BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI"

Transkrypt

1 BRANŻOWE CENTRA KOMPETENCJI

2 Wstęp Branżowe Centra Kompetencji szansa na dynamiczny rozwój firm Jakże często firmy stają przed problemem, wydawałoby się nie do rozwiązania: jak poprawić jakość produktu i wyprzedzić konkurencję? Jak usprawnić technologię produkcji, by zmniejszyć koszty? Jak stać się bardziej innowacyjnym przedsiębiorstwem, aby nie pozostać w tyle? A jeśli już wiadomo, co i jak usprawnić, pojawia się kolejna wątpliwość gdzie znaleźć w miarę tanie i skuteczne rozwiązanie? W takim przypadku warto uważniej przyjrzeć się technologiom, powstającym w uczelnianych laboratoriach i pomysłom naukowców. Korzystanie z ich osiągnięć jest możliwe dzięki Branżowym Centrom Kompetencji (BCK). Przedsiębiorcy otrzymają tu gotowe technologie i wiedzę potrzebną do ich wdrożenia. BCK to miejsce gdzie spotyka się teoria naukowca z praktyką biznesmena. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie wspiera firmy z branży informatycznej, chemicznej, drzewnej i spożywczej poprzez transfer wiedzy i współpracę przedsiębiorstw z naukowcami. Branżowe Centra Kompetencji dysponują zapleczem naukowym, laboratoriami i technologiami gotowymi do wdrożenia na szeroką skalę. Współpraca odbywa się w wyspecjalizowanych dziedzinach, w zakresie badań naukowych i przekazywania gotowych technologii, ale również dotyczy ona szkoleń, analiz, edukacji i kształcenia w określonych zawodach. Korzyści odnoszą obie strony. Przedsiębiorca może skorzystać z innowacyjnej technologii, która powstała w nowoczesnym laboratorium. Otrzyma również niezbędną wiedzę na temat wdrożenia jej do produkcji. Taka współpraca to wymierne korzyści dla firm, które nie muszą tworzyć własnych centrów badawczych. To także korzyści dla uczelni, która może poszczycić się wdrożeniem danej technologii do produkcji. Oczywiście aspekt korzyści finansowych nie jest tu bez znaczenia. W ten sposób możliwe jest wykorzystanie rozwiniętej infrastruktury, którą dysponują uczelnie, ich naukowego doświadczenia oraz połączenie tych elementów z oczekiwaniami biznesu. Branżowe Centra Kompetencji mogą stać się liderem w określonej niszy technologicznej, umożliwiając rozwój wszystkim współpracującym instytucjom. Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jest koordynatorem Branżowych Centrów Kompetencji, działających w branżach: chemicznej, drzewnej, spożywczej i informatycznej (IT). Centra rozwijają nowoczesne technologie i wdrażają je do produkcji. Dzięki temu firmy mogą podnosić swą konkurencyjność i skutecznie rywalizować na rynkach. Przedsiębiorstwa współpracujące z Branżowymi Centrami Kompetencji zyskują na czasie, ponieważ mają dostęp do rozwiązań dostosowanych do ich potrzeb. Co ważne jest również możliwe efektywniejsze przełożenie wiedzy na wartości i dobra rynkowe. Współpraca między podmiotami zrzeszonym i w ramach BCK odbywa się w bardzo wielu aspektach od stworzenia pomysłów, przygotowania prac badawczych i ich realizację, aż po testy i wdrożenie nowych rozwiązań do produkcji. Jednym z celów funkcjonowania Branżowych Centrów Kompetencji chemiczne informatyczne spożywcze drzewne

3 Wstęp jest również usprawnienie wszystkich tych procesów. Każde z Centrów dysponuje własną kadrą naukową, ma za zadanie pomagać przedsiębiorcom na różnym etapie przygotowania i wdrażania technologii do produkcji. Szerokie grono ekspertów i naukowców współpracujących z BCK umożliwia stworzenie oferty odpowiadającej specyficznym potrzebom danej branży i przedsiębiorstw w niej działającym. Pakiet podstawowych usług prowadzonych przez Branżowe Centra Kompetencji to m.in. prace przygotowawcze opracowania strategii rozwoju firmy, analizy rynku i przygotowanie wniosków o dofinansowanie. Najważniejszym zadaniem BCK jest wdrożenie innowacji w firmach. BCK w ramach tego zadania przeprowadza audyty technologiczne i innowacyjne, szkolenia branżowe, doradza w różnych aspektach funkcjonowania na rynku, i co warte podkreślenia dysponuje bazą gotowych do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wypracowanych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Firmy mogą również zlecić stworzenie bazy potencjalnych partnerów handlowych i technologicznych na rynkach polskich i zagranicznych. Dlaczego warto współpracować z BCK? Innowacyjne rozwiązania dla firm. Gotowe technologie do wdrożenia w produkcji. Doradztwo, strategia rozwoju firmy i analiza rynku. Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. To wszystko oferują przedsiębiorcom Branżowe Centra Kompetencji działające przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Centrum współpracuje z naukowcami, którzy opracowują innowacyjne rozwiązaniami dla Państwa firmy. Dzięki BCK firmy mogą stać się bardziej konkurencyjne, będą mogły zdobyć nowe rynki i nowych kontrahentów, a tym samym zwiększyć przychód. W Branżowym Centrum Kompetencji przedsiębiorcy otrzymają nie tylko technologie gotowe do produkcji, ale również wiedzę potrzebną do ich wdrożenia. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy biznesu i nauki. Zapraszamy do współpracy Więcej informacji na temat Branżowych Centrów Kompetencji wraz z opisem wybranych technologii, gotowych do wdrożenia, można znaleźć na stronie: Kontakt: Paweł Mieczan Koordynator Branżowych Centrów Kompetencji Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie tel ,

4 Pakiet usług Branżowe Centra Kompetencji działające przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie oferują innowacyjne rozwiązania dla firm i technologie gotowe do wdrożenia w produkcji przemysłowej. Zajmujemy się również doradztwem i przygotowaniem różnego rodzaju analiz. Pakiet podstawowych usług obejmuje: 1) Przygotowanie opracowań: - strategii rozwoju firmy - planów rozwoju eksportu - analiz rynku 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) Przygotowanie wniosków o dofinansowanie: - działań w ramach programu Paszport do eksportu - wyjazdów na targi i misje gospodarcze - wdrożenia innowacji w firmach Przeprowadzanie audytów: - technologicznych - innowacyjnych Wydawanie opinii o innowacyjności, Organizację szkoleń branżowych m.in. z zakresu: - certyfikacji drewna konstrukcyjnego - innowacyjnych materiałów opakowaniowych do kontaktu z żywnością - produktu tradycyjnego i regionalnego - systemu controllingu w organizacji IT - znaczenia wzornictwa w produkcji mebli Usługi doradcze w różnych aspektach funkcjonowania na rynku, Bazę gotowych do wdrożenia, innowacyjnych rozwiązań technologicznych wypracowanych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, Wyszukiwanie i kontakt z partnerami handlowymi i technologicznymi dla firm na rynkach polskich i zagranicznych, Baza opracowań na temat np.: - trendów w rozwoju technologii w danych branżach - analizy sytuacji rynkowej w danej branży 10) Zespół naukowców, którzy mogą podjąć pracę nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla Państwa firmy.

5 Pakiet usług Oferta BCK obejmuje ponadto usługi związane ściśle z określonym segmentem rynku. Jeśli działasz w branży informatycznej, chemicznej, drzewnej czy spożywczej skorzystaj z naszej oferty. Informacje o Branżowych Centrach Kompetencji dostępne są na portalu w zakładce Branżowe Centra Kompetencji. Pakiet podstawowych usług prowadzonych przez Branżowe Centra Kompetencji to m.in. opracowania strategii rozwoju firmy, analizy rynku, przygotowanie wniosków o dofinansowanie, wdrożenie innowacji w firmach, audyty technologiczne i innowacyjne, szkolenia branżowe i doradztwo. Dysponujemy bazą gotowych do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, wypracowanych na Zachodniopomorsk im Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Zajmujemy się również wyszukiwaniem partnerów handlowych i technologicznych na rynkach polskich i zagranicznych.

6 Branżowe Centrum Kompetencji Chemia

7 Branżowe Centrum Kompetencji Chemia Branżowe Centrum Kompetencji Chemia świadczy usługi na rzecz przedsiębiorstw z branży chemicznej. Pomaga w rozwiązywaniu problemów technologicznych dzięki wymianie informacji między firmami a naukowcami. Zadaniem Centrum jest informowanie o innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i wymiana doświadczeń. BCK zajmuje się również wdrażaniem nowych pomysłów naukowych do produkcji oraz organizowaniem szkoleń dla przedsiębiorców. Branżowe Centrum Kompetencji Chemia oferuje przedsiębiorcom pomoc w rozwoju: - procesów nanotechnologicznych w chemii (nanorurki węglowe modyfikowane heteroatomami) - budowy pilotowej instalacji fotokatalitycznego oczyszczania ścieków ze związków organicznych (badań i technologii uzdatniania wody do picia, oczyszczania ścieków, gospodarki odpadami, badania nowych technologii w inżynierii środowiska) - technologii wytwarzania pigmentu ditlenku tytanu o wysokiej fotostabilności - badań wpływu dodatków prażalniczych (P2O5, K2O, Al2O3, Li2O) na proces i skuteczność kalcynacji - badań składu fazowego materiałów proszkowych i litych, określenie składu fazowego cienkich warstw, oznaczania średniej wielkości krystalitów metodą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej - badań przebiegu przemian fazowych i reakcji chemicznych metodą in situ w kamerze rentgenowskiej - badań składu jakościowego i ilościowego materiałów stałych i ciekłych (np.: nawozów mineralnych, katalizatorów, ścieków) - badań zdolności materiałów proszkowych do granulacji (granulacji nawozów) - badań wielkości powierzchni właściwej i rozkładu wielkości porów - ilościowej i jakościowej analizy chromatograficznej węglowodorów, aldehydów i alkoholi lekkich, CO 2 i CO - badań aktywności katalizatorów w procesie utleniania metanu do oksygenatów - technologii wytwarzania tworzyw polimerowych, elastomerów termoplastycznych, nanokompozytów, technologii in situ - przetwórstwa tworzyw sztucznych, tworzyw elastomerowych - fizyki polimerów, nanomateriałów - technologii zagospodarowania odpadów PET do odpornego tworzywa konstrukcyjnego - technologii produkcji reaktywnej mieszaniny PET z uwodornionym kauczukiem butadienowo-akrylonitrylowym i kauczukiem akrylowym - technologii recyklingu tworzyw polimerowych, poliolefin, tworzyw elektrotechnicznych - technologii syntezy i modyfikacji polimerów i żywic syntetycznych - technologii syntezy i prac nad stosowaniem polimerów i żeli hydrofilowych - technologii otrzymywania i zastosowania polimerowych materiałów kompozytowych - technologii mieszanin (kompozycji) polimerowych - recyklingu materiałowego i chemicznego tworzyw sztucznych

8 Branżowe Centrum Kompetencji Chemia? Jeżeli poszukują Państwo innych technologii z branży chemicznej, zapraszamy do kontaktu z Centrum Kompetencji Branży Chemicznej. Kontakt: Paweł Mieczan Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie tel Jeśli działasz w branży informatycznej, chemicznej, drzewnej czy spożywczej skontaktuj się z nami, skorzystaj z naszej oferty. Pomagamy odnieść sukces. Informacje o Branżowych Centrach Kompetencji dostępne są na portalu: Szybko tężejąca masa uszczelniająca Chemiczna Przedmiotem oferty jest sposób produkcji dwuskładnikowej masy w postaci plastycznej o krótkim czasie wiązania. Produkt składa się z dwóch składników, które należy połączyć ze sobą przez ręczne ugniatanie. Może ona znaleźć jako kit elektroizolacyjny lub środek wypełniający nieszczelności. W odróżnieniu od znanych środków o podobnym zastosowaniu zawierających specjalne żywice epoksydowe oraz nietypowe, szybko działające utwardzacze, oferowana technologia opiera się na łatwej do przeprowadzenia modyfikacji chemicznej ogólnie dostępnych składników stosowanych w produkcji kompozycji epoksydowych. Czas utwardzania nie przekracza 5 minut. chemia, elektronika, elektrotechnika

9 Branżowe Centrum Kompetencji Chemia Masa wielokrotnego użytku do wykonywania kopii i odlewów Chemiczna Masa polimerowa zachowuje się jednocześnie jak ciecz oraz ciało stałe. Mimo że posiada cechy ciała stałego, zachowuje się jak ciecz, powoli wypełniając formy dowolnego kształtu i wiernie odwzorowując kształt i strukturę powierzchni, z którą się kontaktuje (kopia negatywowa). Proces ten zachodzi w temperaturze pokojowej i nie wymaga podgrzewania ani topienia. Tak uzyskany kształt masa zachowuje przez czas potrzebny do wykonania ostatecznego trwałego odlewu zwykłymi sposobami. Masę można używać wielokrotnie, gdyż po odpowiednim czasie zawsze przybiera kształt naczynia, w którym się znajduje. Polimer może być wykorzystywany do wykonywania kopii i odlewów, również stosowany jako masa hermetyzująca lub chroniąca przed drganiami urządzenia elektroniczne. Do szybkiego wykonywania odlewów stosuje się obecnie utwardzane chemicznie ciekłe polimery albo łatwo topliwe masy na bazie wosków. Oferowany polimer jest znacznie tańszy w eksploatacji z uwagi na zdolność do wielokrotnego zastosowania oraz odznacza się wysoką wiernością odwzorowania faktury i kształtu. Jakie branże mogą wdrażać chemia, elektronika, elektrotechnika, producenci chemikaliów, wzornictwo, pracownie artystyczne Wiedza i technologie, doradztwo i szkolenia to usługi prowadzone przez Branżowe Centra Kompetencji. Dzięki nim zachodniopomorskie firmy mogą zwiększyć swoją innowacyjność i stać się bardziej konkurencyjne na polskim i europejskim rynku.

10 Branżowe Centrum Kompetencji Chemia Urządzenie do odświeżania powietrza Chemiczna Urządzenie do odświeżania powietrza produkuje zjonizowane cząstki powietrza bez produktu ubocznego, jakim jest ozon. Urządzenie wykorzystuje naturalny proces, podobny do tego, który powoduje powstawanie piorunów w chmurach. Prototyp funkcjonuje, istnieje potrzeba stworzenia odpowiedniego designu i opracowania niektórych rozwiązań technicznych, jak np. technologii przepompowywania wody z poziomu niższego na wyższy. Różnego rodzaju pomieszczenia, placówki handlowe, biura, magazyny, laboratoria. Urządzenie nie wytwarza produktu ubocznego w procesie odświeżania powietrza. chemia, elektronika, elektrotechnika handel, usługi, gastronomia, przemysł, turystyka, transport, sektor publiczny Pasta do usuwania farb, klejów i trwałych zanieczyszczeń Chemiczna Pasta o konsystencji żelu ma właściwość usuwania warstw zaschniętej farby i klejów praktycznie z każdej powierzchni. Skutecznie zmywa pozostałości topników na płytkach układów elektronicznych oraz silnie przywarte osady na długo eksploatowanych urządzeniach. Produkcja chemikaliów. W odróżnieniu do znanych środków myjących produkt nie zawiera lotnych, szkodliwych lub palnych składników. Po jego zastosowaniu powierzchnię wystarczy spłukać wodą. Brak silnych rozpuszczalników organicznych powoduje, że można go stosować na powierzchniach z tworzyw sztucznych. chemia, elektronika, elektrotechnika

11 Branżowe Centrum Kompetencji Chemia Jednoskładnikowa żywica epoksydowa do klejów i odlewów Chemiczna Wytwarzana w procesie ciekła żywica ma właściwość samoczynnego utwardzania się pod wpływem podwyższenia temperatury, bez wstępnego mieszania z utwardzaczem. Może być stosowana jako klej do metali, spoiwo do produkcji wyrobów kompozytowych, oraz masa do sporządzania odlewów. W odróżnieniu do znanych klejów i żywic jest to produkt jednoskładnikowy, gotowy do użytku. Zawiera tzw. utwardzacz utajony, nieaktywny w temperaturze pokojowej dzięki czemu można go przechowywać przez rok bez ryzyka samorzutnego utwardzenia. Znane obecnie kompozycje termoutwardzalne wymagają przechowywania w chłodni i mają trwałość nie większą niż kilka tygodni. Produkt ma bardzo wysoką adhezję do metali i większości tworzyw sztucznych. Sporządzone z niego odlewy cechuje wysoka odporność na uderzenia. chemia, elektronika, elektrotechnika, producenci materiałów z tworzyw sztucznych i chemikaliów Współpraca w ramach BCK dotyczy badań naukowych i przekazywania gotowych technologii, ale również szkoleń, analiz, edukacji i kształcenia w określonych zawodach. Przedsiębiorca może skorzystać z innowacyjnej technologii, która powstała w nowoczesnym laboratorium. Otrzyma również niezbędną wiedzę na temat wdrożenia jej do produkcji.

12 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego

13 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego? Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego wspiera rozwój firm branży spożywczej. Prowadzi badania i szkolenia dopasowane do ich potrzeb. Kreuje nowatorskie rozwiązania technologiczne, zajmuje się również transferem innowacyjnych technologii do przedsiębiorstw. Zakłady produkcyjne dzięki współpracy z BCK mają szansę na poprawę konkurencyjności przez podejmowanie właściwych decyzji o charakterze inwestycyjnym i wdrożeniowym. BCK dla branży spożywczej opracowuje, testuje i wdraża technologie produkcji żywności funkcjonalnej. BCK zajmuje się kreowaniem zdrowego trybu życia i budowaniem świadomości ekologicznej. BCK dla branży spożywczej to zaplecze naukowe i usługowe. Na zlecenie firm eksperci Centrum wykonują analizy i ekspertyzy oraz prowadzą liczne badania. BCK jest miejscem, w którym są opracowywane, testowane i wdrażane nowatorskie technologie produkcji żywności funkcjonalnej. Jest ono również źródłem informacji o najnowszych normach, innowacjach i standardach naukowo-badawczych oraz możliwościach nawiązywania współpracy pomiędzy przemysłem a nauką. Branżowe Centrum Kompetencji Spożywcze oferuje dla przedsiębiorców m.in. wsparcie w technologiach: - bioimmobilizacji - opakowań do żywności - substancji antymikrobiologicznych - technologii żywności - piekarstwa, przetwórstwa zbóż - technologii fermentacji - przetwórstwa i technologii ryb i innych organizmów wodnych - enzymologii - bezpieczeństwa żywności i żywienia - toksykologii żywności i środowiska - żywienia człowieka - chłodnictwa i przechowalnictwa żywności - technologii zabezpieczania żywności - mikrobiologii żywności - przetwórstwa mięsa - technologii maszyn - systemów zarządzania jakością w ochronie środowiska i BHP - ogrodnictwa, sadownictwa i winiarstwa. Jeżeli poszukują Państwo innych technologii z branży spożywczej zapraszamy do kontaktu z Centrum Kompetencji Branży Spożywczej. Kontakt: Paweł Mieczan Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie tel ,

14 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego Technologia solenia filetów ze śledzia Spożywcza Technologia solenia filetów ze śledzia opiera się na opatentowanym składzie środków konserwujących. Technologia pozwala poprawić smak, wygląd i trwałość filetów. Produkcja przetworów rybnych. Poprawa smaku, wyglądu i zwiększenie trwałości filetów rybnych. przemysł spożywczy, przetwórczy, gastronomia, producenci żywności Technologia mikrokapsułkowania Spożywcza Technologia mikrokapsułkowania nadaje się do wykorzystania w szczególności do dodatków żywnościowych w przemyśle rybnym. Umożliwia wykorzystanie naturalnych konserwantów biologicznych. Technologia jest oparta na tradycyjnym procesie przemysłowym. Produkcja przetworów rybnych. Wykorzystanie naturalnych konserwantów biologicznych, poprawa jakości i zdrowotności produktów żywnościowych. przemysł spożywczy, przetwórczy, gastronomia, producenci żywności w szczególności przetworów rybnych Innowacyjne rozwiązania dla twojej firmy. Gotowe technologie do wdrożenia w produkcji. Doradztwo, strategia rozwoju firmy i analiza rynku. Pomoc w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie. To wszystko oferują przedsiębiorcom Branżowe Centra Kompetencji działające przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

15 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego Uprawa truskawek z wykorzystania całych owoców, jako wsad owocowy w przemyśle mleczarskim Spożywcza W trakcie prowadzonych badań określano wpływ dwóch różnych gęstości sadzenia (co 10 i co 20 cm w rzędzie) oraz nawadniania kroplowego na plonowanie i jakość owoców dwóch odmian truskawki Kama i Senga Sengana. Prowadzone prace miały też odpowiedzieć na pytanie, czy poprzez gęstszej rozstawy jest możliwe uzyskanie owoców, które będą mogły być wykorzystywane w przemyśle mleczarskim do produkcji jogurtów zawierających całe owoce zamiast ich strzępków i rozdrobnionych fragmentów. Produkty mleczarskie, jogurty, desery, produkty spożywcze. Uprawa prowadzona w nowatorski sposób w celu otrzymania drobniejszych, jędrniejszych i słodszych owoców w celu wykorzystania ich w całości w przemyśle mleczarskim jako tzw. wsad owocowy np. do produkcji jogurtów. Możliwość świadczenia usług (projektowanie jagodników i doradztwo zawodowe w trakcie wszystkich etapów produkcji). Owoce truskawki uprawianej gęściej i bez nawadniania mogą być wykorzystane w przemyśle mleczarskim do produkcji jogurtów zawierających całe owoce. Na naszym rynku jogurtów tylko jedna firma posiada w swojej ofercie produkty zawierające całe owoce. Technologia daje możliwość zwiększenia podaży owoców dla polskich producentów jogurtów. Metoda nie wymaga nakładów finansowych na specjalistyczne urządzenia czy zabiegi, dzięki czemu może być stosowana przez wielu plantatorów. Odmiana deserowa Kama jest bardziej przystosowana do takiej technologii uprawy niż odmiana Senga Sengana, która ciągle jest dominującą odmianę w przetwórstwie w naszym kraju. sektor rolniczy (ogrodnictwo), branża spożywcza, producenci żywności, kawiarnie, restauracje, producenci wyrobów cukierniczych

16 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora spożywczego Innowacyjne opakowanie dla przemysłu rybnego, ulegające biologicznej degradacji Spożywcza Opakowanie ma zwiększoną odporność na wodę i tłuszcze. Jest stworzone na bazie celulozy. W pełni ulega degradacji biologicznej. W procesie wytwarzania, przechowywania, przetwórstwa i transportu żywności w czasie produkcji przetworów rybnych. Odporność i bezpieczeństwo dla użytkownika oraz dla środowiska. branża spożywcza, przetwórcza, producenci opakowań i przetworów rybnych, przechowalnictwo, transport, gastronomia, przemysł, handel Termoelektryczna witryna chłodnicza o pojemności od 72 do 120 litrów Spożywcza Witryna jest przeznaczona do krótkiego przechowywania i eksponowania żywności w temperaturze od +5 do +18 C. Witryna posiada oszklone drzwi przednie, jest wyposażona w termoelektryczny agregat chłodniczy (oprac. autorskie). Agregat nie zawiera czynników chłodniczych, jest przyjazny dla środowiska. Brak sprężarki i dużych wentylatorów powoduje, że urządzenie pracuje niezawodnie, cicho i bezpiecznie. Podobne rozwiązanie można stosować w chłodziarkach domowych, biurowych i handlowych oraz w termostatach laboratoryjnych. ZUT dysponuje prototypem witryny, która przeszła badania. Istnieje możliwość opracowania kompletu dokumentacji technicznej na agregat chłodniczy oraz zasilacz. Placówki handlowe, sklepy, bary, restauracje, hotele, ośrodki wypoczynkowe, biura, laboratoria (chłodziarki i termostaty). Bezpieczne funkcjonowanie przyjazne dla użytkownika. chłodnictwo, handel, gastronomia, branża turystyczna, placówki badawcze, firmy, sektor publiczny, producenci sprzętu chłodniczego

17 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT

18 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT prowadzi badania w ścisłej współpracy z podmiotami gospodarczymi. Oferuje usługi na potrzeby przedsiębiorstw i kreuje nowoczesne technologie. Działa na rzecz transferu technologii do przedsiębiorstw i przyczynia się do poprawy ich konkurencyjności. Branżowe Centrum Kompetencji Informatyka oferuje przedsiębiorcom wsparcie w zakresie:? - komputerowych systemów SCADA, HMI, ERF - sterowników PLC i PAC - informatycznych systemów wbudowanych - systemów diagnostyki, telekomunikacji, światłowodów, optocyfroniki, teleinformatyki - technik multimedialnych - systemów bezpieczeństwa - podpisu elektronicznego - reprogramowalnych układów cyfrowych - grafiki wektorowej - systemów przetwarzania obrazu - baz danych - marketingu w Internecie, sklepów internetowych - technik biometrycznych - monitoringu - urządzeń mobilnych - technik audio-video - komunikacji człowiek-komputer. Jeżeli poszukują Państwo innych technologii z branży informatycznej, zapraszamy do kontaktu z Centrum Kompetencji Branży Informatycznej. Kontakt: Paweł Mieczan Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie tel

19 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT Biblioteka softwarowa do szybkiego przetwarzania obrazów o wysokiej rozdzielczości Informatyczna Powyższe rozwiązanie może zostać wdrożone do najpopularniejszego systemu operacyjnego. Biblioteka jest zaimplementowana w C++. Biblioteka HDR jest przydatna w procesach szybkiego przetwarzania ogromnych zbiorów danych, takich jak komputery w medycynie, tomografia komputerowa lub surowe fotografie. Przetwarzanie dużych baz danych nie jest problemem nawet dla typowych komputerów osobistych lub komputerów przenośnych. informatyka, przetwarzanie informacji, systemy informatyczne, zarządzanie danymi, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów Biosygnały uzyskane w drodze zmiany kolorów Informatyczna Nowy rodzaj biosygnałów uzyskanych w trybie zmiany kolorów i luminancji może być wykorzystywany w badaniach mechanizmów widzenia kolorów, szczególnie w diagnostyce zaburzeń widzenia barw. W zaawansowanych technologiach elektronicznych, w diagnostyce zaburzeń widzenia barw. Technologia umożliwia badanie poziomu luminancji i jej wyrównanie, w praktyce - w badaniach mechanizmu widzenia kolorów i leczeniu zaburzeń wzroku. inżynieria systemów, sygnału, elektronika, medycyna, okulistyka - diagnostyka zaburzeń widzenia barw, bionika

20 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT Filtrowanie sygnału elektronicznego Informatyczna Technologia ta pozwala na filtrowanie sygnału o zmiennych parametrach. W porównaniu do obecnie stosowanych technologii, ta jest znacznie bardziej efektywna, ponieważ analiza sygnału jest znacznie skrócona. Technologia pozwala poprawić jakość pracy urządzeń elektronicznych i ich wydajność. Sprzęt elektroniczny, medyczny, urządzenia na potrzeby branży produkcyjnej, handlowej i usługowej. Skrócenie czasu analizy sygnału w urządzeniach elektronicznych, poprawa ich szybkości, wydajności, zwiększenie zdolności analitycznych. branża elektroniczna, medyczna, techniczna, producenci sprzętu na potrzeby ośrodków badawczych, producenci zaawansowanych technologii, przemysł obronny, branża handlowa, usługowa Automatyczne generowanie kodu programu w języku ANSI C dla sterowników PLC Informatyczna Narzędzie kompletne i przystosowane do wykorzystania, istnieje możliwość rozszerzenia jego funkcjonalności. Dzięki niemu można w prosty i szybszy niż obecnie sposób programować sterowniki PLC tak, aby realizowały zaawansowane algorytmy sterowania, niewykorzystywane ze względu na trudności programistyczne. Odbiorcami mogą być firmy zajmujące się automatyzacją procesów przemysłowych oraz wdrażaniem nowych systemów. Poprawa jakości procesów przemysłowych. automatyka, przemysł przetwórczy, producenci urządzeń przemysłowych

21 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora ICT Automatyczny system wspierający operacje na rynku finansowym Informatyczna Oferta dotyczy wsparcia i know-how w rozwoju rozwiązań w zakresie automatycznych obrotów na rynkach finansowych (Forex, rynków papierów wartościowych), w tym rozwoju strategii inwestycyjnych, zarządzania ryzykiem, statystyki, metod przewidywania, jak również komunikacji, uzyskiwania danych, budowy i dystrybucji automatycznych systemów obrotów handlowych. W obszarze zainteresowania są zarówno takie bazy instrumentów jak zapasy, towary i waluty, jak też ich pochodne (opcje, transakcje typu futures, indeksy giełdowe). Naukowcy są również zainteresowani współpracą z przedsiębiorstwami i innymi instytucjami, zdolnymi do dostarczenia danych on-line w czasie rzeczywistym dotyczących innego rodzaju instrumentów finansowych, jak również do udostępniania systemów transakcji on-line, w celu ich badania i testowania. Oprogramowanie na potrzeby banków i instytucji finansowych. Możliwość rozwoju systemów zarządzania i analizy instrumentów i rynków finansowych, rozwój i wspieranie systemów oceny ryzyka finansowego, wsparcie informatyczne dla giełdy, inwestorów i analityków giełdowych, banków, funduszy inwestycyjnych. informatyka, rynki i instytucje finansowe, banki, sektor finansowy, firmy produkujące oprogramowanie W Branżowym Centrum Kompetencji przedsiębiorcy mogą otrzymać nie tylko gotowe technologie do wykorzystania w procesie produkcji, ale również wiedzę potrzebną do ich wdrożenia. Jest to możliwe dzięki ścisłej współpracy biznesu i nauki. BCK to miejsce gdzie spotyka się teoria naukowca z praktyką biznesmena. Dzięki pomocy pracujących tu ekspertów współpraca wszystkich instytucji pozwoli na odniesienie sukcesu i dynamiczny rozwój.

22 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora drzewnego

23 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora drzewnego Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora drzewnego jest instytucją wspierającą rozwój branży. Prowadzi badania na zlecenie przedsiębiorstw i oferuje usługi szkoleniowe i doradcze dopasowane do potrzeb firm. Skupia się na kreowaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, realizuje również zadania związane z transferem technologii do przedsiębiorstw, w tym z zakresu certyfikacji drewna konstrukcyjnego. Zakłady produkcyjne dzięki współpracy z BCK mają szansę na poprawę konkurencyjności przez podejmowanie właściwych decyzji o charakterze inwestycyjnym i wdrożeniowym. Branżowe Centrum Kompetencji Drewno oferuje dla przedsiębiorców wsparcie w zakresie: - aranżacji wnętrz - projektowania mebli - projektowania wnętrz - projektowania systemów wystawienniczych i wystaw - projektowania nowych linii produktów - badania norm i jakości - certyfikatów CE dla drewna konstrukcyjnego? Jeżeli poszukują Państwo innych technologii z branży drzewnej, zapraszamy do kontaktu z Centrum Kompetencji Branży Drzewnej. Kontakt: Paweł Mieczan Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie tel

24 Branżowe Centrum Kompetencji dla sektora drzewnego Laboratorium badań cech pożarowych materiałów Drzewna Laboratorium zapewnienia wiarygodne technicznie wyniki badań w zakresie kompetencji technicznych i systemu zarządzania. Laboratorium wykonuje badania stopnia palności, dymotwórczości i toksyczności produktów rozkładu termicznego i spalania materiałów oraz wyrobów zgodnie z wymaganiami technicznymi budownictwa lądowego, morskiego, kolejowego i samochodowego. Wszystkie badania mogą być wykonane w obecności przedstawicieli podmiotu zamawiającego. Wyniki badań są potrzebne do oceny zgodności z wymaganiami technicznymi środków ochrony drewna, mebli wszystkich typów, tworzyw sztucznych, tkanin, podłóg drewnianych, wykładzin podłogowych, itd. Bez dokumentu akredytowanego laboratorium potwierdzającego zgodność z wymaganiami technicznymi materiał lub wyrób nie może być stosowany w obiektach technicznych użyteczności publicznej. Poszerza zakres stosowania materiałów i wyrobów. produkcja materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie lądowym, morskim, kolejowym i samochodowym W Branżowym Centrum Kompetencji możliwe jest wykorzystanie rozwiniętej infrastruktury, którą dysponują uczelnie, ich naukowego doświadczenia oraz połączenie tych elementów z oczekiwaniami biznesu. Branżowe Centra Kompetencji mogą stać się liderem w określonej niszy technologicznej, umożliwiając rozwój wszystkim współpracującym instytucjom.

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011

SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 SESJA SPRAWOZDAWCZA DOKTORANTÓW UEP 2011 ORGANIZOWANA PRZEZ WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA I RADĘ DOKTORANTÓW UEP KOMUNIKATY Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2011 Komitet Organizacyjny Sesji Sprawozdawczej

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe

Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe Podręcznik dla europejskich zawodów meblowe Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu

Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu 252 JAN DZIERGA Mgr Jan Dzierga Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Funkcjonowanie klasteringu jednym z warunków rozwoju regionu WPROWADZENIE Zmiany w otoczeniu gospodarczym, społecznym i politycznym zachodzące

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo