MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11"

Transkrypt

1 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO

2 Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH

3 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20

4 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor naczelny), Mariusz Żyniewski (sekrearz), Andrzej Bajdak, Sanisław Sanek, Grażyna Trzpio Redakor naukowy Tadeusz Trzaskalik Recenzenci Sefan Grzesiak Donaa Kopańska-Bródka Maciej Nowak Maciej Sablik Wojciech Sikora Honoraa Sosnowska Józef Sawicki Włodzimierz Szkunik Grażyna Trzpio Redakor Jadwiga Popławska-Mszyca Copyrigh by Wydawnicwo Uniwersyeu Ekonomicznego w Kaowicach 20 ISBN ISSN Wszelkie prawa zasrzeżone. Każda reprodukcja lub adapacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zasosowanej echniki reprodukcji, wymaga pisemnej zgody Wydawcy WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ul. Maja 50, Kaowice, el , fax

5 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE RYZYKO NA RYNKU KAPITAŁOWYM Monika Dyduch: PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI W PRODUKTY USTRUKTURYZOWANE Summary Andrzej Jakubowski: IMMUNIZACJA I OPTYMALIZACJA PORTFELA OBLIGACJI MODEL CZYNNIKOWY Summary Elżbiea Majewska, Rober Jankowski: WSPÓŁCZYNNIK GINIEGO JAKO MIARA RYZYKA A NORMALNOŚĆ ROZKŁADU STÓP ZWROTU Summary Jusyna Majewska: ANALIZA WPŁYWU OBSERWACJI EKSTREMALNYCH NA POMIAR RYZYKA Summary Adrianna Masalerz-Kodzis, Ewa Pośpiech: ZASTOSOWANIE STRATEGII IMMUNIZACJI Z UWZGLĘDNIENIEM PREFERENCJI INWESTORA ANALIZA EMPIRYCZNA NA PODSTAWIE DANYCH RYNKU OBLIGACJI W POLSCE Summary Agnieszka Orwa-Acedańska: ODPORNE BAYESOWSKIE METODY ALOKACJI AKTYWÓW A OCENA RYZYKA PORTFELA AKCJI Summary Grzegorz Tarczyński: EMPIRYCZNE PORÓWNANIE WYBRANYCH METOD SELEKCJI AKCJI DO PORTFELA Summary

6 Grażyna Trzpio: WYBRANE ODPORNE METODY ESTYMACJI BETA Summary POMIAR I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Cezary Dominiak: O PEWNEJ METODZIE MODELOWANIA PREFERENCJI GRUPOWYCH W PODEJMOWANIU DECYZJI STRATEGICZNYCH Summary Alicja Ganczarek-Gamro: WIELOWYMIAROWE MODELE GARCH W OCENIE RYZYKA NA POLSKIM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ Summary Sefan Grzesiak, Rober Jóźwiak: ZASTOSOWANIE REGUŁ DECYZYJNYCH W WYBORZE MIEJSCA OPODATKOWANIA FIRMY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ TRANSGRANICZNĄ Summary Jarosław Janecki: ZMIANY CEN ROPY NAFTOWEJ A RYZYKO ZMIAN PROCESÓW INFLACYJNYCH W POLSCE Summary Dominik Kudyba: ZASTOSOWANIE MODELU ZMIENNOŚCI STOCHASTYCZNEJ DLA WYBRANYCH KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA POLSKIM RYNKU ENERGII Summary Jacek Wrodarczyk: ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Summary OPTYMALNE DECYZJE Daria Bałuch: KONCEPCJA SYSTEMU WSPOMAGAJĄCEGO WYCENĘ NIERUCHOMOŚCI Summary

7 Rober Bucoń, Anna Soboka: KONCEPCJA MODELU DECYZYJNEGO WYBORU ZAKRESU ROBÓT REMONTOWYCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Summary Jerzy Hołubiec, Grażyna Szkauła, Dariusz Wagner: WYBORY PARLAMENTARNE 2007 ANALIZA REGUŁ DECYZYJNYCH Summary Kaarzyna Jakowska-Suwalska, Adam Sojda, Maciej Wolny: SYMULACYJNY MODEL OCENY PLANU ZAMÓWIEŃ MATERIAŁÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE GÓRNICZYM Summary Adam Krzemienowski: SPRAWIEDLIWY WYBÓR LOKALIZACJI CENTRÓW USŁUGOWYCH Z KRYTERIUM MINIMALIZACJI ŚREDNIEJ WARUNKOWEJ I KOMPENSACJĄ Summary Doroa Kucha, Radosław Ryńca: ROZMYTA OCENA WIELOKRYTERIALNA SATYSFAKCJI PRACOWNIKA UCZELNI Summary Doroa Kucha, Doroa Skowron: ZASTOSOWANIE MODELU TIME DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING W METODYCE SCRUM Summary Sławomir Menzen: ZASTOSOWANIE PROCESÓW DECYZYJNYCH MARKOWA DO USTALENIA OPTYMALNEJ ILOŚCI ZAPASÓW W PRZEDSIĘBIORSTWIE Summary Ewa Michalska: WIELOOKRESOWY MODEL WYBORU STRATEGII INWESTYCYJNEJ W KUMULACYJNEJ TEORII PERSPEKTYWY Summary Pior Pałka, Lidia Korona: EFEKTYWNY OBLICZENIOWO ALGORYTM DLA PARAMETRYCZNEJ REGUŁY WYCENY Summary

8 Agnieszka Przybylska-Mazur: RELACJE PARYTETOWE JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI GOSPODARCZYCH Summary Magdalena Rogalska, Zdzisław Hejducki: MODELOWANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH Z ZASTOSOWANIEM METOD SPRZĘŻEŃ CZASOWYCH CZĘŚĆ I MODEL TCM I Summary Aleksandra Sabo, Tadeusz Trzaskalik: OPTYMALIZACJA POZIOMU ZAPASÓW Z UWZGLĘDNIENIEM PROGNOZ SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU MODELI ADAPTACYJNYCH PROGNOZOWANIA Summary Olena Soboka: PORÓWNANIE METOD WIELOKRYTERIALNEJ ANALIZY DECYZJI W WARUNKACH RYZYKA Summary Maeusz Zawisza, Bogumił Kamiński: DYNAMIKA DWUOSOBOWEJ SYMETRYCZNEJ GRY KOORDYNACYJNEJ Z NIEPEWNOŚCIĄ DOBORU PARTNERA I KOSZTOWNĄ ZMIANĄ PREFERENCJI Summary

9 WPROWADZENIE W niniejszym omie znajdują się prace poświęcone zagadnieniom związanym z ryzykiem na rynku kapiałowym oraz pomiarem i zarządzaniem ryzykiem. Znalazły się u również opracowania na ema podejmowania opymalnych decyzji. Niżej przedsawiano ich krókie omówienie. RYZYKO NA RYNKU KAPITAŁOWYM W pracy Przykładowe oszacowanie inwesycji w produky usrukuryzowane (M. Dyduch) przedsawiono algorym wyceny części ryzykownej produku usrukuryzowanego, ze szczególnym naciskiem na model wyceny insrumenu bazowego. W pracy Immunizacja i opymalizacja porfela obligacji model czynnikowy (A. Jakubowski) podano opis maemayczny analizy czynnikowej dynamiki zmian srukury erminowej sóp procenowych, przedsawiono definicje czynnikowej okresowości oraz czynnikowej wypukłości obligacji, po czym zaprezenowano czynnikowy model immunizacji i opymalizacji rozparywanego porfela. W pracy Współczynnik Giniego jako miara ryzyka a normalność rozkładu sóp zwrou (E. Majewska, R. Jankowski) oprócz wybranych aspeków eoreycznych zaprezenowano również wyniki badań empirycznych przeprowadzonych na podsawie danych doyczących dziennych sóp zwrou akcji spółek wchodzących w skład indeksu WIG20 w laach W pracy Analiza wpływu obserwacji eksremalnych na pomiar ryzyka (J. Majewska) przeprowadzono analizę empiryczną oparą na danych pochodzących z polskiego i świaowych parkieów, kórej celem jes udzielenie odpowiedzi na pyanie, czy na zmniejszenie błędów esymacji miary ryzyka może wpływać wcześniejsza idenyfikacja i koreka obserwacji eksremalnych czy eż sosowanie odpornych meod do szeregu finansowego.

10 0 WPROWADZENIE W pracy Zasosowanie sraegii immunizacji z uwzględnieniem preferencji inwesora analiza empiryczna na podsawie danych rynku obligacji w Polsce (A. Masalerz-Kodzis, E. Pośpiech) przedsawiono budowę porfela uwzględniającego preferencje inwesora, składającego się z obligacji skarbowych o sałym i zmiennym oprocenowaniu, emiowanych przez Miniserswo Finansów w Polsce oraz sprawdzenie, w jakim sopniu ak skonsruowany porfel jes odporny na zmiany sóp procenowych. W pracy Odporne bayesowskie meody alokacji akywów a ocena ryzyka porfela akcji (A. Orwa-Acedańska) przedsawiono i zaimplemenowano aką meodę na przykładzie akcji wybranych spółek WGPW oraz przeprowadzono analizę porównawczą ocen ryzyka porfeli uzyskanych meodą klasycznej i odpornej bayesowskiej alokacji. W pracy Empiryczne porównanie wybranych meod selekcji akcji do porfela (G. Tarczyński) zaproponowano koncepcję selekcji spółek wykorzysującą eorię Dempsera-Shafera, a nasępnie, w części empirycznej, po wsępnym wyborze akcji, zosały wygenerowane porfele zgodne z modelem H. Markowiza, dla kórych uzyskane sopy zwrou i wielkość ryzyka wykorzysano jako kryeria oceny meod wsępnej selekcji spółek. W pracy Wybrane odporne meody esymacji bea (G. Trzpio) przedsawiono akie meody esymacji, kóre mogą być wykorzysane do szacowania ryzyka sysemaycznego oraz aplikacje w odniesieniu do rynku kapiałowego. POMIAR I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W pracy O pewnej meodzie modelowania preferencji grupowych w podejmowaniu decyzji sraegicznych (C. Dominiak) przedsawiono propozycję modelowania preferencji grupowych dla zmodyfikowanej meody IMGP (Ineracive Muliple Goal Programming), kóra uwzględnia czynniki o charakerze niepewnym modelowane meodą scenariuszy. W pracy Wielowymiarowe modele GARCH w ocenie ryzyka na polskim rynku energii elekrycznej (A. Ganczarek-Gamro) omówiono wybrane posacie modeli spośród uogólnień jednowymiarowych modeli GARCH do posaci wielowymiarowej, kóre próbowano wykorzysać do oceny ryzyka zmiany warości porfela z inwesycji na polskim rynku energii elekrycznej.

11 WPROWADZENIE W pracy Zasosowanie reguł decyzyjnych w wyborze miejsca opodakowania firmy prowadzącej działalność ransgraniczną (S. Grzesiak, R. Jóźwiak), wykorzysując rzeczywise dane, pokazano na przykładzie syuacji prawnej i ekonomicznej w Polsce i Niemczech możliwości racjonalnego podejmowanie efekywnych decyzji w akich syuacjach. W pracy Zmiany cen ropy nafowej a ryzyko zmian procesów inflacyjnych w Polsce (J. Janecki) zajęo się odpowiedzią na pyanie, w jakim zakresie ceny ropy wpływają na e procesy. W pracy Zasosowanie modelu zmienności sochasycznej dla wybranych konraków erminowych na polskim rynku energii (D. Kudyba) podjęo próbę zasosowania modelu zmienności sochasycznej (SV) do modelowania ceny konraku erminowego BASE_20 noowanego na Towarowej Giełdzie Energii S.A. W pracy Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorswie produkcyjnym zgodnie z założeniami eorii ograniczeń (J. Wrodarczyk) zaprezenowano meodę pozwalającą na minimalizację ryzyka działalności produkcyjnej związanego ze zmiennością czasu dosępności urządzeń produkcyjnych. OPTYMALNE DECYZJE W pracy Koncepcja sysemu wspomagającego wycenę nieruchomości (D. Bałuch) zaproponowano rozwiązanie wykorzysujące echniki analizy wielokryerialnej. W pracy Koncepcja modelu decyzyjnego wyboru zakresu robó remonowych budynków mieszkalnych (R. Bucoń, A. Soboka) zaproponowano model wspomagania podejmowania decyzji, bazujący na wiedzy eksperów z poszczególnych dziedzin, wyrażanej zazwyczaj w posaci ocen o charakerze rozmyym, przy zasosowaniu skal lingwisycznych. W pracy Wybory parlamenarne 2007 analiza reguł decyzyjnych (J. Hołubiec, G. Szkauła, D. Wagner) na podsawie bazy wiedzy (wybory do Sejmu w 2007 roku) wygenerowano i poddano analizie zbiór reguł decyzyjnych dla rzech klas: paria wchodzi do Sejmu z dużym poparciem, 2 paria wchodzi do Sejmu z małym poparciem, 3 paria nie wchodzi do Sejmu.

12 2 WPROWADZENIE W pracy Symulacyjny model oceny planu zamówień maeriałów w przedsiębiorswie górniczym (K. Jakowska-Suwalska, A. Sojda, M. Wolny) zaproponowano model powalający na wygenerowanie rozkładu koszu całkowiego, zależnego od planu dosaw i ich erminowości oraz zużycia. W pracy Sprawiedliwy wybór lokalizacji cenrów usługowych z kryerium minimalizacji średniej warunkowej i kompensacją (A. Krzemienowski) zaproponowano i zilusrowano dla losowo wygenerowanych danych podejście odmienne niż przy użyciu ypowych i sprawiedliwych w sensie eorii sprawiedliwości Rowlsa miar nierówności, akich jak maksymalna odległość, średnia odległość czy warunkowa mediana. W pracy Rozmya ocena wielokryerialna saysfakcji pracownika uczelni (D. Kucha, R. Ryńca) zaproponowano model, w kórym pracownicy mogą oceniać swoje zadowolenie z różnych aspeków pracy za pomocą zmiennych lingwisycznych, modelowanych jako liczby rozmye. W pracy Zasosowanie modelu Time Driven Aciviy Based Cosing w meodyce Scrum (D. Kucha, D. Skowron) pokazano, że w związku z ym, iż pomiędzy pojęciami wprowadzonymi przez model TDABC oraz meodykę Scrum isnieje wiele analogii, możliwe jes, zdaniem auorek, wykorzysanie TDABC w rozdzielaniu koszów na obieky koszowe (projeky), akże w meodyce Scrum. W pracy Zasosowanie procesów decyzyjnych Markowa do usalenia opymalnej ilości zapasów w przedsiębiorswie (S. Menzen) przedsawiono możliwość zasosowania ych procesów do usalenia poliyki zarządzania zapasami w przedsiębiorswie. W pracy Wielookresowy model wyboru sraegii inwesycyjnej w kumulacyjnej eorii perspekywy (E. Michalska) zaproponowano prosy model wyboru akiej sraegii zgodny z nowoczesnym nurem finansów behawioralnych. W pracy Efekywny obliczeniowo algorym dla paramerycznej, reguły wyceny (P. Pałka, L. Korona) przedsawiono algorym, kóry znaczenie przyspiesza działanie paramerycznej reguły wyceny, dosarczając jednocześnie cen idenycznych jak oryginalny algorym paramerycznej reguły wyceny, jak również eksperymeny porównujące czasy obliczeń poszczególnych mechanizmów.

13 WPROWADZENIE 3 W pracy Relacje paryeowe jako narzędzie wspomagania decyzji gospodarczych (A. Przybylska-Mazur) pokazano możliwość wykorzysania ych relacji do minimalizacji ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji gospodarczych. W pracy Modelowanie przedsięwzięć budowlanych z zasosowaniem meody sprzężeń czasowych. Część I Model TCM I (M. Rogalska, Z. Hejducki) zaprezenowano możliwość zasosowania i samodzielnego skonsruowania przez użykownika własnego arkusza kalkulacyjnego, pozwalającego na sporządzanie cyklogramów i wyznaczanie ścieżki kryycznej. W pracy Opymalizacja poziomu zapasów z uwzględnieniem prognoz sprzedaży przy wykorzysaniu modeli adapacyjnych prognozowania (A. Sabo, T. Trzaskalik) opracowano akie prognozy dla wybranych czerech owarów sprzedawanych w dziale Serwis Urzymanie w firmie Bombardier Transporaion (ZWUS) Polska Sp. z o.o. w Kaowicach. W pracy Porównanie meod wielokryerialnej analizy decyzji w warunkach ryzyka (O. Soboka) przedsawiono dwa sposoby akiej analizy: pierwszy, polegający na uwzględnieniu preferencji w sosunku do rozkładów prawdopodobieńswa ocen wyników decyzji według poszczególnych kryeriów, a nasępnie uwzględnieniu preferencji wielokryerialnych, oraz drugi, polegający na wielokryerialnej analizie wszyskich możliwych wyników decyzji i uwzględnieniu preferencji w sosunku do rozkładów prawdopodobieńswa wyników decyzji uporządkowanych zgodnie z preferencjami wielokryerialnymi. W pracy Dynamika dwuosobowej symerycznej gry koordynacyjnej z niepewnością doboru parnera i koszowną zmianą preferencji (M. Zawisza, B. Kamiński) wykazano, że poziom koszu zmiany sraegii, wielkość populacji graczy, siła ich począkowych przekonań i począkowy rozkład sraegii w isony sposób wpływają na prawdopodobieńswo wysępowania heerogenicznych preferencji graczy w długim okresie. Tadeusz Trzaskalik

14

15 RYZYKO NA RYNKU KAPITAŁOWYM

16

17 Monika Dyduch Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI W PRODUKTY USTRUKTURYZOWANE Wprowadzenie Lokay Inwesycyjne, o akie lokay, kórych oprocenowanie uzależnione jes od kszałowania się wskaźników rynku finansowego lub owarowego, akich jak kursy walu, ceny akcji, warości indeksów giełdowych, ceny owarów lub koszyki ych zmiennych *. Celem opracowania jes próba oszacowania zysku z inwesycji w produky srukuryzowane dosępne na polskim rynku finansowym. Przedmioem badania jes lokaa usrukuryzowana, kórej indeksem podsawowym jes kurs fixingu EUR/PLN ogłaszany przez NBP. Jednakże głównym celem pracy było przedsawienie algorymu wyceny części ryzykownej produku srukuryzowanego ze szczególnym naciskiem na model wyceny insrumenu bazowego. W osanich laach nasąpił sysemayczny wzros liczby oferowanych produków srukuryzowanych i rend en nie zosał odwrócony w czasie osaniego kryzysu finansowego i gospodarczego. Okres dynamicznego rozwoju rynku produków srukuryzowanych w Polsce przypada na okres po 2006 roku. Od ego czasu przyrasa liczba oferowanych produków srukuryzowanych. Dane wskazują, że 200 rok był na polskim rynku produków srukuryzowanych rekordowy, sprzedano 458 produków srukuryzowanych z czego najwięcej produków ypu FX Rae 37 oraz Equiy Single Index 29. Najmniej sprzedano produków ypu Equiy Single Share 2 (abela ). * Maeriały wewnęrzne Banku Millennium S.A.

18 8 Monika Dyduch Tabela Ilość sprzedanych produków w poszczególnych laach z wyszczególnieniem na yp produku Rok Typ produków FX Rae Equiy Single Index Equiy Single Share 2 Equiy Single Baske Equiy Share Baske Equiy Index Baske Hybrid Commodiies Real Esee 3 4 Alernaives Fund Ineres Rae Equiy Share Baske, Equiy Single Index 2 Inflaion Inne 2 Źródło: Aree Consuling. Rok 200 w sprzedaży produków był rekordowy nie ylko w sosunku do wcześniejszych la, ale również w sosunku do 20, ponieważ do odnoowano sprzedaż 84 produków, podczas gdy w 200 do 2 marca odnoowano sprzedaż 96 produków (wykres ). W każdym roku sprzedaż do 2 marca była niższa od sprzedaży w 200 roku. W laach 2002 i 2003 nie odnoowano żadnej sprzedaży. Naomias w 200 roku sprzedano ylko dwa produky i były o produky Banku Zachodniego WBK [8, Aree Consuling]:. Euro Index luy 04. Produk akumulacyjny, opary na indeksie DJ Eurosoxx50. Czas rwania 3 laa rozpoczął się okres depozyowy, naomias nasapiła wypłaa odseek. Na koniec rwania produk oferował 00% wpłaconej składki plus odseki o wysokości 24% albo o 00% sopy zwrou z indeksu w rakcie rwania inwesycji w przypadku, gdy warość indeksu była większa. Produk w dniu zapadalności osiągnął 24% albo 25% zysku, w zależności od day zakupu w okresie subskrypcji.

19 PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI 9 2. Euro Index syczeń 05. Produk akumulacyjny, opary na indeksie FTSE Euroop 00. Czas rwania 3,5 roku rozpoczął się okres depozyowy. Na koniec rwania produk oferował 00% wpłaconej składki plus odseki w wysokości 9% albo o 00% sopy zwrou z indeksu w rakcie rwania inwesycji w przypadku, gdy warość indeksu jes większa. Wskaźniki o charakerze zmiennym. Produk w dniu zapadalności osiągnął 9% albo 20% zysku, w zależności od day zakupu w okresie subskrypcji. Liczba sprzedanych produków srukuryzowanych w Polsce w kolejnych laach w okresie syczeń-2 marzec Wykres Źródło: Opracowanie własne na podsawie danych Aree Consuling. W 20 roku sprzedano najwięcej produków Commodiies 2, kórych emienami byli [Aree Consuling]: Alior Bank 2 produky, Cii 2 produky, Deusche Bank produk, Gein 5 produków, ING produk, Millennium BCP 2 produky, Nordea 4 produky, Raiffeisen Zenralbank Öserreich 2 produky, UniCredi 2.

20 20 Monika Dyduch Ilość sprzedanych produków w 20 roku z wyszczególnieniem na yp produku Wykres Commodiies FX Rae Equiy (Share Baske) Equiy (Single Index) Hybrid Equiy (Index Baske) Ineres Rae Źródło: Ibid. Drugie miejsce w sprzedaży zajęły produky FX Rae, emiowane przez [Aree Consuling]: Bank BPH produk, Bank Millennium 2 produky, Bank Zachodni WBK 6 produków, Deusche Bank produk, Kredy Bank 4 produky, Nordea Bank Polska produk, PKO Bank Polski 2 produky, Raiffeisen Bank Polska 2 produky. 2. Opis badania Celem pracy jes próba wyceny produku srukuryzowanego w formie lokay srukuryzowanej. Do badania wykorzysano produk lokaa srukuryzowana XXX o minimalnej kwocie inwesycji 00 zł. Subskrypcja produku była w okresie: Czas rwania inwesycji: Produk gwaranuje 00% ochrony kapiału na zakończenie inwesycji.

21 PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI 2 Zysk z lokay uzależniony jes od kszałowania się kursu EUR/PLN na fixingu NBP. Zysk z lokay wyniesie minimum 7,80% p.a. (osaeczna warość zosanie usalona ), jeżeli kurs EUR/PLN na fixingu NBP będzie większy lub równy od kursu począkowego z pomniejszonego o 0,6 zł lub będzie mniejszy lub równy od kursu począkowego powiększonego o 0,6 zł. W przeciwnym wypadku zysk wyniesie 0%, a klien orzyma zwro zainwesowanych środków. W przypadku wycofania się inwesora z lokay, pobierana jes opłaa manipulacyjna maksymalnie 5,90% kwoy zainwesowanych środków. Wysokość opłay manipulacyjnej za wycofanie zależy od day złożenia dyspozycji zerwania Lokaa srukuryzowana Sabilna złoówka od 0,22% do 5,9% (malejąca w zależności od momeny wyjścia z inwesycji). 2.. Wycena lokay inwesycyjnej Środki pieniężne zainwesowane przez kliena w produk srukuryzowany są dzielone na nasępujące części: bezpieczną, ryzykowną oraz marżę. Sąd, aby określić ewenualny zysk bądź sraę z inwesycji w lokaę srukuryzowaną należy oszacować wszyskie rzy części. Część bezpieczna produku srukuryzowanego W zw. część bezpieczną produku srukuryzowaną jes lokowana największa część środków inwesora. Środki lokowane są w bezpieczne papiery skarbowe o erminie zapadalności zbliżonym w ym przypadku do roku, a więc do okresu funkcjonowania lokay srukuryzowanej. W analizowanym przykładzie lokay srukuryzowananej XXX zakupiona jes roczna obligacja zerokuponowa. Świadczenia z yułu obligacji są realizowane w nasępujący sposób: goówką po sawieniu się posiadacza obligacji w dowolnym punkcie sprzedaży obligacji, jeżeli nie zosał wskazany rachunek bankowy posiadacza obligacji, poprzez zaliczenie wierzyelności z yułu posiadanych obligacji na pocze ceny zakupywanych obligacji skarbowych kolejnych emisji. przelewem na rachunek bankowy posiadacza obligacji, wskazany: nie później niż w dniu usalenia praw do świadczeń z yułu obligacji doyczy nabywców, kórzy nie korzysają z pośrednicwa sysemów eleinformaycznych, w momencie rejesracji i uakywnienia dosępu do sysemów eleinformaycznych.

22 22 Monika Dyduch Marża emiena Marżę emiena sanowi różnica pomiędzy sumą środków wpłaconą przez kliena a zgromadzoną łącznie w części bezpiecznej i ryzykownej. Marzę na lokacie srukuryzowanej można wyliczyć nasępująco [] + y j z j = bj * p () N ( + r) gdzie: z marża na j-ym produkcie srukuryzowanym, j gwaranowana sopa zwrou, kóra może być: y j dodania, jeżeli produk srukuryzowany oferuje gwarancję więcej niż 00% wpłaconych środków, równa zeru, jeżeli produk srukuryzowany oferuje gwarancję dokładnie 00% wpłaconych środków, ujemna, jeżeli produk srukuryzowany oferuje gwarancję mniej 00% wpłaconych środków, r roczna sopa procenowa przyjęa do dyskonowania, N długość okresu inwesycji (w laach), p cena opcji, b j współczynnik parycypacji. Wiadomo, że analizowany roczny produk lokaa srukuryzowana XXX oferuje sopę gwaranowaną na poziomie 0% w skali całej inwesycji przy 60% współczynniku parycypacji w zmianach cen insrumenu bazowego oraz że cena opcji wyniesie 5% sumy wpłaconych przez inwesora środków, a sopa procenowa szacowana jes na poziomie 4% rocznie. Marża dla analizowanej lokay srukuryzowanej XXX wyniesie 0,846% na rok Część ryzykowna z j 0 = 60%* 0,05 = 0,846%,04 Część ryzykowna składa się zakup insrumenu pochodnego, jakim jes opcja. To właśnie dzięki opcji emien zabezpiecza swoją pozycję po zakończeniu subskrypcji ak, aby w dniu zapadalności mógł wypłacić klienowi zysk według umówionej formuły.

23 PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI 23 Czynnikami wpływającymi na opcje są: cena insrumenu bazowego, zmienność cen insrumenu bazowego, poziom sóp procenowych, cena wykonania. Bez względu na formę produku srukuryzowanego, funkcja wypłay ponad sopę gwaranowaną jes uzależniona od ceny insrumenu bazowego, w analizowanym przypadku od kszałowania się kursu EUR/PLN. Zaem celem oszacowania ewenualnego zysku z inwesycji w lokaę srukuryzowaną XXX, należy oszacować warość kursu EUR/PLN na Oszacowania dokonujemy na podsawie przedsawionego niżej modelu inegrującego analizę falkową i sieci neuronowe, kórego główne eapy obrazuje rys.. Podział wejściowego szeregu Określenie współczynników filrów: dolnoprzepusowego i górnoprzepusowego Współczynniki falkowe Uruchomienie szucznej sieci neuronowej Prognoza Koniec algorymu Rys.. Archiekura modelu predykcji insrumenu bazowego produku srukuryzowanego

24 24 Monika Dyduch Eap Podział szeregu prezenującego kurs wymiany EUR/PLN (76 obserwacji z okresu ) na podszeregi 8-elemenowe. Eap 2 Transformaa falkowa podszeregów 8-elemenowych. Przedsawiamy szereg w posaci liniowej kombinacji współczynników c j ( ), d j ( ), czyli w posaci /2 f ( ) = k) lub w równoważnej posaci gdzie: j j j/2 j c 0 0 j ( k) 2 φ( 2 k) + d j ( k) 2 ψ( 2 0 k k j= j 0 k a =, b = j,k Z j j 2 2 j/2 f ( ) = c ( k) φ,k ( ) + d j ( k) ψ j, k ( ) j ( 2 k), j,k Z j ( k), j,k Z ψ j, k ( ) = 2 ψ φ j, k j/2 = 2 φ 2 ) ( j0 j 0 k k j= j 0 Współczynniki c ( ), d ( ) obliczmy z zależności j j j/2 c ( k) = f(),φ () = f ( ) 2 φ( 2 k) d= h( m 2k) c ( m) j j,k d ( k) = h ( m 2k) c ( m) j m j+ j m j+ Eap 3 Odwrona ransformaa falkowa dla kilku zbiorów 8-elemenowych niezbędnych do uworzenia zbioru uczącego szucznej sieci neuronowej. Poprzez odwroną dyskreną ransformaę falkową dokonujemy kompozycji współczynników c j + na podsawie c j i d j

25 PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI 25 j+ c j ( m) h( k 2m) + d j ( m) h ( k c ( k) = 2m) m co przebiega nasępująco: a) określamy współczynniki filrów: dolnoprzepusowego h (n) i górnoprzepusowego h ( n ), b) sygnały aproksymacji c i deali d uzupełniamy zerami co drugą próbkę, c) dokonujemy splou uzupełnionego zerami wekora c ze współczynnikami filru h (n) orzymując dolnoprzepusową informację o sygnale oraz uzupełnionego zerami wekora d z h ( n ) orzymując górnoprzepusową informację o sygnale, d) sumujemy wekory orzymane w punkcie c). m Eap 4 Generowanie współczynników falkowych dla kolejnych chwil czasowych, czyli dla chwil prognozowanych przy użyciu szucznej sieci neuronowej ypu MLP. Charakerysyczną cechą sieci MLP jes fak, iż połączenia wysępują ylko między neuronami znajdującymi się w sąsiednich warswach. Na rys. 2 zosał przedsawiony schema prosej sieci MLP. Rys. 2. Sieć ypu MLP Sieć uruchamiano przyjmując: liczba epok = 500, krok uczenia = 0.0, dopuszczalny błąd sieci = e-2.

26 26 Monika Dyduch Eap 5 Odwrona ransformaa falkowa efek prognozowane warości kursu EUR/PLN; na ym eapie wykorzysując współczynniki falkowe wygenerowane przez sieć neuronową konsruujemy poprzez odwroną ransformaę falkową oryginalny szereg czasowy, zn. konkreną warość kursu EUR/PLN w preferowanym dniu. Zaem orzymujemy warość kursu EUR/PLN na (abela 2). Orzymana prognoza jes prognozą w posaci szeregu 8-elemenowego, czyli każdorazowo orzymujemy okres 8 dni. Daa Prognozowana warość kursu EUR/PLN Prognozowana warość EUR/PLN , , , , , , , ,97 Tabela 2 3. Wnioski z przeprowadzonego badania Dysponując prawdopodobną warością kursu EUR/PLN , wyznaczoną w eapie 5 zaproponowanego do wyceny insrumenu bazowego modelu, można oszacować ewenualne zyski z inwesycji w lokaę srukuryzowaną XXX. Zaem mamy: kurs EUR/PLN z : 3,9727 = Ip, prognozowany na podsawie auorskiego modelu kurs EUR/PLN wynosi: 3,9659 = Ik, zysk opisany w począkowej charakerysyce lokay srukuryzowanej, w formie maemaycznej ma posać: X gdy Ip - 0,6 PLN Ik Ip + 0,6 0% w przeciwnym przypadku

27 Reasumując PRZYKŁADOWE OSZACOWANIE INWESTYCJI 27 Ip 0,6 PLN Ik Ip + 0,6 PLN 3,9726 0,6 = 3,826 3, ,6 = 4,326 Zaem warunek jes spełniony, więc prawdopodobnie zysk dla inwesora z lokay wyniesie: x zainwesowany kapiał, czyli 7,8%* zainwesowany kapiał. Jednakże w zysku z inwesycji należy uwzględnić współczynnik parycypacji określony na poziomie 60%. Sąd osaeczny zysk z inwesycji w lokaę srukuryzowaną dla: inwesora wyniesie 60%*7,8%* zainwesowany kapiał emiena: marża pobrana na począku inwesycji, czyli: 0,846% * zainwesowany kapiał zysk z kszałowania się insrumenu bazowego w wysokości 40%. Podsumowanie Inwesycja w lokaę srukuryzowaną oprócz ewenualnego zysku niesie ze sobą również różnego rodzaju ryzyko, w szczególności może o być * :. Ryzyko kredyowe inwesycja w Lokay Inwesycyjne wiąże się z ponoszeniem ryzyka kredyowego Banku, w kórym owierana jes lokaa. W związku z ym, posiadacz lokay w przypadku braku wypłacalności Banku orzyma należne mu środki z yułu lokay, zgodnie z akualnie obowiązującymi zasadami gwaranowania środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 2. Ryzyko uray kapiału lub odseek zwro z inwesycji w Lokay Inwesycyjne może być mniejszy niż w inwesycjach w radycyjne lokay. W przypadku niespełnienia założeń inwesycyjnych, Lokay Inwesycyjne mogą nie wypłacić odseek. Gwarancja kapiału w Lokaach Inwesycyjnych obowiązuje przez cały okres inwesycji, ale zerwanie lokay przed jej erminem zapadalności wiąże się z koniecznością uiszczenia opłay manipulacyjnej. Inwesor decydując się na zerwanie lokay przed erminem, może finalnie orzymać mniej środków niż zainwesował. 3. Ryzyko rynkowe bank może oferować akie Lokay Inwesycyjne, gdzie warość odseek może być uzależniona od wskaźników rynku finansowego lub owarowego. Inwesycja w akie lokay wiąże się z ponoszeniem ryzyka zmiany cen akywów, na kórych lokaa jes opara. * Maeriały wewnęrzne Bank Millennium S.A.

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI

ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 202, sr. 253 26 ESTYMACJA KRZYWEJ DOCHODOWOŚCI STÓP PROCENTOWYCH DLA POLSKI Adam Waszkowski Kaedra Ekonomiki Rolnicwa i Międzynarodowych Sosunków

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA KONSTRUKCJI

DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 1 10. 10. DYNAMIKA KONSTRUKCJI 10.1. Wprowadzenie Ogólne równanie dynamiki zapisujemy w posaci: M d C d Kd =P (10.1) Zapis powyższy oznacza, że równanie musi być spełnione w każdej

Bardziej szczegółowo

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD

Parytet stóp procentowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUSD Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Marcin Gajewski Uniwersye Łódzki 4.12.2008 Parye sóp procenowych a premia za ryzyko na przykładzie kursu EURUD Niezabazpieczony UIP)

Bardziej szczegółowo

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH

METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH METODY STATYSTYCZNE W FINANSACH Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W osanich kilkunasu laach na świecie obserwuje się dynamiczny

Bardziej szczegółowo

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak

Analiza i Zarządzanie Portfelem cz. 6 R = Ocena wyników zarządzania portfelem. Pomiar wyników zarządzania portfelem. Dr Katarzyna Kuziak Ocena wyników zarządzania porelem Analiza i Zarządzanie Porelem cz. 6 Dr Kaarzyna Kuziak Eapy oceny wyników zarządzania porelem: - (porolio perormance measuremen) - Przypisanie wyników zarządzania porelem

Bardziej szczegółowo

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE

WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Wnioskowanie saysyczne w ekonomerycznej analizie procesu produkcyjnego / WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE W EKONOMETRYCZNEJ ANAIZIE PROCESU PRODUKCYJNEGO Maeriał pomocniczy: proszę przejrzeć srony www.cyf-kr.edu.pl/~eomazur/zadl4.hml

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku projekt

Analiza rynku projekt Analiza rynku projek A. Układ projeku 1. Srona yułowa Tema Auor 2. Spis reści 3. Treść projeku 1 B. Treść projeku 1. Wsęp Po co? Na co? Dlaczego? Dlaczego robię badania? Jakimi meodami? Dla Kogo o jes

Bardziej szczegółowo

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych**

Analiza metod oceny efektywności inwestycji rzeczowych** Ekonomia Menedżerska 2009, nr 6, s. 119 128 Marek Łukasz Michalski* Analiza meod oceny efekywności inwesycji rzeczowych** 1. Wsęp Podsawowymi celami przedsiębiorswa w długim okresie jes rozwój i osiąganie

Bardziej szczegółowo

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP

WYCENA KONTRAKTÓW FUTURES, FORWARD I SWAP Krzyszof Jajuga Kaedra Inwesycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu WYCENA KONRAKÓW FUURES, FORWARD I SWAP DWA RODZAJE SYMERYCZNYCH INSRUMENÓW POCHODNYCH Symeryczne insrumeny

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODEE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Joanna Małgorzaa andmesser Szkoła Główna

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r.

Matematyka finansowa 20.03.2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. XXXVIII Egzamin dla Aktuariuszy z 20 marca 2006 r. Komisja Egzaminacyjna dla Akuariuszy XXXVIII Egzamin dla Akuariuszy z 20 marca 2006 r. Część I Maemayka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minu 1 1. Ile

Bardziej szczegółowo

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz

Kombinowanie prognoz. - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz. - podstawowe metody kombinowania prognoz Noaki do wykładu 005 Kombinowanie prognoz - dlaczego należy kombinować prognozy? - obejmowanie prognoz - podsawowe meody kombinowania prognoz - przykłady kombinowania prognoz gospodarki polskiej - zalecenia

Bardziej szczegółowo

Europejska opcja kupna akcji calloption

Europejska opcja kupna akcji calloption Europejska opcja kupna akcji callopion Nabywca holder: prawo kupna long posiion jednej akcji w okresie epiraiondae po cenie wykonania eercise price K w zamian za opłaę C Wysawca underwrier: obowiązek liabiliy

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH SaSof Polska, el. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@sasof.pl, www.sasof.pl WYKORZYSTANIE STATISTICA DATA MINER DO PROGNOZOWANIA W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Joanna Maych, Krajowy Depozy Papierów

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE

SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE SYMULACYJNA ANALIZA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ I CIEPŁA Z ODNAWIALNYCH NOŚNIKÓW W POLSCE Janusz Sowiński, Rober Tomaszewski, Arur Wacharczyk Insyu Elekroenergeyki Poliechnika Częsochowska Aky prawne

Bardziej szczegółowo

Analiza opłacalności inwestycji logistycznej Wyszczególnienie

Analiza opłacalności inwestycji logistycznej Wyszczególnienie inwesycji logisycznej Wyszczególnienie Laa Dane w ys. zł 2 3 4 5 6 7 8 Przedsięwzięcie I Program rozwoju łańcucha (kanału) dysrybucji przewiduje realizację inwesycji cenrum dysrybucyjnego. Do oceny przyjęo

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE

O PEWNYCH KRYTERIACH INWESTOWANIA W OPCJE NA AKCJE MEODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH om XIII/3, 01, sr 43 5 O EWNYCH KRYERIACH INWESOWANIA W OCJE NA AKCJE omasz Warowny Kaedra Meod Ilościowych w Zarządzaniu oliechnika Lubelska e-mail: warowny@pollubpl

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania. Podstawy Automatyki Poliechnika Gdańska Wydział Elekroechniki i Auomayki Kaedra Inżynierii Sysemów Serowania Podsawy Auomayki Repeyorium z Podsaw auomayki Zadania do ćwiczeń ermin T15 Opracowanie: Kazimierz Duzinkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ISSN 2083-8611 Nr 219 2015 Sudia Ekonomiczne. Zeszyy Naukowe Uniwersyeu Ekonomicznego w Kaowicach ISSN 2083-86 Nr 29 205 Alicja Ganczarek-Gamro Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach Wydział Informayki i Komunikacji Kaedra Demografii

Bardziej szczegółowo

Finanse. cov. * i. 1. Premia za ryzyko. 2. Wskaźnik Treynora. 3. Wskaźnik Jensena

Finanse. cov. * i. 1. Premia za ryzyko. 2. Wskaźnik Treynora. 3. Wskaźnik Jensena Finanse 1. Premia za ryzyko PR r m r f. Wskaźnik Treynora T r r f 3. Wskaźnik Jensena r [ rf ( rm rf ] 4. Porfel o minimalnej wariancji (ile procen danej spółki powinno znaleźć się w porfelu w a w cov,

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE

POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Anea Kłodzińska, Poliechnika Koszalińska, Zakład Ekonomerii POWIĄZANIA POMIĘDZY KRÓTKOOKRESOWYMI I DŁUGOOKRESOWYMI STOPAMI PROCENTOWYMI W POLSCE Sopy procenowe w analizach ekonomicznych Sopy procenowe

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak

MAKROEKONOMIA 2. Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2. Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak MAKROEKONOMIA 2 Wykład 3. Dynamiczny model DAD/DAS, część 2 Dagmara Mycielska Joanna Siwińska - Gorzelak ( ) ( ) ( ) i E E E i r r = = = = = θ θ ρ ν φ ε ρ α * 1 1 1 ) ( R. popyu R. Fishera Krzywa Phillipsa

Bardziej szczegółowo

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1

Ocena płynności wybranymi metodami szacowania osadu 1 Bogdan Ludwiczak Wprowadzenie Ocena płynności wybranymi meodami szacowania osadu W ubiegłym roku zaszły znaczące zmiany doyczące pomiaru i zarządzania ryzykiem bankowym. Są one konsekwencją nowowprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3

Zarządzanie ryzykiem. Lista 3 Zaządzanie yzykiem Lisa 3 1. Oszacowano nasępujący ozkład pawdopodobieńswa dla sóp zwou z akcji A i B (Tabela 1). W chwili obecnej Akcja A ma waość ynkową 70, a akcja B 50 zł. Ile wynosi pięciopocenowa

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII

MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII KRZYSZTOF JAJUGA Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE STRUKTURY TERMINOWEJ STÓP PROCENTOWYCH WYZWANIE DLA EKONOMETRII. Modele makroekonomiczne a modele sóp procenowych wprowadzenie Nie do podważenia

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XLIII nr 2 (2012)

A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XLIII nr 2 (2012) A C T A U N I V E R S I T A T I S N I C O L A I C O P E R N I C I EKONOMIA XLIII nr 2 (2012) 211 220 Pierwsza wersja złożona 25 października 2011 ISSN Końcowa wersja zaakcepowana 3 grudnia 2012 2080-0339

Bardziej szczegółowo

Pobieranie próby. Rozkład χ 2

Pobieranie próby. Rozkład χ 2 Graficzne przedsawianie próby Hisogram Esymaory przykład Próby z rozkładów cząskowych Próby ze skończonej populacji Próby z rozkładu normalnego Rozkład χ Pobieranie próby. Rozkład χ Posać i własności Znaczenie

Bardziej szczegółowo

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny

E k o n o m e t r i a S t r o n a 1. Nieliniowy model ekonometryczny E k o n o m e r i a S r o n a Nieliniowy model ekonomeryczny Jednorównaniowy model ekonomeryczny ma posać = f( X, X,, X k, ε ) gdzie: zmienna objaśniana, X, X,, X k zmienne objaśniające, ε - składnik losowy,

Bardziej szczegółowo

ψ przedstawia zależność

ψ przedstawia zależność Ruch falowy 4-4 Ruch falowy Ruch falowy polega na rozchodzeniu się zaburzenia (odkszałcenia) w ośrodku sprężysym Wielkość zaburzenia jes, podobnie jak w przypadku drgań, funkcją czasu () Zaburzenie rozchodzi

Bardziej szczegółowo

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych

Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Sprawozdanie #2 z przedmiotu: Prognozowanie w systemach multimedialnych Poliechnika Częsochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informayki Sprawozdanie #2 z przedmiou: Prognozowanie w sysemach mulimedialnych Andrzej Siwczyński Andrzej Rezler Informayka Rok V, Grupa IO II

Bardziej szczegółowo

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Transakcje insiderów a ceny akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Agaa Srzelczyk Transakcje insiderów a ceny akcji spółek noowanych na Giełdzie Papierów Warościowych w Warszawie S.A. Wsęp Inwesorzy oczekują od każdej noowanej na Giełdzie Papierów Warościowych spółki

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piontek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa dla opcji na WIG20

Krzysztof Piontek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa dla opcji na WIG20 Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Zarządzania i Informayki Kaedra Inwesycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Krzyszof Pionek Weryfikacja modeli Blacka-Scholesa oraz AR-GARCH

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tyuł programu: Sysem zielonych inwesycji (GIS Green Invesmen Scheme) Część 6) SOWA Energooszczędne oświelenie uliczne. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie emisji dwulenku węgla

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. Równania różniczkowe. Lisa nr 2. Lieraura: N.M. Mawiejew, Meody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Maemayczna w Zadaniach, część II 1. Znaleźć ogólną posać

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW

PROPOZYCJA NOWEJ METODY OKREŚLANIA ZUŻYCIA TECHNICZNEGO BUDYNKÓW Udosępnione na prawach rękopisu, 8.04.014r. Publikacja: Knyziak P., "Propozycja nowej meody określania zuzycia echnicznego budynków" (Proposal Of New Mehod For Calculaing he echnical Deerioraion Of Buildings),

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK)

KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) KONCEPCJA WARTOŚCI ZAGROŻONEJ VaR (VALUE AT RISK) Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Wprowadzenie W 1994 roku insyucja finansowa JP Morgan opublikowała

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 29/2017 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 2 czerwca 2017 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 29/2017 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 2 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa, dnia 5 czerwca 2017 r. Poz. 13 UCHWAŁA NR 29/2017 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW

dr Bartłomiej Rokicki Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Kaedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Wydział Nauk Ekonomicznych UW Sposoby usalania płac w gospodarce Jednym z głównych powodów, dla kórych na rynku pracy obserwujemy poziom bezrobocia wyższy

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji

Metody badania wpływu zmian kursu walutowego na wskaźnik inflacji Agnieszka Przybylska-Mazur * Meody badania wpływu zmian kursu waluowego na wskaźnik inflacji Wsęp Do oceny łącznego efeku przenoszenia zmian czynników zewnęrznych, akich jak zmiany cen zewnęrznych (szoki

Bardziej szczegółowo

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH

Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH Krzyszof Pionek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wyzwania prakyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH Wsęp Od zaproponowania przez Engla w 1982 roku jednowymiarowego modelu klasy ARCH, modele

Bardziej szczegółowo

licencjat Pytania teoretyczne:

licencjat Pytania teoretyczne: Plan wykładu: 1. Wiadomości ogólne. 2. Model ekonomeryczny i jego elemeny 3. Meody doboru zmiennych do modelu ekonomerycznego. 4. Szacownie paramerów srukuralnych MNK. Weryfikacja modelu KMNK 6. Prognozowanie

Bardziej szczegółowo

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego

Stała potencjalnego wzrostu w rachunku kapitału ludzkiego 252 Dr Wojciech Kozioł Kaedra Rachunkowości Uniwersye Ekonomiczny w Krakowie Sała poencjalnego wzrosu w rachunku kapiału ludzkiego WSTĘP Prowadzone do ej pory badania naukowe wskazują, że poencjał kapiału

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD

Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Prognozowanie średniego miesięcznego kursu kupna USD Kaarzyna Halicka Poliechnika Białosocka, Wydział Zarządzania, Kaedra Informayki Gospodarczej i Logisyki, e-mail: k.halicka@pb.edu.pl Jusyna Godlewska

Bardziej szczegółowo

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY

PREDYKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WYKORZYSTANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WYBRANE MODELE EKONOMETRYCZNE I PERCEPTRON WIELOWARSTWOWY B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2004 Aleksandra MAUSZEWSKA Doroa WIKOWSKA PREDKCJA KURSU EURO/DOLAR Z WKORZSANIEM PROGNOZ INDEKSU GIEŁDOWEGO: WBRANE MODELE EKONOMERCZNE I PERCEPRON WIELOWARSWOW

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE. mgr Żaneta Pruska. Ćwiczenia 2 Zadanie 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE mgr Żanea Pruska Ćwiczenia 2 Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X, wyrażona w ysiącach wyprodukowanych i dosarczonych szuk firmie Bea,

Bardziej szczegółowo

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE

EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE WPROWADZENIE Paweł Kobus, Rober Pierzykowski Kaedra Ekonomerii i Informayki SGGW e-mail: pawel.kobus@saysyka.info EFEKT DŹWIGNI NA GPW W WARSZAWIE Sreszczenie: Do modelowania asymerycznego wpływu dobrych i złych informacji

Bardziej szczegółowo

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele:

BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW. W tym krótkim i matematycznie bardzo prostym artykule pragnę osiągnąc 3 cele: 1 BEZRYZYKOWNE BONY I LOKATY BANKOWE ALTERNATYWĄ DLA PRZYSZŁYCH EMERYTÓW Leszek S. Zaremba (Polish Open Universiy) W ym krókim i maemaycznie bardzo prosym arykule pragnę osiągnąc cele: (a) pokazac że kupowanie

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 690 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 51 2012 MAŁGORZATA WASILEWSKA PORÓWNANIE METODY NPV, DRZEW DECYZYJNYCH I METODY OPCJI REALNYCH W WYCENIE PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar.

EKONOMETRIA wykład 2. Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar. EKONOMERIA wykład Prof. dr hab. Eugeniusz Ganar eganar@mail.wz.uw.edu.pl Przedziały ufności Dla paramerów srukuralnych modelu: P bˆ j S( bˆ z prawdopodobieńswem parameru b bˆ S( bˆ, ( m j j j, ( m j b

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL AUTOR: ŻANETA PRUSKA 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: mgr inż. ŻANETA PRUSKA DODATEK SOLVER 2 Sprawdzić czy w zakładce Dane znajduję się Solver 1. Kliknij przycisk Microsof Office, a nasępnie kliknij przycisk Opcje

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk Krzywa wieża w Pizie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 y 4,9642 4,9644 4,9656 4,9667 4,9673 4,9688 4,9696 4,9698 4,9713 4,9717 4,9725 4,9742 4,9757 Szeregiem czasowym nazywamy

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Z WARUNKOWĄ WARIANCJĄ. 1. Wstęp

MODELOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Z WARUNKOWĄ WARIANCJĄ. 1. Wstęp WERSJA ROBOCZA - PRZED POPRAWKAMI RECENZENTA Krzyszof Pionek Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu MODELOWANIE FINANSOWYCH SZEREGÓW CZASOWYCH Z WARUNKOWĄ WARIANCJĄ. Wsęp Spośród wielu rodzajów ryzyka, szczególną

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 7 WYZNACZANIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA. Wprowadzenie

ĆWICZENIE 7 WYZNACZANIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA. Wprowadzenie ĆWICZENIE 7 WYZNACZIE LOGARYTMICZNEGO DEKREMENTU TŁUMIENIA ORAZ WSPÓŁCZYNNIKA OPORU OŚRODKA Wprowadzenie Ciało drgające w rzeczywisym ośrodku z upływem czasu zmniejsza ampliudę drgań maleje energia mechaniczna

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH

MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH Krzyszof Pionek Kaedra Inwesycji Finansowych i Ubezpieczeń Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu Wsęp MODELOWANIE EFEKTU DŹWIGNI W FINANSOWYCH SZEREGACH CZASOWYCH Nowoczesne echniki zarządzania ryzykiem rynkowym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1

ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 ANALIZA, PROGNOZOWANIE I SYMULACJA / Ćwiczenia 1 mgr inż. Żanea Pruska Maeriał opracowany na podsawie lieraury przedmiou. Zadanie 1 Firma Alfa jes jednym z głównych dosawców firmy Bea. Ilość produku X,

Bardziej szczegółowo

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA

Wykład 3 POLITYKA PIENIĘŻNA POLITYKA FISKALNA Makroekonomia II Wykład 3 POLITKA PIENIĘŻNA POLITKA FISKALNA PLAN POLITKA PIENIĘŻNA. Podaż pieniądza. Sysem rezerwy ułamkowej i podaż pieniądza.2 Insrumeny poliyki pieniężnej 2. Popy na pieniądz 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

i 0,T F T F 0 Zatem: oprocentowanie proste (kapitalizacja na koniec okresu umownego 0;N, tj. w momencie t N : F t F 0 t 0;N, F 0

i 0,T F T F 0 Zatem: oprocentowanie proste (kapitalizacja na koniec okresu umownego 0;N, tj. w momencie t N : F t F 0 t 0;N, F 0 Maemayka finansowa i ubezpieczeniowa - 1 Sopy procenowe i dyskonowe 1. Sopa procenowa (sopa zwrou, sopa zysku) (Ineres Rae). Niech: F - kapiał wypoŝyczony (zainwesowany) w momencie, F T - kapiał zwrócony

Bardziej szczegółowo

Marża zakupu bid (pkb) Marża sprzedaży ask (pkb)

Marża zakupu bid (pkb) Marża sprzedaży ask (pkb) Swap (IRS) i FRA Przykład. Sandardowy swap procenowy Dealer proponuje nasępujące sałe sopy dla sandardowej "plain vanilla" procenowej ransakcji swap. ermin wygaśnięcia Sopa dla obligacji skarbowych Marża

Bardziej szczegółowo

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU

SZACOWANIE MODELU RYNKOWEGO CYKLU ŻYCIA PRODUKTU B A D A N I A O P E R A C J N E I D E C Z J E Nr 2 2006 Bogusław GUZIK* SZACOWANIE MODELU RNKOWEGO CKLU ŻCIA PRODUKTU Przedsawiono zasadnicze podejścia do saysycznego szacowania modelu rynkowego cyklu

Bardziej szczegółowo

Analiza danych DRZEWA DECYZYJNE. Drzewa decyzyjne. Entropia. http://zajecia.jakubw.pl/ test 1 dopełnienie testu 1

Analiza danych DRZEWA DECYZYJNE. Drzewa decyzyjne. Entropia. http://zajecia.jakubw.pl/ test 1 dopełnienie testu 1 Analiza danych Drzewa decyzyjne. Enropia. Jakub Wróblewski jakubw@pjwsk.edu.pl hp://zajecia.jakubw.pl/ DRZEWA DECYZYJNE Meoda reprezenacji wiedzy (modelowania ablic decyzyjnych). Pozwala na przejrzysy

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO ZE WZGLĘDU NA MINIMALNY POZIOM TOLERANCJI DLA USTALONEGO VaR

OPTYMALIZACJA PORTFELA INWESTYCYJNEGO ZE WZGLĘDU NA MINIMALNY POZIOM TOLERANCJI DLA USTALONEGO VaR Daniel Iskra Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach OPTYMALIZACJA PORTFELA IWESTYCYJEGO ZE WZGLĘDU A MIIMALY POZIOM TOLERACJI DLA USTALOEGO VaR Wprowadzenie W osanich laach bardzo popularną miarą ryzyka sała

Bardziej szczegółowo

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego

Analiza efektywności kosztowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego TRANSFORM ADVICE PROGRAMME Invesmen in Environmenal Infrasrucure in Poland Analiza efekywności koszowej w oparciu o wskaźnik dynamicznego koszu jednoskowego dr Jana Rączkę Warszawa, 13.06.2002 2 Spis reści

Bardziej szczegółowo

Modelowanie ryzyka kredytowego MODELOWANIE ZA POMOCA HAZARDU

Modelowanie ryzyka kredytowego MODELOWANIE ZA POMOCA HAZARDU Modelowanie ryzyka kredyowego MODELOWANIE ZA POMOCA PROCESU HAZARDU Mariusz Niewęgłowski Wydział Maemayki i Nauk Informacyjnych, Poliechniki Warszawskiej Warszawa 2014 hazardu Warszawa 2014 1 / 18 Proces

Bardziej szczegółowo

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych

1.1. Bezpośrednie transformowanie napięć przemiennych Rozdział Wprowadzenie.. Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych Bezpośrednie ransformowanie napięć przemiennych jes formą zmiany paramerów wielkości fizycznych charakeryzujących energię elekryczną

Bardziej szczegółowo

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015

Management Systems in Production Engineering No 4(20), 2015 EKONOMICZNE ASPEKTY PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI NOWEGO WYROBU Janusz WÓJCIK Fabryka Druu Gliwice Sp. z o.o. Jolana BIJAŃSKA, Krzyszof WODARSKI Poliechnika Śląska Sreszczenie: Realizacja prac z zakresu przygoowania

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE X Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 4 6 września 2007 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Pior Fiszeder Uniwersye Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Strukturalne podejście w prognozowaniu produktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym

Strukturalne podejście w prognozowaniu produktu krajowego brutto w ujęciu regionalnym Jacek Baóg Uniwersye Szczeciński Srukuralne podejście w prognozowaniu produku krajowego bruo w ujęciu regionalnym Znajomość poziomu i dynamiki produku krajowego bruo wyworzonego w poszczególnych regionach

Bardziej szczegółowo

Wpływ rentowności skarbowych papierów dłużnych na finanse przedsiębiorstw i poziom bezrobocia

Wpływ rentowności skarbowych papierów dłużnych na finanse przedsiębiorstw i poziom bezrobocia Wpływ renowności skarbowych papierów dłużnych na inanse przedsiębiorsw i poziom bezrocia Leszek S. Zaremba Sreszczenie W pracy ej wykażemy prawidłowość, kóra mówi, że im wyższa jes renowność bezryzykownych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NIEPEWNOŚCI OSZACOWANIA ZMIENNOŚCI NA CENĘ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

WPŁYW NIEPEWNOŚCI OSZACOWANIA ZMIENNOŚCI NA CENĘ INSTRUMENTÓW POCHODNYCH Tadeusz Czernik Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach WPŁYW NIEPEWNOŚCI OZACOWANIA ZMIENNOŚCI NA CENĘ INTRUMENTÓW POCHODNYCH Wprowadzenie Jednym z filarów współczesnych finansów jes eoria wyceny insrumenów

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE

DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 2005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Kaarzyna Kuziak Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk

Wykład 6. Badanie dynamiki zjawisk Wykład 6 Badanie dynamiki zjawisk TREND WYODRĘBNIANIE SKŁADNIKÓW SZEREGU CZASOWEGO 1. FUNKCJA TRENDU METODA ANALITYCZNA 2. ŚREDNIE RUCHOME METODA WYRÓWNYWANIA MECHANICZNEGO średnie ruchome zwykłe średnie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Modelowanie stóp procentowych a narzędzia ekonometrii finansowej

Krzysztof Jajuga Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu. Modelowanie stóp procentowych a narzędzia ekonometrii finansowej DYNAMICZNE MODELE EKONOMETRYCZNE IX Ogólnopolskie Seminarium Naukowe, 6 8 września 2005 w Toruniu Kaedra Ekonomerii i Saysyki, Uniwersye Mikołaja Kopernika w Toruniu Krzyszof Jajuga Akademia Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński

PROGNOZOWANIE. Ćwiczenia 2. mgr Dawid Doliński Ćwiczenia 2 mgr Dawid Doliński Modele szeregów czasowych sały poziom rend sezonowość Y Y Y Czas Czas Czas Modele naiwny Modele średniej arymeycznej Model Browna Modele ARMA Model Hola Modele analiyczne

Bardziej szczegółowo

Matematyka ubezpieczeń majątkowych 9.10.2006 r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n

Matematyka ubezpieczeń majątkowych 9.10.2006 r. Zadanie 1. Rozważamy proces nadwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskretnym postaci: n Maemayka ubezpieczeń mająkowych 9.0.006 r. Zadaie. Rozważamy proces adwyżki ubezpieczyciela z czasem dyskreym posaci: U = u + c S = 0... S = W + W +... + W W W W gdzie zmiee... są iezależe i mają e sam

Bardziej szczegółowo

Reakcja banków centralnych na kryzys

Reakcja banków centralnych na kryzys Reakcja banków cenralnych na kryzys Andrzej Rzońca Warszawa, 18 lisopada 2011 r. Plan Podsawowa lekcja z kryzysu dla poliyki pieniężnej Jak wyglądała reakcja poliyki pieniężnej na kryzys? Dlaczego reakcja

Bardziej szczegółowo

Bankructwo państwa: teoria czy praktyka

Bankructwo państwa: teoria czy praktyka Bankrucwo pańswa: eoria czy prakyka Czy da się zapanować nad długiem publicznym? Maciej Biner Lenie Seminarium Ekonomiczne Czeszów 11 września 2011 Plan 1. Wprowadzenie do problemayki długu od srony księgowej.

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MIERNIKÓW KREOWANIA WARTOŚCI W RACHUNKU ODPOWIEDZIALNOŚCI

WYKORZYSTANIE MIERNIKÓW KREOWANIA WARTOŚCI W RACHUNKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 668 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 41 2011 BARTŁOMIEJ NITA Uniwersye Ekonomiczny we Wrocławiu WYKORZYSTANIE MIERNIKÓW KREOWANIA WARTOŚCI W RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOEGO przyjęy uchwałą nr 10/60/98 Rady Nadzorczej Krajowego Depozyu Papierów arościowych S.A. z dnia 28 września 1998 r., zawierdzony decyzją Komisji Papierów arościowych i

Bardziej szczegółowo

Postęp techniczny. Model lidera-naśladowcy. Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak

Postęp techniczny. Model lidera-naśladowcy. Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak Posęp echniczny. Model lidera-naśladowcy Dr hab. Joanna Siwińska-Gorzelak Założenia Rozparujemy dwa kraje; kraj 1 jes bardziej zaawansowany echnologicznie (lider); kraj 2 jes mniej zaawansowany i nie worzy

Bardziej szczegółowo

Struktura terminowa rynku obligacji

Struktura terminowa rynku obligacji Krzywa dochodowości pomaga w inwestowaniu w obligacje Struktura terminowa rynku obligacji Wskazuje, które obligacje są atrakcyjne a których unikać Obrazuje aktualną sytuację na rynku długu i zmiany w czasie

Bardziej szczegółowo

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR

Zerowe stopy procentowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR Zerowe sopy procenowe nie muszą być dobrą odpowiedzią na kryzys Andrzej Rzońca NBP, SGH, FOR 111 seminarium BRE-CASE Warszaw awa, 25 lisopada 21 Plan Wprowadzenie Hipoezy I, II, III i IV Próba (zgrubnej)

Bardziej szczegółowo

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof.

Ruch płaski. Bryła w ruchu płaskim. (płaszczyzna kierująca) Punkty bryły o jednakowych prędkościach i przyspieszeniach. Prof. Ruch płaski Ruchem płaskim nazywamy ruch, podczas kórego wszyskie punky ciała poruszają się w płaszczyznach równoległych do pewnej nieruchomej płaszczyzny, zwanej płaszczyzną kierującą. Punky bryły o jednakowych

Bardziej szczegółowo

Silniki cieplne i rekurencje

Silniki cieplne i rekurencje 6 FOTO 33, Lao 6 Silniki cieplne i rekurencje Jakub Mielczarek Insyu Fizyki UJ Chciałbym Pańswu zaprezenować zagadnienie, kóre pozwala, rozważając emaykę sprawności układu silników cieplnych, zapoznać

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO ZARZĄDZANIE KOSZTAMI UTRZYMANIA GOTÓWKI W ODDZIAŁACH BANKU KOMERCYJNEGO Sreszczenie Michał Barnicki Poliechnika Śląska, Wydział Oranizacji i Zarządzania Monika Odlanicka-Poczobu Poliechnika Śląska, Wydział

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Pior KISIELEWSKI, Łukasz SOBOTA ZASTOSOWANIE TEORII MASOWEJ OBSŁUGI DO MODELOWANIA SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH W arykule przedsawiono zasosowanie eorii masowej obsługi do analizy i modelowania wybranych sysemów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie uogólnionego problemu optymalnej alokacji zasobów. Cezary S. Zaremba*, Leszek S. Zaremba ** WPROWADZENIE

Rozwiązanie uogólnionego problemu optymalnej alokacji zasobów. Cezary S. Zaremba*, Leszek S. Zaremba ** WPROWADZENIE Rozwiązanie uogólnionego problemu opymalnej alokacji zasobów Cezary S. Zaremba*, Leszek S. Zaremba ** WPROWADZENIE Niniejszy arykuł rozwiązuje problem owary posawiony w [4], dzięki czemu będzie można znaleźć

Bardziej szczegółowo

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA

Efekty agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA Joanna Górka * Efeky agregacji czasowej szeregów finansowych a modele klasy Sign RCA Wsęp Wprowadzenie losowego parameru do modelu auoregresyjnego zwiększa możliwości aplikacyjne ego modelu, gdyż pozwala

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK

PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK PROGNOZOWANIE I SYMULACJE EXCEL 2 AUTOR: MARTYNA MALAK 1 PROGNOZOWANIE I SYMULACJE 2 hp://www.oucome-seo.pl/excel2.xls DODATEK SOLVER WERSJE EXCELA 5.0, 95, 97, 2000, 2002/XP i 2003. 3 Dodaek Solver jes dosępny w menu Narzędzia. Jeżeli Solver nie jes dosępny

Bardziej szczegółowo

Estymacja stopy NAIRU dla Polski *

Estymacja stopy NAIRU dla Polski * Michał Owerczuk * Pior Śpiewanowski Esymacja sopy NAIRU dla Polski * * Sudenci, Szkoła Główna Handlowa, Sudenckie Koło Naukowe Ekonomii Teoreycznej przy kaedrze Ekonomii I. Auorzy będą bardzo wdzięczni

Bardziej szczegółowo

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM PROGNOZOWANIE W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM prof. dr hab. Paweł Dimann 1 Znaczenie prognoz w zarządzaniu firmą Zarządzanie firmą jes nieusannym procesem podejmowania decyzji, kóry może być zdefiniowany

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1)

ĆWICZENIE NR 43 U R I (1) ĆWCZENE N 43 POMY OPO METODĄ TECHNCZNĄ Cel ćwiczenia: wyznaczenie warości oporu oporników poprzez pomiary naężania prądu płynącego przez opornik oraz napięcia na oporniku Wsęp W celu wyznaczenia warości

Bardziej szczegółowo

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek

Metody rachunku kosztów Metoda rachunku kosztu działań Podstawowe pojęcia metody ABC Kalkulacja obiektów kosztowych metodą ABC Zasobowy rachunek Meody rachunku koszów Meoda rachunku koszu Podsawowe pojęcia meody ABC Kalkulacja obieków koszowych meodą ABC Zasobowy rachunek koszów Kalkulacja koszów meodą ABC podsawową informacja dla rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Dendrochronologia Tworzenie chronologii

Dendrochronologia Tworzenie chronologii Dendrochronologia Dendrochronologia jes nauką wykorzysującą słoje przyrosu rocznego drzew do określania wieku (daowania) obieków drewnianych (budynki, przedmioy). Analizy różnych paramerów słojów przyrosu

Bardziej szczegółowo

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro

Struktura sektorowa finansowania wydatków na B+R w krajach strefy euro Rozdział i. Srukura sekorowa finansowania wydaków na B+R w krajach srefy euro Rober W. Włodarczyk 1 Sreszczenie W arykule podjęo próbę oceny srukury sekorowej (sekor przedsiębiorsw, sekor rządowy, sekor

Bardziej szczegółowo

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych

Dobór przekroju żyły powrotnej w kablach elektroenergetycznych Dobór przekroju żyły powronej w kablach elekroenergeycznych Franciszek pyra, ZPBE Energopomiar Elekryka, Gliwice Marian Urbańczyk, Insyu Fizyki Poliechnika Śląska, Gliwice. Wsęp Zagadnienie poprawnego

Bardziej szczegółowo

U b e zpieczenie w t eo r ii użyteczności i w t eo r ii w yceny a ktywów

U b e zpieczenie w t eo r ii użyteczności i w t eo r ii w yceny a ktywów dr Dariusz Sańko Kaedra Ubezpieczenia Społecznego Szkoła Główna Handlowa dariusz.sanko@gmail.com lisopada 006 r., akualizacja i poprawki: 30 sycznia 008 r. U b e zpieczenie w eo r ii użyeczności i w eo

Bardziej szczegółowo

KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ

KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ KONTRAKTY FUTURES STOPY PROCENTOWEJ Zasosowanie z perspekywy radera Dominik Łogin 18 październik 2013 Agenda I. Fuures obligacyjne Podsawy konsrukcji Porównanie międzynarodowe Baza Cash-Fuures Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Pomiar ryzyka odchylenia od benchmarku w warunkach zmiennej w czasie strategii inwestycyjnej OFE - kotynuacja. Wojciech Otto Uniwersytet Warszawski

Pomiar ryzyka odchylenia od benchmarku w warunkach zmiennej w czasie strategii inwestycyjnej OFE - kotynuacja. Wojciech Otto Uniwersytet Warszawski Pomiar ryzyka odchylenia od benchmarku w warunkach zmiennej w czasie sraegii inwesycyjnej OFE - koynuacja Wojciech Oo Uniwersye Warszawski Refera przygoowany na Ogólnopolską Konferencję Naukową Zagadnienia

Bardziej szczegółowo