ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ"

Transkrypt

1 ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ DLA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU TRANSFER WIEDZY W REGIONIE POPRZEZ ROZWÓJ SIECI WSPÓŁPRACY W RAMACH PRIORYTETU VIII REGIONALNE KADRY GOSPODARKI DZIAŁANIA 8.2 TRANSFER WIEDZY PODDZIAŁANIA REGIONALNE STRATEGIE INNOWACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Gdańsk, kwiecień 2011

2 WYKONAWCA OPRACOWANIA: EU-Consult Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie Gdańsk tel ZESPÓŁ AUTORSKI: MGR KRZYSZTOF GUTTA MGR NATALIA MUCHA KOORDYNATOR ZESPOŁU CZŁONEK ZESPOŁU MGR MARLENA SADŁO CZŁONEK ZESPOŁU MGR MAGDALENA JAŻDŻEWSKA-GUTTA CZŁONEK ZESPOŁU MILENA DĄBKOWSKA ASYSTENT 2 S t r o n a

3 Spis treści 1. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego Charakterystyka branży informatycznej na świecie Sektor informatyczny w Europie Sektor informatyczny w Polsce Ustawodawstwo i legislacja dla branży informatycznej w Polsce Charakterystyka przykładowych firm branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego Charakterystyka branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim wraz z perspektywami rozwoju Zidentyfikowane problemy w branży informatycznej Oczekiwania przedsiębiorstw w branży informatycznej w perspektywie dwóch lat Propozycje rozwiązań w branży informatycznej Analiza SWOT branży informatycznej Podsumowanie Bibliografia i źródła internetowe Aneks S t r o n a

4 1. Charakterystyka województwa zachodniopomorskiego Województwo zachodniopomorskie leży w północnozachodniej cześć Polski przylegającą do Bałtyku, od ujścia Odry aż po ujście Łaby. Swoją powierzchnią obejmuje obszar ok. 26 tys. km 2. Największe miasta pod względem powierzchni to: Koszalin oraz Szczecin. W ujęciu gospodarczym istotne jest położenie województwa na szlaku tranzytowym z Niemiec i ze Skandynawii. Ważną determinantą rozwoju jest również położenie regionu przy ujściu Odry. Dzięki takiemu położeniu jest możliwy rozwój szlaków transportowych o znaczeniu międzynarodowym. Na terenie omawianego regionu występują cenne kopaliny pochodzenia naturalnego: ropa naftowa, gaz ziemny, wapienie, margle, kreda jeziorna, kamień drogowy i budowlany, kruszywa naturalne, wody mineralne, torfy borowinowe, torf oraz solanki. Klimat w województwie należy do klimatów umiarkowanych, mimo tego charakteryzuje się różnorodnością i zmiennością. Ma na to wpływ ścieranie się klimatu morskiego z klimatem lądowym, co wraz z połączeniem dużej ilości lasów, zapewnia wysoka wilgotność powietrza. Bliżej morza klimat jest ciepły morski, w głębi obszaru oddalonego od morza klimat jest umiarkowany przejściowy. Wymienione cechy województwa zachodniopomorskiego wpłynęły na jego obecną strukturę oraz rozwój osadnictwa. Za sprawą takiego ukształtowania geograficznego rozwinęła się gospodarka w zakresie turystycznym, morskim oraz rolniczym. Nadgraniczne położenie województwa determinuje udział w międzynarodowych projektach współpracy w ramach m.in. Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckiego (Baltic+, Projekt Łuk Południowego Bałtyku, Most Kobiet, Bałtycki Szlak Forteczny). W ramach współpracy transgranicznej z partnerami niemieckimi i szwedzkimi wiodącą rolę odgrywa Euroregion Pomerania. 4 S t r o n a

5 2. Charakterystyka branży informatycznej na świecie Obecnie branża informatyczna ma ogromny wpływ na całą gospodarkę globalną, a zapotrzebowanie na produkty informatyczne wciąż wzrasta, zwłaszcza w krajach rozwijających się. Często zamiennie stosuje się termin IT 1. Branżę informatyczną można podzielić ze względu na zakres jej działalności i funkcji: produkcję hardware, edukację, produkcję software, doradztwo, sprzedaż, przetwarzanie danych. Zakres działalności branży IT został przedstawiony na Rysunku 1. Rysunek 1: Obszary działalności branży IT produkcja hardware edukacja w zakresie IT produkcja software sektor IT sprzedaż i serwis sprzętu i oprogramowa nia przetwarzanie danych i tworzenie baz danych doradztwo w zakresie sprzętu komputerowe go i oprogramowa nia Źródło: Opracowanie własne Na rozwój branży mają wpływ zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne. Czynniki wewnętrzne to głownie indywidualne możliwości przedsiębiorstwa (w dużej mierze finansowe). Czynniki zewnętrzne to wpływy kontekstowe środowiska w jakim znajduje się 1 Technologia Informacyjna. 5 S t r o n a

6 dana branżą, czyli wszytko to co aktualnie dzieje się na rynku branżowym (lokalnym i globalnym), występujące trendy biznesowe, wpływ konkurencyjności na rozwój przedsiębiorstwa. Powyższe elementy zostały usystematyzowane w tabeli 1. Tabela 1: Czynniki wpływające na branże informatyczną Czynniki wewnętrzne możliwości finansowe aktualne ceny sprzętu i oprogramowania konkurencja lokalna Czynniki zewnętrzne Dofinansowania wejście na rynek globalny współpraca z innymi przedsiębiorstwami Konkurencja wzrost gospodarczy kraju Inflacja Źródło: Opracowanie własne Najwięksi gracze w branży na światowym rynku odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu całej gospodarki. Jak wynika z raportu dotyczącego IT, w walce o kapitał finansowy dominują Stany Zjednoczone oraz Azja 2. Są to kraje, które inwestują nie tylko w kapitał ludzki, ale również we wszelkiego rodzaju innowacje, dzięki temu ich gospodarki charakteryzują się bardzo wysokim poziomem i wciąż się rozwijają. Na liście dziesięciu najlepiej zarabiających firm informatycznych (Tabela 2), nie ma tych pochodzących z rynków, które dopiero się rozwijają, np. Indie. Miejsce w rankingu jest determinowane głównie przez sprzedaż, jaką osiągnęło dane przedsiębiorstwo. Są to 2 6 S t r o n a

7 całkowite przychody ze sprzedaży software (oprogramowania), hardware (sprzętu komputerowego) i IT services (usług informatycznych) 3. Tabela 2: Firmy informatyczne-liderzy w branży pod względem przychodów za 2009 rok (mln USD) Lp. Nazwa firmy Kraj Przychody ze sprzedaży oprogramowania i usług 1 HP USA Samsung Korea Południowa IBM USA Microsoft USA Nokia Finlandia Dell USA Fujitsu Japonia Foxconn Tajwan Toshiba Japonia Cisco USA Źródło: Liderem światowego rynku IT jest Hewlett-Packard (dalej zwane jako HP), który po przejęciu Compaqa w 2001 roku stał się największym sprzedawcą sprzętu komputerowego na świecie. HP bardzo duże przychody czerpie też ze sprzedaży usług informatycznych (drugi największy 3 Ibidem. 7 S t r o n a

8 sprzedawca tych usług). Do ich pierwszych klientów należała wytwórnia filmowa Walta Disneya, która zakupiła osiem oscylatorów do produkcji ścieżki dźwiękowej do filmu Fantazja 4. Aktualnie firma HP łączy w sobie profesjonalizm w obsłudze klienta oraz inwestycje w innowacyjne rozwiązania, zaś Michael Capellas (prezes Compaq) informuje, że celem firmy jest zajęcie pozycji najważniejszego producenta rozwiązań informatycznych na świecie 5. Kolejne miejsce na liście zajmuje Samsung Electronics, które w rzeczywistości wyprzedza HP pod względem całkowitych przychodów, jednak w analizie brane były tylko przychody IT, a pod tym względem Samsung ustępuje miejsca HP. Trzecie miejsce zajmuje International Business Machines (zwane dalej IBM). Jak pokazuje powyższa tabela, różnica między Samsungiem a IBM jest minimalna. Firma ta zajmuje się głównie wprowadzaniem na rynek nowych oprogramowań oraz sprzedażą usług informatycznych, z których czerpie największe zyski 6. Kolejnym gigantem na liście, zajmującym czwarte miejsce jest Microsoft. Jest jedną z największych firm na świecie, pod względem sprzedaży oprogramowania. 3. Sektor informatyczny w Europie Celem prowadzonych badań EIU 7 jest ocena i porównanie 66 krajów pod względem warunków rozwoju przemysłu informatycznego (IT). Pozwala to określić zakres, w jakim dany kraj wspiera konkurencyjność swojego sektora IT. Rankingi europejskich państw w latach przedstawia Tabela 3. 4 Ibidem Economist Intelligence Unit. 8 S t r o n a

9 Tabela 3: Indeks konkurencyjności przemysłu IT w 2008r. i 2009r. w UE Ranking 2009 Ranking 2008 Kraj Wynik 2009 Wynik Finlandia 73,6 61,5 2 2 Szwecja 71,5 66,0 3 4 Holandia 70,7 62,7 4 1 Wielka Brytania 70,2 67,2 5 3 Dania 68,6 65,2 6 6 Irlandia 66,9 59,4 7 9 Francja 59,2 54, Belgia 59,2 53,4 9 8 Niemcy 58,1 55, Austria 57 56, Polska 40, Rumunia 39,6 32, Bułgaria 33,6 30,2 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Na 24 kraje Unii Europejskiej, które objęto badaniem w 2008 roku, Polska znalazła się na 19 pozycji. W regionie Europy Środkowo-Wschodniej wyprzedziły ją: Estonia, Słowenia, Węgry, Czechy i Słowacja. Na 9 krajów, które razem z Polską przystąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku jedynie dwa: Litwa i Łotwa osiągnęły gorsze rezultaty. Cypr i Malta nie zostały uwzględnione w rankingu, natomiast pozostałych 5 nowych członków Unii 9 S t r o n a

10 uzyskało lepsze wyniki. W skali całej Unii Europejskiej objętej badaniem, w tyle za Polską pozostały jedynie: Grecja, Łotwa, Litwa, Rumunia i Bułgaria. Natomiast najwyższe lokaty zajęły: Wielka Brytania, Szwecja i Dania. Natomiast w 2009 roku na 24 kraje Unii Europejskiej objęte badaniem Polska zajęła 3 pozycję od końca. W Unii Europejskiej najwyższe lokaty zajęły takie państwa jak: Finlandia, Szwecja, Holandia, Wielka Brytania oraz Dania. Wyniki powyższego raportu zostały opracowane na zlecenie Business Software Alliance (BSA) Sektor informatyczny w Polsce Początek sektora informatycznego w Polsce datuje się na koniec lat czterdziestych XX wieku. Były to niesprzyjające czasy powojenne. Zaostrzenie tzw. zimnej wojny spowodowało izolację międzynarodową, zwłaszcza w stosunku do technologii rozwijanej w państwach zachodnich. W porównaniu z innymi państwami, budową pierwszych komputerów zajmowała się w Polsce niewielka grupa osób, najpierw w ośrodkach warszawskich, a następnie we Wrocławiu. Dofinansowanie ze środków państwowych było na bardzo niskim poziomie 9. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat sektor IT w Polsce rozwijał się dynamicznie. Wykres 1 ukazuje, że wartość rynku informatycznego w Polsce rosła systematycznie w latach Rok 2007 przyniósł największe tempo wzrostu tego sektora. W 2008 roku wartość tego wskaźnika spadła, by w roku 2010 znów przyjąć trend rosnący S t r o n a

11 Wykres 1: Wartość rynku IT w Polsce w latach (mld USD) ,9 11,4 10,3 10,6 8 6,6 6 5,4 4 3,1 3,5 4, p Źródło: M. Rogiński, Sektor informatyczny w Polsce, Warszawa 2010 Zgodnie z raportem Economist Intelligence Unit w 2009 roku Polska zajęła 35. miejsce w globalnym rankingu konkurencyjności przemysłu IT uzyskując 40,8 punktów na 100. Oznacza to spadek o 3 miejsca w stosunku do roku Ponadto na 24 kraje Unii Europejskiej objęte badaniem Polska zajęła 3 lokatę od końca 10. Poniższa Tabela prezentuje indeks konkurencyjności branży informatycznej na rynku polskim S t r o n a

12 Tabela 4: Indeks konkurencyjności przemysłu IT w Polsce w latach 2008/2009 Rok Punktacja Środowisko Infrastruktura Kapitał Środowisko Środowisko Wsparcie dla w indeksie biznesowe IT ludzki badań i prawne rozwoju IT ogólnym rozwoju ,0 74,6 22,1 54,3 1,3 70,0 59,5 40,8 74,5 39,9 43,1 6,6 66,5 56,1 Źródło: Polska osiągnęła najlepsze rezultaty w następujących kategoriach: środowisko biznesowe, środowisko prawne, wsparcie dla rozwoju przemysłu IT. Obszary, w których zalecana byłaby zdecydowana poprawa to: środowisko badań i rozwoju, infrastruktura IT oraz kapitał ludzki. Obecnie na polskim rynku istnieje ponad 250 firm zajmujących się sprzedażą rozwiązań IT, ponad 150-świadczących usługi informatyczne oraz ponad 100-sprzedających własne oprogramowanie. Producentów sprzętu informatycznego działa w Polsce około Firmy przodujące w różnych dziedzinach krajowego sektora IT przedstawia Tabela 5. Tabela 5: Liderzy sektora informatycznego w Polsce Lp. Charakterystyka Firma 1 Największa firma informatyczna HP Polska 2 Największy operator Telekomunikacja Polska 3 Największa firma telekomunikacyjna Samsung Electronics Polska 4 Największa firma świadcząca usługi Asseco Poland (razem 11 Dane z 12 S t r o n a

13 z ABG) 5 Największa firma sprzedająca oprogramowanie własne Microsoft Poland 6 Największa firma świadcząca usługi integracji Comarch 7 Największy eksporter IT Ericpol Telecom 8 Firma o największym wzroście przychodów 01PARTNER 9 Firma o największym wzroście zatrudnienia Asseco Poland (razem z ABG) 10 Największy producent sprzętu PC Factory 11 Największa firma oferująca system ERP SAP Polska 12 Największa firma świadcząca usługi doradcze IBM Polska Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Wśród zaprezentowanych powyżej kategorii tylko Asseco Poland (razem z ABG) przoduje w więcej niż jednej z nich. Jest to największa firma świadcząca usługi IT oraz największym stopniu w porównaniu z innymi firmami IT zwiększyła zatrudnienie. Z kolei tabela 6 przedstawia dwadzieścia największych firm uzyskujących przychody ze sprzedaży rozwiązań informatycznych. W polskim sektorze informatycznych przoduje firma HP Polska. Jej przychód w 2008 roku wyniósł zł. Rok 2009 przyniósł spadek tej wielkości o 11%. 13 S t r o n a

14 Tabela 6: Największe firmy w Polsce uzyskujące przychody ze sprzedaży rozwiązań informatycznych w latach Lp Nazwa firmy Przychody ze sprzedaży Zmiana Zysk Zatrudnienie. rozwiązań IT (w %) brutto za rok 2009 za rok 2008 (pln) 1 HP Polska % ABC Data % ACTION % AB % Tech Data Polska % IBM Polska % Asseco Poland (razem z ABG) % Microsoft % Grupa Incom % Komputronik % Źródło: Najwyższy poziom zysku netto i brutto osiągnęła firma Asseco Poland (razem z ABG), zaś najniższy - NTT System. W przypadku rozpatrywania średniego wynagrodzenia w Polsce, należy zwrócić uwagę na znaczne zróżnicowanie pod względem geograficznym. Rysunek 2 przedstawia te wielkości dla wybranych polskich miast. Najwyższy poziom mediany wynagrodzeń, zarówno w roku 2006, jak i 2007, występował na rynku warszawskim. Odpowiednio wynosił 5000 zł oraz 6000 zł. W stolicy województwa zachodniopomorskiego mediana wynagrodzeń wzrosła w ciągu roku o 1140 zł. W 2007 roku 14 S t r o n a

15 wyniosła 4050 zł. Wśród wymienionych miast najniższy poziom mediany występował w Lublinie (2100 zł w 2006 roku i 3100 zł w 2007 roku). Rysunek 2: Mediana wynagrodzeń w branży IT w latach 2006 i 2007 na podstawie Internetowego Badania Wynagrodzeń Źródło: Należy również zaznaczyć, że powyższa mapa przedstawia ogólną tendencję wzrostową. Otóż porównując średni poziom wynagrodzeń rok do roku, zauważyć można wzrost tej wielkości ekonomicznej we wszystkich miastach w Polsce. Najlepiej jest ona zauważalna właśnie w Lublinie, gdzie zanotowano 48% wzrost, mimo to wynagrodzenie jest tam i tak prawie o połowę niższe od zanotowanego w Warszawie. Ogólnie zauważalna jest różnica pomiędzy zarobkami na wschodzie Polski a pozostałą częścią kraju. Zarobki w branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim, nie różnią się diametralnie od zarobków w pozostałej części kraju. 15 S t r o n a

16 5. Ustawodawstwo i legislacja dla branży informatycznej w Polsce Polskie prawo informatyczne (prawo komputerowe, prawo Internetu, prawo IT) to termin ogólny, który obejmuje akty prawa stanowionego oraz umowy międzynarodowe, które z kolei regulują szeroko pojęte zagadnienia informatyczne. Do pojęcia polskiego prawa informatycznego zaliczyć również można prawo stanowione przez organy administracji publicznej oraz wyroki sądów, które w swoim zakresie regulują tematykę szeroko pojętych zagadnień informatycznych. Polskie prawo informatyczne obejmuje następującą tematykę: przestępczość komputerową i bezpieczeństwo sieci, e-administrację, ochronę konsumentów, nazwy domenowe, handel elektroniczny, pieniądz elektroniczny, podpis elektroniczny i szyfrowanie danych, zagadnienia ochrony środowiska, prawo własności intelektualnej, zagadnienia jurysdykcji i stosowania prawa, prywatność i ochrona danych osobowych, regulację usług telekomunikacyjnych, przejrzystość zasad na płaszczyźnie usług społeczeństwa informacyjnego 12. Najczęściej stosowane akty prawne to w branży informatycznej 13 : Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemu informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024); Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83); Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz oraz z 2008 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1464); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami); Ibidem. 16 S t r o n a

17 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). Od dnia 1 maja 2004 r. w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej obowiązuje bezpośrednio m.in. prawo informatyczne Unii Europejskiej. Oto najważniejsze standardy i regulacje w prawie europejskim i międzynarodowym 14 : ITIL (oryg. Information Technology Infrastructure Library)-Jest to obszerny zbiór zaleceń, jak produktywnie oferować usługi informatyczne. COBIT (oryg. Control Objectives for Information and related Technology) metodyka utworzona poprzez zbiór celów kontrolnych dla technologii informacyjnych i powiązanych. Zestawienie dobrych praktyk do zarządzania IT utworzonych w 1992 roku przez stowarzyszenie ISACA oraz IT Governance Institute. Obecnie obowiązuje czwarta edycja tego pakietu. ISO/IEC 17779:2005; 27001:2005- To międzynarodowe normy standaryzujące systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji. BS Zbiór wymagań w sprawie ustanowienia, wdrożenia, eksploatacji, przeglądu, testowania, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania ciągłością działania (Business Continuity Management System - BCMS). Sarbanes Oxley (SOX) reguluje wszelkie kwestie w zakresie sprawozdawczości finansowej, zwiększenie odpowiedzialności audytorów i zarządów, podniesienie efektywności kontroli wewnętrznej i zaostrzenie wymagań przejrzystości kluczowych graczy na rynkach finansowych. (Obowiązek przestrzegania: Amerykańskie spółki publiczne i firmy od nich zależne, w tym także polskie oddziały koncernów wywodzących się z USA). Basel II zbiór najlepszych praktyk rynkowych w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym w sektorze bankowym oraz utrzymywania bezpiecznego poziomu kapitałów przez banki, wydanych przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego. Dyrektywa ROHS-obejmuje swoim działaniem ograniczenia na etapie produkcji w wprowadzaniu substancji niebezpiecznych w elektronice S t r o n a

18 Dyrektywa WEEE odpowiada za odpowiednią zbiórkę i utylizacje produktów elektronicznych traktowanych jako odpad. Do najistotniejszych z powyższych aktów prawnych należy ustawa o ochronie danych osobowych. Dzięki temu rozporządzeniu klient czuje się bezpiecznie, a to działa na korzyść przedsiebiorstw informatycznych ponieważ pozytywnie wpływa na relację z klientem. Znaczenie też mają europejskie regulacje prawne ponieważ pozwalają utworzyć system zarządzania ciągłością działania dzięki czemu pozwalają na funkcjonowanie w ramach kompleksowego zarządzania ryzykiem działaności (BS ). Ze względu na specyfikę branży informatycznej ważnym aspektem są również międzynarodowe normy standaryzujące zarządzanie bezpieczeństwem informacji. Norma ta jest nie tyle ograniczeniem dla przedsiębiorstw informatycznych co poważnym wzywaniem 15. Szacując koszty wdrożenia ustawy certyfikacji należy wziąć pod uwagę koszty wdrożenia, certyfikacji oraz czasem nakłady inwestycyjne związane z uzyskaniem efektywnego bezpieczeństwem Państwa organizacji. 15 QOGDgodM2Negw 18 S t r o n a

19 6. Charakterystyka przykładowych firm branży informatycznej z województwa zachodniopomorskiego Poniżej zaprezentowane zostały profile czterech wybranych firm działających w branży informatycznej w województwie zachodniopomorskim. Przedsiębiorstwa zostały wybrane po przeprowadzeniu badań i zanalizowaniu ich wyników. Są to firmy, które wyróżniają się na rynku sposobem zarządzania, konkurencyjnością i możliwościami rozwojowymi. TIETO 16 to jedna z największych firm w województwie zachodniopomorskim (siedziba w Szczecinie) zajmujących się świadczeniem usług informatycznych oraz usług inżynierii produktu. Firma na rynku informatycznym działa od roku Obecna nazwa Tieto Corporation wywodzi się od połączenia fińskiej spółki Tieto Corporation oraz szwedzkiej spółki akcyjnej ENATO AB. Do połączenia spółek doszło 7 lipca 1999 roku 17. Głównym celem firmy jest zwiększanie rentowności przedsiębiorstw poprzez wdrażanie rozwiązań innowacyjnych. Omawiana firma działa również na rynku zagranicznym (głównie rynek szwedzki). Dzięki zintegrowanej strukturze, firma wykorzystuje zasoby we wszystkich oddziałach branżowych i krajowych wraz z pozostałymi pionami usług. Firma planuje dalszy rozwój poprzez zwiększenie zdolności wykonawczej głównie w Indiach i Chinach. Z głównego założenia wynika, że do końca 2011 roku 40% działalności Tieto będzie prowadzone w krajach o niskich kosztach pracy. Poniższy schemat przedstawia główne usługi i produkty firmy (Schemat 1) S t r o n a

20 Schemat 1: Oferta firmy Tieto Corporation Tieto Innowacyjne rozwiązania IT Outsourcing Doradztwo biznesowe Uslugi badawczo-rozwojowe Modernizacja systemów Rozwiązania zania ORACLE Źródło: Opracowanie własne na podstawie Omawiana firma swoją ą działalnością obejmuje takie branże jak: energetyka, usługi finansowe, leśnictwo, opieka zdrowotna i socjalna, logistyka, produkcja, media, przemysł paliwowy, sektor publiczny, telekomunikacja ekomunikacja oraz handel. Dla wymienionych branż firma Tieto oferuje swoje produkty, usługi i innowacyjne rozwiązania, zania, które mają zwiększyć potencjał rozwojowych przedsiębiorstw, które są klientami Tieto. Vobis S.A. to największa sieć sprzedaży nowoczesnych technologii i rozwiązań cyfrowych w Polsce. Siedziba firmy mieści się w Szczecinie, a centrala w Lubieszynie. Sieć Vobis w Polsce składa się z 90 sklepów własnych Vobis Digital, 100 sklepów partnerskich. Tym samym jest to największa w Polsce własna sieć sklepów branży komputerowej. 20 S t r o n a

21 Celem firmy jest budowanie dobrych i trwałych relacji z klientami. Realizacja tego celu gwarantuje świadczenie usług serwisowych najwyższej jakości. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych systemów wymiany informacji możliwa jest pełna kontrola nad każdym procesem serwisowym, pozwalająca płynnie i skutecznie dostosować się do zachodzących na rynku zmian. Vobis S.A. dysponuje rozbudowaną siecią punktów serwisowych tworzonych wraz z ekspansją sieci sprzedaży, która trwale wpisała się w krajobraz rynku komputerowego. Punkty serwisowe posiadają dogodne lokalizacje w centrach miast oraz pasażach wielkich sieci handlowych, co umożliwia dotarcie do milionów potencjalnych klientów. W ofercie Vobis S.A. znajduje się, oprócz tradycyjnych sklepów, sklep internetowy (Schemat 2). Powstał on w marcu 2006 roku jako nowoczesny kanał dotarcia do klientów Vobis. W ofercie sklepu znajduje się ponad 7000 starannie wybranych produktów. Jest to interaktywny odpowiednik tradycyjnego salonu firmowego, czynny 24 godziny na dobę. Głównymi dostawcami firmy Vobis S.A. są największe i najbardziej renomowane koncerny IT na świecie. Można tu wymienić m.in. Intel, Microsoft, HP, ASUS, SAMSUNG, Packard Bell, VAIO, TOSHIBA, Acer i SONY. 21 S t r o n a

22 Schemat 2: Oferta Vobis S.A. Vobis S.A. wyposażenie biura (notebooki i PC, monitory, oprogramowanie, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) rozwiązanie zanie sieciowe (serwery, osprzęt sieciowy) komunikacja (usługi sieci komórkowej, GPS) wsparcie techniczne (serwis interwencyjny i ekspolatacyjny, gwarancje, wdrożenia) bezpieczeństwo (oprogramowanie) rozrywka/akcje promocyjne w firmie (akcesoria, audio/video, fotografia cyfrowa) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Motto firmy brzmi: "Vobis najlepszy wybór". Dowodem na realizację ę tej myśli przewodniej jest fakt, iż Vobis S.A. został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Wśród wielu ostatnich można wymienić m.in. Nagrodę Rzeczpospolitej za Jakość Obsługi w kategorii IT i Multimedia 2010, Perły Biznesu 2008, Diamenty Forbesa 2009, Sybilla PROFI-DATA jest domem software owym tworzącym zaawansowane technologicznie systemy informatyczne. Firma powstała 1 października 1992 roku w Szczecinie jako PRO- DATA. W 1997 roku zmieniono nazwę i formę działalności na PROFI-DATA Sp. z o.o. W 2002 roku w skład grupy PROFI-DATA weszła łódzka spółka 01PARTNER, w której PROFI-DATA przejęła 80% udziałów. Od początku swojej działalności firma specjalizuje się w realizacji nowoczesnych, dedykowanych rozwiązań informatycznych przeznaczonych dla 22 S t r o n a

23 średnich i dużych firm działających w bankowości, ubezpieczeniach, transporcie, przemyśle oraz administracji publicznej. Główni klienci PROFI-DATA Sp. z o.o. to 18 : Grupa Allianz Polska, Grupa PZU, Grups KBC (Kredyt Bank SA., Warta S.A.), Deutsche Bank, Uniqua TU na Życie S.A., Korporacja Ubezpieczeniowa Filar, Polska Żegluga Bałtycka, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PROFI-DATA Sp. z o.o. w trakcie kilkunastu lat działalności wykonała wiele projektów, których realizacja wymagała znajomości zaawansowanych technologii informatycznych. Schemat 3: Oferta PROFI-DATA Sp. z o.o. PROFI-DATA Sp. z o.o. bazy danych (Oracle, MS SQL Server, Progress, Informix, MySQL) języki i narzędzia programowania (Oracle PL/SQL, Oracle Forms, Progress 4GL, Progress AppBuilder, Borland Delphi, Oracle JDeveloper, MS Visual, C++, C#) technologie internetowe (Java Enterprise Edition, Platforma Microsoft.NET, Spring, Hibernate, Extensible Stylesheet Language) serwery middleware (Oracle Application Server, BEA Weblogic, JBoss, MS Internet Information Server, Progress Application Server) Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ponadto PROFI-DATA Sp. z o.o. zajmuje się produkcją oprogramowania (od fazy analizy, poprzez fazę projektu oraz produkcji, aż do wdrożenia systemu) i utrzymaniem i rozwojem wprowadzonych systemów. Wśród produktów oferowanych przez firmę ę znalazł się między S t r o n a

24 innymi System Wspomagania Pracy Agentów Ubezpieczeniowych ProfiAgent, którego zadaniem jest udostępnianie agentom towarzystw ubezpieczeniowych danych niezbędnych do efektywnego prowadzenia działalności sprzedażowej. Obok danych informacyjnych dotyczących zawartych polis, biegnących wniosków czy szkód, system udostępnia również możliwość rejestracji wniosków ubezpieczeniowych oraz wznowień przyspieszając tym samym i podnosząc jakość obsługi klienta. System posiada interfejs webowy. Zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych (szyfrowanie transmisji, hasła jednorazowe) 19. Ciekawym produktem firmy PROFI-DATA Sp. z o.o. jest również system bookingowy REJS. Jest to system rezerwacji i sprzedaży usług transportowych, dla lokalizacji krajowych i zagranicznych. Został on zaprojektowany i zrealizowany w ramach procesu informatyzacji Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A., w celu zapewnienia elektronicznej rezerwacji i sprzedaży biletów promowych oraz realizacji odpraw pasażerskich i cargo w bazach promowych. W ofercie firmy można znaleźć również usługę wynajmu kadr IT: kierowników projektu, analityków biznesowych, programistów JEE oraz testerów. W trosce o zapewnienie wysokiej jakości tworzonego oprogramowania wdrożono w firmie System Zarządzania Jakością zgodny z ISO 9001:2000, który uzyskał certyfikację DEKRA Certification. Również znaczna część zatrudnionych w firmie specjalistów posiada certyfikaty Java wydane przez firmę SUN np. Sun Certified Java Programmer, Sun Certified Web Component Developer oraz Sun Certified Business Component Developer. Przedsiębiorstwo ASK Systemy Informatyczne Sp. z o.o. ze Szczecina działa od 1999 roku. Zapewnia wsparcie techniczne oraz kompleksową realizację zaawansowanych projektów informatycznych dla przedsiębiorstw z branży produkcyjnej, usługowej i handlowej, jednostek administracji publicznej i samorządowej oraz dla edukacji. Głównych klientów tej firmy przedstawia Tabela S t r o n a

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego

Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego Stan infrastruktury ICT w firmach województwa mazowieckiego STAN INFRASTRUKTURY ICT W FIRMACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Tomasz Kulisiewicz Marek Średniawa Warszawa 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Szerokopasmowy

Narodowy Plan Szerokopasmowy Narodowy Plan Szerokopasmowy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Styczeń 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 1.1. Usytuowanie NPS w porządku strategii i dokumentów krajowych i europejskich... 3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Sektor ICT w województwie pomorskim

Sektor ICT w województwie pomorskim Sektor ICT w województwie pomorskim Raport ABSL przygotowany we współpracy z Invest in Pomerania Autorzy: dr Janusz Górecki, Head of Research, ABSL e-mail: janusz.gorecki@absl.pl dr Grzegorz Micek, Adiunkt,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce

Nowe horyzonty. Rynek transportu i logistyki w Polsce Nowe horyzonty Rynek transportu i logistyki w Polsce Maj 2007 Autor Stanisław Ślubowski Departament Marketingu Korporacyjnego Zespół ds. Analiz Gospodarczych ING Bank e-mail: stanislaw.slubowski@ingbank.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR HANDLU - ZESPÓŁ BADAWCZY prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk dr Katarzyna Krot mgr Mariusz Citkowski mgr

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG

ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE. Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG ANALIZA ESG SPÓŁEK W POLSCE Budowanie wartości spółki poprzez raportowanie danych pozafinansowych ESG O R G A N I Z AT O R Z Y: Pat r o n i h o n o r o w i : Wydawca: Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Bardziej szczegółowo

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni?

Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić przed zamknięciem ostatniej kopalni? Strona1 Doradztwo Społeczne i Gospodarcze ul. Św. Wojciech 22/24 m. 7, 61-749 Poznań tel.: 609/ 499 230, 603/ 933 732, e-mail: dsig@dsig.pl NIP: 766-123-54-71 Raport z badań: Rewitalizacja, czyli co zrobić

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu

Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2015-2020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu ZAŁĄCZNIK 1 Zestawienie uwag dotyczących projektu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 20152020 wraz z inteligentną specjalizacją regionu w ramach konsultacji społecznych. L.p. Przemysłowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa

ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE. Chmura hybrydowa ROBERT KAMIŃSKI I TOMASZ KULISIEWICZ EKSPERCI SERWISU KOMPUTER W FIRMIE Chmura hybrydowa Perspektywy rozwoju, oceny i postawy potencjalnych i obecnych użytkowników 30 października 2014 r. Spis treści Streszczenie...

Bardziej szczegółowo