ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO"

Transkrypt

1 DRUK XLIX/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r./ Lublin 2014

2 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego... Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy.. Udzielanie zamówień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Pozostałe uchwały II. Wykaz projektów dokumentów przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego i rekomendowanych Sejmikowi Województwa Lubelskiego. 21 III. Decyzje i postanowienia wydane przez Zarząd Województwa Lubelskiego w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego. 22 IV. Kontrolowanie działalności wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. 24 V. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. 26 VI. Informacja o pozostałych rozstrzygnięciach Zarządu Województwa Lubelskiego podjętych w formie zapisu do protokołu posiedzenia. 27 Strona 2 z 41

3 W okresie od 1 września 2014 r. do 17 października 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego obradował na 16 posiedzeniach. I. Działalność uchwałodawcza Zarządu Województwa Lubelskiego. Na kolejnych posiedzeniach Zarząd Województwa Lubelskiego podjął ogółem 155 uchwał. Zakres tematyczny zagadnień rozpatrywanych przez Zarząd Województwa, w których końcowe rozstrzygnięcia zapadły w formie uchwały przedstawia się następująco: 1. Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego 18 uchwał. 2. Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego 7 uchwał. 3. Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania 5 uchwał. 4. Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata uchwał. 5. Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej 9 uchwał. 6. Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego 8 uchwał. 7. Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy - 7 uchwał. 8. Udzielanie zamówień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego - 31 uchwał. 9. Pozostałe uchwały 51 uchwał, w tym: a) z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu 5 uchwał, b) z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji 12 uchwały, c) z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej 8 uchwał, d) z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego - 2 uchwały, e) z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska - 3 uchwały, f) z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa - 5 uchwał, g) z zakresu działania Departamentu Mienia i Inwestycji - 6 uchwał, h) z zakresu działania Departamentu Polityki Regionalnej - 1 uchwała, i) z zakresu działania Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego - 1 uchwała, j) z zakresu działania Departamentu Promocji i Turystyki - 3 uchwały, k) z zakresu działania Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego - 1 uchwała, l) z zakresu działania Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego - 3 uchwały, m) z zakresu działania Kancelarii Marszałka - 1 uchwała. Ad 1/ Gospodarowanie mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego. Uchwały Zarządu Województwa z zakresu gospodarowania mieniem Samorządu Województwa Lubelskiego dotyczyły: 1) nabycia na rzecz Województwa Lubelskiego za cenę 436,00 zł nieruchomości położonej w obrębie Niezdów, gmina Opole Lubelskie - obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem ewidencyjnym 506/2, o pow. 0,0109 ha w związku z budową (przełożenie) drogi wojewódzkiej nr 747 Iłża - Lipsko - Solec n/wisłą - Opole Lubelskie -Bełżyce - Konopnica od istniejącego km do obwodnicy m. Opole Lubelskie - Uchwała Nr CCLXVIII/5512/2014 z dnia 10 września 2014 r; Strona 3 z 41

4 2) wyrażenie zgody na wynajęcie w trybie przetargowym na okres do 5 lat przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie, pomieszczeń znajdujących się w budynku administracyjnym, usytuowanym na nieruchomości, położonej w Lublinie przy ul. Bursaki 17 - Uchwała Nr CCLXVIII/5513/2014 z dnia 10 września 2014 r.; 3) ostatecznego wykazu lokali mieszkalnych, znajdujących się w Adampolu, gm. Wyryki, przeznaczonych do wynajęcia oraz wykazu osób, którym lokale mieszkalne mają być wynajęte - Uchwała Nr CCLXVIII/5514/2014 z dnia 10 września 2014 r.; 4) wyrażenia zgody na poprowadzenie przez Dalkia Wschód Sp. z o.o. w Zamościu przyłącza ciepłowniczego przez działkę nr 98/3, położoną w Zamościu przy ul. Peowiaków 5 - Uchwała Nr CCLXX/5532/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 5) wyrażenia zgody Stacji Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie na wymianę pokrycia dachu na wiacie stalowej dużej SKP III i części budynku Stacji Obsługi oraz przebudowę trzech wiat stalowych, położonych w Chełmie przy ul. Rejowieckiej Uchwała Nr CCLXX/5533/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 6) wyrażenia zgody Stacji Ratownictwa Medycznego SP ZOZ w Chełmie na przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie: wymiany pokrycia dachu na wiacie składowej Nr 2, rozbiórki wiaty składowej Nr 1, remontu wyjścia ewakuacyjnego w budynku zabezpieczenia zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) oraz rozbudowy wiaty myjni samochodowej, położonych w Krasnymstawie - Uchwała Nr CCLXX/5534/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 7) wyrażenia zgody na zamianę zajmowanego przez Panią Marie Skowrońską lokalu mieszkalnego nr 6 na lokal mieszkalny nr 5, znajdujący się na drugim piętrze w budynku nr 14 położonym w Kuraszewie - Uchwała Nr CCLXX/5536/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 8) ogłoszenia wykazów nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego, przeznaczonych do sprzedaży - Uchwała Nr CCLXX/5551/2014 z dnia 16 września 2014 r. Przedmiotem sprzedaży są: nieruchomość położona w Majdanie Sopockim, gm. Susiec, ozn. nr 539/149 o pow. 0,7733 ha, dla której Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim prowadzi księgę wieczystą Nr ZA1T/ /3 - cena wywoławcza nieruchomości wynosi ,00 zł, nieruchomość położona we Włodawie przy ul. Granicznej 8, ozn. nr 322/5 o pow. 0,1975 ha, dla której Sąd Rejonowy we Włodawie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1W/ /5 - cena wywoławcza nieruchomości wynosi ,00 zł, nieruchomość położona w Białej Podlaskiej przy ul. Łomaskiej 2, ozn. nr 999/3 o pow. 0,3656 ha, dla której Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej prowadzi księgę wieczystą Nr LU1B/ /9 - cena wywoławcza nieruchomości wynosi ,00 zł; 9) ogłoszenia I i II przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Województwa Lubelskiego, położonych w miejscowościach: Biała Podlaska, Hrubieszów, Ostrów Lubelski oraz Janów Podlaski - Uchwała Nr CCLXX/5552/2014 z dnia 16 września 2014 r. 10) wyrażenia zgody na wybudowanie przez Gminę Lublin - Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie szafki transmisji sygnału STS z kanalizacją dla linii teletechnicznej na działce nr 60/8, położonej w Lublinie przy Al. Kraśnickiej 96 - Uchwała Nr CCLXX/5554/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 11) wywieszenia wykazu nieruchomości Województwa Lubelskiego, położonej w Lublinie, przeznaczonej do oddania w nieodpłatne użytkowanie Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Lublinie - Uchwała Nr CCLXXIV/5584/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 12) wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie przetargowym na okres do 5 lat przez Samodzielną Publiczną Stację Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Strona 4 z 41

5 w Zamościu pomieszczeń w hali warsztatowo - garażowej, położonej w Zamościu przy ul. Starowiejskiej 23 - Uchwała Nr CCLXXIV/5585/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 13) wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Pogotowiu Ratunkowemu SP ZOZ w Lublinie na budowę parkingu na 10 miejsc postojowych, położonego przy ul. Spadochroniarzy 8 w Lublinie - Uchwała Nr CCLXXIV/5586/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 14) nieodpłatnego nabycia na rzecz Województwa Lubelskiego nieruchomości położonej w obrębie Wojsławice, w pasie drogi wojewódzkiej nr Uchwała Nr CCLXXV/5610/2014 z dnia 7 października 2014 r.; 15) przekazania Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Białej Podlaskiej nieruchomości stanowiącej własność Województwa Lubelskiego oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1330/13 o pow. 1,5366 ha, położonej w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 15, z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki - Uchwała Nr CCLXXV/5611/2014 z dnia 7 października 2014 r.; 16) wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Białej Podlaskiej na użyczenie Polskiemu Towarzystwu Stwardnienia Rozsianego Oddział w Białej Podlaskiej lokalu, znajdującego się na parterze w budynku hotelowo - mieszkalnym przy ul. Okopowej 3 w Białej Podlaskiej - Uchwała Nr CCLXXVIII/5633/2014 z dnia 15 października 2014 r. 17) wyrażenia zgody na wykonanie przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie remontu odcinka sieci kanalizacji deszczowej, położonej w Lublinie przy ulicy Pielęgniarek - Uchwała Nr CCLXXVIII/5634/2014 z dnia 15 października 2014 r. 18) wyrażenia zgody na zamianę lokali mieszkalnych, znajdujących się w Adampolu w budynkach nr 76 i 78 pomiędzy Tomaszem Piskałą a Patrycją i Mariuszem Kupracz - Uchwała Nr CCLXXVIII/5639/2014 z dnia 15 października 2014 r. Ad 2/ Wykonywanie Budżetu Województwa Lubelskiego. W ramach wykonywania Budżetu Województwa Lubelskiego, Zarząd Województwa podjął uchwały, które dotyczyły: 1) zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok - Uchwała Nr CCLXX/5548/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 2) zmian w harmonogramie realizacji wydatków Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok - Uchwała Nr CCLXXII/5571/2014 z dnia 23 września 2014 r.; 3) zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok - Uchwała Nr CCLXXIV/5602/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 4) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie w załączeniu Uchwała Nr CCLXXV/5608/2014 z dnia 7 października 2014 r.; Zarząd wyraził zgodę na wydłużenie SP Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie terminu spłaty pożyczki udzielonej z Budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości ,00 zł, przekazanej na podstawie umowy 2/2011 z dnia 4 października 2011 r., do dnia 29 grudnia 2017 r. z jednoczesnym przedłużeniem karencji w spłacie kapitału do 31 grudnia 2015 r. 5) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pożyczki pieniężnej Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie w załączeniu Uchwała Nr CCLXXV/5609/2014 z dnia 7 października 2014 r. Zarząd wyraził zgodę na wydłużenie SP Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie terminu spłaty pożyczki udzielonej z Budżetu Województwa Lubelskiego w wysokości ,00 zł, przekazanej na podstawie umowy 4/2009 z dnia 22 grudnia 2009 r., do dnia 31 lipca 2018 r. z jednoczesnym przedłużeniem karencji spłaty kapitału do grudnia 2015 r. oraz utrzymaniem karencji spłaty odsetek do grudnia 2014 r. 6) zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok - Uchwała Nr CCLXXV/5621/2014 z dnia 7 października 2014 r.; Strona 5 z 41

6 7) zmian w harmonogramie realizacji wydatków Budżetu Województwa Lubelskiego na 2014 rok - Uchwała Nr CCLXXIV/5622/2014 z dnia 7 października 2014 r. Ad 3/ Udzielanie pełnomocnictw i upoważnień do działania. Zarząd udzielił pełnomocnictwa: 1) Pani Henryce Strojnowskiej Dyrektorowi Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, do wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem, w imieniu Województwa Lubelskiego, postępowania na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowościach Niedźwiada, Niedźwiada Kolonia oraz Leszkowice, ozn. w ewidencji gruntów jako działki nr: 146/1, 145, 144, 137, 123/1, 120, 119, 118, 117, 116, 115, 114/1, 113/1, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 94, 93, 92/1, 92/2, 91/1, 51/1, 50, 49, 47, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 1270, 1269, 1267, 1264, 1261, 1260, 1259, 1258, 1257, 1256, 1255, 1254, 1253, 1360, 1188, 1187, 1185/1, 1185/2, 86/1 o łącznej pow. 78,8129 ha, dla których Sąd Rejonowy w Lubartowie prowadzi księgę wieczystą NR LU1A/ /0, na cele związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobyciem bursztynu oraz innych kopalin i zawarcia umowy dzierżawy z podmiotem ustalonym w wyniku przeprowadzonego postępowania - Uchwała Nr CCLXVI/5501/2014 z dnia 2 września 2014 r.; 2) Panu Stanisławowi Jakimiukowi Dyrektorowi Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, do składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Lubelskiego w sprawach związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.) z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie - Uchwała Nr CCLXXII/5562/2014 z dnia 23 września 2014 r. Zarząd upoważnił: 1) upoważnił Pana Jacka Sobczaka do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Centrum Innowacji i Transferu Technologii Lubelskiego Parku Naukowo Technologicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, które odbędzie się w dniu 29 września 2014 r. - Uchwała Nr CCLXX/5535/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 2) Pana Dariusza Donicę - Dyrektora Departamentu Promocji i Turystyki do delegowania i podpisywania upoważnień pracownikom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie do przeprowadzania kontroli realizacji zadań zlecanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie krajoznawstwa i turystyki - Uchwała Nr CCLXX/5540/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 3) Panią Anetę Kopciewicz do uczestniczenia i głosowania w imieniu Województwa Lubelskiego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie w dniu 20 października 2014 r. - Uchwała Nr CCLXXVIII/5635/2014 z dnia 15 października 2014 r. Ad 4/ Wdrażanie Programów Operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych na lata Zarząd Województwa podjął następujące uchwały związane z wdrażaniem Programów Operacyjnych na lata : w ramach POKL na lata w sprawach: 1) zatwierdzenia do realizacji wniosków o dofinansowanie projektu systemowego z I posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Systemowych przewidzianego w ramach Modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - II. dodatkowy nabór Strona 6 z 41

7 wniosków w 2014 r., Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - Uchwała Nr CCLXVI/5500/2014 z dnia 2 września 2014 r.; 2) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach procedury odwoławczej (po etapie sądowym) wraz z Wyciągiem z protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach procedury odwoławczej (po etapie sądowym) w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/7.2.1/2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - Uchwała Nr CCLXXII/5563/2014 z dnia 23 września 2014 r.; 3) zatwierdzenia Listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektu po ocenie merytorycznej wraz z Wyciągiem z protokołu z posiedzenia Komisji Oceny Projektów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/6.1.2/2014 VI runda konkursowa, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadańna rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie projekty konkursowe wyłącznie dla powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy - Uchwała Nr CCLXXIV/5583/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 4) zmiany Dokumentacji Konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2013 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - Uchwała Nr CCLXXVIII/5644/2014 z dnia 15 października 2014 r. w ramach RPO WL na lata w sprawach: 1) zatwierdzenia projektu aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w części obejmującej listę rezerwową projektów kluczowych - Uchwała Nr CCLXVI/5507/2014 z dnia 2 września 2014 r.; Propozycje nowych projektów kluczowych dotyczą Działania 5.1 Regionalny układ transportowy oraz Działania 5.2 Lokalny układ transportowy RPO WL. W ramach Działania 5.1 zgłoszono dwa projekty: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock na odcinku od km do km Wnioskowana kwota dofinansowania ,28 PLN. Beneficjent Województwo Lubelskie. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 846 Małochwiej Duży-Wojsławice-Teratyn na odcinku od km do km oraz od km do km Wnioskowana kwota dofinansowania ,54 PLN. Beneficjent Województwo Lubelskie. W ramach działania 5.2 zgłoszony został projekt pn. Budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Błogosławionej Siostry Faustyny od ul. Długiej w Kraśniku realizowany przez Powiat Kraśnicki. Wnioskowana kwota dofinansowania to ,00 PLN. Dofinansowanie tych projektów będzie możliwe pod warunkiem pojawienia się wolnych środków. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na 2014 rok w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , dotyczących: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego i Departamentu Finansów Urzędu Strona 7 z 41

8 Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości - Uchwała Nr CCLXX/5543/2014 z dnia 16 września 2014 r. 3) rozwiązania umowy nr PK/11-UDA-RPLU / z dnia 22 grudnia 2011 r. o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata projektu Biogazownia w gminie Jeziorzany - Uchwała Nr CCLXXII/5573/2014 z dnia 23 września 2014 r. Z wnioskiem o rozwiązanie umowy wystąpił beneficjent projektu Gmina Jeziorzany, z uwagi na brak rozstrzygnięć postępowań o zamówienia publiczne mające na celu wyłonienie wykonawcy inwestycji oraz ograniczonymi możliwościami realizacji przedsięwzięcia w terminach ustalonych w umowie. 4) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru z listy rezerwowej projektów (ze zmniejszonym poziomem dofinansowania) zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1: Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria III Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , konkurs nr 05/RPOWL/6.1/ Uchwała Nr CCLXXII/5574/2014 z dnia 23 września 2014 r.; 5) zatwierdzenia aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w części obejmującej listę rezerwową projektów kluczowych - Uchwała Nr CCLXXIV/5595/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 6) dokonania realokacji środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CCLXXIV/5597/2014 z dnia 30 września 2014 r. Zarząd dokonał realokacji środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata z Działania 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska na Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku, w kwocie ,00 EUR. 7) zwiększenia alokacji środków przeznaczonych na finansowanie projektów zgłoszonych w konkursie 02/RPOWL/6.2/2012 ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CCLXXIV/5598/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 8) zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2: Energia przyjazna środowisku, złożonych w ramach konkursu nr 02/RPOWL/6.2/ Uchwała Nr CCLXXIV/5599/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 9) wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2: Energia przyjazna środowisku, złożonych w ramach konkursu nr 02/RPOWL/6.2/ Uchwała Nr CCLXXIV/5600/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 10) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia listy rezerwowej projektów zgłoszonych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , Oś Priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2: Energia przyjazna środowisku, złożonych w ramach konkursu nr 02/RPOWL/6.2/ Uchwała Nr CCLXXIV/5601/2014 z dnia 30 września 2014 r.;. 11) zatwierdzenia Rocznych Planów Działań Pomocy Technicznej na 2015 rok w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , dotyczących: Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Strona 8 z 41

9 i Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości - Uchwała Nr CCLXXV/5614/2014 z dnia 7 października 2014 r.; 12) zatwierdzenia aktualizacji Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w części obejmującej listę podstawową oraz listę rezerwową projektów kluczowych - Uchwała Nr CCLXXV/5625/2014 z dnia 7 października 2014 r. Aktualizacja dotyczy przeniesienia nw. projektów z listy rezerwowej na listę podstawową: Budowa drogi dojazdowej do Kraśnickiej Strefy Ekonomicznej w ciągu drogi powiatowej Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Błogosławionej Siostry Faustyny do ul. Długiej w Kraśniku, Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną, oraz usunięcia z listy podstawowej IWIPK projektu pn. Biogazownia w gminie Jeziorzany, w związku z rozwiązaniem, na prośbę Beneficjenta, umowy nr PK/11- UDA-RPLU / w ramach PROW na lata w sprawach: 1) rozwiązania umowy o przyznanie pomocy nr UM /13 na operację pn. Zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej pt.: Hola hola, rolnicza dola z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, objętego PROW na lata , zawartej w dniu 2 maja 2014 r. w Lublinie, pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego, a Stowarzyszeniem Na Rzecz Rozwoju Ziemi Świeciechowskiej POWIŚLAKI, z powodu naruszenia warunków przyznania pomocy określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętych PROW na lata polegających na niedopełnieniu obowiązku złożenia wniosku o płatność w terminie określonym w 7 ust. 1 umowy - Uchwała Nr CCLXVIII/5523/2014 z dnia 10 września 2014 r.; 2) zatwierdzenia listy operacji w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata dla naboru przeprowadzonego w dniach od 7 kwietnia 2013 r. do 25 kwietnia 2014 r. - Uchwała Nr CCLXX/5555/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 3) wyrażenia zgody na przeniesie własności nabytych dóbr w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata na podstawie Umowy Nr UM /09 z dnia 18 grudnia 2009 r. i Umowy Nr UM /11 z dnia 25 kwietnia 2012 r. przez Gminę Łęczna na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z zastrzeżeniem zachowania warunków ww. umów - Uchwała Nr CCLXXV/5626/2014 z dnia 7 października 2014 r. Ad 5/ Opiniowanie projektów wniosków dotyczących wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz włączenia nieruchomości do Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działając na podstawie art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 687, z późn.zm.) Zarząd zaopiniował pozytywnie: 1) projekt wniosku zarządcy linii kolejowej dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na: Budowie zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1202L na drogę dojazdową do toru nr 27 w rejonie stacji kolejowej Łuków Uchwała Nr CCLXVI/5499/2014 z dnia 2 września 2014 r.; Strona 9 z 41

10 2) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie ulicy Rolniczej w Zamościu - Uchwała Nr CCLXVIII/5515/2014 z dnia 10 września 2014 r.; 3) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi gminnej nr L ulicy Łabędziej w Lublinie na odcinku od ul. Władysława Grabskiego do km 0+266,25 wraz z budową oświetlenia Uchwała Nr CCLXX/5538/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 4) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Rozbudowie drogi w ciągu drogi powiatowej nr 2224L ulicy Pliszczyńskiej na odcinku 0,00 m 0+299,14 m wraz z przebudową sieci energetycznej oświetlenia drogowego kolidującej z projektowaną inwestycją - Uchwała Nr CCLXXII/5564/2014 z dnia 23 września 2014 r.; 5) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowie ulicy Saperów Kaniowskich w Puławach wraz z oświetleniem ulicznym, kanalizacją deszczową, siecią gazową, budową kanału technologicznego oraz rozbudową sieci wodociągowej - Uchwała Nr CCLXXII/5565/2014 z dnia 23 września 2014 r.; 6) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie dróg gminnych: nr L w Starym Pawłowie i L ul. Wiejskiej (początek opracowania od krawędzi mostu przez rzekę Czyżówkę w km 0+000,00 do 0+325,60) w Janowie Podlaskim - Uchwała Nr CCLXXII/5566/2014 z dnia 23 września 2014 r.; 7) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Budowie drogi gminnej klasy D obsługującej Port Lotniczy Lublin S.A. w miejscowości Świdnik Duży, gmina Wólka. Odcinek III od km rob ,90 do km rob ,03 o łącznej długości 1,877 km - Uchwała Nr CCLXXII/5567/2014 z dnia 23 września 2014 r. 8) projekt wniosku zarządcy drogi dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowie drogi gminnej biegnącej od publicznej drogi gminnej nr L do skrzyżowania publicznych dróg gminnych nr L i L w miejscowości Jezioro gmina Siemień - Uchwała Nr CCLXXV/5612/2014 z dnia 7 października 2014 r. Działając na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274; z późn. zm.) - Zarząd Województwa Lubelskiego zaopiniował pozytywnie wniosek Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A. dotyczący włączenia do Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice podstrefa Puławy działki niezabudowanej nr 1300/36 o powierzchni 12,6331 ha położonej w gminie Puławy, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. - Uchwała Nr CCLXVIII/5516/2014 z dnia 10 września 2014 r. Ad 6/ Wyróżnienia Medalem Pamiątkowym Województwa za szczególne zasługi dla województwa oraz nadawanie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego. Działając na podstawie uchwały Nr XIX/316/04 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia insygniów samorządowych Województwa Lubelskiego, zasad używania i stosowania Zarząd Województwa wyróżnił Medalem Pamiątkowym Województwa Lubelskiego za szczególne zasługi dla województwa: 1) Jarosława Filipiak, Piotra Jana Franaszczaka, Sławomira Karczmarza, Stanisława Kliczka Tadeusza Kornak, Mariusza Lisickiego, Magdalenę Mart, Zbigniewa Pecio, Mateusza Piątek, Martę Podgórską, Krzysztofa Sobiecha, Kazimierza Starownika Marka Szafrana, Mariana Szalińskiego - Uchwała Nr CCLXVI/5503/2014 z dnia 2 września 2014 r.; Strona 10 z 41

11 2) Felicjana Andrzejczaka, Tadeusza Błachnio, Stanisława Chlebickiego, Krzysztofa Cugowskiego, Sławomira Gawałko, Grażynę Gliwkę, Irenę Goliszek, Krzysztofa Goławskiego, Piotra Gomółkę, Andrzeja Jana Grzesiuka, Bogusława Henryka Janocińskiego, Mieczysława Jureckiego, Mariana Kojtycha, Lucjana Jana Kotwicę, Zbigniewa Kublickiego, Romualda Lipko, Beatę Niewiadomską, Marka Jana Oworuszko, Karola Władysława Ozimkiewicza, Agnieszkę Tarasiuk, Waldemara Tura, Hannę Witek, Teresę Woszczek, Tomasza Zeliszewskiego, FOREX Lingerie Radosław Foryszewski, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jerzy Ciok - Uchwała Nr CCLXX/5546/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 3) dr hab. Marię Cioch, dr n. med. Adama Waltera- Croneck, dr Pawła Dąbrowskiego, prof. dr n. med. Iwonę Hus, dr n. med. Dariusza Jawniak, dr n. med. Małgorzatę Kowal, dr n. med. Wojciecha Legieć, dr hab. n. med. Bożenę Sokołowską, dr n. med. Marię Soroka-Wojtaszko, dr Teresę Sosnowską, dr Łukasza Tułeckiego, dr n. med. Halinę Śpiewak, dr n. med. Małgorzatę Wach, dr n. med. Ewa Wąsik Szczepanek - Uchwała Nr CCLXXIV/5594/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 4) Ks. Kan. Kpt. Zbigniewa Staszkiewicza, Roberta Wójcika, Zamojski Dom Kultury, Szkołę Podstawową nr 3 im doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, Klub Twórców Ludowych w Puławach - Uchwała Nr CCLXXV/5627/2014 z dnia 7 października 2014 r.; Działając na podstawie uchwały Nr XLVI/717/06 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 24 kwietnia 2006 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2006 r. Nr 119, poz. 2000) Zarząd odznaczył Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Lubelskiego : 1) Zbigniewa Bajko, Annę Grażynę Morow, Jerzego Stefaniuka, Waldemara Leszka Szynalę - Uchwała Nr CCLXVI/5502/2014 z dnia 2 września 2014 r.; 2) Elżbietę Bieńkowską - Uchwała Nr CCLXVIII/5528/2014 z dnia 10 września 2014 r.; 3) Szczepana Kalinowskiego, Zdzisława Latos, Ferdynanda Rymarza, Zespół BUDKA SUFLERA - Uchwała Nr CCLXX/5547/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 4) Stefana Butryn, dr hab. n. med. Andrzeja Kleinroka, prof. dr hab. n. med. Krzysztofa Marczewskiego, lek. med. Andrzeja Władysława Mielcarek, Czesława Reszkę - Uchwała Nr CCLXXIV/5593/2014 z dnia 30 września 2014 r. Ad 7/ Powoływanie i odwoływanie kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy. Wykonując funkcję pracodawcy w stosunku do kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, Zarząd postanowił, co następuje: 1) powołał Pana Piotra Franaszka na stanowisko Dyrektora Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, na czas określony, na okres pięciu lat, tj. od dnia 8 września 2014 r. do dnia 8 września 2019 r. - Uchwała Nr CCLXVI/5506/2014 z dnia 2 września 2014 r.; 2) odwołał z dniem 5 września 2014 r. Pana Sławomira Sawulskiego ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie - Uchwała Nr CCLXVII/5510/2014 z dnia 4 września 2014 r.; 3) powierzył z dniem 5 września 2014 r. Panu Arnoldowi Królowi pełnienie obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie - Uchwała Nr CCLXVII/5511/2014 z dnia 4 września 2014 r.; 4) cofnął z dniem 10 września 2014 r. Panu Arnoldowi Królowi pełnienie obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie - Uchwała Nr CCLXVIII/5521/2014 z dnia 10 września 2014 r.; 5) powierzył Panu Piotrowi Kiwińskiemu pełnienie obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie - Uchwała Nr CCLXVIII/5522/2014 z dnia 10 września 2014 r.; Strona 11 z 41

12 6) powołał z dniem 15 września 2014 r. Pana Radosława Dudzińskiego na stanowisko Dyrektora Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie - Uchwała Nr CCLXVIII/5530/2014 z dnia 10 września 2014 r. 7) odwołał z dniem 29 grudnia 2014 r. Pana Krzysztofa Kornackiego, na Jego wniosek, w związku z przejściem na emeryturę, ze stanowiska dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - Uchwała Nr CCLXXVIII/5641/2014 z dnia 15 października 2014 r. Ad 8/ Udzielanie zamówień w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Na podstawie przedłożonych protokołów postępowań o udzielenie zamówień publicznych, Zarząd podjął uchwały w sprawach: 1) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Województwa Lubelskiego w latach [OP-IV MON] - Uchwała Nr CCLXVI/5495/2014 z dnia 2 września 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Watykańska 7, Lublin. Cena całościowa oferty: 0,00 zł brutto; wartość składnika w oparciu o który jest ustalana wysokość oprocentowania środków znajdujących się na rachunkach Zamawiającego (SKŁ): 0,575. 2) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie oraz dostawę materiałów konferencyjnych i promocyjnych na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLXVI/5496/2014 z dnia 2 września 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Mariusz Matuszewski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Remar Mariusz Matuszewski, Dąbrowica 168, Tomaszowice; wartość brutto złożonej oferty wynosi: ,53 zł. 3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację układów zasilania w energię elektryczną szpitali Województwa Lubelskiego - Uchwała Nr CCLXVI/5497/2014 z dnia 2 września 2014 r.; 4) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi przygotowania, przeprowadzenia, organizacji i obsługi międzynarodowej konferencji gospodarczo-inwestycyjnej pod nazwą: Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Invest w dniach października 2014 r. - Uchwała Nr CCLXVI/5498/2014 z dnia 2 września 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Zbigniewa Kamrata prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą E4B Media Group Zbigniew Kamrat, ul. Bohaterów Westerplatte 52, Zielona Góra. Cena oferty brutto: ,00 zł. 5) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotowego w kwocie ,00 PLN przeznaczonego na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLXVI/5508/2014 z dnia 2 września 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę (konsorcjum): Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, Warszawa; Bank Polski Kasa Opieki Spółka Akcyjna, ul. Grzybowska 53/57, Warszawa; Wartość brutto złożonej oferty wynosi: ,34 zł; 6) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji kreacyjnej i realizację kampanii informacyjnopromocyjnej projektu Marka Regionalna Lubelskie narzędziem promocji gospodarczej Strona 12 z 41

13 regionu - etap IV z Wykonawcami wyłonionymi w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLXVI/5509/2014 z dnia 2 września 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawców: Konsorcjum w skład którego wchodzą Marcin Komadowski prowadzący działalność pod nazwą Modart Marcin Komadowski, ul. Romera 15, Lublin, oraz Corner Media sp. z o.o., ul. Krakowskie Przedmieście 54, Lublin; wartość brutto złożonej oferty wynosi: ,00 zł; 7) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie usługi poligraficznej polegającej na opracowaniu redakcyjnym, graficznym oraz druku wznowienia publikacji, której tematem będą formy wypoczynku dostępne na Lubelszczyźnie dzięki projektom zrealizowanym, bądź będącym w trakcie realizacji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLXVIII/5525/2014 z dnia 10 września 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Alina Łagodowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Wydawniczo- Reklamowa MAGIC Alina Łagodowska, ul. Mełgiewska 32, Lublin; wartość brutto złożonej oferty wynosi: ,00 zł. 8) unieważnienia części nr 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki i drukarki z podziałem na części z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLXVIII/5526/2014 z dnia 10 września 2014 r. 9) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz urządzenia wielofunkcyjnego, kserokopiarki i drukarki z podziałem na części z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLXVIII/5527/2014 z dnia 10 września 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego postanowił: w zakresie części nr 1 wybrać jako najkorzystniejszą ofertę nr 4, złożoną przez Wykonawcę: RESET-PC W. Kondratowicz-Kucewicz i A. Zams Sp. j., ul. Ochotnicza 6, Lublin; wartość brutto złożonej oferty wynosi: ,70 zł; w zakresie części nr 3 wybrać jako najkorzystniejszą ofertę nr 1, złożoną przez Wykonawcę: Samaxon Sp. z o.o., ul. Stolarska 10/7, Mikołów; wartość brutto złożonej oferty wynosi: ,09 zł; w zakresie części nr 4 wybrać jako najkorzystniejszą ofertę nr 3, złożoną przez Wykonawcę: Konrad Burczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CORRADO Konrad Burczyński, ul. Skautów 11B, Lublin; wartość brutto złożonej oferty wynosi: ,50 zł 10) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na organizacji imprezy plenerowej pod nazwą Kongres sołtysów z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLXVIII/5529/2014 z dnia 10 września 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BACAD Janina Baka, Jaworze 27 A, Zagnańsk, wartość oferty brutto: ,00 zł. 11) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową organizację stoisk Regionu Lubelskiego na targach turystycznych w Polsce wraz z usługami w zakresie montażu, demontażu, obsługi technicznej, sprzątania [OP- IV PWW] - Uchwała Nr CCLXX/5539/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 12) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup usługi przygotowania, przeprowadzenia, organizacji i obsługi międzynarodowej konferencji gospodarczo-inwestycyjnej pod nazwą: Wschodnie Forum Gospodarcze Lub-Invest Strona 13 z 41

14 w dniach października 2014 r. - Uchwała Nr CCLXX/5556/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 13) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Zorganizowanie wizyty studyjnej obejmującej organizację zagranicznego wyjazdu studyjno-szkoleniowego dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich - Uchwała Nr CCLXXII/5568/2014 z dnia 23 września 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Ewę Sanetra prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Turystyczne Ewa Ewa Sanetra, ul. Rynek 22, Żywiec, wartość oferty brutto ,00 zł. 14) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na realizację komponentu szkoleniowego w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLXXII/5569/2014 z dnia 23 września 2014 r. Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: SYNTEA S.A., ul. Wojciechowska 9a, Lublin; Cena oferty brutto: ,00 zł - Uchwała Nr CCLXXII/5569/2014 z dnia 23 września 2014 r. 15) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Organizację przyjazdowych misji gospodarczych - w ramach projektu Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Uchwala Nr CCLXXIII/5581/2014 z dnia 25 września 2014 r. Zarząd postanowił: wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną w części pierwszej przez Wykonawcę: Modart Marcin Komadowski, ul. Romera 15, Lublin, wartość oferty brutto ,00 zł. wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną w części drugiej przez Wykonawcę: Lubelskie Centrum Consultingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dobrzańskiego3, Lublin, wartość oferty brutto ,00 zł. wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną w części trzeciej przez Wykonawcę: Lubelskie Centrum Consultingu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dobrzańskiego3, Lublin, wartość oferty brutto ,00 zł. 16) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji warsztatów szkoleniowych oraz seminarium na potrzeby projektu Stworzenie sieci ekspertów w zakresie prowadzenia rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie [OP- IV MON] - Uchwała Nr CCLXXIV/5588/2014 z dnia 30 września 2014 r.; Zarząd postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: - w części 1: E-SKILLS, ul. Wyspiańskiego 13 m 6, Poznań, wartość oferty brutto: ,00 zł; 17) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony środowiska i przyrody od dokumentów planistycznych do zezwolenia na realizację inwestycji dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Uchwała Nr CCLXXIV/5589/2014 z dnia 30 września 2014 r. Zarząd postanowił wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Inżynierii Komunikacyjnej,,IKKU Sp. z o.o., ul. Trębacka 4, Warszawa. Wartość brutto oferty wynosi: ,00 zł. 18) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na opracowanie metodologii obliczania wskaźnika monitorowania celu 4 (czwartego) Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata (z perspektywą do 2030 r.) Poziom wzajemnego zaufania oraz przeprowadzenie na jej podstawie badania poziomu zaufania w województwie lubelskim realizowanego Strona 14 z 41

15 w ramach projektu Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie lubelskim o wartości szacunkowej ,33 PLN (netto) Uchwała Nr CCLXXIV/5590/2014 z dnia 30 września 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawców: dr Maciej Piotrowski, dr Michał Thlon, dr hab. Andrzej Bukowski Matysówka 225G, Rzeszów. Cena oferty brutto: ,00 zł. 19) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie usługi polegającej na organizacji Konferencji pod tytułem Scalanie gruntów szansą na zmiany w rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Województwie Lubelskim z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLXXIV/5591/2014 z dnia 30 września 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Pana Marcina Komadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Modart Marcin Komadowski, ul. Romera 15, Lublin, wartość oferty brutto: ,00 zł. 20) unieważnienia części nr 2 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie publicznej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi w postaci zużytych baterii i akumulatorów z podziałem na części - Uchwała Nr CCLXXIV/5592/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 21) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji warsztatów szkoleniowych oraz seminarium na potrzeby projektu Stworzenie sieci ekspertów w zakresie prowadzenia rozszerzonych konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji w biogazownie [OP- IV MON] (część 2) - Uchwała Nr CCLXXV/5617/2014 z dnia 7 października 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: - w części 2: MODART Marcin Komadowski, ul. Romera 15, Lublin, wartość oferty brutto: ,70 zł. 22) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie części 1 zamówienia publicznego na zorganizowanie publicznej kampanii edukacyjnoinformacyjnej na temat prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi w postaci zużytych baterii i akumulatorów z podziałem na części - Uchwała Nr CCLXXV/5618/2014 z dnia 7 października 2014 r. Zarząd wybrał w części nr 1 postępowania jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Pana Marcina Komadowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Modart Marcin Komadowski, ul. Romera 15, Lublin, wartość oferty brutto: ,00 zł. 23) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na usługę dotyczącą wykonania, uruchomienia, obsługi technicznej gier i quizów umieszczonych na stworzonej do tego celu stronie internetowej na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLXXV/5619/2014 z dnia 7 października 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: TOMORROW Sp. z o.o., ul. Brzeska 2, Warszawa; wartość brutto złożonej oferty wynosi: ,50 zł. 24) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na druk kart do głosowania na potrzeby wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego zarządzonych na dzień16 listopada 2014 r. [OP- IV MON] - Uchwała Nr CCLXXVI/5629/2014 z dnia 10 października 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: INTERDRUK SA, ul. Łucka 15/3002, Warszawa, wartość oferty brutto: ,14 zł. Strona 15 z 41

16 25) zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na druk kart do głosowania na potrzeby wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [OP-IV MON] - Uchwała Nr CCLXXVII/5630/2014 z dnia 14 października 2014 r. W związku z uchyleniem się Wykonawcy INTERDRUK SA, ul. Łucka 15/3002, Warszawa, od zawarcia umowy na druk kart do głosowania na potrzeby wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Drukarnia ART. Kazimierz Jannasz, ul. Fortuny 5, Warszawa wartość oferty brutto: ,00 zł. 26) powierzenia przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji urządzeń technologii sceny w Sali Teatru Muzycznego oraz zapadni fortepianu w Sali Filharmonii, zgodnie z wykonanym projektem technicznym i wymaganiami Zamawiającego w ramach realizacji inwestycji pn. Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie - Uchwała Nr CCLXXVIII/5638/2014 z dnia 15 października 2014 r.; 27) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na usługę związaną z publikacjami i przygotowaniem materiałów roboczych i materiałów na konferencję z podziałem na części (część nr 3) z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLXXVIII/5645/2014 z dnia 15 października 2014 r. Zarząd wybrał w części nr 3 postępowania jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Don Brando Sp. z o.o. ul. Białostocka 14, Lublin, wartość oferty brutto: ,00 zł. 28) wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na przeprowadzenie szkolenia Praktyczne zastosowanie prawa budowlanego w projektach unijnych dla potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - Uchwała Nr CCLXXVIII/5646/2014 z dnia 15 października 2014 r. Zarząd wybrał jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: Piotra Lewandowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Piotr Lewandowski Akademia Eurokadry Centrum Szkoleń Administracji Publicznej ul. Jagiellońska 76, Warszawa. Cena oferty brutto: ,00 zł. 29) zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na Roboty budowlane w ramach inwestycji pn. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie i Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie - Uchwała Nr CCLXXVIII/5647/2014 z dnia 15 października 2014 r. Zarząd postanowił zawrzeć umowę z Wykonawcą: Konsorcjum BUDIMEX S.A., ul. Stawki 40, Warszawa, FERROVIAL AGROMAN S.A., Campo de las Naciones, Ribera del Loira, 42, Madryt, Hiszpania, którego wartość oferty brutto wynosi: ,00 zł. 30) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na druk kart do głosowania na potrzeby wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. [OP-IV MON] - Uchwała Nr CCLXXIX/5648/2014 z dnia 16 października 2014 r. 31) zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zamówienia z wolnej ręki na Druk kart do głosowania na potrzeby wyborów do Sejmiku Województwa Lubelskiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. - Uchwała Nr CCLXXX/5649/2014 z dnia 17 października 2014 r. Strona 16 z 41

17 Zarząd postanowił zawrzeć umowę z Wykonawcami działającymi w formie Konsorcjum w skład którego wchodzą następujący członkowie: Alina Łagodowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Wydawniczo-Reklamowa MAGIC, ul. Mełgiewska 32, Lublin oraz Alfred Podkościelny, Anna Kłysiak, Małgorzata Wrześniewska, Agnieszka Lipiecka prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Drukarnia ALF-GRAF, ul. Abramowicka 6, Lublin. Wartość oferty brutto wynosi: ,00 zł. Ad 9/ Pozostałe uchwały. Uchwały z zakresu działania Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu dotyczyły: 1) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Lubelskiego w Lublinie Uchwała Nr CCLXX/5557/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 2) ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Zamoyskich w Kozłówce - Uchwała Nr CCLXX/5558/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 3) ustalenia wysokości Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie w roku 2014, w kwocie brutto 3 750,00 zł - Uchwała Nr CCLXXIV/5582/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 4) przyznania Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego, nauczycielom z jednostek oświatowych prowadzonych przez Województwo Lubelskie w roku Uchwała Nr CCLXXV/5613/2014 z dnia 7 października 2014 r.; 5) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie zmiany warunków udzielania stypendiów w ramach Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych Uchwała Nr CCLXXVIII/5640/2014 z dnia 15 października 2014 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Gospodarki i Innowacji dotyczyły: 1) wyrażenia zgody na podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy Województwem Lubelskim i Województwem Śląskim, którego Deklaratariusze wyrażają wolę ścisłej współpracy i podjęcia działań zmierzających do powołania stałego międzyregionalnego zespołu ds. innowacyjności i efektywności prac badawczo rozwojowych z zakresu mechatroniki, zaawansowanych technologii bezpieczeństwa i obronności oraz dziedzin pokrewnych - Uchwała Nr CCLXVI/5505/2014 z dnia 2 września 2014 r. Celem podpisania Listu intencyjnego jest również stymulowanie rozwoju nowych technologii oraz zaplecza analityczno-badawczego, jak również wspieranie transferu nowych rozwiązań technologicznych do procesów produkcji. 2) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Samorząd Województwa Lubelskiego do konkursu Widespread Teaming ogłoszonego przez Komisję Europejską w ramach Programu Horyzont 2020 i złożenie aplikacji drogą internetową - Uchwała Nr CCLXVIII/5524/2014 z dnia 10 września 2014 r. Projekt będzie realizowany przez Samorząd Województwa Lubelskiego we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej oraz po stronie fińskiej - Agencją Rozwoju Regionalnego Kainuun Etu Oy, Samorządem Regionu Kainuu, Samorządem Regionu Päijät Häme, Politechniką Lappeenranta. Szczegółowe zasady współpracy podmiotów zostaną określone w Umowie Partnerskiej, która zostanie zawarta pomiędzy Stronami przed podpisaniem wniosku o dofinansowanie, tj. po drugim etapie oceny. Wkład własny związany z uczestnictwem Samorządu Województwa Lubelskiego nie wymaga zabezpieczenia środków finansowych 4) opinii do Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łomazy na lata Uchwała Nr CCLXXII/5575/2014 z dnia 23 września 2014 r. Zarząd zaopiniował pozytywnie Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łomazy na lata w zakresie Strona 17 z 41

18 koordynacji współpracy z gminami: Biała Podlaska, Piszczac, Rossosz, Drelów, Sosnówka Tuczna, Wisznice i Komarówką Podlaską oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa, określoną w obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M.P. Nr 2, poz.11). 5) odpowiedzi na wezwanie prof. dr. hab. n. med. Mansura Rahnama do usunięcia naruszenia prawa - Uchwała Nr CCLXXII/5576/2014 z dnia 23 września 2014 r.; 6) odpowiedzi na wezwanie Rafała Jamrogiewicza do usunięcia naruszenia prawa - Uchwała Nr CCLXXII/5577/2014 z dnia 23 wrzesnia 2014 r.; 7) odpowiedzi na wezwanie Izabeli Jastrzębskiej-Jamrogiewicz do usunięcia naruszenia prawa - Uchwała Nr CCLXXII/5578/2014 z dnia 23 września 2014 r.; 8) odpowiedzi na wezwanie Agaty Chromińskiej do usunięcia naruszenia prawa - Uchwała Nr CCLXXII/5579/2014 z dnia 23 września 2014 r.; 9) odpowiedzi na wezwanie Tomasza Jachewicza do usunięcia naruszenia prawa - Uchwała Nr CCLXXII/5580/2014 z dnia 23 września 2014 r.; Zarząd uznał za bezzasadne wezwania w/w osób do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie powołania członków Komisji Stypendialnej w ramach projektu Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji oraz uchwałą w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej oraz listy rezerwowej zespołów badawczych w ramach naboru wniosków w projekcie systemowym Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji 10) zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji projektu systemowego pt. Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych przewidzianego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie Regionalne Strategie Innowacji - Uchwała Nr CCLXXV/5615/2014 z dnia 7 października 2014 r.; 11) zmiany Regulaminu uczestnictwa przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego w wyjazdach zagranicznych na wielosektorowe misje gospodarcze organizowane w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata , działanie 2.4 Marketing Gospodarczy, schemat B - Uchwała Nr CCLXXV/5623/2014 z dnia 7 października 2014 r.; 12) zmiany składu Komisji Oceniającej ds. przeprowadzenia naboru przedsiębiorców do uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych na misje gospodarcze oraz wyjazdach związanych z promowaniem województwa lubelskiego organizowanych w ramach projektu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego realizowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CCLXXV/5623/2014 z dnia 7 października 2014 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej dotyczyły: 1) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej - Uchwała Nr CCLXX/5541/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 2) powołania Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej - Uchwała Nr CCLXX/5542/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 3) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SP ZOZ w Lublinie - Uchwała Nr CCLXX/5560/2014 z dnia 16 września 2014 r.; Strona 18 z 41

19 4) zmiany składu Rady Społecznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej - Uchwała Nr CCLXXIV/5587/2014 z dnia 30 września 2014 r.; 5) powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie - Uchwała Nr CCLXXV/5605/2014 z dnia 7 października 2014 r.; 6) przyjęcia pomocy finansowej udzielonej Województwu Lubelskiemu przez Miasto Chełm na doposażenie Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie, w wysokości ,00 zł; 7) wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu - Uchwała Nr CCLXXV/5606/2014 z dnia 7 października 2014 r.; 8) powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w dniu 23 września 2014 roku na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku - Uchwała Nr CCLXXVIII/5642/2014 z dnia 15 października 2014 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Organizacyjno-Prawnego dotyczyły: 1) przyjęcia Regulaminu świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną za pośrednictwem Lubelskiego Internetowego Biura Obsługi Interesanta, realizowanego w ramach Projektu Wrota Lubelszczyzny Informatyzacja Administracji, w ramach Priorytetu IV Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata Uchwała Nr CCLXXV/5620/2014 z dnia 7 października 2014 r. 2) zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie - Uchwała Nr CCLXXV/5628/2014 z dnia 7 października 2014 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Rolnictwa i Środowiska dotyczyły: 1) przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2017 z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego - Uchwała Nr CCLXVI/5504/2014 z dnia 2 września 2014 r.; 2) ustanowienia obrębu ochronnego w obwodzie rybackim rzeki Wisła Nr 1 położonego na terenie gminy Puławy, powiat puławski, województwo lubelskie, zlokalizowanego na obszarze basenu Portu Rzecznego w Puławach na prawym brzegu rzeki Wisły w 372 km jej biegu. Basen ma kształt nieregularnego czworokąta o wymiarach 560 m x 94 m - Uchwała Nr CCLXX/5537/2014 z dnia 16 października 2014 r. 3) wyrażenia zgody na przystąpienie przez Samorząd Województwa Lubelskiego do udziału i współorganizowania Targów Rolniczych AGRO-PARK w dniach r. na terenie Targów Lublin S.A. - Uchwała Nr CCLXXV/5616/2014 z dnia 7 października 2014 r. Uchwały z zakresu działania Departamentu Polityki Transportowej i Drogownictwa dotyczyły: 1) zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru zadań z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w 2014 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego Uchwała Nr CCLXX/5544/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 2) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia wykazu zadań rezerwowych z zakresu infrastruktury drogowej przewidzianych do realizacji w 2014 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego - Uchwała Nr CCLXX/5545/2014 z dnia 16 września 2014 r.; Strona 19 z 41

20 3) przyjęcia dokumentu p.t. Przedsięwzięcia transportowe o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Uchwała Nr CCLXXII/5570/2014 z dnia 23 września 2014 r.; 4) nadania numerów drogom gminnym, zlokalizowanym na terenie województwa lubelskiego - Uchwała Nr CCLXXV/5603/2014 z dnia 7 października 2014 r.; 5) zmieniająca uchwałę w sprawie dokonania wyboru zadań z zakresu infrastruktury drogowej realizowanych w 2014 r. z udziałem pomocy finansowej i rzeczowej z częścią materiałów budowlanych innych jednostek samorządu terytorialnego - Uchwała Nr CCLXXV/5604/2014 z dnia 7 października 2014 r.; Uchwała z zakresu działania Departamentu Mieni i Inwestycji dotyczyły: 1) sprzedaży przez Województwo Lubelskie w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia udziałów Województwa Lubelskiego w Spółce działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju Uchwała Nr CCLXX/5549/2014 z dnia 16 września 2014 r.; Uchwała dotyczy sprzedaży w trybie negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia udziałów Województwa Lubelskiego w Spółce Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, stanowiących 85 % kapitału zakładowego Spółki, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej ,00 zł oraz wartości ustalonej przez Przedsiębiorstwo Usługowe Holox S.C. w kwocie 90,12 zł netto za jeden udział na kwotę łączną ,00 zł netto. 2) powołania Zespołu do przeprowadzenia w imieniu Województwa Lubelskiego negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia w sprawie nabycia udziałów Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju - Uchwała nr CCLXX/5550/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 3) zmiany uchwały Nr CLXII/2171/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Gwoździe Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Uchwała Nr CCLXX/5553/2014 z dnia 16 września 2014 r.; 4) uchwalenia regulaminu pracy Zespołu do spraw negocjacji w sprawie nabycia udziałów spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju - Uchwała Nr CCLXXII/5572/2014 z dnia 23 września 2014 r.; 5) zawarcia porozumienia dotyczącego restrukturyzacji Spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Uchwała Nr CCLXXVIII/5632/2014 z dnia 15 października 2014 r.; 6) wyrażenia zgody na głosowanie pisemne bez odbycia Zgromadzenia Wspólników Przewozy Regionalne Sp. z o.o. oraz sposobu głosowania nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania poprzez zawarcie umowy dzierżawy z Koleje Śląskie Sp. z o.o., w przypadku wyboru oferty Przewozy Regionalne Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej - Uchwała Nr CCLXXVIII/5637/2014 z dnia 15 października 2014 r. Uchwała z zakresu działania Departamentu Polityki Regionalnej dotyczyła przyjęcia Stanowiska negocjacyjnego Samorządu Województwa Lubelskiego do Kontraktu Terytorialnego - Uchwała Nr CCLXVIII/5517/2014 z dnia 10 września 2014 r. Uchwała z zakresu działania Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego dotyczyła zmiany Planu kontroli wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Lubelskiego na rok Uchwała Nr CCLXXVIII/5643/2014 z dnia 15 października 2014 r. Strona 20 z 41

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/28 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1658. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-13-03/2012 P/12/128 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/128 Wdrażanie innowacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT.

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT. Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD) PROJEKT wersja 1 Wrocław, 4 marca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis RPO WD oraz

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2013 r.

Warszawa, maj 2013 r. WYTYCZNE dotyczące udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację Projektów Miejskich zlokalizowanych w Gdańsku, Gdyni, Słupsku i Sopocie ze środków Inicjatywy JESSICA wdrażanej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2013 r.

Warszawa, kwiecień 2013 r. ZASADY udzielania przez BGK pożyczek nie stanowiących pomocy publicznej na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach Inicjatywy JESSICA w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r.

Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. Sprawozdanie z pracy Urzędu Miasta i Gminy Siewierz za okres od dn. 2października 2014 r. do dn. 29 października 2014 r. W poszczególnych komórkach organizacyjnych urzędu zrealizowano m.in. następujące

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA. z dnia 14 marca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/57 Dz.U. 2014 poz. 598 USTAWA z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo