Instrukcja obsługi systemu informatycznego FESTUS SPRZEDAŻ SQL. Fs.SQL. FESTUS elektronika informatyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi systemu informatycznego FESTUS SPRZEDAŻ SQL. Fs.SQL. FESTUS elektronika informatyka"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi systemu informatycznego FESTUS SPRZEDAŻ SQL Fs.SQL FESTUS elektronika informatyka Łódź 2011

2

3 3 Spis treści 1. Zasady ogólne poruszania się po programie Ogólne znaczenie klawiszy w programie przeznaczenie systemu Instrukcja instalacji systemu Fs.Sql Opis funkcji systemu według menu programu Sprzedaż Wystawianie Fv/Parag Przegląd sprzedaży Przegląd sprzedaży fiskalnej Kartoteka kasowa Kartoteka bankowa Kartoteka not Kartoteki Raporty Ustawienia Pomoc Pomoc (help) O programie Obliczenia wykonywane przez program Wyliczanie ceny sprzedaży podczas wstawiania pozycji do dokumentu sprzedaży Wyliczenia wykonywane podczas zamknięcia dokumentu sprzedaży Obliczenia wykonywane przy wysyłaniu danych do drukarek fiskalnych Dodatki...22

4 1. Zasady ogólne poruszania się po programie 4 1. ZASADY OGÓLNE PORUSZANIA SIĘ PO PROGRAMIE 1.1. OGÓLNE ZNACZENIE KLAWISZY W PROGRAMIE Przypisanie funkcji klawiszom nie odbiega ogólnym zasadom stosowanym w okienkowych systemach operacyjnych (Windows 2000, XP, Vista, 7). Poniżej w tabeli przedstawiono najważniejsze ich funkcje: Część numeryczna klawiatury ESC - wyjście z bieżącej opcji, zaniechanie danej operacji; ENTER - potwierdzenie, akceptacja danej operacji; - przesunięcie kursora o pozycję w górę; - przesunięcie kursora o pozycję w dół; - przesunięcie kursora o pozycję w prawo; - przesunięcie kursora o pozycję w lewo; Home - przejście na początek tabeli lub początek edytowanego pola; End - przejście na koniec tabeli lub koniec edytowanego pola; Insert - zmiana trybu wstawianie / nadpisywanie podczas edycji pola; Delete - kasowanie znaku nad kursorem; Backspace - kasowanie znaku przed kursorem; PgUp - cofnięcie tabeli o jedną stronę ekranu; PgDn - przewinięcie tabeli do przodu o jedną stronę ekranu; Ctrl+Home - przewinięcie tabeli na pierwszą pozycję w bazie; Ctrl+End - przewinięcie tabeli na ostatnią pozycję w bazie;

5 1. Zasady ogólne poruszania się po programie 5 Klawiszom funkcyjnym przypisano następujące funkcje w programie Festus sprzedaż SQL. Nie odbiegają one od zasad stosowanych w poprzednich wersjach systemu sprzedaży i przedstawiają się następująco: Klawisze funkcyjne F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 - pomoc kontekstowa na dany temat; - zmiana indeksu sortowania w bazie danych, - podgląd zawartości danego dokumentu; - edycja danych danego dokumentu; - wprowadzenie nowego dokumentu do bazy danych; - różne funkcje do wykorzystania przez dane moduły; - różne funkcje do wykorzystania przez dane moduły; - wydruk zawartości danego dokumentu; - skasowanie pustego dokumentu lub pozycji dokumentu; - różne funkcje do wykorzystania przez dane moduły; - podgląd na historię poprawek dokumentu lub jego elemenu; - różne funkcje do wykorzystania przez dane moduły; Klawisze funkcyjne mogą być używane wraz z klawiszami alt, ctrl lub shift co może nieznacznie modyfikować jego funkcje, ale nie odbiega to od przedstawionych w powyższej tabeli PRZEZNACZENIE SYSTEMU System Festus sprzedaż SQL został stworzony do automatyzacji procesów biznesowych jakie realizowane są w małych i średnich firmach o profilu handlowym, usługowym lub produkcyjnym. Pozwala on całościowo zarządzać procesem sprzedaży produktów od momentu złożenia zamówienia do dostawcy poprzez wszelkie operacje magazynowe. Pozwala prowadzić sprzedaż bezpośrednią lub poprzez system zamówień odbiorców. Pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej na potrzeby pełnej księgowości (księgi handlowe) lub na tylko na potrzeby księgowości prowadzonej na zasadach ogólnych. System magazynowy został podzielony na niezależne magazyny które mogą pełnić niezależną funkcję oddziałów firmy. Towar w każdym magazynie

6 1. Zasady ogólne poruszania się po programie 6 może zostać pogrupowany w dowolny sposób. Rozbudowany układ indeksów pozwala posortować dane na wiele sposobów. Możliwe jest prowadzenie ewidencji towarowej za pomocą systemu kodów kreskowych. Z każdym magazynem połączony jest cennik, który może być prowadzony w dowolnej wybranej walucie. Waluta nie jest przypisana do magazynu ale do konkretnego towaru tak, że w jednym magazynie możemy operować towarami, których ceny ustalane są w oparciu o walutowe ceny zakupu. Dodatkowym atutem jest prowadzenie czytelnego i prostego systemu rozrachunków pomiędzy wszystkimi kontrahentami. Zasady te pozwalają na bieżącą kontrolę własnych wydatków i nadzorować przepływ pieniądza. tak prowadzony system rozliczeń jest zgodny z zasadami prowadzenia księgowości i pozwala dostarczyć wszelkiego typu zestawienia do księgowości zarówno prowadzonej samodzielnie jak i zleconych w biurach rachunkowych. System rejestracji rozliczeń pozwala na bieżące prowadzenie windykacji. Tak samo jak gospodarka magazynowa tak rozrachunki pozwalają dostosować się do każdej struktury przedsiębiorstwa. Służą temu niezależny układ wielu kas pieniężnych połączonych z użytkownikami lub oddziałami czy magazynami. Podobną strukturę posiada system banków i not rozliczeniowych, które mogą być prowadzone z złotówkach lub innych walutach. Dokładna specyfikacja systemu Fs.Sql została podana w dodatku A INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU FS.SQL Przed rozpoczęciem instalacji systemu należy zainstalować system obsługi baz danych firmy Pervasive. Opis produktów bazodanowych znajduje się na stronie Procedura instalacji systemu predstawia się następująco: 1. Włożyć dysk instalacyjny i poczekać na samoczynne uruchomienie się procesu instalacji lub uruchomić plik instalacyjny setup.exe. 2. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie instalatora. Dokładny proces instalacji systemu obsługi baz danych został opisany w dodatku B. Kolejną czynnością jest uruchomienie instalatora systemu, który przekopiuje system na wskazany dysk logiczny. Domyślnym dyskiem instalacji jest dysk C:, jednak zalecany jest inny dysk niż systemowy. Ostatnią czynnością jest konfiguracja aliasów baz danych

7 1. Zasady ogólne poruszania się po programie 7 koniecznych do działania systemu. W tym celu należy wykonać następujące czynności na komputerze lub serwerze: 1. Uruchom program: Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Źródła danych (ODBC). 2. Wejdź do zakladki Systemowe DSN. 3. Wciśnij klawisz Dodaj Wybierz sterownik Perwasive ODBC Engine Interface. 5. Wpisz w pole Data Source Name FSSQLSYS 6. Wciśnij klawisz Create 7. Wpisz w pole Database Name: FSSYS 8. Wpisz w pole Dictionary Location c:\festus2k\fs\data (miejsce przechowywania systemowej bazy danych, można użyć klawisza Browse) 9. Wciśnij klawisz OK 10. Potwierdż założenie nowej bazy klawisz OK 11. Wciśnij klawisz OK. (lub przed nim klawisz Test w celu sprawdzenia poprawnego działania bazy danych) 12. Będąc dalej w zakladce Systemowe DSN. Wciśnij klawisz Dodaj Wybierz sterownik Perwasive ODBC Engine Interface. 14. Wpisz w pole Data Source Name FSSQL Wciśnij klawisz Create 16. Wpisz w pole Database Name: FS Wpisz w pole Dictionary Location c:\festus2k\fs\data\2011 (miejsce przechowywania bazy danych dla roku 2011, można użyć klawisza Browse) 18. Wciśnij klawisz OK 19. Potwierdż założenie nowej bazy klawisz OK 20. Wciśnij klawisz OK. (lub przed nim klawisz Test w celu sprawdzenia poprawnego działania bazy danych) 21. Możesz zamknąć program Administrtor źródeł danych ODBC.

8 2. Opis funkcji systemu według menu programu 8 2. OPIS FUNKCJI SYSTEMU WEDŁUG MENU PROGRAMU 2.1. SPRZEDAŻ W menu tym zostały zawarte funkcje systemu odpowiedzialne za prowadzenie sprzedaży, rozrachunków czyli kartotek kasowej, bankowej i not. Dodatkowo mamy w nim dostęp do funkcji związanych z obsługą drukarki fiskalnej lub kasy fiskalnej. Na końcu jest opcja do dokonywania globalnych zmian w cenniku towarowym WYSTAWIANIE FV/PARAG Opcja służy do prowadzenia sprzedaży w oparciu o kartotekę kontrahentów. Wybranie jej powoduje przejście do kartoteki odbiorców, w której można odszukać lub dopisać nowego kontrahenta i wybrać go klawiszem klawiszem Wybierz F10 tak jak pokazano to na rysunku: Rys Widok okna kartoteka kontrahentów: ODBIORCY.

9 2. Opis funkcji systemu według menu programu 9 Kolejnym oknem jakie się pojawia jest lista dokumentów sprzedaży wystawionych temu kontrahentowi (w tym wypadku o symbolu Kowalski). Mamy szybki podgląd na wystawione w tym roku obliczeniowym dokumenty sprzedaży i status ich rozliczenia, rysunek Rys Widok okna kartoteka dokumentów sprzedaży. Aby wystawić nowy dokument sprzedaży należy użyć klawisza F5. Pojawi się okno wyboru rodzaju dokumentu (rysunek 2.1.3). Należy wybrać odpowiedni dokument lub wciskając klawisz Esc anulować tą operację. Po zatwierdzeniu rodzaju dokumentu pojawi się okno faktury lub paragonu sprzedaży. Oba wyglądają identycznie tak jak na rysunku Rys Widok okna Wybierz typ dok. VAT.

10 2. Opis funkcji systemu według menu programu 10 Rys Widok okna Edycja dokumentu sprzedaży. Okno to jest podzielone na trzy części. W górnej części umieszczone zostały pola dotyczące części nagłówkowej faktury/paragonu, w środkowej lista sprzedawanych elementów i na dole pola, które są drukowane na końcu faktury. Poniżej znajduje się opis poszczególnych pól części górnej i dolnej wraz z ich wyjaśnieniem: Tabela Objaśnienie pól edycyjnych w oknie edycji dokumentu sprzedaży Nazwa pola Nr dok. Symb. Kth NIP NIP UE Regon Kontrahent Ulica Kod Poczt. Miasto Data Data sprz. Objaśnienie Kolejny nr dokumentu w odpowiedniej grupie numeracji. Wartość jest obliczana przez system. Wartość wstawiona przez system. Możliwa jest zmiana kontrahenta poprzez podwójne kliknięcie myszą lub wciśnięcie klawisza Enter. Pola te są wstawiane automatycznie z kartoteki kontrahentów. Możliwa jest jednak ich edycja. Ich nazwy nie powinny budzić wątpliwości co powinny zawierać. Pole Kontrahent powinno zawierać pełną nazwę klienta. Data wystawienia dokumentu sprzedaży. Data dokonania sprzedaży

11 2. Opis funkcji systemu według menu programu 11 Data zap. Nr WZ Vat w/g brutto Ceny w walucie Sprzed. w. unijna Rodzaj zapłaty Grupa cen rabat Miejsce odbioru towaru/ usługi Odbierający Transport Rodzaj korekty Dokum. żródł. Data dok. źródł. Data upływającego terminu zapłaty. Ustalana automatycznie z danych kontrahenta w kartotece kontrahentów. Możliwa jest dowolna jej zmiana. Nr dokumentu magazynowego WZ. Nadawana automatycznie przez system. Brak możliwości zmiany. Wybranie powoduje operowanie kwotą brutto podczas operacji na pozycjach faktury. Wyłączenie go wraca do kwoty netto. Parametr ten jest ustawiany w zależności od konfiguracji systemu. Patrz rozdział Ustawienia > konfiguracja programu > Konfiguracja systemu > Typy Fv.. Powoduje przejście do operowania kwotą walutową podczas wystawiania faktury. Ważne dla faktur eksportowych. Zaznaczamy gdy sprzedaż dotyczy sprzedaży wewnątrz unijnej. Wybierana z tabeli rodzajów zapłat. Patrz rozdział Ustawienia > Tabela rodzajów zapłat. Powoduje zmianę wartości pola Data zap.. Możemy zmienić przydział do grupy cenowej. Ustalana automatycznie z danych kontrahenta w kartotece kontrahentów. Zmiana dotyczyć będzie tylko nowy wystawianych pozycji w dokumencie. Aby zmienić rabat dla bieżącej pozycji możemy użyć klawisza funkcyjnego F6 lub Alt+F6 aby przeliczyć ponownie wszystkie pozycje. Zapoznaj się z algorytmem ustalania cen w rozdziale []. Możemy zmienić rabat. Ustalana automatycznie z danych kontrahenta w kartotece kontrahentów. Zmiana dotyczyć będzie tylko nowy wystawianych pozycji w dokumencie. Aby zmienić rabat dla bieżącej pozycji możemy użyć klawisza funkcyjnego F6 lub Alt+F6 aby zrabatować ponownie wszystkie pozycje. Zapoznaj się z algorytmem ustalania cen w rozdziale []. Dowolny opis drukowany. Wstawiany automatycznie z tabelki, którą edytuje się w Ustawienia > Edycja tekstów pod raportami > Edycja tekstu pod fakturą. Można wybrać z tabeli dostaw przypisanych kontrahentowi. Edycja tej tabeli znajduje się w kartotece kontrahentów. Można wybrać z tabeli osób upoważnionych do odbioru faktur Vat przypisanych danemu kontrahentowi. Edycja tej tabeli znajduje się w kartotece kontrahentów. Można wybrać z tabeli rodzajów transportu. Edycja tej tabeli znajduje się w Ustawienia > Lista środków transportu. Aktywne tylko podczas wystawiania korekt. Należy wybrać rodzaj korekty przed wstawianiem pozycji. Możliwe opcje do wyboru to: Aktywne tylko podczas wystawiania korekt. Wyświetla numer dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument nie został wybrany z istniejących w systemie w tym polu należy wpisać numer dokumentu źródłowego. Aktywne tylko podczas wystawiania korekt. Wyświetla datę dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument nie został wybrany z istniejących w systemie w tym polu należy wpisać datę dokumentu źródłowego. Nad tabelką z pozycjami faktury/paragonu znajduje się lista klawiszy szybkiego dostępu. Poniższa tabelka wyjaśnia ich zastosowanie:

12 2. Opis funkcji systemu według menu programu 12 Tabela Objaśnienie ikon w oknie edycji dokumentu sprzedaży Ikona kombinacja klawiszy objaśnienie F3 Podgląd na podstawowe pola z kartoteki magazynowo cenowej (towarowej) dotyczącej wybranego towaru. F4 Poprawa pozycji faktury. Edytowane są następujące pola: Nazwa, PKWiU, j.m., ilość, cena netto lub brotto sprzedaży, stawka Vat. F5 Możliwość dopisania towaru na koniec listy z magazynu. Towary są wstawiane od najstarszych do najnowszych. Alt+F5 Możliwość dopisania pozycji na koniec listy z kartoteki usług. Ctrl+F5 Możliwość dopisania dowolnej pozycji (nie powiązanej ani z kartoteką towarową ani z kartoteką usług) na koniec listy. Shift+F5 Przechodzimy do kartoteki zamówień danego kontrahenta. Po wybraniu zamówienia zostanie ono dopisane do faktury. Towary, których brakuje w magazynie zostaną pominięte. Insert Możliwość wstawienia towaru z kartoteki magazynowej przed aktywną pozycją z listy. Towary są wybierane dowolnie z dokumentów przychodowych.. Alt+Insert Możliwość wstawienia aktywną pozycją z listy. usługi z kartoteki usług przed Ctrl+Insert Shift+Insert Możliwość wstawienia dowolnej pozycji (nie powiązanej ani z kartoteką towarową ani z kartoteką usług) przed aktywną pozycją z listy. Przechodzimy do kartoteki zamówień danego kontrahenta. Po wybraniu zamówienia zostanie ono dopisane do faktury. Towary, których brakuje w magazynie zostaną pominięte. Będziemy mieli jednak możliwość decyzji wyboru poszczególnych pozycji zamówienia. F6 Przeliczenie danej pozycji w oparciu o pole rabat. Zapoznaj się z algorytmem ustalania cen w rozdziale []. Alt+F6 Przeliczenie wszystkich pozycji faktury w oparciu o pole rabat. Zapoznaj się z algorytmem ustalania cen w rozdziale [].

13 2. Opis funkcji systemu według menu programu 13 Ctrl+F6 Przeliczenie wszystkich pozycji faktury w oparciu o kartotekę magazynowo - cenową. Zapoznaj się z algorytmem ustalania cen w rozdziale []. Shift+F6 Wyświetla podsumowanie danej faktury, pokazując zysk netto, osiągniętą marże i narzut. F7 To samo c F4, ale daje lepsze możliwości ustalenia ceny sprzedaży. Alt+F6 Zmień stawkę VAT we wszystkich pozycjach faktury. Stosowane przy wystawianiu faktur eksportowych. Ctrl+F6 Opcja przywraca właściwe stawki VAT we wszystkich pozycjach faktury. Shift+F6 Opcja przelicza cenę walutową wszystkich pozycjach faktury. F9 Kasowanie wybranej pozycji. brak Wybór faktury której dotyczyć będzie edytowana właśnie korekta. Faktura musi istnieć w systemie. brak Wybranie waluty rozliczeniowej i kursu wraz z możliwością przeliczenia cen walutowych na złotówki lub odwrotnie. Wciśnięcie klawisza Esc lub zamknięcie okna edycji dokumentu sprzedaży spowoduje zapytanie o zamknięcie dokumentu i przejcie do próby przesłania danych do drukarki fiskalnej i wydrukowaniu jej. Oczywiście czy dokument będzie zafiskalizowany i w ilu kopiach wydrukowany zależy od konfiguracji programu. Jeżeli jest włączona opcja wystawiania dokumentów kasowych w trakcie wystawiania faktur vat, termin zapłaty jest równy dacie wystawienia i rodzaj zapłaty odpowiada zapłacie gotówkowej, to system zaproponuje wystawienie dokumentu kasowego typu KP. Jeżeli jest to korekta, z której wynika zwrot gotówki, będzie zaproponowany dokument KW.

14 2. Opis funkcji systemu według menu programu PRZEGLĄD SPRZEDAŻY Opcja ta przypomina poprzednią. Jedyną różnicą jest to, że punktem wejściowym jest kartoteka dokumentów sprzedaży. Z chwilą wystawienia nowego dokumentu sprzedaży przechodzi się do kartoteki odbiorców. Po wybraniu kontrahenta następuje wybór typu dokumentu sprzedaży (rysunek 2.1.3) i edycja dokumentu (rysunek 2.1.4) PRZEGLĄD SPRZEDAŻY FISKALNEJ Działa tak samo jak opisana w rozdziale 2.2, z tą różnicą, że lista widocznych dokumentów sprzedaży jest ograniczona do dokumentów zafskalizowanych KARTOTEKA KASOWA Kartoteka kasowa zawiera dokumenty związane z rozliczeniami kasy gotówkowej. Możliwości jakie są do dyspozycji, to wystawianie dokumentów KP (kasa przyjęła), KW (kasa wydała), ich edycja, kasowanie i drukowanie. Okno kartoteki kasowej przedstawia się następująco (rysunek 2.4.1). Rys Widok okna Kartoteka kasowa. Wciśnięcie klawisza F5 powoduje wybranie typu dokumentu (rysunek 2.4.2) i jego edycję (rysunek 2.4.3). Rys Widok okna Wybierz KP/KW. Rys Widok okna Edycja dokumentu kasowego. Do wypełnienia są następujące pola, które omówione są w tabeli 2.4.1: Tabela Objaśnienie pól edycyjnych w oknie edycji dokumentu kasowego Nazwa pola Nr KP lub Nr.KW Objaśnienie Kolejny nr dokumentu KpP lub KW. Wartość jest obliczana przez system.

15 2. Opis funkcji systemu według menu programu 15 Nr kasy Symb. Kth NIP Regon Nazwa kth. Ulica Kod Poczt. Miasto Opis Data Konto Fk kasowe Konto Fk przeciwst. Kwota przyjęcia lub kwota wydania Rozliczenie dokumentu sprzedaży Rozliczenie dokumentu zakupu Powiąż z Fvat Powiąż z zakupem Kasuj powiązanie Kasjer Osoba odbierająca Dwuliterowy symbol kartoteki kasowej. Pole nie powinno być edytowane. Wartość wstawiona przez system. Możliwa jest zmiana kontrahenta poprzez podwójne kliknięcie myszą lub wciśnięcie klawisza Enter. Pola te są wstawiane automatycznie z kartoteki kontrahentów. Możliwa jest jednak ich edycja. Ich nazwy nie powinny budzić wątpliwości co powinny zawierać. Opis wyjaśniający przyczynę wystawienia dokumentu. Data wystawienia dokumentu kasowego. Pole tekstowe nr konta dla systemu Finansowo - Księgowego Pole tekstowe nr konta dla systemu Finansowo - Księgowego Wpisujemy wartość dokumentu kasowego w złotówkach, w EURO lub innej walucie wybranej w pierwszym polu po napisie Kwota w walucie. Pola te są wypełniane automatycznie po użyciu opcji Powiąż z Fvat Pola te są wypełniane automatycznie po użyciu opcji Powiąż z zakupem Wybranie tej opcji powoduje wejście do kartoteki dokumentów sprzedaży i wybranie dokumentu, który będzie rozliczony kwitem kasowym. Musi być wybrany kontrahent aby opcja ta działała. Wybranie tej opcji powoduje wejście do kartoteki dokumentów zakupowych i wybranie dokumentu, który będzie rozliczony kwitem kasowym. Musi być wybrany kontrahent aby opcja ta działała. Kasuje powiązanie z dokumentem sprzedaży lub dokumentem zakupowym. Automatycznie wstawiany aktualnie zalogowany użytkownik. Można wybrać z tabeli osób upoważnionych do odbioru faktur Vat przypisanych danemu kontrahentowi. Edycja tej tabeli znajduje się w kartotece kontrahentów. Wciśnięcie klawisza Alt+F5 rozlicz Fv,Za uruchamia procedurę automatycznego rozliczania dokumentów sprzedaży i zakupowych. Działanie klawisza Ctrl+F5 rozlicz Fv,Za jest podobne ale ogranicza się do dokumentów przypisanych danemu kontrahentowi, który zostaje wybrany w pierwszym etapie. W wyświetlonym oknie (rysunek 2.4.5) mamy do wyboru następujące opcje: Tabela Objaśnienie pól edycyjnych w oknie Lista faktur i zakupów Nazwa pola Rok dokum. Objaśnienie Wybranie roku rozliczanych dokumentów.

16 2. Opis funkcji systemu według menu programu 16 Alt+F5 Dodaj Fvat Ctrl+F5 Dodaj Zakup F9 Kasuj F4 Zmień wart. F10 Wystaw dok. Wybranie tej opcji powoduje wejście do kartoteki dokumentów sprzedaży z roku Rok dokum i wybranie dokumentu, który będzie rozliczony kwitem kasowym. Wybranie tej opcji powoduje wejście do kartoteki dokumentów zakupowych z roku Rok dokum i wybranie dokumentu, który będzie rozliczony kwitem kasowym. Usuwa dokument przeznaczony do rozliczenia. Zmienia wartość do rozliczenia danego dokumentu. Na przykład faktura vat jest na kwotę brutto 123,- zł, a klient płaci tylko 100,-. Rozpoczyna się proces generacji dokumentów kasowych. Ilość dokumentów będzie odpowiadała liście KARTOTEKA BANKOWA Kartoteka bankowa zawiera dokumenty związane z rozliczeniami konta bankowego. Możliwości jakie są do dyspozycji, to wprowadzanie, edycja, kasowanie i drukowanie wyciągów bankowych. Okno kartoteki kasowej przedstawia się następująco (rysunek 2.5.1). Rys Widok okna Kartoteka bankowa. Wciśnięcie klawisza F5 powoduje wybranie edycję nowego wyciągu bankowego przedstawionego na rysunku 2.4.2: KARTOTEKA NOT Kartoteka not zawiera dokumenty związane z rozliczeniami dokumentów sprzedaży i zakupów, które nie mogą być zapisane w kartotece bankowej lub kasowej. Jej działanie jest podobne do kartoteki bankowej opisanaj w rozdziale 2.5.

17 2. Opis funkcji systemu według menu programu KARTOTEKI 2.3. RAPORTY 2.4. USTAWIENIA 2.5. POMOC POMOC (HELP) Włącza plik z pomocą O PROGRAMIE. Ekran zawierający informacje o wersji i producencie systemu. Rys Widok okna O programie.

18 2. Opis funkcji systemu według menu programu 18

19 3. Obliczenia wykonywane przez program OBLICZENIA WYKONYWANE PRZEZ PROGRAM W trakcie działania systemu wykonywane są obliczenia związane z procesem wystawiania dokumentów sprzedaży. Należą do nich procedura obliczania ceny sprzedaży, procedura obliczeń przekazywanych do drukarki fiskalnej. W trakcie przyjmowania towarów do magazynu istnieje możliwość obliczania katalogowej ceny sprzedaży, która też może być liczona bezpośrednio podczas edycji pozycji w kartotece magazynowej. Operacje globalnych zmian cennika zostały opisane w rozdziale 2 dotyczącym budowy cennika WYLICZANIE CENY SPRZEDAŻY PODCZAS WSTAWIANIA POZYCJI DO DOKUMENTU SPRZEDAŻY Podczas wstawiania pozycji z magazynu wykonywane są następujące operacje: 1. Jeżeli użytkownik nie posiada prawa do przekraczania ilości wolnej (stan ilość zablokowana przez zamówienia klientów). Ilość jest zmniejszana do możliwej. 2. Z pola Grupa cenowa pobiera jest grupa cenowa, która dyskryminuje pobranie z kartoteki magazynowej odpowiedniej ceny (cenaa, cenab, cenac, cenad, cenae, cenaf). Jeżeli pole to jest puste wybrana będzie cenaf, która jest przypisywana do ceny. 3. Z pola rabat pobiera jest wartość i wykonywane jest obliczenie: cena=cena 1 rabat /100 (3.1.1) Wartość cena jest zaokrąglana do jednego grosza. 4. Ostatnią operacją jest sprawdzenie czy cena nie przekroczyła ceny minimalnej z kartoteki magazynowej. jeżeli cena ta jest niższa wynonywana jest operacja: cena=cenamin (3.1.2) 5. Jeżeli cena katalogowa w kartotece jest inna niż złotówkowa wykonywane są

20 3. Obliczenia wykonywane przez program 20 kolejne obliczenia wyliczające ostateczną cenę złotówkową według zbioru: cena=cena kurs (3.1.3) 6. Tak otrzymana cena jest podstawą wyliczenia i zaokrąglenia do 1 grosza ceny netto i ceny brutto, która zostanie wstawiona do pozycji dokumentu sprzedaży. 7. Jeżeli pole Vat w/g brutto jest zaznaczone i pole Grupa cenowa jest puste to do ceny wstawiana jest wartość pola cenabrt z kartoteki magazynowo - cenowej: cena=cenabrt (3.1.4) Dalsze operacje są wykonywane zgodnie z punktami WYLICZENIA WYKONYWANE PODCZAS ZAMKNIĘCIA DOKUMENTU SPRZEDAŻY Operacja ma na celu ustalenie wartości netto, vat i brutto dla celów podatkowych wyliczonych według poniższych zasad zgodnych w właściwą ustawą podatkową: Jeżeli pole Vat w/g brutto jest zaznaczone, to sumowane są wszystkie wartości brutto dla każdej stawki Vat osobno według poniższego wzoru: wartość brutto=zaokrąglenie cenabrt ilość (3.1.5) Po zsumowaniu wszystkich pozycji wartości netto, vat i brutto wyliczane są dla każdej stawki Vat osobno według poniższego wzorów: wartość brutto=zaokrąglenie wartośc brutto (3.1.6) wartość vat=zaokrąglenie wartość brutto stawkavat / 1 stawkavat (3.1.7) wartość netto=zaokrąglenie wartośc brutto wartość vat (3.1.8) Jeżeli pole Vat w/g brutto nie jest zaznaczone, to sumowane są wszystkie wartości netto dla każdej stawki Vat osobno według poniższego wzoru: wartość netto=zaokrąglenie cena ilość (3.1.5) Po zsumowaniu wszystkich pozycji wartości netto, vat i brutto wyliczane są dla każdej stawki Vat osobno według poniższego wzorów: wartości. wartość netto=zaokrąglenie wartośc netto (3.1.6) wartość vat=zaokrąglenie wartość brutto stawkavat (3.1.7) wartość brutto=zaokrąglenie wartośc netto wartość vat (3.1.8) Na koniec sumowane są wszystkie wartości poszczególnych stawek w ich zbiorcze

21 3. Obliczenia wykonywane przez program OBLICZENIA WYKONYWANE PRZY WYSYŁANIU DANYCH DO DRUKAREK FISKALNYCH Każda pozycja przesyłana do drukarki fiskalnej jest w postaci ceny i wartości brutto. W celu uniknięcia problemów z fiskalizacją wartość jest jednocześnie sumowana i podawana w celu weryfikacji podczas akceptacji paragonu.

22 4. Dodatki DODATKI Dodatek A specyfikacja systemu Parametry eksploatacyjne systemu Fs.Sql

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi

Faktura 2013 + MAGAZYN. Instrukcja obsługi Faktura 2013 + MAGAZYN Instrukcja obsługi Producent: Firma Informatyczna EnterSoft Jacek Jędrzejewski ul. Cmentarna 15 B 85-184 Bydgoszcz tel.: (52) 515-37-79 0696 481 842 www.entersoft.com.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

Regnator. Instrukcja obsługi.

Regnator. Instrukcja obsługi. Regnator Instrukcja obsługi. Regnator Spis treści Regnator...1 Obsługa...1 Ogólne...1 Logowanie...1 Zmiana hasła...2 O programie...3 Sprzedaż...4 Fakturowanie...4 Fakturowanie z WZ...8 Przeglądanie faktur...9

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Płace i Kadry, Płace i Kadry Plus, Comarch ERP XL Kadry i Płace Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo