EuroSoft Apteka. Dokumentacja serwisowa 1/60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EuroSoft Apteka. Dokumentacja serwisowa 1/60"

Transkrypt

1 EuroSoft Apteka Dokumentacja serwisowa Przyjęte oznaczenia dla wersji programu: [EA] EuroSoft Apteka [EAZ] EuroSoft Apteka Szpitalna [EAM] EuroSoft Apteka Multi Użycie oznaczenia wersji programu, oznacza że dany fragment dokumentacji dotyczy tylko tej wersji Data ostatniej modyfikacji: Wersja programu EA: Wersja programu EAZ: 2.84 Wersja programu EAM: /60

2 Spis treści 1 Instalacja Sprawdzenie uprawnień do korzystania z programu Konfiguracja programu Wprowadzenie danych Właściciela Wprowadzenie danych użytkowników i kwalifikacja użytkowników do grup Wprowadzenie do listy Administrator.Stanowiska stanowisk wraz z typem stanowiska Konfiguracja 'Wzorca' rachunku refundacyjnego [EA, EAM] Ustawienie dla typu dokumentu 'Paragon fiskalny' i 'Faktura Vat sprzedaży', pola 'Fiskalizacja' i pola 'Drukowanie' [EA, EAM] Sprawdzenie poprawności nazw fiskalnych stawek VAT [EA, EAM] Ustawienie dla stanowisk typów drukarek fiskalnych (Plik.Drukarka fiskalna.ustawienia) oraz numerów kas (Plik.Ustawienia). [EA, EAM] Drukowanie wycen na drukarkach niefiskalnych [EA, EAM] Weryfikacja formuł numerów typów dokumentów i wprowadzenie początkowych numerów dokumentów sprzedaży lub wydania Numery dokumentów Okres zerowania dokumentów Formuły numeru Zlecenia na lek recepturowy Recepty [EA, EAM] Sprawdzenie wartości domyślnych Sprawdzenie opcji konfiguracji Opcjonalne polecenia Sprawdzenie i konfiguracja raportów Raporty aktywne Prawa do wykonywania raportów Przypisanie drukarki do raportu Kolejność raportów w operacjach "Raport wg widoku" i "Raport dla elementu" Parametry raportów dziennych i okresowych Instalacja bazy danych pod Linuxem Konfiguracja bazy danych Wielkość pamięci Konfiguracja serwera SQL Anywhere 5.5 / Konfiguracja serwera SQL Anywhere 9.02 pod Linuxem Konfiguracja serwera SQL Anywhere 5.5 [EAM] Instalacja klienta EA na serwerze EA Instalacja sieciowa EuroSoft Bazyla [EA, EAM] Instalacja zdalnej aktualizacji bazy danych EuroBazyl Instalacja bazy danych LWT Instalacja drukarki etykiet kodów kreskowych Eltron/Zebra Zmiana parametrów etykiety (nazwa, ilość i kolejność pól) Ewentualne problemy i sposoby ich rozwiązania: Instalacja, informacje techniczne Wersja jednostanowiskowa /60

3 7.2 Wersja klient - serwer Parametry źródeł danych ODBC Diagnozowanie połączenia klient - serwer Odinstalowanie programu Ponowna instalacja programu Aktualizator, informacje techniczne Konfiguracja Konfiguracja programu Konfiguracja importu z EuroBazyla Ustawienia w pliku ea.ini Opis działania wybranych funkcji programu Zapis zestawień refundacyjnych do plików [EA, EAM] Zapis danych o lekach refundowanych - komunikat XML [EA, EAM] Pasowanie artykułu podczas odczytu dokumentu w standardzie FARMA Obliczanie ceny sprzedaży [EA, EAM] Dokumenty, Typy dokumentów Dokumenty operacja Zatwierdź i Anuluj Dokumenty a recepty [EA, EAM] Ekspedycja - Wydruk wyceny i odpisu recepty na drukarce A4 [EA, EAM] Ekspedycja i rezerwacja [EA, EAM] Programy pomocnicze Wykonywanie skryptów Wartości domyślne Czynności serwisowe Tworzenie kopii bazy danych Sprawdzenie bazy danych Odtworzenie pliku bazy danych db Odtworzenie pliku db [EAM] Uruchomienie bazy danych bez pliku log Uruchomienie w przypadku uszkodzenia pliku log [EAM] Postępowanie w przypadku uszkodzenia plików db i log [EAM] Test bazy danych Zawartość pliku log Usuwanie niepotrzebnych danych Usuwanie danych z poprzednich lat Przebudowa bazy (rebuild) Usuwanie danych o obrotach Instalacja uaktualnienia /60

4 1 Instalacja Szczegółowy opis instalacji programu EA znajduje się w pliku PodrecznikUzytkownikaEA.pdf Uwagi: Po zainstalowaniu programu należy wyłączyć w panelu sterowania opcje oszczędzania energii dla komputerów. Należy zadbać o synchronizacje czasów klienta i serwera np. poprzez polecenie NET TIME. Przykład: net time \\ /set /yes 2 Sprawdzenie uprawnień do korzystania z programu Przy uruchomieniu programu oraz przy wykonywaniu ważniejszych czynności np. przy zmianie danych opisujących właściciela, wykonywane jest sprawdzenie uprawnienia do korzystania z uruchamianej wersji programu Dane opisujące uprawnienia użytkowników do korzystania z poszczególnych wersji programu powstają automatycznie na podstawie potwierdzonych dokumentów sprzedaży. Dane te są dostępne wraz z uaktualnieniem, mogą też zostać pobrane przez program z serwera EuroSoftu. Apteka, która nie opłaciła abonamentu nie ma możliwości wgrania uaktualnienia programu. Wszelkie problemy dotyczące braku uprawnień użytkowników do korzystania z programu należy zgłaszać do: Dział Sprzedaży EuroSoft tel wew Konfiguracja programu Punkty 3.1 do 3.5 zostały szczegółowo opisane w pomocy programu EA : Pomoc Spis treści i indeks Czynności konfiguracyjne 3.1 Wprowadzenie danych Właściciela 3.2 Wprowadzenie danych użytkowników i kwalifikacja użytkowników do grup 4/60

5 3.3 Wprowadzenie do listy Administrator.Stanowiska stanowisk wraz z typem stanowiska 3.4 Konfiguracja 'Wzorca' rachunku refundacyjnego [EA, EAM] 3.5 Ustawienie dla typu dokumentu 'Paragon fiskalny' i 'Faktura Vat sprzedaży', pola 'Fiskalizacja' i pola 'Drukowanie' [EA, EAM] 3.6 Sprawdzenie poprawności nazw fiskalnych stawek VAT [EA, EAM] Stawki VAT zawiera lista Kartoteki.Stawki VAT, zawiera ona m.in. nazwy fiskalne zwolnionej stawki VAT na drukarkach fiskalnych. W przypadku, gdy w programie jest stawka VAT, której nie ma na drukarce fiskalnej, należy na formularzu Stawka VAT Otwórz wpisać nazwę fiskalną N. Dla drukarki UPOS FP-930, zwolniona stawka VAT powinna mieć literę E. Dla drukarki ELZAB FP-600b, nazwy fiskalne powinny być przypisane od największej ( zaczynając od litery A ) do najmniejszej, przy czym litera E powinna oznaczać stawkę zwolnioną, np. A 22%, B 12%, C 7%, D 3%, E zwolniona, F 0% lub jeżeli są tylko trzy stawki: A 22%, B 7%, C 0% i E zwolniona. Dla drukarki FP600b kolejne litery w polu Nazwa fiskalna (A,B,C), oznaczają kolejny numer stawki w drukarce, czyli A to pierwsza stawka, B - druga, C - trzecia, D - czwarta, E - zwolniona, F - piąta, G - szósta. Dla drukarki OMEGA F obowiązują podobne zasady jak dla FP600, przy czym stawki VAT nie muszą być zdefiniowane od największej do najmniejszej. Dla drukarki POSNET DF-301/Thermal zwolniona stawka VAT Z. Uwaga: 1) Należy modyfikować wyłącznie pole Nazwa fiskalna. 2) Jeżeli dla wszystkich drukarek na stanowiskach, nie można ustawić takich samych liter, należy wykorzystać możliwość definiowanie nazw fiskalnych stawek dla każdego stanowiska oddzielnie. 3.7 Ustawienie dla stanowisk typów drukarek fiskalnych (Plik.Drukarka fiskalna.ustawienia) oraz numerów kas (Plik.Ustawienia). [EA, EAM] Uwaga: 5/60

6 Drukarki Omega F można obsługiwać przy szybkości bit/sek. Aby korzystać z tej opcji, należy wybrać w ustawieniach Elzab Omega F i poprzez menu lokalne drukarki ustawić "19200" czyli: 1. na klawiaturze drukarki nacisnąć jednocześnie UP i DOWN; pojawi się napis OFFLINE (na krótko) i potem r. fis. dob. 2. klawiszem UP lub DOWN dojść do napisu CZY i nacisnąć ENTER (pojawi się na krótko JEST 19200, a potem na stałe CZY 9600) 3. nacisnąć jednocześnie UP i DOWN - powinno się na krótko zaświecić ONLINE Drukarki FP600 w wersji 1.* (np. 1.4) można obsługiwać poprzez wybór Elzab FP600 1.*, nie drukują one wycen zbiorowych. W miarę możliwości należy korzystać z nowszych wersji drukarek, które zapewniają wydruk wycen zbiorowych. Drukarki FP600 w wersji 2.* można obsługiwać poprzez wybór Elzab FP600 2.*, w stosunku do opcji Elzab FP600b/Omega F ograniczono kontrolę braku papieru przy wydruku wycen, co przyspiesza pracę. Konfiguracja drukarki Posnet wyposażonej w port komunikacyjny USB: W celu zmiany sposobu komunikacji z domyślnego RS232 na USB należy: 1. Zmienić w menu drukarki sposób komunikacji na USB 2. Podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB 3. Zainstalować z dołączonej płyty CD sterownik drukarki 4. Za pomocą menedżera urządzeń sprawdzić numer wirtualnego portu COM jaki został dodany w systemie Windows 5. Uruchomić program EuroSoft Apteka z uprawnieniami administratora, a następnie ustawić właściwy numer portu com (Plik.Drukarka fiskalna.ustawienia) 3.8 Drukowanie wycen na drukarkach niefiskalnych [EA, EAM] W Ekspedycji wycenę na zwykłej drukarce można drukować z zakładki "Pozycje sprzedaży" poprzez: Menu lokalne (Shift+F10 lub prawy klawisz myszy lub klawisz menu windows) Raport dla elementu->wycena recepty Jeżeli w "Raporcie dla elementu" na pierwszym miejscu jest "Wydruk wyceny", to można użyć skrótu Ctrl+D. Aby zmienić kolejność w menu "Pozycje sprzedaży->raport dla elemetu", należy jako administrator na liście "Administrator.Grupy raportów" w elemencie "Pozycja dokumentu sprzedaży" ustawić odpowiednio wartość pola "Pozycja" dla poszczególnych raportów. Aby raport "Wydruk wyceny" był pierwszy powinien mieć najmnieszą wartość pola "Pozycja" np. 1. Wyceny można również drukować z listy "Recepty". 6/60

7 3.9 Weryfikacja formuł numerów typów dokumentów i wprowadzenie początkowych numerów dokumentów sprzedaży lub wydania Numery dokumentów Ostatnie, najwyższe, numery dokumentów są przechowywane na liście Administrator->Typy dokumentów operacja Otwórz, zakładka Numery dokumentów. Jeżeli, w kolumnie Data, zmienia się okres zerowania, to jest dopisywany nowy wiersz zawierający zerowe wartości numerów Okres zerowania dokumentów Okres zerowania dokumentów określa pole Zerowanie numeru na liście Typy dokumentów : Domyślnie numery dokumentów są zerowane co rok. Formuła numeru dokumentu może zawierać elementy daty, jeżeli okres zerowania jest określony, czyli pole ma określoną wartość różną od 'Brak' lub parametr nie jest określony w ogóle Formuły numeru Formułę numerów dokumentów zawiera pole 'Formuła numeru' listy Administrator->Typy dokumentów. Formuła numeru '%02y/%05n oznacza, że numer zawiera: dwie cyfry roku/pięć cyfr numeru kolejnego np. '01/00001' Zlecenia na lek recepturowy Aby zapewnić ciągłą numerację zleceń, dokument ZR w polu Zerowanie numeru ma Brak Recepty [EA, EAM] Numery recept powinny być zerowane codziennie, dokument R w polu Zerowanie numeru ma Dzień. Jeżeli recepta farmaceutyczna ma mieć numerację ciągłą w polu Zerowanie numeru powinno być Rok 3.11 Sprawdzenie wartości domyślnych Niektóre wartości np. zaokrąglenie cen sprzedaży lub wydania, domyślna ilość sprzedaży, wartość taxy laborum są określone jako wartości domyślne pól w bazie danych. Wartości te należy sprawdzić i ewentualnie zmienić przy pomocy programu Wartości domyślne (Start->Programy->EuroSoft->Wartości domyślne). 7/60

8 3.12 Sprawdzenie opcji konfiguracji Lista Administrator->Konfiguracja z filtrem (F3): Opis: zawiera opcje podaje dostępne opcje konfiguracji. Należy zwrócić uwagę na sekcje [EA, EAM]: Ekspedycja Recepty i usługi Opcje Ekspedycja Opcje Recepty Opcje..: należy ustawić pola Wymagany numer.. itd Opcjonalne polecenia Lista Administrator.Polecenia zawiera m.in. opcje: Bazyl.Wprowadzenie i Usunięcie danych o zamiennikach refundowanych Partie magazynowe Dostawca.Wprowadzenie i Usunięcie Karty rabatowe.wprowadzenie i Usunięcie Środki pomocnicze: Wprowadzenie i Usunięcie Szczegółowy opis poszczególnych poleceń znajduje się w programie EA (Pomoc->Spis treści i indeks->administrator->lista Polecenia.) 3.14 Sprawdzenie i konfiguracja raportów Należy wybrać format wydruku i zweryfikować podstawowe dokumenty i raporty: Rejestr zakupów VAT Faktura sprzedaży VAT Rejestr sprzedaży VAT Protokół zwrotu Rejestr zwrotów Raport finansowy Raport kasowy Taśma refundacyjna Zbiorcze zestawienie recept Zakup-sprzedaż psychotropów i narkotyków lub Zakup-wydanie psychotropów i narkotyków [EAZ] Wartość magazynu Należy wybrać raporty, które będą wykonywane codziennie lub okresowo Raporty aktywne Raporty są dostępne do wykonania o ile pole Aktywny listy Administrator.Grupy raportów jest oznaczone Prawa do wykonywania raportów Z każdym raportem można związać prawo, które będzie sprawdzane przy próbie wykonania raportu. Raport wiąże się z prawem na formularzu listy 'Administrator.Grupy raportów', w pozycjach opisujących raporty, pole Prawo. Jeżeli z raportem nie jest związane żadne prawo, to podczas wykonania raportu nie ma weryfikacji praw. Jedno prawo może być związane z kilkoma raportami. 8/60

9 Na liście 'Administrator.Prawa dostępu' zdefiniowano kilka praw do raportów: Raport finansowy Raport kasowy Raport magazynowy Możliwe jest dodanie innych praw. Raport do którego użytkownik nie ma prawa, jest nadal dostępny w menu. Podczas próby wykonania takiego raportu pojawi się komunikat o braku możliwości wykonania operacji Przypisanie drukarki do raportu Możliwe jest związanie niektórych raportów z wybraną drukarką. Wiązanie raportu z drukarką umożliwia operacja Otwórz listy Administrator.Grupy raportów Aby raport drukował się na wybranej drukarce, należy ją dodać w polu 'Drukarka przy pomocy przycisku "Ustawienia". Jeżeli raport jest związany z drukarką, to przed przygotowaniem raportu, zmieniona zostaje drukarka domyślna systemu MS Windows, potem raport jest wyświetlony, a po zamknięciu okna raportu przywracana jest poprzednia drukarka domyślna. Jeżeli pole 'Drukarka' jest puste, to raport jest wykonywany na drukarce domyślnej systemu. Po zmianie opisu drukarek w systemie MS Windows, należy uaktualnić treść pola 'Drukarka' w bazie EA. Opisy drukarek na wszystkich komputerach muszą być takie same Kolejność raportów w operacjach "Raport wg widoku" i "Raport dla elementu" Aby zmienić kolejność w operacjach "Raport.." należy jako administrator na liście "Administrator.Grupy raportów" w wybranym elemencie, ustawić odpowiednio wartość pola "Pozycja" dla poszczególnych raportów. Aby raport był pierwszy powinien mieć najmniejszą wartość pola np. 1. Pierwszy raport jest dostępny poprzez operację "Drukuj bieżący" (Ctrl+D) Parametry raportów dziennych i okresowych Definicje raportów dziennych i okresowych (Plik.Raporty dzienne, Raporty okresowe) są zgromadzone na liście Administrator.Grupy raportów. Raporty dzienne i okresowe mogą zawierać formułę, która służy do selekcji danych, przede wszystkim ze względu na datę lub zakres dat. Formułę tę wpisuje się do pola Parametr opisu raportu na liście Grupy raportów. Formuła ma następującą postać: table.column1,type1,format1;table.column2,type2,format2;.. gdzie: table.column nazwa tabeli i nazwa kolumny type typ danych, zawsze 0, ponieważ data jest wprowadzana jako tekst format format w konwencji języka C Dla raportów dziennych, format ma wartość domyślną: =%s np. dla pola recept: recept.sale_date 9/60

10 daje filtr: Data recepty :=rrrr.mm.dd Dla raportów okresowych, format ma wartość domyślną: >=%s i <=%s np. dla pola recept: recept.sale_date daje filtr: Data recepty :>=rrrr.mm.dd i <=rrrr.mm.dd W formule można określić warunki selekcji dla kilku pól. np. dla raportu zwrotów w raportach okresowych parametr: invoice.delivery_date;invoice.doc_type_id,0,=28 daje filtr: Data sprzedaży :>=rrrr.mm.dd i <=rrrr.mm.dd Identyfikator typu dokumentu :=28 (faktura VAT korekta zwrot) Filtr ten ograniczy raport zwrotów do dokumentów FK 4 Instalacja bazy danych pod Linuxem Instalacja Serwera bazy danych ASA 9.02 pod linuxem: 1. Przygotowanie instalacji wymaga: a) Posiadania uprawnienia do konta root. b) Posiadania uprawnienia do konta sybase. Jeżeli taki użytkownik nie istnieje, należy go utworzyć np. poleceniem adduser / useradd. c) Umieszczenie wersji instalacyjnej ASA 9.02 na serwerze docelowym w /tmp np.: /tmp/eurosofttemp/asa902_linux Użytkownik sybase powinien mieć uprawnienia do katalogu z instalacją chown -R sybase.sybase /tmp/eurosofttemp/asa902_linux pliki wykonywalne i skrypty muszą być oznaczone jako wykonywane (atrybut 'x') dla użytkownika, który będzie instalował (sybase). np. chmod u+x nazwa_pliku_wykonywalnego 2. Z poziomu konta root należy: a) utworzyć katalog docelowy instalacji i przydzielić prawa użytkownikowi sybase: mkdir /opt/asa9 chown sybase.sybase /opt/asa9 b) utworzyc katalog dla loga serwera bazy i przydzielić uprawnienia dla sybase: mkdir /var/log/asa9 chown sybase.sybase /var/log/asa9 c) 3. Jako użytkownik sybase należy : a) Zainicjować proces instalacji poprzez skyp setup: /tmp/eurosofttemp/asa902_linux/setup Proces instalacji opisany jest w pliku readme.txt głównego katalogu instalacji. 10/60

11 Należy przy tym pamiętać : nie wprowadzać kodu licencji (przejść tą część instalacji potwierdzając enterem) wybrać region : 31 Middle East Europe określić : install directory : /opt/asa9 określić : shared directory : /opt/asa9/shared określić właściciela licencji : EuroSoft licencję określić na ilość zainstalowanych procesorów Ilość procesorów określić można poleceniem: cat /proc/cpuinfo b) Należy umieścić skrypty uruchamiające / zatrzymujące serwer bazy danych: /opt/asa9/bin/asany /opt/asa9/bin/asany.start /opt/asa9/bin/asany.stop Uwaga.: skrypty te mogą wymagać modyfikacji, jeżeli przyjęte ścieżki (np. docelowej instalacji) są inne. c) Utworzyć katalogi dla baz danych i umieści tam pliki baz danych: /opt/asa9/db/bazyl /opt/asa9/db/lwt /opt/asa9/db/demo /opt/asa9/db/start Uwaga: wielkość liter w nazwach ma znaczenie 4. Jako użytkownik root skonfigurować automatyczne uruchomienie / zatrzymanie asa9: a) skopiowac skrypt asany do katalogu ze skryptami serwisów: cp /opt/asa9/bin/asany /etc/rc.d/init.d/ b) dla podniesienia serwera cd /etc/rc.d/rc.3 cd /etc/rc.d/rc3.d ln -s /etc/rc.d/init.d/asany S60asany c) dla wyłączenia serwera: cd /etc/rc.d/rc.0 ln -s /etc/rc.d/init.d/asany K60asany d) dla restaru serwera: cd /etc/rc.d/rc.6 ln -s /etc/rc.d/init.d/asany K60asany 5. Końcowa konfiguracja: a) port 2638 musi być udostępniony dla stanowisk aptecznych oraz serwera aktualizacyjnego. Upewnienie się że port jest otwarty za pomocą polecenia: netstat -anp grep 2638 b) ODBC Bazyl. Baza danych EuroBazyl może być wykorzystywana jako Remote Server dlatego wymagane jest istnienia źródła danych ODBC o nazwie eurobazyl. Jedną z możliwości konfiguracji ODBC jest umieszczenie pliku.odbc.ini w katalogu domowym użytkownika sybase. Przykładowy plik : [ODBC Data Sources] eurobazyl=adaptive Server Anywhere 9 Driver [eurobazyl] Driver=/opt/asa9/lib/libdbodbc9.so UID=dba 11/60

12 PWD=sql DBN=eurobazyl ServerName=eurosoft CommLinks=tcpip [ODBC] IANAAppCodePage=4 InstallDir=/opt/asa9/drivers Trace=0 TraceDll=/opt/asa9/drivers/lib/odbctrac.so TraceFile=odbctrace.out UseCursorLib=0 Administracja serwerem z bazami danych: 1. uruchamianie ręczne : asany start 2. zatrzymywanie ręczne : asany stop 3. uruchamianie dbisqlc z konsoli: source /opt/asa9/bin/asa_config.sh dbisqlc 5 Konfiguracja bazy danych 5.1 Wielkość pamięci Należy określić wielkość pamięci (cache) przeznaczonej do obsługi bazy danych. Rozmiar pamięci zaleca się ustawiać wg formuły: rozmiar pamięci cache = Całkowity rozmiar pamięci komputera minus pamięć używana przez aplikację SQLAnywhere Server dbsrv50.exe / dbsrv9.exe (1MB) lub dbeng50.exe / dbeng9.exe pamięć używana przez system operacyjny (WINNT=12M, WIN95=8M) pamięć używana przez inne aplikacje Wielkość pamięci określa parametr: -c W przypadku wersji jednostanowiskowej parametr należy podać w konfiguracji źródła danych ODBC EuroAptekaStart, w wersji sieciowej w pliku konfiguracji serwera EuroSoft.txt. 5.2 Konfiguracja serwera SQL Anywhere 5.5 / 9.02 Uruchomienie serwera w systemie MS Windows 95,98: w przypadku ASA 5.5: w przypadku ASA 9.02: 12/60

13 Parametry serwera SQL Anywhere znajduje się w pliku eurosoft.txt. n EuroSoft c 90M ti 960 x TCPIP,NetBIOS C:\PROGRA~1\EuroSoft\EuroApteka\DBStart\EuroApteka.DB -n EuroAptekaStart C:\PROGRA~1\EuroSoft\EuroApteka\DBDemo\EuroApteka.DB -n EuroAptekaDemo C:\PROGRA~1\EuroSoft\EuroBazyl\DB\EuroBazyl.DB -n EuroBazyl C:\PROGRA~1\EuroSoft\LWT\DB\LWT5.DB -n LWT5 Zalecane jest ze względu bezpieczeństwa aby baza danych (plik z rozszerzeniem db) i dziennik transakcji (.log) znajdowały się na oddzielnych nośnikach. (Patrz Podręcznik SQLAnywhere Rozdz.21 Backup and Data Recovery). EuroApteka.db plik ten zawiera strukturę bazy, funkcje i wszystkie dane.. EuroApteka.log plik ten zawiera informacje o wszelkich operacjach jakie zostały przeprowadzone na bazie danych. Plik ten znajduje się w tym samym katalogu co baza danych. Po okresie wdrożenia można usunąć z serwera bazę demo. 5.3 Konfiguracja serwera SQL Anywhere 9.02 pod Linuxem Jeżeli serwer bazy danych, ASA 9.02, został zainstalowany zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 4 Instalacja bazy danych pod Linuxem, to : uruchomienie serwera następuje poleceniem : /opt/asa9/bin/asany -start zatrzymanie serwera bazy wymaga polecenia: /opt/asa9/bin/asany -stop 5.4 Konfiguracja serwera SQL Anywhere 5.5 [EAM] Dla wersji EuroSoft Apteka Multi zaleceny jest katalog na mirror i backup plików log na drugim dysku. Polecamy aby pliki bazy danych dla wersji EA Multi instalować na dysku D: a kopie bazy danych, pliki typu mirror na dysku C: np. Pliki danych: D:\EuroSoft\EuroApteka\dbStart Pliki kopii: C:\EuroSoft\EuroApteka\backup Pliki mirror: C:\EuroSoft\EuroApteka\dbstart 13/60

14 5.5 Instalacja klienta EA na serwerze EA Klienta EA należy instalować po instalacji serwera EA. Po instalacji, w konfiguracji ODBC źródła danych EuroAptekaStart i EuroAptekaDemo należy w części 'Options', 'Agent' ustawić 'Not Specified'. Zmiana ta spowoduje, że klient EA nie będzie korzystał z programu dbclient.exe, ale będzie komunikował się bezpośrednio z serwerem. Konfiguracja dostępu do bazy danych Bazyla wymaga poprawnego zainstalowania i skonfigurowania źródła danych ODBC. Przykład: Data Source Name: EuroBazyl User ID: dba Password: sql Server Name: EuroSoft Database Name: EuroBazyl TCP/IP: HOST= ;PORT=2638 Uruchomienie EA jest możliwe po uruchomieniu serwera EA. 5.6 Instalacja sieciowa EuroSoft Bazyla [EA, EAM] Program EuroBazyl, od maja 2003 jest instalowany sieciowo, wcześniejsze wersje należy skonfigurować tak aby wykorzystywać serwer SQL Anywhere programu EuroSoft Apteka. W tym celu, po instalacji jednostanowiskowej EuroBazyla należy: 4. Przekopiować plik bazy danych EuroBazyl.db na komputer serwer do katalogu: c: \Program Files\EuroSoft\EuroBazyl\db 5. Zmodyfikować plik konfiguracyjny serwera SQL Anywhere: c:\program Files\EuroSoft\EuroApteka\SQLAny50\win32\EuroSoft.txt dodając wiersz: C:\PROGRA~1\EuroSoft\EuroBazyl\\db\EuroBazyl.db -n EuroBazyl Po zmianie pliku konfiguracyjnego serwera należy ponownie uruchomić serwer SQL Anywhere. 6. Zmodyfikować na każdym komputerze, na którym jest zainstalowany program EuroBazyl źródło danych ODBC EuroBazyl: Data Source Name: EuroBazyl User ID: dba Password: sql Server Name: EuroSoft Database Name: EuroBazyl Database Startup: Custom Options: Start Command:..\.Sybase\SQL Anywehre 5.05\win32\dblient.exe -xnetbios Uwaga: dla protokołu TCPIP: -x TCPIP Po wykonaniu powyżej opisanych czynności program EuroSoft Bazyl będzie kontaktował się z bazą na serwerze poprzez program dbclient.exe. 14/60

15 5.7 Instalacja zdalnej aktualizacji bazy danych EuroBazyl Program EuroBazyl Zdalna Aktualizacja został stworzony aby w prosty sposób można było aktualizować bazę danych leków programu EuroBazyl. Program został opracowany przy pomocy narzędzia SQL Remote wchodzącego w skład Sybase SQL Anywhere 5.5. / 9.02 Dane Bazyla znajdują się w pliku c:\program Files\EuroSoft\EuroBazyl\db\EuroBazyl.db i EuroBazyl.log Aktualizacja następuje po wybraniu polecenia: dla ASA 5.5 / 9.02: dbremote.exe -b -k -c "dbn=eurobazyl;uid=dba;pwd=sql;eng=eurosoft" dla ASA 9.02: dbremote.exe -b -k -c "dsn=eurobazyl" W przypadku aktualizacji z innego komputera niż serwera z bazą EuroBazyl, opcjonalnie można określić udostępniony folder z logiem tej bazy w poleceniu dbremote, np.: dbremote.exe -b -k -c "dsn=eurobazyl" \\ \db Aby przeprowadzić instalację zdalnej aktualizacji bazy EuroBazyl należy: - wybrać odpowiednią instalację: jednostanowiskowa - program będzie zainstalowany na jednym komputerze, baza danych nie będzie udostępniana w sieci sieciowa - program będzie korzystał z bazy danych znajdującej się na serwerze. - instalację przeprowadzić na komputerze, który posiada dostęp do internetu. - uruchomić plik setup.exe i potwierdzać kolejne kroki aż do zakończenia działania programu instalacyjnego. - rozpakować otrzymany plik eb_nazwa_uzytkownika.exe (samorozpakowujący się rar). -w przypadku instalacji: jednostanowiskowej - rozpakowane pliki EuroBazyl.DB i EuroBazyl.LOG wgrać do katalogu..\eurosoft\eurobazyl\db sieciowej - najpierw wyłączyć serwer bazy danych, wgrać otrzymane pliki EuroBazyl.DB i EuroBazyl.LOG do katalogu..eurosoft\eurobazyl\db, uruchomić ponownie serwer bazy danych. Podczas procesu instalacji, do rejestru zostają dodane parametry do konta pocztowego wykorzystywanego do wymiany informacji. Są to: HKEY_CURRENT_USER\Software\Sybase\SQL Remote\ftp Remote\ftp wartość ciagu host=eurosoft.com.pl wartość ciagu user=ebza wartość ciagu password=ebza_pwd Uruchamianie Uruchomienie zdalnej aktualizacji EuroBazyla następuje poprzez wybranie skrótu EuroBazyl - zdalna aktualizacja znajdującego się w menu startowym Start->Programy->EuroSoft->EuroBazyl Altualizacja. Po jego uruchomieniu ukaże się okno dialogowe programu SQL Remote, na którym widoczne będą operacje wykonywane przez program aktualizacyjny. Po wprowadzeniu modyfikacji do bazy danych program zamknie się automatycznie. Zdalna aktualizacja powinna być także ustawiona w harmonogramie zadań systemu 15/60

16 5.8 Instalacja bazy danych LWT Dane LWT znajdują się w pliku c:\program Files\EuroSoft\LWT\db\lwt5.db i lwt5.log Konfiguracja dostępu do danych LWT zawarta jest w pliku LWT.ini (c:\program Files\EuroSoft\LWT\lwt.ini) Przykładowy plik konfiguracyjny lwt.ini wersja jednostanowiskowa pod ASA 5.5 [DataBase] DRIVER=Sybase SQL Anywhere 5.0 DBF=C:\Program Files\EuroSoft\LWT\db\lwt5.db ENG=LWT DBN=lwt5 START=C:\Program Files\EuroSoft\SQLAny50\win32\dbeng50.exe -c15m Przykładowy plik konfiguracyjny lwt.ini wersja jednostanowiskowa pod ASA 9.02 [DataBase] DRIVER=Adaptive Server Anywhere 9.0 DBF=C:\Program Files\EuroSoft\LWT\db\lwt9.db ENG=EuroSoft DBN=lwt Aby zainstalować bazę danych LWT na serwerze Sybase SQL Anywhere należy: umieścić plik bazy danych LWT na serwerze zmodyfikować plik konfiguracyjny serwera na każdym stanowisku zmodyfikować plik LWT.ini Przykładowy plik konfiguracyjny lwt.ini wersja sieciowa pod ASA 5.5 [DataBase] DRIVER=Sybase SQL Anywhere 5.0 DBF=C:\Program Files\EuroSoft\LWT\db\lwt5.db ENG=EuroSoft DBN=lwt5 START=C:\Program Files\EuroSoft\SQLAny50\win32\dbclient.exe -xtcpip Przykładowy plik konfiguracyjny lwt.ini wersja sieciowa pod ASA 9.02 [DataBase] DRIVER=Adaptive Server Anywhere 9.0 DBF=C:\Program Files\EuroSoft\LWT\db\lwt9.db ENG=EuroSoft DBN=lwt LINKS=tcpip 16/60

17 IP= PORT=2638 Przykładowy plik konfiguracyjny serwera SQL Any. 5.5 eurosoft.txt -n EuroSoft -c 250M -ti 960 -x TCPIP,NetBIOS C:\PROGRA~1\EuroSoft\EuroApteka\DBStart\EuroApteka.DB -n EuroAptekaStart C:\PROGRA~1\EuroSoft\Eurobazyl\DB\EUROBAZYL.DB -n EuroBazyl C:\PROGRA~1\EuroSoft\LWT\db\lwt5.DB -n lwt5 Przykładowy plik konfiguracyjny serwera SQL Any eurosoft.txt -n EuroSoft -c 250M -ti 960 -x TCPIP,NetBIOS C:\PROGRA~1\EuroSoft\EuroApteka\DBStart\EuroApteka.DB -n EuroAptekaStart C:\PROGRA~1\EuroSoft\Eurobazyl\DB\EUROBAZYL.DB -n EuroBazyl C:\PROGRA~1\EuroSoft\LWT\db\lwt9.DB -n lwt Aby aktualizować bazę danych LWT w pliku LWT.ini powinno znajdować się: [Aktualizacja] ENG=LwtUpdate DRIVER=Adaptive Server Anywhere 9.0 LINKS=tcpip IP=eurosoft.com.pl PORT=2649 TO=10 DOBROAD=NONE RCVBUFSZ=16384 SNDBUFSZ=16384 Uwaga, aktualizację bazy danych LWT warto umieścić w harmonogramie zadań, tak aby aktualizacja odbywała się np. co tydzień. Wywołanie aktualizacji LWT: LWT.exe autoupdate 6 Instalacja drukarki etykiet kodów kreskowych Eltron/ Zebra UWAGI: 17/60

18 Drukarka etykiet kodów kreskowych musi być wyposażona w wyjście komunikacyjne RS-232 Do drukarek zamawianych u nas, bezpłatnie projektujemy i wgrywamy etykiety. Jeżeli drukarka jest zakupiona w innej firmie, należy etykietę zaprojektować i wgrać we własnym zakresie (wzór etykiety można uzyskać u nas) Aby program poprawnie współpracował z drukarką etykiet kodów kreskowych należy: 7. Za pomocą kabla RS-232 podłączyć drukarkę do dowolnego portu com w komputerze. 8. Jeżeli do pamięci drukarki jest już wgrana etykieta przejść do pkt Wgrać etykietę do pamięci drukarki etykiet, przy wykorzystaniu dołączonego do drukarki programu Create-A-Label z zachowaniem: Nazwy etykiety występującej w programie (standardowo EUROSO2) Formatu kodu kreskowego (Bar Code Type Code 128) 10. Sprawdzić czy ilość i kolejność pól, zapisana w konfiguracji programu (kod paskowy, nazwa, postać/dawka, cena) jest zgodna z kolejnością ich projektowania w programie Create-A-Label. Jeżeli tak nie jest należy skorygować kolejność poszczególnych pól w w programie lub kolejność pól przy projektowaniu etykiety. 11. Jeżeli na komputerze, do którego podłączona jest drukarka etykiet, zainstalowany jest system operacyjny oparty na jądrze NT, należy odinstalować sterowniki drukarki etykiet (o ile były wcześniej zainstalowane). 12. Uruchomić program EuroSoft Apteka. 13. Z menu głównego okna programu wybrać Plik->Ustawienia 14. W polu Port drukarki etykiet Eltron wpisać port, do którego została podłączona drukarka, (np. jeżeli jest podłączona do portu 1 wpisać: com1). 15. Drukarka jest gotowa do pracy 6.1 Zmiana parametrów etykiety (nazwa, ilość i kolejność pól) Wszystkie parametry dotyczące etykiety przechowywane są w konfiguracji programu. W celu przeprowadzenia modyfikacji parametrów należy: 1. Z menu okna głównego uruchomić: Administrator->Konfiguracja 2. Uruchomić operację Filtruj wg kryterium (F3) 3. W polu Opis wpisać Dokumenty magazynowe Element i wcisnąć OK. 4. Za pomocą operacji Otwórz (Ctrl+O) otworzyć sekcję i dokonać ewentualnych zmian: a. W polu Label nazwy etykiety (musi być taka sama jak wgrana do pamięci drukarki) b. W polu LabelColumns ilość i kolejność pól drukowanych na etykiecie (musi być zgodna z wcześniej zaprojektowaną i wgraną do drukarki etykietą) 5. Takie same zmiany przeprowadzić w sekcji Dokumenty zakupu Element 6.2 Ewentualne problemy i sposoby ich rozwiązania: 1. Drukarka drukuje puste etykiety a. nazwa etykiety wgrana do drukarki i występująca w konfiguracji programu jest różna b. ilość występujących pól na zaprojektowanej etykiecie i w konfiguracji programu nie jest taka sama 2. Drukarka nie reaguje na polecenie drukowania etykiet 18/60

19 a. Sprawdzić połączenie komputera z drukarką b. Wymienić kabel połączeniowy RS-232 na inny c. Jeżeli na komputerze, do którego podłączona jest drukarka zainstalowany jest system operacyjny oparty na jądrze NT należy usunąć sterowniki drukarki etykiet 3. Drukowane etykiety zawierają niekompletne informacje lub kod kreskowy nie mieści się na etykiecie a. Należy spróbować ponownie wgrać etykietę do drukarki b. Zaprojektowany kod kreskowy jest za długi c. Należy spróbować zresetować drukarkę (zgodnie z instrukcją drukarki) 7 Instalacja, informacje techniczne 7.1 Wersja jednostanowiskowa Czynności wykonywane przez program instalacyjny EuroSoft Apteka: Instalacja: ODBC środowiska Sybase SQL Anywhere 5.5 lub środowiska Sybase SQL Anywhere 9.02 Konfiguracja: ODBC -tworzenie źródeł danych, modyfikacja rejestrów systemowych. Kopiowanie plików: pliku wykonywalnego ea.exe bazy danych i plików odpowiedzialnych za połączenie z bazą bibliotek dll, z których bezpośrednio korzysta plik wykonywalny ea.exe ustawień ea.ini bibliotek pbl zawierających definicje raportów bibliotek dll Power++ HTML wraz z plikami bmp zawierającymi instrukcję obsługi programu oraz informacje na jego temat Opis przeznaczenia i położenia plików: W wyniku instalacji umieszczane są na dysku wymienione poniżej pliki (domyślny katalog, w którym instaluje się program C:\Program Files\EuroSoft\EuroApteka\): Program główny ( położenie - katalog wybrany podczas instalacji programu ) pliki o rozszerzeniu dll i exe Bazy danych (położenie podkatalog \dbstart\ i \dbdemo katalogu bieżącego programu - ea.exe) 19/60

20 EuroApteka.db EuroApteka.log Raporty (położenie - podkatalog \pbl\ katalogu bieżącego programu ) pliki o rozszerzeniu pbl Pliki SQL Anywhere 5.5 (położenie - podkatalog \Sqlany50\Win32 katalogu bieżącego programu) dbl50t.dll, dbextf50.dll, dbtl50.dll, rtdsk50.exe, wl50ent.dll, wod50t.dll, wtr50t.dll, dbeng50.exe Pliki SQL Anywhere 9.02 (położenie - podkatalog \Sqlany9\Win32 katalogu bieżącego programu) asa.cvf, asa.cvu, dbbackup.exe, dbcis9.dll, dbcon9.dll, dbctrs9.dll, dbeng9.exe, dbextf.dll, dbextf50.dll, dbextf6.dll, dbfile9.dll, dbftp9.dll, dbinit.exe, dbisql.exe, dbisqlc.exe, dbisqlg.exe, dbjodbc9.dll, dbl50t.dll, dbl50to.dll, dblgen9.dll, dblib9.dll, dbmem.vxd, dbodbc9.dll, dboledb9.dll, dboledba9.dll, dbput9.dll, dbremote.exe, dbserv9.dll, dbsmtp9.dll, dbspawn.exe, dbsrv9.exe, dbstop.exe, dbsvc.exe, dbtool9.dll, dbunic9.dll, dbunload.exe, libsybbr.dll Pliki ODBC (położenie katalog systemowy Windows) ODBCAD32.exe ODBC32.dll ODBCCP32.cpl ODBCCP32.dll ODDCINT.dll ODBCCR32.dll ODBC16GT.dll ODBC32GT.dll DS16GT.dll DS32GT.dll Biblioteki Power++ v 2.5 ( położenie - katalog systemowy Windows ) WCMDDA26.dll WCPDDA26.dll Pliki HTML ( położenie podkatalog \www\html\ katalogu głównego programu) Pliki o rozszerzeniu bmp Pliki o rozszerzeniu htm i html Pliki DataWindow v 6.0 (położenie katalog systemowy Windows ) Psdwe.ocx v /60

EuroSoft Apteka. Dokumentacja serwisowa 1/61

EuroSoft Apteka. Dokumentacja serwisowa 1/61 EuroSoft Apteka Dokumentacja serwisowa Przyjęte oznaczenia dla wersji programu: [EA] EuroSoft Apteka [EAZ] EuroSoft Apteka Szpitalna [EAM] EuroSoft Apteka Multi Użycie oznaczenia wersji programu, oznacza

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r.

Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r. Uaktualnienie I/2012 procedura instalacji, postępowania 1.05.2012 r. W związku z tym, że uaktualnienie I/2012 zawiera szereg ważnych zmian (dostosowanie do przepisów obowiązujących od 1.05.2012 r.) poniżej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML

DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML DOKUMENTY Z RECEPT RAPORT XML XML Wersja 2.1 od 2012-05-01 Zmodyfikowany został zapis do pliku XML wg specyfikacji określonej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2012 roku. W konfiguracji

Bardziej szczegółowo

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r.

Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Środki pomocnicze od 1.01.2014 r. Wg rozporządzenia MZ z dnia 6.12.2013 r., zlecenia na środki pomocnicze, wystawione od 1.01.2014 r., powinny zawierać określenie zaopatrzenia wg nazwy wyrobu medycznego

Bardziej szczegółowo

EuroSoft Apteka. EuroSoft Sp z o.o Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22)

EuroSoft Apteka. EuroSoft Sp z o.o Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) EuroSoft Apteka I n st al a cj a p r o g r a m u EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl 1.05.2008r. programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

EuroSoft Apteka. Program do kompleksowej obsługi apteki. Podręcznik Użytkownika

EuroSoft Apteka. Program do kompleksowej obsługi apteki. Podręcznik Użytkownika EuroSoft Apteka Program do kompleksowej obsługi apteki Podręcznik Użytkownika 1 Podręcznik użytkownika do programu EuroSoft Apteka, wersja 2.65 Data ostatniej modyfikacji: 2008-10-01 Copyright 2008 EuroSoft

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci

Instalacja programu Warsztat 3 w sieci Instalacja programu Warsztat 3 w sieci (proszę uważnie przeczytać do końca) Spis treści 1 Przed instalacją...2 2 Przeprowadzanie po raz pierwszy instalacji sieciowej...3 2.1 Dane umieszczone na jednej

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK

Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK Nowy sposób rozliczania VAT w transakcjach z AstraZeneca UK W związku ze zmianą sposobu rozliczania podatku VAT, firma AstraZeneca UK będzie traktowana jak dostawca krajowy. Od 1 kwietnia 2013 roku transakcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy

Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Ekspedycja. Zaliczki fiskalne na lek recepturowy Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013r. w sprawie kas rejestrujących mówi, że "otrzymanie przed dokonaniem sprzedaży całości lub części

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią

Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Zasady współpracy Doradcy Handlowego z Symfonią 1 S U P L E M E N T Zasady współpracy programu Doradca Handlowy z Symfonią Konfiguracja połączenia Symfonia Doradca Handlowy Symfonia forte Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Instrukcjainstalacji KS-CRM

Instrukcjainstalacji KS-CRM System Zarządzania Relacjami z Klientami Instrukcjainstalacji KS-CRM Katowice 2010 2213PI01.00 Nazwa dokumentu: Instrukcja instalacji systemu KS-CRM Wersja dokumentu: 2011.00.0.0 Data aktualizacji: 25.06.2010

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI TcpMDT ver. 7 Aplitop, 2014 C/ Sumatra, 9 E-29190 MÁLAGA (SPAIN) web: www.aplitop.com e-mail: support@aplitop.com Spis treści Instalacja MDT ver. 7... 3 Wymagania systemowe... 3 Menu

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x)

Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Silent setup SAS Enterprise Guide (v 3.x) Silent Setup ( cicha instalacja oprogramowania) pozwala na instalację Enterprise Guide (lub całości oprogramowania SAS) na wielu

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU

ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU ŚRODKI POMOCNICZE. OBLICZANIE WYSOKOŚCI LIMITU Ważna informacja! Zgodnie ze stanowiskiem centrali NZF z dniem 1.04.2014r. pieluchomajtki nie mogą być rozliczane proporcjonalnie do wysokości limitu, a arytmetycznie

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja

Uruchamiamy moduł APW44 - Komunikacja 1/74 Uwaga! Wszystkie opisane w instrukcji operacje oparte są o zapowiedzi oraz projekty odpowiednich ustaw i rozporządzeń. Te akty prawne na dzień ukończenia instrukcji nie były podpisane i opublikowane.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW

INSTALACJA PROGRAMU KS-ASW 1. Opis czynności niezbędnych do zainstalowania programu KS-ASW. Przystępując do instalacji należy w pierwszej kolejności wydzielić komputer, który będzie pełnił rolę serwera i od niego rozpocząć instalację.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności:

Szanowni Państwo. Należy przy tym pamiętać, że zmiana stawek VAT obejmie dwie czynności: Szanowni Państwo Zapowiedź podniesienia stawek VAT stała się faktem. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2011 roku zostaną wprowadzone nowe stawki VAT. Obowiązujące aktualnie

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA

PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA PROGRAMOWANIE KAS PRZY POMOCY PLU MANAGERA Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.01 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Współpraca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32

INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 INSTALACJA LICENCJI SIECIOWEJ NET HASP Wersja 8.32 Spis Treści 1. Wymagania... 2 1.1. Wymagania przy korzystaniu z klucza sieciowego... 2 1.2. Wymagania przy uruchamianiu programu przez internet... 2 2.

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

PCSHEMATIC AUTOMATION Instalacja aktualizacji baz aparatury

PCSHEMATIC AUTOMATION Instalacja aktualizacji baz aparatury PCSHEMATIC AUTOMATION Instalacja aktualizacji baz aparatury W jaki sposób zainstalować aktualizacje baz aparatury w programie PCSCHEMATIC Automation. 07-2017 Kopiowanie tego podręcznika bez zgody firmy

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Instalowanie drukarki przy użyciu dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja Strona 1 z 6 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD z oprogramowaniem, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8.1 Windows Server

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU DO ODCZYTU PAMIĘCI FISKALNEJ DATECS OPF Wersja: 0.0.0.3 Październik 2012 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp 2. Wymagania sprzętowe, instalacja. 3. Opis współpracy komputera z kasą 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Pilot Wersja 2.1 Maj 2013 Dotyczy programu Pilot w wersji 1.6.3 TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel.

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji

System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji System kontroli dostępu ACCO NET Instrukcja instalacji acco_net_i_pl 12/14 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLSKA tel. 58 320 94 00 serwis 58 320 94 30 dz. techn. 58 320 94 20; 604 166

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR

Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Definiowanie drukarek w programie ZAFIR Zbiór drukarek jest widoczny w przeglądarce, która jest dostępna z pierwszego menu programu w zakładce 1D-Drukarki 1D-Drukarki w systemie. Najczęściej baza

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA

Biuletyn techniczny. CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych. Copyright 2007 COMARCH SA Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 12.0 Drukarki fiskalne w usługach terminalowych Copyright 2007 COMARCH SA 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 2 2 DRUKARKI FISKALNE W USŁUGACH TERMINALOWYCH... 3 2.1 2.2 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT

Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Opis modułu pl.id w programie Komornik SQL-VAT Nazwa: KSQLVAT.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.2.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści 1. Opis... 3 2.

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Procedura aktualizacji systemu TelkomBud. dla serwera DBfC w wersji 4.x

Procedura aktualizacji systemu TelkomBud. dla serwera DBfC w wersji 4.x Procedura aktualizacji systemu TelkomBud dla serwera DBfC w wersji 4.x Ostatnią aktualizacją, która jest ładowana według tej procedury to 139.0 lub 138.9! Główna zasada kolejności instalacji aktualizacji.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD

BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD BACKUP BAZ DANYCH FIREBIRD SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 2 Tworzenie projektu... 2 Krok 1: Informacje podstawowe... 2 Krok 2: Dane... 3 Backup bazy umieszczonej na serwerze... 3 Bezpośredni backup pliku

Bardziej szczegółowo

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008-

Omega Plus. Wersja 1.0.0 -2008- Wersja 1.0.0-2008- Schenck Process Polska Sp. z o.o. 01-378 Warszawa, ul. Połczyńska 10 Tel. (022) 6654011, fax: (022) 6654027 schenck@schenck.com.pl http://www.schenckprocess.pl Spis treści: O programie...2

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

KASK by CTI. Instrukcja

KASK by CTI. Instrukcja KASK by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Okno główne programu... 5 4. Konfiguracja atrybutów... 6 5. Nadawanie wartości atrybutom... 7 6. Wybór firmy z

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6

Zawartość. Wstęp. Moduł Rozbiórki. Wstęp Instalacja Konfiguracja Uruchomienie i praca z raportem... 6 Zawartość Wstęp... 1 Instalacja... 2 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 6 Wstęp Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach którzy potrzebują narzędzie do podziału, rozkładu, rozbiórki

Bardziej szczegółowo

Drukarki termosublimacyjne

Drukarki termosublimacyjne INK JET PHOTO IMAGING PREPRESS MEDICAL IMAGING Drukarki termosublimacyjne DS40 DS80 Instrukcja instalacji i ustawienia sterownika drukarki w systemie operacyjnym Windows 2000 i XP Wersja 3.10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie

Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie 1 (Pobrane z slow7.pl) Windows 10 - Jak uruchomić system w trybie awaryjnym? Najprostszym ze sposobów wymuszenia na systemie przejścia do trybu awaryjnego jest wybranie Start a następnie Zasilanie i z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych PostgreSQL 8.1 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wskazanej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania informacji

Bardziej szczegółowo

irap Raporty on-line

irap Raporty on-line irap Raporty on-line Moduł raportowania on-line irap jest zbiorem funkcji umożliwiających przesyłanie informacji pomiędzy aptekami oraz udostępnienie strony internetowej dla apteki. Niektóre funkcje realizowane

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x

Wdrożenie modułu płatności eservice. dla systemu oscommerce 2.3.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu oscommerce 2.3.x - dokumentacja techniczna Wer. 01 Warszawa, styczeń 2014 1 Spis treści: 1 Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie dokumentu... 3 1.2 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

dziennik Instrukcja obsługi

dziennik Instrukcja obsługi Ham Radio Deluxe dziennik Instrukcja obsługi Wg. Simon Brown, HB9DRV Tłumaczenie SP4JEU grudzień 22, 2008 Zawartość 3 Wprowadzenie 5 Po co... 5 Główne cechy... 5 baza danych 7 ODBC... 7 Który produkt

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 INTERFEJS PROGRAMU... 5 KONFIGURACJA PROGRAMU... 6 DRUKOWANIE PARAGONÓW I FAKTUR... 8 REJESTRACJA PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo