Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v z Spis treści:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:"

Transkrypt

1 NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v z Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka trendu 4 NaviSkaner 6 Krok trzeci 7 Poziom tolerancji ABS 7 NaviMonitor 8 Podsumowanie Inwestycje to doskonały sposób na zarabianie, pod warunkiem, że wiesz jak to robić. Rozpoczynanie dowolnej inwestycji bez jakiegokolwiek planu, mimo iż całkiem powszechne, jest równie mało skuteczne i niebezpieczne, jak samo planowanie inwestycji nie zakończone żadną decyzją inwestycyjną. Kiedy zastanawiasz się nad jej podjęciem ostatnią rzeczą, której pragniesz jest to aby w wyniku presji pochopnie podjęta decyzja była niewłaściwa. W takiej sytuacji, gdy nie będziesz miał sprecyzowanego planu inwestycyjnego, stracisz czas i energię na realizacji dużej ilości przypadkowych transakcji, by na końcu, oprócz wiary, utracić również to, co najważniejsze na rynku kapitałowym pieniądze. Na oczywiste okazje tym samym nie będziesz posiadał już kapitału. Z drugiej jednak strony, także samo nieustanne planowanie i zbieranie danych, nigdy niezakończone decyzją spowodują, że pełen frustracji stale będziesz dreptał w miejscu. Tak też nic nie zarobisz! Nie obawiaj się ryzyka. Jeśli postanowiłeś inwestować musisz je kontrolować. To najważniejsza cecha, którą koniecznie w sobie wykształcisz. Akceptacja pewnego poziomu ryzyka i kontrolowany poziom straty są nieodłączną częścią inwestowania. Nie ma przy tym jednej drogi do odniesienia sukcesu na rynku kapitałowym. Metod, sposobów, systemów i strategii jest prawdopodobnie tyle ilu jest inwestorów. I to na rynku jest najwspanialsze! Inwestycje to doskonały sposób na zarabianie, pod warunkiem, że wiesz jak to robić. W przeciwnym wypadku masz znikome szanse na stały sukces i osiąganie satysfakcjonujących wyników. Bez opracowanego schematu działania, trudno będzie Ci wyeliminować emocje prowadzące do niezdecydowania, co w praktyce oznacza oparcie inwestycji w dużej mierze o przypadkowość działań. Problem potęguje się jeszcze bardziej wraz ze stałym wzrostem liczby instrumentów finansowych będących w obrocie. Najefektywniejszym rozwiązaniem jest więc opracowanie własnego planu, stała kontrola przebiegu inwestycji oraz bieżące dostosowywanie strategii do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Dzięki temu Twoje cele inwestycyjne pozostaną niezmienne, a zmieniać będziesz jedynie sposoby ich realizacji. A do tego niezbędne są odpowiednie narzędzia. Komputerowe systemy wspomagania decyzji to już niemal codzienność. Postęp technologiczny, który dotarł także świata finansów, pozwala na inwestowanie w sposób, który jeszcze kilkanaście lat temu był nie do pomyślenia. Zastosowanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych, super szybkich i wydajnych komputerów, ich potężnych mocy obliczeniowych oraz Internetu ma na celu pomagać Tobie w podejmowaniu ważnych decyzji przy stale zmieniających się warunkach, maksymalnie decyzje te upraszczać, pokazując przy tym świat finansów i inwestycji w sposób prosty i zrozumiały. Aplikacja NaviFund Analytics została stworzona w taki sposób, abyś posługiwał się nią niemal intuicyjnie, a umysł skoncentrował na czymś znacznie ważniejszym Twoich pieniądzach i wolnym czasie, który pozostanie Ci do dyspozycji.

2 STRONA 2 Aplikacja zapewnia właściwe wykorzystanie swoich funkcji poprzez wizualizację notowań, stóp zwrotu, wyników optymalizowanych strategii inwestycyjnych Proste strategie, choć algorytm Aplikacji NaviFund Analytics umożliwia również budowę narzędzi bardzo ambitnych, w cale nie muszą oznaczać niższych rentowności. W praktyce jednak i tak przynoszą niemal identyczne efekty, zwłaszcza w dłuższym okresie. Opisane są jednak, co jest bardzo istotne, mniejszą liczbą transakcji, skuteczniejszym nadzorem nad kapitałem, automatycznym generowaniem sygnałów kupna bądź sprzedaży za pomocą predefiniowanych algorytmów analizy danych, szybszym i łatwiejszym dokonywaniem niezbędnych korekt systemu a więc i mniejszym ryzykiem oraz przynoszą niesamowitą oszczędność czasu. Mechanizm wyboru walorów wraz z określeniem czasu dokonywania transakcji nimi nazywamy systemem transakcyjnym. Oparty wyłącznie na wprowadzonych przez Ciebie do algorytmów obliczeniowych indywidualnych parametrów, pozbawiony wpływu subiektywnych odczuć, ocen i przewidywań staje się Twoim indywidualnym systemem transakcyjnym. Jego zadaniem jest generowanie w określonym czasie, w oparciu o przyjęte przez Ciebie założenia, takich sygnałów kupna i sprzedaży aby zmaksymalizować korzyści osiągane z przeprowadzanych transakcji na danym walorze z uwzględnieniem akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka. Z chwilą udostępnienia aplikacji NaviFund Analytics problem skutecznego konstruowania takich mechanizmów zupełnie stracił na znaczeniu. Funkcjonalność aplikacji NaviFund Analytics to proces, który umożliwia zidentyfikowanie odpowiednich rynków, określenie trendu, budowę, testowanie, analizowanie oraz obsługę własnej strategii inwestycyjnej, równoległe optymalizowanie jej parametrów, kierowanie systemem monitorowania i powiadomień, analizę i badanie współzależności danych historycznych dla różnych rynków, z uwzględnieniem wpływu kursów walutowych i warunków zawierania transakcji oraz porównanie osiąganych wyników inwestycyjnych do gotowych i zaimplementowanych w aplikacji strategii inwestycyjnych. Nie ulega przy tym najmniejszej wątpliwości, że skuteczność wskazań Aplikacji, jak i sam sposób z nią pracy zależy od szeregu czynników, zarówno obiektywnych, ogólno rynkowych jak i subiektywnych, leżących wybitnie po Twojej stronie: poziomu awersji do ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu, akceptowalnej straty, horyzontu inwestycyjnego czy zamierzonej aktywności rynkowej. Panel Klienta - rejestracja, płatności oraz opcje wyboru usługi Z Aplikacji możesz korzystać wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Internetu. Indywidualna instalacji oprogramowania nie jest wymagana. Jej głównym zadaniem, obok niewątpliwie dodatkowych funkcjonalności, jest zapewnienie Tobie dostępu do efektywnych narzędzi analitycznych i decyzyjnych, które w prosty i zrozumiały sposób umożliwią sprawne prowadzenie inwestycji w programach inwestycyjnych wszystkich podmiotów mających w swej ofercie produkty unit-linked, choć nie tylko. Baza danych obejmuje znaczną część wszystkich dostępnych na rynku walorów, papiery wartościowe, instrumenty finansowe, w tym indeksy krajowe i zagraniczne oraz notowania walut, w tym rynek FOREX. Zasadniczą rolą aplikacji NaviFund Analytics jest, poprzez pobieranie danych z serwerów zewnętrznych, dokonywanie skomplikowanych, czasochłonnych obliczeń i obrazowanie ich wyników na wykresach, grafikach lub w tabelach. Aplikacja zapewnia właściwe wykorzystanie swoich funkcji poprzez wizualizację notowań, stóp zwrotu, wyników optymalizowanych strategii, informacji dotyczących ustawień konta użytkownika oraz przyjętych parametrów inwestycji dla wybranych walorów.

3 STRONA 3 Niezwykle pomocnym i zarazem ważnym narzędziem Aplikacji jest możliwość analizy krzywej kapitału. Nawet po pobieżnej obserwacji, zobaczysz czy Twój zestaw parametrów systemu dostarcza konsekwentne, godne zaufania wyniki na rynku, czy walorze dla którego został dobrany. Krzywa kapitału daje natychmiastową perspektywę potencjalnych zysków i strat generowanych przez możliwe transakcje podczas okresu próbnego. Jej wykorzystywanie możliwe jest nawet przez osoby, które nie mają głębokiej wiedzy teoretycznej na temat analizy rynku czy też prognozowania jego zmienności. Obliczenia wynikają z przyjętych lub modyfikowanych założeń opracowywanych strategii i są z kolei wykorzystywane do ich weryfikacji, walidacji i ponownej wizualizacji wyników. W konsekwencji tych działań, zaakceptowany układ parametrów inwestycji zostaje zatwierdzony, a następnie powiązany z systemem monitorowania i automatycznych powiadomień tworząc tym samym ostatecznie gotową, indywidualną strategię inwestycyjną. Twoja rola w zasadzie sprowadzi się tym samym do składania zleceń na podstawie otrzymywanych sygnałów oraz okresowej kontroli efektywności. Nie musisz martwić się też o bieżące uzupełnianie danych dotyczących notowań. System zrobi to za Ciebie. Automatycznie. Krok pierwszy Pierwszym krokiem jaki powinieneś podjąć podczas uruchamiania programu lub budowy własnej strategii inwestycyjnej, obok przeprowadzenia identyfikacji aktualnego trendu rynkowego oraz analizy jego siły, jest określenie docelowego zbioru instrumentów finansowych bądź interesujących Cię walorów. Krok ten obejmuje również wyznaczenie kierunku ruchu ich cen oraz siły tego ruchu. W NaviFund Analytics służy temu funkcja Analizy trendu. Wybierając interesujące Cię walory, powinieneś pamiętać przy tym o ich płynności, w tym o wahaniach cen w zależności od wielkości Twojego zlecenia. Jeśli takie wahania mają miejsce to powinieneś zrezygnować z udziału inwestycji, gdyż oznacza to zbyt małe zainteresowanie tym walorem wśród społeczności inwestorów. Analizowanie trendu w warunkach zbyt płytkiego rynku może okazać się bardzo skomplikowane lub mało wiarygodne. NaviFund Analytics nie analizuje wprawdzie walorów pod tym względem, jednak w procesie optymalizacji Twojej strategii umożliwia między innymi wprowadzenie parametru określającego szybkość zawierania transakcji na danym walorze. Samodzielnie określasz jak długo musisz oczekiwać na pełną realizację Twojego zlecenia. Niewątpliwie ma to ogromny wpływ na sam przebieg inwestycji a w konsekwencji na osiąganą stopę zwrotu. Krok drugi Analizując bądź określając rodzaj i siłę trendu bądź przeprowadzając późniejszą optymalizację parametrów strategii inwestycyjnej koniecznie musisz zdecydować o wyborze długości cyklu w którym będziesz śledził albo wszystkie, nawet najdrobniejsze wahania cen waloru (dzienna analiza cyklu) albo też zainteresowany raczej dłuższą perspektywą, zmiany jednostkowe z punktu widzenia Twojej strategii uznasz za mało istotne. To, uzależniona od Twoich preferencji oraz od czynników takich jak czas poświęcony na inwestowanie czy oczekiwana niezawodność strategii, kluczowa kwestia tego zagadnienia. W zależności od przyjętego horyzontu obserwacji ostateczna stopa zwrotu może okazać się odmienna i tym samym wymuszać będzie częstsze decyzje, co z kolei prowadzi do wzrostu ryzyka wystąpienia błędnych transakcji, tj. tych z ujemnym wynikiem. Panel analizy trendu - 5 predefiniowanych rynków Wszelkie improwizacje tj. podjęcie działania bez przekonania i braku zgody na poniesienie konsekwencji z pewnością zakończą daną inwestycję przed czasem i z stratami.

4 STRONA 4 Stąd, niezbędne jest, abyś dokładnie określił, jak długie okresy generowania sygnałów przez rynek uwzględnisz w analizie cyklu i ustawianych wartościach parametrów. Ścieżka trendu Wykres ścieżki trendu - analiza WIG20 Prawidłowe określenie zasad zamykania pozycji rynkowej jest prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem, jakie staje przed Inwestorem. Nie ma idealnego i uniwersalnego rozwiązania gwarantującego nieprzerwane pasmo sukcesów. Święty Graal Inwestycyjny, którego zazwyczaj poszukują idealiści i projektanci systemów transakcyjnych po prostu nie istnieje. Nie można tym samym zbudować i użyć jednego wskaźnika, który sygnalizować będzie odpowiednie momenty do otwarcia lub zamknięcia pozycji oraz jednocześnie poinformuje o nadchodzącej zmianie trendu. Aplikacja NaviFund Analytics doskonale radzi sobie z tym zagadnieniem. Wyodrębnia i bada poszczególne problemy posługując się za każdym razem odpowiednim, dedykowanym narzędziem, a następnie informuje w przejrzysty sposób za pomocą trójkolorowej sygnalizacji na tzw. ścieżce trendu. Wizualizacja jest bardzo czytelna. NaviSkaner Jedna z uniwersalnych zasad inwestowania na rynkach kapitałowych mówi o konieczności dokonywania transakcji w zgodzie z trendem. Czasem jednak nie do końca jesteś przekonany o tym, jaki trend na danym walorze aktualnie panuje. Wszelkie wówczas improwizacje tj. podjęcie działania bez przekonania i brak zgody na poniesienie konsekwencji z pewnością zakończą daną inwestycję stratami. Przyznaj, że poruszając się w otoczeniu przytłaczającej ilości danych rynkowych sam nie jesteś w stanie swoim analizom, wyciąganiu wniosków, selekcji i w konsekwencji decyzjom inwestycyjnym poświęcać coraz większej porcji swojego czasu. Nader często ulegasz pokusie działań na skróty. Prawidłowe wyszukiwanie walorów lub rynku, które spełniają zadane kryteria jest jednak bardzo ciężką i długotrwałą pracą. Na dodatek, nie dysponując odpowiednim zapleczem, z racji upływu czasu, a raczej z faktu niesamowitej w nim zmienności sytuacji na rynku, bardzo często dopracowana do najmniejszego szczegółu planowana transakcja przestaje być ważna. Dane na podstawie, których została ona przygotowana przestały być już aktualne. Inwestowanie to sztuka podejmowania trudnych decyzji, które w dłuższym terminie skutkują zyskiem lub szybką utratą części Twoich oszczędności teraz. Jeśli nie masz planu inwestycyjnego (systemu), lub co gorsza się go nie trzymasz musisz natychmiast to zmienić. Musisz też za wszelka cenę, w miarę możliwości, zyskać pewność poprzez dostęp do najlepszych narzędzi, wiarygodnej i możliwie najszybszej informacji. Pod żadnym pozorem nie wolno Ci inwestować w ciemno. Decyzje musisz podejmować świadomie. Wątpliwości nie zlikwidujesz podpowiedzią guru, intuicją lub zgadując. Zważ, że na rynku całkiem powszechnie funkcjonują osoby, które myląc się przekażą Ci dopiero prawdę. Przeciwstawne prognozy, wykluczające się wzajemnie analizy, dziennikarze kreujący opinie. To niestety obecnie standard. Jedyną drogą jest zatem własna, zdrowa ocena sytuacji. Starannie więc wybieraj zasłyszane słowa i bądź odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne. To są Twoje pieniądze. Zdanie innych nie ma żadnego znaczenia. Nie tracić też czasu na twórczość analityków. Jako reprezentanci instytucji finansowych żyją głownie z pogłebiania zmienności i niepewności na rynkach, których jedynie aktualne fazy potrafią skutecznie pogłębiać. Inspiruj się jedynie co do metod inwestowania. Tylko inspiruj. Potem sprawdzaj co działa i podejmuj swoje własne decyzje z pomocą dobrych narzędzi. Wątpliwości rozwiążesz natomiast posługując się opartą o zaawansowane

5 STRONA 5 algorytmy obliczeniowe, aplikacją NaviSkaner. Korzystanie z niej nie wymaga przy tym zaawansowanej znajomości metod analizy technicznej, a proces selekcji walorów czy prawidłowy wybór rynku, na którym możesz zainwestować, przejdziesz dosłownie za pomocą kliku kliknięć. Skanowanie rynku niezwykle ułatwi Ci pracę. Zamiast każdorazowo przeglądać manualnie ponad 1500 walorów możesz skupiać się na tym co w inwestycjach dla Ciebie najważniejsze - błyskawiczna ocena wyników, ewentualna inwestycja lub zmiana poziomów zleceń ochronnych. I masz czas dla siebie. Wynik nawet przy predefiniowanych ustawieniach NaviSkanera dostarczy Ci z pewnością precyzyjnych informacji. Analiza trendu i określenie jego fazy jest najpotężniejszym z narzędzi w warsztacie Inwestora. Dzięki prawidłowemu zdefiniowaniu trendu zmniejszysz ryzyko, wzrośnie tym samym prawdopodobieństwo sukcesu inwestycyjnego. Skuteczna technika pozwalająca prawidłowo uczestniczyć w zyskach generowanych zwłaszcza przez dłuższy ruch cen, pozwala również na alternatywne, wobec zmian wartości samych indeksów, określenie aktualnej sytuacji rynkowej. Oceny takiej dokonasz również poprzez określenie liczby spółek znajdujących się w zdefiniowanych stadiach. W trosce o ograniczenie ryzyka pogłębienia strat powinieneś poważnie pomyśleć o zabezpieczeniach, których stosowanie spełnia funkcję ubezpieczenia inwestowanego kapitału NaviSkaner odpowiada potrzebie uzyskania prawidłowej informacji o trendzie już na etapie selekcji walorów oraz wyboru rynku i czasu uruchomienia potencjalnej inwestycji. Niepodważalną zaletą jego algorytmu, chociaż kosztem mniejszej elastyczności, jest wyjątkowo dobra skuteczność w okresach wyraźnych i silnych trendów. To prawda, że dobrze identyfikuje początek nowego trendu i wskazuje dogodne momenty zawarcia w zgodzie z nim transakcji. Właściwość tą utrzymuje aż do czasu gdy trend wygaśnie lub ulegnie odwróceniu. Jednak NaviSkaner to przede wszystkim skuteczne narzędzie pozwalające w prosty i szybki sposób przeszukać określoną przez użytkownika bazę walorów pod kątem zadanego przez niego kryterium stadium i fazy trendu w jakim aktualnie wybrane walory lub cały rynek się znajdują. W funkcji płynnego w czasie porównania przebiegu indeksu na wykresie pozwala uchwycić zachodzące w jego trendzie zmiany przy jednoczesnej weryfikacji historycznej poprawności wskazań samego skanera. Tym samym uzyskujesz informację o jego fantastycznej skuteczności. Z całą stanowczością należy jednak tu podkreślić, że zidentyfikowany trend powinieneś traktować jedynie jako filtr do właściwej metody zawierania transakcji. Głównie wyznacza on kierunek, w którym poszukujesz sygnału. Natomiast po rozpoczęciu inwestycji niezbędny jest prawidłowo dobrany sposób ochrony kapitału i zabezpieczania zysku. Generalnie występują cztery podstawowe stadia rynku: trend wzrostowy, trend spadkowy, dystrybucja oraz konsolidacja. W każdym z tych stadiów można zdefiniować trzy fazy intensywności, inaczej mówiąc, dojrzałości rynku. Od silnej do słabej. Każde stadium rynku z kolei możesz obserwować w rozkładach dziennym, tygodniowym i miesięcznym z uwzględnieniem predefiniowanych i zoptymalizowanych długości analizy danego rozkładu, metodą prostą, wykładniczą lub ważoną na bazie cen otwarcia, zamknięcia, najwyższej, najniższej, typowej lub średniej ceny wybranego okresu. Zaakceptowanie wyboru wybranego waloru, spełniającego wprowadzone kryteria przeszukiwania, tożsame jest z włączeniem go do obserwacji oraz do automatycznego systemu monitorowania i powiadomień. Z powyższym zestawem narzędzi doskonale poradzisz sobie na każdym rodzaju rynku. Nawet gdy poszczególne jego stadia charakteryzują odmienne schematy zachowań i różne są kryteria użyteczne przy osiąganiu zysków. Jednak to, co funkcjonuje i dobrze... Panel skanera - wybór kryteriów skanowania

6 STRONA 6 sprawdza się na rynku podlegającym wyraźnym trendom, może nie pracować w ogóle na rynku o podwyższonej zmienności. Niestety najczęściej się tak dzieje. Kluczem będzie więc takie skonstruowanie strategii, która wychwyci zyski w warunkach rynku, dla których została skonstruowana a zmniejszy straty w warunkach rynku odmiennego. Krok trzeci Prawidłowe określenie zasad zamykania pozycji rynkowej jest prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem, jakie staje przed Inwestorem Następnym krokiem jest określenie sposobu oraz momentu otwierania i zamykania pozycji. To ustalenie własnych poziomów kiedy kupujesz, kiedy przyznajesz się do błędu i ucinasz stratę oraz jak chronisz zysk, gdy inwestycja zacznie zarabiać. Należy więc jasno i konkretnie sprecyzować zasady: jak (inwestycja jednorazowa czy regularna) i kiedy wchodzisz na rynek (czas, data, dzień tygodnia, i/lub spełnienie założonych warunków systemu) oraz kiedy go opuszczasz, by po zamknięciu pozycji, oczekiwać sygnału na ponowne, dogodne w nim uczestnictwo. Pamiętaj abyś zarządzanie również wielkością pozycji odpowiednio dobrał się do swoich celów inwestycyjnych. Jeżeli uznasz, że możesz zaryzykować więcej, wówczas masz szanse na większą wygraną, ale również szanse na większy spadek wartości inwestowanego kapitału. Możesz też ryzykować minimalne kwoty, również w sposób regularny powiększając inwestycję, ale wówczas liczyć się musisz z mniejszym zyskiem. Prawidłowe określenie zasad zamykania pozycji rynkowej jest prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem, jakie staje przed Inwestorem. Zdecydowana większość tworzonych strategii nie posiada ściśle sprecyzowanych mechanizmów zamykania pozycji i koncentruje się jedynie na sposobach wejścia na rynek. Otwarcie pozycji w odpowiednim momencie nie jest zadaniem nader skomplikowanym, gdyż niemal zawsze istnieje dogodny moment do zawarcia transakcji. Skaner rynku - analiza Generali Życie TU Problemem jest jednak odpowiednie wyjście, które będzie współgrało z pozostałymi elementami systemu. Do wyznaczania takich momentów najczęściej używa się wskaźników. Może być to jeden konkretny sygnał, bądź też kombinacja wielu wskazań, wzajemnie się potwierdzających i zwiększających tym samym prawdopodobieństwo zrealizowania zyskownej transakcji. Na przykład kombinacja dwóch średnich kroczących. Nie dość, że identyfikuje formujący się trend w jego początkowym etapie to dobrze wyznacza przedziały czasowe zajętych pozycji. Walory kupujemy (zajmujemy długą pozycję) gdy szybsza (krótsza) średnia ruchoma przebija od dołu ( cross up ) średnią wolniejszą (dłuższą). Pozycję krótką (sprzedajemy), gdy szybsza średnia przebija od góry ( cross down ) wolniejszą. Jednak ich bezkompromisowe użycie staje się praktycznie bezużyteczne jeśli na rynku do czynienia mamy z trendem horyzontalnym. Sygnały są liczne, niestety często błędne i na dodatek opóźnione. Wówczas niezbędne staje się uzupełnienie monitorowania inwestycji o sygnały płynące z innych, dodatkowych wskaźników, w tym również z położenia względem nich ich średnich wartości. Aplikacja NaviFund Analytics oparta jest na optymalizacji parametru funkcji Stop Loss, Trailing Stop i innych wskaźników oraz funkcji realizującej zysk Take Profit. Jego zoptymalizowany poziom automatycznie nakaże realizację i zamknięcie pozycji z zyskiem w momencie, kiedy rynek osiągnie zdefiniowaną w strategii wartość oraz w sytuacji osiągnięcia założonej procentowej wielkość zysku w stosunku do wartości początkowej całego portfela. Umiejętność realizowania zysków jest kluczowa, jeśli chcesz zarabiać pieniądze.

7 STRONA 7 Poziom tolerancji ABS Niezwykle ważnym elementem jest określenie dopuszczalnego poziomu straty jaki jesteś skłonny zaakceptować w przypadku pojedynczej transakcji. To najczęstsza bolączka, mimo obfitego bagażu informacji jaki z sobą przy okazji niesie. Mając zawartą niekorzystną transakcje, Inwestorzy nader często nie zamykają jej w nadziei na szybkie odwrócenie się trendu. Zazwyczaj jednak strata się pogłębia a Ty zmuszony zostajesz do zajęcia bardzo dłuuuugiej pozycji. Oczywiste jest, że na rynku mogą pojawić się nieprzewidywalne sytuacje, w których system Twój może przynieść z założenia niespodziewane rezultaty. Najlepszym wyjściem byłoby ich wyeliminowanie, jednak w praktyce nie zawsze się to udaje zwłaszcza gdy powołujesz się na intuicję. W trosce o ograniczenie ryzyka pogłębienia strat powinieneś poważnie pomyśleć o zabezpieczeniach, których stosowanie spełnia funkcję ubezpieczenia inwestowanego kapitału. O prawidłowym poziomie akceptowalnej starty zdecydujesz samodzielnie ustalając ruchomą linię obrony kapitału. Obliczenia jej poziomu mogą zostać oparte o zakres zmiany w przyjętym okresie oraz na samodzielnej korekcji tej wartości w czasie utrzymywania otwartej pozycji. Zastosowanie mogą także znaleźć poziomy cenowe wyznaczone wskazaniami średnich ruchomych, jak również poziomy lokalnych minimów lub maksimów cenowych. W aplikacji NaviFund Analytics wartość ta ustalana jest jako procent poniżej bieżącej wyceny waloru i jest jednocześnie jednym z istotnych parametrów optymalizowanej strategii. Przy definiowaniu tego parametru ważne jest jego odpowiednie wyważenie, które nie przeszkodzi otwartej pozycji w generowaniu zysków. Optymalizować należy więc tak aby z jednej strony chwilowe korekty trendu nie zaprzepaściły szansy na wysoki profit, z drugiej zaś nie można doprowadzić do zniwelowania zbyt dużej części wypracowanego wcześniej zysku, gdy sytuacja rynkowa odwróci się na Twoja niekorzyść. Dopiero wówczas Twój portfel będzie zabezpieczony przed nagłym zwrotem rynku. Zachowasz tym samym pewność, że zysk będzie w miarę maksymalny. Optymalizacja - dobieranie poziomów tolerancji Wielu inwestorów usiłuje łączyć kilka technik inwestycyjnych. Zamiast większych zysków tworzą sobie jednak tylko nadmiar informacji lub podejmują złe decyzje stosując zbyt wiele narzędzi analitycznych na raz. Jeżeli spojrzysz obiektywnie na napływające informacje zobaczysz, jak dużo jest w nich sprzeczności. Jedne będą dawały sygnał kupna, inne dadzą sygnał sprzedaży. Doprowadzić to może osoby niedoświadczone do paraliżu decyzji. Możesz też zacząć podejmować decyzje chaotyczne. W takich warunkach, gdy do wielu sprzecznych sygnałów dołączą się jeszcze emocje zaczniesz otwierać inwestycje pod wpływem chwilowych impulsów. Po otwarciu pozycji te same emocje powodować będą paniczne zamykanie inwestycji. NaviMonitor Mimo doskonałości budowanych systemów, okazuje się, że najwięcej trudności sprawia Inwestorom, konsekwentne korzystanie z ich własnych strategii Mimo doskonałości budowanych systemów, okazuje się, że najwięcej trudności sprawia Inwestorom, konsekwentne korzystanie z ich własnych strategii. Na dodatek ludzie poddają się zachowaniom zbiorowym, a niektóre działania społeczności rynkowej mogą być bardzo irracjonalne i czasem wręcz niewytłumaczalne. Przyczyną takich zachowań jest ludzka psychika, dlatego też jednym z najważniejszych czynników warunkujących odniesienie sukcesu na rynku jest odpowiednie przygotowanie psychologiczne do przyjmowania ryzyka oraz odporność na podejmowanie

8 STRONA 8 decyzji inwestycyjnych pod wpływem presji otoczenia bądź stresu. NaviFund Analytics nie tylko skutecznie obniża jego poziom lecz także narzuconą przez parametry strategii dyscypliną pozwala opanować emocje i działać zawsze według ustalonego planu konsekwentnie. Efektywne inwestowanie nie ma nic wspólnego z prognozowaniem zachowania cen. Nikt nie wie jak się one zachowają. Jakiekolwiek próby odgadywania przyszłości są tutaj bezużyteczne. Proste, a przez to skuteczne zasady mówią: kiedy otrzymasz sygnał otwarcia pozycji, to pozycję otwierasz a kiedy pojawia się sygnał zamknięcia to ją po prostu zamykasz. Sygnał to reakcja. Kiedy nadchodzi dogodny moment, kiedy warunki zostają spełnione, wtedy należy reagować. Podobnie jak inni skuteczni Inwestorzy powinieneś posiadać przy tym umiejętność selektywnego myślenia, zaakceptowania określonego poziomu straty oraz zdecydowanego unikania presji otoczenia. Pomocą w tym zakresie niewątpliwie posłuży Ci kolejny, zintegrowany z NaviFund Analtyics, oparty o pocztę elektroniczną oraz SMS, skuteczny moduł powiadomień i monitorowania strategii. Mapa zysk/ryzyko analiza rynków zagranicznych Podsumowanie Wypracowana indywidualna strategia inwestycyjna, nie ważne jakie posiadać będzie podstawy, nieważne też jakie kryteria dla niej przyjmiesz, w większości przypadków będzie przemyślana i usytuowana na mocnych fundamentach Twoim przekonaniu. Dodatkowo, system optymalizacji parametrów zaimplementowany w NaviFund Analytics w sposób prosty umożliwi Ci zweryfikowanie przyjętych przez Ciebie założeń oraz skuteczne przetestowanie ich na danych historycznych. Polega to na optymalnym dobieraniu parametrów używanych w Twoich decyzjach transakcyjnych. Oczywiście możesz samodzielnie dojść do najbardziej korzystnych wartości tych zmiennych za pomocą kilkukrotnego testowania i podawania za każdym razem nowych parametrów, aż wyniki, które uzyskasz będą dla Ciebie satysfakcjonujące. Przeprowadzenie testów jednak nigdy nie daje stuprocentowej pewności, że po wprowadzeniu strategii w życie wyniki nadal będą tak zadowalające jak w czasie przeprowadzania doświadczeń na danych historycznych, zwłaszcza że rynki i warunki na nich panujące się zmieniają. Inwestując stale musisz o tym pamiętać!

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Autor: Wiktor Moskalewicz Tytuł: Jak zrozumieć Forex Nr zamówienia: 1334472-20131003 Nr Klienta: 1311971 Data realizacji:

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa

Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Edukacja finansowa polskiego społeczeństwa Niektórym ludziom życie się przydarza, inni je tworzą! Krzysztof Żelazowski Doradztwo w zakresie inwestycji kapitałowych Doradztwo emerytalne 32 444 6 000 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania

Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania Mateusz Korsak Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania e-mail: mateusz.korsa13@gmail.com Iwona Piekunko-Mantiuk Politechnika Białostocka,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ PORADNIK KLIENTA USŁUG FINANSOWYCH Mariusz Poślad Stanisław Thiel OD INWESTORA DO AKCJONARIUSZA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ Warszawa 2015 Publikacja została wydana nakładem Komisji Nadzoru Finansowego Komisja Nadzoru

Bardziej szczegółowo

WYNIKI CZY STATYSTYKI?

WYNIKI CZY STATYSTYKI? Strona 0 WYNIKI CZY STATYSTYKI? CZYLI OPIEKUN POMAGA WYBIERAĆ FUNDUSZE INWESTYCYJNE Czy znasz osoby, które inwestują na rynku Funduszy Inwestycyjnych i czują, że nie wykorzystują okazji albo nie potrafią

Bardziej szczegółowo

Kurs Zarządzania Transferem Technologii

Kurs Zarządzania Transferem Technologii Organizacja ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych UNIDO Wiedeń, Austria Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS Triest, Włochy Kurs Zarządzania Transferem Technologii Moduł

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych

Wstęp. Raport 2013. Raport zawiera: Szanowni Państwo! Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych 1 1 Wstęp Szanowni Państwo! Raport zawiera: Sławomir Koszołko Dyrektor ds. Strategii i Marketingu GTS Poland Oddajemy w Wasze ręce raport na temat rozwiązań serwerowych stosowanych w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA.

Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. 2010 Systemy BI rewolucja w głowie menedżera Ryszard Sadowski, prezes Solemis Group SA. Kluczem do sukcesu każdej firmy

Bardziej szczegółowo

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK

WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK 8 MAJA 2008 WEALTH MANAGEMENT JAK SKUTECZNIE POMNAŻAĆ SWÓJ MAJĄTEK JESTEŚMY KONSERWATYWNYM BANKIEM ROZMOWA Z JACKIEM TARAŚKIEWICZEM, ING BANK ŚLĄSKI str. 7 RYNEK WALUTOWY FOREX str. 10 DORADZTWO DLA NAJBOGATSZYCH

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania

Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Zarządzanie projektami w organizacjach studenckich z wykorzystaniem darmowego oprogramowania Dawid Cegła Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Był sobie projekt... 4 3. Zarządzanie projektami po studencku - realia

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych dr inż. Krzysztof Kaczmarek 1 Literatura 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005. 2. Frank K. Reilly, Keith C. Brown,

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa Polaków

Kondycja finansowa Polaków 31 Kondycja finansowa Polaków Temat zadłużenia Polaków co jakiś czas powraca na tapetę. Jak wynika z badań BIG InfoMonitor, w pierwszym kwartale tego roku pobiliśmy niechlubny rekord zadłużenia. Kwota

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI

POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK FINANSE I BANKOWOŚĆ TOMASZ TAUZOWSKI NR ALB. 11089 POLITYKA DYWIDEND I JEJ WPŁYW NA WARTOŚĆ SPÓŁKI PRACA MAGISTERSKA NAPISANA W KATEDRZE RYNKÓW

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

bo same finanse już nie wystarczają

bo same finanse już nie wystarczają 1/2014 bo same finanse już nie wystarczają Magazyn klientów i partnerów Archman 04 07 Doświadczenie ludzi kluczem do rozwoju Business Intelligence Trzy stopnie wtajemniczenia Business Intelligence 10 Business

Bardziej szczegółowo

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Copyright by Data: 27.07.2007 Tytuł: Jak analizować wykresy giełdowe Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zezwala się na kopiowanie oraz dowolne rozprowadzanie niniejszej publikacji tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo