Podrcznik pocztkujcego uytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podrcznik pocztkujcego uytkownika"

Transkrypt

1 Podrcznik pocztkujcego uytkownika PL Building Technologies Fire Safety & Security Products

2 i Spis treci Rozdział 1: Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 Instalacja systemu Granta 5 na komputerze, na którym zainstalowano ju system Granta for Windows Twój komputer 1-2 Co naley wiedzie o Microsoft SQL Server 1-3 Gdzie zainstalowa system kontroli dostpu Granta Najprostszy system wszystko na jednym komputerze 1-4 Podłczenie sterowników do innego komputera, w sieci lokalnej LAN 1-5 Podłczenie do serwera SQL Server, uruchomionego na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN 1-6 System Granta 5, serwer SQL Server oraz sterowniki na rónych komputerach, w sieci lokalnej LAN 1-7 Program System Manager (Manager systemu) oraz program Granta Pipes 1-8 Systemy z wicej, ni jednym serwerem SQL Server 1-8 Systemy z rónymi typami połcze ze sterownikami 1-9 Co naley zrobi, przed zainstalowaniem oprogramowania systemu kontroli dostpu 1-9 Instalacja systemu kontroli dostpu (1): 1-11 W systemie, w którym nie zainstalowano serwera SQL Server, ani na tym komputerze, ani na adnym innym, w sieci lokalnej LAN 1-11 Jak importowa baz danych Granta for Windows 4, do systemu Granta 5? 1-22 Instalacja systemu kontroli dostpu (2): 1-24 W systemie, w którym zainstalowano i uruchomiono serwer SQL Server (na tym komputerze lub te na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN) 1-24 Jak importowa baz danych Granta for Windows 4, do systemu Granta 5? 1-36 Instalacja fragmentów systemu Granta 5 na innych komputerach 1-38 Rozdział 2: Korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji) Zastosowanie programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji), w przypadku nowego systemu 2-1 Rekordy tworzone przez program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) 2-7 Nazwa operatora oraz hasło 2-7 Punkty kontroli dostpu 2-7 Ramy czasowe 2-7 Poziom dostpu 2-7 Posiadacze kart 2-8

3 Spis treci ii Rozdział 3: Kontrola systemu Kontrola systemu 3-1 Usuwanie problemów 3-2 Włczenie wywietlania wszystkich komunikatów o błdach 3-2 Brak komunikatów wywietlanych w oknie programu Transaction Monitor (Monitorowanie transakcji) 3-3 Komunikat Site Code Invalid (Błdny kod lokalizacji), jeli wykorzystywane s sterowniki wyposaone w moduły czytników kart magnetycznych, naley sprawdzi 3-4 Komunikat Card Not Fund (Nie znaleziono karty), wywietlany w oknie programu Transaction Monitor (Monitorowanie transakcji) 3-4 Rozdział 4: Konfiguracja modułów 4236 TCP/IP, do współpracy z systemem Granta 5 Istniejce systemy, wykorzystujce moduły 4236 TCP/IP 4-1 Plik Readme1.rtf 4-2 Plik Readme2.rtf 4-2 Jeli chcesz ponownie uruchomi system Granta for Windows Nowy system wykorzystujcy moduły 4236 TCP/IP 4-4

4 1-1 Rozdział 1 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta 5 W tym rozdziale: Opisano, jak dokona aktualizacji istniejcego systemu kontroli dostpu Granta for Windows 4. Opisano róne konfiguracje instalacji systemu kontroli dostpu, na rónych komputerach, w sieci lokalnej. Opisano czynnoci, jakie naley wykona przed przeprowadzeniem instalacji systemu kontroli dostpu. Opisano, jak dokona instalacji oprogramowania. Instalacja systemu Granta 5 na komputerze, na którym zainstalowano ju system Granta for Windows 4 UWAGA: Jeli na komputerze jest zainstalowany system Granta for Windows 3 lub te wczeniejsza wersja tego systemu, naley dokona najpierw jego aktualizacji do wersji Granta for Windows 4, zgodnie z opisem podanym w rozdziale 4 podrcznika HB Mona zainstalowa system Granta 5 równolegle do istniejcego systemu kontroli dostpu Granta for Windows 4 nie ma potrzeby zastpowania systemu Granta for Windows 4 lub te jego uprzedniego odinstalowania. Po zainstalowaniu systemu Granta 5, system Granta for Windows 4 bdzie wci funkcjonował. Bdzie mona powróci do niego w dowolnej chwili. Po zainstalowaniu systemu Granta 5 i zapewnieniu jego komunikacji ze sterownikami, mona zaimportowa istniejc baz danych kontroli dostpu systemu Granta for Windows 4, wykorzystujc do tego celu program do aktualizacji, dostarczony wraz z systemem Granta 5. Program ten nazywa si DBup4to5.exe i, jeli w trakcie instalacji systemu Granta 5 zostanie wykorzystany domylny katalog, program ten bdzie znajdował si w katalogu c:\sysmgrsql\progs. UWAGA: W przypadku importowania istniejcej bazy danych systemu Granta for Windows 4, do systemu Granta 5, naley najpierw uruchomi program Repair and Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si, e istniejca baza danych nie zawiera błdów.

5 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Program aktualizacji moe zosta uruchomiony automatycznie, na zakoczenie procesu instalacji oprogramowania, wybierajc opcj instalacji, przedstawion na rysunku poniej: UWAGA: Jeli zainstalowany system Granta for Windows 4 wykorzystuje przynajmniej jeden sieciowy system sprztowy ( Network Hardware System ), zawierajcy moduły 4236 TCP/IP, naley ponownie skonfigurowa moduły TCP/IP tak, aby współpracowały z systemem Granta 5 szczegóły opisano w rozdziale 4. Twój komputer Zalecamy zastosowanie komputera Pentium 3 GHz lub te szybszego, wyposaonego w przynajmniej 512 MB pamici RAM, system Windows XP, Windows 2000 lub te Windows Server Jeli w systemie Windows włczona jest funkcja automatycznej aktualizacji ( Automatic Updates ), komputer moe zosta automatycznie zrestartowany po aktualizacji. Zalecamy wyłczenie funkcji automatycznej aktualizacji. Zalecamy wykorzystanie monitora o przektnej przynajmniej 17 cali oraz karty graficznej z 64 MB pamici, wywietlajcej obraz w rozdzielczoci 1024x768 pikseli, 24 bity (16 milionów kolorów). Jeli uytkownik zamierza monitorowa i/lub skonfigurowa system na komputerach innych, ni ten, lub te podłczy sterowniki bezporednio do komputerów innych, ni ten, lub te łczy si z oddalonymi lokalizacjami, wykorzystujc do tego celu połczenia typu dial-up z komputerów innych, ni ten, lub te komunikowa si ze sterownikami podłczonymi bezporednio do sieci, za pomoc modułów TCP/IP, niezbdna bdzie sie lokalna LAN.

6 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Co naley wiedzie o Microsoft SQL Server System Granta 5 wykorzystuje oprogramowanie Microsoft SQL Server do zarzdzania swoj baz danych systemu kontroli dostpu. Oprogramowanie Microsoft SQL moe zosta zakupione w pełnej, licencjonowanej wersji lub te w wersji bezpłatnej", dla aplikacji takich, jak system Granta 5. W takim przypadku, oprogramowanie to jest nazywane Microsoft SQL Server Desktop Engine (w skrócie MSDE). Wersja MSDE moe zosta zainstalowana z płyty DVD systemu Granta 5. Musi zosta zainstalowana i uruchomiona, zanim zostanie zainstalowane oprogramowanie systemu kontroli dostpu. UWAGA: Po zainstalowaniu oprogramowania MSDE, nie jest ono uruchamiane automatycznie naley je uruchomi, restartujc komputer. System Granta 5 mona zainstalowa na tym samym komputerze, na którym uruchomiono oprogramowanie Microsoft SQL Server lub te na dowolnym innym komputerze w sieci lokalnej róne opcje opisano w nastpnym rozdziale. Gdzie zainstalowa system kontroli dostpu Granta 5 System kontroli dostpu Granta 5 składa si z szeregu oddzielnych programów, realizujcych róne funkcje. Na przykład, program Monitor and Control (Monitorowanie i sterowanie) jest wykorzystywany do przegldania transakcji oraz komunikatów alarmowych, pochodzcych ze sterowników. Program Reports (Sprawozdania) jest wykorzystywany do filtrowania danych, wywietlania wyników na ekranie oraz do ich drukowania. Program Comms Driver (Sterownik komunikacji) komunikuje si ze sterownikami podłczonymi do komputera poprzez port RS232 COM. Najprostszy system, opisany poniej, jest systemem, w którym wszystkie programy Granta 5 oraz programy systemu bazy danych SQL Server s zainstalowane na tym samym komputerze jest to system najprostszy do skonfigurowania oraz system, który zalecamy. Jednake, jeli uytkownik woli, moe zainstalowa programy systemu Granta 5 na dowolnym komputerze, w sieci lokalnej LAN. Taka instalacja jest bardziej złoona. Jej przykłady przedstawiono poniej tak, aby pomóc uytkownikom.

7 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Najprostszy system wszystko na jednym komputerze Na schemacie powyej przedstawiono najprostszy system, z całym oprogramowaniem uruchomionym na jednym komputerze oraz ze sterownikami podłczonymi bezporednio do tego komputera poprzez port RS232 COM. Aby zainstalowa system w takiej konfiguracji naley: uruchomi wersj MSDE systemu SQL Server. utworzy baz danych systemu kontroli dostpu. podłczy baz danych systemu kontroli dostpu do serwera SQL Server. jeli uytkownik postanowi uruchomi program Setup Wizard (Kreator konfiguracji), a nastpnie program System Manager (Manager systemu) oraz program Comms Driver (Sterownik komunikacji) (które s dwoma programami dostarczanymi wraz z systemem Granta 5, które komunikuj si ze sterownikami), program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) przeprowadzi konfiguracj punktów kontroli dostpu, ram czasowych oraz poziomów dostpu i uaktywni szereg kart tak, aby system pracował oraz, aby mona było go przetestowa. Prosta instalacja, powyej, została opisana w punkcie Instalacja systemu kontroli dostpu (1):. Jeli uytkownik chce podłczy system Granta 5 do istniejcej, licencjonowanej kopi serwera SQL Server, uruchomionej na tym komputerze lub te uruchomionej na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN, naley wykorzysta narzdzia dostarczone wraz z systemem Windows oraz z serwerem SQL Server, w celu utworzenia bazy danych oraz ustanowienia połczenia. Proces ten został opisany w punkcie Instalacja systemu kontroli dostpu (2):.

8 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Podłczenie sterowników do innego komputera, w sieci lokalnej LAN Na schemacie powyej przedstawiono system, w którym oprogramowanie Granta 5 oraz SQL Server jest zainstalowane na jednym komputerze, a sterowniki s podłczone do portu RS232 COM innego komputera, w sieci lokalnej LAN. Aby zainstalowa ten system naley: Normalnie zainstalowa system Granta 5 na komputerze, na którym uruchomiono serwer SQL Server, zgodnie z opisem podanym w punkcie Instalacja systemu kontroli dostpu (1): (dla licencji MSDE) lub te Instalacja systemu kontroli dostpu (2): (dla istniejcego serwera SQL Server). Wykorzysta opcj instalacji klienta (Custom*), w celu zainstalowania programu Granta Pipes oraz programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) na komputerze, do którego s podłczone sterowniki, zgodnie z opisem podanym w punkcie zatytułowanym Instalacja fragmentów systemu Granta 5 na innych komputerach. W programie pulpitu startowego LaunchPad ustawi dla programu Granta Pipes oraz programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) opcj automatycznego uruchomienia Auto Start tak, aby były one uruchamiane automatycznie, za kadym razem, kiedy program pulpitu startowego LaunchPad zostanie uruchomiony na komputerze, do którego s podłczone sterowniki. *Program Granta Pipes jest równie instalowany w trakcie typowej instalacji (Typical), wraz z prawie wszystkimi pozostałymi programami systemu Granta 5.

9 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Podłczenie do serwera SQL Server, uruchomionego na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN Na schemacie powyej przedstawiono system, w którym oprogramowanie Granta 5 jest uruchomione na komputerze, do którego poprzez port RS232 COM podłczone s sterowniki, a serwer bazy danych SQL Server jest uruchomiony na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN. W punkcie Instalacja systemu kontroli dostpu (2): opisano, w jaki sposób podłczy si do dowolnego serwera SQL Server, uruchomionego na dowolnym komputerze, w sieci lokalnej LAN. W przypadku takiej konfiguracji systemu, do uruchomienia sterowników mona wykorzysta program Setup Wizard (Kreator konfiguracji).

10 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta System Granta 5, serwer SQL Server oraz sterowniki na rónych komputerach, w sieci lokalnej LAN Na schemacie powyej przedstawiono system, w którym oprogramowanie Granta 5 jest uruchomione na komputerze, sterowniki s podłczone do portu RS232 COM innego komputera, a baza danych systemu kontroli dostpu połczona jest z serwerem bazy danych SQL Server, uruchomionym na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN. Aby zainstalowa ten system naley: Zainstalowa cały system Granta 5 na jednym komputerze, zgodnie z opisem podanym w punkcie Instalacja systemu kontroli dostpu (2): i połczy go z serwerem SQL Server. Wykorzysta opcj instalacji klienta (Custom*), w celu zainstalowania programu Granta Pipes oraz programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) na komputerze, do którego s podłczone sterowniki, zgodnie z opisem podanym w punkcie zatytułowanym Instalacja fragmentów systemu Granta 5 na innych komputerach. W programie pulpitu startowego LaunchPad ustawi dla programu Granta Pipes oraz programu Comms Driver (Sterownik komunikacji) opcj automatycznego uruchomienia Auto Start tak, aby były one uruchamiane automatycznie, za kadym razem, kiedy program pulpitu startowego LaunchPad zostanie uruchomiony na komputerze, do którego s podłczone sterowniki. *Program Granta Pipes jest równie instalowany w trakcie typowej instalacji (Typical), wraz z prawie wszystkimi pozostałymi programami systemu Granta 5. Wszystkie opisane powyej systemy pracuj poprawnie uytkownik musi tylko przemyle, jak zamierza zainstalowa i skonfigurowa swój system.

11 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Program System Manager (Manager systemu) oraz program Granta Pipes Program System Manager (Manager systemu) kieruje przepływem informacji pomidzy wszystkimi sterownikami oraz programami systemu Granta 5. Program System Manager (Manager systemu) moe zosta uruchomiony na jednym komputerze w sieci, i tylko jednym. Na wszystkich pozostałych komputerach, na których funkcjonuj programy systemu Granta 5, naley uruchomi program Granta Pipes. Program ten interpretuje wiadomoci przychodzce z managera systemu i przesyła je we właciwe miejsca, jak równie przekazuje w odpowiedniej postaci wiadomoci przesyłane z powrotem do managera systemu. Na schemacie poniej pokazano przykład tego, co naley zrobi, aby uruchomi róne programu systemu Granta 5, na rónych komputerach. Pierwszy komputer, na którym bdzie instalowany system Granta 5, bdzie komputerem, na którym zostanie uruchomiony program System Manager (Manager systemu). W programie pulpitu startowego LaunchPad naley ustawi dla programu System Manager (Manager systemu) opcj automatycznego uruchomienia Auto Start tak, aby był on uruchamiany automatycznie, za kadym razem, kiedy zostanie uruchomiony program pulpitu startowego LaunchPad. Na wszystkich pozostałych komputerach, na których funkcjonuj programy systemu Granta 5, naley zainstalowa program Granta Pipes patrz punkt Instalacja fragmentów systemu Granta 5 na innych komputerach. Systemy z wicej, ni jednym serwerem SQL Server Na dowolnych komputerach w sieci lokalnej LAN moe zosta uruchomiona dowolna liczba serwerów SQL Server. Równie na lokalnym komputerze moe zosta uruchomiony wicej, ni jeden serwer SQL Server. W przypadku skomplikowanych systemów, naley zwróci si do działu IT z zapytaniem, do którego serwera naley podłczy baz danych systemu kontroli dostpu.

12 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Systemy z rónymi typami połcze ze sterownikami Istnieje wiele rónych sposobów podłczenia sterowników do systemu Granta 5. Mona, na przykład, podłczy je bezporednio do routera w sieci lokalnej LAN, wykorzystujc do tego celu moduł sieciowy 4236 TCP/IP. W przypadku tego typu instalacji, nie mona korzysta z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji), ale sam proces instalacji oprogramowania, tworzenia bazy danych systemu kontroli dostpu oraz jej połczenia z uruchomionym serwerem SQL Server pozostaje niezmieniony. Co naley zrobi, przed zainstalowaniem oprogramowania systemu kontroli dostpu Program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) jest programem, który mona uruchomi po zainstalowaniu oprogramowania systemu kontroli dostpu, w celu uruchomienia sterowników, skonfigurowania punktów kontroli dostpu, utworzenia ram czasowych oraz poziomów dostpu, które bd aktywne przez cały czas oraz, w celu autoryzacji pewnej liczby kart dostpu. Jeli uytkownik chce skorzysta z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji), to wtedy przed instalacj oprogramowania systemu kontroli dostpu, naley zainstalowa wszystkie sterowniki i moduły, i połczy je zgodnie z opisem zawartym w dołczonych do nich instrukcjach montau. Naley włczy sterowniki i zaprogramowa we wszystkich sterownikach, wyposaonych w moduł radiowy RF, ich kod dystrybutora (Distributor Code). Naley pamita, e program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) bdzie współpracował jedynie ze sterownikami podłczonymi bezporednio do komputera, za pomoc portu RS232 COM. Nie bdzie w stanie skonfigurowa sterowników podłczonych do sieci lokalnej LAN, za pomoc modułów 4236 TCP/IP lub te sterowników podłczonych za pomoc modemów telefonicznych. Aby ułatwi instalacj, zaleca si podłczenie sterowników do portu komunikacyjnego w komputerze, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie systemu kontroli dostpu. Serwer Microsoft SQL Server musi zosta zainstalowany i uruchomiony na przynajmniej jednym komputerze. Moe to by komputer, na którym zostanie zainstalowane oprogramowanie systemu kontroli dostpu, lub te dowolny inny komputer, w sieci lokalnej LAN. Jeli nie posiada si pełnej, licencjonowanej kopi serwera Microsoft SQL Server, naley zainstalowa oprogramowanie Microsoft SQL Server Desktop Engine, które jest dostarczane na płycie DVD systemu Granta 5 aby zainstalowa to oprogramowanie naley klikn przycisk MSDE.

13 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta UWAGA: W przypadku instalacji serwera MSDE, nie jest on uruchamiany automatycznie aby go uruchomi, naley zrestartowa komputer. Jeli zamierza si korzysta z systemu Eventys (system monitorowania wideo oraz rejestracji zdarze wystpujcych w punktach kontroli dostpu), naley zainstalowa odpowiednie pliki, aby system ten mógł funkcjonowa naley klikn przycisk Eventys Requirements (Wymagania systemu Eventys), zanim zainstaluje si oprogramowanie. Podrczniki / instrukcje, opisujce oprogramowanie systemu kontroli dostpu, s dostarczane w postaci plików.pdf. Aby móc przeglda te pliki, naley najpierw zainstalowa program Adobe Acrobat Reader, który jest dostpny bezpłatnie na serwerze firmy Adobe. W przypadku, gdy korzysta si z systemu Windows 2000, naley mie zainstalowany Service Pack 2, zanim bdzie mona zainstalowa program Acrobat Reader.

14 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Instalacja systemu kontroli dostpu (1): W systemie, w którym nie zainstalowano serwera SQL Server, ani na tym komputerze, ani na adnym innym, w sieci lokalnej LAN UWAGA: Jeli do systemu Granta 5 zamierza si importowa istniejc baz danych systemu Granta for Windows 4, naley najpierw uruchomi program Repair and Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si, e istniejca baza danych nie zawiera błdów. 1. Wsun płyt DVD-ROM do napdu w komputerze. Jeli napd jest skonfigurowany tak, aby automatycznie uruchamiał płyt ( auto-run ), to wtedy program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie naley przej do kroku Wykorzystujc ikon Mój komputer, lub te Eksploratora systemu Windows, lub te polecenie Start/Uruchom/Przegldaj (Start/Run/Browse) w systemie, naley odnale plik setup.exe w głównym katalogu płyty DVD-ROM i klikn go dwukrotnie. 3. Klikn flag pastwa, z którego jzyka zamierza si korzysta. 4. Klikn opcj Install Software (Instaluj oprogramowanie). 5. Klikn przycisk MSDE, w celu zainstalowania serwera Microsoft SQL Server Desktop Engine i postpowa zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. 6. Po zakoczeniu instalacji serwera MSDE, naley zrestartowa komputer, w celu uruchomienia serwera SQL Server. 7. Powtórzy kroki 1-4 powyej. 8. Jeli zamierza si zainstalowa i korzysta z systemu Eventys do monitorowania wideo oraz rejestracji zdarze wystpujcych w punktach kontroli dostpu, naley klikn przycisk Eventys Requirements (Wymagania systemu Eventys) i postpowa zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. 9. Klikn przycisk Granta 5 i poczeka na wczytanie programu instalacyjnego. 10. Przeczyta informacje zawarte w kolejnych oknach: Welcome (Powitanie), Licence text (Tekst licencji) oraz Copyright (Prawa autorskie). Klikn przycisk Next (Dalej) lub te Yes (Tak) w kadym z okien. 11. W oknie User Information (Informacje uytkownika) naley wpisa swoje nazwisko oraz nazw firmy, a nastpnie klikn przycisk Next (Dalej).

15 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta W oknie Setup Type (Typ instalacji) naley wybra opcj Typical (Typowa) i klikn przycisk Next (Dalej). 13. Wybra miejsce, gdzie ma zosta zainstalowany system, a nastpnie klikn przycisk Next (Dalej). Na rysunku poniej przedstawiono domyln ciek instalacji systemu, w przypadku jego instalacji z płyty DVD-ROM: Uwaga: Jeli zostanie zmieniona cieka komponentów systemu w górnej czci okna, spowoduje to automatyczn zmian cieek w dolnej czci okna.

16 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Wybra katalog programu dla ikon, za pomoc których bd uruchamiane programy systemu kontroli dostpu (nazwa nie moe zawiera nawiasów lub te znaków interpunkcyjnych), a nastpnie klikn przycisk Next (Dalej). 15. Zweryfikowa wprowadzone dane, klikn przycisk Next (Dalej) i poczeka na skopiowanie plików. 16. Po skopiowaniu plików do komputera, na ekranie zostanie wywietlone okno Setup Finished (Instalacja zakoczona). Z poziomu tego okna mona wybra jedn z nastpujcych opcji: Upgrade Granta for Windows 4 (Aktualizacja systemu Granta for Windows 4 ) została ona opisana poniej. Run Setup Wizard (Uruchomi program kreatora konfiguracji) t opcj opisano w rozdziale 2. Launch Granta 5 (Uruchomi system Granta 5) spowoduje to uruchomienie programu pulpitu startowego LaunchPad, z poziomu którego mona uruchamia komponenty systemu Granta 5). Finish Setup and exit to Windows (Zakocz instalacj i wyjd do systemu Windows) spowoduje to powrót do systemu Windows, bez uruchomienia programu pulpitu startowego LaunchPad. Mona równie zdecydowa, czy chce si przeczyta plik Readme, czy te nie. Plik ten zawiera najnowsze informacje o oprogramowaniu. Naley wybra dan opcj, a nastpnie nacisn przycisk Finish (Zakocz).

17 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Niezalenie od wybranej opcji, zostanie nastpnie uruchomiony automatycznie program Data Registration (Rejestracja danych). Tworzy on połczenie pomidzy systemem Granta oraz serwerem SQL Server. Naley pamita, e pole, znajdujce si w lewym dolnym rogu okna, musi by koloru zielonego i by opisane MSSQL running (MSSQL pracuje) (patrz rysunek powyej). Jeli pole to jest koloru czerwonego, naley zrestartowa komputer, w celu uruchomienia serwera SQL Server. 18. Kiedy zostanie uruchomiony program Data Registration (Rejestracja danych), pierwsza rzecz, jak naley uczyni, to utworzenie bazy danych systemu Granta. W tym celu, naley otworzy menu File (Plik) i wybra opcj Create MSSQL Database (Utwórz baz danych MSSQL): Pole SQL Server Name (Nazwa serwera SQL) powinno zawiera informacj (local) (lokalny), jak pokazano to na rysunku powyej. Jeli nie, naley klikn pole SQL Server Name (Nazwa serwera SQL) i wybra z rozwijanej listy opcj (local) (lokalny). Jeli opcja (local) (lokalny) nie jest dostpna na licie, naley rcznie wpisa (local) (lokalny), w pole SQL Server Name (Nazwa serwera SQL).

18 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta W pole Database Name (Nazwa bazy danych) naley wpisa nazw, jak ma nosi baza danych systemu Granta. (Nazwa domylna to Granta i zaleca si wykorzystanie tej nazwy. Nie naley uywa adnej z poniszych nazw: master, model, msdb lub te tempdb.) 20. Use Windows NT security (Wykorzystanie zabezpiecze systemy Windows NT) uycie tej opcji wymaga dalszej konfiguracji serwera MSDE prosz skonsultowa si ze swoim działem IT. W celu ułatwienia instalacji, zaleca si pozostawienie tej opcji niezaznaczonej. 21. W polu User Name (Nazwa uytkownika) naley wpisa sa, jak przedstawiono to na rysunku powyej. Pole Password (Hasło) mona pozostawi puste. 22. Po poprawnym wpisaniu odpowiednich danych, mona klikn przycisk Create (Utwórz). Zostanie wywietlone okno z komunikatem Created (Utworzona). Naley wtedy klikn przycisk OK spowoduje to powrót do okna Data Registration (Rejestracja danych). 23. Naley teraz utworzy nazw ródła danych ODBC ( ODBC Data Source Name ). W tym celu, naley otworzy menu File (Plik) i wybra opcj ODBC Administrator (Administrator ODBC): 24. Klikn zakładk System DSN (DSN systemu).

19 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Klikn przycisk Add (Dodaj), a nastpnie klikn opcj SQL Server (Serwer SQL), znajdujc si na licie: Nastpnie klikn przycisk Finish (Koniec). 26. W polu Name (Nazwa) wpisa nazw ródła danych ODBC. Zalecana nazwa to GrantaMSDE.

20 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Pole Description (Opis) jest opcjonalne mona tam wpisa dowoln informacj, opisujc to ródło danych. 28. Klikn strzałk z prawej strony pola Server (Serwer) i wybra opcj (local) (lokalny). Jeli opcji (local) (lokalny) nie ma na licie, nawet po restarcie komputera, naley w polu Server (Serwer) wpisa rcznie (local) (lokalny). 29. Klikn przycisk Next (Dalej). 30. Klikn przycisk Client Configuration (Konfiguracja klienta).

21 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Klikn przycisk Named Pipes (Nazwane kanały): A nastpnie klikn przycisk OK. 32. Klikn przycisk SQL Server authentication (Autentykacja serwera SQL) i wpisa sa w polu Login ID (Nazwa uytkownika), jak przedstawiono to na rysunku poniej. 33. Klikn przycisk Next (Dalej).

22 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Zaznaczy pole wyboru Change default database to: (Zmie domyln baz danych na:), a nastpnie klikn symbol strzałki, znajdujcy si z prawej strony tego pola i wybra baz danych systemu Granta z rozwijanej listy (prawdopodobnie, baza danych nazywa si Granta). 35. Klikn przycisk Next (Dalej), a nastpnie, w kolejnym oknie klikn przycisk Finish (Koniec).

23 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Klikn przycisk Test Data Source (Test ródła danych ). Jeli połczenie zostało ustanowione poprawnie, na ekranie powinno pojawi si okno podobne, do pokazanego na rysunku powyej. 37. Klikn w tym oraz w poprzednim oknie przycisk OK.

24 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Na licie, w oknie administratora ródeł danych ODBC (ODBC Data Source Administrator), bdzie teraz wywietlana nazwa nowoutworzonego ródła danych systemu (System DSN): 38. Klikn przycisk OK. 39. W oknie Data Registration (Rejestracja danych) naley klikn strzałk, znajdujc si z prawej strony pola ODBC Data Source Name (Nazwa ródła danych ODBC) i z rozwijanej listy wybra nazw DSN utworzonego włanie ródła danych (prawdopodobnie GrantaMSDE). 40. W polu User Name (Nazwa uytkownika) naley wpisa sa, jak przedstawiono to na rysunku powyej. Pole Password (Hasło) mona pozostawi puste.

25 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Po klikniciu przycisku OK, okno Data Registration (Rejestracja danych) zostanie zamknite, a nastpnie zostanie uruchomiony program aktualizacji bazy danych". Program ten utworzy tablice niezbdne dla nowej bazy danych systemu Granta. Po utworzeniu tablic, program przejdzie do realizacji opcji, któr zaznaczył uytkownik, zanim kliknł przycisk Finish (Koniec), w oknie Setup Finished (Instalacja zakoczona), Przykładowo, zostanie uruchomiony program Setup Wizard (Kreator konfiguracji) lub te program pulpitu startowego LaunchPad. Korzystanie z programu Setup Wizard (Kreator konfiguracji) opisano w rozdziale Jeli został uruchomiony program pulpitu startowego LaunchPad, naley ustawi dla programu System Manager (Manager systemu) opcj automatycznego uruchomienia Auto Start tak, aby w przyszłoci był on uruchamiany automatycznie. Jeli sterowniki s podłczone do tego komputera, naley równie ustawi opcj automatycznego uruchomienia Auto Start dla programu Comms Driver (Sterownik komunikacji). Jak importowa baz danych Granta for Windows 4, do systemu Granta 5? UWAGA: Jeli uytkownik zamierza importowa istniejc baz danych Granta for Windows 4 do systemu Granta 5, naley najpierw uruchomi program Repair and Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si, e istniejca baza danych nie zawiera błdów. 1. W kroku 16, powyej, naley wybra opcj Upgrade Granta for Windows 4 installation (Aktualizacja instalacji systemu Granta for Windows 4), a nastpnie klikn przycisk Finish (Koniec).

26 Instalacja oprogramowania systemu kontroli dostpu Granta Po zakoczeniu procesu rejestracji bazy danych, opisanego w krokach powyej, na ekranie zostanie wywietlone okno Database Upgrade (Aktualizacja bazy danych): Jeli system Granta for Windows 4 jest zainstalowany na komputerze uytkownika w domylnym katalogu, jak podano to wczeniej, mona wtedy klikn przycisk Go (Ruszaj), a dane zostan zaimportowane do systemu Granta 5. Jeli system Granta for Windows 4 jest zainstalowany na komputerze uytkownika w katalogu innym, ni podany wczeniej katalog domylny, lub te na innym dysku, na tym komputerze, lub te na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN, naley wtedy klikn przycisk, znajdujcy si z prawej strony kadej z podanych cieek, a nastpnie wybra lokalizacj kadego z katalogów. Po dokonaniu korekty cieek, naley klikn przycisk Go (Ruszaj), w celu zaimportowania danych do systemu Granta Uruchomi program pulpitu startowego LaunchPad, klikajc ikon skrótu, znajdujc si na pulpicie komputera. System powinien teraz uruchomi si, wykorzystujc te same nazwy punktów kontroli dostpu, posiadaczy kart, poziomów dostpu, itp, co w starym systemie Granta for Windows 4. Jeli system nie pracuje poprawnie, naley wtedy przej do rozdziału Szczegółowy opis konfiguracji osobistych pól danych (Personal Data Fields) został zamieszczony w pliku pdf, opisujcym program Cardholders (Posiadacze kart) (cardhold.pdf) lub te w pliku pomocy (eng32c.chm).

27 Podrcznik pocztkujcego uytkownika Granta Instalacja systemu kontroli dostpu (2): W systemie, w którym zainstalowano i uruchomiono serwer SQL Server (na tym komputerze lub te na innym komputerze, w sieci lokalnej LAN) UWAGA: Jeli zamierza si importowa istniejc baz danych systemu Granta for Windows 4 do systemu Granta 5, naley najpierw uruchomi program Repair and Reindex (Napraw i indeksuj) systemu Granta for Windows 4, w celu upewnienia si, e istniejca baza danych nie zawiera błdów. 1. Wsun płyt DVD-ROM do napdu w komputerze. Jeli napd jest skonfigurowany tak, aby automatycznie uruchamiał płyt ( auto-run ), to wtedy program instalacyjny zostanie uruchomiony automatycznie naley przej do kroku Wykorzystujc ikon Mój komputer, lub te Eksploratora systemu Windows, lub te polecenie Start/Uruchom/Przegldaj (Start/Run/Browse) w systemie, naley odnale plik setup.exe w głównym katalogu płyty DVD-ROM i klikn go dwukrotnie. 3. Klikn flag pastwa, z którego jzyka zamierza si korzysta. 4. Klikn opcj Install Software (Instaluj oprogramowanie). 5. Jeli zamierza si zainstalowa i korzysta z systemu Eventys do monitorowania wideo oraz rejestracji zdarze wystpujcych w punktach kontroli dostpu, naley klikn przycisk Eventys Requirements (Wymagania systemu Eventys) i postpowa zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie. 6. Na tym komputerze lub te na innym komputerze w sieci lokalnej LAN musi by uruchomiony serwer Microsoft SQL Server. Jeli nie, naley zapozna si z opisan w poprzednim punkcie procedur instalacji oprogramowania Microsoft SQL Server Desktop Engine. 7. Klikn przycisk Granta 5 i poczeka na wczytanie programu instalacyjnego. 8. Przeczyta informacje zawarte w kolejnych oknach: Welcome (Powitanie), Licence text (Tekst licencji) oraz Copyright (Prawa autorskie). Klikn przycisk Next (Dalej) lub te Yes (Tak) w kadym z okien. 9. W oknie User Information (Informacje uytkownika) naley wpisa swoje nazwisko oraz nazw firmy, a nastpnie klikn przycisk Next (Dalej).

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

3. Instalator rozpocznie proces instalacji

3. Instalator rozpocznie proces instalacji Uwaga! Podana instrukcja instalacji została przygotowana w oparciu o pliki instalacyjne SQL 2005 Express pobrany ze strony Microsoftu oraz oddzielny plik Service Pack 2 dedykowany pod SQL Express równie

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni:

Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: Instalacja karty TechniSat Sky Star 2 Przed instalacj naley sprawdzi wersj posiadanych sterowników urzdzenia. Powinna by nie starsza ni: DriverVer = 07/08/2003 4.2.8.9999 Po zainstalowaniu karty na złczu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc

Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Instrukcja obsługi programu Pilot PS 5rc Spis treci 1.Wprowadzenie....3 2. Wymagania....3 3. Instalacja oprogramowania...3 4. Uruchomienie Programu...5 4.1. Menu główne...5 4.2. Zakładki...6 5. Praca z

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98

Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Instalacja protokołu PPPoE w systemie Windows 98 Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system poprzez aktualizację niektórych komponentów systemu. Odpowiednie pliki pobrać można

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE

Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Konfiguracja połączenia szerokopasmowego na Windows98/98SE Instalacja PPPoE w systemie Windows 98 i 98SE Aby zainstalować protokół PPPoE, należy wcześniej przygotować system. Przygotowanie polega na aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bezpiecze stwa sieci

Projektowanie bezpiecze stwa sieci Laboratorium 5. Projektowanie bezpieczestwa sieci Temat: Instalacja i konfiguracja serwera VPN. 1. Przed instalacj odpowiednich ról serwera, na maszynie wirtualnej serwera musimy przygotowa dwie karty

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 119 12-02-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Express Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 121 19-03-2010 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Przed instalowaniem

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me

Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Instalacja PPPoE w systemie Windows 98SE i Me Ilekroć w instrukcji mowa o systemie Win98 lub Win98SE chodzi o : Win98 (Windows 98) - pierwsza wersja systemu Windows 98 - dawno nie spotykana ale może się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware

Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware Zalecana instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2016 Express Edition dla oprogramowania Wonderware Informator Techniczny Wonderware nr 160 11-12-2017 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows

Bardziej szczegółowo

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 139 27-10-2014 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Zalecana instalacja Microsoft SQL Server 2012 Standard Edition dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Microsoft SQL Server 2012 należy

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 152 24-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa Wonderware 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver)

Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Instrukcja instalacji HP Instant Support Enterprise Edition Standard Configuration (ISEE SC) MS Windows (HP Proliant, HP Netserver) Copyright 2004 Hewlett-Packard Company Wersja 1.6 Wstp Instant Support

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 153 25-03-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Historian 2014 R2 UWAGA! Przygotowując system operacyjny Windows na potrzeby oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB

ascom Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Instrukcja Obsługi dla portu USB Easy Access NT Family ascom NT + 2ab + USB Spis treci: 1. Wprowadzenie...3 2. Przegld...3 3. Ustawianie styku USB...3 4. Wskaniki LED...3 5. Instalacja sterownika USB w

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa).

Opisane poniżej czynności może wykonać administrator komputera lub administrator serwera SQL (tj. użytkownik sa). MOL Optivum Pierwsze uruchomienie programu MOL Optivum na komputerze pełniącym rolę serwera bazy danych Porada przeznaczona jest dla użytkowników, którzy zainstalowali program MOL Optivum i chcą go uruchomić

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukacja instalacji

ADSL Router Instrukacja instalacji ADSL Router Instrukacja instalacji 1. Wskaniki i złcza urzdzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawarto opakowania...2 3. Podłczenie urzdzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

SERWER DRUKARKI USB 2.0

SERWER DRUKARKI USB 2.0 SERWER DRUKARKI USB 2.0 Skrócona instrukcja instalacji DN-13006-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Jeden PC z systemem Windows z płytą ustawień CD Jedna drukarka Jeden kabel drukarki

Bardziej szczegółowo

EC4P Pierwszy program w 6 krokach

EC4P Pierwszy program w 6 krokach EC4P Pierwszy program w 6 krokach Strona - 1 Wymagania / Przygotowanie Instalacja easy Soft CoDeSys Zakłada si, e adna z wersji easysoft CoDeSys nie jest zainstalowana. Podczas instalacji wykonuj poszczególne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista.

Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Instrukcja instalacji Zespołu Diagnostycznego Delphi w systemie Vista. Przed przejściem do dalszej części niniejszej instrukcji upewnij się, czy modułbluetooth, który jest zamontowany w Twoim urządzeniu

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2

Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2 Informator Techniczny nr 142 13-08-2013 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Platforma Systemowa ArchestrA 2012 R2 UWAGA: Podczas instalowania oprogramowania Wonderware w systemach

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcjaaktualizacji

Instrukcjaaktualizacji Instrukcja Instrukcjaaktualizacji aktualizacji oprogramowania oprogramowaniainpro InProBMS BMS SPIS TREŚCI 1. AKTUALIZACJA 3 1.1. ARCHIWIZACJA BAZY DANYCH...3 1.1.1. AUTOMATYCZNA...3 1.1.2. RĘCZNA...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management

Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Instalacja Altium Designer Powizane wideo Altium Designer - Installation and Management Nadrzdny artyku: Pierwsze kroki z Altium Designer Podstawow metod instalacji Altium Designer (od wersji Altium Designer

Bardziej szczegółowo

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g

AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g AG-220 Bezprzewodowa karta sieciowa USB 802.11a/g Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 9/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone ZyXEL AG-220 informacje

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA

Twoja instrukcja użytkownika HP PAVILION DV6-1215SA Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP PAVILION DV6-1215SA. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla HP PAVILION DV6-1215SA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL

Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Thunderbird 1.5.0.10 PL wersja 1.2 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2.

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo

SecureFile. Podręcznik użytkownika

SecureFile. Podręcznik użytkownika SecureFile Podręcznik użytkownika Program SecureFile został opracowany przez firmę Engine ON sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej dokumentacji nie może być powielana, przechowywana

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 150 12-01-2015 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware InTouch 2014 R2 UWAGA! Informator przedstawia procedurę instalacji tylko dla aplikacji opartych

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE

Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Kopiowanie i instalowanie pliku w systemie Windows CE Poziom trudności: średni Wersja dokumentacji: 1.0 Aktualizacja: 19.05.2011 r. Beckhoff Automation Sp. z o. o. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Ściągniecie

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2005 Express Edition W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823

Twoja instrukcja użytkownika PHILIPS JR32RWDVK http://pl.yourpdfguides.com/dref/1003823 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla PHILIPS JR32RWDVK. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla PHILIPS JR32RWDVK (informacje,

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14

Pomoc dla usługi GMSTHostService. GMSTHostService. Pomoc do programu 1/14 GMSTHostService Pomoc do programu 1/14 Spis treści 1.Rejestracja...3 1.1.Pierwsza rejestracja...3 1.2.Ponowna rejestracja produktu...8 2.Podstawowe informacje o GMSTHostService...8 3.Przykładowa konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą:

Wraz z wersją R2 dla systemu Windows 2008 Server nazewnictwo usług terminalowych uległa zmianie. Poniższa tabela przedstawia nową nomenklaturą: Informator Techniczny nr 137 27-04-2012 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Terminal Service RemoteApp Usługa Terminal Service RemoteApp różni się od standardowej sesji w przypadku Usług terminalowych (Terminal

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com

Zarządzanie Infrastrukturą IT. Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000. www.e-audytor.com Zarządzanie Infrastrukturą IT Jak ręcznie utworzyć instancję EAUDYTORINSTANCE na SQL Serwerze 2000 Data modyfikacji: 2007-04-17, 15:46 opracował: Maciej Romanowski v 2.2 powered by Romanowski 2007-03-15

Bardziej szczegółowo

Copyright 2012 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Copyright 2012 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A. KSOP Instalacja systemu KSOP na serwerze Copyright 2012 COIG SA Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka)

Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) Autorzy: Kraków, stycze 2007 Łukasz Dziewanowski Filip Haftek (studenci AGH III roku kierunku Automatyka i Robotyka) PROGRAM DO OBSŁUGI TELEFONU KOMÓRKOWEGO I. Instalacja: MOLIWOCI POŁCZENIA TELEFONU Z

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2012 Express W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2012 Express

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK

PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK PRZYKŁAD ROZWIZANIA ZADANIAZ INFORMATORA DO ETAPU PRAKTYCZNEGO EGZAMINU W ZAWODZIE TECHNIK INFORMATYK 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej Opracowanie projektu realizacji prac prowadzcych do lokalizacji i usunicia

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A.

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do następujących urządzeń: - Temo HS EJ, - Mobile HS EJ, - NIXDORF TH230+ FV EJ, - 4610-1NR

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox

Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Instrukcja instalacji oprogramowania pixel-fox Aktualizacja 08/2015 V7 (PL) - Subject to change without notice! Wymagania systemu: Aktualne minimalne wymagania systemowe dla program pixel-fox na PC: -

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express

Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express Instrukcja instalacji programu ARPunktor wraz z serwerem SQL 2005 Express 1. Przygotowanie do instalacji W celu zainstalowania aplikacji należy ze strony internetowej pobrać następujący plik: http://in.take.pl/arpunktor/instalacja.zip.

Bardziej szczegółowo

Laboratorium - Poznawanie FTP

Laboratorium - Poznawanie FTP Cele Część 1: Korzystanie z usługi FTP z wiersza poleceń. Część 2: Pobranie pliku z serwera FTP za pomocą WS_FTP LE Część 3: Korzystanie z usługi FTP w przeglądarce Scenariusz File Transfer Protocol (FTP)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85

Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 Instrukcja instalacji i konfiguracji Karty EDGE/GPRS SonyEricsson GC85 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...2 WSTĘP...2 INSTRUKCJA INSTALACJI I KONFIGURACJI...3 SCHEMAT INSTALACJI KARTY SIM W SE GC85...3 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny 149 27-10-2014 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Konfiguracja Microsoft SQL Server dla oprogramowania Wonderware UWAGA! Opisane poniżej zmiany w konfiguracji Microsoft SQL Server zostały

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware

Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Informator Techniczny nr 107 24-10-2008 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania Wonderware Application Server 3.0 na potrzeby Platformy Systemowej Wonderware Komponenty Application Server

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Typ dokumentu: Dokumentacja techniczna Temat: Instalacja oprogramowania Data wykonania: Czerwiec 2015 1 Spis treści 1 Instalacja oprogramowania 3 1.1 Instalacja Ekspresowa 4 1.1.1 Instalacja na jednym

Bardziej szczegółowo

Internet bezprzewodowy

Internet bezprzewodowy Internet bezprzewodowy Konfiguracja karty sieciowej Przedstawiamy Państwu poniżej krok po kroku konfigurację bezprzewodowej karty sieciowej D-Link DWL-520+, którą najczęściej wykorzystuje się do odbioru

Bardziej szczegółowo

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start

Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte. Szybki start Wskazówki do instalacji Systemu Symfonia Forte Szybki start Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo