CONTENTS. Część A... 2 Część B Część C Część D Część M... 88

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88"

Transkrypt

1 CONTENTS Część A... 2 Część B Część C Część D Część M... 88

2 CZĘŚĆ A A /9/29 ZERO HOUSE /11/29 Waterless. Printing. Naturally Tekst Zero House napisany w dwóch liniach z dużym, wspólnym zielonym "O" wstawionym pomiędzy nimi. Czarny, biały, zielony Lars Ørtoft, Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Korsgårdsvej Charlottenlund DK DA EN 11 - Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wodę i do celów sanitarnych Materiały budowlane (niemetalowe); rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, pak i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe Budownictwo; naprawy; usługi instalacyjne;doradztwo w zakresie wyboru materiałów budowlanych aby pomóc w zmniejszeniu korzystania z zasobów Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; przemysłowa analiza i badanie usług; projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania;projektowanie przemysłowe instalacji do ogrzewaia, chłodzenia, wentylowania, zaopatrywania w wodę, oświetlenia i instalacji oczyszczających, aby osiągnąć zmniejszenie korzystania z zasobów;projektowanie przemysłowe materiałów budowlanych, aby pomóc w zmniejszeniu korzystania z zasobów; uslugi architektoniczne;doradztwo w zakresie inżynierii Chris Kempers Holding B.V. Molenkampsdijk WC Aalten NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 21/177 2

3 Część A.1. CTM Papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materiałów, nie zawarte w innych klasach; materiały drukowane; materiały introligatorskie; Fotografie; artykuły papiernicze; materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego; sprzęt dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiał instruktazowy i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie zawarte w innych klasach); taśmy drukarskie; matryce do druku ręcznego. 4 - Obróbka materiałow;usługi drukarskie i poligraficzne;doradztwo techniczne w zakresie druków i wydawnictw drukowanych;wykonywanie prac i usługi prepress, mianowicie litografie, skanowanie, składanie czcionek do druku, drukowanie/opracowywanie graficzne filmów, także cyfrowych, automatyzowana i ręczna obróbka danych (tekstu, obrazu, dźwięku); usługi konsultingowe dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług;wywoływanie i drukowanie (cyfrowych) odbitek fotograficznych;wywoływanie klisz, filmów i filmów wideo;usługi informacyjne i doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług;usługi fotograficzne i reprograficzne, w tym digitalizacja zdjęć, filmów i filmów wideo, a także graficznych materiałów rysunkowych i fotograficznych;cyfrowe retuszowanie obrazów i kolorów;retuszowanie i wykańczanie zdjęć, także za pomocą komputera;manipulacja obrazów;także według cyfrowych procesów drukowania;usługi laboratorium fotograficznego oraz centrali wywoływania zdjęć; Usługi poligraficzne; druk litograficzny;graficzne wykończenie materiałów drukowanych;udzielanie informacji w zakresie usług drukarskich i poligraficznych Doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania graficznego, mianowicie materiałów graficznych;opracowywanie graficzne, usługi projektowania graficznego oraz inne usługi graficzne;doradztwo w zakresie usług graficznych;doradztwo techniczne w zakresie wykonywania projektów drukarskich;mała poligrafia komputerowa (DTP); usługi w zakresie stylizacji;przygotowywanie układu graficznego;usługi biura projektowania graficznego, w tym projektowanie materiałów drukowanych i opakowań, projektowanie i opracowywanie produktów, projektowanie znaków graficznych i stylów firmowych oraz materiałów drukowanych;projektowanie i opracowywanie materiałów drukowanych;projektowanie i opracowywanie stron internetowych i aplikacji online;projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego;projektowanie i opracowywanie treści do produkcji multimedialnych /11/29 MULTISKILLS Basis Communicatie B.V. Wagenweg NP Haarlem NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN Oprogramowanie komputerowe (nagrane); publikacje elektroniczne; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; nośniki informacji (magnetyczne -), dyski z nagraniami; informacji (urządzenia do przetwarzania -) Papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materiałów, nie zawarte w innych klasach; materiały drukowane; artykuły papiernicze; materiał instruktazowy i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń); czasopisma ilustrowane;katalogi, biuletyny;literatura fachowa i poradniki Odzież, obuwie, nakrycia głowy Gry, przedmioty do zabawy; artykuły gimnastyczne i sportowe, nie ujęte w innych klasach Edukacja; kształcenie; rozrywka; dzialalnosc sportowa i kulturalna;szkolenia sportowe i wykształcenie sportowe;akademie (edukacja), doradztwo w zakresie wychowania lub edukacji; kluby zdrowotne; usługi poprawiania kondycji fizycznej; zarządzanie obiektami sportowymi; instrukcje gimnastyczne;informacje z dziedziny edukacji i rekreacji; kultura fizyczna;(zaoczne) szkolnictwo, jak również informacje z dziedziny szkolnictwa (zaocznego); organizowanie konkursów; organizowanie i przeprowadzanie seminariów;organizacja meczów i rozgrywek sportowych; obsługa obozów sportowych /2/21 EXECUTIVE PARTNERS czarny, czerwony, biały Woźniak, Anna ul. Gliniana 29/ Lublin PL KANCELARIA PATENTOWA ALEKSANDRA MARCIŃSKA M. Dąbrowskiej 9/ Warszawa PL PL 16 - Wyroby drukarskie: druki, materiały drukowane, formularze, broszury, książki, podręczniki, periodyki, kalendarze, almanachy, notatniki, notesy podręczne, publikacje, gazety, indeksy, skorowidze, komiksy; materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, z wyjątkiem aparatów; katalogi, prospekty; fotografie, grafiki, reprodukcje graficzne, rysunki, odbitki graficzne, odwzorowania graficzne; grafiony; przewodniki; plansze; adresarki; afisze; plakaty; albumy; bloczki; bloki do pisania, bloki rysunkowe, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty; materiały piśmienne Reklama; zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej; prace biurowe; pośrednictwo pracy, pośrednictwo pracy czasowej, tymczasowej, rekrutacja pracowników i personelu, dobór, wybór osób za pomocą metod psychotechnicznych, testów zawodowych, testów osobowości, testów kwalifikacyjnych i badań psychologicznych, przeprowadzanie wyżej wymienionych metod rekrutacji pracownika, wynajem pracowników, czasowy wynajem pracowników, leasing pracowniczy, usługi kadrowo-płacowe i rekrutacji pracowników dla osób trzecich, doradztwo personalne, doradztwo w zakresie marketingu rekrutacji pracowników, doradztwo w sprawie wyboru ścieżki rozwoju zawodowego, planowania kariery, badanie osób w celu określenia zdolności zawodowych, usługi z zakresu psychologii pracy, doradztwo w zakresie oceny, rozwoju i wdrażania human resources, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, zarządzania kadrowego, doradztwo w sprawach rekrutacji i leasingu pracowniczego, auditing personalny - przeprowadzanie badań testowych umożliwiających wieloaspektową ocenę kadry menedżerskiej i poszczególnych zespołów pracowniczych, realizacja projektów z zakresu rekrutacji, doradztwa personalnego, 21/177 3

4 CTM Część A pośrednictwa pracy, marketing, badania i analiza rynku, analiza kosztów, badania opinii publicznej, sporządzanie statystyk, także online,pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych o pracownikach i kandydatach do pracy, realizacja przedsięwzięć handlowych na rzecz osób trzecich, również w połączeniu z usługami online, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w dziedzinie kadrowo-płacowej, rekrutacji pracowników, informacja o działalności gospodarczej, z lub bez pomocy elektronicznych baz danych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w zakresie strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, organizacja targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach gospodarczych i/lub reklamowych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, rozlepianie plakatów reklamowych, usługi sekretarskie, usługi księgowości, usługi kadrowo-płacowe, pośrednictwo pracy w ramach call center Nauczanie; kształcenie; rozrywka; usługi sportowe i kulturalne; szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], e-learning, kształcenie ustawiczne dorosłych, kształcenie praktyczne [pokazy], realizacja projektów szkoleniowych, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, konsultacji, treningów, warsztatów i kursów w zakresie psychoedukacji i psychoterapii (kompetencji psychologicznych oraz umiejętności społecznych np. komunikacji, asertywności, integracji, negocjacji),; organizowanie, obsługa i prowadzenie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, eventów tematycznych, usługi mikro-wydawnictwa, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, także obsługa publikacji elektronicznych online, wypożyczanie kaset video, dysków, CD ROM, MP3, nośników danych i informacji Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; przemysłowa analiza i badanie usług; projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania; usługi informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania programów komputerowych do testów osobowości, kwalifikacyjnych i do doboru pracowników; nagrywanie, ewidencja, zachowywanie, przetwarzanie i/lub odtwarzanie wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej; profesjonalne doradztwo i usługi ekspertów odnośnie pracowników, zarządzania personelem, doradztwa zawodowego, testów zawodowych, testów osobowych, badań psychologicznych i doradztwa odnośnie kariery zawodowej; usługi informatyczne w zakresie projektowania i witryn i serwisów informacyjnych, usługi programistyczne Usługi prawne w zakresie prawa pracy i przepisów dotyczących rynku pracy /2/21 HYPOXRAINING Hypoxi Produktions- und Vertriebs GmbH Hellbrunnerstr Salzburg AT ZUMTOBEL KRONBERGER RECHTSANWÄLTE OG Rainbergstr. 3c 52 Salzburg AT EN 28 - Artykuły gimnastyczne i sportowe, nieujęte w innych klasach Dzialalnosc sportowa; szkolenia; pokazy kształcenia praktycznego Zabiegi higieniczne i pielęgnacja urody; Usługi medyczne /6/21 mała, rzucająca cień biała grecka litera ipsylon pośrodku czerwonego koła z czarną obwódką Czerwony, biały, czarny epoint Rendszerek Informatikai Szolgáltató Kft. Rákospatak park 2. V. em Budapest HU Dallos, Zsolt Szondi u Budapest HU HU EN 9 - Urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do pomiaru wagi, miernicze, sygnalizacyjne, sprawdzające (nadzór), do ratowania życia i do nauczania; urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki zapisu, płyty fonograficzne; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; gaśnice. 4 21/177

5 Część A.1. CTM Ubezpieczenia; działalność finansowa; działalność monetarna; majątek nieruchomy Telekomunikacja /4/21 TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A 2-17 Warszawa PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Materiały papiernicze i piśmienne, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów) Specjalistyczne doradztwo i konsulting, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji; badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności; usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej; czynności biurowe; usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego; organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych; usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej; opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych; usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi dotyczące "public relations", usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych; archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi Usługi finansowe, monetarne i ubezpieczeniowe, usługi bankowe, świadczenie usług maklerskich, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi (zarządzanie portfelem na zlecenie klienta), usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting); pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych; usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, leasingowe i factoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych; przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe; wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa w obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego; organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe; informacja o powyższych usługach; zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi Usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpo- 21/177 5

6 CTM 9175 Część A wszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje internetowe, portale internetowe, prowadzenie forum on-line, usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych; dostęp do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, dostęp do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku Forex (rynek walut), przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności poprzez internet umożliwiających obsługę klienta dostępnych przez Internet, informacja o powyższych usługach; obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej; nadawanie i przesyłanie danych oraz informacji za pomocą sieci komputerowej i/lub internetu Usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji; produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych; usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki; działalność sportowa i kulturalna; organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych; organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych; organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw; organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych; informacja o ww usługach /4/21 TMS Brokers DOM MAKLERSKI granatowy, czerwony Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A 2-17 Warszawa PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Materiały papiernicze i piśmienne, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów) Specjalistyczne doradztwo i konsulting, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji; badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności; usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej; czynności biurowe; usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego; organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych; usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej; opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych; usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi dotyczące "public relations", usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych; archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi Usługi finansowe, monetarne i ubezpieczeniowe, usługi bankowe, świadczenie usług maklerskich, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi (zarządzanie portfelem na zlecenie klienta), usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting); pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek Towarzystwa 6 21/177

7 Część A.1. CTM Funduszy Inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych; usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, leasingowe i factoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych; przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe; wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa w obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego; organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe; informacja o powyższych usługach; zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi Usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje internetowe, portale internetowe, prowadzenie forum on-line, usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych; dostęp do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, dostęp do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku Forex (rynek walut), przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności poprzez internet umożliwiających obsługę klienta dostępnych przez Internet, informacja o powyższych usługach; obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej; nadawanie i przesyłanie danych oraz informacji za pomocą sieci komputerowej i/lub internetu Usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji; produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych; usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki; działalność sportowa i kulturalna; organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych; organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych; organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw; organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych; informacja o ww usługach /4/21 PLATINUMFRIENDS Pirri, Christian Via Cappuccini, Pordenone PROPRIA S.R.L. Via della Colonna n Pordenone EN 3 - Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, kosmetyki, płyny do włosów; środki do czyszczenia zębów. 6 - Metale nieszlachetne i ich stopy; metalowe materiały budowlane; przenośne konstrukcje metalowe; materiały z metalu do trakcji kolejowych; kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych; drobnica żelazna, drobne wyroby metalowe; metalowe przewody i rury; sejfy; towary z metali nieszlachetnych nie zawarte w innych klasach; rudy metali Metale szlachetnie i ich stopy oraz wyroby z metali szlachetnych lub pokryte nimi, nie zawarte w innych klasach; biżuteria, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne Skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów i nie zawarte w innych klasach; zwierzęca (skóra -), skóra surowa; kufry i podróżne (torby -); parasolki, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze, uprząż i siodlarskie (wyroby -) Odzież, obuwie, nakrycia głowy /6/21 LeenLife 21/177 7

8 CTM Część A Znak towarowy słowno-graficzny przedstawiający wpisane centralnie w okrąg w kolorze morskim wyrażenie "LeenLife" napisane białą czcionką, przy czym przy literze "f" słowa "Life" zahaczona jest pomarańczowa parasolka. morski, pomarańczowy, brązowy, biały LeenLife Polska S.A. ul. Na Ustroniu 1 lok Kraków PL KANCELARIA PATENTOWA WIMA-PATENT ul. Wiejska Rybnik PL PL EN 5 - Aminokwasy i wielonienasycone kwasy tłuszczowe do celów medycznych lub weterynaryjnych, żywieniowych; artykuły żywnościowe do celów leczniczych; dietetyczne preparaty do artykułów żywnościowych do celów medycznych zawierające w szczególności nienasycone kwasy tłuszczowe; dietetyczne substancje, w tym żywność i napoje przystosowane do celów medycznych; dietetyczne dodatki do żywności; dodatki dietetyczne i/lub odżywcze i/lub żywnościowe, w szczególności zawierające witaminy i/lub minerały i/lub kwasy tłuszczowe i/lub elementy śladowe i/lub aminokwasy i/lub mikroelementy i/lub kwasy roślinne i/lub błonnik; dodatki do środków spożywczych wzbogacone witaminami lub minerałami lub elementami śladowymi lub kwasami tłuszczowymi do celów farmaceutycznych; dodatki i substancje odżywcze i dietetyczne; dodatki odżywcze do celów leczniczych, a szczególnie tabletki, kapsułki, płyny, proszki i drażetki; dodatki odżywcze i preparaty farmaceutyczne do celów medycznych dla wyrównania bilansu dziennego spożycia pokarmów, w tym preparaty typu fitness jako potrawy gotowe lub oddzielne mieszaniny zawierające zwłaszcza mleko w proszku lub zwierzęce oraz roślinne proteiny i wzbogacone witaminami lub minerałami lub elementami śladowymi lub kwasami tłuszczowymi; dodatki do pasz do celów leczniczych, dodatki odżywcze i substancje odżywcze zawierające witaminy i/lub minerały, kwasy aminowe i/lub kwasy tłuszczowe i/lub ekstrakty roślinne do celów medycznych przeznaczone do zaopatrywania organizmy w substancje które nie są dostarczane w wystarczającej ilości przez produkty żywnościowe; dodatki ziołowe, ekstrakty ziołowe, roślinne i syropy do celów leczniczych; farmaceutyczne i odżywcze dodatki zawierające witaminy, minerały, elementy śladowe i kwasy tłuszczowe oraz nienasycone kwasy tłuszczowe; gumy do żucia z dodatkami leczniczymi do celów medycznych; krople, syropy, tabletki, drażetki, kapsułki, proszki, granulki, żele zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy OMEGA-3 i OMEGA- 6; kwasy do celów farmaceutycznych; leki, preparaty lecznicze i farmaceutyczne zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe i ich estry; medyczne dodatki żywnościowe; medyczne wyroby cukiernicze; mieszaniny zawierające witaminy i minerały oraz elementy śladowe; wyciągi ziołowe i kwasy tłuszczowe do celów medycznych; mieszanki witamin, minerałów i kwasów tłuszczowych w formie żeli, tabletek i preparatów żywieniowych, minerały i preparaty zawierające multiminerały; napoje do celów leczniczych i profilaktycznych; napoje i substancje do użytku medycznego; napoje wzbogacone w składniki odżywcze do celów medycznych; nutraceutyki jako produkty spożywcze oraz suplementy diety; nutraceutyki do stosowania jako dodatki dietetyczne; oleje lecznicze; preparaty dietetyczne do celów leczniczych; preparaty dietetyczne, witaminowe i odżywcze, w szczególności zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe; preparaty farmaceutyczne; preparaty farmaceutyczne uzupełniające dietę i substancje odżywcze do celów medycznych, witaminizowane lub inne, wzbogacone lub nie w proteiny i kwasy tłuszczowe; preparaty dietetyczne i odżywcze; preparaty lecznicze i farmaceutyczne; preparaty multiwitaminowe; preparaty o zastosowaniu odżywczym, w szczególności zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe; preparaty odżywcze; preparaty witaminowe i mineralne przeznaczone do celów spożywczych; preparaty witaminowe, odżywcze i dietetyczne przystosowane do celów medycznych; preparaty wzbogacane witaminami i z mikro- i z makroelementami; preparaty wzmacniające; preparaty ziołowe do celów medycznych; produkty farmaceutyczne i weterynaryjne do celów medycznych; produkty w formie dodatków do żywności; produkty zawierające witaminy, szczególnie witaminę F lub kombinacje witamin z minerałami; substancje dietetyczne do celów leczniczych; suplementy diety do celów leczniczych; syropy do celów farmaceutycznych; środki farmaceutyczne; środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego; tabletki do ssania z dodatkiem witamin; tabletki musujące wzbogacone w witaminy i składniki mineralne; tabletki, granulki, proszki do sporządzania napojów wzbogacone w witaminy i składniki mineralne oraz kwasy tłuszczowe; tłuszcze do celów medycznych uzupełniające dodatki do żywności do celów leczniczych; witaminy i preparaty multiwitaminowe; witaminy, minerały i elementy śladowe; wody mineralne i płyny dietetyczne do celów leczniczych; wyroby cukiernicze do celów leczniczych w szczególności cukierki, zestawy witamin, minerałów, pierwiastków śladowych, wyciągów ziołowych i kwasów tłuszczowych; żywność dietetyczna do celów medycznych; żywność i dietetyczne napoje do celów medycznych Artykuły żywnościowe zawarte w tej klasie wzbogacone w witaminy, mikroelementy, makroelementy, aminokwasy, kwasy tłuszczowe; zawarte w tej klasie dodatki do środków żywnościowych nie do celów medycznych zawierające substancje zwierzęce, spożywcze proteinowe substancje dla ludzi, nienasycone kwasy tłuszczowe i ich estry; dodatki odżywcze dla wyrównania dziennego bilansu pokarmów jako gotowe pokarmy lub mieszaniny zawierające zwłaszcza mleko w proszku lub zwierzęce lub roślinne proteiny; dodatki odżywcze zawierające minerały lub elementy śladowe lub kwasy tłuszczowe nie do celów medycznych; dietetyczne artykuły żywnościowe lub dodatki do żywności do celów niemedycznych gotowe do spożycia w postaci napojów, a także jako proszki, tabletki lub kapsułki o zdefiniowanym składzie do wyłącznego odżywiania lub jako dodatki przy szczególnym zapotrzebowaniu na substancje odżywcze i energię, zwłaszcza na bazie białek, tłuszczy, kwasów tłuszczowych, z dodatkiem witamin, soli 8 21/177

9 Część A.1. CTM mineralnych, mikroelementów albo pojedynczo albo w zestawach; oleje do środków żywnościowych; oleje, w szczególności olej ogórecznikowy, dyniowy, z pestek czarnej porzeczki, wiesiołkowy, migdałowy, kokosowy, sojowy, lniany, arachidowy, słonecznikowy, rzepakowy, z kiełków zbożowych, rybi; preparaty odżywcze jako codzienne uzupełnienie pożywienia, jako posiłek w formie instant" lub samodzielna mieszanka, która składa się głównie z mleka w proszku lub protein pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego również z domieszką witamin lub minerałów, pierwiastków śladowych i kwasów tłuszczowych; produkty spożywcze zawierające oleje jadalne; specjalne preparaty i środki dla sportowców lub osób o wysokiej wydajności energetycznej; koncentrat składników bioaktywnych; żywność funkcjonalna; żywność wzbogacona poprzez zastosowanie suplementów; suplementy odżywcze nie mające działania leczniczego zakwalifikowane w klasie 29 a zawierające środki pochodzenia zwierzęcego; proteiny przeznaczone do spożycia przez ludzi; produkty proteinowe i preparaty odżywcze; preparaty żelatynowe; tłuszcze jadalne. 3 - Artykuły żywnościowe i dietetyczne zawarte w tej klasie wzbogacone w witaminy, mikroelementy, makroelementy, aminokwasy, kwasy tłuszczowe; ujęte w tej klasie artykuły żywnościowe lub dodatki do żywności do celów niemedycznych gotowe do spożycia w postaci napojów, a także jako proszki, tabletki lub kapsułki o zdefiniowanym składzie do wyłącznego odżywiania lub jako dodatki przy szczególnym zapotrzebowaniu na substancje odżywcze i energię, zwłaszcza na bazie białek, tłuszczy, kwasów tłuszczowych, z dodatkiem witamin, soli mineralnych, mikroelementów albo pojedynczo albo w zestawach; lody spożywcze; nutraceutyki jako składniki żywności Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt; pasza dla bydła; środki spożywcze dla bydła; dodatki spożywcze; dodatki do pasz nie do celów leczniczych; dodatek żywieniowy jako składnik kompozycji pasz dla zwierząt mono - i wielogastrycznych, ptaków, zwierząt domowych; preparaty wspomagające i zwiększające niesienie się drobiu; produkty do hodowli zwierząt; mączka lniana; pasza odżywcza wzmacniająca; pasza, pasza dla zwierząt tucznych; dodatki do pasz nie do celów leczniczych; pokarm dla zwierząt; pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pożywienie dla zwierząt domowych; proteiny dla zwierząt; suchary dla psów; pokarm dla ptaków; spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt; produkty do tuczenia zwierząt; substancje odżywcze wzmacniające dla zwierząt; pasze wzmacniające dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych /5/21 NAVARIA błękit SC MAN SRL Alexei Tolstoi Bacau RO Alecu, Florin Bogdan Strada Vasile Alecsandrii 63, Et. 1, Cam Bacau RO RO EN 19 - Materiały budowlane (niemetalowe); przewody sztywne niemetalowe dla budownictwa; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki; grzebienie i gąbki; pędzle z wyjątkiem pędzli malarskich; preparaty do szczotek; sprzęt do sprzątania; szczotki metalowe; surowiec lub półprodukt szklany (oprócz szkła do łączenia); wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne nieujęte w innych klasach Reklama; usługi wsparcia biznesowego; administrowanie działalnością gospodarczą; Czynności biurowe /5/21 piccorante Compass Group Deutschland GmbH Helfmann-Park Eschborn RECHTS- UND PATENTANWÄLTE LEWINSKY & KOLLEGEN Gotthardstr München EN 29 - Mięso, ryby, drób i dziczyzna; mięsne (ekstrakty - );wędliny, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone, gotowane lub przetworzone;składające się głównie z wyżej wymienionych towarów dania gotowe lub częściowo gotowe, zupy, farsze i mieszanki, przyprawione sałatki i/lub owoce, zapakowane, gotowe do spożycia sałatki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki mięsne; galaretki; dżemy, sosy owocowe; jaja, mleko i produkty nabiałowe; oleje jadalne i tłuszcze;desery z jogurtu, twarogu i/lub śmietany;składające się głównie z wyżej wymienionych towarów dania gotowe lub częściowo gotowe, zupy, farsze i mieszanki,;chrupki i drobne przekąski, składające się głównie z ziemniaków, mięsa, ryb, drobiu, warzyw i/lub sera 3 - Kawa, herbata, kakao, czekolada do picia, substytuty kawy, wyżej wymienione towary także w postaci ekstraktu (płynnego lub suchego), jako napoje gotowe, oraz w zapakowane w porcje, także do wydawania za pomocą automatów z towarami i automatów do sprzedaży;cukier, ryż, tapioka, sago; mąka i produkty zbożowe;chleb, ciasta, herbatniki, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, wyroby z czekolady (także mrożone), lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól; musztarda;ocet, sosy, w tym sosy sałatkowe (przyprawy); przyprawy; lód;składające się głównie z wyżej wymienionych towarów dania gotowe lub częściowo gotowe, zupy, farsze i mieszanki,;chrupki jako drobne przekąski, składające się głównie ze zbóż, ryżu, wyrobów mącznych, pizzy (schłodzonej lub mrożonej), czekolady, kakao, ciast i/lub pieczywa;kanapki, bułki z nadzieniem 31 - Produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach; zwierzęta żywe; owoce i warzywa świeże;sałatki świeże; ziarna, naturalne rośliny i kwiaty; artykuły spożywcze dla zwierząt, słód. 21/177 9

10 CTM Część A Piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów; napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) Reklama; usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe;usługi handlu detalicznego, handlu hurtowego, handlu pośredniczącego, handlu wysyłkowego, w tym handlu on-line obejmujące następujące towary: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleb, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali, rudy (kruszce), maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), wyroby nożownicze, broń ręczną, ostrza (maszynki do golenia), urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, aparaturę i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy,urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń palną, amunicję i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, tekturę i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, kauczuk, gutaperkę, gumę, azbest, mikę i wyroby z tych materiałów, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, skórę i imitację skóry, wyroby z tych materiałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smołę i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełnę (wata) stalową, nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nie przerobione tekstylne materiały włókiennicze, przędzę i nici dla włókiennictwa, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyznę, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawę, herbatę, kakao, cukier, ryż, tapiokę, sago, kawę nienaturalną, mąkę i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasę (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztardę, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karmę dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), tytoń, przybory dla palaczy, zapałki;wsparcie w zakresie prowadzenia działalności handlowej i organizacji działalności handlowej odnośnie do cateringu oraz związane z tym doradztwo; publikowanie bezpłatnych materiałów reklamowych;organizowanie i przeprowadzanie targów specjalistycznych i wystaw w zakresie działalności handlowej i/lub dostarczania potraw i napojów;reklama w zakresie potraw i napojów;informacje w zakresie kwestii handlowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie elektronicznych systemów zaopatrzeniowych pomiędzy przedsiębiorstwami do wykorzystania w zarządzaniu firmami zajmującymi się cateringiem;reklama, udostępniona poprzez internet i/lub inne sieci komunikacyjne lub odnośnie do internetu i/lub innych sieci komunikacyjnych;promocja sprzedaży, udostępniona poprzez internet i/lub inne sieci komunikacyjne; nabywanie towarów i usług dla osób trzecich; usługi promocyjne świadczone w Internecie i/lub innych elektronicznych sieciach komunikacyjnych;pośrednictwo w zakresie personelu odnośnie do usług wsparcia w biurach i przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i zajmujących się handlem detalicznym;wypożyczanie urządzeń biurowych; dostarczanie żywności i napojów na rzecz osób trzecich;usługi biurowe ujęte w klasie 35;prezentacja towarów i usług w internecie, w tym przeprowadzanie aukcji w internecie Transport; pakowanie i składowanie towarów;chłodzenie, składowanie, pakowanie, rozdzielanie artykułów spożywczych i żywnościowych, dostarczanie i rozdzielanie 1 21/177

11 Część A.1. CTM żywności; organizowanie podróży;napełnianie automatów, zwłaszcza artykułami spożywczymi i używkami oraz napojami; usługi szoferskie; dostarczanie usług świadczonych przez parkingowych; przenoszenie, przewóz bagaży;transport i przewożenie inwentarza, towarów i wyposażenie poprzez biura oraz przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i zajmujące się handlem detalicznym drogą lądową lub pojazdami, usługi kurierskie i usługi posłańców; chroniony transport dokumentów i kosztowności;transport odpadów;dostarczanie artykułów spożywczych nie do bezpośredniego spożycia;gromadzenie i transport odpadów sanitarnych Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje oraz tymczasowe zakwaterowanie, zwłaszcza w zakresie restauracji, barów, kawiarni, kafeterii i stołówek;catering i serwis przyjęć, zwłaszcza zarządzanie restauracjami i stołówkami;zaopatrzenie w żywność i napoje dzieci i młodzieży w szkołach całodniowych;dostarczanie potraw na zamówienie (catering); przygotowywanie posiłków i napojów; snack-bary; udostępnianie żywności i napojów poprzez automaty sprzedające;dostarczanie artykułów spożywczych do bezpośredniego spożycia; konsultacje dotyczące żywności, napojów, gastronomii oraz usług związanych z restauracjami i kafeteriami;informacje w zakresie handlowego dostarczania i/lub przygotowywania potraw i napojów /5/21 Nortfil Znak tworzy słowo "Nortfil" zapisane, małymi literami oprócz pierwszej dużej litery N", charakterystyczną pogrubioną czcionką. czarny WIX-FILTRON Sp. z o.o. ul. Wrocławska Gostyń PL PL EN 7 - Filtry i systemy filtracyjne do maszyn przemysłowych i silników pojazdów, filtry i systemy filtracyjne do maszyn filtrujących oleje, gazy oraz płyny hydrauliczne i chłodzące, filtry i wkłady filtrów olejowych, paliwowych, gazowych, powietrznych stanowiących części maszyn i instalacji filtrujących, moduły filtrów spalinowych do pojazdów mechanicznych, filtry i urządzenia do filtracji gazów i płynów w silnikach pojazdów Filtry do użytku domowego i do instalacji przemysłowych; filtry do klimatyzatorów; wkłady filtrów oraz filtry oleju i powietrza do instalacji przemysłowych; filtry i wkłady filtrów płynów hydraulicznych, wody i powietrza do klimatyzatorów pojazdów oraz do urządzeń osuszających gazy Zgrupowanie na rzecz osób trzecich systemów filtracyjnych, filtrów oraz wkładów filtrów cieczy, cieczy hydraulicznych, paliw, oleju i gazów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie, warsztacie mechanicznym oraz przy użyciu internetu i komunikacji telefonicznej /5/21 SAGERIS Biel i czerń SAGERIS (société anonyme) 2 rue Ancelle 922 Neuilly Sur Seine FR PRO MARK 152, avenue des Champs-Elysées 758 Paris FR FR EN 35 - Organizowanie doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, rynkowe badania, publikowanie bezpłatnych tekstów reklamowych, zarządzanie handlowe spółkami ubezpieczeniowymi, w każdej formie, spółkami pośrednictwa ubezpieczeniowego. Pomoc każdemu przedsiębiorstwu handlowemu, grafika i usługi w każdej formie, w zakresie prowadzenia ich działalności gospodarczej i zwłaszcza, organizowania działalności gospodarczej, usługi informacyjne i wywiadywanie związane z zarządzaniem ryzykiem. Audyt systemów certyfikacyjnych zarządzania Badania ryzyka w zakresie ubezpieczeń;doradztwo w zakresie ochrony i prewencji ryzyka ubezpieczeniowego;inżynieria ryzyka ubezpieczeń;organizowania działalności gospodarczej i badania w zakresie prewencji, zarządzanie działalnością gospodarczą i opanowanie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z ochroną osób, dóbr i środowiska. FR - (a) (b) 24/7/ (c) 24/7/1998 BX - (a) (b) 5/12/21 - (c) 5/12/21 - (a) (b) 5/12/21 - (c) 5/12/ /5/21 CAFFEPRINT Poligrafia D&N Zakład Usługowo-Handlowy Daniel Nowaczyk ul. Pszenna Gliwice PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; materiały fotograficzne; materiały piśmienne; kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw 21/177 11

12 CTM Część A.1. sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; matryce; folie, folie ploterowe, ulotki, foldery, katalogi, plakaty, wizytówki, naklejki, pocztówki, karty, zaproszenia, listowniki, notatniki, bloczki samokopiujące, identyfikatory, papiery firmowe, koperty firmowe, teczki, zaproszenia, blankiety, informatory, broszury, książki, skrypty, instrukcje, publikacje okolicznościowe, czasopisma, magazyny, gazety, dzienniki, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, albumy, podręczniki, słowniki, atlasy, plany, mapy, poradniki, publikacje, menu, karty win, gazetki reklamowe, metki, blankiety, etykiety zwykłe i samoprzylepne, zawieszki, kalendarze, druki, afisze, almanachy, plansze, katalogi, plakaty, zdjęcia, wydruki wielkoformatowe, tablice reklamowe, banery reklamowe, okładki płyt CD lub DVD, naklejki, nalepki, serwetki i podkładki papierowe, obwoluty, prospekty, rysunki, skoroszyty na dokumenty; materiały piśmienne, pióra, długopisy, markery, piórniki, piórniki drewniane; matryce; grawerskie plansze i płytki, grawerowane wizytówki na drzwi, numery na drzwi i domy; stemple, pieczęcie, pieczątki, datowniki, sucha pieczęć Usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych, rudy (kruszce), maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), wyroby nożownicze, broń ręczna, ostrza (maszynki do golenia), urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, tektura i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nie przerobione lub półprzetworzone szkło, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki, materiały na obicia i do wypełniania, nie przerobione tekstylne materiały włókiennicze, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, sprzęt, urządzenia i materiały drukarskie, sprzęt, urządzenia i materiały poligraficzne, urządzenia i oprogramowanie do druku cyfrowego, podłoża do druku, media do zadruku, papiery, winyle, folie, atramenty, tusze, tonery, utrwalacze, wywoływacze, preparaty chemiczne stosowane w fotografii, drukarstwie i poligrafii, flagi, urządzenia biurowe, artykuły eksploatacyjne do urządzeń biurowych, chorągiewki, banery, pylony, billboardy, szyldy, tablice ogłoszeniowe, roll-upy, standy, kieszenie na ulotki, stojaki, tablice, neony reklamowe, panele LED, elektroniczne tablice reklamowe, znaki i szyldy świecące, znaki i szyldy mechaniczne, materiały promocyjne i reklamowe, gadżety reklamowe, folie, folie ploterowe, ulotki, foldery, katalogi, plakaty, wizytówki, naklejki, pocztówki, karty, zaproszenia, listowniki, notatniki, bloczki samokopiujące, identyfikatory, papiery firmowe, koperty firmowe, teczki, zaproszenia, blankiety, informatory, broszury, książki, skrypty, instrukcje, publikacje okolicznościowe, czasopisma, magazyny, gazety, dzienniki, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, albumy, podręczniki, 12 21/177

13 Część A.1. CTM słowniki, atlasy, plany, mapy, poradniki, publikacje, menu, karty win, gazetki reklamowe, metki, blankiety, etykiety zwykłe i samoprzylepne, zawieszki, kalendarze, druki, afisze, almanachy, plansze, zdjęcia, wydruki wielkoformatowe, okładki płyt CD lub DVD, naklejki, nalepki, serwetki i podkładki papierowe, obwoluty, prospekty, rysunki, podkładki pod myszy, skoroszyty na dokumenty, pióra, długopisy, markery, piórniki, matryce, grawerskie plansze i płytki, grawerowane wizytówki na drzwi, numery na drzwi i domy, stemple, pieczęcie, pieczątki, datowniki, sucha pieczęć; promocja sprzedaży; organizowanie pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych; agencje eksportowo-importowe, pośrednictwo handlowe, organizowanie sieci sprzedaży; marketing, reklama, promocja sprzedaży; organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów. 4 - Obróbka materiałowa, usługi poligraficzne, drukarnie, usługi w zakresie druku sitowego, offsetowego, wielkoformatowego, drukowania litograficznego, usługi introligatorskie, usługi w zakresie laminowania, klejenia, zszywania, naświetlania, skanowania, falcowania, plotowania, krojenia, obróbka materiałowa, obróbka papieru, oprawa dokumentów, usługi ploterem laserowym, usługi wycinania z folii ploterowych, grawerowanie. 22 SYNETAIRISTIKI KAPNOVIOMICHANIA ELLADOS SEKAP A.E. 6o klm Ethnikis Odou Xanthis-Kavalas 671 Xanthi GR Strouza, Athina Smyrnis 17 & Tavrou Tavros Attikis GR EL EN 34 - Tytoń; artykuły dla palaczy; zapałki /5/21 dealo.eu /5/21 CHEVAL SYNETAIRISTIKI KAPNOVIOMICHANIA ELLADOS SEKAP A.E. 6o klm Ethnikis Odou Xanthis-Kavalas 671 Xanthi GR Alikakou, Stavroula Smyrnis 17 & Tavrou Tavros Attikis GR EL EN 34 - Tytoń; artykuły dla palaczy; zapałki /5/21 WED SYNETAIRISTIKI KAPNOVIOMICHANIA ELLADOS SEKAP A.E. 6o klm Ethnikis Odou Xanthis-Kavalas 671 Xanthi GR Strouza, Athina Smyrnis 17 & Tavrou Tavros Attikis GR EL EN 34 - Tytoń; artykuły dla palaczy; zapałki /5/21 AXEL Znak graficzny z napisem "Dealo.eu". niebieska, biała, zielona Agencja Mint Przemysław Rzodkiewicz ul. Gościeradowska 1/ Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA "PROPERTY" TOMASZEWSKA I SYN ul. E. Kwiatkowskiego 1 lokal Warszawa PL PL EN 9 - Sprzęt audio-wizualny, odbiorniki radiowe i telewizyjne, projektory multimedialne, magnetofony, radiomagnetofony, gramofony, odtwarzacze CD, odtwarzacze DVD, zestawy kina domowego, kasety, płyty CD i DVD, głośniki, wzmacniacze, przenośne odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze, odtwarzacz MP-3, odtwarzacze MP-4, słuchawki, aparaty do projekcji przeźroczy, amplitunery, radioodbiorniki samochodowe, urządzenia multimedialne, akcesoria do montowania i zasilania urządzeń audio-wizualnych, kable, wieże radiofoniczne, mini wieże, telefony, telefaxy, kamery filmowe, aparaty fotograficzne, aparaty fotograficzne cyfrowe, alarmy, urządzenia nawigacyjne GPS, automaty do gier, obwody drukowane, czytniki kodów kreskowych, dyski, dystrybutory towarów, urządzenia do projekcji obrazów, przewody elektryczne, instalacje elektryczne, kasy rejestrujące, urządzenia dozoru dostępu, maszyny liczące, kopiarki, detektory, wykrywacze dymu, urządzenia uruchamiane za pomocą żetonów, zabawki z użyciem ekranu telewizyjnego, komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery przenośne osobiste, serwery, wyposażenie serwerów, anteny, czytniki informatyczne, nośniki danych magnetyczne, urządzenia do dozorowania obiektów, drukarki komputerowe, dyski optyczne i magnetyczne, publikacje elektroniczne, etykiety na towarach elektroniczne, urządzenia do fotokopiowania, aparatura do przetwarzania informacji, karty inteligentne, pamięci komputerowe, programy komputerowe nagrane, mikroprocesory, dyski obliczeniowe, przyrządy do wykonywania planów, plotery, aparatura do pomiarów 21/177 13

14 CTM Część A.1. precyzyjnych, satelity do celów naukowych, skanery, tablice ogłoszeń elektroniczne, modemy elektroniczne; lokówki do włosów elektryczne Bojlery, bidety, czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji pomieszczeń, filtry do wody pitnej, frytkownice elektryczne, kabiny natryskowe, kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, lodówki, nawilżacze powietrza, opiekacze do pieczywa, piece kąpielowe, podgrzewacze wody jako aparatura, rożen, sedesy, suszarki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki do włosów elektryczne, szybkowary elektryczne, tostery, umywalki, wanny łazienkowe, wentylatory, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, zlewozmywaki, opiekacze do chleba, ekspresy do kawy elektryczne, grzejniki elektryczne, kuchenki elektryczne, gofrownice elektryczne, kuchenki mikrofalowe, lodówki, urządzenia do suszenia owoców, suszarki do włosów, urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów, wentylatory i klimatyzatory elektryczne, urządzenia elektryczne do ogrzewania, parowniki Reklama, reklama z zastosowaniem internetu, usługi doradztwa i konsultingu związane z prowadzeniem sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie negocjacji, usługi menedżerskie, usługi badania rynku, dostarczanie informacji na stronach internetowych na temat towarów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Internetu, organizowanie przetargów, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych, organizowanie targów i pokazów w celach handlowych i reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów wyposażenia wnętrz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, sprzedaż internetowa hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów wyposażenia wnętrz. 22 Styrograss Limited Thiseos, 4 Egkomi 2413 Nicosia CY PL EN 16 - Publikacje drukowane; materiały drukowane agencje reklamowe, biura pośrednictwa pracy, pośrednictwo pracy, usługi agencji pacy tymczasowej, rekrutacja personelu, usługi promocji, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], usługi reklamowe w tym reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, przygotowywanie reklamy prasowej; przygotowanie reklamy zewnętrznej, w postaci billboardów, plakatów i tablic reklamowych oraz z zastosowaniem ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, usługi ekspozycji plakatów na różnych nośnikach reklamowych w tym na słupach i tablicach ogłoszeniowych, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnoreklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych (koszulki, kubki),wynajmowanie przestrzeni reklamowej; uaktualnianie materiału reklamowego; tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów; rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych; wynajmowanie nośników reklamowych usługi telekomunikacyjne /6/21 LAFOR /5/21 Wadwicz Znak towarowy składa się z wyrazu "Wadwicz" lekko pochylonego na prawą stronę. Nad literą "W" znajduje się wzór imitujący wiatrak, złożony z trzech śmigieł tworzących względem siebie kąt rozwarty 12 stopni. Śmigło znajdujące się bezpośrednio nad literą "W" ma kolor czerwony, następne - zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara - posiada kolor żółty, trzecie natomiast jest niebieskie. czarny, czerwony, żółty, niebieski Zieleń SC LAFOR SRL Pictor Grigorescu 5 Piatra Neamt (Neamt) RO Alecu, Florin Bogdan Strada Vasile Alecsandrii 63, Et. 1, Cam Bacau RO RO EN 2 - Meble, lustra, ramy do obrazów; Towary (nieujęte w innych klasach) z drewna, korka, rotanu, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych Produkty rolnicze, ogrodnicze, leśne i zboża, nieujęte w innych klasach; zwierzęta żywe; owoce i warzywa świeże; ziarna, naturalne rośliny i kwiaty; Karmy dla zwierząt; słód Reklama; usługi wsparcia biznesowego; administrowanie działalnością gospodarczą; Czynności biurowe /6/ /177

15 Część A.1. CTM bio market Le goût, le prix, le plaisir. Zielony (Pantone 356), czerwony (Pantone 185), czarny (Pantone "process black") INSTUT RECHERCHE BIOLOGIQUE (société par action simplifiée) Parc d'activité Sud Loire Bouffere FR PRO MARK 152, avenue des Champs-Elysées 758 Paris FR FR EN 3 - Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczu i ścierania;saszetki zapachowe do bielizny, ekstrakty kwiatowe do perfum i roślin, kadzidła, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do celów kosmetycznych; Produkty higieniczne, kosmetyczne, toaletowe i pielęgnacyjne; wyroby perfumeryjne, podstawowe składniki do wytwarzania zapachu kwiatowego i roślinnego, mydła, olejki esencjonalne, produkty kosmetyczne, pasta do zębów, kremy kosmetyczne; płyny, oleje, żele, kremy, balsamy do układania i pielęgnacji włosów mężczyzn, kobiet i dzieci;szampony odżywcze i lecznicze; skóry (preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -);płyny, żele, kremy, balsamy kosmetyczne;zabiegi oczyszczające, odżywcze, nawilżające, pielęgnacja skóry mężczyzn, kobiet i dzieci;kremy do twarzy, pod oczy, do ciała, rąk, szyi i biustu; dezodoranty do użytku osobistego; pomady do celów kosmetycznych; preparaty do depilacji i golenia; makijażu (preparaty do -);mleczka, emulsje, żele toaletowe; preparaty do czyszczenia; produkty do złuszczania skóry; żele pod prysznic i do kąpieli; musująca piana do kąpieli;żele, emulsje i kremy czyszczące do twarzy i ciała; kosmetyczne (preparaty -) do odchudzania;preparaty kosmetyczne do kąpieli nie do celów leczniczych, sole do kąpieli do celów niemedycznych; produkty kosmetyczne do opalania i przeciwsłoneczne; woda dynamizująca do ciała, woda zapachowa, woda toaletowa, olejki toaletowe, olejek migdałowy; płatki i chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi; wszystkie te produkty pochodzą z upraw biologicznych lub zostały wytworzone na bazie tych produktów. 5 - Substancje dietetyczne dla celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, preparaty witaminowe, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, herbata ziołowa, herbata lecznicza, środki do leczenia oparzeń, jadalne włókna roślinne (nieodżywcze), preparaty z mikroelementów do spożycia dla ludzi, cukier do celów medycznych; dodatki mineralne do żywności; środki wzmacniające, przywracające siły, stymulujące, przekąski w postaci dietetycznych preparatów spożywczych bogatych w proteiny; preparaty witaminowe, herbata ziołowa, herbata lecznicza, lecznicze napary, preparaty z mikroelementów do spożycia dla ludzi;wszystkie wymienione produkty pochodzą z upraw biologicznych lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw;suplementy diety i substancje dietetyczne nie przystosowane do celów medycznych, na bazie oligoelementów, witamin, na bazie ryb, alg, mięsa, owoców, warzyw, jajek lub mleka;suplementy diety i substancje dietetyczne nie przystosowane do celów medycznych, na bazie oligoelementów, witamin, na bazie ryb, alg, mięsa, owoców, warzyw, jajek lub mleka; suplementy diety pochodzenia roślinnego przygotowane do celów spożywczych Mięso i wyroby mięsne, ryby, drób i dziczyzna; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, sosy owocowe; jaja, mleko i produkty nabiałowe; oleje jadalne i tłuszcze;zupy; oleje jadalne, pyłek kwiatowy do celów spożywczych, białko dla ludzi; konserwy i dania gotowe na bazie mięsa, ryb, drobiu lub dziczyzny;dania przygotowane na bazie warzyw, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych lub zostały wytworzone z produktów pochodzących z tych upraw. 3 - Herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy; mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia;sól, pieprz, musztarda, ocet, środki opatrunkowe (przyprawy), przyprawy, lód do napojów chłodzących, makarony;drożdże, drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, mleczko pszczele do celów spożywczych (nie do celów medycznych), aromaty inne niż oleje esencjonalne; pasta migdałowa; suchary, biszkopty, płatki z suszonych zbóż;napary inne niż do celów leczniczych, muesli, kasza manna, tarty;wszystkie wymienione produkty pochodzą z upraw biologicznych lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw Produkty rolne, ogrodnicze i leśne (niepreparowane i niekonserwowane), ziarno(nasiona); owoce i warzywa świeże; artykuły spożywcze dla zwierząt; zwierzęta żywe; naturalne rośliny i kwiaty;słód, migdały, orzechy przetworzone (owoce);orzechy i orzechy kokosowe;wszystkie wymienione produkty pochodzą z upraw biologicznych lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw Napoje bezalkoholowe i preparaty do sporządzania napojów (z wyjątkiem tych na bazie kawy, herbaty lub kakao, napojów mlecznych); piwo, wody mineralne i gazowane; napoje owocowe i soki owocowe; syropy do napojów;napoje izotoniczne, soki warzywne, koktajle bezalkoholowe;wszystkie wymienione produkty pochodzą z upraw biologicznych lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wszystkie wymienione produkty pochodzą z upraw biologicznych lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży obejmujące: : preparaty dla pralnictwa i inne substancje piorące, preparaty do czyszczenia, środki do polerowania, preparaty odtłuszczające i preparaty ścierne, saszetki zapachowe do bielizny, ekstrakty kwiatowe do perfum i roślin, kadzidła, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, pielęgnacyjne, szczególnie do mycia i pielęgnacji, produkty perfumeryjne, podstawowe składniki do wytwarzania zapachu kwiatowego i roślin, mydła, olejki eteryczne, produkty kosmetyczne, pasta do zębów, kremy kosmetyczne, płyny, oleje, żele, kremy, balsamy do układania i pielęgnacji włosów dla mężczyzn, ko- 21/177 15

16 CTM Część A.1. biet i dzieci, szampony odżywiające i pielęgnacyjne, produkty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, balsamy, żele, kremy, balsamy kosmetyczne, żele pielęgnacyjne, odżywcze, nawilżacze do skory, pielęgnacja skóry mężczyzn, kobiet i dzieci, kremy do twarzy, kontury ioczu, ciało, ręce, szyja, i biust, dezodoranty do użytku osobistego, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do makijażu, mleko, balsamy, żele toaletowe, sprzątanie, produkty do złuszczania skóry, żele pod prysznic i kąpieli, musująca piana do kąpieli, żele, balsamy i kremy czyszczące do twarzy i ciała, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do kąpieli nie do celów leczniczych, sole do kąpieli do celów niemedycznych, przeciwsłoneczne produkty kosmetyczne i przeciwsłoneczne, wody dynamizujące dpo ciała, woda zapachowa, woda toaletowa, toaletowe olejki, olejek migdałowy, płatki i chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych lub zostały wyprodukowane z tych produktów, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, witaminowe preparaty, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, herbata ziołowa, herbata lecznicza, środki do leczenia oparzeń, jadalne włókna roślinne (nieodżywcze), preparaty z mikroelementów do spożycia dla ludzi, cukier do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, środki wzmacniające, środki regenerujące, środki stymulujące, przekąski w postaci dietetycznych preparatów spożywczych bogatych w proteiny, preparaty witaminowe, herbaty ziołowe, herbaty lecznicze, napary lecznicze, preparaty z mikroelementów dla ludzi, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych lub zostały wytworzone z tych produktów, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób i dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, sosy owocowe, jaja *, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, suplementy diety i substancje dietetyczne nie przystosowane do celów medycznych, na bazie oligoelementów, witamin, na bazie ryb, alg, mięsa, owoców, warzyw, jajek lub mleka, suplementy diety i substancje dietetyczne nie przystosowane do celów medycznych, na bazie oligoelementów, witamin, na bazie ryb, alg, mięsa, owoców, warzyw, jajek lub mleka, zupy, zupy, pyłki kwiatowe jako żywność, proteiny spożywcze, konfitury i dania na bazie mięsa, ryby, drób i dziczyzna, gotowe potrawy z warzyw, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych i/lub zostały wytworzone z produktów pochodzących z tych upraw, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa, kawa nienaturalna, mąka i preparaty zbożowe, chleb, paszteciki i wyroby cukiernicze, lody, miód, syrop cukrowy do celów spożywczych, drożdże, proszek do pieczenia, sól, pieprz, musztarda, ocet, środki opatrunkowe (przyprawy), przyprawy, lód do napojów chłodzących, makarony, suplementy diety pochodzenia roślinnego przygotowane do celów spożywczych, drożdże, drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, mleczko pszczele do celów spożywczych (nie do celów medycznych), aromaty inne niż oleje esencyjne, migdały (pasta), suchary, biszkopty, płatki z suszonych zbóż, napary inne niż do celów leczniczych, muesli, kasza manna, tarty, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych i/lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw, produkty rolne, ogrodowizna, produkty leśne (niepreparowane, nieprzetwarzane), ziarna (nasiona do siania), owoce i warzywa świeże, karma dla zwierzat, zwierzęta żywe, rośliny i kwiaty naturalne, słód, migdały, orzechy przetworzone (owoce), orzechy łupiny z kokosoów, orzechy, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych i/lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw, napoje niealkoholowe i preparaty do sporządzania napojów (z wyjątkiem w/w na bazie kawy, herbaty lub kakao, napojów mlecznych), piwo, woda mineralna i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy do napojów, napoje izotoniczne, soki warzywne, koktajle bezalkoholowe, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych i/lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piw), wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych i/lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw /6/21 AB MONDREAN Fashion GmbH Czerwony, czarny Mondrian Fashion GmbH Kohlmarkt 4/5/26 11 Wien AT HASBERGER SEZ & PARTNER Gonzagagasse 4 11 Wien AT EN 3 - Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), kosmetyki, lotony do włosów; środki do czyszczenia zębów Metale szlachetnie i ich stopy oraz wyroby z metali szlachetnych lub pokryte nimi, nie zawarte w innych klasach; biżuteria, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne Skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów i nie zawarte w innych klasach; zwierzęca (skóra -), skóra surowa; kufry i podróżne (torby -); parasolki, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze, uprząż i siodlarskie (wyroby -) Odzież, obuwie, nakrycia głowy Reklama; usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe /6/21 flexilearn 16 21/177

17 Część A.1. CTM Rekrutacja i selekcja personelu; wysyłanie i oddelegowywanie personelu;doradztwo w zakresie personelu i spraw personalnych; prowadzenie administracji, w szczególności administracji płac i personelu;doradztwo w zakresie wyboru zawodu i doradztwo zawodowe; przeprowadzanie testów psychologicznych; wypożyczanie pracowników (outplacement); zarządzanie organizacją działalności gospodarczej i doradztwo w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw; usługi konsultingowe związane z zarządzaniem; czasowe zarządzanie;zarządzanie projektami;usługi w zakresie zarządzania stosunkami;usługi baz danych zawierających informacje w zakresie personelu, ofert pracy i spraw personalnych; usługi BOK, w tym odpowiadanie na telefony i administracyjne przetważaanie zleceń i zapytań Nauczanie;edukacja personelu, kursy, szkolenia i szkolenie ustawiczne; poradnictwo zawodowe;wydawanie materiałów drukowanych i publikacji elektronicznych czarny, biały Nakladatelství Fraus, s.r.o. Edvarda Beneše 2438/72 31 Plzeň CZ Langrová, Irena Skrétova Plzeň CZ CS EN 9 - Komputerowe (programy i oprogramowanie -); aparatura elektroniczna wykorzystująca komputery do celów dydaktycznych; audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania] Książki i publikacje Uslugi wydawnicze, polegajace na przetwarzaniu tekstow i artykulow do publikacji; publikowanie i edycja książek, gazet i czasopism; publikacje drukowane; uslugi w zakresie publikacji drukow i materialow i pomocy szkoleniowych /6/21 UNIQUE CALL TEAM czarny, szary i turkusowy United Intellectual Property B.V. P.J. Oudweg CK Almere NL ZACCO NETHERLANDS B.V. Nachtwachtlaan EA Amsterdam NL NL EN /6/21 ROYAL LATHER INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. Al-Wahda Street Industrial Area no. 1 P.O. Box 4115 Sharjah AE IPULSE (IP) LTD Byron House, Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 WZ EN FR 3 - Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), kosmetyki, lotony do włosów; środki do czyszczenia zębów; mydła toaletowe; detergenty;preparaty do prania; szampony; olejki do włosów;płyny do włosów i inne produkty do pielęgnacji włosów w tej klasie; mydła w płynie;roztwory higieniczne; perfumeryjne (produkty -). 5 - Farmaceutyczne i weterynaryjne (preparaty -); produkty higieniczne do celów medycznych; dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt; plastry, środki opatrunkowe; preparaty do plombowania zębów, wosk dentystyczny; dezynfektanty; preparaty do niszczenia robactwa; fungicydy, herbicydy;produkty do pielęgnacji skóry głowy [lecznicze], inne niż szampon;lecznicze środki oczyszczające do skóry [inne niż mydło];lecznicze preparaty do mycia [inne niż mydło]; balsamy zawierające substancje lecznicze; dodatki do kąpieli leczniczych; lecznicze antyseptyczne preparaty do stosowania na skórę; kremy lecznicze do użytku zewnętrznego Reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe;usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży online związane ze sprzedażą środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, środków perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków, środków do czyszczenia zębów, mydeł toaletowych, detergentów, preparatów do prania, szamponów, olejków do włosów, płynów do włosów i produktów do pielęgnacji włosów w tej klasie, mydeł w płynie, roztworów higienicznych, środków perfumeryjnych, preparatów farmaceutycznych i weterynaryjnych, preparatów higienicznych do użytku medycznego, substancji dietetycznych przystosowanych do celów medycznych, żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosku dentystycznego, wosków dentystycznych, środków dezynfekcyj- 21/177 17

18 CTM Część A.1. nych, środków do niszczenia robactwa, fungicydów, herbicydów, preparatów do skóry głowy [lecznicze], inne niż szampon, leczniczych preparatów oczyszczających do skóry [inne niż mydło], leczniczych preparatów do mycia [inne niż mydło], leczniczych balsamów, leczniczych preparatów do kąpieli, leczniczych antyseptycznych preparatów do stosowania na skórę, leczniczych kremów do stosowania na skórę /6/21 PROTOPIC Astellas Pharma Inc. No. 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo JP ASTELLAS PHARMA EUROPE LTD. Wright, Kathy Lovett House Lovett Road Staines, Middlesex TW18 3AZ EN ES 5 - Farmaceutyczne (preparaty i środki -). BG - (a) (c) 11/12/22 CZ - (a) (b) 25/3/ (c) 7/5/ (d) 7/5/1997 FI - (a) (b) 6/3/ (c) 29/4/ (d) 29/4/1994 HU - (a) (c) 2/3/27 IE - (a) (c) 4/5/ (a) (c) 29/1/1994 PL - (a) (c) 12/2/1999 SI - (a) (c) 5/7/22 ES - (a) (c) 29/4/24 SE - (a) (c) 28/4/ /6/21 ELIZA WAS HERE BMK Travel Group B.V. Biltstraat BR Utrecht NL MERKENBUREAU BOUMA B.V. Beursplein AA Rotterdam NL NL EN 39 - Organizowanie podróży i pośrednictwo w tym zakresie, także przez biura i agencje turystyczne;usługi biur podróży; przewóz podróżnych i pasażerów, także pociągiem, samolotem, statkiem i autokarem; obsługa podróżnych, także przez przewodników turystycznych; rezerwacja miejsc (podróż);organizowanie wycieczek i zwiedzania z przewodnikiem [turystyka]; wypożyczanie samochodów, rowerów i łódek; usługi kurierskie (listy lub towary); usługi kurierskie; rezerwowanie miejsc na wycieczki; repatriacja podróżnych (przewóz); organizowanie wycieczek dla turystów; miejsca parkingowe (wynajmowanie -); informacje w zakresie przewozu i podróży Edukacja i rekreacja, w tym organizowanie zajęć rekreacyjnych dla podróżnych i turystów, także w zakresie kulinarnym; zabawy;organizowanie i wykonywanie koncertów, pokazów filmowych, przedstawień teatralnych, usługi kin, a także organizowanie i wykonywanie imprez rekreacyjnych i kulturalnych, wszystko w ramach podróży; usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie); organizowanie i prowadzenie kolokwiów, kongresów, sympozjów, konferencji i seminariów o podróżach i turystyce; produkcja filmów; wypożyczanie filmów; organizowanie konkursów; organizowanie wystaw w zakresie turystyki w celach kulturalnych lub edukacyjnych; wypożyczanie niekomercyjnych filmów wideo o podróżach;wydawanie niekomercyjnych prospektów i książek o podróżach i turystyce; usługi ośrodków wakacyjnych (rozrywka); wypożyczanie sprzętu sportowego (za wyjątkiem pojazdów) i sprzętu do nurkowania; udzielanie informacji w zakresie rozrywki i rekreacji, także dla turystów Rezerwacje pokoji i hotelowe, rezerwacje pensjonatów i restauracji, wymienone usługi świadczone przez biura podróży; pośrednictwo przy rezerwacji zakwaterowania tymczasowego; usługi w zakresie pensjonatów; wynajem zakwaterowania i pośrednictwo w tym zakresie; usługi związane z hotelami i restauracjami; aprowizacja w żywność i napoje; gastronomiczna obsługa imprez /177

19 Część A.1. CTM /6/21 ELIZA WAS HERE BMK Travel Group B.V. Biltstraat BR Utrecht NL MERKENBUREAU BOUMA B.V. Beursplein AA Rotterdam NL NL EN 39 - Organizowanie podróży i pośrednictwo w tym zakresie, także przez biura i agencje turystyczne;usługi biur podróży; przewóz podróżnych i pasażerów, także pociągiem, samolotem, statkiem i autokarem; obsługa podróżnych, także przez przewodników turystycznych; rezerwacja miejsc (podróż);organizowanie wycieczek i zwiedzania z przewodnikiem [turystyka]; wypożyczanie samochodów, rowerów i łódek; usługi kurierskie (listy lub towary); usługi kurierskie; rezerwowanie miejsc na wycieczki; repatriacja podróżnych (przewóz); organizowanie wycieczek dla turystów; miejsca parkingowe (wynajmowanie -); informacje w zakresie przewozu i podróży Edukacja i rekreacja, w tym organizowanie zajęć rekreacyjnych dla podróżnych i turystów, także w zakresie kulinarnym; zabawy;organizowanie i wykonywanie koncertów, pokazów filmowych, przedstawień teatralnych, usługi kin, a także organizowanie i wykonywanie imprez rekreacyjnych i kulturalnych, wszystko w ramach podróży; usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie); organizowanie i prowadzenie kolokwiów, kongresów, sympozjów, konferencji i seminariów o podróżach i turystyce; produkcja filmów; wypożyczanie filmów; organizowanie konkursów; organizowanie wystaw w zakresie turystyki w celach kulturalnych lub edukacyjnych; wypożyczanie niekomercyjnych filmów wideo o podróżach;wydawanie niekomercyjnych prospektów i książek o podróżach i turystyce; usługi ośrodków wakacyjnych (rozrywka); wypożyczanie sprzętu sportowego (za wyjątkiem pojazdów) i sprzętu do nurkowania; udzielanie informacji w zakresie rozrywki i rekreacji, także dla turystów Rezerwacje pokoji i hotelowe, rezerwacje pensjonatów i restauracji, wymienone usługi świadczone przez biura podróży; pośrednictwo przy rezerwacji zakwaterowania tymczasowego; usługi w zakresie pensjonatów; wynajem zakwaterowania i pośrednictwo w tym zakresie; usługi związane z hotelami i restauracjami; aprowizacja w żywność i napoje; gastronomiczna obsługa imprez /6/21 DYCHEM Moynihan, Neil 13 Charlemont Heights, Rochestown Cork, Cork IE CRUICKSHANK INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS 8A Sandyford Business Centre Sandyford Dublin 18 IE EN ES Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), kosmetyki, lotony do włosów; środki do czyszczenia zębów; dezodoranty do użytku osobistego /6/21 transmode Transmode Systems AB Jakobsdalsvägen Hägersten SE BERGENSTRÅHLE & LINDVALL AB Ringvägen Stockholm SE SV EN 9 - Elektryczna, aparatura elektroniczna i/lub aparatura optyczna i przyrządy w postaci sprzętu i przyrządów telekomunikacyjnych i komunikacyjnych za pomocą komputera; aparatura i przyrządy światłowodowe; sprzęt i urządzenia do systemów kontroli w komunikacji i komunikacja za pomocą komputera; sprzęt i przyrządy do dostrarczania prądu w wyżej wymienionych urządzeń i przyrządów; programy komputerowe Naprawa, konserwacja i instalowanie urządzeń i przyrządów do telekomunikacji i komunikacji za pomocą komputera, urządzeń i przyrządów światłowodowych, urządzeń i przyrządów do systemów kontrolnych w telekomunikacji i komunikacji za pomocą komputera, urządzenia i przyrządy do zasilania wymienionych urządzeń i przyrządów; naprawa, konserwacja i instalacja sprzętu w zakresie telekomunikacji i komunikacji za pomocą komputera i światłowody Telekomunikacja i łączność telefoniczna przez telewizję i/lub jednostki komputerowe; łączność szerokopasmowa; łączność stacjonarna i przez sieci Usługi konsultacji dotyczące rozwoju, konserwaci i aktualizacji danych i programów komputerowych; usługi konsultacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów elektrycznych, elektronicznych i/lub optycznych; usługi doradcze w zakresie światłowodów /6/21 Hema-extract arnica & harpagophytum 21/177 19

20 CTM 9211 Część A błękit LABORATORIOS DIAFARM, S.A. Avenida d'arraona, , Polígono Industrial Santigà 8 Barberà del Vallès ES SUGRAÑES PATENTES Y MARCAS Calle de Provenza, Barcelona ES ES EN 1 - Chemikalia stosowane w przemyśle, badaniach naukowych i fotografii jak rownież w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; surowe żywice sztuczne, nieprzetworzone plastiki; nawozy do użyźniania gleby; mieszanki do gaszenia ognia; preparaty do odpuszczania i lutowania; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych; środki garbarskie; kleje do celów przemysłowych. 3 - Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; Preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), kosmetyki, lotony do włosów; środki do czyszczenia zębów. 5 - Farmaceutyczne i weterynaryjne (preparaty -); produkty higieniczne do celów medycznych; dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt; plastry, środki opatrunkowe; preparaty do plombowania zębów i do odcisków dentystycznych; dezynfektanty; preparaty do niszczenia robactwa; fungicydy, herbicydy /6/21 x race czarny, biały, czerwony WYTWÓRNIA NAPOJÓW CHŁODZĄCYCH SAHARA" SŁAWOMIR FOLGA, MAREK KSIĘŻOPOLSKI SPÓŁKA JAWNA Czarnowiejska Spytkowice 22 PL IMPAT KANCELARIA PATENTOWA - MAJĄTKOWA IRENEUSZ MARZEC ul. M.T. Kierocińskiej 2/ Sosnowiec PL PL EN 32 - Wody mineralne, wody stołowe, gazowane i niegazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej wód mineralnych, wód stołowych, gazowanych i niegazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów; sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów ogólnospożywczych /6/21 UuVol Cambridge Audio Limited Gallery Court Hankey Place London SE1 4BB MAGUIRE BOSS 24 East Street St. Ives, Cambridge PE27 5PD EN FR 9 - Urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów;wzmacniacze, odbiorniki radiowe, gramofony, konwertery cyfrowo-analogowe, sieciowe odtwarzacze muzyczne, sieciowe odtwarzacze mediów, przenośne odtwarzacze mediów i akcesoria, nieprzenośne odtwarzacze mediów i akcesoria, słuchawki, ramiona gramofonów, wkładki gramofonów, głośniki, nagrywający i odtwarzający sprzęt audio hi-fi;gramofony, odtwarzacze mediów, serwery audio, serwery wideo, urządzenia do odtwarzania muzyki, sieciowe urządzenia do odtwarzania muzyki, klienckie urządzenia do odtwarzania treści audio, klienckie urządzenia do odtwarzania treści wideo, urządzenia do odtwarzania muzyki cyfrowej, urządzenia do strumieniowej transmisji muzyki, odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze DVD, odtwarzacze dysków Blue-ray, systemy dokujące do przenośnych odtwarzaczy mediów, systemy muzyczne na bazie komputera osobistego (PC), odbiorniki radiowe, mikrofony; kable połączeniowe i powiązane złącza, kable elektryczne, telewizory i nagrywarki wideo;muzyka i wideo cyfrowe;treści do pobrania lub nadawane strumieniowo przez internet lub inne sieci komunikacyjne;oprogramowanie i sprzęt komputerowy do użytku w połączeniu ze stronami internetowymi na treści do pobrania lub nadawane strumieniowo; części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów Reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe; Udostępnianie miejsca na reklamę na stronach internetowych;reklama różnorodnych produktów związanych z muzyką i wideo, w tym treści za zamówieniem pocztowym lub za pośrednictwem środków telekomunikacji lub ze strony internetowej lub ze sklepów detalicznych z towarami ogólnymi lub z detalicznych punktów sprzedaży;usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazów, wzmacniaczy, odbiorników radiowych, gramofonów, kon- 2 21/177

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CONTENTS Część A... 2 Część B... 44 Część C... 66 Część D... 83 Część M... 85 CZĘŚĆ A A.1. 22 35 84111 7/7/29 Restaurantweek TRYP NETWORK - Marketing Consulting, Lda Rua Americo Durão, 18 F - 1ºA 19-64

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 230 Część C... 318 Część D... 328 Część M... 330

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 230 Część C... 318 Część D... 328 Część M... 330 CONTENTS Część A... 2 Część B... 230 Część C... 318 Część D... 328 Część M... 330 CZĘŚĆ A A.1. 521 002818029 20/08/2002 ZURICH CAPITAL MARKETS Zürich Versicherungs-Gesellschaft Mythenquai 2 8002 Zürich

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 173 Część C... 213 Część D... 234 Część M... 236

CONTENTS. Część A... 2 Część B... 173 Część C... 213 Część D... 234 Część M... 236 CONTENTS Część A... 2 Część B... 173 Część C... 213 Część D... 234 Część M... 236 CZĘŚĆ A A.1. 9138851 28/5/21 PARTY TYME KARAOKE Sybersound Records, Inc. 365 Pacific Coast Highway Malibu, California 9265

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l

h t t p : / / w w w. u p r p. p l h t t p : / / w w w. u p r p. p l Wprowadzenie Nowe znaki towarowe będące wynikiem innowacyjności i kreatywności pojawiają się na rynku prawie codziennie. W gospodarce rynkowej odgrywają one kluczową rolę. Są istotnym elementem promocji

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004

Klucz powiązań PKD-2007 a PKD-2004 Klucz powiązań a Tablica Nr 2 SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO SEKCJA A* SEKCJA B* SEKCJA K* ROLNICTWO, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO RYBACTWO OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM I USŁUGI ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004

KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 KLUCZE POWIĄZAŃ PKD 2004 PKD 2007 oraz PKD 2007 PKD 2004 PRZEDMOWA Celem tego opracowania jest przedstawienie zakresowej porównywalności rodzajów działalności wg PKD 2004 i PKD 2007, co wiąże się z zagwarantowaniem

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej.

Praktycznie we wszystkich miesiącach odnotowano mniej upadłości niż w ubiegłym roku, wyjątkiem jest maj i wrzesień, gdy było ich więcej. Upadłości firm w 204 r. Po trzech kwartałach 204 r. zanotowaliśmy 640 upadłości firm, co oznacza 4% spadek liczby ogłaszanych firm w stosunku do analogicznego okresu 203 r, kiedy ogłoszono 744 upadłości

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3

Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy. Strona 3 gfhfgdhdfghdfghdfgh Strona 2 Strona 3 Charakterystyka szkoleń organizowanych dla Powiatowych Urzędów Pracy Na prośbę Klienta przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące programów szkoleń. Strona 4 Strona

Bardziej szczegółowo

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM

I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych. Dział Administracyjno-Gospodarczy CM I. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Organizacyjnych Dział Administracyjno-Gospodarczy CM Załącznik do Zarządzenia nr 66 Rektora UMK z dnia 30 czerwca 2010 r. 1) prowadzenie całości spraw związanych

Bardziej szczegółowo

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych

PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY. Agnieszka Ewa Olter. Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych PERU STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY Agnieszka Ewa Olter Konsultant ds. handlu międzynarodowego i badań rynkowych SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. PERU- STABILNY I ATRAKCYJNY PARTNER GOSPODARCZY

Bardziej szczegółowo

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach

MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa 53 1/8 MN-02 Sprawozdanie o działalności w dziedzinie biotechnologii w przedsiębiorstwach za rok 2012 Dane o przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Rozporządzenie wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

Jak zarabiać w domu. e-poradnik

Jak zarabiać w domu. e-poradnik e-poradnik Praca i Ubezpieczenia Praca i Ubezpieczenia Jak zarabiać w domu 25 pomysłów na zarabianie w domu Firma, praca na zlecenie czy chałupnictwo Jak płacić niższe podatki Jakie są zasady zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości BIULETYN INFORMACYJNY PROJEKTU: NAWIGATOR BIZNESU WSPARCIE DLA OSÓB Z BRANŻY OKRĘTOWEJ LUB FIRM KOOPERUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie Tematy prac obronionych do 15 lipca 2014 r. 1. Adaptacyjny program testowego sprawdzania wiadomości 2. Administrowanie bazą danych Oracle 10g. Przykłady i propozycje rozwiązań dla aplikacji funkcjonujących w Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowo-

Bardziej szczegółowo

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.

Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp. Poradnik dla osób pragnących prowadzić własną działalność gospodarczą Gminne Centrum Informacji ul. Jana Pawła II 8 64-550 Duszniki tel. / fax (061) 2919496 www.duszniki-wlkp.pl/gci.php gci@duszniki-wlkp.pl,

Bardziej szczegółowo

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact

Global Compact 2013. Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Global Compact 2013 Raport Poczty Polskiej S.A. z postępów we wdrażaniu zasad Inicjatywy Global Compact Spis treści Poczta Polska S.A.. 3 Poczta Polska a prawa człowieka.. 4 Poczta Polska a środowisko

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą

BIZNES PLAN. dla rozpoczynających działalność gospodarczą Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN dla rozpoczynających działalność gospodarczą Motto: Prawo Shapero: Przedsiębiorstwa, które planują,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN-44/2013 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo