RAPORT. I części badania kluczowych kompetencji edukacyjnych w ramach projektu Lekcja nieograniczonych możliwości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT. I części badania kluczowych kompetencji edukacyjnych w ramach projektu Lekcja nieograniczonych możliwości"

Transkrypt

1 Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR Firma jest Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod nr 379. Firma prowadzi Oficynę Wydawniczą TUTOR. RAPORT z przeprowadzonej we wrześniu 2014 r. I części badania kluczowych kompetencji edukacyjnych w ramach projektu Lekcja nieograniczonych możliwości przygotowany dla Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika

2 Wyniki ogólne Średnie wyniki z podziałem na klasy i kompetencje zebrano w Zestawieniu 1. oraz przedstawiono w postaci wykresów słupkowych. Uzyskany średni wynik w pierwszej części badania ze wszystkich kompetencji kluczowych w ramach projektu Lekcja nieograniczonych możliwości to 56%. Średni wynik uzyskiwany w trakcie ogólnopolskiego sprawdzianu na koniec klasy szóstej wynosi ok., tak więc ten wynik można uznać za satysfakcjonujący. Dodatkowe okoliczności mogące wpływać na wynik w I części badania kompetencji kluczowych w ramach projektu Lekcja nieograniczonych możliwości to: termin ich przeprowadzenia wrzesień, początek roku szkolnego uczniowie nie zdążyli jeszcze odświeżyć swoich szkolnych umiejętności i wiedzy; czasowo długa, testowa, interdyscyplinarna forma sprawdzianu; nowe typy pytań testowych, z którymi większość uczniów mogła spotkać się po raz pierwszy. Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 1

3 Zestawienie 1. Uzyskany średni wynik w pierwszej części badania ze wszystkich kompetencji to 56%. Klasa Liczba uczniów Klasa III 788 Klasa IV 1013 Klasa V 946 ŚREDNI WYNIK Cały test Język polski Matematyka Język angielski 57% 62% 57% 51% 55% 55% 52% 58% 56% 70% 56% 43% Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 2

4 Średnie wyniki z poszczególnych kompetencji dla klas III, IV i V 80% 70% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Wyniki średnie dla klas III 62% 57% 57% 51% Całość Język polski Matematyka Język angielski Wyniki średnie dla klas IV Wyniki średnie dla klas V 80% 70% 50% 40% 55% 55% 52% 58% 80% 70% 50% 40% 56% 70% 56% 43% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% Całość Język polski Matematyka Język angielski 0% Całość Język polski Matematyka Język angielski Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 3

5 Omówienie wyników Wyniki uzyskiwane w zakresie kompetencji z języka polskiego były o kilka punktów procentowych wyższe od wyników uzyskiwanych z kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Taka zależność jest obserwowana w trakcie ogólnopolskiego sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej, a także w trakcie egzaminów gimnazjalnych. Wyniki uzyskiwane z kompetencji z zakresu języka angielskiego były średnio niższe, ale też bardziej zróżnicowane. Może to wynikać z różnych programów nauczania języka obcego w poszczególnych szkołach (zróżnicowane zestawy podręczników). Drugim powodem wpływającym na średni wynik było pozostawianie przez uczniów wielu pytań w tej części bez odpowiedzi. Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 4

6 Karta odpowiedzi Slajd 6. prezentuje kartę odpowiedzi wykorzystywaną podczas badania kompetencji. Arkusz diagnostyczny zawierał pytania o różnej konstrukcji były także nowe formy pytań, które mają się pojawić na sprawdzianie dla uczniów kończących szkołę podstawową w roku Był to dodatkowy atut tego badania kompetencji edukacyjnych uczniowie dzięki temu poznają strukturę nowych pytań oraz nabiorą wprawy w rozwiązywaniu zadań w trakcie interdyscyplinarnego sprawdzianu. W rezultacie będą lepiej przygotowani do sprawdzianów zewnętrznych. Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 5

7 Karta odpowiedzi do arkusza dla klasy piątej Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 6

8 100% 80% 40% 20% 0% Całość Język polski Matematyka Język angielski Chłopcy 56% 61% 57% 51% Dziewczęta 57% 63% 58% 52% 100% 80% 40% 20% 0% Całość Język polski Matematyka Język angielski Chłopcy 54% 53% 51% 58% Dziewczęta 56% 58% 53% 59% 100% 80% 40% 20% 0% Całość Język polski Matematyka Język angielski Chłopcy 54% 67% 55% 41% Dziewczęta 59% 73% 57% 46% Klasy III Chłopcy Dziewczęta Klasy IV Chłopcy Dziewczęta Klasy V Chłopcy Dziewczęta Rozkład wyników dziewcząt i chłopców z podziałem na poszczególne klasy Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 7

9 Rozkład wyników dziewcząt i chłopców Wyniki uzyskiwane przez dziewczęta były we wszystkich klasach i w zakresie wszystkich kompetencji wyższe niż wyniki chłopców. W klasach trzecich była to różnica 1 pkt procentowego, w klasach czwartych średnio 2 pkt procentowych, a w klasach piątych 2 pkt procentowych w przypadku przedmiotów matematyczno- -przyrodniczych i aż 5 pkt w zakresie pozostałych kompetencji. W trakcie ogólnopolskiego sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej średnia wyników dziewcząt jest wyższa ogólnie o niecałe 2 punkty procentowe (wykres slajd 7.). Badania kompetencji kluczowych w ramach projektu Lekcja nieograniczonych możliwości wykazały dużo wyższą ogólną różnicę rzędu 4 pkt procentowych w dodatku wzrastającą w kolejnych klasach. Dla porównania, średni wynik dziewcząt z ogólnopolskiego egzaminu gimnazjalnego jest wyższy o około 1 pkt procentowy w zakresie przedmiotów humanistycznych, natomiast wyniki z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych są porównywalne. Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 8

10 Rozkład wyników dziewcząt i chłopców ze sprawdzianu na koniec szkoły podstawowej w 2014 r. (sprawozdanie CKE) Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 9

11 Wyniki w poszczególnych klasach Kolejne slajdy 11., 12. i 13. pokazują, jakie średnie wyniki uzyskali uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych z poszczególnych szkół. Niektóre ponadprzeciętne wyniki uzyskane przez uczniów, zwłaszcza w klasach trzecich, mogą wskazywać, że nie we wszystkich szkołach uczniowie rozwiązywali zadania z arkuszy w tych samych warunkach. Prawdopodobnie na wysoki wynik wpływ miała nadmierna pomoc opiekuna lub nauczyciela. Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 10

12 100% Wykres SC3. Średnie wyniki klas III dla poszczególnych szkół test Jesienny pociąg 90% 80% 76% 70% 50% 72% 48% 51% 54% 59% 55% 52% 49% 51% 54% 47% 69% 52% 54% 59% 64% 40% 41% 30% 20% 10% 0% SP1 SP2 SP3 SP5 SP11 SP12 SP13 SP16 SP20 SP21 SP22 SP24 SP26 SP27 SP28 SP29 SP34 SP35 SP37 Średnia szkoły Średnia wszystkich uczniów Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 11

13 100% Wykres SC4. Średnie wyniki klas IV dla poszczególnych szkół test Lis i kruk 90% 80% 70% 50% 57% 58% 52% 62% 54% 53% 57% 52% 50% 52% 57% 51% 48% 50% 62% 53% 53% 50% 40% 30% 20% 10% 0% SP1 SP2 SP3 SP5 SP11 SP12 SP13 SP16 SP20 SP21 SP22 SP24 SP26 SP27 SP28 SP29 SP34 SP35 SP37 Średnia szkoły Średnia wszystkich uczniów Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 12

14 100% Wykres SC5. Średnie wyniki klas V dla poszczególnych szkół test Hejnał mariacki 90% 80% 70% 50% 58% 53% 54% 55% 62% 59% 56% 59% 53% 54% 53% 56% 58% 55% 57% 56% 51% 40% 30% 20% 10% 0% SP1 SP2 SP3 SP5 SP11 SP12 SP13 SP16 SP20 SP21 SP22 SP24 SP26 SP27 SP28 SP29 SP34 SP35 SP37 Średnia szkoły Średnia wszystkich uczniów Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 13

15 Wyniki dla poszczególnych szkół, klas i uczniów Dyrektorzy szkół otrzymali pełne sprawozdania zawierające wyniki przedstawione w postaci tabel i zestawień odrębnie dla każdej szkoły, dla każdej klasy i dla każdego ucznia. Wyniki są wyrażone w procentach uzyskanych punktów z podziałem na: 1. wynik ogólny, 2. wynik z kompetencji w zakresie języka polskiego, 3. wynik z kompetencji w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 4. wynik z kompetencji w zakresie języka angielskiego. Listy uczniów zawierają cztery wyniki wyrażone w punktach i w procentach w odniesieniu do wyniku maksymalnego (100%) i do średniego uzyskanego przez wszystkich uczniów z danego poziomu (ta wartość może być wyższa lub niższa od 100%). Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 14

16 Klasy III % 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% % 71-80% 81-90% % Liczba uczniów Klasy IV % 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% % 71-80% 81-90% % Liczba uczniów Klasy V % 11-20% 21-30% 31-40% 41-50% % 71-80% 81-90% % Liczba uczniów Rozkład wyników uczniów Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 15

17 Analiza statystyczna wyników testowania oraz zadań testowych Na wykresach (slajd 15.) przedstawiono rozkłady wyników testowania dla poszczególnych klas. Wykres dla klas III posiada asymetrię lewostronną, co może wiązać się z wysoką łatwością zadań testowych lub z zawyżeniem liczby dobrych odpowiedzi poprzez pomoc nauczyciela w trakcie rozwiązywania testu. Podobną asymetrię wykazuje rozkład uzyskany dla wyników uczniów z klas czwartych. Rozkład wyników uzyskanych przez uczniów klas V wykazuje asymetrię prawostronną. W tym przypadku może to wskazywać na większą trudność zadań. Asymetrie rozkładów w przypadku klas IV i V można wyjaśnić wynikami uzyskanymi w zakresie kompetencji z języka angielskiego w przypadku klas czwartych pytania okazały się statystycznie łatwe, a w przypadku testu dla klas piątych statystycznie trudne. Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 16

18 Rozkład wyników z egzaminu maturalnego z języka polskiego w 2014 r. (sprawozdanie CKE) Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 17

19 Pytania zamknięte stosowane podczas wielu testów, także tego, mają sporo wad. Należy zawsze brać pod uwagę fakt, że zadania zamknięte nie sprawdzają umiejętności formułowania wypowiedzi, zdolności do logicznego i spójnego rozumowania oraz nie pokazują drogi dojścia do prawidłowej odpowiedzi. Zaletą jest natomiast obiektywna ocena wyniku. W przypadku zadań otwartych wpływ osób oceniających jest duży. Widać to na wykresach rozkładów wyników testowania, w których istnieje wynik graniczny zaliczający dany egzamin. Na wykresie przedstawiono rozkład wyników testowania, opublikowany przez CKE, przedstawiający wyniki uzyskiwane przez maturzystów z egzaminu maturalnego z języka polskiego. Uczniowie zdają maturę, jeżeli uzyskają 30%. Widać to wyraźnie na wykresie. Duża zapaść wyników przed barierą 30% i eksplozja wyników zaliczających. Część pytań maturalnych to pytania otwarte i ich ocena jest w pewnej części subiektywną oceną egzaminatora. Widać, że egzaminatorzy zawyżają punktację, aby umożliwić zdanie matury. Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 18

20 Łatwość zadań i ich moc różnicująca Załączone wykresy A3, A4 i A5 przedstawiają dwa najważniejsze parametry statystyczne służące do analizy zadań testowych łatwość zadania i jego moc różnicującą. Nauczyciele będą mogli na podstawie tych danych szczegółowo przeanalizować zadania z arkuszy i w przyszłości wykorzystać zdobytą wiedzę do konstruowania podobnych pytań testowych. Prezentowane dane wskazują, że wszystkie pytania były poprawnie skonstruowane i dobrze różnicujące. Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 19

21 Wartość % Wykres A3. Ocena stopnia łatwości pytań (I) i ich mocy różnicującej (II) w teście dla klas III Jesienny pociąg 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Numer pytania I - Łatwość 81% 45% 77% 61% 63% 87% 63% 66% 50% 43% 68% 56% 70% 38% 50% 68% 78% 73% 65% 55% 56% 52% 45% 55% 51% 40% 53% 74% 34% 67% 27% 54% 61% 72% 28% 52% 57% 66% 49% 59% 22% II - Moc różnicująca 0,45 0,34 0,49 0,74 0,83 0,45 0,52 0,61 0,77 0,65 0,69 0,45 0,63 0,55 0,82 0,80 0,60 0,60 0,73 0,85 0,93 0,96 0,67 0,66 0,86 0,90 0,70 0,46 0,77 0,13 0,76 0,47 0,83 0,70 0,88 0,48 0,76 0,77 0,89 0,94 0,62 0,26 I - Łatwość II - Moc różnicująca Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 20

22 Wartość % Wykres A4. Ocena stopnia łatwości pytań (I) i ich mocy różnicującej (II) w teście dla klas IV Lis i kruk 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Numer pytania I - Łatwość 63% 64% 61% 77% 69% 58% 63% 50% 33% 36% 58% 54% 27% 63% 55% 58% 38% 29% 69% 30% 69% 49% 48% 72% 76% 68% 30% 16% 62% 47% 63% 64% 42% 64% 75% 72% 53% 56% 72% 74% 48% 48% 39% 56% II - Moc różnicująca 0,44 0,53 0,42 0,42 0,73 0,77 0,52 0,56 0,39 0,42 0,77 0,56 0,11 0,66 0,55 0,56 0,47 0,55 0,60 0,40 0,78 0,50 0,76 0,67 0,60 0,68 0,34 0,20 0,63 0,79 0,78 0,82 0,92 0,62 0,74 0,62 0,48 0,52 0,69 0,82 0,82 0,44 0,91 0,25 0,75 I - Łatwość II - Moc różnicująca Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 21

23 Wartość % Wykres A5. Ocena stopnia łatwości pytań (I) i ich mocy różnicującej (II) w teście dla klas V Hejnał mariacki 100% 90% 80% 70% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Numer pytania I - Łatwość 43% 86% 82% 73% 93% 86% 58% 84% 78% 72% 67% 30% 53% 81% 58% 76% 72% 92% 68% 40% 53% 68% 65% 70% 76% 55% 34% 21% 29% 72% 44% 37% 49% 16% 43% 39% 53% 36% 28% 52% 47% 18% 41% 54% 43% 75% 28% 72% II - Moc różnicująca 0,42 0,39 0,53 0,34 0,19 0,40 0,80 0,46 0,21 0,67 0,60 0,32 0,44 0,23 0,34 0,39 0,34 0,22 0,38 0,45 0,40 0,70 0,75 0,81 0,60 0,91 0,58 0,15 0,24 0,53 0,78 0,56 0,75 0,32 0,40 0,59 0,68 0,54 0,33 0,73 0,18 0,16 0,36 0,80 0,61 0,58 0,64 0,63 I - Łatwość II - Moc różnicująca Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 22

24 Rekomendacje i wnioski ogólne wynikające z analizy wyników Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 23

25 W sprawozdaniu z badań znajduje się rozdział zawierający rekomendacje i wnioski. Przedstawiono w nim zagadnienia, na które naszym zdaniem można by zwrócić uwagę w trakcie zajęć szkolnych i pozaszkolnych, uzupełniających i poszerzających wiedzę uczniów. Chociaż w bardzo wielu zadaniach testowych większość uczniów udzieliła prawidłowych odpowiedzi, niemniej powtórzenie i utrwalenie sprawdzanych zagadnień spowoduje, że grupa ta będzie znacznie większa, a tym samym wzrosną też kompetencje kluczowe uczniów. Działania długofalowe, jakie proponujemy, to: 1) lekcje kreatywnego myślenia w klasach I-III (mogą być także realizowane w klasach IV-VI), 2) interdyscyplinarne lekcje pomostowe w klasach, 3) konkursy interdyscyplinarne o charakterze międzyszkolnej ligi zadaniowej. Szczegółowe działania w tym zakresie przedstawiliśmy w sprawozdaniu. Należy w każdym przypadku pamiętać, że najważniejszym ogniwem w procesie nauczania jest nauczyciel i przy doborze osób mających realizować proponowane dodatkowe zajęcia warto zwrócić szczególną uwagę na kwalifikacje, kompetencje oraz zaangażowanie nauczyciela prowadzącego zajęcia. Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 24

26 Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR Firma jest Placówką Kształcenia Ustawicznego wpisaną do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Torunia pod nr 379. Firma prowadzi Oficynę Wydawniczą TUTOR. Badania realizuje zespół w składzie: Kierownik zespołu dr inż. Zdzisław Głowacki Sekretarz mgr Małgorzata Szmidt Analiza informatyczna mgr inż. Rafał Lis Merytoryczne opracowanie testów: mgr Iwona Cieślak koordynator grupy mgr Elżbieta Hasse mgr Agnieszka Rzeszotarska mgr Lucyna Rezmer Dziękuję za uwagę! Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 25

RAPORT. II części badania kluczowych kompetencji edukacyjnych w ramach projektu Lekcja nieograniczonych możliwości

RAPORT. II części badania kluczowych kompetencji edukacyjnych w ramach projektu Lekcja nieograniczonych możliwości Ośrodek Badania Kompetencji Edukacyjnych Studium Oświatowe TUTOR 87-100 Toruń, ul. Warszawska 14/2 tel. 603-929-227, tel. 56-65-999-55, tutor@tutor.torun.pl Firma jest Placówką Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013.

Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013. Wyniki egzaminów, sprawdzianów i badań przeprowadzonych w pabianickich szkołach w roku szkolnym 2012/2013. W roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono trzy sprawdziany umiejętności uczniów organizowane przez

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2010 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2010 roku przystąpiło ogółem 444 320 uczniów,

Bardziej szczegółowo

Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015

Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015 Raport z wyników sprawdzianu szóstoklasistów w SP Nr 40 kwiecień 2015 1 Spis treści 1. Część pierwsza sprawdzianu język polski i matematyka... 3 1.1. Podstawowe parametry statystyczne... 3 1.2. Poziom

Bardziej szczegółowo

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz.

50 kl.via 23ucz.kl.VIb 27ucz. SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 4 kwietnia 2013 r. W Gminie do sprawdzianu przystąpiło 148 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych szkołach:

Bardziej szczegółowo

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014

ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Edukacyjna Wartość Dodana ZS 14 Rok szkolny 2013/2014 Pojęcie: Edukacyjna wartość dodana Edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Innymi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2012 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2012 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku

WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku WYNIKI SPRAWDZIANU I EGZAMINU GIMNAZJALNEGO w roku 2011 szkół podstawowych i gimnazjów w Turku SPRAWDZIAN W roku 2011 do sprawdzianu przystąpiło 284 uczniów. Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela chemii Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY

RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego RAPORT PO SPRAWDZIANIE SZÓSTOKLASISTY Lublin, 2016 r. 1 Wstęp 5 kwietnia 2016 roku uczniowie klas VI napisali sprawdzian szóstoklasisty. Składał się on z

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2013 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim

SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH. w w o je w ó dztwie śląskim SPRAWDZIAN I EGZAMINY 2013 W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH w w o je w ó dztwie śląskim Jaworzno 2013 Spis treści I. WPROWADZENIE 4 II. SPRAWDZIAN 6 2.1. Wyniki uczniów szkół podstawowych artystycznych dotyczące

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2012 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP W analizie wykorzystywany będzie model szacowania EWD.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2011 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2011 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. OGÓLNE WYNIKI UZYSKANE PRZEZ SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja zimowa EGZAMIN GIMNAZJALNY 2015 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja zimowa Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH ROZWIĄZUJĄCYCH STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011

Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 Analiza edukacyjnej wartości dodanej dla Gimnazjum w Bolimowie w roku 2011 W kwietniu 2011 roku na egzaminie gimnazjalnym arkusz standardowy rozwiązywało 42 uczniów. Z tej grupy uczniów udało się zestawić

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych w pracy nauczycieli Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach al. Niepodległości 4 96-100 Skierniewice www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka posiada akredytację ŁKO CERTYFIKAT PN-EN

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego 2011 Do części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego w kwietniu 2011 roku przystąpiło 418 763 uczniów, do

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r.

Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. EGZAMIN GIMNAZJALNY Egzamin gimnazjalny 12, 13 i 14 kwietnia 2011r. Celem egzaminu było sprawdzenie opanowania przez gimnazjalistów wiadomości i umiejętności określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO WSTĘPNE INFORMACJE O EGZAMINIE I OSIĄGNIĘCIACH UCZNIÓW W całej Polsce od 22 do 24 kwietnia 2009 roku po raz ósmy został przeprowadzony

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2015 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 15 Opracował Przemysław Murawski, 15 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r.

Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej do podnoszenia jakości pracy szkoły Słupsk, 2015 r. str. 1 Wprowadzenie Na podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie

Raport z ewaluacji wewnętrznej. Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Raport z ewaluacji wewnętrznej Publicznej Szkoły Podstawowej w Sieciechowie Obszar :1 Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. Wymaganie:1.1 Analizuje

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2014

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2014 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 14 Opracował Przemysław Murawski, 14 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu do egzaminu z języka

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r.

Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia r. Próbny egzamin gimnazjalny w części matematyczno-przyrodniczej dnia 06.12.2007r. L.p. Klasa Liczba uczniów w klasie Liczba uczniów, którzy przystąpili do egzaminu Liczba uczniów nieobecnych 1. III a 14

Bardziej szczegółowo

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Wstępne informacje o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2012 r. Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Egzamin na nowych zasadach Egzamin gimnazjalny w 2012 r. stanowi ważny moment w rozwoju polskiego systemu edukacji.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE. Sprawdzianu z Tutorem. Próbny sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej Część 1. Język polski i matematyka. W zgodzie z naturą

PODSUMOWANIE. Sprawdzianu z Tutorem. Próbny sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej Część 1. Język polski i matematyka. W zgodzie z naturą Sprawdzianu z Tutorem Próbny sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej Część 1. Język polski i matematyka W zgodzie z naturą 25 listopada 2014 r. Oficyna Wydawnicza TUTOR Toruń, ul. Warszawska 14/2

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r.

Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 2016r. Zestawienie wyników egzaminu gimnazjalnego Kwiecień 1r. Informacja ze strony CKE Uwaga! Średnich wyników egzaminu gimnazjalnego w 1r. nie powinno się porównywać ze średnimi wynikami egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS Klasa GD A GD B Łącznie średni wynik punktowy,,9, średni wynik procentowy,5%,5%,5% WNIOSKI: Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie gimnazjaliści

Bardziej szczegółowo

nowa matura z języka polskiego

nowa matura z języka polskiego nowa matura z języka polskiego WZBOGACONE PODRĘCZNKI w każdym ok. 50 dodatkowych stron z materiałem maturalnym REPETYTORIA MATURAlne gruntowna powtórka i wyćwiczenie umiejętności PORADNIK MATURZYSTY pewna

Bardziej szczegółowo

Materiały zebrane i wyselekcjonowane w trakcie szkolenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Projektu IX

Materiały zebrane i wyselekcjonowane w trakcie szkolenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Projektu IX Materiały zebrane i wyselekcjonowane w trakcie szkolenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach Projektu IX Szkolenia pracowników i współpracowników systemu egzaminów zewnętrznych oraz rozwój współpracy

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD

Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD Strona1 Ćwiczenia z zakresu Kalkulatora EWD 1. Instalacja Kalkulatora Wymagania techniczne Windows XP, Vista, 7 lub nowszy; NET Framework 4.0 (do pobrania ze strony Microsoft 2. Przygotowanie danych do

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

SPRAWOZDANIE OGÓLNE SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE 2014 SPRAWOZDANIE OGÓLNE Z EGZAMINU MATURALNEGO PRZEPROWADZONEGO W 2014 ROKU W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Egzamin maturalny w maju 2014

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO Z INFORMATYKI /przedmiot dodatkowy/ Razem Liczba unieważnień. Podstawowe dane statystyczne Egzamin maturalny z informatyki na Mazowszu odbył się w szkołach. Liczba

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu 2016

Analiza wyników sprawdzianu 2016 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rudzicy im. Jana Pawła II Analiza wyników sprawdzianu 2016 Opracowała: Magdalena Balcy SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne... 3 2. Wyniki uczniów Zespołu Szkolno Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Wydział Badań i Analiz OKE w Krakowie Wstęp Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku Egzamin gimnazjalny w klasach trzecich odbył się w dniach: 12 kwietnia część humanistyczna, 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2013

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Radomiu. Rok 2013 1. Język obcy nowożytny. Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 w iu. Rok 13 Opracował Przemysław Murawski, 13 W Publicznym Gimnazjum nr 23 w iu do egzaminu z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Edukacyjna Wartość Dodana

Edukacyjna Wartość Dodana Edukacyjna Wartość Dodana RAPORT EWD ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Gimnazjum nr 7 im. Konstytucji 3 Maja Opracowała: Marzena Mrzygłód Koszalin, 5 września 2014 r. 1. Wyniki absolwentów ze sprawdzianu po szkole

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki

Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Egzamin maturalny 2012/2013 wnioski do pracy nauczyciela fizyki Nowości w prawie oświatowym Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego. przeprowadzonego w dniach kwietnia 2016 r. w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Wieruszowie Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w im. Jana Pawła II w Wieruszowie Egzamin gimnazjalny składał się z trzech części (dzień 1) W części pierwszej

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z CKE GRUDZIEŃ 2014 1 1 Wstęp W kwietniu 2015 roku uczniowie klas szóstych będą pisać swój sprawdzian w nowej formule: część 1. - język polski i matematyka

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO -PRZEDSZKOLNYM NR 4 W RYBNIKU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Opracowanie: Zespół do spraw diagnoz pedagogicznych i ewaluacji Wymaganie 11: Szkoła

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2015

ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2015 ANALIZA WYNIKÓW NAUCZANIA W GIMNAZJUM NR 3 Z ZASTOSOWANIEM KALKULATORA EWD 100 ROK 2015 OPRACOWAŁY: ANNA ANWAJLER MARZENA KACZOR DOROTA LIS 1 WSTĘP Termin edukacyjna wartość dodana (EWD) oznacza zarówno

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo łódzkie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo łódzkie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie

Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2014 województwo świętokrzyskie Egzamin maturalny w maju 2014 roku Województwo świętokrzyskie 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2016

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2016 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 16 Opracował Przemysław Murawski, 16 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2015 Opracowanie dr Wioletta Kozak (Centralna Komisja Egzaminacyjna) Wojciech Czernikiewicz (Centralna

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA

EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA EDUKACYJNA WARTOŚC DODANA Termin ten oznacza metodę ale i wskaźnik liczbowy wyliczony tą metodą. Metody EWD to metody statystyczne pozwalające na podstawie wyników egzaminu gimnazjalnego (czyli wyników

Bardziej szczegółowo

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne

Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Sprawdziany i egzaminy gimnazjalne Wprowadzając w 1999 roku reformę systemu oświaty jej autorzy zdecydowali o wprowadzeniu (obok dotychczas stosowanego) systemu oceniania zewnętrznego. Wprowadzono sprawdzian

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku

Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej 2010/2011 Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Raport z ewaluacji wewnętrznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Szczecinku Struktura raportu: 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010

RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 RAPORT Z WYNIKÓW EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 48 W SZCZECINIE ROK SZKOLNY 2009/2010 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie opolskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim

Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim Egzamin maturalny w maju 2014 roku w województwie dolnośląskim 1. Organizacja egzaminów Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 BADANIE KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTÓW K3 SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY EWALUACJA

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym

Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Analiza wyników egzaminu maturalnego z matematyki na poziomowe podstawowym Do egzaminu maturalnego w II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie z matematyki na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilczej Woli ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 2013 Z UWZGLĘDNIENIEM EWD EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA JAKO JEDNA Z MIAR JAKOŚCI NAUCZANIA Zasoby na wejściu Szkoła Jakość

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015

PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM. styczeń 2015 PRÓBNY WEWNĘTRZNY SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW z OPERONEM styczeń 2015 1 1 Wstęp Przedstawione poniżej wyniki dotyczą sprawdzianu opracowanego zgodnie z nowymi zasadami przez Wydawnictwo OPERON. Sprawdzian

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO BADANIA UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY, SPRAWDZIANU, EGZAMINU GIMNAZJALNEGO I MATURALNEGO W 2013 ROKU UCZNIÓW SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC STATYSTYKA SZKOLNA ROK SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Zmiany od 1 września 2012 ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 II. BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

HARMONOGRAM BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 II. BADANIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW HARMONOGRAM BADANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Umiejętności I. DIAGNOZA NA WEJŚCIU Klasa Termin Narzędzia Odpowiedzialni Badanie umiejętności uczniów na rozpoczęcie I /diagnoza

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2015 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT WSKAŹNIK EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT WSKAŹNIK EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT WSKAŹNIK EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ PO EGZAMINIE GIMNAZJALNYM W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 14 W BYDGOSZCZY GIMNAZJUM NR 37 INTEGRACYJNE Opracowanie A. Tarczyńska- Pajor na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO WARSZAWA, 11 MAJA 2012 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W STYCZNIU 2017 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W STYCZNIU 2017 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO PRZEPROWADZONEGO W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W STYCZNIU 0 ROKU OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE 00- WARSZAWA, Plac Europejski tel. 0, fax 0 http:// www.oke.waw.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH Z WYKORZYSTANIEM METODY EWD OPRACOWAŁ: M. KAPUSTA

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH W LATACH Z WYKORZYSTANIEM METODY EWD OPRACOWAŁ: M. KAPUSTA 1 Analiza wyników egzaminów zewnętrznych za lata 2013-2015 Publicznego Gimnazjum w Prymusowej Woli z wykorzystaniem metody EWD w ewaluacji wewnątrzszkolnej celem poprawy efektywności nauczania 2 Analiza

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY

OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY WYNIKI UCZNIÓW ZE SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ MIELEC ZA 2014 ROK OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY SPRAWDZIAN PO SZKOLE PODSTAWOWEJ EGZAMIN GIMNAZJALNY EGZAMIN MATURALNY STATYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Ilość sprawdzianów w poszczególnych miesiącach. luty marzec kwiecień maj czerwiec

Ilość sprawdzianów w poszczególnych miesiącach. luty marzec kwiecień maj czerwiec Podsumowanie organizacji i wyników sprawdzianów przedmiotowych przeprowadzonych w II półroczu roku szkolnego 24/25 oraz analiza wyników sprawdzianu przeprowadzonego na zakończenie klasy szóstej w dniu

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI. Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Raport ogólny z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego 2 Sprawozdanie ogólne z egzaminu maturalnego 2016 dla województwa świętokrzyskiego Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego

Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego Informacja o wynikach egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego w dniach 18-20 kwietnia 2016 r. w Szkołach Gimnazjalnych podległych Gminie Wieruszów Opracował: dr inż.. Henryk Ogorzelski Wieruszów, 20 września

Bardziej szczegółowo

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52

Szkoła Powiat Województwo Okręg Kraj 47,35 49,57 50,63 52 ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2O14 Z CZĘŚCI MATEMATYCZNO PRZYRODNICZEJ Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH Do egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/2014 przystąpiło 40 uczniów

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ KWIECIEŃ 2015

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ KWIECIEŃ 2015 ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNEJ WARTOŚCI DODANEJ KWIECIEŃ 2015 Klasy kończące gimnazjum w 2015 r były klasami dośćlicznymi, wyniki osiągnięte przez uczniów na sprawdzianie

Bardziej szczegółowo

REPETYTORIUM ZDASZ.TO

REPETYTORIUM ZDASZ.TO Bądź spokojny o wyniki uczniów Komplet materiałów: teoria, zadania, sprawdziany, arkusze Przedstawiamy REPETYTORIUM ZDASZ.TO Egzamin gimnazjalny Część matematyczno-przyrodnicza Drodzy Nauczyciele! Nowe

Bardziej szczegółowo

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii?

Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Krystyna Feith OKE w Łodzi Czy egzamin gimnazjalny jest dobrym prognostykiem sukcesu na maturze z fizyki i astronomii? Kiedy w maju 22 roku 54 838 gimnazjalistów w OKE w Łodzi przystąpiło do egzaminu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZIELONEJ GÓRZE EWD

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZIELONEJ GÓRZE EWD PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ZIELONEJ GÓRZE EWD NA PODSTAWIE WYNIKÓW TESTU OBUT 2012 ORAZ SPRAWDZIANU 2015 Opracowanie: Agnieszka Konieczna Listopad 2015 Wstęp 1 Ocena pracy

Bardziej szczegółowo

Egzaminy zewnętrzne

Egzaminy zewnętrzne Egzaminy zewnętrzne 2012-2013 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum nr 1 w Brzeszczach Termin egzaminu w gimnazjum 23 kwietnia 2013 r (wtorek) Część humanistyczna godz.9.00

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasistów w roku szkolnym 2013/2014 CHARAKTERYSTYKA SPRAWDZIANU Sprawdzian w klasie VI bada osiągnięcia uczniów kończących szkołę podstawową w zakresie czytania, pisania,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2017

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego. w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 2017 Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego w Publicznym Gimnazjum nr 23 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Radomiu. Rok 217 Opracował Przemysław Murawski, 217 1. Język obcy nowożytny. W Publicznym Gimnazjum nr 23

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ĆWICZEBNEGO WG ŚREDNIEJ I ŁATWOŚCI

PORÓWNANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ĆWICZEBNEGO WG ŚREDNIEJ I ŁATWOŚCI WYNIKI SPRAWDZIANÓW 2012/2013 6A 6B 6C SP24 PORÓWNANIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ĆWICZEBNEGO WG ŚREDNIEJ I ŁATWOŚCI TEST CZYTANIE PISANIE ROZUMOWANIE KORZ. Z INFOR. WYK. WIEDZY W PRAKT. J.POLSKI MATEMATYKA PRZYRODA

Bardziej szczegółowo

Porównanie umiejętności matematycznych uczniów, którzy w 2007 roku pisali próbną maturę na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

Porównanie umiejętności matematycznych uczniów, którzy w 2007 roku pisali próbną maturę na poziomie podstawowym lub rozszerzonym XIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej Uczenie się i egzamin w oczach uczniów. Łomża, 5-7..27 Anna Dubiecka, Jacek Stańdo 2 Matematyka 2_Gimnazjum, WSiP 2 Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS

TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS TEST HUMANISTYCZNY HISTORIA I WOS Klasa 3 GD A 3 GD B 3 GD C Łącznie średni wynik punktowy 3 5 3 średni wynik procentowy 73% 77% 73% 7% WNIOSKI: Za rozwiązanie zadań z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 5 kwietnia 2011 r. W gminie Serock do sprawdzianu przystąpiło uczniów

SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 5 kwietnia 2011 r. W gminie Serock do sprawdzianu przystąpiło uczniów SPRAWDZIAN SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Sprawdzian w szóstej klasie przeprowadzono 5 kwietnia 2011 r. W gminie Serock do sprawdzianu przystąpiło 1 155 uczniów Liczba uczniów piszących sprawdzian w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2014

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2014 SZKOŁA PODSTAWOWA W BAŁUCZU SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE WYNIKÓW SPRAWDZIANU W ROKU 2014 Opracował zespół ds. sprawdzianu: mgr G.Grabia mgr R. Komuńska mgr R. Klimczak mgr A. Magacz W kwietniu 2014 roku do sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015

Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 Wyniki egzaminu gimnazjalnego rok szk. 2014/2015 W roku 2015 egzamin gimnazjalny odbył się w dniach 21, 22 i 23 kwietnia. Pierwszego dnia uczniowie rozwiązywali test z historii i wiedzy o społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. sesja wiosenna EGZAMIN GIMNAZJALNY 2013 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM sesja wiosenna Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYNIKI SŁUCHACZY GIMNAZJÓW DLA DOROSŁYCH DOTYCZĄCE STANDARDOWYCH

Bardziej szczegółowo

Badanie jakości edukacji jest prowadzone m.in. poprzez: 1) egzaminy zewnętrzne; 2) nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne

Badanie jakości edukacji jest prowadzone m.in. poprzez: 1) egzaminy zewnętrzne; 2) nadzór pedagogiczny. Egzaminy zewnętrzne Na posiedzenie sejmowej Podkomisji stałej ds. jakości kształcenia i wychowania Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało informację na temat badanie jakości edukacji. Badanie jakości edukacji jest prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju:

Wyniki sprawdzianu zewnętrznego klas szóstych uczniów SP10 w latach 2008-2012 na tle miasta, województwa, kraju: Efekty różnorodnych działań przygotowujących uczniów do sprawdzianu zewnętrznego analiza oferty zajęć wspierających oraz materiałów przygotowywanych przez nauczycieli Dzięki zaangażowaniu nauczycieli,

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II

Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II Gimnazjum Nr 123 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Integracyjnymi im Jana Pawła II 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników diagnozy wstępnej klas I gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. wrzesień 2012r.

Analiza wyników diagnozy wstępnej klas I gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA. wrzesień 2012r. Analiza wyników diagnozy wstępnej klas I gimnazjum ZSI w Lubinie część PRZYRODNICZA wrzesień 2012r. I. WYNIKI TESTU Test diagnozujący dla klas pierwszych gimnazjum Integracyjnego w Lubinie z części przyrodniczej

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie przez uczniów wyniku próbnego egzaminu

Prognozowanie przez uczniów wyniku próbnego egzaminu XIII Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej Uczenie się i egzamin w oczach uczniów. Łomża, 5 7..27 Anna Dubiecka, Jacek Stańdo 2 Matematyka 2_Gimnazjum, WSiP 2 Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, Politechnika

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA CHWILĘ EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMULE. Kraków, grudzieo 2011 roku

JUŻ ZA CHWILĘ EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMULE. Kraków, grudzieo 2011 roku JUŻ ZA CHWILĘ EGZAMIN GIMNAZJALNY W NOWEJ FORMULE Kraków, grudzieo 2011 roku Zmiany w egzaminie gimnazjalnym Struktura EG Konstrukcja arkuszy Zakres wymagao Organizacja czasu EG Podstawy prawne Zakres

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu 2013 - EWD POTENCJAŁ NA PODSTAWIE SPRAWDZIANU PO VI KLASIE

Analiza wyników egzaminu 2013 - EWD POTENCJAŁ NA PODSTAWIE SPRAWDZIANU PO VI KLASIE Analiza wyników egzaminu 2013 - EWD POTENCJAŁ NA PODSTAWIE SPRAWDZIANU PO VI KLASIE CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA (KLASAMI) HISTORIA, WOS (KLASAMI) JĘZYK POLSKI(KLASAMI) CZĘŚĆ MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA (KLASAMI)

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017

Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Wyniki egzaminu gimnazjalnego Tarnów 2017 Egzamin gimnazjalny Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2017 r. - komentarz Egzamin gimnazjalny to test, podczas którego sprawdzane jest opanowanie wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. Stryków, 28 października 2013 roku

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013. Stryków, 28 października 2013 roku Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013 Stryków, 28 października 2013 roku PODSTAWA PRAWNA art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Analiza EWD dla Publicznego Gimnazjum w Lutyni w roku blok humanistyczny

Analiza EWD dla Publicznego Gimnazjum w Lutyni w roku blok humanistyczny Analiza EWD dla Publicznego Gimnazjum w Lutyni w roku 2016 - blok humanistyczny EWD wyliczana jest jako miara agregatowa na podstawie wyników egzaminów egzaminacyjnych grup uczniów, a interpretowana jako

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu. Edukacyjna Wartość Dodana Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 w Opolu Edukacyjna Wartość Dodana rok szkolny 2014/2015 Edukacyjna Wartość Dodana (EWD) jest miarą efektywności nauczania dla szkoły i uczniów, którzy do danej placówki

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015

Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka obcego nowożytnego w roku szkolnym 2014/2015 Analiza wyników sprawdzianu szóstoklasisty z języka angielskiego Arkusz składał się z 40 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp

Raport ewaluacyjny. 1. Wstęp Raport ewaluacyjny Ewaluacja pracy szkoły Wyniki sprawdzianu i egzaminów są analizowane w celu poprawy jakości pracy szkoły. W szkole są wdrażane wnioski z analizy wyników sprawdzianu i egzaminów. Cel

Bardziej szczegółowo