzi dla listy. Na ekranie zostanie wyświetlone takie samo okno jak w przypadku wystawiania dokumentu. Program automatycznie rozpoznaje czy dokument został powiązany z magazynem czy też nie. W celu zachowania integralności danych nie można połączyć dokumentu nie powiązanego z magazynem i odwrotnie. Podczas zapisywania uaktualnionego dokumentu program również aktualizuje stany magazynowe utworzone przez modyfikowany dokument. System został zaprojektowany w taki sposób, aby nie zezwalać na generowanie minusowych stanów magazynowych. W związku z tym analizuje on przyjęcia i wydania z magazynu, i jeżeli odpady przyjęte przez modyfikowany dokument zostały już wydane nie pozwoli na zapisanie mniejszej ilości niż została wydana. Informacja ta dotyczy dokumentów przyjęcia Usuwanie wystawionej KPO W celu usunięcia karty przekazania odpadu należy wybrać ją z listy i kliknąć przycisk Usuń dokument. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia dokumentu. Jeżeli użytkownik chce usunąć wybrany dokument, należy kliknąć Tak, w przeciwnym przypadku Nie. Podczas usuwania dokumentu program analizuje stany magazynowe utworzone przez niego. System został zaprojektowany w taki sposób, aby nie zezwalać na generowanie minusowych stanów magazynowych. W związku z tym analizuje on przyjęcia i wydania z magazynu, i jeżeli odpady przyjęte przez usuwany dokument zostały już wydane nie pozwoli na jego usunięcie. Informacja ta dotyczy dokumentów przyjęcia. W przypadku dokumentów wydania zezwoli na usunięcie dokumentu Dodatkowe operacje na liście KPO Poza wystawianiem, modyfikacja i usuwaniem dokumentów na liście kart przekazania odpadów można wykonywać wiele innych czynności: filtrować dokumenty przy użyciu wielu rożnych predefiniowanych kryteriów menu Wyświetl eksportować dokumenty w celu ich przeniesienia do innego oddziału firmy menu Eksportuj importować dokumenty z pliku menu Importuj oznaczać dokumenty wymagające specjalnej uwagi przyciski Ustaw flagę i Usuń flagę. Po ustawieniu flagi dla dokumentu będzie on wyświetlany na czerwono. 7.3 Potwierdzenie wytworzenia odpadów (PWO) Ten dokument umożliwia wprowadzenie na stan magazynowy oraz kartę ewidencji odpadów informacji o odpadach powstałych podczas działalności firmy, np.: podczas produkcji. W celu wyświetlenia listy dokumentów potwierdzających wytworzenie odpadu należy w głównym oknie programu rozwinąć zakładkę Wytwarzanie odpadów, a następnie wybrać polecenie Pokaż listę dokumentów. W obszarze roboczym okna wyświetlona zostanie lista wystawionych PWO: Rysunek 30 Lista potwierdzeń wytworzenia odpadów Wystawienia potwierdzania wytworzenia odpadów W celu wystawienia dokumentu potwierdzającego wytworzenie odpadów należy w głównym oknie programu

35 S t r o n a 35 przejść na zakładkę Wytwarzanie odpadów i kliknąć odsyłacz Wystaw potwierdzenie wytworzenia odpadów lub kliknąć przycisk Wystaw dokument znajdujący się na pasku narzędzi dla listy tych dokumentów. Po wykonaniu jednej z tych czynności wyświetlone zostanie okno: Rysunek 31 Potwierdzenie wytworzenia odpadów W celu poprawnego wystawienia dokumenty należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać serię dokumentów 2. Określić datę wystawienia 3. Wybrać magazyn, na który mają wprowadzone informacje o powstałych odpadach 4. Wpisać powód powstania odpadu 5. Jeżeli jest to wymagane wprowadzić dodatkowy opis dokumentu w polu Komentarz 6. Wybrać towar określający odpad 7. Wprowadzić ilość powstałego odpadu w polu Masa [kg] 8. Aby informacja o wytwarzanym odpadzie została uwzględniona w ewidencji odpadów, należy powiązać ten dokument z kartą ewidencji odpadu. W tym celu należy kliknąć przycisk Wybierz znajdujący się w polu Numer powiązanego dokumentu. Aby zapisać i wydrukować dokument należy kliknąć przycisk Zapisz i drukuj (F5) lub wcisnąć klawisz F5 z klawiatury. Kliknięcie przycisku OK spowoduje zapisanie dokumentu bez jego wydrukowania. Kliknięcie jednego z tych przycisków spowoduje zapisanie dokumentu i zamknięcie okna. Aby anulować wystawienie dokumentu należy kliknąć przycisk Anuluj Modyfikacja (otwieranie) potwierdzenia wytworzenia odpadów Program umożliwia modyfikację lub otwieranie wystawionych dokumentów potwierdzających wytworzenie odpadów w celu ich wydrukowania lub zmiany. W celu otwarcia dokumentu należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk Modyfikuj dokument. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie takiego samego okna jak w przypadku tworzenia dokumentu. Wszystkie pola okna zostaną wypełnione danymi dokumentu wybranego z listy. Podczas zapisywania uaktualnionego dokumentu program również aktualizuje stany magazynowe utworzone przez modyfikowany dokument. System został zaprojektowany w taki sposób, aby nie zezwalać na generowanie minusowych stanów magazynowych. W związku z tym analizuje on przyjęcia i wydania z magazynu, i jeżeli odpady przyjęte przez modyfikowany dokument zostały już wydane nie pozwoli na zapisanie mniejszej ilości niż została wydana Usuwanie potwierdzenia wytworzenia odpadów W celu usunięcia potwierdzenia wytworzenia odpadu należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk Usuń dokument. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia dokumentu. Jeżeli użytkownik chce usunąć wybrany dokument, należy kliknąć Tak, w przeciwnym przypadku Nie.

36 S t r o n a 36 Podczas usuwania dokumentu program analizuje stany magazynowe utworzone przez niego. System został zaprojektowany w taki sposób, aby nie zezwalać na generowanie minusowych stanów magazynowych. W związku z tym analizuje on przyjęcia i wydania z magazynu, i jeżeli odpady przyjęte przez usuwany dokument zostały już wydane nie pozwoli na jego usunięcie. 7.4 Potwierdzenie przetworzenia odpadów (PPO) Dokument ten umożliwia zamianę jednego odpadu w inny. Podczas jego wystawiania można podać kody odpadów, które powstają w wyniku przetwarzania odpadów wraz z określeniem użytych metod recyklingu, odzysku lub unieszkodliwiania. Zadaniem tego dokumentu jest również umieszczenie odpowiednich informacji na temat przetwarzania na wybranych przez użytkownika kartach ewidencji odpadu. W celu wyświetlenia listy dokumentów potwierdzających przetworzenie odpadu należy w głównym oknie programu rozwinąć zakładkę Przetwarzanie odpadów, a następnie wybrać polecenie Pokaż listę potwierdzeń przetworzenia odpadów. W obszarze roboczym okna wyświetlona zostanie lista wystawionych dokumentów: Rysunek 32 Lista potwierdzeń przetworzenia odpadów

37 S t r o n a Wystawianie dokumentu potwierdzającego przetwarzanie odpadów W celu wystawienia tego dokumentu należy wyświetlić listę dokumentów i kliknąć przycisk Wystaw dokument znajdujący się na pasku narzędzi dla listy. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie następującego okna: Rysunek 33 Potwierdzenie przetworzenia odpadów W celu poprawnego wystawienia dokumentu należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać serię dokumentów 2. Określić datę wystawienia dokumentu 3. Wybrać źródłową kartę ewidencji odpadu 4. Wskazać magazyn, z którego będą pobierane odpady do przetwarzania 5. Wskazać magazyn, w którym będą umieszczane odpady powstałe w wyniku przetwarzania 6. Wybrać towar (odpad), który zostanie poddany przetwarzaniu 7. Wprowadzić masę odpadów (w kilogramach), która ma zostać poddana przetwarzaniu 8. Jeżeli jest to wymagane, można także wskazać według jakiej ceny zakupu program ma pobierać towar (odpad) z magazynu źródłowego. Jeżeli cena źródłowa nie zostanie określona program użyje metody FIFO. Po określeniu podstawowych informacji na temat dokumentu należy utworzyć listę odpadów, które powstają w wyniku procesu przetwarzania. Do tego celu należy wykorzystać przyciski Dodaj, Modyfikuj i Usuń znajdujące się pod listą Odpady powstałe w wyniku przetwarzania odpadów. Aby dodać informacje o powstały odpadzie należy kliknąć przycisk Dodaj. Spowoduje to wyświetlenie następującego okna:

38 S t r o n a 38 W tym oknie można określić szczegółowe informacje na temat powstałego odpadu: nazwę towaru, docelową kartę ewidencji odpadu, na którą zostaną wprowadzone informacje o wytwarzaniu. Można także określić użytą metodę przetwarzania: Odzysk (recykling), Unieszkodliwianie, Ponowne użycie. Po wybraniu odzysku lub unieszkodliwiania należy wskazać odpowiadające im metody określone w załączniku do ustawy o odpadach. Rysunek 34 Odpad powstały w wyniku przetwarzania Następnie należy wprowadzić masę powstałych odpadów. Można także określić cenę powstałego odpadu. Aby zmodyfikować informację o powstałym odpadzie należy wybrać odpowiednią pozycję z listy i kliknąć przycisk Modyfikuj. Na ekranie zostanie wyświetlone okno, którego wszystkie pola zostaną wypełnione danymi wybranej pozycji z listy. Aby usunąć niepotrzebne pozycje dokumentu należy wybrać je z listy i kliknąć przycisk Usuń. W celu zapisania z jednoczesnym wydrukowaniem należy kliknąć przycisk Zapisz i drukuj. Kliknięcie przycisku OK spowoduje tylko zapisanie dokumentu. Podczas zapisywania dokumentu program wykonuje następujące czynności: 1. Pobiera towar (odpady) z magazynu źródłowego 2. Zapisuje towar (odpady) powstałe w wyniku przetwarzania w magazynie docelowym Modyfikacja (otwieranie) potwierdzenia przetworzenia odpadów Program umożliwia modyfikację lub otwieranie wystawionych dokumentów potwierdzających przetworzenia odpadów w celu ich wydrukowania lub zmiany. W celu otwarcia dokumentu należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk Modyfikuj dokument. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie takiego samego okna jak w przypadku tworzenia dokumentu. Wszystkie pola okna zostaną wypełnione danymi dokumentu wybranego z listy. Podczas zapisywania uaktualnionego dokumentu program również aktualizuje stany magazynowe utworzone przez modyfikowany dokument. System został zaprojektowany w taki sposób, aby nie zezwalać na generowanie minusowych stanów magazynowych. W związku z tym analizuje on przyjęcia i wydania z magazynu, i jeżeli odpady przyjęte przez modyfikowany dokument zostały już wydane nie pozwoli na zapisanie mniejszej ilości niż została wydana Usuwanie potwierdzenia przetworzenia odpadów W celu usunięcia potwierdzenia przetworzenia odpadu należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk Usuń dokument. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia dokumentu. Jeżeli użytkownik chce usunąć wybrany dokument, należy kliknąć Tak, w przeciwnym przypadku Nie. Podczas usuwania dokumentu program analizuje stany magazynowe utworzone przez niego. System został zaprojektowany w taki sposób, aby nie zezwalać na generowanie minusowych stanów magazynowych. W związku z tym analizuje on przyjęcia i wydania z magazynu, i jeżeli odpady przyjęte przez usuwany dokument zostały już wydane nie pozwoli na jego usunięcie.

39 S t r o n a Zaświadczenie potwierdzające recykling Dokument ten umożliwia wystawienie specjalnego zaświadczenia dla zakładu przetwarzania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495). Podczas jego wystawiania można podać kod odpadu wraz z określeniem użytej metody recyklingu. W celu wyświetlenia listy zaświadczeń potwierdzających recykling odpadu należy w głównym oknie programu rozwinąć zakładkę Przetwarzanie odpadów, a następnie wybrać polecenie Pokaż listę zaświadczeń potwierdzających recykling. W obszarze roboczym okna wyświetlona zostanie lista wystawionych dokumentów: Rysunek 35 Lista zaświadczeń potwierdzających recykling Wystawianie zaświadczenia potwierdzającego recykling (DPR) W celu wystawienia tego dokumentu należy wyświetlić listę dokumentów i kliknąć przycisk Wystaw dokument znajdujący się na pasku narzędzi dla listy. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie następującego okna: Rysunek 36 Zaświadczenie potwierdzające recykling W celu poprawnego wystawienia dokumentu należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać serię dokumentów 2. Określić datę wystawienia dokumentu 3. Wybrać kontrahenta, dla którego wystawiane jest zaświadczenie 4. Wybrać odpad, na który wystawiane jest zaświadczenie 5. Wprowadzić masę odpadów przyjmowanych do recyklingu 6. Wprowadzić masę poddanych recyklingowi 7. Wybrać metodę recyklingu

40 S t r o n a 40 W celu zapisania z jednoczesnym wydrukowaniem należy kliknąć przycisk Zapisz i drukuj. Kliknięcie przycisku OK spowoduje tylko zapisanie dokumentu Modyfikacja (otwieranie) zaświadczenia potwierdzającego recykling Program umożliwia modyfikację lub otwieranie wystawionych dokumentów potwierdzających recykling odpadów w celu ich wydrukowania lub zmiany. W celu otwarcia dokumentu należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk Modyfikuj dokument. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie takiego samego okna jak w przypadku tworzenia dokumentu. Wszystkie pola okna zostaną wypełnione danymi dokumentu wybranego z listy Usuwanie zaświadczenia potwierdzającego recykling W celu usunięcia zaświadczenia potwierdzającego recykling odpadów należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk Usuń dokument. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia dokumentu. Jeżeli użytkownik chce usunąć wybrany dokument, należy kliknąć Tak, w przeciwnym przypadku Nie. 7.6 Przesunięcie międzymagazynowe (międzytowarowe) (PMM) Program posiada obsługę dokumentów umożliwiających przesuwanie towaru (odpadów) z jednego magazynu do innego. Dokument ten może także pełnić rolę przesunięcia międzytowarowego, tzn. umożliwia on zamianę jednego towaru w inny. Podczas wystawiania tego dokumentu można przesuwać towar korzystając z metody FIFO lub wg wskazanej przez użytkownika ceny zakupu (przyjęcia na magazyn). W celu wyświetlenia listy przesunięć międzymagazynowych dla odpadów należy w głównym oknie programu rozwinąć zakładkę Przesunięcia międzymagazynowe, a następnie wybrać polecenie Pokaż listę przesunięć odpadów. W obszarze roboczym okna wyświetlona zostanie lista wystawionych dokumentów: Rysunek 37 Lista przesunięć międzymagazynowych

41 S t r o n a Wystawianie przesunięcia międzymagazynowego W celu wystawienia tego dokumentu należy wyświetlić listę dokumentów i kliknąć przycisk Wystaw dokument znajdujący się na pasku narzędzi dla listy. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie następującego okna: Rysunek 38 Przesunięcie międzymagazynowe W celu poprawnego wystawienia dokumentu należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać serię dokumentów 2. Określić datę wystawienia 3. Wybrać magazyn źródłowy, z którego będą pobierane odpady (towar) 4. Wybrać magazyn docelowy, do którego będą przenoszone odpady (towar) W przypadku jeżeli wystawiane jest przesunięcie międzytowarowe (zamieniany jest jeden towar w inny), magazyn źródłowy i docelowy mogą być takie same. 5. Utworzyć listę pozycji dokumentu W celu utworzenia listy pozycji dokumentu można korzystać z przycisków Dodaj i Usuń znajdujących się dolnej części okna. Po kliknięciu przycisku Dodaj wyświetlone zostanie następujące okno: Okno to może zostać użyte na dwa sposoby: jako przesunięcie międzytowarowe W tym przypadku należy wybrać nie tylko przesuwany towar, ale także nową nazwę dla towaru jako przesunięcie międzymagazynowe Rysunek 39 Pozycja przesunięcia międzymagazynowego W przypadku klasycznego przesuwania towaru między jednym magazynem, a drugim wystarczy wybrać tylko przesuwany towar Następnie należy określić masę przesuwanego towaru (w kilogramach). Jeżeli nie zostanie określona cena przyjmowanego towaru na magazyn, program wykorzysta metodę FIFO do przesunięcia towaru.

42 S t r o n a 42 W dowolnym momencie można sprawdzić stan magazynowy przesuwanego towaru w magazynie źródłowym. W tym celu należy kliknąć przycisk Sprawdź dostępność towaru. W celu dodania pozycji do dokumentu należy kliknąć przycisk OK. W celu zapisania dokumentu należy kliknąć przycisk OK. W przypadku tego dokumentu zalecane jest najpierw jego zapisanie, a później otwarcie i wydrukowanie. Podczas zapisywania dokumentu program wylicza jego koszt magazynowy Modyfikacja (otwieranie) przesunięcia międzymagazynowego W celu otwarcia przesunięcia międzymagazynowego do wydrukowania lub modyfikacji należy wybrać go z listy i kliknąć na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy lub kliknąć przycisk Modyfikuj dokument znajdujący się na pasku narzędzi dla listy. Na ekranie zostanie wyświetlone takie samo okno jak w przypadku wystawiania dokumentu. Podczas zapisywania uaktualnionego dokumentu program również aktualizuje stany magazynowe utworzone przez modyfikowany dokument. System został zaprojektowany w taki sposób, aby nie zezwalać na generowanie minusowych stanów magazynowych. W związku z tym analizuje on przyjęcia i wydania z magazynu, i jeżeli odpady przyjęte przez modyfikowany dokument zostały już wydane nie pozwoli na zapisanie mniejszej ilości niż została wydana Usuwanie wystawionego przesunięcia międzymagazynowego W celu usunięcia przesunięcia międzymagazynowego należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk Usuń dokument. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia dokumentu. Jeżeli użytkownik chce usunąć wybrany dokument, należy kliknąć Tak, w przeciwnym przypadku Nie. Podczas usuwania dokumentu program analizuje stany magazynowe przez niego utworzone. System został zaprojektowany w taki sposób, aby nie zezwalać na generowanie minusowych stanów magazynowych. W związku z tym analizuje on przyjęcia i wydania z magazynu, i jeżeli odpady przyjęte przez usuwany dokument zostały już wydane nie pozwoli na jego usunięcie. 7.7 Przyjęcia na magazyn (PZ) W celu przyjęcia towaru (odpadu) na magazyn można użyć dwóch dokumentów: przyjęcia z zewnątrz (PZ) lub karty przekazania odpadu. W przeciwieństwie do KPO, dokument PZ pozwala na przyjęcie wielu różnych towarów o różnych kodach odpadów przy pomocy jednego dokumentu. W tym rozdziale opisany zostanie klasyczny dokument przyjęcia na magazyn (PZ). Zarówno karta przekazania odpadu i PZ operują na cenach netto towaru. W celu wyświetlenia listy przyjęć na magazyn dla odpadów należy w głównym oknie programu rozwinąć zakładkę Przyjęcia i wydania z magazynu, a następnie wybrać polecenie Pokaż listę przyjęć PZ (odpady). W obszarze roboczym okna wyświetlona zostanie lista wystawionych dokumentów: Rysunek 40 Lista przyjęć na magazyn Wystawianie przyjęcia na magazyn odpadów (PZ) W celu wystawienia tego dokumentu należy wyświetlić listę dokumentów i kliknąć przycisk Wystaw dokument znajdujący się na pasku narzędzi dla listy. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie następującego okna:

43 S t r o n a 43 Rysunek 41 Przyjęcie odpadów ma magazyn W celu poprawnego wystawienia dokumentu należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać serię dokumentów 2. Określić datę wystawienia dokumentu 3. Wybrać kontrahenta, od którego przyjmowane są odpady 4. Wybrać magazyn, na który przyjmowane są odpady 5. Utworzyć listę pozycji dokumentu 6. Zapisać dokument przy użyciu przycisku Zapisz i drukuj lub przycisku OK. W celu utworzenia listy pozycji dokumentu należy użyć przycisków Dodaj, Modyfikuj i Usuń znajdujących się w dolnej części okna. Po kliknięciu przycisku Dodaj wyświetlone zostanie następujące okno: W tym oknie należy wybrać towar odpowiadający przyjmowanemu odpadowi, a następnie określić jego cenę i ilość. Należy podać ceny netto. Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy kliknąć przycisk OK. Aby zmodyfikować pozycję dokumentu należy wybrać ją z listy wyświetlanych w oknie i kliknąć przycisk Modyfikuj. Wyświetlone zostanie okno takie samo jak w przypadku dodawania pozycji. Wszystkie pola w tym oknie zostaną wypełnione danymi wybranej pozycji. Rysunek 42 Pozycja przyjęcia na magazyn W celu usunięcia pozycji dokumentu należy wybrać ją z listy i kliknąć przycisk Usuń Modyfikacja (otwieranie) przyjęcia na magazyn (PZ) W celu otwarcia przyjęcia ma magazyn do wydrukowania lub modyfikacji należy wybrać go z listy i kliknąć na nim

44 S t r o n a 44 dwa razy lewym przyciskiem myszy lub kliknąć przycisk Modyfikuj dokument znajdujący się na pasku narzędzi dla listy. Na ekranie zostanie wyświetlone takie samo okno jak w przypadku wystawiania dokumentu. Wszystkie jego pola będą wypełnione danymi wybranego dokumentu. Podczas zapisywania uaktualnionego dokumentu program również aktualizuje stany magazynowe utworzone przez modyfikowany dokument. System został zaprojektowany w taki sposób, aby nie zezwalać na generowanie minusowych stanów magazynowych. W związku z tym analizuje on przyjęcia i wydania z magazynu, i jeżeli odpady przyjęte przez modyfikowany dokument zostały już wydane nie pozwoli na zapisanie mniejszej ilości niż została wydana Usuwanie wystawionego przyjęcia na magazyn W celu usunięcia przyjęcia na magazyn należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk Usuń dokument. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia dokumentu. Jeżeli użytkownik chce usunąć wybrany dokument, należy kliknąć Tak, w przeciwnym przypadku Nie. Podczas usuwania dokumentu program analizuje stany magazynowe przez niego utworzone. System został zaprojektowany w taki sposób, aby nie zezwalać na generowanie minusowych stanów magazynowych. W związku z tym analizuje on przyjęcia i wydania z magazynu, i jeżeli odpady przyjęte przez usuwany dokument zostały już wydane nie pozwoli na jego usunięcie. 7.8 Wydania z magazynu (WZ) W celu wydania towaru (odpadu) z magazynu można użyć dwóch dokumentów: wydania na zewnątrz (WZ) lub karty przekazania odpadu. W przeciwieństwie do KPO, dokument WZ pozwala na wydanie wielu różnych towarów o różnych kodach odpadów przy pomocy jednego dokumentu. W tym rozdziale opisany zostanie klasyczny dokument wydania z magazynu (WZ). Zarówno karta przekazania odpadu i WZ operują na cenach netto towaru. W celu wyświetlenia listy wydań z magazynu dla odpadów należy w głównym oknie programu rozwinąć zakładkę Przyjęcia i wydania z magazynu, a następnie wybrać polecenie Pokaż listę wydań WZ (odpady). W obszarze roboczym okna wyświetlona zostanie lista wystawionych dokumentów: Rysunek 43 Lista wydań z magazynu

45 S t r o n a Wystawianie wydania z magazynu odpadów (WZ) W celu wystawienia tego dokumentu należy wyświetlić listę dokumentów i kliknąć przycisk Wystaw dokument znajdujący się na pasku narzędzi dla listy. Spowoduje to wyświetlenie na ekranie następującego okna: Rysunek 44 Wydanie z magazynu (WZ) W celu poprawnego wystawienia dokumentu należy wykonać następujące czynności: 1. Wybrać serię dokumentów 2. Określić datę wystawienia dokumentu 3. Wybrać kontrahenta, dla którego wydawane są odpady 4. Wybrać magazyn, z którego wydawane są odpady 5. Utworzyć listę pozycji dokumentu 6. Zapisać dokument przy użyciu przycisku Zapisz i drukuj lub przycisku OK. W celu utworzenia listy pozycji dokumentu należy użyć przycisków Dodaj, Modyfikuj i Usuń znajdujących się w dolnej części okna. Po kliknięciu przycisku Dodaj wyświetlone zostanie następujące okno:

46 S t r o n a 46 W tym oknie należy wybrać towar odpowiadający przyjmowanemu odpadowi, a następnie określić jego cenę i ilość. Należy podać ceny netto. Jeżeli użytkownik nie określi źródłowej ceny wydania (ceny zakupu) program do wydania towaru z magazynu użyje metody FIFO. Po wprowadzeniu odpowiednich danych należy kliknąć przycisk OK. Rysunek 45 Pozycja wydania z magazynu Aby zmodyfikować pozycję dokumentu należy wybrać ją z listy wyświetlanych w oknie i kliknąć przycisk Modyfikuj. Wyświetlone zostanie okno takie samo jak w przypadku dodawania pozycji. Wszystkie pola w tym oknie zostaną wypełnione danymi wybranej pozycji. W celu usunięcia pozycji dokumentu należy wybrać ją z listy i kliknąć przycisk Usuń Modyfikacja (otwieranie) wydania z magazynu (WZ) W celu otwarcia wydania z magazynu do wydrukowania lub modyfikacji należy wybrać go z listy i kliknąć na nim dwa razy lewym przyciskiem myszy lub kliknąć przycisk Modyfikuj dokument znajdujący się na pasku narzędzi dla listy. Na ekranie zostanie wyświetlone takie samo okno jak w przypadku wystawiania dokumentu. Wszystkie jego pola będą wypełnione danymi wybranego dokumentu. Podczas zapisywania uaktualnionego dokumentu program również aktualizuje stany magazynowe utworzone przez modyfikowany dokument. Oznacza to, że jeżeli użytkownik wprowadzi mniejsze ilości w dokumencie, program zwróci odpowiednią ilość towaru na magazyn Usuwanie wystawionego wydania z magazynu (WZ) W celu usunięcia przyjęcia na magazyn należy wybrać go z listy i kliknąć przycisk Usuń dokument. Na ekranie zostanie wyświetlone potwierdzenie usunięcia dokumentu. Jeżeli użytkownik chce usunąć wybrany dokument, należy kliknąć Tak, w przeciwnym przypadku Nie. Podczas usuwania dokumentu program analizuje stany magazynowe przez niego zmodyfikowane. Oznacza to, że jeżeli użytkownik wprowadzi mniejsze ilości w dokumencie, program zwróci odpowiednią ilość towaru na magazyn.

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Detal Wersja 2014.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Księga Podatkowa, Środki Trwałe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo