KOSZTORYS NAKŁADCZY. ul. Zamenhofa 14/1, Kutno. Usługi Projektowe i Nadzory "MAWIKON" s.c. K.Majtczak, W.Wiechno

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOSZTORYS NAKŁADCZY. ul. Zamenhofa 14/1, Kutno. Usługi Projektowe i Nadzory "MAWIKON" s.c. K.Majtczak, W.Wiechno"

Transkrypt

1 Usługi Projektowe i Nadzory "MAWIKON" s.c. K.Majtczak, W.Wiechno ul. Zaenhofa 14/1, Kutno KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2158E RELACJI SOKÓŁ - KRZYŻANÓW DO WĘZŁA AUTOS- TRADY A1 "KUTNO-WSCHÓD" GMINA KRZYŻANÓW ADRES INWESTYCJI : Droga powiatowa Nr 2158E relacji Sokół - Krzyżanów INWESTOR : GMINA KRZYŻANÓW ADRES INWESTORA : Krzyżanów 10, Krzyżanów DATA OPRACOWANIA : r. Ogółe wartość kosztorysowa robót : złoty Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data opracowania r. Data zatwierdzenia Dokuent został opracowany przy poocy prograu NORMA STD

2 POZYCJE KOSZTORYSU Lp. Podstawa Opis Jedn.ob. Ilość Cena jedn. Wartość Przebudowa drogi Sokół Krzyżanów 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa k 4.05 d.1 dróg w terenie równinny 2 KNR Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha 0.05 d KNR Mechaniczne karczowanie drzew z cięcie drewna piłą szt d.1 03 echaniczną (śr c) 4 KNR Ścinanie drzew piłą echaniczną (śr c) szt. 394 d KNR Mechaniczne karczowanie pni (śr c) szt. 394 d KNR Wywożenie dłużyc na odległość do 2 k d KNR Wywożenie karpiny na odległość do 2 k p d d.1 KNR KNR d KNR d.1 03 c 11 KNR d.1 03 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezienie Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 c Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 c KNR Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy d.1 05 z kaienia łaanego 13 KNR Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi d.1 11 na odległość do 1 k 14 KNR d.1 12 Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi - za każdy następny 1 k Raze dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 15 KNNR d KNNR d.2 02 Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 k sa.saowyład. Dodatek za każdy rozp. 1 k transportu ziei saochodai saowyładowczyi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = KNR nr AT-03 d Cięcie piłą nawierzchni bituicznych na głębokość 6-10 c KNR Rozebranie nawierzchni z ieszanek ineralno-bituicznych d.2 echanicznie, gr.nawierzchni 3 c 19 KNR Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ieszanek ineralno-bituicznych d dalszy 1 c grubości 20 ZKNR Nr C-1 1- Analiza własna - wywóz i utylizacja asfaltu z rozbiórki d KNR AT-03 Roboty reontowe - frezowanie nawierzchni bituicznej o d gr. 4 c z wywoze ateriału z rozbiórki na odl. do 1 k 22 KNR d.2 01 Reont cząstkowy nawierzchni bituicznej ieszanką ineralno-asfaltowa t Raze dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 3 PODBUDOWY - ZJAZDY 23 KNNR Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne d.3 nawierzchni wykonywane echanicznie, 24 d.3 kat.gruntu II-VI KNR Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie echaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 c 25 KNR d.3 06 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 c grubość warstwy po zag KNR Podbudowy z kruszyw łaanych 0/63, warstwa dolna o d.3 gr.15 c po zagęszczeniu 27 KNR Podbudowy z kruszyw łaanych 0/31,5, górna warstwa o d.3 gr.8 c po zagęszczeniu Raze dział: PODBUDOWY - ZJAZDY 4 WYRÓWNANIA NAWIERZCHNI I ODTWORZENIA 28 KNR d.4 7 Skropienie nawierzchni asfalte KNR d.4 6 Czyszczenie echaniczne nawierzchni ulepszonej - bitu Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9523

3 POZYCJE KOSZTORYSU Lp. Podstawa Opis Jedn.ob. Ilość Cena jedn. Wartość 30 KNR Wyrównanie istniejącej nawierzchni ieszanką ineralnoasfaltowa t d.4 02 z wbudowanie echaniczny 75kg/2 (śr. gr. 3c) 31 KNR Podbudowy z kruszyw łaanych 0/63, warstwa dolna o d.4 gr.15 c po zagęszczeniu 32 KNR Podbudowy z kruszyw łaanych 0/31,5, górna warstwa o d.4 gr.8 c po zagęszczeniu 33 KNR Skropienie nawierzchni asfalte d KNR Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca d d.4 KNR AC16W - grubość po zagęszcz. 4 c Nawierzchnia z ieszanek ineralno-bituicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 c grubość po zagęszcz Raze dział: WYRÓWNANIA NAWIERZCHNI I ODTWORZENIA 5 NAWIERZCHNIE 36 KNR d.5 6 Czyszczenie echaniczne nawierzchni ulepszonej - bitu KNR Skropienie nawierzchni asfalte d KNR d.5 01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W - grubość po zagęszcz. 4 c -zjazdy KNR Nawierzchnie z z betonu asfaltowego AC11S warstwa d.5 ścieralna o gr.3 c po zagęszczeniu 40 KNR d.5 06 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S - każdy dalszy 1 c warstwy ścieralnej grubość po zagęszcz Raze dział: NAWIERZCHNIE 6 ZATOKA AUTOBUSOWA 41 d.6 KNR Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie echaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 c 42 KNR d KNR d.6 03 Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 c grubość warstwy po zag. Krotność = 5 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ceente R= 2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 c KNR Podbudowa betonowa z B-6-9MPa bez dylatacji - grubość d.6 03 warstwy po zagęszczeniu 12 c -zatoki autobusowe 45 KNR d Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 c grubość warstwy po zagęszczeniu - zatoki autobusowe (łącznie 18c) Krotność = 5 46 KNR Ława pod krawężniki betonowa z B-15MPa z opore d KNR d.6 03 Krawężniki betonowe o wyiarach 15x30x100 c na podsypce ceentowo-piaskowej KNR Obrzeża betonowe o wy.30x8 na podsypce ceentowopiaskowej d.6 gr. 5 c z wypełnienie spoin zaprawą ce- 49 KNR d d.6 entową Place i zatoki postojowe z kostki kaiennej rzędowej o wysokości 18 c bez pasów rozdzielczych na podsypce piaskowej KNR Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 c szarej układanej na podsypce ceentowo-piaskowej gr. 4 c - chodniki Raze dział: ZATOKA AUTOBUSOWA 7 POBOCZA I ZJAZDY 51 KNNR d.7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane echanicznie, kat.gruntu II-VI 52 KNR d.7 07 Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 c - pobocza 53 KNR Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa górna - za d.7 08 każdy dalszy 1 c grubości po zagęszczeniu - pobocza Krotność = 7 Raze dział: POBOCZA I ZJAZDY 8 PRZEPUSTY I ROWY Przepusty rurowe pod zjazdai - rury betonowe o śr. 100 c Przepusty rurowe pod zjazdai - ścianki czołowe dla rur o śr. 100 c ściank Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9523

4 POZYCJE KOSZTORYSU Lp. Podstawa Opis Jedn.ob. Ilość Cena jedn. Wartość Przepusty rurowe pod zjazdai - ława fundaentowa żwirowo-tłuczniowa KNR KNR Przepusty rurowe pod zjazdai - rury PEHD Dn = Przepusty rurowe pod zjazdai - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 c ściank Przepusty rurowe pod zjazdai - ława fundaentowa żwirowo-tłuczniowa Przepusty rurowe pod zjazdai - rury PEHD Dn = Przepusty rurowe pod zjazdai - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 60 c Przepusty rurowe pod zjazdai - ława fundaentowa żwirowo-tłuczniowa ściank Przepusty rurowe pod zjazdai - rury PEHD Dn = Przepusty rurowe pod zjazdai - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 40 c Wykopy rowów i kanałów elioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkai chwytakowyi na odkład przy objętości wykopu do na 1 rowu, rzeki lub kanału w gruncie kat. I-II Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 k transportu ponad 1 k saochodai saowyładowczyi po drogach utwardzonych ziei kat.iii-iv Krotność = 4 ściank KNR Oczyszczanie rowów z naułu z wyprofilowanie skarp rowu, gr.naułu 10 c 68 KNR Wykonanie ubezpieczenia płytai ażurowyi typu "Krata" ała o wy. 90x60x10 - skarp 69 KNR Wykonanie bruku z kaienia naturalnego, średniego na koronach budowli o powierzchniach płaskich. Grubość bruku 15 c 70 KNR Spoinowanie bruku kaiennego o grubości 15 c zaprawą ceentową Raze dział: PRZEPUSTY I ROWY 9 OZNAKOWANIE I GEODEZJA 71 KNR Mechaniczne alowanie linii segregacyjnych i krawędziowych d.9 02 ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową 72 KNR Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy szt d KNR Przyocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, szt d.9 inforacyjnych o powierzchni do ZKNR Nr C-1 1- Analiza własna - inwentaryzacja geodezyjna kpl 1.00 d.9 1 Raze dział: OZNAKOWANIE I GEODEZJA Ogółe wartość kosztorysowa robót Słownie: Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9523

5 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa drogi Sokół Krzyżanów 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 d.1 KNR KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-01 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny k 4.05 k RAZEM Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ha 0.05 ha 0.05 RAZEM 0.05 Mechaniczne karczowanie drzew z cięcie drewna piłą echaniczną (śr szt. c) 6.00 szt RAZEM 6.00 Ścinanie drzew piłą echaniczną (śr c) szt. 394 szt RAZEM Mechaniczne karczowanie pni (śr c) szt. 394 szt RAZEM Wywożenie dłużyc na odległość do 2 k RAZEM Wywożenie karpiny na odległość do 2 k p p RAZEM Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezienie RAZEM Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 c RAZEM Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 c RAZEM Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 100 c RAZEM Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy z kaienia łaanego RAZEM KNR 4-01 d Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi na odległość do 1 k RAZEM KNR 4-01 d Wywiezienie gruzu spryzowanego saochodai saowyładowczyi - za każdy następny 1 k RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE 15 KNNR 1 d Roboty ziene wykonywane koparkai podsiębiernyi o poj.łyżki w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 k sa.saowyład RAZEM KNNR 1 d Dodatek za każdy rozp. 1 k transportu ziei saochodai saowyładowczyi 3 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) 17 KNR nr ATd KNR 2-31 d Krotność = RAZEM Cięcie piłą nawierzchni bituicznych na głębokość 6-10 c RAZEM Rozebranie nawierzchni z ieszanek ineralno-bituicznych echanicznie, gr.nawierzchni 3 c RAZEM Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9523

6 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 19 KNR 2-31 d Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ieszanek ineralno-bituicznych - dalszy 1 c grubości RAZEM ZKNR Nr C-1 d Analiza własna - wywóz i utylizacja asfaltu z rozbiórki RAZEM KNR AT-03 d Roboty reontowe - frezowanie nawierzchni bituicznej o gr. 4 c z wywoze ateriału z rozbiórki na odl. do 1 k RAZEM KNR 2-31 d Reont cząstkowy nawierzchni bituicznej ieszanką ineralno-asfaltowa t t RAZEM PODBUDOWY - ZJAZDY 23 KNNR d.3 3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane echanicznie, kat.gruntu II-VI KNR 2-31 d Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie echaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 c KNR 2-31 d Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 c grubość warstwy po zag KNR 2-31 d KNR 2-31 d d.4 Podbudowy z kruszyw łaanych 0/63, warstwa dolna o gr.15 c po zagęszczeniu Podbudowy z kruszyw łaanych 0/31,5, górna warstwa o gr.8 c po zagęszczeniu WYRÓWNANIA NAWIERZCHNI I ODTWORZENIA KNR 2-31 Skropienie nawierzchni asfalte KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d Czyszczenie echaniczne nawierzchni ulepszonej - bitu RAZEM Wyrównanie istniejącej nawierzchni ieszanką ineralno-asfaltowa z wbudowanie t echaniczny 75kg/2 (śr. gr. 3c) t RAZEM Podbudowy z kruszyw łaanych 0/63, warstwa dolna o gr.15 c po zagęszczeniu Podbudowy z kruszyw łaanych 0/31,5, górna warstwa o gr.8 c po zagęszczeniu Skropienie nawierzchni asfalte KNR 2-31 d Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W - grubość po zagęszcz. 4 c KNR 2-31 d Nawierzchnia z ieszanek ineralno-bituicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 c grubość po zagęszcz NAWIERZCHNIE 36 KNR 2-31 d Czyszczenie echaniczne nawierzchni ulepszonej - bitu Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9523

7 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 37 KNR 2-31 d Skropienie nawierzchni asfalte KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca AC16W - grubość po zagęszcz. 4 c -zjazdy Nawierzchnie z z betonu asfaltowego AC11S warstwa ścieralna o gr.3 c po zagęszczeniu Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S - każdy dalszy 1 c warstwy ścieralnej grubość po zagęszcz ZATOKA AUTOBUSOWA 41 KNR 2-31 d Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie echaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 c RAZEM KNR 2-31 d Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 c grubość warstwy po zag. 43 KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d KNR 2-31 d Krotność = RAZEM Podbudowa z kruszywa stabilizowanego ceente R=2,5MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 c RAZEM Podbudowa betonowa z B-6-9MPa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 c -zatoki autobusowe RAZEM Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 c grubość warstwy po zagęszczeniu - zatoki autobusowe (łącznie 18c) Krotność = RAZEM Ława pod krawężniki betonowa z B-15MPa z opore RAZEM 1.98 Krawężniki betonowe o wyiarach 15x30x100 c na podsypce ceentowopiaskowej RAZEM Obrzeża betonowe o wy.30x8 na podsypce ceentowo-piaskowej gr. 5 c z wypełnienie spoin zaprawą ceentową RAZEM Place i zatoki postojowe z kostki kaiennej rzędowej o wysokości 18 c bez pasów rozdzielczych na podsypce piaskowej RAZEM KNR 2-31 d Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 c szarej układanej na podsypce ceentowo-piaskowej gr. 4 c - chodniki RAZEM POBOCZA I ZJAZDY 51 KNNR d.7 3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane echanicznie, kat.gruntu II-VI RAZEM KNR 2-31 d Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 c - pobocza RAZEM KNR 2-31 d Podbudowa z kruszywa łaanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 c grubości po zagęszczeniu - pobocza Krotność = RAZEM PRZEPUSTY I ROWY Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9523

8 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 54 KNR Przepusty rurowe pod zjazdai - rury betonowe o śr. 100 c KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR KNR Przepusty rurowe pod zjazdai - ścianki czołowe dla rur o śr. 100 c ściank. RAZEM ściank RAZEM 4.00 Przepusty rurowe pod zjazdai - ława fundaentowa żwirowo-tłuczniowa RAZEM 5.04 Przepusty rurowe pod zjazdai - rury PEHD Dn = RAZEM Przepusty rurowe pod zjazdai - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 c ściank ściank RAZEM 2.00 Przepusty rurowe pod zjazdai - ława fundaentowa żwirowo-tłuczniowa RAZEM 3.36 Przepusty rurowe pod zjazdai - rury PEHD Dn = RAZEM Przepusty rurowe pod zjazdai - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 60 ściank. c ściank RAZEM Przepusty rurowe pod zjazdai - ława fundaentowa żwirowo-tłuczniowa RAZEM Przepusty rurowe pod zjazdai - rury PEHD Dn = RAZEM Przepusty rurowe pod zjazdai - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 40 ściank. c ściank RAZEM Wykopy rowów i kanałów elioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek 3 wykon.koparkai chwytakowyi na odkład przy objętości wykopu do na 1 rowu, rzeki lub kanału w gruncie kat. I-II RAZEM Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 k transportu ponad 1 k saochodai 3 saowyładowczyi po drogach utwardzonych ziei kat.iii-iv Krotność = RAZEM Oczyszczanie rowów z naułu z wyprofilowanie skarp rowu, gr.naułu 10 c RAZEM Wykonanie ubezpieczenia płytai ażurowyi typu "Krata" ała o wy. 90x60x10 - skarp RAZEM Wykonanie bruku z kaienia naturalnego, średniego na koronach budowli o powierzchniach płaskich. Grubość bruku 15 c RAZEM Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9523

9 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 70 KNR Spoinowanie bruku kaiennego o grubości 15 c zaprawą ceentową RAZEM OZNAKOWANIE I GEODEZJA 71 KNR 2-31 d Mechaniczne alowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową RAZEM KNR 2-31 d Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 szt szt KNR 2-31 d ZKNR Nr C-1 d RAZEM Przyocowywanie tablic znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych, inforacyjnych szt o powierzchni do szt RAZEM Analiza własna - inwentaryzacja geodezyjna kpl 1.00 kpl 1.00 RAZEM Nora STD Wersja 4.28 Licencja: 9523

j.m. Poszcz 1 Nawierzchnia drogi KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km RAZEM

j.m. Poszcz 1 Nawierzchnia drogi KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km RAZEM Lp. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Nawierzchnia drogi KNNR Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa d. 0-0 dróg w terenie równinny. k 0.895 k 0.895 Rozebranie nawierzchni z as ineralno-bituicznych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł.

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł. KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Poprawa bezpieczeństwa poprzez

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie naprawy dróg

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Roboty w zakresie naprawy dróg URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU 34-470 Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg NAZWA INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) Studio Budowa Toasz Kubiak ul. Szenica, 6-00 Pleszew KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY) NAZWA INWESTYCJI : Budowa, przebudowa zjazdów z drogi wojewódzkiej nr w. Brudzewek ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski,

Bardziej szczegółowo

"AC PRACOWNIA PROJEKTOWA" Agnieszka Chomka Iława ul. Dąbrowskiego 48/15

AC PRACOWNIA PROJEKTOWA Agnieszka Chomka Iława ul. Dąbrowskiego 48/15 "AC PRACOWNIA PROJEKTOWA" Agnieszka Choka 4-200 Iława ul. Dąbrowskiego 48/5 ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi ginnej na działce 4 w sc. Lubnowy Małe ADRES INWESTYCJI : Gina Susz, dz. 4 - obręb

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY KOSZTORYS OFERTOWY 45332200-5 45332300-6 45331100-7 45333000-0 45331000-6 45331110-0 45332200-5 45332300-6 45331100-7 45333000-0 45331000-6 45331110-0 NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ULICY SPACEROWEJ ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

REKOBE Robert Rybka ul. Nowodworska 97/16, 54-43 Wrocław kosztorys ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45-7 451-4511-1 4522-5 4523- Roboty budowlane Przygotowanie terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1 D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW. 1 D Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. widna dr 130221 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW Lp. Nr spec.techn. Podst Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ul. Widna w Płocku 1 D.01.01.01. Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przebudowa wylotu odwodnienia Jaryszów

PRZEDMIAR. Przebudowa wylotu odwodnienia Jaryszów Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Przebudowa wylotu ciągu odwodnienia ul. Polnej w. Jaryszów zlokalizowanego w pasie drogowy drogi ginnej nr 105754, ul. 18-go Marca w. Jaryszów na dz. nr 534/1

Bardziej szczegółowo

Firma Usługowo-Handlowa "RENOWA" Kluszkowce, ul. Słoneczna 9 PRZEDMIAR ROBÓT

Firma Usługowo-Handlowa RENOWA Kluszkowce, ul. Słoneczna 9 PRZEDMIAR ROBÓT Fira Usługowo-Handlowa "RENOWA" 34-440 Kluszkowce, ul. Słoneczna 9 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233140-2 Roboty drogowe 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233222-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agnieszka STRÓZIK SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż. Ryszard SIDOROWICZ DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2010 Al. NMP 71 lok 6A 42-200 Częstochowa Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundaentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę BPKL TRASA TOMASZ ŚWIDERSKI KOLISTA 6A/6 41-709 RUDA ŚLĄSKA PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45000000-7 Roboty budowlane 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111000-8 Roboty przygotowawcze

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45111000-8 Roboty przygotowawcze Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45111000-8 Roboty przygotowawcze 1 KNR 2-01 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa drogi w terenie równinny k d.1 0119-03 0.495 k 0.50

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 05,2005. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 05,2005

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 05,2005. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Data opracowania 05,2005 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : REMONT UL. PIŁSUDSKIEGO ADRES INWESTYCJI : KOZIENICE INWESTOR : UMiG KOZIENICE ADRES INWESTORA : KOZIENICE UL. PARKOWA 5 BRANśA : DROGI CPV 45111220, CPV 45233142, CPV45233290,

Bardziej szczegółowo

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - PCV

KSIĄśKA PRZEDMIARÓW. Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - PCV KOSZT. UL. IWASZK CZ I A 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - PCV -45233 1 KSNR 1 Roboty poiarowe przy robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny. k d.1 0104-03 w k 0+000-0+195 D-01.01.01 0.195

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia URZĄD GMINY W CZARNYM DUNAJCU 34-470 Ul. Piłsudskiego 2 w Cz. Dunajcu KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233140-2 Roboty drogowe 45246400-7 Roboty w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1

1 2 3 4 5 6 7 1 Ul. Tysiąclecia i sięgacze 1.1 Roboty ziemne i rozbiórkowe 1 d.1. 1 2 d.1. 1 2 4 7 Ul. Tysiąclecia i sięgacze. Roboty ziemne i rozbiórkowe 2 4 7 KNR 2-0 09-0 KNR 2-0 029-07 KNR 2-080- 02 KNR 2-08- 0 KNR 2-08- 02 KNR 2-080- 0 KNR 4-04 0-0 8 KNR 4-04 0-04 0-0 Roboty pomiarowe przy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice

KOSZTORYS OFERTOWY. ul. Rybickiego 8 pok 402 ;96-100 Skierniewice EUROBUD ul. Rybickiego 8 pok 40 ;96-00 Skierniewice KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 450-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS - PRZEDMIAR

KOSZTORYS - PRZEDMIAR USŁUGI INWESTYCYJNO-BUDOWLANE MA- RIAN GLAPIAK 71-062 SZCZECIN ul. SZWOLEŻERÓW 22/4 KOSZTORYS - PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : świetlica wiejska ADRES INWESTYCJI : Łozice działka nr 25/18 INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy roboty drogowe

Kosztorys ofertowy roboty drogowe Kosztorys ofertowy roboty drogowe Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ] Roboty przygotowawcze Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych D.01.01.01

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y F O R M U L A R Z O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Remont drogi gminnej nr 010509C relacji Wielka Klonia - Toboła w kilometrażu 0+007,85-1+218,15 Inwestor : Gmina Gostycyn 89-520 Gostycyn

Bardziej szczegółowo

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1

W1 Przedmiar robót wyk.dn: str. 1 Kosztorysowanie FORTE 15.00 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg Przebudowa dróg powiatowych nr 1536E i 1531E na odcinku Moszczenica - Młynary - Wolbórz od km.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : "Budowa odcinka drogi przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Iławie do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej".

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : Budowa odcinka drogi przy ul. Kazimierza Odnowiciela w Iławie do obsługi zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Zakład Usług "DAN" Sp z oo ul Kopernika 4C/22 14-200 Iława PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : "Budowa odcinka drogi przy ul Kaziierza Odnowiciela w Iławie do obsługi zabudowy ieszkaniowej wielorodzinnej"

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39

PRZEDMIAR ROBÓT. Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 39 Biuro Projektów NOW-EKO Spółka z o.o. 0-54 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 9 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej do Drogowego Przejścia Granicznego w Gołdapi dla ruchu towarowego ADRES

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODCINEK "A"

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODCINEK A 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ODCINEK "A" 1D- d.101.01.01. Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie równinny wraz z inwentaryzacją powykonawczą 640 k 0.640 k 0.640 RAZEM 0.640 2D-

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi gminnej nr 119225R - ulica Wyzwolenia na odcinku od ulicy Rynek do połaczenia z ulica Pionierską Gmina

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W TORUNIU ul. Polna 113, 87-100 Toruń Tel. (056) 66-44-775 Data: 27.01.15 Kosztorys ofertowy Inwestycja: Obiekt: Rodzaj robót: Inwestor: Wykonawca: Rodzaj kosztorysu: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

1. I etap od km do 3+060,61

1. I etap od km do 3+060,61 1.2. Roboty ziemne 1. I etap od km 0+000 do 3+060,61 1.1. Roboty przygotowawcze 1 KNR-0201-01-01-1 Mechaniczne karczowanie drzew. Cięcie drewna piłą mechaniczną. Średnice drzew 10-15cm. 2 KNR-0201-01-01-2

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa

Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Wartość kosztorysowa. Podatek VAT 23% Cena kosztorysowa. Słownie: Kosztorys Ofertowy Branża Drogowa Obiekt: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2217R Jurowce - Trepcza od km 0+005 do km 4+665 Inwestor: Powiat

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : Urszula Szopińska DATA OPRACOWANIA : 02.07.2010 r. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : 2010 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Branża drogowa

Przedmiar robót Branża drogowa Przedmiar robót Branża drogowa Obiekt Kod CPV 45233200-1 Budowa Koszalin ul. Mieszka I 39, dz. nr 7 obr. 7 oraz dz. nr 1/5 i 1/7 obr. 9 Inwestor Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie Biuro

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej o dł.240,0m i szerokości 4,5m ADRES INWESTYCJI : Przetoczyno

Bardziej szczegółowo

Usługi Projektowe i Nadzory "MAWIKON" s.c Kutno ul. Zamenhofa 14/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Usługi Projektowe i Nadzory MAWIKON s.c Kutno ul. Zamenhofa 14/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY Usługi Projekowe i Nadzory "MAWIKON" s.c. 99-300 Kuno ul. Zamenhofa 14/1 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH W M. BALIKÓW GM. ŻYCHLIN - DZ. NR EW. 265 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław OF PROJEKT ul. Wita Stwosza13/1, 50-148 Wrocław PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Uporządkowanie kanalizcji sanitarnej w szpitalu w Bystrzycy Kłodzkiej ADRES INWESTYCJI : Bystrzyca Kłodzka ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM

PRZEDMIAR ROBÓT. Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH W TERENIE RÓWNINNYM ZRI DROMOBUD Data utworzenia: 2011-08-08 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NOWY SKARŻYN - KRAJEWO BIAŁE OD KM 0+000,00 DO KM 1+560,00 O DŁUGOŚCI 1,560.00 KM PRZEDMIAR ROBÓT Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 2013-09-13

KOSZTORYS OFERTOWY DATA OPRACOWANIA : 2013-09-13 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1333N Iława - Radomno - Nowe Miasto Lubawskie ADRES INWESTYCJI : odcinek drogi od granicy Powiatu Nowomiejskiego do miejscowości Chrośle

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA)

PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA) (Pieczęć Wykonawcy) PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ KOŁAKÓW SOKOŁÓWEK (GMINA DĄBRÓWKA) WARTOŚĆ ROBÓT: NETTO: zł BRUTTO: zł OBIEKT: LOKALIZACJA: BRANŻA: FAZA: INWESTOR: DROGA

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Obręb 002 Sławno, dz. nr 1076/6, 516/5 Inwestor Gmina Miasto Sławno, M.C.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia URZĄD GMINY W NOWYM TARGU 34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4523340-2 Roboty drogowe 45200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy)

KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy) KOSZTORYS OFERTOWY (ślepy) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU ADRES INWESTYCJI : OECKO KOONIA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Przebudowa drogi powiatowej Nr 2279R Baligród - Wołkowyja polegającej na budowie chodnika w km 13+770 km 13+970

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Marcin Czapiewski SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inŝ. Łukasz StrzyŜ DATA OPRACOWANIA : 6.09. BłaŜej Binienda VERTIKAL ul. Droga Hrabska 8D, 05-090 Falenty Nowe Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45111100-9

Bardziej szczegółowo

ALFA-NET Lis Krzysztof Nysa, ul. Długosza 58 PRZEDMIAR ROBÓT

ALFA-NET Lis Krzysztof Nysa, ul. Długosza 58 PRZEDMIAR ROBÓT ALFA-NET Lis Krzysztof 8-303 Nysa, ul. Długosza 58 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 500-9 Roboty w zakresie burzenia 5200-0 Roboty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY

KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI ULICY KRÓLA III ZYGMUNTA WAZY ADRES INWESTYCJI : 22-600 TOMASZÓW LUBELSKI,

Bardziej szczegółowo

ZU-H RR Ryszard Jóźwik ul.teatralna 2a Trzebnica

ZU-H RR Ryszard Jóźwik ul.teatralna 2a Trzebnica ZU-H RR Ryszard Jóźwik ul.teatralna 2a 55-100 Trzebnica 45233124-4 Drogi dojazdowe KOSZTORYS Ślepy Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

42 Baza Lotnictwa Szkolnego Radom Radom, ul. Sadków 9

42 Baza Lotnictwa Szkolnego Radom Radom, ul. Sadków 9 42 Baza Lotnictwa Szkolnego Rado6-603 Rado, ul. Sadków 9 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Reont placu apelowego i trybuny ADRES INWESTYCJI : 96-500 Sochaczew, Kaźierów 45 INWESTOR : 42 Baza Lotnictwa Szkolnego

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Szczecin Al. Piastów 17 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku powojskowego. ADRES INWESTYCJI : 71-270 Szczecin ul. Kleensa Janickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. "INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Szczecin Zielone Wzgórze 18/8

PRZEDMIAR. INWOD Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory Szczecin Zielone Wzgórze 18/8 "INWOD" Inżynieria Środowiska Wodnego Projektowanie i Nadzory 70-78 Szczecin Zielone Wzgórze 8/8 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 3300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

Bardziej szczegółowo

ul. 1 Maja 53, Godów PRZEDMIAR

ul. 1 Maja 53, Godów PRZEDMIAR UG Godów ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

Wartość brutto w zł. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Cena jednostkowa w zł.

Wartość brutto w zł. Lp. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Cena jednostkowa w zł. Sosnowiec - rów KSIĄśKA PRZEDMIARÓW Lp. Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Cena PRZEDMIARY ROBÓT - ZABEZPIECZENIE TERENÓW BUDOWLANYCH PRZED POWODZIĄ W M. SOSNOWIEC - GMINA SĘDZISZÓW brutto w zł 1 Roboty

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Remontów Katowice ul. Koszarowa 17

Komenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Remontów Katowice ul. Koszarowa 17 Koenda Wojewódzka Policji - Wydział Inwestycji i Reontów 40-068 Katowice ul. Koszarowa 17 PRZEDMIAR Nazwa inwestycji : Wykonanie ogrodzenia terenu wraz z parkingie Adres inwestycji : KPP Pszczyna Inwestor

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Inwestor Powiat Sanocki 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 Koszty zakupu Sanok Styczeń 2014 "Rekomendacja Jakości"dla programu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. (704* )*0.1 m RAZEM ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 1.3. KNNR 6

PRZEDMIAR ROBÓT. (704* )*0.1 m RAZEM ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW 1.3. KNNR 6 Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.. KNNR 0-0 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych - trasa dróg w terenie k równinny

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : ROBOTY DROGOWE Obiekt : Droga powiatowa Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L Lublin - Wólka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice od km 0+000 do km 0+525 Inwestor : Zarząd

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Adres : droga powiatowa nr 1600P w m. Rybowo Rybowo Inwestor : Powiatowy Zarzad Dróg w Wągrowcu ul. Gnieźnieńska 53, 62-100 Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY BOLESŁAWIEC ul. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 15 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLESŁAWIANKA"

KOSZTORYS ŚLEPY BOLESŁAWIEC ul. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 15 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BOLESŁAWIANKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOLESŁAWIANKA" 59-700 BOLESŁAWIEC ul. K.I.GAŁCZYŃSKIEGO 15 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : CHODNIK (przez trawnik od klatki Gałczyńskiego 22 do Gałczyńskiego 15) ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DO OFERTY. <<adres firmy opracowującej kosztorys>>

PRZEDMIAR DO OFERTY. <<adres firmy opracowującej kosztorys>> Pawel Urbanski PRZEDMIAR DO OFERTY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Rozbiórki Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 Rozbiórki Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm 1 Rozbiórki 1 KNR 2-31 d.1 0803-03 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ieszanek ineralno-bituicznych o grubości 3 c 3730 3730.000 2 KNR 2-31 d.1 0803-04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ieszanek ineralno-bituicznych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Kijak DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł.

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Kijak DATA OPRACOWANIA : r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł. NAZWA INWESTYCJI : Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z ogrodzenie, drenaże i dojście w iejscowości Wieloża, Gina Sułoszowa ADRES INWESTYCJI : Wieloża; 32-045 Sułoszowa, działki nr 5, 8/1 (obręb

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOBRA wer. 9.0 K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości 459.0 mb Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowości OBRZĘBIN długości

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa Darłowo Inwestor Miasto Darłowo Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Temat nr : 09-A08-006-0003 Obiekt : Przebudowa ul. Fabrycznej w Wieruszowie P R Z E D M I A R R O B Ó T Lp. Podstawa kalkulacji / Opis pozycji Ilość Jedn. miary Str: 1 A. ELEMENT

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB

Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Kosztorys ofertowy PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LIGOWSKIEGO W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW LUBELSKI OD KM 0+000,00 DO KM 0+453,00 DŁUGOŚCI 453,00 MB Budowa: Tomaszów ul. Wiśniowa Obiekt: Droga gminna nr 111837L

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. OPRACOWAŁ : mgr inŝ. Sławomir Grzeszczak DATA : 27.03.2014. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

PRZEDMIAR. OPRACOWAŁ : mgr inŝ. Sławomir Grzeszczak DATA : 27.03.2014. Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych 45233200-1 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ I CZĘŚCI UL. KUSOCIŃSKIEGO

PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ I CZĘŚCI UL. KUSOCIŃSKIEGO PRZEDMIAR ROBÓT - BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ I CZĘŚCI UL. KUSOCIŃSKIEGO, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. WILCZEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Robót. Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski. inż. Tomasz Nowak. Opracował: Adnotacje urzędowe:

Przedmiar Robót. Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski. inż. Tomasz Nowak. Opracował: Adnotacje urzędowe: Adnotacje urzędowe: Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski Jednostka projektowa: Usługi Projektowe, Nadzór Budowlany, Wykonawstwo Robót Budowlanych, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan Sanniki ul. Fabryczna 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY

Firma Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan Sanniki ul. Fabryczna 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY Fira Inwestycyjno Budowlana IN TEC Plan 09-540 Sanniki ul. Fabryczna 3 KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7 - PODJAZD SCHODY ZEW, PLAC PRZY PRZEDSZKOLU ADRES

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 450000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa z przebudową istniejacego boiska wraz z wykonanie urzadzeń budowlanych ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

ATI VINCI WŁADYSŁAWOWO, UL.NAWIGACYJNA 39. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INś. AGNIESZKA MAKAŁOWSKA DATA OPRACOWANIA :

ATI VINCI WŁADYSŁAWOWO, UL.NAWIGACYJNA 39. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : MGR INś. AGNIESZKA MAKAŁOWSKA DATA OPRACOWANIA : ATI VINCI 84-120 WŁADYSŁAWOWO, U.NAWIGACYJNA 39 KOSZTORYS NAKŁADCZY - CHODNIKI I WJAZDY W U.NOWEJ NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANAIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ NAWIERZCHNI U.NOWEJ W OSTRO- WIE INWESTOR

Bardziej szczegółowo

STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski ul. Polna 28, Zduny. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Stanisławski DATA OPRACOWANIA : sierpień 2008

STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski ul. Polna 28, Zduny. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Stanisławski DATA OPRACOWANIA : sierpień 2008 STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski ul. Polna 8, -70 Zduny PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa boisk sportowych we Wróblowicach ADRES INWESTYCJI : ul. Długa, dz.nr 9; -0 Wróblowice: gina Miękinia; obręb

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D

Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy (wyceniony przedmiar robót) Odcinek C-D Obiekt Kod CPV 45100000-8, 45230000-8 Budowa m. Wytowno, gm. Ustka Inwestor Gmina

Bardziej szczegółowo

Zajęcie pasa drogowego (dla drogi wojewódzkiej) 1 kpl Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm (warstwa wiążąca) m 2

Zajęcie pasa drogowego (dla drogi wojewódzkiej) 1 kpl Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm (warstwa wiążąca) m 2 Olesno ul. Biskupicka - budowa drogi, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 1 SIEĆ WODOCIĄGOWA 1.1 45233220-7; ROBOTY DROGOWE - ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI 45233250-6 1 d.1.1 kalk. własna Zajęcie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim

PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim 1 PRZEDMIAR ROBÓT Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej w osiedlu domków jednorodzinnych przy ul. Kosynierów w Drawsku Pomorskim BUDOWA: Wymiana studni rewizyjnych na sieci ogólnospławnej

Bardziej szczegółowo

PLANBUD mgr inż. PAWEŁ OPAŁKA NYSA UL. OPAWSKA 10/5 TEL

PLANBUD mgr inż. PAWEŁ OPAŁKA NYSA UL. OPAWSKA 10/5 TEL PLANBUD gr inż. PAWEŁ OPAŁKA 48-304 NYSA UL. OPAWSKA 10/5 TEL. 077 433 85 71 KOSZTORYS INWESTORSKI - KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW NAZWA INWESTYCJI : CENY JEDNOSTKOWE DLA ROBÓT DROGOWYCH INWESTOR : URZAD MIEJSKI

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia

DATA OPRACOWANIA : sierpień 2014 r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja boisk szkolnych w placówkach oświatowych na terenie miasta Torunia dla następujących lokalizacji: Część A - Zespół Szkół nr 34 ADRES INWESTYCJI : Toruń,

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR/KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 453350-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH I CHODNIKÓW NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR INWESTORSKI

PRZEDMIAR INWESTORSKI PPU "Wood-Play" Krystyna Bielak 41-500 Chorzów, ul. Nowa 32 INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : Opole, Graniczna 1 - Struga 24, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto - II etap. Przedmiar

Zagospodarowanie działek gminnych o numerach geodezyjnych: 88/1, 89/16 i 89/19, obręb Biała Piska- miasto - II etap. Przedmiar Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych: 88/, 89/ i 89/9, obręb Biała Piska- iasto - II etap. Przediar j.. Poszcz. Raze PRZEDMIAR: Zagospodarowanie działek ginnych o nuerach geodezyjnych:

Bardziej szczegółowo

Wytyczenie obiektu. 1 obiekt 1,00 RAZEM 1,00 1.2 M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE 1.2. M.11.01.01. Wykopy m 3. 272,88 m 3 272,88 RAZEM 272,88 1.2.

Wytyczenie obiektu. 1 obiekt 1,00 RAZEM 1,00 1.2 M.11.00.00. FUNDAMENTOWANIE 1.2. M.11.01.01. Wykopy m 3. 272,88 m 3 272,88 RAZEM 272,88 1.2. Wilczyska_IV.0-scalone.ath Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze Budowa ostu drogowego nad pot. Stróżnianka w. Wilczyska w ciągu DP 506K k +7 z rozbiórką ostu istniejącego PRZEBUDOWA MOSTU. M.0.00.00

Bardziej szczegółowo

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK

Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWESTPROJEKT-SŁUPSK Nazwa Firmy Kosztorysowanie FORTE 8.02 Prawa autorskie INWETPROJEKT-ŁUPK Luszowice - Przebudowa drogi cz. I Identyfikator kosztorysu: Luszowice - Przebudowa drogi W1 Przedmiar robót wyk. dn: 2009-10-12

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny :

DATA OPRACOWANIA : Stawka roboczogodziny : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Kuklinowie Kod CPV 45233200-1 ADRES INWESTYCJI : Kuklinów, 63-740 Kobylin, dz.nr 67 INWESTOR : Gina Kobylin ADRES INWESTORA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWA DROGI NA ODCINKU W1-W9 DO CMENTARZA KOSZTY KWALIFIKOWALNE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg NAZWA INWESTYCJI : Olecko, ul.

Bardziej szczegółowo

Tabela przedmiaru robót

Tabela przedmiaru robót Poprawa bezpieczeństwa ruchu w miejscowości gminnej Tabela przedmiaru robót Dział nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE [CPV: 45111290-7 Roboty przygotowawcze do świadczenia usług] 1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

ODCINEK KM KM I KM KM

ODCINEK KM KM I KM KM PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 102731 R - ULICA KOŚCIUSZKI ODCINEK KM 0+006.04 - KM 0+361.23 I KM 0+004.29 - KM 0+135.77 Lp Normatyw Opis Obmiar 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1.1 KNNR 00-01-0111-01

Bardziej szczegółowo

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15

DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym. 59-216 Kunice, Spalona ul. Leśna 15 DRA-BUD mgr inż. Paweł Drazny Projektowanie i nadzór w budownictwie drogowym Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,

Bardziej szczegółowo

Wyceniony przedmiar robót

Wyceniony przedmiar robót Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wyceniony przedmiar robót Obiekt Remont drogi powiatowej nr 0855Z z przejściem przez miejscowości Smólsko i Łosośnica do granicy powiatu Łobez

Bardziej szczegółowo

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem jedn. 1 D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOSZTORYS OFERTOWY BRANśA DROGOWA PRZEBUDOWA DROGI NR 1528 L od dr. gminnej Lubartów ( Słowackiego ) Kamionka - Kierzkówka - do dr. wojewódzkiej 809 km 2+364.78-4+300.00 Lp Normatyw Opis Obmiar Cena Razem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. KR-EKO Słupsk ul. Nad Śuzami 25/1

PRZEDMIAR. KR-EKO Słupsk ul. Nad Śuzami 25/1 KR-EKO Słupsk ul. Nad Śuzai 25/1 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą ADRES INWESTYCJI : Dębnica Kaszubska INWESTOR : Gina Dębnica Kaszubska ADRES

Bardziej szczegółowo

-D19, D42- D43-D44-D26, D46-D25, D39 -D19, D40-D41-D19,

-D19, D42- D43-D44-D26, D46-D25, D39 -D19, D40-D41-D19, Kanał deszczowy K3 na odc. D18-U1, kanał boczny D18 -D19, D42- D43-D44-D26, D46-D25, D39 -D19, D40-D41-D19, wpusty deszczowe wraz z przykanalikai Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45231000-5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień P.P.U.H. "PK" Patryk Kawa 47-244 Lubieszów, ul. Leśna 17A PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45111200-0 45330000-9 45212221-1 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 218 ADRES INWESTYCJI : Dobrzewino

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT "BESKO"- ELŻBIETA STAWORKO BOGDAN STAWORKO S.C. 52-339 WROCŁAW, UL.. SŁOWIŃCÓW 57

PRZEDMIAR ROBÓT BESKO- ELŻBIETA STAWORKO BOGDAN STAWORKO S.C. 52-339 WROCŁAW, UL.. SŁOWIŃCÓW 57 "BESKO"- ELŻBIETA STAWORKO BOGDAN STAWORKO S.C. -9 WROCŁAW, UL.. SŁOWIŃCÓW 7 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 0000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : WANDA GRIGORIAN DATA OPRACOWANIA : MARZEC 2007. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45233260-9 Drogi piesze

Bardziej szczegółowo

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1. m 2 9 KNR 2-31

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1. m 2 9 KNR 2-31 Lp. Podsawa Opis i wyliczenia j.. Poszcz Raze 1 45233142-6 Jezdnie 1 d.1 0109-03 z.o. 2.12. 9901-01 2 d.1 1101-03 3 d.1 1101-03 1101-04 4 KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10 5 d.1 0114-05 6 d.1 0114-05 z.o. 2.12.

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : wdłuż drogi powiatowej nr 1126N i nr 1123N w Markusach Obiekt : Remont i Budowa chodników Adres : Gmina Markusy Budowa : wdłuż drogi powiatowej nr 1126N i nr 1123N

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : ZIMIN Obiekt : Budowa chodnika w miejscowości Zimin Inwestor : Gmina Kleszczewo ul. Poznańska 4, 63-005 Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : PYZDRY Obiekt : Rozbudowa drogi gminnej - ul. Wymysłowska w m.pyzdrach Kod CPV : 451 11200-0; 452 33252-0; ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Budowa zjazdu z DK 31 na działkę nr 171/2 Kod CPV. Nadleśnictwo Chojna Biuro kosztorysowe Pracowania Projektowa ProKon

Przedmiar robót. Obiekt Budowa zjazdu z DK 31 na działkę nr 171/2 Kod CPV. Nadleśnictwo Chojna Biuro kosztorysowe Pracowania Projektowa ProKon Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Lisie Pole Inwestor Nadleśnictwo Chojna Biuro kosztorysowe Pracowania Projektowa ProKon Sporządził mgr inż. Przemysław Gardas Szczecin luty 2015 "Rekomendacja Jakości"dla

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 14.04.2014

PRZEDMIAR DATA OPRACOWANIA : 14.04.2014 WYKONAWCA : INWESTOR : Data zatwierdzenia. Data opracowania 14.04.2014 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 422400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 4000000-7 Roboty budowlane 40000- Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;

Bardziej szczegółowo