EuroSoft Apteka. Dokumentacja serwisowa 1/60

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EuroSoft Apteka. Dokumentacja serwisowa 1/60"

Transkrypt

1 EuroSoft Apteka Dokumentacja serwisowa Przyjęte oznaczenia dla wersji programu: [EA] EuroSoft Apteka [EAZ] EuroSoft Apteka Szpitalna [EAM] EuroSoft Apteka Multi Użycie oznaczenia wersji programu, oznacza że dany fragment dokumentacji dotyczy tylko tej wersji Data ostatniej modyfikacji: Wersja programu EA: Wersja programu EAZ: 2.84 Wersja programu EAM: /60

2 Spis treści 1 Instalacja Sprawdzenie uprawnień do korzystania z programu Konfiguracja programu Wprowadzenie danych Właściciela Wprowadzenie danych użytkowników i kwalifikacja użytkowników do grup Wprowadzenie do listy Administrator.Stanowiska stanowisk wraz z typem stanowiska Konfiguracja 'Wzorca' rachunku refundacyjnego [EA, EAM] Ustawienie dla typu dokumentu 'Paragon fiskalny' i 'Faktura Vat sprzedaży', pola 'Fiskalizacja' i pola 'Drukowanie' [EA, EAM] Sprawdzenie poprawności nazw fiskalnych stawek VAT [EA, EAM] Ustawienie dla stanowisk typów drukarek fiskalnych (Plik.Drukarka fiskalna.ustawienia) oraz numerów kas (Plik.Ustawienia). [EA, EAM] Drukowanie wycen na drukarkach niefiskalnych [EA, EAM] Weryfikacja formuł numerów typów dokumentów i wprowadzenie początkowych numerów dokumentów sprzedaży lub wydania Numery dokumentów Okres zerowania dokumentów Formuły numeru Zlecenia na lek recepturowy Recepty [EA, EAM] Sprawdzenie wartości domyślnych Sprawdzenie opcji konfiguracji Opcjonalne polecenia Sprawdzenie i konfiguracja raportów Raporty aktywne Prawa do wykonywania raportów Przypisanie drukarki do raportu Kolejność raportów w operacjach "Raport wg widoku" i "Raport dla elementu" Parametry raportów dziennych i okresowych Instalacja bazy danych pod Linuxem Konfiguracja bazy danych Wielkość pamięci Konfiguracja serwera SQL Anywhere 5.5 / Konfiguracja serwera SQL Anywhere 9.02 pod Linuxem Konfiguracja serwera SQL Anywhere 5.5 [EAM] Instalacja klienta EA na serwerze EA Instalacja sieciowa EuroSoft Bazyla [EA, EAM] Instalacja zdalnej aktualizacji bazy danych EuroBazyl Instalacja bazy danych LWT Instalacja drukarki etykiet kodów kreskowych Eltron/Zebra Zmiana parametrów etykiety (nazwa, ilość i kolejność pól) Ewentualne problemy i sposoby ich rozwiązania: Instalacja, informacje techniczne Wersja jednostanowiskowa /60

3 7.2 Wersja klient - serwer Parametry źródeł danych ODBC Diagnozowanie połączenia klient - serwer Odinstalowanie programu Ponowna instalacja programu Aktualizator, informacje techniczne Konfiguracja Konfiguracja programu Konfiguracja importu z EuroBazyla Ustawienia w pliku ea.ini Opis działania wybranych funkcji programu Zapis zestawień refundacyjnych do plików [EA, EAM] Zapis danych o lekach refundowanych - komunikat XML [EA, EAM] Pasowanie artykułu podczas odczytu dokumentu w standardzie FARMA Obliczanie ceny sprzedaży [EA, EAM] Dokumenty, Typy dokumentów Dokumenty operacja Zatwierdź i Anuluj Dokumenty a recepty [EA, EAM] Ekspedycja - Wydruk wyceny i odpisu recepty na drukarce A4 [EA, EAM] Ekspedycja i rezerwacja [EA, EAM] Programy pomocnicze Wykonywanie skryptów Wartości domyślne Czynności serwisowe Tworzenie kopii bazy danych Sprawdzenie bazy danych Odtworzenie pliku bazy danych db Odtworzenie pliku db [EAM] Uruchomienie bazy danych bez pliku log Uruchomienie w przypadku uszkodzenia pliku log [EAM] Postępowanie w przypadku uszkodzenia plików db i log [EAM] Test bazy danych Zawartość pliku log Usuwanie niepotrzebnych danych Usuwanie danych z poprzednich lat Przebudowa bazy (rebuild) Usuwanie danych o obrotach Instalacja uaktualnienia /60

4 1 Instalacja Szczegółowy opis instalacji programu EA znajduje się w pliku PodrecznikUzytkownikaEA.pdf Uwagi: Po zainstalowaniu programu należy wyłączyć w panelu sterowania opcje oszczędzania energii dla komputerów. Należy zadbać o synchronizacje czasów klienta i serwera np. poprzez polecenie NET TIME. Przykład: net time \\ /set /yes 2 Sprawdzenie uprawnień do korzystania z programu Przy uruchomieniu programu oraz przy wykonywaniu ważniejszych czynności np. przy zmianie danych opisujących właściciela, wykonywane jest sprawdzenie uprawnienia do korzystania z uruchamianej wersji programu Dane opisujące uprawnienia użytkowników do korzystania z poszczególnych wersji programu powstają automatycznie na podstawie potwierdzonych dokumentów sprzedaży. Dane te są dostępne wraz z uaktualnieniem, mogą też zostać pobrane przez program z serwera EuroSoftu. Apteka, która nie opłaciła abonamentu nie ma możliwości wgrania uaktualnienia programu. Wszelkie problemy dotyczące braku uprawnień użytkowników do korzystania z programu należy zgłaszać do: Dział Sprzedaży EuroSoft tel wew Konfiguracja programu Punkty 3.1 do 3.5 zostały szczegółowo opisane w pomocy programu EA : Pomoc Spis treści i indeks Czynności konfiguracyjne 3.1 Wprowadzenie danych Właściciela 3.2 Wprowadzenie danych użytkowników i kwalifikacja użytkowników do grup 4/60

5 3.3 Wprowadzenie do listy Administrator.Stanowiska stanowisk wraz z typem stanowiska 3.4 Konfiguracja 'Wzorca' rachunku refundacyjnego [EA, EAM] 3.5 Ustawienie dla typu dokumentu 'Paragon fiskalny' i 'Faktura Vat sprzedaży', pola 'Fiskalizacja' i pola 'Drukowanie' [EA, EAM] 3.6 Sprawdzenie poprawności nazw fiskalnych stawek VAT [EA, EAM] Stawki VAT zawiera lista Kartoteki.Stawki VAT, zawiera ona m.in. nazwy fiskalne zwolnionej stawki VAT na drukarkach fiskalnych. W przypadku, gdy w programie jest stawka VAT, której nie ma na drukarce fiskalnej, należy na formularzu Stawka VAT Otwórz wpisać nazwę fiskalną N. Dla drukarki UPOS FP-930, zwolniona stawka VAT powinna mieć literę E. Dla drukarki ELZAB FP-600b, nazwy fiskalne powinny być przypisane od największej ( zaczynając od litery A ) do najmniejszej, przy czym litera E powinna oznaczać stawkę zwolnioną, np. A 22%, B 12%, C 7%, D 3%, E zwolniona, F 0% lub jeżeli są tylko trzy stawki: A 22%, B 7%, C 0% i E zwolniona. Dla drukarki FP600b kolejne litery w polu Nazwa fiskalna (A,B,C), oznaczają kolejny numer stawki w drukarce, czyli A to pierwsza stawka, B - druga, C - trzecia, D - czwarta, E - zwolniona, F - piąta, G - szósta. Dla drukarki OMEGA F obowiązują podobne zasady jak dla FP600, przy czym stawki VAT nie muszą być zdefiniowane od największej do najmniejszej. Dla drukarki POSNET DF-301/Thermal zwolniona stawka VAT Z. Uwaga: 1) Należy modyfikować wyłącznie pole Nazwa fiskalna. 2) Jeżeli dla wszystkich drukarek na stanowiskach, nie można ustawić takich samych liter, należy wykorzystać możliwość definiowanie nazw fiskalnych stawek dla każdego stanowiska oddzielnie. 3.7 Ustawienie dla stanowisk typów drukarek fiskalnych (Plik.Drukarka fiskalna.ustawienia) oraz numerów kas (Plik.Ustawienia). [EA, EAM] Uwaga: 5/60

6 Drukarki Omega F można obsługiwać przy szybkości bit/sek. Aby korzystać z tej opcji, należy wybrać w ustawieniach Elzab Omega F i poprzez menu lokalne drukarki ustawić "19200" czyli: 1. na klawiaturze drukarki nacisnąć jednocześnie UP i DOWN; pojawi się napis OFFLINE (na krótko) i potem r. fis. dob. 2. klawiszem UP lub DOWN dojść do napisu CZY i nacisnąć ENTER (pojawi się na krótko JEST 19200, a potem na stałe CZY 9600) 3. nacisnąć jednocześnie UP i DOWN - powinno się na krótko zaświecić ONLINE Drukarki FP600 w wersji 1.* (np. 1.4) można obsługiwać poprzez wybór Elzab FP600 1.*, nie drukują one wycen zbiorowych. W miarę możliwości należy korzystać z nowszych wersji drukarek, które zapewniają wydruk wycen zbiorowych. Drukarki FP600 w wersji 2.* można obsługiwać poprzez wybór Elzab FP600 2.*, w stosunku do opcji Elzab FP600b/Omega F ograniczono kontrolę braku papieru przy wydruku wycen, co przyspiesza pracę. Konfiguracja drukarki Posnet wyposażonej w port komunikacyjny USB: W celu zmiany sposobu komunikacji z domyślnego RS232 na USB należy: 1. Zmienić w menu drukarki sposób komunikacji na USB 2. Podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB 3. Zainstalować z dołączonej płyty CD sterownik drukarki 4. Za pomocą menedżera urządzeń sprawdzić numer wirtualnego portu COM jaki został dodany w systemie Windows 5. Uruchomić program EuroSoft Apteka z uprawnieniami administratora, a następnie ustawić właściwy numer portu com (Plik.Drukarka fiskalna.ustawienia) 3.8 Drukowanie wycen na drukarkach niefiskalnych [EA, EAM] W Ekspedycji wycenę na zwykłej drukarce można drukować z zakładki "Pozycje sprzedaży" poprzez: Menu lokalne (Shift+F10 lub prawy klawisz myszy lub klawisz menu windows) Raport dla elementu->wycena recepty Jeżeli w "Raporcie dla elementu" na pierwszym miejscu jest "Wydruk wyceny", to można użyć skrótu Ctrl+D. Aby zmienić kolejność w menu "Pozycje sprzedaży->raport dla elemetu", należy jako administrator na liście "Administrator.Grupy raportów" w elemencie "Pozycja dokumentu sprzedaży" ustawić odpowiednio wartość pola "Pozycja" dla poszczególnych raportów. Aby raport "Wydruk wyceny" był pierwszy powinien mieć najmnieszą wartość pola "Pozycja" np. 1. Wyceny można również drukować z listy "Recepty". 6/60

7 3.9 Weryfikacja formuł numerów typów dokumentów i wprowadzenie początkowych numerów dokumentów sprzedaży lub wydania Numery dokumentów Ostatnie, najwyższe, numery dokumentów są przechowywane na liście Administrator->Typy dokumentów operacja Otwórz, zakładka Numery dokumentów. Jeżeli, w kolumnie Data, zmienia się okres zerowania, to jest dopisywany nowy wiersz zawierający zerowe wartości numerów Okres zerowania dokumentów Okres zerowania dokumentów określa pole Zerowanie numeru na liście Typy dokumentów : Domyślnie numery dokumentów są zerowane co rok. Formuła numeru dokumentu może zawierać elementy daty, jeżeli okres zerowania jest określony, czyli pole ma określoną wartość różną od 'Brak' lub parametr nie jest określony w ogóle Formuły numeru Formułę numerów dokumentów zawiera pole 'Formuła numeru' listy Administrator->Typy dokumentów. Formuła numeru '%02y/%05n oznacza, że numer zawiera: dwie cyfry roku/pięć cyfr numeru kolejnego np. '01/00001' Zlecenia na lek recepturowy Aby zapewnić ciągłą numerację zleceń, dokument ZR w polu Zerowanie numeru ma Brak Recepty [EA, EAM] Numery recept powinny być zerowane codziennie, dokument R w polu Zerowanie numeru ma Dzień. Jeżeli recepta farmaceutyczna ma mieć numerację ciągłą w polu Zerowanie numeru powinno być Rok 3.11 Sprawdzenie wartości domyślnych Niektóre wartości np. zaokrąglenie cen sprzedaży lub wydania, domyślna ilość sprzedaży, wartość taxy laborum są określone jako wartości domyślne pól w bazie danych. Wartości te należy sprawdzić i ewentualnie zmienić przy pomocy programu Wartości domyślne (Start->Programy->EuroSoft->Wartości domyślne). 7/60

8 3.12 Sprawdzenie opcji konfiguracji Lista Administrator->Konfiguracja z filtrem (F3): Opis: zawiera opcje podaje dostępne opcje konfiguracji. Należy zwrócić uwagę na sekcje [EA, EAM]: Ekspedycja Recepty i usługi Opcje Ekspedycja Opcje Recepty Opcje..: należy ustawić pola Wymagany numer.. itd Opcjonalne polecenia Lista Administrator.Polecenia zawiera m.in. opcje: Bazyl.Wprowadzenie i Usunięcie danych o zamiennikach refundowanych Partie magazynowe Dostawca.Wprowadzenie i Usunięcie Karty rabatowe.wprowadzenie i Usunięcie Środki pomocnicze: Wprowadzenie i Usunięcie Szczegółowy opis poszczególnych poleceń znajduje się w programie EA (Pomoc->Spis treści i indeks->administrator->lista Polecenia.) 3.14 Sprawdzenie i konfiguracja raportów Należy wybrać format wydruku i zweryfikować podstawowe dokumenty i raporty: Rejestr zakupów VAT Faktura sprzedaży VAT Rejestr sprzedaży VAT Protokół zwrotu Rejestr zwrotów Raport finansowy Raport kasowy Taśma refundacyjna Zbiorcze zestawienie recept Zakup-sprzedaż psychotropów i narkotyków lub Zakup-wydanie psychotropów i narkotyków [EAZ] Wartość magazynu Należy wybrać raporty, które będą wykonywane codziennie lub okresowo Raporty aktywne Raporty są dostępne do wykonania o ile pole Aktywny listy Administrator.Grupy raportów jest oznaczone Prawa do wykonywania raportów Z każdym raportem można związać prawo, które będzie sprawdzane przy próbie wykonania raportu. Raport wiąże się z prawem na formularzu listy 'Administrator.Grupy raportów', w pozycjach opisujących raporty, pole Prawo. Jeżeli z raportem nie jest związane żadne prawo, to podczas wykonania raportu nie ma weryfikacji praw. Jedno prawo może być związane z kilkoma raportami. 8/60

9 Na liście 'Administrator.Prawa dostępu' zdefiniowano kilka praw do raportów: Raport finansowy Raport kasowy Raport magazynowy Możliwe jest dodanie innych praw. Raport do którego użytkownik nie ma prawa, jest nadal dostępny w menu. Podczas próby wykonania takiego raportu pojawi się komunikat o braku możliwości wykonania operacji Przypisanie drukarki do raportu Możliwe jest związanie niektórych raportów z wybraną drukarką. Wiązanie raportu z drukarką umożliwia operacja Otwórz listy Administrator.Grupy raportów Aby raport drukował się na wybranej drukarce, należy ją dodać w polu 'Drukarka przy pomocy przycisku "Ustawienia". Jeżeli raport jest związany z drukarką, to przed przygotowaniem raportu, zmieniona zostaje drukarka domyślna systemu MS Windows, potem raport jest wyświetlony, a po zamknięciu okna raportu przywracana jest poprzednia drukarka domyślna. Jeżeli pole 'Drukarka' jest puste, to raport jest wykonywany na drukarce domyślnej systemu. Po zmianie opisu drukarek w systemie MS Windows, należy uaktualnić treść pola 'Drukarka' w bazie EA. Opisy drukarek na wszystkich komputerach muszą być takie same Kolejność raportów w operacjach "Raport wg widoku" i "Raport dla elementu" Aby zmienić kolejność w operacjach "Raport.." należy jako administrator na liście "Administrator.Grupy raportów" w wybranym elemencie, ustawić odpowiednio wartość pola "Pozycja" dla poszczególnych raportów. Aby raport był pierwszy powinien mieć najmniejszą wartość pola np. 1. Pierwszy raport jest dostępny poprzez operację "Drukuj bieżący" (Ctrl+D) Parametry raportów dziennych i okresowych Definicje raportów dziennych i okresowych (Plik.Raporty dzienne, Raporty okresowe) są zgromadzone na liście Administrator.Grupy raportów. Raporty dzienne i okresowe mogą zawierać formułę, która służy do selekcji danych, przede wszystkim ze względu na datę lub zakres dat. Formułę tę wpisuje się do pola Parametr opisu raportu na liście Grupy raportów. Formuła ma następującą postać: table.column1,type1,format1;table.column2,type2,format2;.. gdzie: table.column nazwa tabeli i nazwa kolumny type typ danych, zawsze 0, ponieważ data jest wprowadzana jako tekst format format w konwencji języka C Dla raportów dziennych, format ma wartość domyślną: =%s np. dla pola recept: recept.sale_date 9/60

10 daje filtr: Data recepty :=rrrr.mm.dd Dla raportów okresowych, format ma wartość domyślną: >=%s i <=%s np. dla pola recept: recept.sale_date daje filtr: Data recepty :>=rrrr.mm.dd i <=rrrr.mm.dd W formule można określić warunki selekcji dla kilku pól. np. dla raportu zwrotów w raportach okresowych parametr: invoice.delivery_date;invoice.doc_type_id,0,=28 daje filtr: Data sprzedaży :>=rrrr.mm.dd i <=rrrr.mm.dd Identyfikator typu dokumentu :=28 (faktura VAT korekta zwrot) Filtr ten ograniczy raport zwrotów do dokumentów FK 4 Instalacja bazy danych pod Linuxem Instalacja Serwera bazy danych ASA 9.02 pod linuxem: 1. Przygotowanie instalacji wymaga: a) Posiadania uprawnienia do konta root. b) Posiadania uprawnienia do konta sybase. Jeżeli taki użytkownik nie istnieje, należy go utworzyć np. poleceniem adduser / useradd. c) Umieszczenie wersji instalacyjnej ASA 9.02 na serwerze docelowym w /tmp np.: /tmp/eurosofttemp/asa902_linux Użytkownik sybase powinien mieć uprawnienia do katalogu z instalacją chown -R sybase.sybase /tmp/eurosofttemp/asa902_linux pliki wykonywalne i skrypty muszą być oznaczone jako wykonywane (atrybut 'x') dla użytkownika, który będzie instalował (sybase). np. chmod u+x nazwa_pliku_wykonywalnego 2. Z poziomu konta root należy: a) utworzyć katalog docelowy instalacji i przydzielić prawa użytkownikowi sybase: mkdir /opt/asa9 chown sybase.sybase /opt/asa9 b) utworzyc katalog dla loga serwera bazy i przydzielić uprawnienia dla sybase: mkdir /var/log/asa9 chown sybase.sybase /var/log/asa9 c) 3. Jako użytkownik sybase należy : a) Zainicjować proces instalacji poprzez skyp setup: /tmp/eurosofttemp/asa902_linux/setup Proces instalacji opisany jest w pliku readme.txt głównego katalogu instalacji. 10/60

11 Należy przy tym pamiętać : nie wprowadzać kodu licencji (przejść tą część instalacji potwierdzając enterem) wybrać region : 31 Middle East Europe określić : install directory : /opt/asa9 określić : shared directory : /opt/asa9/shared określić właściciela licencji : EuroSoft licencję określić na ilość zainstalowanych procesorów Ilość procesorów określić można poleceniem: cat /proc/cpuinfo b) Należy umieścić skrypty uruchamiające / zatrzymujące serwer bazy danych: /opt/asa9/bin/asany /opt/asa9/bin/asany.start /opt/asa9/bin/asany.stop Uwaga.: skrypty te mogą wymagać modyfikacji, jeżeli przyjęte ścieżki (np. docelowej instalacji) są inne. c) Utworzyć katalogi dla baz danych i umieści tam pliki baz danych: /opt/asa9/db/bazyl /opt/asa9/db/lwt /opt/asa9/db/demo /opt/asa9/db/start Uwaga: wielkość liter w nazwach ma znaczenie 4. Jako użytkownik root skonfigurować automatyczne uruchomienie / zatrzymanie asa9: a) skopiowac skrypt asany do katalogu ze skryptami serwisów: cp /opt/asa9/bin/asany /etc/rc.d/init.d/ b) dla podniesienia serwera cd /etc/rc.d/rc.3 cd /etc/rc.d/rc3.d ln -s /etc/rc.d/init.d/asany S60asany c) dla wyłączenia serwera: cd /etc/rc.d/rc.0 ln -s /etc/rc.d/init.d/asany K60asany d) dla restaru serwera: cd /etc/rc.d/rc.6 ln -s /etc/rc.d/init.d/asany K60asany 5. Końcowa konfiguracja: a) port 2638 musi być udostępniony dla stanowisk aptecznych oraz serwera aktualizacyjnego. Upewnienie się że port jest otwarty za pomocą polecenia: netstat -anp grep 2638 b) ODBC Bazyl. Baza danych EuroBazyl może być wykorzystywana jako Remote Server dlatego wymagane jest istnienia źródła danych ODBC o nazwie eurobazyl. Jedną z możliwości konfiguracji ODBC jest umieszczenie pliku.odbc.ini w katalogu domowym użytkownika sybase. Przykładowy plik : [ODBC Data Sources] eurobazyl=adaptive Server Anywhere 9 Driver [eurobazyl] Driver=/opt/asa9/lib/libdbodbc9.so UID=dba 11/60

12 PWD=sql DBN=eurobazyl ServerName=eurosoft CommLinks=tcpip [ODBC] IANAAppCodePage=4 InstallDir=/opt/asa9/drivers Trace=0 TraceDll=/opt/asa9/drivers/lib/odbctrac.so TraceFile=odbctrace.out UseCursorLib=0 Administracja serwerem z bazami danych: 1. uruchamianie ręczne : asany start 2. zatrzymywanie ręczne : asany stop 3. uruchamianie dbisqlc z konsoli: source /opt/asa9/bin/asa_config.sh dbisqlc 5 Konfiguracja bazy danych 5.1 Wielkość pamięci Należy określić wielkość pamięci (cache) przeznaczonej do obsługi bazy danych. Rozmiar pamięci zaleca się ustawiać wg formuły: rozmiar pamięci cache = Całkowity rozmiar pamięci komputera minus pamięć używana przez aplikację SQLAnywhere Server dbsrv50.exe / dbsrv9.exe (1MB) lub dbeng50.exe / dbeng9.exe pamięć używana przez system operacyjny (WINNT=12M, WIN95=8M) pamięć używana przez inne aplikacje Wielkość pamięci określa parametr: -c W przypadku wersji jednostanowiskowej parametr należy podać w konfiguracji źródła danych ODBC EuroAptekaStart, w wersji sieciowej w pliku konfiguracji serwera EuroSoft.txt. 5.2 Konfiguracja serwera SQL Anywhere 5.5 / 9.02 Uruchomienie serwera w systemie MS Windows 95,98: w przypadku ASA 5.5: w przypadku ASA 9.02: 12/60

13 Parametry serwera SQL Anywhere znajduje się w pliku eurosoft.txt. n EuroSoft c 90M ti 960 x TCPIP,NetBIOS C:\PROGRA~1\EuroSoft\EuroApteka\DBStart\EuroApteka.DB -n EuroAptekaStart C:\PROGRA~1\EuroSoft\EuroApteka\DBDemo\EuroApteka.DB -n EuroAptekaDemo C:\PROGRA~1\EuroSoft\EuroBazyl\DB\EuroBazyl.DB -n EuroBazyl C:\PROGRA~1\EuroSoft\LWT\DB\LWT5.DB -n LWT5 Zalecane jest ze względu bezpieczeństwa aby baza danych (plik z rozszerzeniem db) i dziennik transakcji (.log) znajdowały się na oddzielnych nośnikach. (Patrz Podręcznik SQLAnywhere Rozdz.21 Backup and Data Recovery). EuroApteka.db plik ten zawiera strukturę bazy, funkcje i wszystkie dane.. EuroApteka.log plik ten zawiera informacje o wszelkich operacjach jakie zostały przeprowadzone na bazie danych. Plik ten znajduje się w tym samym katalogu co baza danych. Po okresie wdrożenia można usunąć z serwera bazę demo. 5.3 Konfiguracja serwera SQL Anywhere 9.02 pod Linuxem Jeżeli serwer bazy danych, ASA 9.02, został zainstalowany zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 4 Instalacja bazy danych pod Linuxem, to : uruchomienie serwera następuje poleceniem : /opt/asa9/bin/asany -start zatrzymanie serwera bazy wymaga polecenia: /opt/asa9/bin/asany -stop 5.4 Konfiguracja serwera SQL Anywhere 5.5 [EAM] Dla wersji EuroSoft Apteka Multi zaleceny jest katalog na mirror i backup plików log na drugim dysku. Polecamy aby pliki bazy danych dla wersji EA Multi instalować na dysku D: a kopie bazy danych, pliki typu mirror na dysku C: np. Pliki danych: D:\EuroSoft\EuroApteka\dbStart Pliki kopii: C:\EuroSoft\EuroApteka\backup Pliki mirror: C:\EuroSoft\EuroApteka\dbstart 13/60

14 5.5 Instalacja klienta EA na serwerze EA Klienta EA należy instalować po instalacji serwera EA. Po instalacji, w konfiguracji ODBC źródła danych EuroAptekaStart i EuroAptekaDemo należy w części 'Options', 'Agent' ustawić 'Not Specified'. Zmiana ta spowoduje, że klient EA nie będzie korzystał z programu dbclient.exe, ale będzie komunikował się bezpośrednio z serwerem. Konfiguracja dostępu do bazy danych Bazyla wymaga poprawnego zainstalowania i skonfigurowania źródła danych ODBC. Przykład: Data Source Name: EuroBazyl User ID: dba Password: sql Server Name: EuroSoft Database Name: EuroBazyl TCP/IP: HOST= ;PORT=2638 Uruchomienie EA jest możliwe po uruchomieniu serwera EA. 5.6 Instalacja sieciowa EuroSoft Bazyla [EA, EAM] Program EuroBazyl, od maja 2003 jest instalowany sieciowo, wcześniejsze wersje należy skonfigurować tak aby wykorzystywać serwer SQL Anywhere programu EuroSoft Apteka. W tym celu, po instalacji jednostanowiskowej EuroBazyla należy: 4. Przekopiować plik bazy danych EuroBazyl.db na komputer serwer do katalogu: c: \Program Files\EuroSoft\EuroBazyl\db 5. Zmodyfikować plik konfiguracyjny serwera SQL Anywhere: c:\program Files\EuroSoft\EuroApteka\SQLAny50\win32\EuroSoft.txt dodając wiersz: C:\PROGRA~1\EuroSoft\EuroBazyl\\db\EuroBazyl.db -n EuroBazyl Po zmianie pliku konfiguracyjnego serwera należy ponownie uruchomić serwer SQL Anywhere. 6. Zmodyfikować na każdym komputerze, na którym jest zainstalowany program EuroBazyl źródło danych ODBC EuroBazyl: Data Source Name: EuroBazyl User ID: dba Password: sql Server Name: EuroSoft Database Name: EuroBazyl Database Startup: Custom Options: Start Command:..\.Sybase\SQL Anywehre 5.05\win32\dblient.exe -xnetbios Uwaga: dla protokołu TCPIP: -x TCPIP Po wykonaniu powyżej opisanych czynności program EuroSoft Bazyl będzie kontaktował się z bazą na serwerze poprzez program dbclient.exe. 14/60

15 5.7 Instalacja zdalnej aktualizacji bazy danych EuroBazyl Program EuroBazyl Zdalna Aktualizacja został stworzony aby w prosty sposób można było aktualizować bazę danych leków programu EuroBazyl. Program został opracowany przy pomocy narzędzia SQL Remote wchodzącego w skład Sybase SQL Anywhere 5.5. / 9.02 Dane Bazyla znajdują się w pliku c:\program Files\EuroSoft\EuroBazyl\db\EuroBazyl.db i EuroBazyl.log Aktualizacja następuje po wybraniu polecenia: dla ASA 5.5 / 9.02: dbremote.exe -b -k -c "dbn=eurobazyl;uid=dba;pwd=sql;eng=eurosoft" dla ASA 9.02: dbremote.exe -b -k -c "dsn=eurobazyl" W przypadku aktualizacji z innego komputera niż serwera z bazą EuroBazyl, opcjonalnie można określić udostępniony folder z logiem tej bazy w poleceniu dbremote, np.: dbremote.exe -b -k -c "dsn=eurobazyl" \\ \db Aby przeprowadzić instalację zdalnej aktualizacji bazy EuroBazyl należy: - wybrać odpowiednią instalację: jednostanowiskowa - program będzie zainstalowany na jednym komputerze, baza danych nie będzie udostępniana w sieci sieciowa - program będzie korzystał z bazy danych znajdującej się na serwerze. - instalację przeprowadzić na komputerze, który posiada dostęp do internetu. - uruchomić plik setup.exe i potwierdzać kolejne kroki aż do zakończenia działania programu instalacyjnego. - rozpakować otrzymany plik eb_nazwa_uzytkownika.exe (samorozpakowujący się rar). -w przypadku instalacji: jednostanowiskowej - rozpakowane pliki EuroBazyl.DB i EuroBazyl.LOG wgrać do katalogu..\eurosoft\eurobazyl\db sieciowej - najpierw wyłączyć serwer bazy danych, wgrać otrzymane pliki EuroBazyl.DB i EuroBazyl.LOG do katalogu..eurosoft\eurobazyl\db, uruchomić ponownie serwer bazy danych. Podczas procesu instalacji, do rejestru zostają dodane parametry do konta pocztowego wykorzystywanego do wymiany informacji. Są to: HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\SQL Remote\ftp Remote\ftp wartość ciagu host=eurosoft.com.pl wartość ciagu user=ebza wartość ciagu password=ebza_pwd Uruchamianie Uruchomienie zdalnej aktualizacji EuroBazyla następuje poprzez wybranie skrótu EuroBazyl - zdalna aktualizacja znajdującego się w menu startowym Start->Programy->EuroSoft->EuroBazyl Altualizacja. Po jego uruchomieniu ukaże się okno dialogowe programu SQL Remote, na którym widoczne będą operacje wykonywane przez program aktualizacyjny. Po wprowadzeniu modyfikacji do bazy danych program zamknie się automatycznie. Zdalna aktualizacja powinna być także ustawiona w harmonogramie zadań systemu 15/60

16 5.8 Instalacja bazy danych LWT Dane LWT znajdują się w pliku c:\program Files\EuroSoft\LWT\db\lwt5.db i lwt5.log Konfiguracja dostępu do danych LWT zawarta jest w pliku LWT.ini (c:\program Files\EuroSoft\LWT\lwt.ini) Przykładowy plik konfiguracyjny lwt.ini wersja jednostanowiskowa pod ASA 5.5 [DataBase] DRIVER=Sybase SQL Anywhere 5.0 DBF=C:\Program Files\EuroSoft\LWT\db\lwt5.db ENG=LWT DBN=lwt5 START=C:\Program Files\EuroSoft\SQLAny50\win32\dbeng50.exe -c15m Przykładowy plik konfiguracyjny lwt.ini wersja jednostanowiskowa pod ASA 9.02 [DataBase] DRIVER=Adaptive Server Anywhere 9.0 DBF=C:\Program Files\EuroSoft\LWT\db\lwt9.db ENG=EuroSoft DBN=lwt Aby zainstalować bazę danych LWT na serwerze Sybase SQL Anywhere należy: umieścić plik bazy danych LWT na serwerze zmodyfikować plik konfiguracyjny serwera na każdym stanowisku zmodyfikować plik LWT.ini Przykładowy plik konfiguracyjny lwt.ini wersja sieciowa pod ASA 5.5 [DataBase] DRIVER=Sybase SQL Anywhere 5.0 DBF=C:\Program Files\EuroSoft\LWT\db\lwt5.db ENG=EuroSoft DBN=lwt5 START=C:\Program Files\EuroSoft\SQLAny50\win32\dbclient.exe -xtcpip Przykładowy plik konfiguracyjny lwt.ini wersja sieciowa pod ASA 9.02 [DataBase] DRIVER=Adaptive Server Anywhere 9.0 DBF=C:\Program Files\EuroSoft\LWT\db\lwt9.db ENG=EuroSoft DBN=lwt LINKS=tcpip 16/60

17 IP= PORT=2638 Przykładowy plik konfiguracyjny serwera SQL Any. 5.5 eurosoft.txt -n EuroSoft -c 250M -ti 960 -x TCPIP,NetBIOS C:\PROGRA~1\EuroSoft\EuroApteka\DBStart\EuroApteka.DB -n EuroAptekaStart C:\PROGRA~1\EuroSoft\Eurobazyl\DB\EUROBAZYL.DB -n EuroBazyl C:\PROGRA~1\EuroSoft\LWT\db\lwt5.DB -n lwt5 Przykładowy plik konfiguracyjny serwera SQL Any eurosoft.txt -n EuroSoft -c 250M -ti 960 -x TCPIP,NetBIOS C:\PROGRA~1\EuroSoft\EuroApteka\DBStart\EuroApteka.DB -n EuroAptekaStart C:\PROGRA~1\EuroSoft\Eurobazyl\DB\EUROBAZYL.DB -n EuroBazyl C:\PROGRA~1\EuroSoft\LWT\db\lwt9.DB -n lwt Aby aktualizować bazę danych LWT w pliku LWT.ini powinno znajdować się: [Aktualizacja] ENG=LwtUpdate DRIVER=Adaptive Server Anywhere 9.0 LINKS=tcpip IP=eurosoft.com.pl PORT=2649 TO=10 DOBROAD=NONE RCVBUFSZ=16384 SNDBUFSZ=16384 Uwaga, aktualizację bazy danych LWT warto umieścić w harmonogramie zadań, tak aby aktualizacja odbywała się np. co tydzień. Wywołanie aktualizacji LWT: LWT.exe autoupdate 6 Instalacja drukarki etykiet kodów kreskowych Eltron/ Zebra UWAGI: 17/60

18 Drukarka etykiet kodów kreskowych musi być wyposażona w wyjście komunikacyjne RS-232 Do drukarek zamawianych u nas, bezpłatnie projektujemy i wgrywamy etykiety. Jeżeli drukarka jest zakupiona w innej firmie, należy etykietę zaprojektować i wgrać we własnym zakresie (wzór etykiety można uzyskać u nas) Aby program poprawnie współpracował z drukarką etykiet kodów kreskowych należy: 7. Za pomocą kabla RS-232 podłączyć drukarkę do dowolnego portu com w komputerze. 8. Jeżeli do pamięci drukarki jest już wgrana etykieta przejść do pkt Wgrać etykietę do pamięci drukarki etykiet, przy wykorzystaniu dołączonego do drukarki programu Create-A-Label z zachowaniem: Nazwy etykiety występującej w programie (standardowo EUROSO2) Formatu kodu kreskowego (Bar Code Type Code 128) 10. Sprawdzić czy ilość i kolejność pól, zapisana w konfiguracji programu (kod paskowy, nazwa, postać/dawka, cena) jest zgodna z kolejnością ich projektowania w programie Create-A-Label. Jeżeli tak nie jest należy skorygować kolejność poszczególnych pól w w programie lub kolejność pól przy projektowaniu etykiety. 11. Jeżeli na komputerze, do którego podłączona jest drukarka etykiet, zainstalowany jest system operacyjny oparty na jądrze NT, należy odinstalować sterowniki drukarki etykiet (o ile były wcześniej zainstalowane). 12. Uruchomić program EuroSoft Apteka. 13. Z menu głównego okna programu wybrać Plik->Ustawienia 14. W polu Port drukarki etykiet Eltron wpisać port, do którego została podłączona drukarka, (np. jeżeli jest podłączona do portu 1 wpisać: com1). 15. Drukarka jest gotowa do pracy 6.1 Zmiana parametrów etykiety (nazwa, ilość i kolejność pól) Wszystkie parametry dotyczące etykiety przechowywane są w konfiguracji programu. W celu przeprowadzenia modyfikacji parametrów należy: 1. Z menu okna głównego uruchomić: Administrator->Konfiguracja 2. Uruchomić operację Filtruj wg kryterium (F3) 3. W polu Opis wpisać Dokumenty magazynowe Element i wcisnąć OK. 4. Za pomocą operacji Otwórz (Ctrl+O) otworzyć sekcję i dokonać ewentualnych zmian: a. W polu Label nazwy etykiety (musi być taka sama jak wgrana do pamięci drukarki) b. W polu LabelColumns ilość i kolejność pól drukowanych na etykiecie (musi być zgodna z wcześniej zaprojektowaną i wgraną do drukarki etykietą) 5. Takie same zmiany przeprowadzić w sekcji Dokumenty zakupu Element 6.2 Ewentualne problemy i sposoby ich rozwiązania: 1. Drukarka drukuje puste etykiety a. nazwa etykiety wgrana do drukarki i występująca w konfiguracji programu jest różna b. ilość występujących pól na zaprojektowanej etykiecie i w konfiguracji programu nie jest taka sama 2. Drukarka nie reaguje na polecenie drukowania etykiet 18/60

19 a. Sprawdzić połączenie komputera z drukarką b. Wymienić kabel połączeniowy RS-232 na inny c. Jeżeli na komputerze, do którego podłączona jest drukarka zainstalowany jest system operacyjny oparty na jądrze NT należy usunąć sterowniki drukarki etykiet 3. Drukowane etykiety zawierają niekompletne informacje lub kod kreskowy nie mieści się na etykiecie a. Należy spróbować ponownie wgrać etykietę do drukarki b. Zaprojektowany kod kreskowy jest za długi c. Należy spróbować zresetować drukarkę (zgodnie z instrukcją drukarki) 7 Instalacja, informacje techniczne 7.1 Wersja jednostanowiskowa Czynności wykonywane przez program instalacyjny EuroSoft Apteka: Instalacja: ODBC środowiska Sybase SQL Anywhere 5.5 lub środowiska Sybase SQL Anywhere 9.02 Konfiguracja: ODBC -tworzenie źródeł danych, modyfikacja rejestrów systemowych. Kopiowanie plików: pliku wykonywalnego ea.exe bazy danych i plików odpowiedzialnych za połączenie z bazą bibliotek dll, z których bezpośrednio korzysta plik wykonywalny ea.exe ustawień ea.ini bibliotek pbl zawierających definicje raportów bibliotek dll Power++ HTML wraz z plikami bmp zawierającymi instrukcję obsługi programu oraz informacje na jego temat Opis przeznaczenia i położenia plików: W wyniku instalacji umieszczane są na dysku wymienione poniżej pliki (domyślny katalog, w którym instaluje się program C:\Program Files\EuroSoft\EuroApteka\): Program główny ( położenie - katalog wybrany podczas instalacji programu ) pliki o rozszerzeniu dll i exe Bazy danych (położenie podkatalog \dbstart\ i \dbdemo katalogu bieżącego programu - ea.exe) 19/60

20 EuroApteka.db EuroApteka.log Raporty (położenie - podkatalog \pbl\ katalogu bieżącego programu ) pliki o rozszerzeniu pbl Pliki SQL Anywhere 5.5 (położenie - podkatalog \Sqlany50\Win32 katalogu bieżącego programu) dbl50t.dll, dbextf50.dll, dbtl50.dll, rtdsk50.exe, wl50ent.dll, wod50t.dll, wtr50t.dll, dbeng50.exe Pliki SQL Anywhere 9.02 (położenie - podkatalog \Sqlany9\Win32 katalogu bieżącego programu) asa.cvf, asa.cvu, dbbackup.exe, dbcis9.dll, dbcon9.dll, dbctrs9.dll, dbeng9.exe, dbextf.dll, dbextf50.dll, dbextf6.dll, dbfile9.dll, dbftp9.dll, dbinit.exe, dbisql.exe, dbisqlc.exe, dbisqlg.exe, dbjodbc9.dll, dbl50t.dll, dbl50to.dll, dblgen9.dll, dblib9.dll, dbmem.vxd, dbodbc9.dll, dboledb9.dll, dboledba9.dll, dbput9.dll, dbremote.exe, dbserv9.dll, dbsmtp9.dll, dbspawn.exe, dbsrv9.exe, dbstop.exe, dbsvc.exe, dbtool9.dll, dbunic9.dll, dbunload.exe, libsybbr.dll Pliki ODBC (położenie katalog systemowy Windows) ODBCAD32.exe ODBC32.dll ODBCCP32.cpl ODBCCP32.dll ODDCINT.dll ODBCCR32.dll ODBC16GT.dll ODBC32GT.dll DS16GT.dll DS32GT.dll Biblioteki Power++ v 2.5 ( położenie - katalog systemowy Windows ) WCMDDA26.dll WCPDDA26.dll Pliki HTML ( położenie podkatalog \www\html\ katalogu głównego programu) Pliki o rozszerzeniu bmp Pliki o rozszerzeniu htm i html Pliki DataWindow v 6.0 (położenie katalog systemowy Windows ) Psdwe.ocx v /60

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Program automatycznej obsługi sklepu i supermarketu

Program automatycznej obsługi sklepu i supermarketu Program automatycznej obsługi sklepu i supermarketu wersja 7 dla Windows Instrukcja użytkownika Redakcja 7.2.90.0 2002-2006 Insoft sp. z o.o. 31-227 Kraków ul. Jasna 3a tel. (012) 415-23-72 e-mail: market@insoft.com.pl

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Księga Handlowa (KH) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Księga Handlowa (KH) Wersja 2012 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE styczeń 2014 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl

instrukcja obs³ugi Znamy Twoje potrzeby www.reset2.pl www.reset2.pl Znamy Twoje potrzeby (C) RESET2 Sp. z o.o. - wszystkie prawa zastrze one, ³¹cznie z prawem do reprodukcji czêœci lub ca³oœci publikacji w jakiejkolwiek formie. Do³o yliœmy wszelkich starañ,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo