SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Wojdyła DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Wojdyła DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY"

Transkrypt

1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej 297 ADRES INWESTYCJI : Kraków ul. Balicka 297 INWESTOR : Biblioteka Kraków ADRES INWESTORA : Plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, Kraków BRANŻA : budowlano - reontowa SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Wojdyła DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : Pozio cen : 0.00 zł NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... Zysk [Z]... VAT [V] %R, S %R+Kp(R), S+Kp(S) %Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Ogółe wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data zatwierdzenia

2 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej OBMIAR ślepy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Prace zabezpieczające, prace rozbiórkowe. 1 Zabezpieczenie terenu wokół budynku. kpl d.1 KI 1 kpl RAZEM KNR 2-02 d Rusztowania raowe warszawskie jednokolunowe wysokości do 6 kol. 8 kol RAZEM KNR d Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 14* RAZEM TZKNBK VI d Prowizoryczne zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych plandeką. Krotność = RAZEM KNR 4-04 d Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - wyższy dach 4.53*10.35* RAZEM KNR 4-04 d Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - niższy dach 0.5*7.80* *4.0*0.5* RAZEM KNR d Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 % 4.53*10.35* *7.80* *4.0*0.5* RAZEM KNR 4-01 d Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku niższy dach 4.0* wyższy dach 10.35* KNR 4-01 d KNR 4-01 d pas nadrynnowy i podrynnowy Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku RAZEM *2+0.3* RAZEM Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 36.4* przy ścianie 4.53*0.5*2* attyki koin ( )*2* obr. wiatrownic 4.53*2* nakrywa attyki 6.0*0.40* RAZEM Wzocnienie konstrukcji dachowej - kleszcze,dodatkowe krokwie, przesunięcie krokwi. 11 KNR-W 2- d Krokwie zwykłe długości ponad przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej *0.16*4.53* RAZEM KNR-W 2- Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej 3 d kleszcze 3.70*7*0.06* RAZEM KNR 4-01 d Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe - analogia przesunięcie krokwi Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

3 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej OBMIAR ślepy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 4.53* RAZEM KNR 4-01 d Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe - ewentualna awaryjna wyiana 2 szt krokwi - po wykonaniu rozbiórki pokrycia. 4.53* RAZEM Wyiana eleentów konstrukcyjnych, sprawdzenie posadowienia słupów. 15 d.3 KNR KNR d d.3 KI 18 d.4 Wyiana eleentów konstrukcyjnych ścian drewnianych - podwaliny i urłaty - przyjęto całość urłat do wyiany * RAZEM Wyiana eleentów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - krokiew - założono wyianę 4 krokwi 4.5* RAZEM Sprawdzenie posadowienia słupów szt 12 szt RAZEM Wyiana deskowania. KNR Wyiana podsufitek z desek gr KNR-W 4- d KNR 4-01 d KNR 4-01 d przy ścianie attyki, koinie 36.4* *2* RAZEM Analogia - alowanie Lakierobejcą desek podbitki RAZEM Wyiana desek czołowych i wiatrownic * RAZEM Wyiana deskowania dachu z desek o grubości 25 na styk (4.53*2* *2)* RAZEM Roboty ipregnacyjne i grzybobójcze. 22 KNR 4-01 Odgrzybianie/oczyszczenie przy użyciu szczotek nylonowych eleentów d drewnianych o powierzchni ponad 52 krokwie 4.53*( )*2* płatwie (11.05*2+2.38)*( )* kleszcze 3.70*7*( )* słupki 1.30*12*0.14* iecze 0.92*( )*2* RAZEM KNR 2-02 d KNR AT-09 d KNR 2-02 d KNR 4-01 d Ipregnacja eleentów konstrukcji - Fobos M RAZEM Montaż obróbek blacharskich, ołacenie dachu, ontaż ebrany, pokrycie z dachówki, wyposażenia dachu. Obróbki z blachy tytan - cynk gr. 0,7 przy szerokości w rozwinięciu ponad 25c RAZEM Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 - ebrana dyfuzyjna np. DIVOROLL KOMPAKT, DELTAVENT RAZEM Ołacenie połaci dachowych łatai 40x50 w rozstawie ponad 24c - Kontrłaty, analogia M = 0, Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

4 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej OBMIAR ślepy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze RAZEM KNR 2-02 d Ołacenie połaci dachowych łatai 40x50 w rozstawie ponad 24c RAZEM KNR-W 2- d Pokrycie dachów dachówką - arsylka ceraiczna RAZEM KNR d Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy tytan - cynk 0,70 o średnicy 12,5c RAZEM KNR d Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 c z blachy tytan-cynk RAZEM KNR d Uzupełnienie eleentów wyposażenia dachu - ławy koiniarskie o wyiarach 0,60x0,26-8 szt. 0.6* RAZEM KNR K- Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkie na dachach - śniegołapy systeowe d.6 05r *2+3.0*2+2.5* RAZEM Naprawa koina. KNR Wykonanie rusztowania przy koinach o obwodzie d.7 1 szt RAZEM ZKNR C-2 d Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków ceentowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do * * *2* RAZEM KNR 4-01 d Wykonanie tynków zwykłych ceentowo-wapiennych kat. III na koinach ponad dache spadzisty RAZEM KNR 0-17 d Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparate wzacniający CT 17, analogia - koiny RAZEM KNR 4-01 d Malowanie dwukrotne farbai lateksowyi tynków gładkich elewacji ; koiny RAZEM KI Naprawa uszkodzeń czapki koinowej, kpl d.7 1 kpl KNR 4-01 d d.8 PA Powleczenie czapki z kręgów betonowych Ultraente szt RAZEM *0.3*0.5*2+3.14*0.3*4* RAZEM Wywiezienie gruzu. KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu KNR 4-04 d RAZEM Rozebranie rynny drewnianej do gruzu RAZEM Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

5 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej OBMIAR ślepy Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 42 KNR 4-01 d Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odległość do 1k 3 (129.21* *0.01+( )* *0.15*0.15)* RAZEM KNR 4-01 d Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi - na każdy następny 1k ponad 1k Krotność = d.8 Utylizacja / gruz 3 RAZEM RAZEM Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

6 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 Prace zabezpieczające, prace rozbiórkowe. 1 d.1 KI Zabezpieczenie terenu wokół budynku. obiar = 1 kpl kpl 2 KNR 2-02 d Rusztowania raowe warszawskie jednokolunowe wysokości do 6 obiar = 8 kol. kol. 6.59r-g/kol. 2* płyty poostowe długie 0.11 /kol. 3* płyty poostowe krótkie 0.03 /kol. 4* bale iglaste obrzynane gr. 50 kl.ii' /kol. 5* deski iglaste obrzynane gr. 25 kl.ii /kol. 6* ateriały poocnicze 1.5%(od M) r-g % * rusztowanie raowe warszawskie 1.87-g/kol. -g KNR d Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu obiar = 14* = =0.23r-g/ r-g * Deski iglaste obrzynane wyiarowe kl.iii / 3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 4* Materiały poocnicze (od M) 2%(od M) % d.1 TZKNBK VI Prowizoryczne zabezpieczenie odkrytych połaci dachowych plandeką. Krotność = 2 obiar = *2=0.3r-g/ r-g kg * Plandeka budowlana 1.1*2=2.2 / 3* Deski iglaste obrzynane *2= / 4* gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.03*2=0.06kg/ 5* Materiały poocnicze (od M) 5%(od M) % Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

7 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt -g g * Wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5t 0.002*2=0.004-g/ 7* Wózek 0.001*2=0.002-g/ 5 d.1 KNR Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - wyższy dach obiar = 4.53*10.35*2 = *1.1=0.495r-g/ r-g * bale iglaste obrzynane gr. 50 kl.ii' / 3* ateriały poocnicze 0.5%(od M) % d.1 KNR Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki - niższy dach obiar = 0.5*7.80* *4.0*0.5*2 = *1.20=0.54r-g/ r-g * bale iglaste obrzynane gr. 50 kl.ii' / 3* ateriały poocnicze 0.5%(od M) % d.1 KNR Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 % obiar = 4.53*10.35* *7.80* *4.0*0.5* RAZEM r-g r-g/ 8 d.1 KNR Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku obiar = niższy dach 4.0* wyższy dach 10.35* RAZEM r-g/ r-g Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

8 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 9 KNR 4-01 d Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku obiar = 3.5*2+0.3*2 = r-g/ r-g KNR 4-01 d pas nadrynnowy i podrynnowy Rozebranie obróbek blacharskich urów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku obiar = 36.4* przy ścianie attyki 4.53*0.5*2* koin ( )*2* obr. wiatrownic 4.53*2* nakrywa attyki 6.0*0.40* RAZEM r-g r-g/ Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

9 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2 Wzocnienie konstrukcji dachowej - kleszcze,dodatkowe krokwie, przesunięcie krokwi. 11 KNR-W 2-02 d Krokwie zwykłe długości ponad przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej obiar = 0.08*0.16*4.53*2 = r-g/ 3 r-g kg kg kg * krawędziaki iglaste wyiarowe nasycone kl.ii / 3 3* ipregnat 0.4kg/ 3 4* gwoździe budowlane okrągłe gołe 3.3kg/ 3 5* śruby podkładki i nakrętki 1.9kg/ 3 6* ateriały poocnicze 1.5%(od M) % g g * Wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5t 0.84-g/ 3 8* środek transportowy 1.03-g/ 3 12 d.2 KNR-W Kleszcze - przekrój poprzeczny drewna do 180 c2 z tarcicy nasyconej obiar = 3.70*7*0.06*0.16 = r-g/ 3 r-g * bale iglaste obrzynane wyiarowe nasycone kl.ii / * ipregnat kg kg/ 3 4* śruby podkładki i nakrętki kg kg/ 3 5* ateriały poocnicze 1.5%(od M) % g g * Wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5t 1.41-g/ 3 7* środek transportowy 0.71-g/ 3 13 d.2 KNR Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe - analogia przesunięcie krokwi. obiar = 4.53*6 = r-g/ 2* drewno okrągłe na steple budowlane / 3* Deski iglaste obrzynane kl.iii / r-g Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

10 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 5* klary ciesielskie kg kg/ 6* ateriały poocnicze 2%(od M) % KNR 4-01 d Wyiana eleentów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe - ewentualna awaryjna wyiana 2 szt krokwi - po wykonaniu rozbiórki pokrycia. obiar = 4.53*2 = r-g/ r-g * drewno okrągłe na steple budowlane / 3* Deski iglaste obrzynane kl.iii / 4* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 5* klary ciesielskie kg kg/ 6* ateriały poocnicze 2%(od M) % Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

11 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 3 Wyiana eleentów konstrukcyjnych, sprawdzenie posadowienia słupów. 15 KNR Wyiana eleentów konstrukcyjnych ścian drewnianych d podwaliny i urłaty - przyjęto całość urłat do wyiany. obiar = 13.40*2+7.0 = r-g/ r-g * krawędziaki iglaste wyiarowe nasycone kl.ii / 3* drewno okrągłe na steple budowlane / 4* Deski iglaste obrzynane nasycone kl.ii / 5* klary ciesielskie kg kg/ 6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 7* papa izolacyjna nr / 8* ateriały poocnicze 7.1%(od M) % d.3 KNR Wyiana eleentów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - krokiew - założono wyianę 4 krokwi obiar = 4.5*4 = =1.06r-g/ r-g * krawędziaki iglaste wyiarowe nasycone kl.ii / 3* drewno okrągłe na steple budowlane / 4* Deski iglaste obrzynane nasycone kl.ii / 5* klary ciesielskie kg kg/ 6* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 7* Materiały poocnicze (od M) 7.1%(od M) % d.3 KI Sprawdzenie posadowienia słupów obiar = 12 szt szt Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

12 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4 Wyiana deskowania. 18 KNR Wyiana podsufitek z desek gr. 25 d obiar = 36.4* *2*0.4 = r-g/ r-g * deski iglaste wyiarowe nasycone gr , kl II / 3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 4* ateriały poocnicze 2%(od M) % d.4 KNR-W Analogia - alowanie Lakierobejcą desek podbitki obiar = r-g/ r-g d d ark * lakierobejca 0.35d 3 / 3* Benzyna do lakierów 0.023d 3 / 4* Papier ścierny 0.5ark/ 5* Materiały poocnicze (od M) 3%(od M) % d.4 KNR Wyiana desek czołowych i wiatrownic. obiar = *2 = r-g/ r-g * deski iglaste wyiarowe nasycone kl.ii / 3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 4* ateriały poocnicze 2%(od M) % d.4 KNR Wyiana deskowania dachu z desek o grubości 25 na styk obiar = (4.53*2* *2)*0.30 = r-g/ r-g * deski iglaste wyiarowe nasycone kl.ii / Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

13 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy 0.00 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 4* ateriały poocnicze 2%(od M) % Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

14 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 5 Roboty ipregnacyjne i grzybobójcze. 22 KNR 4-01 Odgrzybianie/oczyszczenie przy użyciu szczotek nylonowych d eleentów drewnianych o powierzchni po- nad 52 obiar = krokwie 4.53*( )*2* płatwie (11.05*2+2.38)*( )* kleszcze 3.70*7*( )* słupki 1.30*12*0.14* iecze 0.92*( )*2* RAZEM r-g =0.07r-g/ 23 d.5 KNR Ipregnacja eleentów konstrukcji - Fobos M-4. obiar = =0.27r-g/ r-g kg * Środek ipregnacyjny i grzybobójczy - Fobos M kg/ 3* Materiały poocnicze (od M) 2%(od M) % Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

15 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 6 Montaż obróbek blacharskich, ołacenie dachu, ontaż ebrany, pokrycie z dachówki, wyposażenia dachu. 24 KNR 2-02 d Obróbki z blachy tytan - cynk gr. 0,7 przy szerokości w rozwinięciu ponad 25c obiar = =1.816r-g/ r-g kg kg * Blacha z tytan-cynku 0, kg/ 3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC kg/ 4* Zaprawa ceentowa / 5* Materiały poocnicze (od M) 1.5%(od M) % g * środek transportowy g/ 25 d.6 KNR AT Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,60 - ebrana dyfuzyjna np. DI- VOROLL KOMPAKT, DELTAVENT obiar = r-g/ r-g * ebrana dyfuzyjna np. DIVOROLL KOMPAKT, DELTAVENT 1.2 / 3* łaty iglaste nasycone 40x50 kl.ii / 4* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 5* taśa do ebrany * ateriały poocnicze 1.5%(od M) % g g * Wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5t g/ 8* środek transportowy g/ 26 d.6 KNR Ołacenie połaci dachowych łatai 40x50 w rozstawie ponad 24c - Kontrłaty, analogia M = 0,60 obiar = =0.25r-g/ r-g * Łaty iglaste nasycone kl.ii 40x *0.6= / 3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg *0.6=0.042kg/ Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

16 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 4* Materiały poocnicze (od M) 1.5%(od M) % g g * Wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5t 0.01-g/ 6* środek transportowy 0.01-g/ 27 d.6 KNR Ołacenie połaci dachowych łatai 40x50 w rozstawie ponad 24c obiar = =0.25r-g/ r-g kg * Łaty iglaste nasycone kl.ii 40x / 3* gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.07kg/ 4* Materiały poocnicze (od M) 1.5%(od M) % g g * Wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5t 0.01-g/ 6* środek transportowy 0.01-g/ 28 d.6 KNR-W Pokrycie dachów dachówką - arsylka ceraiczna obiar = r-g/ r-g szt szt kg * dachówka ceraiczna tłoczona (arsylka) 16.64szt./ 3* gąsiory dachowe ceraiczne GBI 36.5x22.4x11.2 c 0.374szt./ 4* zaprawa wapienna M / 5* bale iglaste obrzynane wyiarowe nasycone kl.ii / 6* wsporniki stalowe do ław koiniarskich' 0.035kg/ 7* Listwa wentylacyjna okapu z grzebienie szt szt 8* ateriały poocnicze 1.5%(od M) % g g * Wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5t g/ 10* środek transportowy g/ Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

17 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 29 KNR Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy d tytan - cynk 0,70 o średnicy 12,5c obiar = =1.42r-g/ 2* Blacha z tytan-cynku 0, kg/ 3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC kg/ 4* gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.02kg/ 5* Uchwyty do rynien dachowych 2szt/ 6* Materiały poocnicze (od M) 0.4%(od M) r-g kg kg kg szt % * Wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5t 0.05-g/ -g KNR d Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12 c z blachy tytan-cynk obiar = r-g/ 2* blacha tytan-cynk 2.44kg/ 3* Spoiwo cynowo-ołowiane LC kg/ 4* uchwyty do rur spustowych 4szt. r-g kg kg szt * Wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5t 0.05-g/ -g KNR d Uzupełnienie eleentów wyposażenia dachu - ławy koiniarskie o wyiarach 0,60x0,26-8 szt. obiar = 0.6*8 = =0.74r-g/ r-g * Ławy koiniarskie systeowe /ława + wspornik + b ocowanie / 1b/ 3* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/ 4* Materiały poocnicze (od M) 1.5%(od M) % Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

18 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 32 KNR K-05r10 Montaż zabezpieczeń przeciwśnieżnych z płotkie d na dachach - śniegołapy systeowe obiar = 10.03*2+3.0*2+2.5*2 = r-g/ 2* Śniegołapy systeowe 1b/ 3* Materiały poocnicze (od M) 2%(od M) r-g b % * Wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5t 0.01-g/ -g Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

19 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 7 Naprawa koina. 33 KNR Wykonanie rusztowania przy koinach o obwodzie szt d obiar = 1 szt =7.64r-g/szt r-g * drewno okrągłe na steple budowlane /szt 3* Bale iglaste obrzynane kl.iii gr /szt 4* Deski iglaste obrzynane kl.iii /szt 5* gwoździe budowlane okrągłe gołe kg kg/szt 6* klary ciesielskie kg *0.10=1.14kg/szt 7* Materiały poocnicze (od M) 2%(od M) % d.7 ZKNR C Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków ceentowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 2 obiar = 0.90* * *2*0.75 = r-g r-g/ 35 d.7 KNR Wykonanie tynków zwykłych ceentowo-wapiennych kat. III na koinach ponad dache spadzisty obiar = r-g/ r-g kg * zaprawa tynkarska 10kg/ 3* woda z rurociągu / 4* ateriały poocnicze 1.5%(od M) % g * Wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5t 0.04-g/ 36 d.7 KNR Przygotowanie starego podłoża poprzez jednokrotne gruntowanie preparate wzacniający CT 17, analogia - koiny obiar = r-g/ r-g Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

20 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 2* Preparat gruntujący CERESIT CT d 3 / d g * środek transportowy g/ 37 d.7 KNR Malowanie dwukrotne farbai lateksowyi tynków gładkich elewacji ; koiny obiar = r-g/ r-g d * Farba silikonowa nawierzchniowa zewnętrzna 0.303d 3 / 3* Materiały poocnicze (od M) 2%(od M) % KI Naprawa uszkodzeń czapki koinowej, kpl d.7 obiar = 1 kpl 39 d.7 KNR PA Powleczenie czapki z kręgów betonowych Ultraente obiar = 3.14*0.3*0.5*2+3.14*0.3*4*0.2 = r-g/ r-g kg * ultraent 6kg/ 3* woda z rurociągu / 4* ateriały poocnicze 1.5%(od M) % g * Wyciąg jednoasztowy z napęde elektryczny 0,5t 0.01-g/ Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

21 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej ślepy Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 8 Wywiezienie gruzu. 40 KNR 4-04 Ustawienie rynny drewnianej do gruzu d obiar = r-g/ r-g KNR 4-04 d Rozebranie rynny drewnianej do gruzu obiar = r-g/ r-g KNR d Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odległość do 1k obiar = (129.21* *0.01+( )* *0.15*0.15)*1.4 = r-g/ 3 r-g g * Saochód skrzyniowy 5t 0.72-g/ 3 43 d.8 KNR Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi - na każdy następny 1k ponad 1k Krotność = 19 obiar = g * Saochód skrzyniowy 5t 0.02*19=0.38-g/ 3 44 d.8 Utylizacja / gruz obiar = Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

22 Reont dachu budynku Biblioteki Kraków przy ul. Balickiej 297 PODSUMOWANIE - ślepy RAZEM Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S) RAZEM Zysk [Z] 15% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM VAT [V] 23% od (Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))) RAZEM CAŁY KOSZTORYS RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt OGÓŁEM Słownie: zero i 00/100 zł Nora PRO Wersja 4.29 Licencja: 23047

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych

PRZEDMIAR. Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych ul. Podhalańska 9, 70-452 Szczecin PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku przy ul. Mazurskiej 14 oficyna ADRES INWESTYCJI : ul. Mazurska 14 oficyna, Szczecin

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie:

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : reont pokrycia 1/2 dachu papowego ADRES INWESTYCJI : Ul. Łokietka 22 w Szczecinie (Lokal uŝytkowy ) INWESTOR : ZBiLK R-10 ADRES INWESTORA : SZCZECIN ul. Łokietka 22

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29. "BUDIKOM" Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk

PRZEDMIAR ROBÓT Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29. BUDIKOM Usługi Budowlane Kazimierz Polowczyk "BUDIKOM" Usługi Budowlane Kaziierz Polowczyk 97-300 Piotrków Trybunalski Al. 3 Maja 19/29 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu i pokrycia dachowego - budynku ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Piotrków

Bardziej szczegółowo

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY Maria Tarkowska ŁÓDŹ ul. Baczyńskiego 116 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu przybudówki w budynku ieszkalny wielorodzinny ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. A. Struga 76 INWESTOR : Wspólnota

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Usługi Projektowe Czesław Syska Jastrowie ul. Mickiewicza 33 KOSZTORYS OFERTOWY 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont budynku ieszkalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. ul. Paderewskiego Lubliniec

PRZEDMIAR. ul. Paderewskiego Lubliniec U.M. Lubliniec ul. Paderewskiego 5. 42-700 Lubliniec PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego ADRES INWESTYCJI : Tylna 2, 42-700 Lubliniec INWESTOR : U.M. Lubliniec ADRES INWESTORA : ul.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie:

Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: Projektowanie Nadzór Jadwiga Papst-Wojtas 48-200Prudnik,ul.pl.Wolności 4 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego z częściową wyianą więźby ADRES INWESTYCJI : 48-210 Biała, ul. 1-go

Bardziej szczegółowo

"NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6

NIERUCHOMOŚCI Tadeusz Chrzanowski Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 "NIERUCHOMOŚCI" Tadeusz Chrzanowski 12-200 Pisz ul. T. Kościuszki 3/6 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji

Bardziej szczegółowo

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice.

This document was created by an application that isn t licensed to use novapdf. Purchase a license to generate PDF files without this notice. KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu nad wjazde dla karetek SOR ADRES INWESTYCJI : 22-300 Krasnystaw ul. M. Sobieskiego 4 INWESTOR : Saodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnystawie

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne

Kosztorys ofertowy. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty remontowe i renowacyjne Kosztorys ofertowy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne Nazwa inwestycji : prace ogólnobudowlane pozostałe, związane z reonte połaci dachowej na budynku

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

PKP S.A. N GDAŃSK. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Sas DATA OPRACOWANIA : LISTOPAD Stawka roboczogodziny : Poziom cen : PKP S.A. N GDAŃSK KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : GDAŃSK KOEJOWA 6 B INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA ZADANIA : ROBOTY REMONTOWE DACHU ADRES ZADANIA : GOŚCICINO U.FABRYCZNA 2 INWESTOR : PKP SA GDAŃSK ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ADRES INWESTORA : GDAŃSK U. DYREKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :Lesław Olszewski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II kwartał 2017 r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :Lesław Olszewski DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : II kwartał 2017 r. KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont części pokrycia dachowego i wieży ADRES INWESTYCJI :. Łęgi, 78-320 Połczyn-Zdrój, dz. nr 15, obr. 0058 Łęgi INWESTOR : Parafia Rzysko-Katolicka w. Św. Jana

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI PZM Sp. z o.o. Wrocław ul. Reja 41 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHOWEGO - CERAMIKA OD STRONY ULICY ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Rozbrat 12 INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Starostwo Powiatowe Góra ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra KOSZTORYS ŚLEPY 45261910-6 Naprawa dachów Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dachu budynku głównego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR ROBÓT 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu z naprawą koinów oraz odbicie tynków z zagruntowanie ścian na elewacji w budynku

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOG TORUŃ TORUŃ

KOSZTORYS NAKŁADCZY 12 WOG TORUŃ TORUŃ 12 WOG TORUŃ 87-100 TORUŃ NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWA DACHU BUD. NR.7 ADRES INWESTYCJI : TORUŃ ul. Okólna 37 INWESTOR : 12 WOG TORUŃ ADRES INWESTORA : 87-100 TORUN ul. Okólna 37 BRANŻA : Budowlana KOSZTORYS

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262520-2 Roboty urowe 45261214-7 Kładzenie dachów bituicznych 45321000-3 Izolacja cieplna NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 DATA OPRACOWANIA : NARZUTY Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont pokrycia dachowego budynku nr 52 (braa nr:14,15,16,17) w Szczecinie przy ul. Janickiego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY ROBOTY REMONTOWE DACHU GARAŻU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TCZEWIE

KOSZTORYS NAKŁADCZY ROBOTY REMONTOWE DACHU GARAŻU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TCZEWIE Koenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 KOSZTORYS NAKŁADCZY ROBOTY REMONTOWE DACHU GARAŻU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W TCZEWIE NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe naprawcze dachu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI P.B.H. FILAR 99-400 Łowicz, ul. Boliowska 14/18 b/ 011 KOSZTORYS INWESTORSKI 45000000-7 Roboty budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie wzocnienia konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Gockowice 6 - dach zerowy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Kosztorys Słownie: zero i 00/100 zł - 1 -

Gockowice 6 - dach zerowy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Kosztorys Słownie: zero i 00/100 zł - 1 - TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM Kosztorys. Słownie: zero i /1 zł - 1 - Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR -45 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-ceentowych

Bardziej szczegółowo

Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. "Moje Miasto Słupsk" SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Więcek DATA OPRACOWANIA :

Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. Moje Miasto Słupsk SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Więcek DATA OPRACOWANIA : Fudacja na Rzecz Miasta Słupska pn. "Moje Miasto Słupsk" KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Teroodernizacja dachu biurowca AWi 1 ADRES INWESTYCJI : Słupsk ul. Prusa 6 AWi 1 INWESTOR : PGM s z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót - CPV

Przedmiar robót - CPV Reont dachu ul. Brylowska 31 - lokal użytkowy Przediar robót - CPV 45261100-5 NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : Warszawa, ul. Brylowska 31 lokal użytkowy. INWESTOR : ZGN Bea 70 ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA)

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA) KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA ul. Dowskiego 4/22 tel: 660-882-601 www.tykon.pl KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADZY

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADZY Poczta Polska S.A. PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Reont FUP Łask w Sędziejowicach ADRES

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU NA BUDYNKU MIESZKALNYM ADRES INWESTYCJI : BUKOWO 2 INWESTOR : PKP S.A. ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W GDAŃSKU ADRES INWESTORA : 80-958 GDANSK

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reontu dachów budynków 21,27,52. ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Janickiego 33 INWESTOR : Zachodniopoorski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: zero i 00/100 zł. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

KOSZTORYS ŚLEPY. Słownie: zero i 00/100 zł. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU BUDYNKU PUBICZNEGO PRZEDSZKOA W ZDUNACH ADRES INWESTYCJI : U. ŁACNOWA NR 25 63-760 ZDUNY INWESTOR : PUBICZNE PRZEDSZKOE W ZDUNACH ADRES INWESTORA : U.ŁACNOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys slepy nakładczy. ZZN Sp. z o.o. POK 2. KOSZTORYS slepy nakładczy

Kosztorys slepy nakładczy. ZZN Sp. z o.o. POK 2. KOSZTORYS slepy nakładczy ZZN Sp. z o.o. POK 2 Kosztorys slepy nakładczy ul. Mielżyńskiego 24 61-725 Poznań NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu ADRES INWESTYCJI : Nowotarska 26 b4 21 NAZWA INWESTORA : ZKZL Sp. z o. o. ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHU Z PRZEMUROWANIEM KOMINÓW ADRES INWESTYCJI : SŁUPSK U.SZCZECIŃSKA 114 INWESTOR : PKP SA GDAŃSK ODDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ADRES

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SLEPY I PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS SLEPY I PRZEDMIAR ROBÓT KOSZTORYS SLEPY I PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH, OKUCIA GZYMSU, REMONT ELEWACJI ADRES INWESTYCJI : 05-501 PIASECZNO UL KASZTANÓW 12 INWESTOR : SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Bardziej szczegółowo

: 21 lipiec Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł Słownie: zero i 00/100 zł

: 21 lipiec Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku ieszkalnego - wyiana pokrycia - dachówka karpiówka czerwono - brązowa szkliwiona, obróbki z blachy ocynkowanej ADRES INWESTYCJI : 48-340 Głuchołazy,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem SIKORSKIEGO 17 w Nowym Sączu 1 Remont pokrycia dachowego 1 d.1

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem SIKORSKIEGO 17 w Nowym Sączu 1 Remont pokrycia dachowego 1 d.1 PRZEDMIAR L Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze SIKORSKIEGO 17 w Nowy Sączu 1 Reont pokrycia dachowego 1 0420-01 2 0420-04 3 0508-03 4 0535-08 Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu 12.20+7.80+9.20+3.40

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn.

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. Kosztorys Slepy - Reont dachu - Folwark śurawiniec.kst REMONT DACHU 1 KNNR 9 61-5 Podstawa Opis j Nakłady Koszt DeontaŜ zwodów pozioych nienapręŝanych instalacji odgroowej obiar = 7.2*2+21.8+11.3+1.9+4.4+3.2*

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY

KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY Gina Głuchołazy 48-340 GŁUCHOŁAZY, ul. Rynek 5 KOSZTORYS INWESTORSKI ZEROWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne

Bardziej szczegółowo

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ 87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41 PRZEDMIAR ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu w kopleksie obiektów X LO budynek Róży Wiatrów. ADRES INWESTYCJI : 87-100 Toruń, Plac św.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT Nazwa inwestycji: : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO I OBRÓBEK BLACHARSKICH NA BUDYNKU MIESZKALNYM Adres inwestycji: : UL.śELAZNA 64 Inwestor: : ZGN WOLA Adres inwestora: : UL.BEMA 70

Bardziej szczegółowo

REMONT KAPITALNY DACHU BUDYNKU ENERGETYCZNEGO NR 20 - OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MOSINA - ROGALINEK. OBMIAR

REMONT KAPITALNY DACHU BUDYNKU ENERGETYCZNEGO NR 20 - OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW MOSINA - ROGALINEK. OBMIAR 1KNR 4-01 0508-03 z.sz. 2.3. 9909-05 2KNR 4-01 0508-03 3KNR 4-04 0507-05 4KNR 4-01 0430-05 5KNR 4-01 0535-04 6KNR 4-01 0535-06 7KNR 4-01 0535-08 8KNR 4-01 0430-02 9KNR 4-01 0414-11 10KNR 4-01 0414-02 11KNR

Bardziej szczegółowo

Opis jm Nakłady Koszt jedn. Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych

Opis jm Nakłady Koszt jedn. Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych Lp. Podstawa 1 KNR 4-01 0511-03 Opis j Nakłady Koszt Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-ceentowych 2 nie nadających się do użytku obiar = 38.40*14.0 = 537.600 2 r-g 64.5120 0.000 0.00 0.12 r-g/ 2 2 kalk.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : SIERPIEŃ Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 45312310-3 Ochrona odgroowa NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł INWESTOR :

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Naprawa pokrycia dachowego ADRES INWESTYCJI : Poliklinika w Ciechanowie INWESTOR : Centralny Szpital Kliniczny MSW i A ADRES INWESTORA : 02-507 Warszawa ul. Woloska 137 BRANŻA : budowlana

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KODY CPV

DATA OPRACOWANIA : r. Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. Słownie: KODY CPV KOSZTORYS ŚLEPY Przebudowa dachu na budynku Ośrodka Zdrowia : Wierzchowiska Drugie, gina Modliborzyce : Gina Modliborzyce : ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o Wrocław, ul. M.Reja 53-55

PRZEDMIAR. Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o Wrocław, ul. M.Reja 53-55 Wrocławskie Mieszkania Sp z o.o. 50-343 Wrocław, ul. M.Reja 53-55 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku wspólnoty ieszkaniowej Łąka Mazurska 1 ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Łąka Mazurska 1

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu - przedłużenie połci od strony klatki ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Ludygi 4 kl.1,2,3, Piekary Śląskie INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa ADRES WYKONAWCY

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe. m 2 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 1 KNR K-05 Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie 2 d.1 0101-02 z rozebranie łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR ROBÓT. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU BUDKU KOMUNALNEGO ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK KOMUNALNY MIESZKALNY DOMATOWO INWESTOR : GMINA PUCK, UL. 10 - LUTEGO 29 ADRES INWESTORA : 84-100 PUCK,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY Słownie:

KOSZTORYS BUDOWLANY Słownie: NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ADRES INWESTYCJI : SIENKIEWICZA 61 lewa oficyna INWESTOR : AN CII ADRES INWESTORA : DOWBORCZYKÓW 5 KOSZTORYS BUDOWLANY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (architektoniczna i konstrukcja) DATA OPRACOWANIA : 21.11. PRACOWNIA PROJEKTOWA Iwona Antoniak 58-100 Świdnica ul. Jarzębinowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWY REMONT DACHU BUDYNKU MIESZKALNEGO, WIELORODZINNEGO ADRES INWESTYCJI : Dz. nr ewid. 142,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF created with pdffactory Pro trial version

KOSZTORYS OFERTOWY. PDF created with pdffactory Pro trial version KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : CZĘŚCIOWE DOCIEPLENIE I REMONT POKRYCIA DACHU ADRES INWESTYCJI : GIMNAZJUM NR 9 OS. KOSMONAUTÓW 111 61-642 POZNAŃ INWESTOR : GIMNAZJUM NR 9 IM. JERZEGO WALDORFFA OS.

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynek biały OW Dziwnów ADRES INWESTYCJI : Dziwnów ul Kościelna 5 INWESTOR : Zachodniopoorski

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Zachodniopoorski Uniwersytet Technologicznyw Szczecinie Szczecin ul. Piastów 17 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : MontaŜ systeu antyoblodzeniowego rynien wraz z naprawą dachu na wejście ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W NIEGIBALICACH. Adres: NIEGIBALICE, DZ. NR 71/4, 71/5, 74/4, 74/ BYTOŃ POLSKA Kody CPV:

KOSZTORYS OFERTOWY WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W NIEGIBALICACH. Adres: NIEGIBALICE, DZ. NR 71/4, 71/5, 74/4, 74/ BYTOŃ POLSKA Kody CPV: Strona tytułowa koorysu KOSZTORYS OFERTOWY Rodzaj robót: Inwestycja: Budowlana WYMIANA POKRYCIA DACHU ŚWIETLICY W NIEGIBALICACH Adres: NIEGIBALICE, DZ. NR /, /, /, / - BYTOŃ POLSKA y CPV: Inwestor: GMINA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 16 Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

PRZEDMIAR. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 1 kw. 16 Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja) PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45453000-7 Roboty reontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki ADRES INWESTYCJI : ul. Ks. Kpt. Gerarda

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM W NOWYM TARGU OŚ. TOPOLOWE 3 - POKRYCIE BLACHĄ PŁASKĄ NA RĄBEK STOJĄCY ADRES INWESTYCJI : 34-400 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA)

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA) KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA ul. Dowskiego 4/22 tel: 660-882-601 www.tykon.pl KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

Budynki niemieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015

Budynki niemieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015 1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odl.do 1 k obiar = 1 3 3 1* robocizna r-g 1.3900 1.39r-g/ 3 2* saochód skrzyniowy do 5 t -g 0.7200 0.72-g/ 3 2 KNR 4-01 0108-10

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS ŚLEPY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja pokrycia dachowego w Legionowie ADRES INWESTYCJI : ul. Zegrzyńska 38, 05-119 Legionowo INWESTOR : IMGW ADRES INWESTORA : 01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61

Bardziej szczegółowo

WOŹNICKI ZDANOWICZ ARCHITEKCI Warszawa Al. Niepodległości 157 lok 6 tel. (022)

WOŹNICKI ZDANOWICZ ARCHITEKCI Warszawa Al. Niepodległości 157 lok 6 tel. (022) WOŹNICKI ZDANOWICZ ARCHITEKCI 02-555 Warszawa Al. Niepodległości 157 lok 6 tel. (022) 825-05-32 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI AZK-Łódz Bałuty NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu ADRES INWESTYCJI : Łódz ul. Brzoskwiniowa 26 INWESTOR : AZK Łódz- Bałuty ADRES INWESTORA : Łódz ul. Wielkopolska 53 BRANŻA : Ogólnobudowlana SPORZĄDZIŁ KAKUACJE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kładzenie dachów metalowych

KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Kładzenie dachów metalowych Z.P.H.U. Usługi Budowlane Janusz Lipiec Bychawa ul. Roweckiego 16 t.0502040840 Jw KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45261213-0 Kładzenie dachów etalowych NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI W JA- WORZE PONIATOWSKIEGO 14A JAWOR

PRZEDMIAR ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI W JA- WORZE PONIATOWSKIEGO 14A JAWOR ZARZĄD LOKALAMI KOMUNALNYMI W JA- WORZE PONIATOWSKIEGO 4A 59-400 JAWOR PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4540000-4 Tynkowanie 452600-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 45262-6

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 4 - remont dachu Remont pokrycia dachu 1 d.1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Szkoła nr 4 - remont dachu Remont pokrycia dachu 1 d.1 PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Szkoła nr 4 - reont dachu 1 45261210-9 Reont pokrycia dachu 1 d.1 KNR 4-01 0519-06 2 KNR 4-01 d.1 0519-07 3 KNR 4-01 d.1 0535-04 4 KNR 4-01 d.1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR Nazwa inwestycji : Reont dachu Adres inwestycji : ul. Nowowiejska 89 Wrocław : Wspólnota Mieszkaniowa : ul. Nowowiejska 89 Wrocław Branża : Budowlana WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania Data

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Wyiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na blachodachówkę ADRES INWESTYCJI : Terespotockie - Sala Wiejska INWESTOR : Urząd Miejski w Opalenicy ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PUH PROJEKT AGATA NOWAKOWSKA 6-600 Rado ul. Żeroskiego 4500- Roboty rozbiórkowe 45600-4 Betonowanie 450000-6 Roboty izolacyjne 4560-7 Zbrojenie 450-0 Instalowanie konstrukcji etalowych 45600-5 Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY ROZBIÓRKOWE NA DACHU ŁĄCZNIKA 1 KNR 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa d.1 0519-06 3*(5,7*11,7)+3,7*6,5

Bardziej szczegółowo

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa Czesław Kajoch Kąkolewo ul. Kwiatowa 12 PRZEDMIAR ROBÓT CPV 45261210-9 NAZWA INWESTYCJI : Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym ADRES INWESTYCJI : Gostyń

Bardziej szczegółowo

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - ślepy dekarskie 2015 1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odl.do 1 k obiar = 12 3 3 1* robocizna r-g 16.6800 1.39r-g/ 3 2* saochód skrzyniowy do 5 t -g 8.6400 0.72-g/ 3 2 KNR 4-01 0108-10

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. ASA Lubliniec Sp. z o.o Lubliniec ul. Przemysłowa 5

KOSZTORYS ŚLEPY. ASA Lubliniec Sp. z o.o Lubliniec ul. Przemysłowa 5 ASA Lubliniec Sp. z o.o. 42-700 Lubliniec ul. Przeysłowa 5 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : dach na poieszczeniach gospodarczych ADRES INWESTYCJI : Lubliniec,ul.Kilińskiego 20 INWESTOR : Gina Lubliniec

Bardziej szczegółowo

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - dekarskie KSIĄŻKA - PRZEDMIARÓW

Budynki mieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - dekarskie KSIĄŻKA - PRZEDMIARÓW Budynki ieszkalne - wycena nakładów rzeczowych - dekarskie KSIĄŻKA - PRZEDMIARÓW na stronę Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 4526000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty NAZWA ROBÓT : Wyiana pkrycia dachu z dachówki karpiówki wraz z wyianą łacenia

Bardziej szczegółowo

m 2 m 2 1,5000 0,0000 0,00 m 2 0,0400 0,0000 0,00 m 2 0,0200 0,0000 0,00 m 3 0,0020 0,0000 0,00 m 3 0,0180 0,0000 0,00 m 2 0,6000 0,0000 0,00

m 2 m 2 1,5000 0,0000 0,00 m 2 0,0400 0,0000 0,00 m 2 0,0200 0,0000 0,00 m 3 0,0020 0,0000 0,00 m 3 0,0180 0,0000 0,00 m 2 0,6000 0,0000 0,00 Modernizacja dachu budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej - Miejski Ośrodek Zdrowia w Lubawie 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 d.1 KNR 2-02 1604-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 (deontaż i ontaż

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : DACH NA BUDYNKU WC NA TARGOWICY ADRES INWESTYCJI : UL. WIELUŃSKA INWESTOR : GMINA KAMIEŃSK ADRES INWESTORA : UL. WIELUŃSKA 50, 97-360 KAMIEŃSK DATA OPRACOWANIA :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI ROBOTY REMONTOWE DACHU KOMISARIAT POLICJI W CEDRACH WIELKICH

KOSZTORYS INWESTORSKI ROBOTY REMONTOWE DACHU KOMISARIAT POLICJI W CEDRACH WIELKICH Koenda Wojewódzka Policji w Gdańsku 80-819 Gdańsk ul. Okopowa 15 KOSZTORYS INWESTORSKI ROBOTY REMONTOWE DACHU KOMISARIAT POLICJI W CEDRACH WIELKICH NAZWA INWESTYCJI : Roboty reontowe dachu ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))

NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)) Gina Szczecinek ul. Pilaska 3, 78-400 Szczecinek KOSZTORYS ŚEPY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI NA ŚWIETICĘ WIEJSKĄ W MIEJSCOWOŚCI GODZI- MIERZ NA DZIAŁCE NR 26/9, OBRĘB MARCEIN, REMONT

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

PRZEDMIAR ROBÓT. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO NAZWA INWESTYCJI : Remont dachu budynku ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 8 INWESTOR : STBS ADRES INWESTORA : Szczecin ul.bohaterów Getta Warszawskiego 1 BRANśA : budowlana DATA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU ( OBRÓBKI BLACHARSKIE ) REJ.4 ADRES INWESTYCJI : ARMI KRAJOWEJ INWESTOR : SZPITAL REJONOWY ADRES INWESTORA : ROOSEVELTA 3 BRANŻA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. Budynki ieszkalne - dekarskie - 2015 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp Podst Opis i wyliczenia j Poszcz Raze 1KNR 4-01 0108-09 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai skrzyniowyi na odldo 1 k 3 12 3 12000 RAZEM

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA)

KOSZTORYS NAKŁADCZY. mgr inż. MICHAŁ TYSZKA (BUDOWLANA) KONSTRUKCJE BUDOWLANE MICHAŁ TYSZKA ul. Dowskiego 4/22 tel: 660-882-601 www.tykon.pl KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Archiodicus sj. ul.kluczborska 3/A Kosztorys inwestorski NAZWA INWESTYCJI : Reont elewacji budynku i reont balkonów.reont dachu.izolacja przeciwwilgociowa ścian fundaentowych.reont dzidzinca ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont pokrycia dachowego 1Cena zakładowa d.1 analiza indywidualna

Przedmiar. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Remont pokrycia dachowego 1Cena zakładowa d.1 analiza indywidualna Przediar Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 Reont pokrycia dachowego 1Cena zakładowa d.1 analiza indywidualna Projekt organizacji ruchu zastepczego - ontaż rur spustowych 1 1.000 2Cena ZDiUM

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

KOSZTORYS OFERTOWY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :. DATA OPRACOWANIA :. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA REMIZY OCHOTNICZEJ STRAśY POśARNEJ WRAZ Z DROGĄ DOJAZDOWĄ -Dach-konstrukcja i pokrycie ADRES INWESTYCJI : NOWY STAW DZ. NR 16/1 INWESTOR : URZAD MIASTA ADRES

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA :... Stawka roboczogodziny : P R Z E D M I A R R O B Ó T NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu budynku ieszkalnego przy ul. Wawrzyniaka 5 w Śreie ADRES INWESTYCJI : ul. Wawrzyniaka 5, 63-100 Śre INWESTOR : Urząd Miejski w Śreie ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

KOSZTORYS ZEROWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) PRACOWNIA PROJEKTOWA "SYMETRIA" PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE MAR- ENA SŁOMIŃSKA ul. Żwirki i Wigury 18/8, 89-600 Chojnice KOSZTORYS ZEROWY NAZWA INWESTYCJI : Reont schodów zewnętrznych oraz docieplenie

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH UL. ZAMKOWA 15 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł

ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH UL. ZAMKOWA 15 DATA OPRACOWANIA : Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł ZESPÓŁ SZKÓŁ W TUŁOWICACH UL. ZAMKOWA 15 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Projekt dokuentacji technicznej "Teroodernizacja budynku z przeznaczenie na zaplecze koła pszczelarskiego ADRES INWESTYCJI : Zespół

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Zarząd Budynków i Lokali Kounalnych Dział Techniczny SZCZECIN UL.Żubrów 1 45000000-7 Roboty budowlane KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : Wyiana podłogi

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

KOSZTORYS ŚLEPY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : NARZUTY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : KOSZTORYS ŚLEPY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.zdzisław Feldfeber Rzeczoznawca Kosztorysowy S.K.B. nr 132/03 DATA OPRACOWANIA : 06 2012 Makro-Budoat Developent Sp. z o.o. 0-87 Warszawa ul.wolska 0 A Pawilon 9 B PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 2000- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Bardziej szczegółowo

Biuro Usług Technicznych "KOBUD" Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax PRZEDMIAR ROBÓT

Biuro Usług Technicznych KOBUD Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax PRZEDMIAR ROBÓT Biuro Usług Technicznych "KOBUD" 47-200 Kędzierzyn - Koźle ul. Życzliwa 5 tel.fax. 077-472-20-90 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1

Bardziej szczegółowo

Gmina Pieńsk Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29

Gmina Pieńsk Pieńsk, ul. Bolesławiecka 29 Gina Pieńsk 59-90 Pieńsk, ul. Bolesławiecka 9 REMONT DACHU SP - ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 560000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY

KOSZTORYS SZCZEGÓŁOWY 1 KNR-W 2-02 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 1603-02 m obmiar = 240 0.579r-g/ r-g 138.9600 0.000 0.00 3.6000 0.000 0.00 0.0960 0.000 0.00 0.0480 0.000 0.00 m 3 0.0048 0.000 0.00 m 3 0.0432

Bardziej szczegółowo

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2

Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie m 2 ariuisz 20.02.14.KST Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie 0535-02 nadającej się do użytku obiar = 725.62 1* robocizna r-g 87.0744 Raze koszty bezpośrednie:

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Prace przygotowawcze 1

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt jedn. 1 Prace przygotowawcze 1 Lp. Podstawa Opis j Nakłady Koszt 1 Prace przygotowawcze 1 Projekt zajęcia chodnika szt d.1 analiza indywidualna obiar = 1 szt 1* Projekt zajęcia chodnika szt 1.0000 0.00 0.00 1 szt/szt 2 Opłata za zajęcie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Remont dachu na sali gimnastycznej Budynek szkolny

KOSZTORYS ŚLEPY. Remont dachu na sali gimnastycznej Budynek szkolny Strona tytułowa kosztorysu Rodzaj robót: Inwestycja: Budowlana KOSZTORYS ŚLEPY Reont dachu na sali ginastycznej Budynek szkolny Adres: Jacwieska 9-00 Gołdap y : 000000- - Roboty budowlane 00- - Roboty

Bardziej szczegółowo

Archimmodicus sj. ul.kluczborska 13/1A PRZEDMIAR

Archimmodicus sj. ul.kluczborska 13/1A PRZEDMIAR Archiodicus sj. ul.kluczborska 3/A NAZWA INWESTYCJI : Reont elewacji budynku i reont balkonów.reont dachu.izolacja przeciwwilgociowa ścian fundaentowych.reont dzidzinca ADRES INWESTYCJI : ul.krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m 2 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 KNR-W 4-01 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 0518-04 (16.30*4.50)*2 146.700 146.700 2 KNR-W 4-01 Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU oraz BUDOWLI GOSPODARCZYCH (koórki) ADRES INWESTYCJI : ul. Nehringa 47 INWESTOR : Zarząd

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Reont lokalu ieszkalnego ADRES INWESTYCJI : Łódź ul. Przeysłowa 15 6 INWESTOR : Adinistracja Zasobów Kounalnych Łódź -Bałuty ADRES INWESTORA : Łódź ul. Drewnowska

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o Wrocław ul. Reja 53-55

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o Wrocław ul. Reja 53-55 Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o. 50-343 Wrocław ul. Reja 53-55 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont dachu, poddasza, wyiana okien na klatce schodowej, uzupełnienie tynków elewacji ADRES INWESTYCJI : Wrocław

Bardziej szczegółowo