Zapraszamy 30 września 2012 r. Stadion miejski ul. Wspólna 12. Miesięcznik lokalny nr 5/2012 (57) ISSN:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapraszamy 30 września 2012 r. Stadion miejski ul. Wspólna 12. Miesięcznik lokalny nr 5/2012 (57) ISSN: 2084-1752"

Transkrypt

1 Miesięcznik loklny nr 5/2012 (57) ISSN: Meg meglomni Muszę przyznć, że nie często zdrz się, by w jednym rtykule znleźć tk wiele nierzetelnych informcji. Odnoszę się do wywidu, którego burmistrz mist we wrześniu udzielił Fktom WWL. Wydwć by się mogło, że tki wywid to okzj dl rozmówcy do rzetelnego poinformowni Czytelników o sytucji w mieście, oczywiście z lekkim uwypukleniem pozycji gospodrz. Ale czy n pewno rzetelnego? Przejdźmy do konkretów. Absolutorium Poniewż w tym roku odbyło się głosownie w sprwie udzieleni burmistrzowi bsolutorium po rz 17, to jk wynik z wywidu - w zsdzie nic już burmistrz nie może zskoczyć. Co prwd skłni to do pewnych refleksji, le ci co głosowli przeciw, było to już 9 osób n 21 rdnych, z pewnością nie kierowli się obiektywną oceną. Pnie burmistrzu, t ocen jest z pewnością mło wygodn i trudn do zkceptowni. Szkod, że nie jest pn w stnie zrozumieć, że tymi utrtymi od 17 lt metodmi już sprwowć włdzy tk swobodnie się nie d. Współprc z Rdą Mist wymg większego wysiłku i trnsprentności. I tu ciekw rzecz - oprócz uwg negtywnych nie udło się zobserwowć ni jednej wypowiedzi, któr oceniłby pozytywnie wykonnie budżetu. Nikt, z rdnych, pnie burmistrzu, nikt. Czyżby milczący kcept dl uwg opozycji? Ocen budowy knlizcji Nikt nie próbuje dyskredytowć ogromu przedsięwzięci, le to że budujemy 155 km sieci knlizcyjnej, nie powinno być powodem do popdni w meglomnię i nie dostrzegni zgrożeń, jkie niesie z sobą sposób wykonni tej inwestycji. Włśnie ze względu n ogrom przedsięwzięci nsz gospodrsk czujność powinn być brdzo wysok. Trosk o stosownie przez wykonwców elementrnych zsd prowdzeni prc w mieście: począwszy od prwidłowych oznkowń ulic, n których są prowdzone prce, poprzez niedopuszczenie do orgnizowni dzikich wysypisk urobku z wykopów orz co njistotniejsze pilnowni, by drogi po tej epokowej inwestycji powróciły do stnu sprzed budowy, sprowdz się do tkiego cyttu Gdy budowliśmy knlizcję, mówili, że kopiemy doły i jest błoto. Zprszmy 30 wrześni 2012 r. Brwo! Jestem pełen podziwu, że tk to pn widzi. Prgnę tylko jeszcze dodć, że kiedy wielokrotnie przedstwiliśmy rgumenty mówiące o ewidentnych nieprwidłowościch, to włśnie pn jwił się jko obrońc i rzecznik wykonwców. Przykłdy? Brdzo proszę: wielokrotnie mówiliśmy o nieprwidłowościch przy wykonywniu sieci knlizcyjnej w rejonie ulicy Wspólnej i przyległych, mówiliśmy, że nleży tką firmę przegonić i zerwć kontrkt. I co? Firm zbnkrutowł. Rzutem n tśmę podobno wszystko wykonł. Ciekwe co z gwrncją i kto ewentulne niedoróbki będzie poprwił? Znjąc życie pewnie misto. Ale cóż, my niby tylko o dołch i błocie. Od 18 wrześni ruszył w misto Komisj Infrstruktury Miejskiej sprwdzić, jk po tym wiekopomnym dziele wykonwcy odbudowli drogi, prcownicy Urzędu Mist Mrki, czy Wodociągu Mreckiego te drogi po odbudowie odebrli. Odwodnieni i rowy Czsmi odnoszę wrżenie, jkbym był rdnym w innym mieście. Otóż, dowiduję się, że to dopiero po obfitych opdch w sierpniu musieliśmy szybko zmodernizowć rowy meliorcyjne, wybudowć odwodnieni ulic. I tu przypomnienie. Abyście WY mogli cokolwiek zrobić, to MY, czyli Rd Mist Mrki, musił przyznć środki. Doszło do tego dzięki uchwle budżetowej n 2011 rok, gdzie n odwodnienie ulic przyznno dodtkowo 600 tysięcy, n meliorcję 800 tysięcy. I tu njwżniejsz rzecz. W projekcie budżetu, jki pn przedłożył Rdzie Mist, n rowy było przeznczone uwg! - 50 tysięcy. Tk, tk zledwie 50 tysięcy. Szkod, że Pn o tym zpomnił. Orlik Znów muszę sobie zdć pytnie, czy by jestem rdnym Mist Mrki? Znm bowiem zgoł odmienną historię. Przecież rdni z pn ugrupowni, czyli Mzowieckiej Wspólnoty Smorządowej, nie chcieli słyszeć o loklizcji przy Stwowej. Zrówno loklizcj, jk i prce, przy przygotowniu wniosku szły jk po grudzie. To włśnie ktywność rdnych MSG, Mrki 2020 i Pltformy Obywtelskiej doprowdził do tego, że może się pn płwić w tym sukcesie. Ale to nie sukces burmistrz, nie Rdy, tylko mieszkńców, którzy zpotrzebownie n tego typu obiekt potwierdzili licznymi odwiedzinmi orlik zrówno ltem, jk i zimą. Mrcovi Pnie burmistrzu, stworzył pn sobie konflikt polityczno-personlny i próbuje pn tym eptowć wikłjąc w niego Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze, któremu mm zszczyt prezesowć. Zgod, co do tego, że wiceprezes Mrcovii jest członkiem MSG i rdnym z tego ugrupowni. I co z tego? Do niedwn jeszcze nie możn było mówić o pieniądzch w budżecie dl Mrcovii, bo to były pieniądze n konkurs, który misto orgnizowło i misto rozstrzygło. Dziś dl potrzeb politycznych mówi się, że misto dje 400 tys. zł włśnie Mrcovii. cd n str. 2 Stdion miejski ul. Wspóln 12 WYDAWCA: Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze

2 widomości o i z mist Zbigniew Motyczyński Kpitn Wojsk Polskiego dr Zbigniew Krol Motyczyński (pseudonim Mrek) urodził się 6 czerwc 1925 w Mrkch w rodzinie o niepodległościowych trdycjch. Podczs II wojny świtowej w 1941 roku wstąpił do Związku Wlki Zbrojnej, od 1942 roku zostł żołnierzem Armii Krjowej. W 1943 roku zostł żołnierzem Kierownictw Dywersji Okręgu Wrszwskiego AK, nstępnie wiosną 1944 roku zostł przerzucony n Wołyń, gdzie wlczył w szeregch 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krjowej. Po wojnie z męstwo podczs wlk w czsie kcji Burz zostł odznczony przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej n Uchodźctwie Orderem Wojennym Virtuti Militri. W lipcu 1944 zostł przez sowietów osdzony n Mjdnku, nstępnie siłą wcielony do Ludowego Wojsk Polskiego i wysłny n front. Po powrocie do Polski zostł resztowny przez Informcję Wojskow i po krótki pobycie w więzieniu poddny stłej obserwcji Urzędu Bezpieczeństw. Po wojnie ukończył studi ekonomiczne n Uniwersytecie Wrszwskim, gdzie obronił tkże prcę doktorską. Od połowy lt 50. Zngżowł się w dziłlność środowisk piłsudczykowskich w Wrszwie. W 1981 roku był ekspertem podczs I zjzdu NSZZ Solidrność w Hli Oliwi. Był złożycielem, prezesem, nstępnie prezesem honorowym Związku Piłsudczyków RP. Kpitn Motyczyński był tkże współorgniztorem Świtowego Związku Żołnierzy AK orz jednym z inicjtorów budowy pomnik mrszłk Józef Piłsudskiego w Wrszwie. W 2010 roku zostł prezesem Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnik Żołnierzy 1920 roku w Mrkch. Zmrł w swoim rodzinnym domu w Mrkch w Niedzielę Wielknocną 25 kwietni 2011 roku. Pochowny zostł n mreckim cmentrzu n ulicy Bndurskiego przy wojskowej syście honorowej. Relcj z odsłonięci pomnik n str. 4 cd ze str. 1 Meg meglomni Rozumiem, że misto dje środki pod konkretny progrm stworzony przez Mrcovię i zwrty w ofercie spełnijącej wrunki konkursu. Rozumiem również, że misto przyjmuje sprwozdni z wydtkowni tych środków i po weryfikcji je kceptuje. Pn przekonni grniczące z pewnością mją jedynie pokzć, jk dlece źli są rdni MSG. Z pewnością jesteśmy niewygodni. Zdłużenie polityk inwestycyjn Fktycznie, zdłużenie wzrosło, le po pierwsze - misto już było zdłużone, po drugie - nie m innego sposobu n ndrbinie zpóźnień cywilizcyjnych i tych, które powstły w ciągu pn długiego urzędowni. To choćby sprwy odwodnieniowo- -meliorcyjne. Dziś dopiero szukmy i odbudowujemy rowy, które przez osttnie lt znikły z mpy mist, jkże przydtne okzłyby się w 2011 roku. W czerwcu minęło 13 lt od reformy oświty, Mrki ndl nie mją bezspornie potrzebnego budynku edukcyjnego. Dopiero w tej kdencji - oczywiście nie bez przeszkód - udło nm się popchnąć sprwy do przodu oby ze szczęśliwym finłem. Nie jest tjemnicą, że zrówno pn, jk i pn ugrupownie nie płją miłością do idei budowy cłego kompleksu oświtowego. No bo zrówno loklizcj (podobno) kiepsk, jk i ten bsen bez potrzeby i do tego t meglomni rdnych MSG odnośnie hli sportowej. A j powiem tk. Nie mmy ptentu n mądrość i nie n wszystkim się znmy, le mjąc n uwdze, że wydjemy publiczny grosz, chcemy go wydć jk njlepiej. Po prostu pytmy się tych, co się n tym znją. Mjąc n uwdze, że projektujemy obiekt, który w dziedzinie oświty i rekrecji wybudowny zostnie w Mrkch jko jedyny w ciągu wielu przyszłych lt, troszczymy się o to, by był mksymlnie uży- teczny. Czy zrobiliśmy coś złego, gdy chcieliśmy się dowiedzieć jkie koszty pociąg z sobą przystosownie hli do rozgrywek międzynrodowych lub njwyższych rozgrywek krjowych? Mogło równie dobrze okzć się, że przy niewielkim koszcie dodtkowym możn byłoby tkie prmetry osiągnąć. Po to m.in. są projektnci, by tego typu kwestie nm przedstwili. Dziś wiemy, że się nie d i sprw jest zkończon. Rozumiem, że pn wiedził od rzu, że się nie d. Tk jk się nie udło wybudowć przez te lt orlik czy szkoły. To nie meglomni pnie burmistrzu, to ciągłe poszukiwni, by zrobić coś meg użytkowego dl przyszłych pokoleń. Podsumownie, czyli MY i ONI Pnie burmistrzu, wiem, że jesteśmy niewygodni i pn prwo, jest krytykowć opozycję, le w pn wypowiedzi ciągle przewijją się słow MY i ONI. Rozumiem, że ONI to włśnie m.in. my. Ciągle mnie trpi jednk to MY. Zupełnie nie jestem w stnie tego rozszyfrowć. Przyjąłem złożenie, że może chodzi o pn ugrupownie, le niech się zstnowię, ile wniosków do budżetu n 2011 r. wnieśli rdni Wspólnoty? Niech pomyślę wiem ZERO. A ile wniosków wpłynęło do budżetu n 2012? Niech pomyślę JEDEN zmin budowy boisk przy ul. Cisowej n plc zbw w okolicy ul. Środkowej. Ntomist w wywidzie MY są ciągle zprcowni, więc to nie mogą być rdni Wspólnoty. Ktoś powie, że tkie wypowiedzi burmistrz nie służą budowniu dobrej tmosfery. My nie jesteśmy od budowni tmosfery, jesteśmy od (od)budowni miejskiej infrstruktury. W kżdym rzie pn wypowiedzi utwierdzją ns w przekonniu, że obrn drog jest słuszn i musi doprowdzić do zmin w nszym mieście. A tk prywtnie - jestem zżenowny pn meg meglomnią i płwieniem się w nrcyzmie. Jedynie zdjęcie oddje trochę relizmu. Nie jest to obrz człowiek ztrosknego, lecz tkiego, którego gryzie sumienie Driusz Pietruch Wydwc: 2 Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze Redktor Nczelny: Jcek Orych; Redguje: Zespół; Adres Redkcji: ul. Piłsudskiego 138; Adres do korespondencji: ul. Cisow 4, Mrki; e-mil: REKLAMY: Redkcj Ekspresu Mreckiego nie ponosi odpowiedzielności z treść reklm, ogłoszeń i rtykułów sponsorownych. Redkcj zstrzeg sobie możliwość skrcni tekstu. Artykuły zmówione prosimy przesyłć w formie elektronicznej. Artykułów nie zmówionych Redkcj nie zwrc.

3 widomości o i z mist Absolutorium dl burmistrz Mist Mrki dlczego głosowłem PRZECIW? Jcek Orych Przewodniczący Komisji ds. Infrstruktury Miejskiej Dzięki głosom wyborców mm przyjemność być rdnym drugą kdencję i do tej pory ni rzu nie byłem przeciwny udzielni bsolutoriom (w większości przypdków wstrzymywłem się od głosu). Obecn sytucj zmusz mnie do jednozncznego stwierdzeni, że sposób podejści do zrządzni mistem jest nie do zkceptowni. Długo czekm i nie mogę się doczekć sposobu n wyegzekwownie już prwie milionowego długu, jki ciąży n loktorch mieszkń komunlnych. I nie mówię tu o ściągniu nleżności w formie pieniężnej, bo w wielu przypdkch ze względu n trudną sytucję nie jest to możliwe. Ale jest przecież wiele innych sposobów, chociżby możliwość odprcowni nleżności o czym od kilku lt mówimy. Nie trzeb wywżć drzwi: są gminy, gdzie tkie modele są wdrożone i się sprwdzją. Niestety, w Mrkch nie m tkiej woli. Z to prowdzon jest co njmniej nietrnsprentn polityk umorzeń podtków. Burmistrz m prwo, le nie ujwni przesłnek, jkimi kierowł się umrzjąc wielotysięczne podtki często tym smym osobom od kilku lt. Zdrz się, że umorzeni przekrczją tysięcy złotych. Tką sytucję mieliśmy w 2011 r., gdzie lkoniczne tłumczenie decyzji o umorzeniu sprowdzło się do fktu, że powodem było zlnie przez wody opdowe terenu jednego z zkłdów prcy. Nie twierdzę, że rekompenst nie był konieczn, skoro misto zwiniło niewłściwe utrzymując infrstrukturę odwodnieniową i meliorcyjną. Ale tu płyną pytni. Dlczego w formie umorzeni, nie odszkodowni? Czy kwot był dekwtn do strt? Czy inne prywtne osoby, które w 2011 r. powżnie ucierpiły z powodu zlń, miły też możliwość skorzystni z przychylności burmistrz? Tego zpewne się nie dowiemy. Kolejną kuriozlną sprwą jest fkt niewykonywni inwestycji oświetleniowych. Z ust burmistrz słyszymy, że wykonwcy zleceni brdziej opłc się projekt zniszczyć niż w terminie przekzć go mistu. A mówimy tu o opóźnienich kilkumiesięcznych. I tu pytnie - czyje interesy reprezentuje burmistrz? Mieszkńców czy projektntów, którzy wygrywjąc mogą pozwolić sobie n tkie rżące odstępstw od umowy. A może po tylu ltch pobłżliwości przyzwyczili się że w Mrkch TAK MOŻNA bo nikt im nic nie zrobi. I tu kolejne pytnie. A ile tkich nieuczciwych wykonwców misto przegoniło, zrywjąc umowę i egzekwując kry? Mogę pisć dlej, chociżby o jkości wykonywnych robót przy mreckiej inwestycji knlizcyjnej, le jk jest kżdy widzi. W jednym z osttnich wywidów burmistrz pożlił się, że dziewięć głosów sprzeciwu dl bsolutorium to osobist niechęć i polityczne mbicje. Mój głos to nie tylko moje osobiste odczuci. To przede wszystkim odczuci mieszkńców, z którymi rozmwim, którzy do mnie telefonują i piszą. To zdnie wielu osób, którzy nwet nie znją uwrunkowń politycznych, jkie występują w nszej mreckiej rdzie, często nwet nie znją nzwisk burmistrz. To dje do myśleni. Wydziłu Ochrony Środowisk, którą przedstwił n jednym z posiedzeń Komisji Rewizyjnej, wynik, iż rowy modernizowne w 2012 roku będą jeszcze poprwine, bo np. nie są odpowiednio zniwelowne, nie są wymienine przepusty, bjki o brdzo wysokich kosztch tych prc wymyślone (cen przepustu ok zł/mb). Czyżby znowu prowizork? Po piąte nienleżyt strnność w zkresie relizcji budżetu z tytułu sprzedży nieruchomości: zwyżone dochody o ok. 50% - plnown sprzedż nieruchomości wykonn w ok. 50%. Arek Werelich Przewodniczący Komisji Kultury Oświty i Sportu Głosowłem PRZECIW, poniewż to, co dzieje się w nszym mieście w związku z prcmi knlizcyjnymi jest niedorzeczne. Pogorszenie stnu ulic, mimo że powinny być wykonne w stndrdzie z przed rozpoczęci inwestycji, opóźnieni w relizcji, brk nleżytego oznkowni wykonywnych prc i co njwżniejsze brk wyciągni konsekwencji wobec wykonwców. Wszystko to powoduje liczne skrgi mieszkńców, które do mnie docierły i docierją, których zsdność jest w większości przypdków słuszn. Wsłuchując się w głos mieszkńców, nie mogłem podjąć innej decyzji, jk tylko zgłosowć o nie udzielenie bsolutorium dl burmistrz. Dlsze rozpisywnie się n ten temt, wydje się być zbędne, dltego że chyb wszyscy mieszkńcy wiedzą, o czym mówię Driusz Pietruch Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodrczej Dlczego głosowłem przeciw udzieleniu bsolutorium? Uchwł budżetow w rękch nszego burmistrz to jedno z wżniejszych nrzędzi pomgjących sprwowć włdzę w nszym mieście. Nie konsultuje się ni z Komisją Budżetowo-Gospodrczą, ni z Rdą Mist żdnych przedsięwzięć w zkresie zmin w budżecie. Przygotowuje się komplet zmin i próbuje się je wtłczć rdnym pod presją czsu w osttniej chwili, rgumentując ntychmistową konieczność ich ztwierdzeni. N wiosnę wprowdz się zwiększeni deficytu o trzy miliony n konieczny wykup gruntów, n jesieni okzuje się, że z tych ztwierdzonych trzech milionów prwie milion jest przeznczony n wyngrodzeni w oświcie. Prwie kżd zmin uchwły budżetowej odbywł się pod presją czsu i pospiechu tylko po to, by rdni nie wszystko byli w stnie wyłpć. Tkiemu grniu budżetem jestem zdecydownie przeciwny. Jroch Michł Przewodniczący Komisji rewizyjnej Jko przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rdy Mist Mrki moim obowiązkiem był ocen wykonni budżetu z 2011 rok i pomimo, że Komisj wydł opinię pozytywną, bo jest kolegiln i decydują głosowni, moj ocen był negtywn. Jko główne rgumenty jkie mogę podnieść z tym by głosowć przeciw bsolutorium to: Po pierwsze, błędy i niespójność sprwozdni z wykonni budżetu z 2011 rok (niejsne, zwiłe, błędy rchunkowe, niespójne dne w części opisowej sprwozdni pomiędzy częścią tbelryczną). Po drugie, brk pełnego ndzoru włścicielskiego nd relizcją budowy knlizcji snitrnej w zkresie jkości i terminowości prowdzonych prc (misto jest włścicielem spółki i relizuje to dzieło, więc powinno być też współodpowiedzilne z porżki, nie tylko uczestniczyć w zwycięstwch nieprwidłowości związne z oznkowniem dróg, brk ndzoru mist nd odbiorem prc - brk jkichkolwiek uwg w protokołch Wodociągu Mreckiego, uwgi z protokołów Urzędu Mist nie w pełni ndzorowne). Po trzecie brk systemowego podejści do relizcji zdń związnych z odtwrzniem nwierzchni zrówno po prcch knlizcyjnych jk i odwodnieniowych tkże nprw dróg nie są spełnine wrunki umów, tj. po odwodnieniu odtworzenie do stnu pierwotnego, le z odpowiednim wyprofilowniem, tego nie m ( Ząbkowsk, Okóln), do tego dochodzą opóźnieni w relizcji zdń, duży niepokój budzi zpłt z prce, które nie są skończone (Okóln po budowie knlizcji deszczowej zpłcon , fizycznie ulic rozkopn i to w wielu miejscch n cłej szerokości); brk systemowego podejści do nprw ulic ustlnie jkie ulice będą nprwine odbyw z łpnki lub innego klucz znnego tylko urzędnikom. Po czwrte, nienleżyt relizcj zdń związnych z meliorcją i odwodnieniem. Wydne środki finnsowe n renowcję rowów, wcześniej n projekty, Zgodnie z informcją Pn Hubert Komorowskiego, nczelnik Mrcin Piotrowski Przewodniczący Rdy Mist Uwżm, że dziłni inwestycyjne n rzecz nszego mist wymgją współprcy, zrozumieni i dilogu. W przypdku prc n rzecz przygotowni kluczowej dl mreckich dzieci inwestycji, czyli nowej siedziby Zespołu Szkół Nr 1, te trzy kwestie były brdzo często po prostu pomijne lub też mrginlizowne. Wiele poruszonych kwestii orz dziłń z perspektywy czsu okzło się po prostu bezsensownymi, powodując niezbyt dobrą tmosferę. Oczywiście, w konsekwencji wszystkich dziłń udło się powołć spółkę inwestycyjną, uzgodnić formę finnsowni, wybrć biuro projektowe szkod tylko strconego czsu i sił. REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 3

4 Mrki uczciły bohterów Rekonstrukcj wydrzeń z 1920 roku, polow msz święt n cmentrzu prfilnym pod przewodnictwem biskup senior, odsłonięcie pomnik orz pel pmięci. W tki sposób mieszkńcy Mrek, w przeddzień rocznicy Bitwy Wrszwskiej, oddli hołd bohterom wydrzeń sierpni 1920 roku. Obchody 92. rocznicy Bitwy Wrszwskiej w Mrkch, które jko pierwsz mreck uroczystość objęte zostły honorowym ptrontem prezydent RP, rozpoczęły się od rekonstrukcji historycznej przygotownej pod mreckim cmentrzem przez grupy z Kobyłki i Mrągow. Mieszkńcy zpoznli się z funkcjonowniem szpitl polowego orz obejrzeli odprcie tku bolszewików n punkt medyczny przez polskich kwlerzystów. Nstępnie uczestnicy obchodów przemszerowli spod brmy cmentrnej w syście żołnierzy Wojsk Polskiego orz kompnii reprezentcyjnej Komendy Stołecznej Policji, leją rozświetloną biłymi i czerwonymi zniczmi, pod zrekonstruowny Pomnik Żołnierzy 1920 roku. Pod pomnikiem odprwion zostł msz święt w intencji ojczyzny orz obrońców przedmości widomości o i z mist Wrszwy 1920 roku, której przewodniczył biskup Kzimierz Romniuk. N zkończenie mszy dordc prezydent Wldemr Strzłkowski odczytł list od głowy pństw skierowny do uczestników uroczystości. - Mrki to jedn z tych podwrszwskich miejscowości, które odegrły kluczową rolę podczs bitwy uznnej przez Edgr D Abernon z osiemnstą przełomową bitwę w dziejch świt. W sierpniu 1920 roku stcjonowły tu sztby jednostek wojsk polskiego biorących udził w wlkch. Tu zpdły wżne dl przebiegu bitwy decyzje, tu mieściły się szpitle polowe, tu orgnizowno trnsport i łączność przypomnił w liście prezydent Komorowski. Po odczytniu listu biskup senior poświęcił pomnik odbudowny dzięki Jn Orłowski Koordyntor PJN n Mrki Nród, który nie pmięt o swych bohterch, ztrc swoją tożsmość, tym brdziej chwł Społecznemu Komitetowi Odbudowy Pomnik Żołnierzy 1920 r. Powrót pomnik o tej smej rchitekturze, co przed wojną, n teren mreckiego cmentrz możn by uznć z nowy cud po 98 ltch. Pmięć o żołnierzch z 1920 r. tkwi u wielu Mrkowin i chwł im z to. Igor Sulich Rdny Mist i Gminy Wołomin Profesjonlnie zorgnizown uroczystość ze wszystkimi honormi i zgodnie z protokołem wojskowym. Mrki mogą być dumne z orgniztorów, Wołomin m się od kogo uczyć. strniom społecznego komitetu związnego w 2010 roku, Rdzymińsk Orkiestr Dęt, któr uświetnił cłą uroczystość, odegrł Te Deum. Dlsz część uroczystości rozpoczęł się od odśpiewni hymnu pństwowego i podniesieni polskiej flgi n mszt w blsku rc odplonych przez mreckich kibiców Legii Wrszw. Uroczysty Akt Odsłonięci Pomnik odczytł członek społecznego komitetu Antoni Widomski, w którym przedstwił historię pomnik odsłoniętego n mreckim cmentrzu w 1932 roku, nstępnie rozebrnego w czsch komunistycznych orz dziłni komitetu zmierzjące do jego odbudowy, po czym żołnierz Armii Krjowej Michł Bbiuch dokonł odsłonięci pomnik. Zkończeniem tej części uroczystości było rozplenie przez motocyklistów znicz płomieniem, który przewieźli z Grobu Nieznnego Żołnierz w Wrszwie. Podczs obchodów wręczono tkże pośmiertnie tytuł honorowy Zsłużony dl Mist Mrki zmrłemu w ubiegłym roku kpitnowi Wojsk Polskiego Zbigniewowi Motyczyńskiemu, kwlerowi orderu wojennego Virtuti Militri, prezesowi honorowemu Związku Piłsudczyków RP orz pierwszemu przewodniczącemu Społecznego Komitetu Odbudowy Pomnik Żołnierzy 1920 roku w Mrkch. - Kpitnowi Motyczyńskiemu nie było dne uczestniczyć w dzisiejszej uroczystości, jednk wieżę, że czuwł gdzieś z góry nd budową tego pomnik i będzie czuwł nd pozostłymi inicjtywmi odbywjącymi się w swoim rodzinnym mieście przekonywł Mrcin Piotrowski, przewodniczący Rdy Mist, wręczjąc wspólnie z burmistrzem Jnuszem Werczyńskim Akt Ndni Tytułu orz symboliczną sttuetkę córce kpitn Bogumile Michlskiej. Nstępnie odczytno listy Mrszłek Sejmu Ewy Kopcz orz Wojewody Mzowieckiego Jck Kozłowskiego skierowne do uczestników uroczystości. Głos zbrli tkże goście: sentor Ann Aksmit, któr w swym wystąpieniu, dziękując mieszkńcom Mrek z kultywownie ptriotycznych trdycji, przywołł słow mrszłk Piłsudskiego: nród, który trci pmięć, przestje być nrodem, tkże wicemrszłek Mzowsz Krzysztof Strzłkowski przytczjąc historię fresku przedstwijącego Bitwę Wrszwską znjdującego się w ppieskiej rezydencji w Cstel Gndolfo. Osttnim punktem mreckich obchodów było odczytnie Apelu Pmięci Oręż Polskiego przez mjor Arkdiusz Gozdur, po którym kompni reprezentcyjn Komendy Stołecznej Policji oddł slwę honorową, pond 30 delegcji złożyło wieńce pod pomnikiem. Mreck ziemi nigdy wcześniej nie gościł tylu znkomitych gości. W uroczystości udził wzięli przedstwiciele włdz pństwowych i smorządowych: minister kncelrii prezydent Olgierd Dziekoński, sentor Ann Aksmit, wicemrszłek województw mzowieckiego Krzysztof Strzłkowski, przedstwiciele mrszłek Sejmu, wojewody mzowieckiego, prezydent Wrszwy, tkże wicestrost wołomiński Konrd Rytel z rdnymi powitowymi orz reprezentntmi smorządów z Kobyłki, Klembow, Wołomin i Dąbrówki. Pweł Pniewski 4

5 widomości o i z mist Mgd Zwierzyńsk półfinlistk osttniej edycji populrnego progrmu You Cn Dnce Specjlnie dl nszej gzety opowie, co łączy ją z Mrkmi i dlczego tniec stł się jej życiową psją. Mieszkłś w Mrkch. Jk długo? W Mrkch mieszkłm od urodzeni do momentu rozpoczęci studiów. Jk wspominsz lt edukcji, które spędziłś w Mrkch? Brdzo miło wspominm lt szkolne, w szczególności te spędzone w Szkole Podstwowej nr 1, której jestem bsolwentką. To były piękne chwile w moim życiu. Sport i jeszcze rz sport. Uprwiłm różne dyscypliny sportu, od koszykówki po biegi długodystnsowe. Grłm również w piłkę nożną, mimo że wrunki ku temu były, jkie były. Reprezentowłm nwet szkołę n różnego rodzju zwodch. Po ukończeniu podstwówki, chodziłm jeszcze przez rok do Zespołu Szkół nr 1 ( Oksford ). W jkim wieku rozpoczęłś przygodę z tńcem? Miłm wtedy 7 lt. Mm zpisł ns z siostrą n lekcje tńc towrzyskiego. Początki nie zpowidły, że będzie on psją mojego życi, le z kżdym dniem pociągł mnie corz brdziej. W początkowej fzie trktowłm tniec, jko jedno z moich hobby. Był piłk nożn, był tenis, był również tniec. Po upływie 3 lt rozpoczęłm przygodę z tńcem konkursowym. Od tego momentu liczy się tylko tniec. Skąd pomysł n hip hop? Jestem smoukiem i to sprwiło, że wybrłm hip hop. Ten styl dje duże możliwości i to mnie w nim zinspirowło. Wprowdznie elementów z innych stylów sprwi, że nie m w nim mowy o monotonii, to dl mnie brdzo wżne. Co dł Ci udził w progrmie You Cn Dnce? Przede wszystkim nowe możliwości. Udził w progrmie sprwił, że poznłm wspniłych ludzi i miłm szczęście współprcowć z njlepszymi choreogrfmi n świecie. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że od pewnego czsu tńczyłm z kontuzją. Ten fkt nuczył mnie wytrwłości i wlki z włsnymi słbościmi. Dlczego pseudonim Dzim? To tk wkcyjn przygod. Koleżnk stwierdził, że odwróci moje imię i powstł Dzim. Spodobło się i tk jest do dziś. Jkie są Twoje dlsze plny związne z tńcem? W obecnej chwili njwżniejszą kwestią dl mnie jest zdobycie funduszy n wrsztty, które odbywją się w Los Angeles. To pozwoli mi n dlszy rozwój, bo tniec wymg ciągłej prcy nd sobą. Tniec to Twoj psj, le fscynują Cię podróże. Jkie miejsce urzekło Cię w sposób wyjątkowy? Zdecydownie Lzurowe Wybrzeże. Studiownie we Frncji dło mi możliwość przebywni w tym miejscu, czego nie zpomnę do końc życi. Chcesz kogoś pozdrowić? Bbcię, któr ndl mieszk w Mrkch, Pnią Brbrę Renik wychowwczynię z lt spędzonych w Szkole Podstwowej nr 1 orz wszystkich czytelników gzety Ekspres Mrecki Dziękuję z rozmowę. To j brdzo dziękuję i pozdrwim. Z Mgdleną Zwierzyńską rozmwił - Akdiusz Werelich REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA Fot. Tomsz Stefński Bezpłtne Pordy Prwne Prktyczne pordy prwne udzielne bezpłtnie w kżdy wtorek godzinch orz czwrtek w godzinch przez prwnik Rdosłw Romnowskiego w siedzibie redkcji Ekspresu Mreckiego, Mrki, Al. Piłsudskiego 138, Piętro I Ogłoszeni drobne Prc: Firm mieszcząc się w Słupnie ztrudni ślusrzy i kierownik wrszttu przy produkcji stolrki luminiowej, tel OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE OGŁOSZENIE BEZPŁATNE Oferujemy wynjem pomieszczeń do celów sportowych dl osób indywidulnych orz grup zorgnizownych. Obiekt jest wyposżony w trybuny, sle wspomgjące, elektroniczną tblicę wyników, profesjonlne ngłośnienie. tel

6 .. PROGRAM SPARTAKIADY CZAT MARKI Stdion miejski ul. Wspóln 12 WYDARZENIA SPORTOWE WYDARZENIA EDUKACYJNE I INNE Turniej tenis ziemnego kort kryty (grupy wiekowe 8-10 lt i lt) Uroczyste rozpoczęcie Sprtkidy Elimincje do konkurencji indywidulnych w grupch wiekowych. Bieg n 30 m Bieg n 60 m Bieg n 100 m Rzut piłką lekrską Skok w dl z miejsc Konkurs strzłów precyzyjnych dl dzieci Tenis (kort kryty) ¼ i ½ fi nłów Finł Konkurs n njlepszego technik piłki nożnej Żonglerk piłki nogą Żonglerk piłki głową Strzły n brmkę Sllom z piłką między pchołkmi n czs Konkursy rodzinne n wesoło o tytuł sportowej rodziny roku Wrcby z Mreckimi mistrzmi symultn wrcbow Zkręcon zbw z Kręciołkiem w progrmie: Festiwl bniek mydlnych W krinie Robin Hood konkurs strzelniczy Konkursy sportowe dl njmłodszych Mlownie buziek Wt cukrow Blonowe zwierzki Uroczyste zkończenie Sprtkidy podium wręczenie ngród ufundownych przez Sponsorów Sprtkidy WYDARZENIA ARTYSTYCZNE Pokz robotyki + wrsztty robotyki n których dzieci budują i progrmują roboty Chemi n wesoło pokz + wrsztty Wrsztty Footbg Wrsztty gry n bębnch Pokz motocykli Chopper, Cruiser i innych Zbiórk krwi Pierwsz Pomoc Peditryczn - prezentcj i szkolenie Strż pożrn - pokzy Rusz głową mxi gry plnszowe Bezpieczeństwo n drodze stnowisko edukcyjne policji Stoisko informcyjne Strży Dl Zwierząt SPCA Jedz zdrowo pokzy przygotowni zdrowych knpek, szejków, pierników Pokzy Crvingowców rzeźbienie w owocch O R A Z W I E L E I N N Y C H A T R A K C J I Pokz tńc nowoczesnego zespół Szok Dnce część I FLAYMAY - występ Pokz Foodtbg w wykonniu sześciokrotnych mistrzów świt Gosi Nycz i Wiktor Dębskiego Hppening plstyczny pt. KOCHAJ CZWORONOGI UKS SANCHIN pokzy Pierwsze losownie z kuponu, ngród dl uczestników Sprtkidy Bjkow Quizolndi Kręciołk Prezentcj rtystyczn Mreckiego Ośrodk Kultury im. Tdeusz Lużyńskiego Drugie losownie z kuponów dl uczestników Sprtkidy Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Grodzisk Mzowieckiego pod btutą tmburmjor Ryszrd Klechy pokz tńc nowoczesnego Szok Dnce Tetr n Wlizkch spektkl pt. Błzenologi Trzecie losownie z kuponów dl uczestników Sprtkidy Rozstrzygnięcie konkursów kulinrnych orz prezentcj rzeźb w owocch CARVINING pod kierunkiem znnych szefów kuchni z Admem Michlskim n czele Stref rytmu muzyk z Afryki Zchodniej Uroczyste zkończenie Sprtkidy Losownie ngrody głównej. Wręczenie medli i ngród ufundownych przez sponsorów Sprtkidy Koncert Dj Buli

7 W Urzędzie Mrszłkowskim Województw Mzowieckiego odbyło się spotknie w sprwie budowy mreckiego kompleksu oświtowo-rekrecyjnej przy ul. Wspólnej. Udził w nim wzięli wicemrszłek województw Krzysztof Strzłkowski, prezes Mzowieckiej Agencji Energetycznej Brtosz Dubiński orz mreccy rdni: Driusz Pietruch przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodrczej i Pweł Pniewski wiceprzewodniczący Komisji ds. Infrstruktury Miejskiej. Podczs spotkni omówiono możliwość pozyskni przez spółkę Mreckie Inwestycje Miejskie preferencyjnego kredytu w rmch unijnej inicjtywy JESSICA dzięki efektywności energetycznej, jką będzie spełnił kompleks. Niestety, spółk może nie zdążyć z przygotowniem niezbędnej dokumentcji do czsu wyczerpni się środków, wszystko z sprwą pmiętnej ndzwyczjnej sesji Rdy Mist, widomości o i z mist W poszukiwniu środków n budowę nowego gimnzjum któr odbył się w listopdzie 2011 roku, kiedy to rdni Wspólnoty Smorządowej i PiSu przekonywli, że strostwo m pieniądze n wybudownie nowoczesnego technikum i trzeb to wykorzystć. Dziś już wiemy, że strostwo tych środków nie posid i budow szkoły pondgimnzjlnej stoi pod znkiem zpytni. Jednk cłe to zmiesznie opóźniło prce projektowe o kilk miesięcy, których może zbrknąć przy próbie pozyskni finnsowni z inicjtywy JESSICA. W celu promocji mreckiego kompleksu orz rozwiązń energetycznych jkie będą w nim relizowne Mzowieck Agencj Energetyczn wesprze Mrki w zorgnizowniu specjlnego pnelu dyskusyjnego n temt efektywności energetycznej. Mrki wreszcie będą miły czym się pochwlić cłej Polsce. N spotkniu poruszono również możliwość wejści Mrek do jednej z grup zkupowych orgnizownych przez MAE, co pozwoli n obniżenie kosztów związnych z zkupem energii elektrycznej dostrcznej do miejskich obiektów o ok. 20%. Red. Wkcyjne kino w cieniu drzew Prk miejski w tegoroczne wkcje przez trzy niedzielne wieczory gościł mreckich kinomników, którzy n wielkim ekrnie mogli obejrzeć przygotowne propozycje filmowe. Temtem przewodnim I Mreckiego Kin Letniego był dobr zbw i przede wszystkim śmiech. Trzy komedie, zczynjąc od klsyki gtunku Nie lubię poniedziłku poprzez merykńską komedię Szefowie wrogowie kończąc n kultowej Kołysnce Juliusz Mchulskiego, zpewniły nszym mieszkńcom ogromne pokłdy humoru. Podczs sensów dbliśmy nie tylko o duch le również o ciło oferując w sumie pond trzystu widzom słodki poczęstunek podrownym nm przez Piekrnię Szwjcrską. Wsprcie medilne zoferowło Rdio Plus orz Portl Społeczności Mrek (mrki.net.pl). Zrówno pogod jk i widzowie tego lt dopisli. Ztem czekmy n kolejne wkcje i kolejne pokzy. Możliwe, że trochę w innej formule, le równie ciekwej i trkcyjnej dl nszych mieszkńców. Red. Justyn Jkubsik (l. 19) Mreckie Kino Letnie było znkomitym pomysłem. Nreszcie pojwił się możliwość symptycznego sposobu n spędzenie niedzielnego wieczoru n terenie Mrek. Mm ndzieje, że ten pomysł, który nrodził się wśród rdnych będzie kontynuowny również w przyszłym roku. M A R E C K I E I N W E S T Y C J E W S K R Ó C I E W Szkole Podstwowej Nr 1 przebudowne zostną schody wejściowe. Plcówk wzbogci się również o podjzd dl osób niepełnosprwnych. Przetrg wygrł firm M.BUD z Jktorow, któr złożył ofertę n nieco pond 91 tys. zł. 7 wrześni minął termin skłdni ofert n budowę skte prku przy Zespole Szkół Nr 2. Rdni postnowili wydć n ten cel 150 tys. zł. Prce powinny zkończyć się do końc pździernik. 29 sierpni ogłoszono przetrg n budowę ps do skrętu w prwo z ul. Sosnowej w l. Piłsudskiego. Termin skłdni ofert mij 13 wrześni. W budżecie mist zbezpieczono n tę inwestycję 125 tys. zł. Wokół SP1 trw budow drugiego mreckiego Orlik wrz z zgospodrowniem terenu szkoły i budową prkingów. Inwestycję z tys. zł wykonuje firm ZIEL-BUD z Wrszwy. Termin zkończeni inwestycji zplnowno n 5 grudni. Urząd Mist ogłosił przetrg n budowę chodnik n ul. 11-go listopd. Termin skłdni ofert mij 21 wrześni. Wykonwc będzie mił 30 dni od dty podpisni umowy n wykonnie zdni. Dokumentcje przetrgowe znjdują się w Biuletynie Informcji Publicznej pod dresem: M A R E C K I E I N W E S T Y C J E W S K R Ó C I E

8 Centrum Ksztłceni Ustwicznego nr 5 to nowoczesn, bezpłtn, publiczn plcówk, otwrt dl wszystkich, którzy czują potrzebę doksztłcni orz zdobywni nowych umiejętności. Centrum to Szkoł djąc możliwość powrotu do nuki tym, którzy po przerwie spowodownej różnymi okolicznościmi dochodzą do przekonni, że kontynuownie nuki jest możliwe i wierzą, że przyniesie im on wiele wymiernych korzyści. widomości o i z mist Centrum Ksztłceni Ustwicznego sznsą n zdobycie lub uzupełnienie wyksztłceni Centrum Ksztłceni Ustwicznego nr 5 ( CKU ), mjące swoją siedzibę w Wrszwie przy ul. Mińskiej 1/5, rozpoczęło zpisy n kolejny semestr. Koniec roku szkolnego i ndchodzące wkcje, to czs zbliżjącego się odpoczynku, le również czs podsumowń i podejmowni nowych plnów, tkże zwodowych. Zwirowni w gospodrce n świecie, które nie ominęły również nszego krju, uwidoczniły wyrźnie, jk duże jest zpotrzebownie n ludzi posidjących konkretne umiejętności i o ile łtwiej znleźć dobrą prcę jest osobom wyksztłconym. Kryzys jeszcze mocniej niż dotychczs zweryfikowł potrzeby kdrowe prcodwców i ich oczekiwni stwine swoim prcownikom. Kżdy kolejny kurs, czy szkolenie może się stć wżnym rgumentem wpływjącym n decyzję prcodwcy o ztrudnieniu włśnie ns. Czy będziemy potrfili sprostć corz większym wymgniom, jkie stwi przed nimi rynek prcy? Czy mmy sznsę n relizcję swoich plnów zwodowych z wyuczonym zwodem, którego wybór nie zwsze był trfny? A może znlezienie, czy utrzymnie prcy uzleżnione jest od podniesieni swoich kwlifikcji? Dl osób mjących tkie wątpliwości i rozterki, dobrym pomysłem n uzupełnienie swojej wiedzy, czy zdobycie wyksztłceni, może być podjęcie nuki w CKU. Centrum Ksztłceni Ustwicznego nr 5 mieści się w Wrszwie przy ul. Mińskiej 1/5, w pobliżu Dworc Wrszw Wschodni i Zkłdów Wedl. Jesteśmy szkołą pństwową, bezpieczną i ksztłcimy słuchczy w wieku od 16 roku życi. Zchęcmy do podjęci nuki w jednej ze szkół wchodzących w skłd nszego Centrum: Gimnzjum dl Dorosłych (do tej szkoły możn się zgłszć po ukończeniu 16 lt. Zjęci odbywją się tu 3 rzy w tygodniu. Po ukończeniu Gimnzjum, słuchcze zdją egzmin zwodowy, nstępnie mogą kontynuowć nukę w liceum; Liceum Ogólnoksztłcące, jego ukończenie uprwni do przystąpieni do egzminu mturlnego lub kontynuowni nuki w szkole policelnej; Szkoł Policeln, w której nukę mogą podjąć te osoby, które ukończyły Liceum. Tk różnorodn ofert dje możliwość podjęci doksztłcni przez szeroką grupę osób zinteresownych uzupełnieniem swojej wiedzy. Szkoł posid nowoczesne prcownie multimedilne, bogto wyposżoną bibliotekę orz bezpłtny dostęp do Internetu. Słuchcze npotykjący n trudności związne z nuką, le również borykjący się z problemmi osobistymi mogą liczyć n pordy i pomoc pedgog, dl osób plnujących krierę zwodową z dordcą zwodowym. Istnieje również możliwość ubiegni się o pomoc finnsową, w formie stypendium szkolnego. Nuk w CKU prowdzon jest przez kdrę pedgogiczną posidjącą brdzo wysokie kwlifikcje zwodowe, jednocześnie jest nuką cłkowicie bezpłtną (nie jest pobierne nwet wpisowe), co dje możliwość skorzystni z tej formy przez kżdego, kto m chęć n uzupełnienie i doskonlenie swojej wiedzy. Nsz plcówk prcuje w systemie semestrlnym. Zjęci odbywją się zrówno w formie dziennej (stcjonrnej), jk i zocznej (zjęci odbywją się co dw tygodnie w sobotę i niedzielę). Chcących uzyskć więcej informcji dotyczących zrówno rekrutcji, jk i innych kwestii dotyczących CKU, zprszmy do odwiedzeni strony internetowej: szersze dne o kierunkch i terminch nboru możn uzyskć dzwoniąc pod nr telefonu: lub odwiedzjąc Sekretrit Szkoły. Mrki w smrtfonie i n tblecie. I to z drmo! Widzisz uszkodzony znk drogowy, zpchną studzienkę knlizcyjną lub dziurę w drodze. Nie musisz dzwonić z interwencją do urzędu. Wystrczy ściągnąć bezpłtną plikcję n smrtfon lub tblet, zrobić zdjęcie, krótki opis i ncisnąć guzik Dodj lert. Tką możliwość dje serwis mrki.nprwmyto.pl, przedsięwzięcie Grupy Mrki W pierwszej połowie roku informowliśmy Ws, Sznowni Mieszkńcy, o debiucie serwisu nprwmyto.pl Przyświecło nm stre przysłowie jk się pościelesz, tk się wyśpisz. Dzięki internetowemu serwisowi mieszkńcy mogą zgłszć uszkodzeni w miejskiej infrstrukturze. Zniszczony znk drogowy, nieczynn ltrni, dziur w drodze, nieleglne wysypisko te wszystkie sprwy możn zgłszć do urzędu mist bez konieczności dzwonieni lub chodzeni do rtusz. Podobne rozwiąznie jest z powodzeniem stosowne w Wielkiej Brytnii (fix my street). Do Mrek serwis wprowdziło stowrzyszenie Grup Mrki 2020, dziłjące n rzecz budowy obwodnicy. Pierwotn wersj serwisu umożliwił wprowdzenie lertów przez komputer podłączony do internetu. Terz Mrki otrzymują prwdopodobnie pierwszą mobilną plikcję, dedykowną mistu. - Kilknście rzy informowłem o uszkodzenich w trdycyjny sposób. Ściągnąłem jednk bezpłtną plikcje n urządzenie przenośne i z czystym sumieniem mogę polecić to rozwiąznie. Po pierwsze, kiedy widzisz uszczerbek w miejskiej infrstrukturze, możesz go od rzu zgłosić, po drugie, przenośnie urządzenie od rzu loklizuje miejsce zdrzeni i nie trzeb go wyszukiwć n mpie, po trzecie, w łtwy sposób możn dołączyć zdjęcie uszkodzonej infrstruktury wylicz zlety mobilnej plikcji Jcek Orych, prezes Grupy Mrki Tk utworzon informcj trfi do centrum monitoringu urzędu mist, które nstępnie przesył ją do włściwych służb miejskich, powitowych lub pństwowych (np. Generln Dyrekcj Dróg Krjowych i Autostrd). Historię lertu zgłszjący może cły czs śledzić. Urzędnicy zznczją sttus problemu: czy jest rozwiązywny, czy też dopiero będzie i w jkiej perspektywie. - Do tej pory zgłoszono prwie 200 sprw. Nprwy w przypdku pond połowy z nich zostły wykonne podsumowuje Tdeusz Mrkiewicz, wiceprezes Grupy Mrki Red. 9

9 10 reklm

10 widomości o i z mist Prwnik wyjśni... Przedwnienie roszczeń - część I. Określeni przedwnienie używmy w wielu sytucjch codziennego życi. Jednk, gdy rozptrujemy termin przedwnienie w ktegorich prw cywilnego nleży go rozumieć jko funkcję stbilizującą szeroko rozuminy obrót prwny, ogrniczjącą lub wyłączjącą możliwości korzystni z drogi sądowej po ściśle określonych prwem terminch. Tk więc, przedwnienie to ustwow możliwość uchyleni się od konieczności zspokojeni kierownego przez wierzyciel względem dłużnik roszczeni po upływie prwem określonego terminu. Przedwnienie, to nie możliwość uchyleni się od określonego zchowni czyli relizcji zobowiązni. Stnowi ono prwne rozwiąznie konfliktu pomiędzy stronmi w sytucji długotrwłej bezczynności wierzyciel, który nie m obowiązku bezzwłocznie dochodzić swych prw orz interesem dłużnik nie mogącego bez określonego terminu pozostwć w oczekiwniu. Przedwnienie nie powoduje,,zniknięci konieczności zwrotu pożyczki, ni też kwoty smej pożyczki. Roszczenie wierzyciel względem dłużnik o zwrot pożyczki będzie ndl ktulne. Po upływie terminów prwem określonych zobowiąznie dłużnik do zwrotu pożyczki stnie się tzw. zobowiązniem nturlny i w przypdku podniesieni przez dłużnik zrzutu przedwnieni odpdnie możliwość jej dochodzeni w postępowniu sądowym. Przedwnienie roszczeń jest obecnie zrzutem. Nie jest więc uwzględnine z urzędu lecz jedynie,,n zrzut czyli n podstwie stnowczego oświdczeni dłużnik, że prgnie on z tego uprwnieni skorzystć. Odmienne regulcje ustnwi Kodeks prcy w rt Art. 292 Kodeksu prcy stnowi:,,roszczeni przedwnionego nie możn dochodzić, chyb że ten, przeciwko komu roszczenie przysługuje, zrzek się korzystni z przedwnieni; zrzeczenie dokonne przed upływem przedwnieni jest niewżne. Stwierdzić nleży, iż zpis stnowi tzw. zsdę weryfikcji z,,urzędu. W polskim prwie cywilnym ogóln regulcj przedwnieni opisn jest w Tytule VI Księgi pierwszej Kodeksu cywilnego. Art. 118 Kodeksu cywilnego dotyczący długości terminów przedwnieni stnowi:,,jeżeli przepis szczególny nie stnowi inczej, termin przedwnieni wynosi lt dziesięć, dl roszczeń o świdczeni okresowe orz roszczeń związnych z prowdzeniem dziłlności gospodrczej trzy lt. Z ogólnego zpisu rt. 118 Kodeksu cywilnego wynikją 10 i 3 letnie tzw. terminy ogólne, szczegółowe terminy przedwnieni poszczególnych rodzjów roszczeń zwierją dlsze księgi kodeksu orz liczne ustwy szczególne. Przedwnienie roszczeń nstępuje w skutek upływu czsu, dużą więc rolę Odpowiedź n dylemty przedszkolne nszych mieszkńców Zgodnie z njnowszymi dnymi Urzędu Mist zpotrzebownie n miejsc w przedszkolch w njbliższych ltch ( ) oceniono n 1200 miejsc i nie nleży się temu dziwić, skoro nsze misto osiąg brdzo wysoką dynmikę przyrostu mieszkńców. Osttnie wyniki rekrutcji dzieci jednozncznie wskzują, iż pond 200 wniosków otrzymuje decyzję odmowną, co ozncz lbo skorzystnie z przedszkoli prywtnych, lbo pozostnie rodzic z dzieckiem w domu. Jedynymi z możliwych rozwiązń, które pozwolą n zspokojenie potrzeb w tym zkresie jest wybudownie nowego przedszkol lub też rozbudownie istniejącego. W przypdku rozptrywni możliwości rozbudowy nturlnym miejscem wydje się być Przedszkole Miejskie nr 2 zloklizowne przy ulicy Dużej. Z uwgi n wielkość dziłki jk i usytuownie obecnie istniejącego budynku pomysł dobudowni łącznik wrz nowym budynkiem n tyłch istniejącego budynku powinno być brne pod uwgę jko njlepsze rozwiąznie. Obecnie przedszkole posid 3 oddziły przedszkolne (75 dzieci) orz infrstrukturę niezbędną do ich funkcjonowni. Z uwgi n fkt, iż nsze potrzeby są brdzo pilne, nleży rozwżyć budowę prterowego budynku w technologii modułowej, w którym możn byłoby umieść 6 oddziłów przedszkolnych wrz z przebierlnią orz pokojem psycholog. Dzięki zstosowniu w/w rozwiązń nowy obiekt mógłby powstć w ciągu pół roku więc wyniki kolejnego nboru byłyby brdziej optymistyczne. W celu zpewnieni komfortu dzieciom orz sprwnej obsługi cłego kompleksu nleżłoby w dotychczsowym budynku pozostwić dw oddziły orz powiększyć powierzchnię dministrcyjno kuchenną. Oczywiście, njwżniejszą kwestią pozostje kwesti sposobu finnsowni inwestycji, której relizcję powinniśmy powierzyć powołnej spółce miejskiej. Dzięki, tkiemu rozwiązniu koszt budowy mógłby zostć obniżony o stwkę VAT czyli 23%, zoszczędzone środki mogłyby zostć wykorzystne n pełne wyposżenie zrówno nowo wybudownego obiektu jk i plcu zbw. Powyższe rozwiąznie pozwoliłoby n zwiększenie ilości dzieci w przedszkolu do 200. W związku z powyższym podjęliśmy decyzję o złożeniu wniosku do budżetu n rok 2013 w zkresie zbezpieczeni środków w wysokości 3,5 mln zł, co pozwoli n swobodną relizcję opisnego projektu. Mrcin Piotrowski odgrywją tkże tzw. przepisy intertemporlne czyli międzyczsowe, wprowdzjące orz nowelizujące Kodeks cywilny. Przedwnieniu podlegją wyłącznie roszczeni mjątkowe, które prowdzą do zwiększeni lub utrzymni dotychczsowego stnu mjątkowego osoby uprwnionej. Kodeks prcy w rt. 291 przewiduje wyjątek od tej zsdy stnowiąc, iż ze stosunku prcy podlegją przedwnieniu tkże roszczeni niemjątkowe. Nie przedwni się roszczenie windykcyjne dotyczące nieruchomości, co jednk nie wyklucz możliwości jej zsiedzeni. Podstwowe terminy przedwnieni poz cytownym rt. 118 Kodeksu cywilnego, znjdują się tkże w rt. 125 Kodeksu cywilnego. Art Kodeksu cywilnego stnowi:,,roszczeni stwierdzone prwomocnym orzeczeniem sądu lub innego orgnu powołnego do rozpoznwni sprw dnego rodzju lbo orzeczeniem sądu polubownego, jk również roszczeni stwierdzone ugodą zwrtą przed sądem lbo przed sądem polubownym lbo ugodą zwrtą przed meditorem i ztwierdzoną przez sąd, przedwniją się z upływem lt dziesięciu, chociżby termin przedwnieni roszczeń tego rodzju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie obejmuje świdczenie okresowe, roszczenie o świdczenie okresowe nleżne w przyszłości uleg przedwnieniu trzyletniemu. Kolejne Księgi Kodeksu cywilnego jk również inne ustwy przewidują odstępstw od opisnych wyżej zsd ogólnych. Njwżniejsze z nich to m.in.: dl roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych okres 3 lt od dni, w którym poszkodowny dowiedził się o szkodzie i osobie obowiąznej do jej nprwieni, lecz nie później niż lt 10 od dty popełnieni czynu. 10-letni termin nie znjduje zstosowni przy roszczenich o nprwienie szkody n osobie. Dl roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych będących przestępstwmi okres 20 lt od dty popełnieni przestępstw. Dl roszczeń przedsiębiorcy z tytułu dokonnej sprzedży okres 2 lt. Dl roszczeń z tytułu umowy przewozu okres 1 roku. Dl roszczeń prcodwcy i prcownik ze stosunku prcy okres 3 lt. Orzecznictwo sądowe wyprcowło szczególne reguły przedwnieni tzw. roszczeń ubocznych powiąznych z innym roszczeniem głównym. Tki chrkter mją np. odsetki z opóźnienie, które przedwniją się w terminie przewidzinym dl świdczeń okresowych, jednk njpóźniej z chwilą przedwnieni roszczeni o kwotę główną. W kolejnym rtykule przedstwione zostną zgdnieni związne z kwestimi dotyczącymi biegu terminu przedwnieni, zwieszeni, przerwni biegu przedwnieni, wstrzymni zkończeni biegu przedwnieni orz zkończeniu biegu przedwnieni. Wszystkim zinteresownym życzę miłej lektury. Podstw prwn: Ustw z dni 23 kwietni 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., nr 16, poz. 93 z póź. zm.). Ustw z dni 26 czerwc 1974 Kodeks prcy (Dz. U. 1974r., nr 24, poz. 141 z póż. zm.). P.S. Aby pomóc Pństwu w pilnych i wżnych sprwch, zprszm do wysyłni pytń z krótkim opisem problemu n Njciekwsze lub njczęściej powtrzjące się zgdnieni prwne omówione zostną n łmch gzety. Rdosłw Romnowski REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA 11

11 widomości o i z mist Propozycje budżetowe rdnych Rdni z Mreckiego Stowrzyszeni Gospodrczego orz Pltformy Obywtelskiej złożyli propozycje inwestycyjne do powstjącego plnu budżetu n rok Przypomnijmy, że w zeszłym roku jedynie rdni MSG, PO i PiS orz rdn Agnieszk Lużyńsk złożyli odpowiednio wcześniej pisemne propozycje do budżetu n rok 2012, z których większość jest obecnie relizown. Poniżej prezentujemy kilk wżniejszych inwestycji, o jkie rdni wnioskują, by zostły uwzględnione i zrelizowne w Z pełnym pismem możn zpoznć się n stronie Arek Werelich Przede wszystkim drogi W 2013 roku stwimy n dlszą poprwę jkości życi nszych mieszkńców. Wynikiem tego są nsze propozycje do budżetu, w których proponujemy m. in. - inwestycje w infrstrukturę drogową tkich ulic jk: Głowckiego, Krłowicz, Kurpińskiego, Poprzeczn, Ziołow, Pocztow, Rzemieślnicz, Sokol, Ustronie i Szczygl. Plnujemy również poprwę sytucji n ul. 11 Listopd, n której ciągle zbier ją się kłuże, przecież podobnie do ul. Głowckiego jest to bezpośredni drog do szkoły. Problem ten powinien się rozwiązć z sprwą budowy knlizcji deszczowej w ul. 11-go listopd w okolicy SP1. To wszystko jest wstępem do kompleksowej odbudowy dróg i ulic w Mrkch w ltch kolejnych. Będzie to możliwe dzięki profesjonlnej nlizie, którą chcemy zlecić już w przyszłym roku. W 2013 roku plnujemy również ogłoszenie konkursu n koncepcję zgospodrowni prku miejskiego. Jcek Orych Niedokończone inwestycje i bezpieczeństwo Chcielibyśmy, by w pierwszej kolejności budżet 2013 roku zwierł te inwestycje, które z różnych przyczyn nie mogły być w pełni zrelizowne lub dokończone. Przykłdem niech będzie chodnik i odwodnienie przy ul. Głównej, czy relizcj knlizcji deszczowej przy ul. Jn Pwł II, Wyszyńskiego, Popiełuszki. Zwsze wśród innych niezwykle wżnych inwestycji jkie potrzebne są nszemu mistu, wysoko stwiłem n bezpieczeństwo. Dltego wnioskujemy by również w roku 2013 udło się zrelizowć oświetlenie n kolejnych ulicch Mrek, gdzie w wielu przypdkch mieszkńcy wyptrują tej inwestycji. Chcielibyśmy również, by monitoring miejski obejmowł wszystkie plcówki oświtowe orz by misto wzbogciło się o kolejne dw defibryltory AED dl Szkoły Podstwowej nr 1 (gdzie powstje kompleks boisk) orz dl Urzędu Mist. Pweł Pniewski Fili Wydziłu Komunikcji orz infrstruktur wokół szkół W Urzędzie Mist wciąż pozostją niewykorzystne pomieszczeni po komisricie Policji. To idelne miejsce n utworzenie filii Wydziłu Komunikcji, by mieszkńcy Mrek nie musieli dłużej pokonywć uciążliwej drogi do Wołomin, by wyrobić prwo jzdy lub zrejestrowć smochód. Ułtwi to również zmeldownie się w Mrkch nowym mieszkńcom. Pmiętmy również o szkołch, które nie posidją profesjonlnej infrstruktury sportowej n świeży powietrzu, stąd propozycj budowy boisk wielofunkcyjnego przy SP4 orz kompleksu boisk w Strudze. Proponujemy również budowę nowego plcu zbw przy SP3, dzięki rządowemu progrmowi Rdosn Szkoł mmy sznse n 50% dofinnsownie tej inwestycji. Driusz Pietruch Usprwnienie dojzdu do cmentrz w Strudze. Dojzd do cmentrz w Strudze już od jkiegoś czsu jest mocno utrudniony. Zmotoryzownie społeczeństw spowodowło, że już nwet w zwykłą niedzielę trudno tu dojechć. Wąską ulicą Cmentrną z trudem mijją się smochody. Pondto teren cmentrz zostł zncznie powiększony. Obecn drog kończy się n brmie cmentrnej. Pozostje odcinek kilkuset metrów wyboistej drogi gruntowej. Wnioskujemy o wydzierżwienie, w przyszłości wykupienie od Ndleśnictw Drewnic przez misto Mrki dziłki pod drogę i wybudownie drogi sfltowej wrz z miejscmi prkingowymi. Tk inwestycj pozwoli połączyć ulicę Cmentrną z drogą wojewódzką nr 631, co w zncznym stopniu udrożni dojzd i wyjzd z cmentrz. Inicjtyw spotkł się z brdzo dużym poprciem społecznym. Udło się nm zebrć kilkset podpisów popierjących tę inicjtywę. Mrcin Piotrowski Czs n Zieleniec Kżdy zkątek nszego mist m swoje włsne bolączki, w przypdku Zieleńc jednym z njwżniejszych problemów jest brk knlizcji deszczowej, który w zeszłym roku szczególnie mocno dł się odczuć mieszkńcom borykjącym się z ogromnymi kłużmi orz wodą zlewjącą posesje. Równie wżną kwestią jest chodnik n cłej długości ulicy Głównej, którego brk od wielu lt jest ogromnym utrudnieniem w codziennym życiu. W tegorocznym budżecie udło się zbezpieczyć środki n prce projektowe knlizcji deszczowej, dzięki czemu do końc roku będziemy posidć niezbędną dokumentcję. Z uwgi n prce końcowe związne z knlizcją ściekową w tym rejonie, podjęliśmy decyzje o złożeniu wniosku do budżetu n rok 2013 o zbezpieczeniu niezbędnej kwoty n relizcję zrówno knlizcji deszczowej, jk i chodnik. REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA REKLAMA

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi

Nowy system wsparcia rodzin z dziećmi o Nowy system wsprci rodzin z dziećmi Projekt współfinnsowny ze środków Unii Europejskiej w rmch Europejskiego Funduszu Społecznego Brbr Kowlczyk Cele systemu wsprci rodzin z dziećmi dobro dzieci potrzebujących

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach

POROZUMIENIE. z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie budowania Lokalnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Suwałkach pomóżmy innym, by sobie pomogli POROZUMIENIE z dni 27 czerwc 2008 r. w sprwie budowni Loklnego Systemu Przeciwdziłni Przemocy w Rodzinie w Suwłkch zwrte pomiędzy: Mistem Suwłki z siedzibą w Suwłkch, ul

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO Część I. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość

do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie Dojrzała przedsiębiorczość Projekt współfinnsowny przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Złącznik nr do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsięiorczości w projekcie Dojrzł przedsięiorczość

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu 16 maja 2014 r. w Warszawie, zwane dalej Porozumieniem, pomiędzy: POROZUMIENIE w sprwie przeprowdzeni pilotżu systemu komunikcji dl osób niedosłyszących (pętle indukcyjne przenośne) w jednostkch obsługujących użytkowników publicznie dostępnych usług telefonicznych orz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dz.U.2012.204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych (Dz. U. z dni 22 lutego 2012 r.) N podstwie rt. 22 ust. 2 pkt 1 ustwy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2012 r. Pozycja 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 7 lutego 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Wrszw, dni 22 lutego 2012 r. Pozycj 204 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dni 7 lutego 2012 r. w sprwie rmowych plnów nuczni w szkołch publicznych

Bardziej szczegółowo

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności

Sukcesy i wyzwania 2012 sprawozdanie z działalności Sukcesy i wyzwni 2012 sprwozdnie z dziłlności Pln sprwozdni 1. Sytucj wyjściow zsoby i wyzwni n strcie 2. Zdni i cele co chcieliśmy osiągnąć 3. Dziłni i projekty co zrobiliśmy w 2012 4. Rezultty sukcesy

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:... NUMER KONKURSU:... NUMER WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji

I. INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE 1. Tytuł projektu. 2. Identyfikacja rodzaju interwencji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Progrm Opercyjny Innowcyjn Gospodrk Wniosek o dofinnsownie relizcji projektu 8. Oś Priorytetow: Społeczeństwo informcyjne zwiększnie innowcyjności gospodrki Dziłnie 8.2:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie

WNIOSEK o przyznanie pomocy na zalesianie Agencj Restrukturyzcji i Modernizcji Rolnictw WNIOSEK o przyznnie pomocy n zlesinie 1) rok Potwierdzenie przyjęci wniosku przez Biuro Powitowe ARiMR /pieczęć/... Dt przyjęci i podpis... Znk sprwy - Schemt

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku

Aneks Nr 1 z dnia 8 maja 2006 roku Aneks Nr 1 z dni 8 mj 2006 roku do Umowy o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymnie, powrót n rynek prcy osób po chorobie psychicznej" W umowie o Prtnerstwie n rzecz Rozwoju w rmch progrmu opercyjnego

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on:

Pakiet aplikacyjny. Niniejszy pakiet zawiera informacje, które musisz posiadać zgłaszając swoją kandydaturę. Zawiera on: Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. interwencji ekologicznych CON/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do kndydtów

Bardziej szczegółowo

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01

Pakiet aplikacyjny. Specjalista ds. rozliczeń i administracji [Pomorze] ADM/2011/01 Pkiet plikcyjny Stnowisko: Nr referencyjny: Specjlist ds. rozliczeń i dministrcji [Pomorze] ADM/2011/01 Niniejszy pkiet zwier informcje, które musisz posidć zgłszjąc swoją kndydturę. Zwier on: List do

Bardziej szczegółowo

Dziękuję za Państwa poparcie, Jacek Orych

Dziękuję za Państwa poparcie, Jacek Orych Miesięcznik loklny nr 6/2014 (72) Njdłużej wydwn gzet w Mrkch ISSN: 2084-1752 Sznowni Mieszkńcy Mrek, Serdecznie dziękuję z udzielone mi zufnie. Dzięki Pństw głosom wszedłem do drugiej tury wyborów n burmistrz

Bardziej szczegółowo

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej

Nazwa studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej Wrocłw, dni 8 czerwc 205 r. Wydził Prw, Administrcji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocłwskiego ogłsz zpisy n Studi Podyplomowe Smorządu Terytorilnego i Gospodrki Loklnej w roku kdemickim 205/206 Nzw studiów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO w roku szkolnym... I. Dne osoowe uczni / słuchcz Nzwisko..... Imion...... Imię ojc i mtki...... PESEL uczni / słuchcz Dt i miejsce urodzeni... II. Adres zmieszkni

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu innowacyjnego testującego składanego w trybie konkursowym w ramach PO KL Złącznik nr 5 Krt oceny merytorycznej Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu innowcyjnego testującego skłdnego w trybie konkursowym w rmch PO KL NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI

STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI STYLE. TWORZENIE SPISÓW TREŚCI Ćwiczenie 1 Tworzenie nowego stylu n bzie istniejącego 1. Formtujemy jeden kpit tekstu i zznczmy go (stnowi on wzorzec). 2. Wybiermy Nrzędzi główne, rozwijmy okno Style (lub

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LIX Egzamin dla Aktuariuszy z 12 marca 2012 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 12.03.2012 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LIX Egzmin dl Akturiuszy z 12 mrc 2012 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 2. Figury geometryczne

DZIAŁ 2. Figury geometryczne 1 kl. 6, Scenriusz lekcji Pole powierzchni bryły DZAŁ 2. Figury geometryczne Temt w podręczniku: Pole powierzchni bryły Temt jest przeznczony do relizcji podczs 2 godzin lekcyjnych. Zostł zplnowny jko

Bardziej szczegółowo

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI

BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI BADANIE MOBILNOŚCI KOMUNIKACYJNEJ LUDNOŚCI Kwestionriusz gospodrstw domowego Numer ewidencyjny: Dził 0. REALIZACJA WYWIADU. Łączn liczb wizyt nkieter w wylosownym mieszkniu. Wylosowne mieszknie Proszę

Bardziej szczegółowo

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014

ANKIETA potrzeb doskonalenia zawodowego na rok szkolny 2013/2014 06-500 Młw, ul. Reymont 4 tel. (023) 654-32-47 ANKIETA potrzeb doskonleni zwodowego n rok szkolny 2013/2014 Zespół dordców metodycznych ośrodk przystąpił do uktulnieni oferty szkoleniowej n rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik nr 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: POKL.05.02.01 00../..

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁANIE III.6 ROZWÓJ MIKRO- I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW 1 Nzw progrmu opercyjnego Regionlny Progrm Opercyjny Województw Łódzkiego n lt 2007-2013. 2 Numer i nzw osi priorytetowej Oś priorytetow III: Gospodrk,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usług oferowanych z[ pośrednictwem serwisu internetowego Przygody i Nagrody prowadzonego pod adresem internetowym http://przygodynagrody.pl/ przez Annę Samson-Zoń działającą pod firmą Emotio

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 r.

Warszawa, czerwiec 2014 r. SPRAWOZDANIE Z WDRAŻANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 w 2013 ROKU Wrszw, czerwiec 2014 r. SPIS TREŚCI 1. Informcje wstępne... 4 2. Przegląd relizcji progrmu opercyjnego w okresie objętym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

W numerze: Umorzenia do kontroli NIK str. 3. Budżet uchwalony str. 4. Jak głosują radni Marek str. 11. Straż Zwierząt - interwencje str.

W numerze: Umorzenia do kontroli NIK str. 3. Budżet uchwalony str. 4. Jak głosują radni Marek str. 11. Straż Zwierząt - interwencje str. Miesięcznik loklny nr 1/2012 (53) ISSN: 2084-1752 Trzymjmy kciuki z obwodnicę Symboliczny krok zostł uczyniony, Generln Dyrekcj Dróg Krjowych i Autostrd dotrzymł (choć z młym poślizgiem) słow. 1 lutego

Bardziej szczegółowo

m y w ó a p z o r. 1 lic d a , A ic k a k a z lis , 1 li m w a a W ła k

m y w ó a p z o r. 1 lic d a , A ic k a k a z lis , 1 li m w a a W ła k r e k l m z e w n ę t r z n Formy współprcy sektor publicznego z prywtnym n przykłdzie mebli miejskich studi przypdków Mrek Kuzk, AMS SA Wrszw, 15 listopd 2011 r. PPP meble miejskie studi przypdków Czy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W postępowniu o udzielenie i obsługę długoterminowego u bnkowego w wysokości 172 zł 1 Zświdczenie o ndniu NIP Gminy Znjduje się pod ogłoszeniem o zmówieniu n udzielenie długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze

Statut Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Sttut Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze Spis treści Rozdził I Podstwy prwne dziłlności orz zdni Krkonoskiej Pństwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze... 2 Rozdził II Orgnizcj Uczelni...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2)

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO. okres świadczeniowy.. /.. Część I 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia 2) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Alimentcyjnych i Dochodzeni Nleżności ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40;

Bardziej szczegółowo

Twoje zdrowie -isamopoczucie

Twoje zdrowie -isamopoczucie Twoje zdrowie -ismopoczucie Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Poniższ nkiet zwier pytni dotyczące Pn/Pni opinii o włsnym zdrowiu. Informcje te pozwolą nm zorientowć się, jkie jest Pn/Pni smopoczucie

Bardziej szczegółowo

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o

8 Kurier i n f o r m a t o r p o w i a t u l e g i o n o w s k i e g o 8 Kurier i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o i n f o r m t o r p o w i t u l e g i o n o w s k i e g o Kurier 9 R Grżyn Łgock-Dzideck Krzysztof Płciszewski Andrzej Kicmn P Jnusz Wnt

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Złącznik 3 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK:. NUMER KONKURSU 2/POKL/8.1.1/2010 TYTUŁ PROJEKTU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 10.03.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVI Egzamin dla Aktuariuszy z 10 marca 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow.03.2014 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LXVI Egzmin dl Akturiuszy z mrc 2014 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoby egzminownej:... Czs egzminu: 0 minut 1 Mtemtyk

Bardziej szczegółowo

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy

Bartosz Świątek Kancelaria Olszewski Tokarski & Wspólnicy 06 2.2 0. 6 5 el w Hot s r on W Shert Główne zgdnieni: Jonn Jrosz-Zugj JZP Kncelri Adwokck Jrosz-Zugj, Zij-Pisul, Zugj i Prtnerzy sp.p. Sylwester Ksprzewski Trnsportow Grup Dordcz Piotr Michłowski Kncelri

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1

Piłka nożna w badaniach statystycznych 1 Mterił n konferencję prsową w dniu 31 mj 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Deprtment Bdń Społecznych i Wrunków Życi Nottk informcyjn WYNIKI BADAŃ GUS Piłk nożn w bdnich sttystycznych 1 Bdni klubów sportowych

Bardziej szczegółowo

Adresaci działania komunikacyjnego

Adresaci działania komunikacyjnego ZAŁĄCZNIK NR 5 Pln komunikcji. Zkłdne wskźniki w oprciu o plnowny budżet dziłń komunikcyjnych (finnsownych w rmch poddziłni Koszty bieżące i ktywizcji) orz plnowne efekty dziłń komunikcyjnych Termin Cel

Bardziej szczegółowo

Przetarg na obwodnicę tuż, tuż

Przetarg na obwodnicę tuż, tuż Miesięcznik loklny nr 2/2013 (62) Przetrg n obwodnicę tuż, tuż ISSN: 2084-1752 11 tysięcy podpisów i 4 lt strń zrobiły swoje. Zmówienie zostnie ogłoszone ld dzień. Jest się z czego cieszyć, le z otwrciem

Bardziej szczegółowo

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego

NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA. socjalizacja, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktura życia społecznego NAUKI SPOŁECZNE PODSTAOWOWE POJĘCIA I ZAGADNIENIA socjlizcj, więzi i role społeczne, strktury grupowe, struktur życi społecznego Autor: Elżbiet Czekj JEDNOSTKA i SPOŁECZEŃSTWO Człowiek jest istotą społeczną,

Bardziej szczegółowo

W numerze: Św. Mikołaj po raz trzeci... str. 2. Straż Zwierząt SPCA str. 3. Budżet z perspektywy ratusza str. 6. Wyjazd do Costa Brava str.

W numerze: Św. Mikołaj po raz trzeci... str. 2. Straż Zwierząt SPCA str. 3. Budżet z perspektywy ratusza str. 6. Wyjazd do Costa Brava str. Miesięcznik loklny nr 1/2011 (51) ISSN: 2084-1752 Gdzie t ks? 10, nwet 17 mln złotych dl Mrek. Tkie kwoty pdły podczs obrd Rdy Mist, n której rozwżno nwiąznie współprcy z powitem, by wybudowć wyczekiwną

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035

SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 PREZYDENT MIASTA KATOWICE SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA KATOWICE NA LATA 2012 2035 ZA 2012 ROK Ktowice, mrzec 2013 roku SPRAWOZDANIE O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa

Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LII Egzamin dla Aktuariuszy z 15 marca 2010 r. Część I Matematyka finansowa Mtemtyk finnsow 15.0.010 r. Komisj Egzmincyjn dl Akturiuszy LII Egzmin dl Akturiuszy z 15 mrc 010 r. Część I Mtemtyk finnsow WERSJA TESTU A Imię i nzwisko osoy egzminownej:... Czs egzminu: 100 minut 1

Bardziej szczegółowo

NaprawmyTo! w Markach

NaprawmyTo! w Markach Miesięcznik loklny nr 4/2012 (56) ISSN: 2084-1752 NprwmyTo! w Mrkch To świetny przykłd, jk dził serwis, który Grup Mrki 2020 uruchomił w połowie mj. Jeśli denerwuje Cię dziur w ulicy, zepsut ltrni, uszkodzony

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE

ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Iwon Slejko-Szyszczk ROZDZIAŁ 10 PODMIOTY I PRZYCZYNY KONFLIKTÓW W PRYWATYZOWANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH W POLSCE Wprowdzenie Konflikty są nieodłącznym elementem funkcjonowni jednostek i zbiorowości w kżdym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane?

INSTRUKCJA. - Jak rozwiązywać zadania wysoko punktowane? INSTRUKCJA - Jk rozwiązywć zdni wysoko punktowne? Mturzysto! Zdni wysoko punktowne to tkie, z które możesz zdobyć 4 lub więcej punktów. Zdni z dużą ilość punktów nie zwsze są trudniejsze, często ich punktcj

Bardziej szczegółowo

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

Kolor zielony oznacza zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat LATO W KONSERWATORIUM 7 sierpni wrześni 0 Bezpłtne zjęci muzyczne, lekcje, wykłdy wrsztty, prezentcje instrumentów. Projekt dofinnsowny ze środków Urzędu Mist Poznni Zjęci i wrsztty pod nzwą LATO W KONSERWATORIUM

Bardziej szczegółowo

Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek.

Misja PO MARECKU. Miesięcznik lokalny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752. Szanowni Czytelnicy, drodzy mieszkańcy Marek. Miesięcznik loklny nr 2/2012 (54) ISSN: 2084-1752 Misj PO MARECKU To, o czym Pństwo z chwilę przeczytcie, to nie są żrty. To się włśnie wydrzyło w Mrkch. A j jestem ten zły, bo próbowłem bronić interesu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Póz. 2919 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO, dlll 10 listopd 2014 r. Elektronicznie podpisn Jnusz Włdysłw Olech Póz. 2919 Dt: 2014-11-10 14:08:59 DECYZJA NR OKR-4210-38(14)/2014/404/XII/EŚ PREZESA URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Obywatelska diagnoza dla miasta

Obywatelska diagnoza dla miasta Miesięcznik loklny nr 6/2013 (66) Obywtelsk dignoz dl mist 9 grudni rozpoczęło się głosownie n projekty zgłoszone w rmch budżetu obywtelskiego. Jego ide jest prost rtusz wydziel część budżetu, o którego

Bardziej szczegółowo

Rekuperator to urządzenie

Rekuperator to urządzenie Rekupertor to urządzenie będące sercem cłego systemu wentylcji mechnicznej. Skłd się z zintegrownej obudowy, w której znjdują się dw wentyltory, w nszym przypdku energooszczędne. Jeden z nich służy do

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa.

naciskiem na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej, dostosowując działalność podmiotów leczniczych do znowelizowanych przepisów prawa. Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BIURO OBSŁUGI SZKOLNICTWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowni o udzielenie zmówieni publicznego prowdzonego w trybie przetrgu nieogrniczonego o wrtości mniejszej niż kwoty określone n podstwie rt. 11 ust. 8

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Kornel Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki przeznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm

Bardziej szczegółowo

Bieg Nocny Marek. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepła, nadziei i miłości, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA

Bieg Nocny Marek. Radosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepła, nadziei i miłości, NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE CHATKA PUCHATKA Miesięcznik loklny nr 2/2014 (68) ISSN: 2084-1752 prc Ktrzyny Biskowskiej Rdosnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych ciepł, ndziei i miłości, skłdją Mreckie Stowrzyszenie Gospodrcze orz redkcj

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK 205/206 7 ogrm ofilkti jest dostosowny do potrzeb rozwojowych dzieci w wieku 6-3 lt. Czs relizcji ogrmu: rok szkolny 205/206 I Obszry dziłń profilktycznych szkoły: bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik lokalny nr 3/2014 (69)

Miesięcznik lokalny nr 3/2014 (69) Miesięcznik loklny nr 3/2014 (69) Nocne święto biegni W sobotni wieczór sportowe serce Mrek biło n stdionie Mrcovii. Biegi dziecięce, nordic wlking, potem gwóźdź progrmu, czyli 10-kilometrowy nocny bieg

Bardziej szczegółowo

Zaprzedałem duszę Markom

Zaprzedałem duszę Markom Wykonwcy obwodnicy wybrni! str. 5 Miesięcznik loklny nr 4/2014 (70) Zprzedłem duszę Mrkom O cyfrowym mieście, szkole z prwdziwego zdrzeni, komunikcji i kndydowniu n burmistrz - rozmow z Jckiem Orychem,

Bardziej szczegółowo

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14

Okresowe Roczne Końcowe. Okres sprawozdawczy od 2007-08-02 do 2008-04-14 Sprwozdnie z projektu w rmch Sektorowego Progrmu Opercyjnego Restrukturyzcj i modernizcj sektor Ŝywnościowego orz rozwój obszrów wiejskich 2004 2006 Okresowe Roczne Końcowe Okres sprwozdwczy od 2007-08-02

Bardziej szczegółowo

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt?

smoleńska jako nierozwiązywalny konflikt? D y s k u s j smoleńsk jko nierozwiązywlny konflikt? Wiktor Sorl Michł Bilewicz Mikołj Winiewski Wrszw, 2014 1 Kto nprwdę stł z zmchmi n WTC lub z zbójstwem kżnej Diny? Dlczego epidemi AIDS rozpowszechnił

Bardziej szczegółowo

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam...

U M O W A. 2 Nr dowodu osobistego. zam... zam... U M O W A Zwrt w Pile w dniu. pomiędzy : Publicznym Przedszkolem Nr 12 w Pile ul. Rej 11, reprezentownym przez Brbrę Miszczk Dyrektor Przedszkol, zwnym dlej Zleceniobiorcą / Przedszkolem, rodzicmi/ opiekunmi

Bardziej szczegółowo

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU

PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU Złcznik nr 8 do Uchwły Nr XV/117/04 Rdy Gminy i Mist w Bogtyni z dni 23 mrc 2004 r. PLAN INWESTYCJI FINANSOWANYCH Z BUDETU PODSTAWOWEGO W 2004 ROKU LP Dził Rozdz Nzw progrmu inwestycyjnego () Cel i zkres

Bardziej szczegółowo

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe

Wsparcie infrastruktury badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Projekty badawczo-rozwojowe Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow 1.1 Dziłlność bdwczo - rozwojow jednostek nukowych II kwrtł 2016 r. Wrunkiem uruchomieni konkursu

Bardziej szczegółowo

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii

MAŁECKA-LIBERA. Zagłębianka Posłanka na Sejm RP Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. otwarcie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii INFORMATOR BEATY MAŁECKIEJ-LIBERY wrzesień 2015 m g m o p t l d O m o c ń k z s e i m i b ę ł g Z dr Bet MAŁECKA-LIBERA Zgłębink Posłnk n Sejm RP Sekretrz Stnu w Ministerstwie Zdrowi Sznowni Pństwo, uwżm,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó

R E G U L A M I N Złącznik do Uchwły Nr XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r przyznwni ngród i wyróżnień Gminy Misto Szczecin dl zwodnikó UCHWAŁA NR XXXVI/685/05 Rdy Mist Szczecin z dni 30 mrc 2005r. w sprwie zsd i trybu ustnowieni ngród i wyróżnień przez Gminę Misto Szczecin dl zwodników, trenerów i dziłczy orz ndwni tytułu Mecens Sportu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Dobry bilet

Regulamin oferty Dobry bilet Regulmin oferty Dobry bilet I. Podstwowe informcje 1. Do odwołni n wybrnych odcinkch sieci kolejowej wprowdz się ofertę Dobry bilet. 2. W ofercie wystwi się bilety: ) jednorzowy n przejzd tm (w dowolnym

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wsnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Dziłnie 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw w trybie konkursowym grudzień 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki

Program Profilaktyki Progrm Profilktyki w Ośrodku dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch im. Korl Mkuszyńskiego 1. WSTĘP Progrm Profilktyki prznczony jest dl uczniów kls Ośrodk dl Dzieci z Wdmi Słuchu i Mowy w Żrch Progrm dostosowny

Bardziej szczegółowo

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły.

Opracowanie zbiorcze wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na temat koncepcji pracy szkoły szkoły. Oprcownie ziorcze wyników nkiet przeprowdzonych wśród rodziców n temt koncepcji prcy szkoły szkoły. Termin i miejsce dń Zernie Rodziców dn. 22.09.2014r. Ankiet zostł oprcown w celu poznni opinii nuczycieli

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL

02. Nazwisko / Nazwa pełna 05. PESEL Dne identyfikcyjne rolnik lub zrządcy 2) Informcj o relizownym zobowiązniu 1) : rolnośrodowiskowym w rmch PROW 2007-2013 rolno-środowiskowo-klimtycznym w rmch PROW 2014-2020 ekologicznym w rmch PROW 2014-2020

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ

WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ Złącznik nr 1 do uchwły nr 76/967/07 Zrządu Województw Kujwsko-Pomorskiego z dni,15.11. 2 WYKAZ OSÓB I ZESPOŁÓW ZGŁOSZONYCH DO NAGRODY ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DLA OSÓB WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r.

Druk nr 738 Warszawa, 12 września 2012 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kdencj Prezes Rdy Ministrów DSPA-4822-21(8)/12 Druk nr 738 Wrszw, 12 wrześni 2012 r. Pni Ew Kopcz Mrszłek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Sznown Pni Mrszłek Przekzuję

Bardziej szczegółowo

Ruszyła budowa obwodnicy. Miesięcznik lokalny nr 1/2015 (73) Najdłużej wydawana gazeta w Markach. WYDAWCA: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze

Ruszyła budowa obwodnicy. Miesięcznik lokalny nr 1/2015 (73) Najdłużej wydawana gazeta w Markach. WYDAWCA: Mareckie Stowarzyszenie Gospodarcze Miesięcznik loklny nr 1/2015 (73) Njdłużej wydwn gzet w Mrkch Cenion i potrzebn W Rdzie Mist zsid zledwie sześć kobiet i ż czternstu mężczyzn. 15 mrc jest okzj, by poprwić te zchwine proporcje, usprwnić

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts

ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmian w prawie bilansowym. dr Gyöngyvér Takáts ZAMKNIĘCIE ROKU 2016 z uwzględnieniem zmin w prwie bilnsowym dr Gyöngyvér Tkáts Podmioty rchunkowości 1) Mikro jednostki jednostki mogące korzystć z uproszeń jednostki niemogące korzystć z uproszczeń 2)

Bardziej szczegółowo

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa

Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w zakresie EFS w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Metodologi szcowni wrtości docelowych dl wskźników wybrnych do relizcji w zkresie EFS w Regionlnym Progrmie percyjnym Województw Kujwsko-Pomorskiego 2014-2020 Toruń, listopd 2014 1 Spis treści I. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast

Fundacja Widzialni strony internetowe bez barier. Audyt stron miast Wrszw, dni 30 mrc 2011 r. Fundcj Widzilni strony internetowe bez brier Audyt stron mist Od 1 mrc 2008r. do 21 kwietni 2008r. przeprowdziliśmy kolejny udyt serwisów dministrcji publicznej. Poddliśmy kontroli

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna

ANKIETA. Proszę X zaznaczyć właściwą odpowiedź I. Część ogólna: 1.1. Wiek: lat/lata. 1.2. Płeć : a kobieta b mężczyzna ANKIETA ZAŁĄCZNIK NR 1 Zwrcmy się z uprzejmą prośą o dokłdne przeczytnie i wypełnienie poniższej nkiety. Celem dni jest określenie czynników determinujących powrót do ktywności zwodowej osó w wieku powyżej

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL Krt oceny merytorycznej wniosku o dofinnsownie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: WND-POKL. INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA

Bardziej szczegółowo

Przystanek Wigilia. Miesięcznik lokalny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752

Przystanek Wigilia. Miesięcznik lokalny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752 Miesięcznik loklny nr 8/2012 (60) ISSN: 2084-1752 Medle Pro Msovi dl mieszkńców Mrek Zrząd Województw Mzowieckiego, n wniosek Rdy i Burmistrz Mist Mrki, przyznł pmiątkowe medle Pro Msovi opiekunom UKS

Bardziej szczegółowo

CMS Cameron McKenna. Wadim Kurpias - Partner Katarzyna Sosnowska Lawyer

CMS Cameron McKenna. Wadim Kurpias - Partner Katarzyna Sosnowska Lawyer CMS Cmeron McKenn Wdim Kurpis - Prtner Ktrzyn Sosnowsk Lwyer Bilns korzyści i zgrożeń po wejściu w życie nowego systemu gospodrki odpdmi Wrocłw, 13 listopd 2013 r. 1 Bilns korzyści i zgrożeń c j z i n

Bardziej szczegółowo

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań

KONKURS MATEMATYCZNY dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2012/13. Propozycja punktowania rozwiązań zadań KONKURS MATEMATYCZNY dl uczniów gimnzjów w roku szkolnym 0/ II etp zwodów (rejonowy) 0 listopd 0 r. Propozycj punktowni rozwiązń zdń Uwg: Z kżde poprwne rozwiąznie inne niż przewidzine w propozycji punktowni

Bardziej szczegółowo

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko

Stow arzy szenie Osiedle Smulsko Stow rzy szenie 94-33 Łódź Łódź, dni 0 grudni 0r. Przedstwiciel Stowrzyszeni Hlin Husmn-Cieślk Pn Andrzej Owczrek Przewodniczący Rdy Miejskiej w Konstntynowie Łódzkim 9-00 Konstntynów Łódzki ul. Zgiersk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Grant Thornton

Regulamin Sklepu Grant Thornton 1 Regulmin Sklepu Grnt Thornton Postnowieni ogólne 1 Sklep internetowy Grnt Thornton, dziłjący pod dresem http://www.sklep.grntthornton.pl, prowdzony jest przez Grnt Thornton Frąckowik Sp. z o. o. Sp.

Bardziej szczegółowo

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych

Uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych. nadania im nowych funkcji gospodarczych Progrm Dziłnie Termin Kto może skłdć wnioski Typ relizownych projektów: Wrtość dofinnsowni Stron internetow Regionlny Progrm Opercyjny Województw Mzowieckiego 1.2 Dziłlność bdwczo - rozwojow przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag zgłoszonych przez mieszkańców i mieszkanki podczas konsultacji społecznych Planu Rozwoju Dzielnicy Podgórze

Zestawienie uwag zgłoszonych przez mieszkańców i mieszkanki podczas konsultacji społecznych Planu Rozwoju Dzielnicy Podgórze Zestwienie uwg zgłoszonych przez mieszkńców i mieszknki podczs konsultcji społecznych Plnu Rozwoju Dzielnicy Podgórze Termin i miejsce konsultcji: 23 listopd 2015 roku, Szkoł Podstwow nr 47, ul. Myśliwsk

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH

KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH KOMPLEKSOWE POMIARY FREZÓW OBWIEDNIOWYCH Michł PAWŁOWSKI 1 1. WSTĘP Corz większy rozwój przemysłu energetycznego, w tym siłowni witrowych stwi corz większe wymgni woec producentów przekłdni zętych jeśli

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNES PLANU Złącznik nr 5 do Regulminu przyznwni środków finnsowych n rozwój przedsiębiorczości w rmch projektu Przedsiębiorczość dl kżdego Projekt Przedsiębiorczość dl kżdego współfinnsowny ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10

R + v 10 R0, 9 k v k. a k v k + v 10 a 10. k=1. Z pierwszego równania otrzymuję R 32475, 21083. Dalej mam: (R 9P + (k 1)P )v k + v 10 a 10 Zdnie. Zkłd ubezpieczeń n życie plnuje zbudownie portfel ubezpieczeniowego przy nstępujących złożenich: ozwiąznie. Przez P k będę oznczł wrtość portfel n koniec k-tego roku. Szukm P 0 tkie by spełnił:

Bardziej szczegółowo