Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v z Spis treści:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:"

Transkrypt

1 NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v z Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka trendu 4 NaviSkaner 6 Krok trzeci 7 Poziom tolerancji ABS 7 NaviMonitor 8 Podsumowanie Inwestycje to doskonały sposób na zarabianie, pod warunkiem, że wiesz jak to robić. Rozpoczynanie dowolnej inwestycji bez jakiegokolwiek planu, mimo iż całkiem powszechne, jest równie mało skuteczne i niebezpieczne, jak samo planowanie inwestycji nie zakończone żadną decyzją inwestycyjną. Kiedy zastanawiasz się nad jej podjęciem ostatnią rzeczą, której pragniesz jest to aby w wyniku presji pochopnie podjęta decyzja była niewłaściwa. W takiej sytuacji, gdy nie będziesz miał sprecyzowanego planu inwestycyjnego, stracisz czas i energię na realizacji dużej ilości przypadkowych transakcji, by na końcu, oprócz wiary, utracić również to, co najważniejsze na rynku kapitałowym pieniądze. Na oczywiste okazje tym samym nie będziesz posiadał już kapitału. Z drugiej jednak strony, także samo nieustanne planowanie i zbieranie danych, nigdy niezakończone decyzją spowodują, że pełen frustracji stale będziesz dreptał w miejscu. Tak też nic nie zarobisz! Nie obawiaj się ryzyka. Jeśli postanowiłeś inwestować musisz je kontrolować. To najważniejsza cecha, którą koniecznie w sobie wykształcisz. Akceptacja pewnego poziomu ryzyka i kontrolowany poziom straty są nieodłączną częścią inwestowania. Nie ma przy tym jednej drogi do odniesienia sukcesu na rynku kapitałowym. Metod, sposobów, systemów i strategii jest prawdopodobnie tyle ilu jest inwestorów. I to na rynku jest najwspanialsze! Inwestycje to doskonały sposób na zarabianie, pod warunkiem, że wiesz jak to robić. W przeciwnym wypadku masz znikome szanse na stały sukces i osiąganie satysfakcjonujących wyników. Bez opracowanego schematu działania, trudno będzie Ci wyeliminować emocje prowadzące do niezdecydowania, co w praktyce oznacza oparcie inwestycji w dużej mierze o przypadkowość działań. Problem potęguje się jeszcze bardziej wraz ze stałym wzrostem liczby instrumentów finansowych będących w obrocie. Najefektywniejszym rozwiązaniem jest więc opracowanie własnego planu, stała kontrola przebiegu inwestycji oraz bieżące dostosowywanie strategii do zmieniającej się sytuacji rynkowej. Dzięki temu Twoje cele inwestycyjne pozostaną niezmienne, a zmieniać będziesz jedynie sposoby ich realizacji. A do tego niezbędne są odpowiednie narzędzia. Komputerowe systemy wspomagania decyzji to już niemal codzienność. Postęp technologiczny, który dotarł także świata finansów, pozwala na inwestowanie w sposób, który jeszcze kilkanaście lat temu był nie do pomyślenia. Zastosowanie nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych, super szybkich i wydajnych komputerów, ich potężnych mocy obliczeniowych oraz Internetu ma na celu pomagać Tobie w podejmowaniu ważnych decyzji przy stale zmieniających się warunkach, maksymalnie decyzje te upraszczać, pokazując przy tym świat finansów i inwestycji w sposób prosty i zrozumiały. Aplikacja NaviFund Analytics została stworzona w taki sposób, abyś posługiwał się nią niemal intuicyjnie, a umysł skoncentrował na czymś znacznie ważniejszym Twoich pieniądzach i wolnym czasie, który pozostanie Ci do dyspozycji.

2 STRONA 2 Aplikacja zapewnia właściwe wykorzystanie swoich funkcji poprzez wizualizację notowań, stóp zwrotu, wyników optymalizowanych strategii inwestycyjnych Proste strategie, choć algorytm Aplikacji NaviFund Analytics umożliwia również budowę narzędzi bardzo ambitnych, w cale nie muszą oznaczać niższych rentowności. W praktyce jednak i tak przynoszą niemal identyczne efekty, zwłaszcza w dłuższym okresie. Opisane są jednak, co jest bardzo istotne, mniejszą liczbą transakcji, skuteczniejszym nadzorem nad kapitałem, automatycznym generowaniem sygnałów kupna bądź sprzedaży za pomocą predefiniowanych algorytmów analizy danych, szybszym i łatwiejszym dokonywaniem niezbędnych korekt systemu a więc i mniejszym ryzykiem oraz przynoszą niesamowitą oszczędność czasu. Mechanizm wyboru walorów wraz z określeniem czasu dokonywania transakcji nimi nazywamy systemem transakcyjnym. Oparty wyłącznie na wprowadzonych przez Ciebie do algorytmów obliczeniowych indywidualnych parametrów, pozbawiony wpływu subiektywnych odczuć, ocen i przewidywań staje się Twoim indywidualnym systemem transakcyjnym. Jego zadaniem jest generowanie w określonym czasie, w oparciu o przyjęte przez Ciebie założenia, takich sygnałów kupna i sprzedaży aby zmaksymalizować korzyści osiągane z przeprowadzanych transakcji na danym walorze z uwzględnieniem akceptowanego przez Ciebie poziomu ryzyka. Z chwilą udostępnienia aplikacji NaviFund Analytics problem skutecznego konstruowania takich mechanizmów zupełnie stracił na znaczeniu. Funkcjonalność aplikacji NaviFund Analytics to proces, który umożliwia zidentyfikowanie odpowiednich rynków, określenie trendu, budowę, testowanie, analizowanie oraz obsługę własnej strategii inwestycyjnej, równoległe optymalizowanie jej parametrów, kierowanie systemem monitorowania i powiadomień, analizę i badanie współzależności danych historycznych dla różnych rynków, z uwzględnieniem wpływu kursów walutowych i warunków zawierania transakcji oraz porównanie osiąganych wyników inwestycyjnych do gotowych i zaimplementowanych w aplikacji strategii inwestycyjnych. Nie ulega przy tym najmniejszej wątpliwości, że skuteczność wskazań Aplikacji, jak i sam sposób z nią pracy zależy od szeregu czynników, zarówno obiektywnych, ogólno rynkowych jak i subiektywnych, leżących wybitnie po Twojej stronie: poziomu awersji do ryzyka i oczekiwanej stopy zwrotu, akceptowalnej straty, horyzontu inwestycyjnego czy zamierzonej aktywności rynkowej. Panel Klienta - rejestracja, płatności oraz opcje wyboru usługi Z Aplikacji możesz korzystać wszędzie tam, gdzie masz dostęp do Internetu. Indywidualna instalacji oprogramowania nie jest wymagana. Jej głównym zadaniem, obok niewątpliwie dodatkowych funkcjonalności, jest zapewnienie Tobie dostępu do efektywnych narzędzi analitycznych i decyzyjnych, które w prosty i zrozumiały sposób umożliwią sprawne prowadzenie inwestycji w programach inwestycyjnych wszystkich podmiotów mających w swej ofercie produkty unit-linked, choć nie tylko. Baza danych obejmuje znaczną część wszystkich dostępnych na rynku walorów, papiery wartościowe, instrumenty finansowe, w tym indeksy krajowe i zagraniczne oraz notowania walut, w tym rynek FOREX. Zasadniczą rolą aplikacji NaviFund Analytics jest, poprzez pobieranie danych z serwerów zewnętrznych, dokonywanie skomplikowanych, czasochłonnych obliczeń i obrazowanie ich wyników na wykresach, grafikach lub w tabelach. Aplikacja zapewnia właściwe wykorzystanie swoich funkcji poprzez wizualizację notowań, stóp zwrotu, wyników optymalizowanych strategii, informacji dotyczących ustawień konta użytkownika oraz przyjętych parametrów inwestycji dla wybranych walorów.

3 STRONA 3 Niezwykle pomocnym i zarazem ważnym narzędziem Aplikacji jest możliwość analizy krzywej kapitału. Nawet po pobieżnej obserwacji, zobaczysz czy Twój zestaw parametrów systemu dostarcza konsekwentne, godne zaufania wyniki na rynku, czy walorze dla którego został dobrany. Krzywa kapitału daje natychmiastową perspektywę potencjalnych zysków i strat generowanych przez możliwe transakcje podczas okresu próbnego. Jej wykorzystywanie możliwe jest nawet przez osoby, które nie mają głębokiej wiedzy teoretycznej na temat analizy rynku czy też prognozowania jego zmienności. Obliczenia wynikają z przyjętych lub modyfikowanych założeń opracowywanych strategii i są z kolei wykorzystywane do ich weryfikacji, walidacji i ponownej wizualizacji wyników. W konsekwencji tych działań, zaakceptowany układ parametrów inwestycji zostaje zatwierdzony, a następnie powiązany z systemem monitorowania i automatycznych powiadomień tworząc tym samym ostatecznie gotową, indywidualną strategię inwestycyjną. Twoja rola w zasadzie sprowadzi się tym samym do składania zleceń na podstawie otrzymywanych sygnałów oraz okresowej kontroli efektywności. Nie musisz martwić się też o bieżące uzupełnianie danych dotyczących notowań. System zrobi to za Ciebie. Automatycznie. Krok pierwszy Pierwszym krokiem jaki powinieneś podjąć podczas uruchamiania programu lub budowy własnej strategii inwestycyjnej, obok przeprowadzenia identyfikacji aktualnego trendu rynkowego oraz analizy jego siły, jest określenie docelowego zbioru instrumentów finansowych bądź interesujących Cię walorów. Krok ten obejmuje również wyznaczenie kierunku ruchu ich cen oraz siły tego ruchu. W NaviFund Analytics służy temu funkcja Analizy trendu. Wybierając interesujące Cię walory, powinieneś pamiętać przy tym o ich płynności, w tym o wahaniach cen w zależności od wielkości Twojego zlecenia. Jeśli takie wahania mają miejsce to powinieneś zrezygnować z udziału inwestycji, gdyż oznacza to zbyt małe zainteresowanie tym walorem wśród społeczności inwestorów. Analizowanie trendu w warunkach zbyt płytkiego rynku może okazać się bardzo skomplikowane lub mało wiarygodne. NaviFund Analytics nie analizuje wprawdzie walorów pod tym względem, jednak w procesie optymalizacji Twojej strategii umożliwia między innymi wprowadzenie parametru określającego szybkość zawierania transakcji na danym walorze. Samodzielnie określasz jak długo musisz oczekiwać na pełną realizację Twojego zlecenia. Niewątpliwie ma to ogromny wpływ na sam przebieg inwestycji a w konsekwencji na osiąganą stopę zwrotu. Krok drugi Analizując bądź określając rodzaj i siłę trendu bądź przeprowadzając późniejszą optymalizację parametrów strategii inwestycyjnej koniecznie musisz zdecydować o wyborze długości cyklu w którym będziesz śledził albo wszystkie, nawet najdrobniejsze wahania cen waloru (dzienna analiza cyklu) albo też zainteresowany raczej dłuższą perspektywą, zmiany jednostkowe z punktu widzenia Twojej strategii uznasz za mało istotne. To, uzależniona od Twoich preferencji oraz od czynników takich jak czas poświęcony na inwestowanie czy oczekiwana niezawodność strategii, kluczowa kwestia tego zagadnienia. W zależności od przyjętego horyzontu obserwacji ostateczna stopa zwrotu może okazać się odmienna i tym samym wymuszać będzie częstsze decyzje, co z kolei prowadzi do wzrostu ryzyka wystąpienia błędnych transakcji, tj. tych z ujemnym wynikiem. Panel analizy trendu - 5 predefiniowanych rynków Wszelkie improwizacje tj. podjęcie działania bez przekonania i braku zgody na poniesienie konsekwencji z pewnością zakończą daną inwestycję przed czasem i z stratami.

4 STRONA 4 Stąd, niezbędne jest, abyś dokładnie określił, jak długie okresy generowania sygnałów przez rynek uwzględnisz w analizie cyklu i ustawianych wartościach parametrów. Ścieżka trendu Wykres ścieżki trendu - analiza WIG20 Prawidłowe określenie zasad zamykania pozycji rynkowej jest prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem, jakie staje przed Inwestorem. Nie ma idealnego i uniwersalnego rozwiązania gwarantującego nieprzerwane pasmo sukcesów. Święty Graal Inwestycyjny, którego zazwyczaj poszukują idealiści i projektanci systemów transakcyjnych po prostu nie istnieje. Nie można tym samym zbudować i użyć jednego wskaźnika, który sygnalizować będzie odpowiednie momenty do otwarcia lub zamknięcia pozycji oraz jednocześnie poinformuje o nadchodzącej zmianie trendu. Aplikacja NaviFund Analytics doskonale radzi sobie z tym zagadnieniem. Wyodrębnia i bada poszczególne problemy posługując się za każdym razem odpowiednim, dedykowanym narzędziem, a następnie informuje w przejrzysty sposób za pomocą trójkolorowej sygnalizacji na tzw. ścieżce trendu. Wizualizacja jest bardzo czytelna. NaviSkaner Jedna z uniwersalnych zasad inwestowania na rynkach kapitałowych mówi o konieczności dokonywania transakcji w zgodzie z trendem. Czasem jednak nie do końca jesteś przekonany o tym, jaki trend na danym walorze aktualnie panuje. Wszelkie wówczas improwizacje tj. podjęcie działania bez przekonania i brak zgody na poniesienie konsekwencji z pewnością zakończą daną inwestycję stratami. Przyznaj, że poruszając się w otoczeniu przytłaczającej ilości danych rynkowych sam nie jesteś w stanie swoim analizom, wyciąganiu wniosków, selekcji i w konsekwencji decyzjom inwestycyjnym poświęcać coraz większej porcji swojego czasu. Nader często ulegasz pokusie działań na skróty. Prawidłowe wyszukiwanie walorów lub rynku, które spełniają zadane kryteria jest jednak bardzo ciężką i długotrwałą pracą. Na dodatek, nie dysponując odpowiednim zapleczem, z racji upływu czasu, a raczej z faktu niesamowitej w nim zmienności sytuacji na rynku, bardzo często dopracowana do najmniejszego szczegółu planowana transakcja przestaje być ważna. Dane na podstawie, których została ona przygotowana przestały być już aktualne. Inwestowanie to sztuka podejmowania trudnych decyzji, które w dłuższym terminie skutkują zyskiem lub szybką utratą części Twoich oszczędności teraz. Jeśli nie masz planu inwestycyjnego (systemu), lub co gorsza się go nie trzymasz musisz natychmiast to zmienić. Musisz też za wszelka cenę, w miarę możliwości, zyskać pewność poprzez dostęp do najlepszych narzędzi, wiarygodnej i możliwie najszybszej informacji. Pod żadnym pozorem nie wolno Ci inwestować w ciemno. Decyzje musisz podejmować świadomie. Wątpliwości nie zlikwidujesz podpowiedzią guru, intuicją lub zgadując. Zważ, że na rynku całkiem powszechnie funkcjonują osoby, które myląc się przekażą Ci dopiero prawdę. Przeciwstawne prognozy, wykluczające się wzajemnie analizy, dziennikarze kreujący opinie. To niestety obecnie standard. Jedyną drogą jest zatem własna, zdrowa ocena sytuacji. Starannie więc wybieraj zasłyszane słowa i bądź odpowiedzialny za swoje decyzje inwestycyjne. To są Twoje pieniądze. Zdanie innych nie ma żadnego znaczenia. Nie tracić też czasu na twórczość analityków. Jako reprezentanci instytucji finansowych żyją głownie z pogłebiania zmienności i niepewności na rynkach, których jedynie aktualne fazy potrafią skutecznie pogłębiać. Inspiruj się jedynie co do metod inwestowania. Tylko inspiruj. Potem sprawdzaj co działa i podejmuj swoje własne decyzje z pomocą dobrych narzędzi. Wątpliwości rozwiążesz natomiast posługując się opartą o zaawansowane

5 STRONA 5 algorytmy obliczeniowe, aplikacją NaviSkaner. Korzystanie z niej nie wymaga przy tym zaawansowanej znajomości metod analizy technicznej, a proces selekcji walorów czy prawidłowy wybór rynku, na którym możesz zainwestować, przejdziesz dosłownie za pomocą kliku kliknięć. Skanowanie rynku niezwykle ułatwi Ci pracę. Zamiast każdorazowo przeglądać manualnie ponad 1500 walorów możesz skupiać się na tym co w inwestycjach dla Ciebie najważniejsze - błyskawiczna ocena wyników, ewentualna inwestycja lub zmiana poziomów zleceń ochronnych. I masz czas dla siebie. Wynik nawet przy predefiniowanych ustawieniach NaviSkanera dostarczy Ci z pewnością precyzyjnych informacji. Analiza trendu i określenie jego fazy jest najpotężniejszym z narzędzi w warsztacie Inwestora. Dzięki prawidłowemu zdefiniowaniu trendu zmniejszysz ryzyko, wzrośnie tym samym prawdopodobieństwo sukcesu inwestycyjnego. Skuteczna technika pozwalająca prawidłowo uczestniczyć w zyskach generowanych zwłaszcza przez dłuższy ruch cen, pozwala również na alternatywne, wobec zmian wartości samych indeksów, określenie aktualnej sytuacji rynkowej. Oceny takiej dokonasz również poprzez określenie liczby spółek znajdujących się w zdefiniowanych stadiach. W trosce o ograniczenie ryzyka pogłębienia strat powinieneś poważnie pomyśleć o zabezpieczeniach, których stosowanie spełnia funkcję ubezpieczenia inwestowanego kapitału NaviSkaner odpowiada potrzebie uzyskania prawidłowej informacji o trendzie już na etapie selekcji walorów oraz wyboru rynku i czasu uruchomienia potencjalnej inwestycji. Niepodważalną zaletą jego algorytmu, chociaż kosztem mniejszej elastyczności, jest wyjątkowo dobra skuteczność w okresach wyraźnych i silnych trendów. To prawda, że dobrze identyfikuje początek nowego trendu i wskazuje dogodne momenty zawarcia w zgodzie z nim transakcji. Właściwość tą utrzymuje aż do czasu gdy trend wygaśnie lub ulegnie odwróceniu. Jednak NaviSkaner to przede wszystkim skuteczne narzędzie pozwalające w prosty i szybki sposób przeszukać określoną przez użytkownika bazę walorów pod kątem zadanego przez niego kryterium stadium i fazy trendu w jakim aktualnie wybrane walory lub cały rynek się znajdują. W funkcji płynnego w czasie porównania przebiegu indeksu na wykresie pozwala uchwycić zachodzące w jego trendzie zmiany przy jednoczesnej weryfikacji historycznej poprawności wskazań samego skanera. Tym samym uzyskujesz informację o jego fantastycznej skuteczności. Z całą stanowczością należy jednak tu podkreślić, że zidentyfikowany trend powinieneś traktować jedynie jako filtr do właściwej metody zawierania transakcji. Głównie wyznacza on kierunek, w którym poszukujesz sygnału. Natomiast po rozpoczęciu inwestycji niezbędny jest prawidłowo dobrany sposób ochrony kapitału i zabezpieczania zysku. Generalnie występują cztery podstawowe stadia rynku: trend wzrostowy, trend spadkowy, dystrybucja oraz konsolidacja. W każdym z tych stadiów można zdefiniować trzy fazy intensywności, inaczej mówiąc, dojrzałości rynku. Od silnej do słabej. Każde stadium rynku z kolei możesz obserwować w rozkładach dziennym, tygodniowym i miesięcznym z uwzględnieniem predefiniowanych i zoptymalizowanych długości analizy danego rozkładu, metodą prostą, wykładniczą lub ważoną na bazie cen otwarcia, zamknięcia, najwyższej, najniższej, typowej lub średniej ceny wybranego okresu. Zaakceptowanie wyboru wybranego waloru, spełniającego wprowadzone kryteria przeszukiwania, tożsame jest z włączeniem go do obserwacji oraz do automatycznego systemu monitorowania i powiadomień. Z powyższym zestawem narzędzi doskonale poradzisz sobie na każdym rodzaju rynku. Nawet gdy poszczególne jego stadia charakteryzują odmienne schematy zachowań i różne są kryteria użyteczne przy osiąganiu zysków. Jednak to, co funkcjonuje i dobrze... Panel skanera - wybór kryteriów skanowania

6 STRONA 6 sprawdza się na rynku podlegającym wyraźnym trendom, może nie pracować w ogóle na rynku o podwyższonej zmienności. Niestety najczęściej się tak dzieje. Kluczem będzie więc takie skonstruowanie strategii, która wychwyci zyski w warunkach rynku, dla których została skonstruowana a zmniejszy straty w warunkach rynku odmiennego. Krok trzeci Prawidłowe określenie zasad zamykania pozycji rynkowej jest prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem, jakie staje przed Inwestorem Następnym krokiem jest określenie sposobu oraz momentu otwierania i zamykania pozycji. To ustalenie własnych poziomów kiedy kupujesz, kiedy przyznajesz się do błędu i ucinasz stratę oraz jak chronisz zysk, gdy inwestycja zacznie zarabiać. Należy więc jasno i konkretnie sprecyzować zasady: jak (inwestycja jednorazowa czy regularna) i kiedy wchodzisz na rynek (czas, data, dzień tygodnia, i/lub spełnienie założonych warunków systemu) oraz kiedy go opuszczasz, by po zamknięciu pozycji, oczekiwać sygnału na ponowne, dogodne w nim uczestnictwo. Pamiętaj abyś zarządzanie również wielkością pozycji odpowiednio dobrał się do swoich celów inwestycyjnych. Jeżeli uznasz, że możesz zaryzykować więcej, wówczas masz szanse na większą wygraną, ale również szanse na większy spadek wartości inwestowanego kapitału. Możesz też ryzykować minimalne kwoty, również w sposób regularny powiększając inwestycję, ale wówczas liczyć się musisz z mniejszym zyskiem. Prawidłowe określenie zasad zamykania pozycji rynkowej jest prawdopodobnie najtrudniejszym zadaniem, jakie staje przed Inwestorem. Zdecydowana większość tworzonych strategii nie posiada ściśle sprecyzowanych mechanizmów zamykania pozycji i koncentruje się jedynie na sposobach wejścia na rynek. Otwarcie pozycji w odpowiednim momencie nie jest zadaniem nader skomplikowanym, gdyż niemal zawsze istnieje dogodny moment do zawarcia transakcji. Skaner rynku - analiza Generali Życie TU Problemem jest jednak odpowiednie wyjście, które będzie współgrało z pozostałymi elementami systemu. Do wyznaczania takich momentów najczęściej używa się wskaźników. Może być to jeden konkretny sygnał, bądź też kombinacja wielu wskazań, wzajemnie się potwierdzających i zwiększających tym samym prawdopodobieństwo zrealizowania zyskownej transakcji. Na przykład kombinacja dwóch średnich kroczących. Nie dość, że identyfikuje formujący się trend w jego początkowym etapie to dobrze wyznacza przedziały czasowe zajętych pozycji. Walory kupujemy (zajmujemy długą pozycję) gdy szybsza (krótsza) średnia ruchoma przebija od dołu ( cross up ) średnią wolniejszą (dłuższą). Pozycję krótką (sprzedajemy), gdy szybsza średnia przebija od góry ( cross down ) wolniejszą. Jednak ich bezkompromisowe użycie staje się praktycznie bezużyteczne jeśli na rynku do czynienia mamy z trendem horyzontalnym. Sygnały są liczne, niestety często błędne i na dodatek opóźnione. Wówczas niezbędne staje się uzupełnienie monitorowania inwestycji o sygnały płynące z innych, dodatkowych wskaźników, w tym również z położenia względem nich ich średnich wartości. Aplikacja NaviFund Analytics oparta jest na optymalizacji parametru funkcji Stop Loss, Trailing Stop i innych wskaźników oraz funkcji realizującej zysk Take Profit. Jego zoptymalizowany poziom automatycznie nakaże realizację i zamknięcie pozycji z zyskiem w momencie, kiedy rynek osiągnie zdefiniowaną w strategii wartość oraz w sytuacji osiągnięcia założonej procentowej wielkość zysku w stosunku do wartości początkowej całego portfela. Umiejętność realizowania zysków jest kluczowa, jeśli chcesz zarabiać pieniądze.

7 STRONA 7 Poziom tolerancji ABS Niezwykle ważnym elementem jest określenie dopuszczalnego poziomu straty jaki jesteś skłonny zaakceptować w przypadku pojedynczej transakcji. To najczęstsza bolączka, mimo obfitego bagażu informacji jaki z sobą przy okazji niesie. Mając zawartą niekorzystną transakcje, Inwestorzy nader często nie zamykają jej w nadziei na szybkie odwrócenie się trendu. Zazwyczaj jednak strata się pogłębia a Ty zmuszony zostajesz do zajęcia bardzo dłuuuugiej pozycji. Oczywiste jest, że na rynku mogą pojawić się nieprzewidywalne sytuacje, w których system Twój może przynieść z założenia niespodziewane rezultaty. Najlepszym wyjściem byłoby ich wyeliminowanie, jednak w praktyce nie zawsze się to udaje zwłaszcza gdy powołujesz się na intuicję. W trosce o ograniczenie ryzyka pogłębienia strat powinieneś poważnie pomyśleć o zabezpieczeniach, których stosowanie spełnia funkcję ubezpieczenia inwestowanego kapitału. O prawidłowym poziomie akceptowalnej starty zdecydujesz samodzielnie ustalając ruchomą linię obrony kapitału. Obliczenia jej poziomu mogą zostać oparte o zakres zmiany w przyjętym okresie oraz na samodzielnej korekcji tej wartości w czasie utrzymywania otwartej pozycji. Zastosowanie mogą także znaleźć poziomy cenowe wyznaczone wskazaniami średnich ruchomych, jak również poziomy lokalnych minimów lub maksimów cenowych. W aplikacji NaviFund Analytics wartość ta ustalana jest jako procent poniżej bieżącej wyceny waloru i jest jednocześnie jednym z istotnych parametrów optymalizowanej strategii. Przy definiowaniu tego parametru ważne jest jego odpowiednie wyważenie, które nie przeszkodzi otwartej pozycji w generowaniu zysków. Optymalizować należy więc tak aby z jednej strony chwilowe korekty trendu nie zaprzepaściły szansy na wysoki profit, z drugiej zaś nie można doprowadzić do zniwelowania zbyt dużej części wypracowanego wcześniej zysku, gdy sytuacja rynkowa odwróci się na Twoja niekorzyść. Dopiero wówczas Twój portfel będzie zabezpieczony przed nagłym zwrotem rynku. Zachowasz tym samym pewność, że zysk będzie w miarę maksymalny. Optymalizacja - dobieranie poziomów tolerancji Wielu inwestorów usiłuje łączyć kilka technik inwestycyjnych. Zamiast większych zysków tworzą sobie jednak tylko nadmiar informacji lub podejmują złe decyzje stosując zbyt wiele narzędzi analitycznych na raz. Jeżeli spojrzysz obiektywnie na napływające informacje zobaczysz, jak dużo jest w nich sprzeczności. Jedne będą dawały sygnał kupna, inne dadzą sygnał sprzedaży. Doprowadzić to może osoby niedoświadczone do paraliżu decyzji. Możesz też zacząć podejmować decyzje chaotyczne. W takich warunkach, gdy do wielu sprzecznych sygnałów dołączą się jeszcze emocje zaczniesz otwierać inwestycje pod wpływem chwilowych impulsów. Po otwarciu pozycji te same emocje powodować będą paniczne zamykanie inwestycji. NaviMonitor Mimo doskonałości budowanych systemów, okazuje się, że najwięcej trudności sprawia Inwestorom, konsekwentne korzystanie z ich własnych strategii Mimo doskonałości budowanych systemów, okazuje się, że najwięcej trudności sprawia Inwestorom, konsekwentne korzystanie z ich własnych strategii. Na dodatek ludzie poddają się zachowaniom zbiorowym, a niektóre działania społeczności rynkowej mogą być bardzo irracjonalne i czasem wręcz niewytłumaczalne. Przyczyną takich zachowań jest ludzka psychika, dlatego też jednym z najważniejszych czynników warunkujących odniesienie sukcesu na rynku jest odpowiednie przygotowanie psychologiczne do przyjmowania ryzyka oraz odporność na podejmowanie

8 STRONA 8 decyzji inwestycyjnych pod wpływem presji otoczenia bądź stresu. NaviFund Analytics nie tylko skutecznie obniża jego poziom lecz także narzuconą przez parametry strategii dyscypliną pozwala opanować emocje i działać zawsze według ustalonego planu konsekwentnie. Efektywne inwestowanie nie ma nic wspólnego z prognozowaniem zachowania cen. Nikt nie wie jak się one zachowają. Jakiekolwiek próby odgadywania przyszłości są tutaj bezużyteczne. Proste, a przez to skuteczne zasady mówią: kiedy otrzymasz sygnał otwarcia pozycji, to pozycję otwierasz a kiedy pojawia się sygnał zamknięcia to ją po prostu zamykasz. Sygnał to reakcja. Kiedy nadchodzi dogodny moment, kiedy warunki zostają spełnione, wtedy należy reagować. Podobnie jak inni skuteczni Inwestorzy powinieneś posiadać przy tym umiejętność selektywnego myślenia, zaakceptowania określonego poziomu straty oraz zdecydowanego unikania presji otoczenia. Pomocą w tym zakresie niewątpliwie posłuży Ci kolejny, zintegrowany z NaviFund Analtyics, oparty o pocztę elektroniczną oraz SMS, skuteczny moduł powiadomień i monitorowania strategii. Mapa zysk/ryzyko analiza rynków zagranicznych Podsumowanie Wypracowana indywidualna strategia inwestycyjna, nie ważne jakie posiadać będzie podstawy, nieważne też jakie kryteria dla niej przyjmiesz, w większości przypadków będzie przemyślana i usytuowana na mocnych fundamentach Twoim przekonaniu. Dodatkowo, system optymalizacji parametrów zaimplementowany w NaviFund Analytics w sposób prosty umożliwi Ci zweryfikowanie przyjętych przez Ciebie założeń oraz skuteczne przetestowanie ich na danych historycznych. Polega to na optymalnym dobieraniu parametrów używanych w Twoich decyzjach transakcyjnych. Oczywiście możesz samodzielnie dojść do najbardziej korzystnych wartości tych zmiennych za pomocą kilkukrotnego testowania i podawania za każdym razem nowych parametrów, aż wyniki, które uzyskasz będą dla Ciebie satysfakcjonujące. Przeprowadzenie testów jednak nigdy nie daje stuprocentowej pewności, że po wprowadzeniu strategii w życie wyniki nadal będą tak zadowalające jak w czasie przeprowadzania doświadczeń na danych historycznych, zwłaszcza że rynki i warunki na nich panujące się zmieniają. Inwestując stale musisz o tym pamiętać!

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji.

System transakcyjny oparty na średnich ruchomych. ś h = + + + + gdzie, C cena danego okresu, n liczba okresów uwzględnianych przy kalkulacji. Średnie ruchome Do jednych z najbardziej znanych oraz powszechnie wykorzystywanych wskaźników analizy technicznej, umożliwiających analizę trendu zaliczyć należy średnie ruchome (ang. moving averages).

Bardziej szczegółowo

Interwały. www.efixpolska.com

Interwały. www.efixpolska.com Interwały Dobór odpowiednich ram czasowych na których inwestor zamierza dokonywać transakcji jest podstawowym elementem strategii inwestycyjnej. W żargonie traderów sposób przedstawienia zmian ceny a w

Bardziej szczegółowo

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie

Strategie VIP. Opis produktu. Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie. Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Tworzymy strategie oparte o systemy transakcyjne wyłącznie dla Ciebie Strategie VIP Strategia stworzona wyłącznie dla Ciebie Codziennie sygnał inwestycyjny na adres e-mail Konsultacje ze specjalistą Opis

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA

ABONAMENT LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA ABONAMENT PROFESJONALNY LISTA FUNKCJI / KONFIGURACJA INWESTOWANIE MOŻE BYĆ FASCYNUJĄCE GDY POSIADASZ ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA Abonament Profesjonalny to rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy na inwestowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 10 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 2

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 2 STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykład 2 2 Musisz opracować dokładny plan działania Stres jest nieodłącznym elementem przy podejmowaniu decyzji. Nie możesz dopuścić do tego, aby

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change Raport 4/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu dla odczytu Australia Employment Change autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych

Bardziej szczegółowo

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji,

ROC Rate of Charge. gdzie ROC wskaźnik szybkości zmiany w okresie n, x n - cena akcji na n-tej sesji, ROC Rate of Charge Analityk techniczny, który w swej analizie opierałby się wyłącznie na wykresach uzyskiwałby obraz możliwości inwestycyjnych obarczony sporym ryzykiem. Wnioskowanie z wykresów bazuje

Bardziej szczegółowo

Projektowanie systemu krok po kroku

Projektowanie systemu krok po kroku Rozdział jedenast y Projektowanie systemu krok po kroku Projektowanie systemu transakcyjnego jest ciągłym szeregiem wzajemnie powiązanych decyzji, z których każda oferuje pewien zysk i pewien koszt. Twórca

Bardziej szczegółowo

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego

Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Budowa sztucznych sieci neuronowych do prognozowania. Przykład jednostek uczestnictwa otwartego funduszu inwestycyjnego Dorota Witkowska Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wprowadzenie Sztuczne

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny

Oscylator Stochastyczny Oscylator Stochastyczny Wprowadzenie Oscylator stochastyczny jest jednym z bardziej znanych narzędzi analizy technicznej. Został skonstruowany w latach 50. przez George a Lane a prezesa Investment Educators

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan

PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO. Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan PORADNIK INWESTOWANIA JEDNOSESYJNEGO Paweł Pagacz, Bartłomiej Bohdan KRAKÓW 2012 2 Spis treści Wstęp...3 1. Co jest potrzebne do sukcesu?...3 2. Czy inwestowanie jednosesyjne się opłaca?...5 3. System

Bardziej szczegółowo

Testy popularnych wskaźników - RSI

Testy popularnych wskaźników - RSI Testy popularnych wskaźników - RSI Wskaźniki analizy technicznej generują wskazania kupna albo sprzedaży pomagając przy tym inwestorom podjąć odpowiednie decyzje. Chociaż przeważnie patrzy się na co najmniej

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Advanced Orders

Instrukcja użytkownika Advanced Orders Instrukcja użytkownika Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Test wskaźnika C/Z (P/E)

Test wskaźnika C/Z (P/E) % Test wskaźnika C/Z (P/E) W poprzednim materiale przedstawiliśmy Państwu teoretyczny zarys informacji dotyczący wskaźnika Cena/Zysk. W tym artykule zwrócimy uwagę na praktyczne zastosowania tego wskaźnika,

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Oscylator Stochastyczny (Stochastic)

Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Oscylator Stochastyczny (Stochastic) Wielu traderów stosuje strategie gry z trendem, jesteśmy przekonani, że można poprawić regularność, z jaką nasz system będzie przynosił zyski, stosując wskaźniki sprawdzające

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 13 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem?

Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem? Jak poznać, że ktoś jest skutecznym traderem? (m.in. na podstawie badań zachowania klientów BossaFX) Sebastian Zadora BossaFX.pl Warszawa, 25 czerwiec 2014 2 Inwestorzy BossaFX w 2013r. Agenda składniki

Bardziej szczegółowo

Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders

Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders Advanced Orders Zlecenia zaawansowane dla dodatku Smart Orders mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Informacje ogólne... 2 2. Uruchamianie aplikacji... 2 3. Funkcjonalność... 3 3.1 Zlecenie

Bardziej szczegółowo

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start ONE WORLD BROKER WEB (FOREX) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Page 1 of 17 Czym jest platforma ONE WORLD BROKER WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana, aby być szybka i prosta jak to tylko możliwe,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl

Zarządzanie Kapitałem. Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl Zarządzanie Kapitałem Paweł Śliwa pawel.sliwa@xtb.pl 1 ZK a Proces Zarabiania Zarządzanie Kapitałem 30% SYSTEM 10% PSYCHOLOGIA 60% To wszystko składa się na skuteczne transakcje. 2 Zarządzanie Kapitałem

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI

Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Giełda. Podstawy inwestowania SPIS TREŚCI Zaremba Adam Wprowadzenie Część I. Zanim zaczniesz inwestować Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? Na co zwracać uwagę? Opłaty i prowizje Oferta kredytowa Oferta

Bardziej szczegółowo

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy?

Co oznaczają te poszczególne elementy świecy? Budowa świec Wielu inwestorów od razu porzuca analizę wykresów świecowych, ponieważ na pierwszy rzut oka są one zbyt skomplikowane. Na szczęście tylko na pierwszy rzut oka. Jeśli lepiej im się przyjrzeć

Bardziej szczegółowo

Zmienność. Co z niej wynika?

Zmienność. Co z niej wynika? Zmienność. Co z niej wynika? Dla inwestora bardzo ważnym aspektem systemu inwestycyjnego jest moment wejścia na rynek (moment dokonania transakcji) oraz moment wyjścia z rynku (moment zamknięcia pozycji).

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na Giełdzie dr Witold Gradoń Akademia Ekonomiczna w Katowicach 19 Kwietnia 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Plan wykładu

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny. Powiadomienia Kroczącego Stop Loss i dodatkowe powiadomienia i raporty

Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny. Powiadomienia Kroczącego Stop Loss i dodatkowe powiadomienia i raporty Abonament podstawowy Abonament standard Abonament profesjonalny tel.: 0801 00 24 64 (infolinia 9 00-15 00 ) tel.: (61) 670 33 44 (infolinia 9 00-15 00 ) email: pomoc@opiekuninwestora.pl blog : blog.opiekuninwestora.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015

Strategia OneToOne. Paweł Śliwa, 27/10/2015 Strategia OneToOne Paweł Śliwa, 27/10/2015 Paweł Śliwa Pracownik Domu Maklerskiego mbanku, wcześniej Domu Maklerskiego X-Trade Brokers S.A. na stanowisku Z-ca Dyr. Regionu. Prowadzi i organizuje szkolenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści

Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop Spis treści Giełda : podstawy inwestowania / Adam Zaremba. wyd. 3. Gliwice, cop. 2014 Spis treści Wprowadzenie 9 Część I. Zanim zaczniesz inwestować... Rozdział 1. Jak wybrać dom maklerski? 13 Na co zwracać uwagę?

Bardziej szczegółowo

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie

Aviva Gwarancja Akcje Europejskie inwestycje Aviva Gwarancja Akcje Europejskie W ofercie od 15 czerwca do 10 lipca 2009 roku AVIVA_Gwarancja_broszura_A4x8_v05.indd 1 2009-06-05 17:34:28 Recepta na sukces jest prosta buduj mosty zamiast

Bardziej szczegółowo

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach.

Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Strategia Ichimokudla początkujących i zaawansowanych inwestorów. Analiza bieżącej sytuacji na rynkach. Kamil Oziemczuk Analityk Dom Maklerski IDM SA (www.idmtrader.pl) Agenda prezentacji 1) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX)

WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) WSKAŹNIK RUCHU KIERUNKOWEGO (DMI) ŚREDNI INDEKS RUCHU KIERUNKOWEGO (ADX) Wszelkie wskaźniki i oscylatory zostały stworzone z myślą pomocy w identyfikowaniu pewnych stanów rynku i w ten sposób generowaniu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja aplikacji

Prezentacja aplikacji Prezentacja aplikacji Kto tworzy Navigatora? Doświadczeni doradcy inwestycyjni i analitycy od 8 lat oceniający rynki funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie, Niezależna finansowo i kapitałowo firma,

Bardziej szczegółowo

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20

OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 OPCJE MIESIĘCZNE NA INDEKS WIG20 1 TROCHĘ HISTORII 1973 Fisher Black i Myron Scholes opracowują precyzyjną metodę obliczania wartości opcji słynny MODEL BLACK/SCHOLES 2 TROCHĘ HISTORII 26 kwietnia 1973

Bardziej szczegółowo

OPANUJ RYNEK w 8 minut!

OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! OPANUJ RYNEK w 8 minut! Witaj w anyoption, wiodącej na świecie opcjach binarnych! platformie do transakcji na Dajemy Ci możliwość osiągnięcia wysokich zysków w krótkim i średnim

Bardziej szczegółowo

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego

Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Automatyczne strategie inwestycyjne nowoczesne inwestowanie dla każdego Dr Tomasz Filipiak, Jakub Jagiełło GPW Day, Warszawa 3 Września 2009r. Motto ( ) Zawsze stosuj tę oto złotą zasadę: czyo to, co byś

Bardziej szczegółowo

Produkty szczególnie polecane

Produkty szczególnie polecane Produkty szczególnie polecane 9 luty 2011 r. Szczegółowe informacje na temat funduszy zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. ( fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym oraz skrócie prospektu informacyjnego,

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 11 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń. Plan wykładu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 5 maja 2014 r. Historia giełdy, Plan wykładu Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie 3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie Autor: Robert Kajzer Spis treści Wstęp... 3 Panuj nad własnymi emocjami... 4 Jak jednak nauczyć się panowania nad emocjami?...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9

Spis treści. Wstęp 3. Logowanie 4. Ekran kalendarza 5. Ustawienia 6. Dodawanie akcji 7. Parametry zleceń 8. Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Logowanie 4 Ekran kalendarza 5 Ustawienia 6 Dodawanie akcji 7 Parametry zleceń 8 Zlecenia warunkowe, modyfikacja zleceń 9 Obsługa kalendarza 10 HFT Robotero to ultraszybki

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań

Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań Raport 1/2015 Optymalizacja parametrów w strategiach inwestycyjnych dla event-driven tradingu - metodologia badań autor: Michał Osmoła INIME Instytut nauk informatycznych i matematycznych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych

System transakcyjny oparty na wskaźnikach technicznych Druga połowa ubiegłego stulecia upłynęła pod znakiem dynamicznego rozwoju rynków finansowych oraz postępującej informatyzacji społeczeństwa w skali globalnej. W tym okresie, znacząco wrosła liczba narzędzi

Bardziej szczegółowo

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia.

Inwestor musi wybrać następujące parametry: instrument bazowy, rodzaj opcji (kupna lub sprzedaży, kurs wykonania i termin wygaśnięcia. Opcje na GPW (II) Wbrew ogólnej opinii, inwestowanie w opcje nie musi być trudne. Na rynku tym można tworzyć strategie dla doświadczonych inwestorów, ale również dla początkujących. Najprostszym sposobem

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: II stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z podstawowymi metodami i technikami analizy finansowej na podstawie nowoczesnych instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdziestrategie inwestycyjne dr Witold Gradoń Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 20 listopada 2017 r. Plan wykładu Historia giełdy, Pojęcie i rodzaje

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Planowanie finansów osobistych

Planowanie finansów osobistych Planowanie finansów osobistych Osoby, które planują znaczne wydatki w perspektywie najbliższych kilku czy kilkunastu lat, osoby pragnące zabezpieczyć się na przyszłość, a także wszyscy, którzy dysponują

Bardziej szczegółowo

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste.

Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste. Autor: Maciej Rogala Czy fundusz inwestycyjny jest ofertą dla Ciebie? Sprawdź to, zanim powierzysz mu pieniądze... Oceń fundusz inwestycyjny pod kątem swoich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 7

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 7 STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykład 7 2 Zamykanie pozycji Nie ma znaczenia, kiedy pozycja zostanie otwarta, najważniejsze jest to, kiedy zostanie zamknięta To nie wybór chwili

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne

Inwestycje portfelowe. Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje portfelowe Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne 1 Korzyści dla Ciebie 1 Kompleksowość Pełna oferta inwestycyjna dostępna w jednym miejscu, oparta na bezpośrednim inwestowaniu w instrumenty

Bardziej szczegółowo

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy.

Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. ZAWIERANIE TRANSAKCJI Przed zapoznaniem się z poniższą instrukcję, zalecamy zapoznanie się z instrukcją Ustawienie platformy. Spis treści 1. Włączenie możliwości dokonywanie transakcji, str. 2 2. Moduły

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel

Spis treści. Wstęp. Pierwsze logowanie. Wygląd platformy po zalogowaniu. Składnianie zleceń. Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel Instrukcja obsługi Spis treści Wstęp 3 Pierwsze logowanie 4 Wygląd platformy po zalogowaniu 5 Składnianie zleceń 6 Widok nowego zlecenia na wykresie oraz w zakładce handel 7 Zamykanie i modyfikacja zlecenia

Bardziej szczegółowo

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV)

Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Cena do wartości księgowej (C/WK, P/BV) Wskaźnik cenadowartości księgowej (ang. price to book value ratio) jest bardzo popularnym w analizie fundamentalnej. Informuje on jaką cenę trzeba zapład za 1 złotówkę

Bardziej szczegółowo

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads!

Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! allegro ads.manual wstęp co to jest? Sprzedawaj jeszcze więcej dzięki usłudze Ads! Zaprezentuj pierwszy swoją Ofertę klientom dokładnie w momencie, w którym szukają jej w Allegro. Zapłacisz tylko wtedy,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Młody inwestor na giełdzie Strategie inwestycyjne Grzegorz Kowerda Uniwersytet w Białymstoku 8 maja 2014 r. Początki giełdy przodek współczesnych giełd to rynek (jarmark,

Bardziej szczegółowo

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow

czyli Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Bądź tu mądry człowieku!!! czyli Jak inwestować w czasie kryzysu finansowego??? Piotr Baran Koło Naukowe Cash Flow Możliwości inwestowania Konserwatywne : o Lokaty o Obligacje o Fundusze inwestycyjne o

Bardziej szczegółowo

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS

OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS OPCJE WARSZTATY INWESTYCYJNE TMS BROKERS Możliwości inwestycyjne akcje, kontrakty, opcje Akcje zysk: tylko wzrosty lub tylko spadki (krótka sprzedaż), brak dźwigni finansowej strata: w zależności od spadku

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa

Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Strategia Inwestycyjna DTFM Szybkiego i Łatwego Zwycięstwa Szybki Plan: Czego dowiesz się z Tego E-booka 4 Sekret DTFM..5 Gdzie szukać, jak użyć..7 Praktyczne zastosowanie.....10 Co Dalej?...12 Strategia

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). Zbieżność i rozbieżność średnich kroczących - MACD (Moving Average Convergence Divergence). MACD (zbieżność i rozbieżność średnich kroczących) - jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy xtab

Podręcznik do platformy xtab Podręcznik do platformy xtab Wstęp 1. Wstęp XTB oferuje bezpłatne oprogramowanie do zainstalowania na tabletach, co daje możliwość pełnej kontroli nad rachunkiem niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 8

STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. Wykład 8 STRATEGIE INWESTOWANIA NA RYNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Wykład 8 2 Ocena skuteczności systemu Liczba transakcji (o efektywności systemu można wnioskować, gdy dał on minimum 30 sygnałów) Procentowy udział

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie oferuje inwestorom nową możliwość zawierania transakcji. Od

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Na Wagę Złota II ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego

Strategie inwestowania w opcje. Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Strategie inwestowania w opcje Filip Duszczyk Dział Rynku Terminowego Agenda: Opcje giełdowe Zabezpieczenie portfela Spekulacja Strategie opcyjne 2 Opcje giełdowe 3 Co to jest opcja? OPCJA JAK POLISA Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI OPIEKUN ZYSKU WWW.OPIEKUNZYSKU.PL - PORTAL DLA KLIENTÓW PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI JAK INWESTOWAĆ? CZYLI STRATEGIA INWESTOWANIA To najważniejsza funkcja portalu. Dlatego inwestor odnajdzie ją od razu po

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek

Wycena opcji. Dr inż. Bożena Mielczarek Wycena opcji Dr inż. Bożena Mielczarek Stock Price Wahania ceny akcji Cena jednostki podlega niewielkim wahaniom dziennym (miesięcznym) wykazując jednak stały trend wznoszący. Cena może się doraźnie obniżać,

Bardziej szczegółowo

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA

Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka w Domu Maklerskim Capital Partners SA Strategia identyfikacji, pomiaru, monitorowania i kontroli ryzyka zatwierdzona przez Zarząd dnia 14 czerwca 2010 roku zmieniona przez Zarząd dnia 28 października 2010r. (Uchwała nr 3/X/2010) Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

John Bollinger s Forex Letter

John Bollinger s Forex Letter John Bollinger s Forex Letter Tom 1, Numer 5 14 wrzesień 2004 Capital Market Services, LLC 350 Fifth Avenue, Suite 6400 New York, NY 10118 www.cmsfx.com trading@cmsfx.com Łączenie przedziałów czasowych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko.

Inwestycje finansowe. Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. Ryzyko. Inwestycje finansowe Wycena obligacji. Stopa zwrotu z akcji. yzyko. Inwestycje finansowe Instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe). Instrumenty rynku walutowego. Obligacje. Akcje. Instrumenty pochodne.

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników

Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Strzał stochastyczny i inne nietypowe wykorzystanie wskaźników Czym są wskaźniki analizy technicznej narzędzie analizy technicznej element pomagający w identyfikacji stanów rynkowych wspomagają w wyznaczaniu

Bardziej szczegółowo

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III

CU Gwarancja Globalne Inwestycje III W ofercie od 25 sierpnia do 19 września 2008 roku. Produkty gwarantowane CU Gwarancja Globalne Inwestycje III Dzięki mechanizmowi zabezpieczenia korzystnych stóp zwrotu i jednoczesnej ochronie 100% wpłaconego

Bardziej szczegółowo

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI

WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI WOLUMEN OBROTÓW I LICZBA OTWARTYCH POZYCJI Inwestorzy oceniający sytuację na rynkach terminowych zazwyczaj posługują się metodą uwzględniającą trzy wielkości - cenę, wolumen i liczbę otwartych kontraktów.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie

Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Specyfikacja narzędzi analizy technicznej w projekcie Poniższy dokument opisuje parametry poszczególnych narzędzi analizy technicznej, na podstawie których generowane są sygnały kupna i sprzedaży spółek

Bardziej szczegółowo

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE).

Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Bank of America Corp.(DE) (BAC) - spółka notowana na giełdzie nowojorskiej (NYSE). Czym zajmuje się firma? Bank of America jeden z największych banków świata. Pod względem wielkości aktywów zajmuje 3.

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Systemy transakcyjne

Systemy transakcyjne Inteligentne modele ekonometryczne generują sygnały inwestycyjne Systemy transakcyjne Sygnały inwestycyjne na EUR/USD i FW20 każdego dnia Szybka selekcja najskuteczniejszych strategii Porównanie skuteczności

Bardziej szczegółowo

-> Spółka musi być niedoceniona przez innych inwestorów. (Wykorzystujemy wskaźniki niedowartościowania).

-> Spółka musi być niedoceniona przez innych inwestorów. (Wykorzystujemy wskaźniki niedowartościowania). 48 Poniższy portfel jest kontynuacją eksperymentu inwestycyjnego, który przeprowadzałem na moim blogu. Analiza wyników po 12 tygodniach pokazała, że strategia inwestycyjna oparta niemal wyłącznie na analizie

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski mbanku oferuje swoim Klientom nowe typy zleceń automatycznych:

Dom Maklerski mbanku oferuje swoim Klientom nowe typy zleceń automatycznych: Dom Maklerski mbanku oferuje swoim Klientom nowe typy zleceń automatycznych: - Zlecenie ochronne - Zlecenie Łowca okazji Zlecenie ochronne W ramach Zlecenia ochronnego istnieje możliwość rejestracji zlecenia

Bardziej szczegółowo

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek

Analiza Techniczna Andrzej Klempka analiza spółek Dzisiejsza analiza obejmuje spółki z indeksów WIG SPOŻYWCZY i WIG - TELEKOMUNIKACJA KERNEL (wykres 1) ASTARTA (wykres 2) DUDA (wykres 3) Spółka KERNEL zakończyła spadki w trakcie ostatniej bessy pod koniec

Bardziej szczegółowo

Fundusze 2w1 za czy przeciw?

Fundusze 2w1 za czy przeciw? Open Finance, 12.02.2009 r. Fundusze 2w1 za czy przeciw? Fundusze mieszane zrównoważone i stabilnego wzrostu są najczęściej wybieranym typem funduszy inwestycyjnych w naszym kraju. Alternatywą dla nich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam.

ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006. Witam. ANALIZA SPÓŁEK 21.08.2006 Witam. DWORY Spółka zadebiutowała na GPW w grudniu 2004 roku. Przez pierwszych dziesięć miesięcy notowania przebiegały w bardzo wąskiej stabilizacji. Cena akcji wahała się pomiędzy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE Załącznik nr 1 do PO No A-IV-../17 FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (ocena, czy usługi maklerskie są odpowiednie a instrumenty finansowe - adekwatne) Dane Klienta: Imię/imiona i nazwisko PESEL/ Nr paszportu

Bardziej szczegółowo

Analiza zależności liniowych

Analiza zależności liniowych Narzędzie do ustalenia, które zmienne są ważne dla Inwestora Analiza zależności liniowych Identyfikuje siłę i kierunek powiązania pomiędzy zmiennymi Umożliwia wybór zmiennych wpływających na giełdę Ustala

Bardziej szczegółowo