hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "hełmiecki GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków"

Transkrypt

1 C hełmiecki Numer 2 Egzemplarz bezpłatny kwiecień - czerwiec Kolektory słoneczne Przydomowe oczyszczalnie ścieków GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE

2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania LGD KORONA SĄDECKA działającej na terenie gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Małe projekty, Odnowa i rozwój wsi w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: r r. 2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania LGD KORONA SĄDECKA działającej na terenie gmin: Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie: r r.

3 Drodzy mieszkańcy Kończy się Euro Niestety bez sukcesów ze strony polskiej drużyny. Także w finansach naszego kraju nie wiedzie się najlepiej, a sygnały o cięciach i oszczędnościach budżetowych świadczą o tym, że żyliśmy ponad stan i dodatkowo nasze pieniądze trwonione były bez umiaru. Zakres prywatyzacji postąpił tak daleko, że w tej chwili nie wiele zostało już do sprzedania. To efekt doraźnego rządzenia na górze, często dla potrzeb wyborczych. Gołym okiem widać, że coraz mniej pieniędzy zostaje do podziału dla samorządów. Budżet centralny zabiera cały podatek VAT wygospodarowany na danym terenie, a gmina ponosi większe wydatki z powodu wzrostu stawek tego podatku. Ponadto przybywa nam coraz więcej obowiązkowych zadań do realizacji, za którymi nie idą pieniądze od góry. W tej sytuacji ma miejsce powszechne zadłużenie gmin, przy czym gmina Chełmiec jest tutaj chlubnym wyjątkiem. Zapewniam, że w naszej gminie szanuje się każdy wydawany grosz, a wskaźniki i relacje finansowe wbrew tendencjom krajowym - są korzystne i zgodne z wymogami ustawowymi. Kontrola wydatków zawsze była moim priorytetem. Zauważyłem, że znaczne profity finansowe przynosi prowadzenie działalności gospodarczej przez gminę. Dodatkowo są to bezcenne miejsca pracy generowane przez takie przedsięwzięcia. Wykonywanie pracy na rzecz gminy przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej daje wymierne oszczędności. Nie są to tylko prace drogowe czy remontowe, jest to również uruchomiona w Klęczanach kuchnia, która przede wszystkim zaopatruje nasze szkoły w ciepłe posiłki. W tej chwili wydawane jest każdego dnia niemal 1000 obiadów. Pomysłem, dzięki któremu gmina mogłaby zatrudniać dodatkowe osoby, a zarazem zarabiać i rozwiązać problem bezpańskich psów, jest budowa schroniska na terenie gminy. Niestety histeria związana z zagrożeniami związanymi z uruchomieniem tego przedsięwzięcia, świadczy o obłudzie protestujących - rzekomych obrońców zwierząt. Przeciwnicy budowy schroniska przez gminę podają m.in. argument, że lokalizacja schroniska to będzie uciążliwość dla mieszkających tam zwierząt. Nikogo nie obchodzą wałęsające się psy, z którymi urząd musi sobie poradzić i płacić z Waszych podatków, za dowóz i utrzymanie zwierząt w schroniskach prywatnych, daleko oddalonych od gminy. Jeśli gmina nie zrealizuje tego przedsięwzięcia zrobi to podmiot prywatny, który będzie beneficjentem zysków pochodzących z naszych kieszeni. Zapewniam, że zainteresowanie prywatnego biznesu jest spore. Jeśli jest tym zainteresowany prywatny przedsiębiorca to znaczy, że musi się to opłacać. Czy nie zastanawia to antagonistów pomysłu budowy schroniska przez gminę? Zakończył się również kolejny rok szkolny. Dzięki poczynionym inwestycjom dzieci miały możliwość skorzystania z nowo utworzonych obiektów infrastrukturalnych. To głównie z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszej gminy powstało w bieżącym roku szkolnym: rolkowisko i W NUMERZE: Słowo wstępne...3 Zmarł Radny Stanisław Skrzypiec...5 Strona www gazetki... 5 Stołówka gminna w Klęczanach...6 I miejsce dla RZPIT Niskowioki... 6 Konkurs Palm Wielkanocnych Trzech Gmin... 7 Straż Gminna w Chełmcu. 7 Rolkowisko w Chełmcu... 8 Przegląd Palm w Gminie.. 9 Animator Sportu Zawody strażackie Dotacja na salę gimnastyczną w Biczycach Dolnych Budowa Orlika i skate parku w naszej gminie Witaj Majowa Jutrzenko. 1 2 Zieleń i kwiaty przy buidynku Urzedu Najlepsza gmina wiejska w Polsce Poszukujemy partnera w Norwegii X Mistrzostwa Pływackie Gminy Zielona Szkoła w Świnoujściu Klasy dla dzieci z autyzem w Chełmcu Koncepcja schroniska dla zwierząt Kolektory słoneczne Umowa dotacji na wodociągi i kanalizację Gminny Dzień Dziecka Kalendarz Imprez GOK...21 Elektrownia wodna w Świniarsku Przydomowe oczyszczalnie...22 Zawodówka jest fajna Dotacje dla szkół...24 Absolutorium dla wójta Orlik Polska Hortex nowym misztrzem Ligi ej Orlika. 26 Odznaczenia LOK...27 Odznaczenie dla wójta od Ministra Spraw Wewnetrznych

4 lodowisko w Chełmcu, boisko ze sztuczną nawierzchnią w Biczycach Dolnych, kompleks sportowy Orlik w Wielogłowach, czy boisko-kort tenisowy oraz świetlica w Małej Wsi. Dzieci uczyły się w odnowionych szkołach, ćwiczyły w nowych salach i halach sportowych. Już teraz mogę powiedzieć, że to jeszcze nie koniec inwestycji sportowo - edukacyjnych. W nowym roku szkolnym na uczniów szkoły podstawowej i nowo otwartego gimnazjum w Biczycach Dolnych, czekać będzie nowa sala sportowa oraz przewiązka z nowymi salami lekcyjnymi. Rodzice maluchów w wieku przedszkolnym, będą mogli je oddać do otwartego na jesień br. przedszkola, które pomieści aż 100 dzieci. Z kolei przy szkole w Chełmcu buduje się trzeci Orlik w naszej gminie. Także z myślą o dzieciach już wkrótce powstanie 16 nowych placów zabaw, 2 skate parki i 3 boiska ze sztuczną nawierzchnią (Krasne Potockie, Paszyn, Chomranice) oraz odnowione boisko z nawierzchnią trawiastą (Kurów). Wszystkie te inwestycje są wynikiem nie tylko wygospodarowanych przez gminę zysków i oszczędności, ale też duża część środków pochodzi z zewnętrznych środków krajowych, a przede wszystkim z Unii Europejskiej. Gmina od wielu lat realizuje politykę intensywnego pozyskiwania środków zewnętrznych, dzięki czemu na realizację naszych zamierzeń inwestycyjnych wydatkujemy mniej środków własnych. Tak poczynione oszczędności zapewniają nam realizację kolejnych, nowych inwestycji. Takim sposobem realizowane są teraz również wszystkie inwestycje wodno -kanalizacyjne na terenie gminy (włącznie z innowacyjną w skali całego regionu inwestycją budowy 450 przydomowych oczyszczalni ścieków). Trudno w słowie wstępnym opisywać wszystkie prowadzone budowy oraz plany gminy na najbliższe miesiące, szerzej przedstawione jest to w tym numerze ka. Wszystkie nowe inwestycje zmieniają oblicze naszej gminy i dowodzą, że nawet w czasach globalnego kryzysu, można tak gospodarować publicznym pieniądzem, żeby gminę stać było na rozmach inwestycyjny. Mogę, może trochę nieskromnie, ale uczciwie powiedzieć, że w gminie Chełmiec dzieje się dobrze. Nawet pomimo tego, że nie wszyscy sprzyjają naszej pracy, bo też są i tacy, którzy ją jawnie sabotują. Z przykrością muszę stwierdzić, że zdarzają się również instytucje publiczne, którym uwiera ponadprzeciętna aktywność gminy. Trochę żal, że niektóre sprawy w sądach i prokuraturach trwają latami (na szkodę gminy i jej mieszkańców), a niektóre organy kontrolne nierzetelnie wykonują swoje zadania. Pomimo tego trzeba robić swoje i realizować swoje plany i marzenia, a moim marzeniem jest to, żeby gmina Chełmiec była najpiękniejszą i najnowocześniejszą gminą w Polsce. Zrobię wszystko żeby tak się stało. Zbliża się okres wakacji czyli czas wypoczynku. Nie dla wszystkich bo dla niektórych okres intensywnej pracy zawodowej a poza tym, ze względu na to, że nadeszły piękne i długie dni - dodatkowej pracy w gospodarstwach domowych. Dla rolników czas żniw i zbiorów tego, co przyniósł okres wegetacji. Wszystkim na to lato życzę jak najwięcej pogodnych, radosnych dni, obfitych w zasłużony odpoczynek. Wójt Gminy Chełmiec Bernard Stawiarski 4

5 hełmiecki C Zmarł radny Stanisław Skrzypiec. Stanisław Skrzypiec. Z głębokim żalem ków Urzędu Gminy w zawiadamiamy, że w Chełmcu przesyła rodniu r. zmarł dzinie zmarłego wyrazy radny Rady Gminy współczucia. Stanisław SkrzyChełmiec, a jednocześnie sołtys wsi Paszyn piec urodził się 2 lutego Stanisław Skrzypiec r. Sprawował funkwójt Bernard Stawiarski cję radnego gminy w imieniu własnym i Chełmiec niemal bez wszystkich pracowni- przerwy od 1988 r. (je- dyna przerwa nastąpiła w kadencji ). W 2010 r. ponownie wybrany został radnym reprezentując Komitet Wyborczy Wyborców Zgoda Łączy, i zyskując aż 304 głosy w okręgu wyborczym nr. 3. Jednocześnie z funkcją radnego Stanisław Skrzypiec od prawie 30 lat był sołtysem, (od 1984 roku) największej obszarowo i 2-iej pod względem liczby ludności, wsi Paszyn. Przez ten czas pełnił wiele funkcji społecznych (był m.in. przewodniczącym Komisji Rewizyjnej OSP Paszyn) i wytrwale udzielał się w pracy na rzecz społeczności lokalnej i całej gminy Chełmiec, przyczyniając się do inicjacji wielu in- westycji, jakie w ciągu prawie 30 lat realizowane były na terenie wsi Paszyn. Stanisław Skrzypiec był osobą skromną i niezwykle pracowitą, dzięki czemu cieszył się ogromnym zaufaniem wśród mieszkańców wsi Paszyn. Jego służba na rzecz społeczności lokalnej została doceniona w roku 1998 kiedy to zajął III miejsce na najlepszego sołtysa Województwa Małopolskiego, a w roku 2009 nagrodzono go odznaką Złotego Jabłka Sądeckiego przyznaną przez Starostę Nowosądeckiego, w dowód uznania za zasługi na rzecz wsi Paszyn. A.B. strona gazetki jest już dostępna. Informujemy że gazetka wydawana przez nasze stowarzyszenie dostępna jest już w formie elektronicznej na stronie Istnieje tam możliwość obejrzenia całego wydania online, lub pobrania w formacie pdf. Dostępne są również pojedyncze ar- tykuły które na bieżąco pojawiają się, lub będą pojawiać się na stronie internetowej. Jeżeli mają Państwo jakieś ciekawe tematy dotyczące naszej gminy, chcą podzielić się swoim pomysłami, lub dysponują artykułami czy zdjęciami które warto pokazać szerszej opinii publicz- nej, to zachęcamy do mocji i Rozwoju Gminy ich przesłania na adres Chełmiec, Klęnaszego stowarzyszenia czany, Klęczany 176). M.B. (Stowarzyszenie Pro Wydawca: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Chełmiec Klęczany Klęczany Adres Redakcji: Klęczany 176, Klęczany Redaktor naczelny: Maciej Barycz Wydano: Klęczany dn r. Druk: Drukarnia KWADRAT Numer 2/2012 5

6 Stołówka gminna w Klęczanach. W kwietniu 2012 roku została uruchomiona Stołówka Gminna w Klęczanach, funkcjonująca w ramach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Na mocy porozumienia zawartego z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chełmcu (realizującego program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania ) Stołówka Gminna w Klęczanach przygotowuje jednodaniowe, bezpłatne posiłki dla około 800 dzieci z gminy Chełmiec. Dodatkowo nawiązane zostały porozumienia z ośrodkami pomocy społecznej z sąsiednich gmin (Korzenna, Podegrodzie oraz Kamionka Wielka), na mocy których dzieci spoza gminy Chełmiec i uczęszczające do szkół na jej terenie również zostały objęte programem dożywiania. Razem daje to przeszło tysiąc posiłków. Wyboru posiłków dokonali dietetyk i szef kuchni, dbając o zachowanie odpowiedniej kaloryczności i wartości odżywczych przygotowywanych potraw. Posiłki są przygotowywane przez wykwalifikowany zespół kucharzy, a następnie dostarczane do 16 placówek oświatowych na terenie gminy Chełmiec, które posiadają profesjonalnie przygotowane punkty wydawania posiłków. W każdej szkole wydawanie posiłków koordynuje odpowiednio do tego przeszkolona osoba. Istnieje również możliwość indywidualnego zakupu posiłku we wspomnianych placówkach oświatowych w cenie 5,50 zł. Informacji ganizacji indywidualnych imprez okolicznościowych, zarówno na terenie obiektu (dysponujemy salą bankietową) jak również w for- Wręczenie umowy na dotację. szczegółowych w poszczególnych szkołach udzielą Państwu osoby wydające posiłki. Stołówka Gminna w Klęczanach oferuje również możliwość or- mie cateringu. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel A.K. I miejsce dla RZPIT Niskowioki ZŁOTY KŁOS W dniach od 1-3 maja 2012r. w Zebrzydowicach Cieszynie Czeskim odbył się XIX Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych pn Złoty Kłos 2012 Przegląd ten cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród zespołów regionalnych, grup śpiewaczych, a także instrumentali- 6 stów. Najliczniejszą grupę stanowiły zespoły regionalne z województwa śląskiego, opolskiego, podkarpackiego oraz z Małopolski. Z naszej gminy wystąpił Regionalny Zespół Pieśni i Tańca NISKOWIOKI z Niskowej, który zdobył I nagrodę. Zespół ten działa od 6 lat pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej w Niskowej, przy bardzo dużym wsparciu Wójta Gminy p. Bernarda Stawiarskiego. Zespół został założony przez Jana Smolenia, który jest zarazem kierownikiem zespołu. Instruktorem zespołu jest Grażyna Smoleń. Zespół obecnie liczy 96 członków, w tym 10 osobową grupę staro- stów. Kierownictwo, jak również członkowie zespołu, składają bardzo serdeczne podziękowanie p. Wójtowi Bernardowi Stawiarskiemu za dofinansowanie wyjazdu na przegląd. E.S.

7 Finał Konkursu Palm Wielkanocnych Trzech Gmin II etap Chełmiec - Grybów Kamionka Wielka 13 kwietnia br., o godz , w Miasteczku Galicyjskim w Sali Ratuszowej, odbył się Finał Konkursu Palm Wielkanocnych Trzech Gmin II etap Chełmiec - Grybów Kamionka Wielka. W trakcie prac komisji nad oceną palm wielkanocnych, wystąpił dziecięcy Zespół Regionalny Mała Helenka wraz z kapelą. Doskonały występ tancerek i biarz, ogłosiła wyniki Lokalnej Grupie Działakonkursu. nia Korona Sądecka, a Za współpracę i także gospodarzowi pomoc w organizacji Muzeum Okręgowemu konkursu serdecznie w Nowym Sączu Miadziękujemy: Gminne- steczko Galicyjskie. mu Ośrodkowi Kultury GOK. w Grybowie, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w tancerzy, połączony z Kamionce Wielkiej oraz radosnym, dziecięcym śpiewem gwarowym, zyskał gromkie brawa i uznanie publiczności. Po występie zespołu komisja artystyczna w składzie: Barbara Romańska etnograf Sądecki Park Etnograficzny, Sławomir Czop kierownik zespołu ds. Miasteczka Galicyjskiego, Marian Pażucha Finał konkursu Palm Wielkanocnych. artysta, plastyk, rzeź- Rozpoczyna działalność Straż Gminna w Chełmcu. Straż Gminna w Chełmcu jest umundurowaną jednostką Gminy Chełmiec, która została utworzona Uchwałą Rady Gminy Chełmiec w grudniu 2011 roku, celem wykonywania zadań w zakresie ochrony porządku publicznego, wynikających z ustaw i przepisów gminnych. Przez pięć miesięcy trwały przygotowania do rozpoczęcia jej działalności. Zakupiono niezbędny sprzęt do wykonywania obowiąz- ków regulaminowych. W tym czasie przeprowadzono również nabór kadr. Wyłonieni w konkursie strażnicy przeszli przeszkolenie oraz odbyli praktykę niezbędną do wykonywania obowiązków strażnika. Straż Gminną w Chełmcu tworzą: Komendant - Rafał Majda oraz trzech strażników: Ignacy Łukasik, Paweł Noga, Krzysztof Leśniara. Straż Gminna ma na celu przede wszyst- kim ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych, a także ochronę obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej. Ma też czuwać nad porządkiem i kontrolować ruch drogowy (w zakresie określonym w Straż Gminna. 7

8 przepisach o ruchu drogowym). Współdziała z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń. Do momentu przybycia właściwych służb, zabezpiecza miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia. Współdziała z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych. Doprowadza osoby nietrzeźwe do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te za- chowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających zdrowiu albo życiu ich lub innych osób. Poza tym konwojuje dokumenty, przedmioty wartościowe lub wartości pieniężne dla potrzeb gminy. Wkrótce nad poprawą bezpieczeństwa na drogach w gminie Chełmiec strażnicy będą korzystać z przenośnego fotoradaru. W chwili obecnej są uzgadnianie z Policją oraz zarządcami dróg odcinki dróg, na których będzie możliwe ustawienie fotoradaru. R.M. Kontakt do Straży Gminnej w Chełmcu W godz. pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku ul. Papieska Chełmiec Tel Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Chełmiec na rolkowisku.. Od miesiąca maja 2012 roku, dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych z gminy Chełmiec, w ramach zajęć w-f, mogą korzystać z rolkowiska przy Zespole Szkół w Chełmcu. Koordynację co do terminu oraz przewozu dzieci na zajęcia prowadzi Wydział Sportu i Rekreacji Gminy Chełmiec. Zajęcia na rolkowisku są finansowane z budżetu gminy Cheł8 miec, w ramach działań profilaktycznych prowadzonych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W okresie od maja 2012 roku do 2 czerwca 2012 roku z rolkowiska skorzystało łącznie 684 dzieci, w tym ze szkół: Piątkowa, Chełmiec, Świniarsko, Biczyce Dolne, Marcinkowice, Rdziostów i Trzetrzewina. K.Z. Rolkowisko w Chełmcu.

9 Największy Nowosądecki Przegląd Palm Wielkanocnych jest w Gminie Chełmiec! XVIII Przegląd Palm Wielkanocnych w Gminie Chełmiec, jest niewątpliwie jednym z największych jak i najciekawszych tego typu przeglądów twórczości ludowej. Organizatorem jest chełmiecki ośrodek kultury wraz z Parafiami z terenu Gminy i Małopolskim Centrum Kultury Sokół oraz Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Partnerem Przedsięwzięcia jest Województwo Małopolskie w ramach programu Nasz Region, Nasza Szansa. Finał odbył się w Domu Kultury w Klęczanach w dniu 19 kwietnia 2012r. Nagrody wręczał Przewodniczący Komisji Kultury i Sportu w gminie Chełmiec, Pan Andrzej Tyrkiel. W tegorocznej edycji padł kolejny rekord w liczbie zgłoszonych uczestników, których ponad 360 stanęło w konkursowe szranki. Komisja Artystyczna w składzie: Magdalena Kroh etnograf, Benedykt Kafel etnograf MCK Sokół w Nowym Sączu oraz Małgorzata Bieryt i Edyta Salamon GOK Chełmiec, wysoko oceniła chełmiecką imprezę. Ze szczególną wnikliwością oglądano wszystkie zgłoszone do konkursu palmy, zwracając uwagę na tradycyjny materiał użyty do budowy palm, bogactwo materiałów ozdobnych, zgodnych z regionalnym zdobnictwem, estetykę, technikę wykonania, a przede wszystkim zachowanie miejscowych tradycji. Komisja serdecznie dziękuje wykonawcom palm, a władzom gminy gratuluje imprezy, która swoim zasięgiem, liczbą eksponatów i poziomem wykonania jest bez wątpienia jednym z najlepszych konkursów z tego zakresu w całym województwie małopolskim. Tegoroczne Palmy w liczbach: Zgłoszonych palm do oceny Uczestników wykonujących palmy ponad 360 Klasyfikacja ogólna: I miejsc 159 II miejsc 71 III miejsc 47 wyróżnień - 22 Miejscowości, w których oceniano palmy i ich ilość: 26 z Chełmca, 48 z Paszyna, 2 z Piątkowej, 3 z Boguszowej, 6 z Librantowej, 40 z Janu- szowej, 14 z Wielogłów, 26 z Trzetrzewiny, 15 z Niskowej, 19 ze Świniarska, 10 z Klęczan, 18 z Chomranic i 74 z Marcinkowic. GOK. Przegląd palm w Chełmcu. 9

10 Animator Sportu dzieci i młodzieży w gminie Chełmiec. W miesiącu czerwcu 2012 roku, kończą się zajęcia w ramach programu Animator Sportu dzieci i młodzieży" w gminie Chełmiec na I półrocze 2012 roku. Główne założenia projektu Animator sportu dzieci i młodzieży - przeciwdziałanie patologiom społecznym, oferta zagospodarowania czasu wolnego dla środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, szczególnie w regionach o wysokim wskaźniku bezrobocia, oraz w gminach najsłabiej usportowionych; - stworzenie, jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwo- ści uczestniczenia w zajęciach sportowych, co sprzyja m.in. wyłanianiu sportowych talentów, wyrównywaniu szans dostępu do sportu, tworzeniu więzi społecznych. W ramach zawartych umów w gminie Chełmiec w I półroczu 2012 roku, jest 16 animatorów, którzy prowadzą zajęcia z dziećmi i młodzieżą w następujących miejscowościach : Klęczany, Wielogłowy, Biczyce Dolne, Świniarsko, Piątkowa, Paszyn, Chomranice, Chełmiec Trzetrzewina, Marcinkowice. W ramach programu każdy animator w okresie marzec czerwiec 2012 r. prowadzi 80 godzin zajęć udo- kumentowanych odpowiednimi zapisami w dzienniku pracy animatora. Zajęcia w ramach animatora sportu finansowane są z budżetu gminy (kwota 1200 zł brutto/osobę animatora ze środków przeznaczonych na działania profilaktyczne Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo- wych) oraz ze środków finansowych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 800,złotych brutto / osobę animatora. W drugiej połowie roku, w okresie wrzesień grudzień, gmina planuje kontynuowanie zajęć w ramach programu Animator sportu dzieci i młodzieży. K.Z. Zajęcia sportowe. Zawody strażacko - pożarnicze. W dniu 2 czerwca 2012 r., na lotnisku Aeroklubu Podhalańskiego w Łososinie Dolnej, odbyły się zawody strażacko - pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych grupy,,a - męskie drużyny pożarnicze i grupy,,c kobiece drużyny pożarnicze. W zawodach udział wzięły drużyny z trzech gmin tj. Chełmca, Gródka nad Dunajcem i Ło10 sosiny Dolnej, która to była gospodarzem zawodów. W zawodach wzięły udział drużyny OSP: Niskowa, Librantowa, Paszyn, Krasne Potockie i Klęczany. OSP Niskowa wystawiła również drużynę kobiecą. Wśród biorących udział drużyn z gminy Chełmiec wyniki przedstawiają się następująco: I miejsce OSP Niskowa II miejsce OSP Libran- IV miejsce OSP Klęczany towa V miejsce OSP Paszyn. III miejsce OSP Krasne A.L. Potockie Zawody strażackie.

11 Gmina otrzymała 360 tys. zł. dotacji na salę gimnastyczną w Biczycach Dolnych W styczniu tego roku, urząd gminy wystąpił z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na dofinansowanie sali gimnastycznej w Biczycach Dolnych, w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej. Jest to program krajowy finanso- wany przez Ministerstwo Sportu. Sejmik województwa, w dniu 23 kwietnia 2012 roku, przyjął uchwałę przyznającą dotację. Na liście szczęśliwców znalazła się gmina Chełmiec, która otrzymała na 2012 rok kwotę 360 tys. zł. Koszt budowy sali w Biczycach Dol- nych to 1,2 mln. zł, a całego kompleksu obejmującego również przedszkole, boiska i skrzydło dydaktyczne to 4,5 ml. zł. Budowa sali gimnastycznej w Biczycach Dolnych jest już na ukończeniu. Sala gimnastyczna posiadać będzie wymiary 24m x 12m i pomieści boiska do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną. Gmina Chełmiec w ciągu 6 lat wybudowała 6 sal gimnastycznych i 2 pełnowymiarowe hale sportowe. Do pięciu inwestycji gmina pozyskała środki pozabudżetowe z następujących źródeł: Budowa Orlika i skate parku w naszej gminie. W czerwcu br. ropoczęła się budowa Kompleksu sportowego Orlik 2012 w miejscowości Chełmiec. Będzie to już trzeci Orlik w gminie, po obiektach w Świniarsku i Wielogłowach. Orlik posiadał będzie boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią trawiastą, drugie boisko wielofunkcyjne do gry w koszykówkę, siatkówkę, piłkę ręczną. Przy obiekcie znajdować się będzie bieżnia oraz piaskownica do skoku w dal. Obiekt wyposażony będzie również w murowany budynek administracyjny, gdzie znajdować się będą również szatnie i łazienki. Przy Orliku wybudowany zostanie skate park wraz ze wszystkim urządzeniami typu rampy, rynny i ławeczki. W wyniku rozstrzygniętego przetargu, firma GRÓD z Podegrodzia rozpoczęła prace związane z budową Orlika. Dodajmy, że gmina wybuduje dwa skate parki, jeden bę- dzie przy rolkowisku Świniarsku przy tamlodowisku w Chełmcu tejszym Orliku. koło planowanego komm.b. pleksu sportowego Orlik, a drugi będzie w Budowa Orlika w Chełmcu 11

12 "Witaj Majowa Jutrzenko"- konkurs rozstrzygnięty. Witaj, majowa jutrzenko świeć naszej polskiej krainie uczcimy ciebie piosenką która w całej Polsce słynie... Po raz kolejny Gminny Ośrodek Kultury w Chełmcu był organizatorem majowego konkursu historycznego. W tym roku do konkursu zgłosiło się 7 szkół z terenu Gminy Chełmiec. Konkurs polegał na przedstawieniu w formie apelu, akademii, widowiska, wieczornicy, programu poetyckiego, treści związanych z historią, działalnością i ideą Sejmu Wielkiego, który 3 maja 1791 roku uchwalił pierwszą w Europie, a drugą na świecie Konstytucję. Celem konkursu było przybliżenie naszej ojczystej historii i ułatwienie jej zrozumienia, zachęcenie do poznania treści Konstytucji 3 maja i polskich pieśni patriotycznych, a przez to rozwijanie poczucia więzi narodowej, przeanalizowanie roli, jaką odegrał Sejm Wielki w chwilach trudnych dla Narodu Polskiego, a także kształtowanie patriotyzmu, szacunku dla tradycji i symboli narodowych. Recytacja utworów literackich, śpiew patriotycznych pieśni, wprowadzenie sztanda12 ru, odśpiewanie hymnu szkoły, wykonanie Poloneza, nadało prezentowanym widowiskom podniosły i patriotyczny nastrój, umożliwiło uczniom pogłębienie znajomości historii własnego narodu oraz pozwoliło zrozumieć doniosłość i ważność uchwalonej w 1791 r. Ustawy Rządowej. Każda prezentacja poszczycić się mogła piękną i bogatą scenografią: udrapowane biało-czerwone płótno, portrety króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugo Kołłątaja, Juliana Ursyna Niemcewicza, reprodukcja obrazu Jana Matejki pt: Uchwalenie Konstytucji 3 mają, historyczne godła Polski oraz stroje z tej epoki. Prezentacje szkolne oceniała, powołana przez organizatora, Komisja oceniająca w składzie: Andrzej Tyrkiel Przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty, Urszula Sikora Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Chełmcu, Paweł Bogdanowicz wiceprzewodniczący Rady Gminy Chełmiec, Aleksandra Opalska członek Polskiego Towarzystwa Historycz- nego Dorota Damian nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu, Krzysztof Siemion nauczyciel historii w II Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Sączu. 30 kwietnia br. jako pierwsi zaprezentowali się uczniowie ze szkolnego koła teatralnego II Gimnazjum z Zespołu Szkół w Wielogłowach, którzy wystąpili z programem pn Wielka mała Ojczyzna. Było to przedstawienie teatralne na podstawie autorskiego scenariusza pod opieką Pani Beaty Szaraty. 9 maja br. w gościnnych progach Szkoły Podstawowej w Rdziostowie zawitała komisja, by obejrzeć przedstawienie z elementami obchodów rocznicy uchwalenia konstytucji oraz dzieje hymnu polskiego pn Święto Konstytucji 3 Maja z dziejami hymnu w tle, przygotowane pod opieką Pani Urszuli Dudy. W tym dniu komisja odwiedziła również tegorocznego zwycięzcę w kategorii Szkół Podstawowych Szkołę Podstawową w Klęczanach, która przedstawieniem pn Robić swoje, czyli jak być Polakiem urzekła komisję. Przedstawienie przygotowane zostało pod opieką Pań: Stanisławy Bodziony i Danuty Jeż. Gratulacje dla uczniów klęczańskiej podstawówki są tym bardziej zasłużone, ponieważ szkoła powtórzyła swój sukces z konkursu, który odbył się w 2009 r. 10 maja br. swój występ prezentowała grupa Marcinki ze Szkoły Podstawowej w Marcinkowicach, z przedstawieniem pn Pamiętny maj. Przed- "Witaj majowa jutrzenko".

13 stawienie przygotowano pod opieką Pań: Celiny Pacholarz, Iwony Bałuszyńskiej oraz Elżbiety Kulig. W tym dniu Zespół Szkół w Trzetrzewinie wygrał w kategorii szkół gimnazjalnych, w przedstawieniu pt. Witaj majowa jutrzenko. Serdecznie gratulujemy!!! Tym bardziej, iż szkoła powtórzyła swój sukces z poprzedniej edycji konkursu, który odbył się w 2009 roku. 11 Maja 2012 r. komisja oceniała młodzież z Zespołu Szkół w Chomranicach, gdzie odbyło się przedstawienie pt. Witaj Maj 3 Maj. Uczniowie przedstawili krótkie scenki, inscenizujące pracę Sejmu i uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Całość połączyła oprawa muzyczna i taneczna, oraz projekcja multimedialna przygotowana przez uczniów, gimnazjum pod opieką Pani Graży- ny Ogorzałek. Kolejną placówką oświatową, która prezentowała swe zdolności aktorskie, była Szkoła Podstawowa w Biczycach Dolnych, w programie pt. Duch historii. Przedstawienie przygotowały Panie: Kornelia Kotlarz i Ewa Żak. Zwycięzcy w nagrodę pojadą na jednodniową wycieczkę o charakterze historycznym. Komisja dziękuje wszystkim młodym aktorom i ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie rocznicowych uroczystości, które zgłoszone zostały do konkursu. Jednocześnie podkreśla wysoki poziom prezentowanych wystąpień, które ujawniły całe bogactwo możliwości zaprezentowania przez dzieci i młodzież historycznych wydarzeń. GOK. Zieleń i kwiaty przy budynku Urzędu. W maju, teren zielony wokół Urzędu Gminy w Chełmcu, zmienił się nie do poznania. Po wyremontowaniu samego budynku oraz ułożeniu kostki i zamontowaniu fontanny, przyszedł czas aby uporządkować tereny zielone. Porośnięte dotychczas chwastami i starymi krzakami, place wokół Urzędu oraz parkingu całkowicie odnowiono. W tym celu Urząd Gminy skorzystał z pomocy firmy Sita z Nowego Sącza - specjalizującej się w obsłudze terenów zielonych (m.in. w samym mieście Nowy Sącz). Firma wyplantowała nierówny teren, nawiozła humus oraz obsadziła trawą, pięknymi kwiatami, nowymi drzewkami i krzewami. Donice przy Urzędzie, jak również rabaty wokół samego budynku, obsypane zostały korą. W ramach umowy Firma zobowiązała się utrzymać tereny zielone do końca września (wraz z podlewaniem, odchwaszczaniem oraz nawożeniem i uzupełnianiem roślinności). Dzięki tym zabiegom cały Urząd oraz teren wokół niego został odświeżony, odnowiony i zyskał nowy blask. A.B. Fontanna i kwiaty przy budynku urzędu. 13

14 GMINA CHEŁMIEC NAJLEPSZA GMINA WIEJSKA W POLSCE Gmina Chełmiec zdobyła 1 miejsce w Polsce w rankingu Związku Powiatów Polskich w kategorii najlepsza gmina wiejska 2011 roku, oraz 3 miejsce w skali kraju w rankingu energii odnawialnej. Ranking prowadzony jest przez ZPP od 2003 roku i obejmuje wszystkie gminy wiejskie w Polsce. W ramach 79 kategorii przyznawane są punkty za znaczące osiągnięcia i aktywność gmin. Szczególnie ważna przy ocenie punktowej jest aktywność danej gminy w korzystaniu z środków europejskich i krajowych. Kolejne ważne dziedziny brane pod uwagę przy ocenie gmin to: rozwój energii odnawialnej, poprawa obsługi mieszkańców i wprowadzanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych, promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej, promocja gminy na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, wzmocnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie certyfikatów w 14 Nagroda dla Gminy Chełmiec. zakresie jakości zarządzania. Uroczyste uhonorowanie laureatów rankingu miało miejsce w Świdnicy podczas największej imprezy samorządowej w Polsce III Kongresu Regionów, który odbył się dnia 31 maja 2012 roku. Bernard Stawiarski Wójt Gminy Chełmiec komentując ten sukces stwierdził: Dynamiczny rozwój naszej gminy został zauważony i doceniony w skali ogólnopolskiej, co jest szczególnym powodem do radości i dumy. Zmiany w zarządzaniu gminą jakie nadal wprowadzamy przynoszą wymierne rezultaty i wierzę że dzięki temu, mieszkańcom gminy Chełmiec żyje się lepiej. Mam nadzieję że w 2012 roku aktywność naszej gminy jeszcze wzrośnie. Jeżeli chodzi o ranking energii odnawialnej, to znaczną liczbę punktów otrzymaliśmy za program dotacji na zakup i montaż kolektorów słonecznych, budowę lamp hybrydowych, nowo wybudowaną prywatną

15 minielektrownie wodną w Świniarsku, oraz program budowy przydomowych oczyszczalni, na który właśnie został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Ogólnopolski Ranking Związku Powiatów Polskich (ZPP) to jedyny w Polsce ranking samorządów, zarządzany na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Gminy wiejskie oceniane są według 79 kryteriów zgrupowanych w blokach tematycznych. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od uzyskiwanych ocen punktowych za zgłaszane w ciągu danego roku projekty i dowody ponadprzeciętnej aktywności w poszczególnych obszarach działalności. Warto wiedzieć: Gmina Chełmiec brała udział w rankingu gmin wiejskich w 2010 roku zdobywając wtedy pkt., co dało jej 9 miejsce w skali kraju. W roku 2011 Gmina Chełmiec uzyskała wynik pkt co w skali kraju pozwoliło na zajęcie 1 miejsca, ze znaczną przewagą nad kolejnymi gminami. Tak duży skok w klasyfikacji końcowej był możliwy głównie dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, oraz wsparciu rozwiązań proenergetycznych. Duże znaczenia miała także realizacja programów dla osób wykluczonych cyfrowo Internecik też dla dzieci, oraz poprawa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej naszej gminy. Zwiększenie ilości obiektów sportowych (sal gimnastycznych, boisk piłkarskich i wielofunkcyjnych), zaowocowało wzrostem zainteresowania aktywną formą spędzania wolnego czasu. Ilość imprez kulturalnych, jak również ilość organizowanych przez gminę turniejów sportowych, miała szczególny wpływ na uzyskanie 1 miejsca w rankingu. Modernizacja i cyfryzacja urzędu, zwiększenie wiedzy urzędników poprzez specjalistyczne szkolenia, usprawnienie procedur poprzez elek- troniczny obieg dokumentów, oraz udostępnienie urzędu dla osób niepełnosprawnych, to tylko część działań jakie w 2011 roku zostały zrealizowane by jakość obsługi mieszkańców uległa znacznej poprawie. A.B. Nagroda dla Gminy Chełmiec. Gmina poszukuje partnera na terenie Norwegii. Wójt Bernard Stawiarski zwrócił się do Ambasadora RP w Norwegii Wojciecha Ludwika Kolańczyka z prośbą o pomoc w poszukiwaniu gminy partnerskiej w Królestwie Norwegii, która miałaby stać się gminą partnerską dla gminy Chełmiec. Taka współpraca pomiędzy gminami służyłaby re- alizacji wspólnych interesów i zacieśnienia więzów przyjaźni z uwzględnieniem europejskiej perspektywy. Przewodnia myślą wspólnego porozumienia pomiędzy gminami byłoby pielęgnowanie ścisłych kontaktów pomiędzy mieszkańcami obu gmin sprowadzające się do rozwijania współpracy kulturalnej, turystycznej, sportowej oraz gospodarczej. Szczególnie istotnym argumentem do rozpoczęcia współpracy jest rozpoczynający się nabór wniosków na środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata Mamy nadzieję, że pomoc Ambasadora w poszukiwa- niu gminy partnerskiej w Królestwie Norwegii, znacząco przyśpieszy rozpoczęcie współpracy i nawiązanie partnerskich stosunków pomiędzy gminami i zamieszkującymi je społecznościami. A.B. 15

16 X Jubileuszowe Mistrzostwa Pływackie Gminy Chełmiec. W dniu 30 maja 2012 r., na Pływalni MOSiR w Nowym Sączu, odbyły się X Jubileuszowe Mistrzostwa Pływackie Gminy Chełmiec. Mistrzostwa zorganizował Uczniowski Klub Sportowy Delfin, działający przy Szkole Podstawowej w Świniarsku (Zarząd klubu p. Paweł Łabuda, p. Barbara Witecka, p. Lidia Zbieg). W zawodach udział wzięło 72 zawodników ze szkół podstawowych i gimnazjów, którzy rywalizowali na dystansach: szkoła podstawowa 25 m, gimnazjum 50 m. Od kilku lat można zaobserwować, iż poziom i osiągane czasy poszczególnych zawodników są bardzo dobre, zauważalny jest progres u zawodników startujących już po raz kolejny. Należy podkreślić fakt, iż zajęcia z pływania powinny być obowiązkowe w szkołach podstawowych, co wpływa pozytywnie na zdrowie i zachowanie. Po skończonych zawodach zostały rozdane medale, puchary i nagrody rzeczowe, które ufundowali: Urząd Gminy w Chełmcu, Zespół Szkół w Świniarsku, Ciastkarnia Jaś, Firma Ekran i Firma Bobo. Nagrody wręczali wójt Bernard Stawiarski, Kierownik MOSiR Piotr Raba i koordynator sportowy UG Chełmiec pan Dariusz Ruchała, pani Barbara Witecka v-ce prezes UKS Delfin. Gratulujemy wszystkim uczestnikom i dziękujemy tym, którzy od 10 lat wspierają inicjatywy UKS Delfin, podejmowane na rzecz dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmiec. P.Ł. Mistrzostwa Gminy Chełmiec. Zielona Szkoła w Świnoujściu. 40 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Klęczanach wróciło z długiej i pięknej podróży po polskiej i niemieckiej części wyspy Uznam. Tradycją szkoły stały się regularne wyjazdy nad morze -Zielone Szkoły. Poza walorami dydaktycznymi bardzo ważne są tu korzyści prozdrowotne. A ponadto rekreacja, wspaniała zabawa i integracja dzieci pochodzących z różnych rodzin. Najciekawsze atrakcje w tym roku to: rejs statkiem po Zalewie Szczecińskim i porcie, kąpiele w termach bałtyckich 16 w Ahlbeck, podróż niemiecką kolejką UBB, zwiedzanie Wolińskiego Parku Narodowego, Jezioro Turkusowe, najwyższy klif Gosań, przepiękne i wesołe zoo Tiepark w Ueckermunde, Aleja Gwiazd w Międzyzdrojach, najdłuższe molo nad Bałtykiem w Heringsdorfie i szereg innych. Tak bogaty program możliwy był do zrealizowania dzięki dotacji z gminy Chełmiec (w kwocie zł ze środków na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych), wpłatom ro- dziców, a także dzięki dofinansowaniu stowarzyszeń i osób prywatnych. Kierownikiem grupy był dyr. Jerzy Rogalski, a opiekunami Panie: Anna Wcześny. Magdalena Kaczor i Do- rota Wójcik. Tą drogą pragniemy bardzo serdecznie podziękować za wsparcie finansowe tego wielkiego szkolnego przedsięwzięcia: przede wszystkim gminie Zielona Szkoła w Świnoujściu.

17 Chełmiec wraz z LGD KORONA SĄDECKA, Firmie ForeX-IT -Paweł Gwóźdź z Nowego Są- cza oraz Sz. Państwu Justynie i Piotrowi Wróbel. Z serca dziękujemy również za wspaniałą opiekę medyczną ze prywatnego urlopu postrony p. Edyty Kowal- święca na naszą zieloną czyk, która kolejny już szkołę... raz kilka dni ze swojego J.R. Klasy dla dzieci z autyzmem w Chełmcu. W związku z powstaniem od nowego roku szkolnego klasy specjalnej w Zespole Szkół w Chełmcu, prezentujemy poniżej informacje na ten temat od pani Bożeny Fryc Prezesa Zarządu Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem "MADA". Jak pokazuje doświadczenie wielu szkół na terenie całej Polski, w tym 15-letnie Szkoły Podstawowej nr 6 w Nowym Sączu, edukacja dzieci z autyzmem w szkołach ogólnodostępnych ma sens. I ten sens nie jest ani głęboko ukryty, ani zbyt skomplikowany. Jest prosty i polega wprost na realizacji idei integracji - integracji, która obok korzyści dla dzieci niepełnosprawnych, przynosi szereg korzyści ich pełnosprawnym rówieśnikom. Dzięki integracji, chociażby w postaci bycia obok zdrowych rówieśników, dzieci niepełnosprawne mają możliwość pełniejszego rozwoju intelektualnego, osobowego, a zwłaszcza społecznego. Wspólna nauka służy także zdrowym dzie- ciom, oswajając je z odmiennością, ucząc akceptacji, tolerancji i solidarności. Dzięki klasom czy to integracyjnym czy specjalnym w szkole masowej, taka placówka daje wszystkim coś więcej aniżeli tylko realizację programu nauczania - uczy empatii, pokory, wrażliwości społecznej. Stąd też szansa na przełamywanie niekorzystnego postrzegania osoby niepełnosprawnej i związanymi z tym stereotypami, nadal tak silnie funkcjonującymi w społeczeństwie. Zdobywanie wiedzy jest tak samo ważne jak obcowanie z rówieśnikami, a umiejętność życia wśród ludzi jest rozwijana i potrzebna nieustannie. Mój rozwój nie jest bezsensowny, choć trudno to może zrozumieć. Ma on swoją własną logikę i wiele z moich zachowań, które nazwałbyś "zaburzonymi", to tylko sposoby borykania się ze światem zgodnie z moją szczególną drogą bycia i zrozumienia. Postaraj się mnie zrozumieć. Tą szczególną po- trzebę rozumie coraz większa cześć naszego społeczeństwa, a samorządy śmielej otwierają się na potrzeby edukacyjne uczniów z autyzmem. Do tego grona należy zaliczyć Gminę Chełmiec, na terenie której utworzono w Zespole Szkół w Chełmcu klasę dla dzieci z autyzmem zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i gimnazjum, co w przypadku tych drugich będzie przedsięwzięciem pionierskim w naszym regionie. Dlaczego akurat ta szkoła??? Należy podkreślić, że jest to szkoła która mimo, iż nie jest placówką integracyjną, już od wielu lat realizuje w sposób bezpośredni jej założenia. Jej uczniowie uczestniczyli - dzięki współpracy z Fundacją MADA i Szkołą Podstawową nr 6 w Nowym Sączu - w zajęciach ze swoimi autystycznymi rówieśnikami. Szkoła organizowała także spotkania integracyjne, zabawy okolicznościowe, czy koncerty noworoczne, połączone ze zbiórką na budowę WIOSKI ŻYCIA dla dorosłych z autyzmem. Stąd też jest to placówka, której uczniom nie jest obca tematyka autyzmu i związanych z tym komplikacji. Ale co najważniejsze jest to szkoła, która nie obawia się uczniów z autyzmem i pragnie przyjąć ich do swojego grona, jako pełnoprawnych członków społeczności uczniowskiej. A.B. Zespół Szkół w Chełmcu. 17

18 Gotowa koncepcja schroniska dla zwierząt. Pod koniec maja w Urzędzie Gminy Chełmiec przekazana została przez projektanta koncepcja budowy schroniska dla zwierząt w gminie Chełmiec. Wykonawcą projektu jest mgr inż. architekt Tomasz Blinowski z Architektonicznej Pracowni Projektowej BBF z Krakowa. Koncepcja jest na tyle zaawansowana, że służyć będzie jako podstawa do ogłoszenia przetargu zaprojektuj wybuduj. Na podstawie przedstawionego wstępnego projektu przewiduje się wybudowanie niewielkiego budynku administracyjno socjalnego, w którym znajdować się będą pomieszczenia biurowe, socjalne, ale również pomieszczenie zabiegowe dla zwierząt (włącznie z możliwością przeprowadzenia operacji), pomieszczenia dla chorych zwierząt oraz magazyny. Za budynkiem usytuowane będą w formie tarasowej klatki dla psów (odpowiednio zadaszone, wraz z przygotowaną nawierzchnią). W początkowym etapie inwestycji przewiduje się wybudowanie pomieszczeń na co najmniej 130 sztuk zwierząt. Projekt przewiduje możliwość rozbudowy, co dałoby zakwaterowanie nawet 300 psom. Schronisko zlokalizowane ma być w miejscowości Klęczany w niedalekiej odległości od kamieniołomu. Warunki narzucone przez ustawodawcę związane z lokalizacją schronisk przewidują, że obiekty tego typu nie mogą być budowane bliżej niż 150 m od najbliższych siedzib ludzkich. W przypadku omawianej lokalizacji w Klęczanach ta odległość jest wielokrotnie większa. Ponadto kojce dla zwierząt zaprojektowane są w taki sposób (tyłem do drogi) Koncepcja schroniska. by zminimalizować ja- dzie liczony w stosunku kikolwiek hałas. procetowym kosztów W dniu 20 czerwca inwestycji do ilości ludna konwencie wójtów ności gminy według Starosta nowosądecki faktycznego miejsca Jan Golonka przedstawił zamieszaknia. Ponadto projekt porozumienia w każda z gmin bedzie sprawie wspólnego uczestniczyć w kosztach przedsięwzięcia pod na- prowadzenia schronizwą "Budowa międzyg- ska. Przedstawiony minnego schroniska dla projekt porozumienia zwierząt". W ramach będzie przedmiotem porozumienia gminy konsultacji przez popowiatu nowosądeckie- szczególne gminy pogo zobowiązują się wiatu nowosadeckiego. uczestniczyć finansowo A.B. w realizacji inwestycji i w jego prowadzeniu. Udział każdej gminy w budowie schroniska be- PULA ŚRODKÓW NA KOLEKTORY SŁONECZNE Informujemy, że pula środków w naborze o dotacje na zakup i montaż kolektorów słonecznych została wyczerpana w dniu 28 maja 2012 roku. Od godz do 9.00 zostało złożonych 100 wniosków o 18 ZOSTAŁA WYCZERPANA. dotacje, tym samym pula środków zarezerwowana w budżecie na ten nabór została wyczerpana. Gmina od 2011 roku dofinansowała 200 wniosków udzielając dotacje w łącznej wyso- kości 400 tys. zł. Wnioski przyjmowane są nadal i będą rozpatrywane w kolejności składania. Nie gwarantuje to przyznania dotacji, ponieważ ta uzależniona jest od zabezpieczenia środków finansowych w bu- dżecie gminy. O kolejnej puli środków przeznaczonych na dotację do kolektorów słonecznych będziemy Państwa informować na bieżąco. M.B.

19 Wójt odebrał umowę na 4 mln zł dotacji z unii na kanalizację i wodociągi. W dniu 7 maja 2012 roku, wójt gminy odebrał z rąk Stanisława Sorysa Marszałka Województwa Małopolskiego, umowę o dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec. Kwota dotacji jaką pozyskała gmina na to zadanie to 4 mln. zł. Dotacja pochodzi z II naboru do działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej Programu Roz- woju Obszarów Wiejskich na lata Dofinansowaniem o łącznej wartości zł zostanie wspartych 76 projektów. Wśród tych projektów jest także projekt z naszej gminy złożony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wniosek został złożony w 2011 roku i po weryfikacji formalnej i merytorycznej uzyskał 10 punktów na 13 możliwych i został umieszczony na liście rankingowej. W ramach tego wniosku są realizowane następujące inwestycje: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Piątkowej 6 km; Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Biczyce Dolne i Biczyce Górne 3,1 km; Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Paszyn, Piątkowa i Boguszowa 14,4 km; Rozbudowa sieci wo- dociągowej w miejscowościach Klęczany i Marcinkowice 3,2 km. Całość prac została oszacowana na kwotę 13 mln. zł z czego dofinansowanie wyniesie 4 mln. zł. Prace już się rozpoczęły, a ich zakończenie planowane jest w 2013 roku. M.B. Wręczenie umowy na dotację. Z sercem pomagamy Julce i Joasi!!! Gminny Dzień Dziecka w Świniarsku 3 czerwca br., na kompleksie boisk sportowych LKS Świniarsko, odbył się Gminny dzień dziecka - Festyn charytatywny. Radosne święto wszystkich dzieci, obchodzone od ponad pół wieku, na stałe wpisało się w kalendarz imprez Organizatora festynu Gminnego Ośrodka Kultury w Chełmcu oraz Zespołu Szkół w Świniarsku. W Dniu Dziecka dzieciaki ocze- kują zwiększonej dawki przyjemności, łakoci, prezentów, organizacji imprez i większej swobody. Przecież to ich dzień. Tęczowy dzień uśmiechu i radości, jeden z najważniejszych i najobfitszych w roku. Przecież wszyscy jesteśmy dziećmi jak przez cały czas spotkania wspominał Bernard Stawiarski wójt gminy, który serdecznie witał wszystkich milusińkich 19

20 i częstował lodami. Podczas festynu swoje umiejętności zaprezentowali m. in uczniowie z Zespołu Szkół w Świniarsku z programem Tańczące maluchy, pod opieką mgr Ewy Jonkowskiej Żal. Wystąpił zespół regionalny Niskowioki z Niskowej, który w swym programie zaprezentował tańce, melodie, pieśni, gwarę ludową oraz tradycje regionalne Lachów Sądeckich. Następnie na scenie umiejętności prezentowała Młodzieżowa Orkiestra Dęta oraz młodzieżowa grupa wokalna z Librantowej. W gościnnych progach Świniarska wystąpił także zespół regionalny Mali Mszalniczanie. Zespół powstał w 1986 roku. Patronat nad zespołem sprawuje Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce Wielkiej. Podczas festynu swoje V lecie powstania Świętował Zespół Pieśni i Tańca Świniarsko, który uświetnił festyn znakomicie przygotowanym i wyćwiczonym programem. Serdecznie gratulujemy!!! Po wspaniałym występie zespołu regionalnego ze Świniarska odbył się Koncert Muzyka Karpat, w wykonaniu Rodziny Wojtka Boguckiego. Kapela 20 Wojtka Boguckiego to muzykująca rodzina taty Wojciecha, mamy Kazimiery oraz córek Elżbiety i Alicji. Czwórce Boguckich towarzyszy Marcin Zaziąbło, przydomek Reś". Zespół uczestniczył w wielu imprezach folklorystycznych między innymi w polańskim Przednówku, w zakopiańskim festiwalu,muzyka Karpat", grał podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej w Żywcu, a podczas słynnej Drużbacki zdobył pierwsze miejsce w konkursie instrumentalistów. Poza tym uświetnił niezliczoną ilość ognisk, posiadów, wesel. Pod nogę do późnych godzin nocnych grał zespół M - cztery. Jedną z wielu atrakcji dla najmłodszych uczestników festynu i nie tylko, był pokaz ratownictwa drogowego przygotowany przez OSP Niskowa i PSP w Nowym Sączu oraz Ratownictwa medycznego z udziałem Sądeckich ratowników - z Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu. Głównym elementem akcji, przygotowywanej przez OSP i Sądeckich Ratowników, było uwolnienie poszkodowanego uwięzionego podczas wypadku z pojazdu oraz natychmiastowe udzielenie pierwszej pomocy tj. przystąpienie do resuscytacji krążeniowo oddechowej - akcji ratujących życie. Sądeckie Pogotowie Ratunkowe podczas festynu prezentowało również film edukacyjny, który przedstawił trzy pozorowane sytuacje: w trudnym górzystym terenie, na drodze oraz w domu. Pierwsza ze scen przedstawiała wypadek rowerzysty zwiedzającego leśne zakątki Beskidu Sądeckiego w trudnym logistycznie terenie, gdzie często niefrasobliwość turystów skutkuje akcjami służb ratowniczych, a trudno jest precyzyjne wskazać miejsca zdarzenia. Druga ze scen obrazowała czynności jakie powinien wykonać świadek wypadku drogowego. Ostatnia scena poświęcona była zdarzeniom, jakie mogą mieć miejsce w domu, pokazujemy postępowanie z poszkodowanym nieprzytom- nym po porażeniu prądem elektrycznym. Film pokazał również historię i strukturę Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie Sądecczyzny, rozlokowanie podstacji oraz rodzaje zespołów ratowniczych Sądeckiego Pogotowia Ratunkowego. Jedną z największych atrakcji dla dzieci i młodzieży był Gość Specjalny - strongmen Tomasz Kowal, który pomógł organizatorom wesprzeć loterię fantową z której dochód w całości przekazany zostanie na konta dwóch dziewczynek: Asi Mosurek i Julki Kowalczyk, które w ubiegłym roku bardzo poważnie ucierpiały w wypadkach samochodowych na terenie naszej gminy. Konta dziewczynek zasilą także środki ze sprzedaży ciast i ciasteczek oraz innych smakołyków, które serwowano podczas zabawy, a które przygotowane były Dzień Dziecka.

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Z zaszczytem wypełnialiśmy powierzony nam społeczny mandat zaufania (wywiad) str. 7 Burmistrz Mszczonowa jednym z najlepszych burmistrzów w Polsce w 2014 roku str. 13 Nietuzinkowe Lato w Mieście str. 19

Bardziej szczegółowo

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw

Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw luty 2011 nr 2 (164) Mościska Laski Izabelin B Izabelin C Hornówek Sieraków Truskaw Budżet Gminy Izabelin na 2011 rok str. 2-4 Powstaje projekt systemu odwodnień Gminy Izabelin str. 7 100 lat Dzieła Lasek

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r.

Spotkanie Wigilijno - Noworoczne członków Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów zorganizowane w Domu Kultury w Lubiewie 29 grudnia 2013r. ISSN 1734-4840 Nr 1/2014 egzemplarz bezpłatny styczeń 2014 Czas świąteczno-noworoczny, czas składania życzeń, serdeczności i radości. Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubiewo, życzę Wam dobrego Nowego Roku -

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99

OŚRODKI OPIEKI ZDROWOTNEJ: ESKULAP: 684-10-45; PROVITA: 684-13-99 Dziękujemy... Burmistrz Miasta i Pracownicy Urzędu Miejskiego serdecznie i gorąco dziękują wszystkim osobom prywatnym i firmom za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Dyrektor oraz pracownicy Miejsko

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice

gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Warto było czekać na nowe świetlice PULS Kępic gazeta bezpłatna Gmina i Miasto listopad 2012 Półmetek kadencji Dwa lata pracy nowej władzy w gminie Kępice nowej burmistrz i rady. Co przez 24 miesiące udało się zrealizować? Na ile burmistrz

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA

SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA SAMORZĄDOWY BIULETYN INFORMACYJNY www.gokwydminy.net Numer 12 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY styczeń 2011 SPOTKANIE OPŁATKOWE - BAL SPONSORA 8 stycznia br. w GOK-u odbyło spotkanie opłatkowo-noworoczne i Bal Sponsora.

Bardziej szczegółowo

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX

życzą Burmistrz i Rada Miejska w Leżajsku Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku Cena: 1,50 zł MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX MARZEC KWIECIEŃ 2011 Nr 3 4 (212 213); Rok XX Pismo Burmistrza i Rady Miejskiej w Leżajsku ISSN 1232 4930 Cena: 1,50 zł Życzenia szczęścia i radości, pogody ducha na każdy dzień, zdrowia i ciepła rodzinnego

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy

PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ X DNI MESZNEJ. zapraszamy Rok III nr 7(30) lipiec 2009 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897-3566 PODSUMOWANIE XIV DNI BYSTREJ W dniach od 2 5 lipca Bystra świętowała swoje, XIV już Dni Bystrej. Jak nigdy dotąd dopisywała im

Bardziej szczegółowo

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl

ISSN 1426-5389. Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl ISSN 1426-5389 Foto: Marcin Loński www.marfot.com.pl W miesiącu czerwcu miały miejsce dwie Sesje Rady Miejskiej. Pierwsza Sesja, uroczysta, odbyła się w dniu 19 czerwca i na niej w uroczystej oprawie został

Bardziej szczegółowo

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy

5/27. Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna. wrzesień / październik 2010. ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Biuletyn informacyjno-społeczny Gminy Kruszyna 5/27 ISSN 1734-8897 Źródło wiedzy o Twojej okolicy Baby, Bogusławice, Jacków, Kijów, Kruszyna, Lgota Mała, Łęg, Pieńki Szczepockie, Teklinów, Widzów, Widzówek,

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć

Studniówka 2013. Poloneza czas zacząć Poloneza czas zacząć Studniówka 2013 Foto: od lewej Elżbieta Wiatrowska, Patryk Maciejewski, Milena Szczerbiak i Włodzimierz Kuc, dyrektor Mechanika Foto: foto-s Aktualności samorządowe Z głębokim żalem

Bardziej szczegółowo

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie

Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie Nr 36 Sierpień 2013 r. Orkiestra Miejska Ochotniczej Straży Pożarnej na Litwie W numerze: Pożegnanie dyrektor Małgorzaty Kierzkowskiej Jadwiga Śpibida dyrektorem Zespołu Szkół Samorządowych w Kowalu Rada

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P.

pieniądze z Unii Europejskiej. M.P. Warto mieć świąteczny Informator, bowiem wiele ważnych informacji mamy Państwu do przekazania. W tym numerze m.in. dyżury świąteczne służb (str. 4), które odpowiadają m.in. za ośnieżanie dróg, a także

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem

la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów Wiejskich jest ważnym źródłem BIULETYN URZĘDU GMINY RAKSZAA STRONA NR 3 (17) / 2012 N la mieszkańców Gminy Rakszawa Program Rozwoju Obszarów iejskich jest ważnym źródłem D dofinansowania w zakresie działań: Odnowa i rozwój wsi, Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość

SPÓŁDZIELNIE. Nr 08 BATALIA O USŁUGI SPOŁECZNE. Coraz częściej pojawiają się spory o jakość W NUMERZE Nr 08 wywiad z dr. hab. Piotrem Błędowskim o pożyczkach dla spółdzielni socjalnych o dofinansowaniach działań na rzecz seniorów i dzieci Pismo poświęcone przedsiębiorczości społecznej http://biznesspoleczny.pl

Bardziej szczegółowo

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk

Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Aktywne społeczności. Zmiana społeczna. Katalog praktyk Model aktywności społecznej tekst Ula Grzęda / Stowarzyszenie CAL towarzyszenie CAL od początku swojej działalności wspiera aktywność społeczną mieszkańców

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w powiecie strzeleckim

Rynek pracy w powiecie strzeleckim 25 lat wolności 13 stycznia starosta Józef Swaczyna uczestniczył w Pałacu Prezydenckim w uroczystości podsumowującej obchody 25-lecia odzyskania przez nasz kraj pełnej niezawisłości. Celem obchodów tej

Bardziej szczegółowo

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012?

Kurier Miejski. Doprowadziliśmy do końca procedurę. Jaki był rok 2012? Bezpłatny biuletyn informacyjny U rzędu Miasta Sokołów P odlaski Kurier Miejski grudzień 2012 Jaki był rok 2012? Bogusław Karakula Mijający rok zdominowały prace projektowe inwestycji kluczowych dla miejskiego

Bardziej szczegółowo