CONTENTS. Część A... 2 Część B Część C Część D Część M... 88

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CONTENTS. Część A... 2 Część B... 53 Część C... 66 Część D... 86 Część M... 88"

Transkrypt

1 CONTENTS Część A... 2 Część B Część C Część D Część M... 88

2 CZĘŚĆ A A /9/29 ZERO HOUSE /11/29 Waterless. Printing. Naturally Tekst Zero House napisany w dwóch liniach z dużym, wspólnym zielonym "O" wstawionym pomiędzy nimi. Czarny, biały, zielony Lars Ørtoft, Lars Ørtoft Rådgivende Ingeniørfirma A/S Korsgårdsvej Charlottenlund DK DA EN 11 - Urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrywania w wodę i do celów sanitarnych Materiały budowlane (niemetalowe); rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie; asfalt, pak i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe Budownictwo; naprawy; usługi instalacyjne;doradztwo w zakresie wyboru materiałów budowlanych aby pomóc w zmniejszeniu korzystania z zasobów Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; przemysłowa analiza i badanie usług; projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania;projektowanie przemysłowe instalacji do ogrzewaia, chłodzenia, wentylowania, zaopatrywania w wodę, oświetlenia i instalacji oczyszczających, aby osiągnąć zmniejszenie korzystania z zasobów;projektowanie przemysłowe materiałów budowlanych, aby pomóc w zmniejszeniu korzystania z zasobów; uslugi architektoniczne;doradztwo w zakresie inżynierii Chris Kempers Holding B.V. Molenkampsdijk WC Aalten NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN 21/177 2

3 Część A.1. CTM Papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materiałów, nie zawarte w innych klasach; materiały drukowane; materiały introligatorskie; Fotografie; artykuły papiernicze; materiały przylepne do papieru listowego lub do użytku domowego; sprzęt dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiał instruktazowy i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nie zawarte w innych klasach); taśmy drukarskie; matryce do druku ręcznego. 4 - Obróbka materiałow;usługi drukarskie i poligraficzne;doradztwo techniczne w zakresie druków i wydawnictw drukowanych;wykonywanie prac i usługi prepress, mianowicie litografie, skanowanie, składanie czcionek do druku, drukowanie/opracowywanie graficzne filmów, także cyfrowych, automatyzowana i ręczna obróbka danych (tekstu, obrazu, dźwięku); usługi konsultingowe dotyczące wszystkich wymienionych wyżej usług;wywoływanie i drukowanie (cyfrowych) odbitek fotograficznych;wywoływanie klisz, filmów i filmów wideo;usługi informacyjne i doradcze w zakresie wyżej wymienionych usług;usługi fotograficzne i reprograficzne, w tym digitalizacja zdjęć, filmów i filmów wideo, a także graficznych materiałów rysunkowych i fotograficznych;cyfrowe retuszowanie obrazów i kolorów;retuszowanie i wykańczanie zdjęć, także za pomocą komputera;manipulacja obrazów;także według cyfrowych procesów drukowania;usługi laboratorium fotograficznego oraz centrali wywoływania zdjęć; Usługi poligraficzne; druk litograficzny;graficzne wykończenie materiałów drukowanych;udzielanie informacji w zakresie usług drukarskich i poligraficznych Doradztwo w zakresie projektowania i opracowywania graficznego, mianowicie materiałów graficznych;opracowywanie graficzne, usługi projektowania graficznego oraz inne usługi graficzne;doradztwo w zakresie usług graficznych;doradztwo techniczne w zakresie wykonywania projektów drukarskich;mała poligrafia komputerowa (DTP); usługi w zakresie stylizacji;przygotowywanie układu graficznego;usługi biura projektowania graficznego, w tym projektowanie materiałów drukowanych i opakowań, projektowanie i opracowywanie produktów, projektowanie znaków graficznych i stylów firmowych oraz materiałów drukowanych;projektowanie i opracowywanie materiałów drukowanych;projektowanie i opracowywanie stron internetowych i aplikacji online;projektowanie i opracowywanie oprogramowania komputerowego;projektowanie i opracowywanie treści do produkcji multimedialnych /11/29 MULTISKILLS Basis Communicatie B.V. Wagenweg NP Haarlem NL MERKENBUREAU KNIJFF & PARTNERS B.V. Leeuwenveldseweg LX Weesp NL NL EN Oprogramowanie komputerowe (nagrane); publikacje elektroniczne; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; nośniki informacji (magnetyczne -), dyski z nagraniami; informacji (urządzenia do przetwarzania -) Papier, tektura oraz przedmioty wykonane z tych materiałów, nie zawarte w innych klasach; materiały drukowane; artykuły papiernicze; materiał instruktazowy i dydaktyczny (z wyjątkiem urządzeń); czasopisma ilustrowane;katalogi, biuletyny;literatura fachowa i poradniki Odzież, obuwie, nakrycia głowy Gry, przedmioty do zabawy; artykuły gimnastyczne i sportowe, nie ujęte w innych klasach Edukacja; kształcenie; rozrywka; dzialalnosc sportowa i kulturalna;szkolenia sportowe i wykształcenie sportowe;akademie (edukacja), doradztwo w zakresie wychowania lub edukacji; kluby zdrowotne; usługi poprawiania kondycji fizycznej; zarządzanie obiektami sportowymi; instrukcje gimnastyczne;informacje z dziedziny edukacji i rekreacji; kultura fizyczna;(zaoczne) szkolnictwo, jak również informacje z dziedziny szkolnictwa (zaocznego); organizowanie konkursów; organizowanie i przeprowadzanie seminariów;organizacja meczów i rozgrywek sportowych; obsługa obozów sportowych /2/21 EXECUTIVE PARTNERS czarny, czerwony, biały Woźniak, Anna ul. Gliniana 29/ Lublin PL KANCELARIA PATENTOWA ALEKSANDRA MARCIŃSKA M. Dąbrowskiej 9/ Warszawa PL PL 16 - Wyroby drukarskie: druki, materiały drukowane, formularze, broszury, książki, podręczniki, periodyki, kalendarze, almanachy, notatniki, notesy podręczne, publikacje, gazety, indeksy, skorowidze, komiksy; materiały do nauczania, materiały szkoleniowe, z wyjątkiem aparatów; katalogi, prospekty; fotografie, grafiki, reprodukcje graficzne, rysunki, odbitki graficzne, odwzorowania graficzne; grafiony; przewodniki; plansze; adresarki; afisze; plakaty; albumy; bloczki; bloki do pisania, bloki rysunkowe, obwoluty na luźne kartki, obwoluty papierowe na dokumenty; materiały piśmienne Reklama; zarządzanie w działalności handlowej, administrowanie w działalności handlowej; prace biurowe; pośrednictwo pracy, pośrednictwo pracy czasowej, tymczasowej, rekrutacja pracowników i personelu, dobór, wybór osób za pomocą metod psychotechnicznych, testów zawodowych, testów osobowości, testów kwalifikacyjnych i badań psychologicznych, przeprowadzanie wyżej wymienionych metod rekrutacji pracownika, wynajem pracowników, czasowy wynajem pracowników, leasing pracowniczy, usługi kadrowo-płacowe i rekrutacji pracowników dla osób trzecich, doradztwo personalne, doradztwo w zakresie marketingu rekrutacji pracowników, doradztwo w sprawie wyboru ścieżki rozwoju zawodowego, planowania kariery, badanie osób w celu określenia zdolności zawodowych, usługi z zakresu psychologii pracy, doradztwo w zakresie oceny, rozwoju i wdrażania human resources, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego, zarządzania kadrowego, doradztwo w sprawach rekrutacji i leasingu pracowniczego, auditing personalny - przeprowadzanie badań testowych umożliwiających wieloaspektową ocenę kadry menedżerskiej i poszczególnych zespołów pracowniczych, realizacja projektów z zakresu rekrutacji, doradztwa personalnego, 21/177 3

4 CTM Część A pośrednictwa pracy, marketing, badania i analiza rynku, analiza kosztów, badania opinii publicznej, sporządzanie statystyk, także online,pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, systematyzacja danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w plikach komputerowych, wyszukiwanie w komputerowych bazach danych, sortowanie danych w bazach komputerowych o pracownikach i kandydatach do pracy, realizacja przedsięwzięć handlowych na rzecz osób trzecich, również w połączeniu z usługami online, doradztwo w zakresie organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej, doradztwo specjalistyczne w dziedzinie kadrowo-płacowej, rekrutacji pracowników, informacja o działalności gospodarczej, z lub bez pomocy elektronicznych baz danych, pomoc przy zarządzaniu przedsiębiorstwami przemysłowymi lub handlowymi, doradztwo w zakresie strategicznego rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzanie planami lojalnościowymi, planami zachęt dla klientów oraz planami promocyjnymi, organizacja targów, aukcji, licytacji oraz wystaw w celach gospodarczych i/lub reklamowych, powielanie dokumentów, fotokopiowanie, maszynopisanie, rozlepianie plakatów reklamowych, usługi sekretarskie, usługi księgowości, usługi kadrowo-płacowe, pośrednictwo pracy w ramach call center Nauczanie; kształcenie; rozrywka; usługi sportowe i kulturalne; szkolenia, dokształcanie i doradztwo zawodowe [porady w zakresie edukacji lub kształcenia], e-learning, kształcenie ustawiczne dorosłych, kształcenie praktyczne [pokazy], realizacja projektów szkoleniowych, organizowanie, obsługa i prowadzenie kursów korespondencyjnych, seminariów, kongresów, forum, konferencji, sympozjów, konsultacji, treningów, warsztatów i kursów w zakresie psychoedukacji i psychoterapii (kompetencji psychologicznych oraz umiejętności społecznych np. komunikacji, asertywności, integracji, negocjacji),; organizowanie, obsługa i prowadzenie konkursów, loterii, przyjęć i wystaw, zabaw, festynów, pikników, eventów tematycznych, usługi mikro-wydawnictwa, publikowanie, edycja i dystrybucja książek, tekstów, gazet, periodyków i elektronicznych mediów, także obsługa publikacji elektronicznych online, wypożyczanie kaset video, dysków, CD ROM, MP3, nośników danych i informacji Naukowe i techniczne usługi i badania oraz ich projektowanie; przemysłowa analiza i badanie usług; projektowanie i rozwój komputerowego sprzętu i oprogramowania; usługi informatyczne w zakresie projektowania i opracowywania programów komputerowych do testów osobowości, kwalifikacyjnych i do doboru pracowników; nagrywanie, ewidencja, zachowywanie, przetwarzanie i/lub odtwarzanie wiadomości, obrazów, tekstów, mowy, sygnałów i danych, zwłaszcza w formie cyfrowej; profesjonalne doradztwo i usługi ekspertów odnośnie pracowników, zarządzania personelem, doradztwa zawodowego, testów zawodowych, testów osobowych, badań psychologicznych i doradztwa odnośnie kariery zawodowej; usługi informatyczne w zakresie projektowania i witryn i serwisów informacyjnych, usługi programistyczne Usługi prawne w zakresie prawa pracy i przepisów dotyczących rynku pracy /2/21 HYPOXRAINING Hypoxi Produktions- und Vertriebs GmbH Hellbrunnerstr Salzburg AT ZUMTOBEL KRONBERGER RECHTSANWÄLTE OG Rainbergstr. 3c 52 Salzburg AT EN 28 - Artykuły gimnastyczne i sportowe, nieujęte w innych klasach Dzialalnosc sportowa; szkolenia; pokazy kształcenia praktycznego Zabiegi higieniczne i pielęgnacja urody; Usługi medyczne /6/21 mała, rzucająca cień biała grecka litera ipsylon pośrodku czerwonego koła z czarną obwódką Czerwony, biały, czarny epoint Rendszerek Informatikai Szolgáltató Kft. Rákospatak park 2. V. em Budapest HU Dallos, Zsolt Szondi u Budapest HU HU EN 9 - Urządzenia i przyrządy naukowe, żeglarskie, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, do pomiaru wagi, miernicze, sygnalizacyjne, sprawdzające (nadzór), do ratowania życia i do nauczania; urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące; urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; magnetyczne nośniki zapisu, płyty fonograficzne; automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety; kasy rejestrujące, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery; gaśnice. 4 21/177

5 Część A.1. CTM Ubezpieczenia; działalność finansowa; działalność monetarna; majątek nieruchomy Telekomunikacja /4/21 TMS Brokers Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A 2-17 Warszawa PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Materiały papiernicze i piśmienne, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów) Specjalistyczne doradztwo i konsulting, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji; badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności; usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej; czynności biurowe; usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego; organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych; usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej; opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych; usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi dotyczące "public relations", usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych; archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi Usługi finansowe, monetarne i ubezpieczeniowe, usługi bankowe, świadczenie usług maklerskich, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi (zarządzanie portfelem na zlecenie klienta), usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting); pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych; usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, leasingowe i factoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych; przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe; wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa w obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego; organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe; informacja o powyższych usługach; zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi Usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpo- 21/177 5

6 CTM 9175 Część A wszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje internetowe, portale internetowe, prowadzenie forum on-line, usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych; dostęp do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, dostęp do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku Forex (rynek walut), przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności poprzez internet umożliwiających obsługę klienta dostępnych przez Internet, informacja o powyższych usługach; obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej; nadawanie i przesyłanie danych oraz informacji za pomocą sieci komputerowej i/lub internetu Usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji; produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych; usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki; działalność sportowa i kulturalna; organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych; organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych; organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw; organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych; informacja o ww usługach /4/21 TMS Brokers DOM MAKLERSKI granatowy, czerwony Dom Maklerski TMS Brokers S.A. Al. Jerozolimskie 123A 2-17 Warszawa PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Materiały papiernicze i piśmienne, materiały drukowane, publikacje, książki, wydawnictwa reklamowe, katalogi, czasopisma, periodyki, magazyny, broszury, foldery, ulotki, prospekty, druki, afisze, plakaty, naklejki, materiały biurowe, materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów) Specjalistyczne doradztwo i konsulting, pomoc i usługi w zakresie organizacji i zarządzania działalnością gospodarczą, przedsiębiorstwami oraz przedsięwzięciami gospodarczymi i handlowymi, usługi audytorskie, księgowe i rachunkowe, pośrednictwo w zawieraniu transakcji handlowych, usługi w zakresie specjalistycznego doradztwa handlowego i gospodarczego, usługi pośrednictwa handlowego, usługi agencji importowo-eksportowych i agencji handlowych, promocja sprzedaży towarów, organizowanie aukcji; badania i poszukiwania w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy w dziedzinie działalności gospodarczej, ekspertyzy opłacalności; usługi związane z przenoszeniem przedsiębiorstw, usługi pozyskiwania, opracowywania i udostępniania informacji o działalności gospodarczej; czynności biurowe; usługi w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji i doboru personelu, doradztwo w zakresie zarządzania personalnego i kadrowego; organizowanie targów i wystaw w celach handlowych lub reklamowych; usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej, usługi wykonywania prognoz ekonomicznych i analiz rynkowych, analizy kosztów, usługi w zakresie badań statystycznych i przeprowadzania wyceny działalności gospodarczej; opracowywanie informacji statystycznych, sporządzanie wyciągów z kont, zarządzanie zbiorami informatycznymi i zbiorami danych w systemach komputerowych, pozyskiwanie danych do komputerowych baz danych, usługi systematyzacji, sortowania i kompilacji danych w komputerowych bazach danych, komputerowe zarządzanie plikami, wyszukiwanie informacji w bazach i plikach komputerowych; usługi w zakresie reklamy i promocji, usługi dotyczące "public relations", usługi w zakresie reklamy z wykorzystaniem metod słownych, dźwiękowych, audiowizualnych i multimedialnych oraz za pośrednictwem sieci komputerowej, rozpowszechnianie materiałów reklamowych i ofert reklamowych, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, udostępnienie powierzchni reklamowych i czasu reklamowego, usługi w zakresie obsługi programów lojalnościowych i programów promocyjnych; archiwizacja dokumentów metodami elektronicznymi i tradycyjnymi Usługi finansowe, monetarne i ubezpieczeniowe, usługi bankowe, świadczenie usług maklerskich, prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, usługi w zakresie obrotu papierami wartościowymi, inwestowanie na rynku kapitałowym, rynku papierów wartościowych oraz na rynku nieruchomości, dokonywanie operacji kupna i sprzedaży papierów wartościowych, notowania giełdowe, usługi zarządzania aktywami finansowymi (zarządzanie portfelem na zlecenie klienta), usługi doradztwa w zakresie obrotu papierami wartościowymi - raporty, analizy i opracowania na zamówienie klienta, usługi pośrednictwa w nabywaniu dużych pakietów akcji w trybie wezwania, usługi opracowywania prospektów emisyjnych, usługi wprowadzania spółek do publicznego obrotu, usługi pełnienia funkcji sponsora emisji, animatora rynku oraz emitenta, usługi przygotowywania memorandów informacyjnych, usługi organizacji obrotu papierami wartościowymi spółek na rynku niepublicznym, wykonywanie czynności związanych z emisją i obrotem papierami wartościowymi, usługi gwarantowania emisji papierów wartościowych (underwriting); pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, prowadzenie rachunków maklerskich, nabywanie i zbywanie papierów wartościowych na zlecenie osób trzecich, prowadzenie rozliczeń z tytułu posiadania, nabycia lub zbycia papierów wartościowych, pośrednictwo w nabywaniu pakietów akcji, usługi domów maklerskich, wykonywanie ekspertyz i prognoz finansowych, analiza finansowa, doradztwo finansowe, świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, doradztwo inwestycyjne, usługi w zakresie czynności powierniczych, zarządzanie funduszami powierniczymi, lokowanie powierzonych pieniędzy w imieniu własnym i na wspólny rachunek uczestników funduszów powierniczych, zbywanie jednostek uczestnictwa funduszy powierniczych, usługi prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych, usługi dystrybucji jednostek Towarzystwa 6 21/177

7 Część A.1. CTM Funduszy Inwestycyjnych, usługi udzielania i obsługi kredytu na zakup papierów wartościowych, zarządzanie powierzonymi środkami pieniężnymi oraz innymi aktywami, usługi zarządzania ryzykiem, tworzenie i prowadzenie funduszy inwestycyjnych i powierniczych; usługi depozytowe i kredytowe, usługi brokerskie, clearingowe, leasingowe i factoringu, usługi w zakresie kapitału powierniczego, akredytywy, obsługi czeków podróżnych, prowadzenie rachunków bankowych, przyjmowanie wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych, udzielanie oraz zaciąganie kredytów i pożyczek, przeprowadzanie rozliczeń transakcji, wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, dokonywanie transakcji i przelewów elektronicznych; przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, przyjmowanie i udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych, dokonywanie obrotu wartościami dewizowymi, przyjmowanie do depozytu przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, dokonywanie obrotu wierzytelnościami, wykonywanie na zlecenie innych banków określonych czynności bankowych, wykonywanie czynności powierniczych, wydawanie i obsługa kart płatniczych, wykonywanie terminowych operacji finansowych, wykonywanie czynności z zakresu działalności ubezpieczeniowej, pośrednictwo ubezpieczeniowe; wycena aktywów ruchomych i nieruchomości, zarządzanie majątkiem, usługi operacji finansowych związanych z likwidacją przedsiębiorstw, usługi agencji pośrednictwa w obrotu nieruchomościami, usługi w zakresie dzierżawy majątku nieruchomego; organizowanie funduszy na cele dobroczynne, sponsorowanie finansowe; informacja o powyższych usługach; zarządzanie towarzystwami, funduszami inwestycyjnymi i funduszami emerytalnymi Usługi agencji informacyjnych i prasowych, usługi przesyłania informacji, przesyłanie informacji tekstowej, obrazowej, dźwiękowej i skompilowanej w formie zapisu elektronicznego oraz udostępnianie łączności do przesyłania takiej informacji poprzez terminale komputerowe, sieci światłowodów, telefony, telegrafy, teleksy, telefaksy, radio, telewizję oraz urządzenia satelitarne, udostępnianie łączności i przekazu informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej poprzez terminale komputerowe, oraz poprzez sieć światłowodów, udostępnianie połączenia ze światową siecią komputerową za pośrednictwem telekomunikacji, wypożyczanie aparatury do przesyłania informacji, usługi rozpowszechniania ogłoszeń elektronicznych, usługi przydzielania dostępu i obsługa poczty elektronicznej i skrzynek mailowych, transmisje internetowe, portale internetowe, prowadzenie forum on-line, usługi portali komunikacyjnych i informacyjnych; dostęp do portalu z informacjami finansowymi, gospodarczymi, giełdowymi, podatkowymi, prawnymi oraz z komentarzami i poradami dla inwestorów, dostęp do platformy internetowej używanej do inwestowania na rynku Forex (rynek walut), przydzielanie dostępu do baz danych dostępnych przez Internet, udostępnianie środków łączności poprzez internet umożliwiających obsługę klienta dostępnych przez Internet, informacja o powyższych usługach; obsługa telekonferencji, przesyłanie telekopii, wypożyczanie modemów, wypożyczanie urządzeń telekomunikacyjnych i do przesyłania informacji, usługi w zakresie łączności telefonicznej; nadawanie i przesyłanie danych oraz informacji za pomocą sieci komputerowej i/lub internetu Usługi wydawnicze, publikowanie tekstów, artykułów, książek, periodyków, czasopism, gazet, prezentacji multimedialnych, publikacje elektroniczne on-line, wydawanie nagrań dźwiękowych, wizualnych, nagrań wideo, elektronicznych nośników informacji; produkcja filmów, nagrań audio i/lub video oraz programów radiowych i telewizyjnych; usługi w zakresie nauczania, kształcenia i rozrywki; działalność sportowa i kulturalna; organizowanie konkursów i gier edukacyjnych, sportowych, kulturalnych i rozrywkowych, organizacja zawodów sportowych; organizacja loterii, festiwali, imprez plenerowych; organizacja i prowadzenie konferencji, kongresów, seminariów, sympozjów, zjazdów, szkoleń, konkursów i wystaw; organizowanie wystaw w celach sportowych, edukacyjno-szkoleniowych oraz kulturalnych; informacja o ww usługach /4/21 PLATINUMFRIENDS Pirri, Christian Via Cappuccini, Pordenone PROPRIA S.R.L. Via della Colonna n Pordenone EN 3 - Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; produkty perfumeryjne, olejki esencjonalne, kosmetyki, płyny do włosów; środki do czyszczenia zębów. 6 - Metale nieszlachetne i ich stopy; metalowe materiały budowlane; przenośne konstrukcje metalowe; materiały z metalu do trakcji kolejowych; kable nieelektryczne i drut z metali nieszlachetnych; drobnica żelazna, drobne wyroby metalowe; metalowe przewody i rury; sejfy; towary z metali nieszlachetnych nie zawarte w innych klasach; rudy metali Metale szlachetnie i ich stopy oraz wyroby z metali szlachetnych lub pokryte nimi, nie zawarte w innych klasach; biżuteria, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne Skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów i nie zawarte w innych klasach; zwierzęca (skóra -), skóra surowa; kufry i podróżne (torby -); parasolki, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze, uprząż i siodlarskie (wyroby -) Odzież, obuwie, nakrycia głowy /6/21 LeenLife 21/177 7

8 CTM Część A Znak towarowy słowno-graficzny przedstawiający wpisane centralnie w okrąg w kolorze morskim wyrażenie "LeenLife" napisane białą czcionką, przy czym przy literze "f" słowa "Life" zahaczona jest pomarańczowa parasolka. morski, pomarańczowy, brązowy, biały LeenLife Polska S.A. ul. Na Ustroniu 1 lok Kraków PL KANCELARIA PATENTOWA WIMA-PATENT ul. Wiejska Rybnik PL PL EN 5 - Aminokwasy i wielonienasycone kwasy tłuszczowe do celów medycznych lub weterynaryjnych, żywieniowych; artykuły żywnościowe do celów leczniczych; dietetyczne preparaty do artykułów żywnościowych do celów medycznych zawierające w szczególności nienasycone kwasy tłuszczowe; dietetyczne substancje, w tym żywność i napoje przystosowane do celów medycznych; dietetyczne dodatki do żywności; dodatki dietetyczne i/lub odżywcze i/lub żywnościowe, w szczególności zawierające witaminy i/lub minerały i/lub kwasy tłuszczowe i/lub elementy śladowe i/lub aminokwasy i/lub mikroelementy i/lub kwasy roślinne i/lub błonnik; dodatki do środków spożywczych wzbogacone witaminami lub minerałami lub elementami śladowymi lub kwasami tłuszczowymi do celów farmaceutycznych; dodatki i substancje odżywcze i dietetyczne; dodatki odżywcze do celów leczniczych, a szczególnie tabletki, kapsułki, płyny, proszki i drażetki; dodatki odżywcze i preparaty farmaceutyczne do celów medycznych dla wyrównania bilansu dziennego spożycia pokarmów, w tym preparaty typu fitness jako potrawy gotowe lub oddzielne mieszaniny zawierające zwłaszcza mleko w proszku lub zwierzęce oraz roślinne proteiny i wzbogacone witaminami lub minerałami lub elementami śladowymi lub kwasami tłuszczowymi; dodatki do pasz do celów leczniczych, dodatki odżywcze i substancje odżywcze zawierające witaminy i/lub minerały, kwasy aminowe i/lub kwasy tłuszczowe i/lub ekstrakty roślinne do celów medycznych przeznaczone do zaopatrywania organizmy w substancje które nie są dostarczane w wystarczającej ilości przez produkty żywnościowe; dodatki ziołowe, ekstrakty ziołowe, roślinne i syropy do celów leczniczych; farmaceutyczne i odżywcze dodatki zawierające witaminy, minerały, elementy śladowe i kwasy tłuszczowe oraz nienasycone kwasy tłuszczowe; gumy do żucia z dodatkami leczniczymi do celów medycznych; krople, syropy, tabletki, drażetki, kapsułki, proszki, granulki, żele zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe, w tym zawierające wielonienasycone kwasy tłuszczowe z grupy OMEGA-3 i OMEGA- 6; kwasy do celów farmaceutycznych; leki, preparaty lecznicze i farmaceutyczne zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe i ich estry; medyczne dodatki żywnościowe; medyczne wyroby cukiernicze; mieszaniny zawierające witaminy i minerały oraz elementy śladowe; wyciągi ziołowe i kwasy tłuszczowe do celów medycznych; mieszanki witamin, minerałów i kwasów tłuszczowych w formie żeli, tabletek i preparatów żywieniowych, minerały i preparaty zawierające multiminerały; napoje do celów leczniczych i profilaktycznych; napoje i substancje do użytku medycznego; napoje wzbogacone w składniki odżywcze do celów medycznych; nutraceutyki jako produkty spożywcze oraz suplementy diety; nutraceutyki do stosowania jako dodatki dietetyczne; oleje lecznicze; preparaty dietetyczne do celów leczniczych; preparaty dietetyczne, witaminowe i odżywcze, w szczególności zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe; preparaty farmaceutyczne; preparaty farmaceutyczne uzupełniające dietę i substancje odżywcze do celów medycznych, witaminizowane lub inne, wzbogacone lub nie w proteiny i kwasy tłuszczowe; preparaty dietetyczne i odżywcze; preparaty lecznicze i farmaceutyczne; preparaty multiwitaminowe; preparaty o zastosowaniu odżywczym, w szczególności zawierające nienasycone kwasy tłuszczowe; preparaty odżywcze; preparaty witaminowe i mineralne przeznaczone do celów spożywczych; preparaty witaminowe, odżywcze i dietetyczne przystosowane do celów medycznych; preparaty wzbogacane witaminami i z mikro- i z makroelementami; preparaty wzmacniające; preparaty ziołowe do celów medycznych; produkty farmaceutyczne i weterynaryjne do celów medycznych; produkty w formie dodatków do żywności; produkty zawierające witaminy, szczególnie witaminę F lub kombinacje witamin z minerałami; substancje dietetyczne do celów leczniczych; suplementy diety do celów leczniczych; syropy do celów farmaceutycznych; środki farmaceutyczne; środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego; tabletki do ssania z dodatkiem witamin; tabletki musujące wzbogacone w witaminy i składniki mineralne; tabletki, granulki, proszki do sporządzania napojów wzbogacone w witaminy i składniki mineralne oraz kwasy tłuszczowe; tłuszcze do celów medycznych uzupełniające dodatki do żywności do celów leczniczych; witaminy i preparaty multiwitaminowe; witaminy, minerały i elementy śladowe; wody mineralne i płyny dietetyczne do celów leczniczych; wyroby cukiernicze do celów leczniczych w szczególności cukierki, zestawy witamin, minerałów, pierwiastków śladowych, wyciągów ziołowych i kwasów tłuszczowych; żywność dietetyczna do celów medycznych; żywność i dietetyczne napoje do celów medycznych Artykuły żywnościowe zawarte w tej klasie wzbogacone w witaminy, mikroelementy, makroelementy, aminokwasy, kwasy tłuszczowe; zawarte w tej klasie dodatki do środków żywnościowych nie do celów medycznych zawierające substancje zwierzęce, spożywcze proteinowe substancje dla ludzi, nienasycone kwasy tłuszczowe i ich estry; dodatki odżywcze dla wyrównania dziennego bilansu pokarmów jako gotowe pokarmy lub mieszaniny zawierające zwłaszcza mleko w proszku lub zwierzęce lub roślinne proteiny; dodatki odżywcze zawierające minerały lub elementy śladowe lub kwasy tłuszczowe nie do celów medycznych; dietetyczne artykuły żywnościowe lub dodatki do żywności do celów niemedycznych gotowe do spożycia w postaci napojów, a także jako proszki, tabletki lub kapsułki o zdefiniowanym składzie do wyłącznego odżywiania lub jako dodatki przy szczególnym zapotrzebowaniu na substancje odżywcze i energię, zwłaszcza na bazie białek, tłuszczy, kwasów tłuszczowych, z dodatkiem witamin, soli 8 21/177

9 Część A.1. CTM mineralnych, mikroelementów albo pojedynczo albo w zestawach; oleje do środków żywnościowych; oleje, w szczególności olej ogórecznikowy, dyniowy, z pestek czarnej porzeczki, wiesiołkowy, migdałowy, kokosowy, sojowy, lniany, arachidowy, słonecznikowy, rzepakowy, z kiełków zbożowych, rybi; preparaty odżywcze jako codzienne uzupełnienie pożywienia, jako posiłek w formie instant" lub samodzielna mieszanka, która składa się głównie z mleka w proszku lub protein pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego również z domieszką witamin lub minerałów, pierwiastków śladowych i kwasów tłuszczowych; produkty spożywcze zawierające oleje jadalne; specjalne preparaty i środki dla sportowców lub osób o wysokiej wydajności energetycznej; koncentrat składników bioaktywnych; żywność funkcjonalna; żywność wzbogacona poprzez zastosowanie suplementów; suplementy odżywcze nie mające działania leczniczego zakwalifikowane w klasie 29 a zawierające środki pochodzenia zwierzęcego; proteiny przeznaczone do spożycia przez ludzi; produkty proteinowe i preparaty odżywcze; preparaty żelatynowe; tłuszcze jadalne. 3 - Artykuły żywnościowe i dietetyczne zawarte w tej klasie wzbogacone w witaminy, mikroelementy, makroelementy, aminokwasy, kwasy tłuszczowe; ujęte w tej klasie artykuły żywnościowe lub dodatki do żywności do celów niemedycznych gotowe do spożycia w postaci napojów, a także jako proszki, tabletki lub kapsułki o zdefiniowanym składzie do wyłącznego odżywiania lub jako dodatki przy szczególnym zapotrzebowaniu na substancje odżywcze i energię, zwłaszcza na bazie białek, tłuszczy, kwasów tłuszczowych, z dodatkiem witamin, soli mineralnych, mikroelementów albo pojedynczo albo w zestawach; lody spożywcze; nutraceutyki jako składniki żywności Artykuły jadalne do żucia dla zwierząt; pasza dla bydła; środki spożywcze dla bydła; dodatki spożywcze; dodatki do pasz nie do celów leczniczych; dodatek żywieniowy jako składnik kompozycji pasz dla zwierząt mono - i wielogastrycznych, ptaków, zwierząt domowych; preparaty wspomagające i zwiększające niesienie się drobiu; produkty do hodowli zwierząt; mączka lniana; pasza odżywcza wzmacniająca; pasza, pasza dla zwierząt tucznych; dodatki do pasz nie do celów leczniczych; pokarm dla zwierząt; pożywienie dla psów, kotów i innych zwierząt, pożywienie dla zwierząt domowych; proteiny dla zwierząt; suchary dla psów; pokarm dla ptaków; spożywcze pasze wzmacniające dla zwierząt; produkty do tuczenia zwierząt; substancje odżywcze wzmacniające dla zwierząt; pasze wzmacniające dla zwierząt, pokarm dla zwierząt domowych /5/21 NAVARIA błękit SC MAN SRL Alexei Tolstoi Bacau RO Alecu, Florin Bogdan Strada Vasile Alecsandrii 63, Et. 1, Cam Bacau RO RO EN 19 - Materiały budowlane (niemetalowe); przewody sztywne niemetalowe dla budownictwa; asfalt, smoła i bitumy; budynki przenośne niemetalowe; pomniki niemetalowe Przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki; grzebienie i gąbki; pędzle z wyjątkiem pędzli malarskich; preparaty do szczotek; sprzęt do sprzątania; szczotki metalowe; surowiec lub półprodukt szklany (oprócz szkła do łączenia); wyroby szklane, porcelana i wyroby ceramiczne nieujęte w innych klasach Reklama; usługi wsparcia biznesowego; administrowanie działalnością gospodarczą; Czynności biurowe /5/21 piccorante Compass Group Deutschland GmbH Helfmann-Park Eschborn RECHTS- UND PATENTANWÄLTE LEWINSKY & KOLLEGEN Gotthardstr München EN 29 - Mięso, ryby, drób i dziczyzna; mięsne (ekstrakty - );wędliny, owoce i warzywa konserwowane, mrożone, suszone, gotowane lub przetworzone;składające się głównie z wyżej wymienionych towarów dania gotowe lub częściowo gotowe, zupy, farsze i mieszanki, przyprawione sałatki i/lub owoce, zapakowane, gotowe do spożycia sałatki, sałatki owocowe, sałatki warzywne, sałatki mięsne; galaretki; dżemy, sosy owocowe; jaja, mleko i produkty nabiałowe; oleje jadalne i tłuszcze;desery z jogurtu, twarogu i/lub śmietany;składające się głównie z wyżej wymienionych towarów dania gotowe lub częściowo gotowe, zupy, farsze i mieszanki,;chrupki i drobne przekąski, składające się głównie z ziemniaków, mięsa, ryb, drobiu, warzyw i/lub sera 3 - Kawa, herbata, kakao, czekolada do picia, substytuty kawy, wyżej wymienione towary także w postaci ekstraktu (płynnego lub suchego), jako napoje gotowe, oraz w zapakowane w porcje, także do wydawania za pomocą automatów z towarami i automatów do sprzedaży;cukier, ryż, tapioka, sago; mąka i produkty zbożowe;chleb, ciasta, herbatniki, wyroby cukiernicze i słodycze, czekolada, wyroby z czekolady (także mrożone), lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia; sól; musztarda;ocet, sosy, w tym sosy sałatkowe (przyprawy); przyprawy; lód;składające się głównie z wyżej wymienionych towarów dania gotowe lub częściowo gotowe, zupy, farsze i mieszanki,;chrupki jako drobne przekąski, składające się głównie ze zbóż, ryżu, wyrobów mącznych, pizzy (schłodzonej lub mrożonej), czekolady, kakao, ciast i/lub pieczywa;kanapki, bułki z nadzieniem 31 - Produkty rolne, ogrodnicze i leśne oraz ziarna nieujęte w innych klasach; zwierzęta żywe; owoce i warzywa świeże;sałatki świeże; ziarna, naturalne rośliny i kwiaty; artykuły spożywcze dla zwierząt, słód. 21/177 9

10 CTM Część A Piwo; wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe; napoje owocowe i soki owocowe; syropy i inne preparaty do sporządzania napojów; napoje bezalkoholowe Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa) Reklama; usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe;usługi handlu detalicznego, handlu hurtowego, handlu pośredniczącego, handlu wysyłkowego, w tym handlu on-line obejmujące następujące towary: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleb, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali, rudy (kruszce), maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), wyroby nożownicze, broń ręczną, ostrza (maszynki do golenia), urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, aparaturę i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy,urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń palną, amunicję i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, tekturę i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli), materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów), materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, kauczuk, gutaperkę, gumę, azbest, mikę i wyroby z tych materiałów, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, skórę i imitację skóry, wyroby z tych materiałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smołę i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle (z wyjątkiem pędzli malarskich), materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełnę (wata) stalową, nie przerobione lub półprzetworzone szkło (z wyjątkiem szkła stosowanego w budownictwie), wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki, materiały na obicia i do wypełniania (z wyjątkiem gum lub tworzyw sztucznych), nie przerobione tekstylne materiały włókiennicze, przędzę i nici dla włókiennictwa, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie (nietekstylne), gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyznę, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawę, herbatę, kakao, cukier, ryż, tapiokę, sago, kawę nienaturalną, mąkę i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasę (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztardę, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karmę dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), tytoń, przybory dla palaczy, zapałki;wsparcie w zakresie prowadzenia działalności handlowej i organizacji działalności handlowej odnośnie do cateringu oraz związane z tym doradztwo; publikowanie bezpłatnych materiałów reklamowych;organizowanie i przeprowadzanie targów specjalistycznych i wystaw w zakresie działalności handlowej i/lub dostarczania potraw i napojów;reklama w zakresie potraw i napojów;informacje w zakresie kwestii handlowych i doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie elektronicznych systemów zaopatrzeniowych pomiędzy przedsiębiorstwami do wykorzystania w zarządzaniu firmami zajmującymi się cateringiem;reklama, udostępniona poprzez internet i/lub inne sieci komunikacyjne lub odnośnie do internetu i/lub innych sieci komunikacyjnych;promocja sprzedaży, udostępniona poprzez internet i/lub inne sieci komunikacyjne; nabywanie towarów i usług dla osób trzecich; usługi promocyjne świadczone w Internecie i/lub innych elektronicznych sieciach komunikacyjnych;pośrednictwo w zakresie personelu odnośnie do usług wsparcia w biurach i przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych i zajmujących się handlem detalicznym;wypożyczanie urządzeń biurowych; dostarczanie żywności i napojów na rzecz osób trzecich;usługi biurowe ujęte w klasie 35;prezentacja towarów i usług w internecie, w tym przeprowadzanie aukcji w internecie Transport; pakowanie i składowanie towarów;chłodzenie, składowanie, pakowanie, rozdzielanie artykułów spożywczych i żywnościowych, dostarczanie i rozdzielanie 1 21/177

11 Część A.1. CTM żywności; organizowanie podróży;napełnianie automatów, zwłaszcza artykułami spożywczymi i używkami oraz napojami; usługi szoferskie; dostarczanie usług świadczonych przez parkingowych; przenoszenie, przewóz bagaży;transport i przewożenie inwentarza, towarów i wyposażenie poprzez biura oraz przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i zajmujące się handlem detalicznym drogą lądową lub pojazdami, usługi kurierskie i usługi posłańców; chroniony transport dokumentów i kosztowności;transport odpadów;dostarczanie artykułów spożywczych nie do bezpośredniego spożycia;gromadzenie i transport odpadów sanitarnych Usługi zaopatrzenia w żywność i napoje oraz tymczasowe zakwaterowanie, zwłaszcza w zakresie restauracji, barów, kawiarni, kafeterii i stołówek;catering i serwis przyjęć, zwłaszcza zarządzanie restauracjami i stołówkami;zaopatrzenie w żywność i napoje dzieci i młodzieży w szkołach całodniowych;dostarczanie potraw na zamówienie (catering); przygotowywanie posiłków i napojów; snack-bary; udostępnianie żywności i napojów poprzez automaty sprzedające;dostarczanie artykułów spożywczych do bezpośredniego spożycia; konsultacje dotyczące żywności, napojów, gastronomii oraz usług związanych z restauracjami i kafeteriami;informacje w zakresie handlowego dostarczania i/lub przygotowywania potraw i napojów /5/21 Nortfil Znak tworzy słowo "Nortfil" zapisane, małymi literami oprócz pierwszej dużej litery N", charakterystyczną pogrubioną czcionką. czarny WIX-FILTRON Sp. z o.o. ul. Wrocławska Gostyń PL PL EN 7 - Filtry i systemy filtracyjne do maszyn przemysłowych i silników pojazdów, filtry i systemy filtracyjne do maszyn filtrujących oleje, gazy oraz płyny hydrauliczne i chłodzące, filtry i wkłady filtrów olejowych, paliwowych, gazowych, powietrznych stanowiących części maszyn i instalacji filtrujących, moduły filtrów spalinowych do pojazdów mechanicznych, filtry i urządzenia do filtracji gazów i płynów w silnikach pojazdów Filtry do użytku domowego i do instalacji przemysłowych; filtry do klimatyzatorów; wkłady filtrów oraz filtry oleju i powietrza do instalacji przemysłowych; filtry i wkłady filtrów płynów hydraulicznych, wody i powietrza do klimatyzatorów pojazdów oraz do urządzeń osuszających gazy Zgrupowanie na rzecz osób trzecich systemów filtracyjnych, filtrów oraz wkładów filtrów cieczy, cieczy hydraulicznych, paliw, oleju i gazów pozwalające nabywcy wygodnie je oglądać i kupować w hurtowni, sklepie, warsztacie mechanicznym oraz przy użyciu internetu i komunikacji telefonicznej /5/21 SAGERIS Biel i czerń SAGERIS (société anonyme) 2 rue Ancelle 922 Neuilly Sur Seine FR PRO MARK 152, avenue des Champs-Elysées 758 Paris FR FR EN 35 - Organizowanie doradztwo dotyczące działalności gospodarczej, rynkowe badania, publikowanie bezpłatnych tekstów reklamowych, zarządzanie handlowe spółkami ubezpieczeniowymi, w każdej formie, spółkami pośrednictwa ubezpieczeniowego. Pomoc każdemu przedsiębiorstwu handlowemu, grafika i usługi w każdej formie, w zakresie prowadzenia ich działalności gospodarczej i zwłaszcza, organizowania działalności gospodarczej, usługi informacyjne i wywiadywanie związane z zarządzaniem ryzykiem. Audyt systemów certyfikacyjnych zarządzania Badania ryzyka w zakresie ubezpieczeń;doradztwo w zakresie ochrony i prewencji ryzyka ubezpieczeniowego;inżynieria ryzyka ubezpieczeń;organizowania działalności gospodarczej i badania w zakresie prewencji, zarządzanie działalnością gospodarczą i opanowanie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z ochroną osób, dóbr i środowiska. FR - (a) (b) 24/7/ (c) 24/7/1998 BX - (a) (b) 5/12/21 - (c) 5/12/21 - (a) (b) 5/12/21 - (c) 5/12/ /5/21 CAFFEPRINT Poligrafia D&N Zakład Usługowo-Handlowy Daniel Nowaczyk ul. Pszenna Gliwice PL KAMINSKI SOBAJDA & PARTNERS ul. Dworkowa 2/ Warsaw PL PL EN 16 - Papier, tektura i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach; druki; materiały introligatorskie; materiały fotograficzne; materiały piśmienne; kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i sprzęt biurowy (z wyjątkiem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyjątkiem aparatów); materiały z tworzyw 21/177 11

12 CTM Część A.1. sztucznych do pakowania (nie ujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; matryce; folie, folie ploterowe, ulotki, foldery, katalogi, plakaty, wizytówki, naklejki, pocztówki, karty, zaproszenia, listowniki, notatniki, bloczki samokopiujące, identyfikatory, papiery firmowe, koperty firmowe, teczki, zaproszenia, blankiety, informatory, broszury, książki, skrypty, instrukcje, publikacje okolicznościowe, czasopisma, magazyny, gazety, dzienniki, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, albumy, podręczniki, słowniki, atlasy, plany, mapy, poradniki, publikacje, menu, karty win, gazetki reklamowe, metki, blankiety, etykiety zwykłe i samoprzylepne, zawieszki, kalendarze, druki, afisze, almanachy, plansze, katalogi, plakaty, zdjęcia, wydruki wielkoformatowe, tablice reklamowe, banery reklamowe, okładki płyt CD lub DVD, naklejki, nalepki, serwetki i podkładki papierowe, obwoluty, prospekty, rysunki, skoroszyty na dokumenty; materiały piśmienne, pióra, długopisy, markery, piórniki, piórniki drewniane; matryce; grawerskie plansze i płytki, grawerowane wizytówki na drzwi, numery na drzwi i domy; stemple, pieczęcie, pieczątki, datowniki, sucha pieczęć Usługi w zakresie sprzedaży, sprzedaży internetowej oraz sprzedaży na podstawie zamówień telefonicznych następujących towarów: produkty chemiczne przeznaczone dla przemysłu, prac badawczych, fotografii jak również rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa, żywice syntetyczne w stanie surowym, tworzywa sztuczne w stanie surowym, nawozy do użyźniania gleby, mieszanki do gaśnic, preparaty do hartowania i lutowania metali, produkty chemiczne do konserwowania żywności, substancje garbujące, kleje (spoiwa) przeznaczone dla przemysłu, farby, pokosty, lakiery, środki zapobiegające korozji i zabezpieczające drewno, barwniki, zaprawy farbiarskie, żywice naturalne, folie metalowe i formy proszkowe dla malarzy, dekoratorów, drukarzy i artystów, środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu, środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydła, środki perfumeryjne, olejki eteryczne, kosmetyki, płyny do pielęgnacji włosów, środki do czyszczenia zębów, oleje przemysłowe i tłuszcze, smary, mieszaniny pochłaniające kurz, nawilżające i wiążące, paliwa (również spirytus silnikowy) i materiały oświetleniowe, świece i knoty do oświetlenia, produkty farmaceutyczne i weterynaryjne, środki sanitarne do celów medycznych, substancje dietetyczne do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, plastry, materiały opatrunkowe, materiały do plombowania zębów, woski dentystyczne, środki odkażające, środki do zwalczania robactwa, fungicydy, herbicydy, metale nieszlachetne i ich stopy, budowlane materiały metalowe, przenośne metalowe konstrukcje budowlane, materiały metalowe do budowy szlaków kolejowych, przewody nieelektryczne i przewody drutowe z metali nieszlachetnych, drobne wyroby żelazne, pojedyncze drobne wyroby metalowe, rury i rurki metalowe, kasy pancerne, towary z metali nieszlachetnych, rudy (kruszce), maszyny i obrabiarki, silniki (z wyjątkiem stosowanych w pojazdach lądowych), mechanizmy sprzęgania i napędu (z wyjątkiem stosowanych do pojazdów lądowych), mechaniczne narzędzia rolnicze, inkubatory do jaj, narzędzia i przyrządy (ręcznie sterowane), wyroby nożownicze, broń ręczna, ostrza (maszynki do golenia), urządzenia i przyrządy: naukowe, żeglarskie, geodezyjne, fotograficzne, kinematograficzne, optyczne, wagowe, pomiarowe, sygnalizacyjne, kontrolne, do ratowania życia, do celów dydaktycznych, urządzenia i przyrządy elektryczne przewodzące, przełączające, transformujące, akumulatorowe i kontrolno-sterujące, urządzenia do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazu, magnetyczne nośniki danych, płyty (dyski) z nagraniami, automaty sprzedające i mechanizmy do urządzeń uruchamianych przez wrzucenie monety, kasy sklepowe, maszyny liczące, sprzęt przetwarzający dane i komputery, urządzenia do gaszenia ognia, aparatura i instrumenty chirurgiczne, medyczne, stomatologiczne i weterynaryjne, protezy kończyn, oczu i zębów, artykuły ortopedyczne, materiały do zszywania stosowane w chirurgii, urządzenia do oświetlania, ogrzewania, wytwarzania pary, gotowania, chłodzenia, suszenia, wentylacji, zaopatrzenia w wodę oraz instalacje sanitarne, pojazdy, urządzenia służące do poruszania się na lądzie, w powietrzu lub wodzie, broń palna, amunicja i pociski, materiały wybuchowe, sztuczne ognie, metale szlachetne i ich stopy, wyroby z metali szlachetnych lub pokrywane nimi, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne, przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne, instrumenty muzyczne, papier, tektura i wyroby z tych materiałów, druki, materiały introligatorskie, materiały fotograficzne, materiały piśmienne, kleje do materiałów piśmiennych lub do celów domowych, materiały przeznaczone dla artystów, pędzle malarskie, maszyny do pisania i sprzęt biurowy, materiały szkoleniowe i instruktażowe, materiały z tworzyw sztucznych do pakowania, czcionki drukarskie, matryce, kauczuk, gutaperka, guma, azbest, mika i wyroby z tych materiałów, tworzywa sztuczne w formie wyciśniętej stosowane w produkcji, materiały wypełniające, uszczelniające, pakuły, materiały izolacyjne, rury giętkie niemetalowe, skóra i imitacje skóry, wyroby z tych materiałów, skóry zwierzęce, skóry surowe, walizy i torby podróżne, parasolki, parasole (duże) i laski, bicze, uprzęże i wyroby rymarskie, materiały budowlane niemetalowe, rury sztywne niemetalowe stosowane w budownictwie, asfalt, smoła i bitumy, budynki przenośne niemetalowe, pomniki niemetalowe, meble, lustra, ramki obrazów, wyroby z drewna, korka, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, fiszbinu, muszli, bursztynu, macicy perłowej, sepiolitu, imitacji tych surowców lub z tworzyw sztucznych, przybory kuchenne i gospodarstwa domowego oraz pojemniki, grzebienie i gąbki, pędzle, materiały do wytwarzania pędzli, sprzęt do czyszczenia, wełna (wata) stalowa, nie przerobione lub półprzetworzone szkło, wyroby szklane, porcelanowe i ceramiczne, liny, sznury, sieci, namioty, markizy, brezenty, żagle, torby i torebki, materiały na obicia i do wypełniania, nie przerobione tekstylne materiały włókiennicze, przędza i nici dla włókiennictwa, tekstylia i wyroby włókiennicze, narzuty na łóżka i obrusy, odzież, obuwie, nakrycia głowy, koronki, hafty, wstążki i sploty, guziki, haczyki i oczka, szpilki i igły, sztuczne kwiaty, dywany, chodniki (kilimy), maty i słomianki, linoleum i inne materiały do pokrywania podłóg, draperie, gry i zabawki, artykuły sportowe i gimnastyczne, ozdoby choinkowe, mięso, ryby, drób, dziczyzna, ekstrakty mięsne, konserwowane, mrożone, suszone i gotowane owoce i warzywa, galaretki, dżemy, kompoty, jaja, mleko, produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, kawa, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa nienaturalna, mąka i produkty zbożowe, chleb, wyroby cukiernicze i słodycze, lody, miód, melasa (syropy), drożdże, proszek do pieczenia, sól, musztarda, ocet, sosy (przyprawy), przyprawy, lód, produkty rolne, ogrodnicze, leśne oraz ziarna, żywe zwierzęta, świeże owoce i warzywa, nasiona, rośliny i kwiaty naturalne, karma dla zwierząt, słód, piwo, wody mineralne i gazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów, napoje alkoholowe, tytoń, przybory dla palaczy, zapałki, sprzęt, urządzenia i materiały drukarskie, sprzęt, urządzenia i materiały poligraficzne, urządzenia i oprogramowanie do druku cyfrowego, podłoża do druku, media do zadruku, papiery, winyle, folie, atramenty, tusze, tonery, utrwalacze, wywoływacze, preparaty chemiczne stosowane w fotografii, drukarstwie i poligrafii, flagi, urządzenia biurowe, artykuły eksploatacyjne do urządzeń biurowych, chorągiewki, banery, pylony, billboardy, szyldy, tablice ogłoszeniowe, roll-upy, standy, kieszenie na ulotki, stojaki, tablice, neony reklamowe, panele LED, elektroniczne tablice reklamowe, znaki i szyldy świecące, znaki i szyldy mechaniczne, materiały promocyjne i reklamowe, gadżety reklamowe, folie, folie ploterowe, ulotki, foldery, katalogi, plakaty, wizytówki, naklejki, pocztówki, karty, zaproszenia, listowniki, notatniki, bloczki samokopiujące, identyfikatory, papiery firmowe, koperty firmowe, teczki, zaproszenia, blankiety, informatory, broszury, książki, skrypty, instrukcje, publikacje okolicznościowe, czasopisma, magazyny, gazety, dzienniki, wydawnictwa periodyczne i nieperiodyczne, albumy, podręczniki, 12 21/177

13 Część A.1. CTM słowniki, atlasy, plany, mapy, poradniki, publikacje, menu, karty win, gazetki reklamowe, metki, blankiety, etykiety zwykłe i samoprzylepne, zawieszki, kalendarze, druki, afisze, almanachy, plansze, zdjęcia, wydruki wielkoformatowe, okładki płyt CD lub DVD, naklejki, nalepki, serwetki i podkładki papierowe, obwoluty, prospekty, rysunki, podkładki pod myszy, skoroszyty na dokumenty, pióra, długopisy, markery, piórniki, matryce, grawerskie plansze i płytki, grawerowane wizytówki na drzwi, numery na drzwi i domy, stemple, pieczęcie, pieczątki, datowniki, sucha pieczęć; promocja sprzedaży; organizowanie pokazów towarów, targów oraz wystaw w celach handlowych, reklamowych lub promocyjnych; agencje eksportowo-importowe, pośrednictwo handlowe, organizowanie sieci sprzedaży; marketing, reklama, promocja sprzedaży; organizacja targów i wystaw w celach handlowych i reklamowych, pokazy towarów. 4 - Obróbka materiałowa, usługi poligraficzne, drukarnie, usługi w zakresie druku sitowego, offsetowego, wielkoformatowego, drukowania litograficznego, usługi introligatorskie, usługi w zakresie laminowania, klejenia, zszywania, naświetlania, skanowania, falcowania, plotowania, krojenia, obróbka materiałowa, obróbka papieru, oprawa dokumentów, usługi ploterem laserowym, usługi wycinania z folii ploterowych, grawerowanie. 22 SYNETAIRISTIKI KAPNOVIOMICHANIA ELLADOS SEKAP A.E. 6o klm Ethnikis Odou Xanthis-Kavalas 671 Xanthi GR Strouza, Athina Smyrnis 17 & Tavrou Tavros Attikis GR EL EN 34 - Tytoń; artykuły dla palaczy; zapałki /5/21 dealo.eu /5/21 CHEVAL SYNETAIRISTIKI KAPNOVIOMICHANIA ELLADOS SEKAP A.E. 6o klm Ethnikis Odou Xanthis-Kavalas 671 Xanthi GR Alikakou, Stavroula Smyrnis 17 & Tavrou Tavros Attikis GR EL EN 34 - Tytoń; artykuły dla palaczy; zapałki /5/21 WED SYNETAIRISTIKI KAPNOVIOMICHANIA ELLADOS SEKAP A.E. 6o klm Ethnikis Odou Xanthis-Kavalas 671 Xanthi GR Strouza, Athina Smyrnis 17 & Tavrou Tavros Attikis GR EL EN 34 - Tytoń; artykuły dla palaczy; zapałki /5/21 AXEL Znak graficzny z napisem "Dealo.eu". niebieska, biała, zielona Agencja Mint Przemysław Rzodkiewicz ul. Gościeradowska 1/ Warszawa PL KANCELARIA PATENTOWA "PROPERTY" TOMASZEWSKA I SYN ul. E. Kwiatkowskiego 1 lokal Warszawa PL PL EN 9 - Sprzęt audio-wizualny, odbiorniki radiowe i telewizyjne, projektory multimedialne, magnetofony, radiomagnetofony, gramofony, odtwarzacze CD, odtwarzacze DVD, zestawy kina domowego, kasety, płyty CD i DVD, głośniki, wzmacniacze, przenośne odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze, odtwarzacz MP-3, odtwarzacze MP-4, słuchawki, aparaty do projekcji przeźroczy, amplitunery, radioodbiorniki samochodowe, urządzenia multimedialne, akcesoria do montowania i zasilania urządzeń audio-wizualnych, kable, wieże radiofoniczne, mini wieże, telefony, telefaxy, kamery filmowe, aparaty fotograficzne, aparaty fotograficzne cyfrowe, alarmy, urządzenia nawigacyjne GPS, automaty do gier, obwody drukowane, czytniki kodów kreskowych, dyski, dystrybutory towarów, urządzenia do projekcji obrazów, przewody elektryczne, instalacje elektryczne, kasy rejestrujące, urządzenia dozoru dostępu, maszyny liczące, kopiarki, detektory, wykrywacze dymu, urządzenia uruchamiane za pomocą żetonów, zabawki z użyciem ekranu telewizyjnego, komputery, sprzęt peryferyjny do komputerów, komputery przenośne osobiste, serwery, wyposażenie serwerów, anteny, czytniki informatyczne, nośniki danych magnetyczne, urządzenia do dozorowania obiektów, drukarki komputerowe, dyski optyczne i magnetyczne, publikacje elektroniczne, etykiety na towarach elektroniczne, urządzenia do fotokopiowania, aparatura do przetwarzania informacji, karty inteligentne, pamięci komputerowe, programy komputerowe nagrane, mikroprocesory, dyski obliczeniowe, przyrządy do wykonywania planów, plotery, aparatura do pomiarów 21/177 13

14 CTM Część A.1. precyzyjnych, satelity do celów naukowych, skanery, tablice ogłoszeń elektroniczne, modemy elektroniczne; lokówki do włosów elektryczne Bojlery, bidety, czajniki elektryczne, ekspresy elektryczne do kawy przelewowe i ciśnieniowe, grzejniki, płyty grzejne gazowe i elektryczne, filtry powietrza do klimatyzacji pomieszczeń, filtry do wody pitnej, frytkownice elektryczne, kabiny natryskowe, kominki domowe, kuchenki gazowe i elektryczne, piekarniki gazowe i elektryczne, lampy oświetleniowe, lodówki, nawilżacze powietrza, opiekacze do pieczywa, piece kąpielowe, podgrzewacze wody jako aparatura, rożen, sedesy, suszarki do włosów elektryczne, lokówko-suszarki do włosów elektryczne, szybkowary elektryczne, tostery, umywalki, wanny łazienkowe, wentylatory, chłodziarki, chłodziarko-zamrażarki, zamrażarki, zlewozmywaki, opiekacze do chleba, ekspresy do kawy elektryczne, grzejniki elektryczne, kuchenki elektryczne, gofrownice elektryczne, kuchenki mikrofalowe, lodówki, urządzenia do suszenia owoców, suszarki do włosów, urządzenia elektryczne do produkcji jogurtów, wentylatory i klimatyzatory elektryczne, urządzenia elektryczne do ogrzewania, parowniki Reklama, reklama z zastosowaniem internetu, usługi doradztwa i konsultingu związane z prowadzeniem sprzedaży towarów za pośrednictwem Internetu, prowadzenie negocjacji, usługi menedżerskie, usługi badania rynku, dostarczanie informacji na stronach internetowych na temat towarów oferowanych do sprzedaży za pośrednictwem Internetu, organizowanie przetargów, pośrednictwo w zakresie kojarzenia kontrahentów, prowadzenie przedstawicielstw firm zagranicznych, organizowanie targów i pokazów w celach handlowych i reklamowych, sprzedaż hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów wyposażenia wnętrz za pośrednictwem sieci teleinformatycznych, Internetu, sprzedaż internetowa hurtowa i detaliczna sprzętu komputerowego, artykułów gospodarstwa domowego, artykułów wyposażenia wnętrz. 22 Styrograss Limited Thiseos, 4 Egkomi 2413 Nicosia CY PL EN 16 - Publikacje drukowane; materiały drukowane agencje reklamowe, biura pośrednictwa pracy, pośrednictwo pracy, usługi agencji pacy tymczasowej, rekrutacja personelu, usługi promocji, rozpowszechnianie materiałów reklamowych [ulotki, prospekty, druki, próbki], usługi reklamowe w tym reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna, reklamy telewizyjne, reklamy radiowe, przygotowywanie reklamy prasowej; przygotowanie reklamy zewnętrznej, w postaci billboardów, plakatów i tablic reklamowych oraz z zastosowaniem ulotek oraz elektronicznych, magnetycznych i optycznych nośników informacji, usługi ekspozycji plakatów na różnych nośnikach reklamowych w tym na słupach i tablicach ogłoszeniowych, prowadzenie kompleksowych kampanii reklamowych, doradztwo w zakresie reklamy, tworzenie, wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnoreklamowych, także katalogów oraz gadżetów reklamowych (koszulki, kubki),wynajmowanie przestrzeni reklamowej; uaktualnianie materiału reklamowego; tworzenie reklamowych i sponsorowanych tekstów; rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych; wynajmowanie nośników reklamowych usługi telekomunikacyjne /6/21 LAFOR /5/21 Wadwicz Znak towarowy składa się z wyrazu "Wadwicz" lekko pochylonego na prawą stronę. Nad literą "W" znajduje się wzór imitujący wiatrak, złożony z trzech śmigieł tworzących względem siebie kąt rozwarty 12 stopni. Śmigło znajdujące się bezpośrednio nad literą "W" ma kolor czerwony, następne - zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara - posiada kolor żółty, trzecie natomiast jest niebieskie. czarny, czerwony, żółty, niebieski Zieleń SC LAFOR SRL Pictor Grigorescu 5 Piatra Neamt (Neamt) RO Alecu, Florin Bogdan Strada Vasile Alecsandrii 63, Et. 1, Cam Bacau RO RO EN 2 - Meble, lustra, ramy do obrazów; Towary (nieujęte w innych klasach) z drewna, korka, rotanu, trzciny, wikliny, rogu, kości, kości słoniowej, muszli, bursztynu, macicy perłowej, pianki morskiej i surogatów tych materiałów lub z tworzyw sztucznych Produkty rolnicze, ogrodnicze, leśne i zboża, nieujęte w innych klasach; zwierzęta żywe; owoce i warzywa świeże; ziarna, naturalne rośliny i kwiaty; Karmy dla zwierząt; słód Reklama; usługi wsparcia biznesowego; administrowanie działalnością gospodarczą; Czynności biurowe /6/ /177

15 Część A.1. CTM bio market Le goût, le prix, le plaisir. Zielony (Pantone 356), czerwony (Pantone 185), czarny (Pantone "process black") INSTUT RECHERCHE BIOLOGIQUE (société par action simplifiée) Parc d'activité Sud Loire Bouffere FR PRO MARK 152, avenue des Champs-Elysées 758 Paris FR FR EN 3 - Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, usuwania tłuszczu i ścierania;saszetki zapachowe do bielizny, ekstrakty kwiatowe do perfum i roślin, kadzidła, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do celów kosmetycznych; Produkty higieniczne, kosmetyczne, toaletowe i pielęgnacyjne; wyroby perfumeryjne, podstawowe składniki do wytwarzania zapachu kwiatowego i roślinnego, mydła, olejki esencjonalne, produkty kosmetyczne, pasta do zębów, kremy kosmetyczne; płyny, oleje, żele, kremy, balsamy do układania i pielęgnacji włosów mężczyzn, kobiet i dzieci;szampony odżywcze i lecznicze; skóry (preparaty kosmetyczne do pielęgnacji -);płyny, żele, kremy, balsamy kosmetyczne;zabiegi oczyszczające, odżywcze, nawilżające, pielęgnacja skóry mężczyzn, kobiet i dzieci;kremy do twarzy, pod oczy, do ciała, rąk, szyi i biustu; dezodoranty do użytku osobistego; pomady do celów kosmetycznych; preparaty do depilacji i golenia; makijażu (preparaty do -);mleczka, emulsje, żele toaletowe; preparaty do czyszczenia; produkty do złuszczania skóry; żele pod prysznic i do kąpieli; musująca piana do kąpieli;żele, emulsje i kremy czyszczące do twarzy i ciała; kosmetyczne (preparaty -) do odchudzania;preparaty kosmetyczne do kąpieli nie do celów leczniczych, sole do kąpieli do celów niemedycznych; produkty kosmetyczne do opalania i przeciwsłoneczne; woda dynamizująca do ciała, woda zapachowa, woda toaletowa, olejki toaletowe, olejek migdałowy; płatki i chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi; wszystkie te produkty pochodzą z upraw biologicznych lub zostały wytworzone na bazie tych produktów. 5 - Substancje dietetyczne dla celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, preparaty witaminowe, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, herbata ziołowa, herbata lecznicza, środki do leczenia oparzeń, jadalne włókna roślinne (nieodżywcze), preparaty z mikroelementów do spożycia dla ludzi, cukier do celów medycznych; dodatki mineralne do żywności; środki wzmacniające, przywracające siły, stymulujące, przekąski w postaci dietetycznych preparatów spożywczych bogatych w proteiny; preparaty witaminowe, herbata ziołowa, herbata lecznicza, lecznicze napary, preparaty z mikroelementów do spożycia dla ludzi;wszystkie wymienione produkty pochodzą z upraw biologicznych lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw;suplementy diety i substancje dietetyczne nie przystosowane do celów medycznych, na bazie oligoelementów, witamin, na bazie ryb, alg, mięsa, owoców, warzyw, jajek lub mleka;suplementy diety i substancje dietetyczne nie przystosowane do celów medycznych, na bazie oligoelementów, witamin, na bazie ryb, alg, mięsa, owoców, warzyw, jajek lub mleka; suplementy diety pochodzenia roślinnego przygotowane do celów spożywczych Mięso i wyroby mięsne, ryby, drób i dziczyzna; owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane; galaretki, dżemy, sosy owocowe; jaja, mleko i produkty nabiałowe; oleje jadalne i tłuszcze;zupy; oleje jadalne, pyłek kwiatowy do celów spożywczych, białko dla ludzi; konserwy i dania gotowe na bazie mięsa, ryb, drobiu lub dziczyzny;dania przygotowane na bazie warzyw, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych lub zostały wytworzone z produktów pochodzących z tych upraw. 3 - Herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, namiastki kawy; mąka i preparaty zbożowe, chleb, ciasto i wyroby cukiernicze, lody; miód, melasa; drożdże, proszek do pieczenia;sól, pieprz, musztarda, ocet, środki opatrunkowe (przyprawy), przyprawy, lód do napojów chłodzących, makarony;drożdże, drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, mleczko pszczele do celów spożywczych (nie do celów medycznych), aromaty inne niż oleje esencjonalne; pasta migdałowa; suchary, biszkopty, płatki z suszonych zbóż;napary inne niż do celów leczniczych, muesli, kasza manna, tarty;wszystkie wymienione produkty pochodzą z upraw biologicznych lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw Produkty rolne, ogrodnicze i leśne (niepreparowane i niekonserwowane), ziarno(nasiona); owoce i warzywa świeże; artykuły spożywcze dla zwierząt; zwierzęta żywe; naturalne rośliny i kwiaty;słód, migdały, orzechy przetworzone (owoce);orzechy i orzechy kokosowe;wszystkie wymienione produkty pochodzą z upraw biologicznych lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw Napoje bezalkoholowe i preparaty do sporządzania napojów (z wyjątkiem tych na bazie kawy, herbaty lub kakao, napojów mlecznych); piwo, wody mineralne i gazowane; napoje owocowe i soki owocowe; syropy do napojów;napoje izotoniczne, soki warzywne, koktajle bezalkoholowe;wszystkie wymienione produkty pochodzą z upraw biologicznych lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw Napoje alkoholowe (z wyjątkiem piwa), wszystkie wymienione produkty pochodzą z upraw biologicznych lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw Usługi w zakresie detalicznej sprzedaży obejmujące: : preparaty dla pralnictwa i inne substancje piorące, preparaty do czyszczenia, środki do polerowania, preparaty odtłuszczające i preparaty ścierne, saszetki zapachowe do bielizny, ekstrakty kwiatowe do perfum i roślin, kadzidła, olejki do celów perfumeryjnych, olejki do celów kosmetycznych, preparaty toaletowe, pielęgnacyjne, szczególnie do mycia i pielęgnacji, produkty perfumeryjne, podstawowe składniki do wytwarzania zapachu kwiatowego i roślin, mydła, olejki eteryczne, produkty kosmetyczne, pasta do zębów, kremy kosmetyczne, płyny, oleje, żele, kremy, balsamy do układania i pielęgnacji włosów dla mężczyzn, ko- 21/177 15

16 CTM Część A.1. biet i dzieci, szampony odżywiające i pielęgnacyjne, produkty kosmetyczne do pielęgnacji skóry, balsamy, żele, kremy, balsamy kosmetyczne, żele pielęgnacyjne, odżywcze, nawilżacze do skory, pielęgnacja skóry mężczyzn, kobiet i dzieci, kremy do twarzy, kontury ioczu, ciało, ręce, szyja, i biust, dezodoranty do użytku osobistego, pomady do celów kosmetycznych, preparaty do depilacji i golenia, preparaty do makijażu, mleko, balsamy, żele toaletowe, sprzątanie, produkty do złuszczania skóry, żele pod prysznic i kąpieli, musująca piana do kąpieli, żele, balsamy i kremy czyszczące do twarzy i ciała, preparaty kosmetyczne do odchudzania, preparaty kosmetyczne do kąpieli nie do celów leczniczych, sole do kąpieli do celów niemedycznych, przeciwsłoneczne produkty kosmetyczne i przeciwsłoneczne, wody dynamizujące dpo ciała, woda zapachowa, woda toaletowa, toaletowe olejki, olejek migdałowy, płatki i chusteczki nasączane płynami kosmetycznymi, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych lub zostały wyprodukowane z tych produktów, substancje dietetyczne do celów leczniczych, dodatki odżywcze do celów leczniczych, żywność dla niemowląt, witaminowe preparaty, dietetyczne napoje przystosowane do celów medycznych, herbata ziołowa, herbata lecznicza, środki do leczenia oparzeń, jadalne włókna roślinne (nieodżywcze), preparaty z mikroelementów do spożycia dla ludzi, cukier do celów medycznych, mineralne dodatki do żywności, środki wzmacniające, środki regenerujące, środki stymulujące, przekąski w postaci dietetycznych preparatów spożywczych bogatych w proteiny, preparaty witaminowe, herbaty ziołowe, herbaty lecznicze, napary lecznicze, preparaty z mikroelementów dla ludzi, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych lub zostały wytworzone z tych produktów, mięso i ekstrakty mięsne, ryby, drób i dziczyzna, owoce i warzywa konserwowane, suszone i gotowane, galaretki, dżemy, sosy owocowe, jaja *, mleko i produkty mleczne, oleje i tłuszcze jadalne, suplementy diety i substancje dietetyczne nie przystosowane do celów medycznych, na bazie oligoelementów, witamin, na bazie ryb, alg, mięsa, owoców, warzyw, jajek lub mleka, suplementy diety i substancje dietetyczne nie przystosowane do celów medycznych, na bazie oligoelementów, witamin, na bazie ryb, alg, mięsa, owoców, warzyw, jajek lub mleka, zupy, zupy, pyłki kwiatowe jako żywność, proteiny spożywcze, konfitury i dania na bazie mięsa, ryby, drób i dziczyzna, gotowe potrawy z warzyw, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych i/lub zostały wytworzone z produktów pochodzących z tych upraw, herbata, kakao, cukier, ryż, tapioka, sago, kawa, kawa nienaturalna, mąka i preparaty zbożowe, chleb, paszteciki i wyroby cukiernicze, lody, miód, syrop cukrowy do celów spożywczych, drożdże, proszek do pieczenia, sól, pieprz, musztarda, ocet, środki opatrunkowe (przyprawy), przyprawy, lód do napojów chłodzących, makarony, suplementy diety pochodzenia roślinnego przygotowane do celów spożywczych, drożdże, drożdże w tabletkach nie do celów medycznych, mleczko pszczele do celów spożywczych (nie do celów medycznych), aromaty inne niż oleje esencyjne, migdały (pasta), suchary, biszkopty, płatki z suszonych zbóż, napary inne niż do celów leczniczych, muesli, kasza manna, tarty, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych i/lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw, produkty rolne, ogrodowizna, produkty leśne (niepreparowane, nieprzetwarzane), ziarna (nasiona do siania), owoce i warzywa świeże, karma dla zwierzat, zwierzęta żywe, rośliny i kwiaty naturalne, słód, migdały, orzechy przetworzone (owoce), orzechy łupiny z kokosoów, orzechy, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych i/lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw, napoje niealkoholowe i preparaty do sporządzania napojów (z wyjątkiem w/w na bazie kawy, herbaty lub kakao, napojów mlecznych), piwo, woda mineralna i gazowane, napoje owocowe i soki owocowe, syropy do napojów, napoje izotoniczne, soki warzywne, koktajle bezalkoholowe, wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych i/lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw, napoje alkoholowe (z wyjątkiem piw), wszystkie te produkty pochodzą z upraw ekologicznych i/lub zostały wyprodukowane z produktów pochodzących z tych upraw /6/21 AB MONDREAN Fashion GmbH Czerwony, czarny Mondrian Fashion GmbH Kohlmarkt 4/5/26 11 Wien AT HASBERGER SEZ & PARTNER Gonzagagasse 4 11 Wien AT EN 3 - Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), kosmetyki, lotony do włosów; środki do czyszczenia zębów Metale szlachetnie i ich stopy oraz wyroby z metali szlachetnych lub pokryte nimi, nie zawarte w innych klasach; biżuteria, kamienie szlachetne; przyrządy zegarmistrzowskie i chronometryczne Skóra i imitacje skóry oraz wyroby z tych materiałów i nie zawarte w innych klasach; zwierzęca (skóra -), skóra surowa; kufry i podróżne (torby -); parasolki, parasole przeciwsłoneczne i laski; bicze, uprząż i siodlarskie (wyroby -) Odzież, obuwie, nakrycia głowy Reklama; usługi w zakresie zarządzania działalnością gospodarczą; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe /6/21 flexilearn 16 21/177

17 Część A.1. CTM Rekrutacja i selekcja personelu; wysyłanie i oddelegowywanie personelu;doradztwo w zakresie personelu i spraw personalnych; prowadzenie administracji, w szczególności administracji płac i personelu;doradztwo w zakresie wyboru zawodu i doradztwo zawodowe; przeprowadzanie testów psychologicznych; wypożyczanie pracowników (outplacement); zarządzanie organizacją działalności gospodarczej i doradztwo w zakresie ekonomiki przedsiębiorstw; usługi konsultingowe związane z zarządzaniem; czasowe zarządzanie;zarządzanie projektami;usługi w zakresie zarządzania stosunkami;usługi baz danych zawierających informacje w zakresie personelu, ofert pracy i spraw personalnych; usługi BOK, w tym odpowiadanie na telefony i administracyjne przetważaanie zleceń i zapytań Nauczanie;edukacja personelu, kursy, szkolenia i szkolenie ustawiczne; poradnictwo zawodowe;wydawanie materiałów drukowanych i publikacji elektronicznych czarny, biały Nakladatelství Fraus, s.r.o. Edvarda Beneše 2438/72 31 Plzeň CZ Langrová, Irena Skrétova Plzeň CZ CS EN 9 - Komputerowe (programy i oprogramowanie -); aparatura elektroniczna wykorzystująca komputery do celów dydaktycznych; audiowizualne urządzenia dydaktyczne [do nauczania] Książki i publikacje Uslugi wydawnicze, polegajace na przetwarzaniu tekstow i artykulow do publikacji; publikowanie i edycja książek, gazet i czasopism; publikacje drukowane; uslugi w zakresie publikacji drukow i materialow i pomocy szkoleniowych /6/21 UNIQUE CALL TEAM czarny, szary i turkusowy United Intellectual Property B.V. P.J. Oudweg CK Almere NL ZACCO NETHERLANDS B.V. Nachtwachtlaan EA Amsterdam NL NL EN /6/21 ROYAL LATHER INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. Al-Wahda Street Industrial Area no. 1 P.O. Box 4115 Sharjah AE IPULSE (IP) LTD Byron House, Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 WZ EN FR 3 - Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), kosmetyki, lotony do włosów; środki do czyszczenia zębów; mydła toaletowe; detergenty;preparaty do prania; szampony; olejki do włosów;płyny do włosów i inne produkty do pielęgnacji włosów w tej klasie; mydła w płynie;roztwory higieniczne; perfumeryjne (produkty -). 5 - Farmaceutyczne i weterynaryjne (preparaty -); produkty higieniczne do celów medycznych; dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt; plastry, środki opatrunkowe; preparaty do plombowania zębów, wosk dentystyczny; dezynfektanty; preparaty do niszczenia robactwa; fungicydy, herbicydy;produkty do pielęgnacji skóry głowy [lecznicze], inne niż szampon;lecznicze środki oczyszczające do skóry [inne niż mydło];lecznicze preparaty do mycia [inne niż mydło]; balsamy zawierające substancje lecznicze; dodatki do kąpieli leczniczych; lecznicze antyseptyczne preparaty do stosowania na skórę; kremy lecznicze do użytku zewnętrznego Reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe;usługi sprzedaży detalicznej i usługi sprzedaży online związane ze sprzedażą środków wybielających i innych substancji stosowanych w praniu, środków do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania, mydeł, środków perfumeryjnych, olejków eterycznych, kosmetyków, środków do czyszczenia zębów, mydeł toaletowych, detergentów, preparatów do prania, szamponów, olejków do włosów, płynów do włosów i produktów do pielęgnacji włosów w tej klasie, mydeł w płynie, roztworów higienicznych, środków perfumeryjnych, preparatów farmaceutycznych i weterynaryjnych, preparatów higienicznych do użytku medycznego, substancji dietetycznych przystosowanych do celów medycznych, żywności dla niemowląt, plastrów, materiałów opatrunkowych, materiałów do plombowania zębów, wosku dentystycznego, wosków dentystycznych, środków dezynfekcyj- 21/177 17

18 CTM Część A.1. nych, środków do niszczenia robactwa, fungicydów, herbicydów, preparatów do skóry głowy [lecznicze], inne niż szampon, leczniczych preparatów oczyszczających do skóry [inne niż mydło], leczniczych preparatów do mycia [inne niż mydło], leczniczych balsamów, leczniczych preparatów do kąpieli, leczniczych antyseptycznych preparatów do stosowania na skórę, leczniczych kremów do stosowania na skórę /6/21 PROTOPIC Astellas Pharma Inc. No. 3-11, Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuo-ku Tokyo JP ASTELLAS PHARMA EUROPE LTD. Wright, Kathy Lovett House Lovett Road Staines, Middlesex TW18 3AZ EN ES 5 - Farmaceutyczne (preparaty i środki -). BG - (a) (c) 11/12/22 CZ - (a) (b) 25/3/ (c) 7/5/ (d) 7/5/1997 FI - (a) (b) 6/3/ (c) 29/4/ (d) 29/4/1994 HU - (a) (c) 2/3/27 IE - (a) (c) 4/5/ (a) (c) 29/1/1994 PL - (a) (c) 12/2/1999 SI - (a) (c) 5/7/22 ES - (a) (c) 29/4/24 SE - (a) (c) 28/4/ /6/21 ELIZA WAS HERE BMK Travel Group B.V. Biltstraat BR Utrecht NL MERKENBUREAU BOUMA B.V. Beursplein AA Rotterdam NL NL EN 39 - Organizowanie podróży i pośrednictwo w tym zakresie, także przez biura i agencje turystyczne;usługi biur podróży; przewóz podróżnych i pasażerów, także pociągiem, samolotem, statkiem i autokarem; obsługa podróżnych, także przez przewodników turystycznych; rezerwacja miejsc (podróż);organizowanie wycieczek i zwiedzania z przewodnikiem [turystyka]; wypożyczanie samochodów, rowerów i łódek; usługi kurierskie (listy lub towary); usługi kurierskie; rezerwowanie miejsc na wycieczki; repatriacja podróżnych (przewóz); organizowanie wycieczek dla turystów; miejsca parkingowe (wynajmowanie -); informacje w zakresie przewozu i podróży Edukacja i rekreacja, w tym organizowanie zajęć rekreacyjnych dla podróżnych i turystów, także w zakresie kulinarnym; zabawy;organizowanie i wykonywanie koncertów, pokazów filmowych, przedstawień teatralnych, usługi kin, a także organizowanie i wykonywanie imprez rekreacyjnych i kulturalnych, wszystko w ramach podróży; usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie); organizowanie i prowadzenie kolokwiów, kongresów, sympozjów, konferencji i seminariów o podróżach i turystyce; produkcja filmów; wypożyczanie filmów; organizowanie konkursów; organizowanie wystaw w zakresie turystyki w celach kulturalnych lub edukacyjnych; wypożyczanie niekomercyjnych filmów wideo o podróżach;wydawanie niekomercyjnych prospektów i książek o podróżach i turystyce; usługi ośrodków wakacyjnych (rozrywka); wypożyczanie sprzętu sportowego (za wyjątkiem pojazdów) i sprzętu do nurkowania; udzielanie informacji w zakresie rozrywki i rekreacji, także dla turystów Rezerwacje pokoji i hotelowe, rezerwacje pensjonatów i restauracji, wymienone usługi świadczone przez biura podróży; pośrednictwo przy rezerwacji zakwaterowania tymczasowego; usługi w zakresie pensjonatów; wynajem zakwaterowania i pośrednictwo w tym zakresie; usługi związane z hotelami i restauracjami; aprowizacja w żywność i napoje; gastronomiczna obsługa imprez /177

19 Część A.1. CTM /6/21 ELIZA WAS HERE BMK Travel Group B.V. Biltstraat BR Utrecht NL MERKENBUREAU BOUMA B.V. Beursplein AA Rotterdam NL NL EN 39 - Organizowanie podróży i pośrednictwo w tym zakresie, także przez biura i agencje turystyczne;usługi biur podróży; przewóz podróżnych i pasażerów, także pociągiem, samolotem, statkiem i autokarem; obsługa podróżnych, także przez przewodników turystycznych; rezerwacja miejsc (podróż);organizowanie wycieczek i zwiedzania z przewodnikiem [turystyka]; wypożyczanie samochodów, rowerów i łódek; usługi kurierskie (listy lub towary); usługi kurierskie; rezerwowanie miejsc na wycieczki; repatriacja podróżnych (przewóz); organizowanie wycieczek dla turystów; miejsca parkingowe (wynajmowanie -); informacje w zakresie przewozu i podróży Edukacja i rekreacja, w tym organizowanie zajęć rekreacyjnych dla podróżnych i turystów, także w zakresie kulinarnym; zabawy;organizowanie i wykonywanie koncertów, pokazów filmowych, przedstawień teatralnych, usługi kin, a także organizowanie i wykonywanie imprez rekreacyjnych i kulturalnych, wszystko w ramach podróży; usługi klubowe (rozrywka lub nauczanie); organizowanie i prowadzenie kolokwiów, kongresów, sympozjów, konferencji i seminariów o podróżach i turystyce; produkcja filmów; wypożyczanie filmów; organizowanie konkursów; organizowanie wystaw w zakresie turystyki w celach kulturalnych lub edukacyjnych; wypożyczanie niekomercyjnych filmów wideo o podróżach;wydawanie niekomercyjnych prospektów i książek o podróżach i turystyce; usługi ośrodków wakacyjnych (rozrywka); wypożyczanie sprzętu sportowego (za wyjątkiem pojazdów) i sprzętu do nurkowania; udzielanie informacji w zakresie rozrywki i rekreacji, także dla turystów Rezerwacje pokoji i hotelowe, rezerwacje pensjonatów i restauracji, wymienone usługi świadczone przez biura podróży; pośrednictwo przy rezerwacji zakwaterowania tymczasowego; usługi w zakresie pensjonatów; wynajem zakwaterowania i pośrednictwo w tym zakresie; usługi związane z hotelami i restauracjami; aprowizacja w żywność i napoje; gastronomiczna obsługa imprez /6/21 DYCHEM Moynihan, Neil 13 Charlemont Heights, Rochestown Cork, Cork IE CRUICKSHANK INTELLECTUAL PROPERTY ATTORNEYS 8A Sandyford Business Centre Sandyford Dublin 18 IE EN ES Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; środki do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), kosmetyki, lotony do włosów; środki do czyszczenia zębów; dezodoranty do użytku osobistego /6/21 transmode Transmode Systems AB Jakobsdalsvägen Hägersten SE BERGENSTRÅHLE & LINDVALL AB Ringvägen Stockholm SE SV EN 9 - Elektryczna, aparatura elektroniczna i/lub aparatura optyczna i przyrządy w postaci sprzętu i przyrządów telekomunikacyjnych i komunikacyjnych za pomocą komputera; aparatura i przyrządy światłowodowe; sprzęt i urządzenia do systemów kontroli w komunikacji i komunikacja za pomocą komputera; sprzęt i przyrządy do dostrarczania prądu w wyżej wymienionych urządzeń i przyrządów; programy komputerowe Naprawa, konserwacja i instalowanie urządzeń i przyrządów do telekomunikacji i komunikacji za pomocą komputera, urządzeń i przyrządów światłowodowych, urządzeń i przyrządów do systemów kontrolnych w telekomunikacji i komunikacji za pomocą komputera, urządzenia i przyrządy do zasilania wymienionych urządzeń i przyrządów; naprawa, konserwacja i instalacja sprzętu w zakresie telekomunikacji i komunikacji za pomocą komputera i światłowody Telekomunikacja i łączność telefoniczna przez telewizję i/lub jednostki komputerowe; łączność szerokopasmowa; łączność stacjonarna i przez sieci Usługi konsultacji dotyczące rozwoju, konserwaci i aktualizacji danych i programów komputerowych; usługi konsultacyjne dotyczące urządzeń i przyrządów elektrycznych, elektronicznych i/lub optycznych; usługi doradcze w zakresie światłowodów /6/21 Hema-extract arnica & harpagophytum 21/177 19

20 CTM 9211 Część A błękit LABORATORIOS DIAFARM, S.A. Avenida d'arraona, , Polígono Industrial Santigà 8 Barberà del Vallès ES SUGRAÑES PATENTES Y MARCAS Calle de Provenza, Barcelona ES ES EN 1 - Chemikalia stosowane w przemyśle, badaniach naukowych i fotografii jak rownież w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie; surowe żywice sztuczne, nieprzetworzone plastiki; nawozy do użyźniania gleby; mieszanki do gaszenia ognia; preparaty do odpuszczania i lutowania; preparaty chemiczne do konserwowania artykułów spożywczych; środki garbarskie; kleje do celów przemysłowych. 3 - Środki wybielające i inne substancje stosowane w praniu; Preparaty do czyszczenia, polerowania, szorowania i ścierania; mydła; perfumeryjne (produkty -), esencjonalne (olejki -), kosmetyki, lotony do włosów; środki do czyszczenia zębów. 5 - Farmaceutyczne i weterynaryjne (preparaty -); produkty higieniczne do celów medycznych; dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt; plastry, środki opatrunkowe; preparaty do plombowania zębów i do odcisków dentystycznych; dezynfektanty; preparaty do niszczenia robactwa; fungicydy, herbicydy /6/21 x race czarny, biały, czerwony WYTWÓRNIA NAPOJÓW CHŁODZĄCYCH SAHARA" SŁAWOMIR FOLGA, MAREK KSIĘŻOPOLSKI SPÓŁKA JAWNA Czarnowiejska Spytkowice 22 PL IMPAT KANCELARIA PATENTOWA - MAJĄTKOWA IRENEUSZ MARZEC ul. M.T. Kierocińskiej 2/ Sosnowiec PL PL EN 32 - Wody mineralne, wody stołowe, gazowane i niegazowane oraz inne napoje bezalkoholowe, napoje owocowe i soki owocowe, syropy i inne preparaty do produkcji napojów Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej wód mineralnych, wód stołowych, gazowanych i niegazowanych oraz innych napojów bezalkoholowych, napojów owocowych i soków owocowych, syropów i innych preparatów do produkcji napojów; sprzedaż detaliczna i hurtowa artykułów ogólnospożywczych /6/21 UuVol Cambridge Audio Limited Gallery Court Hankey Place London SE1 4BB MAGUIRE BOSS 24 East Street St. Ives, Cambridge PE27 5PD EN FR 9 - Urządzenia do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów;wzmacniacze, odbiorniki radiowe, gramofony, konwertery cyfrowo-analogowe, sieciowe odtwarzacze muzyczne, sieciowe odtwarzacze mediów, przenośne odtwarzacze mediów i akcesoria, nieprzenośne odtwarzacze mediów i akcesoria, słuchawki, ramiona gramofonów, wkładki gramofonów, głośniki, nagrywający i odtwarzający sprzęt audio hi-fi;gramofony, odtwarzacze mediów, serwery audio, serwery wideo, urządzenia do odtwarzania muzyki, sieciowe urządzenia do odtwarzania muzyki, klienckie urządzenia do odtwarzania treści audio, klienckie urządzenia do odtwarzania treści wideo, urządzenia do odtwarzania muzyki cyfrowej, urządzenia do strumieniowej transmisji muzyki, odtwarzacze płyt kompaktowych, odtwarzacze DVD, odtwarzacze dysków Blue-ray, systemy dokujące do przenośnych odtwarzaczy mediów, systemy muzyczne na bazie komputera osobistego (PC), odbiorniki radiowe, mikrofony; kable połączeniowe i powiązane złącza, kable elektryczne, telewizory i nagrywarki wideo;muzyka i wideo cyfrowe;treści do pobrania lub nadawane strumieniowo przez internet lub inne sieci komunikacyjne;oprogramowanie i sprzęt komputerowy do użytku w połączeniu ze stronami internetowymi na treści do pobrania lub nadawane strumieniowo; części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów Reklama; zarządzanie w działalności handlowej; administrowanie działalności handlowej; czynności biurowe; Udostępnianie miejsca na reklamę na stronach internetowych;reklama różnorodnych produktów związanych z muzyką i wideo, w tym treści za zamówieniem pocztowym lub za pośrednictwem środków telekomunikacji lub ze strony internetowej lub ze sklepów detalicznych z towarami ogólnymi lub z detalicznych punktów sprzedaży;usługi handlu detalicznego związane ze sprzedażą urządzeń do nagrywania, transmisji lub reprodukcji dźwięku lub obrazów, wzmacniaczy, odbiorników radiowych, gramofonów, kon- 2 21/177

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101).

Proponowane zmiany statutu Spółki: Zmieniona zostaje treść 6 ust. 1 statutu Spółki poprzez dodanie punktów o numerach 100) oraz 101). Załącznik numer 1 do ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą PMPG Polskie Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Proponowane zmiany statutu

Bardziej szczegółowo

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki:

W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: W Statucie Emitenta wprowadzono następujące zmiany: Dotychczas obowiązująca treść 5 ust. 1 Statutu Spółki: 1. Przedmiotem działania Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść proponowanych zmian Punkt Dotychczasowa treść Statutu 5 ust. 1 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie:

dotychczasowa treść 2 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 2 otrzymuje brzmienie: 2 dotychczasowy tytuł dokumentu o treści: otrzymuje brzmienie: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 WSTĘP 9 SPIS TREŚCI WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY TOWAROZNAWSTWA 11 1. Podstawy towaroznawstwa 13 1.1. Zakres towaroznawstwa 13 1.2. Klasyf ikacja towarów 15 1.3. Kryteria podziału towarów (PKWiU) 15 1.4. Normalizacja

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Aktualnie obowiązująca treść 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: komputerowego, -

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Aktualnie obowiązująca treść 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: komputerowego, - Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Aktualnie obowiązująca treść 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 22.11.Z Wydawanie książek, 2) 22.12.Z Wydawanie gazet, 3) 22.13.Z Wydawanie

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 129 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 7 Data wydania: 1 października 2012 r. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s. h., uchwala co następuje: Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 1 k.s. h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Uchwała wchodzi w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

ADRES SIEDZIBY. województwo LUBUSKIE. Góra. Góra. Góra kod poczt Zielona. Góra. Kosynierów

ADRES SIEDZIBY. województwo LUBUSKIE. Góra. Góra. Góra kod poczt Zielona. Góra. Kosynierów Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od dnia 1 lipca 2011 r. udostępnienie danych na stronie Głównego

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.11.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Kod PKD Nazwa Zakres 20.11.Z Produkcja gazów technicznych 20.12.Z Produkcja barwników i pigmentów 20.13.Z podstawowych chemikaliów nieorganicznych 20.14.Z podstawowych chemikaliów organicznych 20.15.Z

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 057

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr AC 057 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ SYSTEMY ZARZĄDZANIA Nr wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 4 Data wydania: 01 października 2007 r. QMS EMS

Bardziej szczegółowo

(540) orthopaedic medicine international (cyriax)

(540) orthopaedic medicine international (cyriax) (540) orthopaedic medicine international (cyriax) Kategoria, numer i data zgłoszenia: TOW: (210) 366235, (220) 12-02-2010 Kategoria i numer ochrony: TOW: (111) Rodzaj znaku towarowego (550) Słowny Osoby

Bardziej szczegółowo

Plomba plastikowa HSA :37:

Plomba plastikowa HSA :37: Plomba plastikowa HSA 001 2015-10-30 11:37:35.870394 2 Ta oferta nie stanowi informacji handlowej Adres instytucji/firmy ogłaszającej ofertę Merkat - Krzysztof Kaftański 62-023 Kamionki, Brylantowa 2 1,

Bardziej szczegółowo

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02

Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych. importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 Wykaz niektórych artykułów rolnospożywczych nie objętych zakazem importu do Rosji 2014-09-17 14:08:02 2 Szczegółowy wykaz z kodami celnymi Z działu 2 - MIĘSO I PODROBY JADALNE 0204 - Mięso z owiec lub

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.:

Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: Nowe brzmienie 7 ust. 1 Statutu Polimex-Mostostal S.A.: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Uprawy rolne inne niż wieloletnie (PKD 01.1), 2) Uprawa roślin wieloletnich (PKD 01.2), 3) Działalność

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Enea S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD): 1) wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), 2) handel energią elektryczną

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.01.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Warszawa, 2015.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,3%. Największy

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Spółce

Podstawowe dane o Spółce Podstawowe dane o Spółce Nazwa i adres: Wydawnictwo Górnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 NIP: 954 00 06 146 REGON: 272143728 KRS: 0000117339 Obsługa bankowa:

Bardziej szczegółowo

Krótki przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień

Krótki przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień Krótki przewodnik po Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) Podstawa prawna: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

Wskazówki dla użytkowników

Wskazówki dla użytkowników Wskazówki dla użytkowników Wskazówki dla użytkowników 1. Towary i usługi występujące w wykazie klas mają charakter ogólny, bowiem odnoszą się do całej dziedziny, do której te towary lub usługi należą.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.07.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS

3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS 3 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu sprzed zarejestrowania zmian w KRS Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. PKD 13.1 Przygotowanie i przędzenie włókien

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11

ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 Spis treści WSTĘP 9 ROZDZIAŁ 1. ASORTYMENT TOWAROWY 11 1.1. Podstawowe pojęcia towaroznawstwa 12 1.2. Towar 14 1.2.1. Podział towaroznawstwa 14 1.2.2. Przydatność wiedzy o towarach w pracy w handlu 15

Bardziej szczegółowo

Nr 9/2014 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 2391

Nr 9/2014 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 2391 Nr 9/2014 WIADOMOŚCI URZĘDU PATENTOWEGO 2391 (111) 266012 (220) 2013 06 24 (210) 415859 (151) 2014 04 28 (441) 2013 10 14 (732) GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA, Gdańsk, PL. Kolor znaku: biały, czerwony, granatowy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Warszawa, 2014.04.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku

Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Załącznik nr II f do Sprawozdania okresowego z realizacji RPO WSL w I półroczu 2012 roku Analiza wdrażania działań powierzonych IP2 RPO WSL w podziale na sekcje PKD Niniejsza analiza dotyczy charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PLASTPACK COMPANY S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE I TANIE PRZELEWY Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI ZA 2 GBP W PÓŁ GODZINY

SZYBKIE I TANIE PRZELEWY Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI ZA 2 GBP W PÓŁ GODZINY SZYBKIE I TANIE PRZELEWY Z WIELKIEJ BRYTANII DO POLSKI ZA 2 GBP W PÓŁ GODZINY FAST AND CHEAP TRANSFERS FROM GREAT BRITAIN TO POLAND FOR 2 IN HALF HOURS 2016-10-26 16:15:44.752884 2 3 Ta oferta nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r. Uchwały E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu 10.08.2016 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Solution Software S.A.

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze

5. Surowce, dodatki do żywności i materiały pomocnicze spis treści 3 Wstęp... 8 1. Żywność 1.1. Podstawowe definicje związane z żywnością... 9 1.2. Klasyfikacja żywności... 11 2. Przechowywanie i utrwalanie żywności 2.1. Zasady przechowywania żywności... 13

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 5 Data wydania: 28 lutego 2011 r. AC 141 Certyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Obecna treść 6 Statutu:

Obecna treść 6 Statutu: Na podstawie 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą

Bardziej szczegółowo

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU

TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU 1 Plan zajęć dydaktycznych dla klasy I na rok szkolny. TOWAR JAKO PRZEDMIOT HANDLU Kwalifikacja A.18 Prowadzenie sprzedaży Zawód: technik handlowiec 522305, technik księgarstwa 522306, sprzedawca 522301

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje

INFORMATOR. Tematyka targów obejmuje I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIE I CELE INFORMATOR XVIII MIĘDZYNARODOWE TARGI-BIZNES-ŻYWNOŚĆ-MEDYCYNA-AUTO FLOTA RZESZÓW 2015 to największa na Podkarpaciu impreza wystawienniczo-handlowa. Organizowana od kilku lat,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego MAŁOPOLSKI SMAK. Rozdział I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego MAŁOPOLSKI SMAK. Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Załącznik do uchwały nr 1384/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 7.11.2013r. używania wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego MAŁOPOLSKI SMAK Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Warszawa, 2014.01.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS 1 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: II stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO SYSTEMU GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP

REGULAMIN ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO SYSTEMU GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP Wersja z dnia 14.12.2012 REGULAMIN ZNAKU TOWAROWEGO GWARANCYJNEGO SYSTEMU GWARANTOWANEJ JAKOŚCI ŻYWNOŚCI QAFP Na podstawie artykułu 137 ust. 1 i 2 oraz art. 138 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2000

Bardziej szczegółowo

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień:

Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Treść projektowanych zmian Statutu Alior Banku S.A. oraz dotychczasowe brzmienie zmienianych postanowień: Proponuje się zmianę dotychczasowego 7 ust. 1 Statutu Banku poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA

PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA PORTAL TRENDWIZOR http://www.trendwizor.pl FORMULARZ ZAMÓWIENIA Prosimy o wypełnienie zgłoszenia DRUKOWANYMI literami i odesłanie podpisanego przez osobę upoważnioną i opatrzonego pieczątką Firmy, formularza

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku.

Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku. RAPORT BIEŻĄCY 48 / 2010 zał. Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku. PRZED ZMIANAMI PO ZMIANACH 6 ust.

Bardziej szczegółowo

Plan wystaw na rok 2016 w centrum wystawienniczym "Baltic Expo" 2015-11-24 15:12:20

Plan wystaw na rok 2016 w centrum wystawienniczym Baltic Expo 2015-11-24 15:12:20 Plan wystaw na rok 2016 w centrum wystawienniczym "Baltic Expo" 2015-11-24 15:12:20 2 Targi i Wystawy Specjalistyczne w roku 2016, organizowane przez Centrum Wystawiennicze "Baltic- Expo" w Kaliningradzie

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Proponowane zmiany Statutu Spółki: 2 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności, jest: 22.11.Z - W ydawanie ksiąŝek, 22.12.Z - W ydawanie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 13 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 13 I. Mąka, kasze, ryż, makarony 15 1. Wstęp 15 2. Mąka 16 2.1. Przemiał ziarna zbożowego 16 2.2. Mąki chlebowe i niechlebowe 17 2.2.1. Mąki chlebowe 17 2.2.2. Mąki niechlebowe

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość

Oś Priorytetowa 6 RYNEK PRACY Działanie 6.3 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Poddziałanie Samozatrudnienie i przedsiębiorczość Załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji Sekcje PKD przyporządkowane do branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

NewConnect - Rynek Akcji GPW. Elektroniczna Baza Informacji. Numer: 22/2010 Data: 2010-07-27 10:57:02. Rejestracja zmian w Statucie

NewConnect - Rynek Akcji GPW. Elektroniczna Baza Informacji. Numer: 22/2010 Data: 2010-07-27 10:57:02. Rejestracja zmian w Statucie Strona 1 z 5 NewConnect- Rynek Akcji GPW Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Aktualizacja danych teleadresowych Wyloguj Raport Bieżący Spółka:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2010r.

Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2010r. Proponowane zmiany Statutu Spółki: W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane są zmiany oraz propozycje

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 141 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 8 Data wydania: 18 lutego 2013 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD

1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów: A. Główne PKD Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation) 1. Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:37:50 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:37:50 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.05.2013 godz. 23:37:50 Numer KRS: 0000462950 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad NWZA Cersanit S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2008 roku

Porządek obrad NWZA Cersanit S.A. zwołanego na dzień 18 grudnia 2008 roku Zarząd Spółki Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach przy Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.

Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika. UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL

Bardziej szczegółowo

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu

PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu 2015-09-16 16:45 PLASTPACK COMPANY SA Treść uchwał podjętych przez NWZ PlastPack Company S.A. w dniu 16 września 2015 roku oraz treść dokonanych zmian Statutu Raport Bieżący nr 18/2015 Zarząd spółki PlastPack

Bardziej szczegółowo

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?*

Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* Czy polski eksport odczuje efekt przesunięcia spowodowany porozumieniem o preferencjach między UE i USA?* prof. dr hab. Elżbieta Czarny, Szkoła Główna Handlowa dr hab. prof. UW Katarzyna Śledziewska, Wydział

Bardziej szczegółowo

Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej v 1.0, 20 listopada 2013 r.

Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej v 1.0, 20 listopada 2013 r. Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej v 1.0, 20 listopada 2013 r. 1 Dnia 19.06.2012 r. Trybunał wydał wyrok w sprawie C-307/10 IP Translator,

Bardziej szczegółowo

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy

Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy Ocena porównawcza sektora rolno-spożywczego Polski i Ukrainy mgr Mirosława Tereszczuk Warszawa, 25 listopada 2016 r. 1 Gospodarka Ukrainy na tle gospodarki Wyszczególnienie Polski Ukraina Polska 2012 2015

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Warszawa, 2012.03.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2012 r. Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w

Bardziej szczegółowo