Inwestuj, stosując właściwe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Inwestuj, stosując właściwe"

Transkrypt

1 Inwestuj, stosując właściwe STRATEGIE RYNKOWE Uzyskaj dokładny wgląd w globalny rynek Poznaj podstawy analizy fundamentalnej Dowiedz się, jak zauważyć trendy rynkowe i najlepiej je wykorzystać

2 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe Wykres cenowy wygląda niczym kłębowisko gryzmołów, chyba, że wiesz, czego szukać. Dzięki analizie technicznej gryzmoły zmieniają się w cenne informacje na temat tego, jak zmieniają się ceny na forex i jaki jest prawdopodobny kierunek ich przyszłej zmiany. To jedna z podstaw inwestycji na forex. 01 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

3 Inwestorzy na forex stosują analizę techniczną, aby ocenić nastroje na rynku. Jest to system analizy zmian cen i wolumenów na rynku forex, który ma na celu ustalenie nastroju na rynku i kierunku jego zmian. Wykresy uzyskane w wyniku analizy pokazują, jak obecnie popyt i podaż wpływają na ceny; dane te można wykorzystać, aby przewidywać, w którą stronę zmienią się kursy w kolejnych sesjach. proces, pozwalający poprawić wyniki swoich transakcji oraz zrozumieć, co działa, a co nie. Jest to sposób na przewidywanie trendów, ale nie daje on mocy jasnowidzenia. Opanowanie wszystkich aspektów analizy technicznej zajmuje nieco czasu, ale podstawy dotyczące wykresów, linii trendów, formacji i średnich kroczących są łatwe do przyswojenia i zapewniają doskonały wgląd w to, co dzieje się na rynkach walutowych. Bez danych przedstawionych na wykresach inwestorzy nie mogliby uzyskać odpowiednich wyników. Niniejsza broszura zawiera przydatne na początek informacje, m.in. czego należy szukać na wykresach, jak rozpoznawać podstawowe formacje oraz jak korzystać z analizy technicznej, gdy zwiększą się twoje umiejętności. Analiza techniczna to ciągły MARKETS.COM 02

4 Krok 1Przyjrzenie się wykresom Na pierwszy rzut oka wykresy wyglądają jak przypadkowe kłębowisko linii, ale mają one głębsze znaczenie. Wykresy takie można znaleźć na platformie Markets. com lub w serwisach finansowych. Typowy wykres cenowy wygląda tak jak ten, który pokazuje obrót pary EUR/CAD w okresie 24 godzin (wykres 30-minutowy): 03 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

5 Ceny podane są wzdłuż osi pionowej z różnicami pomiędzy pozycjami równymi pięć pipsów. Oś pozioma pokazuje okresy. Powyższy wykres pokazuje zmiany co trzydzieści minut, co daje więcej szczegółów odnośnie krótkoterminowych zmian cen, niż wykres zawierający zmiany z dnia, tygodnia lub roku. (Wykresy z dłuższymi okresami są istotne przy ocenie trendów długoterminowych, ale wielu inwestorów wykorzystuje wykresy dotyczące krótszych okresów.) Wykresy cen mogą mieć MARKETS.COM 04

6 skalę liniową (zwaną również arytmetyczną) lub pionową logarytmiczną (zwaną czasem skalą półlogarytmiczną). Skala liniowa szereguje każdy punkt tak samo: 1, 2 i 3 są oddalone od siebie o równe odległości. Skala logarytmiczna rozmieszcza punkty według zasady procentowej: 2 to 100% więcej niż 1, a 3 to 50% więcej niż 2. Tak więc 1 i 2 są od siebie rozmieszczone na osi dwa razy dalej, niż 2 i 3. Czas nie jest skalowany na logarytmicznym wykresie cenowym. wykresów. Wykresy liniowe najlepiej pokazują zmiany w krótkim okresie, więc są najbardziej użyteczne dla inwestorów, którzy chcą zrealizować zyski w ciągu jednego dnia lub tygodnia. Skala logarytmiczna przydaje się do oceny długookresowych trendów i ruchów na dużą skalę, ponieważ wyraźnie pokazuje zmiany procentowe. Oba rodzaje wykresów są przydatne, ale pamiętaj, z której skali korzystasz podczas swojej analizy. Niezależnie od skali wykres cenowy składa się z szeregu słupków. Każdy słupek pokazuje cenę maksymalną, minimalną, otwarcia i zamknięcia dla danego okresu: Do analizy technicznej wykorzystuje się oba rodzaje 05 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

7 Maksimum Zamknięcie Otwarcie Minimum Linia ta zwana jest czasem linią OHLC (od angielskich określeń otwarcia, maksimum, minimum i zamknięcia). Chociaż rynki walutowe są otwarte niemal nieprzerwanie przez większą część tygodnia, na wykresie dnia zwyczajowo ustawia się dzienną cenę zamknięcia według godz w Nowym Jorku. Słupki można przekształcić w świece, rysując prostokąt pomiędzy otwarciem i zamknięciem. Długość świecy w odniesieniu do knota powyżej i poniżej daje użyteczną optyczną wskazówkę odnośnie zmienności. Im dłuższa świeca i dłuższy knot, tym większą zmienność wykazuje cena. Maksimum Minimum Otwarcie lub zamknięcie Otwarcie lub zamknięcie MARKETS.COM 06

8 Paski i świece często są oznaczane kolorem zielonym, co oznacza okresy zwyżki, oraz czerwonym, co oznacza spadki; pozwala to łatwiej wykryć trendy. Pamiętaj, że to, czy kolor zielony jest dla ciebie dobry, a czerwony zły, zależy od obranej przez ciebie strategii. Słupki i świece to jednostki miary. Patrząc na szereg słupków lub świec, inwestorzy szukają kilku rzeczy: Jak bardzo zmieniły się ceny pomiędzy jednym a drugim okresem? Jaki był poziom zmienności w danym okresie? Jak zdecydowane są zmiany ceny? Czy zmiana ceny jest szybka i duża, czy też trend rozwija się powoli? 07 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

9 Czy poprzednie zapisy cen wskazują, że trend będzie się utrzymywał, czy też raczej się zmieni? Wykresy pokazują, jakim zainteresowaniem cieszy się na rynku dana para w okresie, którym może być zarówno kilka minut, jak i kilka dekad. Czy aprecjacja waluty, czyli wzrost jej wartości, jest szybki czy nieznaczny? Czy inwestorzy mają krótkie pozycje do pokrycia, straty do ograniczenia czy zyski do zrealizowania? Jaki był wpływ wydarzeń na ceny przed i po ich ogłoszeniu? (Inwestorzy obracający aktywami na zorganizowanych giełdach, np. papierów wartościowych, mają dostęp do danych wolumenu, ale na rynku forex takie informacje nie są podawane.) Wykres cenowy daje tak duże pojęcie o tym, co dzieje się na rynku, że niemal na tym mógłbyś zakończyć. Jednak warto iść dalej: kilka dodatkowych narzędzi analizy sprawi, że informacje zawarte na wykresach będą jeszcze przydatniejsze. MARKETS.COM 08

10 Krok 2Określenie trendów Rzut oka na wykres pokaże, gdzie dzieje się najwięcej. Potem kilka dodatkowych narzędzi analitycznych pozwoli ustalić, jak rozwija się trend. Jednym z tych narzędzi jest linia trendu. To prosta linia przeciągnięta wzdłuż słupków, wskazująca ogólny kierunek trendu. Większość inwestorów patrzy na kanał trendu; jedna linia trendu rysowana jest powyżej serii słupków, a druga poniżej, jak w tym wykresie pokazującym euro względem funta brytyjskiego wiosną 2012 r.: 09 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

11 Linia trendu rysowana poniżej serii słupków nazywana jest linią wsparcia. Pokazuje ona, jak nisko spada wartość waluty, zanim powróci do trendu. Linia trendu powyżej serii to linia oporu; to najwyższe punkty, jakie osiągają ceny, zanim powrócą do trendu. Linie wsparcia i oporu tworzą kanał. W zasadzie obrót walutami utrzymuje się w kanale, dopóki nie wydarzy się coś, co wprowadzi nowe informacje na rynek, powodując przełamanie. MARKETS.COM 10

12 Przełamanie to zmiana trendu, na co wskazuje przebicie przez słupek ceny linii oparcia lub linii oporu. Jest to początek nowego trendu z nowymi liniami wsparcia i oporu. Wykres poniżej pokazuje przełamanie w parze EUR/USD, które prowadziło do nowego trendu z wyższymi cenami. Wykrycie przełamania nie jest proste. Czasami cena przekracza linie trendów w jednej lub dwóch transakcjach, po czym powraca do trendu. Określa się to mianem fałszywego przełamania. Przełamania powinny zostać potwierdzone dodatkowymi analizami, przez podstawowe dane rynku lub inne wskaźniki techniczne. Kolejnym przerwaniem trendu jest luka, to jest przerwa w serii słupków. Występuje ona, gdy wydarzy się coś, co spowoduje znaczącą zmianę trendu; zwykle jest to jakaś wiadomość, ale 11 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

13 czasami jest to tylko zmiana nastroju rynku. Luka skierowana w górę oznacza zwyżkę. Zdarza się to, gdy cena za luką jest wyższa, niż cena przed nią. Luka skierowana w dół, z ceną niższą niż przed wystąpieniem zmiany, oznacza spadek. W zasadzie luki mówią nam, aby ignorować wszystko, co wydarzyło się przed nimi, ponieważ rozpoczyna się nowy trend. Poniższy wykres pokazuje lukę w obrocie pomiędzy dolarem USA a frankiem szwajcarskim w maju 2012 r.: Należy pamiętać, że trendy mogą zmienić się w każdej chwili. Czy twoja następna transakcja będzie się mieścić w trendzie czy będzie częścią przełamania? Transakcja wykraczająca poza trend może być rozczarowaniem, ale może też być wskazówką, że w ruchu cen rozpoczyna się nowa faza. MARKETS.COM 12

14 Krok 3 Stosowanie średnich kroczących Formacje z wykresów cenowych stanowią podstawę analizy technicznej, ale większość inwestorów wykorzystuje dodatkowe dane, które dają im więcej informacji na temat tego, co jeszcze dzieje się na rynkach. Dane mogą mieć postać dodatkowej linii lub mogą być pokazane na osobnym wykresie, pod wykresem cenowym. Jednym z najbardziej powszechnych i istotnych dodatkowych instrumentów danych jest średnia krocząca. 13 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

15 Średnia krocząca to linia umieszczona na lub pod wykresem słupkowym, który śledzi średnią cenę zamknięcia w danym okresie, np. w ciągu ostatnich 5 lub 10 dni. Prosta średnia krocząca to po prostu średnia: suma cen w okresie podzielona przez liczbę dni w okresie. Wykres poniżej pokazuje obrót w ciągu roku w parze USDJPY, ze średnimi kroczącymi z 5, 10 i 20 dni narysowanymi na liniach cen. Średnie kroczące można wykreślić dla okresów krótszych lub dłuższych niż dzień; niektórzy śledzą godzinowe lub minutowe średnie kroczące, w zależności od horyzontu ich inwestycji i sygnałów, których oczekują. Średnie kroczące pokazują kilka rzeczy. Po pierwsze, mogą one podkreślić trend, który w innym wypadku mógłbyś przeoczyć. Po drugie, mogą wskazywać następną fazę w trendzie. Na koniec tworzą one własne sygnały, które w połączeniu z wykresami cenowymi mogą wskazywać dobre momenty na sprzedaż lub zakup. Jednym z głównych sygnałów średnich kroczących jest przecięcie. MARKETS.COM 14

16 Przecięcie występuje, gdy linia ceny przekracza linię średniej kroczącej. Gdy po przekroczeniu znajduje się powyżej średniej kroczącej, jest to często znak rozpoczęcia trendu zwyżkowego i oznacza dobry moment na zakup. Kiedy przecięcie występuje poniżej średniej kroczącej, oznacza to często rozpoczęcie trendu spadkowego, więc jest to dobry moment na sprzedaż. Inne kluczowe sygnały to zbieżność i rozbieżność. Jest to analiza określająca, jak średnie kroczące dla różnych okresów schodzą się lub rozchodzą. Jeśli linie dwóch lub więcej średnich kroczących schodzą się, oznacza to, że trend może się kończyć, a jeśli się rozchodzą, to trend taki prawdopodobnie się utrzyma. Jeden z rodzajów linii średnich kroczących, MACD (zbieżności i rozbieżności średnich kroczących) to różnica pomiędzy średnią kroczącą krótkookresową (na przykład 10 dni), a średnią kroczącą długookresową (na przykład 30 dni). Przecięcie MACD uważa się za szczególnie silny sygnał. 15 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

17 Punkt zwrotu (pivot point) to średnia ceny maksymalnej, minimalnej i zamknięcia w danym okresie; jest to inny sposób patrzenia na trendy. Jest to raczej punkt niż słupek lub świeca; jest on wykorzystywany do ekstrapolacji bieżących trendów na przyszłe ceny. Niektórzy po prostu rysują proste linie wiodące w przyszłość, inni wykorzystują różne systemy prognostyczne, aby określić, jaka będzie następna faza trendu. Jest to kolejne narzędzie do śledzenia cen i określania, co nastąpi później. Wiele złożonych systemów analizy technicznej wykorzystuje średnie kroczące, punkty zwrotu i inne wskaźniki. W przypadku każdego z nich punktem wyjścia są informacje zawarte w podstawowych wykresach cenowych. MARKETS.COM 16

18 Krok 4 Poszukiwanie zmiany trendu w podstawowych formacjach Wykresy pokazują trendy w danym okresie, ale również wskazują, jak silny jest trend oraz jakie okazje mogą się pojawić, gdy trend wygaśnie. Bądź co bądź, większość strategii forex to strategie krótkoterminowe. Para walut, która wspina się na długiej fali wzrostu, może mieć godziny 17 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

19 lub dni spadków. Analitycy wypatrują kontynuacji i zniesień wewnętrznych, zwanych też odwróceniami. Ruchy te są widoczne na wykresie cen w postaci trójkątów, proporców i flag. Są to łatwe do rozpoznania formacje, pokazywane przez linie trendu, które nie są równoległe. Tworzący się kształt zapewnia dodatkowe informacje na temat postępu trendu. Trójkąty, proporce i flagi występują na tyle często, że początkujący i średniozaawansowani inwestorzy szybko nabywają doświadczenia w ich rozpoznawaniu. Trójkąty to linie, które osiągają jakiś punkt. Mogą one być rosnące, opadające lub symetryczne: MARKETS.COM 18

20 Cena Opór Tworząca się formacja Trend wzrostowy Czas Trójkąt rosnący, tworzący się, gdy ceny minimalne rosną, mimo że ceny maksymalne pozostają mniej więcej takie same. 19 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

21 Cena Trend spadkowy Konsolidacja Wsparcie Czas Trójkąt opadający, tworzący się, gdy ceny maksymalne spadają, mimo że ceny minimalne pozostają stałe. MARKETS.COM 20

22 Cena nie ma określonego kierunku (czasami zwany jest trendem bocznym). Konsolidacja Czas Trójkąt symetryczny, utworzony przez rynek, gdzie odległość między cenami maksymalnymi i minimalnymi zmniejsza się z czasem. Jeśli linie trendów w serii słupków nie spotykają się, tworzony przez nie kształt przypomina proporzec lub flagę. Proporzec ma linie trendu, które zbliżają się do punktu, ale go nie osiągają. Czasami myli się je z trójkątami; różnica polega na tym, że trend cenowy przekracza linię przed osiągnięciem punktu: Trójkąty to formacje kontynuacji. Wskazują one, że bieżący trend jest dość silny, aby jeszcze trochę trwała jego kontynuacja. Trójkąt rosnący potwierdza trend wzrostowy, a trójkąt opadający potwierdza trend spadkowy; trójkąt symetryczny pokazuje, że rynek 21 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

23 Flaga ma dwie linie trendu, które są mniej więcej równoległe. Formacja ta występuje w większym kanale: się w tej samej odległości nie są przerwane. Jednak tworzą one nowe linie trendu w ramach szerszego trendu długoterminowego. Proporce i flagi mówią nam, że wkrótce nastąpi powrót do trendu, prawdopodobnie w ciągu dwóch tygodni od początku proporca i flagi. Inwestor z pozycjami długoterminowymi powinien operować w ramach trendu, podczas gdy osoby grające krótkoterminowo (czyli większość inwestorów na forex) powinny koncentrować się na trendzie krótkoterminowym, uważając na jego koniec. Proporce i flagi wykazują zniesienia wewnętrzne krótkotrwałe odchylenia długoterminowego trendu. W przeciwieństwie do prawdziwego przełamania, linie znajdujące MARKETS.COM 22

24 Krok 5 Zaawansowane rozpoznawanie formacji Podstawy analizy technicznej są stałe u niemal wszystkich inwestorów: śledzą oni kontynuacje i zniesienia, szukają zmienności i obserwują trendy, a zwłaszcza poziomy oporu i wsparcia. 23 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

25 Ich sygnały pojawiają się dość często, czasami kilka razy w ciągu dnia. Istnieje kilka podstawowych formacji, które rozpoznaje większość inwestorów, jak również wiele innych, które są bardziej złożone, dotyczą tylko określonych rynków lub specjalnych algorytmów transakcyjnych. stanowiło wskazówkę, jak one wyglądają i jak są stosowane. Są to: głowa i ramiona oraz filiżanka z uszkiem. W przypadku formacji głowy i ramion słupki układają się, tworząc trzy szczyty, ze środkowym szczytem przewyższającym dwa pozostałe. Kształt ten przypomina nieco głowę pomiędzy ramionami: Niektóre z najbardziej wpływowych formacji pokazują się dość rzadko: na przykład raz na kilka lat, zamiast raz na kilka dni. Następny poziom analizy technicznej to umiejętność wykrycia i interpretacji bardziej złożonych formacji. Przedstawione dotychczas omówienie bardziej znanych formacji będzie dla ciebie MARKETS.COM 24

26 Głowa i ramiona to formacja zniżkowa. Pokazuje ona, że niektórzy inwestorzy próbowali wykorzystać trend zwyżkowy, ale nie udało im się, ponieważ większość informacji jest negatywna, a nie pozytywna. Ci, którzy próbują zrealizować zyski, tracą. Formacja głowy i ramion sygnalizuje początek długoterminowego trendu zniżkowego. Kolejna typowa formacja to filiżanka z uszkiem. Tutaj dwa szczyty są rozdzielone przez formację boczną, a potem następuje silne przełamanie w górę: 25 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

27 Filiżanka z uszkiem to formacja zwyżkowa. Pokazuje ona, jak pozytywne wiadomości przeważają nad informacjami negatywnymi, a więc cena powinna zacząć rosnąć. Ci, którzy wykorzystali pierwszy trend zwyżkowy, już zrealizowali zyski, więc nie ma nacisku na sprzedaż. Zarówno głowa i ramiona oraz filiżanka z uszkiem mają wersje odwrócone. Są one na tyle nietypowe, że inwestorzy będą dyskutować, czy faktycznie one wystąpiły i ustawią swoje portfele tak, aby mogli szybko wykonać ruch, gdy formacja zostanie potwierdzona lub odrzucona. Większość zaawansowanych formacji i wykorzystujących je strategii ma barwne określenia i sygnalizuje rzadkie trendy. Z czasem będziesz je napotykać i nauczysz się, jak wpływają na twoje transakcje. MARKETS.COM 26

28 Krok 6 Co dzieje się w perspektywie długoterminowej? Gospodarki krajów zmieniają się dość wolno. Chociaż inwestorzy mogą koncentrować się na krótkoterminowych wahaniach popytu i podaży, na ceny walut wpływają długoterminowe zjawiska ekonomiczne i polityczne, które zachodzą na całym świecie. Dlatego niektóre 27 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

29 szkoły analizy technicznej przyglądają się bardzo długoterminowym trendom. Spotkasz się z dyskusjami na ich temat i możesz zdecydować, że są one istotne dla twojego stylu inwestowania. Większość systemów długoterminowej analizy technicznej opiera się na koncepcjach geometrycznych i służy do przewidywania punktów zwrotu. Obejmują one strategię Camarilla, która twierdzi, że trendy z czasem powracają do średniej, oraz ciąg Fibonacciego, który można obliczyć dodając dwie ostatnie liczby w serii (np. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34...) W obu przypadkach można przeprowadzić odpowiednie obliczenia automatycznie na platformie Markets.com. Są jeszcze inne systemy niektóre pozostające własnością ich twórców które próbują znaleźć następny punkt w serii, aby ustalić w którym kierunku zmienią się ceny. Wspólną koncepcją tych systemów jest założenie, że przez dłuższy okres czasu wszystko zmienia się zgodnie ze stałym wzorcem. Niektórzy eksperci zajmujący się długoterminowymi systemami ustalili formacje, które mają ponad sto lat. Inwestowanie krótkoterminowe opiera się bardziej na analizie technicznej niż fundamentalnej. Prognozy długoterminowe często uwzględniają podstawy, takie jak zależności pomiędzy walutami, towarami, akcjami i obligacjami. Zwracanie na to uwagi może pomóc w określeniu długoterminowych i złożonych trendów; nie pozwól jednak, aby perspektywa długookresowa przesłoniła ci to, co mówi dzisiaj rynek. MARKETS.COM 28

30 Inteligentny sposób użycia analizy technicznej Czasami analizę techniczną promuje się jako maszynkę do zarabiania pieniędzy. Znajdź pewną formację, ustaw automatyczne transakcje, a potem usiądź wygodnie i patrz, jak wędrują do ciebie zyski. Gdybyż tak było! Zachwalane w ten sposób formacje zwykle są skomplikowane i rzadko występują. Gdyby każda formacja zawsze działała, wystarczyłoby uruchomić program do transakcji i można by zarabiać nieskończone ilości pieniędzy. Zamiast tego inwestorzy odnoszący sukces muszą znaleźć kilka technicznych zasad, które przeważnie działają 29 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

31 w parach, którymi obracają i w godzinach, w których pracują. Analiza techniczna to tylko jedno z narzędzi pozwalających odnieść sukces. Jest ona ważna, ale nie polega tylko na jednorazowym znalezieniu formacji, która zawsze działa. Jest to raczej dyscyplina, której opanowanie może zabrać wiele lat. Znajomość podstaw pozwoli ci rozpocząć inwestowanie i da ci kilka pomysłów na dalsze eksperymenty. Nie zawsze jest łatwo zauważyć trend lub jego zmianę. Większość inwestorów uzmysławia sobie, że spostrzeganie sygnałów w czasie rzeczywistym wymaga praktyki. Markets.com oferuje wiele zautomatyzowanych narzędzi transakcyjnych, które można stosować wraz z analizą techniczną. Dzięki funkcji analizy historycznej Markets.com możesz sprawdzić formułę lub strategię na danych historycznych, aby przekonać się, jak różne formuły techniczne zadziałałyby z twoimi wybranymi parami i podczas twoich godzin pracy. (Rynek ma różne nastroje o różnych porach, co może wpłynąć na częstotliwość różnych sygnałów i czas trwania różnych trendów.) Możesz wykorzystać te wyniki, aby ulepszyć swoją strategię, zanim wypróbujesz ją z użyciem prawdziwych środków. MARKETS.COM 30

32 Abyś mógł wykorzystać rozwijające się trendy, platforma Autotrader na Markets.com pozwoli ci wprowadzać instrukcje i składać zlecenia automatycznie, gdy wystąpi określona formacja lub sygnał. W ten sposób będziesz mógł reagować na zmiany trendów niemal natychmiast, nawet, jeśli nie siedzisz przy swoim komputerze. Sprawia to, że działająca strategia stanie się jeszcze wydajniejsza i pozwoli ci jeszcze lepiej samodzielnie wykrywać sygnały w reakcji na działania systemu. W trakcie nauki sporządzaj notatki dotyczące analizy technicznej w swoim dzienniku transakcji. Jakie wskaźniki i sygnały obserwowałeś, gdy przeprowadzałeś transakcję? Czy ci pomogły czy raczej wprowadziły w błąd? Gdy zaczniesz analizować swoje transakcje, poznasz sygnały, które sprawdzają się w przypadku twojego stylu, odkryjesz również obszary, gdzie przydałaby się większa znajomość analizy technicznej. 31 Inwestuj, stosując właściwe strategie rynkowe

33 Wielu początkujących inwestorów stwierdza, że przydaje się praca z ekspertem, który pomoże im wykryć sygnały i zareagować na nie; Markets.com oferuje indywidualne szkolenie, które pomoże ci opanować podstawowe i poznać bardziej złożone formacje. Analiza techniczna to fascynująca dyscyplina, ale podstawy są takie same dla każdego. Proste elementy wykresów, trendów, przełamań i sygnałów łączą się w wyraźny obraz silnych punktów i oczekiwań rynku, które można przekształcić w wygrywające pozycje. W miarę, jak będziesz opanowywać podstawy analizy technicznej, zyskasz większą kontrolę nad swoimi inwestycjami; gdy wzmocnisz swoje fundamenty, twoje wyniki będą poprawiać się na coraz większej liczbie rynków i w coraz bardziej złożonych sytuacjach. MARKETS.COM 32

34

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku

Wprowadzenie. Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku Metody analizy technicznej akcji Wprowadzenie Sedno analizy technicznej można sprowadzić do kilku kluczowych pojęć, a mianowicie: - cena -wykres -trend -formacja - wolumen - powtarzalność zdarzeń Jużż

Bardziej szczegółowo

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA WYKRESY ŚWIECOWE FALE ELLIOTTA . SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Autor: Wiktor Moskalewicz Tytuł: Jak zrozumieć Forex Nr zamówienia: 1334472-20131003 Nr Klienta: 1311971 Data realizacji:

Bardziej szczegółowo

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez

niniejszej publikacji tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Copyright by Data: 27.07.2007 Tytuł: Jak analizować wykresy giełdowe Autor: Paweł Biedrzycki Skład: JPP Group Zezwala się na kopiowanie oraz dowolne rozprowadzanie niniejszej publikacji tylko i wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podstawy Analizy Technicznej

Podstawy Analizy Technicznej Rozdział 1 Podstawy Analizy Technicznej Zawsze lepiej spytać rynek, co się na nim dzieje, niż mówić mu co powinien zrobić Już w początkowym okresie handlu towarami uczestnicy rynku zauważyli, że ceny zachowują

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek

Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych. dr inż. Krzysztof Kaczmarek Analiza techniczna i fundamentalna na rynkach kapitałowych dr inż. Krzysztof Kaczmarek 1 Literatura 1. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2005. 2. Frank K. Reilly, Keith C. Brown,

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników

Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Średnie kroczące jeden z prostszych i bardziej przydatnych wskaźników Inwestorzy nieustannie poszukują coraz to nowszych i lepszych wskaźników, mających na celu jak najdokładniejsze opisanie sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych

Skrypt. Podejmowanie Decyzji Kapitałowych. Politechnika Gdaoska. Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki. Katedra Systemów Decyzyjnych Politechnika Gdaoska Wydziała Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki Katedra Systemów Decyzyjnych Skrypt Podejmowanie Decyzji Kapitałowych praca zbiorowa Automatyka i Robotyka 2005 grupy ISD-1 i ISD-2

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

Forex, giełda, opcje binarne.

Forex, giełda, opcje binarne. 1 Spis treści Wstęp... 3 Forex, giełda, opcje binarne.... 4 Dlaczego Opcje Binarne?... 5 Zakładanie konta u brokera Opcji Binarnych:... 6 Zakładanie darmowego konta demo platformy MT4... 10 Strategia cz.

Bardziej szczegółowo

TradeMaster spis treści

TradeMaster spis treści TradeMaster spis treści Handel walutami... 2 Okno par walutowych...3 Okno informacji o rachunku...4 Okno statystyczne rachunku...5 Okno wykresów liniowych...6 Komendy aplikacji Tworzenie i zamykanie pozycji...7

Bardziej szczegółowo

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut

FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Dziś pierwszy odcinek Akademii Rynku FOREX FOREX czyli rynek międzybankowej wymiany walut Czy podobnie jak ja gdy zaczynałem interesować się FOREXEM wyobrażaliście sobie FOREX jako wielką giełdę walutową,

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE

INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE INWESTYCJE GIEŁDOWE RYNEK AKCJI W POLSCE Napisał Marcin Otorowski Mierzyn 2003 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp 5 II. Informacje wstępne 9 2.1. Odczytywanie informacji z tradycyjnego wykresu giełdowego 10 2.2 Odczytywanie

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex.

autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. autor: Krzysztof Korbacz 14.06.2012 Wybór odpornej strategii inwestycyjnej na rynku Forex. Celem niniejszej pracy jest uzyskanie odpornej strategii, która może być wykorzystana na rynku Forex. Odporność

Bardziej szczegółowo

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien

FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien FunduszowaCafe - Magazyn o rynku funduszy inwestycyjnych Numer 2 / 2010 (2) Wrzesien 2010 Magazyn Funduszowa Cafe to przegląd aktualności rynku funduszy inwestycyjnych, przykłady strategii, ciekawostki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO OPCJACH

PRZEWODNIK PO OPCJACH PRZEWODNIK PO OPCJACH 1 Spis treści Część A Część B Część C Opcje podstawy 03 Rodzaje opcji: scenariusze zysków i strat 04 Nabycie opcji kupna 04 Wystawienie opcji kupna 05 Nabycie opcji sprzedaży 05 Wystawienie

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania

Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania Strategie inwestycyjne na rynku forex zasady konstruowania Mateusz Korsak Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania e-mail: mateusz.korsa13@gmail.com Iwona Piekunko-Mantiuk Politechnika Białostocka,

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM

INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM INWESTOWANIE W SZUMIE INFORMACYJNYM AUTOR: TOMASZ JAROSZEK TOMASZ JAROSZEK 1 Inwestowanie w szumie informacyjnym to moja teoria na podstawie kilku lad doświadczeń na rynkach finansowych i zarazem pracując

Bardziej szczegółowo

Kurs złotego w świetle analizy falkowej

Kurs złotego w świetle analizy falkowej Helena BEREŚ * Krzysztof BEREŚ * Jolanta ZIĘBA * Kurs złotego w świetle analizy falkowej Wstęp W pracy analizujemy notowania dzienne kursów walutowych pochodzące z fixingu NBP, w okresie od 01.05.1993

Bardziej szczegółowo

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy

Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy Pomiar wartości marki a wartość firmy w gospodarce opartej na wiedzy I. Wstęp Marka wśród pojęć, które odgrywają obecnie rolę w naukach o zarządzaniu, zajmuje pozycję dominującą. Te same czynniki, które

Bardziej szczegółowo