Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008. Wydział Towaroznawstwa"

Transkrypt

1 Vademecum studenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2007/2008 Wydział Towaroznawstwa

2 Opracowanie na podstawie materiałów przygotowanych przez jednostki organizacyjne Uczelni: Grażyna Wójcik Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Biuro Rzecznika Prasowego Kraków, ul. Rakowicka 27 2

3 SPIS TREŚCI Gaudeamus igitur... 5 Słowo wstępne... 6 Kalendarium Uczelni... 7 Władze Uczelni Organizacja roku akademickiego WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA Władze Wydziału Towaroznawstwa Obsługa dziekanacka studentów Skład osobowy katedr Wydziału Towaroznawstwa oraz zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Formy, kierunki i specjalności studiów Plany studiów Studia stacjonarne pierwszego stopnia Jednolite stacjonarne studia magisterskie Studia stacjonarne drugiego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia zaoczne Studia niestacjonarne drugiego stopnia Studia niestacjonarne drugiego stopnia zaoczne Jednostki ogólnouczelniane i międzywydziałowe obsługi studentów Studium Języków Obcych Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Centrum Informatyki Biblioteka Główna Księgarnia Jednostki administracyjne obsługi studentów Dział Nauczania Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów Kontrola opłat za studia Akademickie Centrum Kariery Biuro Programów Zagranicznych Dział Współpracy Międzynarodowej Centrum e-learningu Opieka zdrowotna Przychodnia Rejonowa UEK NZOZ Scanmed Centrum Diagnostyczno Lecznicze Ubezpieczenia studenckie Formy pomocy dla niepełnosprawnych Organizacje studenckie Organizacje społeczno-samorządowe Organizacje międzynarodowe Organizacje sportowe i turystyczne Organizacje kulturalne Studencki ruch naukowy

4 Inne oferty dydaktyczne Programy nauczania w języku angielskim Studium Pedagogiczne Wydziałowe Studia Doktoranckie Studia podyplomowe, kursy i szkolenia Kursy językowe Wskazówki dotyczące przygotowania prac magisterskich i dyplomowych Zamiejscowe ośrodki dydaktyczne Mapka kampusu Uczelni Sale dydaktyczne Gastronomia Patroni medialni

5 5

6 Drodzy Czytelnicy! Jak co roku, przekazujemy w Wasze ręce Vademecum studenta, stanowiące kompendium wiedzy na temat studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ten corocznie aktualizowany informator ułatwi Wam poznanie organizacji i struktury naszej Uczelni, umożliwi również dokonanie wyboru przedmiotów kształcenia na poszczególnych kierunkach i specjalnościach. Mamy nadzieję, że publikacja ta będzie dla Was codziennym przewodnikiem po UEK. Zawarte w Vademecum studenta informacje pomagają w pełnym korzystaniu z oferty edukacyjnej i kulturalnej Uczelni. Oprócz opisu jednostek organizacyjnych i wykazu nauczycieli akademickich, znajdują się w nim m.in. kalendarium Uczelni, podstawowe informacje o władzach UEK, organizacji roku akademickiego, jednostkach ogólnouczelnianych i międzywydziałowych oraz jednostkach administracyjnych obsługi studentów. Vademecum studenta przybliża wiedzę o możliwej do uzyskania opiece zdrowotnej, ubezpieczeniach studenckich oraz formach pomocy dla niepełnosprawnych. Ważną część naszego kompendium stanowią informacje o dynamicznie działających na UEK studenckich organizacjach społeczno-samorządowych, międzynarodowych, sportowych, turystycznych oraz kulturalnych. Osobny rozdział to prężny i aktywny studencki ruch naukowy. Vademecum zawiera także oferty kształcenia dla absolwentów i cudzoziemców, a dla kończących studia praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania prac magisterskich i dyplomowych do celów archiwizacji. Vademecum studenta opracowane zostało przede wszystkim z myślą o świeżo upieczonych studentach, a nawet kandydatach na studia. Ale też i studenci starszych roczników znajdą informacje potrzebne nie tylko w codziennym toku studiowania, ale i w sprawnym odbywaniu studiów. Życzę wszystkim korzystającym z naszego przewodnika trafnego wyboru studiów, a podczas lat spędzonych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie nieograniczonego korzystania z szerokiej oferty naukowej i kulturalnej naszej Uczelni. Rektor prof. dr hab. Ryszard Borowiecki 6

7 Kalendarium Uczelni 1924 r. utworzenie Instytutu Towaroznawstwa przy ul. Kapucyńskiej r. powołanie Wyższego Studium Handlowego (222 studentów) 1927 r. wybudowanie ze środków własnych budynku przy ul. Sienkiewicza r. rozpoczęcie wydawania miesięcznika Wiedza Handlowa 1931 r. wybudowanie drugiego budynku przy ul. Sienkiewicza r. przekształcenie Wyższego Studium Handlowego w Akademię Handlową 1939 r. zamknięcie i dewastacja Uczelni przez okupantów hitlerowskich, aresztowanie profesorów 1943 r. podjęcie konspiracyjnej działalności dydaktycznej (50 studentów) 1945 r. wznowienie zajęć (1518 studentów) 1945 r. uzyskanie prawa nadawania tytułu magistra 1950 r. wprowadzenie kształcenia w systemie dwustopniowym: studia zawodowe i studia uzupełniające magisterskie 1950 r. przekształcenie Akademii Handlowej w Wyższą Szkołę Ekonomiczną 1952 r. przeniesienie siedziby Uczelni do gmachu fundacji księcia A. Lubomirskiego przy ul. Rakowickiej r. uruchomienie studiów zaocznych dla pracujących 1954 r. wprowadzenie jednostopniowego systemu studiów magisterskich 1955 r. uzyskanie prawa nadawania stopnia kandydata nauk 1957 r. rozpoczęcie wydawania serii Zeszyty Naukowe 1959 r. uzyskanie prawa nadawania stopnia naukowego doktora 1959 r. początek kształcenia w punktach konsultacyjnych 1961 r. uzyskanie prawa habilitowania i nadawania stopnia docenta 1969 r. powstanie instytutów w miejsce katedr 1970 r. oddanie do użytku pawilonów A, B, C 1973 r. utworzenie Studium Doskonalenia Kadr Pracowniczych 1973 r. uruchomienie Uczelnianego Ośrodka Obliczeniowego 1974 r. zmiana nazwy Uczelni z Wyższej Szkoły Ekonomicznej na Akademię Ekonomiczną 1975 r. uroczyste obchody 50-lecia Uczelni (przywrócenie barw i wprowadzenie herbu Uczelni, wmurowanie tablic pamiątkowych) 1976 r. oddanie do użytku pawilonu D 1981 r. przywrócenie samorządności i wybór władz Uczelni przez przedstawicieli całej społeczności akademickiej 1990 r. oddanie do użytku budynku przy ul. Rakowickiej r. utworzenie Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania 1992 r. reorganizacja Uczelni: powołanie Wydziału Ekonomii, Wydziału Zarządzania oraz Instytutu Towaroznawstwa na prawach wydziału (od 1995 r. Wydział), likwidacja instytutów i powołanie katedr, wprowadzenie jednolitego planu studiów pierwszego roku, zmiana programów kształcenia i planów studiów 1993 r. wprowadzenie licencjackich studiów wieczorowych 1994 r. reforma studiów na kierunku Towaroznawstwo (wprowadzenie studiów dwustopniowych specjalnościowych) 1995 r. oddanie do użytku budynku Biblioteki Głównej 1995 r. ustanowienie przez Senat corocznej Nagrody im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznawanej za wybitne osiągnięcia dziennikarskie o tematyce ekonomicznej 1998 r. oddanie do użytku hali sportowej oraz części dydaktycznej 1999 r. wizyta Papieża Jana Pawła II na terenie kampusu 1999 r. adaptacja piwnic Budynku Głównego na cele dydaktyczne 2000 r. oddanie do użytku krytej pływalni 2000 r. uroczyste obchody 75-lecia Uczelni 2000 r. odsłonięcie tablicy upamiętniającej wizytę Papieża Jana Pawła II w 1999 r r. ustanowienie dnia 28 maja Dniem Akademii (święto całej społeczności akademickiej, upamiętniające datę utworzenia Wyższego Studium Handlowego w 1925 r.) 2000 r. ustanowienie dnia 6 listopada Dniem Pamięci (obchodzony dla uczczenia pamięci profesorów i innych członków społeczności akademickiej aresztowanych w 1939 r. przez okupanta niemieckiego, a także pamięci wszystkich zmarłych pracowników Uczelni) 2000 r. oddanie do użytku nadbudowanej kondygnacji i poddasza budynku Ustronie 2000 r. rozpoczęcie budowy nowego budynku dydaktycznego (pawilonu Wydziału Finansów) 7

8 2000 r. przyznanie po raz pierwszy nagrody Złota Batuta za Zasługi dla Kultury Polskiej, nadawanej corocznie przez Ministra Kultury, Akademię Ekonomiczną w Krakowie oraz Stowarzyszenie Kultury Akademickiej Instytut Sztuki 2001 r. oddanie do użytku poddasza Budynku Głównego 2001 r. powrót do rekrutacji na kierunki studiów; zniesienie studium podstawowego 2001 r. wznowienie jednolitych studiów magisterskich na kierunku Towaroznawstwo 2002 r. zakończenie prac remontowo-modernizacyjnych i oddanie do użytku budynku Księżówka 2002 r. utworzenie Wydziału Finansów 2002 r. wprowadzenie do kalendarium Akademii stałych, otwartych wykładów rektorskich z udziałem wybitnych przedstawicieli gospodarki, nauki, kultury i polityki 2003 r. nadanie przez MENiS uprawnień Wydziałowi Finansów do nadawania stopnia naukowego doktora w zakresie ekonomii 2003 r. wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Marszałka Sejmu RP Marka Borowskiego 2003 r. otrzymanie od władz samorządowych Dębicy nieruchomości obejmujących dawne koszary wojskowe i utworzenie w nich Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii 2004 r. Akademia Ekonomiczna w Krakowie laureatem srebrnego medalu Cracoviae Merenti, za szczególne zasługi dla Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa 2004 r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Zarządzanie i marketing, prowadzonym na poziomie magisterskim i zawodowym 2004 r. oddanie do użytku pawilonu F 2004 r. wizyta Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego i Marszałka Sejmu RP Józefa Oleksego 2004 r. otwarcie Muzeum Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz nowej sali posiedzeń Senatu AE 2004 r. jubileusz 40-lecia Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Kielcach 2004 r. wizyta delegacji Akademii Ekonomicznej w Krakowie u Papieża Jana Pawła II z okazji 26. rocznicy pontyfikatu 2004 r. nadanie Akademii przez Prezydenta Miasta Krakowa tytułu Mecenasa Kultury roku 2003 za wkład finansowy w rozwój kultury w Krakowie, m.in. wspieranie działań kulturalnych, skierowanych głównie do młodych ludzi, dofinansowanie Festiwalu Piosenki Studenckiej, wieloletnią działalność uczelnianego chóru Dominanta, objęcie mecenatu nad Stowarzyszeniem Kultury Akademickiej Instytut Sztuki, wspieranie koncertów, wystaw oraz działań kulturalnych organizacji studenckich 2004 r. wizyta dr. Włodzimierza Cimoszewicza Ministra Spraw Zagranicznych RP 2004 r. wizyta prof. dr. hab. Marka Belki Prezesa Rady Ministrów RP 2005 r. wizyta Ryszarda Kaczorowskiego ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie 2005 r. uroczyste obchody 80-lecia Uczelni (odsłonięcie pamiątkowych tablic, na których umieszczono nazwiska wszystkich rektorów Uczelni, doktorów honoris causa AE w Krakowie oraz pracowników Uczelni, którzy zostali uhonorowani tym tytułem przez uczelnie krajowe i zagraniczne, odsłonięcie rzeźby Ławeczka autorstwa Karola Badyny, wybicie jubileuszowego medalu zaprojektowanego przez artystę rzeźbiarza prof. Jerzego Nowakowskiego) 2005 r. uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego przez Wydział Finansów 2005 r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Ekonomia, prowadzonym na poziomie jednolitych studiów magisterskich w formie studiów stacjonarnych oraz oceny warunkowej na poziomie studiów I i II stopnia w formie studiów niestacjonarnych 2005 r. jubileusz 25-lecia NSZZ Solidarność z udziałem ostatniego Prezydenta RP na obczyźnie Ryszarda Kaczorowskiego 2005 r. jubileusz 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego 2005 r. jubileusz 35-lecia chóru Dominanta 2006 r. rozpoczęcie wydawania miesięcznika Kurier AE 2006 r. uzyskanie certyfikatu akredytacji dla studiów licencjackich i magisterskich prowadzonych na kierunku Towaroznawstwo przyznanego przez Komisję Akredytacyjną Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych 2006 r. wprowadzenie studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w miejsce jednolitych studiów magisterskich 2006 r. uruchomienie nowych kierunków: Europeistyka; Gospodarka i administracja publiczna 2006 r. uruchomienie nowych studiów MBA wg programu European Multicultural Integrated Management Program, International MBA, prowadzonych przez Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie we współpracy ze szwajcarską Szkołą Biznesu St. Gallen Business School, najlepszą uczelnią obszaru niemieckojęzycznego (Niemcy/Austria/Szwajcaria) 8

9 2006 r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Ekonomia, prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia studiów niestacjonarnych 2007 r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna, prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Administracja, prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Towaroznaestwo, prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich r. wydanie przez Państwową Komisję Akredytacyjną oceny pozytywnej jakości kształcenia na kierunku Informatyka i ekonometria, prowadzonym na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich r. zmiana nazwy Uczelni z Akademii Ekonomicznej na pierwszy w Polsce Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie na mocy ustawy z dnia r r. uruchomienie nowego kierunku studiów Turystyka i rekreacja r. uzyskanie uprawnień przez Wydział Towaroznawstwa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego i występowania z wnioskami o tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych r. zmiana nazwy Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania na Krakowską Szkołę Biznesu r. nadanie tytułu Doktora Honoris Causa światowej sławy ekonomiście Jeffreyowi D. Sachsowi z Columbia University w Nowym Jorku r. nadanie tytułu Doktora Honoris Causa pracownikom naszej Uczelni przez uczelnie krajowe i zagraniczne: Prof. Andrzejowi Szromnikowi przez Tarnopolski Instytut Społecznych i Informacyjnych Technologii, Prof. Stanisławowi Owsiakowi przez Uniwersytet Szczeciński, Prof. Stanisławowi Lisowi przez Uniwersytet Ekonomiczny w Bratysławie, Prof. dr hab. Ryszardowi Borowieckiemu przez Uniwersytet w Mesynie r. nadanie tytułu Doktora Honoris Causa prof. Ryszardowi Borowieckiemu przez Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii. 9

10 Dyrektor Wyższego Studium Handlowego: prof. dr Arnold Bolland Rektorzy Akademii Handlowej: prof. dr Arnold Bolland prof. dr Albin Żabiński prof. dr Zygmunt Sarna prof. dr Stefan Grzybowski Rektorzy Wyższej Szkoły Ekonomicznej: prof. dr Stefan Grzybowski prof. dr Mieczysław Mysona prof. dr Stefan Bolland prof. dr Władysław Bieda prof. dr Józef Gajda prof. dr hab. Antoni Fajferek Rektorzy Uczelni Rektorzy Akademii Ekonomicznej: prof. dr hab. Antoni Fajferek prof. dr hab. Jan M. Małecki prof. dr hab. Jerzy Altkorn prof. dr hab. Jerzy Mikułowski Pomorski prof. dr hab. Tadeusz Grabiński 2002 prof. dr hab. Ryszard Borowiecki 10

11 WŁADZE UCZELNI Najwyższym organem kolegialnym Uczelni jest Senat. W skład Senatu wchodzą: rektor jako przewodniczący, prorektorzy, dziekani, wybrani przedstawiciele nauczycieli akademickich, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz samorządu studenckiego i samorządu doktorantów. Senat opiniuje wszystkie sprawy dotyczące Uczelni oraz podejmuje uchwały w sprawach kluczowych dla jej funkcjonowania i rozwoju. Najwyższym organem jednoosobowym Uczelni jest rektor, który wypełnia swą funkcję przy pomocy prorektorów: do spraw studenckich i kształcenia, do spraw badań naukowych i współpracy międzynarodowej, do spraw organizacji i rozwoju. Rektor kieruje działalnością Uczelni, reprezentuje ją na zewnątrz, jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów Uczelni, podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni niezastrzeżone dla innych organów uczelni lub kanclerza. W szczególności rektor sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Uczelni, nad administracją i gospodarką Uczelni, podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni, dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie Uczelni. Prorektor ds. studenckich i kształcenia pierwszy zastępca rektora odpowiada za realizację procesu dydaktycznego na różnych formach i poziomach studiów (na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych zaocznych i wieczorowych, doktoranckich, podyplomowych. Zajmuje się organizowaniem rekrutacji i nadzorem nad jej przebiegiem, praktykami i wymianą zagraniczną studentów. Koordynuje i kontroluje rozdział środków pomocy materialnej studentom, inicjuje działania zmierzające do zapewnienia studentom właściwych warunków socjalnych. Prorektor ds. badań naukowych i współpracy międzynarodowej organizuje i kontroluje sposób prowadzenia ogółu spraw związanych z działalnością naukową i badawczą Uczelni, inicjuje i koordynuje kontakty z ośrodkami zagranicznymi, organizuje i kontroluje ogół spraw związanych ze współpracą zagraniczną. Jednocześnie sprawuje nadzór nad działalnością wydawniczą Uczelni i nad działalnością Biblioteki Głównej. Prorektor ds. organizacji i rozwoju koordynuje prace związane z rozwojem Uczelni, organizuje i kontroluje ogół spraw związanych z jej promocją oraz promocją zawodową studentów i absolwentów. W gestii prorektora ds. organizacji i rozwoju leży także nadzór nad wyposażeniem Uczelni w aparaturę naukowo-badawczą i sprzęt komputerowy. Ponadto organizuje i koordynuje kontakty z krajową praktyką gospodarczą i nadzoruje organizowanie przetargów publicznych. Władze Uczelni są wybierane przez przedstawicieli nauczycieli akademickich, przedstawicieli pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawicieli studentów. 11

12 12

13 13

14 ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2007/2008 Wyszczególnienie Studia stacjonarne i niestacjonarne wieczorowe (pierwszego Studia zaoczne i drugiego stopnia) oraz jednolite studia magisterskie Czas trwania roku akademickiego 1 X IX 2008 Semestr zimowy Czas trwania semestru 1 X II X II 2008 Czas trwania zajęć dydaktycznych 3 X I X II 2008 Przerwa świąteczna 21 XII I 2008 Sesja egzaminacyjna 28 I 10 II II 24 II 2008 Przerwa semestralna 11 II 17 II 2008 Sesja poprawkowa 18 II 2 III II 9 III 2008 Semestr letni Czas trwania semestru 18 II 30 IX II 30 IX 2008 Czas trwania zajęć dydaktycznych 18 II 13 VI II 29 VI 2008 Przerwa świąteczna 20 III 25 III 2008 Święto Uczelni 28 V 2008 Sesja egzaminacyjna VI VI 13 VII 2008 Sesja poprawkowa IX IX

15 STYCZEŃ LUTY MARZEC STYCZEŃ LUTY MARZEC P P W W Ś Ś C C P P S S N N KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC P P W W Ś Ś C C P P S S N N LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ P P W W Ś Ś C C P P S S N N PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ P P W W Ś Ś C C P P S S N N

16 WYDZIAŁ TOWAROZNAWSTWA 16

17 WŁADZE WYDZIAŁU TOWAROZNAWSTWA Organem kolegialnym rozstrzygającym najważniejsze sprawy wydziału jest rada wydziału, w skład której wchodzą: dziekan jako przewodniczący, prodziekani, zatrudnieni na wydziale profesorowie i doktorzy habilitowani oraz przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz przedstawiciele samorządu studenckiego i samorządu doktorantów wydziału. Dziekan kieruje wydziałem i reprezentuje go na zewnątrz oraz jest przełożonym pracowników, doktorantów i studentów wydziału. Swoje funkcje wykonuje przy pomocy prodziekanów. OBSŁUGA DZIEKANACKA STUDENTÓW Dziekan dr hab. Andrzej Chochół, prof. UEK Budynek Główny, pok. 004 przyjmuje studentów w sprawach: odwołań od decyzji prodziekanów, przyjęcia na Wydział, przeniesienia na inny wydział, zmiany kierunku studiów Prodziekani prof. dr hab. Władysław Kędzior Budynek Główny, pok. 004 przyjmuje studentów jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Towaroznawstwo dr hab. Jadwiga Szostak-Kot, prof. UEK Budynek Główny, pok. 004 przyjmuje studentów jednolitych stacjonarnych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studiów drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych kierunku Towaroznawstwo 17

18 Dziekanat Wydziału Towaroznawstwa Budynek Główny, pok Kierownik: mgr inż. Halina Nosal, pok. 003B, tel , (faks) Przyjmowanie stron: poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz (w środy dziekanat nie przyjmuje stron) Dziekanat pełni dyżur: piątki w godz , soboty w godz Forma i tryb studiów Pracownik Pokój Telefon Jednolite stacjonarne studia magisterskie Studia stacjonarne pierwszego stopnia rok I Studia stacjonarne pierwszego stopnia rok II i III Studia stacjonarne drugiego stopnia Studia niestacjonarne drugiego stopnia Studia stacjonarne pierwszego stopnia rok IV Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Teresa Pszczółkowska 003A Maria Haas 004A Mgr Renata Sobocka

19 SKŁAD OSOBOWY KATEDR WYDZIAŁU TOWAROZNAWSTWA ORAZ ZAINTERESOWANIA NAUKOWO-BADAWCZE PRACOWNIKÓW * KATEDRA CHEMII OGÓLNEJ ul. Sienkiewicza 5, tel (-54,-55,-56) Kierownik: prof. dr hab. inż. Bronisław Buczek Sekretariat: ul. Sienkiewicza 5, tel (-54, -55, 56), wew. 47, 44; tel./faks Profesor: dr hab. inż. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka, prof. UEK Adiunkt: dr inż. Lidia Ostasz St. wykładowca: dr Barbara Dzióbek Asystent: mgr inż. Wojciech Chwiałkowski Pracownie chemiczne: inż. Zuzanna Bąbka, mgr inż. Małgorzata Cięszczyk, Irena Gondek, mgr inż. Agnieszka Leśniak Zainteresowania naukowo-badawcze: Bronisław Buczek: Chemia i technologia tłuszczów jadalnych. Wytwarzanie porowatych materiałów węglowych (węgle aktywne, sita molekularne, aktywne włókniny). Inżynieria i technologia adsorpcyjna. Rozdzielanie i oczyszczanie mieszanin ciekłych w procesach przemysłowych i ochronie środowiska. Chemia fizyczna zjawisk powierzchniowych. Analiza tekstury porowatych ciał stałych oraz ocena natury powierzchni metodami chemicznymi i fizykochemicznymi. Barbara Dzióbek: Chemia organiczna z biochemią, szczególnie związki fizjologicznie czynne; analityczne metody spektroskopowe i chromatograficzne jakościowe i ilościowe. Procesy starzenia wyrobów skórzanych. Elżbieta Kondratowicz-Pietruszka: Szybkość i droga zmian jakości wyrobów oraz przebiegu procesów ekonomicznych. Porównywanie szybkości procesów. Ocena ważkości cech jakości wyrobów, okresów gwarancji i trwałości wyrobów. Kinetyczne modele szybkości procesów. Kinetyka chemiczna. Lidia Ostasz: Jakość żywności. Tłuszcze jadalne metody badań i oceny zmian jakościowych. Ocena trwałości tłuszczów jadalnych. Dynamika zmian jakości żywności. KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ ul. Rakowicka 27, budynek Ustronie Kierownik: prof. zw. dr hab. Michał Gabriel Woźniak Sekretariat: mgr inż. Izbella Laskowska pok. 516, tel Profesor: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Adiunkt: dr Ryszarda Bolonek Asystenci: mgr Dariusz Firszt, mgr Łukasz Jabłoński * Opracowano według stanu na dzień 20 marca 2008 r. 19

20 Zainteresowania naukowo-badawcze: Michał Gabriel Woźniak: Proces transformacji gospodarki polskiej. Wzrost i rozwój gospodarczy. Kapitał ludzki i nierówności społeczne w polityce gospodarczej. Ryszarda Bolonek: Mikro- i makroekonomiczny wpływ nowych technologii na gospodarowanie. Rynki nowych czynników wytwórczych. Pomiar aktywów niematerialnych. Konkurencyjność w teorii ekonomii. Nierówności edukacyjne i naukowo-badawcze współczesnych gospodarek. Tadeusz Stanisz: Zastosowanie matematyki w ekonomii. Rachunek prawdopodobieństwa. Funkcje o zmiennych rozdzielonych. Analiza ekonomiczna. KATEDRA METROLOGII I ANALIZY INSTRUMENTALNEJ ul. Rakowicka 27, budynek Ustronie Kierownik: dr hab. Andrzej Gajewski, prof. UEK pok.004, tel Sekretariat: mgr inż. Aneta Opioła pok. 005, tel Profesor: dr hab. inż. Zofia Kolek, prof. UEK (tel , Asystenci: mgr inż. Jacek Czerniak (tel , mgr inż. Przemysław Szopa (tel , Pracownie: mgr inż. Marcin Malec, mgr Adam Pytel (tel ) Zainteresowania naukowo-badawcze: Andrzej Gajewski: Instrumentalne metody badań i oceny wyrobów. Ekologia. Alternatywne źródła energii. Zarządzanie jakością według ISO Zarządzanie środowiskiem według ISO Aplikacje technologii elektrostatycznych w przemyśle. Zapobieganie i ocena zagrożenia powodowanego wyładowaniami elektrostatycznymi w obecności mediów palnych. Zofia Kolek: Zagadnienia metrologiczne w systemach jakości: wiarygodność pomiarów; zapewnienie jakości badań w laboratoriach; dobór wyposażenia pomiarowego do oceny jakości wyrobów i procesów; zdolność przyrządów i systemów pomiarowych. Zjawisko migracji składników polimerowych materiałów pozostających w kontakcie z żywnością: zastosowanie modelowania matematycznego do opisu oddziaływań w układzie materiał/ produkt, symulacja komputerowa procesów migracji. Barwa wyrobów. Fizyczny aspekt wrażeń barwnych, wykorzystywanie oddziaływania barw na człowieka. KATEDRA MIKROBIOLOGII ul. Rakowicka 27, pawilon D, pok. 9 16, tel , Kierownik: dr hab. Jadwiga Szostak-Kot, prof. UEK Adiunkt: dr Barbara Błyskal Asystenci: mgr Katarzyna Jekiel, mgr Justyna Syguła-Cholewińska Pracownie: Beata Rutkowska, Anna Sobczak Zainteresowania naukowo-badawcze: Jadwiga Szostak-Kot: Biodegradacja tworzyw sztucznych. Biodeterioracja papieru i tkanin. Ochrona materiałów przed zniszczeniem mikrobiologicznym. Barbara Błyskal: Mikologia. Biodeterioracja tkanin zabytkowych i metody ich ochrony. Zależność pomiędzy rodzajem zastosowanych barwników (naturalnych, syntetycznych) a stopniem mikrobiologicznej deterioracji tkanin. Mikrobiologia powietrza pomieszczeń zamkniętych.. 20

21 KATEDRA OPAKOWALNICTWA TOWARÓW ul. Rakowicka 27, budynek Ustronie Kierownik: dr hab. Małgorzata Lisińska-Kuśnierz, prof. UEK Sekretariat: Mariola Juszczyk pok. 402, tel Adiunkt: dr inż. Marzena Ucherek St. wykładowcy: dr Jan Kolek, dr Adalberta Walden-Kozłowska Asystenci: mgr inż. Agnieszka Borusiewicz, mgr inż. Agnieszka Cholewa-Wójcik Pracownie: inż. Antonina Grząka, Mariola Juszczyk Zainteresowania naukowo-badawcze: Małgorzata Lisińska-Kuśnierz: Opakowalnictwo i przechowalnictwo towarów. Ochrona opakowań i zapakowanych produktów w procesach magazynowo-transportowych. Trwałość zapakowanych produktów. Znakowanie towarów. Polityka ochrony konsumentów. Zakres integracji towaroznawstwa i logistyki. Jan Kolek: Bezpieczeństwo i niezawodność opakowań. Prawne aspekty w opakowalnictwie towarów. Ekologiczne problemy opakowań. Opakowanie w zarządzaniu produktem. Marzena Ucherek: Badanie właściwości materiałów opakowaniowych i opakowań. Nowoczesne techniki i systemy pakowania towarów. Badanie trwałości produktów spożywczych. Znakowanie i kodowanie towarów. Opakowania w ochronie konsumenta. Ekologia opakowań. Adalberta Walden-Kozłowska: Wzornictwo przemysłowe w kształtowaniu jakości produktów. Określanie cech ergonomicznych i estetycznych we wzornictwie produktów i ich opakowań. Badanie cech promocyjnych opakowań. Określanie stopnia oddziaływania grafiki, barwy, formy i komunikatywności informacji opakowań na konsumenta. Badanie roli opakowania w marketingu. Nowoczesne tendencje we wzornictwie opakowań towarów. KATEDRA TECHNOLOGII I EKOLOGII WYROBÓW ul. Rakowicka 27, budynek Ustronie Kierownik: prof. zw. dr hab. Wacław Adamczyk Sekretariat: mgr Agnieszka Sobczak pok. 105, tel , Profesor: dr hab. inż. Marta Gollinger-Tarajko, prof. UEK Adiunkt: dr inż. Tomasz Nitkiewicz, dr inż. arch. Justyna Tarajko-Kowalska St. wykładowcy: dr Tadeusz Fijał, dr inż. Andrzej Grząka Asystenci: mgr inż. Marcin Koterwa Pracownia: Wacław Jankowski Zainteresowania naukowo-badawcze: Wacław Adamczyk: Towaroznawstwo i technologia. Inżynieria procesów przemysłowych. Kształtowanie jakości wyrobów w procesie technologicznym. Systemy zarządzania jakością. Ekologia wyrobów. Systemy zarządzania środowiskowego według ISO Analiza cyklu życia wyrobu (LCA). Ocena oddziaływania na środowisko (OOS). Tadeusz Fijał: Gospodarka odpadami przemysłowymi i komunalnymi. Technologie przetwórstwa i recykling odpadów. Czystsza produkcja. Metody redukcji emisji zanieczyszczeń i oceny oddziaływania procesów wytwarzania na środowisko. Problemy jakości technologicznej i ekologicznej procesów wytwarzania. Inżynieria procesów przemysłowych. Ekologia wyrobów. Marta Gollinger-Tarajko: Ochrona środowiska. Ocena oddziaływania na środowisko procesów technologicznych. Technologie redukcji zagrożeń powietrza atmosferycznego. Technologie zagospodarowania odpadów. Inżynieria środowiska. Inżynieria procesów przemysłowych. Ekologiczne projektowanie wyrobów. Andrzej Grząka: Innowacje technologiczne. Technologie bezodpadowe. Znaki towarowe. Wzory zdobnicze. Ochrona wynalazków i wzorów użytkowych. Tomasz Nitkiewicz: Systemy zarządzania środowiskowego. Czystsza produkcja. Najlepsze dostępne technologie. Ocena oddziaływania na środowisko. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. 21

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG PAKIET INFORMACYJNY DLA STUDENTÓW KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK AKADEMICKI 2002/2003 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE DO ECTS...3

Bardziej szczegółowo

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU N R E IW U T SY E T EK 19 26 O N O M I CZ N Y UNIWERSYTET W POZNANIU EKONOMICZNY STATUT UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 18 listopada 2011 roku Poznań 2011 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku

Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku Uchwała Nr 944/11/V/2013 Senatu Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/138 Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich

Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza okazję do retrospektywnego przyjrzenia się dokonaniom naszej społeczności w ciągu ostatnich Sprawozdanie Rektora z działalności Uniwersytetu Śląskiego za lata 2002 2007 złożone na posiedzeniu Senatu UŚ w dniu 24 czerwca 2008 r. Wprowadzenie Dobiegająca końca kadencja władz rektorskich stwarza

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl INFORMATOR NA ROK AKADEMICKI 2015 2016 www.sgsp.edu.pl SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ www.sgsp.edu.pl ISBN: 978-83-88446-46-7

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dział I System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/197 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Dział I System szkolnictwa wyższego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Collegium Polonicum Collegium Polonicum

Collegium Polonicum Collegium Polonicum 1 informator akademicki 2 Spis treści Przedmowa...3 Memoriał...5 Uniwersytety partnerskie...6 Z historii...8 Budynki...9 Źródła finansowania przedsięwzięcia...10 Studia w...10 Bachelor and Master of German

Bardziej szczegółowo

podyplomowe 2011/2012

podyplomowe 2011/2012 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu STUDIA podyplomowe 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII WYDZIAŁ CHEMII WYDZIAŁ FILOLOGII POLSKIEJ I KLASYCZNEJ WYDZIAŁ FIZYKI WYDZIAŁ HISTORYCZNY WYDZIAŁ MATEMATYKI I

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków

Studia podyplomowe. Wyróżnij się na rynku pracy. w Uczelni Kwiatkowskiego. Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Studia podyplomowe w Uczelni Kwiatkowskiego Wyróżnij się na rynku pracy Zajęcia prowadzone przez ekspertów-praktyków Współpraca z partnerami biznesowymi oraz organizacjami Zajęcia w formie warsztatów,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009

INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w roku akademickim 2008/2009 Uniwersytet Warszawski Wydział Biologii Wydział Fizyki Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki INFORMATOR dla studentów studiów pierwszego stopnia makrokierunku Bioinformatyka i biologia systemów w

Bardziej szczegółowo

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce

Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Joanna Filaber Krajowa Szkoła Administracji Publicznej jako główny ośrodek kształcenia kadr administracji w Polsce Administracja publiczna, aby prawidłowo wykonywać swoje zadania, musi być kompetentna,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim

Uniwersytet Łódzki. Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA. Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim Uniwersytet Łódzki Wydział Zarządzania PROGRAM KSZTAŁCENIA kierunek Technologie Informatyczne w Logistyce studia w języku angielskim studia licencjackie (I stopnia) profil praktyczny w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa

Z-056. Analiza ekonomiczno-finansowa 13 Administracja publiczna E-034 Administracja publiczna w społeczeństwie E-035 informacyjnym Agrobiznes E-133 Agrobiznes na rynkach światowych E-134 Akredytacja i certyfikacja T-001 Akredytacja, certyfikacja

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r.

Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. Załącznik do uchwały RW z dnia 20.03.2013 Strategia Rozwoju Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki na lata 2012 2016 z perspektywą 2016-2020 r. 1. SŁOWO WSTĘPNE Na początku kadencji, w październiku

Bardziej szczegółowo

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni:

OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Wiedza, umiejętności, postawy WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI, POSTAWY. Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Organizatorzy Olimpiady: Partnerzy Strategiczni: Fundator stypendiów: Partnerzy Organizacyjni: Klub Patronów Olimpiady: Patroni medialni: Patroni internetowi: Wiedza, umiejętności,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU z DZIAŁALNOŚCI INTERFERIE S.A. w 2013 roku Z UWZGLĘDNIENIEM WYCENY UDZIAŁÓW W JEDNOSTCE STOWARZYSZONEJ METODĄ PRAW WŁASNOŚCI Lubin, marzec 2014 Strona 1 PODSTAWOWE INFORMACJE Strona

Bardziej szczegółowo