Podręcznik użytkownika 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika 1"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika 1 User Podręcznik Manual użytkownika Version: Wersja: Data: Date: kwiecień April r.

2 Podręcznik użytkownika 2 Spis treści Dok 2 Karty doku 2 Układy 4 Aplikacje 6 Tło 7 Preferencje 7 Handel za pomocą platformy TradeDesk 8 Otwarcie transakcji 8 Day Trade Ticket 8 One Click Trade 8 Modyfikacja i zamykanie transakcji 8 Składanie zlecenia z limitem 8 Alerty 9 Alert dotyczący kursu 9 Alert kalendarza finansowego 9 Alert dotyczący transakcji 9 Aktualizacje oprogramowania 9 Dostępne aplikacje 10 Wykres 10 Kursy walutowe 11 Szczegółowe kursy walutowe 12 Pola kursów walutowych 13 Śledzenie transakcji 14 inside viewer 14 Zlecenie z limitem 15 Moje pozycje 16 Moje zamknięte pozycje 17 Czytnik RSS 18 Wiadomości Reuters 19 Wizualny kalendarz finansowy 20 Uwagi 21 trade controller 21 Przeglądarka internetowa 21 Kalkulator pozycji 22 Tester transakcji 22 Chat dla dealerów 22 Wyłączenie odpowiedzialności 23

3 Podręcznik użytkownika 3 Dok Dok to główna jednostka sterowania na platformie TradeDesk. Dok pojawia się na pasku zadań jako osobny przycisk w aktywnym obszarze i można go zminimalizować podczas pracy. Oprócz kart w doku są również dwa przyciski umożliwiające otwarcie menu opcji i przełączanie trybu tła. Karty doku Każdą z kart w doku można ukryć lub wyświetlić po kliknięciu przycisku przełącznika po prawej stronie tytułu karty. 1. Podsumowanie konta Na tej karcie przedstawiono szczegóły konta saldo zamkniętych pozycji, łączny depozyt, zysk/stratę dla otwartych pozycji. Dane te są stale aktualizowane. Wiersz Otwarte pozycje jest również przyciskiem szybkiego dostępu umożliwiającym otwarcie aplikacji Moje pozycje. 2. Moje układy Karta ta zapewnia dostęp do układów oraz zarządzanie i zawiera listę wszystkich układów. Kliknięcie aktywnego układu przełącza jego stan (zminimalizowany/pokazany). Po kliknięciu jakiegokolwiek innego układu zostanie on ustawiony jako aktywny obszar. Zob. Układy 3. Moje aplikacje Na karcie tej przedstawiono listę zainstalowanych aplikacji. Możesz usunąć aplikację z listy, klikając prawym przyciskiem myszy nazwę aplikacji i wybierając opcję Usuń. Zob. część Aplikacje i Dostępne aplikacje.

4 Podręcznik użytkownika 4 4. Kalendarz finansowy Na karcie tej wyświetlają się najnowsze wskaźniki kalendarza finansowego od północy bieżącego dnia. Lista jest stale aktualizowana o nowe wskaźniki, a także rzeczywiste wartości wskaźników. Godzina dla wskaźników wyświetla się zgodnie z czasem lokalnego komputera. Kolorowe punkty odnoszą się do poziomu istotności: czerwony oznacza dużą istotność, pomarańczowy średnią, żółty niską. 5. Nagłówki wiadomości Pierwsze 5 nagłówków agencji Reuters wyświetla się zgodnie z czasem lokalnego komputera. Lista jest stale aktualizowana o nowe nagłówki. 6. Moje alerty Po ustawieniu alertów są one wyświetlane na tej karcie. Karta zawiera przycisk umożliwiający tworzenie nowych alertów. Więcej szczegółów można znaleźć w części Alerty. 7. Powiadomienia systemowe Na tej karcie wyświetlane są powiadomienia. Obecnie jedynym wyświetlanym powiadomieniem jest Sprawdzanie dostępności aktualizacji, gdy otwarto platformę TradeDesk lub aktywowano ręczne sprawdzanie za pomocą menu Opcje w doku.

5 Podręcznik użytkownika 5 Układy Układ składa się z jednej lub większej liczby aplikacji, które można wczytać lub ponownie załadować przy każdym otwarciu platformy TradeDesk. Praca z platformą TradeDesk polega na korzystaniu z istniejących układów lub tworzeniu nowych. Aby wyświetlić układy, które można pobrać, przejdź do części Układy TradeDesk. Istnieją dwa typy układów: Gotowe układy, które zostały zainstalowane na platformie TradeDesk. Układów tych nie można edytować; możesz jednak je zmieniać i zapisywać pod inną nazwą. Moje układy niestandardowe układy, które utworzyłeś, otrzymałeś em z innych źródeł lub pobrałeś z katalogu układów. Po otwarciu platformy TradeDesk wyświetlany jest układ domyślny. Możesz zmienić układ domyślny w Menedżerze układów (zob. poniżej). Aby odzyskać usunięty gotowy układ i uzyskać inne układy, które nie zostały zainstalowane domyślnie, otwórz katalog układów na stronie easy-forex.

6 Podręcznik użytkownika 6 Zarządzaj układami Dostęp do okna Zarządzania układem można uzyskać po kliknięciu opcji Zarządzaj układami" w doku (na karcie Moje układy). W oknie Zarządzaj układem załadowane układy są podzielone na dwie karty na podstawie typu układu (gotowy lub niestandardowy). Każdy układ jest reprezentowany przez mały podgląd układu i jego nazwę. Możesz wybrać dowolny układ i użyć jednej z następujących opcji w oknie zarządzania układami: 1. Eksportuj do pliku umożliwia zapisanie wybranego układu do pliku z rozszerzeniem efv. Plik ten można później wysłać innym użytkownikom, którzy zainstalowali platformę TradeDesk TM. Po dwukrotnym kliknięciu pliku.efv układ zostanie automatycznie załadowany na platformie TradeDesk TM. 2. Ustaw jako domyślny ustawia wybrany układ jako układ domyślny, który będzie pierwszym układem ładowanym przy każdym otwarciu platformy TradeDesk. 3. Usuń usuwa wybrany układ z listy układów. Przełączanie między układami Istnieje kilka sposobów przełączania między istniejącymi układami: 1. Kliknij układ w doku. 2. Użyj skrótu klawiszowego przełączania między układami (domyślnie CTRL+W). 3. Kliknij przycisk Odtwórz w podglądzie układu w oknie zarządzania układami. Tworzenie nowych układów Aby utworzyć nowy niestandardowy układ, kliknij opcję Utwórz nowy w doku. W ten sposób ekran zostanie wyczyszczony. Następnie rozpocznij tworzenie swojego układu, otwierając aplikacje z listy w doku. Możesz dostosować rozmiar aplikacji (gdy to możliwe) i przesuwać je w celu skonfigurowania układu odpowiednio do swoich potrzeb. Aplikacje mogą zostać dołączone lub pozostać rozdzielone w ramach układu. Autorozmieszczenie Funkcji autorozmieszczania można użyć do ułożenia otwartych aplikacji pionowo lub poziomo w aktywnym układzie za pomocą wstępnie zdefiniowanego algorytmu kompozycji. Autorozmieszczenie można aktywować po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony na pasku zadań [ ] w prawym górnym rogu aplikacji. Po uporządkowaniu aplikacji możesz je odłączać i ponownie przesuwać lub zmieniać ich rozmiar, w celu lepszego dostosowania układu do swoich potrzeb. Zapisywanie układów Gdy układ jest już gotowy, kliknij przycisk Zapisz jako w doku, nadaj mu nazwę i kliknij opcję Zapisz. Układ z wybraną nazwą zostanie dodany do listy układów w doku. Możesz również dokonać edycji istniejącego układu niestandardowego i zapisać zmiany, klikając przycisk Zapisz w doku.

7 Podręcznik użytkownika 7 Aplikacje Aplikacje to podstawowe bloki konstrukcyjne platformy TradeDesk. Po kliknięciu jednej z aplikacji dostępnej na liście w doku natychmiast otworzy się ona w układzie, który obecnie jest aktywny. Każda aplikacja ma własną funkcjonalność i ustawienia, które można skonfigurować i zapisać w ramach układu. Aplikacja ma również własną konfigurację dotyczącą możliwości zmiany rozmiaru (w przypadku niektórych aplikacji można zmieniać tylko wysokość lub tylko szerokość, nie ma możliwości zmiany rozmiaru lub nie można zmieniać rozmiar we wszystkich kierunkach). Aplikację można zamknąć (bez wpływu na inne aplikacje wokół niej), klikając przycisk X w prawym górnym rogu aplikacji. Wiele aplikacji ma drugą stronę, na której można zmienić konfigurację niektórych ustawień. Kliknij przycisk ustawień w prawym górnym rogu, aby wyświetlić drugą stronę, i wstecz, aby powrócić do okna głównego. Aby uzyskać dostęp do aplikacji, które nie są częścią instalacji domyślnej, lub odzyskać aplikację usuniętą z listy, przejdź do katalogu aplikacji na stronie easy-forex. Funkcja dołączania/przyłączania Gdy umieści się aplikację w bezpośrednim sąsiedztwie innej (tak, by nie stykały się ze sobą), aplikacje dopasują się do siebie i przyłączą. Po połączeniu aplikacje będą stanowić jeden element można je razem przesuwać i zostaną połączone prostym obramowaniem. Po połączeniu nie można zmieniać rozmiaru aplikacji. Odłączenie aplikacji następuje po kliknięciu przycisku odłączania w prawym górnym rogu jednego z okien aplikacji. Tryb pełnoekranowy aplikacji Niektóre aplikacje można maksymalizować do trybu pełnoekranowego (po kliknięciu przycisku pełnego ekranu w prawym górnym rogu aplikacji). Jeśli aplikacja jest przyłączona do innych aplikacji i zostanie zmaksymalizowana, odłączy się na czas korzystania z funkcji maksymalizacji, a po przywróceniu normalnego rozmiaru przyłączy się ponownie. Zawsze na wierzchu Dla jednej lub kilku aplikacji możesz ustawić opcję Zawsze na wierzchu, klikając prawym przyciskiem myszy okno aplikacji. Powoduje to, że okno aplikacji jest zawsze ponad innymi oknami (nie tylko oknami platformy TradeDesk ) i można użyć go do szybkiego uzyskania dostępu do funkcjonalności TradeDesk, nawet wtedy, gdy korzysta się z innych aplikacji. Tryb pracy w tle Ponieważ aplikacje są małymi komponentami, których można użyć do utworzenia większego komponentu, nie zawsze zajmują cały ekran. Tryb pracy umożliwia ustawienie tła, które zakrywa cały ekran (lub wiele ekranów za aktywnym układem). Tryb pracy w tle można przełączyć za pomocą klawisza Tło w doku po kliknięciu prawym przyciskiem myszy ikony na pasku zadań lub użyciu skrótu klawiszowego (domyślnie CTRL+T).

8 Podręcznik użytkownika 8 Preferencje Platformę TradeDesk można skonfigurować, klikając Preferencje w menu Opcje w doku. Okno preferencji zawiera dwie karty: 1. Ogólne a. Ustawiaj dok zawsze na wierzchu po zaznaczeniu tej opcji dok będzie wyświetlany ponad innymi oknami. b. Uruchom przy starcie po zaznaczeniu tej opcji platforma TradeDesk TM będzie uruchamiana po każdym włączeniu komputera. c. Włącz animacje opcja ta włącza animacje (np. przy otwieraniu, zamykaniu i przerzucaniu aplikacji). d. Włącz efekty dźwiękowe opcja ta włącza efekty dźwiękowe (np. przy przyłączaniu/odłączaniu aplikacji). e. Domyślny tryb roboczy pełny ekran po zaznaczeniu tej opcji domyślnie włączany jest tryb pracy w tle. 2. Skróty klawiszowe Skróty klawiszowe umożliwiają uzyskanie szybkiego dostępu do różnych funkcji platformy TradeDesk. Skróty klawiszowe można zmienić lub całkowicie wyłączyć w oknie Preferencje. a. Tło przełącza tryb pracy w tle. b. Przełącz układ przełącza do następnego układu (kolejność układów jest określana na podstawie kolejności, w jakiej je otwarto). c. Menedżer układów otwiera ekran zarządzania układami. d. Day TradeDesk TM szybki dostęp do ticketu umożliwiającego otwarcie nowych transakcji.

9 Podręcznik użytkownika 9 Handel za pomocą platformy TradeDesk Otwieranie transakcji Otwarcia transakcji day trading można dokonać przez uzyskanie dostępu do tak zwanego day trading ticket lub poprzez funkcjonalność handlu za pomocą jednego kliknięcia (one-click trade). Day Trading Ticket Day trading ticket umożliwia wybór parametrów transakcji (waluty, kwoty i depozytu). Transakcja może zostać zawarta za pomocą opcji Freeze lub bezpośrednio po kliknięciu przycisku Trade Now. Dostęp do ticketu można uzyskać na kilka sposobów: 1. Kliknij dwukrotnie kurs w jednej z aplikacji kursów walutowych. 2. Kliknij pole bieżącego kursu w aplikacji wykres. 3. Kliknij przycisk Trade Pair" w aplikacji inside viewer. 4. Użyj skrótu klawiszowego ticketu (domyślnie CTRL+D). 5. Kliknij przycisk Open Deal w oknie alertu dotyczącego kursu. Domyślne ustawienia ticketu (wybrane waluty, kwota i depozyt) mogą zostać skonfigurowane za pomocą Ustawień ticketu transakcji" w menu Opcje w doku. 2. Aplikacja Moja pozycja wiele transakcji można zamknąć razem po wybraniu transakcji i kliknięciu opcji Zamknij wybrane. 3. Śledzenie transakcji kliknij przycisk modyfikuj/zamknij. 4. trade controller użyj tej aplikacji do zdefiniowania parametrów dotyczących modyfikowania transakcji i kliknij przycisk Zastosuj, aby otworzyć lub zmodyfikować ticket i zaakceptować zmiany. Składanie zlecenia z limitem Zlecenia z limitem można otworzyć za pomocą ticketu zlecenia z limitem, który pojawia się na liście aplikacji w doku. Dostęp do ticketu zlecenia z limitem można również uzyskać po kliknięciu prawym przyciskiem myszy aplikacji Wykresy i ustawieniu limitu kupna lub limitu sprzedaży. One Click Trade W aplikacji Szczegółowe kursy walutowe oraz Pola kursów walutowych istnieje opcja przełączenia na tryb One Click Trading". Po włączeniu tego trybu pojedyncze kliknięcie dowolnego kursu spowoduje otwarcie nowej transakcji day trading z wybranym kursem, kwotą i depozytem. Modyfikowanie i zamykanie transakcji Modyfikowanie i zamykanie transakcji odbywa się po uzyskaniu dostępu do trybu modyfikuj/zamknij (w ramach day trading ticket) w jeden z następujących sposobów: 1. Aplikacja Moja pozycja kliknij przycisk modyfikuj/zamknij w wierszu transakcji.

10 Podręcznik użytkownika 10 Alerty Możesz ustawić różne typy alertów za pomocą karty Moje alerty w doku. Na tej karcie wyświetlane są wszystkie aktywne alerty. Po uruchomieniu alertu w prawym dolnym rogu ekranu wyświetla się niewielkie okienko ze szczegółami wybranego alertu. Okno zniknie automatycznie po kilku sekundach; możesz również zamknąć je, klikając przycisk X. Linia uruchomionego alertu w doku będzie świecić się przez kilka sekund. Alerty nie są automatycznie usuwane z listy w doku. Niektóre alerty, takie jak alert dotyczący kursu, mogą zostać uruchomione więcej niż raz, gdy są na liście. Aby usunąć alert, kliknij przycisk X dla odpowiedniego alertu na karcie Moje alerty w doku lub użyj przycisku Usuń alert w oknie alertu (gdy alert został wyzwolony). Alerty są uruchamiane tylko wtedy, jeśli uruchomiona jest platforma TradeDesk. Po zamknięciu platformy TradeDesk alerty są zapisywane; odpowiednie alerty zostaną ponownie załadowane przy następnym otwarciu platformy TradeDesk TM. Alert dotyczący kursu Alert dotyczący kursu jest uruchamiany, gdy rynek osiąga wybrany kurs kupna lub kurs sprzedaży. Alert dotyczący kursu można utworzyć na dwa sposoby: 1. Kliknij przycisk Dodaj alert dotyczący kursu w doku. 2.Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację Wykresy i wybierz opcję Ustaw alert dotyczący kupna/sprzedaży. Alert kalendarza finansowego Alert ten będzie przypominał o przyszłych wskaźnikach finansowych. Aby dodać alert, kliknij opcję Dodaj alert kalendarza finansowego w doku. W otwartym oknie wybierz wskaźnik i liczbę minut przed czasem wskaźnika, którego dotyczy alert. Aby dodać alert dotyczący transakcji, kliknij przycisk Dodaj alert dotyczący transakcji w doku. W otwartym oknie zaznacz transakcję i jedną lub obie opcje opisane powyżej. W przypadku alertu dotyczącego limitu straty możesz ustawić alert zgodnie z liczbą pipsów lub wprowadzając określony kurs. Aktualizacja oprogramowania Platforma TradeDesk ma wbudowany zautomatyzowany system aktualizacji. Przy każdym otwarciu platformy TradeDesk sprawdzana jest dostępność aktualizacji oprogramowania opublikowanych przez easy-forex. Możesz również ręcznie rozpocząć proces sprawdzania dostępności za pomocą menu Opcje w doku. Podczas procesu sprawdzania na karcie Powiadomienia systemowe w doku pojawi się powiadomienie Sprawdzanie dostępności aktualizacji. Jeśli aktualizacje są dostępne, wyświetli się lista obowiązkowych i/lub opcjonalnych aktualizacji. Gdy zaakceptujesz te aktualizacje, w tle rozpocznie się proces ich pobierania. Podczas procesu sprawdzania dostępności i fazy pobierania możesz kontynuować normalną pracę. Po zakończeniu pobierania wszystkich komponentów wyświetli się alert, a platforma TradeDesk zostanie zamknięta w celu wprowadzenia niezbędnych zmian. Alert dotyczący transakcji Alerty dotyczące otwartych transakcji można ustawić dla dwóch sytuacji: 1. Uruchomienie alertu, gdy rynek zbliża się do kursu z limitem straty transakcji. 2. Uruchomienie alertu, gdy transakcja została zamknięta.

11 Podręcznik użytkownika 11 Dostępne aplikacje Z czasem dodane zostaną nowe aplikacje; przejdź do katalogu aplikacji platformy TradeDesk, by sprawdzić dostępność nowych aplikacji. Wykres Aplikacja ta wyświetla dane historyczne dla wybranej pary walut i przedziału czasu. Możesz zmieniać wyświetlane waluty, wybierając z menu rozwijanego par walutowych walutę bazową i niebazową lub przeciągając parę walutową z innej aplikacji (takiej jak aplikacja Kursy walutowe) do aplikacji wykresu. Możesz dostosować wielkość wykresu za pomocą przycisków Powiększ/Pomniejsz obok listy okresu lub klikając lewym przyciskiem myszy jedną z osi i przesuwając mysz. Gdy powiększasz do dowolnego poziomu wykresu, możesz przewijać dane historyczne, klikając wykres lewym przyciskiem myszy i przesuwając mysz lub używając środkowego przycisku myszy. Możesz również przenosić wykres w górę i w dół w oknie, klikając oś Y prawym przyciskiem myszy i przesuwając mysz w górę lub w dół. Aplikacja wykresu może zawierać kilka paneli. W głównym panelu wyświetlana jest wybrana para walut. Gdy dodasz wskaźnik, który nie został nałożony w głównym panelu, dodany zostanie nowy panel. Gdy masz jeden lub kilka paneli, każdy z nich można zmaksymalizować w oknie, zminimalizować lub zmienić rozmiar. Możesz wyświetlić szczegóły dotyczące punktów w panelach w panelu informacyjnym. Domyślnie panel informacyjny wyświetla się po kliknięciu wykresu lewym przyciskiem myszy. Panel informacyjny może być wyświetlany przez cały czas; w tym celu należy wybrać odpowiednie opcje w menu Widoki. W celu dodania wskaźnika należy wybrać wskaźnik i kliknąć przycisk Dodaj. Otworzy się okno umożliwiające ustawienie parametrów i koloru wskaźnika. Możesz skonfigurować je ponownie po wyświetleniu wskaźnika, klikając dwukrotnie linię wskaźnika. Aby zmienić wizualne właściwości wskaźnika, kliknij jego nazwę w tytule panelu. Aby usunąć wskaźnik, zamknij panel lub kliknij jego nazwę w tytule panelu. Otworzy się okno z przyciskiem Usuń.

12 Podręcznik użytkownika 12 Zlecenia z limitem: Otwarte zlecenia z limitem wybranej pary walutowej można wyświetlić na wykresie jako linię poziomą na kursie z limitem. Jeśli usuniesz tę linię, otwarty zostanie ticket z limitem w trybie zamkniętym. Menu: Właściwości wizualne wykresu można dostosować w menu Widok. Opcje te obejmują: Wybór linii siatki, które zostaną wyświetlone. Ustawianie lub zmiana ustawień ograniczeń, lokalizacji i typu osi Y. Kolory wykresu. Konfigurowanie opcji wyświetlania krzyżyka, tytułów paneli, zleceń z limitem, lokalizację i styl panelu informacyjnego, zachowanie poziomu powiększenia, gdy dodawany jest nowy pasek/punkt. Typ wykresu można zmienić w menu Style cen. Za pomocą menu Line Studies można dodawać różne rysunki, takie jak proste linie Fibonacciego, obiekty symboli, tekst i inne typy. Po wybraniu typu rysunku, za pomocą myszy określ ustawienia linii, klikając lewym przyciskiem myszy i przeciągając mysz odpowiednio do wybranego typu. Obiekty line studies można dodać do każdego panelu. Można przenosić obiekty line studies lub kliknąć je dwukrotnie w celu otwarcia okna ustawień umożliwiającego skonfigurowanie parametrów wizualnych lub usunięcie linii. Wszystkie ustawienia (wizualne dostosowywanie, rysunki, wskaźniki, poziom powiększenia, para walutowa i przedział czasu) zostaną zapisane, gdy zapisany zostanie układ zawierający wykres. Kursy walut Aplikacja kursów walut wyświetla zaktualizowane kursy kupna/sprzedaży oraz kierunek dla wybranej pary walutowej. Przyciski przewijania w dolnej części aplikacji można wykorzystać do poruszania się po liście wybranych par. Aby zmienić wybrane pary walutowe oraz ich kolejność, kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu aplikacji. Możesz wybrać listę niestandardową lub domyślną konfigurację, klikając przycisk Domyślnie na drugiej stronie aplikacji. Aby powrócić do pierwszej strony aplikacji, kliknij przycisk Ustaw w celu zapisania zmian lub przycisk Wstecz w prawym górnym rogu w celu anulowania zmian.

13 Podręcznik użytkownika 13 Wybrana lista par oraz ich kolejność zostanie zapisana, wraz z zapisaniem układu, który zawiera aplikację. Dwukrotne kliknięcie kursu kupna lub sprzedaży otworzy ticket z wybraną parą walutową i kierunkiem. Możesz również przeciągnąć parę do innych aplikacji, takich jak wykres, ticket z limitem lub inside viewer, w celu szybkiej zmiany waluty. Szczegółowe kursy walut W aplikacji tej wyświetlane są pełne informacje szczegółowe wybranych par walutowych: kurs kupna, sprzedaży, kierunek, procent zmiany, najwyższa i najniższa wartość, poprzednia wysoka wartość i poprzednia niska wartość. Możesz zmienić rozmiar tej aplikacji, tak aby wyświetlana była tylko część szczegółów i/lub lista. Aby skonfigurować listę par walutowych i ich kolejność, kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu aplikacji. Możesz wybrać listę niestandardową lub domyślną konfigurację, klikając przycisk Domyślnie na drugiej stronie aplikacji. Aby powrócić do pierwszej strony aplikacji, kliknij przycisk Ustaw w celu zapisania zmian lub przycisk Wstecz w prawym górnym rogu w celu anulowania zmian. Wybrana lista par oraz ich kolejność zostanie zapisana, gdy zapisany zostanie układ, który zawiera aplikację. W trybie domyślnym tej aplikacji dwukrotne kliknięcie przycisków kursu kupna lub sprzedaży pary otworzy day trading ticket z wybraną kwotą i depozytem. W trybie tym możesz również przeciągnąć parę walutową do innych aplikacji, takich jak wykres, ticket z limitem lub inside viewer, w celu szybkiej zmiany waluty. Drugi tryb tej aplikacji to One Click Trade. W trybie One Click jednokrotne kliknięcie przycisków kursu kupna/sprzedaży natychmiast otworzy transakcję day trading z wybranym kursem, kwotą i depozytem. Aby przełączyć się na ten tryb, zaznacz opcję w górnej części aplikacji i zaakceptuj warunki, które pojawią się w oknie podręcznym. W tym trybie funkcja przeciągania jest wyłączona.

14 Podręcznik użytkownika 14 Pola kursów walutowych W aplikacji Pola wyświetlany jest kurs kupna i sprzedaży, a także najwyższe i najniższe wartości dla wybranych par walutowych w polach zamiast w wierszach. Aby skonfigurować listę par walutowych i ich kolejność, kliknij przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu aplikacji. Możesz wybrać listę niestandardową lub domyślną konfigurację, klikając przycisk Domyślnie na drugiej stronie aplikacji. Aby powrócić do pierwszej strony aplikacji, kliknij przycisk Ustaw w celu zapisania zmian lub przycisk Wstecz w prawym górnym rogu w celu anulowania zmian. W trybie domyślnym tej aplikacji dwukrotne kliknięcie przycisków kursu kupna lub sprzedaży pary otworzy day trading ticket z wybraną kwotą i depozytem. W trybie tym możesz również przeciągnąć parę walutową (klikając samą liczbę kursu) do innych aplikacji, takich jak wykres, ticket z limitem lub inside viewer, w celu szybkiej zmiany waluty. Drugi tryb tej aplikacji to One Click Trade. W trybie One Click jednokrotne kliknięcie przycisków kursu kupna/sprzedaży natychmiast otworzy transakcję day trading z wybranym kursem, kwotą i depozytem. Aby przełączyć się na ten tryb, zaznacz opcję w górnej części aplikacji i zaakceptuj warunki, które pojawią się w oknie podręcznym. W tym trybie funkcja przeciągania jest wyłączona.

15 Podręcznik użytkownika 15 Śledzenie transakcji * Uwaga: aplikacja ta nie jest zainstalowana domyślnie. Można ją pobrać z katalogu aplikacji. Śledzenie transakcji może zostać wykorzystane do wizualnego śledzenia transakcji i zleceń z limitem. Zielony obszar oznacza zysk, natomiast szary obszar reprezentuje stratę. W przypadku transakcji day trading dostępne są dwa tryby wyświetlania: kursy oraz zysk/strata. W trybie kursów aplikacja śledzenia wyświetli kurs otwarcia dla transakcji, kurs stop loss, kurs take profit (jeśli został ustawiony) kurs bieżącego zamknięcia, który jest stale aktualizowany. W trybie zysk/strata śledzenie wyświetli depozyt transakcji oraz kwotę take profit (jeśli została ustawiona) i bieżącą kwotę zysku/straty, która jest stale aktualizowana. Możesz zmienić tryb wyświetlania lub wybrać opcję wyświetlania transakcji day trading lub zleceń z limitem, klikając przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu. Ustawienia te zostaną zapisane po zapisaniu układu, który zawiera tę aplikację. W aplikacji śledzenie transakcji dostępne są również przyciski Modyfikuj i Zamknij, które umożliwiają otwarcie odpowiedniego ticketu w trybie modyfikowania lub zamykania. Gdy kursor myszy znajduje się w obszarze szczegółów transakcji, w prawym dolnym rogu pojawia się kropkowana ikona trójkąta [ ]. Możesz użyć tej ikony do przeciągnięcia wybranej transakcji do innej aplikacji, takiej jak trade controller. Możesz również przeciągać transakcje z innych aplikacji, takich jak Moja pozycja, do śledzenia transakcji w celu szybkiej zmiany transakcji. inside viewer W tej aplikacji wyświetlają się 3 widoki inside viewer dla wybranej pary walutowej: popularność, kierunek i struktura. Możesz zmienić wyświetlaną parę lub kierunek, wybierając różne kursy kupna i sprzedaży. Możesz przeciągnąć parę walutową z innych aplikacji, takich jak Kursy walutowe, w celu szybkiej zmiany transakcji. Możesz również otworzyć day trading ticket w celu otwarcia transakcji w wybranej parze, klikając przycisk Para handlowa.

16 Podręcznik użytkownika 16 Zlecenie z limitem Użyj tej aplikacji do złożenia nowego zlecenia, wybierając kursy kupna i sprzedaży, kwotę i depozyt, datę wygaśnięcia i kurs z limitem. Ticket jest otwierany z domyślnymi ustawieniami, które można konfigurować, klikając przycisk Ustawienia w prawym górnym rogu. Jeśli zapiszesz limit w ramach układu, waluty i kwoty zapisane dla tego okna zostaną zapisane w ramach układu niezależnie od domyślnych ustawień opisanych powyżej. Oprócz trybu otwarcia ticket z limitem ma dwa inne tryby zamknięcia i modyfikacji. W celu uzyskania dostępu do tych trybów możesz przeciągnąć zlecenie z limitem z innych aplikacji, takich jak Moja pozycja lub Śledzenie transakcji. Dostęp do tych trybów można również uzyskać po kliknięciu przycisku Modyfikuj lub Zamknij w innych aplikacjach, takich jak Moja pozycja i Śledzenie transakcji.

17 Podręcznik użytkownika 17 Moje pozycje Aplikacja ta wyświetla listę otwartych transakcji day trading lub zleceń z limitem. Bieżący kurs zamknięcia oraz wartości zysków/strat są stale aktualizowane. Możesz zmodyfikować lub zamknąć pojedynczą transakcję, klikając przycisk Modyfikuj lub Zamknij (X) w wierszu transakcji. Możesz również zamknąć wiele transakcji, zaznaczając je i klikając opcję Zamknij wybrane". Szczegóły dotyczące wartości kont (wolne środki, łączny depozyt i suma zysków/strat transakcji day trading) są wyświetlane w górnej części aplikacji. Możesz posortować listę transakcji/zamówień, klikając jedną z odpowiednich kolumn (np. ID, kupno, sprzedaż, zysk/strata). Możesz również przeciągnąć kolumny, aby zmienić ich kolejność.

18 Podręcznik użytkownika 18 Moje zamknięte pozycje Za pomocą tej aplikacji można wyświetlić historię swoich zamkniętych transakcji day trading oraz zleceń z limitem. Możesz wybrać wymagany przedział czasu, a także zapisać wyświetlony wynik do pliku Excel. Można zmienić kolejność kolumn aplikacji, przeciągając je do pożądanej lokalizacji. Listę można również posortować według ID, kupna, sprzedaży i wartości zysków/strat (dla transakcji day trading).

19 Podręcznik użytkownika 19 Czytnik RSS Za pomocą tej aplikacji można wyświetlić poprawne źródło danych RSS. Aplikacja wyświetla listę wszystkich nagłówków w wybranym źródle danych oraz treść pełnego artykułu wybranego nagłówka wraz z pozostałymi szczegółami dostarczonymi przez źródło danych. Możesz również poruszać się po liście nagłówków, klikając jeden z nich lub używając przycisków Wstecz/Dalej w dolnej części aplikacji. Rozmiar paneli aplikacji (lista źródeł danych, tytułów i panel artykułu) można zmieniać. Możesz również dodawać nowe źródła danych do listy po prawej stronie, klikając opcję Dodaj nowy przycisk źródła. W otwartym oknie wprowadź adres URL nowego źródła danych i opcjonalną nazwę wyświetlaną. Możesz również uporządkować listę źródeł danych w ramach drzewa kategorii i podkategorii. Aby dodać nową kategorię, wprowadź ścieżkę i nazwę kategorii w oknie dialogowym Dodaj nowe źródło danych. Aby usunąć źródło danych z listy, kliknij prawym przyciskiem myszy jego nazwę i wybierz opcję Usuń. Możesz również edytować szczegóły istniejącego źródła danych (lub kategorii) i przenieść je do innej kategorii, wybierając opcję Edytuj w menu rozwijanym prawym przyciskiem myszy. Wybrane obecnie źródło danych będzie automatycznie odświeżane.

20 Podręcznik użytkownika 20 Wiadomości * Uwaga: aplikacja Wiadomości Reuters nie jest instalowana domyślnie. Można ją pobrać z katalogu aplikacji. Oprócz najnowszych 5 nagłówków wyświetlonych w doku aplikacja ta wyświetla wszystkie nagłówki z ostatnich 25 godzin wraz z pełnym artykułem dla wybranego nagłówka. Lista nagłówków jest odświeżana automatycznie.

21 Podręcznik użytkownika 21 Wizualny kalendarz finansowy Aplikacja ta wyświetla wskaźniki kalendarza finansowego zarówno dla dat historycznych, jak i przyszłych. Możesz wybrać daty, a także inne warunki filtra (lokalizacja, nazwa, ważność) dla wyświetlania skonfigurowanej listy wskaźników. Możesz zmienić kolejność kolumn listy wskaźników, klikając tytuł kolumny i przeciągając go. Możesz również posortować listę, klikając jeden z tytułów kolumny. Liczby wskaźników będą aktualizowane przy każdym sortowaniu. Obok nazwy każdego wskaźnika znajduje się mały przycisk ze znakiem zapytania. Po kliknięciu tego przycisku otworzy się małe okienko z opisem wskaźnika. Aby zamknąć okno, należy kliknąć X. Pod listą wskaźników jest wykres par walutowych, na którym wyświetlane są odpowiednie wskaźniki według liczb (identycznych z liczbami na liście wskaźników). Po najechaniu kursorem myszy na liczbę na wykresie, wyświetlane są wszystkie szczegóły wskaźnika. Możesz wybrać waluty i przedział, który zostanie wyświetlony na liście. Możesz również powiększać/pomniejszać albo przewijać wykres. Pod wykresem głównym jest pasek podglądu, który wyświetla dane całego wykresu ze szczególnym uwzględnieniem obecnie wyświetlanej części. Możesz użyć tego podglądu do powiększania/pomniejszania wykresu (przez zmianę rozmiaru wyszczególnionej części), a także do przewijania wyszczególnionej części przez poruszanie wyszczególnioną częścią paska podglądu. Możesz również wyświetlić wykres wskaźnika, klikając przycisk Rysuj w wierszu wskaźnika. Przycisk ten jest włączony tylko wtedy, jeśli na liście jest więcej niż jedno wystąpienie wskaźnika. Po kliknięciu tego przycisku w dolnej części aplikacji wyświetli się panel wykresu z wybranym wskaźnikiem. Wielkość głównego wykresu i wykresu wskaźnika można zmieniać.

22 Podręcznik użytkownika 22 Uwagi Aplikacji tej można użyć do zapisania dowolnego tekstu z innymi aplikacjami w układzie. Możesz wprowadzić tekst bezpośrednio lub skopiować go z innego źródła. Tekst zostanie zapisany, wraz z zapisaniem układu, który zawiera aplikację. Przeglądarka internetowa Aplikacja pozwala uwzględnić w ramach układu dowolną stronę internetową. Wprowadź adres URL strony internetowej w polu adresu w dolnej części lub kliknij łącze na załadowanej stronie internetowej. Wybrany adres zostanie zapisany, gdy zapisany zostanie układ, który zawiera aplikację. trade controller Aplikacja ta umożliwia wizualne dostosowanie kursu stop loss oraz take profit transakcji. Możesz wybrać transakcję, którą chcesz dostosować, wybierając transakcję z listy po prawej stronie lub przeciągając transakcję z innej aplikacji, takiej jak Moja pozycja lub Śledzenie transakcji. Kurs stop loss oraz take profit można dostosować w dozwolonym zakresie, używając uchwytów lub przycisków +/-. Uchwyt take profit może zostać dodany lub usunięty po kliknięciu przycisku z małą zieloną strzałką. Kliknięcie opcji Zastosuj spowoduje otwarcie ticketu modyfikacji z wprowadzonymi zmianami. W otwartym tickecie można wprowadzać dalsze modyfikacje.

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Spis treści Wstęp... 3 Pierwsze kroki... 4 Okno rynek oraz jego funkcje... 6 Okno zlecenia... 7 Zlecenia oczekujące typy... 8 Okno Nawigator... 9 Paski narzędzi...

Bardziej szczegółowo

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl

Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe. Platforma transakcyjna JForex. www.forexclub.pl Tutorial Dukascopy Bank i Dukascopy Europe Platforma transakcyjna JForex www.forexclub.pl Strona 1 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejszy dokument jest nieoficjalnym, polskojęzycznym przewodnikiem po platformie

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu MT4

Pomoc do programu MT4 Pomoc do MT4 w języku polskim Spis treści: Rozpoczęcie pracy 1 Konfiguracja Terminalu Klienta 4 Interfejs użytkownika 13 Praca z wykresami 31 Pomoc do programu MT4 Rozpoczęcie pracy Narzędzia analityczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Mobile Windows Mobile z ekranem dotykowym Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 4 1) Instalacja...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika

ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika ICF System do obsługi zleceń zakupu i sprzedaży walut Platformy Handlu Walutami CUREX Panel transakcyjny Instrukcja Użytkownika Spis treści Wstęp... 4 O tym dokumencie... 4 Przyjęte oznaczenia... 4 Cel

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8

Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Dokumentacja GUI programu KAMELEON ERP ver. 8 Spis treści WSTĘP... 4 PROGRAM GŁÓWNY... 4 MENU POMOCNICZE... 5 MENU APLIKACJI... 6 SEKCJE... 6 Dodanie nowej sekcji... 7 Ukrywanie sekcji... 7 Przesuwanie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Centralny system zarządzania (CMS) PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszym podręcznikiem. Podręcznik należy zachować na przyszłość. CMS_V0.9 INFORMACJE PRAWNE

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego. Wersja dokumentu 1.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PLATFORMY ipko dealer DLA KLIENTÓW PKO Banku Polskiego Wersja dokumentu 1.0 Spis treści 1. O PLATFORMIE IPKO DEALER... 3 2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY IPKO DEALER... 3 2.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Tutorial Web Client LMAX Exchange

Tutorial Web Client LMAX Exchange Tutorial Web Client LMAX Exchange Niniejsza instrukcja jest własnością OnTrade Sp. z o.o.. Kopiowanie oraz modyfikowanie niniejszego pliku bez zgody autora jest zabronione. Spis treści 1. O LMAX Exchange

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo