nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013"

Transkrypt

1 nr 10 (2012/2013) czerwiec 2013 Wydawnictwo Poznań 2013

2 Opracowała Iwona Cieślik Spis treści Projekt okładki Izabela Jasiczak Projekt graficzny Jarosław Flis Redakcja i korekta Zofia Mikołajewska Z życia Uczelni... 5 Sukcesy pracowników i studentów UEP Z prac Rektora i prorektorów Z posiedzenia Senatu UEP Z posiedzeń rad wydziałów Projekt Kadry dla Gospodarki Konferencje, seminaria, wykłady Z działalności katedr Z działalności Biblioteki Głównej Z działalności sportowej Rozwój kadr naukowych Obsługa działalności naukowo-badawczej Współpraca z zagranicą ISSN Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w mediach Wydawnictwo UEP Copyright by Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Poznań 2013 WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Powstańców Wielkopolskich 16, Poznań tel , , faks Adres do korespondencji: al. Niepodległości 10, Poznań ZAKŁAD GRAFICZNY UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU ul. Towarowa 53, Poznań, tel

3 Z życia Uczelni Prezydent RP Bronisław Komorowski z wizytą na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 czerwca 2013 roku odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Podczas wizyty spotkał się z władzami rektorskimi oraz członkami Klubu Partnera Uniwersytetu Ekonomicznego. Spotkanie było inauguracją obchodów jubileuszu 10 lecia Klubu Partnera, będącego prestiżowym gronem wiodących przedsiębiorstw i instytucji ważnych dla gospodarki Wielkopolski i kraju, mającym na celu umacnianie więzi pomiędzy praktyką gospodarczą a nauką. Pokazuje to, jak istotną kwestią dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu jest współpraca ze środowiskiem biznesu służąca podejmowaniu i rozwojowi różnorodnych inicjatyw mających na względzie wspólny interes Partnerów. Spotkanie było również okazją do przyjęcia nowych członków do Klubu Partnera: Aquanet S.A. Jeronimo Martins Polska S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Solaris Bus & Coach S.A. Dzięki temu grono Partnerów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu liczy już ponad 50 znamienitych przedsiębiorstw. Nowym dziekanem Klubu Partnera został dr Andrzej Byrt polski ekonomista, urzędnik państwowy, dyplomata i praktyk biznesu. Doktor Andrzej Byrt był dwukrotnie

4 6 7 Aquanet S.A. KGHM Polska Miedź S.A. Jeronimo Martins Polska S.A. Solaris Bus & Coach S.A.

5 8 9 Zajęcia są nieodpłatne i kierowane do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych (EUD) oraz uczniów wszystkich klas gimnazjalnych (AME). Inauguracji dokonano 7 marca 2013 roku. Ostatnie zajęcia odbyły się 6 czerwca 2013 roku. Każdy semestr to sześć półtoragodzinnych spotkań o tematyce ekonomiczno-gospodarczej. Spotkania mają charakter interaktywny i są realizowane w formule edutainment. Na wykładach, prowadzonych przez nauczycieli akademickich i praktyków biznesu, młodzież zapoznaje się z podstawami funkcjonowania gospodarki i zjawiskami ekonomicznymi mającymi wpływ na codzienne życie. Każdy z odbywających się wykładów jest połączony z warsztatami, podczas których studenci odgrywają rozmaite role kierowników zespołów, negocjatorów, inwestorów giełdowych czy też twórców kampanii reklamowych. W letnim cyklu zajęć uczestnicy EUD zgłębiali zagadnienia z zakresu zarządzania inwestycjami, marketingu, rozwoju osobiambasadorem Polski w Niemczech, wiceministrem, a obecnie pełni funkcję prezesa Zarządu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zastąpił Ryszarda Nowaczkiewicza pełniącego funkcję dziekana KP do czerwca 2013 roku. Funkcje prodziekanów Klubu Partnera pełnią: Szczepan Gawłowski (prezes Zarządu KREISEL Technika Budowlana), Jacek Roszyk (prezes Zarządu Żabka Polska), Szymon Trzebiatowski (członek Zarządu Volkswagen Poznań). Podczas jubileuszu Prezydent RP otrzymał z rąk prezydenta Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego dra Mariana Króla Statuetkę Złotego Hipolita, honorowe wyróżnienie za działalność i osiągnięcia w pracy organicznej. Kolejna edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego i Akademii Młodego Ekonomisty za nami Zakończyła się V edycja Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego (EUD) i IV edycja Akademii Młodego Ekonomisty (AME). Pod okiem wykładowców akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu kształciło się 128 uczniów z 5 i 6 klas szkół podstawowych i 110 uczniów gimnazjów. Po zgłębieniu tajników nauk ekonomicznych dostali specjalnie dla nich przygotowane indeksy. Partnerem strategicznym EUD jest Narodowy Bank Polski, AME patronuje Bank BPH, a minister edukacji narodowej pełni patronat honorowy nad obydwoma przedsięwzięciami.

6 10 11 stego, polityki finansowej UE oraz koniunktury gospodarczej. Dla AME zaplanowano zajęcia z zakresu efektywnego zarządzania czasem własnym, zarządzania w kryzysie, analizy wskaźnikowej przedsiębiorstwa, mierników dobrobytu gospodarczego oraz trendów w marketingu. Semestr zajęć kończy się testem wiedzy i wręczeniem wartościowej nagrody najlepszemu studentowi. Młodzież spotkała się również z praktykami biznesu twórcami serwisów internetowych jakdojade.pl i Spotted: friendspotting.co. W ramach obu programów zorganizowano również edukacyjne zajęcia dla rodziców prowadzone przez specjalistów z obszaru pedagogiki, psychologii i ekonomii. Dotyczyły one metod wspierania dziecka w nauce i samorozwoju, kreatywnych metod rozwiązywania konfliktów z dzieckiem, nauczania wartości i kształtowania w dziecku postaw prospołecznych. Klasy gimnazjalne pod patronatem Wydziału Zarządzania UEP W dniu 11 czerwca 2013 roku uroczyście podpisano porozumienia pomiędzy Wydziałem Zarządzanie UEP a czterema szkołami ponadgimnazjalnymi z terenu Poznania i Nowego Tomyśla. Na mocy porozumienia w poznańskich liceach ogólnokszkałcących VIII, X i XI oraz w zespole szkół ogólnokształcących w Nowym Tomyślu pod patronatem Wydziału Zarządzania UEP zostaną utworzone klasy matematyczno-ekonomiczne. W imieniu Wydziału Zarządzania UEP porozumienie podpisał Dziekan prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz. Na mocy podpisanego porozumienia 24 czerwca 2013 roku odbyły się pierwsze spotkania z licealistami. Spotkania te poprowadzili członkowie Komisji ds. Promocji Wydziału Zarządzania: dr Marcin Gołembski w Nowym Tomyślu, a dr Tomasz Kopczyński w Poznaniu. Celem spotkań było przedstawienie dorobku Wydziału Zarządzania oraz zaprezentowanie możliwych obszarów współpracy. Spotkania cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży. Certyfikat British Council dla Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Podobnie jak w ubiegłych latach, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych otrzymało z British Council Certyfikat potwierdzający współpracę w ramach elitarnego programu Advantage. Uczestnictwo w programie to prestiż, Bri tish Council to instytucja wiarygodna, uznawana na świecie oraz niezawodny partner, jeżeli chodzi o współpracę z zakresu międzynarodowych egzaminów językowych. Sukcesy pracowników i studentów UEP Rektor UEP prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, został powołany przez ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego w skład Krajowej Rady Przedsiębiorczości, której głównym zadaniem jest wsparcie ministra gospodarki w tworzeniu jak najlepszych warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji priorytetowych działań resortu. Krajowa Rada Przedsiębiorczości będzie stanowić forum wymiany poglądów i wiedzy pomiędzy przedsiębiorcami, administracją a przedstawicielami środowisk naukowych. Jej działalność będzie inspiracją i wsparciem ministra gospodarki w tworzeniu jak najlepszych warunków rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności naszego kraju. Profesor dr hab. Witold Jurek, prof. zw. UEP, został powołany przez minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbarę Kudrycką na członka Zespołu do Spraw Nagród, który ocenia wnioski o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej. Szymon Filipczak został laureatem konkursu Droga na Harvard. Konkurs jest akcją mającą na celu szerzenie wśród młodych Polaków idei studiowania na najlepszych uczelniach świata i zdobywanie wiedzy na najwyższym poziomie. Wszyscy laureaci konkursu zostają objęci specjalnym programem mentorskim, dzięki któremu będą mogli korzystać z wiedzy, doświadczenia i wsparcia członków Harvard Club of Poland. W ramach trzech edycji programu PAII studentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Agnieszka Lewandowska znalazła się wśród prawie 60 wybitnie uzdolnionych polskich żaków, którzy uzyskali możliwość wyjazdu do Stanów Zjednoczonych na staże w firmach: Chevron, GE Hitachi, Pittsburgh Glass Works, Raytheon BBN Technologies, Sikorsky Aircraft oraz Westing house Electric Company. Marcin Sutkowski, członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów UEP, został koordynatorem ogólnopolskim największego konkursu Forex dla studentów, Forex Cup Young.

7 12 13 Z prac Rektora i prorektorów 4 czerwca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w konferencji prasowej z udziałem członków Kolegium Rektorów Miasta Poznania oraz Prezydenta Miasta Poznania Ryszarda Grobelnego w związku ze środowiskową inauguracją roku akademickiego. Po konferencji odbyło się posiedzenie Kolegium Rektorów Miasta Poznania. Oba spotkania odbyły się w Urzędzie Miasta Poznania. 5 czerwca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, jako członek Kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wziął udział w uroczystej gali z okazji finału XI Edycji Nagrody. Uroczystość odbyła się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Rektor prof. Marian Gorynia powitał także Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego, który odwiedził Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu w związku z jubileuszem 10-lecia Klubu Partnera UEP. Spotkanie odbyło się w sali 111 w Gmachu Głównym Uczelni. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, otworzył seminarium pt.: Nauka dla biznesu! Postaw na współpracę ekonomia źrodłem sukcesów i innowacji w Twojej firmie w sali 236A. Organizatorem seminarium był Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Poznaniu, Ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Poznaniu i Punkt Kontaktowy przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 7 czerwca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał komunikat 7/2013 w sprawie sposobu ubiegania się studentów o miejsce w domach studenckich na rok akademicki 2013/ czerwca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, spotkał się z reprezentantami Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność UEP i Związku Nauczycielstwa Polskiego na UEP. Podczas spotkania podpisano porozumienie w sprawie zasad zwiększenia wynagrodzeń pracowników Uczelni od 1 stycznia 2013 roku. Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w gali wręczenia dyplomów i nagród laureatom VIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Uroczystość odbyła się w auli Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 11 czerwca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, spotkał się z profesorem Alanem Freitagiem, gościem Katedry Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations. 12 czerwca Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw UEP, wziął udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.,,rachunek przepływów pieniężnych może być łatwy!. Organizatorem konferencji była Katedra Zarządzania i Prawa na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Konferencja odbyła się w hotelu The Westin w Warszawie. W tym samym dniu Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w konferencji pt.,,jakość w kształceniu praktycznym na poziomie wyższym europejskie przykłady i możliwości dla Polski. Wydarzenie zorganizowane było wspólnie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Bank Światowy w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. 13 czerwca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał Zarządzenie nr 29/2013 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2011 Rektora UEP z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie praw, obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz Zarządzenie nr 30/2013 w sprawie dodatkowego wynagrodzenia za udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył spotkaniu podsumowującym pracę Zespołu ds. Strategii na lata , które odbyło się w sali 103 w Gmachu Głównym. 17 czerwca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP wydał następujące zarządzenia: nr 31/2013 w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości na ul. Klonowej w Suchym Lesie, stanowiących własność Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Zarządzenie nr 32/2013 w sprawie opłat za usługi świadczone przez Zakład Graficzny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Zarządzenie nr 33/2013 w sprawie ewidencji świadectw na studiach podyplomowych. Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, prowadził wykład pt. Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw podczas IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, która odbyła się w hotelu Marriott w Warszawie. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, uczestniczył w spotkaniu z klientami Banku Handlowego w Warszawie. Spotkanie odbyło się w pałacu w Krześlicach. 17 i 18 czerwca Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w XIV Ogólnopolskiej Konferencji Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym zorganizowanej przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa Uniwersytetu Łódzkiego. Konferencja odbyła się w Podlesicach.

8 czerwca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w posiedzeniu zespołu roboczego Krajowej Rady Przedsiębiorczości, które odbyło się w Warszawie w Ministerstwie Gospodarki. go dla Młodej Kadry UEP. Spotkanie odbyło się w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr w Collegium Altum. Ponadto Rektor uczestniczył w posiedzeniu Kolegium Rektorów Miasta Poznania, które odbyło się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu czerwca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, uczestniczył w XXII Światowym Kongresie Biznesu IMDA (International Management Development Association) 2013 na Tajwanie. 28 czerwca Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Radzie Strategii Rozwoju Miasta Poznania. Posiedzenie odbyło się w Urzędzie Miasta Poznania. Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w Konferencji Dydaktycznej, na której miał wykład pn. Najważniejsze kierunki działań w zakresie dydaktyki na UEP w bieżącym i przyszłym roku akademickim. Konferencja odbyła się w sali 407 w Gmachu Głównym Uczelni. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Kolegium Rektorsko-Dziekańskiego UEP w sali 103 w Gmachu Głównym Uczelni. Ponadto Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą uczestniczył w posiedzeniu Rady Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Spotkanie odbyło się w sali czerwca Prorektor ds. Edukacji i Studentów dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP, wziął udział w posiedzeniu Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, która odbyła się w budynku głównym SGH w Warszawie. 20 i 21 czerwca Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa zorganizowanej przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorstw Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Konferencja odbyła się w Międzyzdrojach. 21 czerwca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, przewodniczył obradom Senatu UEP w sali 236 w Gmachu Głównym Uczelni. 25 czerwca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wydał następujące zarządzenia: Zarządzenie nr 34/2013 w sprawie zasad gospodarki finansowej stosowanych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Zarządzenie nr 35/2013 w sprawie likwidacji Centrum Edukacji Bankowej i Ubezpieczeniowej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 27 czerwca Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w obchodach 20-lecia Wydziału Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Technicznym Akademii Górniczej we Freibergu. Ponadto prof. Maciej Żukowski uczestniczył w obronach prac magisterskich studentów UEP, w ramach umowy między Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu a Uniwersytetem Technicznym Akademii Górniczej we Freibergu (TU BAF), dotyczącej przyznawania dwóch dyplomów ukończenia studiów drugiego stopnia. 29 czerwca Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystej sesji Rady Miasta Poznania w ratuszu poznańskim. Prorektor ds. Strategii i Rozwoju dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP, wziął udział w uroczystym otwarciu nowego skrzydła Biblioteki Raczyńskich. Uroczystość odbyła się w Poznaniu przy Placu Wolności. 20 czerwca Rektor prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP, wziął udział w uroczystym zakończeniu kolejnej edycji Kursu Pedagogiczne- Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP, przewodniczył posiedzeniu Komitetu Redakcyjnego w siedzibie Wydawnictwa UEP.

9 16 17 Z posiedzenia Senatu UEP Senat Uczelni na posiedzeniu w dniu 21 czerwca: Wręczył prof. drowi hab. Henrykowi Januszkowi, prof. zw. UEP, i drowi Ryszardowi Mikołajczakowi podziękowania za wieloletnie reprezentowanie Uczelni w Radzie Fundacji. Profesorowi drowi hab. Szymonowi Cyfertowi, prof. nadzw. UEP, wręczył mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego UEP. Wyraził zgodę na powołanie przez Rektora na stanowisko dyrektora Centrum Badań i Ekspertyz Towaroznawczych dra Michała Walenciaka od 2 października 2013 roku do 30 września 2015 roku. Wskazał: dra hab. Mirosława Hamrola, prof. nadzw. UEP, na przedstawiciela Uczelni do Rady Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 21 czerwca 2013 roku do końca bieżącej kadencji Senatu UEP, prof. dra hab. Bogdana Sojkina, prof. zw. UEP, na przedstawiciela Uczelni do Rady Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 21 czerwca 2013 roku do końca bieżącej kadencji Senatu UEP, prof. dra hab. Jana Szambelańczyka, prof. zw. UEP, na przedstawiciela Uczelni do Rady Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu od 21 czerwca 2013 roku do końca bieżącej kadencji Senatu UEP, dr hab. Dorotę Appenzeller, prof. nadzw. UEP, jako reprezentantkę Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w pracach Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych w kadencji Uchwalił plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2013 rok. Podjął uchwałę o utworzeniu we współpracy z Franklin Templeton Investments specjalności o nazwie operacje finansowe funduszy inwestycyjnych na kierunku finanse i rachunkowość na Wydziale Zarządzania UEP, na drugim stopniu studiów stacjonarnych, począwszy od roku akademickiego 2013/2014. Ustalił harmonogram rekrutacji na studia rozpoczynające się od semestru letniego w roku akademickim 2013/2014: Studia stacjonarne drugiego stopnia Termin elektronicznych zgłoszeń: a) otwarcie formularzy elektronicznych 29 października 2013, b) zamknięcie formularzy elektronicznych kandydaci przystępujący do kwalifikacji na podstawie średniej ocen ze studiów do 5 grudnia 2013, pozostali kandydaci do 16 stycznia Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (data wpływu na wyznaczony rachunek bankowy UEP): kandydaci przystępujący do kwalifikacji na podstawie średniej ocen ze studiów do 5 grudnia 2013, pozostali kandydaci do 16 stycznia Testy kwalifikacyjne 4 lutego Ogłoszenie list rankingowych: kandydaci kwalifikowani na podstawie średniej ocen ze studiów 12 grudnia 2013, kandydaci kwalifikowani na podstawie wyniku testu kwalifikacyjnego 7 lutego Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na studia do 17 lutego 2014 Wyniki 21 lutego 2014 Studia niestacjonarne drugiego stopnia Termin elektronicznych zgłoszeń: a) otwarcie formularzy elektronicznych 29 października 2013, b) zamknięcie formularzy elektronicznych do 31 stycznia Termin uiszczania opłaty rekrutacyjnej (data wpływu na wyznaczony rachunek bankowy UEP) do 31 stycznia Ogłoszenie list rankingowych 7 lutego Termin przyjmowania dokumentów od kwalifikujących się na studia do 17 lutego Wyniki 21 lutego Pozytywnie zaopiniował zlikwidowanie przez Rektora z dniem 1 lipca 2013 roku Centrum Edukacji Bankowej i Ubezpieczeniowej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Stwierdził, że nowy Regulamin Samorządu Studentów UEP jest zgodny ze Statutem Uczelni oraz ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym. Postanowił zmienić treść uchwały nr 71 (2012/2013) Senatu UEP z dnia 22 lutego 2013 roku, zatwierdzającej wzory dyplomów doktorskiego i habilitacyjnego, wydawanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

10 18 19 Z posiedzeń rad wydziałów Posiedzenie Rady Wydziału Ekonomii odbyło się 7 czerwca 2013 roku. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: opinia zespołu dotycząca wniosku dr hab. Grażyny Krzyminiewskiej, prof. nadzw. UEP, o wszczęcie procedury związanej z przyznaniem tytułu naukowego profesora, wniosek dr hab. Małgorzaty Słodowej- -Hełpy, prof. nadzw. UEP, o wszczęcie procedury związanej z wystąpieniem o przyznanie tytułu naukowego profesora, dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dra Jacka Trębeckiego oraz dr Magdaleny Knapińskiej, zmiana recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dr Bahy Kalinowskiej-Sufinowicz, wniosek zespołu dra Adama Przybyłowskiego o otwarcie przewodu habilitacyjnego, wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr Anny Matuszczak, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Marka Ręklewskiego, powołanie komisji doktorskich mgra Grzegorza Grabowskiego, mgr Marzeny Mielcarek, mgra Jacka Truszkowskiego, wniosek mgra Rafała Iwańskiego o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Przesłanki rozwoju opieki długoterminowej nad osobami starszymi w województwie zachodniopomorskim, proponowany promotor: dr hab. Grażyna Krzyminiewska, prof. nadzw. UEP), wniosek mgr Urszuli Lange o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dys- Wydział Ekonomii cypliny finanse (proponowany tytuł rozprawy: Źródła finansowania inwestycji lokalnych na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego w latach , proponowany promotor: dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. zw. UEP), wniosek mgra inż. Piotra Łykowskiego o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Związki bezpośredniego wsparcia gospodarstw z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich w powiatach Wielkopolski po 2004 roku, proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP), wniosek mgra Łukasza Sarniaka o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny finanse (proponowany tytuł rozprawy: Rozwój działalności maklerskiej w Polsce w latach , proponowany promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP), wniosek mgr Joanny Strońskiej-Ziemann o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Rozwój obszarów wiejskich w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE ( ), proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP), zaopiniowanie wniosków o przyznanie nagród Rektora za osiągnięcia w roku akademickim 2012/2013, powołanie kierownika Katedry Finansów Publicznych od dnia 1 października 2013 roku, powołanie przedstawicieli Rady Wydziału do kapituły konkursów Fundacji UEP na najlepsze prace: magisterską, licencjacką, magisterską z zakresu zarządzania i na pracę doktorską, obronione w UEP w roku akademickim 2011/2012, powołanie komisji kwalifikacyjnej na studia doktoranckie w roku akademickim 2013/2014, zaopiniowanie wniosków dotyczących opieki nad doktorantami i prowadzenia seminariów doktorskich, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat asystenta w Katedrze Edukacji i Rozwoju Kadr, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat starszego wykładowcy w Katedrze Teorii i Historii Ekonomii, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat starszego wykładowcy w Katedrze Polityki Gospodarczej i Samorządowej, wniosek kierownika Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej o zatrudnienie dra Jerzego Kura na ¼ etatu starszego wykładowcy w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej w okresie od 1 września 2013 do 30 czerwca 2014 roku, sprawa kierunku prawno-ekonomicznego, sprawa kierunku finance, zatwierdzenie oferty seminariów doktorskich rozpoczynających się od roku akademickiego 2013/2014, zatwierdzenie oferty seminariów dyplomowych i magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia rozpoczynających się od roku akademickiego 2013/2014, zatwierdzenie obsady zajęć na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia w roku akademickim 2013/2014, wniosek o uruchomienie I edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie i audyt w instytucji finansowej, wniosek o uruchomienie XXII edycji Studiów Podyplomowych Strategia i planowanie biznesu. Przedmiotem obrad Rady Wydziału Ekonomii, której spotkanie odbyło się 28 czerwca 2013 roku, były następujące sprawy: wniosek komisji o nadanie stopnia doktora mgr Alicji Rytelewskiej (warunkowo), opinia zespołu dotycząca wniosku dr hab. Małgorzaty Słodowej-Hełpy, prof. nadzw. UEP, o wszczęcie procedury związanej z przyznaniem tytułu naukowego profesora i wyznaczenie recenzentów, wniosek o wszczęcie procedury związanej z wystąpieniem o przyznanie tytułu naukowego profesora drowi hab. Waldemarowi Czternastemu, prof. nadzw. UEP, wniosek o wszczęcie procedury związanej z wystąpieniem o przyznanie tytułu naukowego profesora drowi hab. Jerzemu Olszewskiemu, prof. nadzw. UEP, wniosek o wszczęcie procedury związanej z wystąpieniem o przyznanie tytułu naukowego profesora drowi hab. Romualdowi Holly, prof. nadzw. UEP (warunkowo), dopuszczenie do kolokwium habilitacyjnego dr Katarzyny Perez, wniosek zespołu dr Anny Matuszczak o otwarcie przewodu habilitacyjnego i wyznaczenie recenzentów, wniosek zespołu dr Agnieszki Ziomek o otwarcie przewodu habilitacyjnego i wyznaczenie recenzentów, wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra Macieja Cieślukowskiego (warunkowo), zmiana recenzenta w przewodzie habilitacyjnym dra Adama Przybyłowskiego, wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr Hanny Pondel, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Grzegorza Grabowskiego, wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgr Marzeny Mielcarek,

11 20 21 wyznaczenie recenzentów, egzaminów i egzaminatorów w przewodzie doktorskim mgra Jacka Truszkowskiego, wniosek mgra Błażeja Dudkiewicza o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny finanse (proponowany tytuł rozprawy: Stabilność systemu finansowego w świetle działań Europejskiego Banku Centralnego i instytucji nadzoru finansowego w Unii Europejskiej, proponowany promotor: prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska, prof. zw. UEP), wniosek mgr Sylwii Glinkowskiej o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Outsourcing funkcji personalnej oraz jego determinanty i następstwa w funkcjonowaniu organizacji gospodarczych (na przykładzie Wielkopolski w latach ), proponowany promotor: prof. dr hab. Wacław Jarmołowicz, prof. zw. UEP), wniosek mgr Mirosławy Joachimiak o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Zmiany instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej i ich wpływ na gospodarstwa rolne i obszary wiejskie w Wielkopolsce po 2004 roku, proponowany promotor: prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, prof. zw. UEP), wniosek mgr Katarzyny Kilian-Kowerko o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Bariery transferu technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych prowadzonych na polskich uczelniach, proponowany promotor: dr hab. Małgorzata Słodowa-Hełpa, prof. nadzw. UEP), wniosek mgra Sebastiana Matysiaka o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny finanse (proponowany tytuł rozprawy: Znaczenie kredytu jako źródła finansowania potrzeb mieszkaniowych na terenie aglomeracji poznańskiej w latach , proponowany promotor: prof. dr hab. Alfred Janc, prof. zw. UEP), wniosek mgra Filipa Przydróżnego o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny ekonomia (proponowany tytuł rozprawy: Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem, proponowany promotor: dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP), wniosek mgr Anny Warchlewskiej o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny finanse (proponowany tytuł rozprawy: Ekonomiczno-społeczne uwarunkowania wykluczenia finansowego jako wyzwania dla sektora bankowego (na przykładzie aglomeracji poznańskiej), proponowany promotor: prof. dr hab. Alfred Janc, prof. zw. UEP), wniosek mgra Marcina Zimowskiego o otwarcie przewodu doktorskiego w zakresie dyscypliny finanse (proponowany tytuł rozprawy: Zastosowanie ubezpieczeń indeksowych w indemnizacji szkód wywoływanych codziennymi wahaniami pogody u operatora farmy wiatrowej, proponowany promotor: dr hab. Jacek Lisowski, prof. nadzw. UEP, proponowany promotor pomocniczy: dr Piotr Manikowski), zatwierdzenie obsady zajęć na kierunku finance, w roku akademickim 2013/2014, wniosek o zatrudnienie osoby wyłonionej z konkursu na etat adiunkta w Katedrze Ubezpieczeń, wniosek kierownika Katedry Pracy i Polityki Społecznej o zatrudnienie dra Mariusza Piotrowskiego na ½ etatu starszego wykładowcy w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej w okresie od 1 września 2013 do 30 czerwca 2014 roku, sprawozdanie Dziekana za rok akademicki 2012/2013. Wydział Gospodarki Międzynarodowej Posiedzenie Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej odbyło się 7 czerwca 2013 roku. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: nadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgr Ewie Dzierbunowicz, wszczęcie przewodu habilitacyjnego dr Bogny Gawrońskiej-Nowak i wyznaczenie recenzentów, wyznaczenie recenzentów i powołanie komisji doktorskich w przewodach doktorskich: mgr Justyny Adamskiej, mgr Katarzyny Mroczek, mgra Bartosza Góździa, wszczęcie przewodów doktorskich: mgr Kingi Dropek, mgra Szymona Grabańskiego, mgra Łukasza Grzesiaka, mgr Eweliny Pomian, mgr Magdaleny Sobczak, zaopiniowanie wniosków o nagrodę Rektora UEP, sprawozdanie komisji konkursowej w sprawie przebiegu konkursu dotyczącego przyznania stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Logistyki Międzynarodowej propozycja wyznaczenia recenzenta do zaopiniowania zgłoszonego wniosku, powołanie komisji konkursowej w związku z ogłoszeniem konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Finansów Międzynarodowych, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Konkurencyjności Międzynarodowej, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, powołanie przedstawicieli Rady Wydziału do kapituły konkursu organizowanego przez Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego: na najlepszą pracę doktorską przygotowaną i obronioną na UEP w roku akademickim 2011/2012, na najlepszą pracę magisterską przygotowaną i obronioną na UEP w roku akademickim 2011/2012, na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania przygotowaną i obronioną na UEP w roku akademickim 2011/2012, na najlepszą pracę licencjacką przygotowaną i obronioną na UEP w roku akademickim 2011/2012, zaopiniowanie wniosku o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej w ramach umowy cywilnoprawnej, zatwierdzenie obsady zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2013/2014, zatwierdzenie zajęć obowiązkowych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na WGM, zatwierdzenie oferty pytań kierunkowych i specjalnościowych dla studentów kończących studia drugiego stopnia na kierunku gospodarka turystyczna, specjalności: międzynarodowy biznes turystyczny, bieżące sprawy Wydziałowej Komisji ds. Studiów Doktoranckich, bieżące sprawy Wydziałowej Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą punkt wycofany z porządku obrad uruchomienie XIV edycji Studiów Podyplomowych Biznes międzynarodowy, uruchomienie X edycji Studiów Podyplomowych Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi, informacja nt. prognozy zatrudnienia i awansów naukowych samodzielnych nauczycieli akademickich w kadencji 2012/ /2016 na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej, informacja przewodniczącego Zespołu ds. Oceny Parametrycznej Wydziału

12 22 23 Gospodarki Międzynarodowej w sprawie wniosków wynikających z przygotowania dokumentacji do oceny parametrycznej. Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Posiedzenie Rady Wydziału Towaroznawstwa odbyło się 14 czerwca 2013 roku. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: powołanie Komisji Skrutacyjnej, zatwierdzenie protokołu majowego posiedzenia Rady Wydziału Towaroznawstwa, dopuszczenie dr inż. Justyny Górnej do kolokwium habilitacyjnego, dopuszczenie dra inż. Wojciecha Zmudzińskiego do kolokwium habilitacyjnego (warunkowo), Wydział Towaroznawstwa Posiedzenie Rady Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej odbyło się 14 czerwca 2013 roku. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: nadania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych mgr Karolinie Sobczak, wniosek mgra Dominika Zyskowskiego o zamknięcie przewodu doktorskiego (warunkowo), wniosek Katedry Matematyki Stosowanej o zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby wyłonionej z konkursu, wniosek w sprawie zatrudnienia prof. Adriana Paschke na ½ etatu profesora nadzwyczajnego w Katedrze Informatyki Ekonomicznej, zaopiniowanie wniosków o nagrodę Rektora UEP, powierzenie obowiązków zastępcy kierownika Studiów Podyplomowych IV edycji Zaawansowane techniki analityczne w biznesie (Studia Podyplomowe pod patronatem SAS Institute), powierzenie obowiązków zastępcy kierownika Studiów Podyplomowych IV edycji Studiów Podyplomowych Inżynieria finansowa, zatwierdzenie obsady zajęć na studiach I, II i III stopnia w roku akademickim 2013/2014, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale IGE w ramach umowy cywilnoprawnej w roku akademickim 2013/2014, zatwierdzenie oferty seminariów magisterskich (tematyka i obsada kadrowa) na studiach drugiego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych (uruchomienie w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014, akcja zapisów na seminaria magisterskie: październik/listopad 2013), sprawy Wydziałowej Komisji Programowej. nadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa mgr inż. Marcie Mancewicz, wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Anny Kłopotek, wszczęcie przewodu doktorskiego mgr inż. Marii Sielickiej powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenie recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Karoliny Assman, powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych oraz wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Justyny Kiewlicz, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Przyrodniczych Podstaw Jakości, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Towaroznawstwa i Ekologii Produktów Przemysłowych, wniosek dra Alfreda Błaszczyka o udzielenie urlopu szkoleniowego, uruchomienie oraz powołanie kierownika VII edycji Studiów Podyplomowych Menedżer Produktu, zaopiniowanie wniosków o nagrody Rektora UEP dla nauczycieli akademickich WT za rok akademicki 2012/2013, Posiedzenie Rady Wydziału Zarządzania odbyło się 14 czerwca 2013 roku. Przedmiotem obrad Rady były następujące sprawy: powołanie Komisji Skrutacyjnej, zatwierdzenie procedury przeprowadzania czynności w postępowaniu habilitacyjnym na Wydziale Zarządzania UEP na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, nadanie stopnia naukowego doktora mgr Annie Bernaciak, wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. inż. Hannie Mizgajskiej, prof. nadzw. UEP, i wyznaczenia recenzentów, powołanie zespołu w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego profesora dr hab. Ewie Ratajczak, prof. nadzw. Instytutu Technologii Drewna, wszczęcie przewodu habilitacyjnego dra Jarosława Kubiaka i wyznaczenie recenzentów, Wydział Zarządzania zatwierdzenie obsad zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2013/2014, wprowadzenie tematyki do seminariów magisterskich na studiach II stopnia, wnioski Komisji Programowej, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na WT w ramach umów cywilnoprawnych, informacje o wniosku Zespołu ds. Controllingu w sprawie strategii WT, informacje o przebiegu wizyty Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej, prezentacja wyników pierwszej edycji badań losów absolwentów Wydziału Towaroznawstwa. powołanie zespołów ds. przewodu habilitacyjnego: dra Sylwestra Białowąsa, dr Moniki Dobskiej, dr Ewy Więcek-Janki, wyznaczenie recenzentów, egzaminatorów oraz powołanie komisji doktorskiej i komisji egzaminacyjnych w przewodach doktorskich: mgra Marcina Jurczaka, mgr Hanny Nowak, mgr Teresy Woźnickiej, mgra Jakuba Domańskiego, wszczęcie przewodów doktorskich: mgr Marty Chmury, mgr Doroty Szymańskiej, mgra Tomasza Zmyślnego, zaopiniowanie wniosków o nagrody Rektora UEP, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Badań Rynku i Usług, rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Strategii Marketingowych, utworzenie specjalności operacje finansowe funduszy inwestycyjnych we współpracy z Franklin Templeton Investments,

13 24 25 sprawa kierunku finance, zatwierdzenie planów studiów i obsady zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: finanse i rachunkowość oraz gospodarka przestrzenna i zarządzanie w roku akademickim 2013/2014, zatwierdzenie planów studiów i obsady zajęć na studiach doktoranckich na Wydziale Zarządzania w roku akademickim 2013/2014, zatwierdzenie zmian w obsadzie zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Zarządzania w semestrze letnim roku akademickiego 2012/2013, zaopiniowanie wniosków o powierzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w ramach umowy cywilnoprawnej, uruchomienie XXXVIII edycji Studiów Podyplomowych Gospodarka nieruchomościami, specjalność zarządzanie nieruchomościami, uruchomienie XXXVII edycji Studiów Podyplomowych Gospodarka nieruchomościami, specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, uruchomienie XXXVI edycji Studiów Podyplomowych Gospodarka nieruchomościami, specjalność wycena nieruchomości, uruchomienie XXIX edycji Studiów Podyplomowych Marketing, uruchomienie XIII edycji Studiów Podyplomowych Zarządzanie sprzedażą, bieżące sprawy Komisji ds. Nostryfikacji Dyplomów i Tytułów Zawodowych Uzyskanych za Granicą, informacja przewodniczącego Komisji ds. Tożsamości Wydziału, informacja Pełnomocnika Dziekana ds. systemu jakości kształcenia, prezentacja wyników badań losów absolwentów Wydziału Zarządzania UEP. Projekt Kadry dla Gospodarki Sprawozdanie z realizacji zadań projektu Kadry dla Gospodarki finansowanego w całości ze środków PO KL (Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni ) Zadanie 3 Wykłady otwarte Czerwiec 2013 W czerwcu odbyły się dwa wykłady otwarte: Jan Dal, Uniwersytet Wrocławski, Łańcuch krytyczny jako metoda zarządzania projektem, Kamil Kukułka, ERGO ARENA Hala Gdańsk-Sopot, Sp. z o.o, Naming right w Polsce na przykładach Ergo Arena. Zadanie 4. Staże studencki i absolwenckie Przeprowadzono rekrutację z listy rezerwowej na staże, na które pracodawcy nie wybrali żadnej z kandydujących osób. Na liście rezerwowej zgodnie z Regulaminem staży studenckich i absolwenckich znajdują się osoby, które w danej rekrutacji kandydowały na staże, ale nie zostały wybrane przez pracodawców. Kolejne rekrutacje: na staże (w IV kwartale 2013) tylko u Partnera Projektu wrzesień 2013 roku, na staże (w I i II kwartale 2014) u różnych pracodawców październik/listopad 2013 roku. Cały czas są rozbudowywane i aktualizowane informacje o zadaniu 4 na stronie internetowej projektu Kadry dla Gospodarki, tj. staze (i na jej podstronach), która dotyczy organizowanych staży studenckich i absolwenckich. Zadanie 5. Rozwój Biura Karier 1. Giełda tematów prac dyplomowych aktualnie jest 15 firm widocznych w wyszukiwarce, jedna firma wycofała się z giełdy, chęć udziału w GTPD wyraziło 147 promotorów, do GTPD zgłosiło się 27 studentów, jedna osoba obroniła pracę dyplomową pisaną w ramach giełdy. 2. Kursy e-learningowe Aktywność studentów na platformie kdg- -moodle Analiza finansowa przedsiębiorstwa Zapisanych użytkowników: 432 Analiza i projektowanie aplikacji internetowych Zapisanych użytkowników: 219 Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania Zapisanych użytkowników: 98 Analiza rynku i badania marketingowe Zapisanych użytkowników: 91 Badania konsumenckie Zapisanych użytkowników: 87 Bancassurance Zapisanych użytkowników: 24 Kryzysy gospodarcze i spór o rolę państwa Zapisanych użytkowników: 44

14 26 27 Optymalizacja czasowo-kosztowa projektów Zapisanych użytkowników: 47 Polityka pieniężna w dobie kryzysu gospodarczego Zapisanych użytkowników: 60 Rynek finansowy Zapisanych użytkowników: 99 Techniki sprzedaży Zapisanych użytkowników: 209 Strategie konkurencyjności przedsiębiorstwa Zapisanych użytkowników: 48 Techniki wielowymiarowe we wspomaganiu decyzji biznesowych Zapisanych użytkowników: 153 Wybrane metody wielowymiarowej analizy złożonych zjawisk gospodarczych Zapisanych użytkowników: 15 Zarządzanie innowacjami Zapisanych użytkowników: 56 Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa Zapisanych użytkowników: 62 Zarządzanie produktem Zapisanych użytkowników: 120 Zarządzanie projektem. Zarządzanie zasobami ludzkimi Zapisanych użytkowników: 141 Zarządzanie strategiczne Zapisanych użytkowników: 97 Zasady opodatkowania przedsiębiorców w Polsce w warunkach konkurencji i harmonizacji podatkowej Zapisanych użytkowników: Poradnictwo zawodowe, wsparcie studentów i absolwentów w procesie szukania pracy przeprowadzono 17 (indywidualnych i grupowych) konsultacji w zakresie poprawnego tworzenia dokumentów aplikacyjnych, jedną w zakresie rozmowy kwalifikacyjnej, nie przeprowadzono konsultacji w zakresie poszukiwania pracy; na konsultacjach indywidulanych udostępniono 24, a na grupowych 64 miejsca, pięciu studentów skorzystało z programu komputerowego umożliwiającego diagnozę inteligencji emocjonalnej (PKIE), 29 osób odebrało wynik; udostępniono 72 miejsca, jeden student skorzystał z jednej części komputerowego testu umożliwiającego badanie inteligencji ogólnej (PTI), udostępniono 40 miejsc, warsztaty wsparcia karier przerwa wakacyjna, opisano wyniki 15 testów z obszaru grupowego doradztwa zawodowego, w indywidualnym doradztwie zawodowym wzięło udział: w spotkaniu wstępnym 3 osoby, w testach psychologicznych 4 osoby, w spotkaniu podsumowującym 11 osób; przygotowano arkusze i zadania do pracy doradczej ze studentem, zmodyfikowano formularz poradnictwo zawodowe. studenci, którzy zapisali się na warsztaty umiejętności miękkich oraz uczestniczą w doradztwie i konsultacjach, mogą wzbogacić swoją wiedzę, korzystając z Czytelni Wsparcia Karier, rozpoczęto zapisy na lipiec: indywidualne doradztwo zawodowe (trzy części: indywidualne spotkanie wstępne, grupowe testy psychologiczne, indywidualne spotkanie podsumowujące) udostępniono 27 miejsc na spotkania indywidualne, doradztwo zawodowe samobadanie na komputerze inteligencja emocjonalna; udostępniono 84 miejsca, doradztwo zawodowe samobadanie na komputerze inteligencja ogólna; udostępniono 45 miejsc, testy psychologiczne z obszaru doradztwa zawodowego zapisy ciągłe, termin ustalany indywidualnie, konsultacje indywidualne do wyboru: cv i list motywacyjny, rozmowa kwalifikacyjna, jak szukać pracy udostępniono 24 miejsca, konsultacja grupowa cv i list motywacyjny udostępniono 90 miejsc. Zadanie 6. Gospodarka turystyczna W czerwcu odbyła się kolejna edycja zajęć terenowych studentów kierunku gospodarka turystyczna. Celem zajęć terenowych jest zapoznanie studentów z praktyczną stroną organizacji wyjazdów grup turystycznych, ich obsługą oraz pilotażem: w dniach od 5 do 8 czerwca 2013 roku odbyły się zajęcia terenowe studentów kierunku gospodarka turystyczna (II rok, I stopień studiów), trasa: Poznań Głuszyca Szczawno-Zdrój Jelenia Góra Leśna Kruszyn Osiecznica Bolesławiec Łęknica Zielona Góra Poznań, opiekunowie: dr Marlena Bednarska, dr Łukasz Nawrot, w dniach: 6 do 9 czerwca 2013 roku odbyły się zajęcia terenowe studentów kierunku gospodarka turystyczna (I rok, II stopień studiów), trasa: Poznań Piotrków Trybunalski Święta Katarzyna Ujazd Sandomierz Święty Krzyż Chęciny Łódź Poznań, opiekunowie: mgr Marta Resiak-Urbanowicz, dr Marcin Olszewski. Ukończono podręcznik przeznaczony dla studentów gospodarki turystycznej Logistyka w gospodarce turystycznej.

15 28 29 Konferencje, seminaria, wykłady Konferencja dydaktyczna UEP 2013 W dniu 18 czerwca odbyła się konferencja dydaktyczna, podczas której omawiano między innymi najważniejsze kierunki działań w zakresie dydaktyki na UEP oraz wyniki badania opinii studentów o zajęciach dydaktycznych. Gościem specjalnym była prof. dr hab. Maria Ziółek (UAM), ekspert boloński, która przybliżyła dobre i złe praktyki funkcjonowania wewnętrznych systemów zapewniania jakości w kontekście wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji. Gość w ramach programu Akademicki i naukowy Poznań W czasie programu Akademicki i naukowy Poznań na UEP 19 czerwca 2013 roku miał wykład prof. Günter Müller z University of Freiburg, znany specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i prywatności w systemach rozproszonych, e-commerce, e-gospodarki oraz IT w energetyce. Profesor Günter Müller prowadził wykład zatytułowany Resilience a Paradigm for Service oriented IT? Business Information Systems (BIS 2013) W dniach czerwca 2013 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się szesnasta edycja Międzynarodowej Konferencji Business Information Sys- tems (BIS 2013). Konferencja, której temat wiodący to Business Applications on the Move, była Katedrę Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. W czasie konferencji dyskutowane były aktualne problemy badawcze z obszaru informatyki ekonomicznej, w tym: systemy informacyjne zarządzania, mobilne systemy ERP, modele biznesowe, zarządzanie procesami biznesowymi, ontologie, Linked Data, systemy rekomendujące, metody analizy treści, systemy odkrywania wiedzy oraz środowiska informatyczne i architektury systemów. W powiązaniu z tegoroczną edycją BIS, zorganizowane zostały również warsztaty: 5th Workshop on Applications of Knowledge-Based Technologies in Business (AKTB 2013), 5th Workshop on Legal Informatics and Legal Information Technology (LIT 2013), 4th Workshop on Business and IT Alignment (BITA 2013), 2nd Workshop on Formal Semantics for the Future Enterprise (FSFE 2013). Zaproszonymi wykładowcami (keynote) na tegorocznej konferencji BIS byli: Prof. Martin Bichler, TU München, Niemcy, wykład pt. Market Design Foundations and Applications, Prof. Dr. Manfred Hauswirth, DERI, Irlandia, wykład pt. Do you speak»real World«? Streams, Linked Data and Processes, Prof. Dr. Dr. h.c. Günter Müller, Albert- -Ludwig University of Freiburg, Niemcy, wykład pt. Resilience a Paradigm for Service oriented IT?. W ramach BIS 2013 odbyło się również Sympozjum Doktoranckie (PhD Symposium), na którym koncepcje swoich prac doktorskich zaprezentowało 14 doktorantów z 5 krajów. Ponadto, uczestnicy konferecji mieli możliwość wzięcia udziału w całodniowym tutorialu poświęconemu wykorzystaniu narzędzia SAP HANA, prowadzonemu przez przedstawicieli SAP Polska. Na tegoroczną edycję konferencji z 52 zgłoszonych artykułów, przyjęto 18, co daje współczynnik przyjęć na poziomie 35%. Komitet Programowy konferencji liczył 87 członków, reprezentujących 72 instytucji z 27 krajów.

16 30 31 Konferencja metodologiczna Współczesne nauki o zarządzaniu W dniach 28 i 29 czerwca 2013 roku na Wydziale Zarządzania odbyła się ogólnopolska konferencja metodologiczna Współczesne nauki o zarządzaniu zorganizowana przez Katedrę Teorii Organizacji i Zarządzania wspólnie z Komitetem Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń z zakresu metodologii nauk o zarządzaniu. VII Konferencja EconPR Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 12 czerwca 2013 roku zorganizowała VII Konferencję EconPR Posmakuj owocu wiedzy. W czasie konferencji warsztaty poprowadzili: dr Monika Kaczmarek-Śliwińska z Instytutu Neofilologii i Komunikacji Społecznej Politechniki Koszalińskiej Kryzys w komunikowaniu sieciowym oraz prof. Alan Freitag z Wydziału Studiów Komunikacyjnych na Uniwersytecie Karoliny Północnej (UNC) w Charlotte Crisis communication in American way. Sympozjum Doktoranckie na BIS2013 W dniu 19 czerwca 2013 roku podczas szesnastej edycji Międzynarodowej Konferencji Business Information Systems (BIS 2013) pod patronatem NTIE na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu zorganizowane zostało Sympozjum Doktoranckie (PhD Symposium). Celem sympozjum była prezentacja i dyskusja nad koncepcjami prac doktorskich studentów pochodzących z różnych ośrodków akademickich, ale związanych z nurtem informatyki ekonomicznej. Sympozjum rozpoczął wykład prof. Martina Bichlera z Politechniki w Monachium (Department of Informatics, TU Munich), który omówił dobre praktyki pisania rozprawy doktorskiej oraz wypunktował najczęściej popełniane przez doktorantów błędy. Podzielił się także własnymi doświadczeniami związanymi z publikowaniem wyników naukowych, a także wskazał na różnice pomiędzy nurtami informatyki ekonomicznej. Po wykładzie wprowadzającym, rozpoczęły się prezentacje koncepcji prac doktorskich przez 14 doktorantów, reprezentujących 5 ośrodków badawczych z Polski, Niemiec, Serbii, Włoch i Litwy. Prezentacje spotkały się z ożywioną dyskusją przedstawicieli międzynarodowej społeczności akademickiej, obecnych na sali, szczególnie że do każdego z uczestników przypisany był co najmniej jeden recenzent, który zapoznał się wcześniej z rozszerzonym abstraktem wystąpienia nadesłanym przez doktoranta. Uwagi i komentarze słuchaczy pozwolą autorom na poprawienie swojej prezentacji oraz przygotowanie na jej podstawie artykułu. Artykuły zostaną zrecenzowane przez członków Komitetu Programowego Sympozjum kierowanego przez dr Agatę Filipowską z UEP, a najlepsze zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych warsztatów (BIS Workshops), które ukażą się w serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer. Komitet Programowy Sympozjum składa się z 24 członków z 9 krajów. Szczegółowe informacje: ue.poznan.pl/16th_bis/phd2013.php. Wykład prof. Martina Bichlera

17 32 33 Z działalności katedr W dniu 10 czerwca 2013 roku na seminarium naukowym Katedry Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach dr Marcin Anholcer wygłosił referat nt.: Nieliniowe warianty uogólnionego zagadnienia transportowego - modele i algorytmy. Artykuł dra Krzysztofa Echausta How Firms Should Hedge Against Market Risk opublikowany w internetowych czasopismach: Capital Markets ejournals 78/2013, Derivatives ejournal 52/2013, Decision-Making under Risk & Uncertainty ejournal 53/2013, Risk Management ejournal 48/2013, Resource Based Strategy & Policy ejournal Katedra Badań Operacyjnych 23/2013 został umieszczony przez Social Science Research Network na Top Ten Download List. Jest to już drugi artykuł autora z KBO, który spotkało takie wyróżnienie. W zasobach Social Science Research Network umieszczonych jest w tej chwili około 380 tysięcy artykułów. Doktor Marcin Anholcer został zaproszony do uczestnictwa w panelu recenzentów czasopisma referencyjnego Mathematical Review. Jest to kolejne potwierdzenie pozytywnego oceniania dr Marcina Anholcera przez międzynarodową społeczność matematyków. 28 czerwca Profesor dr hab. Aldona Kamela-Sowińska uczestniczyła w międzynarodowej konferencji pt.,,rachunkowość szyta na miarę małych i średnich przedsiębiorstw. Punkt widzenia interesariuszy, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Katedra Matematyki Stosowanej Katedra Rachunkowości Katedra Statystyki i Demografii W dniach 4 7 czerwca 2013 roku prof. dr hab. Małgorzata Doman uczestniczyła w charakterze eksperta w Czternastych Warsztatach Doktorskich z zakresu Ekonometrii i Statystyki, które odbyły się w Białobrzegach. Warsztaty Doktorskie z zakresu Ekonometrii i Statystyki są forum dla prezentacji wyników badań oraz głównych tez przygotowywanych lub już ukończonych rozpraw doktorskich z zakresu: ekonometrii, statystyki, badań operacyjnych, ekonomii matematycznej oraz innych zastosowań matematyki w naukach ekonomicznych. i Europejską Federację Księgowych i Audytorów Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EFAA) pod patronatem honorowym ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego i Ministerstwa Finansów. Konferencja odbyła się w Warszawie, w Instytucie Biocybernetyki Polskiej Akademii Nauk. Katedra Ekonomii Matematycznej Biogram prof. dr hab. I. Roeske-Słomka został zamieszczony w Europejskim Magazynie Internetowym EuroPartner Ludzie naszych czasów. Od 1 lipca 2013 roku mgr Michał Burzyński, który pod kierunkiem naukowym prof. Frédérica Docquier i prof. Krzysztofa Malagi realizuje na UCL projekt badawczy nt. Human capital, technological Progress and migration in globalized economy w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Mobilność Plus, będzie kontynuował swoją pracę badawczą jako researcher w Institut for Economic and Social Research Institut (IRES) na UCL. Na zaproszenie prof. Frédérica Docquier, dr hab. Krzysztof Malaga, prof. nadzw. UEP, przebywał w dniach 24 i 25 czerwca 2013 roku na Katolickim Uniwersytecie Louvain w Louvain-là-Neuve. W dniach 24 czerwca 2013 roku wziął udział jako recenzent w obronie pracy (Research Master) mgra Michała Burzyńskiego, która odbyła się w Economics School of Louvain. W dniu 25 czerwca 2013 roku prowadził rozmowy z reprezentantami Doctoral School of Economics, których celem było przygotowanie umowy między UCL w Louvainlà-Neuve oraz Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu w sprawie PhD thèse en co-tutelle dla mgra Michała Burzyńskiego, obowiązującej od roku akademickiego 2013/ czerwca Doktor Grzegorz Leszczyński, dr Marek Zieliński i mgr Anna Rogala wzięli udział w International Conference on Marketing Management MM2013, zorganizowanej przez Katedrę Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doktor Marek Zieliński przedstawił główne tezy swojego referatu pt. Suplier-Customer Relationship in Construction Industry, a mgr Anna Rogala zaprezentowała wystąpienie na temat The relations between Katedra Strategii Marketingowych external and internal marketing communications. 20 i 21 czerwca Doktor Grzegorz Leszczyński oraz dr Marek Zieliński uczestniczyli w 6th International Conference for Enterpreneurship, Innovation and Regional Development, zorganizowanej przez Istanbul Şehir University, która odbyła się w Istambule. Doktor G. Leszczyński i dr M. Zieliński wygłosili referat pt. Communication as Basis for Innova-

18 34 35 tion (współautorstwo dr M. Sapała z Vrije Universiteit Brussel). Ponadto dr M. Zieliński moderował sesję na temat Management of Innovation in SMEs. 21 czerwca Doktor Magdalena Stefańska wzięła udział w International Conference Beyond Business as Usual. CSR Trends zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki. W trakcie konferencji dr M. Stefańska zaprezentowała referat pt. Is it worth to invest in CSR? The relationship between CSR and store image in retailing (współautorstwo dr hab. T. Wanat, prof. nadzw. UEP). 5 7 czerwca 25 czerwca Doktor Piotr Kwiatek, dr Grzegorz Leszczyński oraz dr Marek Zieliński uczestniczyli w warsztatach Industry Workshop: Best Selling Practices in a Changing World zorganizowanych przez Aalen University (Niemcy) czerwca Doktor Piotr Kwiatek, dr Grzegorz Leszczyński oraz dr Marek Zieliński wzięli udział w konferencji 7th Annual Global Sales Science Institute Conference: Sales 3.0: Personal Selling in the Digital World), zorganizowanej przez Aalen University (Niemcy). Katedra Teorii Organizacji i Zarządzania Doktor hab. Elżbieta Kowalczyk uczestniczyła w konferencji 5th International Scientific Conference of the Faculty of Management of the Cracow University of Economics Knowledge, Economy, Society, gdzie wygłosiła referat pt. Diversity management as a condition for the success of a business organization czerwca Doktor Agnieszka Ignyś uczestniczyła w konferencji Efektywność organizacji, wymiary, uwarunkowania, kryteria oceny, która odbyła się w Mościbrodach, zorganizowana przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Doktor A. Ignyś zaprezentowała referat zatytułowany Udział różnych grup akcjonariuszy w nadzorze nad spółką akcyjną. 2 7 czerwca Doktor inż. Willy Picard uczestniczył w międzynarodowej konferencji International Conference on Network Science NetSci 2013, która odbyła się w Kopenhadze od 3 do 7 czerwca 2013 roku. Konferencja NetSci jest wiodącą konferencją na temat nauk o sieciach (ang. Network Science), nowej i ważnej dyscypliny badawczej. W czasie konferencji NetSci czołowi naukowcy i praktycy nauk o sieciach, w tym analitycy, eksperci od modelowania, specjaliści od wizualizacji i inni, spotykają się w celu wymiany idei i doświadczeń oraz nawiązywania współpracy. Konferencja skupia się na nowych kierunkach w badaniach sieci w naukach technicznych, społecznych, biologicznych i ekonomicznych. 3 czerwca W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 3 czerwca 2013 roku (nr ) na stronie 20 w dziale Biznes Ludzie Pieniądze ukazał się kolejny felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. Nauczycielu, tablet musi cię zmienić. Felieton jest dostępny online: tablet_ musi_cie_zmienic.html. Katedra Technologii Informacyjnych się artykuł ks. Łukasza Ostruszki pt. Demotywatory, w którym autor cytuje wypowiedzi prof. Wojciecha Cellarego na temat roli portali społecznościowych, takich jak Facebook, w przekazywaniu treści religijnych we współczesnym świecie. 6 czerwca Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Rady Programowej VIII Kongresu Gospodarki Elektronicznej, zorganizowanym przez Związek Banków Polskich. Profesor Cellary jest również członkiem Kapituły Nagród i Wyróżnień Kongresu Gospodarki Elektronicznej jako laureat ubiegłorocznej nagrody Ambasador Gospodarki Elektronicznej. Profesor Wojciech Cellary został powołany przez dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie w skład Zespołu Ekspertów do spraw Programu INNOWACJE SPOŁECZNE. Zadaniem ekspertów będzie ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w I konkursie Programu. 7 czerwca Katedra Towaroznawstwa Żywności Magister inż. Maria Sielicka (doktorantka Katedry Towaroznawstwa Żywności) na otwartym zebraniu naukowym Wydziału Towaroznawstwa zaprezentowała tezy swojej pracy doktorskiej na temat: Ocena skuteczności dodatku substancji o właściwościach przeciwutleniających w przedłużeniu trwałości oleju lnianego tłoczonego na zimno. Doktor hab. inż. Jarogniew Rykowski, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. współpracy z zagranicą działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. 5 czerwca W tygodniku Polityka w numerze 23 (2910) na stronach ukazał 6 8 czerwca Magister inż. Jakub Flotyński uczestniczył w międzynarodowej konferencji The 6th International Conference on Human System Interaction HSI 2013, która odbyła się w Sopocie w dniach od 6 do 8 czerwca 2013 roku. W trakcie konferencji mgr inż. Jakub Flotyński wygłosił referat pt. Harvesting of Semantic Metadata from Distributed 3D Web Content. Referat ten otrzymał nagrodę The Best Paper Award w dziedzinie Human Machine Interaction.

19 czerwca Doktor hab. inż. Krzysztof Walczak, prof. nadzw. UEP, uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Zespołu ds. infrastruktury informatycznej nauki, działającym przy ministrze nauki i szkolnictwa wyższego. 12 czerwca W numerze 11/2013 tygodnika Computerworld w cyklu En face został opublikowany na stronie 18 wywiad z mgrem inż. Zbigniewem Paszkiewiczem O eksploracji procesów biznesowych w kraju i na świecie, 13 czerwca Gazeta Wyborcza poprosiła prof. Wojciecha Cellarego o komentarz do sprawdzianu z informatyki w szkole podstawowej. Powiem szczerze, że taki sposób uczenia informatyki jest przerażający, bo całkowicie nieskuteczny, a informacja, że w drugiej i trzeciej klasie humaniści nie będą mieli wcale informatyki, jeszcze gorsza, bo to prosta droga do wykluczenia cyfrowego. Cały tekst: pl/1,75478, ,sprawdzian_z_informatyki_bez_komputera Tak_ucza_w. html czerwca Doktor inż. Adam Wójtowicz uczestniczył w dwóch międzynarodowych konferencjach: The 3rd International Workshop on Information Systems Security Engineering WISSE 2013 oraz The 25th International Conference on Advanced Information Systems Engineering CAISE 2013, które odbyły się w Walencji w dniach od 17 do 21 czerwca 2013 roku. Podczas konferencji WISSE dr inż. Adam Wójtowicz wygłosił referat pt. Security Model for Large Scale Content Distribution Applied to Federated Virtual Environments, który zostanie opublikowany przez wydawnictwo Springer Verlag w czasopiśmie Lecture Notes in Business Information Processing. Doktor inż. Wójtowicz pełnił również funkcję main discussant referatu pt. Privacy in the Cloud: Bridging the Gap between Design and Implementation wygłoszonego przez Christosa Kalloniatisa. 17 czerwca W papierowym wydaniu Gazety Wyborczej z dnia 17 czerwca 2013 (nr ) na stronie 22 w dziale Biznes Ludzie Pieniądze ukazał się kolejny felieton prof. Wojciecha Cellarego pt. Permanentna inwigilacja na temat systemu PRISM inwigilującemu sieć w Stanach Zjednoczonych w ramach działań antyterrorystycznych. Felieton jest dostępny online: cza.biz/biznes/1,101562, ,cellary- A_jesli_wladza_naduzyje_PRISM_.html. Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w posiedzeniu Zespołu ekspertów ds. oceny wniosków złożonych na I Konkurs Programu INNOWACJE SPOŁECZNE, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. 18 czerwca Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w VIII Kongresie Gospodarki Elektronicznej, zorganizowanym przez Związek Banków Polskich, który odbył się w Warszawie w dniu 18 czerwca 2013 roku. Profesor Cellary zasiadał w Radzie Programowej Kongresu, był również członkiem Kapituły Nagród i Wyróżnień Kongresu Gospodarki Elektronicznej jako laureat ubiegłorocznej nagrody Ambasador Gospodarki Elektronicznej. W trakcie Kongresu prof. W. Cellary wziął udział w panelu dyskusyjnym Co Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Ministerstwo Gospodarki zrobiły dla Gospodarki Elektronicznej?. 19 i 20 czerwca Profesor Wojciech Cellary wziął udział w 17. edycji konferencji Miasta w Internecie, która odbyła się w Gdańsku w dniach czerwca 2013 roku. Profesor Cellary uczestniczył w sesji plenarnej Przystanek 2013: W poszukiwaniu cyfrowego optimum poświęconej pytaniom o sens dotychczasowych i przyszłych inwestycji w impet cyfrowy uznawany w strategii do roku 2030 jako jeden z podstawowych czynników rozwojowych Polski. Podczas sesji prof. W. Cellary miał wykład Impet cyfrowy co to znaczy?. Ponadto uczestniczył w debacie strategicznej Cyfrowy fetysz czy katalizator. Jak zmieniać Polskę? Wskazówki dla decydentów w perspektywie roku 2020 oraz w debacie na temat Jak wprowadzić polską szkołę w cyfrowy świat? W poszukiwaniu optymalnego modelu. 20 czerwca Doktor inż. Rafał Wojciechowski uczestniczył w międzynarodowej konferencji 16th International Conference on Business Information Systems BIS 2013, która odbyła się w Poznaniu w dniach 19 i 20 czerwca 2013 roku. Doktor inż. R. Wojciechowski wygłosił referat pt. Conceptual Architecture of Knowledge Base for Administrative Procedure Execution (współautor: S. Strykowski), który zostanie opublikowany przez wydawnictwo Springer Verlag w czasopiśmie Lecture Notes in Business Information Processing. 21 czerwca Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w drugim posiedzeniu Zespołu Ekspertów ds. oceny wniosków złożonych na I Konkurs Programu INNOWACJE SPOŁECZNE, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. 24 czerwca Profesor Wojciech Cellary otrzymał zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Programowego międzynarodowej konferencji The 9 th International Conference on Evaluation of Novel Approaches to Software Engineering ENASE 2014, która odbędzie się w Lizbonie w terminie od 27 do 29 kwietnia 2014 roku. 26 czerwca Profesor Wojciech Cellary wziął udział w debacie podczas konferencji pt. Prywatność i dane osobowe w inteligentnych sieciach energetycznych, zorganizowanej w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz ENERGA OPERATOR S.A. Profesor Wojciech Cellary uczestniczył w Warszawie w posiedzeniu Rady Informatyzacji działającej przy ministrze administracji i cyfryzacji. 28 i 29 czerwca Magister Daniel Wilusz, doktorant III roku, uczestniczył w II Międzynarodowej Konferencji BioTech 2013, która odbyła się w Sopocie w dniach 28 i 29 czerwca 2013 roku. Organizatorem konferencji adresowanej do doktorantów i młodych pracowników nauki był Samorząd Doktorantów Politech-

20 38 39 niki Gdańskiej. Podczas konferencji mgr Daniel Wilusz wygłosił referat pt. Supporting Experimentation in a Food Research Laboratory with the Internet of Things. Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w dniu 21 czerwca 2013 roku. artykuł prof. Henryka Mruka pt. Niech nas poznają, s Katedra Ubezpieczeń w dniu 11 czerwca br. zorganizowała wykład w ramach Zajęć otwartych z praktykami biznesu. Wykład zatytułowany Przepis na sukces w działalności brokerskiej poświęcony był studium przypadku STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi Sp. z o.o. jednej z największych firm brokerskich w Polsce, plasującej się od lat w pierwszej dziesiątce list rankingowych. Wykład przeprowadził Leszek Niedałtowski, wiceprezes Zarządu w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi. Podczas dwugodzinnego spotkania uczestnicy mogli się dowiedzieć o umiejętnościach i kompetencjach ważnych w tworzeniu i utrzymywaniu wysokich standardów obsługi brokerskiej oraz kształtowaniu przewagi konkurencyjnej na polskim rynku ubezpieczeniowym. Wykład odbył się w ramach Brokerowni Umiejętności autorskiego programu edukacyjnego STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi. Celem programu, którego Partnerem z ramienia UEP jest Katedra Ubezpieczeń, jest stwarzanie przestrzeni do współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami rynku ubezpieczeniowego a społecznością naukowo-akademicką uczelni wyższych. Katedra Ubezpieczeń Katedra Ubezpieczeń, we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa PZU SA i PZU Życie SA, po raz kolejny zorganizowała warsztaty poświęcone problematyce przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej. Czwarta edycja piętnastogodzinnego cyklu spotkań zakończyła się 10 czerwca br. Za cel warsztatów przyjęto uwrażliwianie przyszłych pracowników sfery finansowej (szczególnie branży ubezpieczeniowej) na problem przestępczości ubezpieczeniowej, jej skutków zarówno dla zakładów ubezpieczeń, jak i klientów ubezpieczycieli. Warsztaty mają przede wszystkim przyczyniać się do zmiany świadomości społecznej problemu, przez co rozumiemy spadek przyzwolenia społecznego na popełnianie przestępstw ubezpieczeniowych, dlatego zaproszenie do udziału w warsztatach zostało skierowane do wszystkich studentów UEP. Zajęcia w ramach warsztatów prowadzili specjaliści związani z Katedrą Ubezpieczeń oraz przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa PZU. W trakcie warsztatów uczestnicy rozwiązywali testy kompetencyjne i studium przypadku z zakresu identyfikacji próby popełnienia przestępstwa ubezpieczeniowego. Najlepsi uczestnicy warsztatów zostali nagrodzeni. Całość została sfinansowana z Funduszu Prewencyjnego PZU SA. Profesor Henryk Mruk napisał i wysłał referat pt. Szanse i bariery tworzenia wartości na rynku instytucjonalnym perspektywa rynku goszczącego, na konferencję organizowaną przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego, we wrześniu 2013 roku, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W czerwcu 2013 roku ukazało się drugie wydanie pracy pt. Zarządzanie podmiotem leczniczym, pod red. M.D. Głowackiej, J. Galickiego i E. Mojs, w której prof. Henryk Mruk jest autorem siódmego rozdziału pt. Zarządzanie wizerunkiem podmiotu leczniczego, s W czasopiśmie Forum Placówek Niepublicznych, nr 6, czerwiec 2013, ukazał się Profesor Henryk Mruk przygotował, na prośbę Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, ocenę dorobku naukowego oraz pracy habilitacyjnej dr Katarzyny Wojtaszczyk pt. Employer branding, czyli zarządzanie marką pracodawcy. Uwarunkowania, procesy, pomiar, w związku z ubieganiem się o stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Profesor Henryk Mruk przygotował, na prośbę Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ocenę dorobku naukowego oraz pracy habilitacyjnej dr Katarzyny Szalonki pt. Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, w związku z ubieganiem się o stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Katedra Zarządzania Międzynarodowego W dniu 3 czerwca 2013 roku, prof. dr hab. Henryk Mruk prowadził wykład pt. Korzyści stosowania leków z importu równoległego w aptekach szpitalnych na XXVI Kongresie Farmacji Szpitalnej, zorganizowanej w Wiśle, w Hotelu Gołębiewski, w dniach od 2 do 5 czerwca 2013 roku. Profesor Henryk Mruk wygłosił referat pt. Wpływ rodziny na kształtowanie nawyków zdrowego życia, na konferencję organizowaną przez Katedrę i Zakład Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku

UCHWAŁA NR 75/2015. SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte. z dnia 17 grudnia 2015 roku UCHWAŁA NR 75/2015 SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW na 2016 rok. 1 Na podstawie 26 w związku z ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku

UCHWAŁA NR 46/2014. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku UCHWAŁA NR 46/2014 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 20 listopada 2014 roku w sprawie: planu posiedzeń Senatu AMW w roku akademickim 2014/2015 1 Na podstawie 26 Statutu

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w dniu 11 czerwca 2013 roku

Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w dniu 11 czerwca 2013 roku Wykaz uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Wydziału Administracji i Nauk Społecznych w dniu 11 czerwca 2013 roku Uchwała Rady WAiNS Nr 157/2012/2013 2013 roku pozytywnie zaopiniowała wiosek Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

1 Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSZJK) jest narzędziem realizacji strategii UEP w zakresie zapewnienia jakości kształcenia. Uchwała nr 3 (2010/2011) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 września 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 25 osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego.

Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa (WMTiW) Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do kontaktu

Zachęcamy do kontaktu WSPARCIE KARIER Zachęcamy do kontaktu Opiekun merytoryczny dr Milena Ratajczak Mrozek milena.ratajczak@ue.poznan.pl Asystent opiekuna merytorycznego Monika Roszka monika.roszka@ue.poznan.pl Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.)

PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz z późn. zm.) PRZEPISY ZEWNĘTRZNE M.1 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) M.2 M.3 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK

Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK Regulamin Rady Wydziału Humanistycznego UMK z dnia 24 września 1996 roku znowelizowany uchwałami Rady: z dnia 12 października 1999 roku z dnia 8 października 2002 roku z dnia 11 grudnia 2007 roku (tekst

Bardziej szczegółowo

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9).

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (676/II/9). Uchwała Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Modelu regulaminu organizacyjnego instytutu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi Stacjonarne i Zaoczne Studia Doktoranckie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

Regulamin. Wydział Informatyki i Matematyki. Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Wydziału Informatyki i Matematyki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne II stopnia w roku akademickim 2017/2018 Prezentacja oferty dydaktycznej i zasad rekrutacji na studia stacjonarne w roku akademickim 2017/2018 Kalendarium rekrutacji REKRUTACJA PODSTAWOWA I. 28.04.2017 r. - 07.07.2017 r. elektroniczna rejestracja

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013

ROK AKADEMICKI 2012/2013 ROK AKADEMICKI 2012/2013 Międzynarodowa Konferencja pt. Second International Conference on Sustainable Business and Transitions for Sustainable Development (20-22.06.2013) W dniach 20-22.06.2013 r. w Opolu

Bardziej szczegółowo

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP

Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP Załącznik 8 Podział odpowiedzialności w zakresie zapewnienia jakości kształcenia na UEP CEL 1: Planowanie procesu kształcenia (WSZJK 7) Projektowanie i modyfikacja programów kształcenia załącznik 1 WSZJK

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji

Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Wykaz pracowników wprowadzających informacje na stronę internetową Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ wg kompetencji Uruchomiona nowa wydziałowa strona internetowa uwzględnia nową formułę zamieszczania

Bardziej szczegółowo

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY

SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY SERIA: KONFERENCJE DYDAKTYCZNE NAUCZANIE PRZEDMIOTÓW ILOŚCIOWYCH A POTRZEBY RYNKU PRACY Łódź 2010 KOMITET PROGRAMOWY Mariusz Plich (przewodniczący) Czesław Domański Magdalena Ulrichs (sekretarz naukowy)

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2015/2016 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie Uchwała nr 48-2010/2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA

STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Wydział Ekonomiczny STRATEGIA WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO NA LATA 2011-2016 Radom, wrzesień 2011 (aktualizacja styczeń 2013) 1. Misja

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI. ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2008/2009

WYNIKI. ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 2008/2009 WYNIKI ankiety strategicznej dla katedr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za rok akademicki 28/29 Poznań, styczeń 21 SPIS TREŚCI Założenia... 3 Wyniki dla Uczelni... 5 Wyniki dla Wydziałów... 8 Budowa

Bardziej szczegółowo

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI

I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI Wydział Transportu I. PRZEPISY KONSTYTUUJĄCE WEWNĘTRZNY SYSTEM JAKOŚCI ORAZ OKREŚLAJĄCE KOMPETENCJE ORGANÓW JEDNOSTKI 1) Uchwała nr 623/VII/12 Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych

KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych KOMISJE DZIAŁAJĄCE NA WYDZIALE ROLNICTWA I BIOLOGII Zakres działania Komisji Wydziałowych Komisja ds. Jakości Kształcenia Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia jest organem doradczym i opiniodawczym

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

B I U T E T Y N N T I E

B I U T E T Y N N T I E B I U T E T Y N N T I E Nr 4(22) Rok VII Wrocław listopad 2002 1. Posiedzenie Zarządu NTIE W dniu 22 września, w przededniu konferencji dydaktycznej NTIE Dydaktyka Informatyki Ekonomicznej Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ Księga jakości kształcenia przygotowana przez Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia Zatwierdzona przez Dziekana Wydziału

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 22/2016 z 1 września 2016 r. w sprawie: kompetencji prorektorów Politechniki Gdańskiej w kadencji 2016-2020. Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 6 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r.

Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. Zarządzenie Nr 101/2016/2017 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 września 2017 r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015. Rektor. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 7 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zakresu kompetencji Rektora i Prorektorów Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego w dniu 18 września 2013 r.

Uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego w dniu 18 września 2013 r. Uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Mechanicznego w dniu 18 września 2013 r. PROGRAM TACJONARNYCH TUDIÓW DOKTORANCKICH NA WYDZIALE MECHANICZNYM POLITECHNIKI OPOLKIEJ W DYCYPLINACH BUDOWA I EKPLOATACJA

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE.

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO W SZCZECINIE. Załącznik do Uchwały wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia Rady Wydziału Filologicznego US w Szczecinie z dnia: 11.12.2014 r. WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-60/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 3 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 3 września 2012 r. w sprawie określenia zakresów obowiązków prorektorów Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2012-2016 Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14 Gdańsk, dnia 27 listopada 2014 r. Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14 Audyt wewnętrzny systemu przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku

P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu roku Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica WYDZIAŁ GÓRNICTWA I GEOINŻYNIERII Kraków, dnia 03.07.2016 r. P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Rady Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii w dniu 23.06.2016 roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego

Uchwała Nr /2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Uchwała Nr 93 2014/2015 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie pensum dydaktycznego Na podstawie art. 130 ust. 2-4, art. 131 oraz art. 197 ust. 3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin. Międzywydziałowego Studium Języków Obcych. Akademii Ignatianum w Krakowie Załącznik do Zarządzenia nr 36/2012/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Międzywydziałowego Studium Języków Obcych Akademii Ignatianum w Krakowie. Regulamin Międzywydziałowego

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI.

MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI. MISJA, DZIAŁALNOŚĆ, KIERUNKI ROZWOJU OFERTA DLA DOKTORANTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Jednostka powołana Uchwałą Senatu Politechniki Śląskiej, prowadząca działalność na rzecz aktywizacji zawodowej kandydatów

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKO OMII studia pierwszego stopnia w Poznaniu. Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne

WYDZIAŁ EKO OMII studia pierwszego stopnia w Poznaniu. Kierunek Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Uchwała nr 43 (2009/2010) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 22 stycznia 2010 roku ========================================================= Senat w głosowaniu jawnym, w obecności 22 osób

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015

SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 SPOTKANIE INFORMACYJNE dla SŁUCHACZY I ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH 2014/2015 4 LATA NIE ZAPOMINAJ! TERAZ ZARAZ INTEGRACJA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU TERAZ ZARAZ 4 LATA ZAPAMIĘTAĆ! doktoranci.ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. Zarządzenie Nr 55/2015/2016 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: odpłatności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz innych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku

Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku Uchwała nr 89 (2008/2009) Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2009 roku ============================================================== Członkowie Senatu w głosowaniu jawnym,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Wzajemne powiązania. Finanse. Audyt. Podatki

Wzajemne powiązania. Finanse. Audyt. Podatki SPECJALNOŚĆ Katedra Finansów Publicznych ul. Towarowa 53, pok. 304 tel. 61 854 38 64,. 61 854 38 85 e-mail: kfpubl@ue.poznan.pl www.kfpubl.ue.poznan.pl Wzajemne powiązania Audyt Finanse Podatki Czym się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin Regulamin przyznawania doktoranckich stypendiów naukowych oraz stypendiów stażowych dla młodych doktorów (wprowadzony Zarządzeniem Rektora z dnia 28. 01. 2010 r. Nr 6/2010) przyznawanych ze środków projektu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia H - Socjologia - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Zasady rekrutacji: Zasady rekrutacji Dla kandydatów z nową maturą podstawa kwalifikacji są wyniki uzyskane

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma

Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Seminarium: Społeczna odpowiedzialność biznesu jak budować wspólny sukces w kontaktach uczelnia wyższa-firma Termin: 31 marca 2010, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ Prowadzenie: dr Maciej Kozakiewicz

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW

WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW WYKAZ NADZOROWANYCH DOKUMENTÓW Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Formularz F.I.1, wydanie 1 z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof.

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA. 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz. Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA 16-001 Kleosin ul. Ojca Tarasiuka 2 tel. (085) 746-98-01 http://www.pb.edu.pl/zarz Dziekan Dr hab. ZOFIA TOMCZONEK, prof. nzw Prodziekani ds. Studenckich i Dydaktyki Dr BARBARA WOJSZNIS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk

STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA Fragmenty. Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA I MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO NA LATA 2015 2020 Fragmenty Autorzy: Artur Bartosik Anna Walczyk Kielce 2015 1 Wprowadzenie Strategia Rozwoju Wydziału Zarządzania i Modelowania

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15

7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 7 KALENDARZ JAKOŚCI Wydziału Rolnictwa i Biologii- 7.1 Cele operacyjne na rok akademicki 2014/15 Lp. Cel Osoby odpowiedzialne Czas realizacji Sposób weryfikacji 1 Rozszerzenie oferty praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej

Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej Załącznik do uchwały nr 441 Senatu Politechniki Opolskiej z dnia 22.06.2016 r. Regulamin studiów podyplomowych w Politechnice Opolskiej 1. 1. Politechnika Opolska, zwana dalej Uczelnią, może prowadzić

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku

Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku 75.0200.97.2015 Zarządzenie nr 102 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 30 września 2015 roku w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1. Prezentacja Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ 1.1. Zasoby ludzkie Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej (WZiKS UJ) jest jednym z piętnastu wydziałów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska REGULAMIN odbywania praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Podstawa prawna Praktyki zawodowe dla studentów Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie w IUNG-PIB

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie w IUNG-PIB Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr -002-22/2014 Dyrektora IUNG-PIB z dnia 28.10.2014 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie w IUNG-PIB Podstawy prawne 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów Warszawa, 26.10.2014 r. mgr Marcin Dokowicz Członek Zarządu Krajowej Reprezentacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI III kwartał UDZIAŁ W SPOTKANIACH/POSIEDZENIACH Data Miejsce Cel/Opis 2014-07-09 Sejm RP Udział

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo