BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI"

Transkrypt

1 BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI

2 Wstęp Branżowe Centra Kompetencji szansa na dynamiczny rozwój firm Jakże często firmy stają przed problemem, wydawałoby się nie do rozwiązania: jak poprawić jakość produktu i wyprzedzić konkurencję? Jak usprawnić technologię produkcji, by zmniejszyć koszty? Jak stać się bardziej innowacyjnym przedsiębiorstwem, aby nie pozostać w tyle? A jeśli już wiadomo, co i jak usprawnić, pojawia się kolejna wątpliwość gdzie znaleźć w miarę tanie i skuteczne rozwiązanie? W takim przypadku warto uważniej przyjrzeć się technologiom, powstającym w uczelnianych laboratoriach i pomysłom naukowców. Korzystanie z ich osiągnięć jest możliwe dzięki Branżowym Centrom Kompetencji (BCK). Przedsiębiorcy otrzymają tu gotowe technologie i wiedzę potrzebną do ich wdrożenia. BCK to miejsce gdzie spotyka się teoria naukowca z praktyką biznesmena. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wspiera firmy z branży informatycznej, chemicznej, drzewnej i spożywczej poprzez transfer wiedzy i współpracę przedsiębiorstw z naukowcami. Branżowe Centra Kompetencji dysponują zapleczem naukowym, laboratoriami i technologiami gotowymi do wdrożenia na szeroką skalę. Współpraca odbywa się w wyspecjalizowanych dziedzinach, w zakresie badań naukowych i przekazywania gotowych technologii, ale również dotyczy ona szkoleń, analiz, edukacji i kształcenia w określonych zawodach. Korzyści odnoszą obie strony. Przedsiębiorca może skorzystać z innowacyjnej technologii, która powstała w nowoczesnym laboratorium. Otrzyma również niezbędną wiedzę na temat wdrożenia jej do produkcji. Taka współpraca to wymierne korzyści dla firm, które nie muszą tworzyć własnych centrów badawczych. To także korzyści dla uczelni, która może poszczycić się wdrożeniem danej technologii do produkcji. Oczywiście aspekt korzyści finansowych nie jest tu bez znaczenia. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie rozwiniętej infrastruktury, którą dysponują uczelnie, ich naukowego doświadczenia oraz połączenie tych elementów z oczekiwaniami biznesu. Branżowe Centra Kompetencji mogą stać się liderem w określonej niszy technologicznej, umożliwiając rozwój wszystkim współpracującym instytucjom. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest koordynatorem Branżowych Centrów Kompetencji, działających w branżach: chemicznej, drzewnej, spożywczej i informatycznej (IT). Centra rozwijają nowoczesne technologie i wdrażają je do produkcji. Dzięki temu firmy mogą podnosić swą konkurencyjność i skutecznie rywalizować na rynkach. Przedsiębiorstwa współpracujące z Branżowymi Centrami Kompetencji zyskują na czasie, ponieważ mają dostęp do rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Co ważne jest również możliwe efektywniejsze przełożenie wiedzy na wartości i dobra rynkowe. Współpraca między podmiotami zrzeszonym i w ramach BCK odbywa się w bardzo wielu aspektach od stworzenia pomysłów, przygotowania prac badawczych i ich realizację, aż po testy i wdrożenie nowych rozwiązań do produkcji. Jednym z celów funkcjonowania Branżowych Centrów Kompetencji chemiczne informatyczne spożywcze drzewne

3 Wstęp jest również usprawnienie wszystkich tych procesów. Każde z Centrów dysponuje własną kadrą naukową, ma za zadanie pomagać przedsiębiorcom na różnym etapie przygotowania i wdrażania technologii do produkcji. Szerokie grono ekspertów i naukowców współpracujących z BCK umożliwia stworzenie oferty odpowiadającej specyficznym potrzebom danej branży i przedsiębiorstw w niej działającym. Pakiet podstawowych usług prowadzonych przez Branżowe Centra Kompetencji to m.in. prace przygotowawcze opracowania strategii rozwoju firmy, analizy rynku i przygotowanie wniosków o dofinansowanie. Najważniejszym zadaniem BCK jest wdrożenie innowacji w firmach. BCK w ramach tego zadania przeprowadza audyty technologiczne i innowacyjne, szkolenia branżowe, doradza w różnych aspektach funkcjonowania na rynku, i co warte podkreślenia dysponuje bazą gotowych do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wypracowanych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Firmy mogą również zlecić stworzenie bazy potencjalnych partnerów handlowych i technologicznych na rynkach polskich i zagranicznych. Dlaczego warto współpracować z BCK? Innowacyjne rozwiązania dla firm. Gotowe technologie do wdrożenia w produkcji. Doradztwo, strategia rozwoju firmy i analiza rynku. Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. To wszystko oferują przedsiębiorcom Branżowe Centra Kompetencji działające przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Centrum współpracuje z naukowcami, którzy opracowują innowacyjne rozwiązaniami dla Państwa firmy. Dzięki BCK firmy mogą stać się bardziej konkurencyjne, będą mogły zdobyć nowe rynki i nowych kontrahentów, a tym samym zwiększyć przychód. W Branżowym Centrum Kompetencji przedsiębiorcy otrzymają nie tylko technologie gotowe do produkcji, ale również wiedzę potrzebną do ich wdrożenia. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy biznesu i nauki. Zapraszamy do współpracy Więcej informacji na temat Branżowych Centrów Kompetencji wraz z opisem wybranych technologii, gotowych do wdrożenia, można znaleźć na stronie: Kontakt: Paweł Mieczan Koordynator Branżowych Centrów Kompetencji Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie tel ,

4 Pakiet usług Branżowe Centra Kompetencji działające przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oferują innowacyjne rozwiązania dla firm i technologie gotowe do wdrożenia w produkcji przemysłowej. Zajmujemy się również doradztwem i przygotowaniem różnego rodzaju analiz. Pakiet podstawowych usług obejmuje: 1) Przygotowanie opracowań: - strategii rozwoju firmy - planów rozwoju eksportu - analiz rynku 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Przygotowanie wniosków o dofinansowanie: - działań w ramach programu Paszport do eksportu - wyjazdów na targi i misje gospodarcze - wdrożenia innowacji w firmach Przeprowadzanie audytów: - technologicznych - innowacyjnych Wydawanie opinii o innowacyjności, Organizację szkoleń branżowych m.in. z zakresu: - certyfikacji drewna konstrukcyjnego - innowacyjnych materiałów opakowaniowych do kontaktu z żywnością - produktu tradycyjnego i regionalnego - systemu controllingu w organizacji IT - znaczenia wzornictwa w produkcji mebli Usługi doradcze w różnych aspektach funkcjonowania na rynku, Bazę gotowych do wdrożenia, innowacyjnych rozwiązań technologicznych wypracowanych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Wyszukiwanie i kontakt z partnerami handlowymi i technologicznymi dla firm na rynkach polskich i zagranicznych, Baza opracowań na temat np.: - trendów w rozwoju technologii w danych branżach - analizy sytuacji rynkowej w danej branży 10) Zespół naukowców, którzy mogą podjąć pracę nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla Państwa firmy.

5 Pakiet usług Oferta BCK obejmuje ponadto usługi związane ściśle z określonym segmentem rynku. Jeśli działasz w branży informatycznej, chemicznej, drzewnej czy spożywczej skorzystaj z naszej oferty. Informacje o Branżowych Centrach Kompetencji dostępne są na portalu w zakładce Branżowe Centra Kompetencji. Pakiet podstawowych usług prowadzonych przez Branżowe Centra Kompetencji to m.in. opracowania strategii rozwoju firmy, analizy rynku, przygotowanie wniosków o dofinansowanie, wdrożenie innowacji w firmach, audyty technologiczne i innowacyjne, szkolenia branżowe i doradztwo. Dysponujemy bazą gotowych do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wypracowanych na Zachodniopomorsk im Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Zajmujemy się również wyszukiwaniem partnerów handlowych i technologicznych na rynkach polskich i zagranicznych.

6 Branżowe Centrum Kompetencji Chemia

7 Branżowe Centrum Kompetencji Chemia Branżowe Centrum Kompetencji Chemia świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw z branży chemicznej. Pomaga w rozwiązywaniu problemów technologicznych dzięki wymianie informacji między firmami a naukowcami. Zadaniem Centrum jest informowanie o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i wymiana doświadczeń. BCK zajmuje się również wdrażaniem nowych pomysłów naukowych do produkcji oraz organizowaniem szkoleń dla przedsiębiorców. Branżowe Centrum Kompetencji Chemia oferuje przedsiębiorcom pomoc w rozwoju: - procesów nanotechnologicznych w chemii (nanorurki węglowe modyfikowane heteroatomami) - budowy pilotowej instalacji fotokatalitycznego oczyszczania ścieków ze związków organicznych (badań i technologii uzdatniania wody do picia, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami, badania nowych technologii w inżynierii środowiska) - technologii wytwarzania pigmentu ditlenku tytanu o wysokiej fotostabilności - badań wpływu dodatków prażalniczych (P2O5, K2O, Al2O3, Li2O) na proces i skuteczność kalcynacji - badań składu fazowego materiałów proszkowych i litych, określenie składu fazowego cienkich warstw, oznaczania średniej wielkości krystalitów metodą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej - badań przebiegu przemian fazowych i reakcji chemicznych metodą in situ w kamerze rentgenowskiej - badań składu jakościowego i ilościowego materiałów stałych i ciekłych (np.: nawozów mineralnych, katalizatorów, ścieków) - badań zdolności materiałów proszkowych do granulacji (granulacji nawozów) - badań wielkości powierzchni właściwej i rozkładu wielkości porów - ilościowej i jakościowej analizy chromatograficznej węglowodorów, aldehydów i alkoholi lekkich, CO 2 i CO - badań aktywności katalizatorów w procesie utleniania metanu do oksygenatów - technologii wytwarzania tworzyw polimerowych, elastomerów termoplastycznych, nanokompozytów, technologii in situ - przetwórstwa tworzyw sztucznych, tworzyw elastomerowych - fizyki polimerów, nanomateriałów - technologii zagospodarowania odpadów PET do odpornego tworzywa konstrukcyjnego - technologii produkcji reaktywnej mieszaniny PET z uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym i kauczukiem akrylowym - technologii recyklingu tworzyw polimerowych, poliolefin, tworzyw elektrotechnicznych - technologii syntezy i modyfikacji polimerów i żywic syntetycznych - technologii syntezy i prac nad stosowaniem polimerów i żeli hydrofilowych - technologii otrzymywania i zastosowania polimerowych materiałów kompozytowych - technologii mieszanin (kompozycji) polimerowych - recyklingu materiałowego i chemicznego tworzyw sztucznych

8 Branżowe Centrum Kompetencji Chemia? Jeżeli poszukują Państwo innych technologii z branży chemicznej, zapraszamy do kontaktu z Centrum Kompetencji Branży Chemicznej. Kontakt: Paweł Mieczan Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie tel Jeśli działasz w branży informatycznej, chemicznej, drzewnej czy spożywczej skontaktuj się z nami, skorzystaj z naszej oferty. Pomagamy odnieść sukces. Informacje o Branżowych Centrach Kompetencji dostępne są na portalu: Szybko tężejąca masa uszczelniająca Chemiczna Przedmiotem oferty jest sposób produkcji dwuskładnikowej masy w postaci plastycznej o krótkim czasie wiązania. Produkt składa się z dwóch składników, które należy połączyć ze sobą przez ręczne ugniatanie. Może ona znaleźć jako kit elektroizolacyjny lub środek wypełniający nieszczelności. W odróżnieniu od znanych środków o podobnym zastosowaniu zawierających specjalne żywice epoksydowe oraz nietypowe, szybko działające utwardzacze, oferowana technologia opiera się na łatwej do przeprowadzenia modyfikacji chemicznej ogólnie dostępnych składników stosowanych w produkcji kompozycji epoksydowych. Czas utwardzania nie przekracza 5 minut. chemia, elektronika, elektrotechnika

9 Branżowe Centrum Kompetencji Chemia Masa wielokrotnego użytku do wykonywania kopii i odlewów Chemiczna Masa polimerowa zachowuje się jednocześnie jak ciecz oraz ciało stałe. Mimo że posiada cechy ciała stałego, zachowuje się jak ciecz, powoli wypełniając formy dowolnego kształtu i wiernie odwzorowując kształt i strukturę powierzchni, z którą się kontaktuje (kopia negatywowa). Proces ten zachodzi w temperaturze pokojowej i nie wymaga podgrzewania ani topienia. Tak uzyskany kształt masa zachowuje przez czas potrzebny do wykonania ostatecznego trwałego odlewu zwykłymi sposobami. Masę można używać wielokrotnie, gdyż po odpowiednim czasie zawsze przybiera kształt naczynia, w którym się znajduje. Polimer może być wykorzystywany do wykonywania kopii i odlewów, również stosowany jako masa hermetyzująca lub chroniąca przed drganiami urządzenia elektroniczne. Do szybkiego wykonywania odlewów stosuje się obecnie utwardzane chemicznie ciekłe polimery albo łatwo topliwe masy na bazie wosków. Oferowany polimer jest znacznie tańszy w eksploatacji z uwagi na zdolność do wielokrotnego zastosowania oraz odznacza się wysoką wiernością odwzorowania faktury i kształtu. Jakie branże mogą wdrażać chemia, elektronika, elektrotechnika, producenci chemikaliów, wzornictwo, pracownie artystyczne Wiedza i technologie, doradztwo i szkolenia to usługi prowadzone przez Branżowe Centra Kompetencji. Dzięki nim zachodniopomorskie firmy mogą zwiększyć swoją innowacyjność i stać się bardziej konkurencyjne na polskim i europejskim rynku.

10 Branżowe Centrum Kompetencji Chemia Urządzenie do odświeżania powietrza Chemiczna Urządzenie do odświeżania powietrza produkuje zjonizowane cząstki powietrza bez produktu ubocznego, jakim jest ozon. Urządzenie wykorzystuje naturalny proces, podobny do tego, który powoduje powstawanie piorunów w chmurach. Prototyp funkcjonuje, istnieje potrzeba stworzenia odpowiedniego designu i opracowania niektórych rozwiązań technicznych, jak np. technologii przepompowywania wody z poziomu niższego na wyższy. Różnego rodzaju pomieszczenia, placówki handlowe, biura, magazyny, laboratoria. Urządzenie nie wytwarza produktu ubocznego w procesie odświeżania powietrza. chemia, elektronika, elektrotechnika handel, usługi, gastronomia, przemysł, turystyka, transport, sektor publiczny Pasta do usuwania farb, klejów i trwałych zanieczyszczeń Chemiczna Pasta o konsystencji żelu ma właściwość usuwania warstw zaschniętej farby i klejów praktycznie z każdej powierzchni. Skutecznie zmywa pozostałości topników na płytkach układów elektronicznych oraz silnie przywarte osady na długo eksploatowanych urządzeniach. Produkcja chemikaliów. W odróżnieniu do znanych środków myjących produkt nie zawiera lotnych, szkodliwych lub palnych składników. Po jego zastosowaniu powierzchnię wystarczy spłukać wodą. Brak silnych rozpuszczalników organicznych powoduje, że można go stosować na powierzchniach z tworzyw sztucznych. chemia, elektronika, elektrotechnika

11 Branżowe Centrum Kompetencji Chemia Jednoskładnikowa żywica epoksydowa do klejów i odlewów Chemiczna Wytwarzana w procesie ciekła żywica ma właściwość samoczynnego utwardzania się pod wpływem podwyższenia temperatury, bez wstępnego mieszania z utwardzaczem. Może być stosowana jako klej do metali, spoiwo do produkcji wyrobów kompozytowych, oraz masa do sporządzania odlewów. W odróżnieniu do znanych klejów i żywic jest to produkt jednoskładnikowy, gotowy do użytku. Zawiera tzw. utwardzacz utajony, nieaktywny w temperaturze pokojowej dzięki czemu można go przechowywać przez rok bez ryzyka samorzutnego utwardzenia. Znane obecnie kompozycje termoutwardzalne wymagają przechowywania w chłodni i mają trwałość nie większą niż kilka tygodni. Produkt ma bardzo wysoką adhezję do metali i większości tworzyw sztucznych. Sporządzone z niego odlewy cechuje wysoka odporność na uderzenia. chemia, elektronika, elektrotechnika, producenci materiałów z tworzyw sztucznych i chemikaliów Współpraca w ramach BCK dotyczy badań naukowych i przekazywania gotowych technologii, ale również szkoleń, analiz, edukacji i kształcenia w określonych zawodach. Przedsiębiorca może skorzystać z innowacyjnej technologii, która powstała w nowoczesnym laboratorium. Otrzyma również niezbędną wiedzę na temat wdrożenia jej do produkcji.

12 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego

13 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego? Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego wspiera rozwój firm branży spożywczej. Prowadzi badania i szkolenia dopasowane do ich potrzeb. Kreuje nowatorskie rozwiązania technologiczne, zajmuje się również transferem innowacyjnych technologii do przedsiębiorstw. Zakłady produkcyjne dzięki współpracy z BCK mają szansę na poprawę konkurencyjności przez podejmowanie właściwych decyzji o charakterze inwestycyjnym i wdrożeniowym. BCK dla branży spożywczej opracowuje, testuje i wdraża technologie produkcji żywności funkcjonalnej. BCK zajmuje się kreowaniem zdrowego trybu życia i budowaniem świadomości ekologicznej. BCK dla branży spożywczej to zaplecze naukowe i usługowe. Na zlecenie firm eksperci Centrum wykonują analizy i ekspertyzy oraz prowadzą liczne badania. BCK jest miejscem, w którym są opracowywane, testowane i wdrażane nowatorskie technologie produkcji żywności funkcjonalnej. Jest ono również źródłem informacji o najnowszych normach, innowacjach i standardach naukowo-badawczych oraz możliwościach nawiązywania współpracy pomiędzy przemysłem a nauką. Branżowe Centrum Kompetencji Spożywcze oferuje dla przedsiębiorców m.in. wsparcie w technologiach: - bioimmobilizacji - opakowań do żywności - substancji antymikrobiologicznych - technologii żywności - piekarstwa, przetwórstwa zbóż - technologii fermentacji - przetwórstwa i technologii ryb i innych organizmów wodnych - enzymologii - bezpieczeństwa żywności i żywienia - toksykologii żywności i środowiska - żywienia człowieka - chłodnictwa i przechowalnictwa żywności - technologii zabezpieczania żywności - mikrobiologii żywności - przetwórstwa mięsa - technologii maszyn - systemów zarządzania jakością w ochronie środowiska i BHP - ogrodnictwa, sadownictwa i winiarstwa. Jeżeli poszukują Państwo innych technologii z branży spożywczej zapraszamy do kontaktu z Centrum Kompetencji Branży Spożywczej. Kontakt: Paweł Mieczan Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie tel ,

14 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego Technologia solenia filetów ze śledzia Spożywcza Technologia solenia filetów ze śledzia opiera się na opatentowanym składzie środków konserwujących. Technologia pozwala poprawić smak, wygląd i trwałość filetów. Produkcja przetworów rybnych. Poprawa smaku, wyglądu i zwiększenie trwałości filetów rybnych. przemysł spożywczy, przetwórczy, gastronomia, producenci żywności Technologia mikrokapsułkowania Spożywcza Technologia mikrokapsułkowania nadaje się do wykorzystania w szczególności do dodatków żywnościowych w przemyśle rybnym. Umożliwia wykorzystanie naturalnych konserwantów biologicznych. Technologia jest oparta na tradycyjnym procesie przemysłowym. Produkcja przetworów rybnych. Wykorzystanie naturalnych konserwantów biologicznych, poprawa jakości i zdrowotności produktów żywnościowych. przemysł spożywczy, przetwórczy, gastronomia, producenci żywności w szczególności przetworów rybnych Innowacyjne rozwiązania dla twojej firmy. Gotowe technologie do wdrożenia w produkcji. Doradztwo, strategia rozwoju firmy i analiza rynku. Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. To wszystko oferują przedsiębiorcom Branżowe Centra Kompetencji działające przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

15 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego Uprawa truskawek z wykorzystania całych owoców, jako wsad owocowy w przemyśle mleczarskim Spożywcza W trakcie prowadzonych badań określano wpływ dwóch różnych gęstości sadzenia (co 10 i co 20 cm w rzędzie) oraz nawadniania kroplowego na plonowanie i jakość owoców dwóch odmian truskawki Kama i Senga Sengana. Prowadzone prace miały też odpowiedzieć na pytanie, czy poprzez gęstszej rozstawy jest możliwe uzyskanie owoców, które będą mogły być wykorzystywane w przemyśle mleczarskim do produkcji jogurtów zawierających całe owoce zamiast ich strzępków i rozdrobnionych fragmentów. Produkty mleczarskie, jogurty, desery, produkty spożywcze. Uprawa prowadzona w nowatorski sposób w celu otrzymania drobniejszych, jędrniejszych i słodszych owoców w celu wykorzystania ich w całości w przemyśle mleczarskim jako tzw. wsad owocowy np. do produkcji jogurtów. Możliwość świadczenia usług (projektowanie jagodników i doradztwo zawodowe w trakcie wszystkich etapów produkcji). Owoce truskawki uprawianej gęściej i bez nawadniania mogą być wykorzystane w przemyśle mleczarskim do produkcji jogurtów zawierających całe owoce. Na naszym rynku jogurtów tylko jedna firma posiada w swojej ofercie produkty zawierające całe owoce. Technologia daje możliwość zwiększenia podaży owoców dla polskich producentów jogurtów. Metoda nie wymaga nakładów finansowych na specjalistyczne urządzenia czy zabiegi, dzięki czemu może być stosowana przez wielu plantatorów. Odmiana deserowa Kama jest bardziej przystosowana do takiej technologii uprawy niż odmiana Senga Sengana, która ciągle jest dominującą odmianę w przetwórstwie w naszym kraju. sektor rolniczy (ogrodnictwo), branża spożywcza, producenci żywności, kawiarnie, restauracje, producenci wyrobów cukierniczych

16 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego Innowacyjne opakowanie dla przemysłu rybnego, ulegające biologicznej degradacji Spożywcza Opakowanie ma zwiększoną odporność na wodę i tłuszcze. Jest stworzone na bazie celulozy. W pełni ulega degradacji biologicznej. W procesie wytwarzania, przechowywania, przetwórstwa i transportu żywności w czasie produkcji przetworów rybnych. Odporność i bezpieczeństwo dla użytkownika oraz dla środowiska. branża spożywcza, przetwórcza, producenci opakowań i przetworów rybnych, przechowalnictwo, transport, gastronomia, przemysł, handel Termoelektryczna witryna chłodnicza o pojemności od 72 do 120 litrów Spożywcza Witryna jest przeznaczona do krótkiego przechowywania i eksponowania żywności w temperaturze od +5 do +18 C. Witryna posiada oszklone drzwi przednie, jest wyposażona w termoelektryczny agregat chłodniczy (oprac. autorskie). Agregat nie zawiera czynników chłodniczych, jest przyjazny dla środowiska. Brak sprężarki i dużych wentylatorów powoduje, że urządzenie pracuje niezawodnie, cicho i bezpiecznie. Podobne rozwiązanie można stosować w chłodziarkach domowych, biurowych i handlowych oraz w termostatach laboratoryjnych. ZUT dysponuje prototypem witryny, która przeszła badania. Istnieje możliwość opracowania kompletu dokumentacji technicznej na agregat chłodniczy oraz zasilacz. Placówki handlowe, sklepy, bary, restauracje, hotele, ośrodki wypoczynkowe, biura, laboratoria (chłodziarki i termostaty). Bezpieczne funkcjonowanie przyjazne dla użytkownika. chłodnictwo, handel, gastronomia, branża turystyczna, placówki badawcze, firmy, sektor publiczny, producenci sprzętu chłodniczego

17 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT

18 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT prowadzi badania w ścisłej współpracy z podmiotami gospodarczymi. Oferuje usługi na potrzeby przedsiębiorstw i kreuje nowoczesne technologie. Działa na rzecz transferu technologii do przedsiębiorstw i przyczynia się do poprawy ich konkurencyjności. Branżowe Centrum Kompetencji Informatyka oferuje przedsiębiorcom wsparcie w zakresie:? - komputerowych systemów SCADA, HMI, ERF - sterowników PLC i PAC - informatycznych systemów wbudowanych - systemów diagnostyki, telekomunikacji, światłowodów, optocyfroniki, teleinformatyki - technik multimedialnych - systemów bezpieczeństwa - podpisu elektronicznego - reprogramowalnych układów cyfrowych - grafiki wektorowej - systemów przetwarzania obrazu - baz danych - marketingu w Internecie, sklepów internetowych - technik biometrycznych - monitoringu - urządzeń mobilnych - technik audio-video - komunikacji człowiek-komputer. Jeżeli poszukują Państwo innych technologii z branży informatycznej, zapraszamy do kontaktu z Centrum Kompetencji Branży Informatycznej. Kontakt: Paweł Mieczan Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie tel

19 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT Biblioteka softwarowa do szybkiego przetwarzania obrazów o wysokiej rozdzielczości Informatyczna Powyższe rozwiązanie może zostać wdrożone do najpopularniejszego systemu operacyjnego. Biblioteka jest zaimplementowana w C++. Biblioteka HDR jest przydatna w procesach szybkiego przetwarzania ogromnych zbiorów danych, takich jak komputery w medycynie, tomografia komputerowa lub surowe fotografie. Przetwarzanie dużych baz danych nie jest problemem nawet dla typowych komputerów osobistych lub komputerów przenośnych. informatyka, przetwarzanie informacji, systemy informatyczne, zarządzanie danymi, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów Biosygnały uzyskane w drodze zmiany kolorów Informatyczna Nowy rodzaj biosygnałów uzyskanych w trybie zmiany kolorów i luminancji może być wykorzystywany w badaniach mechanizmów widzenia kolorów, szczególnie w diagnostyce zaburzeń widzenia barw. W zaawansowanych technologiach elektronicznych, w diagnostyce zaburzeń widzenia barw. Technologia umożliwia badanie poziomu luminancji i jej wyrównanie, w praktyce - w badaniach mechanizmu widzenia kolorów i leczeniu zaburzeń wzroku. inżynieria systemów, sygnału, elektronika, medycyna, okulistyka - diagnostyka zaburzeń widzenia barw, bionika

20 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT Filtrowanie sygnału elektronicznego Informatyczna Technologia ta pozwala na filtrowanie sygnału o zmiennych parametrach. W porównaniu do obecnie stosowanych technologii, ta jest znacznie bardziej efektywna, ponieważ analiza sygnału jest znacznie skrócona. Technologia pozwala poprawić jakość pracy urządzeń elektronicznych i ich wydajność. Sprzęt elektroniczny, medyczny, urządzenia na potrzeby branży produkcyjnej, handlowej i usługowej. Skrócenie czasu analizy sygnału w urządzeniach elektronicznych, poprawa ich szybkości, wydajności, zwiększenie zdolności analitycznych. branża elektroniczna, medyczna, techniczna, producenci sprzętu na potrzeby ośrodków badawczych, producenci zaawansowanych technologii, przemysł obronny, branża handlowa, usługowa Automatyczne generowanie kodu programu w języku ANSI C dla sterowników PLC Informatyczna Narzędzie kompletne i przystosowane do wykorzystania, istnieje możliwość rozszerzenia jego funkcjonalności. Dzięki niemu można w prosty i szybszy niż obecnie sposób programować sterowniki PLC tak, aby realizowały zaawansowane algorytmy sterowania, niewykorzystywane ze względu na trudności programistyczne. Odbiorcami mogą być firmy zajmujące się automatyzacją procesów przemysłowych oraz wdrażaniem nowych systemów. Poprawa jakości procesów przemysłowych. automatyka, przemysł przetwórczy, producenci urządzeń przemysłowych

21 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT Automatyczny system wspierający operacje na rynku finansowym Informatyczna Oferta dotyczy wsparcia i know-how w rozwoju rozwiązań w zakresie automatycznych obrotów na rynkach finansowych (Forex, rynków papierów wartościowych), w tym rozwoju strategii inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem, statystyki, metod przewidywania, jak również komunikacji, uzyskiwania danych, budowy i dystrybucji automatycznych systemów obrotów handlowych. W obszarze zainteresowania są zarówno takie bazy instrumentów jak zapasy, towary i waluty, jak też ich pochodne (opcje, transakcje typu futures, indeksy giełdowe). Naukowcy są również zainteresowani współpracą z przedsiębiorstwami i innymi instytucjami, zdolnymi do dostarczenia danych on-line w czasie rzeczywistym dotyczących innego rodzaju instrumentów finansowych, jak również do udostępniania systemów transakcji on-line, w celu ich badania i testowania. Oprogramowanie na potrzeby banków i instytucji finansowych. Możliwość rozwoju systemów zarządzania i analizy instrumentów i rynków finansowych, rozwój i wspieranie systemów oceny ryzyka finansowego, wsparcie informatyczne dla giełdy, inwestorów i analityków giełdowych, banków, funduszy inwestycyjnych. informatyka, rynki i instytucje finansowe, banki, sektor finansowy, firmy produkujące oprogramowanie W Branżowym Centrum Kompetencji przedsiębiorcy mogą otrzymać nie tylko gotowe technologie do wykorzystania w procesie produkcji, ale również wiedzę potrzebną do ich wdrożenia. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy biznesu i nauki. BCK to miejsce gdzie spotyka się teoria naukowca z praktyką biznesmena. Dzięki pomocy pracujących tu ekspertów współpraca wszystkich instytucji pozwoli na odniesienie sukcesu i dynamiczny rozwój.

22 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora drzewnego

23 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora drzewnego Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora drzewnego jest instytucją wspierającą rozwój branży. Prowadzi badania na zlecenie przedsiębiorstw i oferuje usługi szkoleniowe i doradcze dopasowane do potrzeb firm. Skupia się na kreowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, realizuje również zadania związane z transferem technologii do przedsiębiorstw, w tym z zakresu certyfikacji drewna konstrukcyjnego. Zakłady produkcyjne dzięki współpracy z BCK mają szansę na poprawę konkurencyjności przez podejmowanie właściwych decyzji o charakterze inwestycyjnym i wdrożeniowym. Branżowe Centrum Kompetencji Drewno oferuje dla przedsiębiorców wsparcie w zakresie: - aranżacji wnętrz - projektowania mebli - projektowania wnętrz - projektowania systemów wystawienniczych i wystaw - projektowania nowych linii produktów - badania norm i jakości - certyfikatów CE dla drewna konstrukcyjnego? Jeżeli poszukują Państwo innych technologii z branży drzewnej, zapraszamy do kontaktu z Centrum Kompetencji Branży Drzewnej. Kontakt: Paweł Mieczan Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie tel

24 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora drzewnego Laboratorium badań cech pożarowych materiałów Drzewna Laboratorium zapewnienia wiarygodne technicznie wyniki badań w zakresie kompetencji technicznych i systemu zarządzania. Laboratorium wykonuje badania stopnia palności, dymotwórczości i toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów oraz wyrobów zgodnie z wymaganiami technicznymi budownictwa lądowego, morskiego, kolejowego i samochodowego. Wszystkie badania mogą być wykonane w obecności przedstawicieli podmiotu zamawiającego. Wyniki badań są potrzebne do oceny zgodności z wymaganiami technicznymi środków ochrony drewna, mebli wszystkich typów, tworzyw sztucznych, tkanin, podłóg drewnianych, wykładzin podłogowych, itd. Bez dokumentu akredytowanego laboratorium potwierdzającego zgodność z wymaganiami technicznymi materiał lub wyrób nie może być stosowany w obiektach technicznych użyteczności publicznej. Poszerza zakres stosowania materiałów i wyrobów. produkcja materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie lądowym, morskim, kolejowym i samochodowym W Branżowym Centrum Kompetencji możliwe jest wykorzystanie rozwiniętej infrastruktury, którą dysponują uczelnie, ich naukowego doświadczenia oraz połączenie tych elementów z oczekiwaniami biznesu. Branżowe Centra Kompetencji mogą stać się liderem w określonej niszy technologicznej, umożliwiając rozwój wszystkim współpracującym instytucjom.

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa

PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE. Informatyka w przemyśle spożywczym. Teoria mechanizmów i maszyn. Inżynieria procesowa PRZEDMIOTY DYDAKTYCZNE PROWADZONE W KATEDRZE Informatyka w przemyśle spożywczym Teoria mechanizmów i maszyn Inżynieria procesowa Urządzenia przemysłu spożywczego Eksploatacja w przemyśle spożywczym Linie

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

WydziałPrzemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym

WydziałPrzemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku. Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym WydziałPrzemysłu Drzewnego Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku Inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym Geneza. Co w sektorze drzewnym? Produkcja sprzedana Sektor drzewny 87,7 mld zł w tym:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Geneza. Powody. Autorzy

Geneza. Powody. Autorzy Geneza. Powody. Autorzy Za mało specjalizowanych kadr inżynierskich Kształcenie nieprzystające do potrzeb sektora Mała wszechstronność absolwentów Potrzeby kadrowe firm sektora drzewnego Duży rynek pracy

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w gospodarce odpadami Waste-Klaster Włodzimierz Urbaniak

Ekoinnowacje w gospodarce odpadami Waste-Klaster Włodzimierz Urbaniak Ekoinnowacje w gospodarce odpadami Waste-Klaster Włodzimierz Urbaniak Salon Ekoinnowacji Poznań -Poleko 16-17 października 2014 roku Czy gospodarka odpadami musi być innowacyjna? Ciągle wprowadzane są

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania

Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania o charakterze naukowo-aplikacyjnym są ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie?

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

TECHNIKUM NR 19 TECHNIK ANALITYK

TECHNIKUM NR 19 TECHNIK ANALITYK TECHNIK ANALITYK laboratoria przemysłowe laboratoria rolnicze laboratoria przemysłu spożywczego laboratoria kliniczne, naukowobadawcze, kryminalistyczne. kierunek studiów, m.in..: farmacja, chemia analityka

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020

Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego. Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Inteligentne specjalizacje Województwa Małopolskiego Szanse i możliwości rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem środków RPO WM 2014-2020 Kraków, 08 października 2015 r. Rafał Solecki - Dyrektor Małopolskie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju WAŻNE DATY Listopad 2011 niektóre firmy

Bardziej szczegółowo

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze zaciszna lokalizacja miła

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO DREWNO KLEJONE WARSTWOWO KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO Drewno klejone warstwowo to bodaj najbardziej zaawansowana technologicznie forma tego naturalnego materiału budowlanego. Jest bardzo wytrzymałe,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o.

Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem. Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. Ekoinnowacje w Polsce w aspekcie możliwości współpracy nauki z biznesem Paweł Woźniak EKOS Poznań sp. z o.o. EKOS Poznań jako nazwa handlowa funkcjonuje na rynku od 1987. Głównymi obszarami działalności

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r.

MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Kraków, Marzec 2015 r. MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Kraków, Marzec 2015 r. Program Regionalny dla Małopolski zatwierdzony przez Komisję Europejską Główne kierunki zmian 2014-2020 większe środki

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe

Inwestycje Kapitałowe Inwestycje Kapitałowe Twoje pomysły i nasz kapitał 27 mln na innowacje 1 Nie wystarczy być we właściwym miejscu we właściwym czasie. Musisz być z właściwą osobą we właściwym miejscu we właściwym czasie.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego. na lata 2014-2020. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Kraków, 15 czerwca 2015 r. Tomasz Sokół Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 1 na lata 2014-2020 2 Środki na wsparcie przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Warto zostać inżynierem

Warto zostać inżynierem Warto zostać inżynierem Czy warto zostać inżynierem? Najbliższe dziesięciolecia należą do inżynierów. Dobry inżynier jest na wagę złota. Perspektywy rozwoju tej branży są bardzo dobre, dlatego warto planować

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum

Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Wykorzystanie OZE na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Co robimy? Koncentrujemy się na rozwoju technologii energooszczędnych oraz poszanowaniu energii w budynkach Szkolimy Badamy

Bardziej szczegółowo

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020

Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska. Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska Załącznik do RSI dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Proces identyfikacji inteligentnych specjalizacji Konsultacje ze sferą gospodaczą

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw KLASTER GOSPDARKI ODPADOWEJ I RECYKLINGU Branża: gospodarowanie odpadami i branże pokrewne Warszawa, 21 czerwca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów Lp. Przedmiot ECTS Wykł. Ćw. Lab. Pr. Zal. Kod SEMESTR 1 1. Matematyka I 6 45 15 30 E 21 01 1109 00 2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Drewno. Zalety: Wady:

Drewno. Zalety: Wady: Drewno Drewno to naturalny surowiec w pełni odnawialny. Dzięki racjonalnej gospodarce leśnej w Polsce zwiększają się nie tylko zasoby drewna, lecz także powierzchnia lasów. łatwość w obróbce, lekkość i

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE realizuje projekt WZMOCNIENIE POTENCJAŁU PWSZ W KONINIE DROGĄ DO WZROSTU LICZBY ABSOLWENTÓW KIERUNKU O KLUCZOWYM ZNACZENIU DLA GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces.

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. AKADEMIA HUMANISTYCZNO-EKONOMICZNA W ŁODZI otwiera NOWY KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Wiedza i kreatywność to twój sukces. Zachęcamy do studiowania na 3.5 - letnich inżynierskich studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Klaster ICT Pomorze Zachodnie

Klaster ICT Pomorze Zachodnie Klaster ICT Pomorze Zachodnie 2016 Branża ICT na Pomorzu Zachodnim 84 spółek ICT (w tym ok. 60 w Szczecinie) 5k osób zatrudnionych w spółkach IT 4k+ mikrofirm (w tym ok. 2k w Szczecinie) 2,5k+ studentów

Bardziej szczegółowo

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cykl kształcenia: 3 lata 6 semestrów Technik mechanik to zawód, którym zainteresowanie obejmuje niemal wszystkie działy gospodarki

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące dostępnych w 2018 roku działań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020. Działanie

Bardziej szczegółowo

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO KIM JESTEŚMY Misją firmy jest stymulowanie postępu technicznego i technologicznego z zakresu Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim, POLAND tel. +48 33 844 18 21...25 fax +48 33 842 42 18 VAT EU PL5490002108 www.synthosgroup.

SYNTHOS S.A. ul. Chemików 1 32-600 Oświęcim, POLAND tel. +48 33 844 18 21...25 fax +48 33 842 42 18 VAT EU PL5490002108 www.synthosgroup. KLEJE do papieru kleje do papieru Spółka SYNTHOS S.A. wyrosła z firm chemicznych: Dwory S.A oraz Kaucuk a.s. Obecna nazwa firmy - SYNTHOS (wprowadzona w 2007 r.) stanowi połączenie dwóch wyrazów greckiego

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY

KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY KONFERENCJA OTWARCIA OTK 2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA ŚCIEŻKACH KARIERY Organizatorzy: Urząd Miasta Rybnika Izba Przemysłowo - Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego GRUPA FIRM MUTAG Temat: CIT RYBNIK

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TECHNOLOGIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI Twoje zainteresowania INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU PROJEKTOWANIE, MODYFIKACJA TECHNOLOGII SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TECHNOLOGIE ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI Zostaniesz specjalistą

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIE I CELE INFORMATOR XVIII MIĘDZYNARODOWE TARGI-BIZNES-ŻYWNOŚĆ-MEDYCYNA-AUTO FLOTA RZESZÓW 2015 to największa na Podkarpaciu impreza wystawienniczo-handlowa. Organizowana od kilku lat,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo specjalne

Bezpieczeństwo specjalne Jesteśmy jednym z największych integratorów rozwiązań informatycznych, łączymy produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez innych producentów sprzętu i oprogramowania. Świadczymy najwyższej jakości

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym

Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym Stosowanie środków oszczędności energii w przemyśle drzewnym POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Przewodnik przedsiębiorcy Czy inwestycja w kogenerację może być korzystna

Bardziej szczegółowo

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług.

SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług. SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług to nowoczesny ośrodek wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL

Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw ZIPH.PL Dariusz Przybyłek LUBUSKI LIDER TEMAT BIZNESU PREZENTACJI Partnerstwa pomiędzy nauką i biznesem, udział dużych przedsiębiorstw LUBUSKI LIDER PLAN BIZNESU PREZENTACJI Przykładowe jednostki naukowo badawcze

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów STRESZCZENIE Środowisko biznesowe: Zakres objęty działalnością KT 184 jest niezwykle szeroki i ma charakter wybitnie intersektorowy, gdyż dotyczy nie tylko

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu

Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu Drewno jako surowiec energetyczny w badaniach Instytutu Technologii Drewna w Poznaniu dr inż. Wojciech Cichy mgr inż. Agnieszka Panek Zakład Ochrony Środowiska i Chemii Drewna Pracownia Bioenergii Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jakub Rawski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o.

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Sp. z o.o. KONFERENCJA ENERGETYCZNA MAPA DROGOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO 2050 r. Zrównoważony rozwój energetyczny w Województwie Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 30 stycznia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm Badania

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie innowacji przez MŚP Działanie POIR Kredyt na innowacje technologiczne. Bezzwrotne dofinansowanie do kwoty zł

Wdrażanie innowacji przez MŚP Działanie POIR Kredyt na innowacje technologiczne. Bezzwrotne dofinansowanie do kwoty zł Wdrażanie innowacji przez MŚP Działanie POIR 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Bezzwrotne dofinansowanie do kwoty 6 000 000 zł CZYM JEST PROGRAM POIR 3.2.2? W ramach działania POIR 3.2.2 Kredyt

Bardziej szczegółowo

OT-13 Środowisko. Główny Instytut Górnictwa. Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek

OT-13 Środowisko. Główny Instytut Górnictwa. Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek OT-13 Środowisko Główny Instytut Górnictwa Prof. dr hab. inż. Jan Pawełek Katowice 15 maj 2017 CK w ramach OT-13 Środowisko OT-13 Centrum Satelitarnego Monitoringu Środowiska Żywność-Region-Przyszłość

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego

Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Agro Klaster Kujawy regionalna organizacja przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego Michał Majcherek Agro Klaster Kujawy Stowarzyszenie Na Rzecz Innowacji i Rozwoju W dzisiejszych warunkach konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Instytut Doradztwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2. Forma prawna prowadzonej działalności spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE 8 stycznia Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania

SPOTKANIE 8 stycznia Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania SPOTKANIE 8 stycznia 2018 Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania wspiera małopolskich przedsiębiorców poprzez działania Centrum Transferu Wiedzy,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020

WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 WSPARCIE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2014 2020 Źródła wsparcia dla firm na lata 2014 2020 Zagadnienia krajowych i regionalnych inteligentnych specjalizacji Opracował:

Bardziej szczegółowo

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator

Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w ECDF Inkubator Oferta na wynajem przestrzeni biurowej w Przez: Karolina Kłobucka Partner Zarządzający T. +48 507 106 807 E. inkubator@ecdf.pl Dotyczy: wynajmu przestrzeni biurowej w, usługi doradztwa biznesowego i prawnego,

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Netrix Group sp. z o.o. 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim

dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim dr inż. Tomasz Wiktorski inż. Tadeusz Respondek Innowacyjność w przemyśle meblarskim 12.05. 2016 r. CZY POLSKA BRANŻA MEBLARSKA MA POTENCJAŁ? 25 tysięcy podmiotów deklaruje produkcję mebli duże; 100; 0,4%

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie inteligentne specjalizacje

Podkarpackie inteligentne specjalizacje Podkarpackie inteligentne specjalizacje jako istotny czynnik wzmacniania konkurencyjności regionu. Leszek Woźniak EUROPA 2020 rozwój inteligentny, a więc rozwój gospodarki bazującej na wiedzy i innowacjach

Bardziej szczegółowo

Inteligentne instalacje BMS

Inteligentne instalacje BMS Inteligentne instalacje BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS Inteligentne jako przykład rozwiązań instalacje energooszczędnych BMS 5 powodów dla których warto być w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r.

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu. Warszawa, 26 listopada 2013 r. Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza wraz z inteligentną specjalizacją regionu 1 Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza (RSI) horyzontalny dokument strategiczny, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Zasady gospodarki odpadami w Polsce

Zasady gospodarki odpadami w Polsce Zasady gospodarki odpadami w Polsce Poznań, dnia 23 września 2010 r. Beata Kłopotek Beata Kłopotek Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Filary gospodarki odpadami Technika,

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO

DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO DOBRE PRAKTYKI SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE NA DORADZTWO Celem niniejszego opracowania jest syntetyczne przedstawienie projektów, które otrzymały

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Projekt Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Spotkania konsultacyjne Proces

Bardziej szczegółowo