AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro"

Transkrypt

1 AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) , fax. (0-12) ,

2 W skład pakietu wchodzą: Płyta CD-ROM z oprogramowaniem Zabezpieczenie (dyskietka autoryzacyjna lub klucz sprzętowy) Podręcznik UŜytkownika Karta Gwarancyjna Karta Zgłoszenia UŜytkownika Po prawidłowym zainstalowaniu program działa jako wersja demonstracyjna. Staje się ona pełną wersją programu po dokonaniu autoryzacji przy pomocy dyskietki autoryzacyjnej lub klucza sprzętowego. Gwarancja Producenta obejmuje m. in. nieodpłatne udostępnianie uaktualnień Programu w ramach uŝywanej wersji oraz telefoniczną pomoc techniczną (Hot-line). Warunkiem skorzystania z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji jest przesłanie na adres producenta wypełnionej Karty Zgłoszenia UŜytkownika. Producent zapewnia moŝliwość kontynuowania powyŝszych uprawnień po wygaśnięciu gwarancji pierwszorocznej w formie Abonamentu Aktualizacji. Informacje producenta, porady techniczne oraz opis aktualności znajdziecie Państwo na stronie internetowej: Stamtąd teŝ UŜytkownicy posiadający uprawnienia gwarancyjne mogą pobrać najświeŝszą wersję programu. Autorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian wynikających z przystosowania programu do nowej sytuacji prawnej oraz dalszych prac nad udoskonaleniem programu. 2 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

3 Spis treści PROGRAM PŁACOWY AKTYN-W PŁACE-KADRY SQL PRO...7 Uwaga: Kapitał Początkowy...8 INSTALACJA...9 Instalacja serwera Microsoft SQL...9 Instalacja MSDE 2000 kolejne kroki...10 Instalacja Microsoft SQL Server 2005 Express kolejne kroki...11 KONFIGURACJA MS SQL SERVER 2005 EXPRESS...12 Instalacja programu Aktyn W Płace-Kadry SQL Pro...16 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...19 Rejestracja uŝytkownika...21 Autoryzacja programu...22 Koniecznie przeczytaj przed rozpoczęciem autoryzacji!...22 Autoryzacja przy pomocy dyskietki...22 Autoryzacja bezpośrednio z programu...23 Autoryzacja w trybie Windows...23 Autoryzacja w Windows 2000/NT...25 Autoryzacja przy pomocy klucza sprzętowego...25 Wprowadzanie kodu gwarancyjnego...26 Ograniczenia wersji demonstracyjnej...26 Przykładowe dane...26 Ograniczenia wersji komercyjnej...27 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU...28 OD ZAINSTALOWANIA PROGRAMU DO PIERWSZEJ WYPŁATY - KOLEJNE KROKI Zanim rozpoczniemy pracę Podstawowe dane Czynności podejmowane co miesiąc Dla zaawansowanych...33 PORUSZANIE SIĘ PO PROGRAMIE...34 Paski narzędzi i inne elementy...34 Pasek narzędzi w głównym oknie...34 Przyciski ekranowe do obsługi listy...35 Inne elementy...37 Modyfikacja elementu listy...38 Tworzenie i modyfikacja listy przy pomocy klawiatury...40 Wprowadzanie i modyfikacja danych przy pomocy klawiatury:...41 Skróty klawiaturowe...41 ŚRODOWISKO PRACY...43 DANE POMOCNICZE...45 Ewidencja wynagrodzeń 3

4 Banki, urzędy skarbowe, placówki ZUS ADMINISTRACJA UŜytkownicy UŜytkownik AKTYN Stałe płacowe, ustawienia Stałe płacowe Zasiłki Skala podatkowa Ubezpieczenia społeczne Kopia danych Ustawienia Ustawienia cd Baza danych Kopia danych Archiwizacja danych Sprawdzenie spójności bazy danych Wymiana danych Import danych osobowych z Programu Płatnika FIRMA Dane firmy Struktura firmy - lista działów Czas pracy Hierarchia kalendarzy Stanowiska Składniki wynagrodzeń Definiowanie składników Definiowanie formuły Zmienne Funkcje Wyliczanie wynagrodzenia brutto na podstawie kwoty netto Profile wynagrodzeń Kategorie nieobecności Kategorie wypłat Dane kategorii Wzory dokumentów Edytor dokumentów Zmienne z bazy danych Lista zmiennych Szablony dostarczone wraz z programem Dokumenty Właściciele firmy Struktury kadrowe (cechy pracowników) Moduły kadrowe Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

5 Listy uŝytkownika Definiowanie listy Historia zmian ustawienia Słownik pól tekstowych Koszty wynagrodzeń Tworzenie szablonu Zestawy szablonów Wykorzystanie zasobów pracy Kopiuj dane PRACOWNICY Dane pracownika Dane pracownika: Dane osobowe Dane pracownika: Dane osobowe I Dane pracownika (dane osobowe II) Dane pracownika: Ubezpieczenie Dane pracownika: Rodzina Dane Pracownika: Dokumenty Dane Pracownika: Wynagrodzenia Dane Pracownika: Wynagrodzenia c.d Dane Pracownika: Nieobecności Dane Pracownika: Inne cechy Zmiana danych dla wielu pracowników Arkusz składników Pomocnicze zestawienia Zestawienia dotyczące pracowników Zestawienia dla zakładów pracy chronionej Wydruki Listy Pracowników z danymi skojarzonymi WYNAGRODZENIA Utworzenie listy płac Ręczne wypełnianie listy płac Automatyczne generowanie listy płac Kopiowanie wskazanej listy płac Szczegóły dotyczące wynagrodzenia Umowy o pracę - wynagrodzenie Umowy o pracę - rozliczenie Umowy o pracę - wynagrodzenie za czas choroby Umowy o pracę - świadczenia Umowy o pracę - urlop Umowy o pracę - pozostałe dane Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu Umowy - zlecenia Umowy - zlecenia: umowa Umowy - zlecenia: rozliczenie Ewidencja wynagrodzeń 5

6 Umowy - zlecenia: pozostałe dane Drukowanie przelewów Przesyłanie pasków wypłaty pocztą elektroniczną Konfiguracja wysyłania pasków pocztą elektroniczną Wysyłanie paska ZESTAWIENIA Wypełnianie formularza ZUS Eksportuj do "Płatnika" Modyfikacja wydruków Utworzenie nowego szablonu Dodawanie i rozmieszczanie elementów Szczegółowe własności pola Zmiana własności grupy pól Pola zawierające składniki wynagrodzeń Pliki KDU (eksport do Programu Płatnika) Przegląd danych w oknie podglądu wydruku Przeglądanie zmian dotyczących wynagrodzenia Podstawa świadczenia ZUS Zestawienia uŝytkownika DODATKI Moduł Administrator Przeniesienie autoryzacji Kopia danych Środowisko pracy Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

7 PROGRAM PŁACOWY AKTYN-W PŁACE-KADRY SQL PRO Program Płace Kadry SQL Pro jest przeznaczony do ewidencji wypłat wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę, wypłat w ramach umów o pracę i umów-zleceń oraz innych (np. nagród, honorariów autorskich itp.). WaŜną zaletą programu jest moŝliwość elastycznego definiowania płac, poprzez budowanie ich z wielu składników. Składniki te mogą być dowolnie definiowane przez uŝytkownika. Na podstawie przechowywanych danych program oblicza kwoty naleŝne poszczególnym urzędom skarbowym oraz ZUS. UmoŜliwia drukowanie deklaracji podatkowych PIT-4, PIT-8A, PIT-8B, PIT-11 oraz PIT-40, a takŝe formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla ZUS. Istnieje równieŝ moŝliwość przeniesienia danych do i z Programu Płatnika. Program prowadzi takŝe rozbudowaną ewidencję kadrową, w tym kalendarz pracy (dla firmy, działu oraz indywidualnie dla kaŝdego pracownika), umoŝliwia wyliczenie przysługującego urlopu w oparciu o staŝ pracy. Przechowuje i umoŝliwia edycję dokumentów kadrowych: np. świadectwo pracy, zaświadczenie o wynagrodzeniu itp. Program moŝe prowadzić ewidencję dla wielu firm, dzięki czemu jest uŝyteczny równieŝ dla biur rachunkowych. Ewidencja wynagrodzeń 7

8 Uwaga: Kapitał Początkowy W grupie programów związanych z zatrudnianiem pracowników na uwagę zasługuje oferowany przez naszą firmę program Aktyn-W Kapitał Początkowy. Program doskonale współpracuje z rodzimym produktem Aktyn-W Płace Kadry SQL Pro importując z niego potrzebne dane osobowe pracowników oraz wynagrodzenia. MoŜe współpracować z programami kadrowo-płacowymi innych firm oraz Programem Płatnika. W łatwy sposób pozwoli szybko przygotować niezbędne dokumenty wymagane przez urzędy ZUS dla celów ustalenia kapitału początkowego oraz szereg dokumentów o charakterze pomocniczym. Wszelkie informacje na temat programu Aktyn-W Kapitał Początkowy znajdziecie Państwo na naszych stronach internetowych pod adresem: 8 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

9 INSTALACJA Instalacja serwera Microsoft SQL Program Płace firmy RIVER współpracuje z bezpłatnie redystrybuowanymi serwerami SQL firmy Microsoft: MSDE 2000 oraz SQL Server 2005 Express. MSDE 2000 jest silnikiem baz danych, całkowicie kompatybilnym z SQL Server. MSDE 2000 przeznaczony jest do pracy w systemach Microsoft Windows 98, Windows Millennium Edition (Windows Me), Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (z Service Pack 5 lub nowszym) lub Windows 2000 Professional jako wbudowana baza danych dla aplikacji wymagających lokalnego silnika bazy danych. MSDE 2000 nie pracuje w systemach Microsoft Windows Vista! Wymagania systemowe oraz sprzętowe dostępne są na stronach internetowych pod adresem: Zaś pliki instalacyjne moŝna znaleźć pod adresem: W pliku Setup.ini znajdującym się w pakiecie instalacyjnym naleŝy zmienić wpis wg poniŝszej specyfikacji: [Options] BLANKSAPWD=1 SECURITYMODE=SQL COLLATION="Polish_Ci_AS" Microsoft SQL Server 2005 Express Edition znakomicie nadaje się do pracy w systemach Microsoft Windows XP SP2 lub nowszy, Windows 2000 Server, Windows Server 203, Microsoft Windows Vista. Wymagania systemowe oraz sprzętowe dostępne są na stronach internetowych pod adresem: Ewidencja wynagrodzeń 9

10 Natomiast pliki instalacyjne moŝna znaleźć pod adresem: dcc397514b41&DisplayLang=en Instalacja SQL Server 2005 Express w systemie Windows XP wymaga uprzedniego wykonania niezbędnych aktualizacji: 8edd-aab15c5e04f5&displaylang=pl 5f56-4a38-b838-de776fd4138c Instalacja MSDE 2000 kolejne kroki W przypadku instalacji wielostanowiskowej (sieciowej) naleŝy wybrać komputer, który będzie pełnił rolę serwera baz danych i na nim zainstalować serwer MSSQL. 1. NaleŜy pozamykać wszelkie zbędne aplikacje. Uwolni to system operacyjny od nieistotnych w momencie instalacji zadań i ułatwi późniejszy proces restartu komputera. 2. Skonfigurować plik setup.ini zmieniając zapis w następujący sposób: [Options] BLANKSAPWD=1 SECURITYMODE=SQL COLLATION="Polish_Ci_AS" JeŜeli serwer MSQL będzie kolejnym serwerem sql-owym, to naleŝy dopisać linię: INSTANCENAME=nazwa serwera\nazwa instancji np. INSTANCENAME=KarolXp\SQLServer 3. Uruchomić instalację serwera MSDE Proces instalacji moŝe potrwać do kilkunastu minut. ZaleŜy to od posiadanego typu sprzętu oraz oprogramowania na nim zainstalowanego. 4. Po zakończeniu procesu instalacji naleŝy zrestartować komputer. Po restarcie komputera w pasku zadań systemu Windows powinna pokazać się ikona symbolizująca włączony lub wyłączony serwer i umoŝliwiająca dostęp do zarządcy serwera procesu instalacji.. Jej obecność świadczy o prawidłowym zakończeniu 10 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

11 5. Ostatecznym testem świadczącym o prawidłowym zainstalowaniu serwera jest zakończona sukcesem próba uruchomienia programu płacowego wykorzystującego ten serwer. Instalacja Microsoft SQL Server 2005 Express kolejne kroki W przypadku instalacji wielostanowiskowej (sieciowej) naleŝy wybrać komputer, który będzie pełnił rolę serwera baz danych i na nim dokonać instalacji. 1. W przypadku, gdy instalacja wykonywana jest w systemie, Windows XP konieczne będą aktualizacje systemu operacyjnego. Próba instalacji serwera bez uprzedniego wykonania aktualizacji systemu operacyjnego Windows XP zostanie przerwana komunikatem o braku niezbędnych aktualizacji. 2. Sama instalacja serwera SQL 2005 Express trwa stosunkowo długo i wypełniona jest licznymi, pojawiającymi się na ekranie, informacjami. 3. W trakcie instalacji proponowana jest nazwa serwera składająca się z nazwy komputera i domyślnej instancji, np.: RIVER\SQLEXPRESS. Nazwę proponowanej przy instalacji domyślnej instancji moŝna zmienić na dowolnie inną. 4. W oknie Feature Selection naleŝy ustawić na instaluj wyłączone domyślnie z instalacji składniki Client Components. 5. W trakcie instalacji docelowo naleŝy wybrać Server Authentication jako SQL Server and Windows Authentication mode. NaleŜy nadmienić tutaj, Ŝe przy instalacjach wykonywanych w systemach operacyjnych Windows XP zachodzi konieczność podania hasła dla domyślnego uŝytkownika: SA. W systemach Windows VISTA nie ma takiego wymagania. RównieŜ w tym oknie, w panelu Start services at the end of setup naleŝy zaznaczyć opcje SQL Server i SQL Browser. 6. Po zakończeniu procesu instalacji naleŝy restartować komputer. Po restarcie komputera na pasku zadań systemu Windows nie pojawi się Ŝadna ikona symbolizująca włączony lub wyłączony serwer, jak to standardowo miało miejsce przy instalacji poprzednich wersji serwerów MSSQL. 7. Ostatecznych, niezbędnych dla prawidłowej współpracy serwera z lokalnym lub zdalnym klientem, konfiguracji dokonać naleŝy za pomocą programu: SQL Serwer 2005 Surface Area Configuration. Ewidencja wynagrodzeń 11

12 8. Po prawidłowym zainstalowaniu serwera uruchomienie programu płace wykorzystującego ten serwer nie powinno nastręczać Ŝadnych trudności. KONFIGURACJA MS SQL SERVER 2005 EXPRESS Włączenie protokołu TCP/IP W domyślnej konfiguracji, SQL Server 2005 Express nie zezwala na przyjmowanie połączeń z zewnątrz poprzez protokół TCP/IP. W celu włączenia moŝliwości komunikacji serwera z innymi komputerami poprzez protokół TCP/IP, naleŝy w programie SQL Server Configuration Manager, w gałęzi Network configuration/protocols for MSSQLSERVER wybrać właściwości protokołu TCP/IP i ustawić parametr Enabled na Yes. Uruchomienie usługi SQL Server Browser Domyślnie po instalacji SQL Servera 2005 Express zgodnie ze wskazówkami zawartymi w punkcie piątym rozdziału: Microsoft SQL Server 2005 Express kolejne kroki usługa SQL Server Browser powinna być włączona. Jednak w razie jakichkolwiek problemów z pracą systemu Aktyn-W Place-Kadry ProSQL współpracującego z bazą SQL Servera 2005 naleŝy upewnić się o poprawności tego ustawienia. Odpowiednim do tego celu będzie program SQL Server Configuration Manager. W oknie po lewej stronie naleŝy odszukać gałąź SQL Server 2005 Services. W oknie z prawej pojawią się usługi SQL 12 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

13 Servera. Po dwukrotnym kliknięciu w usługę SQL Server Browser pojawi się okno właściwości, w którym będzie moŝna usługę wystartować. Ustawienia Zapory w systemie Windows Właściwe sieciowe udostępnianie danych przez SQL Server 2005 Express jest uzaleŝnione między innymi od ustawień zapory systemowej. W celu konfiguracji i przetestowania serwera najlepiej jest czasowo wyłączyć zaporę. Docelowo jednak praca z wyłączoną zaporą systemową nie jest zalecana ze względu na bezpieczeństwo komputera pracującego w sieci! W konfiguracji zapory naleŝy zdefiniować wyjątki dla protokołów TCP-server i UDPbrowser. W tym celu w zakładce Wyjątki naleŝy wybrać opcję Dodaj port. W okienku Edytuj port naleŝy wpisać odpowiednie dane. Numer portu TCP/IP, na którym pracuje usługa MS SQL Serwer moŝe mieć inną wartość niŝ domyślna, widoczna poniŝej na rysunku: Ewidencja wynagrodzeń 13

14 server - TCP/IP, numer portu domyślnie 1433 browser UDP, numer portu domyślnie Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

15 Przy innej niŝ domyślna wartości numeru portu TCP/IP, naleŝy zadbać by była zgodna z tym, który skonfigurowany został na serwerze. Numery portów dla MSSQL servera i browsera, dla protokołu TCP/IP oraz UDP moŝna ustalić wydając w okienku CMD polecenie: netstat -abn. Ewidencja wynagrodzeń 15

16 Instalacja programu Aktyn W Płace-Kadry SQL Pro Pliki instalacyjne programu Aktyn W Płace-Kadry Pro znajdują się na płycie CD- ROM. W celu przeprowadzenia instalacji naleŝy wybrać katalog Aktyn-W Place-Kadry ProSQL a następnie uruchomić znajdujący się w nim program: Setup.exe. Na samym początku procesu instalacyjnego pojawia się ekran powitalny Kreatora Instalacji. Po naciśnięciu przycisku Next przechodzimy do okna z informacją o UŜytkowniku czyli User information, w którym podajemy nazwę UŜytkownika (Name), którą musimy wpisać by przejść do dalszego etapu oraz firmę (Company). Wypełnienie pola (Company) nie jest wymagane. Po wypełnieniu stosownych pól klikamy przycisk Next i przechodzimy do następnego okna Choose Destination Location (Wybierz miejsce przeznaczenia): W oknie tym naleŝy wskazać miejsce, w którym ma zostać zainstalowany program. Domyślnie jest to katalog River na dysku C w folderze Program Files (C:\Program Files\River\Aktyn-W Place-Kadry ProSQL). W przypadku gdy w folderze Program Files nie ma katalogu River zostanie on automatycznie utworzony w trakcie instalacji. JeŜeli akceptujemy domyślną ścieŝkę dostępu proponowaną przez Instalatora naciskamy przycisk Next i przechodzimy do następnego okna. W przypadku gdy chcemy aby program został zainstalowany w innym miejscu korzystamy z przycisku Browse (Przeglądaj) i w wyświetlonym oknie Choose directory podajemy nową lokalizację. MoŜliwość zmiany ścieŝki dostępu istnieje jeszcze w następnym oknie Setup Type, w którym wybieramy typ instalacji. Do wyboru mamy trzy moŝliwości: Typical instalacja typowa, zalecana dla większości UŜytkowników pliki demonstracyjnej bazy danych nie zostaną zainstalowane 16 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

17 Compact instalacja kompaktowa. Zainstalowana zostanie podstawowa wersja programu ograniczona do niezbędnego minimum. Zalecana na starszych typach komputerów z niezbyt pojemnymi dyskami twardymi. RównieŜ i w tym wypadku pliki demonstracyjnej bazy danych zostaną pominięte. Custom instalacja pozwalająca w ograniczonym stopniu decydować o tym co zostanie zainstalowane. Po wybraniu instalacji typu Custom i skorzystaniu z przycisku Next pojawia się poniŝsze okno: W okienku Select Components moŝemy zaznaczyć lub odznaczyć komponenty instalacyjne. Do wyboru mamy trzy moŝliwości: Serwer wybranie tej opcji spowoduje zainstalowanie tylko folderu bazy danych we wskazanej lokalizacji opcja wykorzystywana jeŝeli chcemy aby dane znajdowały się na określonym serwerze Stacja robocza instalator zainstaluje pliki programowe na lokalnym komputerze we wskazanej lokalizacji opcja przydatna gdy dany komputer korzysta z baz danych na odległym serwerze Serwer + Stacja robocza - zaznaczamy obie opcje jeŝeli na pojedynczym stanowisku chcemy dokonać pełnej instalacji folder bazy danych i pliki programowe zostaną umieszczone w tym samym katalogu Po dokonaniu wyboru naciskamy przycisk Next. Wyświetlone zostanie okno, w którym moŝemy jeszcze zmienić nazwę grupy skrótów programowych (która będzie dostępna z poziomu przycisku Start) a następnie okno informacyjne z wszystkimi wybranymi wcześniej parametrami. Po upewnieniu się, Ŝe wszystko jest w porządku rozpoczynamy instalację naciskając przycisk Next. Na zakończenie procesu instalacji zostaje wyświetlone okno Setup Complete z widocznym u dołu przyciskiem Finish. Ewidencja wynagrodzeń 17

18 18 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

19 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU Jeśli uruchamiamy program po raz pierwszy, nie dysponujemy jeszcze danymi dotyczącymi firmy, pracowników, składników wynagrodzeń itp. Nie zdefiniowano równieŝ listy uŝytkowników uprawnionych do korzystania z programu. Dlatego przy pierwszym uruchomieniu program zachowuje się w specyficzny sposób. Na początku pojawia się okno z pytaniem czy baza danych znajduje się na lokalnym komputerze: JeŜeli tak jest w istocie uŝywamy przycisku Tak. W przypadku gdy program będzie korzystał z baz danych w sieci naciskamy przycisk Nie. Pojawia się okienko z prośbą o wskazanie serwera i katalogu baz danych. JeŜeli znamy dokładną lokalizację katalogu baz danych moŝemy teraz wpisać z ręki ścieŝkę dostępu. NaleŜy podać nazwę sieciową komputera na którym znajdują się bazy danych i lokalizację katalogu z tymi bazami np. JeŜeli serwer (lokalny lub sieciowy) wymaga autoryzacji, na zakładce Autoryzacja naleŝy podać identyfikator i hasło: Ewidencja wynagrodzeń 19

20 W systemach Windows XP wybranie serwera SQL Server 2005 Express kaŝdorazowo będzie wymagało podania poprawnego hasła. W systemach Windows Vista hasło będzie wymagane (lub nie) w zaleŝności od instalacji. Po nawiązaniu połączenia ze wskazaną bazą danych program przechodzi do następnego etapu związanego z pierwszym uruchomieniem. JeŜeli nie korzystamy z tzw. klucza sprzętowego, w tym momencie na monitorze komputera pojawi się następujący komunikat: Oznacza to, Ŝe nie dokonano jeszcze autoryzacji programu (str. 22). Program pozbawiony autoryzacji pracuje jako wersja demonstracyjna. Oznacza to, Ŝe moŝliwe jest korzystanie ze wszystkich funkcji programu, ale w ograniczonym zakresie (str. 26). JeŜeli natomiast uruchamiamy program na komputerze z podłączonym kluczem sprzętowym pojawia się poniŝsze okno: W oknie tym moŝna wskazać ścieŝkę dostępu do katalogu z programem (domyślnie jest to C:\Program Files\River\Aktyn-W Place-Kadry ProSQL\) lub jakikolwiek inny katalog, a następnie zapisać zmiany korzystając z ikony. W przypadku systemu operacyjnego Vista, ścieŝka powinna wyglądać w następujący sposób: localhost:c:\program Files\River\Aktyn-W Place-Kadry ProSQL\ Po uruchomieniu program prosi o zarejestrowanie uŝytkownika. 20 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

21 Rejestracja uŝytkownika Ze względu na poufny charakter przechowywanych danych, program jest zabezpieczony przed dostępem niepowołanych osób. Aby uruchomić program, naleŝy podać swój identyfikator i hasło. W tym celu program wyświetla okienko: PoniewaŜ przy pierwszym uruchomieniu lista uŝytkowników jest pusta, program umieszcza na niej pierwszego uŝytkownika o identyfikatorze AKTYN. Jego hasło brzmi: demo (pisane małymi literami). Uwaga: Aby zatem uruchomić program, naleŝy w pierwszym polu wpisać AKTYN, a w drugim - demo. Jedną z pierwszych czynności dokonywanych przed rozpoczęciem naliczania wynagrodzeń powinna być zmiana hasła dla uŝytkownika AKTYN. Ponadto, jeśli z programu ma korzystać więcej osób, naleŝy załoŝyć listę uŝytkowników i przydzielić im odpowiednie uprawnienia (str. 47). Jeśli tego nie uczynimy, wówczas kaŝda osoba, która usiądzie przed komputerem, moŝe uzyskać dostęp do danych przechowywanych w programie. Po prawidłowym zarejestrowaniu uzyskujemy dostęp do programu. Pracę z programem naleŝy rozpocząć od wprowadzenia niezbędnych danych, specyficznych dla naszej firmy (str. 66). Ewidencja wynagrodzeń 21

22 Autoryzacja programu Bezpośrednio po zainstalowaniu program działa jako wersja demonstracyjna. Aby rozpocząć pracę przy pomocy pełnej wersji programu, naleŝy dokonać jego autoryzacji. Do tego celu słuŝy dostarczona w pakiecie dyskietka autoryzacyjna lub klucz sprzętowy. Koniecznie przeczytaj przed rozpoczęciem autoryzacji! Autoryzacja przy pomocy dyskietki Po wykonaniu opisanej niŝej operacji w katalogu C:\Program Files\River\Aktyn-W Place-Kadry ProSQL (lub innym, jeśli podczas instalacji zmienimy standardową nazwę katalogu) zostanie umieszczony Ŝeton uprawniający do posługiwania się programem. Tym samym wersja demonstracyjna staje się pełnoprawną w pełni funkcjonalną wersją programu. Uwaga: Po prawidłowej autoryzacji na dysku komputera pojawi się katalog ukryty o nazwie PLACE.932. W Ŝadnym wypadku nie naleŝy go kopiować, kasować, przenosić itp. przy pomocy poleceń DOS lub Windows!!! KaŜda z tych operacji (łącznie z przeniesieniem do Kosza ) jest jednoznaczna z utratą autoryzacji. Działanie niektórych programów i narzędzi dyskowych (np. fdiska, Defragmentatora Dysku) moŝe powodować zniszczenie lub uszkodzenie Ŝetonu, a w konsekwencji, utratę autoryzacji. Przed przystąpieniem do korzystania z tego typu narzędzi, zaleca się wcześniejsze wycofanie Ŝetonu z powrotem na dyskietkę autoryzacyjną! Jeśli pomyłkowo umieścimy Ŝeton autoryzacyjny w innym katalogu, naleŝy wycofać go na dyskietkę autoryzacyjną, po czym dokonać ponownej autoryzacji. W ten sam sposób postępujemy przy przenoszeniu programu na inny dysk lub do innego komputera. Uwaga: Po dokonaniu autoryzacji naleŝy zachować dyskietkę autoryzacyjną i starannie ją przechowywać. Tylko przy jej pomocy będzie moŝliwe ewentualne przeniesienie programu do innego komputera lub rozszerzenie wersji przez telefon. 22 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

23 Uwaga: Podczas dokonywania autoryzacji dyskietka autoryzacyjna nie moŝe być zabezpieczona przed zapisem! Autoryzacja bezpośrednio z programu Aby dokonać autoryzacji programu, naleŝy umieścić dyskietkę autoryzacyjną w napędzie, po czym z menu głównego wybrać Pomoc, a następnie Autoryzacja programu. Na ekranie pojawia się wówczas okienko zawierające nazwę katalogu (folderu), w którym zainstalowano program oraz dwa przyciski słuŝące do przeniesienia autoryzacji: Przeniesienie autoryzacji z dyskietki autoryzacyjnej na dysk komputera. Wycofanie Ŝetonu z powrotem na dyskietkę autoryzacyjną Tylko jeden z powyŝszych przycisków jest aktywny - w zaleŝności od tego, czy Ŝeton jest umieszczony na dysku we wskazanym katalogu, czy teŝ nie. Uwaga: Przeniesienie Ŝetonu w inne miejsce (nawet na tym samym dysku) moŝliwe jest wyłącznie za pośrednictwem dyskietki autoryzacyjnej. Autoryzacja w trybie Windows Poza autoryzacją wykonywaną bezpośrednio z poziomu programu moŝliwe jest równieŝ przenoszenie Ŝetonu za pomocą osobnego programu CCMOVE dostarczanego wraz z programem płacowym. W tym celu umieszczamy dyskietkę autoryzacyjną w napędzie a następnie uruchamiamy program CCMOVE. W tym celu klikamy przycisk Start, wybieramy polecenie Uruchom i wpisujemy: a:\ccmove.exe MoŜemy równieŝ skorzystać z ikony skrótu. Pojawi się poniŝsze okno: Ewidencja wynagrodzeń 23

24 W przypadku systemu Vista naleŝy zaznaczyć opcję Treat Floppy master as Unlock-It master. W górnej połowie tego okna widnieją dwa pola słuŝące do wpisania ścieŝek dostępu: Source path w tym polu podajemy ścieŝkę dostępu do miejsca, w którym aktualnie znajduje się Ŝeton autoryzacyjny. Uwaga: W większości przypadków jest to dyskietka autoryzacyjna ale jeŝeli wcześniej przenieśliśmy autoryzację na dysk twardy, naleŝy wskazać katalog, w którym aktualnie znajduje się Ŝeton. ŚcieŜkę wpisujemy ręcznie z klawiatury lub korzystamy z przycisku Browse po prawej stronie pola otwierającego okno dialogowe Przeglądaj w poszukiwaniu folderu. Destination path tutaj podajemy ścieŝkę do miejsca, w którym chcemy umieścić Ŝeton czyli katalogu lub dysku, na który ma trafić zabezpieczenie autoryzacyjne. Postępujemy analogicznie jak w przypadku pola Source path. W dalszej części okna znajdują się pola wyboru czterech opcji słuŝących do konfigurowania programu CCMOVE. Uwaga: Zalecamy aby z opcji tych korzystali tylko bardzo doświadczeni UŜytkownicy posiadający biegłą znajomość obsługi komputera! Po ustaleniu potrzebnych parametrów rozpoczynamy przenoszenie autoryzacji klikając przycisk Move Protection (Przesuń zabezpieczenie). 24 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

25 Autoryzacja w Windows 2000/NT W środowisku Windows 2000/NT autoryzacja programu wymaga posiadania uprawnień administratora systemu! Program automatycznie sprawdza fakt posiadania takich uprawnień. JeŜeli ich nie wykryje poinformuje o tym UŜytkownika i nie podejmie dalszych działań związanych z autoryzacją. W takiej sytuacji nie zostanie zainstalowany sterownik do odczytu klucza, nie będzie równieŝ moŝliwe "przesunięcie" Ŝetonu z dyskietki na dysk. JeŜeli natomiast UŜytkownik posiada uprawnienia administratora systemu: moŝe dokonać operacji "przesunięcia" Ŝetonu jeŝeli sterownik do odczytu klucza nie został znaleziony, a wcześniej program nie znalazł Ŝetonu na dysku - program sam zaproponuje instalację sterownika do klucza sprzętowego Autoryzacja przy pomocy klucza sprzętowego Uwaga: Korzystanie z tej formy autoryzacji pozwala na pracę w pełnej wersji programu tylko na tym komputerze, do którego aktualnie przyłączony jest klucz sprzętowy! Autoryzacja przy pomocy klucza sprzętowego sprowadza się do umieszczenia klucza w złączu komputera przeznaczonym do komunikacji z drukarką. Jeśli komputer ma współpracować z drukarką, wówczas łączymy ją poprzez klucz. W przypadku systemu Vista autoryzacja kluczem sprzętowym w porcie LPT nie ma zastosowania! Uwaga: Klucz naleŝy umieścić w złączu komputera przed uruchomieniem programu. Zalecamy, aby to uczynić przy wyłączonym komputerze. Po wyjęciu klucza ze złącza program pracuje jak wersja demonstracyjna. Korzystając z klucza moŝna zatem w szybki sposób przenieść autoryzację do innego komputera. Ewidencja wynagrodzeń 25

26 Wprowadzanie kodu gwarancyjnego W oknie autoryzacyjnym programu znajduje się jeszcze jeden przycisk -. Otwiera on okno, w którym naleŝy wpisać kod gwarancyjny otrzymany przy zakupie Abonamentu Aktualizacji. Uwaga: Podanie kodu gwarancyjnego wymagane jest w przypadku aktualizowania posiadanych wersji programu. Pozwala korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w programie do czasu wygaśnięcia wykupionego Abonamentu Aktualizacji. Ograniczenia wersji demonstracyjnej Bezpośrednio po zainstalowaniu program działa jako wersja demonstracyjna. Oznacza to, Ŝe moŝliwe jest prowadzenie ewidencji tylko dla jednej firmy. moŝemy sporządzić co najwyŝej 2 listy płac (w kaŝdej z kategorii); moŝemy dokonywać wypłat maksymalnie dla 5 róŝnych pracowników; ograniczenie to obejmuje łącznie wypłaty wszystkich kategorii (umowy o pracę, umowy - zlecenia i ewentualnie inne zdefiniowane przez UŜytkownika kategorie). Poza tym wersja demonstracyjna nie posiada Ŝadnych ograniczeń funkcjonalnych. MoŜemy zatem wprowadzić niezbędne dane i zapoznać się dokładnie z działaniem programu jeszcze przed dokonaniem autoryzacji. Przykładowe dane W celach demonstracyjnych aby ułatwić zapoznanie się z programem dołączono przykładową bazę danych dla firmy o nazwie DEMO. Firma posiada zdefiniowany prosty system wynagrodzeń, ułatwiający zapoznanie się z podstawowymi pojęciami i mechanizmami uŝywanymi w programie. 26 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

27 Danych firmy DEMO (nazwa, NIP, itd.) nie moŝna zmodyfikować. MoŜliwe jest natomiast dodanie pracowników, sporządzenie listy wypłat, modyfikację składników wynagrodzenia itp. Dla firmy demonstracyjnej obowiązują te same ograniczenia, co dla pozostałych ( prawdziwych ) firm. Jeśli dysponujemy wersją demonstracyjną, moŝemy zatem np. dokonać wypłat dla 5 pracowników. Przełączanie się pomiędzy danymi przykładowymi (firma DEMO) a rzeczywistymi (pozostałe firmy) odbywa się po wybraniu opcji Środowisko pracy, a następnie Firma, rok, miesiąc (str. 43). Po dokonaniu autoryzacji i zapoznaniu się z programem dane przykładowej firmy moŝna usunąć. Nie wpływa to jednak na ilość firm, które moŝemy obsługiwać przy pomocy programu. Ograniczenia wersji komercyjnej W zaleŝności od zakupionej licencji, program pozwala na sporządzenie list płac dla określonej ilości pracowników. Limit ten dotyczy ilości pracowników otrzymujących jakiekolwiek wypłaty w danym miesiącu, przy czym ilość róŝnych form wypłat dla kaŝdego z pracowników jest nieistotna. Przy sprawdzaniu limitu program rozróŝnia bowiem osoby, a nie pozycje na listach wypłat. Uwaga: W przypadku przekroczenia ilości pracowników przewidzianej w licencji, program pozwoli dokończyć rozpoczętą pracę, tzn. przygotować listy wypłat w miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu. W kolejnych miesiącach przygotowanie listy wypłat dla większej ilości pracowników będzie juŝ niemoŝliwe. Ewidencja wynagrodzeń 27

28 GŁÓWNE OKNO PROGRAMU Po uruchomieniu programu i zarejestrowaniu uŝytkownika na ekranie pojawia się okno zawierające menu oraz pasek narzędzi. Główne okno programu zawiera jedynie menu, z którego wybieramy interesującą nas opcję oraz pasek przycisków ułatwiających szybkie dotarcie do najczęściej uŝywanych elementów. W menu znajdują się następujące pozycje: Wynagrodzenia obliczanie, zatwierdzanie i rejestrowanie wypłat wynagrodzeń str. 153; Pracownicy lista pracowników; zawiera zarówno dane osobowe, jak i te parametry wynagrodzeń, które są definiowane indywidualnie dla pracownika str. 105; Firma dane dotyczące firmy str. 64; Dane pomocnicze placówki ZUS, urzędy skarbowe, urzędy pracy oraz banki; ponadto w wersji wielofirmowej moŝemy załoŝyć listę firm obsługiwanych przez program str. 45; Zestawienia wymagane przepisami zestawienia i deklaracje dla ZUS oraz Urzędu Skarbowego (dotyczące całej firmy) str. 183; 28 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

29 Administracja parametry dotyczące pracy samego programu (lista uprawnionych osób, kopia danych, import danych z poprzedniej wersji programu) oraz wielkości wynikające z aktualnego stanu przepisów str. 47; Środowisko pracy rejestracja aktualnie pracującego uŝytkownika, zmiana aktualnego środowiska pracy (firmy, roku, miesiąca) str. 43; Pomoc wyświetlenie pliku pomocy, informacja o wersji programu i numerze seryjnym, autoryzacja programu; Koniec zakończenie pracy z programem. Ewidencja wynagrodzeń 29

30 OD ZAINSTALOWANIA PROGRAMU DO PIERWSZEJ WYPŁATY - KOLEJNE KROKI Bezpośrednio po zainstalowaniu program działa jako wersja demonstracyjna, a wszystkie jego bazy danych są puste. Zanim sporządzimy pierwszą listę płac, musimy poświęcić nieco czasu na wprowadzenie danych. W kolejnych miesiącach ilość wykonywanych czynności będzie znacznie mniejsza. Z tego punktu widzenia moŝemy podzielić czynności wykonywane w programie na cztery grupy: 1. Zanim rozpoczniemy pracę... Pierwsza grupa to czynności, jakie czekają nas przed wprowadzeniem pierwszych danych o pracownikach. 1. Autoryzacja - przejście od wersji demonstracyjnej do pełnej wersji programu (str. 22). 2. Pierwsze uruchomienie, czyli jak zarejestrować się w programie? Po pierwszym uruchomieniu naleŝy wprowadzić dane firmy (str. 66) jako niezbędne minimum wystarczy podać nazwę. (Szczegóły dotyczące pierwszego uruchomienia str. 19) 3. Administracja: UŜytkownicy Sporządzamy listę osób uprawnionych do uŝytkowania programu; nie zapomnijmy o zmianie hasła dla uŝytkownika AKTYN. 4. Import danych z programu Aktyn-Płace lub pliku tekstowego (odpowiednio: Administracja - Import danych z programu Aktyn-Płace lub Administracja - Wymiana danych - Import danych z pliku tekstowego). Jeśli korzystaliśmy z innego programu płacowego, moŝemy zaimportować listę pracowników, a w przypadku programu Aktyn-Płace dla DOS równieŝ listę urzędów skarbowych oraz dotychczas wypłaconych wynagrodzeń. 5. Zestawienia drukowanie formularzy ZUS i eksport danych do Programu Płatnika 30 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

31 2. Podstawowe dane Podstawowe dane, które musimy wprowadzić po zainstalowaniu programu - to m. in. dane firmy, lista pracowników, wielkości wynikające z aktualnych przepisów itp. Oczywiście i te dane (a w szczególności wartości wymieniane w przepisach) mogą się zmienić, dlatego zalecamy ich aktualizację przynajmniej na początku roku. 1. Wprowadzenie stałych wynikających z aktualnych przepisów: skala podatkowa, wysokość ulg itp. (str. 51). 2. Dane pomocnicze, takie jak lista urzędów skarbowych, placówek ZUS, urzędów pracy oraz banków. Z tych list będziemy korzystać przy uzupełnianiu danych pracowników oraz firm. Listy te moŝemy uzupełniać na bieŝąco, np. podczas wprowadzania danych nowego pracownika. 3. Uzupełniamy dane firmy (lub firm). Dane te są wykorzystywane m. in. przy drukowaniu formularzy dla ZUS i urzędów skarbowych (str. 66). 4. Jednym z najwaŝniejszych etapów jest zdefiniowanie składników wynagrodzeń (str. 77). Z tych składników budujemy następnie profile wynagrodzeń. Wśród składników znajdują się zarówno składniki w potocznym znaczeniu tego słowa (np. premia za nadgodziny) jak i składniki pośrednie, słuŝące do obliczeń (np. stawka za nadgodziny lub ilość przepracowanych godzin nadliczbowych). 5. Najistotniejszym wreszcie elementem systemu są profile wynagrodzeń (str. 95). Profil to sposób, czy teŝ algorytm obliczania wynagrodzenia. (Uwaga: przypisanie pracownikom tego samego sposobu obliczania wynagrodzenia nie oznacza, Ŝe otrzymają oni tę samą kwotę!). 6. NaleŜy równieŝ sporządzić listę istniejących w firmie stanowisk (str. 77). Do kaŝdego stanowiska przypisujemy sposób wynagradzania, zwany profilem. 7. Definiujemy strukturę firmy (str. 74), tj. wyodrębnienie działów. W najprostszym przypadku definiujemy jeden dział, w najbardziej skomplikowanym moŝemy określić wielopoziomową strukturę działów. 8. Wprowadzamy do kalendarza dni wolne od pracy (str. 75) w celu prawidłowego obliczania ilości dni urlopu, nieobecności itp. 9. Przed uzupełnieniem listy pracowników warto przygotować wzory dokumentów (str. 101). Są to szablony dokumentów, które moŝemy wykorzystać w ciągu dalszej pracy przy zatrudnianiu nowego pracownika, wystawianiu umowy - zlecenia, zmianach grupy zaszeregowania itd. Przykładowe szablony dostarczane są wraz z programem. Ewidencja wynagrodzeń 31

32 10. Wszystkie powyŝsze dane spotykają się w jednym miejscu. Jest to lista pracowników (str. 105). Dla kaŝdego pracownika wprowadzamy niezbędne dane kadrowe, jak np. urząd skarbowy. Dopisując nowego pracownika do listy, wystawiamy dokument umowy o pracę i przypisujemy pracownika do działu. Przydzielamy mu równieŝ stanowisko oraz profil wynagrodzenia oraz wartości niektórych występujących w nich składników wynagrodzenia (tych mianowicie, które są stałe i zaleŝą od pracownika). 3. Czynności podejmowane co miesiąc Największa część pracy za nami. Przy comiesięcznym sporządzaniu listy płac wykonujemy następujące czynności, polegające na uzupełnianiu danych dotyczących np. nieobecności, czy teŝ innych parametrów mających wpływ na wysokość zmiennych składników wynagrodzenia (np. wynik finansowy działu). 1. Powracamy do danych firmy (str. 77) lub działu i ustalamy wartości tych składników wynagrodzeń, które są zaleŝne odpowiednio od firmy lub działu. 2. Jeśli nie uczyniliśmy tego wcześniej, wprowadzamy informacje o dniach wolnych i roboczych (str. 75) w danym miesiącu. 3. Uzupełniamy dane pracownika, wprowadzając informację o nieobecnościach (str. 146) w ciągu miesiąca i ewentualnie indywidualne dane dotyczące czasu pracy (kalendarz pracy). 4. Wprowadzamy wartości zmiennych składników wynagrodzeń, charakterystycznych dla pracownika (Dane pracownika, str. 142). W razie potrzeby korygujemy równieŝ wartości składników stałych, które wbrew swej nazwie uległy zmianie (np. podwyŝszenie stawki za godzinę pracy, wynikające z inflacji lub przeszeregowania). 5. Sporządzamy listy płac dla poszczególnych działów firmy. Następnie wypełniamy kaŝdą z list, czyli obliczamy wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych pracowników (str. 153). 6. Analogicznie, wystawiamy dokumenty dla pracowników zatrudnionych na umowę - zlecenie (str. 170). 7. Po obliczeniu wynagrodzeń z tytułu umów o pracę i wystawieniu umów - zleceń sporządzamy deklaracje (str. 183) dla urzędów skarbowych oraz ZUS. Program oblicza takŝe kwoty naleŝne poszczególnym urzędom skarbowym i drukuje odpowiednie polecenia przelewu. 32 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

33 4. Dla zaawansowanych System płacowy budowany w programie ma charakter otwarty, tzn. umoŝliwia dowolne definiowanie składników oraz profili wynagrodzeń. NiezaleŜnie od tego, w programie istnieje moŝliwość zdefiniowania dodatkowych kategorii nieobecności a takŝe własnych kategorii wypłat (innych niŝ umowy o pracę i umowy-zlecenia). Dzięki temu moŝemy zbudować bardziej skomplikowany system płacowy, oparty o nowe, zdefiniowane przez nas kategorie: 1. Kategorie nieobecności (str. 96). Program standardowo rozróŝnia cztery predefiniowane kategorie ( przyczyny ) nieobecności pracownika: zwolnienie lekarskie oraz urlop: wypoczynkowy, okolicznościowy oraz bezpłatny. W zaleŝności od specyfiki firmy i sposobu wynagradzania moŝemy zdefiniować inne, np. delegacja, szkolenie itd. 2. Kategorie wypłat (str. 97). W programie zdefiniowano dwie kategorie wynagrodzeń: wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz umowy-zlecenia. Elastyczność pierwszej kategorii pozwala na zdefiniowanie nawet bardzo skomplikowanego systemu wynagrodzeń. Jeśli jednak i ten okaŝe się niewystarczający, moŝemy zdefiniować własne kategorie, jak choćby ryczałt za uŝywanie prywatnego samochodu, nagrody, lub świadczenia urlopowe itd. Ewidencja wynagrodzeń 33

34 PORUSZANIE SIĘ PO PROGRAMIE W tym rozdziale znajdziemy podstawowe informacje na temat sposobu obsługi programu. Zawarto tu objaśnienia symboli, przycisków i innych elementów pojawiających się na ekranie, a takŝe zasad obsługi przy pomocy klawiatury. Paski narzędzi i inne elementy Pasek narzędzi w głównym oknie Na pasku narzędzi znajdują się przyciski umoŝliwiające szybkie dotarcie do niektórych opcji programu. Kliknięcie myszą w miejscu, gdzie nie umieszczono Ŝadnych przycisków, umoŝliwia dostosowanie paska do indywidualnych potrzeb i upodobań, przez zmianę połoŝenia przycisków lub dodanie nowych. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę Przycisk słuŝy do otwarcia okna, w którym gromadzone są listy wypłat sporządzane dla poszczególnych działów w kolejnych miesiącach danego roku. Umowy-zlecenia i umowy o dzieło Przycisk słuŝy do otwarcia listy umów zleceń i umów o dzieło. Lista pracowników Przycisk słuŝy do wyświetlenia listy pracowników, (str. 105) z moŝliwością dopisywania nowych pracowników, modyfikacji ich danych. Oprócz danych osobowych (np. data urodzenia, adres) zawiera ona informacje potrzebne do naliczenia wynagrodzenia (np. dane o urlopie, zasiłkach) oraz miejsce do wprowadzenia wartości dodatkowych parametrów określonych przy definiowaniu profilu wynagrodzenia (str. 95). Struktura firmy Po kliknięciu tego przycisku przechodzimy do okna, w którym definiujemy strukturę firmy. Profile wynagrodzeń Po kliknięciu tego przycisku przechodzimy do okna, w którym definiujemy profile wynagrodzeń (str. 95). Profil wynagrodzenia - 34 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

35 to zbiór składników, z których zbudowane jest wynagrodzenie pracownika. Składniki wynagrodzeń Przycisk słuŝy do wyświetlenia pomocniczej listy składników wynagrodzeń. Są to elementy, z których budujemy profile wynagrodzeń (str. 95). PIT-4 UmoŜliwia wypełnienie i wydrukowanie formularza PIT-4 (Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty wypłat). Program wypełnia pola na podstawie informacji wprowadzonych do programu, dając moŝliwość ich modyfikacji przed wydrukowaniem. Lista uŝytkowników Przycisk słuŝy do wyświetlenia listy uŝytkowników, czyli osób posiadających dostęp do programu i jego danych. Środowisko pracy Przycisk słuŝy do wyświetlenia okna, w którym ustalamy: nazwę firmy oraz nazwę katalogu, w którym zapisywane są dane tworzone przez program (tylko w wersji wielofirmowej), rok i miesiąc, dla którego chcemy przygotować listę płac oraz sporządzić dokumenty do rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym. Pomoc Wyświetlenie pliku pomocy. Przyciski ekranowe do obsługi listy W górnej części głównego okna programu, a takŝe okien zawierających listy róŝnych elementów znajdziemy pasek przycisków. Oto ich znaczenie: Wyjście Zamknięcie okna (koniec pracy z listą) Kopia wskazanej pozycji Utworzenie nowej pozycji na liście na podstawie zaznaczonej. Nowa pozycja Utworzenie nowego elementu listy. Ewidencja wynagrodzeń 35

36 Modyfikuj Zmiana danych dotyczących wskazanej (podświetlonej) pozycji na liście. Usuń Usunięcie wskazanego (podświetlonego) elementu z listy. Wybierz pozycje (zaawansowane filtrowanie) Przycisk słuŝy do zaawansowanego filtrowania elementów wyświetlanych na liście. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie okienka, w którym wypełniamy niektóre pola. Z listy zostaną wybrane tylko te pozycje, dla których zawartość wypełnionych przez nas pól jest identyczna - i tylko te pozycje zostaną wyświetlone. Jeśli przycisk jest wyświetlany jako wciśnięty - to znaczy, Ŝe na ekranie widoczne są tylko wybrane elementy. Aby przywrócić wyświetlanie wszystkich elementów, naleŝy kliknąć przycisk PokaŜ wszystkie pozycje. PokaŜ wszystkie pozycje Przycisk słuŝy do wyłączenia filtrowania. Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie wszystkich elementów znajdujących się na liście. PokaŜ tylko zgodne pozycje Przycisk słuŝy do szybkiego filtrowania elementów wyświetlanych na liście. Umieszczamy kursor w interesującym nas polu, po czym klikamy przycisk. Z listy zostaną wybrane tylko te pozycje, dla których zawartość wskazanego pola jest identyczna - i tylko te pozycje zostaną wyświetlone (w ten sposób moŝemy np. wyświetlić listę pracowników naleŝących do danego działu). Jeśli przycisk jest wyświetlany jako wciśnięty to znaczy, Ŝe na ekranie widoczne są tylko wybrane elementy. Aby przywrócić wyświetlanie wszystkich elementów, naleŝy kliknąć przycisk PokaŜ wszystkie pozycje. Drukuj listę Przycisk słuŝy do wydrukowania aktualnie wyświetlanej listy. Drukowane są tylko te pozycje, które zostały zaznaczone. Modyfikacja wydruku Dla zaawansowanych. Przycisk umoŝliwia utworzenie nowego szablonu wydruku, na bazie istniejącego. Po jego kliknięciu na ekranie pojawia się 36 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

37 okno, w którym moŝemy z modyfikować istniejący szablon, po czym zapisać go pod nową nazwą. (Szablony predefiniowane, tj. dostarczone wraz z programem nie podlegają modyfikacji). Inne zestawienia danych UmoŜliwia wydrukowanie formularza, zestawienia itp. w zaleŝności od tego, jaka lista jest aktualnie otwarta. śądany formularz wybieramy z podręcznego menu, które pojawia się na ekranie po kliknięciu tego przycisku. Zapisz ustawienia kolumn Zapisuje zmiany wprowadzone w ustawieniach szerokości kolumn wyświetlanej aktualnie listy. Zmiana szerokości kolumny odbywa się przy pomocy myszy: chwytamy linię rozgraniczającą kolumny i przeciągamy ją w prawo lub w lewo. Inne elementy Dwa elementy, które pojawiają się w oknie typu lista : Pole szukaj Pole (widoczne w prawym górnym rogu okna prezentującego listę) słuŝy do szybkiego wyszukiwania elementu na podstawie pierwszych znaków nazwy. Wpisanie w tym polu pierwszej litery szukanej nazwy powoduje natychmiastowe wyszukanie pierwszej pozycji, której nazwa rozpoczyna się od tej litery. Wpisanie drugiej ustawia kursor na pozycji rozpoczynającej się od sekwencji wpisanych przez nas dwóch liter itd. Ilość pozycji Ilość pozycji wyświetlanych na ekranie oraz wszystkich pozycji na liście. Np. zapis 10/25 oznacza, Ŝe na liście znajduje się 25 pozycji, natomiast w wyniku uŝycia filtrów aktualnie na ekranie widocznych jest tylko 10. Ewidencja wynagrodzeń 37

38 Modyfikacja elementu listy Wyjście Zamknięcie okna bez zapisania dokonanych zmian. Zapisz zmiany Zapisuje dotychczas wprowadzone zmiany i umoŝliwia kontynuowanie edycji danych. Zapisz zmiany i wyjdź Zapisuje dotychczas wprowadzone zmiany i zamyka okno z danymi (powraca do listy). Ikona Wielkość i połoŝenie Niektóre z okien w programie zostały wyposaŝone w przycisk zmieniać i zapamiętywać rozmiar, połoŝenie okna, wielkość czcionki:, pozwalający W określonych przypadkach, obok zakładki Wielkość i połoŝenie moŝe pojawić się dodatkowa zakładka Funkcjonalność Ustawienia udostępniająca opcje podręczne, przydatne w pracy z danym oknem. 38 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

39 Dostępność przycisku zaleŝy od spełnienia jednego z następujących warunków: - uŝytkownik posiada uprawnienie Serwis programu - rozdzielczość ekranowa jest inna niŝ domyślna (96 dpi) - uŝywane okno udostępnia zmianę funkcjonalności za pośrednictwem podręcznych opcji lokalnych Ewidencja wynagrodzeń 39

40 Tworzenie i modyfikacja listy przy pomocy klawiatury Wyszukiwanie pozycji: [ Ctrl ] + [ W ] wyświetlanie pozycji zgodnych ze wskazanym wzorcem (szybki filtr) [ Ctrl ] + [ E ] przywrócenie wyświetlania wszystkich pozycji (wyłączenie filtra) [ Ctrl ] + [ Q ] zaawansowane filtrowanie na podstawie zawartości wielu pól. Zaznaczanie pozycji: [ spacja ] zaznacz bieŝącą pozycję [ szary + ] zaznacz wszystkie pozycje [ szary - ] skasuj wszystkie zaznaczenia [Shift] + [ ] zaznaczaj kolejne pozycje w górę, począwszy od bieŝącej [Shift] + [ ] zaznaczaj kolejne pozycje w dół, począwszy od bieŝącej [Ctrl] + kliknięcie zaznacz wskazaną pozycję, pozostawiając istniejące zaznaczenia Zakończenie pracy: [ Esc ] zamknięcie listy i powrót do menu Edycja listy: [ Enter ] edycja wskazanej pozycji [ Del ] usunięcie wskazanej pozycji [ Ins ] dodanie nowej pozycji [ Ctrl ] + [ Ins ] dodanie nowej pozycji na podstawie istniejącej (utworzenie kopii podświetlonej pozycji) 40 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

41 Drukowanie: [Ctrl] + [P] drukowanie całej listy (w przypadku listy wynagrodzeń, zaznaczenie pozycji na liście oznacza wydrukowanie listy płac dla wskazanego działu; zaznaczenie kilku pozycji - wydrukowanie jednej listy obejmującej wszystkich pracowników ze wskazanych działów). [Ctrl] + [Shift] + [P] drukowanie wybranego szablonu [Ctrl] + [Alt] + [P] modyfikacja szablonu wydruku Wprowadzanie i modyfikacja danych przy pomocy klawiatury: [ Enter ], [ Tab ] zatwierdzenie zawartości pola i przejście do następnego [ Ctrl ] + [ S ] zapisanie dokonanych zmian (pozostajemy przy edycji danych) [ Ctrl ] + [ W ] zapisanie dokonanych zmian i powrót do listy [ Esc ] powrót do listy bez zapisania zmian Skróty klawiaturowe [ F2 ] lista wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę [ F3 ] lista umów - zleceń i o dzieło [ F4 ], [ F5 ],... kolejne listy wypłat w ramach kategorii zdefiniowanych przez uŝytkownika [ Ctrl ] + [ Z ] Lista pracowników [ Ctrl ] + [ T ] Struktura firmy [ Ctrl ] + [ C ] Czas pracy [ Ctrl ] + [ G ] Grupy zaszeregowania [ Ctrl ] + [ A ] Stanowiska [ Ctrl ] + [ L ] Składniki wynagrodzeń [ Ctrl ] + [ R ] Profile wynagrodzeń Ewidencja wynagrodzeń 41

42 [ Ctrl ] + [ N ] Kategorie nieobecności [ Ctrl ] + [ Y ] Kategorie wypłat [ Ctrl ] + [ M ] Wzory dokumentów [ Ctrl ] + [ F ] Lista firm obsługiwanych przez program [ Ctrl ] + [ U ] Lista uŝytkowników [ Ctrl ] + [ F4 ] Zestawienie PIT-4 [ Ctrl ] + [ D ] Dane firmy [ Ctrl ] + [ S ] Zestawienie kwot naleŝnych urzędom skarbowym 42 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

43 ŚRODOWISKO PRACY Po uruchomieniu programu naleŝy zwrócić uwagę na aktualne środowisko pracy. Pod tym pojęciem rozumiemy w programie następujące parametry: identyfikator i hasło uŝytkownika, który obsługuje program, nazwa firmy (istotne w wersji wielofirmowej), nazwa katalogu, w którym zapisywane są dane tworzone przez program (inaczej: ścieŝka dostępu do danych; pole występuje tylko w wersji wielofirmowej), rok i miesiąc, dla którego przygotowujemy listę płac. Aby ustalić te parametry, np. otworzyć listę pracowników dla innej firmy lub przygotować listę płac dotyczącą nowego miesiąca - naleŝy z menu wybrać opcję Środowisko Pracy, a następnie Firma, rok, miesiąc. Na ekranie pojawia się wówczas okienko: Ustalamy tu następujące informacje: Lokalizacja bazy danych czyli nazwa katalogu (folderu), w którym zapisane są dane tworzone przez program. Zasadniczo nie ma potrzeby, aby zmieniać tę nazwę. Wewnątrz tego katalogu tworzone są podkatalogi zawierające dane poszczególnych firm. Przycisk umieszczony obok pola umoŝliwia wskazanie innego (istniejącego juŝ) katalogu. Pole występuje tylko w wersji wielofirmowej. Firma przy pomocy przycisku z prawej strony pola wyświetlamy listę firm i wybieramy z niej nazwę firmy, której dane chcemy przeglądać lub modyfikować. Wcześniej jednak musimy załoŝyć listę firm (zob. Dane pomocnicze str. 45). Jeśli zainstalowaliśmy dane demonstracyjne, moŝemy równieŝ wybrać z listy firmę Demo. Ewidencja wynagrodzeń 43

44 Rok, miesiąc - wpisujemy rok i wybieramy z listy miesiąc, dla którego chcemy tworzyć listę płac, deklarować zmienne składniki wynagrodzeń lub sporządzać zestawienia. Standardowo program podpowiada bieŝący rok i miesiąc. 44 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

45 DANE POMOCNICZE Opcja Dane pomocnicze słuŝy do tworzenia listy firm obsługiwanych w programie oraz list instytucji, których dane mają znaczenie dla ewidencji listy wynagrodzeń takich jak: placówki ZUS, urzędy skarbowe, urzędy pracy oraz banki i gminy. W wersji jednofirmowej moŝemy umieścić na liście firm tylko jedną pozycję po jej dopisaniu blokowana jest moŝliwość dodawania nowych firm (w razie potrzeby moŝemy oczywiście zmieniać jej dane). W wersji wielofirmowej lista moŝe obejmować wiele pozycji. Banki, urzędy skarbowe, placówki ZUS Program przechowuje dane adresowe: banków prowadzących rachunki pracowników (informacje niezbędne do dokonania przelewu); urzędów skarbowych właściwych dla firmy i poszczególnych pracowników (do których odprowadzane są zaliczki na podatek dochodowy); placówek ZUS właściwych dla miejsca zamieszkania kaŝdego z pracowników; urzędów pracy, z którymi firma utrzymuje kontakty. Dane te są wykorzystywane przy dokonywaniu przelewów oraz wypełnianiu formularzy rozliczeniowych dla ZUS i US. Dzięki temu moŝemy uniknąć wielokrotnego wpisywania tych samych nazw i adresów. Wszystkie trzy wymienione listy wyglądają podobnie. Na kaŝdej z list (urzędów skarbowych, urzędów pracy i placówek ZUS przechowywane są następujące informacje, pomocne przy wypełnianiu dokumentów oraz dokonywaniu wpłat (przelewów): Ewidencja wynagrodzeń 45

46 Nazwa urzędu Adres Nazwa banku Numer rachunku bankowego 46 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

47 ADMINISTRACJA Przy pomocy opcji Administracja ustalamy parametry dotyczące pracy samego programu (lista uprawnionych osób, kopia danych, import danych z poprzedniej wersji programu) oraz wielkości wynikające z aktualnego stanu przepisów. Dane te zostały zgrupowane następująco: UŜytkownicy - lista osób posiadających dostęp do programu oraz przysługujących im uprawnień (str. 47). Stałe - parametry uŝywane w programie, wynikające z aktualnych przepisów, m. in. skala podatkowa (str. 53). Baza danych - opcje techniczne związane z bazą danych programu. NajwaŜniejsze z nich to Kopia danych (tworzenie zapasowej kopii na wypadek awarii) oraz Archiwizacja danych (przesunięcie nieuŝywanych danych do archiwum celem przyspieszenia pracy programu). Wymiana danych - opcje umoŝliwiające komunikowanie się z innymi programami przy pomocy plików tekstowych, szablony eksportu/importu oraz opcja odpowiadająca za import danych osobowych z Programu Płatnika (opcja pozwalająca na zapis do plików KDU tworzonych dla Programu Płatnika, dostępna jest w menu Zestawienia). UŜytkownicy Opcja UŜytkownicy słuŝy do tworzenia i modyfikowania listy osób uprawnionych do korzystania z programu. Ze względu na poufny charakter przechowywanych danych, program jest zabezpieczony przed dostępem niepowołanych osób. Ponadto osoby uprawnione do jego uŝywania mogą posiadać zróŝnicowane uprawnienia. Ewidencja wynagrodzeń 47

48 Przy pierwszym uruchomieniu programu na liście znajduje się jeden uŝytkownik o identyfikatorze AKTYN (str. 50). Jest to jedyny uŝytkownik, który nie moŝe być usunięty z listy. Jednak ze względu na poufny charakter danych przechowywanych w programie, zalecamy przypisać do tego identyfikatora dane administratora programu, a przede wszystkim zmienić jego hasło. Aby dopisać kolejną osobę do listy, naleŝy skorzystać z przycisku. Na ekranie pojawia się wówczas okno, w którym wprowadzamy dane nowego uŝytkownika: Imię i nazwisko Identyfikator ZłoŜony z kilku liter lub cyfr identyfikator, na podstawie którego program rozpoznaje uŝytkownika. Hasło Indywidualne hasło, podawane przez uŝytkownika podczas uruchamiania programu. Przy wpisywaniu hasło nie pojawia się na ekranie. Istotne jest zachowanie hasła w tajemnicy. Uprawnienia W dolnej części okna znajdują się dwa pola słuŝące do definiowania indywidualnych uprawnień uŝytkownika. W lewym polu widoczna jest lista uprawnień przydzielonych danej osobie, w prawym jest lista uprawnień, które nie zostały jej przydzielone. Aby przydzielić lub cofnąć uprawnienia, przenosimy je odpowiednio z prawego pola do lewego i odwrotnie. SłuŜą do tego celu strzałki widoczne w środkowej części okna: 48 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

49 Przydziel uprawnienie Przenosi wskazaną pozycję na listę po lewej stronie (oznacza to nadanie konkretnego uprawnienia). Przydziel wszystkie uprawnienia Przenosi wszystkie pozycje na listę po lewej stronie (oznacza to nadanie wszystkich moŝliwych uprawnień). Cofnij wszystkie uprawnienia Przenosi wszystkie pozycje na listę po prawej stronie (oznacza to pozbawienie wszelkich uprawnień). Cofnij uprawnienie Przenosi wskazaną pozycję na listę po prawej stronie (oznacza to cofnięcie danego uprawnienia). Lista moŝliwych uprawnień: Administracja - wszystkie moŝliwe uprawnienia (jak uŝytkownik AKTYN); Wgląd w dane firmy - dostęp do danych dotyczących firmy (opcja Firma), bez moŝliwości ich modyfikacji; Modyfikacja danych firmy - przeglądanie i zmiana danych dotyczących firmy (opcja Firma); Wgląd w dane płacowe - dostęp do danych dotyczących pracowników (wraz z danymi dotyczącymi wynagrodzeń), bez moŝliwości ich modyfikowania; Ewidencja wynagrodzeń 49

50 Modyfikacja danych płacowych - przeglądanie i zmiana danych dotyczących pracowników (wraz z danymi dotyczącymi wynagrodzeń), Wgląd w dane kadrowe - dostęp do danych dotyczących pracowników - za wyjątkiem danych dotyczących wynagrodzeń ( zakładki dotyczące danych płacowych nie są wyświetlane); uŝytkownik nie ma moŝliwości modyfikowania danych; Modyfikacja danych kadrowych - przeglądanie i zmiana danych dotyczących pracowników - za wyjątkiem danych dotyczących wynagrodzeń ( zakładki dotyczące danych płacowych nie są wyświetlane); uŝytkownik ma moŝliwość np. modyfikowania danych dotyczących czasu pracy i nieobecności. Serwis programu dostęp do ukrytych zakładek z ustawieniami specjalnymi w Danych Firmy. Opcje zgromadzone na tych zakładkach mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania programu. W związku z powyŝszym, uprawnienie to naleŝy powierzać tylko doświadczonym i odpowiedzialnym uŝytkownikom. Jakakolwiek ingerencja w ustawienia domyślne widoczne na tych zakładkach powinna być uprzednio skonsultowana z serwisem programu! UŜytkownik AKTYN Przy pierwszym uruchomieniu programu na liście znajduje się jeden uŝytkownik o identyfikatorze AKTYN. Jego hasło brzmi: demo (pisane małymi literami). AKTYN posiada wszystkie moŝliwe uprawnienia w programie. Jest to jedyny uŝytkownik, który nie moŝe być usunięty z listy. Dlatego po załoŝeniu listy uŝytkowników naleŝy zmienić jego hasło i zachować je w tajemnicy. Identyfikatorem AKTYN powinna posługiwać się jedynie osoba administrująca programem. Pamiętajmy, Ŝe ma ona dostęp do wszystkich danych programu! 50 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

51 Stałe płacowe, ustawienia Przy pomocy okna Stałe płacowe, ustawienia ustalamy waŝniejsze parametry uŝywane w programie, wynikające z aktualnych przepisów. Okno zawiera zakładki : Stałe płacowe, Zasiłki, Skala podatkowa, Ubezpieczenia społeczne, Ustawienia oraz Ustawienia cd.. Stałe płacowe W części Stałe płacowe wprowadzamy obowiązujące w danym roku wartości następujących parametrów: Ulga podatkowa obowiązująca w danym roku (przypadająca na jeden miesiąc) Ulga podatkowa obowiązująca w danym roku (przypadająca na cały rok) Koszt uzyskania przychodu (osobno dla pracowników miejscowych i dojeŝdŝających) Zaokrąglenie dochodu obowiązujące przy wyliczaniu podatku Ilość dni zwolnienia lekarskiego finansowanego ze środków pracodawcy Maksymalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe) Ewidencja wynagrodzeń 51

52 Podstawa dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego Wynagrodzenie naleŝne za czas choroby określona jako procent wynagrodzenia podstawowego Zaokrąglenie kwoty podatku uŝywane przy wyliczaniu wynagrodzeń oraz wypełnianiu deklaracji podatkowych Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w pełnym wymiarze Kwota wynagrodzenia przeciętnego Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłek stały z pomocy społecznej Stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku Dwukrotne kliknięcie LPM niektórych wartości (sygnalizowanych kolorem czerwonym) powoduje wyświetlenie małego okienka w postaci listy wskaźników bieŝących i z lat poprzednich, umoŝliwiających uzupełnienie danych. Wskaźniki te (podlegające edycji) są wykorzystywane przy naliczaniu bieŝących wynagrodzeń, generowaniu raportów, zestawień, sprawozdań aktualnych oraz archiwalnych. 52 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

53 Zasiłki Zakładka Zasiłki słuŝy do przechowywania i aktualizacji obowiązujących kwot zasiłków: rodzinnego, wychowawczego, pielęgnacyjnego. Po kaŝdej zmianie powyŝszych wartości program zadaje pytanie, czy dokonać aktualizacji danych kaŝdego z pracowników. Dzięki temu moŝemy wprowadzić nowe obowiązujące wartości zasiłków, bez konieczności dokonywania zmian w danych kaŝdego pracownika. Uwaga: Jeśli na pytanie Czy uaktualnić wysokości zasiłków... odpowiemy NIE, wówczas musimy dokonać koniecznych zmian w danych poszczególnych pracowników lub przeprowadzić ponowną edycję powyŝszego okienka. Skala podatkowa Po kliknięciu zakładki Skala podatkowa wyświetlana jest lista, obejmująca aktualną skalę podatku dochodowego. Wypełniamy ją, jak kaŝdą inną listę, wprowadzając kolejne pozycje. PoniŜszy przykład przedstawia okienko z wprowadzoną skalą podatkową na 2008 rok. Ewidencja wynagrodzeń 53

54 KaŜda pozycja obejmuje stawkę podatku oraz minimalną wartość dochodu, powyŝej której dana stawka obowiązuje. Ubezpieczenia społeczne Zakładka Ubezpieczenia społeczne słuŝy do przechowywania i aktualizacji wysokości obowiązujących składek na poszczególne fundusze ZUS. Są to: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W oknie prezentowana jest równieŝ wartość składki na ubezpieczenie wypadkowe. 54 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

55 Uwaga: Wartość składki na ubezpieczenie wypadkowe zaleŝy od specyfiki firmy, dlatego teŝ wprowadzamy ją w Danych firmy. Kopia danych Zakładka zawiera opcje dotyczące wykonywania automatycznych kopii danych. Kopie tworzone są za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów serwera SQL, na zakończenie pracy z programem. Częstotliwość wykonywania kopii danych ustalamy tu, jak często program będzie nam przypominał o wykonaniu zapasowej kopii danych. Nie oznacza to jednak automatycznego wykonywania kopii, a jedynie wyświetlanie komunikatu przypominającego o tej konieczności. Kopia wykonywana automatycznie jeŝeli opcja zostanie włączona, kopia danych zostanie wykonana automatycznie, w zadanym okresie czasu, bez pytania uŝytkownika o zgodę. JeŜeli opcja pozostanie niewłączona, po upływie podanego wyŝej okresu czasu, program najpierw zapyta uŝytkownika o zgodę na kopiowanie i dopiero po jej uzyskaniu serwer przystąpi do wykonania kopii danych. Katalog kopii danych ścieŝka dostępu do katalogu, w którym będą zapisywane wykonane kopie danych Ewidencja wynagrodzeń 55

56 Ustawienia W części Ustawienia definiujemy dodatkowe parametry: Czas wyświetlania wskazówek lub inaczej czas wyświetlania podpowiedzi do poszczególnych elementów widocznych na ekranie, wyraŝony w sekundach. 56 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

57 MoŜemy takŝe zdefiniować opóźnienie, wpisując odpowiednią wartość w polu po:. Np. wpisanie: oznacza, Ŝe podpowiedź pojawi się na ekranie 1 sekundę po wskazaniu elementu kursorem myszy i będzie wyświetlana przez 3 sekundy. Serwer - format daty format daty akceptowany przez sterownik serwera. Przy pierwszym uruchomieniu programu naleŝy przejść do tej opcji w celu sprawdzenia poprawności formatu daty. Formatem domyślnym jest r-m-d (rok, miesiąc, dzień). Sprawdzenia poprawności dokonuje się podwójnym kliknięciem LPM. JeŜeli wyświetlany format okaŝe się niepoprawny, naleŝy zmienić go na alternatywny zapis r-d-m (rok, dzień, miesiąc), a następnie zapisać dokonane zmiany. Nazwa wydruku wg bieŝącej specyfikacji dowolna nazwa dla wydruku bieŝącego (on-line). Wydruki bieŝące naleŝą do płatnych funkcji dodatkowych i jako takie, nie wchodzą w skład standardowej instalacji programu płacowego. W celu uzyskania dostępu do wydruków bieŝących naleŝy porozumieć się z firmą River i wykupić specjalny, dodatkowy kod autoryzacyjny. Na zestawieniach nie pokazuj wypłat skorygowanych zdarza się, Ŝe niektóre wypłaty poddawane są w programie korektom. JeŜeli opcja zostanie włączona, na wydruku pojawią się tylko korekty takich wypłat. JeŜeli opcja pozostanie niewłączona, na wydrukach zostaną umieszczone wypłaty przed i po korekcie. Wykonuj procedury okresowe zaznaczenie tej opcji inicjuje wykonywanie okresowych procedur aktualizacyjnych Uaktualnij staŝ pracy w tym miejscu określamy rodzaj i częstotliwość wykonywanych aktualizacji Uaktualnij status zatrudnienia w tym miejscu określamy rodzaj i częstotliwość wykonywanych aktualizacji Ustawienia cd. Na tej zakładce mamy moŝliwość wskazania lokalizacji plików i katalogów wykorzystywanych w pracy z programem: Ewidencja wynagrodzeń 57

58 KPR w zaleŝności od tego czy opcja ta będzie zaznaczona czy nie, lokalizacja poniŝej wskazywać będzie ścieŝkę dostępu do baz programu Aktyn W Fk lub KPR Wersja numer wersji programu KPR Lokalizacja programu Aktyn-W KPR/FK Katalog wydruków ścieŝka dostępu do katalogu wydruków w programie Płace-Kadry Szablony wydruków opcja dotycząca szablonów wydruków, istotna dla posiadaczy programu w wersji wielofirmowej. Przydatna np. dla biur rachunkowych. Katalog skryptów - obliczenia - w pewnych sytuacjach program wykorzystuje procedury oparte na specjalnym języku skryptowym, definiowane na etapie wdraŝania lub modyfikowania programu. W tym miejscu wskazujemy katalog, w którym przechowywane są skrypty obliczeniowe wykorzystywane w pracy z programem. Katalog skryptów - interface w tym miejscu wskazujemy katalog, w którym przechowywane są skrypty odpowiedzialne za zmianę interfejsu programu (przyciski, belki narzędziowe, elementy dynamiczne okien). Definicje (rodzaje umów, tryb rozwiązania,...) definicje słownikowe rodzajów umów, trybu ich rozwiązywania, itp.) 58 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

59 Baza danych Opcja Baza danych grupuje czynności techniczne związane z zapisem danych programu. NajwaŜniejsze z nich to Kopia danych oraz Archiwizacja danych. Kopia danych tworzenie zapasowej kopii danych. Odtwarzanie danych z kopii w przypadku awarii. Archiwizacja danych przeniesienie części nie uŝywanych danych do archiwum - celem przyspieszenia pracy programu Sprawdzenie spójności bazy danych kontrola poprawności zapisów w bazach danych. Kopia danych Podstawową zasadą bezpieczeństwa danych jest częste sporządzanie zapasowej kopii na wypadek awarii dysku, ingerencji wirusa, przypadkowego lub celowego skasowania danych itp. Utrata samego programu nie jest wielką stratą: moŝna go ponownie zainstalować z posiadanych dyskietek instalacyjnych. Utrata danych jest stratą nie do odrobienia - dane istnieją bowiem tylko w jednym egzemplarzu oraz tych kopiach, które samodzielnie wykonamy. Dlatego szczególnie waŝne jest częste tworzenie zapasowej kopii na dysku, dyskietkach, płytach lub innych nośnikach danych. Program Płace Pro tworzy kopie danych za pośrednictwem serwera SQL. Kopie mogą być tworzone na trzy sposoby: - automatycznie kopie są tworzone w tle na koniec pracy programu, w zadanych okresach czasu, podanych na zakładce Administracja/Stałe płacowe, ustawienia/ Kopia danych - na Ŝyczenie uŝytkownika w zadanych okresach czasu, podanych na zakładce Administracja/Stałe płacowe, ustawienia/ Kopia danych, program pyta uŝytkownika na koniec pracy z programem o to, czy ma wykonać kopię bezpieczeństwa. Po otrzymaniu zgody, serwer tworzy i zapisuje kopię danych. - ręcznie kopia jest tworzona przez uŝytkownika w dowolnym momencie pracy programu. Mechanizm tworzenia kopii danych (wszystkie trzy sposoby) będzie dostępny tylko wtedy, jeŝeli na zakładce Kopia danych, w opcji Częstotliwość wykonywania kopii danych pojawi się wartość większa od zera. Ewidencja wynagrodzeń 59

60 Ręczna kopia danych W polu tekstowym powyŝszego okienka wpisujemy dysk i katalog, w którym ma być zapisana kopia danych. Program standardowo proponuje zapisanie kopii w katalogu DATABASE.BAK, znajdującym się wewnątrz katalogu, w którym zainstalowano program. W trakcie tworzenia kopii danych wykorzystywane są wewnętrzne mechanizmy serwera SQL umoŝliwiające wykonywanie kopii plików, na których w danej chwili pracujemy, lub z których korzystają inni uŝytkownicy sieci. Wykonywanie kopii rozpoczynamy przez kliknięcie przycisku. Uwaga: Kopia nie powinna być przechowywana na tym samym dysku, co źródłowe dane! Jeśli tworzymy kopię na dysku lokalnym, na którym zainstalowano program, przenieśmy ją niezwłocznie na inny dysk, dyskietki, CD-ROM lub inny nośnik danych i zabezpieczmy przed przypadkowym skasowaniem. Zadbajmy teŝ o prawidłowe przechowywanie kopii danych. Jeśli zajdzie potrzeba przywrócenia danych z zapasowej kopii, naleŝy wybrać opcję Administracja/Baza danych Odtwarzanie danych z kopii, po czym wskazać dysk i katalog, w którym kopia została umieszczona. Postępujemy przy tym analogicznie, jak przy tworzeniu kopii. Archiwizacja danych Opcja umoŝliwia przesunięcie części danych do archiwum. W przypadku bardzo duŝych plików z danymi przyspiesza to działanie programu. Jest to operacja odwracalna, tj. zawsze moŝna przywrócić dane z archiwum. 60 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

61 PowyŜsze okienko prezentuje zawartość bieŝącej bazy danych (po lewej) oraz archiwum (po prawej). W polach Od: oraz Do: wprowadzamy daty (ściślej: wskazujemy numery miesięcy) określające zakres danych, które dane mają być umieszczone w archiwum, po czym korzystamy z przycisku Przenieś dane... (do archiwum):. Dane przenoszone do archiwum są jednocześnie usuwane ze zbioru danych roboczych. Uwaga: Przed przesunięciem danych do archiwum naleŝy dokonać rozliczeń z ZUS i urzędami skarbowymi. Po przeniesieniu do archiwum niemoŝliwe jest wydrukowanie listy płac oraz dokonanie rozliczeń. Jeśli jednak zachodzi potrzeba wykorzystania danych z archiwum, moŝemy w prosty sposób przywrócić je do zbioru danych roboczych. Posługujemy się wówczas przyciskiem Przywróć dane... (z archiwum): archiwizacji. i postępujemy analogicznie, jak przy Sprawdzenie spójności bazy danych Jest to opcja umoŝliwiająca wstępną kontrolę bazy danych, przeznaczona do celów serwisowych. Ewidencja wynagrodzeń 61

62 Uwaga: Przed uruchomieniem tej opcji naleŝy wykonać zapasową kopię danych. W przypadku pracy w sieci wszyscy pozostali uŝytkownicy powinni opuścić program. Cała operacja trwa od kilku do kilkudziesięciu sekund, po czym wszyscy mogą kontynuować pracę. Wymiana danych Program Płace Kadry SQL Pro jest przygotowany do wymiany danych z innymi programami uŝywanymi w firmie za pośrednictwem plików tekstowych. Oto dwa przykłady wykorzystania tego mechanizmu: eksport danych o dokonanych wypłatach do programu księgowego import danych o ilości przepracowanych godzin, urlopach, nieobecnościach itp. z systemu RCP (elektronicznej rejestracji czasu pracy). Przy dokonywaniu eksportu lub importu danych posługujemy się szablonami dostarczonymi przez producenta lub sprzedawcę programu. Szablon opisuje strukturę pliku i zawarte w nim dane. Jeśli dysponujemy choć jednym takim szablonem, moŝemy przystąpić do eksportu (zapisania danych odczytanych z programu w pliku tekstowym) lub importu (umieszczenia w programie danych zapisanych w pliku). W obu przypadkach ustalamy podobne parametry: Zapisz wynik jako... nazwa pliku, w którym zostaną zapisane eksportowane dane 62 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

63 Konwersja znaków do standardu jeśli chcemy zapisać dane w standardzie Mazovia lub Latin II wybieramy Ŝądany standard. Szablony eksportu danych w dolnej części okna znajduje się pole z rozwijaną listą dostępnych szablonów. Po wybraniu odpowiedniego szablonu z tej listy rozpoczynamy eksport przez kliknięcie przycisku Eksportuj dane. Import danych osobowych z Programu Płatnika W poprzednich wersjach programu istniała jedynie moŝliwość eksportowania danych z programu do formatu.kdu, w jakim zapisywane są pliki Programu Płatnika. W chwili obecnej dostępna jest opcja umoŝliwiająca import czyli przeniesienie danych osobowych pracowników z plików zapisywanych w formacie Programu Płatnika. Opcja ta moŝe się bardzo przydać np. w sytuacji gdy nasza firma nie korzystała do tej pory z programu płacowego natomiast do rozliczeń z ZUS-em uŝywała Programu Płatnika. Obecnie, po zakupieniu programu Płace-Kadry, zamiast mozolnie wprowadzać dane osobowe zatrudnionych u nas pracowników, wystarczy zaimportować te dane z Programu Płatnika. W tym celu wystarczy skorzystać z opcji Import danych osobowych z Programu Płatnika w menu Administracja/Wymiana danych i po wskazaniu odpowiedniego pliku.kdu zdecydować, czyje dane mają zostać zaimportowane. Program na bieŝąco sprawdza czy przenoszone dane nie zostały juŝ wcześniej umieszczone w programie Płace-Kadry i informuje o tym UŜytkownika wyświetlając literę T lub N w kolumnie Jest na liście. Ewidencja wynagrodzeń 63

64 FIRMA Program Płace Kadry SQL Pro umoŝliwia elastyczne definiowanie poszczególnych składników wynagrodzeń, ich modyfikację w dowolnym momencie, a takŝe pozwala dostosować sposób obliczania wynagrodzeń do specyfiki firmy. WiąŜe się to z koniecznością wprowadzenia do programu wielu danych pomocniczych. Ich wprowadzenie na początku pracy moŝe być czasochłonne. Warto jednak poświęcić nieco czasu na wprowadzenie danych oraz przejrzyste i szczegółowe zdefiniowanie zasad naliczania wynagrodzeń. Jest to czynność pracochłonna, ale jednorazowa - czas poświęcony na wprowadzenie danych zwróci się w kolejnych miesiącach. Wśród danych dotyczących firmy znajdują się następujące grupy informacji: Dane firmy są to głównie dane wykorzystywane przy wypełnianiu i drukowaniu dokumentów, formularzy podatkowych itp. a takŝe szczegółowe informacje pozwalające dostosować program do specyficznego systemu płacowego firmy. Czas pracy kalendarz pracy firmy (dni robocze, wolne i święta). Składniki wynagrodzeń lista składników, czyli elementów, z których moŝemy budować profile wynagrodzeń. Profile wynagrodzeń lista obejmująca zdefiniowane profile wynagrodzeń (profil to zbiór składników wynagrodzeń przysługujących pracownikowi). Stanowiska lista konkretnych stanowisk pracy, obowiązująca w danej firmie (do stanowiska przyporządkowana jest grupa zaszeregowania oraz profil wynagrodzenia). Struktura firmy ustalenie hierarchii działów (właściwe zdefiniowane struktury pomaga w obliczaniu wynagrodzeń dzięki składnikom właściwym dla działu str. 77) Kategorie wypłat standardowo w programie zdefiniowane są dwie kategorie wypłat: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę oraz umowy-zlecenia i o dzieło. W razie potrzeby moŝemy zdefiniować dowolne inne kategorie, np. ryczałt za uŝywanie samochodu, diety za delegacje, nagrody jubileuszowe, ekwiwalent za nie wykorzystany urlop itp. Kategorie nieobecności zasadniczo program wyróŝnia cztery rodzaje nieobecności: zwolnienie lekarskie oraz urlop: wypoczynkowy, okolicznościowy i bezpłatny. W razie potrzeby moŝemy zdefiniować inne kategorie. Zdefiniowane przez UŜytkownika kategorie nieobecności nie są traktowane w szczególny sposób podczas obliczania wynagrodzenia. 64 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

65 Wzory dokumentów przy pomocy prostego edytora moŝemy przygotować róŝne formularze umów o pracę, umów-zleceń, a takŝe innych dokumentów. Na podstawie przechowywanego tu szablonu moŝemy szybko sporządzać nowe umowy. Dokumenty tworzenie dokumentów firmowych, nie powiązanych z pracownikiem Właściciele firmy lista właścicieli i współwłaścicieli firmy, sposób ich rozliczania z ZUS. Na liście znajdują się równieŝ współpracownicy (czyli osoby współpracujące z właścicielem, podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu ZUS). Struktury kadrowe (cechy pracowników) opcja pojawiająca się tylko w przypadku posiadania odpowiedniej licencji, umoŝliwiająca definiowanie struktur kadrowych (cech pracownika) Moduły kadrowe opcja zaleŝna od posiadanej wersji programu. Moduły umoŝliwiają grupowanie wskazanych struktur kadrowych w jedną, tematycznie spójną całość. Słownik pól tekstowych opcja o charakterze porządkowym, przeznaczona głównie dla osób administrujących programem, pozwalająca zarządzać nazwami w obrębie kategorii (określone cechy pracowników, niektóre listy wyboru) Listy uŝytkownika tworzenie i dodawanie własnych list uŝytkownika, zawierających wskazane, konkretne dane dotyczące pracowników lub wynagrodzeń Historia zmian ustawienia uruchamianie mechanizmu zapamiętującego zmiany dokonane na wskazanych danych statycznych Księgowanie kosztów wynagrodzeń - szablony umoŝliwia zdefiniowanie sposobu księgowania elementów kosztów wynagrodzeń w postaci szablonu i np. wyeksportowania ich do programu księgowego Aktyn W Fk. Szablon rozksięgowania pozwala na wygenerowanie dekretu księgowego dla wskazanych list płac. Księgowanie kosztów wynagrodzeń zestawy szablonów zestaw szablonów rozksięgowania pozwala na wygenerowanie dekretu księgowego. Zestawy szablonów wykonanie - zdefiniowane przez UŜytkownika dekrety księgowe Wykorzystanie zasobów pracy moŝliwość tworzenia szablonów wykorzystania czasu pracy, przydatnych do analizy kosztów, rozliczania czasu pracy, wyliczania i rozksięgowywania wynagrodzeń. Kopiuj dane pozwala kopiować dane wskazanej firmy do firmy bieŝącej, w celu ich dalszego wykorzystania, modyfikacji, itp. Ewidencja wynagrodzeń 65

66 Dane firmy W oknie Dane firmy przechowujemy głównie informacje wykorzystywane przy wypełnianiu i drukowaniu dokumentów, formularzy podatkowych. Poza danymi typowo ewidencyjnymi warto zwrócić uwagę na niektóre informacje. Dane firmy Zakładka Dane firmy zawiera dane ewidencyjne firmy, jak nazwa, adres, NIP, Regon, nazwa i adres urzędu skarbowego oraz placówki ZUS właściwej dla siedziby firmy. Ponadto u dołu okna widoczna jest pieczątka i znak graficzny (logo) firmy. Pieczątka jest drukowana na zestawieniach sporządzanych przy pomocy programu. W wersji demonstracyjnej nie moŝna jej zmienić. Dane firmy c.d. Tu przechowywane się dodatkowe informacje dotyczące firmy, jak szczegóły dotyczące wpisu do rejestru, dane personalne właściciela (w przypadku firmy jednoosobowej) numery EKD, PKD, NKP oraz numery kont bankowych. 66 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

67 Ustawienia Zakładka Ustawienia zawiera najistotniejsze informacje wykorzystywane bezpośrednio przy obliczaniu wynagrodzeń. Ubezpieczenie wypadkowe wśród danych firmy podajemy informację o wysokości składki na fundusz wypadkowy, odprowadzanej przez firmę do ZUS. Wysokość tej Ewidencja wynagrodzeń 67

68 składki (wyraŝona w procentach wynagrodzenia brutto) zaleŝy od specyfiki zakładu. Wartość ta jest uwzględniania na drukowanych deklaracjach ZUS-DRA. FGŚP wysokość składki odprowadzanej na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Praca w godzinach nocnych przedział czasowy określony jako pora nocna jest definiowany na uŝytek firmy. Godziny przepracowane w porze nocnej są płatne wg szczególnych zasad, co moŝna wykorzystać definiując składniki wynagrodzeń. Sposób wynagradzania właściwy dla jeśli zaznaczymy pierwszą z opcji, wówczas przy wprowadzaniu danych pracownika (dotyczy to pracowników zatrudnionych na umowę o pracę) program podpowiada profil wynagrodzenia właściwy dla działu; w drugim przypadku profil wynagrodzenia właściwy dla stanowiska. Oczywiście moŝemy w kaŝdej chwili przypisać pracownikowi inny profil, a takŝe zmodyfikować istniejący profil. Termin rozliczania z ZUS wybieramy termin, w którym firma obowiązana jest dokonać rozliczenia miesięcznego z ZUS (do lub 15. następnego miesiąca). Firma jest zakładem pracy chronionej zaznaczenie tego pola powoduje, Ŝe składki ZUS naliczane dla pracowników niepełnosprawnych będą finansowane w nieco inny sposób. Za pracowników niepełnosprawnych uwaŝa się tych, dla których (Dane pracownika, zakładka Ubezpieczenie) wybrano stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany lub znaczny). Zmienia się wówczas udział poszczególnych podmiotów w finansowaniu niektórych składek (funduszy) odprowadzanych do ZUS. Firma wypłaca świadczenia ZUS zaznaczamy to pole, jeśli firma wypłaca pracownikom świadczenia naleŝne z ZUS, potrącając je ze składek odprowadzanych do ZUS. Plik - zestawienie dla NFZ o obniŝonych składkach jeŝeli zaznaczone, raport dla NFZ o składkach na ubezpieczenie zdrowotne ograniczonych do wysokości podatku zapisywany jest do pliku w standardzie akceptowanym przez NFZ. Automatyczne wyliczanie wynagrodzenia dla płatnika... płatnikowi przysługuje wynagrodzenie z ZUS za wypełnienie deklaracji ZUS-DRA. MoŜe ono być automatycznie wyliczane przez program i potrącane od kwoty naleŝnej ZUS, jeśli zaznaczymy to pole. Korekta składek podczas eksportu do... jeŝeli jest wskazane, to podczas eksportu danych do Programu Płatnika (zapisu w dokumentach KDU) program dokonuje korekty składek na ubezpieczenia społeczne, tak aby były uznane za poprawne przez Program 68 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

69 Płatnika. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w której pracownik ma z jednego tytułu ubezpieczenia więcej niŝ jedną wypłatę w okresie rozliczeniowym.. Kontroluj ubezpieczenie zdrowotne jeŝeli jest wskazane, to podczas eksportu danych do Programu Płatnika (zapisu w dokumentach KDU) program dokonuje korekty składki na ubezpieczenie zdrowotne, tak aby była uznana za poprawną przez Program Płatnika. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w której pracownik ma z jednego tytułu ubezpieczenia więcej niŝ jedną wypłatę w okresie rozliczeniowym. Program oblicza wynagrodzenie za czas urlopu - zaznaczamy to pole, jeśli program ma obliczać automatycznie wynagrodzenie za czas urlopu. Przy rozliczeniu miesięcznym program proponuje wówczas kwotę wynagrodzenia za czas przepracowany oraz kwotę wynagrodzenia za czas urlopu. Jeśli pole nie jest zaznaczone, wówczas podpowiadana jest tylko pierwsza kwota. Podstawa wynagrodzenia za czas urlopu obliczana za... wynagrodzenie za czas urlopu jest obliczane w oparciu o tzw. podstawę, która jest obliczana na postawie wynagrodzenia (a ściślej: tych składników, dla których zaznaczono odpowiednie pole) wypłaconego w ciągu okresu bezpośrednio poprzedzającego miesiąc urlopu. W tym polu deklarujemy, za ile ostatnich miesięcy ma być obliczona średnia dla tych składników, które są zmienne. Stałe składniki wynagrodzenia nie są... - jeŝeli opcja ta jest zaznaczona to stałe składniki wynagrodzenia nie są redukowane za czas urlopu i jednocześnie nie są uwzględniane w podstawie wynagrodzenia za czas urlopu. Pozostawienie pustego pola powoduje, Ŝe składniki te są pomniejszane za czas urlopu i jednocześnie brane pod uwagę podczas obliczania (dziennej) podstawy wynagrodzenia za czas urlopu w wysokości: wartość (nominalna) / dni pracy Szukać miesięcy bez dni pracy... - zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, Ŝe podczas ustalania podstawy wynagrodzenia za czas urlopu program sprawdza czy występują miesiące, w których pracownik nie wykonywał pracy i pomija je rozszerzając odpowiednio okres uśredniania. JeŜeli mamy pewność, Ŝe sytuacja taka nie miała miejsca moŝna pozostawić pole puste - program działa wówczas szybciej. Do obliczenia wynagrodzenia przyjmować stałą długość miesiąca standardowo obliczenie wynagrodzenia za czas przepracowany dokonuje się biorąc pod uwagę faktyczną ilość dni w danym miesiącu. W niektórych zakładach wynagrodzenia oblicza się przy upraszczającym załoŝeniu, Ŝe kaŝdy miesiąc ma 30 dni. Ten drugi sposób obliczania będzie stosowany, jeśli zaznaczymy to pole. Ewidencja wynagrodzeń 69

70 Ustawienia c.d. Obl. st. dziennej wynagr. za czas choroby zaznaczenie tego pola powoduje, Ŝe obliczanie wynagrodzenia za czas choroby (zasiłku chorobowego) jest wykonywane wg formuły: Zaokrąglenie[podstawa/30] x ilość_dni JeŜeli pozostawimy pole puste zastosowana zostanie formuła: Zaokrąglenie[podstawa/30 x ilość_dni] Podstawa zasiłku chorobowego obliczana za... - okres uśredniania składników miesięcznych. Najczęściej jako podstawę przyjmuje się okres 6 miesięcy. Przy duŝej zmienności tych składników moŝe być rozszerzona do 12 miesięcy. Okres moŝe być właściwy dla składników, np. 6 miesięcy dla składników miesięcznych i 12 dla kwartalnych - powinna być wówczas włączona opcja: Podstawa zasiłku obliczana dla pojedynczych składników. Wynagrodzenie za czas urlopu traktować... jeŝeli pole wyboru jest zaznaczone program traktuje wynagrodzenie za czas urlopu jako zmienny składnik podczas ustalania podstawy zasiłku chorobowego. W przeciwnym wypadku wynagrodzenie za czas urlopu jest uwzględniane pośrednio poprzez zaliczenie do podstawy wartości składników: 70 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

71 wartość nominalna (przed redukcją) lub wypłacona uzupełniona wg kalendarza pracy Uzupełnienie wartości składników... gdy zaznaczymy to pole program w trakcie obliczania zasiłku chorobowego uzupełnia wartości składników proporcjonalnych do czasu pracy wg kalendarza pracy. W przeciwnym wypadku zalicza do podstawy wartość nominalną (przed redukcją) składnika. Składniki za okresy dłuŝsze niŝ miesiąc... zaznaczenie oznacza, Ŝe składniki naleŝne za okresy dłuŝsze niŝ miesiąc są wypłacane po zakończeniu okresu: np. premia kwartalna za pierwszy kwartał na liście wypłat za kwiecień. Brak zaznaczenia oznacza, Ŝe wypłata następuje w obrębie okresu - dla premii za pierwszy kwartał: od stycznia do marca. Na liście wyboru pracowników... jeŝeli w danej firmie występuje zbieŝność imion i nazwisk róŝnych pracowników (np. pracuje dwóch Janów Kowalskich), wówczas zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe na liście wyboru pracowników, przy ich nazwiskach pojawi się równieŝ numer PESEL. Na liście pracowników pokazuj identyfikator opcja powinna być zaznaczona jeŝeli w firmie funkcjonuje system ewidencji pracowników oparty na kodach alfanumerycznych, np. na niektórych dokumentach imiona i nazwiska pracowników zastępowane są przypisanymi im numerami. Zaznaczenie tego parametru sprawi, Ŝe na liście pracowników obok ich nazwisk, pojawią się równieŝ identyfikujące ich kody. MoŜna uŝywać list wyboru dla wskazanych pól tekstowych - w odniesieniu do niektórych pól tekstowych istnieje moŝliwość zdefiniowania dodatkowych list wyboru (np. listy imion itp.). Operacja taka nie jest moŝliwa do wykonania z poziomu programu ale moŝe ją przeprowadzić osoba wdraŝająca program lub odpowiedni pracownik firmy River. Domyślnym parametrem dla tej opcji jest puste, niezaznaczone pole wyboru - i takie ma pozostać jeŝeli nie utworzono dodatkowych list. Tylko w przypadku gdy zostaną zdefiniowane dodatkowe listy wyboru niniejsza opcja powinna zostać włączona. PokaŜ obliczenia związane z formułami... zaznaczenie tej opcji powoduje, iŝ w oknie z Danymi wynagrodzenia pojawia się przycisk umoŝliwiający prześledzenie obliczeń wyliczanych składników wynagrodzeń. MoŜna dodać do wypłaty... zaznaczenie tego pola umoŝliwia dodanie składników deklarowanych (nie występujących w profilu) przy obliczaniu konkretnego wynagrodzenia. Ewidencja wynagrodzeń 71

72 Kopiowanie zawartości listy płac zaznaczenie tego pola wyboru pozwala na przeprowadzanie operacji kopiowania zawartości wskazanej listy płac. W przypadku, kiedy opcja ta nie zostanie zaznaczona, przycisk słuŝący do kopiowania pozostaje nieaktywny. Notuj operacje na danych osobowych jeŝeli zaznaczone, odnotowywane są operacje wprowadzenia danych (załoŝenie kartoteki nowego pracownika) oraz następuje przekazanie informacji o danych osobowych (wydruk przelewu lub zapis przelewu do pliku wymiany dla bankowości elektronicznej). Wzór kodu nieobecności... w programie istnieją cztery predefiniowane kategorie nieobecności. UŜytkownik moŝe takŝe oczywiście tworzyć i modyfikować własne kategorie nieobecności. Jedną z nich moŝe być tzw. "opieka nad zdrowym dzieckiem". JeŜeli taka kategoria zostanie utworzona, naleŝy jej nadać kod, który został zdefiniowany w tym polu. Spowoduje to dodanie nieobecności tej kategorii do pozycji umieszczanej w kolumnie K (Opieka), w rocznym rozliczeniu czasu pracy. MoŜe się jednak zdarzyć, Ŝe UŜytkownik posiada juŝ kategorię "opieka nad zdrowym dzieckiem" zdefiniowaną w poprzednich wersjach programu. Wówczas naleŝy podać w tym miejscu kod nieobecności, która odpowiada juŝ istniejącej "opiece nad zdrowym dzieckiem". Treść umowy zlecenia (o dzieło)... zaznaczenie tej opcji powoduje, Ŝe program będzie pobierał treść rzeczonych umów z dokumentów pracownika Zbiorczy formularz RMUA ustawienie tego parametru sprawi, Ŝe program będzie drukował formularz ZUS RMUA jako zbiorcze zestawienie za wskazany okres Numeracja umów miesięczna jeŝeli opcja zostanie zaznaczona, umowy będą numerowane w porządku miesięcznym. W przeciwnym wypadku, umowy będą numerowane w porządku rocznym. Ubezpieczenia w umowach zlecenia... jeŝeli opcja zostanie zaznaczona, program będzie obliczał składki ubezpieczeniowe w umowach zlecenia i o dzieło wg wskazań w danych osobowych pracownika. W przeciwnym wypadku składki będą obliczane wg kodu tytułu ubezpieczenia. Zestawienia wypłat wg hierarchi działów jeŝeli opcja zostanie zaznaczona, zestawienia wypłat w programie generowane będą wg hierarchii działów Umowa cywilnoprawna data wypłaty wg listy jeŝeli opcja zostanie zaznaczona, data wypłaty będzie podpowiadana w oparciu o dane zaczerpnięte z listy wypłat. Jeśli opcja pozostanie odznaczona, data wypłaty nie pojawi się. 72 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

73 Numeracja umów dla dokumentu zaznaczenie tego pola wyboru pozwala na numerację umów/wypłat dla dokumentu Umowy zlecenia zapisanego w kartotece pracownika Zestawienie czasu pracy do wskazanego dnia zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wypełnienie zestawienia czasu pracy tylko do wskazanego dnia Modyfikowalne zestawienie czasu pracy zaznaczenie tego pola wyboru umoŝliwia dostosowanie zestawienia czasu pracy wg własnych potrzeb (np. wyszczególnienie własnych kategorii: godzin pracy, nieobecności wymaga kontaktu z serwisem) Strukturalne zestawienie składek ZUS jeŝeli opcja zostanie zaznaczona moŝliwe będzie tworzenie zestawień składek ZUS wg działów lub kategorii wypłat Listy wypłat bez ograniczenia do roku jeŝeli opcja zostanie zaznaczona będą pokazywane listy wypłat danej kategorii, nieograniczone rokiem bieŝącym, ustawionym w Środowisku pracy Dane dotyczące wynagrodzeń Zakładka ta ma charakter opcjonalny pojawia się tylko wtedy gdy w oknie, w którym definiujemy składniki wynagrodzeń w polu Dotyczy wskaŝemy firmę. Na zakładce tej wprowadzamy wartości deklarowanych składników wynagrodzeń właściwych dla całej firmy. MoŜe to być np. wielkość marŝy wypracowanej przez firmę, pula przeznaczona na premie dla całej firmy itp. Ewidencja wynagrodzeń 73

74 Najistotniejsze informacje potrzebna do skonfigurowania systemu płacowego firmy zgromadzone są na zakładce Ustawienia. Ustawienia specjalne 1, 2, 3 Dostęp do tych zakładek posiadają tylko uŝytkownicy z nadanym uprawnieniem Serwis programu. Opcje zgromadzone na tych zakładkach mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania programu. W związku z powyŝszym, uprawnienie Serwis programu naleŝy powierzać tylko doświadczonym i odpowiedzialnym uŝytkownikom. Jakakolwiek ingerencja w ustawienia domyślne widoczne na tych zakładkach powinna być uprzednio skonsultowana z serwisem programu! Struktura firmy - lista działów Program wymaga zdefiniowania struktury firmy. W mniejszej firmie moŝemy poprzestać na zadeklarowaniu jednego działu. Lista działów z reguły odzwierciedla rzeczywistą strukturę organizacyjną firmy. MoŜe jednak uwzględniać zupełnie inny podział dotyczący np. charakteru pracy. Pamiętajmy jednak, Ŝe listy wynagrodzeń tworzone są (i drukowane) dla poszczególnych działów. Uwaga: Listy płac są tworzone dla poszczególnych działów. Mamy jednak moŝliwość wydrukowania zbiorczego zestawienia listy płac dla wybranych działów a w szczególności dla całej firmy. 74 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

75 Definiowanie struktury firmy oznacza utworzenie listy działów: W lewej części okna znajduje się lista działów zdefiniowanych w obrębie firmy. W ramach niektórych działów moŝemy wyodrębnić działy niŝszego rzędu, tworząc w ten sposób przejrzystą strukturę organizacyjną firmy. Ilość tworzonych w ten sposób pięter jest zaleŝna tylko od uŝytkownika. W prawej części okna widoczna jest lista pracowników naleŝących do danego działu. Ta druga lista ma charakter wyłącznie informacyjny, nie moŝemy jej tu modyfikować. Przypisanie do działu następuje w chwili zarejestrowania dokumentu, który jest oznaczony jako umowa o pracę. Jeśli do działu przypisany jest choć jeden pracownik takiego działu nie moŝemy skasować. Listę tworzymy identycznie, jak wszystkie inne listy w programie. Wśród informacji, jakie wprowadzamy dla kaŝdego działu, warto zwrócić uwagę na dodatkowe parametry charakteryzujące dział. Czas pracy Przycisk Czas pracy umoŝliwia zdefiniowanie kalendarza pracy charakterystycznego dla działu, jeśli róŝni się on od kalendarza właściwego dla całej firmy (zob. teŝ str. 77). Dane dotyczące wynagrodzeń Na szczególną uwagę zasługuje przypadek, gdy w Danych firmy ustaliliśmy, Ŝe sposób obliczania wynagrodzenia jest właściwy dla działu, a ponadto wybrany dla działu profil wynagrodzenia zawiera składniki charakterystyczne dla działu. Wówczas w danych działu pojawia się dodatkowa zakładka Dane dotyczące wynagrodzeń. Zawiera ona wszystkie parametry (zarówno stałe, jak i zmienne) charakterystyczne dla działu. Czas pracy Długość dnia i tygodnia roboczego, a zwłaszcza rozkład dni wolnych od pracy zaleŝy w duŝym stopniu od specyfiki firmy. Dlatego w programie umieszczono kalendarz, w którym zaznaczamy wszystkie dni wolne i święta. Ewidencja wynagrodzeń 75

76 W najprostszym przypadku definiujemy wspólny kalendarz pracy dla całej firmy. W razie potrzeby moŝemy zmodyfikować go na poziomie działu (Firma - Struktura firmy - Modyfikacja danych działu). Wówczas obowiązuje on dla wszystkich pracowników przypisanych do działu. Jeśli okaŝe się to niewystarczające (czas pracy danego pracownika odbiega od kalendarza zdefiniowanego dla działu) wówczas moŝemy zdefiniować indywidualny kalendarz dla pracownika (dane pracownika, zakładka Dane osobowe II). Aby zdefiniować dzień wolny, wystarczy kliknąć datę prawym przyciskiem myszy i z podręcznego menu wybrać kategorię (dzień roboczy, dzień wolny od pracy lub święto). Dni robocze, wolne oraz niedziele i święta oznaczone są róŝnymi kolorami. Klikając odpowiednią zakładkę moŝemy wybrać inny miesiąc, natomiast za pomocą strzałek zmieniamy rok wyświetlany w kalendarzu. W ogólnym przypadku program odczytuje z kalendarza ilość dni wolnych i roboczych w danym miesiącu. Inne informacje odczytywane z kalendarza będą pomocne w przypadku współpracy z systemem RCP (rejestracji czasu pracy). Istnieje moŝliwość zdefiniowania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy firmy (domyślnego czasu pracy) a następnie przypisania tego kalendarza wskazanym działom lub pracownikom (zamiast definiowania indywidualnych kalendarzy). W przypadku przypisania zdefiniowanego kalendarza pracy poszczególnym pracownikom musimy wskazać na Liście pracowników konkretną osobę, a następnie po wybraniu przycisku "Uaktualnij dane wskazanych pracowników", skorzystać z opcji: Wybrane dane pracowników i przejść do zakładki Czas pracy. Bardzo podobnie postępujemy gdy chcemy zdefiniować kalendarz dla jakiegoś działu firmy, tyle, Ŝe dokonujemy tego w oknie Modyfikacji danych działu otwieranym z poziomu Struktury firmy. 76 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

77 Hierarchia kalendarzy Przy obliczaniu składników wynagrodzenia, które są pomniejszane w przypadku nieobecności, program sprawdza, które dni pracownik był obowiązany przepracować w danym miesiącu. W tym celu odwołuje się do indywidualnego kalendarza zdefiniowanego dla pracownika. Jeśli taki kalendarz nie został określony, bierze pod uwagę kalendarz właściwy dla działu. Wreszcie, jeśli i ten kalendarz nie został zdefiniowany obowiązuje uniwersalny kalendarz obowiązujący dla całej firmy. Stanowiska Lista stanowisk jest szczególnie istotna, jeśli wypełniając dane firmy (str. 65) zadecydowaliśmy, Ŝe sposób wynagrodzenia jest właściwy dla stanowiska. Definiujemy wówczas listę stanowisk w naszej firmie. Do kaŝdego stanowiska przyporządkowujemy grupę zaszeregowania (a więc przedział, w którym powinna mieścić się wartość wynagrodzenia) oraz profil wynagrodzenia (czyli szczegółowy sposób jego obliczania). W ten sposób po przyporządkowaniu pracownikowi stanowiska, automatycznie przyporządkujemy mu profil wynagrodzenia. Składniki wynagrodzeń Dla kaŝdej firmy definiujemy listę moŝliwych składników wynagrodzeń. Są to elementy, z których budujemy następnie profile wynagrodzeń (str. 95). Mogą to być np. pensja zasadnicza, premia uzaleŝniona od wyników finansowych działu, dodatek za pracę w szkodliwych warunkach itp. Te elementy nazywamy w programie bezpośrednimi składnikami wynagrodzenia. Niektóre ze składników mogą być wyliczane automatycznie przez program. Wówczas na liście składników umieszczamy takŝe wszystkie elementy uŝywane do obliczania wynagrodzenia, np. stawka za godzinę pracy, współczynniki podziału pewnej puli, ilość Ewidencja wynagrodzeń 77

78 przepracowanych lat itp. Nie są to bezpośrednie składniki wynagrodzenia (nie stanowią części wypłacanej pracownikowi kwoty), natomiast są niezbędne do obliczenia wartości poszczególnych składników bezpośrednich. Na liście składników naleŝy umieścić zarówno bezpośrednie składniki wynagrodzenia, jak i składniki uŝywane tylko do obliczeń. Przykład. Sprzedawca otrzymuje pensję podstawową oraz premię uzaleŝnioną od marŝy wypracowanej przez dział. Pula przeznaczona na premie jest dzielona według określonych współczynników, właściwych dla kaŝdego ze sprzedawców. Całkowite wynagrodzenie składa się zatem z dwóch składników: Pensja podstawowa Premia przy czym składnik Premia jest wyliczany według formuły: Premia = Współczynnik * Pula Wówczas na liście znajdą się następujące składniki wynagrodzeń : Pensja Podstawowa Premia Współczynnik Pula (wartość stała - dotyczy pracownika) (wartość wyliczana - dotyczy pracownika) (wartość stała - dotyczy pracownika) (wartość zmienna - dotyczy działu) Pierwsze dwa elementy są bezpośrednimi składnikami wynagrodzenia, pozostałe dwa słuŝą tylko do wyliczenia wartości składnika Premia. Wartość Puli, poniewaŝ jest ona właściwa dla działu, wprowadzamy wraz z innymi danymi działu. (Opcja Firma - Struktura firmy Po wskazaniu działu korzystamy z przycisku Modyfikuj. Na ekranie pojawia się okienko, w którym jeśli zdefiniowaliśmy wcześniej choć jeden składnik wynagrodzenia właściwy dla działu widoczna jest zakładka Dane dotyczące wynagrodzeń. Zawiera ona pola, w których deklarujemy składniki właściwe dla działu.) 78 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

79 Definiowanie składników Na liście oprócz bezpośrednich składników wynagrodzenia (np. pensja podstawowa, premia od wypracowanej marŝy, dodatek za nadgodziny itp.) umieszczamy wszystkie parametry słuŝące do obliczenia rzeczywistych składników (np. ilość nadgodzin, wielkość marŝy, udział pracownika w marŝy, stawka za godzinę nadliczbową itp.). Te parametry nazywane są pośrednimi składnikami wynagrodzeń. Dla kaŝdego składnika definiujemy następujące wielkości: Kod - czytelny skrót nazwy składnika, uŝywany m. in. w formule opisującej sposób obliczania wynagrodzenia. Kod moŝe składać się wyłącznie z liter i cyfr, poza tym jedynym dopuszczalnym znakiem jest znak podkreślenia ( _ ). Niedopuszczalne jest uŝycie innych znaków przestankowych (np. kropki, przecinka, znaku / itd. oraz polskich liter, tj. ą, ę, ć itd. Nazwa - dokładny opis składnika umoŝliwiający jego pełną identyfikację. Formuła - czyli sposób w jaki obliczana jest wartość składnika przy wyliczaniu konkretnego wynagrodzenia. Formułę najwygodniej zdefiniować przy pomocy wbudowanego edytora (str. 81). Uruchamiamy go przez kliknięcie przycisku obok pola lub przez podwójne kliknięcie w obrębie pola. Zmienność - składnik moŝe być stały (jak np. wartość pensji podstawowej, stawka za godzinę lub współczynnik podziału puli przeznaczonej na premie) lub zmienny (np. wielkość tej puli, ilość przepracowanych nadgodzin itp.). Za? mies. To okienko pojawia się tylko w przypadku, gdy pracujemy ze zmiennym składnikiem wynagrodzenia i podajemy w nim czas za jaki obliczany jest składnik. Dotyczy... - Wartość składnika moŝe być właściwa bezpośrednio dla konkretnego pracownika (jak ilość przepracowanych godzin, współczynnik podziału puli); dla działu (np. marŝa wypracowana przez dział) lub dla firmy (np. wynik finansowy firmy w danym miesiącu). Uwaga: Zdefiniowanie składnika właściwego dla firmy, działu lub pracownika spowoduje utworzenie dodatkowej zakładki (odpowiednio w danych firmy, działu lub pracownika), na której będą przechowywane informacje o danym składniku, w szczególności moŝemy tam podać aktualną wartość składnika. Wartość domyślna - podpowiadana przy wyliczaniu wynagrodzenia. Ewidencja wynagrodzeń 79

80 Wartość minimalna i maksymalna - ustalony zakres zmienności danego składnika, w przypadku jego przekroczenia program ostrzega nas specjalnym komunikatem. Dokładność - ilość prezentowanych w programie i na wydrukach miejsc po przecinku. Po kliknięciu na drugiej zakładce deklarujemy szczegółowe parametry dotyczące danego składnika: czy jest bezpośrednim składnikiem wynagrodzenia - czyli "składnikiem" w sensie dosłownym: stanowiącym część wynagrodzenia i wyraŝonym w złotówkach (np. pensja zasadnicza, dodatek staŝowy, premia za wypracowaną marŝę itp.). Jeśli nie zaznaczymy tego pola, wówczas "składnik" nie będzie dodawany do sumarycznego wynagrodzenia, ale tylko uŝywany podczas obliczeń (bezpośrednimi składnikami nie są np.: stawka za godzinę nadliczbową, ilość przepracowanych godzin w miesiącu, współczynnik podziału puli przeznaczonej na premie, staŝ pracy itp.). JeŜeli zaznaczymy pole, określamy kolejne opcje: czy jest opodatkowany - składnik opodatkowany zwiększa podstawę obliczania podatku dochodowego, nieopodatkowany ma charakter dodatku lub potrącenia (np. rata poŝyczki); czy jest podstawą naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne - zaznaczamy, jeśli składnik ma być brany pod uwagę przy wyznaczaniu podstawy naliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne. czy jest podstawą naliczania składek na ubezpieczenie społeczne czy jest podstawą naliczania zasiłku chorobowego 80 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

81 czy jest zmniejszany proporcjonalnie do czasu pracy - zaznaczamy, jeśli składnik ma być automatycznie zmniejszany w przypadku nieobecności (zwolnienie lekarskie, urlop); nie zaznaczamy pola dla składników, które z definicji są uzaleŝnione od czasu pracy, np. dodatek za godziny nadliczbowe. czy jest wypłacany za czas pobierania zasiłku chorobowego czy jest uzupełniany do "pełnej wysokości" - jeŝeli składnik nieredukowany jest podstawą obliczania zasiłku chorobowego to moŝe być uzupełniany do pełnej wysokości czy jest podstawą naliczania wynagrodzenia za czas urlopu - zaznaczamy, jeśli składnik wchodzi w skład podstawy naliczania wynagrodzenia za czas urlopu; Klasyfikacja wg ZUS - dla "bezpośrednich" opodatkowanych składników wybieramy kod dochodu wg klasyfikacji ZUS - z tej informacji program korzysta przy wypełnianiu deklaracji ZUS. Uwagi Definiowanie formuły Do wprowadzania formuł najwygodniej posłuŝyć się edytorem. Uruchamiamy go przez kliknięcie przycisku obok pola przeznaczonego na formułę (w oknie zawierającym szczegóły składnika wynagrodzenia) lub przez podwójne kliknięcie w obrębie tego pola. Ewidencja wynagrodzeń 81

82 Formuła moŝe być zbudowana ze składników, których wartość jest deklarowana, stałych (liczb) oraz innych składników, które zostały wcześniej zdefiniowane. Przy definiowaniu formuły moŝemy uŝywać operatorów działań arytmetycznych (+ - * /) oraz nawiasów. Pole WyraŜenie u dołu ekranu słuŝy do budowania formuły. Pojawiają się w nim dodawane kolejno elementy. Po lewej stronie okna umieszczono przyciski z cyframi, słuŝące do wprowadzania stałych (liczb). W centralnej części okna prezentowana jest lista obejmująca kolejno: wszystkie zdefiniowane przez nas składniki (zarówno bezpośrednie składniki wynagrodzenia, jak i składniki słuŝące do obliczeń) dostępne w programie zmienne oznaczające wielkości z bazy ich nazwy rozpoczynają się od wbudowane funkcje, np. Suma(), Brutto() w nawiasie umieszczamy argumenty funkcji. Z powyŝszych składników, zmiennych oraz funkcji moŝemy budować wyraŝenie (formułę): wskazujemy wybrany element myszą i klikamy przycisk UŜyj składnika. Składnik zostanie umieszczony w budowanym wyraŝeniu. Po prawej stronie umieszczono natomiast przyciski ze znakami działań arytmetycznych (znak dodawania, odejmowania, mnoŝenia, dzielenia oraz nawiasy). Jeśli pomylimy się, moŝemy: cofnąć ostatnio wprowadzoną operację w tym celu naleŝy kliknąć przycisk Anuluj ostatnią operację. 82 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

83 rozpocząć budowanie wyraŝenia od nowa. Klikamy wówczas przycisk Zacznij od początku, aby skasować zawartość pola WyraŜenie. Aby zakończyć pracę edytora formuł, wybieramy jeden z przycisków Zastosuj Zatwierdzenie wprowadzonych zmian i zapisanie formuły. Zamknij Rezygnacja z wprowadzonych zmian i powrót do poprzedniego okna. Czasami zachodzi potrzeba wyliczenia potrąceń lub dodatków od elementów wypłaty. W takim przypadku, zapisując formułę, naleŝy odwołać się do tych elementów w następujący sposób: wng.nazwa_pola () gdzie "nazwa pola" to nazwa elementu wypłaty uŝywana w bazie danych, np.: brutto_u - suma składników bezpośrednich wyn_prc - wynagrodzenie za czas przepracowany wyn_url - wynagrodzenie za czas urlopu wyn_mies - wynagrodzenie za czas pracy + za czas urlopu skl_zus - składka na ubezpieczenie społeczne wyn_chor - wynagrodzenie za czas choroby brutto dochod netto - podstawa opodatkowania - dochód do opodatkowania - brutto - składki ubezpieczeniowe - zaliczka na podatek Dostępne są teŝ inne wartości np. stawka podatku, składka na ubezpieczenie zdrowotne. Zmienne Zmienne obliczane automatycznie przez program na podstawie danych pracownika, firmy i ilość dni zwolnienia lekarskiego @DniRobD ilość dni roboczych w miesiącu (wartość moŝe być róŝna dla róŝnych firm i działów firmy ze względu na określanie dodatkowych dni wolnych od ilość dni wynikających z obowiązku pracy zmienne określają rodzaj przepracowanych godzin; uŝywane tylko jako argument @UrlopB zmienne określają rodzaj nieobecności; uŝywane tylko jako argument funkcji DniNieob Ewidencja wynagrodzeń 83

84 Funkcje Przy tworzeniu formuł moŝemy posługiwać się funkcjami dostępnymi w programie. Są one widoczne na liście Zdefiniowane składniki, funkcje, kody. 1. Funkcje tworzone na podstawie składników Oprócz funkcji dostępnych bezpośrednio w programie moŝemy posługiwać się funkcjami tworzonymi na podstawie zdefiniowanych składników wynagrodzenia. Mianowicie kod kaŝdego składnika moŝe być uŝyty jako funkcja jednego argumentu, wg następującej składni: KodSkładnika( WskMiesiąca ) gdzie WskMiesiąca przyjmuje wartości 0, -1, -2,... i oznacza odpowiednio miesiąc bieŝący, poprzedni, itd. A zatem: Premia(0) aktualna wartość składnika Premia Premia(-1) wartość składnika Premia w poprzednim miesiącu Premia(-1) + Premia(-2) wartość składnika Premia za poprzednie dwa miesiące Oczywiście wartość tak określonej funkcji przy WskMiesiąca = 0 jest równa aktualnej wartości danego składnika wynagrodzenia: Premia(0) = Premia Kod składnika moŝe być takŝe uŝyty jako funkcja dwóch argumentów, przy czym drugim argumentem moŝe być tylko liczba 1: KodSkładnika( WskMiesiąca, 1 ) Tak zdefiniowana oblicza wartość danego składnika po redukcji proporcjonalnej do przepracowanego czasu. Premia(-1, 1) wartość składnika Premia w faktycznie wypłacona w poprzednim miesiącu (zredukowana proporcjonalnie do czasu pracy). Oczywiście jeśli w poprzednim miesiącu pracownik nie zaliczył Ŝadnej nieobecności, wówczas: Premia(-1, 1) = Premia(-1) Uwaga: Z dodatkowego parametru 1 moŝemy korzystać tylko wówczas, gdy w danych firmy zaznaczono opcję Redukcja pojedynczych składników proporcjonalnych do czasu pracy (str. 67). 84 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

85 2. Funkcja Mies() Jest to funkcja pomocnicza, oblicza numer miesiąca w roku: Mies(WskMiesiąca) Mies(0) numer miesiąca bieŝącego Mies(-1) numer miesiąca poprzedniego itd. Np. przy obliczeniach prowadzonych dla maja: Mies(0) = 5, Mies(-1) = 4 Parametr WskMiesiąca musi być liczbą całkowitą ujemną lub zerem. Dla argumentów dodatnich funkcja nie jest określona. 3. Funkcja Data() Oblicza datę w formacie potrzebnym do dalszych obliczeń: Data( Dzień, WskMiesiąca ) gdzie WskMiesiąca przyjmuje wartości 0, -1, -2,... i oznacza odpowiednio miesiąc bieŝący, poprzedni, itd. A zatem np.: Data(10, 0) Data(15, -1) 10 bieŝącego miesiąca 15 poprzedniego miesiąca Funkcji Data moŝemy uŝyć, gdy chcemy odwołać się do daty określonej w nieco inny sposób, np.:1 stycznia bieŝącego roku lub 31 grudnia ubiegłego roku. Przykład Aby uzyskać datę 31 grudnia ubiegłego roku, musimy cofnąć się o kilka miesięcy wstecz: jeśli mamy styczeń wówczas cofamy się o jeden miesiąc: Data(31, -1) jeśli mamy luty cofamy się o dwa miesiące: Data(31, -2) jeśli mamy marzec cofamy się o trzy miesiące: Data(31, -3) itd. Zatem zawsze cofamy się o ilość miesięcy zgodną z numerem bieŝącego miesiąca. A numer bieŝącego miesiąca to wartość funkcji Mies(0). Wynika stąd, Ŝe datę 31 grudnia ubiegłego roku otrzymamy zawsze stosując zapis: Data( 31, - Mies(0) ) 31 grudnia ubiegłego roku Np. w lipcu: Mies(0) = 7, więc Data( 31, - Mies(0) ) = Data(31,- 7) w grudniu Mies(0) = 12, więc Data( 31, - Mies(0) ) = Data(31,- 12) co w obu przypadkach daje 31 grudnia ubiegłego roku. Stosując analogiczne rozumowanie otrzymujemy: Ewidencja wynagrodzeń 85

86 Data( 1, -( Mies(0) -1 ) ) Data( 22, -( Mies(0) + 5 ) ) 1 stycznia bieŝącego roku 22 lipca ubiegłego roku 4. Funkcja Pierwszy() Oblicza pierwszy dzień miesiąca, w formacie uŝywanym do dalszych obliczeń. Pierwszy( WskMiesiąca ) Przykłady: Pierwszy(0) pierwszy dzień bieŝącego miesiąca Pierwszy(-1) pierwszy dzień ubiegłego miesiąca Pierwszy( -Mies(0)+1 ) pierwszy dzień (1 stycznia) bieŝącego roku 5. Funkcja Ostatni() Oblicza ostatni dzień miesiąca, w formacie niezbędnym do dalszych obliczeń. Ostatni( WskMiesiąca ) Przykłady: Ostatni(0) Ostatni(-1) Ostatni( -Mies(0) ) ostatni dzień bieŝącego miesiąca ostatni dzień ubiegłego miesiąca ostatni dzień ubiegłego roku 6. Funkcja GodzPracy() Funkcja GodzPracy określa ilość godzin roboczych danego typu, zarejestrowaną w indywidualnym kalendarzu pracy danego pracownika. MoŜemy jej uŝywać podając jeden argument typ godzin pracy: GodzPracy( Typ ) Wartością funkcji jest wówczas ilość godzin danego typu przepracowanych przez daną osobę w bieŝącym miesiącu. A zatem w zaleŝności od dodatkowego parametru wartością funkcji jest: ) ilość zwykłych godzin przepracowanych w bieŝącym miesiącu przez daną osobę ) ilość godzin nadliczbowych (z wyłączeniem godzin nocnych) ) ilość godzin przepracowanych w dni świąteczne ) ilość godzin przepracowanych w tzw. dodatkowe dni wolne od pracy (zazwyczaj są to soboty) 86 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

87 ) ilość godzin przepracowanych w porze nocnej (uwaga: godziny nocne są definiowane oddzielnie dla firmy) ) ilość godzin zakwalifikowanych jako dyŝury W ogólnym przypadku funkcja GodzPracy jest funkcją trzech argumentów: GodzPracy( Typ, Od, Do) gdzie Od oraz Do oznaczają odpowiednio datę początkową i końcową przedziału, w którym dokonujemy sumowania godzin pracy. Domyślnie (jeśli nie podamy parametrów Od oraz Do) przyjmowany jest odpowiednio pierwszy i ostatni dzień bieŝącego miesiąca. Przykład 1. ZauwaŜmy, Ŝe np.: Pierwszy(0), Ostatni(0) ) oznacza ilość zwykłych godzin pracy w bieŝącym miesiącu. Zapis ten jest równowaŝny: ) Przykład 2. Data(1, 0), Data(10, 0) ) ilość godzin nadliczbowych w okresie od 1. do 10. bieŝącego miesiąca (włącznie). Przykład 3. Data(10, -1), Data(9, 0) ) ilość godzin nadliczbowych w okresie od 10. ubiegłego miesiąca do 9. bieŝącego miesiąca. 7. Funkcja DniNieob() Oblicza ilość dni nieobecności danego rodzaju w ciągu miesiąca. DniNieob( Typ, WskMiesiąca, Dni ) gdzie: Typ oznacza rodzaj nieobecności; parametr moŝe przyjmować zwolnienie lekarskie Ewidencja wynagrodzeń 87

88 @UrlopW urlop urlop urlop bezpłatny WskMiesiąca jak dla innych funkcji oznacza miesiąc: 0 miesiąc bieŝący -1 miesiąc poprzedni itd. Dni oznacza rodzaj dni, dla których obliczamy nieobecności; parametr moŝe przyjmować dwie wartości: 0 wszystkie dni 1 tylko dni robocze Parametr Dni moŝemy pominąć, wówczas domyślnie przyjmowana jest wartość 1, tzn. funkcja oblicza dni nieobecności biorąc pod uwagę tylko dni robocze. Przykłady: 0) oznacza ilość dni urlopu wykorzystanego w bieŝącym miesiącu -1, 0) oznacza ilość dni udzielonego zwolnienia lekarskiego w poprzednim miesiącu, z uwzględnieniem dni wolnych, (tj. wraz z sobotami, niedzielami itd.) -1, 1) ilość dni udzielonego zwolnienia lekarskiego w poprzednim miesiącu, przypadającego na dni robocze (tj. po odjęciu sobót, niedziel itd.). Zamiast tego moŝemy uŝyć: -1) 8. Funkcja SumaNieob() Oblicza sumaryczną ilość dni nieobecności wszystkich rodzajów w ciągu miesiąca. gdzie: SumaNieob( WskMiesiąca, Dni ) WskMiesiąca oznacza wskaźnik miesiąca, np. 0 miesiąc bieŝący -1 miesiąc poprzedni itd. Dni oznacza rodzaj dni, dla których obliczamy nieobecności; parametr moŝe przyjmować dwie wartości: 0 wszystkie dni 1 tylko dni robocze 88 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

89 Parametr ten moŝemy pominąć, wówczas domyślnie przyjmowana jest wartość 1, funkcja oblicza zatem dni nieobecności w dni robocze. Przykłady: SumaNieob( 0 ) oznacza ilość dni nieobecności w bieŝącym miesiącu SumaNieob( -1, 0 ) ilość dni nieobecności w poprzednim miesiącu, z uwzględnieniem dni wolnych, (tj. wraz z sobotami, niedzielami itd.) SumaNieob( -1, 1 ) ilość dni nieobecności w poprzednim miesiącu, przypadającego na dni robocze (tj. po odjęciu sobót, niedziel itd.). 9. Funkcja Prog() Funkcja Prog słuŝy do porównania pewnego parametru z zadanymi wartościami progowymi. Funkcja przyjmuje wartości w zaleŝności od przedziału, w którym znalazła się wartość parametru. Prog ( Parametr, Prog1, Wartosc1, Prog2, Wartosc2, Prog3, Wartosc3,... ) Dla Parametr < Prog1 funkcja nie jest określona (sygnalizowany jest błąd) Dla Prog1 < Parametr Prog2 funkcja przyjmuje wartość Wartosc1 Dla Prog2 < Parametr Prog3 funkcja przyjmuje wartość Wartosc2 itd. Przykład Funkcja moŝe być uŝywana przy naliczaniu dodatku staŝowego. Niech jego wartość wynosi 200 zł po pięciu latach pracy i 400 zł po dziesięciu. DodStazowy = Prog ( StazPracy, 0, 0, 5, 200, 10, 400 ) gdzie StazPracy oznacza ilość przepracowanych lat. 10. Funkcja SumaProg () Funkcja SumaProg słuŝy do specyficznego sumowania składników. Podobnie, jak w przypadku funkcji Prog, wartość zmiennej Parametr porównywana jest z wartościami progowymi, przy czym wartości są odpowiednio sumowane. SumaProg ( Parametr, Prog1, Wartosc1, Prog2, Wartosc2, Prog3, Wartosc3,...) Sposób obliczania wartości tej funkcji wyjaśnimy na przykładach. Przykład 1. ZałóŜmy, Ŝe jednym ze składników wynagrodzenia pracownika jest prowizja od ilości podpisanych umów. Prowizja ta jest progresywna, tj. za pierwsze trzy umowy płacimy po Ewidencja wynagrodzeń 89

90 100 zł, za następne do sześciu po 120 zł, a za siódmą i kaŝdą następną po 150 zł. Sumaryczną prowizję od podpisanych umów najprościej obliczyć przy pomocy funkcji SumaProg: Prowizja = SumaProg ( Ilosc_Umow, 0, 100, 4, 120, 7, 150 ) Ilość par (Próg, Wartość) moŝe być dowolna. Mogą to być zarówno stałe (tj. liczby), jak i zmienne zdefiniowane uprzednio w programie. Przykład 2. Niech składnik StawkaGodz oznacza wartość stawki za zwykłą godzinę pracy. Za pierwsze dwie godziny nadliczbowe w danym dniu płacimy dwukrotną stawkę godzinową, a za następne trzykrotną stawkę godzinową. Ilość godzin nadliczbowych w danym dniu wyliczamy za pomocą funkcji GodzPracy: GodzPracy Od, Do) gdzie za zmienne Od oraz Do podstawimy tę samą datę. Np. aby obliczyć ilość nadgodzin w pierwszym dniu bieŝącego miesiąca uŝyjemy: GodzPracy Pierwszy(0), Pierwszy(0) ) A zatem wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w tym dniu obliczymy wg wzoru: SumaProg ( GodzPracy Pierwszy(0), Pierwszy(0)), 0, 2*StawkaGodz, 2, 3*StawkaGodz ) Uwaga: Funkcja nie jest określona, jeśli wartość badanego parametru jest mniejsza od pierwszego progu: Parametr < Prog1 11. Funkcja Suma() Funkcja Suma słuŝy do sumowania wartości innej funkcji w zadanym zakresie: Suma ( i = p, i<=k, F(i,...) ) Argumentami funkcji Suma są: parametry p oraz k, których wartości muszą być liczbami całkowitymi, określają one zakres zmienności funkcji. funkcja zaleŝna od parametru i 90 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

91 Przykład 1. ZałóŜmy, Ŝe jednym ze składników wynagrodzenia jest prowizja. Chcemy dowiedzieć się, jaką kwotę prowizji (składnik wynagrodzenia o kodzie Prowizja) wypłacono w ciągu poprzednich trzech miesięcy. Zgodnie z przyjętą konwencją zapis Prowizja(i) oznacza wartość składnika Prowizja wypłacona w i-tym miesiącu. Obliczamy zatem: Suma ( i = -3, i<= -1, Prowizja(i) ) Program obliczy wartość funkcji jako sumę: Suma(i = -3, i<= -1, Prowizja(i)) = Prowizja(-3) + Prowizja(-2) + Prowizja(-1) Analogicznie obliczamy wartość prowizji wypłaconej w ciągu ostatnich czterech miesięcy (tj. bieŝącego i trzech poprzedzających): Przykład 2. Suma ( i = -3, i<= 0, Prowizja(i) ) Pracownik spłaca nieoprocentowaną poŝyczkę udzieloną przez zakład pracy. Zdefiniowano składnik Rata potrącany od miesięcznego wynagrodzenia. Chcemy obliczyć, jaka kwota poŝyczki została spłacona od początku roku (wliczając bieŝący miesiąc). Sumujemy zatem wartość funkcji Rata(i) dla i oznaczającego kolejne miesiące bieŝącego roku. Pierwszy składnik sumy to rata przypadająca na bieŝący miesiąc, czyli Rata(0) Suma składa się z tylu składników, ile miesięcy upłynęło od początku miesiąca (wraz z bieŝącym). Ostatnim składnikiem będzie zatem Rata( -Mies(0) ). Jeśli np. obliczenia prowadzimy dla maja, to składnikiem tym będzie Rata(-5). Całą sumę moŝemy zatem zapisać jako: Przykład 3. Suma ( i = -Mies(0), i<= 0, Rata(i) ) Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe w danym dniu obliczyliśmy przy pomocy funkcji progowej SumaProg (zob. Przykład 2 dla funkcji SumaProg). Otrzymaliśmy: (*) SumaProg ( GodzPracy i, i ), 0, 2*StawkaGodz, 2, 3*StawkaGodz ) Chcąc obliczyć wynagrodzenie naleŝne za nadgodziny w całym miesiącu, musimy zsumować wartości powyŝszego składnika dla podstawiając za i kolejne daty z danego miesiąca. Przedział sumowania wyznaczają daty: Pierwszy(0) oraz Ostatni(0) NaleŜy zatem zsumować wartości funkcji (*) dla powyŝszego zakresu. Otrzymujemy: Ewidencja wynagrodzeń 91

92 WynagrZaNadgodz = = Suma ( i= Pierwszy(0), i<= Ostatni(0), SumaProg ( GodzPracy i, i), 0, 2*StawkaGodz, 2, 3*StawkaGodz ) ) 12. Funkcja Brutto() Funkcja Brutto słuŝy do obliczenia wartości wynagrodzenia brutto na podstawie jego wartości netto: Wynagr_godz_brutto = Brutto(Wynagr_godz_netto) gdzie składnik Wynagr_godz_netto oznacza całkowite wynagrodzenie miesięczne netto obliczone wg danego profilu. Uwaga: Funkcji Brutto() moŝna uŝywać jedynie dla składnika oznaczającego całkowite wynagrodzenie. Szczegóły dotyczące obliczania wynagrodzenia brutto na podstawie kwoty netto str Funkcja EkwZaUrlop() Funkcja oblicza ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługujący zwalnianemu pracownikowi. Funkcja jest uŝywana bez parametrów: EkwZaUrlop() Ekwiwalent za urlop moŝe być obliczony tylko wtedy, gdy w Danych pracownika wpisano datę zwolnienia. Wyliczana jest wówczas wartość ekwiwalentu przysługującego w chwili zwolnienia. 14. Zaokr() Funkcja zaokrągla wartość składnika wyliczonego za pomocą formuły do podanej (n) ilości miejsc po przecinku (n moŝe przyjmować wartości: 0, 1, 2...) Zaokr(formuła,n) 15. WCalk() JeŜeli wartość składnika wyliczonego za pomocą formuły stanowiącej argument funkcji nie jest liczbą całkowitą, uŝycie tej funkcji powoduje pominięcie części ułamkowej tej liczby w dalszych obliczeniach. 92 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

93 WCałk(formuła składnika) 16. Max(), Min() Funkcje zwracające wartości maksymalne i minimalne, mające swoje odpowiedniki w matematyce. Korzysta z dwóch argumentów. MoŜna ją np. zastosować do wyliczania wynagrodzeń pracowników przebywających w danym miesiącu na zwolnieniach lekarskich: Min(30, 0)) 17. Odprawa() Funkcja wyliczająca odprawę dla zwalnianego pracownika. Nie wymaga Ŝadnych argumentów, uŝywana analogicznie jak funkcja EkwZaUrlop(). Odprawa() 18. PoczPracy() Funkcja pozwalająca wyliczyć pełną godzinę (bez minut) początku pracy. MoŜna ją wykorzystywać do zróŝnicowania wynagrodzeń w systemie wielozmianowym zmiany róŝnie płatne). Podawana godzina początku pracy zaokrąglana jest w następujący sposób: Funkcja wymaga uŝycia przynajmniej jednego argumentu daty (w postaci numerycznej). Drugim, opcjonalnym składnikiem jest kod typu godzin (nadliczbowe, dyŝury, święta itp.). Podana niŝej przykładowa funkcja: zwróci godzinę rozpoczęcia pracy w dniu 26 lutego 2003 roku, dla czasu zdefiniowanego w szczegółach czasu pracy jako DYśURY. 19. DniZas() Funkcja działająca na tej samej zasadzie jak DniNieob(), wykorzystywana do obliczania dni przebywania na zasiłkach konkretnego typu w danym okresie rozliczeniowym (miesiącu). Podobnie jak tamta wykorzystuje 3 argumenty: kod świadczenia ZUS wskaźnik miesiąca opcjonalnie: wszystkie dni lub robocze -1,...) Ewidencja wynagrodzeń 93

94 Wyliczanie wynagrodzenia brutto na podstawie kwoty netto Z formalnego punktu widzenia, obliczanie wynagrodzenia rozpoczynamy od wyznaczenia wartości brutto poszczególnych składników. Następnie sumujemy je, otrzymując wartość wynagrodzenia brutto. Na podstawie tej kwoty obliczamy wartość składki ZUS oraz podatku i potrącamy je od wynagrodzenia otrzymując kwotę netto, wypłacaną pracownikowi do ręki. W niektórych sytuacjach stosujemy odwrotny sposób: ustalamy kwotę netto, którą pracownik ma otrzymać, a następnie tak dopasowujemy kwotę brutto, aby po potrąceniu składki ZUS i podatku otrzymać wyjściową kwotę netto. Program umoŝliwia bardzo proste zdefiniowanie wynagrodzenia według tej drugiej metody. W tym celu posługujemy się specjalną funkcją brutto. Jej uŝycie wyjaśnimy na przykładzie. ZałóŜmy, Ŝe umawiamy się z pracownikiem na stawkę godzinową 10 zł (netto) oraz za pracę w soboty i niedziele 20 zł (netto). Aby prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie miesięczne, definiujemy składniki: Stawka_godz_norm (stawka za godzinę w dni powszednie składnik stały, wartość domyślna: 10) Stawka_godz_sob (stawka za godzinę w soboty i niedziele składnik stały, wartość domyślna: 20) Ilosc_godz_norm (ilość godzin przepracowanych w dni powszednie składnik zmienny, wartość deklarowana co miesiąc, dotyczy pracownika) Ilosc_godz_sob (ilość godzin przepracowanych w soboty i niedziele składnik zmienny, wartość deklarowana co miesiąc, dotyczy pracownika) Wynagr_godz_netto (wynagrodzenie netto za dany miesiąc składnik obliczany) Wynagr_godz_brutto (wynagrodzenie brutto za dany miesiąc składnik obliczany) Pierwsze dwa składniki (stawki godzinowe) są stałe. Kolejne dwa (ilość przepracowanych godzin) deklarujemy na koniec miesiąca. Na podstawie tych czterech składników program wylicza dwa pozostałe, według następujących formuł: 94 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

95 Wynagr_godz_netto = = (Stawka_godz_norm * Ilosc_godz_norm) + (Stawka_godz_sob * Ilosc_godz_sob) Wynagr_godz_brutto = = Brutto (Wynagr_godz_netto) Zastosowanie funkcji Brutto spowoduje automatyczne znalezienie takiej kwoty brutto, aby po potrąceniu składki ZUS (jeśli obowiązuje) oraz podatku pracownik otrzymał z góry załoŝoną kwotę netto. Uwaga: Nie moŝna uŝywać funkcji Brutto do obliczania wartości brutto poszczególnych składników wynagrodzenia. Wynika to z faktu, Ŝe przy obliczaniu wartości brutto program uwzględniania ulgę podatkową oraz koszty uzyskania, a takŝe stosuje zaokrąglenia (zob. teŝ Administracja - Stałe). Z tego teŝ powodu funkcja Brutto moŝe być uŝyta tylko dla jednego uprzednio obliczonego (lub zadeklarowanego) składnika. NiemoŜliwe jest np. następujące uŝycie funkcji: Pensja = Brutto (A+B) Zamiast tego musimy zdefiniować: C=A+B Pensja = Brutto (C) Profile wynagrodzeń Profil wynagrodzenia to zbiór składników, z których złoŝone jest wynagrodzenie danego pracownika. Profile budujemy przy pomocy zdefiniowanych uprzednio składników wynagrodzeń (str. 77). Uwaga: Profil oznacza metodę obliczania wynagrodzenia, a ściślej: zbiór przysługujących pracownikowi składników. Dwie osoby, którym przyporządkujemy ten sam profil, mogą zatem otrzymywać róŝne kwoty wynagrodzenia, poniewaŝ poszczególne składniki występujące w formule mogą przybierać róŝne wartości. Ewidencja wynagrodzeń 95

96 Przykład. Sprzedawca otrzymuje pensję podstawową oraz premię uzaleŝnioną od marŝy wypracowanej przez dział. Pula przeznaczona na premie jest dzielona według określonych współczynników, właściwych dla kaŝdego ze sprzedawców. Niech całkowite wynagrodzenie dla profilu Sprzedawca składa się z dwóch składników: Pensja_Podstawowa Premia_Sprzedawcy przy czym premia wyraŝa się formułą: Premia_Sprzedawcy = Wspolczynnik * Pula PoniewaŜ dla róŝnych sprzedawców określiliśmy róŝne wartości stałego składnika Pensja_Podstawowa oraz róŝne wartości Wspolczynnika, otrzymają oni róŝne kwoty, mimo przyporządkowania im tego samego profilu. Kategorie nieobecności W zaleŝności od sposobu obliczania wynagrodzenia za czas nieobecności moŝemy definiować róŝne rodzaje (kategorie) nieobecności. Standardowo na liście znajduje się pięć predefiniowanych kategorii: opieka nad zdrowym dzieckiem urlop wypoczynkowy urlop okolicznościowy urlop bezpłatny zwolnienie lekarskie (dawniej L4, obecnie ZLA) KaŜda z nich posiada swój kod rozpoczynający się od Kod ten uŝyty przy definiowaniu formuły (str. 81) lub w edytorze dokumentów (str. 102) oznacza ilość dni nieobecności danego rodzaju w rozliczanym miesiącu. W zaleŝności od potrzeb, moŝemy zdefiniować inne pozycje. Dopisywanie nowych pozycji i edycja listy (str. 38) odbywa się podobnie, jak dla innych list. 96 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

97 Kategoria nieobecności wpływa na wysokość wypłacanego wynagrodzenia. Szczegółowo wpływ ten jest opisany poprzez definicję odpowiednich składników wynagrodzenia (str. 77). W opcji Firma/Ustawienia c.d., w polu Wzór kodu nieobecności traktowanego w rozliczeniu jako opieka nad zdrowym dzieckiem, naleŝy wpisać *OPIEKA*. Kategorie wypłat Standardowo w programie zdefiniowane są dwie szczególne kategorie wypłat: wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz wypłaty z tytułu umów - zleceń. Dla kaŝdej z nich zdefiniowano szczegóły dotyczące sposobu opodatkowania, naliczania świadczeń ZUS itp. - zgodnie z obowiązującymi przepisami. W zaleŝności od szczegółowych potrzeb moŝemy tworzyć inne kategorie, np. Nagrody jubileuszowe. Zostaną wówczas utworzone osobne listy wypłat, w obrębie których moŝemy (ale nie musimy) zastosować podział zgodny ze zdefiniowanymi działami firmy. Ewidencja wynagrodzeń 97

98 Dane kategorii W programie istnieją dwie predefiniowane kategorie: wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę oraz umowy-zlecenia. KaŜda nowo tworzona przez nas kategoria musi być oparta o konkretny profil wynagrodzenia (str. 95). Przy zakładaniu nowej kategorii ustalamy następujące parametry: Nazwa kategorii Ustalamy tu nazwę nowej kategorii wypłat, np. Ekwiwalent za urlop, Diety, Ryczałt za samochód. Częstotliwość wypłat Lista wypłat z tytułu umowy o pracę jest standardowo listą miesięczną, obejmującą zwykle pracowników jednego działu. Natomiast dla umów-zleceń i innych dodatkowych kategorii moŝemy przyjąć roczne kryterium podziału. Urząd skarbowy Wybieramy urząd skarbowy, do którego odprowadzamy podatek. W przypadku umowy o pracę jest to urząd skarbowy właściwy dla zakładu pracy, natomiast w przypadku zleceń - urząd właściwy dla podatnika (czyli pracownika). Przy sporządzaniu wypłaty program wybierze konkretny urząd skarbowy, na podstawie danych firmy lub danych pracownika. Opodatkowana Zaznaczamy, czy dana kategoria wypłaty jest opodatkowana (tj. czy naleŝy naliczyć podatek dochodowy), czy teŝ nie. Składka na ubezp. społeczne Pole to zaznaczamy, jeśli od danej kategorii wypłaty mamy obowiązek naliczyć składkę ZUS. Składka ta jest naliczana w oparciu o parametry ustalane w opcji Administracja - Stałe. 98 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

99 Po zaznaczeniu tego pola program będzie standardowo naliczał składkę ZUS. W szczególnych przypadkach moŝemy pominąć składkę, ustalając dane wypłaty dla konkretnej osoby (usuwamy wówczas znacznik edytując dane konkretnej wypłaty). Tytuł ubezpieczenia Cztery pierwsze znaki kodu tytułu ubezpieczenia według klasyfikacji ZUS. Składka na ubezp. zdrowotne Pole to zaznaczamy, jeśli od danej kategorii wypłaty mamy obowiązek naliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta jest naliczana w oparciu o dane odczytane ze stałych programu (str. 51). Zaliczać do podstawy zasiłku chorobowego Niektóre kategorie wynagrodzeń sumują się w celu obliczenia podstawy zasiłku chorobowego. Inne (np. umowyzlecenia) nie mają wpływu na wysokość podstawy. Zaznaczenie tego pola spowoduje, Ŝe dana kategoria będzie uwzględniana przy obliczaniu podstawy zasiłku chorobowego. Koszt uzyskania Koszt uzyskania przychodu moŝe być ustalany: kwotowo (kwota wynikająca z aktualnych przepisów, przechowywana jako stała w programie) - w tym przypadku wypełniamy pole Koszt uzyskania po lewej stronie; procentowo: dla umów-zleceń standardowo 20% - wypełniamy wówczas pole Koszt uzyskania jako procent przychodu Kwota wynikająca z powyŝszych ustaleń będzie podpowiadana przy naliczaniu konkretnej wypłaty. Stawka podatku Stawka, według której naliczany jest podatek dochodowy od danej kategorii dochodu. Pole to wypełniamy wówczas, gdy stawka ta jest stała (np. 20% dla umów-zleceń). Uwaga: Dla umowy o pracę pole to nie jest wypełniane, gdyŝ podatek jest naliczany wg skali podatkowej. Mogą istnieć równieŝ inne kategorie, z których dochody sumuje się w ciągu roku, aby na tej podstawie naliczyć podatek według skali (po przekroczeniu odpowiedniego progu - wyŝszy). Nie wypełniamy pola równieŝ dla kaŝdej kategorii wypłaty, która jest dodawana do dochodu osiągniętego w ciągu roku. Po kliknięciu na zakładce c.d. deklarujemy dalsze parametry: Ewidencja wynagrodzeń 99

100 PIT-y Lista deklaracji podatkowych PIT, w których mają być uwzględnione przychody z danej kategorii oraz rubryki, w której mają się znaleźć. Np. w przypadku umów o pracę zapis brzmi: PIT-11/1; PIT-4/1 co oznacza, Ŝe zarówno w deklaracji PIT-11, jak i PIT-4 przychody będą zakwalifikowane jako Źródło przychodów oznaczone nr 1: Wynagrodzenia ze stosunku pracy, słuŝbowego,... Dla kaŝdej deklaracji wpisujemy jej nazwę, a po znaku / - numer źródła przychodów wg klasyfikacji na deklaracji PIT. Kolejne pozycje oddzielamy średnikami. Profil wynagrodzenia Dla predefiniowanej kategorii Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę moŝemy sporządzać wypłaty w oparciu o róŝne profile, przyporządkowując je do pracowników na podstawie danych stanowiska lub działu. Inaczej jest dla nowo tworzonych kategorii, które z definicji uŝywają jednego i tylko jednego profilu dla wszystkich pracowników. (Np. diety czy nagrody jubileuszowe są obliczane zawsze wg tego samego sposobu - co oczywiście nie oznacza, Ŝe kwota wypłacona na tej podstawie będzie dla kaŝdego pracownika identyczna). Oczywiście profil moŝe składać się z dowolnej ilości róŝnych składników. śądany profil wynagrodzenia wybieramy z listy; jeśli Ŝadna z pozycji na liście nie opisuje sposobu obliczania wypłat, naleŝy utworzyć nowy profil. z dokumentem Opcja aktywna dla umów definiowanych przez UŜytkownika. Dotyczy umów (przewaŝnie zlecenia i o dzieło), którym towarzyszy dowolny 100 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

101 dokument tekstowy w formacie.rtf. MoŜe być wykorzystywana np. w biurach pracy czasowej. Kategorie wypłat uwzględniane przy obliczeniu dochodu Niektóre dochody sumuje się w ciągu roku, aby na tej podstawie naliczyć podatek według skali (po przekroczeniu odpowiedniego progu - wyŝszy). Na liście po lewej stronie widoczne są kategorie, które mają być uwzględniane w tym sumowaniu. Standardowo są to wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę. MoŜemy zmodyfikować listę, dodając elementy z listy widocznej po prawej stronie. UŜywamy do tego celu przycisków ze strzałkami widocznych w środkowej części okna. Wzory dokumentów Dokonując wypłat, zwłaszcza z tytułu umów-zleceń uŝywamy często podobnych dokumentów, jak choćby treść umowy. Zlecając kilka razy w roku podobną pracę wygodnie jest posługiwać się gotowym dokumentem zawierającym treść umowy. Nawet przy zlecaniu róŝnych prac moŝemy posługiwać się szablonem umowy, w którym zdefiniowane są podstawowe warunki wiąŝące zleceniodawcę z osobą wykonującą pracę. Takie szablony lub gotowe druki umowy zlecenia moŝemy tworzyć przy pomocy prostego edytora uruchamianego przy pomocy opcji Firma - Wzory dokumentów. Oczywiście moŝemy tu tworzyć dowolne inne dokumenty tekstowe, począwszy od ogłoszenia o godzinach wypłat w kasie, a skończywszy na wielostronicowej szczegółowej umowie o dzieło.. Rysunek przedstawia listę sporządzonych szablonów dokumentów. W polu treść widoczna jest zawartość pierwszej niepustej linii dokumentu. Do programu dołączone są pliki RTF zawierające przykładowe szablony dokumentów (str. 106). Ewidencja wynagrodzeń 101

102 Edytor dokumentów Do sporządzania wzorów dokumentów (umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o wysokości zarobków, itp.) słuŝy specjalny edytor dokumentów. Sposób posługiwania się edytorem jest zgodny z ogólnie przyjętą konwencją (zob. rysunek). Pole Nazwa dokumentu zawiera tytuł (nazwę), jaka pojawia się na liście dokumentów. Nie naleŝy mylić tytułu z nazwą pliku, w którym dokument jest zapisany na dysku. Główną część okna zajmuje zasadnicza treść dokumentu. Podobnie jak w standardowych edytorach tekstu, mamy do dyspozycji następujące funkcje: Otwórz plik RTF Otwiera do edycji istniejący plik w formacie RTF. Po zapisaniu zmian przyciskiem dokument zawarty w pliku jest dopisywany do listy. MoŜna w ten sposób zaimportować do programu wzory dokumentów dostarczone wraz z instalacją programu lub własne dokumenty przygotowane przy pomocy innego edytora. 102 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

103 Zapisz dokument Zapisuje dokument w postaci pliku w formacie RTF. Drukuj dokument Rozpoczyna drukowanie bieŝącego dokumentu. Cofnij UmoŜliwia cofnięcie ostatnio dokonanej operacji. Wytnij Usuwa zaznaczony fragment i umieszcza go w schowku. Kopiuj Kopiuje zaznaczony fragment do schowka. Wklej Wstawia zawartość schowka w miejsce, w którym znajduje się kursor. Czcionka Zmienia krój czcionki dla zaznaczonego fragmentu tekstu. Nazwę czcionki wybieramy z listy czcionek dostępnych w Windows. Wielkość czcionki Zmienia wielkość czcionki dla zaznaczonego fragmentu tekstu. Pogrubienie Przełącza pomiędzy czcionką zwykłą i pogrubioną. Ustawienie czcionki odnosi się do zaznaczonego fragmentu tekstu. Pochylenie (kursywa) Przełącza pomiędzy czcionką zwykłą i pochyloną. Ustawienie czcionki odnosi się do zaznaczonego fragmentu tekstu. Ewidencja wynagrodzeń 103

104 Podkreślenie Przełącza pomiędzy czcionką zwykłą i podkreśloną. Ustawienie czcionki odnosi się do zaznaczonego fragmentu tekstu. Wyrównanie do lewej Wyrównuje zaznaczony fragment do lewego marginesu. Wyrównanie do środka ( centrowanie ) Umieszcza zaznaczony fragment w środku szerokości strony. Wyrównanie do prawej Wyrównuje zaznaczony fragment do prawego marginesu. Wyliczenie Wstawia znak wyliczenia na początku zaznaczonej linii. Zmienne z bazy danych Oprócz zwykłego tekstu dokument moŝe zawierać pola wypełniane automatycznie na podstawie zawartości bazy danych (np. nazwa firmy, nazwisko, wysokość dochodów itp.). Jeśli więc w tekście dokumentu chcemy umieścić aktualne informacje odczytane z bazy danych, wówczas z rozwijanej listy moŝemy wybrać jedną z dostępnych zmiennych. Nazwy zmiennych rozpoczynają się od W edytowanym przez nas tekście pojawi się wówczas nazwa zmiennej, np.: Zaświadcza się, jest zatrudniony w tut. zakładzie od Jeśli edytując dane pracownika przywołamy ten sam szablon dokumentu, wówczas zmienne zastępowane są odpowiednimi wartościami: Zaświadcza się, Ŝe p. Adam Sikora ur jest zatrudniony w tut. zakładzie od dnia Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

105 Lista zmiennych Przycisk umoŝliwia wyświetlenie listy zdefiniowanych zmiennych, które mogą być uŝywane w szablonach dokumentów. Uwaga: Opcja ta jest przeznaczona głównie dla serwisantów oraz zaawansowanych UŜytkowników. Wymaga znajomości struktury baz danych tworzonych przez program. Niemniej opiszemy tu pokrótce sposób działania. Okno słuŝące do modyfikacji zmiennych zawiera zarówno listę zmiennych, jak i parametry podświetlonej pozycji: Aby dopisać nową zmienną do listy, naleŝy w polu Nazwa zmiennej wpisać nazwę, pod którą chcemy ją zapisać (nazwa musi rozpoczynać się od ). Z kolei wybieramy, czy zmienna ma dotyczyć danych firmy, czy pracownika, a następnie z rozwijanej listy wybieramy nazwę odpowiedniego pola w bazie danych. Po wprowadzeniu tych informacji moŝemy skorzystać z przycisku, aby zapisać nową zmienną lub aby zmodyfikować istniejącą. Ewidencja wynagrodzeń 105

106 Przycisk kończy edycję listy bez zapisywania zmian, natomiast zapisuje te zmiany. Szablony dostarczone wraz z programem Do programu dołączone są pliki zawierające przykładowe szablony dokumentów w formacie RTF. Pliki te są umieszczone w katalogu WZORYDOK (przy standardowej instalacji jest to: C:\Program Files\River\PlacePro\Wzorydok). Aby wykorzystać te szablony, naleŝy: 1. Na liście wzorów dokumentów kliknąć przycisk Nowa pozycja:. Otwieramy w ten sposób edytor dokumentów. 2. W edytorze dokumentów klikamy przycisk Otwórz plik:. W okienku Otwórz wskazujemy katalog C:\Program Files\River\PlacePro\Wzorydok. Wybieramy z niego Ŝądany plik, po czym zatwierdzamy wybór przyciskiem Otwórz. 3. Po wczytaniu treści dokumentu i dokonaniu niezbędnych modyfikacji wypełniamy pole Nazwa dokumentu i zapisujemy nowy wzór dokumentu, korzystając z przycisku lub. Wprowadzona przez nas nazwa dokumentu pojawi się na liście wzorów dokumentów. Od tej pory moŝemy korzystać z danego wzoru równieŝ z poziomu Danych pracownika. 4. Jeśli chcemy zapisać dokonane zmiany równieŝ w źródłowym pliku RTF, korzystamy z przycisku. Jest to konieczne tylko wówczas, jeśli chcemy wykorzystać dokument otwierając go przy pomocy innego edytora, np. Word. Dokumenty Mechanizm umoŝliwiający tworzenie dokumentów firmowych, analogiczny do dokumentów pracownika, ale w kontekście ogólnym firmy (nie powiązanych z pracownikiem). 106 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

107 Tworzenie dokumentów odbywa się za pośrednictwem prostego edytora plików tekstowych w formacie.rtf: Pole Nazwa dokumentu zawiera tytuł (nazwę), jaka pojawia się na liście dokumentów. Pole Data dokumentu pozwala podać datę utworzenia dokumentu, a pole Komentarz wpisać dowolny komentarz uŝytkownika. Pole Wzory dokumentów pozwala skorzystać z uprzednio przygotowanego wzorca dokumentu. Główną część okna zajmuje zasadnicza treść dokumentu. Podobnie jak w standardowych edytorach tekstu, mamy w tym miejscu do dyspozycji pasek narzędziowy z podstawowymi funkcjami edycyjnymi (zostały one opisane przy okazji Wzorów dokumentów). Ewidencja wynagrodzeń 107

108 Właściciele firmy Dla celów rozliczeń, głównie z ZUS, program prowadzi listę właścicieli firmy oraz współpracowników. NaleŜy tu rozróŝnić dwa pojęcia: Współwłaściciel to osoba posiadająca udziały w firmie; Współpracownik osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie z właścicielem (lub współwłaścicielem) firmy; współpracująca z nim, choć niekoniecznie zatrudniona w firmie na podstawie umowy o pracę lub zlecenie. Taka osoba moŝe podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu ZUS. Na liście umieszczamy najpierw właścicieli firmy, a następnie ich ewentualnych współpracowników, dla których chcemy naliczać składkę ZUS. Aby umieścić nową osobę na liście, tworzymy korzystamy z przycisku a następnie podajemy szczegółowe dane w wyświetlonym oknie. Oprócz danych personalnych i wysokości deklarowanej składki ZUS podajemy: dla właściciela - deklarujemy, czy składka ZUS dla pracownika ma być rozliczana na wspólnej liście wraz z pracownikami; dla współpracownika - deklarujemy, z którym z właścicieli współpracuje. Dla kaŝdego z właścicieli (i współpracowników) wpisujemy dane osobowe wykorzystywane głównie przy wypełnianiu deklaracji ZUS 108 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

109 oraz deklarujemy wysokość poszczególnych składek. Struktury kadrowe (cechy pracowników) Program umoŝliwia definiowanie własnych, złoŝonych struktur z informacjami, pomocnych w procesach np. obliczania i rozksięgowania płac lub wykorzystywanych w inny sposób dostosowany do potrzeb uŝytkownika, głównie w zakresie kadrowym. Przykładem korzystania z tak zdefiniowanych cech pracownika moŝe być np. sprawowanie kontroli nad wydawaniem odzieŝy roboczej, badaniami okresowymi Ewidencja wynagrodzeń 109

110 pracowników, korzystaniem ze słuŝbowego sprzętu czy innym dowolnym procesem wymagającym usystematyzowanego nadzoru. UŜytkownik moŝe zdefiniować dowolną ilość cech pracownika o charakterze statycznym (klasyfikacyjnym) lub zmiennym (dot. cech strukturalnych). Łącznie z powiększonymi moŝliwościami wykonywania zestawień danych i makrozapytań (zapytań dostępnych w programie, przygotowanych dla uŝytkownika przez konsultanta firmy River) moŝna budować w programie funkcjonalność dedykowaną konkretnym zagadnieniom kadrowym. Cecha Nazwa dowolny tekst. Nazwa będzie widoczna na liście cech praocwnika w oknie danych osobowych. Kod kod cechy. Odgrywa rolę podobną jak kod składnika płacowego, nie moŝe zawierać "polskich" liter, spacji, ani znaków specjalnych. Musi być unikalny w zbiorze cech pracowników. Przemyślane nadanie kodów ułatwi ich uŝycie w formułach rozksięgowania, lub obliczania płac, oraz w zestawieniach danych. Typ wskazanie "podstawowego" typu cechy. JeŜeli cecha nie ma określonej struktury wystarcza do jej zdefiniowania. Dla cech strukturalnych decyduje o sposobie wyświetlania wartości w oknie danych osobowych pracownika. MoŜe mieć wiele wystąpień wybranie tej opcji oznacza, Ŝe cecha moŝe być zapisywana wielokrotnie ze wskazaniem daty (zapisu). Ma zastosowanie dla cech strukturalnych zawierających w strukturze conajmniej jedną datę. Wykonaj procedurę(y) procedura lub procedury wykonywane po zapisie danych 110 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

111 Komentarz dowolny komentarz Struktura Typ typ elementu struktury: - T/N - tekst - data - liczba - liczba całkowita Wybór typu powoduje ustalenie elementu fizycznej struktury bazodanowej, który będzie wykorzystywany do zapisu definiowanego typu w tabeli danych. Program wskazuje "pierwszy wolny" element danego typu wyświetlany zieloną czcionką obok nazwy. Nazwa dowolny opis pola Precyzja dokładność pola (dla typu liczba 0-4) Wymagane jeŝeli zaznaczone, program będzie kontrolował wypełnienie pola (nie dotyczy pól typu T/N) Wartość domyślna wartość nadawana polu przy edycji nowej wartości cechy Nazwa listy nazwa listy wyboru dla pola tekstowego. MoŜemy stworzyć nową listę, lub wykorzystać juŝ istniejącą. Lista wartości lista wartości pola tekstowego oddzielonych przecinkami jeŝeli jest wypełniona uŝytkownik jest ograniczony do wartości z tej listy Ewidencja wynagrodzeń 111

112 Formuła formuła obliczana po wyjściu z pola. Formuła moŝe odwoływać się do wartości innych pól poprzez ich nazwy w fizycznej strukturze. PołoŜenie opis połoŝenia i wielkości pola obsługującego element struktury Warunek warunek sprawdzenia związany z elementem struktury (łącznie z częstotliwością sprawdzenia Moduły kadrowe Program umoŝliwia grupowanie struktur zdefiniowanych dla potrzeb kadrowych (płacowych) w moduły. Korzystanie z modułów znacznie ułatwia i organizuje pracę ze strukturami związanymi ze sobą merytorycznie, poprzez ograniczenie ilości uŝywanych pojęć, arkuszy do wprowadzania danych i zestawień. Przykładowo, struktury dedykowane do obsługi procesu zamawiania i wydawania odzieŝy pracownikom będą oddzielon od np grupy danych dotyczących szkoleń, lub badań okresowych. Moduły tworzymy dokonując wyboru istniejących struktur kadrowych (cech pracowników). Lista zdefiniowancych modułów jest widoczna w menu głównym programu pod listą pracowników: Prostym przykładem modułu kadrowego jest prezentowany poniŝej moduł ODZIEś ROBOCZA, ułatwiający nadzór nad wydawaniem odzieŝy ochronnej pracownikom. Moduł ten tworzą cechy Bluzy robocze i Spodnie robocze: 112 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

113 Definiując cechę ustalamy, Ŝe jej nazwą będzie Bluzy robocze, kod Blu, cecha będzie typu tak/nie i dotyczyć będzie pracownika: KaŜda z cech posiada własną strukturę, na którą składają się wartości zdefiniowane przez uŝytkownika. Definiując strukturę cechy przyjęliśmy dla niej następujące wartości (pola): Przysługuje (typ: tak/nie) wartość określa czy dana odzieŝ robocza przysługuje pracownikowi, czy nie. Wartość domyślna: tak. Mc (typ: liczba całkowita) podawany w miesiącach okres czasu, po upływie którego pracownikowi przysługuje prawo do wydania nowej odzieŝy roboczej. Wartość domyślna 6. Wydano (typ: data) pozwoli wskazać datę wydania odzieŝy Kolor (typ: tekst) pole o charakterze opisowym. Wartości tekstowe dają moŝliwość tworzenia list wyboru (Lista wartości) w postaci ciągu wartości oddzielonych przecinkami. Nadanie liście nazwy (Nazwa listy) pozwala z niej korzystać przy rejestracji innych cech. Ewidencja wynagrodzeń 113

114 Rozmiar (typ liczba całkowita) wartość określający rozmiar wydawanej odzieŝy. W przypadku wartości liczb całkowita takŝe istnieje moŝliwość tworzenia list wartości (Lista wartości) oddzielonych przecinkami, ale nie istnieje moŝliwość nadania takiej liście nazwy, a więc późniejszego jej wykorzystania dla innych cech. Mając zdefiniowane cechy (Bluzy i Spodnie robocze) moŝemy przystąpić do stworzenia modułu ODZIEś ROBOCZA poprzez wskazanie wybranych cech: 114 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

115 Chcąc skorzystać z tak utworzonego modułu wybieramy opcję ODZIEś ROBOCZA w menu Pracownicy, następnie pracownika z listy. Przechodzimy na zakładkę ODZIEś ROBOCZA i korzystając z cechy Bluzy robocze moŝemy odnotować wydanie pracownikowi bluzy, sprawdzić datę ostatniego wydania, itd. Istnieje moŝliwość przypisania konkretnego dokumentu, np. potwierdzającego odbiór odzieŝy. Praktyczne zastosowanie modułów kadrowych moŝe być bardzo szerokie i wszechstronne. Odpowiednio skonfigurowane, będą odzwierciedlały rzeczywiste procesy kadrowe realizowane przez uŝytkownika, stając się efektywnym narzędziem kontroli nad tymi procesami. Ewidencja wynagrodzeń 115

116 Listy uŝytkownika W programie istnieje moŝliwość tworzenia i dodawania własnych list uŝytkownika, zawierających wskazane, konkretne dane dotyczące pracowników lub wynagrodzeń. Warunkiem poprawnego tworzenia takich list jest znajomość składni wewnętrznego języka Transact-SQL oraz dobra orientacja w strukturach baz danych programu. W razie potrzeby stnieje moŝliwość wykonania takich list na zamówienie przez naszych specjalistów. W tym celu naleŝy się porozumieć z firmą River drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Definiowanie listy Nazwa nazwa opcji w menu programu, wyświetlającej tworzoną listę 116 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

117 Tabela nazwy tabeli bazy danych, z których zostaną pobrane informacje wykorzystywane do utworzenia listy Pola nazwy pól, z których pobrane zostaną dane do listy Warunek wyboru zastosowany warunek wyboru pól z tabeli Procedura zastosowana procedura, wynikająca ze struktury baz danych Porządek - domyślny porządek kolumn uŝywany przy otwieraniu listy Kolumny lista kolumn tworzących listę: - nazwa pola - tytuł - typ [s, f, i, d] = [znakowy, liczba niecałkowita, liczba całkowita, data] - justowanie [l, r, c] = [do lewej, do prawej, na środku] - formuła dla kolumny obliczanej (nazwy kolumn, operacje arytmetyczne, stałe) - znacznik sumowania kolumny JeŜeli lista nie jest wypełniona wyświetlane są wszystkie pola występujące w warunku wyboru. Identyfikator pozycji nazwa pola identyfikującego pozycję [PRC_ID,ID_WNG]; jeŝeli jest wypełniona lista pozwala na wgląd w dane szczegółowe pozycji (pracownika, wypłaty) PołoŜenie odpowiada za przypisanie listy w menu głównym programu: - PRACOWNICY jako jedna z moŝliwych dodatkowych operacji poniŝej listy pracowników - WYPŁATY jako dodatkowa operacja poniŝej listy kategorii wypłat Tytuł tytuł okna listy Historia zmian ustawienia Za pośrednictwem tego okna moŝemy uruchomić mechanizm zapamiętujący zmiany dokonane na wskazanych danych statycznych. Domyślnie mechanizm ten działa w oparciu o strukturę PRACOWNICY. MoŜliwe jest wybranie z listy kaŝdej innej struktury, zdefiniowanej jako dodatkowa struktura kadrowa. Wartości przenoszone z prawego okienka do lewego są nazwami pól tabeli danych, które mają podlegać zapamiętaniu. Domyślnie są to nazwisko i adres zamieszkania pracownika. Ewidencja wynagrodzeń 117

118 Umieszczenie na liście danych do zapamiętania innych niŝ domyślne, wymaga znajomości struktur baz danych i jako takie powinno być wykonane przez specjalistów firmy River w ramach indywidualnego zamówienia. Po uruchomieniu mechanizmu, wszelkie zmiany dokonane na wskazanych danych będą zapamiętywane w programie. Od tej chwili, zmiana (np. w wyniku małŝeństwa) nazwiska pracownicy sygnalizowana będzie kolorem zielonym. Dwukrotne kliknięcie LPM takiego nazwiska spowoduje wyświetlenie stosownego okienka, ilustrującego dokonane zmiany: Słownik pól tekstowych Słownik pól tekstowych jest narzędziem pomocniczym, o charakterze porządkowym. UmoŜliwia dodawanie, usuwanie i modyfikację elementów tekstowych (nazw) tworzących struktury kadrowe (cechy pracownika), w obrębie danej kategorii. RównieŜ, w odniesieniu do niektórych pól tekstowych, istnieje moŝliwość skryptowego (na etapie wdraŝania programu) zdefiniowania dodatkowych list wyboru (np. listy imion, miejscowości itp.). Słownik pól tekstowych pokazuje wszystkie wartości zgromadzone 118 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

119 na wszystkich zdefiniowanych w programie listach wyboru, razem z ich kategoriami. Jego głównym zadaniem jest funkcja porządkowa. Na przykład słowo: Kraków naleŝące do kategorii miejscowość zostało wpisane w róŝnych miejscach na trzy sposoby: Kraków, KRAKÓW, Krakow słownik pomoŝe ujednolicić te zapisy poprzez usunięcie z listy niepotrzebnych haseł. Bezpośrednio z poziomu Słownika pól tekstowych moŝemy takŝe dopisywać nowe i zmieniać istniejące elementy (nazwy) w obrębie zdefiniowanej kategorii: Uwaga: Ze względu na jego specyficzny charakter zalecamy aby obsługą Słownika pól tekstowych zajmowała się osoba posiadająca uprawnienia administratora programu. Ewidencja wynagrodzeń 119

120 Koszty wynagrodzeń Tworzenie szablonu Program umoŝliwia księgowanie kosztów wynagrodzeń pozwalając na tworzenie szablonów automatyzujących i ułatwiających rozksięgowanie wynagrodzeń pracowniczych przez księgowość danej firmy. W tym oknie moŝemy tworzyć i modyfikować szablony dekretacji wynagrodzeń. WaŜne: Tworzeniem i modyfikowaniem szablonów rozksięgowania moŝe zajmować się osoba odpowiedzialna za wdroŝenie programu albo odpowiedni pracownik działu księgowości. Okno słuŝące do przygotowywania szablonu rozksięgowania wynagrodzeń składa się z dwóch zakładek: 120 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

121 Po nadaniu Nazwy nowemu szablonowi naleŝy zaznaczyć odpowiedni parametr określający kryterium wyboru wypłat. Następnie określamy w jaki sposób dane przygotowane przy pomocy szablonu zostaną wykorzystane: czy zostaną wydrukowane dane trafią bezpośrednio do wskazanej bazy danych programu Aktyn-W Fk dane zostaną zapisane w pliku (np. tekstowym) w celu późniejszego ich zaimportowania np. do programu finansowo-księgowego wykorzystywanego przez naszą firmę dane trafią bezpośrednio do wskazanej bazy danych programu Aktyn-W KPR W dolnej części okna znajduje się pola tekstowe Uwagi i Treść dokumentu, w których moŝemy wpisać dowolny komentarz. Na zakładce Dekret moŝemy tworzyć i modyfikować sposoby księgowania dla danego szablonu, korzystając z odpowiednich przycisków w oknie Danych nowego szablonu: Ewidencja wynagrodzeń 121

122 Wygląd tego okna zaleŝeć będzie od sposobu wykorzystania danych, wybranego na zakładce Opis szablonu. Przyjmijmy, Ŝe zadecydowaliśmy, iŝ program zapisze dane bezpośrednio w bazie programu Aktyn-W FK. Ustalając sposób dekretacji w pierwszej kolejności wpisujemy Konto, na które trafią wygenerowane przez program dane. Określamy stronę dekretu (Wn, Ma), po której będą zapisywane kwoty. Z opcji Zaokrąglij kwotę aby zbilansować podział korzystamy kiedy dana kwota ma być rozksięgowana na więcej niŝ jednym koncie. W polu Formuła wybieramy formułę określającą sposób obliczania księgowanej kwoty. Pola Uwagi i Treść wypełniamy dowolnym komentarzem. JeŜeli w kryterium wyboru wypłat wybraliśmy zamiast opcji wszystkie wybraliśmy: dział pracownik stanowisko profil wynagrodzenia pojawi się dodatkowa zakładka pozwalająca wskazać odpowiednie pozycje, dla których utworzony zostanie szablon: 122 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

123 Natomiast wskazanie jako kryterium wyboru wypłat: kodu tytułu ubezpieczenia zdefiniowanej cechy pracownika innego warunku spowoduje pojawienie się stosownego pola tekstowego obok wskazanej pozycji. Zestawy szablonów Zdefiniowane w programie szablony rozksięgowania płac moŝemy łączyć w zestawy pozwalające na bardziej zaawansowany sposób dekretacji. Aby utworzyć taki zestaw w oknie Zestawy szablonów rozksięgowania płac dodajemy nową pozycję. W wyświetlonym oknie wpisujemy wymagane dane. Na zakładce Dekret podajemy następujące informacje: Nazwa dowolny tekst, który będzie identyfikował tworzony zestaw szablonów Warunek wyboru - warunek SQL decydujący o wyborze danych do budowy dekretu Uwagi, Treść dokumentu dowolny komentarz tekstowy sposób wykorzystania zestawu: - czy zostaną wydrukowane - dane trafią bezpośrednio do wskazanej bazy danych programu Aktyn-W Fk - dane zostaną zapisane w pliku (np. tekstowym) w celu późniejszego ich zaimportowania np. do programu finansowo-księgowego wykorzystywanego przez naszą firmę Ewidencja wynagrodzeń 123

124 Zakładka Elementy pozwala dodawać i usuwać zdefiniowane uprzednio szablony, z których będzie składał się tworzony zestaw: Wykorzystanie zasobów pracy Mechanizm umoŝliwia tworzenie szablonów wykorzystania czasu pracy, szczególnie przydatnych w przypadku gdy pracownik jest przypisany równolegle do wielu działów, stanowisk, zleceń, projektów, budów itp. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zostać wykorzystane do analizy kosztów, rozliczania czasu pracy, wyliczania i rozksięgowywania wynagrodzeń. Przykładem wykorzystania zasobów pracy moŝe być np. rozliczenie godzin zwykłych i nadliczbowych przepracowanych na stanowiskach, procentowy udział realizowanych projektów w wykorzystanym czasie pracy, rozliczenie kosztów pracy akordowej itp. Istota działania tego mechanizmu opiera się na trzech zasadniczych czynnikach: - stworzeniu przez uŝytkownika spójnej, ogólnej koncepcji wykorzystania zasobów pracy - zdefiniowaniu, złoŝonego z pojęć, języka opisu odzwierciedlającego specyfikę gromadzonych danych - skontruowaniu interfejsu umoŝliwiającego wprowadzanie wymaganych danych W związku z powyŝszym zalecamy, aby tworzenie mechanizmu wykorzystania zasobów pracy, jego uruchomienie i konfigurację, powierzyć specjalistom z firmy River. 124 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

125 Kopiuj dane Mechanizm wykorzystywany w wersji wielofirmowej, np. przez korzystające z programu biura rachunkowe. Pozwala kopiować dane wskazanej firmy do firmy bieŝącej, w celu ich dalszego wykorzystania, modyfikacji, itp. Warunkiem prawidłowego zadziałania tego mechanizmu jest podanie identyfikatora liczbowego firmy, której dane mają zostać skopiowane. Identyfikator ten naleŝy uprzednio odczytać z pliku frm_lst.txt znajdującego się w katalogu głównym programu. Zakres merytoryczny danych kopiowanych za pośrednictwem tego mechanizmu: - składniki wynagrodzeń - stanowiska - kategorie nieobecności - kategorie wypłat - profile wynagrodzeń - wzory umów Ewidencja wynagrodzeń 125

126 PRACOWNICY Jednym z najwaŝniejszych elementów programu jest oczywiście lista pracowników. Przechowujemy tu dane osobowe dotyczące pracownika. Niektóre z nich słuŝą identyfikacji pracownika, inne są niezbędne przy wypełnianiu deklaracji dla ZUS oraz urzędów skarbowych. Ponadto lista pracowników słuŝy do przechowywania szczegółowych parametrów dotyczących składników wynagrodzeń. Wartość niektórych składników jest bowiem specyficzna dla konkretnego pracownika. Dwukrotne kliknięcie pozycji na liście pracowników umoŝliwia rozpoczęcie edycji danych pracownika. W oknie zawierającym dane pracownika widoczne jest sześć zakładek, umoŝliwiających dostęp do sześciu grup informacji: Dane osobowe Dane osobowe I Dane osobowe II (na tej zakładce zwróćmy uwagę na Kalendarz Pracy) Ubezpieczenie (szczegółowe dane dotyczące ubezpieczenia pracownika) Rodzina (dane o członkach rodziny pozostających na utrzymaniu pracownika) Dokumenty (umowy o pracę, umowy-zlecenia itd.) 126 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

127 Uwaga: Dla pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę (str. 139), pojawiają się trzy dodatkowe zakładki: Wynagrodzenie - dane dotyczące profilu wynagrodzenia. Tu wprowadzamy wartości parametrów, które naleŝą do danego profilu wynagrodzenia i są właściwe dla pracownika (np. przypisany do pracownika udział w puli przeznaczonej na premie z tytułu wypracowanej marŝy). Wynagrodzenie c.d. - inne dane (o charakterze stałym), podpowiadane na podstawie stałych programu. Dotyczą sposobu finansowania poszczególnych składek na ZUS oraz sposobu opodatkowania (np. kwota kosztów uzyskania przychodu lub zwolnienia z podatku) Nieobecności - tu wpisujemy daty i określamy rodzaj nieobecności pracownika (np. urlop wypoczynkowy). Na tej podstawie program oblicza odpowiednio naleŝne wynagrodzenie (za czas urlopu lub choroby) lub świadczenie (zasiłek chorobowy). Dane pracownika Dane pracownika: Dane osobowe Zakładka Dane osobowe słuŝy do przechowywania danych ewidencyjnych pracownika. Na uwagę zasługują pola Bank oraz Numer konta. Określają one formę dokonywania Ewidencja wynagrodzeń 127

128 wypłat dla danego pracownika. Aby całość wypłaty przelać na konto pracownika, wpisujemy nazwę banku i numer konta (pozostawiając zero w polu Kwota). Jeśli pracownik ma otrzymywać całą wypłatę w gotówce wystarczy pozostawić puste pole Numer konta. Program pozwala równieŝ na bardziej złoŝone dyspozycje dotyczące formy wypłaty, realizując je według następującej zasady. Jako pierwszy realizowany jest przelew na pierwsze konto. Pozostała część (o ile jest większa od zera) kierowana jest na drugie konto, a wreszcie pozostała po tych operacjach kwota wypłacana jest w gotówce. Wypełniamy zatem: aby......całą wypłatę przelać na konto...całą kwotę wypłacić w gotówce...przelać 500 zł na konto, a resztę wypłacić w gotówce...przelać 400 zł na pierwsze konto, a pozostałą część na drugie Uwaga: oznacza przelanie całej wypłaty na konto 777 brak numeru konta w pierwszej pozycji oznacza zawsze wypłatę gotówką, niezaleŝnie od zawartości pozostałych pól 128 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

129 Dane pracownika: Dane osobowe I Zakładka Dane osobowe I słuŝy do wprowadzania i przechowywania dalszych danych ewidencyjnych pracownika, wykorzystywanych m. in. przy wypełnianiu dokumentów. Jest tu takŝe miejsce na dodatkowe informacje pomocne w przypadku współpracy z systemem rejestracji czasu pracy (nr karty RCP) lub programem finansowo-księgowym (identyfikator księgowy). Dane pracownika (dane osobowe II) W tym oknie gromadzone są dodatkowe dane o pracowniku i jego stanowisku pracy, informujące o szczególnych warunkach naliczania wynagrodzenia lub składki ZUS. Dotyczą one następujących tematów: Pokrewieństwo pracownika z pracodawcą stopień pokrewieństwa oraz kod wg klasyfikacji ZUS Praca w szczególnych warunkach kod wg klasyfikacji ZUS oraz okres obowiązywania statusu pracy w szczególnych warunkach Udział w pracowniczym programie emerytalnym wielkość składki określona procentowo lub kwotowo. Refundacja stanowiska z urzędu pracy w przypadku stanowiska refundowanego wybieramy urząd pracy, z którego pracownik został skierowany. Obywatelstwo w przypadku cudzoziemców dodatkowo zaznaczamy posiadane dokumenty uprawniające do zatrudnienia i ubezpieczenia Ewidencja wynagrodzeń 129

130 Kalendarz pracy określanie indywidualnego czasu pracy danego pracownika. Szczególną uwagę warto zwrócić na Kalendarz pracy, słuŝący do określania indywidualnego czasu pracy pracownika. Kalendarz pracy W oknie Dane osobowe II znajduje się przycisk Kalendarz Pracy:. Przy jego pomocy wywołujemy okienko zawierające kalendarz indywidualnego czasu pracy konkretnego pracownika. 130 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

131 Podobnie jak w kalendarzu sporządzanym dla firmy (str. 75), moŝemy oznaczyć wskazany dzień jako dzień pracy, dzień wolny lub święto. Dni te są oznaczane róŝnymi kolorami. Dodatkowo moŝna wprowadzić informację o planowanym urlopie. W kalendarzu widoczna jest równieŝ informacja o urlopie, zwolnieniu lekarskim i innych rodzajach nieobecności, wypełniana na podstawie danych wprowadzanych w oknie Nieobecności. Dane te są prezentowane przy pomocy róŝnych kolorów tła. Aby zdefiniować rodzaj dnia lub określić planowany urlop, naleŝy najpierw wskazać myszką interesujący nas dzień. MoŜemy teŝ zaznaczyć więcej dni, klikając daty odpowiednio przy wciśniętym klawiszu [Shift] (zaznaczanie przedziału złoŝonego z kilku kolejnych dni) lub [Ctrl] (zaznaczanie pojedynczych dni). Następnie klikamy prawym przyciskiem myszy na dowolnej zaznaczonej dacie. Pojawia się podręczne menu, z którego wybieramy rodzaj dnia lub oznaczenie planowanego urlopu. W analogiczny sposób moŝemy zdefiniować czas pracy dla zaznaczonych dni. SłuŜą do tego pola Od: oraz Do: u dołu okna. MoŜemy w nich wpisać obowiązującą danego pracownika godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jest to istotne np. przy obliczaniu nadgodzin. Wprowadzone zmiany obowiązują dla wszystkich zaznaczonych uprzednio dni. Szczegóły czasu pracy W związku ze zmianą przepisów dotyczących czasu pracy (5 dniowy ale 42 godzinny tydzień pracy) pojawiła się potrzeba bardziej elastycznego podziału czasu pracy dla poszczególnych pracowników. Aby móc ustalić indywidualne godziny pracy dla danego pracownika klikamy prawym klawiszem na interesującym nas dniu i z rozwiniętej listy wybieramy pozycję Szczegóły czasu pracy. Pojawia się okienko, w którym, w zaleŝności od potrzeb, moŝemy podzielić czas pracy na pięć odcinków. W okienkach "Od" i "Do" podajemy czas pracy, natomiast z listy po prawej stronie wybieramy odpowiednią kategorię godzin odnoszącą się do danego okresu pracy. Ewidencja wynagrodzeń 131

132 PRZYKŁAD: ZałóŜmy, Ŝe dany pracownik przepracował w określonym dniu 10 godzin. W zaleŝności od potrzeby moŝemy w powyŝszym okienku dokonać podziału tego czasu pracy na róŝne odcinki. Na przykład, moŝemy nasze hipotetyczne 10 godzin zapisać jako 8 godzin roboczych + 2 godziny nadliczbowe. Wówczas nasz pracownik będzie musiał jeszcze dopracować brakujące 2 godziny w ciągu tygodnia (42 godzinny tydzień pracy - 5 x 8) Równie dobrze moŝemy ustalić, Ŝe całe 10 godzin traktujemy jako godziny zwykłe. W ten sposób pracownik ma "nadgonione" brakujące w skali tygodnia 2 godziny (znowu przy załoŝeniu 8 godzinnego dnia pracy [4 x 8] = 42). W tej części okna (Dane os. II) znajdują się równieŝ dodatkowe informacje: Dotychczasowy dochód w bieŝącym roku dochód nie zarejestrowany przy pomocy programu (a więc osiągnięty przed zatrudnieniem w naszej firmie lub przed zainstalowaniem programu). Wartość ta jest wykorzystywana przy obliczaniu podatku dochodowego. StaŜ pracy przed zatrudnieniem w firmie w pierwszym polu wpisujemy ilość lat, w drugim miesięcy (np. 2 lata 6 miesięcy) przepracowanych w poprzednich miejscach pracy. StaŜ pracy przed zatrudnieniem w firmie, zaliczany do urlopu analogicznie wpisujemy staŝ pracy (przed zatrudnieniem w naszej firmie!) z uwzględnieniem dodatkowych lat w zaleŝności od wykształcenia PowyŜsze dane nie wpisujemy tylko raz, przyjmując pracownika nie wymagają one aktualizacji. Na ich podstawie program wylicza: StaŜ pracy łącznie suma lat i miesięcy przepracowanych w naszej firmie i u poprzednich pracodawców. Wymiar urlopu ilość dni urlopu przysługujących w związku z wypracowanym staŝem. Dwie ostatnie wielkości wyliczane są ponownie po kliknięciu przycisku. 132 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

133 Niewykorzystany urlop Wymiar urlopu niewykorzystanego Program kontroluje i wyświetla informacje na temat urlopu przysługującego pracownikowi. Pozycje wskazane czarną strzałką podają aktualny wymiar urlopu zaległego i bieŝącego, w przeliczeniu na dni i godziny. Obok pola z liczbą naleŝnych dni urlopu znajduje się nowe pole, w którym wyświetlana jest ilość niewykorzystanego urlopu przysługującego danemu pracownikowi. Aby jednak liczba dni niewykorzystanego urlopu pokazywana przez program była prawidłowa musimy najpierw wykonać aktualizację tych danych z poziomu Listy pracowników. W ym celu w oknie Listy pracowników naciskamy przycisk - Uaktualnij dane wybranych pracowników, a następnie z rozwijanego menu wybieramy pozycję Wielkość niewykorzystanego urlopu. Po wykonaniu tej operacji ilość dni niewykorzystanego urlopu, wyliczona na podstawie wymiaru naleŝnego urlopu i danych z nieobecności będzie pokazywana w opisywanym oknie. W oknie Modyfikacja danych nieobecności pojawiło się nowe, opcjonalne pole wyboru. Opcja ta pojawia się tylko wtedy gdy jako Rodzaj nieobecności i Nieobecność usprawiedliwiona wybierzemy urlop wypoczynkowy. Opcja ta ma zastosowanie wtedy gdy pracownik posiada niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Zaznaczenie tego pola spowoduje odjęcie ilości zdefiniowanego urlopu wypoczynkowego od ilości niewykorzystanego urlopu z lat poprzednich. Ewidencja wynagrodzeń 133

134 Urlop dodatkowy W firmach zatrudniających pracowników niepełnosprawnych zachodzi potrzeba kontrolowania przysługującego im urlopu dodatkowego. Program daje taką moŝliwość, ale naleŝy spełnić przedstawione poniŝej warunki. - na liście Kategorii nieobecności naleŝy utworzyć nową pozycję identyfikującą urlop dodatkowy WaŜne! Warunkiem zadziałania w programie tej kategorii nieobecności jest nadanie jej poprawnego - na zakładce Ubezp. w danych pracownika naleŝy określić stopień jego niepełnosprawności: Po zapisaniu zmian, na zakładce D.os.II aktywowana zostanie pozycja ilustrująca wymiar przysługującego pracownikowi urlopu dodatkowego: 134 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

135 Wymiar urlopu dodatkowego Dane pracownika: Ubezpieczenie Zakładka Ubezpieczenie zawiera informacje mające wpływ na sposób obliczania naleŝnych składek ZUS. Ewidencja wynagrodzeń 135

136 Dane pracownika: Rodzina Zakładka Rodzina zawiera listę członków rodziny pracownika. Umieszczamy na niej tych członków rodziny, dla których przysługują świadczenia ZUS. Listę wypełniamy korzystając z przycisków Dodaj, Modyfikuj, Usuń. Dla kaŝdej osoby dopisanej do listy wypełniamy okienko z danymi. istotnymi przy ustalaniu prawa do świadczenia ZUS oraz do wyliczenia wysokości tego świadczenia: oraz niezbędne dane ewidencyjne: 136 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

137 Dane Pracownika: Dokumenty Dla kaŝdego z etatowych pracowników musimy sporządzić przynajmniej jeden dokument: umowę o pracę. MoŜemy równieŝ wystawiać inne dokumenty, np. zaświadczenia o wysokości zarobków, świadectwo pracy. Często zdarza się oczywiście, Ŝe dla jednego pracownika sporządzamy wiele róŝnych dokumentów kaŝdego rodzaju. Do wszystkich mamy bezpośredni dostęp po wyświetleniu danych pracownika i kliknięciu zakładki Dokumenty. Uwaga: Umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło zapisujemy wypełniając odpowiednią listę wypłat. Nie wprowadzamy ich na listę dokumentów widoczną na zakładce Dokumenty. Ewidencja wynagrodzeń 137

138 W dolnej części okna widoczne są dwa pola. Pierwsze zawiera nazwę działu, do którego został przypisany pracownik w momencie wystawienia umowy o pracę. Drugie z pól określa stanowisko, które przydzielono pracownikowi w momencie wystawienia umowy o pracę. Pola te wypełniamy tylko przy sporządzaniu dokumentu umowy. Zasadnicza część okna to lista dokumentów przypisanych do danego pracownika. MoŜe zawierać np. umowę o pracę, aneksy do tej umowy, zaświadczenie o dochodach, świadectwo pracy i inne dokumenty. Aby sporządzić nowy dokument, korzystamy z przycisku dokumentu. i wprowadzamy dodatkowe informacje oraz zasadniczą treść Uwaga: Na liście nie umieszczamy dokumentów związanych bezpośrednio z wypłatami, tj. umową-zleceniem oraz umową o dzieło. Te dokumenty zapisujemy wypełniając odpowiednią listę wypłat (str. 172). Uwaga: Osoba umieszczona na liście pracowników jest traktowana jako pracownik etatowy tylko wtedy, gdy przypisano mu dokument umowy o pracę. 138 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

139 Aby obliczać comiesięczne wynagrodzenie, musimy zatem wystawić dla danego pracownika dokument umowy o pracę. RóŜni się on od pozostałych dokumentów trzema elementami: zaznaczone pole Umowa o pracę; wypełnione pola Dział oraz Stanowisko; pole Profil wynagrodzenia uzupełniane automatycznie zgodnie z ustawieniami w danych firmy (str. 66). Po wprowadzeniu takiego dokumentu w danych pracownika pojawiają się dodatkowe zakładki. Jest to m. in. zakładka Wynagrodzenia, zawierająca składniki wynagrodzenia zgodne z wybranym profilem wynagrodzeń. Rejestracja nowego dokumentu na przykładzie zatrudnienia pracownika Korzystając z zakładki Dokumenty naleŝy dodać nowy dokument umowy o pracę. WaŜne jest, aby wśród szczegółów dotyczących dokumentu zaznaczyć pole Umowa o pracę oraz wpisać datę zatrudnienia (pole Od): Oczywiście w przypadku umowy na czas nieokreślony pole Do: pozostawiamy puste. Ponadto konieczne jest przypisanie pracownikowi Działu, Stanowiska oraz Typu (Profilu) wynagrodzenia. Ewidencja wynagrodzeń 139

140 Następna zakładka Treść dokumentu to miniedytor tekstowy umoŝliwiający sformułowanie treści tworzonego dokumentu. MoŜliwe jest skorzystanie z gotowych wzorów i szablonów dokumentów: Sposób edycji dokumentu jest podobny, jak w edytorze wzorów dokumentów (str. 101). Kolejna zakładka, Umowa, pozwala określić rodzaj umowy oraz wymiar etatu zatrudnianego pracownika: Na zakładce GUS wskazujemy informacje, które trafią do sprawozdań przesyłanych do Głównego Urzędu Statystycznego: 140 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

141 Zakładka ZUS słuŝy do rejestracji danych w zakresie ubezpieczeń. Podajemy tutaj kod ubezpieczenia, rodzaj ubezpieczenia jakiemu będzie podlegał pracownik, kod i kasę chorych, rodzaj dokumentu i datę zgłoszenia do ZUS: PowyŜsza rejestracja umowy o pracę to jeden z prostszych, choć częsty w praktyce, przykład tworzenia udokumentowanej zmiany dotyczącej pracownika. Bardziej złoŝone przykłady dotyczące np. udokumentowanej zmiany wynagrodzenia oraz wynagrodzenia i ubezpieczenia zdrowotnego dla członków rad nadzorczych, moŝna znaleźć na naszej stronie z poradami do programu, pod adresem: Ewidencja wynagrodzeń 141

142 Dane Pracownika: Wynagrodzenia Jedną z czynności, jakie musimy wykonać co miesiąc, przygotowując listę wypłat z tytułu umowy o pracę, jest wprowadzenie aktualnych wartości niektórych parametrów. Wyjaśnimy to na przykładzie. ZałóŜmy, Ŝe zdefiniowaliśmy profil wynagrodzenia (str. 95), dla którego całkowita wypłata składa się z trzech członów: Pensja podstawowa (stała) Premia uzaleŝniona od marŝy wypracowanej przez dział Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe (przy czym za pierwsze dwie godziny nadliczbowe w danym dniu płacimy 150% stawki godzinowej, a za następne 200% stawki godzinowej) Wówczas okno z danymi pracownika wygląda następująco: W górnej części okna widoczna jest rozwijana lista. Na podstawie sporządzonego dokumentu umowy o pracę jest tu podpowiadany profil, według którego będzie naliczane wynagrodzenie dla danego pracownika. Jak widać, oprócz nazwy przypisanego profilu wynagrodzenia, okno zawiera dwie grupy informacji: Deklarowanie składniki wynagrodzenia Wyliczane składniki wynagrodzenia 142 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

143 Pierwsza z nich obejmuje te składniki, których wartość musimy określić bezpośrednio (zadeklarować). Druga grupa to składniki, które są obliczane na podstawie składników deklarowanych. Deklarowane składniki wynagrodzenia Są to parametry, których wartość jest ustalana bezpośrednio dla kaŝdego pracownika. W naszym przykładzie są to następujące składniki: Stałe: wynagrodzenie zasadnicze wysokość pensji podstawowej, zdefiniowany jako wartość stała, ustalana indywidualnie dla kaŝdego pracownika na podstawie umowy o pracę. stawka za godzinę pracy procent dla puli współczynnik podziału puli przeznaczonej na premie, uzaleŝniony tu od marŝy wypracowanej przez dział (wartość puli jest charakterystyczna dla całego działu, nie moŝemy jej zatem edytować na liście dotyczącej pracownika) Zmienne (ustalane co miesiąc): godziny nadliczbowe 50 ilość godzin płatnych z 50% premią (pierwsze dwie nadgodziny w dniu) godziny nadliczbowe 100 ilość godzin płatnych z 100% premią (kolejne nadgodziny w danym dniu) i dodatkowo: PZU - składka na ubezpieczenie, potrącana od kwoty netto inne potrącenia netto Do obliczenia przykładowego wynagrodzenia potrzebny jest jeszcze jeden składnik zmienny (ustalany co miesiąc): wartość puli - jest ona charakterystyczna dla całego działu, nie moŝemy jej zatem edytować na liście dotyczącej pracownika. Aby wprowadzić tę wartość, musimy przejść do edycji danych działu. O tym, jakie parametry będą uŝywane przy obliczaniu wynagrodzenia, decyduje profil wynagrodzenia (str. 95). W tym miejscu deklarujemy natomiast wartości poszczególnych parametrów w odniesieniu do danego pracownika. W tym oknie moŝemy zmienić wartość tylko tych składników, które są właściwe dla pracownika. Ewidencja wynagrodzeń 143

144 Obliczane składniki wynagrodzenia W dolnej części okna widoczne są te składniki wynagrodzeń (właściwe dla pracownika), które są obliczane na podstawie danych programu, tj. wartości innych składników (zarówno deklarowanych, jak i obliczanych), stałych programu, informacji o naliczonych wcześniejszych wynagrodzeniach itd. Przy obliczaniu tych składników moŝemy posługiwać się zmiennymi oraz funkcjami dostępnymi w edytorze formuł (str. 81). W naszym przykładzie zmiennymi składnikami wynagrodzenia są: prowizja premia za wypracowaną marŝę, obliczana przez pomnoŝenie współczynnika (deklarowanego oddzielnie dla kaŝdego pracownika) przez wartość puli przeznaczonej na premie (odczytywaną z danych działu) premia za nadgodziny obliczana przez pomnoŝenie ilości nadgodzin kaŝdej z dwóch kategorii przez odpowiednią stawkę za nadgodziny; Nie moŝemy edytować pól prezentujących wartości składników obliczanych. Natomiast gdy wprowadzimy wartości składników deklarowanych, ich wartość jest modyfikowana przez program. Jeśli chcemy, aby takie przeliczenie następowało automatycznie po kaŝdej zmianie kaŝdego składnika deklarowanego, wówczas zaznaczamy pole: Jeśli to pole nie jest zaznaczone, wówczas po dokonaniu zmian wartości składników deklarowanych korzystamy z przycisku wartości składników obliczanych., aby ponownie wyznaczyć aktualne Dane Pracownika: Wynagrodzenia c.d. Okno, które pojawia się po kliknięciu zakładki Wynagrodzenia c.d. zawiera informacje dotyczące sposobu obliczania składek na rzecz ZUS, podatku oraz wynagrodzenia za czas choroby. 144 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

145 Ubezpieczenie społeczne Część okna dotycząca ubezpieczenia społecznego zawiera informacje dotyczące czterech części składki na rzecz ZUS: funduszu emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego. Cztery pola w górnej części zawierają procentowy udział ubezpieczonego (pracownika) w poszczególnych funduszach. Standardowo dla etatowego pracownika podpowiadane są odpowiednio wartości: 50%, 50%, 100% oraz 0%. Do kaŝdego funduszu przyporządkowana jest ponadto lista instytucji, które mają udział w finansowaniu danej części. Standardowe ustawienia na powyŝszym rysunku. Uwaga: Jeśli wśród danych firmy (str. 65) zaznaczono, Ŝe jest ona zakładem pracy chronionej, to dla pracownika niepełnosprawnego podpowiadany jest inny sposób finansowania poszczególnych składek ZUS. Jeśli pracownik podlega szczególnym przepisom w tym względzie, moŝemy dokonać odpowiednich zmian. Sposób opodatkowania Standardowo pracodawca odprowadza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Ewidencja wynagrodzeń 145

146 W części okna dotyczącej sposobu opodatkowania ustalamy dodatkowe parametry mające wpływ na wysokość odprowadzanych zaliczek: koszt uzyskania przychodu, wielkość ulgi podatkowej oraz ewentualne zwolnienia od podatku. Dane Pracownika: Nieobecności Jedną z czynności, jakie musimy wykonać co miesiąc, przygotowując listę wypłat z tytułu umowy o pracę, jest wprowadzenie informacji o nieobecnościach. Okno zawiera listę, do której dopisujemy kolejne pozycje - dane dotyczące nieobecności. Na liście widoczne są tylko nieobecności dotyczące aktualnie obsługiwanego miesiąca. Dla kaŝdej nieobecności wprowadzamy następujące dane: Rodzaj nieobecności - wybieramy z listy uprzednio zdefiniowanych kategorii nieobecności (str. 96). Termin - przy pomocy kalendarza wprowadzamy daty Od: oraz Do:, program oblicza ilość dni nieobecności (biorąc pod uwagę dni wolne zdefiniowane uprzednio w indywidualnym Kalendarzu pracy danego pracownika str. 75). Wybieramy z listy nazwę świadczenia przysługującego za czas nieobecności, np. zasiłek chorobowy z funduszu chorobowego (domyślnie podpowiadany), zasiłek macierzyński itp. Deklarujemy rodzaj nieobecności usprawiedliwionej w przypadku nieobecności nie objętej świadczeniem (np. urlop wypoczynkowy). 146 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

147 Komentarz W przypadku zwolnienia lekarskiego wprowadzamy dodatkowo: Nr statystyczny choroby oraz deklarujemy, czy zwolnienie jest przedłuŝeniem poprzedniego oraz czy ma miejsce kontynuacja okresu zasiłkowego. Wprowadzone tu nieobecności są automatycznie uwzględniane w indywidualnym kalendarzu pracownika. Zawarte w nim informacje są wykorzystywane przy wypełnianiu formularzy dla ZUS oraz dla innych celów ewidencyjnych. W przypadku współpracy z systemem rejestracji czasu pracy część powyŝszych danych moŝe być wypełniana automatycznie. Zawsze jednak mamy moŝliwość ręcznego wprowadzenia niezbędnych poprawek. Dane Pracownika: Inne cechy Ta zakładka ma charakter opcjonalny, jej pojawianie się zaleŝy od rodzaju posiadanej wersji (licencji) programu. UmoŜliwia korzystanie ze Struktur kadrowych. Zakładka ta obsługuje wszystkie zdefiniowane w Danych Firmy w tzw. Strukturach kadrowych dowolne cechy pracowników np. dotyczące odzieŝy roboczej, wyposaŝenia słuŝbowego, badań okresowych itd. Z poziomu tej zakładki moŝemy dodawać, usuwać i modyfikować juŝ istniejące cechy pracownika w obrębie zdefiniowanych kategorii. Kategorie tworzone są za pośrednictwem opcji Struktury kadrowe lub skryptowo patrz dokumentacja wdroŝeniowa. Najwygodniejszym sposobem korzystania z cech pracownika czyli struktur kadrowych jest odpowiednio przygotowany (skryptowo) arkusz do wprowadzania danych umoŝliwiający przygotowywanie i przeglądanie danych dla większej ilości pracowników. Ewidencja wynagrodzeń 147

148 Uwaga: Na zakładce Inne cechy widoczne są wszystkie struktury przypisane do danego pracownika pod warunkiem, Ŝe nie zostały one włączone do tzw. Modułu kadrowego. Modułem kadrowym nazywamy odpowiednio zdefiniowaną grupę elementów, na którą mogą się składać struktury kadrowe, arkusze do wprowadzania danych i raporty (zestawienia) stanowiące pewną tematyczną całość dotyczącą np. wydawania odzieŝy roboczej (rodzaj, zakup, data wydania, ilość, wartość, itd.). Moduły kadrowe tworzymy korzystając z opcji w Danych Firmy, o ile posiadamy odpowiednią licencję. W przeciwnym wypadku, zarówno Struktury kadrowe jak i Moduły kadrowe są niewidoczne. Zmiana danych dla wielu pracowników Podczas wyświetlania listy pracowników moŝemy dokonać zmian jednocześnie dla kilku z nich. Korzystamy wówczas z przycisku. Stałe podatkowe, czas pracy Zdarza się, Ŝe musimy dokonać podobnej zmiany danych dla większej ilości pracowników. Przykładem moŝe być wysokość przysługującej ulgi podatkowej, której wartość jest (z pewnymi wyjątkami) wspólna dla wszystkich pracowników. Owe wyjątki sprawiają, Ŝe nie moŝna zdefiniować jednej ulgi właściwej dla wszystkich pracowników. Zamiast dokonywać zmian kolejno dla wszystkich pracowników, moŝemy wykonać następujące czynności: 1. Zaznaczamy wszystkich pracowników, dla których chcemy wprowadzić nową wartość. Jeśli lista jest długa, zalecamy skorzystanie z zaawansowanego filtrowania (str. 36), a następnie zaznaczenie wszystkich pozycji klawiszem [szary +]. 2. Korzystamy z przycisku, aby uaktualnić dane wskazanych pracowników. Z podręcznego menu wybieramy opcję Wybrane dane praownika. Na ekranie ukazuje się okno zawierające wybrane pozycje spośród danych pracownika: 148 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

149 W odpowiednich polach wpisujemy Ŝądaną wartość i zaznaczamy pole Brać pod uwagę. Następnie zatwierdzamy okienko przyciskiem. W ten sposób przypisujemy wprowadzone wartości pól wszystkim zaznaczonym pracownikom. W opisany sposób moŝemy przypisać zaznaczonej grupie pracowników następujące dane: Na zakładce Stałe deklarujemy: wartość Ulgi podatkowej przypadającej na jeden miesiąc, Koszt uzyskania przychodu Typ (czyli profil) wynagrodzenia. (szczegóły dotyczące stałych str. 51). Na zakładce Czas pracy moŝemy: przypisać kaŝdemu ze wskazanych pracowników kalendarz pracy właściwy dla działu lub dla firmy (o ile takie kalendarze zostały uprzednio zdefiniowane) określić wymiar czasu pracy czyli ilość godzin składających się na dzień roboczy zdefiniować godziny pracy w dni robocze (np. od 8.00 do 16.00). Ewidencja wynagrodzeń 149

150 StaŜ pracy, wymiar urlopu Program przechowuje dane o staŝu pracy i związanym z nim wymiarem przysługującego urlopu. Aby dokonać aktualizacji danych o przysługującym urlopie, wystarczy: 1. Zaznaczyć wszystkich pracowników, dla których chcemy dokonać ponownego przeliczenia. 2. Skorzystać z przycisku, aby uaktualnić dane wskazanych pracowników. Z podręcznego menu wybieramy opcję StaŜ pracy, wymiar urlopu. Wielkość niewykorzystanego urlopu Wybranie tej opcji powoduje zaktualizowanie danych dot. niewykorzystanego urlopu dla zaznaczonych pracowników. Aktualna ilość dni niewykorzystanego urlopu widoczna będzie w odpowiednim okienku na zakładce Dane osobowe II patrz str.133. Arkusz składników W obecnej wersji programu istnieje moŝliwość modyfikowania deklarowanych składników wynagrodzeń bezpośrednio z poziomu okna Lista pracowników. Korzystając z opcji zaawansowanego filtrowania wybieramy pracowników, którzy mają przypisany ten sam profil wynagrodzenia. UŜywając przycisku Uaktualnij dane wskazanych pracowników -, z rozwijanej listy wybieramy opcję Składniki. Zostanie wówczas wyświetlone poniŝsze okno zawierające arkusz składników wynagrodzeń. Dokonane w tym oknie zmiany wartości składników deklarowanych zostaną uwzględnione przy obliczaniu wynagrodzeń wybranych pracowników za bieŝący miesiąc. Pomocnicze zestawienia Zestawienia dotyczące pracowników Podczas wyświetlania listy pracowników mamy do dyspozycji dodatkowe zestawienia pomocnicze. 150 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

151 Przycisk pracownika: pozwala wyświetlić menu zestawień dotyczących wskazanego Mamy tu do dyspozycji: Deklaracje podatkowe PIT-11, PIT-8B, PIT-40; Zestawienie wynagrodzeń wypłaconych pracownikowi w zadanym okresie; Składniki wynagrodzeń Zestawienie świadczeń ZUS wypłaconych pracownikowi w zadanym okresie; Deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, ZCZA, ZCNA, RMUA) Roczna karta ewidencji czasu pracy Kalendarz pracy pracownika z zaznaczeniem dni wolnych i roboczych; Plan urlopów. Zestawienie dotyczące planowanego i wykorzystanego urlopu sporządzane jest dla zaznaczonych pracowników. Ewidencja wynagrodzeń 151

152 Zestawienia dla zakładów pracy chronionej Firmy posiadające status zakładu pracy chronionej mają obowiązek sporządzania zestawień przedstawiających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jeśli wypełniając Dane firmy zaznaczono, Ŝe firma jest zakładem pracy chronionej, na pasku narzędzi pojawia się dodatkowy przycisk umoŝliwiający wydrukowanie tego zestawienia. MoŜemy je sporządzić w odniesieniu do bieŝącego miesiąca lub bieŝącego roku. Wydruki Listy Pracowników z danymi skojarzonymi W programie moŝliwe jest wykonywanie i drukowanie zestawień danych, w których obok danych osobowych występują dane "skojarzone" z pracownikiem (składniki wynagrodzeń, dane członków rodziny, nieobecności). Aby uzyskać takie zestawienie naleŝy uŝyć przycisku "Wybierz pozycje" i korzystając z dostępnych pól w oknie "Podaj warunki wyboru pracowników" określić kryteria wyboru dodatkowych informacji, które zostaną umieszczone na wydruku obok danych osobowych. W drukowanym zestawieniu pojawią się "dane skojarzone" ale tylko z tych grup danych, które są ujęte we wskazanym szablonie wydruku. Definiując konkretne warunki wyboru moŝemy tworzyć listy osób odpowiadające określonym kryteriom. Na przykład: UŜytkownik nakazuje programowi w wyŝej opisany sposób znaleźć pracowników urodzonych przed określoną datą - otrzymuje wówczas wydruk ograniczony do danych osobowych. JeŜeli "zapyta" o zwolnienia lekarskie rozpoczęte po dostanie wydruk danych osobowych według wskazanego szablonu + dane nieobecności spełniające warunki wyboru, w tym przypadku - osób przebywających na zwolnieniach lekarskich po Tylko dla zaawansowanych UŜytkowników: Zaawansowani UŜytkownicy mają moŝliwość zaprojektowania nowego szablonu korzystając w tym celu z Modyfikatora wydruków. Pozwala on na dołączenie danych skojarzonych według wskazanego warunku wyboru zapisanego przy pomocy składni języka SQL. 152 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

153 WYNAGRODZENIA Jeśli mamy sporządzoną listę pracowników, a dla kaŝdego z nich zdefiniowane składniki niezbędne do obliczenia wynagrodzenia, moŝemy przystąpić do zasadniczej części pracy - mianowicie do sporządzenia listy płac. Wybieramy zatem z menu opcję Wynagrodzenia, a następnie Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę lub Umowy zlecenia i o dzieło. Na ekranie pojawia się swoista lista list, tzn. wyświetlane są wszystkie sporządzone do tej pory listy wynagrodzeń wybranej kategorii. Na początku pracy z programem lista ta jest oczywiście pusta. Będziemy do niej dopisywać kolejne pozycje; przez pozycję będziemy rozumieć listę obejmującą pracowników z jednego działu. Tak więc na liście wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę umieścimy np. następujące pozycje: lista płac za styczeń - Dział SprzedaŜy lista płac za styczeń - Dział Oprogramowania lista płac za styczeń - Dział WdroŜeń W kolejnym miesiącu sporządzimy kolejne trzy listy itd. Utworzenie listy płac Tworzenie i modyfikacja listy wypłat odbywa się w ten sam sposób, jak dla pozostałych list w programie (str. 38). A zatem, aby utworzyć nową listę płac, korzystamy z przycisku ( nowa pozycja ). Na ekranie pojawia się wówczas okno z podstawowymi informacjami na temat nowej listy wynagrodzeń: Data sporządzenia; Miesiąc, za który wypłacamy wynagrodzenie; Ewidencja wynagrodzeń 153

154 Opis - czyli miejsce na wpisanie komentarza, który będzie wykorzystany jako nagłówek listy płac (moŝna go później zmodyfikować); Dział, którego dotyczy lista Zamknięta zaznaczamy to pole, aby zabezpieczyć gotową listę płac przed przypadkową lub celową zmianą. Po zamknięciu listy płac niemoŝliwa jest jej modyfikacja. Odblokowanie zamkniętej w ten sposób listy płac jest moŝliwe jedynie przez osobę posiadającą uprawnienia do Administracji systemu (str. 47). jeŝeli wypłata jest na liście parametry istotne przy powtórnym generowaniu listy płac. Opcje te mogą być wykorzystane gdy proces generowania został nieoczekiwanie przerwany np. z powodu awarii. Po zatwierdzeniu powyŝszego okna zapisywany jest nagłówek listy płac. NaleŜy teraz wypełnić listę, wyliczając wypłaty dla konkretnych pracowników. MoŜemy to uczynić na dwa sposoby: 1. Ręczne wypełnianie listy - dopisywanie kolejnych pozycji (tj. kolejnych pracowników) do listy wynagrodzeń. 2. Wygenerowanie listy automatycznie dla wszystkich pracowników przypisanych do danego działu. NiezaleŜnie od wybranego sposobu, warto przejrzeć i ewentualnie skorygować dane poszczególnych pracowników oraz wynikającą z nich ostateczną wysokość wypłaty. Ręczne wypełnianie listy płac Aby rozpocząć wypełnianie listy płac, podświetlamy interesująca nas listę (np. Lista płac za styczeń dla działu programowania) i korzystamy z przycisku Modyfikuj listę wypłat:. Na ekranie pojawia się wówczas pusta lista wynagrodzeń: 154 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

155 Korzystając z przycisków w górnej części okna, dodajemy do niej kolejno wszystkich pracowników naleŝących do danego działu, którzy w danym miesiącu mają otrzymać wynagrodzenie. Automatyczne generowanie listy płac Listę wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę moŝemy wypełnić automatycznie. Na takiej liście zostaną umieszczone nazwiska wszystkich pracowników przypisanych do danego działu, posiadających aktualną umowę o pracę. Rozpoczynamy od wskazania Ŝądanej pozycji (np. Lista płac za styczeń dla działu programowania). Za pomocą przycisku ( modyfikuj ) otwieramy okienko z danymi nagłówkowymi danej listy płac. W górnej jego części znajduje się przycisk. Kliknięcie tego przycisku powoduje wygenerowanie listy wynagrodzeń dla wszystkich pracowników aktualnie przypisanych do danego działu. Uwaga: Jeśli chcemy, by dany pracownik nie był uwzględniany przy automatycznym generowaniu listy płac (tj. by jego nazwisko nie pojawiało się na liście), wówczas kasujemy zawartość pola Dział w Danych pracownika (zakładka Dokumenty) str Na liście nie pojawiają się równieŝ pracownicy, dla których upłynął termin umowy o pracę (szczegóły dotyczące dokumentu umowy o pracę pole Do.) str. 139 Ewidencja wynagrodzeń 155

156 Kopiowanie wskazanej listy płac Aby automatycznie skopiować listę płac, podświetlamy interesującą nas pozycję z Listy Wynagrodzeń (np. Lista płac za styczeń dla działu programowania) i korzystamy z przycisku. Na ekranie pojawia się wówczas okienko (analogiczne jak przy Automatycznym generowaniu listy płac) zawierające dane nagłówkowe listy wypłat: Szczegóły dotyczące wynagrodzenia Umowy o pracę - wynagrodzenie Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę są obliczane na podstawie profilu wynagrodzenia (str. 95). Wartości poszczególnych składników są podpowiadane na podstawie danych pracownika oraz danych działu (składniki właściwe dla działu) i danych firmy (składniki właściwe dla firmy). 156 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

157 Zakładka Wynagrodzenie pozwala skontrolować wszystkie wartości, na podstawie których jest obliczane wynagrodzenie, a dla składników deklarowanych - podać ich aktualną wartość. Jeśli dokonamy ponownego przeliczenia wynagrodzeń w ramach danej listy płac, wówczas wartości poszczególnych składników zostaną ponownie odczytane z Danych pracownika. Zalecamy zatem wprowadzanie aktualnych wartości wszystkich składników w Danych pracownika. Po ponownym przeliczeniu nie będziemy musieli wpisywać jeszcze raz poprawnych wartości składników. Na podstawie wartości ustalonych w tym oknie obliczana jest kwota wynagrodzenia. Jest ona podstawą obliczenia składek na ZUS oraz podatku (zakładka Rozliczenie). Ponadto wraz z wypłatą wynagrodzenia pracownik moŝe otrzymywać pewne świadczenia z ZUS (zakładka Świadczenia). W górnej części okna wprowadzamy trzy daty: Data operacji data sporządzenia listy. Data wypłaty data wypłaty drukowana na liście płac. Data zapłaty podatku data odprowadzenia podatku do Urzędu Skarbowego Daty są podpowiadane na podstawie danych zawartych w nagłówku listy płac. Ewentualne zmiany wprowadzamy przy pomocy kalendarza, który pojawia się po kliknięciu przycisku po prawej stronie pola. Ewidencja wynagrodzeń 157

158 Umowy o pracę - rozliczenie Przy obliczaniu wynagrodzenia program bierze pod uwagę dane pracownika, jego kalendarz pracy, dane działu i firmy, a takŝe ustawienia Stałych programu wynikające z aktualnych przepisów. Zakładka Rozliczenie prezentuje szczegółowo sposób, w jaki zostało naliczone wynagrodzenie dla wybranego pracownika w danym miesiącu. Rozliczenie kwoty do wypłaty Jeśli pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim, wówczas program dokonuje dodatkowych obliczeń. Przyjmuje się, Ŝe kwota brutto stanowi wynagrodzenie za cały miesiąc (30 dni); za kaŝdy dzień absencji chorobowej odejmowane jest 1/30 tej kwoty otrzymuje się w ten sposób kwotę Wynagrodzenie za miesiąc. Jest ona podstawą do naliczania składki ZUS oraz świadczeń otrzymywanych przez pracownika z ZUS. Aby zobaczyć i ewentualnie zmodyfikować dane dotyczące szczegółowego rozliczenia tej składki i sposobu jej finansowania, naleŝy kliknąć zakładkę Ubezpieczenie społeczne, dane pomocnicze. Wynik tych obliczeń daje kwotę opisaną jako Składka na ubezpieczenie społeczne. Jest to ta część składki, którą finansuje pracownik. Kwota ta odejmowana jest od Wynagrodzenia za miesiąc, jednocześnie dodaje się kwotę Wynagrodzenia za czas choroby. Zwykle wynosi ona 80% podstawowego wynagrodzenia, przy czym jest wypłacana przez pracodawcę. (Po 35 dniach zwolnienia 158 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

159 w ciągu roku obowiązek tej wypłaty przejmuje ZUS. Jeśli firma wypłaca świadczenia ZUS, kwota ta pojawia się wówczas w polu Świadczenia). W ten sposób otrzymuje się kwotę prezentowaną jako Razem wynagrodzenie. Ta kwota pomniejszona o koszty uzyskania jest podstawą do obliczenia podatku stanowi bowiem dochód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Szczegóły dotyczące obliczenia podatku (str. 159) widoczne są w polach w prawej części okna. Rozliczenie podatku Na podstawie pola Razem wynagrodzenie obliczana jest kwota zaliczki na podatek dochodowy. Po odjęciu Kosztu uzyskania (jest to informacja odczytana z danych Kategorii wypłaty, a w przypadku umowy o pracę wartość odczytana ze Stałych programu) otrzymujemy Dochód. W polu Stawka podatku widoczna jest procentowa stawka, według której zostanie naliczony podatek. przy pierwszej wypłacie w roku dla danego pracownika jest to stawka podstawowa, natomiast po przekroczeniu progu naliczany jest podatek według kolejnej - wyŝszej stawki (skala podatkowa, str. 53). Obliczona na tej podstawie kwota podatku jest widoczna w polu Podatek wg stawki. Od tej kwoty odejmuje się kwotę Ulgi podatkowej (równieŝ odczytanej z danych pracownika). Jeśli z rozliczenia rocznego (dokonanego przez firmę) wynika nadpłata podatku, wpisujemy odpowiednią kwotę w polu Nadpłata podatku, ta kwota równieŝ zostanie odjęta od Podatku wg stawki. Zatem po odjęciu tych dwóch kwot otrzymujemy wartość widoczną w polu Podatek. Kwota ta jest dzielona na: Składkę na ubezpieczenie zdrowotne (jest ona obliczona na podstawie pola Razem wynagrodzenie) oraz pozostałą kwotę, która ma być odprowadzona Do urzędu skarbowego. Uwaga: Przy obliczaniu kwot Podatek wg stawki, Podatek oraz Do urzędu skarbowego uwzględnia zaokrąglenia zapisane w opcji Administracja-Stałe. Podsumowanie Obliczona kwota naleŝnego podatku trafia do pola Zaliczka na podatek. Po odjęciu jej od kwoty Razem wynagrodzenie otrzymujemy kwotę Netto. Jest to kwota, którą pracodawca powinien wypłacić pracownikowi z własnego funduszu. MoŜe ona być zmodyfikowana o ewentualne Potrącenia (są to potrącenia od kwoty netto, np. alimenty) lub Dodatki (równieŝ netto) - otrzymujemy ostateczną kwotę widoczną w lewym dolnym rogu okna. Do tego doliczane są Świadczenia wypłacane przez ZUS (jest to suma naleŝnych pracownikowi świadczeń jak np. zasiłek chorobowy, rodzinny po potrąceniu Ewidencja wynagrodzeń 159

160 podatku od tych świadczeń). Suma tych dwóch kwot daje ostateczną kwotę Razem do wypłaty, która ma być wypłacona pracownikowi lub przelana na jego konto bankowe. Znaczenie pól w oknie Rozliczenie Brutto Podstawą wszelkich rachunków jest kwota brutto. Jest ona obliczona jako suma wszystkich bezpośrednich składników wynagrodzenia. Jest to wartość wynagrodzenia wynikająca z algorytmu zapisanego w profilu wynagrodzenia. Od tej kwoty program odejmuje się potrącenia wynikające z absencji. Wynagrodzenie za miesiąc Jest to wartość Brutto pomniejszona o potrącenia za absencję chorobową, ale przed doliczeniem wynagrodzenia za czas choroby. W szczególności więc, jeśli pracownik był nieobecny przez cały miesiąc, kwota ta wynosi zero. Kwota ta stanowi podstawę do obliczenia składki na rzecz ZUS. Jeśli pracownik przebywał na urlopie, Wynagrodzenie za miesiąc składa się z dwóch części: Wynagrodzenie za czas przepracowany oraz Wynagrodzenie za urlop. (szczegóły str. 170) Składka na ubezpieczenie społeczne Wysokość składki na rzecz ZUS, obliczonej na podstawie wartości pola Wynagrodzenie za miesiąc. Jest to część składki finansowana przez pracownika. Aby zobaczyć i ewentualnie zmodyfikować dane dotyczące szczegółowego rozliczenia tej składki i sposobu jej finansowania, naleŝy kliknąć zakładkę Ubezpieczenie społeczne, dane pomocnicze (str. 167). Wynagrodzenie za czas choroby Jest to kwota wypłacana pracownikowi z tytułu zwolnienia lekarskiego. Standardowo jest to 80% podstawy wynagrodzenia, moŝemy zmienić tę wartość modyfikując Stałe programu. Jeśli nieobecność spowodowana chorobą przekroczy 35 dni w ciągu roku, pracownik nie otrzymuje wynagrodzenia za czas choroby (finansowanego przez pracodawcę), ale zasiłek chorobowy z ZUS. Jeśli firma wypłaca świadczenia ZUS, kwota zasiłku pojawia się w polu Świadczenia. Razem wynagrodzenie Kwota wynagrodzenia za dany miesiąc, wynikająca z profilu wynagrodzenia, po odjęciu potrącenia za czas absencji, odjęciu składki na rzecz ZUS oraz dodaniu wynagrodzenia za czas choroby, finansowanego przez pracodawcę. Ta kwota jest podstawą do obliczenia podatku. Szczegółowe obliczenie podatku obrazują pola po prawej stronie okna. Zaliczka na podatek Kwota podatku obliczona na podstawie pola Razem wynagrodzenie po uwzględnieniu kosztów uzyskania, wg skali podatkowej, pomniejszona o ewentualne odliczenia nadpłaty oraz składkę na ubezpieczenie 160 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

161 zdrowotne. Szczegółowe obliczenie podatku obrazują pola po prawej stronie okna. Netto Kwota wynagrodzenia po odliczeniu składek na rzecz ZUS oraz potrąceniu podatku. Potrącenia, Dodatki Inne składniki przewidziane w profilu wynagrodzenia, które podczas definiowania zostały oznaczone następująco: W zaleŝności od znaku są one prezentowane jako Potrącenia lub Dodatki. Przykładem takich potrąceń moŝe być spłata poŝyczki wewnątrzzakładowej lub alimenty, przykładem dodatków ekwiwalent za odzieŝ roboczą. NiezaleŜnie od podpowiadanej wartości moŝemy dowolnie poprawić kwotę dodatku lub potrącenia. W ten sposób uwzględniamy potrącenia od kwoty netto oraz nieopodatkowane dodatki. Kwota do wypłaty przez pracodawcę Kwota wypłaty (netto), którą w danym miesiącu pracownik powinien otrzymać od pracodawcy - po potrąceniu składek na ZUS, podatku, z uwzględnieniem ewentualnych dodatkowych potrąceń i dodatków. Świadczenia Świadczenia z ZUS, w szczególności zasiłek chorobowy finansowany przez ZUS (tj. wypłacany przy zwolnieniach powyŝej 35 dni w ciągu roku). Jest to suma netto naleŝnych pracownikowi świadczeń, tj. po potrąceniu podatku od tych świadczeń. Aby zobaczyć i ewentualnie zmodyfikować dane dotyczące świadczeń ZUS, naleŝy kliknąć zakładkę Świadczenia. Wysokość świadczeń zaleŝy takŝe od danych zapisanych w danych pracownika (Nieobecności oraz Rodzina). Razem do wypłaty Ostateczna kwota wypłacana pracownikowi. Koszt uzyskania Koszt uzyskania przychodu, odczytany z danych pracownika. Dochód Wartość pola Razem wynagrodzenie (czyli przychód) pomniejszona o Koszty uzyskania. Stawka podatku Obowiązująca dla danego pracownika stawka podatku, według której zostanie naliczony podatek od bieŝącego wynagrodzenia. Standardowo podpowiadana jest stawka podstawowa, a po przekroczeniu progu - kolejna. Zob. teŝ Skala podatkowa (str. 53). Istnieje moŝliwość obejrzenia Ewidencja wynagrodzeń 161

162 kwot stanowiących podstawę stawki naliczanego podatku, bezpośrednio z poziomu zakładki Rozliczenia. Aby tak się stało wystarczy dwukrotnie kliknąć na napisie: Stawka podatku lub skorzystać z przycisku -. Kolejne, podwójne kliknięcie na wyświetlonej czerwoną czcionką sumie dochodów wyświetli okienko, w którym będziemy mogli obejrzeć wszystkie kwoty dochodów składające się na podstawę stawki podatku. Podatek wg stawki Kwota podatku obliczona według stopy procentowej widocznej w polu Stawka podatku. Ulga podatkowa Odliczana od podatku miesięczna kwota ulgi podatkowej. Jej wysokość jest zapisana w danych pracownika (a tam z kolei podpowiadana na podstawie stałych programu). Nadpłata podatku W tym polu moŝemy wprowadzić kwotę ewentualnej nadpłaty wynikającej z rozliczenia podatku za poprzedni rok. Podatek Naliczona kwota podatku (po odjęciu ewentualnej nadpłaty). Kwota ta jest dzielona na dwie części: składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz pozostałą część podatku (pola poniŝej). Składka na ubezpieczenie zdrowotne Jest to część podatku przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota ta jest obliczana bezpośrednio na podstawie wartości pola Razem wynagrodzenie (oznaczającego inaczej przychód). Do odliczenia od podatku Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku Do urzędu skarbowego Kwota, którą naleŝy odprowadzić do urzędu skarbowego. Jest to kwota naleŝnego podatku po odjęciu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: Wartość widoczna w polu Dochód oraz kwota podatku w polu Do urzędu skarbowego są prezentowane z dokładnością do 1 gr. Natomiast do obliczeń (zgodnie z przepisami) uŝywane są te wartości zaokrąglone odpowiednio do 1 zł. i 10 gr. (konkretne wartości zaokrąglenia są odczytywane ze stałych programu). Umowy o pracę - wynagrodzenie za czas choroby Okno prezentujące wynagrodzenie za czas choroby podzielone jest na trzy części. W części Podstawa... prezentowana jest podstawa naliczania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, w części Nieobecności ilość dni nieobecności. Dolna część 162 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

163 zawiera rozliczenie wynagrodzenia za czas choroby ustalone autom atycznie na podstawie tych wartości. Podstawa naliczania Podstawa naliczania wynagrodzenia za czas choroby (jak równieŝ zasiłku chorobowego) obliczona jest automatycznie na podstawie danych programu. Przy obliczaniu podstawy brane są pod uwagę wszystkie składniki, dla których zaznaczono opcję Czy jest podstawą naliczania zasiłku chorobowego wypłacone w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc powstania niezdolności do pracy. Ilość dni nieobecności Prawa górna część okna prezentuje szczegóły dotyczące nieobecności pracownika w danym miesiącu: sumaryczna ilość dni nieobecności (równieŝ urlopu) oraz ilość przypadającą na zwolnienie lekarskie. Dla dodatkowej informacji widoczna jest ilość dni zwolnienia lekarskiego udzielonego pracownikowi od początku roku (ma ona wpływ na sposób finansowania wynagrodzenia za czas choroby lub odpowiednio zasiłku chorobowego). Ponadto widoczne jest szczegółowe zestawienie poszczególnych okresów zwolnienia (jeśli było ono udzielone w kilku częściach). Dane te są prezentowane na podstawie informacji wprowadzonych w Danych pracownika, zakładka Nieobecności. Ewidencja wynagrodzeń 163

164 Umowy o pracę - świadczenia Wraz z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wypłacane są świadczenia z funduszu ZUS. (m. in. zasiłek chorobowy, rodzinny itp.). W przypadku świadczeń, które są opodatkowane, program automatycznie wylicza kwotę podatku. Kwota ta jest potrącana od wartości świadczenia. Okno zawiera listę świadczeń wypłacanych danemu pracownikowi. Są one obliczane na podstawie informacji zapisanych w Danych pracownika (zakładka Nieobecności oraz Rodzina). MoŜemy dodać nowe świadczenie, wybierając jego nazwę z listy, prowadzamy równieŝ okres, za który przysługuje świadczenie. Uwaga: Świadczenia z tytułu zwolnienia lekarskiego (zasiłek chorobowy) wprowadzamy pośrednio, tj. wprowadzając odpowiednią informację w danych pracownika, zakładka Nieobecności. W przypadku zasiłku chorobowego podpowiadany jest okres zwolnienia wpisany na druku ZLA (dawniej L-4) oraz kod (numer statystyczny) choroby. W przypadku np. zasiłku wychowawczego jako okres świadczenia podpowiadany jest cały miesiąc. W oknie widoczne są pola ułoŝone w sześć kolumn. Wprowadzamy w nich następujące dane dotyczące świadczeń: 164 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

165 Świadczenie W tych polach prezentowane są świadczenia, które otrzymuje dany pracownik od ZUS. Okres Okres, za który przysługuje świadczenie. W przypadku zasiłku chorobowego jest to okres zwolnienia wpisany na druku L-4 (jest on wypełniany na podstawie danych pracownika, zakładka Nieobecności), w przypadku np. zasiłku rodzinnego i wychowawczego podpowiadany jest cały miesiąc (o ile nie wynika inaczej z danych pracownika - zakładka Rodzina). Podpowiadany przez program okres świadczenia moŝemy poprawić, klikając dwukrotnie w polu Okres. Kod choroby podpowiadana jest tu wartość odczytana z danych pracownika, zakładka Nieobecności. Podstawa naliczania danego świadczenia; podpowiadaną tu wartość moŝna w razie potrzeby zmodyfikować. Kwota Kwota przysługującego świadczenia. W przypadku zasiłków związanych z nieobecnością (np. chorobowego) jest ona obliczana automatycznie, zgodnie z danymi wprowadzonymi w oknie Wynagrodzenie, zakładka Wynagrodzenie za czas choroby. Ilość dni lub świadczeń W przypadku zasiłku chorobowego wpisujemy tu ilość dni zwolnienia. Zaliczka na podatek W przypadku świadczeń, które są opodatkowane, program automatycznie wylicza kwotę podatku. Kwota ta jest potrącana od wartości świadczenia. Gdy świadczenie nie jest opodatkowane, w polu widoczne jest zero. Ponadto w oknie widoczne są pola informacyjne, wypełniane automatycznie. Stawka podatku Pole to ma charakter informacyjny. Określa, według jakiej stawki zostanie naliczony podatek od tych świadczeń, które podlegają opodatkowaniu. Razem Suma wszystkich świadczeń - brutto, tj. przed potrąceniem podatku. Do wypłaty Suma wszystkich świadczeń - netto, tj. po potrąceniu podatku. Podatek Sumaryczna kwota podatku potrąconego od wszystkich opodatkowanych świadczeń. Po odjęciu tej kwoty od wartości Razem otrzymujemy kwotę Do wypłaty. Ewidencja wynagrodzeń 165

166 Umowy o pracę - urlop Okno prezentujące wynagrodzenie za czas urlopu podzielone jest na trzy części. W lewej górnej części prezentowana jest podstawa naliczania wynagrodzenia za czas urlopu, w prawej górnej - ilość dni urlopu. Dolna część zawiera rozliczenie wynagrodzenia za czas urlopu ustalone automatycznie na podstawie tych wartości: Podstawa naliczania Podstawa naliczania wynagrodzenia za czas urlopu obliczona jest automatycznie na podstawie danych programu. Przy obliczaniu podstawy brane są pod uwagę wszystkie składniki, dla których zaznaczono opcję Czy jest podstawą naliczania wynagrodzenia za czas urlopu (zob. Definiowanie składników ). Do podstawy zalicza się zarówno składniki stałe, jak i zmienne: Składniki stałe uwzględniane są w aktualnie obowiązującej wysokości, ustalanej w danych pracownika. Składniki zmienne wypłacane co miesiąc - do podstawy przyjmuje się ich wartość średnią za pewien okres (standardowo 3 poprzednie miesiące). Jeśli chcemy rozszerzyć ten okres, moŝemy wprowadzić inną datę początkową w polu Obliczona za okres.... Po zmianie daty naleŝy ponownie obliczyć podstawę korzystając z przycisku. Standardowy okres uśredniania ustalamy w Danych firmy, zakładka Ustawienia. 166 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

167 Ilość dni urlopu Prawa górna część okna prezentuje szczegóły dotyczące urlopu udzielonego pracownikowi w danym miesiącu: sumaryczna ilość dni urlopu w miesiącu oraz szczegółowe zestawienie poszczególnych okresów (jeśli urlop był wykorzystany w kilku częściach). Dane te są prezentowane na podstawie informacji wprowadzonych w Danych pracownika, zakładka Nieobecności. Rozliczenie W dolnej części okna widoczne jest szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia naleŝnego za czas urlopu. Jeśli urlop był wykorzystywany w kilku częściach, kaŝda z nich jest prezentowana jako oddzielna pozycja. Dla kaŝdego z takich cząstkowych okresów urlopu prezentowane są: Okres urlopu (od... do...) Ilość dni - w razie potrzeby moŝemy ją skorygować (np. gdy nie zdefiniowano kalendarza pracy, program wlicza do okresu urlopu równieŝ dni wolne) Kwota naleŝnego wynagrodzenia za daną część urlopu. Przy obliczaniu brana jest pod uwagę obliczona wcześniej wysokość Podstawy oraz ilość dni urlopu. W razie potrzeby moŝemy kwotę skorygować ręcznie, wpisując odpowiednią wartość z klawiatury. Umowy o pracę - pozostałe dane Zakładka Ubezpieczenia społeczne, dane pomocnicze zawiera dodatkowe informacje dotyczące składki ZUS oraz opodatkowania. Dane te są podpowiadane na podstawie Danych pracownika, Danych firmy oraz Stałych programu. W razie potrzeby moŝna je zmodyfikować. Uwaga: Wprowadzone tu zmiany dotyczą tylko aktualnie przygotowywanej wypłaty. Przy ustalaniu kolejnej wypłaty odpowiednie informacje zostaną ponownie odczytane z danych pracownika, firmy lub stałych. Ewidencja wynagrodzeń 167

168 Przy obliczaniu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę musimy wziąć pod uwagę sposób naliczania składki na ZUS oraz inne dodatkowe dane. Składka ZUS złoŝona jest z sześciu składników, zwanych teŝ funduszami. Cztery z nich są finansowane w róŝnych częściach przez pracownika lub pracodawcę. W części okna dotyczącej ZUS ustalamy udział pracownika w finansowaniu danej części składki. Ponadto moŝemy ustalić, czy dana wypłata jest opodatkowana, czy ma być naliczana składka na ZUS oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dla wypłat opodatkowanych ustalamy takŝe formę opodatkowania oraz urząd skarbowy, do którego ma być odprowadzony podatek. Te wszystkie informacje wprowadzamy przy pomocy powyŝszego okna, wypełniając następujące pola: Procentowa wysokość elementów składki (pierwsza kolumna pól) W tych sześciu polach podpowiadane są wartości składek na poszczególne fundusze ZUS (emerytalny, rentowy, chorobowy i wypadkowy), wyraŝone jako procent Podstawy (pole u góry). Kwotowa wysokość elementów składki (druga kolumna pól) W tych polach podpowiadane są wartości poszczególnych składek na rzecz ZUS, obliczonych według Podstawy... (pole u góry) oraz udziałów procentowych poszczególnych elementów (lewa kolumna). W polach tych widoczna jest wartość całego składnika (bez podziału na część finansowaną przez pracownika i pracodawcę). 168 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

169 Udział pracownika w składkach na ZUS (trzecia kolumna, zawierająca cztery pola) Cztery części składki ZUS (fundusze) są finansowane w części przez pracownika, a w części przez pracodawcę lub inne instytucje. W tych czterech polach podpowiadane są wartości udziałów przypadających na pracownika. Wysokość elementów składki na ZUS (czwarta kolumna, złoŝona z czterech pól) Ostateczna wartość elementów składki na ZUS pokrywana przez pracownika, obliczona jako procent (widoczny w sąsiedniej kolumnie) z całej składki. Składka na ZUS łącznie (lewe pole u dołu okna) Sumaryczna wysokość składki odprowadzanej do ZUS. Składka na ZUS łącznie (prawe pole u dołu okna) Sumaryczna wysokość składki odprowadzanej do ZUS, w części finansowanej przez pracownika. Urząd skarbowy Wybieramy z listy urząd skarbowy, do którego ma być odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy (standardowo dla umów o pracę jest to urząd właściwy dla pracownika, zdefiniowany w Danych pracownika). W razie potrzeby moŝemy wybrać inny urząd lub dopisać nowy urząd do listy. Podatek, składka na ZUS, ubezpieczenie zdrowotne Zaznaczenie jednego lub więcej spośród tych pól spowoduje, Ŝe program automatycznie naliczy odpowiednio: zaliczkę na podatek dochodowy (praktycznie dla kaŝdej kategorii wypłaty); składkę na ZUS - przy czym naleŝy wprowadzić kod (wg klasyfikacji ZUS) jakiego rodzaju wypłaty dotyczy składka; składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostawienie pola pustego oznacza, Ŝe dany element nie będzie naliczany. Sposób opodatkowania W zaleŝności od sposobu opodatkowania danej kategorii wypłat, wybieramy odpowiednią opcję. Wybór ma wpływ na sposób obliczania podatku, jego wartość oraz urząd skarbowy, do którego trafi zaliczka. RóŜnie tez wypłata zostanie zakwalifikowana przy rocznym rozliczeniu podatku. Przy wypłatach z tytułu umowy o pracę zazwyczaj naleŝy wybrać pierwszą opcję - opodatkowanie zwykłe, czyli obliczanie podatku według skali. Forma wypłaty Po wydrukowaniu listy płac będziemy mogli wydrukować równieŝ polecenia przelewu dotyczące wszystkich wypłat, dla których jako formę wypłaty wybrano przelew. Jeśli w Danych pracownika zdefiniowany Ewidencja wynagrodzeń 169

170 jest bank i numer konta, to jako forma wypłaty standardowo podpowiadany jest przelew (szczegóły str. 128). Korekta - W programie moŝliwe jest wykonywanie korekt do istniejących wynagrodzeń. Chcąc skorygować wypłatę naleŝy na nowo wyliczyć prawidłowe wynagrodzenie dla danego pracownika a następnie zaznaczyć opcję korekta. Z rozwijanej listy poniŝej wybrać wypłatę, której ma dotyczyć korekta i zapisać zmiany w oknie Danych Wynagrodzenia. Od tej chwili na liście wypłat dla danego działu pojawią się dwie pozycje, z których jedna będzie starą, błędnie naliczoną wypłatą a druga będzie prawidłowo obliczonym wynagrodzeniem po korekcie. Obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu Program Płace-Kadry w wersji 3.0 pozwala na automatyczne obliczanie wynagrodzenia za czas urlopu. Wymaga to jednak ustawienia kilku parametrów, w róŝnych miejscach programu. Dane firmy Aby program naliczał wynagrodzenie za czas urlopu, naleŝy zaznaczyć odpowiednie pole w Danych firmy, na zakładce Ustawienia: Przy obliczaniu podstawy naliczania wynagrodzenia za czas urlopu. program bierze pod uwagę zarówno stałe, jak i zmienne składniki wynagrodzenia. Składniki stałe uwzględniane są w aktualnej wysokości, natomiast składniki zmienne muszą być uśrednione. RównieŜ w oknie Dane firmy, na zakładce Ustawienia wprowadzamy okres (ilość miesięcy), za jaki chcemy obliczać średnią dla składników zmiennych: MoŜe się zdarzyć, Ŝe w programie nie ma wystarczających danych, aby obliczyć średnią (np. pracownik pracuje dopiero od 2 miesięcy, program został niedawno zainstalowany itp.). W takim przypadku program wyświetli odpowiedni komunikat i zaproponuje ręczne skorygowanie wartości. 3. Przy obliczaniu wynagrodzenia za czas przepracowany i czas urlopu program bierze pod uwagę faktyczną ilość dni roboczych w danym miesiącu. Program umoŝliwia równieŝ obliczanie wynagrodzenia przy załoŝeniu stałej długości miesiąca (30 dni), wśród danych firmy (zakładka Ustawienia) naleŝy wówczas zaznaczyć pole: 170 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

171 Definicja składników wynagrodzenia Definiując składniki wynagrodzenia zwróćmy uwagę na dwa dodatkowe parametry. Tylko niektóre ze składników wynagrodzenia będą wliczane do tzw. podstawy naliczania wynagrodzenia za czas urlopu. A zatem dla składników, które mają być uwzględniane przy wyliczaniu podstawy, naleŝy zaznaczyć pole: Ponadto, jeśli dany składnik wliczany do podstawy ma charakter zmienny, wówczas naleŝy obliczyć jego wartość średnią, zgodnie z ustawieniami zadeklarowanymi w Danych firmy. Wprowadzenie danych o urlopie Dane o wykorzystanym urlopie wprowadzamy przy pomocy opcji Pracownicy, wśród danych pracownika znajduje się zakładka Nieobecności. Po wybraniu rodzaju nieobecności wprowadzamy okres, w którym pracownik przebywał na urlopie. Na podstawie indywidualnego kalendarza pracy program wylicza ilość dni roboczych zawartych w tym przedziale. Rozliczenie Przy szczegółowym wyliczaniu wynagrodzenia zakładka Rozliczenie (str. 158) kwota Wynagrodzenie za miesiąc jest sumą dwóch części: Wynagrodzenie za czas przepracowany oraz Wynagrodzenie za urlop: Ewidencja wynagrodzeń 171

172 Umowy - zlecenia Umowy - zlecenia: umowa W przypadku umowy-zlecenia nie ustalamy szczegółowego profilu wynagrodzenia (jak dla umowy o pracę), ale umawiamy się na wykonanie konkretnej pracy za konkretną kwotę. 172 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

173 Przystępując zatem do zarejestrowania umowy-zlecenia, wskazujemy osobę, dla której przeznaczona jest wypłata oraz wprowadzamy dodatkowe informacje: Data operacji Data sporządzenia umowy. Okres wykonywania umowy Data rozpoczęcia i zakończenia wykonania pracy. Obie daty wprowadzamy przy pomocy kalendarza. Data zapłaty podatku Data przekazania do Urzędu Skarbowego naleŝnego podatku Data wypłaty Data wypłaty drukowana na liście płac. Umowa Z listy wzorów dokumentów (str. 101) moŝemy wybrać szablon umowy, który po wpisaniu właściwych danych stanie się właściwym dokumentem umowy. MoŜemy równieŝ stworzyć nowy szablon, wpisując nową nazwę. Program umoŝliwi dodanie nowego szablonu (wzoru dokumentu) do listy. Pasek edycji i formatowania tekstu standardowy pasek przycisków (ikon) umoŝliwiający zaawansowaną obróbkę tekstu W dolnej części okna dostępny jest podgląd dokumentu umowy. W tej części okna moŝemy zmodyfikować dokument, wprowadzając niezbędne dane. Jeśli w szablonie dokumentu uŝyliśmy zmiennych, podczas wypełniania dokumentu są one zastępowane wartościami wynikającymi z danych pracownika. Kwota brutto, na jaką opiewa umowa, jest podstawą naliczenia podatku (zakładka Rozliczenie i ewentualnie składki na ZUS (zakładka Ubezpieczenia społeczne...). Ewidencja wynagrodzeń 173

174 Umowy - zlecenia: rozliczenie Wynikająca z umowy kwota brutto jest podstawą dalszych obliczeń, związanych ze składkami ZUS i podatkiem. Jeśli umowa objęta jest obowiązkiem odprowadzenia składki na ZUS, naliczona kwota składki pojawia się w polu Składka na ubezpieczenie społeczne. Aby zobaczyć i ewentualnie zmodyfikować dane dotyczące szczegółowego rozliczenia tej składki i sposobu jej finansowania, naleŝy kliknąć zakładkę Ubezpieczenie społeczne, dane pomocnicze. Wynik tych obliczeń daje kwotę opisaną jako Składka na ubezpieczenie społeczne. Jest to ta część składki, którą finansuje pracownik. Po odjęciu tej kwoty otrzymujemy Przychód, na podstawie którego obliczana jest kwota zaliczki na podatek dochodowy. Po odjęciu Kosztu uzyskania (w przypadku umowyzlecenia jest to zwykle 20%) otrzymujemy Dochód. W polu Stawka podatku widoczna jest procentowa stawka, według której zostanie naliczony podatek (standardowo w przypadku umowy-zlecenia jest to równieŝ 20%). Obliczona na tej podstawie kwota podatku jest widoczna w polu Podatek. Kwota ta jest dzielona na: Składkę na ubezpieczenie zdrowotne (jest ona obliczona na podstawie pola Przychód) oraz pozostałą kwotę, która ma być odprowadzona Do urzędu skarbowego. Jeśli od Przychodu odejmujemy kwotę Zaliczki na podatek, otrzymamy kwotę Do wypłaty, którą otrzymuje zleceniobiorca. Te wszystkie informacje wprowadzamy przy pomocy powyŝszego okna, wypełniając następujące pola: 174 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

175 Kwota brutto Podstawą wszelkich rachunków jest kwota brutto. Wpisujemy tu kwotę, jaka została ustalona w ramach umowy. Składka na ZUS Wysokość składki na rzecz ZUS, obliczonej na podstawie wartości pola Brutto (o ile jest ona naliczana dla danego zlecenia). Aby zobaczyć i ewentualnie zmodyfikować dane dotyczące szczegółowego rozliczenia tej składki i sposobu jej finansowania, naleŝy kliknąć zakładkę Ubezpieczenie społeczne, dane pomocnicze. Przychód Kwota wynagrodzenia wynikająca z umowy, po odjęciu składki na rzecz ZUS. Ta kwota stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, jest zatem podstawą do obliczenia podatku. Szczegółowe obliczenie podatku obrazują pola po prawej stronie okna. Koszt uzyskania Koszt uzyskania przychodu: standardowo dla umów - zleceń jest on podpowiadany w wysokości 20% kwoty brutto (wielkość kosztu uzyskania jest podpowiadana zgodnie z danymi kategorii wypłat). W razie potrzeby moŝemy wprowadzić inną wartość wynikającą ze specyfiki konkretnej umowy: w lewym polu dotyczącym koszów uzyskania - wartość procentową (jako procent dochodu); w prawym polu - wartość kwotową Dochód Wartość pola Przychód pomniejszona o Koszty uzyskania. Stanowi podstawę do obliczenia podatku. Stawka podatku Stawka, według której zostanie naliczony podatek od bieŝącego wynagrodzenia. Standardowo dla umów-zleceń wynosi 20%. Podatek wg stawki Kwota podatku obliczona według stopy procentowej widocznej w polu Stawka podatku. Składka na ubezpieczenie zdrowotne Jest to część podatku przeznaczona na ubezpieczenie zdrowotne. Kwota ta jest obliczana bezpośrednio na podstawie wartości pola Przychód. Do urzędu skarbowego Kwota, którą naleŝy odprowadzić do urzędu skarbowego. Jest to kwota naleŝnego podatku po odjęciu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zaliczka na podatek Kwota podatku obliczona na podstawie pola Przychód, pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Szczegółowe obliczenie podatku obrazują pola po prawej stronie okna. Kwota do wypłaty Kwota wypłaty, którą pracownik powinien otrzymać do ręki po potrąceniu składek na ZUS, podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ewidencja wynagrodzeń 175

176 Uwaga: Wpisanie wartości w polu Kwota do wypłaty spowoduje automatyczne wyliczenie odpowiadającej jej kwoty brutto oraz pozostałych wielkości występujących w rozliczeniu. Umowy - zlecenia: pozostałe dane Przy obliczaniu wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę musimy wziąć pod uwagę sposób naliczania składki na ZUS oraz inne dodatkowe dane. Składka ZUS złoŝona jest z sześciu składników, zwanych teŝ funduszami. Cztery z nich są finansowane w róŝnych częściach przez pracownika lub pracodawcę. W części okna dotyczącej ZUS ustalamy udział pracownika w finansowaniu danej części składki. W prawej części okna decydujemy, czy umowa ma być traktowana jako umowa-zlecenie, czy teŝ jako umowa o dzieło. Ponadto moŝemy ustalić, czy dana wypłata jest opodatkowana, czy ma być naliczana składka na ZUS oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne. Dla wypłat opodatkowanych ustalamy takŝe formę opodatkowania oraz urząd skarbowy, do którego ma być odprowadzony podatek. Opcja Korekta daje moŝliwość zweryfikowania wcześniej zapisanych danych. Te wszystkie informacje wprowadzamy i obliczamy analogicznie, jak dla wynagrodzenia z tytułu omowy o pracę (str. 166). 176 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

177 Sposób naliczania składek Znacznym ułatwieniem w operowaniu składkami na ubezpieczenie społeczne w umowach zlecenia i o dzieło jest moŝliwość określenia sposobu naliczania składek w zaleŝności od kodu tytułu ubezpieczenia. W oknie Umowy Umowy zlecenia i o dzieło uŝywając przycisku - przechodzimy do kolejnego okna Umowy Umowy zlecenia i o dzieło za konkretny miesiąc. Na liście wyświetlanej po naciśnięciu przycisku Zestawienia danych, pojawia się nowa pozycja Sposób naliczania składek. W celu opisania sposobu potrącania składek ubezpieczeniowych naleŝy wyświetlić poniŝsze okno. W oknie tym widać, Ŝe w kaŝdej linii znajdują się następujące pozycje: wzór kodu tytułu ubezpieczenia oraz znaczniki obliczania składek, kolejno na ubezpieczenia - zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe (T/N). Linie czytane są do końca, tak Ŝe moŝna precyzować ustawienia dla kodów zgodnych ze wzorcami bardziej szczegółowymi, na przykład: 0410* T,T,T,T,T - dla kodów rozpoczynających się od "0410" - wszystkie składki 0410? N,T,T,N,T - dla rencistów (w obrębie kodu 0410) tylko ubezpieczenie społeczne bez składki chorobowej Drukowanie przelewów W obecnej wersji programu UŜytkownik moŝe w duŝym stopniu wpływać na wygląd drukowanych przelewów bankowych. Istnieje np. moŝliwość zmiany koloru czy dopasowania rozmiaru przyszłego wydruku do rozmiaru strony. By móc dokonać takich zmian musimy w oknie Przelewy wynagrodzeń, które pojawia się na zakończenie procesu drukowania listy wynagrodzeń, uŝyć przycisku. Zostanie wyświetlone wówczas okno Wydruk przelewu-ustawienia, w którym moŝemy dokonać potrzebnych modyfikacji. Ewidencja wynagrodzeń 177

178 Zakładka Kopia Na tej zakładce moŝemy samodzielnie przygotowywać wydruki przelewów. Ilość kopii MoŜemy zdecydować ile kopii przelewów pojawi się na stronie. Dostępny jest zakres od 2 4 kopii. Ścieśnienie Ścieśnienie wyraŝone jest w jednostkach umownych. Aby uzyskać Ŝądany efekt naleŝy je dobrać doświadczalnie, metodą "prób i błędów" - wartość 20 = ok. 4 mm. ZwęŜenie ZwęŜenie wyraŝone jest w jednostkach umownych. Aby uzyskać Ŝądany efekt naleŝy je dobrać doświadczalnie, metodą "prób i błędów" - wartość 20 = ok. 4 mm. Zmiana koloru Podwójne kliknięcie w tym miejscu pozwala ustalić kolor przelewu. Nazwy dzielone na wyrazy Nazwy zleceniodawcy i pracownika ograniczone są do 54 znaków: - zaznaczenie tej opcji powoduje, iŝ podczas podziału na dwie linie zachowywane są całe wyrazy i umieszczane w liniach aŝ do wyczerpania wolnego miejsca - rezygnacja oznacza, Ŝe do dwóch linii są wstawiane odpowiednio znaki nazwy od 1-27 i Zakładka Wydruk na oryginale A-4 JeŜeli UŜytkownik dysponuje arkuszami A-4 z oryginalnymi drukami przelewów moŝe skorzystać z tej zakładki. 178 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

179 Wydruk na oryginalnym druku A-4 Zaznaczamy tę opcję jeśli chcemy drukować przelewy na oryginalnych drukach. Czcionka UŜywając tego przycisku moŝemy określić krój czcionki i jej rozmiar. Odstępy w jednostkach umownych Wartości wpisywane w tych polach pozwalają optymalnie dopasować parametry wydruku do oryginalnych blankietów. TakŜe i w tym przypadku parametry te naleŝy określić doświadczalnie, opierając się na właściwościach i moŝliwościach posiadanej drukarki. Dla lepszej orientacji, w kolumnie po prawej stronie wyświetlane są odpowiedniki wpisywanych wartości w milimetrach. Przesyłanie pasków wypłaty pocztą elektroniczną W programie stworzono moŝliwość przesyłania pracownikom (za pośrednictwem poczty elektronicznej) popularnych pasków, potwierdzających wypłatę wynagrodzenia. Aby móc korzystać z tego udogodnienia naleŝy wykonać następujące czynności: - utworzyć szablon takiego paska i zapisać go w katalogu wydruków RAPDEF domyślnie C:\Program Files\River\Aktyn-W Place-Kadry ProSQL\RAPDEF - na zakładce Ust. specjalne 2 w Danych firmy, w sekcji , wybrać jedną z poniŝszych opcji: z uŝyciem okna poczty do konfiguracji konta program zastosuje ustawienia domyślnego programu pocztowego Ewidencja wynagrodzeń 179

180 bez uŝycia okna poczty konieczna ręczna konfiguracja konta w programie płacowym. Konfiguracja domyślnego klienta pocztowego nie będzie brana pod uwagę. - wskazać pracowników, do których będą wysyłane paski poprzez wpisanie ich adresów mailowych w pozycji , na zakładce D. os. I w Danych pracownika: - skonfigurować wysyłanie pasków Konfiguracja wysyłania pasków pocztą elektroniczną Dostęp do konfiguracji wysyłania pasków pocztą elektroniczną otrzymujemy po wejściu do listy wynagrodzeń z tytułu umowy o pracę oraz umowy zlecenia i o dzieło, w opcji Wynagrodzenia. W oknie listy wynagrodzeń klikamy przycisk Wysyłanie pasków ustawienia: Poczty, a następnie opcję JeŜeli nie korzystamy z ustawień domyślnego klienta pocztowego, naleŝy skonfigurować konto pocztowe, które będzie wykorzystywane do przesyłania pasków: Konto nazwa konta poczty elektronicznej, które będzie wykorzystywane do przesyłania pasków 180 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

181 Serwer serwer poczty wychodzącej (SMTP) Port numer portu uŝywanego do wysyłania poczty elektronicznej (domyślnie jest to port nr 25) Hasło jeŝeli przy logowaniu się na konto wymagane jest hasło, w tym miejscu naleŝy je podać Kodowane jeŝeli opcja zostanie włączona, hasło zapisywane w pliku defaults.txt, w sekcji dotyczącej konfiguracji konta pocztowego, zostanie zaszyfrowane w postaci kodu alfanumerycznego. W przeciwnym wypadku hasło zostanie zapisane w postaci jawnej. Ogólne Dotyczy opcji nie związanych z konfiguracją konta pocztowego: Pasek wysyłany bezpośrednio jeŝeli opcja zostanie zaznaczona paski będą wysyłane bezpośrednio pocztą elektroniczną do wskazanych adresatów. JeŜeli pole wyboru pozostanie puste, paski będą zapisywane w postaci plików-załączników, wg podanej specyfikacji. Pasek wysyłany pocztą elektroniczną nazwa szablonu paska w katalogu RAPDEF Wysyłanie paska W celu wysłania paska wypłaty drogą elektroniczną, postępujemy w następujący sposób: - zaznaczamy odpowiednią listę wynagrodzeń - klikamy przycisk i wybieramy opcję Wyślij paski pocztą elektroniczną. Ewidencja wynagrodzeń 181

182 JeŜeli wszystkie ustawienia i parametry zostały skonfigurowane poprawnie, paski zostaną przesłane drogą elektroniczną na podane adresy, z równoczesną moŝliwością zapisania specyfikacji do pliku: 182 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

183 ZESTAWIENIA Program umoŝliwia wydrukowanie zestawień wymaganych przez urzędy skarbowe oraz ZUS. a) deklaracje dla urzędów skarbowych: PIT-4 PIT-11 (str. 150) PIT-40 PIT-8A PIT-8B (str. 150) b) zestawienia dla ZUS - zgłoszeniowe (str. 150): oraz rozliczeniowe: ZUS-ZUA ZUS-ZWA ZUS-ZCZA ZUS-ZCNA ZUS-DRA ZUS-RNA ZUS-RSA ZUS-RCA ZUS-RZA ZUS-RMUA (str. 150) c) zestawienia kwot, jakie naleŝy odprowadzić do poszczególnych urzędów skarbowych: Kwoty naleŝne urzędom skarbowym. raport ten pozwala sprawdzić kwoty podatku z rozbiciem na działy i poszczególnych pracowników. Po wydrukowaniu tego zestawienia moŝna wydrukować przelewy dla urzędów skarbowych. Po uruchomieniu wybranej opcji z menu Zestawienia na ekranie pojawia się odpowiedni formularz, wypełniony na podstawie danych przechowywanych przez program. Wartości kwot występujących w formularzach są wypełniane automatycznie na podstawie danych o wypłatach. Ewidencja wynagrodzeń 183

184 Wypełnianie formularza ZUS Po wybraniu Ŝądanej opcji z menu Zestawienia - Formularze ZUS na ekranie pojawia się odpowiedni formularz, wypełniony na podstawie danych przechowywanych przez program. Wartości kwot występujących w formularzach są wypełniane automatycznie na podstawie danych o wypłatach. Jakkolwiek nie jest to zalecane, przed wydrukowaniem moŝemy jednak dokonać niezbędnej korekty, wpisując inne kwoty. Pamiętajmy jednak o odpowiedzialności osoby składającej podpis pod deklaracją za prawdziwość danych. Aby przesłać wypełniony formularz do ZUS, moŝemy go wydrukować lub zapisać w pliku przeznaczonym dla Programu Płatnika. Eksportuj do "Płatnika" Jest to opcja a właściwie przełącznik znajdujący się w dolnej części menu Zestawienia / Formularze ZUS. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, Ŝe wskazany formularz ZUS zostanie bezpośrednio wyeksportowany do domyślnego pliku.kdu bez moŝliwości zobaczenia jego zawartości - chyba, Ŝe juŝ za pośrednictwem Programu Płatnika. Natomiast pozostawienie opcji Eksportuj do Płatnika niezaznaczonej sprawi, iŝ wskazany formularz ZUS zostanie otwarty w osobnym oknie umoŝliwiającym jego edycję. Z poziomu tego okna moŝemy dokument wydrukować lub zapisać do pliku.kdu czyli formatu Programu Płatnika. Zaznaczenie opcji Eksportuj do "Płatnika" uaktywnia znajdującą się bezpośrednio nad nią jeszcze jedną funkcję: Wszystkie dokumenty. Wybranie jej pozwala na szybki 184 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

185 eksport wszystkich danych dla ZUS bez konieczności wskazywania poszczególnych formularzy. Modyfikacja wydruków Wydruki sporządzane przy pomocy programu moŝna podzielić na dwie grupy. Pierwszą z nich są urzędowe formularze dla ZUS i Urzędów Skarbowych. Ich wygląd jest ściśle określony i nie podlega Ŝadnym zmianom. Druga grupa - to zestawienia tworzone na wewnętrzny uŝytek firmy, jak choćby lista płac. Wygląd tych wydruków moŝna modyfikować, dostosowując je do indywidualnych potrzeb firmy i upodobań UŜytkownika. Na pasku narzędzi (np. w oknie przedstawiającym listę wypłat) znajduje się przycisk, przy pomocy którego otwieramy okienko umoŝliwiające modyfikowanie wydruków. Szablon wydruku podzielony jest na bloki, z których kaŝdy zawiera inny rodzaj danych. Bloki zawierają pola, oznaczone róŝnymi kolorami. Białym kolorem oznaczone są pola tekstowe. W takim polu moŝemy umieścić dowolny napis. Pola tekstowe słuŝą do definiowania tytułu wydruku, nagłówków kolumn i innych dodatkowych informacji, nie powiązanych bezpośrednio z danymi programu. śółtym kolorem oznaczone są pola z danymi systemowymi, niezaleŝnymi od bazy danych programu. Są to np. bieŝąca data, numer strony itp. Ewidencja wynagrodzeń 185

186 Szarym kolorem oznaczone są pola bazy danych. W takich polach będą pojawiać się informacje odczytane bezpośrednio z danych programu. Mogą to być np. nazwisko pracownika, kwota wynagrodzenia netto, ilość dni zwolnienia itp. Utworzenie nowego szablonu Modyfikację wydruków najlepiej rozpocząć od zapisania istniejącego szablonu wydruku pod nową nazwą, a następnie zmodyfikowanie tak utworzonego szablonu. Korzystamy w tym celu z przycisku Nowa pozycja:. Od tej chwili nowy szablon będzie dostępny pod przyciskiem:. Zwykłe kliknięcie tego przycisku powoduje wydrukowanie raportu, listy zgodnie z szablonem Wydruk podstawowy (dostarczonego wraz z programem). Natomiast kliknięcie prawym przyciskiem myszki powoduje wyświetlenie podręcznego menu zawierającego nazwy dostępnych szablonów wydruków. Z menu moŝemy wybrać interesujący nas szablon. Pogrubioną czcionką oznaczony jest wydruk standardowy, uzyskiwany bezpośrednio przez kliknięcie Drukuj lewym przyciskiem myszki. UŜywając modyfikatora wydruków moŝemy zmienić nazwę podpowiadanego standardowego wydruku. NaleŜy wówczas otworzyć Ŝądany szablon przy pomocy menu Plik, po czym skorzystać z przycisku Zapisz jako wydruk podstawowy:. 186 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

187 Modyfikowany wydruk jest podzielony na bloki, odgraniczone poziomymi szarymi liniami. Zwykle wydruk zawiera trzy bloki: nagłówek wydruku, zasadnicza część zawierająca szczegółowe dane oraz stopkę zawierającą podsumowanie. Aktywny blok (tzn. ten, w którym znajduje się kursor) jest wyróŝniony ciemniejszym kolorem (standardowo błękitnym). Ilość bloków jest stała i nie podlega modyfikacji. MoŜemy jedynie zmienić wielkość bloku (w pionie), posługując się klawiszami [Ctrl] + [Shift] + [strzałka]. Dodawanie i rozmieszczanie elementów Aby dodać nowy element do szablonu wydruku, wystarczy podświetlić jeden z bloków, a następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy w obrębie tego bloku. Z podręcznego menu naleŝy wówczas wybrać Ŝądany element: pole (tekst, pole bazy danych lub formuła) lub element graficzny (linia, ramka lub rysunek). W analogiczny sposób (wskazując element i klikając prawym przyciskiem myszy) moŝemy usunąć element z szablonu wydruku. PołoŜenie dowolnego elementu moŝemy zmienić: Za pomocą myszki metodą przeciągnij i upuść Przy pomocy klawiatury: [Ctrl] + [strzałka] Przez podanie odpowiednich wartości liczbowych we Własnościach pola Rozmiar dowolnego elementu moŝemy zmienić: Przy pomocy klawiatury: [Shift] + [strzałka] Przez podanie odpowiednich wartości liczbowych we Własnościach pola Szczegółowe własności pola Po kliknięciu pola prawym przyciskiem myszy i wybraniu Własności pola wyświetlane jest okienko, w którym ustalamy szczegółowe informacje o połoŝeniu, wyglądzie i zawartości pola: PołoŜenie pola jest określone przez cztery parametry: odległość pola od górnej i od lewej krawędzi bloku oraz wysokość i szerokość pola. Wielkości te wyraŝone są w pikselach. Ponadto moŝemy określić wielkość i krój uŝytej czcionki oraz ewentualnie formułę, według której wyliczana jest wartość pola. W przypadku pola formuły, moŝemy jeszcze określić, którego bloku detali ma dotyczyć podsumowanie oraz czy wartość pola ma zostać wyzerowana po wydruku. Ewidencja wynagrodzeń 187

188 Zmiana własności grupy pól MoŜliwa jest jednoczesna zmiana parametrów kilku pól (tylko w obrębie jednego bloku). Kliknięcie myszką kolejno kilku pól z wciśniętym jednocześnie klawiszem [Shift] powoduje ich zaznaczenie. Zaznaczone pola moŝna przesuwać przy pomocy myszki. Kliknięcie jednego z zaznaczonych w ten sposób pól prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie okna zawierającego własności zaznaczonych pól (w oknie podpowiadane są parametry pierwszego z nich). Przy pomocy tego okna moŝemy zmienić połoŝenie i wielkość pól oraz sposób drukowania (w tym format prezentowanych liczb), analogicznie jak dla pojedynczego pola. Uwaga: Zatwierdzenie wartości przez [Enter] powoduje natychmiastową zmianę pozycji wszystkich zaznaczonych pól bez moŝliwości cofnięcia operacji. Tylko usunięcie liczby pozostawia daną wartość indywidualną pola bez zmian. W przypadku pomyłki jedyną metodą przywrócenia stanu pierwotnego jest wyjście z modyfikatora wydruku bez zapisania zmian. A zatem, aby np. wyrównać zaznaczone pola do lewego marginesu, naleŝy wpisać odpowiednią wartość w polu Od lewej, natomiast wykasować zawartość wszystkich pozostałych pól. Pola zawierające składniki wynagrodzeń Oprócz wielkości zdefiniowanych w bazie danych moŝemy umieścić na wydruku wartości definiowanych składników wynagrodzenia. W tym celu podświetlamy odpowiedni blok wydruku i dodajemy w nim nowe pole tekstowe, a następnie umieszczamy w nim kod składnika. Jeśli chcemy obliczyć sumę kilku składników, posługujemy się funkcją SUM. Zamiast pojedynczego składnika w wpisujemy wówczas np.: SUM(WynagrZas, Premia1, Prowizja) Pliki KDU (eksport do Programu Płatnika) Wypełniony formularz ZUS moŝemy wydrukować lub zapisać w pliku KDU, tj. w formacie wymaganym przez Program Płatnika, a następnie przekazać w formie elektronicznej do ZUS. 188 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

189 Przygotowanie pliku KDU Pierwszy krok polega na załoŝeniu nowego pliku Programu Płatnika. Z menu wybieramy opcję Zestawienia a następnie Eksport danych do Programu Płatnika ustawienia. Za pomocą przycisku tworzymy nowy (pusty) plik w formacie KDU. Program podpowiada nazwę NowyPlik.kdu. Nazwę tę moŝna oczywiście zmienić, przyjmując np. zasadę, Ŝe nazwa pliku określa datę jego utworzenia. Pliki tworzone są w katalogu PLATNIK, wewnątrz którego program tworzy podkatalogi z danymi poszczególnych firm. Nazwa kaŝdego z nich jest tworzona na podstawie pierwszych ośmiu znaków nazwy skróconej firmy. Następnie wskazujemy jeden z utworzonych plików jako ten, do którego będą dopisywane dane z formularzy ZUS. U dołu okna pojawi się wówczas nazwa wybranego pliku wraz z pełną ścieŝką dostępu, np.: C:\PROGRAM FILES\RIVER\PLACEPRO\PLATNIK\SMOK\01\2001_06.KDU Z prawej strony okna w polu Zawartość będzie widoczna lista formularzy, które zostały zapisane w podświetlonym pliku. W oknie tym, poza standardowymi ikonami narzędziowymi przeznaczonymi do obsługi plików, widoczne są jeszcze trzy przyciski: WskaŜ katalog Programu Płatnika Wyświetla okno, w którym naleŝy wskazać ścieŝkę dostępu do katalogu, w którym znajduje się Program Płatnika. Program Płatnika ustawienia Naciśnięcie tego przycisku umoŝliwia wybranie opcji Uruchom Program Płatnika po eksporcie danych. Oznacza to Ewidencja wynagrodzeń 189

190 automatyczne uruchomienie Programu Płatnika. Uruchom Program Płatnika Uruchamia Program Płatnika. Dopisanie danych do wskazanego pliku Po wypełnieniu kaŝdego z formularzy dla ZUS moŝemy formularz wydrukować na drukarce (słuŝy do tego przycisk w górnej części okna zawierającego formularz) lub zapisać zawartość formularza w pliku KDU. W tym celu korzystamy z przycisku. Po tej operacji przycisk staje się nieaktywny, co zapobiega ponownemu dopisaniu tych samych danych. Przesyłając dane przy pomocy Programu Płatnika naleŝy wskazać plik z danymi. O ile podczas instalacji programu nie zmieniliśmy standardowej nazwy, wszystkie pliki zapisywane są w katalogu C:\PROGRAM FILES\RIVER\PLACEPRO\PLATNIK. Przegląd danych w oknie podglądu wydruku W obecnej wersji program został wzbogacony o moŝliwość (dostępną w podglądzie wydruku) zobaczenia sposobu naliczania wynagrodzenia i podstawy świadczeń ZUS. W tej chwili moŝliwość ta jest dostępna z poziomu wydruku Listy wynagrodzeń oraz Listy pracowników. Aby móc korzystać z tej opcji w pracy z programem naleŝy najpierw zaznaczyć odpowiednie pola wyboru na zakładce Ustawienia c.d. w Danych Firmy. 190 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

191 Przeglądanie zmian dotyczących wynagrodzenia Aby dowiedzieć się w jaki sposób zostało naliczone wynagrodzenie wystarczy najechać kursorem myszki na podkreśloną kwotę i kliknąć gdy kursor zmieni się w charakterystyczną łapkę. W wyświetlonym oknie moŝna jeszcze raz prześledzić sposób naliczenia wynagrodzenia okno jednak nie pozwala na edycję i wprowadzanie zmian. Podstawa świadczenia ZUS JeŜeli natomiast chcielibyśmy się dowiedzieć co stanowiło podstawę płaconego świadczenia ZUS naleŝy w oknie Listy pracowników skorzystać z przycisku - Drukuj formularz (zestawienie danych), wybrać z menu pozycję Świadczenia ZUS i w Przeglądzie wydruku postąpić analogicznie jak w poprzednim przypadku. 0 Ewidencja wynagrodzeń 191

192 W otwartym okienku moŝemy dowiedzieć się jak wyglądała podstawa wypłacanego świadczenia ZUS. Zestawienia uŝytkownika W programie istnieje moŝliwość generowania złoŝonych raportów i zestawień zawierających określone dane, wskazane przez uŝytkownika. Mechanizm generujący takie raporty, opracowywany na zamówienie uŝytkownika, tworzony jest indywidualnie dla kaŝdego klienta, z uwzględnieniem specyfiki jego oczekiwań. Przykład zestawienia uŝytkownika: 192 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

193 DODATKI Moduł Administrator Program ten domyślnie znajduje się w katalogu: C:\Program Files\River\Aktyn-W Place-Kadry ProSQL. Po podaniu prawidłowego identyfikatora i hasła pojawia się główne okno Administratora. W górnej części okna znajduje się menu główne z następującymi pozycjami: Przeniesienie autoryzacji pozwala przenieść Ŝeton autoryzacyjny z dyskietki na dysk twardy lub odwrotnie Kopia danych tworzenie i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa - Kopia danych pozwala wykonać kopię wskazanych danych - Odtwarzanie danych pozwala odtworzyć wskazaną kopię danych Środowisko pracy pozwala zmienić ścieŝkę dostępu do bazy danych, firmę, rok, miesiąc Koniec kończy pracę Administratora Ewidencja wynagrodzeń 193

194 Przeniesienie autoryzacji W celu przeprowadzenia autoryzacji programu, naleŝy umieścić dyskietkę autoryzacyjną w napędzie, a następnie opcję Przeniesienie autoryzacji. Na ekranie pojawi się poniŝsze okienko: Przeniesienie autoryzacji z dyskietki autoryzacyjnej na dysk komputera. Wycofanie Ŝetonu z powrotem na dyskietkę autoryzacyjną Tylko jeden z powyŝszych przycisków jest aktywny - w zaleŝności od tego, czy Ŝeton jest umieszczony na dysku we wskazanym katalogu, czy teŝ nie. Uwaga: Przeniesienie Ŝetonu w inne miejsce (nawet na tym samym dysku) moŝliwe jest wyłącznie za pośrednictwem dyskietki autoryzacyjnej. Działanie tej opcji jest dokładnie takie samo jak w przypadku korzystania z analogicznej opcji w programie płacowo-kadrowym. Kopia danych Tworzenie kopii danych Opcja słuŝy do tworzenia ręcznych (natychmiastowych) kopii bezpieczeństwa danych. Przydatna w sytuacjach awaryjnych i braku bezpośredniego dostępu do programu. Działanie tej opcji jest dokładnie takie samo jak w przypadku korzystania z analogicznej opcji w programie płacowo-kadrowym. 194 Aktyn W Płace Kadry SQL Pro

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy

Bardziej szczegółowo

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji

Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja Programu

1. Instalacja Programu Instrukcja obsługi dla programu Raporcik 2005 1. Instalacja Programu Program dostarczony jest na płycie cd, którą otrzymali Państwo od naszej firmy. Aby zainstalować program Raporcik 2005 należy : Włożyć

Bardziej szczegółowo

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne.

KaŜdy z formularzy naleŝy podpiąć do usługi. Nazwa usługi moŝe pokrywać się z nazwą formularza, nie jest to jednak konieczne. Dodawanie i poprawa wzorców formularza i wydruku moŝliwa jest przez osoby mające nadane odpowiednie uprawnienia w module Amin (Bazy/ Wzorce formularzy i Bazy/ Wzorce wydruków). Wzorce formularzy i wydruków

Bardziej szczegółowo

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika

MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika MenadŜer haseł Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu MenadŜer haseł... 3 4.1 Logowanie... 4 4.2

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk

Program dla praktyki lekarskiej. Instalacja programu dreryk Program dla praktyki lekarskiej Instalacja programu dreryk Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2008 Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 1 Spis treści 1. Wymagania Systemowe 2. Pobranie instalatora systemu

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM

Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM Instrukcja instalacji programu SYSTEmSM SYSTEmEG Sp. z o.o. Siedziba: ul. Wojrow icka 10a/14 PL 54-434 Wrocław + 48 (71) 354 47 76 Biuro: ul. Chociebuska 11 PL 54-433 Wrocław fax. + 48 (71) 358 04 99 Bank:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31

Projekt ZSWS. Instrukcja uŝytkowania narzędzia SAP Business Explorer Analyzer. 1 Uruchamianie programu i raportu. Tytuł: Strona: 1 z 31 Strona: 1 z 31 Explorer Analyzer 1 Uruchamianie programu i raportu PoniŜsze czynności uruchamiają program Bex Analyzer oraz wybrany raport z hurtowni danych. 1. uruchom z menu Start>Programy>Business Explorer>Analyzer

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.2.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.2.2 Ulotka v.2012.2.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11

Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator Techniczny nr 58 28-11-2002 Konfiguracja modułu alarmowania w oprogramowaniu InTouch 7.11 Oprogramowanie wizualizacyjne InTouch 7.11, gromadzi informacje alarmowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Generator Wniosków Aplikacyjnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja uŝytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard

Kancelaris krok po kroku. PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Kancelaris krok po kroku PRZEBIEG PROCESU INSTALACJI programu Kancelaris 4.10 standard Objaśnienia W niniejszej prezentacji stosujemy następujący układ slajdu: - u góry znajduje się tytuł slajdu, - w tekście

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express z płyty Optivum W poradzie opisano, jak zainstalować bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

Bardziej szczegółowo

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1.

1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator... 2 1.1 Wstęp... 3 1.2 Instalacja... 4 1.2.1 Instalacja aplikacji EXR Creator z płyty CD... 5 1.2.1. 1. Podręcznik instalacji aplikacji EXR Creator.................................................................... 2 1.1 Wstęp.............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Co zrobić, jeśli program Optivum nie łączy się poprzez sieć lokalną z serwerem SQL? Programy Optivum, które korzystają z bazy danych umieszczonej na serwerze SQL, mogą być

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 6 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Uwaga: Przy instalowaniu drukarki podłączonej lokalnie, jeśli dysk CD-ROM Oprogramowanie i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU NA SERWERZE KROK PO KROKU 1 / 10 Co jest potrzebne do instalacji aplikacji wraz z bazą danych: serwer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, posiadający min. 4 GB

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontami i prawami

Instrukcja zarządzania kontami i prawami Instrukcja zarządzania kontami i prawami uŝytkowników w systemie express V. 6 1 SPIS TREŚCI 1. Logowanie do systemu.... 3 2. Administracja kontami uŝytkowników.... 4 3. Dodawanie grup uŝytkowników....

Bardziej szczegółowo

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP

POP 3.1. Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP POP 3.1 Czyli krótka historyjka w obrazkach jak poprawnie zainstalować i korzystać z programu POP Spis treści: 1. Jak poprawnie zainstalować program POP? 2 2. Pierwsze uruchomienie i konfiguracja. 8 3.

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word

Formularz MS Word. 1. Projektowanie formularza. 2. Formularze do wypełniania w programie Word Formularz MS Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje moŝna następnie zebrać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa

INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012. sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI HERMES 2012 sprawdzian i egzamin gimnazjalny. OKE Warszawa Wstęp Szanowni Państwo Przekazujemy program komputerowy HERMES2012, działający w środowisku Windows i przystosowany

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5

Instrukcja obsługi programu. Faktura. wersja 1.0.0.5 Instrukcja obsługi programu Faktura wersja 1.0.0.5 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja... 4 3. Logowanie... 6 4. Okno główne... 7 4.1. Tworzenie i edycja faktury... 7 4.1.1. Nowa faktura... 7 4.1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika

Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Przypominacz Instrukcja uŝytkownika Spis treści 1. Uruchamianie programu.... 3 2. Minimalne wymagania systemu... 3 3. Środowisko pracy... 3 4. Opis programu Przypominacz... 3 4.1 Ikona w zasobniku systemowym...

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Ozon.

Instalacja programu Ozon. Instalacja programu Ozon. Przykładowa topologia sieci w której moŝe pracować program Ozon: Jak widać na powyŝszym obrazku baza danych zainstalowana jest na jednym komputerze, który określany jest mianem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Generator Wniosków o Płatność dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Instrukcja instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu

ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu ibcslabel v2 Instrukcja instalacji systemu Niniejsze opracowanie podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz.

Bardziej szczegółowo

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT.

Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Program Zamiana towarów dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Zamiana towarów to narzędzie umoŝliwiające szybką zmianę stanu magazynowego jednego towaru w stan innego towaru. Aplikacja tworzy

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie Firebird: System Obsługi Zleceń PL+ Grafik Urlopowy PL+ Zarządzanie Szkoleniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne?

Połączenia. Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Co to jest drukowanie lokalne? Strona 1 z 6 Połączenia Instalowanie drukarki lokalnie (Windows) Uwaga: Jeśli dysk CD Oprogramowanie i dokumentacja nie obejmuje obsługi danego systemu operacyjnego, należy skorzystać z Kreatora dodawania

Bardziej szczegółowo

Ewidencja Wyposażenia PL+

Ewidencja Wyposażenia PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Jak poprawnie skonfigurować uprawnienia systemowe Spis treści: 1. Wstęp 2. Systemy: Windows Vista,, 8, 8.1, 10... 2.1. Folder z bazą danych... 2.2. Folder z konfiguracją programu...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a

Instrukcja instalacji oprogramowania. CardioScan 10, 11 i 12. w wersji 54a i 76a Instrukcja instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 54a i 76a Sierpień 2012 Strona 2 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan 10, 11, 12 Instrukcja Instalacji oprogramowania CardioScan

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA NADAWCZA Aplikacja wspomagająca przygotowanie przesyłek pocztowych do nadania OPIS INSTALACJI POSTDATA S.A. ul. Fabryczna 3 85-741 Bydgoszcz tel. 0-52 / 370-57-57 fax.0-52 / 370-57-77

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9

Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Program kadrowo płacowy - wersja wielodostępna z bazą danych Oracle SQL Server 8 lub 9 Uwaga: Masz problem z programem lub instalacją? Nie możesz wykonać wymaganej czynności? Daj nam znać. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7. Drukowanie

Rozdział 7. Drukowanie Rozdział 7. Drukowanie Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale ułatwią zainstalowania w komputerze drukarki, prawidłowe jej skonfigurowanie i nadanie praw do drukowania poszczególnym uŝytkownikom. Baza sterowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0

Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Instrukcja instalacji oraz konfiguracji sterowników. MaxiEcu 2.0 Wersja instrukcji 1.0.1 1 SPIS TREŚCI 1. Sprawdzenie wersji systemu Windows... 3 2. Instalacja sterowników interfejsu diagnostycznego...

Bardziej szczegółowo

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu

I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point. 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu I Tworzenie prezentacji za pomocą szablonu w programie Power-Point 1. Wybieramy z górnego menu polecenie Nowy a następnie Utwórz z szablonu 2. Po wybraniu szablonu ukaŝe się nam ekran jak poniŝej 3. Następnie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji.

Instalacja programu. Po naciśnięciu przycisku Dalej pojawi się okno, w którym naleŝy dokonać wyboru docelowej lokalizacji. EuroSoft Apteka wer. dla Szpitali programu EuroSoft Sp z o.o. 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32 tel.: (22) 44 888 44 www.eurosoft.com.pl programu Po umieszczeniu płyty CD w napędzie komputera uruchomiony

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne. Jak uruchomić program Optivum dla wybranej licencji w przypadku, gdy jednostka posiada dwie licencje na używanie programu?

Problemy techniczne. Jak uruchomić program Optivum dla wybranej licencji w przypadku, gdy jednostka posiada dwie licencje na używanie programu? Problemy techniczne Jak uruchomić program Optivum dla wybranej licencji w przypadku, gdy jednostka posiada dwie licencje na używanie programu? Korzystanie z zainstalowanego na komputerze programu Optivum

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem

Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Kancelaria rozpoczęcie pracy z programem Przyciski w programie Kancelaria 2.0 i Kancelaria LT Przyciski dostępne w poszczególnych modułach programu (na dole okien): Przejście do pierwszego Przejście do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA PROGRAMÓW FINKA DOS W SYSTEMACH 64 bit W celu uruchomienia programów DOS na Windows 7 Home Premium 64 bit lub Windows 8/8.1 można wykorzystać programy DoxBox oraz D-Fend

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści

Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania systemowe oraz sposób instalacji systemu Lokale Spis treści Wymagania sprzętowe i systemowe :...2 Instalacja dla systemów Windows 32-bit...3 Instalacja dla systemów Windows 64-bit/Linux...6 1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkownika

Instrukcja uŝytkownika Instrukcja uŝytkownika Instalator systemu Rejestracji Czasu Pracy 20 listopada 2008 Wersja 1.0 Spis treści 1Wstęp... 3 2Serwer FireBird... 3 3Baza danych instalacja i rejestracja... 9 3.1Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0. Instalacja Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE. Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0. Instalacja Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition Informator Techniczny nr 54 26-08-2002 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0 Instalacja oprogramowania IndustrialSQL Server 8.0 przebiega w trzech etapach:

Bardziej szczegółowo

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku.

OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. POMOC DO PROGRAMU PRZEGLĄD OFERT PRYWATNYCH Program OPCJE PROGRAMU Widoczne u góry na szarym pasku. Utwórz kopię zapasową zapisuje i archiwizuje komentarze oraz oznaczenia ofert. Przywróć bazę z kopii

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych?

Inwentarz Optivum. Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Inwentarz Optivum Jak wykorzystać kolektor danych do wypełniania arkuszy spisowych? Kolektor danych jest to urządzenie, które umożliwia automatyczną identyfikację kodów kreskowych. Program Inwentarz Optivum

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5

R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 R o g e r A c c e s s C o n t r o l S y s t e m 5 Nota aplikacyjna nr 017 Wersja dokumentu: Rev. B P ra ca z bazą da nych MS SQL Server Wprowadzenie System RACS 5 umożliwia wykorzystanie środowiska zarządzania

Bardziej szczegółowo