Instytut. Instytut Stomatologii AM w Warszawie został utworzony w 1970 r. Jego Magnificencja. Stomatologii. Tadeusz Bączkowski Janusz Piekarczyk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut. Instytut Stomatologii AM w Warszawie został utworzony w 1970 r. Jego Magnificencja. Stomatologii. Tadeusz Bączkowski Janusz Piekarczyk"

Transkrypt

1 Tadeusz Bączkowski Janusz Piekarczyk Instytut Stomatologii Prof. Janusz Piekarczyk Dyrektor Instytutu nazwa w 2007 r. Instytut Stomatologii AM w Warszawie został utworzony w 1970 r. Jego Magnificencja Rektor AM prof. dr hab. n. med. Bolesław Górnicki na stanowisko Dyrektora Instytutu powołał prof. dr hab. Janinę Galasińską-Landsbergerową (ryc. 1). Powołanie Instytutu nawiązywało do tradycji pierwszej polskiej uczelni stomatologicznej Państwowego Instytutu Stomatologicznego oraz Akademii Stomatologicznej. Instytut Stomatologii AM został zorganizowany na bazie klinicznej, kadrowej i lokalowej Oddziału Stomatologii. Z czterech podstawowych katedr powstało osiem jednostek dydaktycznych: 1) Klinika Chirurgii Szczękowej i Stomatologicznej (Kierownik prof. dr hab. n. med. Marian Górski, a od 1974 r. doc. dr hab. n. med. Leszek Kryst), 2) Zakład Stomatologii Zachowawczej (Kierownik prof. dr hab. n. med. Janusz Krzywicki, od 1977 r. dr n. med. Irena Kozłowska i od 1979 r. doc. dr hab. n. med. Maria Wierzbicka), 3) Zakład Protetyki Stomatologicznej (Kierownik prof. dr hab. n. med. Janina Galasińska-Landsbergerowa, od 1973 r. doc. dr hab. n. med. Eugeniusz Spiechowicz), 4) Zakład Ortodoncji (Kierownik prof. dr hab. n. med. Antonina Orlik-Grzybowska, od 1970 r. doc. dr hab. n. med. Irena Szczepańska i od 1986 r. doc. dr hab. n. med. Krystyna Szlachetko), 5) Zakład Stomatologii Dziecięcej (Kierownik doc. dr hab. n. med. Katarzyna Grodzka, od 1980 r. doc. dr hab. n. med. Maria Szpringer-Nodzak), 6) Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia (Kierownik doc. dr hab. n. med. Halina Smosarska, od 1980 r. p.o. Kierownika Zakładu doc. dr hab. n. med. Maria Wierzbicka), 571

2 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Ryc. 1. Prof. Janina Galasińska-Landsbergerowa Dyrektor Instytutu w latach Ryc. 2. Prof. Leszek Kryst Dyrektor Instytutu w latach Ryc. 3. Prof. Tadeusz Bączkowski Dyrektor Instytutu w latach i ) Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej (Kierownik doc. dr hab. n. med. Eugeniusz Spiechowicz, a od 1973 r. dr n. med. Tadeusz Bączkowski), 8) Samodzielna Pracownia Radiologii i Fizykoterapii Stomatologicznej (Kierownik dr n. med. Jan Kozłowski, od 1973 r. doc. dr hab. n. med. Krzysztof Mlosek, a następnie od 1995 r. dr n. med. Hanna Markiewicz). Powołana została Rada Instytutu, w skład której weszli, oprócz kierowników jednostek, samodzielni pracownicy naukowi Instytutu (docenci: Olga Grosfeldowa, Janina Zemła, Ludwika Kwart, Kazimiera Danielewicz, Wanda Zakrzewska, Alfreda Lewandowska i Andrzej Budkiewicz), przedstawiciele związków zawodowych, pomocniczych pracowników naukowo-dydaktycznych i organizacji studenckich. Nowe jednostki dydaktyczne powstały na bazie kadrowej i lokalowej istniejących katedr i klinik. Katedra Protetyki oddała na potrzeby Zakładu Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej lokal o powierzchni około 270 m 2 na IV piętrze budynku przy ul. Filtrowej 30, przeszło także pięciu pracowników naukowo-dydaktycznych. Zakład Ortodoncji wydzielił lokal dla Zakładu Radiologii. Katedra Dentystyki Zachowawczej wygospodarowała ze swego terytorium przestrzeń w budynku przy ul. Miodowej 18 na potrzeby Zakładu Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Zakładu Pedodoncji oraz oddelegowała część pracowników naukowo- -dyd a k t yc z nyc h. I tak, pomimo trudnej sytuacji lokalowej i kadrowej, zorganizowana została jak na owe czasy wzorcowa w skali kraju jednostka skupiająca 15 samodzielnych pracowników Instytutu Stomatologii. W roku 1972 Rada przekształcona została w Radę Naukową o rozszerzonych funkcjach i kompetencjach. Jako pierwsza w Polsce uzyskała uprawnienia do przeprowadzania przewodów doktorskich i nadawania stopnia doktora nauk medycznych. Pierwsza publiczna obrona pracy doktorskiej odbyła się w Instytucie w roku Kolejnym Dyrektorem Instytutu Stomatologii został doc. dr hab. n. med. Leszek Kryst (ryc. 2), który kierował nim od roku 1973 do 1981 r. Podstawowe funkcje Instytutu Stomatologii dotyczą prowadzenia dydaktyki przed- i podyplomowej, prac naukowo-badawczych, współpracy i wymiany nauko- 572

3 Instytut Stomatologii wo-badawczej z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi, działalności leczniczo-usługowej, nadzoru regionalnego, konsultacji na rzecz Stołecznego Wydziału Zdrowia i województw objętych patronatem. Przystosowano i wyposażono w sprzęt dydaktyczny pomieszczenia nowo powstałych Zakładów. Zaplanowano i zrealizowano unowocześnienie wyposażenia sal klinicznych (unity, fotele). W latach , a następnie Dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. n. med. Tadeusz Bączkowski (ryc. 3). Władze Instytutu Stomatologii w latach Okres Dyrektor Zastępca Dyrektora Prof. dr hab. Janina Dr n. med. Leszek Kryst Galasińska-Landsbergerowa Doc. dr hab. Leszek Kryst Doc. dr hab. Katarzyna Grodzka Prof. dr hab. Leszek Kryst Dr n. med. Tadeusz Bączkowski Doc. dr hab. Tadeusz Bączkowski Dr n. med. Michał Sołtan Prof. dr hab. Krzysztof Mlosek Prof. dr hab. Maria Szpringer-Nodzak wakat Prof. dr hab. Maria Szpringer-Nodzak Prof. dr hab. Tadeusz Bączkowski Prof. dr hab. Renata Górska Prof. dr hab. Janusz Piekarczyk - W 1973 roku Rada Naukowa wprowadziła wiele zmian organizacyjnych i programowych, uwzględniających szeroką integrację nauczania międzydyscyplinarnego. Opracowano programy nauczania, zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej i warunkami lokalowymi umożliwiającymi ich realizację. Rozpoczęto nauczanie przedmiotów stomatologicznych od I roku studiów. Wprowadzono zupełnie nowe przedmioty, takie jak: fizjologia narządu żucia, propedeutyka profilaktyki, materiałoznawstwo i inne łączące w jednolitą całość nauczanie przedkliniczne. Nauczanie stomatologii prowadzono przy ul. Filtrowej 30 (Zakłady: Protetyki, Ortodoncji, Radiologii i Propedeutyki i Profilaktyki) i przy ul. Miodowej 18, gdzie usytuowano Zakłady Dentystyki Zachowawczej, Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia, Stomatologii Dziecięcej oraz Chirurgii Stomatologicznej z małą salą operacyjną, przystosowaną do wykonywania drobnych zabiegów operacyjnych. Nauczanie w zakresie chirurgii szczękowo-twarzowej odbywało się w Klinice Chirurgii Szczękowej zlokalizowanej w Szpitalu przy ul. Barskiej, a następnie w Szpitalu Klinicznym AM przy ul. Lindleya 4. Warunki lokalowe dla kształcenia ponad 500 studentów studiów stacjonarnych i lekarzy w ramach szkolenia podyplomowego były niezwykle skromne i nie ulegały istotnym zmianom od czasów zakończenia II wojny światowej (od lat 50. XX w.). W latach 70. Senat Uczelni przyjął propozycję ówczesnego Rektora prof. Bogdana Pruszyńskiego dotyczącą przekazania Instytutowi Stomatologii pomieszczeń zwolnionych przez Kliniki Internistyczne i Chirurgiczne w pawilonie XI Państwowego Szpitala Klinicznego przy ul. Lindleya 4. Przyznany stomatologii obiekt wymagał remontu kapitalnego i adaptacyjnego, który trwał przez blisko 20 lat, i stopniowo 573

4 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Ryc. 4. Prof. Krzysztof Mlosek Dyrektor Instytutu w latach Ryc. 5. Prof. Renata Górska Dyrektor Instytutu w latach Ryc. 6. Prof. Janusz Piekarczyk Dyrektor Instytutu od 2005 r. nadal zasiedlony został przez Zakłady: Radiologii, Protetyki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej. Jako ostatnie przeniesione zostały z ul. Filtrowej Zakłady Ortodoncji oraz Propedeutyki i Profilaktyki. Warunki dydaktyczne uległy znacznej poprawie dzięki ogromnemu wsparciu Władz Uczelni i wielkiemu zaangażowaniu kadry nauczającej. W latach Dyrektorem Instytutu Stomatologii był prof. dr hab. n. med. Krzysztof Mlosek (ryc. 4). Od 1995 r. do 1999 r. nie było obsady Dyrektora Instytutu Stomatologii. W latach kierownictwo Instytutu objął ponownie prof. Tadeusz Bączkowski. Kolejnym Dyrektorem Instytutu Stomatologii była w latach prof. dr hab. n. med. Renata Górska (ryc. 5), która w 2005 r. po objęciu funkcji Prodziekana Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego przekazała kierowanie Instytutem prof. dr. hab. n. med. Januszowi Piekarczykowi (ryc. 6). Na początku lat 70. XX w. wprowadzono ustawę o specjalizacji w stomatologii. Instytut włączył się do akcji weryfikacji kandydatów i przeprowadzenia egzaminów specjalizacyjnych. Organizowano kursy przygotowawcze dla kandydatów na II stopień we wszystkich specjalnościach stomatologicznych. Pracownicy naukowi brali udział w wielu kursach organizowanych przez Studium Doskonalenia Kadr Lekarskich, a następnie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. W związku ze zlikwidowaniem w CMKP Studium Stomatologicznego jednostki Instytutu przejęły całkowicie inicjatywę prowadzenia szkolenia podyplomowego. W okresie działalności Instytutu Stomatologii prowadzone prace naukowo-badawcze w większości obejmowały szerokie zagadnienia związane z profilaktyką i leczeniem chorób zębów, narządów jamy ustnej i okolic anatomicznie przyległych, a także wad twarzowo-szczękowych. Z uwagi na brak zaplecza naukowego większość prac prowadzona była we współpracy z innymi jednostkami Uczelni, ośrodkami naukowymi z terenu Warszawy, kraju i zagranicy. Przez ponad 25 lat kontynuowano wspólne prace i badania z Wydziałem Stomatologii Uniwersytetu w Lund z zakresu stomatologii zachowawczej, pedodoncji i protetyki. Ponadto Instytut współpracował z Uniwersytetem Semmelweisa w Budapeszcie, Wydziałem Stomatologii w Erfurcie i Kliniką Chirurgii Szczękowej w Cottbus. 574

5 Instytut Stomatologii Ukazało się wiele wspólnych publikacji i doniesień na międzynarodowych kongresach i konferencjach naukowych, co postawiło warszawski Instytut Stomatologii w szeregu liczących się placówek akademickich. W wyniku szczególnych zasług dla Instytutu Senat Uczelni uhonorował w 1984 r. Dziekana Wydziału Stomatologii Uniwersytetu w Lund prof. dr. Benghta Owala i w 1990 r. prof. Douglasa Bratthalla godnością Doktora Honoris Causa naszej Uczelni. W latach 90. ubiegłego wieku baza dydaktyczna Instytutu poszerzona została o dwie Kliniki (Chorób Wewnętrznych i Otolaryngologii) prowadzące szkolenie studentów. Nadal sukcesywnie wymieniano sprzęt dydaktyczny we wszystkich jednostkach na urządzenia odpowiadające współczesnym wymogom technologicznym. Fotele pneumatyczne zastąpiono elektrycznymi. Wiertarki konwencjonalne i turbinowe wymieniono na unity dentystyczne, zaopatrzone w punktowe oświetlenie i przystosowane do pracy na cztery ręce odpowiadające wymogom współczesnej dydaktyki. Europejskie komisje wizytujące nasze jednostki przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wyraziły opinie absolutnej porównywalności poziomu kształcenia studentów w AM w Warszawie z wiodącymi placówkami krajów Europy Zachodniej. W skład Rady Naukowej Instytutu Stomatologii wchodzą Kierownicy Klinik i Zakładów IS oraz wszyscy pracownicy naukowi, posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego. Jego Magnificencja Rektor mianował na członków Rady profesorów Uczelni biorących udział w procesie dydaktycznym oraz współpracujących naukowo z jednostkami Instytutu. Skład Rady Naukowej w 2006 r. Prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarczyk Przewodniczący Rady Naukowej Prof. dr hab. n. med. Anna Barańczyk-Kuźma Prof. dr hab. n. med. Lidia Chomicz Prof. dr hab. n. med. Anatol Dowżenko Prof. dr hab. n. med. Renata Górska Prof. dr hab. n. med. Wiesław Gliński Dr hab. n. med. Ewa Iwanicka-Grzegorek Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska Prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa Prof. dr hab. n. med. Witold Lasek Prof. dr hab. n. med. Mirosław Łuczak Prof. dr hab. n. med. Jacek Malejczyk Dr n. med. Bogna Marchlewska Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska Dr hab. n. med. Krzysztof Niewiadomski Prof. dr hab. n. med. Leszek Pączek Prof. dr hab. n. med. Ludwik Pokora Prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk 575

6 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Dr n. med. Aleksander Remiszewski Dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk Dr hab. n. med. Sylwia Słotwińska Dr hab. n. med. Izabela Strużycka Dr hab. n. med. Leopold Wagner Prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura Prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz W ostatnich latach wprowadzone zostały nowe kierunki studiów licencjackich dla techników dentystycznych i higienistek stomatologicznych. Obydwa kierunki odpowiadają współczesnym (aktualnym) formom kształcenia kadr wchodzących w skład terapeutycznych zespołów stomatologicznych. Aktualne potrzeby Instytutu dotyczą całościowego usytuowania bazy dydaktycznej w jednym obiekcie z uwagi na potrzeby lecznicze kompleksowej dydaktyki klinicznej. Zwiększenie liczby godzin pensum dydaktycznego związanego z wprowadzeniem norm Unii Europejskiej wymusza konieczność pilnego unowocześnienia i poszerzenia bazy niektórych jednostek Instytutu. W okresie 37 lat działalności Instytutu Stomatologii Rada Naukowa nadał, zgodnie z kompetencjami, stopnie naukowe doktora nauk medycznych. Tytuły doktora nauk medycznych, nadane w Instytucie Stomatologii w latach Rok Dr n. med. Danuta Cudny promotor doc. L. Kryst. Rok Dr n. med. Janusz Piekarczyk promotor doc. L. Kryst. 2. Dr n. med. Reis Redzepi promotor prof. J. Krzywicki. 3. Dr n. med. Jadwiga Murzynowska promotor doc. H. Smosarska. 4. Dr n. med. Adam Skrzypkowski promotor doc. O. Grosfeldowa. 5. Dr n. med. Zofia Bąk-Prorok promotor doc. E. Spiechowicz. 6. Dr n. med. Aleksander Nikolić promotor doc. L. Kryst. 7. Dr n. med. Stanisława Olko promotor prof. A. Orlik-Grzybowska. Rok Dr n. med. Anna Marczak-Wojtyńska promotor prof. J. Krzywicki. Rok Dr n. med. Krystyna Wojciechowska promotor doc. L. Kryst. 576

7 Instytut Stomatologii 2. Dr n. med. Krystyna Drecka-Kuzon promotor doc. O. Grosfeldowa. 3. Dr n. med. Michał Pereświet-Sołtan promotor doc. L. Kryst. 4. Dr n. med. Stanisława Janina Rejchert promotor prof. E. Spiechowicz. 5. Dr n. med. Elżbieta Musur promotor doc. J. Komender. Rok Dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk promotor doc. I. Szczepańska. 2. Dr n. med. Anna Barbara Hoffmann promotor doc. E. Spiechowicz. 3. Dr n. med. Ewa Cichocka promotor prof. E. Spiechowicz. 4. Dr n. med. Jadwiga Sabina Janicha promotor doc. K. Grodzka. 5. Dr n. med. Hubert Wanyura promotor doc. K. Danielewicz. 6. Dr n. med. Bac Hung Nguyen promotor doc. L. Kryst. Rok Dr n. med. Elżbieta Młynarska-Zduniak promotor doc. I. Szczepańska. 2. Dr n. med. Bogna Maria Marchlewska promotor doc. L. Kryst. 3. Dr n. med. Renata Górska promotor prof. H. Smosarska. 4. Dr n. med. Krystyna Zofia Dobies promotor prof. E. Spiechowicz. Rok Dr n. med. Jadwiga Gawlik promotor doc. L. Kryst. 2. Dr n. med. Barbara Sentek promotor prof. L. Kryst. 3. Dr n. med. Ryszard Edward Krzywicki promotor prof. L. Kryst. Rok Dr n. med. Krystyna Thun-Szretter promotor prof. L. Kryst. 2. Dr n. med. Maria Anna Nowakowska promotor prof. H. Smosarska. Rok Dr n. med. Halina Haftek-Ciszewska promotor doc. I. Szczepańska. 2. Dr n. med. Bożena Albinowska-Florczykowska promotor doc. K. Szlachetko. 3. Dr n. med. Elżbieta Jodkowska promotor doc. M. Wierzbicka. Rok Dr n. med. Barbara Moszczeńska-Cieślikowska promotor doc. M. Szpringer-Nodzak. 2. Dr n. med. Andrzej Piotr Mucharski promotor prof. L. Kryst. 577

8 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Rok Dr n. med. Małgorzata Niesłuchowska promotor prof. E. Spiechowicz. Rok Dr n. med. Elżbieta Mierzwińska promotor prof. E. Spiechowicz. Rok Dr n. med. Barbara Ciechowicz promotor prof. E. Spiechowicz. 2. Dr n. med. Izabela Strużycka promotor doc. M. Wierzbicka. 3. Dr n. med. Hanna Markiewicz promotor doc. K. Mlosek. 4. Dr n. med. Aleksander Remiszewski promotor doc. M. Szpringer-Nodzak. Rok Dr n. med. Katarzyna Ciechowicz promotor prof. L. Kryst. 2. Dr n. med. Barbara Pietrzak-Bilińska promotor doc. K. Szlachetko. 3. Dr n. med. Piotr Grochowski promotor prof. E. Spiechowicz. 4. Dr n. med. Jerzy Reymond promotor doc. B. Popowska. 5. Dr n. med. Danuta Samolczyk-Wanyura promotor prof. L. Kryst. Rok Dr n. med. Małgorzata Zadurska promotor doc. K. Szlachetko. 2. Dr n. med. Małgorzata Gronowska-Nowak promotor prof. M. Szpringer- -Nodzak. 3. Dr n. med. Witold Kirstein promotor prof. J. Piekarczyk. Rok Dr n. med. Tomasz Godlewski promotor prof. E. Spiechowicz. 2. Dr n. med. Ewa Adamczyk-Sosińska promotor prof. E. Spiechowicz. 3. Dr n. med. Tomasz Woś promotor prof. M. Wierzbicka. 4. Dr n. med. Joanna Gieorgijewska promotor prof. M. Szpringer-Nodzak. Rok Dr n. med. Barbara Sokołowska-Ukleja promotor prof. L. Kryst. 2. Dr n. med. Jerzy Gładkowski promotor prof. E. Spiechowicz. 3. Dr n. med. Maria Wacińska-Drabińska promotor prof. M. Szpringer- -No d z a k. Rok Dr n. med. Krzysztof Awiłło promotor doc. K. Mlosek. 578

9 Instytut Stomatologii 2. Dr n. med. Sylwia Słotwińska promotor prof. M. Wierzbicka. 3. Dr n. med. Waldemar Głowacki promotor prof. T. Bączkowski. Rok Dr n. med. Elżbieta Dybiżbański promotor prof. M. Wierzbicka. 2. Dr n. med. Mouetaz Kheirallah promotor doc. H. Wanyura. Rok Dr n. med. Maciej Jagielak promotor prof. J. Piekarczyk. Rok Dr n. med. Dorota Gajdzik-Plutecka promotor prof. M. Szpringer-Nodzak. 2. Dr n. med. Zbigniew Kucharski promotor prof. E. Spiechowicz. 3. Dr n. med. Robert Kantor promotor prof. H. Wanyura. 4. Dr n. med. Piotr Stendera promotor prof. Eugeniusz Spiechowicz. 5. Dr n. med. Jacek Iracki promotor prof. M. Wierzbicka. Rok Dr n. med. Paweł Chomicki promotor prof. B. Juszczyk-Popowska. 2. Dr n. med. Witold Bojar promotor prof. W. Kobyłecki. 3. Dr n. med. Marcin Kubani promotor prof. E. Spiechowicz. 4. Dr n. med. Wojciech Popowski promotor doc. A. Wojtowicz. 5. Dr n. med. Wojciech Kowalczyk promotor prof. K. Dobies. 6. Dr n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk promotor prof. K. Dobies. Rok Dr n. med. Anna Gordon promotor prof. M. Szpringer-Nodzak. 2. Dr n. med. Adam Goliński promotor prof. M. Szpringer-Nodzak. 3. Dr n. med. Halszka Boguszewska-Gutenbaum promotor prof. M. Szpringer-Nodzak. 4. Dr n. med. Maciej Czerniuk promotor prof. R. Górska. 5. Dr n. med. Agnieszka Laskus-Perendyk promotor prof. R. Górska. Rok Dr n. med. Agnieszka Mielczarek promotor prof. M. Wierzbicka. 2. Dr n. med. Małgorzata Piętowska promotor prof. M. Szpringer-Nodzak. 3. Dr n. med. Dorota Stańczuk-Sionek promotor prof. M. Szpringer-Nodzak. 4. Dr n. med. Paweł Nowakowski promotor prof. J. Piekarczyk. 5. Dr n. med. Aniela Brodzikowska promotor prof. M. Wierzbicka. 579

10 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Rok Dr n. med. Dorota Kudelska-Mazur promotor prof. J. Komender. 2. Dr n. med. Piotr Wychowański promotor dr hab. A. Wojtowicz. Rok Dr n. med. Przemysław Szczyrek promotor prof. E. Mierzwińska-Nastalska. 2. Dr n. med. Monika Borakowska-Siennicka promotor prof. R. Górska. 3. Dr n. med. Marta Raczyńska promotor dr hab. E. Jodkowska. 4. Dr n. med. Jolanta Nawrocka-Furmanek promotor prof. E. Mierzwińska- -Nastalska. 5. Dr n. med. Kornel Krasny promotor prof. H. Wanyura. Rok Dr n. med. Małgorzata Nędzi-Góra promotor prof. R. Górska. 2. Dr n. med. Konrad Małkiewicz promotor dr hab. E. Jodkowska. 3. Dr n. med. Piotr Okoński promotor prof. E. Mierzwińska-Nastalska. 4. Dr n. med. Iwona Sobiech promotor prof. M. Szpringer-Nodzak. 5. Dr n. med. Maciej Zaremba promotor prof. R. Górska. 6. Dr n. med. Paweł Zawadzki promotor dr hab. L. Chomicz. 7. Dr n. med. Katarzyna Charazińska-Carewicz promotor prof. R. Górska. Rok Dr n. med. Krzysztof Wilk promotor prof. T. Bączkowski. 2. Dr n. med. Renata Kuca promotor prof. H. Wanyura. 3. Dr n. med. Konrad Perkowski promotor prof. L. Chomicz. 4. Dr n. med. Paweł Głębowski promotor prof. J. Piekarczyk. Rok Dr n. med. Maciej Nowak promotor prof. R. Górska. 2. Dr n. med. Agnieszka Wal promotor prof. A. Wojtowicz. 3. Dr n. med. Jolanta Kostrzewa-Janicka promotor prof. E. Mierzwińska- -Na s t a l s k a. 4. Dr n. med. Michał Sobczak promotor prof. H. Wanyura. 5. Dr n. med. Ewa Rusyan promotor dr hab. S. Słotwińska. W okresie działalności Instytutu Stomatologii AM w Warszawie Rada Naukowa nadała 105 lekarzom i lekarzom stomatologom/lekarzom dentystom stopień naukowy doktora nauk medycznych. W tym samym czasie Rada I Wydziału Lekarskiego nadała, a Centralna Komisja zatwierdziła, 19 osobom stopień naukowy doktora habilitowanego, 14 osobom spośród nich nadany został tytuł naukowy profesora. W 1974 r. prof. Marii Wierzbickiej Uniwersytet w Lund (Szwecja) nadał godność 580

11 Instytut Stomatologii Doktora Honoris Causa. W 1975 r. prof. Janusz Piekarczyk uzyskał godność Doktora Honoris Causa Akademii Medycznej w Lublinie. Profesor Hubert Wanyura jest członkiem Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz redaktorem najstarszego czasopisma branżowego o nazwie Czasopismo Stomatologiczne. Profesor Janina Galasińska-Landsbergerowa była twórcą i Redaktorem Naczelnym Protetyki Stomatologicznej, obecnie Redaktorem Naczelnym jest prof. Eugeniusz Spiechowicz. Profesor Janusz Piekarczyk zainspirował powstanie i został redaktorem czasopisma Chirurgia Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowa i Ortopedia Szczękowa. Profesor Andrzej Wojtowicz jest redaktorem czasopisma Implant, a prof. Maria Springer- -Nodzak redaktorem pisma Nowa Stomatologia. Skład jednostek organizacyjnych Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Warszawie (stan na dzień r.) Katedra Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii Kierownik prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarczyk. Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Jamy Ustnej i Implantologii: Kierownik prof. dr hab. n. med. Janusz Piekarczyk. Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej: Kierownik prof. dr hab. n. med. Hubert Wanyura. Zakład Chirurgii Stomatologicznej: Kierownik prof. dr hab. n. med. Andrzej Wojtowicz. Katedra Protetyki Stomatologicznej Kierownik prof. dr hab. n. med. Elżbieta Mierzwińska-Nastalska. Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Instytutu Stomatologii Kierownik prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk. Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Kierownik prof. dr hab. n. med. Renata Górska. Zakład Ortodoncji p.o. Kierownika dr n. med. Barbara Siemińska-Piekarczyk. Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Kierownik dr hab. n. med. Leopold Wagner. 581

12 Dzieje I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie Zakład Stomatologii Dziecięcej p.o. Kierownika dr n. med. Aleksander Remiszewski. Zakład Stomatologii Zachowawczej Kierownik prof. dr hab. n. med. Elżbieta Jodkowska. Zakład Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Kierownik prof. dr hab. n. med. Anatol Dowżenko. Klinika Otolaryngologii Instytutu Stomatologii Kierownik prof. dr hab. n. med. Andrzej Kukwa. Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego jednostka przestała istnieć w 2007 r. p.o. Kierownika dr hab. n. med. Krzysztof Niewiadomski. 582

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne

Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Nagrody za osiągnięcia organizacyjne Za wkład pracy oraz osobiste zaangaŝowanie w działalność organizacyjną na rzecz dynamicznego rozwoju Uczelni, Jego Magnificencja Rektor przyznał nagrody następującym

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1,

Michał Grabik Wykaz Autorów. Forum Bibliotek Medycznych 1/1, Michał Grabik Wykaz Autorów Forum Bibliotek Medycznych 1/1, 501-504 2008 autorzy instytucje Miejscowości Michał Grabik Łódź UM wykaz autorów Spis obejmuje autorów artykułów, referatów, prezentacji i komunikatów,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

IX Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód

IX Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarsko-Dentystyczny IX Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód Współczesne metody diagnostyczne i lecznicze w stomatologii Warszawa, 15 maja 2015 r. Centrum Dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze zimowym Nazwa SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZWŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I ROK letnim 1. Biologia molekularna, Prof. dr hab. Andrzej Hendrich 10 25 5 6 Egzamin 6/40 genetyka 2. Biofizyka Prof. Krystyna Michalak

Bardziej szczegółowo

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.

PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01. PLAN POSIEDZENIA KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SPECJALIZACJI LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH W SESJI 01.12.2010-31.01.2011 DZIEDZINY PODSTAWOWE L.p. Dziedzina Data posiedzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY (realizowany, nowy) Liczba godzin w semestrze zimowym

PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY (realizowany, nowy) Liczba godzin w semestrze zimowym I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY (realizowany, nowy) Lp. Nazwa zimowym letnim / godz. 1. Biologia molekularna, genetyka Dr hab. Andrzej Hendrich prof. nadzw. 10 25 5 6 Egzamin 6/40 2. Biofizyka Prof.

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny

- dr hab. inż. MIROSŁAW LUFT profesor nadzwyczajny STRUKTURA ORGANIZACYJNA I WYKAZ OSÓB PEŁNIĄCYCH FUNKCJE KIEROWNICZE W JEDNOSTKACH DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ POLITECHNIKI RADOMSKIEJ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO (stan na dzień 1.03.2007 r.) REKTOR PROREKTORZY:

Bardziej szczegółowo

Historia Zakład Pielęgniarstwa

Historia Zakład Pielęgniarstwa Zakład Pielęgniarstwa został utworzony 1 listopada 2003 roku jako jeden z formalnych wymogów funkcjonowania kierunku Pielęgniarstwo, powołanego 1 października 2002 roku, decyzją Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

X Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód

X Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód Warszawski Uniwersytet Medyczny Wydział Lekarsko-Dentystyczny X Międzynarodowa Konferencja Zachód-Wschód Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013

STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE JEDNOLITE MAGISTERSKIE KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 NAZWA MODUŁU (PRZEDMIOTU) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 rok akademicki 2012/2013 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 ZALICZENIA 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P

Suma godzin w roku SEMESTR 1 SEMESTR 2 ZALICZENIA semestr. Razem. semestr W S Ćw P W S Ćw P W S Ćw P NOWY PROGRAM STUDIÓW (od roku akademickiego 2013/2014) KIERUNEK:LEKARSKO-DENTYSTYCZNY ROK : 1 2013/2014 Suma w roku SESTR 1 SESTR 2 1 Biologia 3 3 ZAL 40 15 0 25 0 15 25 Katedra i Zakład Biologii i Parazytologii

Bardziej szczegółowo

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - -

Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3. Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - Harmonogram pracy pn wt śr cz pt ADAMOWICZ KATARZYNA DLA DZIEWCZĄT 14:00-15:00 - - - - ADAMOWICZ KATARZYNA 08:00-14:00-14:00-17:00 - - BAJOR BARBARA DERMATOLOGIA 09:00-15:00 09:00-15:00 09:00-15:00 14:00-18:00

Bardziej szczegółowo

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html

http://192.168.2.15/harmonogramy/warzywna.html 1 z 6 2009-11-19 12:34 Lekarz Harmonogramy pracy w przychodni na ul. Warzywnej 3 Poradnia Harmonogram pracy pn wt śr cz pt BAĆ MICHAŁ PRACOWNIA FIZJOTERAPII 07:00-14:35 11:25-18:00 07:00-14:35 11:25-18:00

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.03.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 GABINETY SPECJALISTYCZNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 37 97 377; 515 80 33 11 Ważny od 08 październik 2014 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowni Państwo,

Wielce Szanowni Państwo, Wielce Szanowni Państwo, przekazuję Państwu bogaty i różnorodny program sesji naukowo-szkoleniowych warszawskiego Oddziału PTS, który obejmuje zagadnienia ze wszystkich podstawowych specjalności stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII

SPRAWOZDANIE. z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII SPRAWOZDANIE z III KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII W dniach od 19 do 20 maja 2016 roku odbył się w Józefowie III Kongres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Joanna Gotlib Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM Uczelniany Zespół ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia Wydziałowy Zespół ds. Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia WNoZ

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM - 1 - WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: * 6 Liczba mandatów: * 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku

UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku UCHWAŁA NR 6/2008 Senatu Akademii Medycznej w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2008 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Akademii Medycznej w Gdańsku Na wniosek Senackiej Komisji Statutowej, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne nr 46/2012/2013 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 09 maja 2013 roku

Pismo Okólne nr 46/2012/2013 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 09 maja 2013 roku Pismo Okólne nr 46/2012/2013 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 09 maja 2013 roku w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM

WYBORY DO RADY POWIATU ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM WYBORY DO RADY POWIATU Okręg wyborczy nr: 1 Liczba mandatów: 5 ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W OKRĘGU WYBORCZYM Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów w okręgu wyborczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3337/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 czerwca 2017 r.

Zarządzenie Nr 3337/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 czerwca 2017 r. Zarządzenie Nr 3337/2017 z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowisko dyrektora szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza w dniu głosowania tj. 25 październik 2015 roku (niedziela) rozpoczyna pracę od godz

Obwodowa Komisja Wyborcza w dniu głosowania tj. 25 październik 2015 roku (niedziela) rozpoczyna pracę od godz Nr 1 WERBKOWICE Gminny Ośrodek Kultury 1. Elżbieta Mazurek Werbkowice PRZEWODNICZĄCY 2. Marta Gnasiuk Wilków ZASTĘPCA 3. Danuta Muzyczka Werbkowice CZŁONEK 4. Władysław Adam Soja Terebiń CZŁONEK 5. Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE

SPRAWOZDANIE. z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII. CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE SPRAWOZDANIE z I KONGRESU POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII CZASZKOWO-SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ i IMPLANTOLOGII w WARSZAWIE W dniach od 10 do 12 maja 2012 roku odbył się w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Znakomita większość udziałowców Spółki to doświadczeni nauczyciele akademiccy, pracujący od lat w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni figuruje w rejestrze niepublicznych szkół wyższych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu pod numerem 47 na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 17.11.2016 r. Terminy przyjęć mogą ulec zmianie informacja@bonifratrzy.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie KADRA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie Lp. Imię i nazwisko Tytuł Specjalność naukowa Prowadzone zajęcia dydaktyczne 1. dr hab. med. Grażyna Skotnicka-Klonowicz

Bardziej szczegółowo

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 20 kwietnia 2015r.

Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 20 kwietnia 2015r. Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Raba Wyżna z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 182 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 28 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 28 października 2015 r. UCHWAŁA NR XVIII/212/2015 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. na kadencję 2016-2019 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

Zakład. Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej został powołany zarządzeniem. Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej

Zakład. Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej został powołany zarządzeniem. Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Tadeusz Bączkowski Ewa Cichocka-Piekacz Doc. Leopold Wagner Kierownik Zakładu Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej nazwa w 2007 r. Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej został

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA (KZPK)

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA (KZPK) Data wpływu sprawozdania 30.07.2014 r. Numer: Podpis: MB/80/14... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KIERUNKOWEGO ZESPOŁU DS. PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA (KZPK) Wydział: INFORMACJE PODSTAWOWE Matematyczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka

S K Ł A D obwodowych komisji wyborczych w mieście Ustka S K Ł A D obwodowych wyborczych w mieście Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania Nazwa komitetu wyborczego Obwodowa Komisja Wyborcza Nr w Ustce z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr w Ustce, ul.

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

Lista startowa Bieg na dystansie 5km Numer startowy Imię i Nazwisko Instytucja/Klub Kategoria Kategoria (N) Kategoria (L) 1 Patryk Waraksa Instytut

Lista startowa Bieg na dystansie 5km Numer startowy Imię i Nazwisko Instytucja/Klub Kategoria Kategoria (N) Kategoria (L) 1 Patryk Waraksa Instytut Bieg na dystansie 5km Numer startowy Imię i Nazwisko Instytucja/Klub Kategoria Kategoria (N) Kategoria (L) 1 Patryk Waraksa Instytut Badawczy Leśnictwa M Magister i Doktorant n/d 2 Maja Winnicka Instytut

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 8.12.2016 r. Terminy przyjęć

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 czerwca 2016 roku

Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 czerwca 2016 roku Wiadomości z posiedzenia Senatu UJ 29 czerwca 2016 roku Rektor Wojciech Nowak powitał wszystkich członków Senatu UJ i poinformował o zmarłych od ostatniego posiedzenia Senatu pracownikach Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wydział Wojskowo- Lekarski

Wydział Wojskowo- Lekarski Wydział Wojskowo- Lekarski Kierunek Lekarski PROGRAM 2014/2015 IV ROK Semestr zimowy Semestr letni Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Wykłady Ćwiczenia 24 12 6 Zaliczenie ECTS Ch. wewn. - choroby

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zatorze, ul.kongresowa 11 1. Klaudia Stachura Łowiczki Członek Komitet Wyborczy Wyborców Nasza 2. Marzena Ilona Tyrpa Zator Członek Komitet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORZYMIU. z dnia 20 października 2014 r.

UCHWAŁA Nr MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORZYMIU. z dnia 20 października 2014 r. UCHWAŁA Nr 4.2014 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TORZYMIU z dnia 20 października 2014 r. w sprawie powołania składów OKW w Torzymiu dla przeprowadzenia w wyborów zarządzonych na 16 listopada 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Skład Prezydium Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski Prof. dr hab. n. med.

Skład Prezydium Rady Naukowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc Prof. dr hab. n. med. Witold Tomkowski Prof. dr hab. n. med. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NAUKOWEJ ZA ROK 2012 RADA NAUKOWA INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC ORGAN OPINIODAWCZO-DORADCZY INSTYTUTU GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W dniu 31.01.2012r. przeprowadzono wybory

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I OBSZAR Miejsce: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Cieszyn Grupa nr 1: Terminy: 2.01, 3.01, 9.01, 10.01, 16.01.2012 N. Róża 721 K. Krystyna, Joanna 824

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r. INFORMACJA Wójta Gminy Wadowice Górne z dnia 20 września 2011 r. Na podstawie 10 ust 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH

INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH INFORMACJA O TERMINIE ROZPATRYWANIA PRZEZ KRAJOWĄ RADĘ SĄDOWNICTWA SPRAW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKACH SĘDZIOWSKICH KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA UPRZEJMIE INFORMUJE, ŻE PODCZAS POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR 28/2010 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 31 maja 2010 roku.

Zarządzenie NR 28/2010 Wójta Gminy Ciepielów z dnia 31 maja 2010 roku. Zarządzenie NR 28/2010. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach

ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach ZARZĄDZENIE Nr 16/2013 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w Siedlcach z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Instytutu Chemii Na podstawie 24 ust. 3 statutu UPH, po

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNYM STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE I - V ROK 2015/2016 V ROK 2016/2017 Uchwalony przez Radę

Bardziej szczegółowo

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze

SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY. Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa SPIS WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ I SEMINARIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 I ROK zaliczenia letnim przedm. 1. Biologia molekularna, genetyka Prof. dr hab. Andrzej Hendrich 10 25 5 6 Egzamin 6/40 2. Biofizyka

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 104/11 Burmistrza Leżajska z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania na terenie miasta Leżajska Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40

TN 16.00-18.00 TP 11.00-13.00 9-.00-11.00 13.00- TP 9.00-11.00 15.00- 17.00 TN 16.45-18.45, TP 12.45-14.45 18.40-20.40 18.40-20.40 Terminy konsultacji pracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania, semestr letni 2013/ 2014 Lp. tytuł Nazwisko Pokój tel. 320 Pn Wt Śr Czw Pt Sobota Niedziela Z-1 Zakład Badań Operacyjnych i Zastosowań

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, Jedlina-Zdrój

Informacja o składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju, ul. Piastowska 13, Jedlina-Zdrój Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Centrum Kultury, ul. Piastowska 13, 58-330 Jedlina-Zdrój (M.P.2014.934) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 podaje do publicznej 1. Adrian Andrzej Papaj Komisji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 7

Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 7 Warszawa, dnia 7 stycznia 2014 r. Poz. 7 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2013 r. nr 115-16-13 w sprawie nadania tytułu profesora Na podstawie art. 25 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul.

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1 1. Beata Łoboda - Przewodnicząca Komisji 2. Marta Teresa Idzikowska - Zastępca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica

ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA. z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica ZARZĄDZENIE NR 38/2014 WÓJTA GMINY PYSZNICA w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Pysznica Na podstawie art. 182 1 ust. 1 i 2, 4, 5, 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Parczew

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Parczew Załącznik do uchwały Nr 9/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Parczewie z dnia 4 listopada 2010 r. Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Parczew Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 w Parczewie 1. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie

SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach. SKŁAD OSOBOWY Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Burzynie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Buchcicach 1 Aneta Adwent Przewodniczący Komisji 2 Teresa Krupa Z-ca Przewodniczącego Komisji 3 Monika Witek Członek Komisji 4 Ewa Trzęsińska Członek Komisji 5 Jadwiga

Bardziej szczegółowo

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Lipowej /siedziba - Szkoła Podstawowa w Lipowej, Lipowa 771 /33/ Nazwisko członka komisji

1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Lipowej /siedziba - Szkoła Podstawowa w Lipowej, Lipowa 771 /33/ Nazwisko członka komisji Załącznik do zarządzenia nr 114/2015 Wójta Gminy Lipowa z dnia 05 października 2015 r. 1. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Lipowej /siedziba - Szkoła Podstawowa w Lipowej, Lipowa 771 /33/867 13-79 1. Karolina,

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Końskowoli. Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Końskowoli

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Końskowoli. Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Końskowoli Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Końskowoli 1. Stanisław Tadeusz Sykut Przewodniczący Komisji 2. Maria Anna Bochenkiewicz Zastępca Przewodniczącego 3. Wioletta Kaczor Członek Komisji 4. Beata Kowalik-Chłopaś

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11

SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE ORAZ PRACOWNIE DIAGNOSTYCZNE ODPŁATNE KRAKÓW, UL. TRYNITARSKA 11 REJESTRACJA TELEFONICZNA 12 3797 390; 515 80 33 11 Aktualizacja z dniem 13.01.2017 r. Terminy przyjęć

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923

Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/ /1923 Prof. dr hab. Adam Wrzosek organizator i Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1920/1921 1922/1923 Lekarz, patolog, historyk medycyny i antropolog. Urodził się 6 V 1875 r. w Zagórzu

Bardziej szczegółowo

BRAK KOLEJEK ZA MIESIĄC SPRAWOZDAWCZY GRUDZIEŃ 2015 R.

BRAK KOLEJEK ZA MIESIĄC SPRAWOZDAWCZY GRUDZIEŃ 2015 R. Nazwa 15 Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. 35 4742 ODDZIAŁ/OŚRODEK LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH 50 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 75585 10001 LECZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Zarządzenie Nr 79/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 05 października 2015 r. w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych. Na podstawie art. 182 1 pkt. 1 oraz 2 pkt.1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wykaz komisji mających w swoich kompetencjach realizację polityki zdrowotnej w Dzielnicach Miasta Krakowa.

Wykaz komisji mających w swoich kompetencjach realizację polityki zdrowotnej w Dzielnicach Miasta Krakowa. Wykaz komisji mających w swoich kompetencjach realizację polityki zdrowotnej w Dzielnicach Miasta Krakowa. Dzielnica I Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych - Przewodniczący Piotr Batko - Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

Wykaz uczestników scalenia gruntów w obrębie Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz:

Wykaz uczestników scalenia gruntów w obrębie Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz: Wykaz uczestników scalenia gruntów w obrębie Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz: Lp. Nazwisko i imię 1. Banaś Celina 2. Bednarek Beata 3. Bednarek Krzysztof 4. Bielakowa Anna 5. Błakała Zofia 6. Bodzioch

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI PRZEPROWADZAJĄCYCH POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH LEKARSKICH I STOMATOLOGICZNYCH sesja w terminie: 1-31.12.2012 DZIEDZINY PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12

Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Węgorzewie, ul. Generała Józefa Bema 12 Załącznik do Uchwały 5/2010 Miejskiej Komisji Wyborczej w Węgorzewie z dnia 8 listopada 2010 r. Składy obwodowych komisji wyborczych w gm. Węgorzewo Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1: Szkoła Podstawowa Nr

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań

Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań Poznań, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Poznań w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 96/15 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN. z dnia 13 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 96/15 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN. z dnia 13 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 96/15 BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie,

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, 1950 1993. Oprac. Halina Zwolska WL III 1 Struktura organizacyjna Wydziału - powoływanie dyrektorów instytutów, kierowników

Bardziej szczegółowo