Instrukcja obsługi systemu informatycznego FESTUS SPRZEDAŻ SQL. Fs.SQL. FESTUS elektronika informatyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi systemu informatycznego FESTUS SPRZEDAŻ SQL. Fs.SQL. FESTUS elektronika informatyka"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi systemu informatycznego FESTUS SPRZEDAŻ SQL Fs.SQL FESTUS elektronika informatyka Łódź 2011

2

3 3 Spis treści 1. Zasady ogólne poruszania się po programie Ogólne znaczenie klawiszy w programie przeznaczenie systemu Instrukcja instalacji systemu Fs.Sql Opis funkcji systemu według menu programu Sprzedaż Wystawianie Fv/Parag Przegląd sprzedaży Przegląd sprzedaży fiskalnej Kartoteka kasowa Kartoteka bankowa Kartoteka not Kartoteki Raporty Ustawienia Pomoc Pomoc (help) O programie Obliczenia wykonywane przez program Wyliczanie ceny sprzedaży podczas wstawiania pozycji do dokumentu sprzedaży Wyliczenia wykonywane podczas zamknięcia dokumentu sprzedaży Obliczenia wykonywane przy wysyłaniu danych do drukarek fiskalnych Dodatki...22

4 1. Zasady ogólne poruszania się po programie 4 1. ZASADY OGÓLNE PORUSZANIA SIĘ PO PROGRAMIE 1.1. OGÓLNE ZNACZENIE KLAWISZY W PROGRAMIE Przypisanie funkcji klawiszom nie odbiega ogólnym zasadom stosowanym w okienkowych systemach operacyjnych (Windows 2000, XP, Vista, 7). Poniżej w tabeli przedstawiono najważniejsze ich funkcje: Część numeryczna klawiatury ESC - wyjście z bieżącej opcji, zaniechanie danej operacji; ENTER - potwierdzenie, akceptacja danej operacji; - przesunięcie kursora o pozycję w górę; - przesunięcie kursora o pozycję w dół; - przesunięcie kursora o pozycję w prawo; - przesunięcie kursora o pozycję w lewo; Home - przejście na początek tabeli lub początek edytowanego pola; End - przejście na koniec tabeli lub koniec edytowanego pola; Insert - zmiana trybu wstawianie / nadpisywanie podczas edycji pola; Delete - kasowanie znaku nad kursorem; Backspace - kasowanie znaku przed kursorem; PgUp - cofnięcie tabeli o jedną stronę ekranu; PgDn - przewinięcie tabeli do przodu o jedną stronę ekranu; Ctrl+Home - przewinięcie tabeli na pierwszą pozycję w bazie; Ctrl+End - przewinięcie tabeli na ostatnią pozycję w bazie;

5 1. Zasady ogólne poruszania się po programie 5 Klawiszom funkcyjnym przypisano następujące funkcje w programie Festus sprzedaż SQL. Nie odbiegają one od zasad stosowanych w poprzednich wersjach systemu sprzedaży i przedstawiają się następująco: Klawisze funkcyjne F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 - pomoc kontekstowa na dany temat; - zmiana indeksu sortowania w bazie danych, - podgląd zawartości danego dokumentu; - edycja danych danego dokumentu; - wprowadzenie nowego dokumentu do bazy danych; - różne funkcje do wykorzystania przez dane moduły; - różne funkcje do wykorzystania przez dane moduły; - wydruk zawartości danego dokumentu; - skasowanie pustego dokumentu lub pozycji dokumentu; - różne funkcje do wykorzystania przez dane moduły; - podgląd na historię poprawek dokumentu lub jego elemenu; - różne funkcje do wykorzystania przez dane moduły; Klawisze funkcyjne mogą być używane wraz z klawiszami alt, ctrl lub shift co może nieznacznie modyfikować jego funkcje, ale nie odbiega to od przedstawionych w powyższej tabeli PRZEZNACZENIE SYSTEMU System Festus sprzedaż SQL został stworzony do automatyzacji procesów biznesowych jakie realizowane są w małych i średnich firmach o profilu handlowym, usługowym lub produkcyjnym. Pozwala on całościowo zarządzać procesem sprzedaży produktów od momentu złożenia zamówienia do dostawcy poprzez wszelkie operacje magazynowe. Pozwala prowadzić sprzedaż bezpośrednią lub poprzez system zamówień odbiorców. Pozwala na prowadzenie pełnej gospodarki magazynowej na potrzeby pełnej księgowości (księgi handlowe) lub na tylko na potrzeby księgowości prowadzonej na zasadach ogólnych. System magazynowy został podzielony na niezależne magazyny które mogą pełnić niezależną funkcję oddziałów firmy. Towar w każdym magazynie

6 1. Zasady ogólne poruszania się po programie 6 może zostać pogrupowany w dowolny sposób. Rozbudowany układ indeksów pozwala posortować dane na wiele sposobów. Możliwe jest prowadzenie ewidencji towarowej za pomocą systemu kodów kreskowych. Z każdym magazynem połączony jest cennik, który może być prowadzony w dowolnej wybranej walucie. Waluta nie jest przypisana do magazynu ale do konkretnego towaru tak, że w jednym magazynie możemy operować towarami, których ceny ustalane są w oparciu o walutowe ceny zakupu. Dodatkowym atutem jest prowadzenie czytelnego i prostego systemu rozrachunków pomiędzy wszystkimi kontrahentami. Zasady te pozwalają na bieżącą kontrolę własnych wydatków i nadzorować przepływ pieniądza. tak prowadzony system rozliczeń jest zgodny z zasadami prowadzenia księgowości i pozwala dostarczyć wszelkiego typu zestawienia do księgowości zarówno prowadzonej samodzielnie jak i zleconych w biurach rachunkowych. System rejestracji rozliczeń pozwala na bieżące prowadzenie windykacji. Tak samo jak gospodarka magazynowa tak rozrachunki pozwalają dostosować się do każdej struktury przedsiębiorstwa. Służą temu niezależny układ wielu kas pieniężnych połączonych z użytkownikami lub oddziałami czy magazynami. Podobną strukturę posiada system banków i not rozliczeniowych, które mogą być prowadzone z złotówkach lub innych walutach. Dokładna specyfikacja systemu Fs.Sql została podana w dodatku A INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU FS.SQL Przed rozpoczęciem instalacji systemu należy zainstalować system obsługi baz danych firmy Pervasive. Opis produktów bazodanowych znajduje się na stronie Procedura instalacji systemu predstawia się następująco: 1. Włożyć dysk instalacyjny i poczekać na samoczynne uruchomienie się procesu instalacji lub uruchomić plik instalacyjny setup.exe. 2. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie instalatora. Dokładny proces instalacji systemu obsługi baz danych został opisany w dodatku B. Kolejną czynnością jest uruchomienie instalatora systemu, który przekopiuje system na wskazany dysk logiczny. Domyślnym dyskiem instalacji jest dysk C:, jednak zalecany jest inny dysk niż systemowy. Ostatnią czynnością jest konfiguracja aliasów baz danych

7 1. Zasady ogólne poruszania się po programie 7 koniecznych do działania systemu. W tym celu należy wykonać następujące czynności na komputerze lub serwerze: 1. Uruchom program: Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Źródła danych (ODBC). 2. Wejdź do zakladki Systemowe DSN. 3. Wciśnij klawisz Dodaj Wybierz sterownik Perwasive ODBC Engine Interface. 5. Wpisz w pole Data Source Name FSSQLSYS 6. Wciśnij klawisz Create 7. Wpisz w pole Database Name: FSSYS 8. Wpisz w pole Dictionary Location c:\festus2k\fs\data (miejsce przechowywania systemowej bazy danych, można użyć klawisza Browse) 9. Wciśnij klawisz OK 10. Potwierdż założenie nowej bazy klawisz OK 11. Wciśnij klawisz OK. (lub przed nim klawisz Test w celu sprawdzenia poprawnego działania bazy danych) 12. Będąc dalej w zakladce Systemowe DSN. Wciśnij klawisz Dodaj Wybierz sterownik Perwasive ODBC Engine Interface. 14. Wpisz w pole Data Source Name FSSQL Wciśnij klawisz Create 16. Wpisz w pole Database Name: FS Wpisz w pole Dictionary Location c:\festus2k\fs\data\2011 (miejsce przechowywania bazy danych dla roku 2011, można użyć klawisza Browse) 18. Wciśnij klawisz OK 19. Potwierdż założenie nowej bazy klawisz OK 20. Wciśnij klawisz OK. (lub przed nim klawisz Test w celu sprawdzenia poprawnego działania bazy danych) 21. Możesz zamknąć program Administrtor źródeł danych ODBC.

8 2. Opis funkcji systemu według menu programu 8 2. OPIS FUNKCJI SYSTEMU WEDŁUG MENU PROGRAMU 2.1. SPRZEDAŻ W menu tym zostały zawarte funkcje systemu odpowiedzialne za prowadzenie sprzedaży, rozrachunków czyli kartotek kasowej, bankowej i not. Dodatkowo mamy w nim dostęp do funkcji związanych z obsługą drukarki fiskalnej lub kasy fiskalnej. Na końcu jest opcja do dokonywania globalnych zmian w cenniku towarowym WYSTAWIANIE FV/PARAG Opcja służy do prowadzenia sprzedaży w oparciu o kartotekę kontrahentów. Wybranie jej powoduje przejście do kartoteki odbiorców, w której można odszukać lub dopisać nowego kontrahenta i wybrać go klawiszem klawiszem Wybierz F10 tak jak pokazano to na rysunku: Rys Widok okna kartoteka kontrahentów: ODBIORCY.

9 2. Opis funkcji systemu według menu programu 9 Kolejnym oknem jakie się pojawia jest lista dokumentów sprzedaży wystawionych temu kontrahentowi (w tym wypadku o symbolu Kowalski). Mamy szybki podgląd na wystawione w tym roku obliczeniowym dokumenty sprzedaży i status ich rozliczenia, rysunek Rys Widok okna kartoteka dokumentów sprzedaży. Aby wystawić nowy dokument sprzedaży należy użyć klawisza F5. Pojawi się okno wyboru rodzaju dokumentu (rysunek 2.1.3). Należy wybrać odpowiedni dokument lub wciskając klawisz Esc anulować tą operację. Po zatwierdzeniu rodzaju dokumentu pojawi się okno faktury lub paragonu sprzedaży. Oba wyglądają identycznie tak jak na rysunku Rys Widok okna Wybierz typ dok. VAT.

10 2. Opis funkcji systemu według menu programu 10 Rys Widok okna Edycja dokumentu sprzedaży. Okno to jest podzielone na trzy części. W górnej części umieszczone zostały pola dotyczące części nagłówkowej faktury/paragonu, w środkowej lista sprzedawanych elementów i na dole pola, które są drukowane na końcu faktury. Poniżej znajduje się opis poszczególnych pól części górnej i dolnej wraz z ich wyjaśnieniem: Tabela Objaśnienie pól edycyjnych w oknie edycji dokumentu sprzedaży Nazwa pola Nr dok. Symb. Kth NIP NIP UE Regon Kontrahent Ulica Kod Poczt. Miasto Data Data sprz. Objaśnienie Kolejny nr dokumentu w odpowiedniej grupie numeracji. Wartość jest obliczana przez system. Wartość wstawiona przez system. Możliwa jest zmiana kontrahenta poprzez podwójne kliknięcie myszą lub wciśnięcie klawisza Enter. Pola te są wstawiane automatycznie z kartoteki kontrahentów. Możliwa jest jednak ich edycja. Ich nazwy nie powinny budzić wątpliwości co powinny zawierać. Pole Kontrahent powinno zawierać pełną nazwę klienta. Data wystawienia dokumentu sprzedaży. Data dokonania sprzedaży

11 2. Opis funkcji systemu według menu programu 11 Data zap. Nr WZ Vat w/g brutto Ceny w walucie Sprzed. w. unijna Rodzaj zapłaty Grupa cen rabat Miejsce odbioru towaru/ usługi Odbierający Transport Rodzaj korekty Dokum. żródł. Data dok. źródł. Data upływającego terminu zapłaty. Ustalana automatycznie z danych kontrahenta w kartotece kontrahentów. Możliwa jest dowolna jej zmiana. Nr dokumentu magazynowego WZ. Nadawana automatycznie przez system. Brak możliwości zmiany. Wybranie powoduje operowanie kwotą brutto podczas operacji na pozycjach faktury. Wyłączenie go wraca do kwoty netto. Parametr ten jest ustawiany w zależności od konfiguracji systemu. Patrz rozdział Ustawienia > konfiguracja programu > Konfiguracja systemu > Typy Fv.. Powoduje przejście do operowania kwotą walutową podczas wystawiania faktury. Ważne dla faktur eksportowych. Zaznaczamy gdy sprzedaż dotyczy sprzedaży wewnątrz unijnej. Wybierana z tabeli rodzajów zapłat. Patrz rozdział Ustawienia > Tabela rodzajów zapłat. Powoduje zmianę wartości pola Data zap.. Możemy zmienić przydział do grupy cenowej. Ustalana automatycznie z danych kontrahenta w kartotece kontrahentów. Zmiana dotyczyć będzie tylko nowy wystawianych pozycji w dokumencie. Aby zmienić rabat dla bieżącej pozycji możemy użyć klawisza funkcyjnego F6 lub Alt+F6 aby przeliczyć ponownie wszystkie pozycje. Zapoznaj się z algorytmem ustalania cen w rozdziale []. Możemy zmienić rabat. Ustalana automatycznie z danych kontrahenta w kartotece kontrahentów. Zmiana dotyczyć będzie tylko nowy wystawianych pozycji w dokumencie. Aby zmienić rabat dla bieżącej pozycji możemy użyć klawisza funkcyjnego F6 lub Alt+F6 aby zrabatować ponownie wszystkie pozycje. Zapoznaj się z algorytmem ustalania cen w rozdziale []. Dowolny opis drukowany. Wstawiany automatycznie z tabelki, którą edytuje się w Ustawienia > Edycja tekstów pod raportami > Edycja tekstu pod fakturą. Można wybrać z tabeli dostaw przypisanych kontrahentowi. Edycja tej tabeli znajduje się w kartotece kontrahentów. Można wybrać z tabeli osób upoważnionych do odbioru faktur Vat przypisanych danemu kontrahentowi. Edycja tej tabeli znajduje się w kartotece kontrahentów. Można wybrać z tabeli rodzajów transportu. Edycja tej tabeli znajduje się w Ustawienia > Lista środków transportu. Aktywne tylko podczas wystawiania korekt. Należy wybrać rodzaj korekty przed wstawianiem pozycji. Możliwe opcje do wyboru to: Aktywne tylko podczas wystawiania korekt. Wyświetla numer dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument nie został wybrany z istniejących w systemie w tym polu należy wpisać numer dokumentu źródłowego. Aktywne tylko podczas wystawiania korekt. Wyświetla datę dokumentu źródłowego. Jeżeli dokument nie został wybrany z istniejących w systemie w tym polu należy wpisać datę dokumentu źródłowego. Nad tabelką z pozycjami faktury/paragonu znajduje się lista klawiszy szybkiego dostępu. Poniższa tabelka wyjaśnia ich zastosowanie:

12 2. Opis funkcji systemu według menu programu 12 Tabela Objaśnienie ikon w oknie edycji dokumentu sprzedaży Ikona kombinacja klawiszy objaśnienie F3 Podgląd na podstawowe pola z kartoteki magazynowo cenowej (towarowej) dotyczącej wybranego towaru. F4 Poprawa pozycji faktury. Edytowane są następujące pola: Nazwa, PKWiU, j.m., ilość, cena netto lub brotto sprzedaży, stawka Vat. F5 Możliwość dopisania towaru na koniec listy z magazynu. Towary są wstawiane od najstarszych do najnowszych. Alt+F5 Możliwość dopisania pozycji na koniec listy z kartoteki usług. Ctrl+F5 Możliwość dopisania dowolnej pozycji (nie powiązanej ani z kartoteką towarową ani z kartoteką usług) na koniec listy. Shift+F5 Przechodzimy do kartoteki zamówień danego kontrahenta. Po wybraniu zamówienia zostanie ono dopisane do faktury. Towary, których brakuje w magazynie zostaną pominięte. Insert Możliwość wstawienia towaru z kartoteki magazynowej przed aktywną pozycją z listy. Towary są wybierane dowolnie z dokumentów przychodowych.. Alt+Insert Możliwość wstawienia aktywną pozycją z listy. usługi z kartoteki usług przed Ctrl+Insert Shift+Insert Możliwość wstawienia dowolnej pozycji (nie powiązanej ani z kartoteką towarową ani z kartoteką usług) przed aktywną pozycją z listy. Przechodzimy do kartoteki zamówień danego kontrahenta. Po wybraniu zamówienia zostanie ono dopisane do faktury. Towary, których brakuje w magazynie zostaną pominięte. Będziemy mieli jednak możliwość decyzji wyboru poszczególnych pozycji zamówienia. F6 Przeliczenie danej pozycji w oparciu o pole rabat. Zapoznaj się z algorytmem ustalania cen w rozdziale []. Alt+F6 Przeliczenie wszystkich pozycji faktury w oparciu o pole rabat. Zapoznaj się z algorytmem ustalania cen w rozdziale [].

13 2. Opis funkcji systemu według menu programu 13 Ctrl+F6 Przeliczenie wszystkich pozycji faktury w oparciu o kartotekę magazynowo - cenową. Zapoznaj się z algorytmem ustalania cen w rozdziale []. Shift+F6 Wyświetla podsumowanie danej faktury, pokazując zysk netto, osiągniętą marże i narzut. F7 To samo c F4, ale daje lepsze możliwości ustalenia ceny sprzedaży. Alt+F6 Zmień stawkę VAT we wszystkich pozycjach faktury. Stosowane przy wystawianiu faktur eksportowych. Ctrl+F6 Opcja przywraca właściwe stawki VAT we wszystkich pozycjach faktury. Shift+F6 Opcja przelicza cenę walutową wszystkich pozycjach faktury. F9 Kasowanie wybranej pozycji. brak Wybór faktury której dotyczyć będzie edytowana właśnie korekta. Faktura musi istnieć w systemie. brak Wybranie waluty rozliczeniowej i kursu wraz z możliwością przeliczenia cen walutowych na złotówki lub odwrotnie. Wciśnięcie klawisza Esc lub zamknięcie okna edycji dokumentu sprzedaży spowoduje zapytanie o zamknięcie dokumentu i przejcie do próby przesłania danych do drukarki fiskalnej i wydrukowaniu jej. Oczywiście czy dokument będzie zafiskalizowany i w ilu kopiach wydrukowany zależy od konfiguracji programu. Jeżeli jest włączona opcja wystawiania dokumentów kasowych w trakcie wystawiania faktur vat, termin zapłaty jest równy dacie wystawienia i rodzaj zapłaty odpowiada zapłacie gotówkowej, to system zaproponuje wystawienie dokumentu kasowego typu KP. Jeżeli jest to korekta, z której wynika zwrot gotówki, będzie zaproponowany dokument KW.

14 2. Opis funkcji systemu według menu programu PRZEGLĄD SPRZEDAŻY Opcja ta przypomina poprzednią. Jedyną różnicą jest to, że punktem wejściowym jest kartoteka dokumentów sprzedaży. Z chwilą wystawienia nowego dokumentu sprzedaży przechodzi się do kartoteki odbiorców. Po wybraniu kontrahenta następuje wybór typu dokumentu sprzedaży (rysunek 2.1.3) i edycja dokumentu (rysunek 2.1.4) PRZEGLĄD SPRZEDAŻY FISKALNEJ Działa tak samo jak opisana w rozdziale 2.2, z tą różnicą, że lista widocznych dokumentów sprzedaży jest ograniczona do dokumentów zafskalizowanych KARTOTEKA KASOWA Kartoteka kasowa zawiera dokumenty związane z rozliczeniami kasy gotówkowej. Możliwości jakie są do dyspozycji, to wystawianie dokumentów KP (kasa przyjęła), KW (kasa wydała), ich edycja, kasowanie i drukowanie. Okno kartoteki kasowej przedstawia się następująco (rysunek 2.4.1). Rys Widok okna Kartoteka kasowa. Wciśnięcie klawisza F5 powoduje wybranie typu dokumentu (rysunek 2.4.2) i jego edycję (rysunek 2.4.3). Rys Widok okna Wybierz KP/KW. Rys Widok okna Edycja dokumentu kasowego. Do wypełnienia są następujące pola, które omówione są w tabeli 2.4.1: Tabela Objaśnienie pól edycyjnych w oknie edycji dokumentu kasowego Nazwa pola Nr KP lub Nr.KW Objaśnienie Kolejny nr dokumentu KpP lub KW. Wartość jest obliczana przez system.

15 2. Opis funkcji systemu według menu programu 15 Nr kasy Symb. Kth NIP Regon Nazwa kth. Ulica Kod Poczt. Miasto Opis Data Konto Fk kasowe Konto Fk przeciwst. Kwota przyjęcia lub kwota wydania Rozliczenie dokumentu sprzedaży Rozliczenie dokumentu zakupu Powiąż z Fvat Powiąż z zakupem Kasuj powiązanie Kasjer Osoba odbierająca Dwuliterowy symbol kartoteki kasowej. Pole nie powinno być edytowane. Wartość wstawiona przez system. Możliwa jest zmiana kontrahenta poprzez podwójne kliknięcie myszą lub wciśnięcie klawisza Enter. Pola te są wstawiane automatycznie z kartoteki kontrahentów. Możliwa jest jednak ich edycja. Ich nazwy nie powinny budzić wątpliwości co powinny zawierać. Opis wyjaśniający przyczynę wystawienia dokumentu. Data wystawienia dokumentu kasowego. Pole tekstowe nr konta dla systemu Finansowo - Księgowego Pole tekstowe nr konta dla systemu Finansowo - Księgowego Wpisujemy wartość dokumentu kasowego w złotówkach, w EURO lub innej walucie wybranej w pierwszym polu po napisie Kwota w walucie. Pola te są wypełniane automatycznie po użyciu opcji Powiąż z Fvat Pola te są wypełniane automatycznie po użyciu opcji Powiąż z zakupem Wybranie tej opcji powoduje wejście do kartoteki dokumentów sprzedaży i wybranie dokumentu, który będzie rozliczony kwitem kasowym. Musi być wybrany kontrahent aby opcja ta działała. Wybranie tej opcji powoduje wejście do kartoteki dokumentów zakupowych i wybranie dokumentu, który będzie rozliczony kwitem kasowym. Musi być wybrany kontrahent aby opcja ta działała. Kasuje powiązanie z dokumentem sprzedaży lub dokumentem zakupowym. Automatycznie wstawiany aktualnie zalogowany użytkownik. Można wybrać z tabeli osób upoważnionych do odbioru faktur Vat przypisanych danemu kontrahentowi. Edycja tej tabeli znajduje się w kartotece kontrahentów. Wciśnięcie klawisza Alt+F5 rozlicz Fv,Za uruchamia procedurę automatycznego rozliczania dokumentów sprzedaży i zakupowych. Działanie klawisza Ctrl+F5 rozlicz Fv,Za jest podobne ale ogranicza się do dokumentów przypisanych danemu kontrahentowi, który zostaje wybrany w pierwszym etapie. W wyświetlonym oknie (rysunek 2.4.5) mamy do wyboru następujące opcje: Tabela Objaśnienie pól edycyjnych w oknie Lista faktur i zakupów Nazwa pola Rok dokum. Objaśnienie Wybranie roku rozliczanych dokumentów.

16 2. Opis funkcji systemu według menu programu 16 Alt+F5 Dodaj Fvat Ctrl+F5 Dodaj Zakup F9 Kasuj F4 Zmień wart. F10 Wystaw dok. Wybranie tej opcji powoduje wejście do kartoteki dokumentów sprzedaży z roku Rok dokum i wybranie dokumentu, który będzie rozliczony kwitem kasowym. Wybranie tej opcji powoduje wejście do kartoteki dokumentów zakupowych z roku Rok dokum i wybranie dokumentu, który będzie rozliczony kwitem kasowym. Usuwa dokument przeznaczony do rozliczenia. Zmienia wartość do rozliczenia danego dokumentu. Na przykład faktura vat jest na kwotę brutto 123,- zł, a klient płaci tylko 100,-. Rozpoczyna się proces generacji dokumentów kasowych. Ilość dokumentów będzie odpowiadała liście KARTOTEKA BANKOWA Kartoteka bankowa zawiera dokumenty związane z rozliczeniami konta bankowego. Możliwości jakie są do dyspozycji, to wprowadzanie, edycja, kasowanie i drukowanie wyciągów bankowych. Okno kartoteki kasowej przedstawia się następująco (rysunek 2.5.1). Rys Widok okna Kartoteka bankowa. Wciśnięcie klawisza F5 powoduje wybranie edycję nowego wyciągu bankowego przedstawionego na rysunku 2.4.2: KARTOTEKA NOT Kartoteka not zawiera dokumenty związane z rozliczeniami dokumentów sprzedaży i zakupów, które nie mogą być zapisane w kartotece bankowej lub kasowej. Jej działanie jest podobne do kartoteki bankowej opisanaj w rozdziale 2.5.

17 2. Opis funkcji systemu według menu programu KARTOTEKI 2.3. RAPORTY 2.4. USTAWIENIA 2.5. POMOC POMOC (HELP) Włącza plik z pomocą O PROGRAMIE. Ekran zawierający informacje o wersji i producencie systemu. Rys Widok okna O programie.

18 2. Opis funkcji systemu według menu programu 18

19 3. Obliczenia wykonywane przez program OBLICZENIA WYKONYWANE PRZEZ PROGRAM W trakcie działania systemu wykonywane są obliczenia związane z procesem wystawiania dokumentów sprzedaży. Należą do nich procedura obliczania ceny sprzedaży, procedura obliczeń przekazywanych do drukarki fiskalnej. W trakcie przyjmowania towarów do magazynu istnieje możliwość obliczania katalogowej ceny sprzedaży, która też może być liczona bezpośrednio podczas edycji pozycji w kartotece magazynowej. Operacje globalnych zmian cennika zostały opisane w rozdziale 2 dotyczącym budowy cennika WYLICZANIE CENY SPRZEDAŻY PODCZAS WSTAWIANIA POZYCJI DO DOKUMENTU SPRZEDAŻY Podczas wstawiania pozycji z magazynu wykonywane są następujące operacje: 1. Jeżeli użytkownik nie posiada prawa do przekraczania ilości wolnej (stan ilość zablokowana przez zamówienia klientów). Ilość jest zmniejszana do możliwej. 2. Z pola Grupa cenowa pobiera jest grupa cenowa, która dyskryminuje pobranie z kartoteki magazynowej odpowiedniej ceny (cenaa, cenab, cenac, cenad, cenae, cenaf). Jeżeli pole to jest puste wybrana będzie cenaf, która jest przypisywana do ceny. 3. Z pola rabat pobiera jest wartość i wykonywane jest obliczenie: cena=cena 1 rabat /100 (3.1.1) Wartość cena jest zaokrąglana do jednego grosza. 4. Ostatnią operacją jest sprawdzenie czy cena nie przekroczyła ceny minimalnej z kartoteki magazynowej. jeżeli cena ta jest niższa wynonywana jest operacja: cena=cenamin (3.1.2) 5. Jeżeli cena katalogowa w kartotece jest inna niż złotówkowa wykonywane są

20 3. Obliczenia wykonywane przez program 20 kolejne obliczenia wyliczające ostateczną cenę złotówkową według zbioru: cena=cena kurs (3.1.3) 6. Tak otrzymana cena jest podstawą wyliczenia i zaokrąglenia do 1 grosza ceny netto i ceny brutto, która zostanie wstawiona do pozycji dokumentu sprzedaży. 7. Jeżeli pole Vat w/g brutto jest zaznaczone i pole Grupa cenowa jest puste to do ceny wstawiana jest wartość pola cenabrt z kartoteki magazynowo - cenowej: cena=cenabrt (3.1.4) Dalsze operacje są wykonywane zgodnie z punktami WYLICZENIA WYKONYWANE PODCZAS ZAMKNIĘCIA DOKUMENTU SPRZEDAŻY Operacja ma na celu ustalenie wartości netto, vat i brutto dla celów podatkowych wyliczonych według poniższych zasad zgodnych w właściwą ustawą podatkową: Jeżeli pole Vat w/g brutto jest zaznaczone, to sumowane są wszystkie wartości brutto dla każdej stawki Vat osobno według poniższego wzoru: wartość brutto=zaokrąglenie cenabrt ilość (3.1.5) Po zsumowaniu wszystkich pozycji wartości netto, vat i brutto wyliczane są dla każdej stawki Vat osobno według poniższego wzorów: wartość brutto=zaokrąglenie wartośc brutto (3.1.6) wartość vat=zaokrąglenie wartość brutto stawkavat / 1 stawkavat (3.1.7) wartość netto=zaokrąglenie wartośc brutto wartość vat (3.1.8) Jeżeli pole Vat w/g brutto nie jest zaznaczone, to sumowane są wszystkie wartości netto dla każdej stawki Vat osobno według poniższego wzoru: wartość netto=zaokrąglenie cena ilość (3.1.5) Po zsumowaniu wszystkich pozycji wartości netto, vat i brutto wyliczane są dla każdej stawki Vat osobno według poniższego wzorów: wartości. wartość netto=zaokrąglenie wartośc netto (3.1.6) wartość vat=zaokrąglenie wartość brutto stawkavat (3.1.7) wartość brutto=zaokrąglenie wartośc netto wartość vat (3.1.8) Na koniec sumowane są wszystkie wartości poszczególnych stawek w ich zbiorcze

21 3. Obliczenia wykonywane przez program OBLICZENIA WYKONYWANE PRZY WYSYŁANIU DANYCH DO DRUKAREK FISKALNYCH Każda pozycja przesyłana do drukarki fiskalnej jest w postaci ceny i wartości brutto. W celu uniknięcia problemów z fiskalizacją wartość jest jednocześnie sumowana i podawana w celu weryfikacji podczas akceptacji paragonu.

22 4. Dodatki DODATKI Dodatek A specyfikacja systemu Parametry eksploatacyjne systemu Fs.Sql

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Posejdon Instrukcja użytkownika

Posejdon Instrukcja użytkownika Posejdon Instrukcja użytkownika 1 Spis treści Wstęp... 4 Logowanie do systemu... 4 Menu główne... 4 Uprawnienia... 5 Menu Sprzedaż... 5 Paragon... 5 Wybór towaru... 5 Wybór klienta.... 8 Podsumowanie...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki z kontrahentami

Rozrachunki z kontrahentami Rozrachunki z kontrahentami 1. Wstęp W systemie hipermarket dostępny jest moduł rozrachunków z kontrahentami. Do rozrachunków z kontrahentami dodawane są następujące dokumenty występujące w systemie hipermarket:

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY... 1 Sprzedaż SPA 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 WYSTAWIANIE FAKTURY...6 WYSTAWIANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider].

Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. Instrukcja obsługi Szybkiego paragonu w programie LiderSim [ProLider]. W wersji 6.31.0 programu LiderSim [ProLider] została wprowadzona funkcjonalność o nazwie Szybki paragon umożliwiająca łatwe wystawianie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Operacyjny TXM

Podręcznik Operacyjny TXM I. Założenia ogólne 1. Każdy kasjer pracuje na swoim indywidualnym loginie i haśle do programu TEMA. 2. Każdy kasjer ma obowiązek mieć przy sobie klucz do szuflady kasowej. 3. Szuflada kasowa jest otwierana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT

Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT Instrukcja obsługi programu do wystawiania faktur wewnętrznych dla Subiekta GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10

Zintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA XBASE SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 SYSTEM FIRMA XBASE WERSJA 27.10 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA XBASE oznaczoną numerem 27.10. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe

Sprzedaż SPA. Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe Sprzedaż SPA Zmiany w wersji 12c : dodano: - zamówienia - faktury zaliczkowe 1 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE

Bardziej szczegółowo

HOTEL ONLINE - Szybki start

HOTEL ONLINE - Szybki start HOTEL ONLINE - Szybki start Jeżeli nie wiesz co oznacza dana ikona wystarczy zatrzymać nad nią wskaźnik myszy - pojawi się podpowiedź z opisem danej funkcji. 1 Informacja o wolnych pokojach. W celu szybkiego

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH...

SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE DANYCH FIRMY... 2 2. WPROWADZENIE GRUP KONTRAHENTÓW... 4 3. WPROWADZENIE REJESTRÓW KASOWO BANKOWYCH... 5 4. WPROWADZENIE GRUP TOWARÓW... 8 5. WPROWADZENIE KATEGORII DOKUMENTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP:

UNISERV s.c. K.Gałązka, P.Szewczyk ul. Kościuszki 42, Wyszków NIP: KRÓTKI WSTĘP Witamy Cię jako nowego użytkownika programu Kantor, przeznaczonego do prowadzenia ewidencji wymiany walut w kantorach. Żywimy nadzieję, że nasz program spełni Twoje oczekiwania i będzie stanowić

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5.

Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 6.5. Nazwy fiskalne towarów... 2 Sprzedaż detaliczna kody pocztowe zapisywanie, analiza sprzedaży... 3 Zapisywanie kodów pocztowych... 3 Analiza sprzedaży wg kodów pocztowych...

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5

WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 Sprzedaż SPB 1 2 Spis treści: WPROWADZENIE...3 WYMAGANIA SPRZĘTOWE...3 LICENCJA...3 INSTALACJA PROGRAMU...3 INFORMATOR OPERATORSKI...4 KOLEJNE KROKI URUCHAMIANIA PROGRAMU...5 REJESTRACJA ZAKUPÓW/ PZ Przychód

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011

Kancelaria 2.19 - zmiany w programie czerwiec 2011 1. Finanse, opcje faktur a. Wprowadzono nowe szablony numerowania faktur: nr kolejny w roku/miesiąc/rok, numer kolejny w miesiącu/miesiąc/rok oraz numer kolejny w roku/dowolny symbol/rok. b. Wprowadzono

Bardziej szczegółowo

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT.

Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Program Dokumenty zbiorcze dla Subiekta GT. Do czego słuŝy program? Program Dokumenty zbiorcze to narzędzie umoŝliwiające wystawianie zbiorczych dokumentów, na podstawie dowolnej ilości wybranych dokumentów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Sp. z o.o. ul. J. Lea 210 B, 30-133 Kraków tel. (12) 638 66 55 fax (12) 636 97 36 www.aktyn.pl SZCZEGÓŁOWE UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW Każdemu z użytkowników można przydzielić szczegółowe uprawnienia: r dostępu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn

Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Dokumenty zaliczkowe i końcowe w systemie sprzedaży Aktyn Nowa ustawa o VAT wprowadziła istotne zmiany dotyczące rejestrowania należności otrzymanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Od 1 maja

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy

PERSPEKT - właściwe perspektywy dla każdej inicjatywy Instrukcja do opakowań zwrotnych współpracujący ze Sferą GT wersja 1.12g Zestawienie to napisane jest pod założenia następującego obiegu dokumentów: W hurtowni wystawiany jest na magazynie głównym dokument

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Obszar Należności - Zobowiązania

Obszar Należności - Zobowiązania Obszar Należności - Zobowiązania Raportowanie Instrukcja użytkownika Spis treści SPIS TREŚCI... 2 OPERACJE... 3 FUNKCJONALNOŚĆ FORMATKI GENERACJA RAPORTU... 3 WYWOŁANIE RAPORTU ANALIZY PŁATNOŚCI FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 strona 1/11 Cenniki Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 UTWORZENIE NOWEGO CENNIKA... 3 CENNIK DLA WYBRANYCH MAGAZYNÓW... 3 CENNIKI DLA HIPERMARKETÓW... 5 EDYCJA CENNIKA...

Bardziej szczegółowo

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy )

aktualny stan rozrachunków u dostawcy dokumenty wykorzystujące limit kredytowy ( informacja o dokumentach wykorzystujących limit kredytowy ) TERMINAL TERMINAL jest programem umoŝliwiającym klientom zdalny dostęp do magazynu dostawcy, podgląd na jego ofertę, wystawianie i potwierdzanie zamówienia, analizę własnych płatności i wystawionych wcześniej

Bardziej szczegółowo

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT.

Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Program Opakowania zwrotne dla InsERT GT. Do czego słuŝy program? Program Opakowania zwrotne słuŝy do zarządzania opakowaniami zwrotnymi (butelkami, transporterami) w firmach handlujących napojami. Pozwala

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

3. Księgowanie dokumentów

3. Księgowanie dokumentów 3. Księgowanie dokumentów [ Księgowanie dokumentów ] 1 3. Księgowanie dokumentów Moduł Księgowanie dokumentów służy do - wprowadzania bilansu otwarcia - księgowania dokumentów do dziennika i w buforze

Bardziej szczegółowo

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str.

StacjaSQL.2012 / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / / USUNIĘCIE BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz. str. StacjaSQL.2012 / USUNIĘCIE "BAZY TESTOWEJ, PRZEJŚCIE NA WERSJĘ KOMERCYJNĄ / oraz / PIERWSZE URUCHOMIENIE I PODSTAWOWE USTAWIENIA / str. 1 Minimalne wymagania systemowe/sprzętowe: dysk twardy: min. 3 GB

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Program Rabator dla Microsoft Windows.

Program Rabator dla Microsoft Windows. Program Rabator dla Microsoft Windows. Do czego służy program? Często zdarza się, że klient prosi o informację na temat ceny danego towaru. Pracownik posiadając jedynie ceny katalogowe musi własnoręcznie

Bardziej szczegółowo

Moduł Finanse w systemie Integra 7

Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse w systemie Integra 7 Moduł Finanse pozwala na ewidencję kosztów firmy takich jak: płace, energia, telefony, czynsz oraz innych bieżących wydatków wprowadzanych do systemu na podstawie dokumentów

Bardziej szczegółowo

Nowe opcje i zmiany związane ze zmianami w podatku VAT

Nowe opcje i zmiany związane ze zmianami w podatku VAT Nowe opcje i zmiany w ihurt wersja 12.3 instrukcja dla użytkowników Spis treści NOWE OPCJE I ZMIANY ZWIĄZANE ZE ZMIANAMI W PODATKU VAT... 1 Uwagi ogólne... 1 Zmiana parametru "Typ określania daty obowiązku

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie Ofert Handlowych w Impulsie instrukcja obsługi

Tworzenie Ofert Handlowych w Impulsie instrukcja obsługi Tworzenie Ofert Handlowych w Impulsie instrukcja obsługi 1. Logowanie do systemu - należy podać swoją nazwę użytkownika oraz hasło, następnie nacisnąć [Enter] lub kliknąć połącz 2. Po zalogowaniu udajemy

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja dokumentu WZ. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja dokumentu WZ Instrukcja stanowiskowa Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Dokumenty GM. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START

POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START POZNAJ MOŻLIWOŚĆ PROGRAMU FAMA START Najważniejsze cechy 1. Praca w systemie Windows. 2. Prosta instalacja. 3. Prowadzenie kartotek towarów i kontrahentów. 4. Współpraca z programami księgowymi. 5. Kolumna

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku

System Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Profile GT

Instrukcja obsługi programu Profile GT Instrukcja obsługi programu Profile GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując domyślne

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Magazyn Magazyn Spis treści Ogólne dane... 2 Kilka magazynów (Pakiet Pro)... 2 Operacje magazynowe... 2 Wprowadzenie transakcji zakupu materiałów i towarów na magazyn... 3 Bilans otwarcia towarów na magazynie....

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder

Księga Handlowa ( GRAF Serwis Roman Sznajder Księga Handlowa ( Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 32-020 Wieliczka ul. Polna 4A tel. 12 288 09 47, 609 09 99 55 fax. 12 288 09 47 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Dodawanie dokumentu Dodawanie dokumentu niezaleŝnie od formy prowadzonej działalności wygląda tak samo. NaleŜy uruchomić przycisk. Pojawi się okno: Informacja o kontrahencie jest niezbędna do rejestru

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Opis programu: www.optikom.eu

Opis programu: www.optikom.eu Opis programu: 1) Naliczanie minutowe... 2 2) Karnety... 5 3) Barek... 5 4) Imprezy urodzinowe... 7 5) Rejestracja sprzedaży... 10 6) Raport... 15 7) Magazyn... 18 8) Rejestracja czasu pracy... 18 9) Instalacja

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.

Środki Trwałe v.2.2. Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp. Środki Trwałe v.2.2 Producent: GRAF Serwis Roman Sznajder 43-450 Ustroń ul. Złocieni 4/1 tel. 32 4449333, 609 09 99 55 e-mail: graf-serwis@wp.pl Spis treści 2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 1.1. Nawigacja w programie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ SERWIS I USŁUGI Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo