Wyciągi Bankowe NET - WB.NET

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyciągi Bankowe NET - WB.NET"

Transkrypt

1 Wyciągi Bankowe NET - WB.NET Instrukcja programu Wyciągi Bankowe NET - WB.NET Zakład Informatyki i Automatyki ComSoft Radom 2014 rok wersja

2 Spis treści: Cel opracowania 3 Wstęp 4 Aktywacja i licencja 5 Współpraca z systemami finansowo-księgowymi. 7 Ustalenie nowych rachunków bankowych i nowych kontrahentów. 10 Stałe definiowane w programie. Foldery robocze. 14 Stałe definiowane w programie. Rachunki firmowe. 15 Definiowanie schematu importy MT Dołączenie do zestawu obrotów z innego konta. 21 Warunki techniczne wymagane do instalacji programu. 22 2

3 Cel opracowania programu. Cash is king, czyli gotówka jest królem - to jedno z najbardziej znanych powiedzonek używanych przez inwestorów giełdowych. Oni najlepiej wiedzą, jak bolesne i kosztowne może być nieodpowiednie zarządzanie swoimi rezerwami gotówki. Dla większości firmy obroty na koncie bankowym (kontach) pozwalają na analizę płynności finansowej i kontrolę rozrachunków w systemie finansowo-księgowym. Program WB.NET umożliwia przeglądanie i filtrowanie operacji bankowych off-line (bez połączenia z bankiem) oraz zachowanie historii operacji bankowych na podstawie elektronicznych wyciągów w postaci plików CSV, VideoTel, OPTIMA dla banku PeKaO S.A. MT940 i MT942. Osoba posiadająca dostęp do banku może wyeksportować wyciąg w postaci odpowiedniego pliku i wysłać do działu księgowego do pracownika, który nie musi znać loginu i hasła do konta a będzie miała możliwość wygodnego przeglądania operacji bankowych. Wyeksportowane dane (za rok, miesiąc) mogą też stanowić elektroniczne archiwum operacji na koncie w przypadku gdy: 1) zamierzamy zamknąć konto bankowe, 2) bank zapewnia nam dostęp do archiwum za określony czas wstecz (6 m-cy czy rok) a za wykonanie wydruków za okresy poprzednie banki pobierają opłaty (cennik zawarty jest w regulaminach). Możemy mieć tez taki problem, że bank udostępnia eksport do pliku CSV a nasz system finansowy nie akceptuje tego formaty. W takim przypadku WB.NET pozwala przekonwertować wyciąg na inny standardowy format taki jak Videotel, MT942 i MT940. Dla kogo jest program: 1) chcemy zachować historie obrotów konta bankowego w przypadku likwidacji konta, 2) usprawnić rozrachunki przy automatycznym wczytaniu przez system FK (WF-FaKir, CD OPTIMA, CORAX, HERMES) poprzez wcześniejszą analizę i ustalenia jakie konta musimy założyć przed importem (unikniemy zapisów na koncie technicznym dla nierozpoznanych rozrachunków). 3

4 Wstęp. Na początku chcemy oświadczyć, że program WB.NET współpracując z programami FK na bazie SQL wykonuje tylko operacje czytania. Nie zmienia treści zapisów i nie dodaje rekordów (jedna operacja to select). Program WB.NET obsługuje tekstowe formaty wyciągów bankowych pozwalając na: 1) odczytanie obsługiwanego formatu, przedstawienie danych w formie wygodnej siatki wzorowanej na arkuszu Excel, 2) łączenie danych z różnych kont bankowych (w tym wg różnych formatów), 3) filtrowanie danych wg następujących kryteriów: a) daty i zakresu dat, b) kwoty i zakresu kwot, c) numeru rachunku kontrahenta lub rachunku firmowego (z jakiego jest wyciąg), d) rodzaju operacji (wpływy i wypływy). 4) konwertowanie zestawienia do nowego formatu (arkusz Excel, format MT942, format OPTIMA banku PeKaO S.A.,VideoTel. Program pozwala jak zaznaczono łączenie danych z różnych kont bankowych (jeżeli firma posiada kilka kont). Każdy z tych banków może przedstawiać dane wg innego formatu (pliki CSV posiadają różną budowę to jest w rożnej kolejności przedstawiają dane nie ma jednego standardu) ale program WB.NET pozwala połączyć te obroty i ustala przepływy finansowe firmy wg operacji na rachunku bankowym. Rozpoznawane formaty danych bankowych. Program rozpoznaje i poprawnie interpretuje następujące formaty danych: 1) MT940 podstawowy i rozszerzony z Banku PeKaO S.A, 2) MT942 PeKaO S.A, 3) MT940 banku City Handlowy, 4) MT940 zdefiniowany wg dokumentacji z pomocą wbudowanego w program formularza definicji (z pomocą tego mechanizmu dostarczamy kilka skryptów między innymi dla banku PeKaO S.A., BzWbK), 5) VideoTel, 6) Pliki CSV o bardzo różnorodnej filozofii i implementacji elektronicznej dla takich banków jak: a) mbank, b) Multibank, c) ING, d) PBK, e) PKO BP, f) Credut Agricol, g) BRE Bank, h) dawny BG, i) PeKaO 24. j) plik tekstowy zdefiniowany przez użytkownika. 4

5 Wczytywane pliki mogą posiadać kodowanie polskich liter wg następujących formatów: 1) Windows 1250, 2) ISO , 3) UNICODE, 4) UTF-16, 5) UTF-32. Na etapie czytania następuje (w tle ) konwersja następujących elementów: 1) formatów do wspólnej postaci, 2) kodowanych liter do wersji Windows 1250, 3) łączenia danych : a) z różnych kont bankowych, b) z różnych okresów. 5

6 Aktywacja programu. Program po zainstalowaniu program jest w aktywności DEMO, która pozwala na zapoznanie się z funkcjami i pozwala na pełne wyświetlenie pierwszych 15 pozycji (dla wybranego konta kontrahenta 3 pozycje) i nie może byś eksploatowana w firmie powyżej 14 dni. Jeżeli nie zdecydujecie się na zakup program należy odinstalować. Po wykupieniu licencji użytkownik otrzyma: 1) Fakturę Vat, 2) Certyfikat z kodem aktywacji generowanym do danego numeru NIP. Wykupiona licencja nie jest ograniczona czasowo i sprzętowo (nie jest przywiązana do komputera). Użytkownik może ją instalować na innym sprzęcie kasując instalacje na starym sprzęcie. Szczegóły w umowie licencyjnej. UWAGA: licencja daje prawo do poboru nowszych wersji bezterminowo. Aby zaktywować program należy: 1) wybrać zakładkę Ustawienia, 2) kliknąć na przycisk Aktywuj program. Po wprowadzeniu danych wg certyfikatu klikamy na przycisk Akceptuj 6

7 Współpraca z systemami finansowo-księgowymi. Program WB.NET współpracuje z następującymi systemami: 1) WF-FaKir i WF-Mag firmy ASSECO BS, 2) CDN OPTIMA, 3) Corax i FK Hermes firmy Humansoft z Radomia, 4) Dowolny plik csv z danymi kontrahentów (numer konta, Numer rachunku bankowego, nazwa). Zakres współpracy polega na: 1)połączeniu się do bazą MS SQL lub wczytaniu pliku CSV, 2) wczytaniu informacji o kontrahentach (nazwa, rachunek bankowy numer ID, nazwa skrócona), 3) wczytaniu wyciągów i ustaleniu: a) jakie numery rachunków bankowych nie występują w ewidencji FK, b) dla numerów rachunków zaewidencjonowanych w bazie FK do każdej operacji dołączony jest numer kontrahenta i jego nazwa. Operacje powyższe pozwolą na: 1) przyspieszenie rozrachunków z kontrahentami, 2) dokonanie konwersji na format akceptowany przez systemy FK. 3) kontrola kont pozwoli uniknąć zapisów na koncie technicznym przy imporcie dokumentów. Konfiguracja do bazy MS SQL: 1) Wejdź na zakładkę Ustaw 2) Kliknij na przycisk Dostęp FK SQL. Po wybraniu powyższych opcji pojawi się ekran z parametrami: 7

8 Należy zdefiniować parametry dostępu: 1) Nazwa serwera MS SQL: Należy podać nazwę serwera MS SQL zainstalowanego do obsługi systemu. Jeżeli jest to instalacja jednostanowiskowa lub instalujemy program WB.NET na komputerze z zainstalowanym serwerem najczęściej nazwa serwera składa się dla wersji darmowych z 2 części: Nazwa komputera\sqlexpress. Dlatego z lewej strony jest przycisk pozwalający na wstawienie nazwy komputera do pola nazwa. Dla programu WF-Fakir lub WF-Mag możemy prosto ustalić parametry logowania klikając na przycisk Opcje. Możemy tam odczytać 2 ważne parametry : nazwę serwera na i nazwę bazy danych. 2) Nazwa bazy danych nazwa bazy obsługiwanych przez serwer SQL. Dla programów WF-FaKiri Wf- Mag często ta nazwa standardowa to WAPRO dla systemów CDN OPTIMA to z reguły CDN_KNF_Konfiguracja (plik w którym są zapisane nazwy firm i nazwy baz danych) oraz dla systemu CORAX i HERMES standardowa nazwa to HERMES tam tez tak jak w CDN OPTIMA zapisane są nazwy firm i prefiks do nazwy bazy obsługiwanej przez system). Te domyślne parametry zapisane są do odpowiednimi przyciskami. 3) Sposób logowania do serwera Logowanie. Jeżeli mamy instalację lokalną to możemy zaznaczyć typ logowania Windows ( w tym wypadku nie musimy podawać nazwy użytkownika bazy i hasła). Jeżeli mamy do czynienia z instalację gdzie serwer jest zainstalowany na innym komputerze (lub wydzielonym serwerze) musimy zaznaczyć logowanie SQL ale musimy wypełnić następne dwa parametry. 4) Użytkownik Nazwa użytkownika baz danych. Z reguły domyślnie jest to sa - system administrator. 8

9 5) Hasło do serwera podajemy hasło do serwera (w parametrach hasło to jest szyfrowane) natomiast podczas definiowania jest ono podawane jawnie. 6) Ustawienie jaki rodzaj FK ma obsługiwać program. Dla WF-FaKir i WF-Mag w jednej bazie jest wiele firm (ich lista wyświetla i wybieramy z tej listy odpowiednią firmę). Dla CDN OPTIMA i CORAX program najpierw loguje się do bazy konfiguracyjnej i czeka na wybór firm. Po wybraniu firmy następuje przelogowane do bazy firmowej (nazwa tej bazy zawarta jest w pliku konfiguracyjnym). Po ustawieniu parametrów zaleca się kliknięcie na przycisk TESTUJ aby sprawdzić poprawność parametrów. Jeżeli wynik jest pozytywny zapisujemy parametry klikając na przycisk Zapisz. 9

10 Ustalenie nowych rachunków bankowych i nowych kontrahentów. Z dwóch powodów podczas importu elektronicznych wyciągów może nastąpić księgowanie na koncie technicznym (nie rozpoznano kontrahenta): 1) pojawił się nowy kontrahent, którego dane powinniśmy wprowadzić do FK przed etapem importu, 2) kontrahent który już jest w ewidencji nie miał wprowadzonego numeru rachunku lub wykonał przelew z nowego konta. Musimy więc dodać numer rachunku do FK. Aby sprawdzić jakie rachunki są nowe w wyciągu należy: 1) Wybrać zakładkę FK kontrahenci 2) Klikamy na kontrolkę Zaloguj do FK. Następuje zalogowanie się do systemy MS SQL i odczytanie wskazanej w parametrach bazy. 10

11 3) Po zalogowaniu się do systemu FK zostaną odczytane informacje o firmach. Należy kliknąć dwa razy aby wybrać odpowiednią firmę. Dopiero wtedy mamy dostęp do opcji Odczytaj SQL Po odczytaniu informacji o kontrahentach uaktywnia się przycisk Ustaw ID i nazwę oraz Zaznacz nowe rachunki. 4). Należy wczytać wyciągi bankowe co przedstawimy poniżej: 11

12 5) W zakładce FK kontrahenci klikamy na przycisk Zaznacz nowe rachunki 6) W wyciągach bankowych na kolor zielony zaznaczone są rachunki które należy dopisać (lub założyć kartoteki kontrahentowi). 7) Klikając w zakładce FK kontrahenci kontrolkę Wstaw ID i nazwę spowodujemy Dopisanie 2 nowych kolumn na końcu tabeli z numerem ID kontrahenta i nazwą 12

13 8) 9) Możemy dowiedzić się jakie numery ID maja kontrahenci w bazie MS SQL. Możemy tez ustalić jakie nazwy w FK mają rozpoznani po rachunku bankowym kontrahenci. Może to przyspieszyć rozliczanie rozrachunków w WF-Mag. 13

14 Stałe definiowane w programie. Foldery robocze. Program WB.NET w folderze Moje Dokumenty dla każdego użytkownika zakłada folder ComSoft a w nim subfolder WB, w którym przechowywane są stałe programu takie jak: 1) kod aktywacji, 2) numery rachunków bankowych (zaszyfrowane), 3) domyślne foldery, 4) ustawienia programu po ostatnim wylogowaniu (używanego formatu do czytania i kodowania liter). Folder ComSoft przechowuje informacje o wszystkich zainstalowanych aplikacja firmy ZIiA ComSoft. W katalogu Moje Dokumenty zakładany jest też domyślnie folder WB z podkatalogami ( Zapis, Roboczy, Archiwum ), które to odpowiednio służą do zapisu, czytania i archiwizacji dokumentów. Lokalizację tych folderów można zmienić w zakładce Ustaw klikając na przycisk Ustaw foldery. 14

15 Stałe definiowane w programie. Rachunki firmowe. W programie zaleca się (nie jest to wymagane) ewidencja kont bankowych. Pozwala to na: 1)przyspieszenie procesu czytania - wybranie konta pozwala określić format danych, 2) niektóre formaty eksportu z banku nie zawierają numeru rachunku i wskazanie numeru rachunku, z którego pochodzi plik pozwala w przyszłości gdy połączymy obroty z różnych banków filtrowanie wg rachunku, 3) w przypadku gdy plik CSV nie zawiera numeru rachunku nie można dokonać konwersji do formatu MT940 lub MT942. Aby zaewidencjonować nowe konto należy wybrać zakładkę Ustawienia. Wybierz przycisk Dodaj 15

16 Po wypełnieniu formatki kliknij Zapisz 16

17 Definiowanie schematu importy MT940 Aby zdefiniować szczegóły pliku MT940 wg specyfikacji banku należy wybrać zakładkę Ustawienia a an astenie klikamy Definicja pliku MT940. Po wypełnieniu definicji klikamy przycisk Zapisz Aby zdefiniować szczegóły pliku MT940 wg specyfikacji banku należy: 1) ustalić separator pól (specjalny znacznik opisu pola). Jaki jest to separator możemy odczytać z dokumentacji banku. Najczęściej jest to jeden ze znaków ^,<,> > W przedstawionym przykładzie jest to znak ^. 2) Linia 61 (dokładnie :61:) w której mamy między innymi datę musimy podać jej format. RR oznaczenie roku, MM miesiąc i DD dzień. 3) Linia opisu :86: zawiera najwięcej szczegółów informacji i dla różnych banków ma największe zróżnicowanie. Poniżej przedstawiono przykład pliku MT940 dla PeKaO SA. Zauważmy, że adres zawarty jest w 3 polach poprzedzonych separatorem i dlatego musimy wymienić wszystkie separatory oddzielone przecinkami ^62,^63,^64. Jest to przykład dla banku PeKaO SA. Dla banku BzWbK wstawiamy tam >34 17

18 18

19 Czytanie wyciągów bankowych. Aby wczytać elektroniczny wyciąg bankowy należy wybrać zakładkę WB a następnie wybrać odpowiedni format pliku z listy. Po wczytaniu pojawia się lista wyciągów. 19

20 Po wczytaniu pojawia się lista operacji. Operacje można filtrować operacje wg zestawu filtrów u góry z prawej strony. Po kliknięciu w combobox obok etykiety Kontrahent pojawi się lista kontrahentów, z której można wybierać odpowiednią firmę. 20

21 Ta sama zasada dotyczy filtrowania wg innych dostępnych filtrów. Aby skasować filtr należy, kliknąć w kontrolkę czerwoną z prawej strony combobox. 21

22 Dołączenie do zestawu obrotów z innego konta. Do istniejącego zestawu można dołączyć obroty z innego konta lub z innego okresu. Aby wykonać taką operację doczytamy inny zestaw ale wcześniej musimy zaznaczyć checkbox Łączenie (z lewej strony panela sterującego poniżej kontrolki Czytaj. Po dołączeniu zestawu z innego konta (może mieć inny format) połączony zestaw możemy filtrować wg kontrolki Rachunek firmowy. Wynik powyższej operacji przedstawia następny zrzut ekranu. Następne zakładki panelu filtrowania pozwalają na filtrowanie wg: 1) zakresu dat, 2) zakres kwot, 3) opisu kolumny opis, kontrahent, adres wg zwykłego porównania tekstów (w tym z kontrolą wielkości liter), wg znaków wieloznacznych (* i?) oraz wyrażeń regularnych. 22

23 23

24 Warunki techniczne wymagane do instalacji programu. Do uruchomienia programy wymagany jest system operacyjny Windows XP, Vista, Windows 7 lub Windows 8. Dotyczy to zarówno wersji 32 bitowych jak i 64 bitowych. Jeżeli chodzi o system Windows XP i Vista wymaganie jest sprawdzenie aby był zainstalowany darmowy pakiet.net Framework 3.5 ( środowisko uruchomieniowe). Wyższe systemy nie wymagają instalowania tego pakietu. Program jest napisany w nowoczesnej technologii z wykorzystaniem języka C#. Na komputerach na, na których zainstalowany jest program Płatnika, MS SQL co najmniej 2008 taki pakiet już jest. Jeżeli chcemy aby program współpracował z systemem FK (WF-Fakir, WF-Mag, CDN OPTIMA, Corax) program połączy się z dowolnym serwerem MS SQL zarówno 32 bitywym jak i 64 bitowym. Program nie ma wymagań co do drukarki (współpracuje z każdą zainstalowaną w systemie ) jak i monitora. Warunki programowe jak i sprzętowe spełnia każdy komputer, na którym zainstalowano wyżej wymienione programy lub Program Płatnika wersja 9. 24

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera

Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Instrukcja obsługi programu Uniwersalny Import/Aktualizacja Towarów do Subiekt GT Sfera Informacje ogólne. Opisywany program jest jednym z wielu dodatków dla programu Subiekt GT. Informacje na temat pozostałych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE styczeń 2014 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo