ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ"

Transkrypt

1 ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH PRIORYTETU VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI DZIAŁANIA 8.2 TRANSFER WIEDZY PODDZIAŁANIA REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Gdańsk, kwiecień 2011

2 WYKONAWCA OPRACOWANIA: EU-Consult Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie Gdańsk tel ZESPÓŁ AUTORSKI: MGR KRZYSZTOF GUTTA MGR NATALIA MUCHA KOORDYNATOR ZESPOŁU CZŁONEK ZESPOŁU MGR MARLENA SADŁO CZŁONEK ZESPOŁU MGR MAGDALENA JAŻDŻEWSKA-GUTTA CZŁONEK ZESPOŁU MILENA DĄBKOWSKA ASYSTENT 2 S t r o n a

3 Spis treści 1. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego Charakterystyka branży informatycznej na świecie Sektor informatyczny w Europie Sektor informatyczny w Polsce Ustawodawstwo i legislacja dla branży informatycznej w Polsce Charakterystyka przykładowych firm branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego Charakterystyka branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim wraz z perspektywami rozwoju Zidentyfikowane problemy w branży informatycznej Oczekiwania przedsiębiorstw w branży informatycznej w perspektywie dwóch lat Propozycje rozwiązań w branży informatycznej Analiza SWOT branży informatycznej Podsumowanie Bibliografia i źródła internetowe Aneks S t r o n a

4 1. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego Województwo zachodniopomorskie leży w północnozachodniej cześć Polski przylegającą do Bałtyku, od ujścia Odry aż po ujście Łaby. Swoją powierzchnią obejmuje obszar ok. 26 tys. km 2. Największe miasta pod względem powierzchni to: Koszalin oraz Szczecin. W ujęciu gospodarczym istotne jest położenie województwa na szlaku tranzytowym z Niemiec i ze Skandynawii. Ważną determinantą rozwoju jest również położenie regionu przy ujściu Odry. Dzięki takiemu położeniu jest możliwy rozwój szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym. Na terenie omawianego regionu występują cenne kopaliny pochodzenia naturalnego: ropa naftowa, gaz ziemny, wapienie, margle, kreda jeziorna, kamień drogowy i budowlany, kruszywa naturalne, wody mineralne, torfy borowinowe, torf oraz solanki. Klimat w województwie należy do klimatów umiarkowanych, mimo tego charakteryzuje się różnorodnością i zmiennością. Ma na to wpływ ścieranie się klimatu morskiego z klimatem lądowym, co wraz z połączeniem dużej ilości lasów, zapewnia wysoka wilgotność powietrza. Bliżej morza klimat jest ciepły morski, w głębi obszaru oddalonego od morza klimat jest umiarkowany przejściowy. Wymienione cechy województwa zachodniopomorskiego wpłynęły na jego obecną strukturę oraz rozwój osadnictwa. Za sprawą takiego ukształtowania geograficznego rozwinęła się gospodarka w zakresie turystycznym, morskim oraz rolniczym. Nadgraniczne położenie województwa determinuje udział w międzynarodowych projektach współpracy w ramach m.in. Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego (Baltic+, Projekt Łuk Południowego Bałtyku, Most Kobiet, Bałtycki Szlak Forteczny). W ramach współpracy transgranicznej z partnerami niemieckimi i szwedzkimi wiodącą rolę odgrywa Euroregion Pomerania. 4 S t r o n a

5 2. Charakterystyka branży informatycznej na świecie Obecnie branża informatyczna ma ogromny wpływ na całą gospodarkę globalną, a zapotrzebowanie na produkty informatyczne wciąż wzrasta, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Często zamiennie stosuje się termin IT 1. Branżę informatyczną można podzielić ze względu na zakres jej działalności i funkcji: produkcję hardware, edukację, produkcję software, doradztwo, sprzedaż, przetwarzanie danych. Zakres działalności branży IT został przedstawiony na Rysunku 1. Rysunek 1: Obszary działalności branży IT produkcja hardware edukacja w zakresie IT produkcja software sektor IT sprzedaż i serwis sprzętu i oprogramowa nia przetwarzanie danych i tworzenie baz danych doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe go i oprogramowa nia Źródło: Opracowanie własne Na rozwój branży mają wpływ zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne. Czynniki wewnętrzne to głownie indywidualne możliwości przedsiębiorstwa (w dużej mierze finansowe). Czynniki zewnętrzne to wpływy kontekstowe środowiska w jakim znajduje się 1 Technologia Informacyjna. 5 S t r o n a

6 dana branżą, czyli wszytko to co aktualnie dzieje się na rynku branżowym (lokalnym i globalnym), występujące trendy biznesowe, wpływ konkurencyjności na rozwój przedsiębiorstwa. Powyższe elementy zostały usystematyzowane w tabeli 1. Tabela 1: Czynniki wpływające na branże informatyczną Czynniki wewnętrzne możliwości finansowe aktualne ceny sprzętu i oprogramowania konkurencja lokalna Czynniki zewnętrzne Dofinansowania wejście na rynek globalny współpraca z innymi przedsiębiorstwami Konkurencja wzrost gospodarczy kraju Inflacja Źródło: Opracowanie własne Najwięksi gracze w branży na światowym rynku odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu całej gospodarki. Jak wynika z raportu dotyczącego IT, w walce o kapitał finansowy dominują Stany Zjednoczone oraz Azja 2. Są to kraje, które inwestują nie tylko w kapitał ludzki, ale również we wszelkiego rodzaju innowacje, dzięki temu ich gospodarki charakteryzują się bardzo wysokim poziomem i wciąż się rozwijają. Na liście dziesięciu najlepiej zarabiających firm informatycznych (Tabela 2), nie ma tych pochodzących z rynków, które dopiero się rozwijają, np. Indie. Miejsce w rankingu jest determinowane głównie przez sprzedaż, jaką osiągnęło dane przedsiębiorstwo. Są to 2 6 S t r o n a

7 całkowite przychody ze sprzedaży software (oprogramowania), hardware (sprzętu komputerowego) i IT services (usług informatycznych) 3. Tabela 2: Firmy informatyczne-liderzy w branży pod względem przychodów za 2009 rok (mln USD) Lp. Nazwa firmy Kraj Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług 1 HP USA Samsung Korea Południowa IBM USA Microsoft USA Nokia Finlandia Dell USA Fujitsu Japonia Foxconn Tajwan Toshiba Japonia Cisco USA Źródło: Liderem światowego rynku IT jest Hewlett-Packard (dalej zwane jako HP), który po przejęciu Compaqa w 2001 roku stał się największym sprzedawcą sprzętu komputerowego na świecie. HP bardzo duże przychody czerpie też ze sprzedaży usług informatycznych (drugi największy 3 Ibidem. 7 S t r o n a

8 sprzedawca tych usług). Do ich pierwszych klientów należała wytwórnia filmowa Walta Disneya, która zakupiła osiem oscylatorów do produkcji ścieżki dźwiękowej do filmu Fantazja 4. Aktualnie firma HP łączy w sobie profesjonalizm w obsłudze klienta oraz inwestycje w innowacyjne rozwiązania, zaś Michael Capellas (prezes Compaq) informuje, że celem firmy jest zajęcie pozycji najważniejszego producenta rozwiązań informatycznych na świecie 5. Kolejne miejsce na liście zajmuje Samsung Electronics, które w rzeczywistości wyprzedza HP pod względem całkowitych przychodów, jednak w analizie brane były tylko przychody IT, a pod tym względem Samsung ustępuje miejsca HP. Trzecie miejsce zajmuje International Business Machines (zwane dalej IBM). Jak pokazuje powyższa tabela, różnica między Samsungiem a IBM jest minimalna. Firma ta zajmuje się głównie wprowadzaniem na rynek nowych oprogramowań oraz sprzedażą usług informatycznych, z których czerpie największe zyski 6. Kolejnym gigantem na liście, zajmującym czwarte miejsce jest Microsoft. Jest jedną z największych firm na świecie, pod względem sprzedaży oprogramowania. 3. Sektor informatyczny w Europie Celem prowadzonych badań EIU 7 jest ocena i porównanie 66 krajów pod względem warunków rozwoju przemysłu informatycznego (IT). Pozwala to określić zakres, w jakim dany kraj wspiera konkurencyjność swojego sektora IT. Rankingi europejskich państw w latach przedstawia Tabela 3. 4 Ibidem Economist Intelligence Unit. 8 S t r o n a

9 Tabela 3: Indeks konkurencyjności przemysłu IT w 2008r. i 2009r. w UE Ranking 2009 Ranking 2008 Kraj Wynik 2009 Wynik Finlandia 73,6 61,5 2 2 Szwecja 71,5 66,0 3 4 Holandia 70,7 62,7 4 1 Wielka Brytania 70,2 67,2 5 3 Dania 68,6 65,2 6 6 Irlandia 66,9 59,4 7 9 Francja 59,2 54, Belgia 59,2 53,4 9 8 Niemcy 58,1 55, Austria 57 56, Polska 40, Rumunia 39,6 32, Bułgaria 33,6 30,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Na 24 kraje Unii Europejskiej, które objęto badaniem w 2008 roku, Polska znalazła się na 19 pozycji. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej wyprzedziły ją: Estonia, Słowenia, Węgry, Czechy i Słowacja. Na 9 krajów, które razem z Polską przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku jedynie dwa: Litwa i Łotwa osiągnęły gorsze rezultaty. Cypr i Malta nie zostały uwzględnione w rankingu, natomiast pozostałych 5 nowych członków Unii 9 S t r o n a

10 uzyskało lepsze wyniki. W skali całej Unii Europejskiej objętej badaniem, w tyle za Polską pozostały jedynie: Grecja, Łotwa, Litwa, Rumunia i Bułgaria. Natomiast najwyższe lokaty zajęły: Wielka Brytania, Szwecja i Dania. Natomiast w 2009 roku na 24 kraje Unii Europejskiej objęte badaniem Polska zajęła 3 pozycję od końca. W Unii Europejskiej najwyższe lokaty zajęły takie państwa jak: Finlandia, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania oraz Dania. Wyniki powyższego raportu zostały opracowane na zlecenie Business Software Alliance (BSA) Sektor informatyczny w Polsce Początek sektora informatycznego w Polsce datuje się na koniec lat czterdziestych XX wieku. Były to niesprzyjające czasy powojenne. Zaostrzenie tzw. zimnej wojny spowodowało izolację międzynarodową, zwłaszcza w stosunku do technologii rozwijanej w państwach zachodnich. W porównaniu z innymi państwami, budową pierwszych komputerów zajmowała się w Polsce niewielka grupa osób, najpierw w ośrodkach warszawskich, a następnie we Wrocławiu. Dofinansowanie ze środków państwowych było na bardzo niskim poziomie 9. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sektor IT w Polsce rozwijał się dynamicznie. Wykres 1 ukazuje, że wartość rynku informatycznego w Polsce rosła systematycznie w latach Rok 2007 przyniósł największe tempo wzrostu tego sektora. W 2008 roku wartość tego wskaźnika spadła, by w roku 2010 znów przyjąć trend rosnący S t r o n a

11 Wykres 1: Wartość rynku IT w Polsce w latach (mld USD) ,9 11,4 10,3 10,6 8 6,6 6 5,4 4 3,1 3,5 4, p Źródło: M. Rogiński, Sektor informatyczny w Polsce, Warszawa 2010 Zgodnie z raportem Economist Intelligence Unit w 2009 roku Polska zajęła 35. miejsce w globalnym rankingu konkurencyjności przemysłu IT uzyskując 40,8 punktów na 100. Oznacza to spadek o 3 miejsca w stosunku do roku Ponadto na 24 kraje Unii Europejskiej objęte badaniem Polska zajęła 3 lokatę od końca 10. Poniższa Tabela prezentuje indeks konkurencyjności branży informatycznej na rynku polskim S t r o n a

12 Tabela 4: Indeks konkurencyjności przemysłu IT w Polsce w latach 2008/2009 Rok Punktacja Środowisko Infrastruktura Kapitał Środowisko Środowisko Wsparcie dla w indeksie biznesowe IT ludzki badań i prawne rozwoju IT ogólnym rozwoju ,0 74,6 22,1 54,3 1,3 70,0 59,5 40,8 74,5 39,9 43,1 6,6 66,5 56,1 Źródło: Polska osiągnęła najlepsze rezultaty w następujących kategoriach: środowisko biznesowe, środowisko prawne, wsparcie dla rozwoju przemysłu IT. Obszary, w których zalecana byłaby zdecydowana poprawa to: środowisko badań i rozwoju, infrastruktura IT oraz kapitał ludzki. Obecnie na polskim rynku istnieje ponad 250 firm zajmujących się sprzedażą rozwiązań IT, ponad 150-świadczących usługi informatyczne oraz ponad 100-sprzedających własne oprogramowanie. Producentów sprzętu informatycznego działa w Polsce około Firmy przodujące w różnych dziedzinach krajowego sektora IT przedstawia Tabela 5. Tabela 5: Liderzy sektora informatycznego w Polsce Lp. Charakterystyka Firma 1 Największa firma informatyczna HP Polska 2 Największy operator Telekomunikacja Polska 3 Największa firma telekomunikacyjna Samsung Electronics Polska 4 Największa firma świadcząca usługi Asseco Poland (razem 11 Dane z 12 S t r o n a

13 z ABG) 5 Największa firma sprzedająca oprogramowanie własne Microsoft Poland 6 Największa firma świadcząca usługi integracji Comarch 7 Największy eksporter IT Ericpol Telecom 8 Firma o największym wzroście przychodów 01PARTNER 9 Firma o największym wzroście zatrudnienia Asseco Poland (razem z ABG) 10 Największy producent sprzętu PC Factory 11 Największa firma oferująca system ERP SAP Polska 12 Największa firma świadcząca usługi doradcze IBM Polska Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wśród zaprezentowanych powyżej kategorii tylko Asseco Poland (razem z ABG) przoduje w więcej niż jednej z nich. Jest to największa firma świadcząca usługi IT oraz największym stopniu w porównaniu z innymi firmami IT zwiększyła zatrudnienie. Z kolei tabela 6 przedstawia dwadzieścia największych firm uzyskujących przychody ze sprzedaży rozwiązań informatycznych. W polskim sektorze informatycznych przoduje firma HP Polska. Jej przychód w 2008 roku wyniósł zł. Rok 2009 przyniósł spadek tej wielkości o 11%. 13 S t r o n a

14 Tabela 6: Największe firmy w Polsce uzyskujące przychody ze sprzedaży rozwiązań informatycznych w latach Lp Nazwa firmy Przychody ze sprzedaży Zmiana Zysk Zatrudnienie. rozwiązań IT (w %) brutto za rok 2009 za rok 2008 (pln) 1 HP Polska % ABC Data % ACTION % AB % Tech Data Polska % IBM Polska % Asseco Poland (razem z ABG) % Microsoft % Grupa Incom % Komputronik % Źródło: Najwyższy poziom zysku netto i brutto osiągnęła firma Asseco Poland (razem z ABG), zaś najniższy - NTT System. W przypadku rozpatrywania średniego wynagrodzenia w Polsce, należy zwrócić uwagę na znaczne zróżnicowanie pod względem geograficznym. Rysunek 2 przedstawia te wielkości dla wybranych polskich miast. Najwyższy poziom mediany wynagrodzeń, zarówno w roku 2006, jak i 2007, występował na rynku warszawskim. Odpowiednio wynosił 5000 zł oraz 6000 zł. W stolicy województwa zachodniopomorskiego mediana wynagrodzeń wzrosła w ciągu roku o 1140 zł. W 2007 roku 14 S t r o n a

15 wyniosła 4050 zł. Wśród wymienionych miast najniższy poziom mediany występował w Lublinie (2100 zł w 2006 roku i 3100 zł w 2007 roku). Rysunek 2: Mediana wynagrodzeń w branży IT w latach 2006 i 2007 na podstawie Internetowego Badania Wynagrodzeń Źródło: Należy również zaznaczyć, że powyższa mapa przedstawia ogólną tendencję wzrostową. Otóż porównując średni poziom wynagrodzeń rok do roku, zauważyć można wzrost tej wielkości ekonomicznej we wszystkich miastach w Polsce. Najlepiej jest ona zauważalna właśnie w Lublinie, gdzie zanotowano 48% wzrost, mimo to wynagrodzenie jest tam i tak prawie o połowę niższe od zanotowanego w Warszawie. Ogólnie zauważalna jest różnica pomiędzy zarobkami na wschodzie Polski a pozostałą częścią kraju. Zarobki w branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim, nie różnią się diametralnie od zarobków w pozostałej części kraju. 15 S t r o n a

16 5. Ustawodawstwo i legislacja dla branży informatycznej w Polsce Polskie prawo informatyczne (prawo komputerowe, prawo Internetu, prawo IT) to termin ogólny, który obejmuje akty prawa stanowionego oraz umowy międzynarodowe, które z kolei regulują szeroko pojęte zagadnienia informatyczne. Do pojęcia polskiego prawa informatycznego zaliczyć również można prawo stanowione przez organy administracji publicznej oraz wyroki sądów, które w swoim zakresie regulują tematykę szeroko pojętych zagadnień informatycznych. Polskie prawo informatyczne obejmuje następującą tematykę: przestępczość komputerową i bezpieczeństwo sieci, e-administrację, ochronę konsumentów, nazwy domenowe, handel elektroniczny, pieniądz elektroniczny, podpis elektroniczny i szyfrowanie danych, zagadnienia ochrony środowiska, prawo własności intelektualnej, zagadnienia jurysdykcji i stosowania prawa, prywatność i ochrona danych osobowych, regulację usług telekomunikacyjnych, przejrzystość zasad na płaszczyźnie usług społeczeństwa informacyjnego 12. Najczęściej stosowane akty prawne to w branży informatycznej 13 : Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024); Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83); Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1464); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami); Ibidem. 16 S t r o n a

17 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Od dnia 1 maja 2004 r. w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje bezpośrednio m.in. prawo informatyczne Unii Europejskiej. Oto najważniejsze standardy i regulacje w prawie europejskim i międzynarodowym 14 : ITIL (oryg. Information Technology Infrastructure Library)-Jest to obszerny zbiór zaleceń, jak produktywnie oferować usługi informatyczne. COBIT (oryg. Control Objectives for Information and related Technology) metodyka utworzona poprzez zbiór celów kontrolnych dla technologii informacyjnych i powiązanych. Zestawienie dobrych praktyk do zarządzania IT utworzonych w 1992 roku przez stowarzyszenie ISACA oraz IT Governance Institute. Obecnie obowiązuje czwarta edycja tego pakietu. ISO/IEC 17779:2005; 27001:2005- To międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. BS Zbiór wymagań w sprawie ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, przeglądu, testowania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management System - BCMS). Sarbanes Oxley (SOX) reguluje wszelkie kwestie w zakresie sprawozdawczości finansowej, zwiększenie odpowiedzialności audytorów i zarządów, podniesienie efektywności kontroli wewnętrznej i zaostrzenie wymagań przejrzystości kluczowych graczy na rynkach finansowych. (Obowiązek przestrzegania: Amerykańskie spółki publiczne i firmy od nich zależne, w tym także polskie oddziały koncernów wywodzących się z USA). Basel II zbiór najlepszych praktyk rynkowych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze bankowym oraz utrzymywania bezpiecznego poziomu kapitałów przez banki, wydanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Dyrektywa ROHS-obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji w wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektronice S t r o n a

18 Dyrektywa WEEE odpowiada za odpowiednią zbiórkę i utylizacje produktów elektronicznych traktowanych jako odpad. Do najistotniejszych z powyższych aktów prawnych należy ustawa o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozporządzeniu klient czuje się bezpiecznie, a to działa na korzyść przedsiebiorstw informatycznych ponieważ pozytywnie wpływa na relację z klientem. Znaczenie też mają europejskie regulacje prawne ponieważ pozwalają utworzyć system zarządzania ciągłością działania dzięki czemu pozwalają na funkcjonowanie w ramach kompleksowego zarządzania ryzykiem działaności (BS ). Ze względu na specyfikę branży informatycznej ważnym aspektem są również międzynarodowe normy standaryzujące zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Norma ta jest nie tyle ograniczeniem dla przedsiębiorstw informatycznych co poważnym wzywaniem 15. Szacując koszty wdrożenia ustawy certyfikacji należy wziąć pod uwagę koszty wdrożenia, certyfikacji oraz czasem nakłady inwestycyjne związane z uzyskaniem efektywnego bezpieczeństwem Państwa organizacji. 15 QOGDgodM2Negw 18 S t r o n a

19 6. Charakterystyka przykładowych firm branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego Poniżej zaprezentowane zostały profile czterech wybranych firm działających w branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim. Przedsiębiorstwa zostały wybrane po przeprowadzeniu badań i zanalizowaniu ich wyników. Są to firmy, które wyróżniają się na rynku sposobem zarządzania, konkurencyjnością i możliwościami rozwojowymi. TIETO 16 to jedna z największych firm w województwie zachodniopomorskim (siedziba w Szczecinie) zajmujących się świadczeniem usług informatycznych oraz usług inżynierii produktu. Firma na rynku informatycznym działa od roku Obecna nazwa Tieto Corporation wywodzi się od połączenia fińskiej spółki Tieto Corporation oraz szwedzkiej spółki akcyjnej ENATO AB. Do połączenia spółek doszło 7 lipca 1999 roku 17. Głównym celem firmy jest zwiększanie rentowności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. Omawiana firma działa również na rynku zagranicznym (głównie rynek szwedzki). Dzięki zintegrowanej strukturze, firma wykorzystuje zasoby we wszystkich oddziałach branżowych i krajowych wraz z pozostałymi pionami usług. Firma planuje dalszy rozwój poprzez zwiększenie zdolności wykonawczej głównie w Indiach i Chinach. Z głównego założenia wynika, że do końca 2011 roku 40% działalności Tieto będzie prowadzone w krajach o niskich kosztach pracy. Poniższy schemat przedstawia główne usługi i produkty firmy (Schemat 1) S t r o n a

20 Schemat 1: Oferta firmy Tieto Corporation Tieto Innowacyjne rozwiązania IT Outsourcing Doradztwo biznesowe Uslugi badawczo-rozwojowe Modernizacja systemów Rozwiązania zania ORACLE Źródło: Opracowanie własne na podstawie Omawiana firma swoją ą działalnością obejmuje takie branże jak: energetyka, usługi finansowe, leśnictwo, opieka zdrowotna i socjalna, logistyka, produkcja, media, przemysł paliwowy, sektor publiczny, telekomunikacja ekomunikacja oraz handel. Dla wymienionych branż firma Tieto oferuje swoje produkty, usługi i innowacyjne rozwiązania, zania, które mają zwiększyć potencjał rozwojowych przedsiębiorstw, które są klientami Tieto. Vobis S.A. to największa sieć sprzedaży nowoczesnych technologii i rozwiązań cyfrowych w Polsce. Siedziba firmy mieści się w Szczecinie, a centrala w Lubieszynie. Sieć Vobis w Polsce składa się z 90 sklepów własnych Vobis Digital, 100 sklepów partnerskich. Tym samym jest to największa w Polsce własna sieć sklepów branży komputerowej. 20 S t r o n a

21 Celem firmy jest budowanie dobrych i trwałych relacji z klientami. Realizacja tego celu gwarantuje świadczenie usług serwisowych najwyższej jakości. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów wymiany informacji możliwa jest pełna kontrola nad każdym procesem serwisowym, pozwalająca płynnie i skutecznie dostosować się do zachodzących na rynku zmian. Vobis S.A. dysponuje rozbudowaną siecią punktów serwisowych tworzonych wraz z ekspansją sieci sprzedaży, która trwale wpisała się w krajobraz rynku komputerowego. Punkty serwisowe posiadają dogodne lokalizacje w centrach miast oraz pasażach wielkich sieci handlowych, co umożliwia dotarcie do milionów potencjalnych klientów. W ofercie Vobis S.A. znajduje się, oprócz tradycyjnych sklepów, sklep internetowy (Schemat 2). Powstał on w marcu 2006 roku jako nowoczesny kanał dotarcia do klientów Vobis. W ofercie sklepu znajduje się ponad 7000 starannie wybranych produktów. Jest to interaktywny odpowiednik tradycyjnego salonu firmowego, czynny 24 godziny na dobę. Głównymi dostawcami firmy Vobis S.A. są największe i najbardziej renomowane koncerny IT na świecie. Można tu wymienić m.in. Intel, Microsoft, HP, ASUS, SAMSUNG, Packard Bell, VAIO, TOSHIBA, Acer i SONY. 21 S t r o n a

22 Schemat 2: Oferta Vobis S.A. Vobis S.A. wyposażenie biura (notebooki i PC, monitory, oprogramowanie, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) rozwiązanie zanie sieciowe (serwery, osprzęt sieciowy) komunikacja (usługi sieci komórkowej, GPS) wsparcie techniczne (serwis interwencyjny i ekspolatacyjny, gwarancje, wdrożenia) bezpieczeństwo (oprogramowanie) rozrywka/akcje promocyjne w firmie (akcesoria, audio/video, fotografia cyfrowa) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Motto firmy brzmi: "Vobis najlepszy wybór". Dowodem na realizację ę tej myśli przewodniej jest fakt, iż Vobis S.A. został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Wśród wielu ostatnich można wymienić m.in. Nagrodę Rzeczpospolitej za Jakość Obsługi w kategorii IT i Multimedia 2010, Perły Biznesu 2008, Diamenty Forbesa 2009, Sybilla PROFI-DATA jest domem software owym tworzącym zaawansowane technologicznie systemy informatyczne. Firma powstała 1 października 1992 roku w Szczecinie jako PRO- DATA. W 1997 roku zmieniono nazwę i formę działalności na PROFI-DATA Sp. z o.o. W 2002 roku w skład grupy PROFI-DATA weszła łódzka spółka 01PARTNER, w której PROFI-DATA przejęła 80% udziałów. Od początku swojej działalności firma specjalizuje się w realizacji nowoczesnych, dedykowanych rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla 22 S t r o n a

23 średnich i dużych firm działających w bankowości, ubezpieczeniach, transporcie, przemyśle oraz administracji publicznej. Główni klienci PROFI-DATA Sp. z o.o. to 18 : Grupa Allianz Polska, Grupa PZU, Grups KBC (Kredyt Bank SA., Warta S.A.), Deutsche Bank, Uniqua TU na Życie S.A., Korporacja Ubezpieczeniowa Filar, Polska Żegluga Bałtycka, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PROFI-DATA Sp. z o.o. w trakcie kilkunastu lat działalności wykonała wiele projektów, których realizacja wymagała znajomości zaawansowanych technologii informatycznych. Schemat 3: Oferta PROFI-DATA Sp. z o.o. PROFI-DATA Sp. z o.o. bazy danych (Oracle, MS SQL Server, Progress, Informix, MySQL) języki i narzędzia programowania (Oracle PL/SQL, Oracle Forms, Progress 4GL, Progress AppBuilder, Borland Delphi, Oracle JDeveloper, MS Visual, C++, C#) technologie internetowe (Java Enterprise Edition, Platforma Microsoft.NET, Spring, Hibernate, Extensible Stylesheet Language) serwery middleware (Oracle Application Server, BEA Weblogic, JBoss, MS Internet Information Server, Progress Application Server) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ponadto PROFI-DATA Sp. z o.o. zajmuje się produkcją oprogramowania (od fazy analizy, poprzez fazę projektu oraz produkcji, aż do wdrożenia systemu) i utrzymaniem i rozwojem wprowadzonych systemów. Wśród produktów oferowanych przez firmę ę znalazł się między S t r o n a

24 innymi System Wspomagania Pracy Agentów Ubezpieczeniowych ProfiAgent, którego zadaniem jest udostępnianie agentom towarzystw ubezpieczeniowych danych niezbędnych do efektywnego prowadzenia działalności sprzedażowej. Obok danych informacyjnych dotyczących zawartych polis, biegnących wniosków czy szkód, system udostępnia również możliwość rejestracji wniosków ubezpieczeniowych oraz wznowień przyspieszając tym samym i podnosząc jakość obsługi klienta. System posiada interfejs webowy. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych (szyfrowanie transmisji, hasła jednorazowe) 19. Ciekawym produktem firmy PROFI-DATA Sp. z o.o. jest również system bookingowy REJS. Jest to system rezerwacji i sprzedaży usług transportowych, dla lokalizacji krajowych i zagranicznych. Został on zaprojektowany i zrealizowany w ramach procesu informatyzacji Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A., w celu zapewnienia elektronicznej rezerwacji i sprzedaży biletów promowych oraz realizacji odpraw pasażerskich i cargo w bazach promowych. W ofercie firmy można znaleźć również usługę wynajmu kadr IT: kierowników projektu, analityków biznesowych, programistów JEE oraz testerów. W trosce o zapewnienie wysokiej jakości tworzonego oprogramowania wdrożono w firmie System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2000, który uzyskał certyfikację DEKRA Certification. Również znaczna część zatrudnionych w firmie specjalistów posiada certyfikaty Java wydane przez firmę SUN np. Sun Certified Java Programmer, Sun Certified Web Component Developer oraz Sun Certified Business Component Developer. Przedsiębiorstwo ASK Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ze Szczecina działa od 1999 roku. Zapewnia wsparcie techniczne oraz kompleksową realizację zaawansowanych projektów informatycznych dla przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, usługowej i handlowej, jednostek administracji publicznej i samorządowej oraz dla edukacji. Głównych klientów tej firmy przedstawia Tabela S t r o n a

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P

Wartość (mld zł) i dynamika wzorstu (%) rynku IT w Polsce w latach 2004-2010 26,9 16,5% 12,2% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010P Polski rynek IT Wartość polskiego rynku IT w 2009 r. wg raportu PMR Rynek IT w Polsce 2010. Prognozy rozwoju na lata 2010-2014" ukształtowała się na poziomie 24,1 mld zł. Analitycy spodziewają się, iż

Bardziej szczegółowo

Comarch: Profil firmy 2008

Comarch: Profil firmy 2008 I www.comarch.com Krakowska Konferencja Giełdowa Comarch: Profil firmy 2008 Konrad Tarański Dyrektor Finansowy Comarch październik 2008, Kraków Comarch: Historia Misja Sfera działań Rozwój W ujęciu globalnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku.

RAPORT KWARTALNY KBJ S.A. ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU. Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku. RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU Warszawa, dnia 15 maja 2012 roku www.kbj.com.pl Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 1.1 Struktura Akcjonariatu... 4 1.2 Skład Zarządu... 4 1.3 Skład

Bardziej szczegółowo

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu

Usługi i rozwiązania IT dla biznesu Usługi i rozwiązania IT dla biznesu lat doświadczeń specjalistów przedsięwzięć krajów od 1995 r. na rynku konsultanci, programiści, kierownicy projektów wspieranych dla ponad 400 klientów klienci i projekty

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Comarch Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 04 marca 2008, Warszawa

Comarch Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 04 marca 2008, Warszawa Comarch 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 04 marca 2008, Warszawa Wyniki finansowe Q1 Q4 2007 Q1-Q4 2007 Q1-Q4 2006 Przychody 581 455 (wzrost o 18%) 491 550 Zysk operacyjny 44 921 45 551 Zysk netto 43

Bardziej szczegółowo

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa

Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Debiut na Rynku New Connect Giełda Papierów Wartościowych 13 września 2011 Warszawa Nazwa XSystem Forma prawna Spółka Akcyjna Siedziba Łódź 91-473, ul Julianowska 54B NIP 729-238-42-40 Branża IT Data powstania

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław

DOOK S.A. al. Kasztanowa 3a Wrocław Globalny rynek usług IT Na globalny rynek działalności Emitenta składają się trzy główne części: Business Process Outsourcing outsourcing procesów biznesowych, na który składają się rozwiązania informatyczne

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Warszawa, 11 kwiecień 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Wrocław, 9 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Wrocław, 9 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy. CompFort Meridian Polska dzisiaj Około 120 pracowników Obrót za 2012 r. ponad 91 mln zł Stały wzrost przychodów i zakresu działalności

Kim jesteśmy. CompFort Meridian Polska dzisiaj Około 120 pracowników Obrót za 2012 r. ponad 91 mln zł Stały wzrost przychodów i zakresu działalności Profil firmy Profil firmy CompFort Meridian Polska jest dostawcą rozwiązań do zarządzania IT, gwarantujących wysoki poziom bezpieczeństwa, dostępności oraz wysoką jakość usług dostarczanych przez organizację

Bardziej szczegółowo

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1

Id: 43818419-2B28-41F7-A3EF-E67F59287B24. Projekt Strona 1 Projekt z dnia... Informacja Nr... Prezydenta Miasta Opola z dnia... 2015 r. o roli i kierunkach rozwoju informatyki w procesie zarządzania miastem. Centralizacja i konsolidacja usług informatycznych dla

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006

PLAN PREZENTACJI STRATEGIA OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 2 PLAN PREZENTACJI STRATEGIA 2004-2006 OFERTA I PROWADZONE PROJEKTY REZULTATY REORGANIZACJI I WYNIKI FINANSOWE PERSPEKTYWY NA 2006 3 STRATEGIA 2004 2006 koncentracja na silnych stronach 1. Koncentracja

Bardziej szczegółowo

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa

Comarch Q1-Q3 2007. Janusz Filipiak. Prezes Zarządu. 20 listopada 2007, Warszawa Comarch Q1-Q3 2007 Janusz Filipiak Prezes Zarządu 20 listopada 2007, Warszawa Wyniki finansowe Q3 Q3 2007 Q3 2006 Przychody 140 435 (wzrost o 15%) 122 057 Zysk operacyjny 9 844 8 863 Zysk netto 6 839 6

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Rzeszów, 12 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Rzeszów, 12 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie

RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie RAPORT ZA I KWARTAŁ 2012 MINERAL MIDRANGE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie za okres 01.01.2012 31.03.2012 Warszawa, 20 kwietnia 2012 roku Spis treści raportu WYBRANE DANE FINANSOWE... 3 WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Szczecin, 16 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Szczecin, 16 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house

Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house 2012 Wybór dostawcy: doświadczony duży provider usług versus mały software house Sławomir Pawłowski Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 O firmie Profil działania Asseco Business Solutions

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r.

Badanie strategicznych strategicznych branż bran w M a Małopolsce branże IT i B&R Krakó ków, 1 8 gru n a 2008 r. wmałopolsce branże IT i B&R Kraków, 18 grudnia 2008 r. CEL BADANIA: uzyskanie informacji na temat sytuacji przedsiębiorstw oraz na temat zapotrzebowania na kadry wśród podmiotów gospodarczych działających

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki

Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Prezentacja wyników badań Michał Zdziarski Tomasz Ludwicki Uniwersytet Warszawski PERSPEKTYWA PREZESÓW Badanie zrealizowane w okresie marzec-kwiecień 2014. Skierowane do prezesów 500 największych firm

Bardziej szczegółowo

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska

Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej. dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Miejsce Polski w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi Unii Europejskiej dr Łukasz Ambroziak mgr Małgorzata Bułkowska Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 10 października 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego

Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Raport z badania Analiza umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw z województwa kujawsko-pomorskiego Charakterystyka regionu oraz działalność międzynarodowa firm z województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych

Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów unijnych Dr Magdalena Hryniewicka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Zakład Ekonomii Plan wystąpienia Cel Definicje konkurencyjności w literaturze

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT

60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT 60% MŚP w Polsce korzysta z usług IT Około 60% firm z sektora MŚP w Polsce korzysta z usług IT. 30% zatrudnia własnych pracowników odpowiedzialnych za informatykę. Rośnie liczba wykorzystywanych komputerów

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Rola Internetu, szczególnie mobilnego, istotnie wzrosła w

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Białystok, 3 kwietnia 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Białystok, 3 kwietnia 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej

Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Analiza branży motoryzacyjnej i handlowej Październik 2015 2 Wprowadzenie Projekt Advertiser Mobile Audit to przygotowana przez 9 europejskich biur IAB w Polsce we współpracy z Mindshare analiza, mająca

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA?

NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA? Politechnika w Darmstadt NA CZYM ZALEŻY MENEDŻEROM WYŻSZEGO SZCZEBLA? Na czym zależy menedżerom wyższego szczebla? Badanie wpływu zarządzania łańcuchem dostaw na strategię i finanse Wyniki badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30%

Mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa: maksymalnie 50% Średnie przedsiębiorstwa: maksymalnie 40% Duże przedsiębiorstwa: maksymalnie 30% FUNDUSZE UNIJNE DLA PRZEDSIĘBIORSTW Firma Complex IT oferuje profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego konkursu, przygotowaniu projektów a także oferuje wsparcie przez cały okres przygotowania,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura informatyczna w polskich dużych i średnich firmach

Infrastruktura informatyczna w polskich dużych i średnich firmach Infrastruktura informatyczna w polskich dużych i średnich firmach 2005-2006 Data wydania: wrzesień 2005 Wersje językowe: angielska, polska PMR PUBLICATIONS Ogólna charakterystyka raportu Raport powstał

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach

OFERTA WSPÓŁPRACY. Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego. w ramach Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu pod patronatem Wrocławskiego Parku Przemysłowego OFERTA WSPÓŁPRACY w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Prezentacja wyników badania świadomości CSR: badanie wśród pracowników (na przykładzie branży teleinformatycznej) Przygotowano dla: Przygotowali: Marta Kudrewicz,

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Opinie inwestorów zagranicznych o warunkach działalności w Polsce Badanie przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych przez CBM INDICATOR Warszawa, grudzień 2005 1

Bardziej szczegółowo

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078

SunBajt Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 25 05-800 Pruszków www.sunbajt.pl KRS 0000418911 NIP 5342486155 REGON 146102078 Profil działalności Jesteśmy kompleksowym integratorem zaawansowanych technologii informatycznych, Nasze usługi świadczymy dla dużych i średnich firm, urzędów i instytucji państwowych oraz przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie

Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Obsługa inwestorów w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Szczecinie Marek Kubik p.o. Dyrektor Wydziału Obsługi Inwestorów i Biznesu Urząd Miasta Szczecin Szczecin, dnia 09.10.2014 r. Stolica Euroregionu

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl

Dane Klienta: ul. Towarowa 9. 10-959 Olsztyn. www.agroma.olsztyn.pl Dane Klienta: Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. ul. Towarowa 9 10-959 Olsztyn www.agroma.olsztyn.pl Agroma Olsztyn Grupa Sznajder Sp. z o.o. to firma z wieloletnimi tradycjami. Istnieje na polskim

Bardziej szczegółowo

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego

Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Włączeni w rozwój wsparcie rodziny i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w kontekście potrzeb gospodarki regionu pomorskiego Gdańsk, 31 marca 2017 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Poznań, 26 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Poznań, 26 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rynek IT. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: III kwartał Język: polski, angielski

Rynek IT. w Polsce Prognozy rozwoju na lata Data publikacji: III kwartał Język: polski, angielski 7 edycja! Rynek IT w Polsce 2011 Prognozy rozwoju na lata 2011-2015 Data publikacji: III kwartał 2011 Język: polski, angielski Słowo od autora Pomimo rosnącego nasycenia rozwiązaniami IT, na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A.

NewConnect. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. NewConnect nowa perspektywa MakoLab S.A. Wojciech Zieliński Prezes Zarządu MakoLab S.A. Historia 1989 powstanie firmy, elektroniczne usługi DTP 1995dystrybucja oraz tworzenie autorskiego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych

Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Przemysł spożywczy w Polsce analiza z wykorzystaniem tablic przepływów międzygałęziowych Zakład Ekonomiki Przemysłu Spożywczego Warszawa, 21 kwietnia 2017 r. Plan wystąpienia Bilans tworzenia i rozdysponowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III

Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w ramach Zadania III Katowice, 28.03.2011r. Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja podsumowująca dorobek paneli tematycznych i panelu horyzontalnego w

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008

PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 PREZENTACJA DLA DZIENNIKARZY 1 PAŹDZIERNIKA 2008 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny i jej celem jest przestawienie wyselekcjonowanych informacji dotyczących Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Wyniki badań polskich firm-eksporterów zaawansowanych technologii Projekt zlecony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych technologie@mail.wz.uw.edu.pl Wydział Zarządzania, Uniwersytet Warszawski Wydział

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS. Jacek Perz ARCUS S.A. www.arcus.pl

Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS. Jacek Perz ARCUS S.A. www.arcus.pl Optymalizacja kosztów drukowania i kopiowania w Urzędzie - Arcus Kyocera MDS Jacek Perz ARCUS S.A. Spis treści Wstęp, kilka słów o firmie Arcus S. A. Arcus Kyocera MDS produkty optymalizacji infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INWESTORSKA

PREZENTACJA INWESTORSKA PREZENTACJA INWESTORSKA BIKERSHOP FINANSE S.A. LISTOPAD 2016 R. 1 BIKERSHOP - PODSTAWOWE INFORMACJE Znaczący polski dystrybutor sprzętu sportowego produkowanego przez producentów rowerowych, narciarskich,

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia z uczestnictwa w Programach Ramowych UE

Doświadczenia z uczestnictwa w Programach Ramowych UE www.comarch.pl Doświadczenia z uczestnictwa w Programach Ramowych UE Grzegorz Kołodziej Kierownik Biuro Funduszy Europejskich Warszawa 19 lutego 2008 r COMARCH S.A. profil firmy Jedna z największych polskich

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa

SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW. Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa SZWAJCARSKI RYNEK ICT DLA POLSKICH INWESTORÓW Spotkanie informacyjne Czwartek, 13 listopada 2014, Warszawa Partnerzy: Swiss Business Hub Polska przy Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie we współpracy z Polską

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. lipiec - wrzesień Warszawa, 15 listopada 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH. lipiec - wrzesień Warszawa, 15 listopada 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH lipiec - wrzesień 2012 Warszawa, 15 listopada 2012 r. TRZECI KWARTAŁ 2012 W GK ACTION PLAN PREZENTACJI 1. Wyniki finansowe 2. Realizacja prognozy finansowej 3. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo