PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ WRZESIEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ WRZESIEŃ"

Transkrypt

1 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ WRZESIEŃ Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Poznanie topografii przedszkola. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe. Poznanie numerów alarmowych do tych instytucji. Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała. Poznanie zmysłów jakimi odbieramy otaczający nas świat. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie. Kształtowanie umiejętności nazywania prac w sadzie. Kształtowanie umiejętności nazywania prac w ogródkach warzywnych lub na polach jesienią. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: usta, owoce. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski u, o w wyrazach. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. Temat kompleksowy: W PRZEDSZKOLU Temat dnia Formy aktywności dzieci Cele dnia Realizacja podstawy Uwagi

2 W MOIM PRZEDSZKOLU Zabawa integracyjna Baranek. Zabawa taneczna Dwóm tańczyć się zachciało. Zabawa naśladowcza Lusterka. Opowiadanie przewodnie do pakietu zapoznające z postaciami Pak O. Masiuk. Rozmowa dotyczącą tematu opowiadania z wykorzystaniem pacynki Paka. Praca z K1., 1 kolorowanie Paka według wzoru. Spacer wokół przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym reagowanie na polecenia N. Zabawa dydaktyczna Odszukaj swoje imię. Wizytówki rysowanie na kartce znaczka z szatni. nazywa kolegów; zapamiętuje ich imiona; integruje się z grupą rówieśniczą. przełamuje nieśmiałość w stosunku do rówieśników; poznaje Paka postać przewodnią; uważnie słucha poleceń N.; poznaje najbliższe otoczenie przedszkola; prawidłowo reaguje na sygnał dźwiękowy; odszukuje swoje imię wśród innych, ćwiczy pamięć wzrokową. programowej

3 W MOIM PRZEDSZKOLU Obserwacja dzieci pod kątem diagnozy przedszkolnej. Osłuchanie z piosenką przewodnią Pak przyjaciel przedszkolaków. Zabawa ilustracyjna ze śpiewem do piosenki przewodniej. Zabawa taneczna Dwóm tańczyć się zachciało Zabawa integracyjna Pajęczyna. Wycieczka po przedszkolu zapoznanie z poszczególnymi pomieszczeniami i ich przeznaczeniem: toalety, kuchnia, sale innych grup przedszkolnych, sale gimnastyczne itp. Zabawa ruchowa w ogrodzie Podchody. Rozmowa z dziećmi na podstawie własnych doświadczeń dotycząca korzystania z placu zabaw i ogrodu. Praca z ZG 1 kreślenie linii pionowych, dorysowywanie brakujących elementów. Zabawa taneczna z piosenką przewodnią. Przedszkole moich marzeń malowanie farbami na dużym formacie. Wystaw prac wszystkich dzieci. próbuje śpiewać piosenkę przewodnią; uczestniczy w zabawach integracyjnych; poznaje poszczególne pomieszczenia w przedszkolu, ich przeznaczenie i położenie względem siebie; orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą rękę; wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; wykonuje zadania ściśle według wskazówek N.; wyraża radość z możliwości malowania farbami na określony temat

4 DZIEŃ W PRZEDSZKOLU Obserwacja dzieci pod kątem diagnozy przedszkolnej. Zabawa taneczna przy piosence przewodniej. Wysłuchanie opowiadania Pożar! O. Masiuk. Rozmowa z dziećmi na temat treści opowiadania. Zabawa Emocje. Zabawa z pantomimą N. nazywa emocje, a dzieci pokazują je przy pomocy gestów i mimiki. Praca z ZG 2 określanie nastrojów przedstawionych na obrazku. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym reagowanie na polecenia N. Zabawa dydaktyczna Robimy porządki w sali. Praca z K1., 2 wklejanie zabawek we właściwych polach, dokonywanie klasyfikacji. Zabawa rytmiczna Echo. Ustalenie zasad dyżurów w przedszkolu według własnych możliwości, np. dyżury w łazience, przy roznoszeniu posiłków, przy roznoszeniu i dobieraniu pomocy na zajęcia, itp chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; z uwagą słucha opowiadań, analizuje, wyciąga wnioski; rozpoznaje i nazywa emocje, pokazuje je przy pomocy gestów i mimiki; klasyfikuje według jednej cechy; przestrzega zasad panujących w przedszkolu

5 PRZEDSZKOLNY SAVOIR-VIVRE Obserwacja dzieci pod kątem diagnozy przedszkolnej. Zabawa ilustracyjna ze śpiewem do piosenki przewodniej. Wielka księga tropicieli omówienie ilustracji przedstawiających dobre i złe zachowania w przedszkolu; dokonanie oceny przy pomocy naklejek. Omówienie i spisanie kodeksu dobrego zachowania w oparciu o Wielką Księgę Tropicieli. Zabawa w teatr Scenki z życia przedszkola. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawa w ogrodzie przedszkolnym Zabawa w kolory. Zabawa orientacyjno-porządkowa Rób tak nie rób tak. Zabawy dydaktyczne: wyklaskiwanie sylab w wyrazach; składanie wyrazów z sylab podawanych przez N.; wyklaskiwanie wyrazów w rytmie ułożonym przez N. z klocków. Praca z K1., 3 analiza sylabowa wyrazów, przeliczanie ilości sylab w wyrazie. Zabawa taneczna Ty i ja. wymienia dobre i złe zachowania w przedszkolu, uzasadnia swój wybór; odgrywa rolę w zabawach parateatralnych; wykonuje polecenia zgodnie ze wskazówkami N.; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych

6 POMAGAMY SOBIE Obserwacja dzieci pod kątem diagnozy przedszkolnej. Zabawy z piosenką przewodnią. Zabawy integracyjne do wyboru: Baranek, Pajęczyna, Podaj piłkę. Praca z K1., 4 określanie właściwego zachowania w przedszkolu, omawianie obrazków; układanie zdań na temat obrazka; wyróżnianie słów w zdaniu. Zabawy językowe. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3. Praca plastyczna Wymarzony plac zabaw. Zabawa integracyjna Co kto lubi. chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; uczestniczy w zabawach integracyjnych; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; próbuje samodzielnie organizować sobie czas w przedszkolu Temat dnia Temat kompleksowy: MOJA MIEJSCOWOŚĆ Cele dnia Formy aktywności dzieci Realizacja podstawy programowej Uwagi

7 MIASTO I WIEŚ MÓJ DOM Obserwacja dzieci pod kątem diagnozy przedszkolnej. Opowiadanie Trzy Świnki. Rozmowa dotycząca treści opowiadania ukierunkowana pytaniami N. Zabawa słownikowa Mój domek opisywanie wyglądu. Zabawa dydaktyczna Podaj swój adres. Zabawa dydaktyczna Jaki jest dom? dobieranie wyrazów, które kojarzą się z wyrazem dom. Zabawa ruchowa Budujemy domy. Wiela Księga Tropicieli różnorodność zabudowy. Praca z K1., 5 kolorowanie budynków z figur geometrycznych według kodu; wyszukiwanie figur nie pasujących do pozostałych. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zabawa w ogrodzie przedszkolnym Zabawa w kolory. Rysowanie gry-ściganki Przejście między domkami. Gra-ściganka Przejście między domkami. Zabawa rytmiczno-ruchowa swobodna improwizacja. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; umie się przedstawić, podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania, wie, komu może podawać takie informacje; rozpoznaje i próbuje nazywać podstawowe figury geometryczne; przestrzega zasad gier planszowych; sprawnie liczy do sześciu; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych /2/3 8.1

8 W MIEŚCIE BUDYNKI, SKLEPY, ZAWODY Obserwacja dzieci pod kątem diagnozy przedszkolnej. Słuchanie wiersza E. Bełczewskiej Okienka i okna. Rozmowa dotycząca treści wiersza Zabawa dydaktyczna Budujemy miasto. Zabawa ruchowa Jedziemy tramwajem. Praca z kartą K1., 6 porządkowanie domów według wielkości; łączenie obrazków przedstawiających przeciwstawne cechy. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola, zwrócenie uwagi na budynki w sąsiedztwie, na pojazdy, na ludzi wykonujący różne zawody. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego. Mój dom malowanie farbami na dużym formacie. Wykonanie wystawy prac. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; wykazuje zainteresowanie architekturą; uczestniczy w zabawach naśladowczych; określa wielkość, porządkuje elementy według wielkości wzrastającej; wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; wyraża radość z możliwości malowania farbami na określony temat

9 NA WSI BUDYNKI, SKLEPY, ZAWODY Obserwacja dzieci pod kątem diagnozy przedszkolnej. Praca z obrazkiem przedstawiającym wieś zabudowania, ulica, sprzęt rolniczy, ludzie przy pracy. Rozmowa dotycząca treści obrazka. Praca z K1., 7 dorysowywanie domom brakujących elementów; orientacja na kartce, dorysowywanie wskazanych elementów oraz kolorowanie obrazka według własnego pomysłu. Zabawa słuchowa Czyj to głos?. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola, zwrócenie uwagi na budynki w sąsiedztwie, na pojazdy, na ludzi wykonujący różne zawody. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu terenowego. Zabawa dydaktyczna Różne domy i ich mieszkańcy. z uwagą ogląda obrazki i lustracje, analizuje, wyciąga z nich wnioski; orientuje się na kartce; rozpoznaje odgłosy z otoczenia; wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; usprawnia małą motorykę rąk

10 BEZPIECZNA DROGA DO PRZEDSZKOLA PRZECHODZENIE PRZEZ JEZDNIĘ Obserwacja dzieci pod kątem diagnozy przedszkolnej. Wiersz Kolorowe znaki K. Wiśniewskiego. Rozmowa dotycząca treści wiersza. Zabawa orientacyjno-porządkowa Czerwone stój zielone idź". Praca z K1., 8 przeliczanie elementów na obrazku i rysowanie odpowiedniej liczby kresek w ramce; prowadzenie pojazdów do ich garaży, ćwiczenia słownikowe. Omówienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach w zależności od możliwości (miasto, wieś). Zabawa ruchowa Przechodzimy przez ulicę. Spacer do najbliższego przejścia dla pieszych zwrócenie uwagi na różnorodność pojazdów. Praktyczne omówienie sposobu przechodzenia przez ulicę i obserwacja pieszych uczestników ruchu drogowego. Osłuchanie z piosenką O przechodzeniu przez ulicę. Zabawy rytmiczne. Zabawa dydaktyczna Dobierz rym. Sygnalizator praca według wzoru z WP. Zabawa dydaktyczna Badanie kształtów figur geometrycznych". z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; orientuje się w przestrzeni; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; śpiewa piosenki

11 PAN POLICJANT NA ULICY Temat dnia Obserwacja dzieci pod kątem diagnozy przedszkolnej. Quiz zagadki o ruchu ulicznym. Zabawa Ruch uliczny". Przedstawienie postaci policjanta i jego funkcji. Poznanie numerów alarmowych. Zagadki słuchowe identyfikowanie pojazdów uprzywilejowanych na podstawie wydawanych dźwięków (karetka pogotowia, straż pożarna, policja). Praca z K1., 9 dzielenie na sylaby i liczenie sylab w wyrazach; łączenie osób z właściwymi pojazdami uprzywilejowanymi. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. W miarę możliwości wspólne ustawienie Miasteczka ruchu drogowego. Zabawa Przechodzimy przez ulicę. Spacer do najbliższego skrzyżowania ulic. Wykonanie samochodu z pudełek po zapałkach Pudełkowe auta. Zabawa ruchowa Znaki nakazu. Praca z ZG 3 prowadzenie pojazdów do ich garaży. Zabawa badawcza Odbicia figur oglądanie figur w lusterku. Formy aktywności dzieci zna zasady bezpiecznego poruszania się po ulicy; rozwiązuje zagadki orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby: policjant; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą głoskę; wyraża radość z zabaw konstrukcyjnych; rozpoznaje i próbuje nazywać podstawowe figury geometryczne. Temat kompleksowy: Ja, ty i środowisko. Cele dnia Realizacja podstawy programowej Uwagi

12 OTO JA CZŁOWIEK, MOJE CIAŁO Zabawa dydaktyczna w parach szukamy podobieństw. Zabawa ilustracyjna do piosenki Boogie-woogie. Zabawa dydaktyczna Wyszukiwanie głoski u. Praca z K1., 10 ćwiczenia słuchowe, wyróżnianie głoski u w nagłosie. Pisanie w tunelu i kreślenie szlaczków literopodobnych. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa Boogie-woogie przeprowadzona w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa naśladowcza Pokaż to samo. Lepienie z plasteliny postaci człowieka Plastelinowy ludzik praca według pomysłu dzieci. Zabawa dydaktyczna Ułóż dalej układanie wzorów rytmicznych. Zabawa dydaktyczna Po mojej prawej stronie jest Zabawa z gazetami wyszukiwanie w tekście litery u, U. Gimnastyka oka poszerzanie pola widzenia. formułuje wypowiedzi dotyczące ważnych spraw; dostrzega podobieństwa i różnice; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę; interesuje się czytaniem i pisaniem; orientuje się w schemacie własnego ciała, określa prawą i lewą stronę; potrafi uważnie patrzeć, organizuje pole spostrzeżeniowe

13 OTO JA CZŁOWIEK, ZMYSŁY Zabawa dydaktyczna Lusterka. Rozwiązywanie zagadek dotyczących zmysłów. Rozmowa nawiązująca do zagadek i wprowadzająca do wyjaśnienia pojęcia zmysł. Zabawa dydaktyczna Zaczarowany woreczek. Praca z K1., 11 przypisywanie obrazka do zmysłu. Zabawa orientacyjno-porządkowa Uważnie słuchamy. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa Boogie-woogie przeprowadzona na w ogrodzie przedszkolnym. Wielka Księga Tropicieli praca z obrazkiem. Zabawa orientacyjno-porządkowa Co lubimy?. Gimnastyka buzi i języka. Praca z ZG 4 łączenie zmysłów z rzeczami, które tymi zmysłami można odbierać. rozwiązuje zagadki; stara się łączyć przyczynę ze skutkiem; próbuje nazywać zmysły; wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; ćwiczy sprawność narządów mowy

14 HIGIENA Wiersz Na zdrowie B. Lewandowskiej. Rozmowa dotycząca treści wiersza ukierunkowana pytaniami nauczycielki Zabawa dydaktyczna Do czego służy?. Zabawa naśladowcza Codzienna toaleta. Etapy mycia rąk ćwiczenia praktyczne w łazience przedszkolnej Praca z K1., 12 wyszukiwanie różnic na obrazkach, rysowanie kubeczka po śladzie. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa Boogie-woogie przeprowadzona w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa dydaktyczna Dobre i złe nawyki. Praca malarska Kolorowa kąpiel. Wykonanie wystawy prac. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; dba o swoje zdrowie; umie poprawnie umyć się i wytrzeć; dostrzega różnice na obrazkach; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; wyraża radość z możliwości malowania farbami na określony temat

15 NA POMOC! Spotkanie z przedstawicielami np. policji, straży pożarnej lub ratownika medycznego Kto dba o nasze bezpieczeństwo?. Rozmowa dotycząca pracy w/w instytucji. Ważne numery zaznajomienie z numerem alarmowym 112 oraz numerami alarmowymi policji 997, straży pożarnej 998, pogotowia ratunkowego 999. Praca z K1., 13 rozcinanie i składanie obrazka z czterech elementów. Zabawa Na pomoc. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa ruchowa Boogie-woogie przeprowadzona w ogrodzie przedszkolnym. Naklejanie na karton cyfr z numeru alarmowego 112 w odpowiedniej kolejności praca indywidualna. Praca z ZG 5 rysowanie karetki po śladzie. Próbne wykonanie ewakuacji z budynku przedszkola. wie, jak trzeba zachować się w sytuacjach zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią prosić; orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby: policjant, strażak, ratownik; usprawnia małą motorykę; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych

16 ŚRODOWISKO AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA Temat dnia Osłuchanie z wierszem T. Fiutowskiej Szalona wyliczanka. Rozmowa dotycząca treści wiersza. Zabawa ruchowa Pociągi na Łysą Górę. Wykonanie transparentu z hasłem ekologicznym Ekologiczny transparent, np. Ziemia to nie śmietnik! Przemarsz ulicami miejscowości z transparentami. Zachęcanie społeczności lokalnej do włączenia się do akcji sprzątania świata. Porządki wokół przedszkola pod nadzorem osób dorosłych i przy ich pomocy. Zwrócenie uwagi na używanie podczas prac porządkowych rękawic ochronnych. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu sportowego. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 3. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; wyraża radość z możliwości wykonywania prac przestrzennych; wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska. Temat kompleksowy: Dary jesieni na talerzu. Cele dnia Formy aktywności dzieci Realizacja podstawy programowej Uwagi

17 WARZYWA Osłuchanie z wierszem Na straganie J. Brzechwy. Rozmowa dotycząca treści wiersza. Rozwiązywanie zagadek Warzywa. Zabawa dydaktyczna "Zaczarowany worek. Zabawa ruchowa Chodzenie po śladzie poruszanie się według podanych rytmów. Zabawa ruchowa z pedagogiki zabawy Sałatka warzywna. Praca z K1., 14 uzupełnianie brakujących części obrazka, odwzorowywanie. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola jeżeli jest to możliwe zwrócenie uwagi na ogródki przydomowe, na różnorodność warzyw, na ich sposoby zbierania, na używane narzędzia ogrodnicze, itd. ewentualnie prace porządkowe w przedszkolnym ogródku warzywnym. Zabawa przy stolikach z wykorzystaniem warzyw jako liczmanów. Lepienie z masy solnej warzyw solne warzywa. Zabawa dydaktyczna Co powiem o układanie zdań o warzywach. z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski; potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin w kolejnych porach roku; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego odżywiania; liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi; klasyfikuje według jednej cechy; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy /2/3 14.6

18 WARZYWA Praca z ilustracją do wiersza Stragan pani Jesieni. Słuchanie wiersza czytanego przez N. Rozmowa w oparciu o treść wiersza i ilustrację przedstawiającą stragan warzywny. Osłuchanie z piosenką Ogórek wąsaty. Zabawa ruchowo-słuchowa do piosenki. Wzór owalny kreślenie wzoru po śladzie przy piosence. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola jeżeli jest to możliwe wstąpienie do sklepu z warzywami lub na targ warzywny; ewentualnie prace porządkowe w przedszkolnym ogródku warzywnym. Praca z K1., 15 łączenie w pary warzyw, określanie wielkości warzyw w parach kolorowanie większego. Zabawa dydaktyczna Warzywne zdania dzielenie zdań na wyrazy i przeliczanie wyrazów w zdaniu. Warzywa określanie smaku, zapachu, stopnia twardości warzyw. Malowanie farbami straganu warzywnego Stragan warzywny może być duży format. Wykonanie wystawy prac. Wykonanie surówki z marchewki Surówka z marchewki wspólna degustacja przygotowanej surówki. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych, śpiewa piosenki; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę; wyraża radość z możliwości malowania farbami na określony temat

19 OWOCE Wycieczka do sadu. Rozmowa utrwalająca zdobytą wiedzę, ukierunkowana pytaniami. Zabawa ruchowa W sadzie uwrażliwiająca na kierunek linii melodycznej. Zabawa dydaktyczna Zaczarowany worek". Zabawa dydaktyczna Kto powie więcej?. Zabawa dydaktyczna Wyszukiwanie głoski o. Praca z K1., 16 ćwiczenia słuchowe, otaczanie pętlą obrazków owoców, w nazwach których słychać głoskę o. Zabawa ilustracyjna przy muzyce Pieczemy ciasto owocowe. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodne z porą roku; na samodzielną zmianę obuwia oraz nakrycia wierzchniego. Zabawa ruchowa Sałatka owocowa. Wykonanie koktajlu owocowego. wymienia nazwy drzew w sadzie; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę; interesuje się czytaniem i pisaniem; samodzielnie ubiera się i rozbiera

20 OWOCE Zabawa przy stolikach z wykorzystaniem różnych owoców jako liczmanów Owocowe kosze. Zabawa Zaczarowane pudełko. Zabawa ze śpiewem Płyną statki z bananami. Zabawa z elementem celowania i rzutu Pomarańcze do kosza. Zabawa Owocowe ślady. Praca z K1., 17 uzupełnienie owocowych rytmów, kolorowanie jabłek na drzewach po prawej stronie na czerwono, po lewej na żółto, między drzewami rysowanie słońca. Spacer w najbliższej okolicy przedszkola. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodne z porą roku; na samodzielną zmianę obuwia oraz nakrycia wierzchniego. Zabawa dydaktyczna Owocowa wyliczanka. Praca z ZG 6 wyszukiwanie pomidora i kolorowanie go na czerwono. Zabawa ruchowa Sałatka owocowa. liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi; klasyfikuje według jednej cechy; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; orientuje się na kartce. 13.1/2/

21 TEATRZYK OWOCOWO- WARZYWNY Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1. Słuchanie wiersza M. Kownackiej Teatrzyk. Nauka wiersza na pamięć. Spacer w najbliższej okolicy przedszkola. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodne z porą roku; na samodzielną zmianę obuwia oraz nakrycia wierzchniego. Zabawa z gazetami- wyszukiwanie litery o, O. Warzywa do teatrzyku Warzywne kukiełki wypychanie szablonów różnych warzyw i owoców z WP, tworzenie postaci z nich, dorysowywanie elementów według własnego pomysłu. Zabawa w teatr Teatr warzywny. Zabawa ruchowa Sałatka owocowa. z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski; wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; interesuje się czytaniem i pisaniem; odgrywa rolę w zabawach parateatralnych; uczestniczy w zabawach integracyjnych PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci. Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1. Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

22 Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: las, parasol, gra. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski l, p, g, w wyrazach. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. Temat kompleksowy: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH Temat dnia Formy aktywności dzieci Cele dnia Realizacja podstawy programowej Uwagi

23 ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO WITAMINY Witaminowe abecadło słuchanie wiersza S. Karaszewskiego; Rozmowa na podstawie jego treści. Zabawa dydaktyczna Odkrywamy witaminy ćwiczenie sylabowej syntezy słuchowej. Zabawa orientacyjno-porządkowa Wesołe witaminki. Witaminy klasyfikowanie obrazków. Praca plastyczna Witaminowe rodziny. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym reagowanie na polecenie N. Praca z K1., 18 odszukiwanie takich samych sekwencji obrazkowych; rysowanie w tunelu. Zabawa ruchowa Witaminowy taniec. Zabawa dydaktyczna Kto powie więcej?. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Zwrócenie uwagi na odkładanie zabawek na miejsce po skończonej zabawie. z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów; uczestniczy w zabawach naśladowczych; klasyfikuje według jednej cechy; usprawnia małą motorykę rąk; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; próbuje samodzielnie organizować sobie czas w przedszkolu

24 UBIERAM SIĘ ODPOWIEDNIO DO POGODY Buty chcą iść na przechadzkę rozmowa na podstawie treści wiersza D. Gellner. Ubrania na każdą pogodę zabawa z wykorzystaniem elementów z WP. Kolorowe kałuże zabawa z elementem skoku. Zabawa słuchowa analiza i synteza sylabowa wyrazów; liczenie sylab w wyrazie. Spacer w najbliższej okolicy przedszkola. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodne z porą roku; na samodzielną zmianę obuwia oraz nakrycia wierzchniego. Zabawa bieżna Berek. Praca z K1., 19 dzielenie wyrazów na sylaby; przeliczanie sylab w wyrazie; kolorowanie właściwej ilości sylab. Zabawa pobudzająco- hamująca. Zabawa dydaktyczna Jesienny szalik rytmy. Zabawy dowolne: ubieranie sylwet dziewczynki i chłopca; kolorowanie, ozdabianie ubrań ubieranie lalek w kąciku. z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski; dopasowuje ubranie do odpowiedniej pory roku; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów; uczestniczy w zabawach naśladowczych; klasyfikuje według jednej cechy; kontynuuje rozpoczęty rytm dwutrzyelementowy; próbuje samodzielnie organizować sobie czas w przedszkolu

25 RUCH TO ZDROWIE SPORTY Rozwiązywanie zagadek o dyscyplinach sportowych. Rozmowa na temat dyscyplin sportowych. Zabawa rozwijająca koordynację wzrokowo-ruchową Zawody zwierząt. Praca z ZG 7 rysowanie w tunelu drogi sportowców. Zabawa taneczna do piosenki Fikający zuch. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodne z porą roku, na samodzielną zmianę obuwia oraz nakrycia wierzchniego. Wielka Księga Tropicieli dokonywanie oceny zachowań dzieci związanych z właściwym ubieraniem się, ruchem, odpoczynkiem, dbaniem o higienę (nalepianie buziek; omówienie piramidy zdrowego żywienia; niezdrowe produkty) Zabawa z elementem rzutu i celowania. Zabawa słownikowa Sportowcy dzieci tworzą nazwy zawodników od podanej dyscypliny sportowej. Zabawa ruchowa Wyścig gąsienic. Zabawy plastyczne lepienie z masy solnej. rozwiązuje zagadki; w oparciu o własne doświadczenia analizuje, wyciąga wnioski i uogólnia; uczestniczy w zabawach naśladowczych; usprawnia małą motorykę rąk; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; dba o własne zdrowie poprzez odpowiednie ubieranie się zgodnie z porą roku; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; lepi z masy solnej

26 U LEKARZA Słuchanie opowiadania Chory Pak O. Masiuk. Rozmowa na podstawie opowiadania i ilustracji przedstawiających gabinet pediatry, okulisty i stomatologa. Zabawa ruchowa z czworakowaniem Chory zajączek. Zabawa dydaktyczna klasyfikowanie przedmiotów. Praca z K1., 20 łączenie w pary rysunków. W przychodni wycieczka do najbliższej przychodni, rozmowa z pielęgniarką i jeśli to możliwe z lekarzem. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodne z porą roku; na samodzielną zmianę obuwia oraz nakrycia wierzchniego. Zabawa taneczna, zabawa ruchowosłuchowa, zabawy ruchowo-słuchowowzrokowe przy piosence Fikający zuch. Zabawa tematyczna U lekarza. z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski; orientuje się w rolach społecznych pełnionych przez ważne osoby: lekarz klasyfikuje według jednej cechy; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; przestrzega zasad panujących w przedszkolu; próbuje samodzielnie organizować sobie czas w przedszkolu

27 OLIMPIADA SPORTOWA W PRZEDSZKOLU Temat dnia Słuchanie opowiadania wychowawczego Zdrowa rywalizacja O. Masiuk. Rozmowa na podstawie opowiadania. Zabawa ruchowa z czworakowaniem Raki do mety. Zabawa dydaktyczna klasyfikacyjna Wyścig figur. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola. Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią. Przedszkolna olimpiada sportowa może być zorganizowana jako rywalizacja pomiędzy wszystkimi dziećmi w jednej grupie, jako zawody reprezentantów poszczególnych grup lub jako zawody przedstawicieli różnych przedszkoli. z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski; uczestniczy w zabawach naśladowczych; klasyfikuje według jednej cechy; rozpoznaje i próbuje nazywać podstawowe figury geometryczne; wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie. Temat kompleksowy: JESIENIĄ W PARKU Cele dnia Formy aktywności dzieci /2/3 Realizacja podstawy programowej Uwagi

28 WSZYSTKO SIĘ ZMIENIA- KOLORY JESIENI Słuchanie wiersza Kolorowy bukiet B. Lewandowskiej. Rozmowa na podstawie wiersza. Zabawa muzyczno-ruchowa Taniec liści. Zabawa badawcza Odkrywamy kolory połączona z pracą z K1., 21. Wycieczka do parku w trakcie pobytu w parku N. zwraca uwagę na jego architekturę: wytyczone ścieżki, ławki służące do odpoczynku, lampy oświetlające park, itd. Nauka wiersza Kolorowy bukiet na pamięć. Zabawa ruchowa Kolor parzy. Zabawa słuchowa Co słyszysz na początku? Porządkowanie materiału przyrodniczego przyniesionego z wycieczki. z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych; klasyfikuje według jednej cechy; nazywa kolory podstawowe i pochodne; przestrzega zasad panujących w przedszkolu podczas wycieczki; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; próbuje samodzielnie organizować sobie czas w przedszkolu /2/

29 CZEMU PADA DESZCZ? Słuchanie opowiadania Jedna srebrna kropla H. Bechlerowej. Rozmowa na podstawie opowiadania. Zabawa badawcza Deszcz w słoiku. Zabawa ruchowa Kropelki deszczu. Zabawy słuchowe wyróżnianie głoski p w nagłosie. Praca z K1., 22 orientacja na kartce, analiza wyrazu (wyróżnianie głosek w nagłosie), synteza słuchowa (tworzenie słów zaczynających się podaną głoską), grafomotoryka. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym zabawa rytmiczno-ruchowa Spacer po kałużach. Zagadki słuchowe Muzyka wody odgadywanie różnych dźwięków związanych z wodą i deszczem: kapanie po jednej kropli, woda lecąca ciurkiem, deszcz słabo padający (uderzenia kropel o szyby), ulewa. Praca z ZG 9 łączenie łatek z właściwym parasolem. Praca plastyczna Kolorowy deszcz korelacja z muzyką. Zabawa ruchowa Skoki przez kałużę. obieg wody. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; obserwuje doświadczenie prowadzone przez N.; orientuje się na kartce; dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej; odgaduje zagadki słuchowe, nazywa dźwięki z otoczenia; wyraża radość z możliwości malowania farbami na określony temat; uczestniczy w zabawach naśladowczych / /2 9.2

30 W PARKU Słuchanie opowiadania W parku O. Masiuk. Rozmowa na podstawie ilustracji W parku i wysłuchanego opowiadania. Zabawa orientacyjno-porządkowa Wycieczka do parku. Zabawa dydaktyczna Porządki w parku klasyfikowanie materiału przyrodniczego i kontynuowanie rozpoczętych rytmów. Praca z K1., 23 kończenie rytmów. Liczenie liści, nazywanie drzew, kolorowanie liści według instrukcji. Zabawa ruchowa Taniec liści. Praca plastyczna Jesienne kwiaty z wykorzystaniem elementów z WP. Zabawy w parku. Zabawa Spadające kasztany. Praca z ZG 28 rysowanie po śladzie łodyg astrów; dorysowywanie liści (orientacja w przestrzeni). Zabawa ruchowa Kwiaty więdną. Wielka Księga Tropicieli w parku. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; klasyfikuje według jednej cechy; kontynuuje rozpoczęty rytm; przelicza w granicach możliwości; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; wyraża radość z wykonywania prac przestrzennych na określony temat; usprawnia małą motorykę rąk /

31 JESIENNE SKARBY Słuchanie wiersza Jesień O. Pruszkowszkiej. Rozmowa na podstawie wiersza Zabawa słuchowa z wykorzystaniem liści i kasztanów Jesienne granie. Zabawa ruchowa Wyścig kasztanów. Praca z K1., 24 kasztanowe ludki do łączenia w pary. Kolorowanie elementów z których został zrobiony kasztanowy ludek. Osłuchanie z piosenką Jesienny walczyk. Zabawy w parku. Zabawa oddechowa Liście. Zabawa plastyczno-techniczna Jesienne ludki robienie kasztanowych ludzików. Zabawa twórcza Bukiet N. pokazuje dzieciom bukiet jesiennych kwiatów (astry, chryzantemy). Zabawa pobudzająco-hamująca Kasztanowe stworki. Zabawy w kąciku jesiennym. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą głoskę; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów; usprawnia małą motorykę rąk uczestniczy w zabawach naśladowczych; wyraża radość z zabaw konstrukcyjnych. 14.6/7/1 10.1

32 JESIENNE KOMPOZYCJE Olimpiada sportowa zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 1. Praca z ZG 10 łączenie w pary takich samych liści. Zabawa dydaktyczna Powiedz więcej. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodne z porą roku; na samodzielną zmianę obuwia oraz nakrycia wierzchniego. Praca plastyczna Jesienne komponowanie. Zabawa bieżna Berek kucany. Zabawa indywidualna lub w małych zespołach z wykorzystaniem klocków Ułóż i zagraj układanie rytmów zgodnie z podaną instrukcją słowną. Zabawa rytmiczna integracja muzyki z plastyką. Gra w karty Jesienny Piotruś wykorzystanie gry z WM. wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; usprawnia małą motorykę rąk; dba o własne zdrowie poprzez odpowiednie ubieranie się zgodnie z porą roku; wyraża radość z możliwości malowania farbami na określony temat; kontynuuje rozpoczęty rytm; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; dobiera w pary obrazki o tym samym znaczeniu Temat kompleksowy: JESIENIĄ W LESIE Temat dnia Formy aktywności dzieci Cele dnia Realizacja podstawy programowej Uwagi

33 W LESIE Oglądanie albumów, książek i czasopism o lesie Las. Praca z obrazkiem przedstawiającym jesienny las Jesienny las rozmowa na temat obrazka. Rozwiązywanie zagadek o tematyce leśnej W lesie. Zabawa ruchowa w formie opowieści ruchowej Idziemy do lasu. Zabawa dydaktyczna: Czy jest tu głoska l?. Praca z K1., 25 nazywanie obrazka w ramce, wyróżnianie głoski w nagłosie, wskazywanie wyrazów zaczynających się głoską l. Zabawa słuchowa: Leśne odgłosy. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodne z porą roku; na samodzielną zmianę obuwia oraz nakrycia wierzchniego. Zabawa ruchowa Przeglądamy się w leśnym źródle orientacja w schemacie ciała i przestrzeni. Praca z ZG 12 rysowanie grzyba po śladzie. Zabawa ruchowa Zajączki i drzewa. Wielka Księga Tropicieli wypowiedzi na temat ilustracji (leśne zwierzęta, owoce, rośliny); wyszukiwanie elementów z głoską l w nazwie; czytanie globalne Zabawa dydaktyczna Liście i igły. Gra w karty Jesienny Piotruś według wcześniej poznanych zasad. z uwagą ogląda obrazki i lustracje, analizuje, wyciąga z nich wnioski; dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmiana pór roku; rozwiązuje zagadki; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę; interesuje się czytaniem i pisaniem; orientuje się w schemacie własnego ciała i przestrzeni; usprawnia małą motorykę rąk; uczestniczy w zabawach naśladowczych

34 SKĄD SIĘ BIORĄ DRZEWA? Rozmowa na podstawie treści wiersza Kto sadził dęby? M. Kownackiej. Zabawa orientacyjno-porządkowa Znajdź swoje drzewo. Zabawa dydaktyczna Kolejka po żołędzie. Praca z K1., 26 dzieci wypowiadają się na temat obrazków używając określeń najpierw, potem, później, na końcu, układają historyjkę obrazkową. Zabawa muzyczno-ruchowa Drzewa w szeregu. Gra na instrumentach Leśna orkiestra. Zabawy twórcze z tekstem Ele mele. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym. Jeżeli w pobliżu jest las można z dziećmi przeprowadzić zabawę Mali tropiciele N. dostarcza dzieciom lupy, lornetki. Zadaniem dzieci jest zaobserwować jak najwięcej zwierząt i ich zachowania. Wszystkie dzieci opowiadają o swoich spostrzeżeniach. Praca z ZG 11 kolorowanie lasu ze zmianą koloru według kodu. Zabawa ruchowa na czworakach Przejście pod zwalonym pniem. Zabawa dydaktyczna Zaczarowany woreczek. Zabawa dydaktyczna: Wyczaruj słowo N. podaje początek wyrazu, np. lo, zaś dzieci dopowiadają jego zakończenie, np. lo dy, Zabawy w kąciku jesiennym sadzenie nasion drzew. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; orientuje się w przestrzeni; uczestniczy w zabawach naśladowczych; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; próbuje grać na instrumentach perkusyjnych; usprawnia małą motorykę rąk; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy, wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą głoskę

35 LEŚNE ZWIERZĘTA Zabawa słuchowa Idź za głosem. Rozmowa na podstawie wiersza Leśne dzieci M. Kownackiej. Zabawa słuchowa Kto mieszka w lesie?. Zabawa ruchowa Zabawy wiewiórek określenia w, pod, za, obok.. Praca z K1., 27 naklejanie zwierząt zgodnie z instrukcją; orientacja w przestrzeni; eliminowanie przedmiotów nie pasujących do pozostałych. Zabawa ruchowa Kulawy lisek. Las wykonanie makiety lasu z wykorzystaniem elementów z WP. Zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym zwrócenie uwagi na właściwe ubieranie się zgodne z porą roku; na samodzielną zmianę obuwia oraz nakrycia wierzchniego. Zabawy terenowe z pokonywaniem przeszkód (jeśli są tego typu zabawki na placu) przejście po niskim murku z asekuracją, przeskoki przez ułożone patyki, itp. Zabawa muzyczno-ruchowa Zwierzęta w lesie. Zabawa w kole Kolce jeża. Praca z ZG 13 rysowanie jeża po śladzie. Zabawa z liczeniem Kukułki. Zabawa słuchowa Co to gra?. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; orientuje się w przestrzeni oraz na kartce; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; wyraża radość z możliwości wykonywania prac przestrzennych różnymi technikami plastycznymi; usprawnia małą motorykę rąk; liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi /2/3

36 JAK ZWIERZĘTA SZYKUJĄ SIĘ DO ZIMY? Zabawa słuchowa Odkrywcze ucho. Słuchanie wiersza Jesienna piosenka E. Stadmuller. Rozmowa na podstawie jego treści. Zabawa orientacyjno-porządkowa Spiżarnia. Zabawa ruchowa Bawmy się w konopki. Portrety leśnych mieszkańców malowanie farbami wybranego zwierzęcia leśnego. Zabawy dowolne i ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Praca z K1., 28 odczytywanie kodu i odszukiwanie właściwej drogi. Zabawa ruchowa Który w szeregu?. Zabawa ruchowa Wiewiórka zbiera orzeszki. Zabawa dydaktyczna: Zapasy wiewiórki. Zwierzątka lepienie z plasteliny. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; wyraża radość z możliwości malowania farbami na określony temat; kontynuuje rozpoczęty rytm; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; lepi z plasteliny /2

37 INNY LAS DŻUNGLA Zabawa taneczna do piosenki Dżungla. Zabawa twórcza Wyprawa w głąb dżungli. Zabawa bieżna Samolot Zabawa sensoryczna Tajemnice dżungli rozmowa na temat doznań i tego co sobie dzieci wyobraziły. Zabawa plastyczna Dżungla malowanie kredkami pastelowymi. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5 można go przeprowadzić w ogrodzie. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym zwrócenie uwagi na bezpieczną zabawę. Zabawa dydaktyczna Liczę małpy. Praca z K1., 29 odszukiwanie na obrazku zwierząt, przeliczanie i odzwierciedlanie ich ilość przy pomocy kresek. Gimnastyka buzi i języka Papuga sprząta mieszkanie. chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno- ruchowych; różnymi zmysłami odbiera bodźce z zewnątrz i nazywa je; wyraża radość z możliwości malowania farbami na określony temat; wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi; ćwiczy sprawność narządów mowy /2/3 3.1/2 Temat kompleksowy: PRZYGOTOWANIA DO ZIMY Temat dnia Formy aktywności dzieci Cele dnia Realizacja podstawy programowej Uwagi

38 W SPIŻARNI JAK LUDZIE PRZYGOTOWUJĄ SIĘ DO ZIMY? Słuchanie wiersza W spiżarni M. Kownackiej. Rozmowa na podstawie wiersza. Zabawa słuchowa Spiżarnia. Zabawa orientacyjno-porządkowa ustawienie w szeregu Słoiki na półkach. Zabawa dydaktyczna Robimy zapasy. Zabawa ruchowa Lustro. Spiżarnia collage. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Obserwowanie przyrody pod katem przygotowania zwierząt i roślin do zimy. Praca z K1., 30 odszukiwanie zbiorów jednoelementowych; posługiwanie się liczebnikiem głównym 1. Zabawa dydaktyczna Spiżarnia Paka. Zabawa taneczna przy piosence Dżungla. Swobodna działalność plastyczna dzieci Serwetki na słoiki. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; wyraża radość z wykonywania prac różnymi technikami plastycznymi na określony temat; dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmianą pór roku; liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi; posługuje się liczebnikiem jeden /2/3

39 ROBIMY JESIENNE PRZETWORY WARZYWA Rozmowa na temat przetworów warzywnych w oparciu o rymowankę Ogórki. Zabawa słuchowa Jakie warzywa schowały się w słoikach?. Zabawa orientacyjno-porządkowa Przetwory w szeregu. Osłuchanie z piosenką Zima przyjdzie jutro wysłuchanie piosenki; rozmowa na temat treści; zabawy muzycznoruchowe przy piosence. Praca z K1., 31 obrysowywanie owoców i warzyw, łączenie w pary z taką samą sylabą na początku. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym pomoc przy pracach porządkowych. Okrywanie wrażliwych roślin słomą lub specjalna włókniną. Spacer w okolicy przedszkola zwrócenie uwagi na prace w ogródkach przydomowych, wygląd krzewów, roślin, ich zabezpieczenie przed zimą. Zabawa dydaktyczna Który z kolei?. Zabawa przy piosence: Wyrosły tu, wyrosły cztery rzepki w rzędzie. Zabawa ruchowa Sałatka warzywna. Gimnastyka oka poszerzanie pola widzenia. rozwiązuje zagadki; liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; śpiewa piosenki; usprawnia małą motorykę rąk; dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmiana pór roku; potrafi uważnie patrzeć, organizuje pole spostrzeżeniowe /2/

40 ROBIMY JESIENNE PRZETWORY OWOCE Nauka słów piosenki Zima przyjdzie jutro. Rozmowa na temat Owocowe przetwory na podstawie doświadczeń dzieci i tekstu Co drzemie w dżemie?. Zabawa dydaktyczna Przejdę nie przejdę opisywanie cech różnych owoców. Zagadki ruchowe Malarze. Praca z ZG 14 rysowanie gruszki oburącz. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym pomoc przy pracach porządkowych. Okrywanie wrażliwych roślin słomą lub specjalna włókniną. Spacer w okolicy przedszkola zwrócenie uwagi na prace w ogródkach przydomowych, wygląd krzewów, roślin, ich zabezpieczenie przed zimą. Robimy zapasy na zimę robienie kompotów. Zabawa ruchowa przy muzyce Mikser. Zabawa słuchowa Czy jest tu głoska g?. z uwagą słucha tekstów literackich, analizuje, wyciąga wnioski; klasyfikuje według jednej cechy; wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; usprawnia małą motorykę rąk; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę; interesuje się czytaniem i pisaniem

41 W CO SIĘ BAWIĆ W ZIMOWE WIECZORY? Rozmowa z dziećmi na temat sposobów spędzania czasu wieczorami Jesienne wieczory. Tworzenie gier-ściganek Robimy gry. Zabawa dydaktyczna Wyszukiwanie głoski g zadaniem dzieci jest wyszukać w sali te przedmioty, które zaczynają się taką samą głoską jak wyraz gra. Praca z K1., 32 wyróżnianie głoski w nagłosie, łączenie w pary tych obrazków, których nazwy zaczynają się tą samą głoską. Spacer w okolicy przedszkola zwrócenie uwagi na prace w ogródkach przydomowych, wygląd krzewów, roślin, ich zabezpieczenie przed zimą. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym Berek. Zabawy plastyczne lepienie z plasteliny. Jesienne muzykowanie zabawa z instrumentami. Zabawy grami Ściganki. w oparciu o własne doświadczenia analizuje, wyciąga wnioski i uogólnia; liczy w dostępnym zakresie; posługuje się liczebnikami porządkowymi; przestrzega reguł gier; układa proste zdania, dzieli zdania na wyrazy; wyrazy na sylaby, wyodrębnia pierwszą i ostatnią głoskę; interesuje się czytaniem i pisaniem; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; lepi z plasteliny /2/3 14.4/5/

42 MOJE SKARBY, MOJE PASJE Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 5. Prezentacja Moje pasje. Zabawa ruchowa Kto lubi Zabawa plastyczna Lubię. Zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i przestrzeganie wcześniej ustalonych zasad. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w otoczeniu w związku z porą roku. Zabawy przy piosence Zima przyjdzie jutro zabawa ilustracyjna, zabawa ruchowo-słuchowa, zabawy ruchowosłuchowo-wzrokowe. Gimnastyka buzi i języka Szumią drzewa. Zabawy grami Ściganki. wykonuje ćwiczenia ruchowe, aby być bardziej sprawne fizycznie; przedstawia własne zainteresowania i pasje; dostrzega zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmiana pór roku; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; ćwiczy sprawność narządów mowy /2 PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ LISTOPAD Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. Zapamiętanie cech typowych dla późnej jesieni: szarugi jesienne, słota. Wdrażanie do opieki nad ptakami podczas zbliżającej się zimy.

43 Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów. Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej kolejność czynności. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: aparat, nuty, farby, igła. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek: a, n, f, i w wyrazach. Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom. Temat kompleksowy: NA STAREJ FOTOGRAFII Temat dnia Formy aktywności dzieci Cele dnia Realizacja podstawy programowej Uwagi

44 NA STAREJ FOTOGRAFII Praca z obrazkiem / zdjęciem przedstawiającym wielopokoleniową rodzinę. Rozmowa dotycząca wielopokoleniowej rodziny. Zabawa ruchowa Fotograf. Zabawa Co było najpierw, co potem, a co na końcu opowiadanie treści zdjęć. Praca z K2., 1 uzupełnianie zdjęć, analiza i synteza wzrokowa łączenie osoby z cieniem. Wycieczka do najbliższego zakładu fotograficznego U fotografa zrobienie wspólnego zdjęcia, poznanie współczesnych sposobów robienia zdjęć, jeżeli jest to możliwe, obejrzenie różnych aparatów fotograficznych i innego sprzętu wykorzystywanego przez fotografa, np. statywu, lampy błyskowej, kopiarki, drukarki, oglądanie różnych rodzajów zdjęć, np. okolicznościowych, portretów, rodzinnych, pejzaży, osób sławnych. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym zwrócenie uwagi na elementy przyrody, które warto by utrwalić na zdjęciu. Zabawy porządkowe w ogródku grabienie liści, okrywanie roślin przed zimą. Zabawa dydaktyczna Kolorowe zdjęcia klasyfikacja według dwóch cech Zabawa orientacyjno-porządkowa Kolorowe rzędy. opisuje i nazywa członków wielopokoleniowej rodziny; chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych; wykonuje zadania ściśle ze wskazówkami N.; dostrzega zależności, prawidłowo układa sekwencje czasowe; dokonuje analizy i syntezy wzrokowej, dobiera obrazki w pary; interesuje się różnymi zawodami; poznaje prace fotografa; samodzielnie wykonuje zdjęcia; uczestniczy w pracach porządkowych na terenie, ogrodu przedszkolnego; dokonuje klasyfikacji według dwu cech- koloru i kształtu. 1-1; 3-1; 3-2; 14-2; 3-3; 6-2; 7-1; 10-3; 4-2; 4-3; 2-4; 5-3; 5-4;

45 KIEDY BABCIA BYŁA MAŁA Słuchanie opowiadania Kiedy babcia była mała O. Masiuk. Rozmowa dotycząca treści opowiadania. Zabawa dydaktyczna Przedszkole mojej babci. Zabawa dydaktyczna Przedszkole mojego dziadka. Zabawa ruchowa z wykorzystaniem szarf Zaprzęgi. Ćwiczenia rytmiczne. Dzieci powtarzają rytmy podawane przez N.: klaszcząc, skacząc, uderzając o różne części ciała. Zabawa ilustracyjna do piosenki Praczki. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola zwrócenie uwagi na stare i nowe budynki, na stare i nowe samochody, itp. Zabawy w przedszkolnym ogrodzie zwrócenie uwagi na elementy przyrody, które warto utrwalić na zdjęciu. Zabawy porządkowe w ogródku grabienie liści, okrywanie roślin przed zimą. Zabawy sprzed lat do wykorzystania: Moja Ulijanko, Ojciec Wirgiliusz, Stoi Różyczka. z uwaga słucha opowiadań, analizuje, wyciąga wnioski; poznaje rodzaje zabawek, którymi bawili się ich dziadkowie; uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; wykonuje zadania ściśle według wskazówek N.; powtarza proste rytmy podane przez N.; ilustruje ruchem piosenkę Praczki; uczestniczy w pracach porządkowych w ogrodzie przedszkolnym. 1-2; 3-1; 3-2; 3-3; 2-4; 6-5; 2-4; 5-3; 5-4;

46 DO CZEGO TO SŁUŻYŁO? Zabawa dydaktyczna Do czego to służyło?. Praca z ZG 16 łączenie sprzętów współczesnych i dawniejszych po śladzie. Zabawa muzyczno-ruchowa Pieczemy ciasto owocowe razem z babcią". Zabawa słuchowa Co słychać? dzielenie na sylaby wyrazów: aparat, aspiryna, Atos, aligator, adapter, Ania, Antek, Adam, Amelka, akwarium. Zabawa dydaktyczna Czy jest tu głoska a?. Praca z K2., 2 wyróżnianie głoski w nagłosie, nalepianie zdjęć rzeczy, których nazwy zaczynają się głoską a. Spacer po najbliższej okolicy przedszkola zwrócenie uwagi na stare i nowe budynki, na stare i nowe samochody, itp. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym zwrócenie uwagi na elementy przyrody, które warto utrwalić na zdjęciu. Zabawy porządkowe w ogródku grabienie liści, okrywanie roślin przed zimą. Zabawa z gazetami Mali detektywi wyszukiwanie liter a, A w tekście. Oglądanie ilustracji przedstawiających domy i ich wyposażenie w różnych epokach, okresach na przestrzeni wieków. Rysowanie pastelami domu z przeszłości. Wykonanie wystawy prac. próbuje nazywać przedmioty używane w przeszłości i ich współczesne odpowiedniki; rysuje po śladzie; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych; doskonali umiejętność analizy i syntezy sylabowej wyrazów; wyróżnia głoskę a na początku wyrazu, w środku i na końcu; uczestniczy w zabawie ruchowo-słuchowo-wzrokowej przygotowującej do nauki pisania wodzi palcem po śladzie; uczestniczy w pracach porządkowych w ogrodzie przedszkolnym; aktywnie ogląda ilustracje przedstawiające różne domy na przestrzeni wieków i opisuje ich wygląd; wyraża radość z wykonywania prac plastycznych. 1-1; 3-1; 3-2; 3-3; 10-3; 14-5; ; 2-2; 2-3; 2-5; 3-4-2; 14-3; 8-1; 8-2-4; 5-3; 5-4;

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ PAŹDZIERNIK Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ LISTOPAD

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ LISTOPAD PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ LISTOPAD Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Wdrażanie do ubierania się zgodnie z porą roku. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ TYDZIEŃ I - SKOK W NOWY ROK 1) Karuzela miesięcy i dni tygodnia. z uwagą słucha opowiadań, analizuje, wyciąga wnioski; chętnie uczestniczy w zabawach muzyczno-ruchowych;

Bardziej szczegółowo

Tydzień 5: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Tydzień 5: W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH Rozkład materiału październik Temat dnia Aktywności dzieci ODŻYWIAM SIĘ ZDROWO WITAMINY Językowo- literacka i słuchowa Witaminowe abecadło Stanisława Kraszewskiego słuchanie wiersza; rozmowa na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Obrazek z owocami- praca przestrzenna. 4-5 latki 2. Warzywa- wydzieranka z kolorowego papieru 5 l (chętne 4l)

1. Obrazek z owocami- praca przestrzenna. 4-5 latki 2. Warzywa- wydzieranka z kolorowego papieru 5 l (chętne 4l) JESIEŃ W SADZIE I W OGRODZIE. 1. Słuchanie wiersza J. Tuwima Warzywa. 4-5 latki 2. Zabawa dydaktyczna Bawimy się słowami 4-5 latki 3. Teatrzyk sylwet na podstawie utworu J. Brzechwy Na straganie. 5latki

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 5- LETNICH NA MIESIĄC WRZESIEŃ

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 5- LETNICH NA MIESIĄC WRZESIEŃ ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 5- LETNICH NA MIESIĄC WRZESIEŃ Realizacja autorskiego projektu Dzieci w roli pogodynek i ekologów : 1. Obserwacja przyrody- jesienią oraz zmian

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ WRZESIEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ WRZESIEŃ WRZESIEŃ Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Poznanie topografii przedszkola. Ustalenie i przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu. Poznawanie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw. Poznawanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Opiekuńczo- Wychowawczo- Dydaktyczny Wrzesień Grupa II dzieci 4-5 letnich

Plan pracy Opiekuńczo- Wychowawczo- Dydaktyczny Wrzesień Grupa II dzieci 4-5 letnich Plan pracy Opiekuńczo- Wychowawczo- Dydaktyczny Wrzesień Grupa II dzieci 4-5 letnich 1. Przedszkole- drugi dom. - współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r. Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich. Aktywność i działalność dziecka

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r. Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich. Aktywność i działalność dziecka Poznajmy się PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2013 r Grupa dzieci 2,5 3,5 letnich Treści programowe Temat tygodnia Temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele operacyjne Czas

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA DZIECI 5 LETNICH- JESIEŃ GRUPA,,MISIE

DIAGNOZA DZIECI 5 LETNICH- JESIEŃ GRUPA,,MISIE DIAGNOZA DZIECI 5 LETNICH- JESIEŃ GRUPA,,MISIE Przedmiotem pomiaru są umiejętności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z grudnia 008r w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Przez okrągły rok Babcia i dziadek Biało dookoła Lubimy zimę 1. Jak to zimą bywa 1. Moja babcia 1. Śnieg

Przez okrągły rok Babcia i dziadek Biało dookoła Lubimy zimę 1. Jak to zimą bywa 1. Moja babcia 1. Śnieg Plan pracy na miesiąc STYCZEŃ grupa maluchy Przez okrągły rok Babcia i dziadek Biało dookoła Lubimy zimę 1. Jak to zimą 1. Moja babcia 1. Śnieg 1. Spotkanie z bałwankiem 2. Jak to wiosną 3. Jak to latem

Bardziej szczegółowo

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka zajęć dla dzieci 3-5letnich - grupa "Żabki LISTOPAD 2015 Tydzień pierwszy: JESIENA MUZYKA Tydzień drugi: Tydzień trzeci:

Bardziej szczegółowo

I TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Wrzesień tydzień pierwszy. Temat tygodnia: Pierwszy raz w przedszkolu.

I TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Wrzesień tydzień pierwszy. Temat tygodnia: Pierwszy raz w przedszkolu. I TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Plan miesięczny: wrzesień

Plan miesięczny: wrzesień Plan miesięczny: wrzesień JA I MOJA RODZINA TYDZIEŃ 1 POZNAJEMY SIĘ Poznanie dzieci, integracja grupy. Dziecko zna imiona dzieci z grupy; wie, że w przedszkolu czuje się bezpiecznie Socjalizacja dzieci

Bardziej szczegółowo

PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD

PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD 82 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ LISTOPAD PLTYCZNEJ PLAN PRACY LISTOPAD GRUPA: MANDARYNKI Tematy tygodniowe: Tydzień 1. Liście złote, kolorowe Tydzień 2. Ostrożnie! Ulica! Tydzień 3. Dbamy o naszą

Bardziej szczegółowo

Numery obszarów z podstawy programowej Poniedziałek Aktywność i działalność dziecka

Numery obszarów z podstawy programowej Poniedziałek Aktywność i działalność dziecka PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA WRZESIEŃ 2016 W GRUPIE 6-latków Tygryski Tydzień I Przedszkole drugi dom Tydzień III Uliczne sygnały Tydzień II Przedszkole drugi dom Tydzień IV Jesień w lesie Treści programowe

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA

DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA .. pieczątka przedszkola DIAGNOZA PRZEDSZKOLNA 6-LATKA arkusz badania gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole KARTA DZIECKA Rok szkolny... Dane o dziecku Imię i nazwisko... Data urodzenia :... Wiek

Bardziej szczegółowo

IV TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka

IV TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka IV TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Tydzień 17: SKOK W NOWY ROK. Praca z ZG 29 łączenie zegarów pokazujących tę samą godzinę.

Tydzień 17: SKOK W NOWY ROK. Praca z ZG 29 łączenie zegarów pokazujących tę samą godzinę. Rozkład materiału styczeń Temat dnia Aktywności dzieci Językowoliteracka i słuchowa Społecznoprzyrodnicza Matematyczna Plastycznotechniczna i grafomotoryczna Muzyczna Ruchowo- zdrowotna Tydzień 17: SKOK

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 W świecie sztuki. Cele ogólne:

Marzec 2009 W świecie sztuki. Cele ogólne: Marzec 2009 W świecie sztuki Cele ogólne: Kształtowanie wrażliwości na piękno sztuki Uwrażliwianie na piękno sztuki: malarstwo, rzeźba Kształtowanie wrażliwości plastycznej Umiejętność klasyfikowania spostrzeżeń

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA CZAS FERII r. Grupy3,4-5,5,6 latki. Tematyka kompleksowa:

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA CZAS FERII r. Grupy3,4-5,5,6 latki. Tematyka kompleksowa: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA CZAS FERII-13.02-24.02.2017r. Grupy3,4-5,5,6 latki Tematyka kompleksowa: FERIE ZIMOWE -BEZPIECZNE, ZDROWE I SPORTOWE" Temat zajęć 13.02.2017 (poniedziałek) Bezpieczne

Bardziej szczegółowo

Październik 2015. Plan Pracy "Maluchów" Jesienne Owoce Jesienne Warzywa Skarby Jesieni Las Jesienią

Październik 2015. Plan Pracy Maluchów Jesienne Owoce Jesienne Warzywa Skarby Jesieni Las Jesienią Październik 2015 Plan Pracy "Maluchów" Temat Tygodnia Jesienne Owoce Jesienne Warzywa Skarby Jesieni Las Jesienią Dzień 1 Jesienne owoce Na straganie Żołędzie Wycieczka do lasu Dzień 2 Dzień 3 Małe czerwone

Bardziej szczegółowo

II TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Wrzesień tydzień drugi. Temat tygodnia: Jestem przedszkolakiem.

II TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Wrzesień tydzień drugi. Temat tygodnia: Jestem przedszkolakiem. II TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Moje przedszkole. Aktywność ruchowa: - rozwija zręczność i zwinność;

Moje przedszkole. Aktywność ruchowa: - rozwija zręczność i zwinność; Temat Moje przedszkole Przewidywane osiągnięcia dziecka WRZESIEŃ - zna zasady korzystania ze wspólnych miejsc do zabawy, atrakcyjnych zabawek, gier, układanek; - odkłada zabawki na wyznaczone miejsca;

Bardziej szczegółowo

Plan pracy na miesiąc Październik grupa MALUCHY. Jesienią w parku zwierzęta w parku

Plan pracy na miesiąc Październik grupa MALUCHY. Jesienią w parku zwierzęta w parku Plan pracy na miesiąc Październik grupa MALUCHY Warzywa Jesienią w parku zwierzęta w parku Las jesienią zwierzęta w lesie Przygotowania do zimy 1. Marchewka 2. Pietruszka 3. Kapusta 4. Ziemniaki 5. Warzywa

Bardziej szczegółowo

6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków. Zapis obserwacji: Kalendarz przedszkolaka KARTY DIAGNOSTYCZNE.

6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków. Zapis obserwacji: Kalendarz przedszkolaka KARTY DIAGNOSTYCZNE. II. UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE ORAZ GOTOWOŚĆ DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA A. Rozwój intelektualny 5. Tworzy zbiory na podstawie pojęć ogólnych. 6. Rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych

Bardziej szczegółowo

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców.

- Poszerzanie wiedzy przyrodniczej o nazwy drzew liściastych i iglastych oraz ich owoców. Wielokierunkowa aktywność dzieci LISTOPAD Integralny ośrodek tematyczny: JESIEŃ w PARKU Cele ogólne: - Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią zmiana koloru i opadanie liści. - Poszerzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 r. W GRUPIE 4 LATKÓW BIEDRONKI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 r. W GRUPIE 4 LATKÓW BIEDRONKI PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2016 r. W RUPIE 4 LATKÓW BIEDRONKI Tematyka: 1. Jesień w sadzie 2. Dary ogrodu 3. Nasze rodziny 4. Domowi ulubieńcy Treści programowe Data Temat

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania z pięciu obszarów: I. Komunikowanie się II. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka zajęć dla dzieci 3-5letnich - grupa "Żabki WRZESIEŃ 2015 Tydzień pierwszy: W PRZEDSZKOLU Tydzień drugi: Tydzień trzeci:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY MALUCHÓW - październik 2016

PLAN PRACY MALUCHÓW - październik 2016 PLAN PRACY MALUCHÓW - październik 2016 Kolorowe warzywa - (PROGRAM ZOSTAŁ ZREALIZOWANY 26.09-30.09 zamiast tematu Nadeszła Jesień) 1. Poznajemy wybrane warzywa 2. Warzywo do warzywa 3. Witaminowa piosenka

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ MARZEC

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ MARZEC PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ MARZEC TYDZIEŃ I Oznaki wiosny. 1) W marcu jak w garncu. podejmuje próby wyznaczania części wspólnej zbioru; nazywa aktualny miesiąc; wyjaśnia znaczenie przysłowia W

Bardziej szczegółowo

w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki

w grupie dzieci 4 letnich Wiewiórki Plan pracy wychowawczo dydaktycznej na miesiąc rzesień 2015 r. w grupie dzieci 4 letnich iewiórki Tematyka: 1. przedszkolu 2. Droga do przedszkola 3. Nadeszła jesień 4. Co robią zwierzęta jesienią? Treści

Bardziej szczegółowo

MARZEC. Uważnie słucha opowiadań, tekstu mówionego, wypowiada się na jego temat;

MARZEC. Uważnie słucha opowiadań, tekstu mówionego, wypowiada się na jego temat; MARZEC Tematy kompleksowe: 1. Muzyka jest wszędzie. 2. Poznajemy pracę krawcowej. 3. Wiosna tuż tuż. 4. Wiosna idzie przez świat. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA: 1. Obszar edukacji w zakresie mowy i myślenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC LUTY 2016 r. W GRUPIE 3 LATKÓW BIEDRONKI Tematyka: 1. Chciałbym być matematykiem 2. Chciałbym być muzykiem Luty tydzień pierwszy. Tematyka tygodnia: Chciałbym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ MAJ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ MAJ PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ TYDZIEŃ I NA ŁĄCE MAJ 1. Rośliny na łące Komponuje z figur geometrycznych według wzoru. Odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu. Obserwuje rośliny i zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Gr. żłobkowa. Tematy kompleksowe: 1. Poznamy się -cykl 1 tygodniowy

Gr. żłobkowa. Tematy kompleksowe: 1. Poznamy się -cykl 1 tygodniowy Gr. żłobkowa Tematy kompleksowe: 1. Poznamy się -cykl 1 tygodniowy Cele ogólne Potrafia przedstawiać się imieniem. Zna otoczenie, w którym przebywa:kąciki tematyczne w sali, łazienka, szatnia. Uczy się

Bardziej szczegółowo

Aktywność i działalność dziecka

Aktywność i działalność dziecka PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA WRZESIEŃ 2015 W GRUPIE 5-latków Jagódki Tydzień I Witajcie! Tydzień III Nadeszła jesień Tydzień II Droga do przedszkola Tydzień IV Co robią zwierzęta jesienią? Treści programowe

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC MAJ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC MAJ PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC MAJ Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej. Wdrażanie do samodzielności

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2015. Idę do przedszkola Magiczne słowa Domki z klocków Samochody. Nasza szatnia Mały zuch Mały i duży Znam znaki drogowe

WRZESIEŃ 2015. Idę do przedszkola Magiczne słowa Domki z klocków Samochody. Nasza szatnia Mały zuch Mały i duży Znam znaki drogowe WRZESIEŃ 2015 PLAN PRACY MALUCHÓW WRZESIEŃ Idę do przedszkola Przedszkolaczek Lubimy się bawić Pierwszy dzień w przedszkolu Kolorowe znaczki Lubimy się bawić Jestem bezpieczny na ulicy Jestem bezpieczny

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA M-C PAŹDZIERNIK.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA M-C PAŹDZIERNIK. ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZE NA M-C PAŹDZIERNIK. TYDZIEŃ I "JESIEŃ DAJE NAM OWOCE" - W sadzie - Jabłka, gruszki, śliwki... - Kosz z owocami - owocowe smakołyki - Wiemy dużo o owocach - Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

I TYDZIEŃ PAŻDZIERNIKA

I TYDZIEŃ PAŻDZIERNIKA I TYDZIEŃ PAŻDZIERNIKA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia na miesiąc styczeń

Zamierzenia na miesiąc styczeń Zamierzenia na miesiąc styczeń Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności. Uświadamianie

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik dla grupy III.

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik dla grupy III. Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc październik dla grupy III. I. Jesień daje nam warzywa. Aktywność społeczna, przyrodnicza i zdrowotna: rozpoznaje i nazywa warzywa; rozumie znaczenie jedzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA GRUPY ODKRYWCY NA MIESIĄC MARZEC Autor: p. Monika Adamowicz, p. Katarzyna Boińska

PLAN DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY DLA GRUPY ODKRYWCY NA MIESIĄC MARZEC Autor: p. Monika Adamowicz, p. Katarzyna Boińska Tydzień 1 - Poczta Cele: poszerzanie zasobu słownictwa, przeliczanie zbiorów, kształtowanie umiejętności społecznych, nauka wiersza, poznanie nowej formy wypowiedzi: kartka pocztowa i list Temat dnia 06.03:

Bardziej szczegółowo

DOJRZAŁOŚĆ EDUKACYJNA DZIECKA W TEORII I PRAKTYCE

DOJRZAŁOŚĆ EDUKACYJNA DZIECKA W TEORII I PRAKTYCE DOJRZAŁOŚĆ EDUKACYJNA DZIECKA W TEORII I PRAKTYCE LISTA WSKAŹNIKÓW DOJRZAŁOŚCI SZKOLNEJ DZIECKA ANALIZA POZIOMU SPRAWNOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUKĘ W SZKOLE Co dziecko powinno umieć

Bardziej szczegółowo

pracy wychowawczo - dydaktyczno opiekuńczej na październik 2016r. Grupa I dzieci 3-4 letnich

pracy wychowawczo - dydaktyczno opiekuńczej na październik 2016r. Grupa I dzieci 3-4 letnich Plan pracy wychowawczo - dydaktyczno opiekuńczej na październik 2016r. Grupa I dzieci 3-4 letnich 1. Jesień w sadzie - rozpoznawanie wybranych owoców po wyglądzie, kształcie, smaku - rozpoznawanie drzew

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza

WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM. A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza WSPOMAGANIE DZIECKA W ROZWOJU INTELEKTUALNYM A mowa B percepcja wzrokowa C percepcja słuchowa D myślenie E pamięć F uwaga G lateralizacja H wiedza PLANOWANE DZIAŁANIA A B - Ćwiczenia oddechowe mające na

Bardziej szczegółowo

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka zajęć dla dzieci 3-5letnich - grupa "Żabki GRUDZIEŃ 2015 Tydzień pierwszy: ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI Tydzień drugi: SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne:

Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu. Cele ogólne: Marzec 2009 Przyroda budzi się ze snu Cele ogólne: Umiejętność dostrzegania zjawisk, formułowania uogólnień Umiejętność dostrzegania zjawisk w otoczeniu, obserwowania wybranych zjawisk Umiejętność klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

X/I Jesienią w sadzie. W sklepie z owocami

X/I Jesienią w sadzie. W sklepie z owocami X/I Jesienią w sadzie W sklepie z owocami O jak osa określa środkową głoskę w nazwach obrazków próbuje podzielić proste słowa na wie, że schemat to ilościowe oznaczenie głosek hodowane w Polsce odbija

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIAC LISTOPAD 2016 W GRUPIE DZIECI 3-4- LETNICH,, RÓŻYCZKI

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIAC LISTOPAD 2016 W GRUPIE DZIECI 3-4- LETNICH,, RÓŻYCZKI PLAN PRACY WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNEJ NA MIESIAC LISTOPAD 2016 W GRUPIE DZIECI 3-4- LETNICH,, RÓŻYCZKI Listopad tydzień pierwszy. Tematyka tygodnia: Domy i domki Zestaw zabaw ruchowych nr VIII (opracowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III

Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Wymagania edukacyjne za pierwsze półrocze klasy III Osiągnięcia edukacyjne: EDUKACJA POLONISTYCZNA CZYTANIE: Czyta z odpowiednią intonacją i w odpowiednim tempie. Rozumie samodzielnie przeczytany tekst

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI CZTEROLETNICH NA MIESIĄC LISTOPAD BLOKI TEMATYCZNE: 1.JESIENNA SZARUGA 2.MALI ARTYŚCI 3. JUŻ BLISKO ZIMA- UBIERAMY SIĘ CIEPŁO 4. NA POCZCIE Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ GRUPA STARSZAKI 4-5-LATKI MIESIĄC WRZESIEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ GRUPA STARSZAKI 4-5-LATKI MIESIĄC WRZESIEŃ PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ GRUPA STARSZAKI --LATKI MIESIĄC WRZESIEŃ TEMAT TYGODNIA: W PRZEDSZKOLU. W moim przedszkolu. Integracja grupy.. W moim przedszkolu. Rozwijanie poczucia rytmu.. Dzień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167

PROGRAM WYCHOWAWCZY. Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 PROGRAM WYCHOWAWCZY Gminnego Przedszkola w Grębkowie Na rok szkolny 2016/20167 Podstawę prawną Programu Wychowawczego stanowią: 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku 2.Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka

Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka Osiągnięcia edukacyjne dla dzieci z oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2014/2015 Oczekiwane efekty aktywności społecznej dziecka podaje swoje dane osobowe swobodnie wypowiada się na temat swojej rodziny

Bardziej szczegółowo

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka zajęć dla dzieci 3-5letnich - grupa "Żabki MAJ 2016 Tydzień pierwszy: JAK POWSTAJE KSIĄŻKA Tydzień drugi: Tydzień trzeci:

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat JESIENNE OBSERWACJE. JESIEŃ W PRZYRODZIE. tygodniowy Temat dnia W lesie. W jesiennym lesie. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ZAJĄCZKI

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ZAJĄCZKI PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ZAJĄCZKI TEMATYKA TYGODNIOWA: 1. Jesień w sadzie. 2. Jesień w ogrodzie. 3. O sobie samym. 4. Moje zmysły. 5. Pada deszcz.

Bardziej szczegółowo

Zadania dla rodzica i dziecka

Zadania dla rodzica i dziecka Zadania dla dziecka Zadanie 1 Dziecko rysuje szlaczek. Poproś dziecko, aby narysowało szlaczek ruchem ciągłym po szarym śladzie. Zaobserwuj, czy wzór jest dokładnie narysowany. Zadanie 2 Dziecko koloruje

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w świetlicy 29 luty- 4 marzec Nasi pupile. Gry i zabawy. Temat tygodnia

Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w świetlicy 29 luty- 4 marzec Nasi pupile. Gry i zabawy. Temat tygodnia Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej w świetlicy 29 luty- 4 marzec 2016 Nasi pupile Oglądanie filmów edukacyjnych. Rozmowy tematyczne Rozmowa dotycząca bezpieczeństwa pt.. Przestrzeganie zasad podczas zabaw

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pt. Wyruszamy na spotkanie liter i cyfr * Kształtowanie zainteresowania czytaniem i pisaniem

Projekt edukacyjny pt. Wyruszamy na spotkanie liter i cyfr * Kształtowanie zainteresowania czytaniem i pisaniem Teresa Janicka-Panek konsultant kierownik kursu - Odimienna metoda nauki czytania i pisania według koncepcji Ireny Majchrzak Poniżej prezentuję materiały wypracowane przez nauczycieli uczestników kursu

Bardziej szczegółowo

Święto Naszej szkoły.

Święto Naszej szkoły. Święto Naszej szkoły. 28.09-02.10.2015 r. Opracowała: Patrycja Nowicka Powstanie warszawskie - co dzieci pamiętają z poprzednich zajęć? Rozmowa z dziećmi. Czytanie dzieciom legend warszawskich. Co wiemy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI TRZYLETNICH CZERWIEC

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI TRZYLETNICH CZERWIEC PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI TRZYLETNICH CZERWIEC Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z panująca temperaturą i warunkami atmosferycznymi

Bardziej szczegółowo

Grupa Pszczółki r. Temat: Mikołajkowe Tradycje

Grupa Pszczółki r. Temat: Mikołajkowe Tradycje Grupa Pszczółki 04.12 08.12.2017r. Temat: Mikołajkowe Tradycje 04.12.2017r. Kim jest św. Mikołaj? - Św. Mikołaj- kto to taki?- opisywanie wyglądu Mikołaja na przykładzie ilustracji - Co Mikołaj ma w swoim

Bardziej szczegółowo

Diagnoza przedszkolna. dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego

Diagnoza przedszkolna. dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania przedszkolnego MATERIAŁY DLA DZIECK A Pomoce do przeprowadzenia badania diagnostycznego Próba 1 (wrzesień) VII.1. Układanie obrazka z części. Białe

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Październik grupa Pszczółki

Plan Pracy Październik grupa Pszczółki 01.10.2015-02.10.2015 W zdrowym ciele, zdrowy duch Plan Pracy Październik grupa Pszczółki Data/temat tygodnia Zajęcia Cele dydaktyczne - zajęcia ruchowe - piosenka z gestami W zdrowym ciele, zdrowy duch

Bardziej szczegółowo

Ulubione zajęcia i zabawy przedszkolaków

Ulubione zajęcia i zabawy przedszkolaków Rysowanie Zabawy z kolegami Zabawy klockami Praca z książką Zajęcia ruchowe Zajęcia plastyczne Zabawy w kąciku kuchennym Zabawy w kole Nauka piosenek i wierszy Taniec Zabawy ze śpiewem Zabawę w "dyrygenta"

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W GOŁASZYNIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W GOŁASZYNIE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W GOŁASZYNIE 1. Wymagania edukacyjne dla dzieci 3 letnich 2. I. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA podaje swoje dane osobowe ( imię, nazwisko)

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC CZERWIEC

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC CZERWIEC PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC CZERWIEC Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej; uświadamianie dzieciom

Bardziej szczegółowo

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki,

Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, Od najmłodszych lat dziecko powinno być wprowadzone w świat muzyki. Sposób, w jaki zostanie zachęcone w przedszkolu i w domu do słuchania muzyki, śpiewania, a nawet tworzenia łatwych melodii oraz w jakim

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI

PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI PLAN PRACY WYCHOWAWO DYDAKTYCZNEJ NA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2015r. W GRUPIE 3,4 LATKÓW ŻABKI TEMATYKA TYGODNIOWA: 1. To już zima. 2. Święta tuż, tuż. 3. Czekamy na pierwszą gwiazdkę. Treści programowe Poznajemy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA PAŹDZIERNIK 2016 W GRUPIE 5- i 6- LATKÓW STOKROTKI

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA PAŹDZIERNIK 2016 W GRUPIE 5- i 6- LATKÓW STOKROTKI PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA PAŹDZIERNIK 2016 W GRUPIE 5- i 6- LATKÓW STOKROTKI Tydzień I Jesień w sadzie Tydzień III Nasze rodziny Tydzień II Jesień na działce Tydzień IV Nasi domowi ulubieńcy Treści programowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5,6 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5,6 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA DZIECI 3,4,5,6 LETNICH UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM 1 Wymagania edukacyjne dla dzieci 3 letnich I. AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA podaje swoje

Bardziej szczegółowo

Diagnoza umiejętności. ... (imię i nazwisko oraz wiek dziecka)

Diagnoza umiejętności. ... (imię i nazwisko oraz wiek dziecka) iagnoza umiejętności...... Umiejętność w trakcie przyswajania Umiejętność opanowana Wyróżnia się Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych

Bardziej szczegółowo

poznanie zasad ruchu drogowego i ich przestrzeganie

poznanie zasad ruchu drogowego i ich przestrzeganie Ilona Konopa Grupa DUSZKI Wspominamy wakacje (01.09-05.09 ) - formułuje dłuższe wielozdaniowe wypowiedzi, - posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi Razem jest wesoło (08.09-13.09) Zaspokajanie

Bardziej szczegółowo

Drodzy Rodzice Grupy I,,GDZIE KTO MIESZKA?

Drodzy Rodzice Grupy I,,GDZIE KTO MIESZKA? Drodzy Rodzice Grupy I,,GDZIE KTO MIESZKA? - poznawanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; - kształtowanie nawyku mycia rąk po zabawie i przed posiłkiem; - zwracanie uwagi na przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA WRZESIEŃ 2015 r. w grupie 4, 5 latków Misie

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA WRZESIEŃ 2015 r. w grupie 4, 5 latków Misie PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ NA WRZESIEŃ 2015 r. w grupie 4, 5 latków Misie Tydzień I Witajcie! Tydzień III Nadeszła jesień Tydzień II Droga do przedszkola Tydzień IV Co robią zwierzęta jesienią? Treści programowe

Bardziej szczegółowo

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć

Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Obszar wsparcia: Rozwój funkcji słuchowych. Scenariusz zajęć Autor: Agnieszka Wysocka Grupa wiekowa: 4-latki Temat: Miś muzykant. Instrumenty perkusyjne. Cele operacyjne: Dziecko: na podstawie wyglądu

Bardziej szczegółowo

I TYDZIEŃ STYCZNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka

I TYDZIEŃ STYCZNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka I TYDZIEŃ STYCZNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 4-LATKÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 4-LATKÓW WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 4-LATKÓW OBSZAR EDUKACYJNY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Październik, tydzień I

Październik, tydzień I Treści programowe Poznajemy przyrodę Jesień rozpoznawanie owoców po wyglądzie, kształcie, smaku, rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnianie znaczenia słowa sad, poznawanie owoców egzotycznych.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI rok szkolny 2015/2016r.

ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI rok szkolny 2015/2016r. ARKUSZ DO ANALIZY OSIĄGNIĘĆ DZIECI rok szkolny 2015/2016r. Wymaganie nr 3: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej - omówienie prowadzenia diagnozy i obserwacji, - wnioski

Bardziej szczegółowo

Tydzień pierwszy ciało człowieka. 1. Głowa centrum dowodzenia

Tydzień pierwszy ciało człowieka. 1. Głowa centrum dowodzenia LIPIEC Tydzień pierwszy ciało człowieka 1. Głowa centrum dowodzenia - rozmowa - swobodne wypowiedzi dzieci, - przysłowia i powiedzenia w których występuje słowo głowa, - różne znaczenie jednego słowa,

Bardziej szczegółowo

Integralny ośrodek tematyczny: SZANUJEMY ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY {sms -dostep g2}

Integralny ośrodek tematyczny: SZANUJEMY ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY {sms -dostep g2} Integralny ośrodek tematyczny: SZANUJEMY ŚRODOWISKO, W KTÓRYM ŻYJEMY {sms -dostep g2} Cele ogólne: - Uświadomienie niebezpieczeństw, jakie grożą środowisku naturalnemu ze strony człowieka. - Rozumienie

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 5- LETNICH NA MIESIĄC CZERWIEC

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 5- LETNICH NA MIESIĄC CZERWIEC ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 5- LETNICH NA MIESIĄC CZERWIEC * Realizacja autorskiego projektu Dzieci w roli pogodynek i ekologów : 1. Obserwacja pogody i temperatury powietrza;

Bardziej szczegółowo

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 4- LETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ

ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 4- LETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ ZAMIERZENIA PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ W GRUPIE DZIECI 4- LETNICH NA MIESIĄC STYCZEŃ Realizacja autorskiego projektu Mały odkrywca wody i lasu : 1. Obserwacja przyrody- zimą oraz zmian w niej zachodzących;

Bardziej szczegółowo

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji,

1.1a-uważnie słucha wypowiedzi i korzysta z przekazywanych informacji, SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Jesienne dary. Barwy i smaki jesieni. tygodniowy Temat dnia Na jesiennym straganie. Warzywa w roli

Bardziej szczegółowo

GRUPA: MISIE MIESIĄC: GRUDZIEŃ

GRUPA: MISIE MIESIĄC: GRUDZIEŃ Opowiadamy Swobodne rozmowy - wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami - swobodne wypowiedzi na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych i grupowych. Interesujemy

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

KARTA OBSERWACJI DZIECKA CZTEROLETNIEGO

KARTA OBSERWACJI DZIECKA CZTEROLETNIEGO KARTA OBSERWACJI DZIECKA CZTEROLETNIEGO IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA... DATA URODZENIA... W ROKU SZKOLNYM... UCZĘSZCZAŁ(-A) DO GRUPY... W PRZEDSZKOLU KOLOR NIEBIESKI I PÓŁROCZE KOLOR ZIELONY II PÓŁROCZE A -

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową. Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu

Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową. Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu Ćwiczenia doskonalące koordynację wzrokowo słuchowo ruchową Teresa Kusak doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej CKPiDN w Mielcu Ćwiczenia procesów analizy i syntezy wzrokowej 1. Sortowanie lub segregowanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla 5-latków

Scenariusz zajęć dla 5-latków Scenariusz zajęć dla 5-latków Autor: Agnieszka Wysocka Obszar podstawy programowej: 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ STYCZEŃ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ STYCZEŃ Tematy zajęć w 20-tym tygodniu realizowane w dniach 23.01.-27.01.2017 Grupa: Kotki (5-latki) PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ STYCZEŃ TEMAT TYGODNIA: Domy ludzi i zwierząt Dzień Poniedziałek Sposoby

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ STYCZEŃ Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.

Bardziej szczegółowo

Plan pracy na miesiąc LISTOPAD grupa Maluchy

Plan pracy na miesiąc LISTOPAD grupa Maluchy Plan pracy na miesiąc LISTOPAD grupa Maluchy Moja rodzina Pada i pada Jesienne malowanie Ubrania na zimne dni 1. Zabawy z mamą 2. Święto dyni 3. Fajnie mieć rodzeństwo 4. Pomagam mamie i tacie 1. Deszcz

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc grudzień.

Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc grudzień. Zamierzenia dydaktyczno wychowawcze na miesiąc grudzień. TYDZIEŃ I CZEKAMY NA MIKOŁAJA - W krainie Mikołaja - Mikołaj I Elfy szykują prezenty - Worek pełen prezentów - Mikołaj spełnia marzenia - Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zainteresowań dzieci

Rozwijanie zainteresowań dzieci Rozwijanie zainteresowań dzieci Zainteresowanie to dążenie do aktywnego poznawania świata Antonina Gurycka Rozwijanie zainteresowań dzieci Rozwijanie zainteresowań dziecka sprzyja przede wszystkim kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA LISTOPAD 2016 r. w grupie 3 latków Skrzaty

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA LISTOPAD 2016 r. w grupie 3 latków Skrzaty PLAN PRACY DYDAKTYCZNO WYCHOWAWCZEJ NA LISTOPAD 2016 r. w grupie 3 latków Skrzaty Tydzień I Tydzień II Tydzień III Tydzień IV Domy i domki Urządzenia elektryczne A deszcz pada i pada Dbamy o zdrowie Listopad

Bardziej szczegółowo