Przewodnik instalacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik instalacji"

Transkrypt

1 Przewodnik instalacji Adaptive Server Enterprise 12.5 Linux/Intel

2 Identyfikator dokumentu: Ostatnia wersja: Czerwiec 2001 Copyright by Sybase, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ta publikacja dotyczy oprogramowania do zarządzania bazami danych firmy Sybase oraz wszystkich jego kolejnych wersji, o ile nie zaznaczono inaczej w nowych wydaniach lub uwagach technicznych. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Opisywane tutaj oprogramowanie jest dostarczane na podstawie umowy licencyjnej i może być używane lub kopiowane wyłącznie zgodnie z warunkami tej umowy. W celu zamówienia dodatkowych dokumentów klienci z USA i Kanady powinni skontaktować się z działem realizacji zamówień klientów, pod numerem telefonu (800) lub faksu (617) Klienci w innych krajach, w których obowiązuje umowa licencyjna właściwa dla USA, mogą skontaktować się z działem realizacji zamówień klientów za pośrednictwem podanego powyżej numeru faksu. Wszyscy pozostali klienci zagraniczni powinni skontaktować się z lokalnym oddziałem lub dystrybutorem firmy Sybase. Aktualizacje są dostarczane wyłącznie w zaplanowanych terminach ukazywania się oprogramowania na rynku. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przesyłana ani tłumaczona w żadnej postaci i przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych, mechanicznych, ręcznych, optycznych lub innych, bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Sybase, Inc. Sybase, logo Sybase, ADA Workbench, Adaptable Windowing Environment, Adaptive Component Architecture, Adaptive Server, Adaptive Server Anywhere, Adaptive Server Enterprise, Adaptive Server Enterprise Monitor, Adaptive Server Enterprise Replication, Adaptive Server Everywhere, Adaptive Server IQ, Adaptive Warehouse, AnswerBase, Anywhere Studio, Application Manager, AppModeler, APT Workbench, APT-Build, APT-Edit, APT-Execute, APT-FORMS, APT-Translator, APT-Library, Backup Server, ClearConnect, Client-Library, Client Services, Data Pipeline, Data Workbench, DataArchitect, Database Analyzer, DataExpress, DataServer, DataWindow, DB-Library, dbqueue, Developers Workbench, Direct Connect Anywhere, DirectConnect, Distribution Director, E-Anywhere, E-Whatever, Embedded SQL, EMS, Enterprise Application Studio, Enterprise Client/Server, Enterprise Connect, Enterprise Data Studio, Enterprise Manager, Enterprise SQL Server Manager, Enterprise Work Architecture, Enterprise Work Designer, Enterprise Work Modeler, EWA, Financial Fusion, Financial Fusion Server, Gateway Manager, ImpactNow, InfoMaker, Information Anywhere, Information Everywhere, InformationConnect, InternetBuilder, iscript, Jaguar CTS, jconnect for JDBC, KnowledgeBase, MainframeConnect, Maintenance Express, MAP, MDI Access Server, MDI Database Gateway, media.splash, MetaWorks, MySupport, Net-Gateway, Net-Library, ObjectConnect, ObjectCycle, OmniConnect, OmniSQL Access Module, OmniSQL Toolkit, Open Client, Open ClientConnect, Open Client/Server, Open Client/Server Interfaces, Open Gateway, Open Server, Open ServerConnect, Open Solutions, Optima++, PB-Gen, PC APT Execute, PC DB-Net, PC Net Library, Power++, power.stop, PowerAMC, PowerBuilder, PowerBuilder Foundation Class Library, PowerDesigner, PowerDimensions, PowerDynamo, PowerJ, PowerScript, PowerSite, PowerSocket, Powersoft, PowerStage, PowerStudio, PowerTips, Powersoft Portfolio, Powersoft Professional, PowerWare Desktop, PowerWare Enterprise, ProcessAnalyst, Report Workbench, Report-Execute, Replication Agent, Replication Driver, Replication Server, Replication Server Manager, Replication Toolkit, Resource Manager, RW-DisplayLib, RW-Library, S-Designor, SDF, Secure SQL Server, Secure SQL Toolset, Security Guardian, SKILS, smart.partners, smart.parts, smart.script, SQL Advantage, SQL Anywhere, SQL Anywhere Studio, SQL Code Checker, SQL Debug, SQL Edit, SQL Edit/TPU, SQL Everywhere, SQL Modeler, SQL Remote, SQL Server, SQL Server Manager, SQL SMART, SQL Toolset, SQL Server/CFT, SQL Server/DBM, SQL Server SNMP SubAgent, SQL Station, SQLJ, STEP, SupportNow, Sybase Central, Sybase Client/Server Interfaces, Sybase Financial Server, Sybase Gateways, Sybase MPP, Sybase SQL Desktop, Sybase SQL Lifecycle, Sybase SQL Workgroup, Sybase User Workbench, SybaseWare, Syber Financial, SyberAssist, SyBooks, System 10, System 11, System XI (logo), SystemTools, Tabular Data Stream, Transact-SQL, Translation Toolkit, UNIBOM, Unilib, Uninull, Unisep, Unistring, URK Runtime Kit for UniCode, Viewer, Visual Components, VisualSpeller, VisualWriter, VQL, WarehouseArchitect, Warehouse Control Center, Warehouse Studio, Warehouse WORKS, Watcom, Watcom SQL, Watcom SQL Server, Web Deployment Kit, Web.PB, Web.SQL, WebSights, WebViewer, WorkGroup SQL Server, XA-Library, XA-Server i XP Server są znakami towarowymi firmy Sybase, Inc. 3/01 Unicode i logo Unicode są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Unicode, Inc. Wszystkie inne nazwy firm i produktów wykorzystane w tym tekście są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wykorzystanie, powielanie i ujawnianie przez organizacje rządowe podlega ograniczeniom zdefiniowanym w podpunkcie (c)(1)(ii) DFARS dla Departamentu Obrony i w FAR (a)-(d) dla agencji cywilnych. Sybase, Inc., 6475 Christie Avenue, Emeryville, CA

3 Spis treści Książka - informacje...ix ROZDZIAŁ 1 Przegląd... 1 Role użytkowników... 1 Opisy produktów... 2 Instalacyjne i konfiguracyjne programy narzędziowe... 4 Opisy produktów klienta PC... 5 Katalog instalacyjny Sybase... 8 ROZDZIAŁ 2 Wymagania dotyczące instalacji Wymagania systemowe Wymagania systemowe Wymagania produktów dotyczące przestrzeni dyskowej Rozmiary modułów językowych Specyfikacje serwera Adaptive Server Urządzenia serwera Adaptive Server i systemowe bazy danych Urządzenie master Urządzenie i baza danych sybsystemdb Urządzenie sysprocsdev Opcjonalne urządzenia i bazy danych Określanie lokalizacji, typu i rozmiaru urządzenia bazy danych ROZDZIAŁ 3 Zarządzanie zasobami oprogramowania Sybase (SySAM) Program SySAM - przegląd Funkcje serwera Adaptive Server udostępniane w programie SySAM Jak działa program SySAM Rodzaje systemów SySAM Program SySAM w środowisku sieciowym Administracja programem SySAM Sprawdź, czy oprogramowanie jest uruchomione Ręczne uruchamianie oprogramowania iii

4 Spis treści Dodawanie licencji funkcji ROZDZIAŁ 4 Instalowanie serwerów Sybase Przegląd Definicje dotyczące instalacji Zadania przedinstalacyjne Instalowanie interfejsu fikcyjnej sieci Linuksa Instalowanie składników serwerów Instalowanie za pomocą menedżera pakietów Red Hat (Red Hat Package Manager - RPM) Zmienne środowiskowe Rejestrowanie funkcji serwera Adaptive Server Konfigurowanie serwerów Instalowanie dokumentacji ROZDZIAŁ 5 Zadania po instalacji Ustawianie zmiennych środowiskowych Ustawianie zmiennych środowiskowych Sprawdzanie, czy serwery działają Sprawdzanie, czy można nawiązać połączenie z serwerami Łączenie z serwerem Adaptive Server za pomocą Sybase Central Ustawianie hasła administratora systemu Instalowanie przykładowych baz danych Domyślne urządzenia dla przykładowych baz danych Baza danych interpubs Baza danych jpubs Konserwacja przykładowych baz danych Programy narzędziowe jconnect 4.5, 5.5 i Java Używanie Open Database Connectivity (ODBC) Instalowanie procedur wbudowanych Instalowanie zestawów znaków Instalowanie pomocy elektronicznej dotyczącej składni Transact-SQL Pomoc elektroniczna dotycząca składni: sp_syntax Domyślne urządzenie bazy danych sybsyntax Instalowanie sybsyntax Konfigurowanie serwera XP Server po wstępnej instalacji ROZDZIAŁ 6 Instalowanie produktów klienckich Sybase dla komputera PC 91 Przegląd Instalowanie produktów klienckich Sybase dla komputera PC iv

5 Spis treści Instalowanie środowiska uruchomieniowego Javy Instalowanie Java Development Kit Instalowanie programu InfoMaker Instalowanie programu PowerDynamo Konfigurowanie połączeń sieciowych dla produktów klienckich Dodawanie wpisu serwera do pliku libtcl.cfg Dodawanie serwera do pliku sql.ini Włączanie połączeń TCP Testowanie instalacji Sybase Central ROZDZIAŁ 7 Uruchamianie i zatrzymywanie serwerów Przegląd Uruchamianie serwerów Korzystanie z pliku uruchomieniowego Korzystanie z polecenia startserver Korzystanie z polecenia monserver Uruchamianie serwerów przy ponownym uruchomieniu systemu operacyjnego Zatrzymywanie serwerów Zatrzymywanie serwera Adaptive Server Zatrzymywanie serwera Backup Server Zatrzymywanie serwera Monitor Server Korzystanie z polecenia kill Zamykanie i pliki pamięci współdzielonej ROZDZIAŁ 8 Uaktualnianie serwerów Sybase Przegląd Zmiany katalogu systemowego podczas uaktualniania Zadania przed uaktualnieniem Sprawdzenie systemu i wymagania dotyczące uaktualnienia Sprawdź położenie pliku RUN_server Testowanie bieżących aplikacji i procedur wbudowanych Słowa zastrzeżone Sprawdzenie, czy użytkownicy są wylogowani Sprawdzenie integralności bazy danych Kopia zapasowa bazy danych Użycie polecenia dump transaction dla dziennika Przygotowanie baz danych i urządzeń Wyłączanie opcji bazy danych Przygotowanie do uaktualnienia serwerów z replikowanymi bazami danych Zawieszanie przetwarzania transakcji i procesów replikacji v

6 Spis treści Pobieranie dzienników baz danych dla głównych baz danych Pobieranie dziennika transakcji bazy RSSD Wyłączanie pomocniczego punktu obcinania Odtwarzanie replikacji po uaktualnieniu Uaktualnianie do wersji 12.5 serwera Adaptive Server Korzystanie z programu sqlupgrade Korzystanie z programu sqlupgraderes Zadania po uaktualnieniu Sprawdzanie, czy serwery działają Odtwarzanie funkcji serwera Adaptive Server Ponowne włączanie serwera Replication Server Ponowne włączanie kontroli Uaktualnianie serwerów Backup Server, Monitor Server i XP Server Uaktualnianie obiektów skompilowanych za pomocą polecenia dbcc upgrade_object Znajdowanie błędów obiektów skompilowanych przed wdrożeniem w środowisku produkcyjnym Użycie polecenia dbcc upgrade_object Uaktualnianie obiektów skompilowanych w zrzutach baz danych Sprawdzanie uaktualnienia obiektów skompilowanych Przywracanie po nieudanym uaktualnieniu ROZDZIAŁ 9 Rozwiązywanie problemów Przegląd Lokalizacje dzienników błędów Programy instalacyjne Serwery Sybase Rozwiązania najczęściej spotykanych problemów z instalacją Nie można korzystać ze środowiska X-Windows Błąd krytyczny: Nie można odwzorować pliku libct.so Nie można wysunąć dysku CD z napędu Zmienna środowiskowa DISPLAY nie jest określona prawidłowo Klient nie ma uprawnień do łączenia się z serwerem Adres jest już używany Rozruch serwera Adaptive Server nie powiódł się Nie można uruchomić serwera XP Server Zatrzymywanie serwera Adaptive Server po wystąpieniu błędu Przywracanie po nieudanej instalacji Rozwiązywanie problemów z instalacją plików zasobów vi

7 Przywracanie po nieudanym uaktualnieniu Rozwiązywanie problemów z Menedżerem oprogramowania Sybase (SySAM) Błąd wprowadzania kodu autoryzacji DODATEK A Alternatywne metody instalacji Instalacja za pomocą pliku zasobów Modyfikowanie zawartości pliku zasobów Korzystanie z programu narzędziowego srvbuildres Rozwiązywanie problemów dotyczących instalacji za pomocą pliku zasobów Instalowanie plików w trybie NOGUI Dokańczanie procesu instalacji DODATEK B Tworzenie partycji typu raw Przegląd Tworzenie partycji typu raw Dowiązywanie partycji dla operacji we/wy na dysku typu raw Dostęp do urządzeń typu raw z serwera Adaptive Sever Indeks vii

8 viii

9 Książka - informacje Adresaci Jak korzystać z tej książki Przewodnik instalacji Sybase Adaptive Server Enterprise dla Linux/Intel udostępnia: Przegląd infrastruktury instalacji pakietu Sybase Adaptive Server Enterprise Instrukcje dotyczące instalacji i uaktualniania serwera Adaptive Server, instalacji serwerów Backup Server, Monitor Server, XP Server, sterownika jconnect for JDBC, programów narzędziowych Java i produktów klienckich, włączając moduł dodatkowy Adaptive Server dla Sybase Central Instrukcje dotyczące instalacji dodatkowych funkcji serwera Adaptive Server, jak kontrola, przykładowe bazy danych i informacje o lokalizacji Ten przewodnik przeznaczony jest dla Administratorów systemu Sybase oraz innych kwalifikowanych użytkowników znających środowisko systemu, sieci, zasoby dyskowe i urządzenia nośnikowe. Ta książka zawiera następujące rozdziały: Rozdział 1, Przegląd zawiera definicje produktów oraz przegląd procesu instalacji i infrastruktury instalacji serwera Adaptive Server. Rozdział 2, Wymagania dotyczące instalacji udostępnia opisy i informacje związane z systemem, jak wymagana pamięć RAM i miejsce na dysku dla serwera Adaptive Server i wszystkich produktów klienckich w tej wersji. Rozdział 3, Zarządzanie zasobami oprogramowania Sybase (SySAM) udostępnia instrukcje instalacji Sybase Software Manager (SySAM). Rozdział 4, Instalowanie serwerów Sybase opisuje procedury wstępnej instalacji oraz sposób instalacji elementów serwera. Rozdział 5, Zadania po instalacji opisuje sposób ustawiania zmiennych środowiskowych, instalowania przykładowych baz danych oraz inicjowania funkcji. ix

10 Książka - informacje Dokumentacja pokrewna Rozdział 6, Instalowanie produktów klienckich Sybase dla komputera PC opisuje sposób instalowania produktów klienckich serwera Adaptive Server, jak moduł dodatkowy Adaptive Server do Sybase Central. Rozdział 7, Uruchamianie i zatrzymywanie serwerów opisuje różne sposoby uruchamiania i zatrzymywania serwerów Adaptive Server, Backup Server i innych serwerów. Rozdział 8, Uaktualnianie serwerów Sybase opisuje sposób uaktualnienia zainstalowanego serwera Adaptive Server do bieżącej wersji. Rozdział 9, Rozwiązywanie problemów opisuje komunikaty o błędach instalacji i możliwe rozwiązania problemów związanych z instalacją. Dodatek A, Alternatywne metody instalacji opisuje sposób instalowania serwerów Sybase w trybie nieinteraktywnym. Dodatek B, Tworzenie partycji typu raw opisuje sposób konfigurowania partycji raw dla serwera Adaptive Server. Dokumentacja oprogramowania Sybase Adaptive Server Enterprise obejmuje następujące dokumenty: Biuletyn wersji dla danej platformy zawiera informacje z ostatniej chwili, których nie udało się uwzględnić w książkach. W sieci WWW może być dostępna nowsza wersja tego biuletynu. Aby sprawdzić, czy po wydaniu dysku CD-ROM z produktem nie zostały dodane istotne informacje o produktach lub dokumentacji, należy skorzystać z biblioteki Sybase Technical Library. Przewodnik instalacji dla odpowiedniej platformy zawiera opis procedur instalacji, aktualizacji i konfiguracji wszystkich produktów Adaptive Server i pokrewnych produktów firmy Sybase. Dokument Konfiguracja Adaptive Server Enterprise dla odpowiedniej platformy zawiera instrukcje dotyczące wykonywania określonych zadań konfiguracyjnych na serwerze Adaptive Server. Adaptive Server Enterprise - nowości zawiera opis nowych funkcji w wersji 12,5 oprogramowania Adaptive Server, zmiany systemowe wprowadzone w celu zapewnienia obsługi tych funkcji oraz zmiany, które mogą mieć wpływ na istniejące aplikacje. x

11 Książka - informacje Transact-SQL User s Guide dokumentacja języka Transact-SQL będącego ulepszoną wersją, będącego ulepszoną wersją języka relacyjnych baz danych firmy Sybase. Podręcznik ten pełni rolę skryptu dla początkujących użytkowników systemu zarządzania bazą danych. Zawiera on także opisy przykładowych baz danych pubs2 i pubs3. System Administration Guide zawiera wyczerpujące informacje na temat administrowania serwerami i bazami danych. Podręcznik ten zawiera instrukcje postępowania i wskazówki dotyczące zarządzania zasobami fizycznymi, zabezpieczeniami, bazami danych użytkowników oraz systemowymi, a także definiowania konwersji znaków, języka i porządku sortowania. Reference Manual zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich poleceń, funkcji, procedur i typów danych języka Transact-SQL. Obejmuje ponadto listę słów zastrzeżonych języka Transact-SQL oraz definicje tabel systemowych. Performance and Tuning Guide zawiera omówienie metod dostrajania serwera Adaptive Server pod kątem maksymalnej wydajnooci. Podręcznik ten zawiera informacje na temat zagadnień związanych z projektowaniem baz danych mających wpływ na wydajność, optymalizacji kwerend, dostrajania serwera Adaptive Server w przypadku pracy z bardzo dużymi bazami danych, problemów związanych z dyskami i pamięcią podręczną, a także wpływu blokowania i kursorów na wydajność. Przewodnik po programach narzędziowych zawiera dokumentację programów narzędziowych serwera Adaptive Server, takich jak isql i bcp, które wykonywane są na poziomie systemu operacyjnego. Szybki przewodnik książka w formacie kieszonkowym, zawierająca wyczerpującą listę nazw i składni poleceń, funkcji, procedur systemowych, zewnętrznych procedur systemowych, typów danych i programów narzędziowych. Dokument dostępny tylko w wersji drukowanej. Diagram tabel systemowych przedstawia w postaci plakatu tabele systemowe i relacje między nimi. Dokument dostępny tylko w wersji drukowanej. Error Messages and Troubleshooting Guide zawiera omówienie sposobów postępowania w razie wystąpienia najczęściej pojawiających się komunikatów o błędach, a także rozwiązań problemów systemowych napotykanych często przez użytkowników. xi

12 Książka - informacje Component Integration Services User s Guide zawiera omówienie metod wykorzystania usług Component Intergration Services serwera Adaptive Server do łączenia baz danych Sybase z innymi bazami. Java in Adaptive Server Enterprise zawiera omówienie instalacji i wykorzystania klas Java jako typów danych, funkcji i procedur wbudowanych w bazie danych serwera Adaptive Server. Using Sybase Failover in a High Availability System zawiera instrukcje wykorzystania mechanizmu failover do skonfigurowania serwera Adaptive Server jako serwera towarzyszącego w systemie o wysokiej niezawodności. Using Adaptive Server Distributed Transaction Management Features zawiera informacje na temat konfiguracji, korzystania i rozwiązywania problemów z funkcjami zarządzania transakcjami rozproszonymi (DTM) w orodowiskach z rozproszonym przetwarzaniem transakcji. EJB Server User s Guide zawiera informacje na temat wykorzystania serwera EJB do instalacji i wykonywania modułów Enterprise JavaBeans na serwerze Adaptive Server. XA Interface Integration Guide for CICS, Encina, and TUXEDO zawiera instrukcje wykorzystania interfejsu DTM XA firmy Sybase z menedżerami transakcji X/Open XA. Glossary zawiera definicje terminów technicznych stosowanych w dokumentacji serwera Adaptive Server. Sybase jconnect for JDBC Programmer s Reference zawiera opis produktu jconnect for JDBC i wykorzystania go do uzyskiwania dostępu do danych przechowywanych w systemach zarządzania relacyjną bazą danych. Full-Text Search Specialty Data Store User s Guide zawiera informacje na temat wykorzystania mechanizmu wyszukiwania pełnotekstowego z funkcją Verity do przeszukiwania danych serwera Adaptive Server Enterprise. Historical Server User s Guide zawiera informacje na temat wykorzystania serwera Historical Server do uzyskiwania informacji na temat wydajności serwera SQL Server i Adaptive Server. Monitor Server User s Guide zawiera informacje na temat wykorzystania serwera Monitor Server do uzyskiwania statystyk wydajności serwera SQL Server i Adaptive Server. xii

13 Książka - informacje Inne źródła informacji Certyfikaty firmy Sybase w sieci WWW Monitor Client Library Programmer s Guide zawiera informacje na temat tworzenia aplikacji uzyskujących dostęp do danych o wydajności serwera Adaptive Server przy użyciu biblioteki Monitor Client Library. Korzystając z dysku Sybase Technical Library CD i witryny WWW Technical Library z podręcznikami produktów, można uzyskać więcej informacji na temat produktu: Dysk Technical Library CD zawiera podręczniki produktów i jest dołączony do oprogramowania. Przeglądarka DynaText (do pobrania ze strony Product Manuals pod adresem umożliwia uzyskanie dostępu do informacji technicznych na temat produktu, przedstawionych w wygodnej postaci. Instrukcje dotyczące instalacji i uruchamiania biblioteki Technical Library można znaleźć w podręczniku Technical Library Installation Guide (w języku angielskim) zawartym w pakiecie dokumentacji. Witryna WWW Technical Library z podręcznikami produktów to wersja dysku CD-ROM Technical Library CD zapisana w formacie HTML można uzyskać do niej dostęp przy użyciu standardowej przeglądarki WWW. Oprócz podręczników produktów można tam znaleźć łącza do witryny WWW Technical Documents (wcześniej znanej jako Tech Info Library), strony z rozwiązanymi problemami (Solved Cases) i grup dyskusyjnych Sybase/Powersoft. Aby uzyskać dostęp do witryny WWW Technical Library z podręcznikami produktów, należy przejść do strony Product Manuals pod adresem Dokumentacja techniczna w witrynie WWW firmy Sybase jest często aktualizowana. Aby uzyskać najnowsze informacje na temat certyfikatów produktów 1 Przejdź do strony Technical Documents pod adresem 2 Z paska nawigacji po lewej stronie wybierz łącze Products. 3 Z listy produktów wybierz nazwę produktu. 4 Wybierz filtr Certification Report, określ przedział czasu i kliknij przycisk Go. 5 Kliknij tytuł Certification Report, aby wyświetlić raport. xiii

14 Książka - informacje Aby uzyskać najnowsze informacje o EBF i aktualizacjach 1 Przejdź do strony Technical Documents pod adresem 2 Wybierz łącze EBFs/Updates. Na żądanie wprowadź nazwę użytkownika i hasło (w przypadku istniejących kont sieci WWW) albo utwórz nowe konto (usługa bezpłatna). 3 Określ przedział czasu i kliknij przycisk Go. 4 Wybierz produkt. 5 Kliknij tytuł EBF/Update, aby wyświetlić raport. Aby utworzyć spersonalizowaną wersję witryny WWW firmy Sybase (obejmującą strony obsługi technicznej) Skonfiguruj profil MySybase. MySybase jest usługą bezpłatną, umożliwiającą tworzenie spersonalizowanych wersji stron WWW firmy Sybase. Konwencje 1 Przejdź do strony Technical Documents pod adresem 2 Kliknij łącze MySybase i utwórz profil MySybase. W tym podręczniku używane są następujące konwencje dotyczące stylu: Na ekranach przykładowych, polecenia, które należy wpisać dokładnie w podany poniżej napisane są: tą czcionką Na ekranach przykładowych, słowa, które należy zastąpić odpowiednia wartością dla danej instalacji napisane są: tą czcionką W tekście dokumentu nazwy plików i katalogów napisane są tą czcionką: /usr/u/sybase Nazwy programów, programów narzędziowych, procedur i poleceń napisano tą czcionką: sqlupgrade xiv

15 Książka - informacje Polecenia dla powłoki C i Bourne podano w tym dokumencie, jeśli się różnią. Plik inicjalizacji dla powłoki C nazywany jest.cshrc. Plik inicjalizacji dla powłoki Bourne nazywany jest.profile. Jeżeli używana jest inna powłoka, na przykład Korn, informacje na temat składni poleceń znajdują się w dokumentacji danej powłoki. Tabela 1 pokazuje konwencje dla instrukcji składni w tym podręczniku. Tabela 1: Konwencje składni SQL Klucz Definicja polecenie Nazwy poleceń, nazwy opcji poleceń, nazwy programów narzędziowych, flagi programów narzędziowych i inne słowa kluczowe napisano pogrubioną czcionką. zmienna Zmienne lub słowa zastępujące wprowadzane wartości napisano kursywą. { } Nawiasy klamrowe wskazują, że należy wybrać co najmniej jedną podaną opcję. Nie należy używać nawiasów klamrowych w opcjach. [ ] Nawiasy oznaczają, że opcjonalnie można wybrać jedną lub więcej z dołączonych opcji. Nie należy używać nawiasów wopcjach. ( ) Nawiasy łukowe należy wpisywać jako część polecenia. Pozioma kreska oznacza, że można wybrać tylko jedną z podanych opcji., Przecinek oznacza, że można wybrać dowolną liczbę podanych opcji oddzielając je przecinkami, które należy wpisywać jako część polecenia. Jeśli potrzebna jest pomoc Dla każdej instalacji Sybase, z którą zakupiono kontrakt serwisowy, wyznaczona jest co najmniej jedna osoba upoważniona do kontaktów z obsługą techniczną Sybase. Jeśli nie można rozwiązać problemu za pomocą podręczników lub pomocy ekranowej, wyznaczona osoba powinna skontaktować się z pomocą techniczną Sybase lub lokalnym oddziałem firmy Sybase. xv

16 Książka - informacje xvi

17 ROZDZIAŁ 1 Przegląd Ten rozdział wprowadza w ważne zagadnienia związane z instalowaniem serwera Adaptive Server i produktów Adaptive Server. Temat Strona Role użytkowników 1 Opisy produktów 2 Instalacyjne i konfiguracyjne programy narzędziowe 4 Opisy produktów klienta PC 5 Katalog instalacyjny Sybase 8 Role użytkowników W procesie instalacji i konfiguracji serwera Adaptive Server definiowane są różne role użytkowników. Różnym rolom użytkowników odpowiadają różne zakresy obowiązków i uprawnień. Następujące role użytkowników wyjaśniają sposób integracji serwera Adaptive Server z systemem użytkownika: Administrator systemu operacyjnego Osoba odpowiedzialna za konserwację systemu operacyjnego. Ta osoba posiada uprawnienia użytkownika nadrzędnego (superuser) lub użytkownika root. Administrator systemu Sybase Osoba zajmująca się administrowaniem systemem Adaptive Server, tworzeniem kont użytkowników, przypisywaniem uprawnień do baz danych i tworzeniem nowych baz danych. W czasie instalacji nazwą logowania administratora systemu jest sa. Nazwa logowania sa nie jest nazwą logowania systemu UNIX. Nazwa logowania sa jest specyficzna dla serwera Adaptive Server i jest używana do logowania do serwera Adaptive Server za pomocą polecenia isql. 1

18 Opisy produktów Nazwa logowania Sybase Nazwa logowania sybase jest nazwą logowania systemu UNIX, a osoba ją posiadająca jest właścicielem wszystkich plików i katalogów instalacyjnych Sybase, ustawia uprawnienia do tych katalogów i plików oraz wykonuje instalację i uaktualnianie serwera Adaptive Server. Opisy produktów Tabela 1-1 zawiera opisy produktów zawartych w pakiecie Adaptive Server. Produkt Adaptive Server Moduł dodatkowy Adaptive Server dla Sybase Central Java Edition Sybase Monitor Server dla Adaptive Server Tabela 1-1: Opisy produktów Opis Serwer relacyjnych baz danych. Domyślny proces wyładowywania obejmuje: Adaptive Server Backup Server Monitor Server XP Server programy narzędziowe Adaptive Server skrypty i pliki konfiguracyjne Sybase Central jest ogólnie dostępną platformą zarządzania serwerami. Umożliwia zarządzanie instalacjami Adaptive Server za pomocą graficznych narzędzi zarządzania Sybase Central. Więcej informacji dotyczących zastosowania Sybase Central do zarządzania serwerem Adaptive Server znajduje się w dokumentach pomocy ekranowej. Aplikacja Open Server, która uzyskuje statystyki wydajności serwera Adaptive Server i udostępnia je aplikacjom klientów serwera Monitor Server. Sybase Monitor Server zawiera: Monitor Server dla Adaptive Server Enterprise w wersji 12.5 aplikacja Open Server, która uzyskuje statystyki wydajności serwera Adaptive Server i udostępnia je programom monitorującym serwerów Monitor Historical Server i aplikacjom utworzonym przy pomocy biblioteki Monitor Client-Library. Monitor Client-Library interfejs programistyczny, który umożliwia dostęp do danych dotyczących wydajności serwera Adaptive Server. Monitor Historical Server aplikacja Open Server, która uzyskuje statystyki wydajności dla wielu serwerów Adaptive Server poprzez serwery Monitor Server i zapisuje dane w plikach o podanej lokalizacji. 2

19 ROZDZIAŁ 1 Przegląd Produkt Backup Server Moduły językowe (serwer) Moduły językowe (połączenia) Opis Backup Server jest aplikacją opartą na standardzie Open Server zarządzającą wszystkimi operacjami tworzenia kopii zapasowych (składowania) i odzyskiwania (ładowania) baz danych serwera Adaptive Server. Serwer Backup Server: Umożliwia równoległe użycie maksymalnie 32 urządzeń składowania (wykorzystanie tzw. pasm składowania) do składowania lub ładowania pojedynczej bazy danych lub dziennika transakcji. Umożliwia utworzenie jednego zrzutu na wielu taśmach lub wielu zrzutów na jednej taśmie. Umożliwia składowanie i ładowanie przez sieć na urządzeniu lub z urządzenia na innym komputerze. Umożliwia zautomatyzowane określanie statystyk urządzenia taśmowego dla operacji składowania, używając poleceń systemu operacyjnego. Obsługuje stosowaną składnię poleceń dump i load dotyczącą nazywania woluminów, sterowania odmontowywaniem i ładowaniem, gęstości taśmy, rozmiaru bloku, pojemności taśmy, dni przechowywania, nazywania plików dla woluminów z wieloma zrzutami i wyświetlania informacji pliku lub nagłówka. Serwer Backup Server należy zainstalować, jeśli planowane jest wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie baz danych serwera Adaptive Server. Serwer Backup Server jest instalowany podczas instalacji oprogramowania Adaptive Server. Dostarczają komunikaty systemowe i formaty daty/czasu, które wspomagają lokalizowanie aplikacji. Domyślna instalacja zawiera moduł językowy us_english i następujące zestawy znaków: cp437 IBM CP437, amerykański zestaw kodowy cp850 IBM CP850, europejski zestaw kodowy iso_1 ISO , Latin-1 mac standardowe kodowanie Macintosh roman8 HP Roman-8 Inne języki dla produktów Adaptive Server i klientów Sybase to francuski, niemiecki i japoński. Moduły językowe: hiszpański, koreański, portugalski (Brazylia), polski i chiński (uproszczony) są również dostępne, ale tylko dla serwera Adaptive Server. Więcej informacji o modułach językowych serwera i zestawach znaków znajduje się w Przewodniku konfiguracji Sybase Adaptive Server Enterprise dla platformy użytkownika. Dostarczają komunikaty i pliki obsługi służące do uruchamiania aplikacji Open Client w różnych językach. 3

20 Instalacyjne i konfiguracyjne programy narzędziowe Produkt jconnect 4.5 i jconnect 5.5 Dokumentacja jconnect Programy narzędziowe Java Sterownik ODBC Open Client XP Server Opis Dostarcza sterownik połączeń z bazami danych Java (JDBC), który działa z wirtualnymi maszynami (VM) firm Sun i Microsoft. Zapewnia obsługę rozszerzonych limitów Adaptive Server 12.5 poprzez żądanie obsługi szerokich tabel. To żądanie jest ignorowane przez serwery Adaptive Server w wersji niższej niż Więcej informacji dotyczących jconnect for JDBC znajduje się na stronie produktu jconnect pod adresem Zawiera podręcznik Sybase jconnect for JDBC Programmer s Reference. Zawiera: jisql Graficzny edytor Transact-SQL napisany w Javie, który zastępuje SQL Advantage. Ribo Program narzędziowy, który przechwytuje, tłumaczy i wyświetla dane przepływające pomiędzy klientem TDS i serwerem TDS w ramach protokołu Tabular Data Stream (TDS). Umożliwia aplikacjom klientów Windows NT dostęp do danych serwera Adaptive Server. Dostarcza biblioteki i programy narzędziowe do tworzenia aplikacji Open Client. Aplikacja Open Server, która zarządza i wykonuje zewnętrzne procedury wbudowane (ESP) z poziomu serwera Adaptive Server. Procedury ESP oferują metody wywoływania funkcji języków proceduralnych z poziomu serwera Adaptive Server. XP Server jest wyładowywany domyślnie podczas wyładowywania oprogramowania Adaptive Server z nośnika dystrybucyjnego. Aby skonfigurować serwer XP Server i połączyć serwery XP Server i Adaptive Server poprzez plik interfejsów, należy użyć programu narzędziowego srvbuild. Instalacyjne i konfiguracyjne programy narzędziowe Tabela 1-2 zawiera listę instalacyjnych i konfiguracyjnych programów narzędziowych Adaptive Server, których można użyć do wyładowywania, instalowania, uaktualniania lub dostosowywania serwera Adaptive Server i jego produktów. Program narzędziowy asecfg Tabela 1-2: Instalacyjne i konfiguracyjne programy narzędziowe Zastosowanie Środowisko Program udostępniający narzędzia dsedit, svrbuild, sqlupgrade, sqlloc. X-Windows/Motif GUI 4

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00

CA Clarity PPM. Informacje o wersji On Premise. Wydanie 13.3.00 CA Clarity PPM Informacje o wersji On Premise Wydanie 13.3.00 Niniejsza Dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2015 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7

CA Identity Manager. Informacje o wersji. r12.5 SP7 CA Identity Manager Informacje o wersji r12.5 SP7 Niniejsza dokumentacja, obejmująca zintegrowane systemy pomocy i rozpowszechniane drogą elektroniczną materiały (określana w dalszej części jako Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Prawa do Używania Produktów

Prawa do Używania Produktów Program Licencjonowania Zbiorowego Microsoft Prawa do Używania Produktów Wersja polska styczeń 2013 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 POWSZECHNE POSTANOWIENIA LICENCYJNE... 8 Definicje 8 Udzielone Państwu

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Eclipse Workflow plugin Rok akademicki 2005/2006 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI STOSOWANEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Mateusz Zięba Eclipse Workflow plugin

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS i systemu DSM... 8 Logowanie do DSM...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo