PATTERN RECOGNIZER BOSSAFX. ver Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PATTERN RECOGNIZER BOSSAFX. ver. 1.50. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1"

Transkrypt

1 PATTERN RECOGNIZER BOSSAFX ver Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1

2 Spis treści 1. Wstęp Definicje formacji Head And Shoulders Top (głowa z ramionami) Head And Shoulders Bottom (odwrócona głowa z ramionami) Triple Top Triple Bottom Double Top (podwójny szczyt) Double Bottom (podwójne dno) Triangle Up (trójkąt zwyżkujący) Triangle Up Small (mały trójkąt zwyżkujący) Triangle Down (trójkąt zniżkujący) Triangle Down Small (mały trójkąt zniżkujący) Triangle Up Expand (rozszerzający trójkąt zwyżkujący) Triangle Up Expand Small (mały rozszerzający trójkąt zwyżkujący) Triangle Down Expand (rozszerzony trójkąt zniżkujący) Triangle Down Expand Small (mały rozszerzony trójkąt zniżkujący) Rectangle Up (prostokąt zwyżkujący) Rectangle Up Small (mały prostokąt zwyżkujący) Rectangle Down (prostokąt zniżkujący) Rectangle Down Small (mały prostokąt zniżkujący) Obliczanie ekstremów formacji Wygładzanie szeregu czasowego metodą Gaussian Kernel Smoothing Obliczanie trendu dla formacji Liczenie maksymalnego odchylenia wierzchołków formacji Rozpoznawanie świeczek Wstęp Opis działania aplikacji Formacje świecowe Platforma BOSSAFX Pattern Recognizer Wstęp Instalacja Szczegółowy opis oraz parametryzacja aplikacji i. Strategia PatternRecognizer Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 2

3 ii. PatternRecognizerHistory Dziennik wersji Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 3

4 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 4

5 1. Wstęp Jedną z dziedzin analizy technicznej stosowaną przez inwestorów rynku kapitałowego jest analiza formacji liniowych. Zwyczajowo inwestor analizujący wykres danego instrumentu finansowego próbuje subiektywnie wyznaczyć formację, kreśląc na wykresie konkretne kształty. Wykorzystuje do tego celu np. linie wsparcia i oporu, na podstawie których kalkuluje kierunek kształtowania ceny. Narzędzie Pattern Recognizer proponuje rozwiązanie algorytmiczne pozbawione subiektywnej oceny inwestora. Algorytm wyszukiwania formacji wykorzystuje występujące zależności pomiędzy kwotowaniami instrumentu w różnym czasie. Wyznacza poszczególne wierzchołki na wykresie (ekstrema) i bada ich wzajemne relacje. Identyfikuje występujący trend przed wystąpieniem formacji, aby wskazać, jakie działanie powinien podjąć inwestor po wykreowaniu się formacji. Pattern Recognizer służy do analizy formacji liniowych na wykresie dowolnego instrumentu w platformie BOSSAFX. Głównym zadaniem narzędzia jest wyszukanie formacji i poinformowanie użytkowania o jej wystąpieniu. Program działa w dwóch modułach. Pierwszy analizuje wykres na bieżąco, zwraca informacje o powstającej formacji i rysuje schemat formacji na wykresie. Dane do analizy są aktualizowane w czasie rzeczywistym, każdorazowo po wystąpieniu nowego kwotowania. Natomiast drugi moduł służy do analizy historycznej. Przy zadanym instrumencie i interwale czasowym rysowane są na wykresie formacje liniowe, które wystąpiły w przeszłości. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 5

6 2. Definicje formacji Pattern Recognizer zawiera definicję 18 formacji, które mogą wystąpić na wykresie. Formacje można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa zapowiada zmianę trendu z rosnącego na malejący lub z malejącego na rosnący, natomiast druga kontynuację trendu rosnącego lub malejącego Head And Shoulders Top (głowa z ramionami) Formacja liniowa zapowiadająca odwrócenie trendu rosnącego. HSTOP powinna kształtować się w długim terminie, co umożliwia poprawne wykreowanie jej składowych. Formacja składa się z pięciu wierzchołków. Pierwszy wierzchołek tworzy lewe ramię formacji (left shoulder), drugi wierzchołek to fala korekcyjna w trendzie rosnącym, która tworzy punkt do obliczenia linii szyi (neckline). Najwyższym punktem formacji jest trzeci wierzchołek, nazwany głową formacji (head). Czwarty wierzchołek tworzy wraz z wierzchołkiem drugim linię szyi. Ostatni wierzchołek (nr. 5) to prawe ramię formacji (right shoulder). O formacji w pełni wykreowanej można powiedzieć, kiedy po wykreowaniu prawego ramienia cena przekroczy poziom neckline, po czym następuje odwrócenie początkowego trendu Head And Shoulders Bottom (odwrócona głowa z ramionami) HSBOTTOM jest odwróconą formacją HSTOP i składa się z tej samej liczby ekstremów. Zapowiada odwrócenie trendu spadkowego. Wierzchołki drugi i czwarty tworzą linie szyi. Pierwsze i Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 6

7 piąte ekstremum to kolejno lewe i prawe ramię formacji. Najniższy wierzchołek to ekstremum numer 3, który jest głową formacji Triple Top Potrójny szczyt jest formacją długookresową składającą się z pięciu wierzchołków. Zapowiada odwrócenie trendu wzrostowego. Ekstrema nr 1, 3 i 5 są punktami o najwyższej wartości i tworzą Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 7

8 linię oporu. W szablonowej formacji linia oporu powinna być jak najbardziej równoległa do osi czasu na wykresie Triple Bottom Formacja będąca lustrzanym odbiciem formacji TripleTop. Zapowiada odwrócenie trendu spadkowego. W jednej linii położone są najniższe ekstrema formacji (wierzchołki nr 1, 3 i 5). Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 8

9 Wymienione wierzchołki tworzą także linię wsparcia, która tak jak w przypadku formacji TripleTop powinna być jak najbardziej równoległa w stosunku do osi czasu na wykresie Double Top (podwójny szczyt) Formacja utworzona przez dwa górne wierzchołki, zapowiadająca zmianę trendu z rosnącego na spadkowy. Składa się z 3 wierzchołków. Ekstrema nr 1 i 3 tworzą linię oporu i górny poziom Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 9

10 wsparcia trendu rosnącego. Wierzchołek nr 2 wyznacza poziom ceny, przy przebiciu której następuje ostateczne potwierdzenie zajścia formacji Double Bottom (podwójne dno) Podwójne dno zapowiada trend rosnący. Występuje przy odwróceniu długoterminowego trendu spadkowego. Jest lustrzanym odbicie podwójnego szczytu. Składa się z 3 ekstremów, gdzie Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 10

11 pierwszy i trzeci wierzchołek to punkty najniżej położone. Poziom wybicia formacji wyznaczony jest przez wierzchołek nr Triangle Up (trójkąt zwyżkujący) Trójkąt zwyżkujący jest formacją zapowiadającą kontynuację trendu wzrostowego. Tworzy go 6 ekstremów ograniczonych dwoma liniami tworzącymi ramiona trójkąta. Na górne ramię składają się Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 11

12 wierzchołki nr 1, 3, 5 natomiast dolne ramię wyznaczają wierzchołki 2, 4, 6. Na wykresie można zauważyć, że podstawa trójkąta tworzy się przy pierwszym wierzchołku. Po wystąpieniu ostatniego ekstremum nr 6, cena musi przebić górne ramię trójkąta, aby ostatecznie potwierdzić jej wystąpienie Triangle Up Small (mały trójkąt zwyżkujący) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 12

13 Mały trójkąt zwyżkujący tworzy się przy pomocy czterech ekstremów i zapowiada kontynuację trendu rosnącego. W odróżnieniu od formacji Triangle Up na wykreowanie potrzebuje mniej obserwacji w związku z tym szybciej wychwytuje korekty w trendzie rosnącym Triangle Down (trójkąt zniżkujący) Kontynuacja trendu malejącego może być wskazana przez formację trójkąta zniżkującego. Formacja składa się z 6 ekstremów. Lewe ramię tworzą ekstrema położone na górnej linii, natomiast prawe ramię ekstrema na dolnej linii. Sygnał wybicia formacji występuje przy przekroczeniu prawego ramienia formacji Triangle Down Small (mały trójkąt zniżkujący) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 13

14 Formacja jest podobna do formacji Triangle Down. Do jej utworzenia wymagane są jedynie cztery ekstrema, po czym następuję kontynuacja trendu spadkowego Triangle Up Expand (rozszerzający trójkąt zwyżkujący) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 14

15 Rozszerzający trójkąt zwyżkujący w stosunku do formacji Triangle Up ma jedną ważną różnicę, podstawa trójkąta tworzy się przy ostatnim ekstremum. W związku z tym odległość między kolejnymi wierzchołkami wzrasta. Formacja ta występuje w trendzie wzrostowym i świadczy o dalszej kontynuacji tego trendu Triangle Up Expand Small (mały rozszerzający trójkąt zwyżkujący) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 15

16 Kreacja formacji Triangle Up Expand Small wymaga spełnienia przez wierzchołki wykresu zależności, które tworzą trójkąt. Formacja zapowiada kontynuacje trendu rosnącego. Do jej utworzenia wymagane są jedynie cztery wierzchołki, a nie sześć jak miało to miejsce w przypadku formacji Triangle Up Expand Triangle Down Expand (rozszerzony trójkąt zniżkujący) Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 16

17 Formacja ma te same właściwości, co formacja trójkąta zniżkującego. Różnica między formacjami wynika z faktu, że przy trójkącie rozszerzającym zniżkowym odległości między kolejnymi ekstremami wzrastają, natomiast w zwykłym trójkącie odległości maleją. Formacja ta występuje w trendzie spadkowym i świadczy o dalszej kontynuacji tego trendu Triangle Down Expand Small (mały rozszerzony trójkąt zniżkujący) Formację tworzą cztery wierzchołki, które oddalając się od początkowego wierzchołka tworzą trójkąt. Wybicie wykresu z dolnego ramienia figury świadczy o kontynuacji trendu malejącego. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 17

18 2.15. Rectangle Up (prostokąt zwyżkujący) Formacja pokazuje kanał trendu zawarty między prostymi równoległymi do siebie samych i osi czasu. 6 ekstremów tworzy prostokąt, gdzie dolne ramię prostokąta jest punktem przebicia formacji. Wystąpienie formacji prostokąta zwyżkującego zapowiada kontynuacje trendu. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 18

19 2.16. Rectangle Up Small (mały prostokąt zwyżkujący) Mały prostokąt zwyżkujący jest formacją pochodną do formacji Rectangle Up. Przy jej tworzeniu warunek kreacji figury prostokąta jest spełniony już dla 4 ekstremów, czyli o dwa mniej ekstrema niż jest wymagane w przypadku szerszej formacji Rectangle Up. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 19

20 2.17. Rectangle Down (prostokąt zniżkujący) Formacja tworzy figurę prostokąta na wykresie. Linia przechodząca przez górne ekstrema jest równoległa do linii przechodzącej przez dolne ekstrema. Przebicie dolnego ramienia formacji zapowiada kontynuację trendu malejącego. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 20

21 2.18. Rectangle Down Small (mały prostokąt zniżkujący) Formację tworzą cztery wierzchołki, które ograniczają wykres dwiema równoległymi liniami tworząc prostokąt. Formacja zapowiada kontynuacje trendu spadkowego. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 21

22 3. Obliczanie ekstremów formacji Formacje liniowe analizy technicznej wyznaczane są na podstawie analizy położenia względem siebie kolejnych wierzchołków uformowanych przez wykres instrumentu finansowego. Pojęcie wierzchołka na wykresie jest względne. Chodzi o wykrycie lokalnego minimum lub maksimum, które odzwierciedla punkty zwrotne w ruchach cen instrumentu. W celu obiektywnego wyznaczenia ekstremów szeregu czasowego w pierwszej kolejności należy wyeliminować szum, czyli składnik procesu, który uważamy za losowe fluktuacje ceny. Aby to osiągnąć użyjemy metody wygładzania szeregu czasowego poprzez użycie specjalnego rodzaju średniej ruchomej Wygładzanie szeregu czasowego metodą Gaussian Kernel Smoothing Najprostszym przykładem wygładzania jest arytmetyczna średnia ruchoma, która każdej z ostatnich m obserwacji przypisuje wagę 1/m. Podobnie jest ze wygładzaniem, które zastosowaliśmy przy metodzie wyznaczania wierzchołków. Jedyną istotną różnicą jest to, że wagi przypisane obserwacjom nie są takie same (jak ma to miejsce w przypadku arytmetycznej średniej ruchomej 1/m). W naszym przypadku największa waga przypisywana jest ostatniej obserwacji. Starsze obserwacje otrzymują mniejsze wagi. Ogólnie im starsza obserwacja tym jest mniej istotna dla obliczenia naszej średniej ważonej. Wagi dla starszych obserwacji rozłożone są zgodnie z funkcją Gaussa z odpowiednim parametrem określającym jak daleko wstecz sięgamy wyznaczając nasz wygładzony szereg czasowy. Poniżej przedstawiamy 3 wykresy wygładzonych szeregów czasowych (linia zielona ciągła) wraz z wyznaczonymi ekstremami (czerwone punkty x) dla instrumentu USDPLN na interwale H1. Jak widać, liczba oraz położenie wierzchołków może się znacznie zmieniać wraz ze zmianą parametru wygładzania. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 22

23 Parametr wygładzania = 3 Parametr wygładzania = 10 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 23

24 Parametr wygładzania = Obliczanie trendu dla formacji Aby prawidłowo wyznaczyć formację, należy dokonać analizy wykresu w dwóch etapach. Pierwszy to wyszukanie odpowiedniego kształtu geometrycznego na wykresie. Drugi to określenie pozycji kształtu w trendzie cenowym. Siła i kierunek trendu mają wpływ na potwierdzenie czy rzeczywiście można mówić o wystąpieniu formacji. Formacja zapowiada albo kontynuacje bieżącego trendu, albo odwrócenie trendu na przeciwny. Trend wyznaczony przed pierwszym ekstremum formacji potwierdza jej kształt i wskazuje prognozowany ruch ceny w przyszłość. Aby rozpoznać formację, musi wystąpić trend rosnący lub malejący. Program Pattern Recognizer rozpoznaje trend przy pomocy modelu ekonometrycznego. W celu wyznaczenia trendu wyznacza się linie regresji z jedną zmienną objaśniającą. W celu wyznaczenia parametrów zmiennych, zastosowaliśmy klasyczną metodę najmniejszych kwadratów i oszacowaliśmy parametry równania: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 24

25 gdzie, obserwacji.,, współczynnik beta modelu, -składnik losowy n-liczba Zmienną objaśniającą x zdefiniowano jako kolejny indeks ceny instrumentu,, gdzie natomiast zmienna objaśniana to znormalizowana wartość ceny instrumentu. Normalizacja została dokonana według wzoru. Najważniejszą interpretacją wzoru jest parametr (beta) stojący przy zmiennej x. Beta oznacza kąt nachylenia linii przechodzącej przez punkty wyznaczone na wykresie. Wobec tego wielkość i znak bety definiuje siłę i kierunek trendu. Im większy parametr, tym kąt nachylenia wykresu wyższy i występuje wysoka siła trendu. Niska wartość bety bliska zeru oznacza, że wykres jest płaski i trend rosnący lub malejący nie występuje. Znak to kierunek trendu, wartość dodatnia oznacza trend rosnący, natomiast wartość ujemna to trend malejący. Dla każdej formacji zdefiniowano jaki trend występuje przed i po jej wystąpieniu Liczenie maksymalnego odchylenia wierzchołków formacji Wysoka dokładność kwotowań instrumentów w platformie BossaFx sprawia, że należy ustalić tolerancję wobec różnicy pomiędzy ekstremami w celu ustalenia, jak bardzo wartość jednego wierzchołka może się różnic od drugiego, aby oba były uznane za równe sobie. Każdy z instrumentów posiada nieco inną specyfikację tzn. dokładność i zmienność. Wobec tego ustalenie jednego poziomu dla wszystkich instrumentów nie uwzględniałoby tej specyfiki. Wykorzystaliśmy wskaźnik analizy technicznej ATR, który mierzy zmienność ceny. W konsekwencji powyższa tolerancja jest obliczana na bieżąco i zależy od zmienność kwotowania. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 25

26 4. Rozpoznawanie świeczek 4.1. Wstęp Dodatek Candle Recognizer służy do automatycznego wykrywania formacji świecowych na wykresach cenowych. Wykrywane są formacje składające się z jednej, dwóch i trzech świec. Przed wykryciem formacji brany jest pod uwagę występujący w badanym okresie trend. W algorytmie wykrywane są 72 formacje, które opisano szczegółowo w książce Jerzego. Lemparta i Grzegorza Zalewskiego pt. Leksykon formacji świecowych. Za pomocą dodatku można analizować na bieżąco wykresy cenowe instrumentów kwotowanych w systemie BOSSAFX Opis działania aplikacji Aplikacja podzielona jest na 2 moduły: Rozpoznawanie rodzajów świec oraz trendów. Rozpoznawanie formacji. Pierwszy moduł zawiera algorytmy klasyfikujące świece. Sprawdza czy badana świeca to np. świeca wzrostowa, spadkowa, doji czy marubozu. Klasyfikacja jest później używana do znajdowania na wykresie odpowiednich formacji. Ten moduł zawiera również algorytm badania trendu, który jest obliczany na podstawie prostej średniej kroczącej o zadanym okresie. Drugi moduł zawiera algorytmy, które rozpoznają formacje na wykresie. Wszystkie 72 formacje podzielone są na 3 grupy: formacje jednoliniowe, formacje dwuliniowe i formacje trzyliniowe. Gdy formacja zostanie znaleziona jest oznaczana w odpowiedni sposób na wykresie a sygnalizowane jest to funkcją Alarm. Formacje zapowiadające wzrost ceny bądź jej spadek odróżniane są poprzez odpowiedni kolor Formacje świecowe Algorytm wykrywa 72 formacje świecowe: 10 formacji jednoliniowych o 4 formacje prognozujące odwrócenie trendu na wzrostowy o 4 formacje prognozujące odwrócenie trendu na spadkowy o 1 formacja prognozująca kontynuację trendu wzrostowego o 1 formacja prognozująca kontynuację trendu spadkowego 34 formacji dwuliniowych o 13 formacji prognozujących odwrócenie trendu na wzrostowy o 13 formacji prognozujących odwrócenie trendu na spadkowy Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 26

27 o 2 formacje prognozujące kontynuację trendu wzrostowego o 6 formacji prognozujących kontynuację trendu spadkowego 29 formacji trzyliniowych o 10 formacji prognozujących odwrócenie trendu na wzrostowy o 13 formacji prognozujących odwrócenie trendu na spadkowy o 3 formacje prognozujące kontynuację trendu wzrostowego o 3 formacje prognozujące kontynuację trendu spadkowego Formacje jednoliniowe Nazwa formacji Nazwa angielska Prognoza trendu Trend przed wystąpieniem formacji Formacja przeciwna Doji południowa Doji southern Doji północna Doji northern Doji poniżej luki Doji powyżej luki Doji gapping down Doji gapping up Doji północna Doji południowa Doji powyżej luki Doji poniżej luki Młot Hammer Wisielec Spadająca gwiazda jednej linii Shooting star one candle brak Wędka Takuri Line Wisielec Wisielec Hanging Man Młot Zatrzymanie+ Zatrzymanie- Dno ostatniego objęcia Belt hold bullish Belt hold bearish Last engulfing bottom Zatrzymanie- Zatrzymanie+ Formacje dwuliniowe * ** Szczyt ostatniego objęcia Szczyt ostatniego objęcia Last engulfing top ** * Dno ostatniego objęcia Gołąb Homing pigeon Spadający jastrząb Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 27

28 Spadający jastrząb Gwiazda doji+ Gwiazda doji- Harami+ Harami- Kopnięcie w dół Kopnięcie w górę Krzyż harami+ Krzyż harami- Luka dwóch czarnych świec Descending hawk Doji star bullish Doji star bearish Harami bullish Harami bearish Kicking down Kicking up Harami cross bullish Harami cross bearish Two black gapping candles Gołąb Gwiazda doji- Gwiazda doji+ Harami- Harami+ Kopnięcie w górę Kopnięcie w dół Krzyż harami- Krzyż harami+ Brak Na szyi In Neck Brak Pod szyją On Neck Brak Objęcie bessy Objęcie hossy Odwrócony młot Spadająca gwiazda dwóch linii Okno bessy Okno hossy Engulfing bearish Engulfing bullish Hammer inverted Shooting star two candles Window falling Window rising Objęcie hossy Objęcie bessy Spadająca gwiazda dwóch linii Odwrócony młot Okno hossy Okno bessy Przenikanie Piercing Zasłona ciemnej chmury Rozstanie+ Rozstanie- Dark cloud cover Separaing lines bullish Separationg lines bearish Zasłona ciemnej chmury Przenikanie Rozstanie- Rozstanie+ Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 28

29 Równe dno Równy szczyt Spotkanie+ Spotkanie- Szarfa+ Szarfa- Szczypce na dole Matching low Matching high Metting lines bullish Meeting lines bearish Tasuki Line bullish Tasuki Line bearish Tweezers bottom Równy szczyt Równe dno Spotkanie- Spotkanie+ Szarfa- Szarfa+ Szczypce na górze Tweezers top Szczypce na górze Szczypce na dole Wyrzucenie Thrusting Brak Biała dwójka bessy Biała dwójka hossy Blok Dno trzech rzek Side by side white lines bearish Side by side white lines bullish Advance block Unique three river bottom Formacje trzyliniowe Biała dwójka hossy Biała dwójka bessy Brak Brak Dwa kruki Two crows Brak Dwa kruki i luka Upside gap two crows Brak Gwiazda poranna Morning star Gwiazda wieczorna Evening star Gwiazda poranna doji Gwiazda wieczorna doji Morcing star doji Evening star doji Gwiazda wieczorna Gwiazda poranna Gwiazda wieczorna doji Gwiazda wieczorna doji Na rozdrożu Deliberation Brak Okno doji Porzucone dziecko+ Doji star collapsing Abandoned baby bullish Brak Porzucone dziecko- Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 29

30 Porzucone dziecko- Szarfa poniżej luki Szarfa powyżej luki Trójka poniżej luki Trójka powyżej luki Trójka wewnętrzna spadkowa Trójka wewnętrzna wzrostowa Trójka zewnętrzna spadkowa Trójka zewnętrzna wzrostowa Trzech białych rycerzy Abandoned baby bearish Downside tasuki gap Upside tasuki gap Downside gap three methods Upside gap three methods Three inside down Three inside up Three outside down Three outsider up Three white soliders Porzucone dziecko+ Szarfa powyżej luki Szarfa poniżej luki Trójka powyżej luki Trójka poniżej luki Trójka wewnętrzna wzrostowa Trójka wewnętrzna spadkowa Trójka zewnętrzna wzrostowa Trójka zewnętrzna spadkowa Trzy kruki Trzy kruki Three crows Trzech białych rycerzy Trzy gwiazdy+ Three star bullish Trzy gwiazdy- Trzy gwiazdy- Three star bearish Trzy gwiazdy+ Trzy gwiazdy Three stars południa In the south Brak Trzy identyczne Identical kruki three crows Brak * Wyższe zamknięcie następnego dnia. ** Niższe zamknięcie następnego dnia. Poniżej przykłady znalezionych formacji świecowych: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 30

31 Formacje jednoliniowe Formacje dwuliniowe Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 31

32 Formacje trzyliniowe Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 32

33 5. Platforma BOSSAFX Pattern Recognizer 5.1. Wstęp Aplikacja PatternRecognizer składa się ze zbioru bibliotek DLL oraz programów języka MQL4. Wszystkie pliki wchodzące w skład aplikacji zostaną skopiowane do odpowiednich lokalizacji katalogów platformy BOSSAFX. Program działa w dwóch trybach. Pierwszy analizuje dane w trybie rzeczywistym przeliczając je po każdym pojawieniu się kolejnej świeczki. W skład tego modułu zaliczamy: strategie PatternRegonizer Drugi moduł to analiza danych historycznych wykonywana jednorazowo po uruchomieniu programu. W skład tego modułu wchodzi skrypt: PatternRecognizerHistory 5.2. Instalacja 1. Pobierz plik instalacyjny PatternRecognizer znajdujący się na stronie internetowej 2. Zlokalizuj Folder Danych. Ścieżka dostępu do Folderu Danych dostępna jest poprzez platformę BossaFx. Po wybraniu z menu głównego [Plik] -> [Otwórz Folder Danych] zostanie otwarta lokalizacja folderu. Należy zapamiętać tą lokalizacje. 3. Wyłącz platformę BOSSAFX. 4. Uruchom plik instalacyjny [BOSSAFX-PR.exe]. 5. W trakcie procesu instalacji należy podać katalog, w którym zainstalowana została platforma BOSSAFX (domyślnie C:\Program Files\BOSSAFX). 6. W trakcie procesu instalacji należy również podać wcześniej zapamiętany Folder Danych, w którym znajduje się folder danych platformy BOSSAFX. 7. Uruchom ponownie platformę. 8. Należy umożliwić platformie import bibliotek DLL. W tym celu z menu głównego wybieramy [Narzędzia] następnie [Opcje] i zaznaczamy [Umożliw import DLL]. [Narzędzia] - > [Opcje] -> [Umożliw import DLL]. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 33

34 9. Uruchom działanie EA wybierając przycisk [Włącz strategie] na głównym pasku zadań platformy BOSSAFX. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 34

35 5.3. Szczegółowy opis oraz parametryzacja aplikacji Aplikacja zostaje uruchomiona po dodaniu danego wskaźnika/skryptu do wykresu. Wszystkie składowe programu znajdziemy w oknie [Nawigator]. Aby uruchomić to okno należy wybrać z menu głównego opcję Nawigator. [Widok] -- > [Nawigator] Po dodaniu wybranego programu do wykresu istnieje możliwość własnej konfiguracji parametru wygładzania szeregu (Smoothing Parameter). Zmienna ta ustawia wartość parametru wykorzystywanego do wygładzania szeregu czasowego metodą Gaussian Kernel Smoothing. Zmiana wartości tego parametru skutkuje różną ilością oraz innym położeniem wyznaczonych ekstremów co wpływa na ilość wyznaczonych formacji. i. Strategia PatternRecognizer Strategia Pattern Recognizer jest najważniejszym składnikiem całej aplikacji. Jej głównym zadaniem jest wykrywanie w czasie rzeczywistym najbardziej prawdopodobnych formacji liniowych oraz ich wizualizacja na wykresie. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 35

36 Strategia posiada możliwość modyfikacji następujących parametrów widocznych w lewym górnym rogu na wykresie ( wartości modyfikowane ): Smooth Parameter - Parametr wygładzania przyjmujący wartości numeryczne. Po zatwierdzeniu przyciskiem Enter wpisanej wartości otrzyma się kalkulacje formacji z nowym parametrem wygładzania. Draw formation - Zaznaczenie opcji powoduje rysowanie na wykresie odpowiedniej formacji. Draw extremes - Zaznaczenie opcji powoduje rysowanie ekstremów na wykresie, które oznaczane są czerwonym znakiem graficznym. Odległość między ekstremami oznaczona jest przerywaną ciemnozieloną linią prostą. Draw smoothed Zaznaczenie opcji powoduje rysowanie krzywej wygładzania. Na wykresie widać krzywą wygładzania jako jasną zieloną linie. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 36

37 W wyniku modyfikacji parametrów programu użytkownik otrzymuje wizualizacje obliczeń programu widoczne na wykresie. Dodatkowo w lewym górnym rogu widoczne są wartości otrzymywane : Formation Nazwa najbardziej prawdopodobnej formacji otrzymanej w czasie rzeczywistym. Probability Prawdopodobieństwo otrzymania formacji. Side Kierunek trendu na podstawie którego wyznaczana jest formacja. Extremes Liczba ekstremów bieżącej formacji. ii. PatternRecognizerHistory Skrypt rysujący na wykresie historyczne formacje liniowe wykryte przez algorytm. Wartość parametru wygładzania można zmieniać we właściwościach skryptu. Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 37

38 6. Dziennik wersji Rozpoznawanie formacji świecowych EA Pattern Recognizer nie wyłącza się przy zmianie interwału lub symbolu na wykresie - EA Pattern Recognizer zachowuje ustawienia parametrów przy zmianie interwału na wykresie Nowa wersja dostosowana do platformy MT4 build 600 lub wyższy Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 38

PATTERN RECOGNIZER BOSSAFX. ver Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1

PATTERN RECOGNIZER BOSSAFX. ver Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1 PATTERN RECOGNIZER BOSSAFX ver. 1.4 Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. 1 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Definicje formacji... 5 2.1. Head And Shoulders Top (głowa z ramionami)... 5 2.2. Head And

Bardziej szczegółowo

SKANER ŚWIECOWY INSTRUKCJA INSTALACJI. www.noblemarkets.pl

SKANER ŚWIECOWY INSTRUKCJA INSTALACJI. www.noblemarkets.pl SKANER ŚWIECOWY INSTRUKCJA INSTALACJI Skaner świecowy to nowoczesne narzędzie stworzone przez naszych specjalistów. Pomaga odnaleźć na wykresie ważne formacje świecowe, które wspierają inwestorów w analizie

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot

Formacje świecowe. 1. Pojedyncze świece. Młot Formacje świecowe W tym artykule przybliżone zostaną najpopularniejsze formacje spotykane na wykresie świecowym. Tak jak każda pojedyncza świeca ma swoje znaczenie, także ich kombinacje bardzo dużo mówią

Bardziej szczegółowo

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa

Formacje cenowe. Prowadząca: Klaudia Morawska , Warszawa Formacje cenowe Prowadząca: Klaudia Morawska 1.10.2015, Warszawa Analiza techniczna Wszystkie wydarzenia i informacje dotyczące danego instrumentu są odzwierciedlone w kursie Analiza techniczna sprawdza

Bardziej szczegółowo

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH

STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH STANDARD DLA WYMAGAJĄCYCH Świece japońskie Plan szkolenia Krótka historia, Kształty świec i formacje świecowe Zastosowanie z innymi metodami AT Podsumowanie. Spojrzenie wstecz XVII w. powstał w Japonii

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna czyli ćwiczenie oka. K. Borowski - świece japońskie

Analiza techniczna czyli ćwiczenie oka. K. Borowski - świece japońskie Świece japońskie Analiza techniczna czyli ćwiczenie oka 2 Duże korpusy biały (i czarny) 3 Duży czarny korpus 4 Szpulki (koma) 5 Świece wysokiej fali 6 Doji 7 Doji Doji na wysokich nogach juji, Nagrobek

Bardziej szczegółowo

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu.

Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. KROK 7 - ANALIZA TECHNICZNA FORMACJE ŚWIECOWE Formacje świecowe dzielą się na dwie grupy: formacje zapowiadające odwrócenie trendu i formacje zapowiadające kontynuację trendu. 1. Formacje zapowiadające

Bardziej szczegółowo

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy.

1. Formacje Liniowe. Formacje liniowe podzielić można na 3 podstawowe grupy. Materiał ten przygotowany został dla Stowarzyszenia Analityków Technicznych Rynków Finansowych (www.satrf.org ) w oparciu o materiały zgromadzone na portalu Eduinwest www.eduinwest.pl 1. Formacje Liniowe

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych Jak podejmować decyzje inwestycyjne? Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna Analiza Psychologiczna Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest metodą

Bardziej szczegółowo

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY. Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych TRÓJKĄT ZNIŻKUJĄCY Przydatność: Ruch cen po wybiciu: Sygnał sprzedaży: podjęcie decyzji sprzedaży co najmniej równy wysokości formacji przebicie dolnej krawędzi Trójkąt zniżkujący jest formacją w której

Bardziej szczegółowo

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna!

Agenda. Czym jest AT? Analiza techniczna jest fajna! Analiza techniczna jest fajna! Krzysztof Chodorowski Trener analizy technicznej 1 1 Agenda Wstęp do AT Rodzaje wykresów Analiza trendu Formacje AT Teoria fal Elliotta Geometrie Warsztaty 2 Czym jest AT?

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS ANALIZA TECHNICZNA WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Agenda 1. Wykres od tego trzeba zacząć. 2. Jak rozpoznać trend ujarzmić byka, oswoić niedźwiedzia. 3. Poziomy wsparć i oporów jak jedno bywa drugim

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH

ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII PRODUKCJI ANALIZA TECHNICZNA RYNKÓW FINANSOWYCH ARKADIUSZ SKOWRON OPOLE 2007 Arkadiusz Skowron Analiza techniczna rynków finansowych 1 ANALIZA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu

Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu Formacje kontynuacji lub odwrócenia trendu Ostatnim typem formacji liniowych są takie, które mogą zarówno zwiastować kontynuację dotychczasowego ruchu, jak i jego odwrócenie. Wszystko zależy od kierunku,

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d.

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d. WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE ODWRÓCENIA c.d. Trzech białych żołnierzy Formacja trzech białych żołnierzy przedstawia serię wysokich białych świec, które stopniowo zamykają się na coraz wyższych poziomach.

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne: Literatura:

Bibliografia. Akty prawne: Literatura: Bibliografia Akty prawne: 1. Ustawa z dnia 22 marca 1991 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych. Dz.U. 1991 nr 35 poz. 155 2. Ustawa z dnia 9 października 1991

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy

Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Rodzaje wykresów i zasady ich budowy Poznanie rodzajów wykresów oraz zasad ich budowy powinno stanowić pierwszy krok do zgłębiania tajników analizy technicznej. Wykresy przedstawiają przede wszystkim ceny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

WYKORZYSTANIE ANALIZY TECHNICZNEJ W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA PRZYKŁADZIE KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Instytut Nauk Ekonomicznych Zakład Zarządzania Finansami Studia Stacjonarne Ekonomii pierwszego stopnia Krzysztof Maruszczak WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI

WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI WYKRESY ŚWIECOWE FORMACJE KONTYNUACJI ŚWIECE JAPOŃSKIE Świece japońskie są jedną z najstarszych metod analizowania wykresów. Do Europy oraz Stanów Zjednoczonych dotarła dosyć późno, bo dopiero w latach

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich

Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Knoty, cienie i korpusy - wszystko o kształtach świec japońskich Marubozu, szpulki albo doji - świece japońskie są bardzo pomocnym narzędziem analizy technicznej. Na szczęście nie trzeba znać japońskiego,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Poniższy dokument opisuje parametry poszczególnych narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna i sprzedaży spółek

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

ŚWIECE Formacje świecowe

ŚWIECE Formacje świecowe ŚWIECE Formacje świecowe ŚWIECE Formacje świecowe Charakter świec i sztuka nimi posługiwania się, jest esencją Bezpiecznego Inwestowania. W szkoleniu tym nauczysz się: - precyzyjnie planować momenty otwierania

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Psychologia a analiza techniczna

Psychologia a analiza techniczna Psychologia a analiza techniczna Rynek tworzą ludzie AT jako popularny instrument analizy rynku Analiza Techniczna, a Analiza Fundamentalna Analiza Techniczna opiera się na samej zmianie cen Analiza Fundamentalna

Bardziej szczegółowo

Formacje kontynuacji trendu

Formacje kontynuacji trendu Formacje kontynuacji trendu Podobnie jak formacje odwrócenia trendu, istnieją także formacje, które zwiastują jego kontynuację. Tworzą się one podczas wyraźnego trendu i zazwyczaj są jego chwilową korektą

Bardziej szczegółowo

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO

Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO Podstawowe ZASADY ANALIZY TECHNICZNEJ + ZNIESIENIA FIBONACCIEGO W tym Wideo Dowiesz się : Podstawowe zasady AT FIBONACCI -W jaki sposób wyznaczać momenty zwrotne na rynku. -Jak mierzyć siłę ruchu w oparciu

Bardziej szczegółowo

Formacje odwrócenia trendu

Formacje odwrócenia trendu Formacje odwrócenia trendu Aby przejść do analizy tych formacji, trzeba sobie uświadomić, że konieczne jest istnienie kilku uwarunkowań dotyczących tego rodzaju formacji 1 : 1. Podstawowym warunkiem pojawienia

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik Trading Central BReTRADER

Wskaźnik Trading Central BReTRADER Wskaźnik Trading Central BReTRADER Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Proces instalacji... 3 3. Funkcje i parametry... 6 4. Proces aktualizacji... 8 dibre.pl 2 1. Informacje ogólne TC.TechnicalAnalysis

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Rynków Finansowych

Analiza Techniczna Rynków Finansowych Analiza Techniczna Rynków Finansowych X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 forex, indeksy, towary. masz x możliwości Analiza Techniczna - definicja Analiza techniczna jest nauką, która zajmuje

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników 2 Informacje giełdowe Informacje giełdowe umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 5 Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych Wykład 5 Rodzaje wykresów w analizie technicznej Liniowe ceny na zamknięciu sesji Słupkowe pokazuje ceny otwarcia i zamknięcia oraz ceny minimalne

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Systemy transakcyjne

Krok 2 Systemy transakcyjne Krok 2 Systemy transakcyjne XTB-Trader Po zalogowaniu na rachunku konkursowym uzyskujemy pełną funkcjonalność platformy transakcyjnej. Przy pierwszym logowaniu ekran platformy wygląda jak na rysunku powyżej.

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

3 rodzaje wykresów Forex oraz jak je czytać

3 rodzaje wykresów Forex oraz jak je czytać 3 rodzaje wykresów Forex oraz jak je czytać Rzućmy okiem na trzy najbardziej popularne rodzaje wykresów: Wykres liniowy Wykres słupkowy Wykres świecowy Wyjaśnimy Ci, jak odczytywać dane z każdego z tych

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4

Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych. Wykład 4 Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych Wykład 4 2 Wsparcie i opór Wsparcie to poziom cenowy, na którym pojawia się popyt wystarczająco silny, by zatrzymać trend spadkowy lub spowodować

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Anna Milejska annamilejska@gmail.com KLASYCZNE FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU Na podstawie wieloletniej analizy kształtowania się cen na rynkach finansowych, walutowych czy towarowych dostrzeżono powtarzające

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU

FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJE ODWRÓCENIA TRENDU FORMACJA GŁOWY I RAMION Formacja głowy i ramion należy do klasyki analizy technicznej i jest jedną z podstawowych struktur cenowych odwracających trend wzrostowy. Ta struktura

Bardziej szczegółowo

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii

Kagi. Podstawowe pojęcia związane z wykresami kagi to: 1) grubość linii 2 ) kierunek linii Kagi 1 Kagi - wprowadzenie Zostały stworzone w okresie powstawania japońskiej giełdy akcji tj. w latach 70-tych XIX w. Inaczej nazywane wykresem kluczy Zdaniem Japończyków są lepsze od wykresów punktowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.09.20 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BANKI PKOBP Bank PKOBP swoje dno bessy wyznaczył pod koniec lutego 2009 roku na poziomie 18,90 złotych (wykres 1).

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities

Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance. Krzysztof Borowski KBC Securities Wybrane metody oceny ryzyka w AT i performance Krzysztof Borowski KBC Securities Wstęga Bollingera Ø Szczególnie ważnym zastosowaniem średnich ruchomych jest wstęga Bollingera składająca się z : Ø Kroczącej

Bardziej szczegółowo

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012

KGGiBM GRAFIKA INŻYNIERSKA Rok III, sem. VI, sem IV SN WILiŚ Rok akademicki 2011/2012 Rysowanie precyzyjne 7 W ćwiczeniu tym pokazane zostaną wybrane techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2012, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Narysować

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych

Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych Obsługa grawerki Laser 500 i programu LaserCut 5.3 Dominik Rzepka, dominik.rzepka@agh.edu.pl Celem projektu jest wykonanie grawerunku na pleksi oraz

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej

Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Piotr Leszczyński Znaczenie wolumenu w Analizie Technicznej Wolumen z definicji to tala liczba instrumentów, jaka była w obrocie w danym, badamym okresie. Wolumen znajdziemy zwykle pod danymi dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

ŚWIECE Formacje świecowe. Spekulacja Akcjami jest jak łowienie ryb. Należy spokojnie czekać aż pojawi się akcja

ŚWIECE Formacje świecowe. Spekulacja Akcjami jest jak łowienie ryb. Należy spokojnie czekać aż pojawi się akcja ŚWIECE Formacje świecowe Spekulacja Akcjami jest jak łowienie ryb. Należy spokojnie czekać aż pojawi się akcja ŚWIECE Formacje świecowe Charakter świec i sztuka nimi posługiwania się, jest esencją Bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone

Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej. Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone Informacje Giełdowe w Aplikacji Mobilnej Instrukcja dla użytkowników z systemem Windows Phone INFORMACJE GIEŁDOWE INFORMACJE GIEŁDOWE umożliwiają obserwację opóźnionych o co najmniej 15 minut notowań instrumentów

Bardziej szczegółowo

Rysowanie precyzyjne. Polecenie:

Rysowanie precyzyjne. Polecenie: 7 Rysowanie precyzyjne W ćwiczeniu tym pokazane zostaną różne techniki bardzo dokładnego rysowania obiektów w programie AutoCAD 2010, między innymi wykorzystanie punktów charakterystycznych. Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Dopasowywanie modelu do danych

Dopasowywanie modelu do danych Tematyka wykładu dopasowanie modelu trendu do danych; wybrane rodzaje modeli trendu i ich właściwości; dopasowanie modeli do danych za pomocą narzędzi wykresów liniowych (wykresów rozrzutu) programu STATISTICA;

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie

Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie Analiza techniczna jako drogowskaz na drodze do sukcesu na giełdzie wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Jakie są elementy dobrej strategii? Psychologia Zarządzanie kapitałem/ pozycją

Bardziej szczegółowo

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe

FUNKCJA LINIOWA - WYKRES. y = ax + b. a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe FUNKCJA LINIOWA - WYKRES Wzór funkcji liniowej (postać kierunkowa) Funkcja liniowa to funkcja o wzorze: y = ax + b a i b to współczynniki funkcji, które mają wartości liczbowe Szczególnie ważny w postaci

Bardziej szczegółowo

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1

ADVANCE ELECTRONIC. Instrukcja obsługi aplikacji. Modbus konfigurator. Modbus konfigurator. wersja 1.1 Instrukcja obsługi aplikacji 1 1./ instalacja aplikacji. Aplikacja służy do zarządzania, konfigurowania i testowania modułów firmy Advance Electronic wyposażonych w RS485 pracujących w trybie half-duplex.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3

Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 02-699 Warszawa, ul. Kłobucka 8 pawilon 119 tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 fax 0-22 607-99-50 email: info@apar.pl www.apar.pl Instrukcja użytkownika ARSoft-WZ3 wersja 1.5 1. Opis Aplikacja ARSOFT-WZ3

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.12.08 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki surowcowe KGHM Spółka KGHM swoje dno bessy osiągnęła w październiku 2008 roku na poziomie 21,40 złotych (wykres 1). Następnie do lutego

Bardziej szczegółowo

Struktura rynku finansowego

Struktura rynku finansowego Akademia Młodego Ekonomisty Strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 21 listopada 2013 r. Struktura rynku finansowego rynek walutowy rynek pieniężny rynek

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Strategia Pinbar + Moving Average... 3 1.1. Trend... 3 1.2. Entry techniques metodologia otwierania pozycji... 4 1.3. Poziom... 4 1.4. Wielkość formacji świecowych... 6 1.5. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna rynków kapitałowych

Analiza techniczna rynków kapitałowych AGNIESZKA HUBA Analiza techniczna rynków kapitałowych W artykule przedstawiono syntezę badań prowadzonych w ramach pracy magisterskiej pt. Analiza techniczna rynków kapitałowych. Podjęto w niej próbę zastosowania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami

Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Konfiguracja oprogramowania w systemach MS Windows dla kont z ograniczonymi uprawnieniami Dotyczy programów opartych na bazie BDE: Menedżer Pojazdów PL+ Ewidencja Wyposażenia PL+ Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Page 1 of 17 Czym jest platforma ONE WORLD BROKER WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana, aby być szybka i prosta jak to tylko możliwe,

Bardziej szczegółowo

Teoria poziomów wg Ganna a S&P 500 Przyczynek do dyskusji. Dominik Tomczyk

Teoria poziomów wg Ganna a S&P 500 Przyczynek do dyskusji. Dominik Tomczyk Teoria poziomów wg Ganna a S&P 500 Przyczynek do dyskusji. Dominik Tomczyk William D. Gann (1878-1955) był traderem, który opracował wiele unikalnych technik analitycznych indeksów giełdowych. Wszystkich,

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

Emocje, czy chłodna kalkulacja

Emocje, czy chłodna kalkulacja Emocje, czy chłodna kalkulacja zasady podejmowania decyzji inwestycyjnych Dr Robert Jagiełło Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Plan Podstawy analizy technicznej wykresy, formacje, Podstawy analizy behawioralnej

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK

ANALIZA SPÓŁEK 2010.11.02 - ANALIZA SPÓŁEK Witam. Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksu WIG - BUDOWNICTWO POLIMEXMS Spółka POLIMEXMS zakończyła spadki w ramach bessy w lutym 2009 roku po osiągnięciu poziomu 2,02

Bardziej szczegółowo

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie

Pulpit Inwestora. Zarządzanie zleceniami. 1. Składanie zleceń. Biuro Maklerskie Pulpit Inwestora Zarządzanie zleceniami Biuro Maklerskie 1. Składanie zleceń Aplikacja umożliwia składanie zleceń na kilka sposobów: > poprzez komponent Zlecenia, > poprzez komponent Instrument, > z tabeli

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Exeria. WSTĘP LOGOWANIE EXERIA.COM PROGRAM EXERIA WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY ROZDZIAŁ DRUGI ROZDZIAŁ TRZECI ROZDZIAŁ CZWARTY

Exeria. WSTĘP LOGOWANIE EXERIA.COM PROGRAM EXERIA WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY ROZDZIAŁ DRUGI ROZDZIAŁ TRZECI ROZDZIAŁ CZWARTY Exeria. ROZDZIAŁ PIERWSZY WSTĘP ROZDZIAŁ DRUGI LOGOWANIE ROZDZIAŁ TRZECI EXERIA.COM ROZDZIAŁ CZWARTY PROGRAM EXERIA ROZDZIAŁ PIĄTY WAŻNA UWAGA NA KONIEC ROZDZIAŁ PIERWSZY / WSTĘP ROZDZIAŁ PIERWSZY WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała

Usługi Informatyczne SZANSA - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, Bielsko-Biała Usługi Informatyczne "SZANSA" - Gabriela Ciszyńska-Matuszek ul. Świerkowa 25, 43-305 Bielsko-Biała NIP 937-22-97-52 tel. +48 33 488 89 39 zwcad@zwcad.pl www.zwcad.pl Aplikacja do rysowania wykresów i oznaczania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Instalacja KS - EDE w systemie KS - ZSA ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Instrukcja użytkownika Instalacja KS - EDE w systemie KS ZSA I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z wprowadzeniem Jednolitych Plików Kontrolnych w ramach systemu KS ZSA dodano możliwość korzystania

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 08 września 2016 r.

Data publikacji: 08 września 2016 r. Data publikacji: 08 września 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Indeks dolarowy po raz kolejny testuje średnioterminową linię trendu wzrostowego. Warto zwrócić uwagę,

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 19 października 2016 r.

Data publikacji: 19 października 2016 r. Data publikacji: 19 października 2016 r. INDEKS DOLAROWY EUR/USD Rys. 1 Wykres dzienny indeksu dolarowego Indeks dolarowy odpoczywa od zniżki i tworzy spadkowe odreagowanie. Wsparciem są okolice szczytu

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

9. BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI

9. BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI BADANIE PRZEBIEGU ZMIENNOŚCI FUNKCJI Ekstrema i monotoniczność funkcji Oznaczmy przez D f dziedzinę funkcji f Mówimy, że funkcja f ma w punkcie 0 D f maksimum lokalne (minimum lokalne), gdy dla każdego

Bardziej szczegółowo

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki

3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki 3.7. Wykresy czyli popatrzmy na statystyki Współczesne edytory tekstu umożliwiają umieszczanie w dokumentach prostych wykresów, służących do graficznej reprezentacji jakiś danych. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Murrey Math Lines. Andrzej Haraburda. Copyright by Investio sp. z o.o

Murrey Math Lines. Andrzej Haraburda. Copyright by Investio sp. z o.o Andrzej Haraburda 2015 http://investio.pl, Jak powstały Murrey Math Lines? W roku 1998 T. Henning Murrey opublikował założenia do swojego systemu inwestycyjnego opartego na pracach W.D. Ganna oraz teorii

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna. Inwestycje giełdowe. Analiza techniczna 2015-05-12. Analiza techniczna. Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach:

Analiza techniczna. Inwestycje giełdowe. Analiza techniczna 2015-05-12. Analiza techniczna. Analiza techniczna opiera się na trzech przesłankach: Analiza techniczna Inwestycje giełdowe Analiza techniczna dr Jacek Rodzinka Instytut Badań i Analiz Finansowych pokój RA 50 Tel. +48 (17) 8661529 jrodzinka@wsiz.pl To badanie zachowań rynku, przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

Wykresy przełamania trzech linii

Wykresy przełamania trzech linii Wykresy przełamania trzech linii Ogólne zasady rysowania Wygląda jak szereg białych i czarnych klocków róŝniących się wysokością. KaŜdy klocek mieści się w osobnej kolumnie KaŜdy z nich nazywany jest linią.

Bardziej szczegółowo

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów:

Analiza trendu. Rodzaj trendu zależy od kierunku, w którym porusza się cena. Istnieją 3 kierunki trendów: Analiza trendu Ustalenie panującego na rynku trendu jest jednym z najważniejszych celów analizy technicznej. Powinno być też jednym z pierwszych działań Inwestora podczas analizy rynku i poszukiwania sygnałów

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM

Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Oficyna Wydawnicza UNIMEX ebook z zabezpieczeniami DRM Opis użytkowy aplikacji ebookreader Przegląd interfejsu użytkownika a. Okno książki. Wyświetla treść książki podzieloną na strony. Po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

Podstawy analizy technicznej

Podstawy analizy technicznej Podstawy analizy technicznej Grzegorz Zalewski Kwiecień 2013 WPROWADZENIE DO ANALIZY TECZNICZNEJ Analiza techniczna jest taką gałęzią nauki, która jest bardziej gałęzią niż nauką. A. Kostolany ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI

Spis treści. O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI O Autorze... XVII Wprowadzenie...XIX Podziękowania...XXI Rozdział 1 FILOZOFIA ANALIZY TECHNICZNEJ... 23 Filozofia, czyli uzasadnienie analizy technicznej... 23 Analiza techniczna czy fundamentalna?...26

Bardziej szczegółowo

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC.

Rozdział ten zawiera informacje o sposobie konfiguracji i działania Modułu OPC. 1 Moduł OPC Moduł OPC pozwala na komunikację z serwerami OPC pracującymi w oparciu o model DA (Data Access). Dzięki niemu można odczytać stan obiektów OPC (zmiennych zdefiniowanych w programie PLC), a

Bardziej szczegółowo

Istota okna hossy/bessy

Istota okna hossy/bessy Istota okna hossy/bessy Okno hossy/bessy to zwyżkowa/zniżkowa luka otwarcia. Cena otwarcia przewyższa cenę zamknięcia poprzedniej świecy i na wykresie pojawia się charakterystyczna przerwa, wyrwa. Tę wyrwę

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PROGRAMU MEB EDYTOR 1. Dane podstawowe Program MEB edytor oblicza zadania potencjalne Metodą Elementów Brzegowych oraz umożliwia ich pre- i post-processing. Rozwiązywane zadanie

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015 Strategia OneToOne Paweł Śliwa, 27/10/2015 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego mbanku, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu. Prowadzi i organizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level

Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Trend - róŝne sposoby określania kierunku ruchu ceny Investors Level Paweł Śliwa stowarzyszenie@satrf.org trend Jest to tendencja, moda czy teŝ kierunek w którym podąŝa cena przez dominującą część czasu.

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo