SIEDZIBA GŁÓWNA. Kopernik Office Buildings Al. Jerozolimskie 180, Warszawa tel. (22) , fax (22)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIEDZIBA GŁÓWNA. Kopernik Office Buildings Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa tel. (22) 290 88 00, fax (22) 290 88 01 biuro@sygnity."

Transkrypt

1 SIEDZIBA GŁÓWNA Kopernik Office Buildings Al. Jerozolimskie 180, Warszawa tel. (22) , fax (22)

2 Należymy do pionierów rynku IT w Polsce. Działamy od 1991 r. Powstaliśmy z połączenia ComputerLandu z Grupą Emax. Jako jedna z pierwszych firm informatycznych byliśmy notowani na giełdzie (1995 r.) lata wspieramy biznes naszych klientów lat na GPW zrealizowanych projektów* 1700 specjalistów Realizujemy Kompleksowe projekty Budujemy i utrzymujemy kompetencje branżowe, dziedzinowe i technologiczne, potrzebne w dużych i złożonych projektach. Zrealizowaliśmy ich ponad Wykorzystujemy rozwiązania własne oraz najnowocześniejsze światowe produkty i technologie, do których posiadamy najwyższe możliwe poziomy certyfikacji. Zatrudniamy około 1700 specjalistów w 15 miastach w Polsce i 1 na Litwie. Wielu naszych ekspertów stale pracuje u klientów, wspierając ich kluczowe procesy.

3 Naszą filozofią działania jest dogłębne rozumienie potrzeb i branży Klienta. Dzięki dziedzinowej ekspertyzie doradzamy Klientom najlepsze rozwiązania i efektywnie wspieramy ich biznes oraz osiągnięcia. JEDEN Z DWÓCH LIDERÓW RYNKU IT DLA SEKTORA FINANSOWO- -BANKOWEGO** JEDEN Z DWÓCH LIDERÓW ROZWIĄZAŃ IT DLA RYNKU ENERGETYKI W TRÓJCE NAJWIĘKSZYCH FIRM IT DLA SEKTORA PUBLICZNEGO*** Pracujemy dla największych Pracujemy dla największych i najbardziej wymagających klientów z sektora bankowego, ubezpieczeniowego, energetycznego, administracji centralnej i samorządowej oraz ochrony zdrowia, a także firm telekomunikacyjnych, paliwowych i sieci detalicznych. Wykonujemy dla nich pełen zakres usług consulting, projekty, serwis i outsourcing. * Zgodnie z raportami z lat ** top200 ComputerWorld Polska, edycja Pozycja w sektorze usługi bankowe skorygowana o firmy znajdujące się w rankingu, niebędące bezpośrednią konkurencją dla Sygnity. *** top200 ComputerWorld Polska, edycja IBM (druga pozycja w sektorze) jest dostawcą zarówno usług, jak i technologii.

4 SEKTOR BANKOWO-FINANSOWY Sygnity jest ekspertem w dziedzinie usług i rozwiązań informatycznych dla banków i instytucji finansowych oraz ubezpieczeń. Uczestniczymy w najtrudniejszych projektach wdrażamy systemy centralne, testujemy oprogramowanie, wykonujemy audyty bezpieczeństwa. Budujemy nowoczesne kanały komunikacji i obsługi, umożliwiając pozyskanie i utrzymanie klientów. Pomagamy bankom wywiązywać się z obowiązków sprawozdawczych wobec regulatorów. Osiągnięcia nasi klienci to 18 z 20 największych banków w Polsce Uczestniczyliśmy we wszystkich ważniejszych fuzjach bankowych ostatnich lat 1/3 domów maklerskich składa zlecenia giełdowe przez nasze systemy Dzięki nam w Polsce możliwe są przelewy natychmiastowe

5 Wybrane rozwiązania tworzymy nowoczesne systemy transakcyjne Projektujemy nowoczesne systemy bankowości elektronicznej Umożliwiamy naliczanie opłat i prowizji wg dowolnie złożonych reguł Projektujemy i wdrażamy innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyki bankowej wdrażamy kompleksowe rozwiązania front/back office dla domów maklerskich automatyzujemy procesy zarządzania ryzykiem w towarzystwach ubezpieczeniowych wspieramy towarzystwa ubezpieczeniowe w przygotowaniu się do raportowania zgodności z Solvency II Główni klienci Narodowy Bank Polski PKO Bank Polski credit Agricole UniCredit Group BZ WBK Deutsche Bank Bank Millennium Bank BGŻ raiffeisen Polbank

6 Oferta i kluczowe rozwiązania w Sektorze Bankowo-Finansowym SYSTEMY TRANSAKCYJNE Profile FlexCube T24 Centralne systemy bankowe Obsługa transakcji międzybankowych Obsługa transakcji walutowych Naliczanie opłat za transakcje Express Elixir. Realizacja międzybankowych przelewów błyskawicznych. ikantor. Kupno i sprzedaż walut online, z możliwością prowadzenia giełdy walut. FlexiFee. Naliczanie opłat i prowizji w kanałach elektronicznych i testowanie elastyczności cenowej nowych usług. ROZWIĄZANIA DLA DOMÓW MAKLERSKICH Komunikacja z systemami giełdowymi Kupno/sprzedaż papierów wartościowych Maestro. System maklerski, integrujący się z wieloma bankowymi systemami front/back office. Sidoma. Obsługa klientów, realizacja zleceń i sprawozdawczość biur maklerskich. Systemy Sidoma i Maestro działają w 12 z 37 domów maklerskich w Polsce. Sidoma Play. Ergonomiczny dostęp do systemu maklerskiego z urządzeń mobilnych.

7 BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA Korporacyjna bankowość elektroniczna Konektory do Usługi B2B systemów ERP. isygnum. Bankowość elektroniczna dla klientów korporacyjnych. SPRAWOZDAWCZOŚĆ I RYZYKO Automatyzacja procesów sprawozdawczych SPID. Automatyzacja procesów gromadzenia danych, raportowania obligatoryjnego (KNF, NBP, BFG, MF) oraz raportowania wewnętrznego. Sprawozdawczość i Zarządzanie Ryzykiem w jednym narzędziu. Zarządzanie Ryzykiem. Rodzina rozwiązań SPID do szacowania ryzyka wg dziedzin, m.in. Basel III ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko rynkowe. Pełna integracja z modułami Sprawozdawczości pozwala na automatyczne raportowanie wg ITS. AUTOMATYKA BANKOWA Automatyzacja bankowości oddziałowej Automatyzacja centrów obsługi gotówki Talaris/Glory TCR. Automaty kasjerskie z recyklingiem gotówki, obniżające koszty funkcjonowania placówek bankowych. Wrzutnia nocna. Księgowanie środków w momencie dostarczenia gotówki do wrzutni. UBEZPIECZENIA Glory. Automatyzacja pracy centrów obsługi gotówki. Sprawozdawczość obligatoryjna Automatyzacja procesów sprawozdawczych, m.in. Solvency II i FATCA.

8 SEKTOR PUBLICZNY Sygnity jest jednym z liderów rynku rozwiązań dla sektora publicznego. Jako eksperci dziedzinowi i technologiczni, uczestniczymy w najważniejszych projektach transformacyjnych administracji podatkowej i celnej oraz w ochronie zdrowia, tworząc mocne fundamenty e-państwa. Wybrane rozwiązania tworzymy rozwiązania analityczne, śledzące trendy na rynku pracy Projektujemy systemy dziedzinowe dla administracji centralnej, o bardzo szerokim zakresie funkcji Jesteśmy ekspertami w realizacji projektów, związanych z tworzeniem i integracją rejestrów publicznych oferujemy nowoczesne systemy, wspierające samorządy w zarządzaniu opłatami i podatkami Budujemy platformy, pozwalające wielu samorządom sprawnie współpracować w skali regionalnej Pomagamy samorządom centralizować funkcje niezwiązane z dydaktyką na poziomie wydziałów oświaty uczestniczymy w ważnych projektach Dostarczamy rozwiązania do analizy rynku pracy i efektywności pomocy społecznej. Automatyzujemy procesy w jednostkach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Jesteśmy partnerem, oferującym dziedzinowe platformy regionalne dla samorządów. Wdrażamy rozwiązania, ułatwiające administracji samorządowej, na każdym poziomie jej działania, rozliczanie finansowe i sprawozdawcze, optymalizację procesów i kosztów oraz zwiększanie ściągalności dochodów.

9 Osiągnięcia tworzyliśmy i rozwijamy wiele z centralnych rejestrów publicznych realizujemy jeden z najnowocześniejszych w Europie projekt systemu podatkowego e-podatki systemy Sygnity kontrolują i rozliczają miliardy złotych na programy walki z bezrobociem i pomocy społecznej Budujemy rozwiązania, monitorujące i analizujące system ochrony zdrowia Usprawniamy codzienną pracę blisko 1000 jednostek samorządowych w całym kraju Główni Klienci Samorządy 1000 jednostek samorządu terytorialnego Urzędy pracy 16 wojewódzkich urzędów pracy 340 powiatowych urzędów pracy Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 2000 ośrodków pomocy społecznej Resorty rządowe Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Finansów Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Edukacji Narodowej zakład Ubezpieczeń Społecznych Główny Urząd Statystyczny wojsko Polskie, Policja, CBA, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna ochrona Zdrowia centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Wymiar sprawiedliwości Ministerstwo Sprawiedliwości Prokuratura Generalna Inne Poczta Polska Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10 Oferta i kluczowe rozwiązania w Sektorze Publicznym REJESTRY PAŃSTWOWE ADMINISTRACJA PODATKOWA/CELNA Rejestry podatkowe e-podatki. Centralizacja rejestrów podatkowych i transformacja kluczowych procesów całej administracji podatkowej, oparta na amerykańskiej platformie GenTax. Automatyzacja procesów PRACA I ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE Analizy i raportowanie, dotyczące rynku pracy Automatyzacja procesów w urzędach pracy Automatyzacja pracy służb zabezpieczenia społecznego

11 OCHRONA ZDROWIA ANALIZY I MONITOROWANIE RYNKU OCHRONY ZDROWIA Hurtownia Danych w projekcie P1. Ponad 500 raportów i ponad 150 wskaźników do monitorowania kluczowych obszarów systemu ochrony zdrowia w Polsce. System WykrywaniA nadużyć Regionalne platformy wymiany danych medycznych SAMORZĄDY Optymalizacja budżetów w oświacie Zarządzanie procesami zaplecza e-oświata. Optymalizacja wymiany informacji między szkołami i wydziałami oświaty oraz optymalizacja budżetów samorządowych na cele edukacyjne. Zintegrowany System Dziedzinowy. Automatyzacja procesów, kluczowych dla finansów samorządów, zarządzanie rejestrami, analizy bieżące i sprawozdawczość.

12 SEKTOR ENERGETYCZNY Sygnity jest w ścisłej czołówce największych dostawców rozwiązań i usług dla sektora energetycznego. Energia, wyprodukowana w Polsce, jest sprzedawana i rozliczana w większości za pośrednictwem naszych aplikacji. Rozwiązania, zbudowane i obecnie utrzymywane przez specjalistów SYGNITY, umożliwiają stabilną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego. Dzięki nam wytwórcy energii, spółki dystrybucyjne różnych mediów oraz zakłady przemysłowe efektywnie zarządzają majątkiem wartym dziesiątki miliardów złotych. Osiągnięcia zbudowaliśmy rozwiązanie IT do zarządzania krajowym rynkiem bilansującym Pracujemy z największymi grupami energetycznymi, przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi i przemysłem w Polsce nasze systemy wspierają wytwarzanie, przesył, dystrybucję oraz sprzedaż energii i innych mediów 8 na 10 klientów, zmieniających sprzedawcę energii, otrzymuje rachunki z naszych systemów Jedyni w Polsce mamy doświadczenie w rozliczeniach dystrybutorów z prosumentami

13 Sprawdzone narzędzia Oferowane przez Sygnity rozwiązania do akwizycji i zarządzania danymi pomiarowymi umożliwiają budowę inteligentnych sieci elektroenergetycznych, a systemy billingowe pozwalają terminowo rozliczyć wszystkich odbiorców. Dzięki doświadczeniom zagranicznym posiadamy unikalne kompetencje i rozwiązania dla dystrybutorów energii do obsługi generacji rozproszonej i automatyzowania ich rozliczenia z prosumentami. Wybrane rozwiązania nasz system klasy AMI obsługuje dowolne standardy wymiany danych i umożliwia budowę programów zarządzania popytem (DSM/DSR) Dzięki nam dystrybutorzy energii mogą na bieżąco obserwować zmiany, zachodzące w sieciach rozdzielczych Jedyni oferujemy billing, gotowy do rozliczeń prosumentów i odnawialnych źródeł energii Umożliwiamy rozpoczęcie sprzedaży energii na uwolnionym rynku w ciągu kilku tygodni Główni klienci PSE enea PGNiG edf PGE stredoslovenska Energetika energa Przedsiębiorstwa ciepłownicze i wodociągowe tauron Polska Energia wolnorynkowi sprzedawcy energii

14 Oferta i kluczowe rozwiązania w Sektorze Energetycznym WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Zarządzanie operacyjne i finansowe Zarządzanie procesami biznesowymi SONET-ENERGETYKA. Zarządzanie operacyjne i finansowe majątkiem, wartym miliardy złotych. Zarządzanie majątkiem RYNEK BILANSUJĄCY Planowanie i sterowanie Wymiana informacji między uczestnikami hurtowego rynku energii WIRE_UR. Wymiana informacji handlowych, pomiarowych i technicznych między uczestnikami rynku bilansującego. SOWE EL. System Operatywnej Współpracy z Elektrowniami dla uczestników rynku, dysponujących JWCD. Umożliwia wymianę informacji z systemem Operatora Systemu Przesyłowego.

15 DYSTRYBUCJA ENERGII Akwizycja i zarządzanie danymi pomiarowymi Bilansowanie sieci Rozliczenia i komunikacja z prosumentami Zarządzanie majątkiem sieciowym AMIgoS. Zarządzanie akwizycją danych pomiarowych, na potrzeby rozliczeń z klientami i bilansowania sieci. DBENS. Dynamiczne bilansowanie sieci niskiego napięcia na podstawie analizy danych pomiarowych w czasie rzeczywistym. ELMS wyznaczanie strat technicznych i handlowych na średnim i wysokim napięciu. SPRZEDAŻ ENERGII NA UWOLNIONYM RYNKU Sprzedaż energii Optymalizacja zakupów energii przez odbiorców Obsługa Klienta system CCS SUS. Billing i obsługa klientów TPA oraz prosumentów dla sprzedawców energii (i innych mediów) na uwolnionym rynku energii.

16 INNE SEKTORY SYGNITY DOSTARCZA ROZWIĄZANIA DO ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM OPERATOROM TELEKOMUNIKACYJNYM, SPÓŁKOM GAZOWYM ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWOM WODNO- -KANALIZACYJNYM. POMAGA FIRMOM HANDLOWYM I USŁUGOWYM SPRZEDAWAĆ NA UWOLNIONYM RYNKU ENERGIĘ I INNE MEDIA. OPTYMALIZUJE ŁAŃCUCHY DOSTAW I CENTRALIZUJE ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ DETALICZNĄ PALIW PŁYNNYCH, W TYM LPG. Wybrane rozwiązania Budujemy scentralizowane systemy do zarządzania sprzedażą detaliczną paliw płynnych i innych towarów Projektujemy rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw paliw płynnych, od baz paliwowych po stacje paliw Posiadamy rozwiązania do zarządzania majątkiem dla operatorów telekomunikacyjnych, dystrybutorów energii elektrycznej, gazu i mediów komunalnych tworzymy systemy do planowania zadań i rozliczania prac, wykonywanych przez terenowe brygady remontowe Dostarczamy rozwiązania do automatycznego naliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych oferujemy kompleksowe rozwiązania do zarządzania ośrodkami sportu, rekreacji i instytucjami kultury Główni klienci Lotos Orange Grupa Dalkia MPWiK Wrocław Sferia Aero2 Midas TK Telekom

17 WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM I INTEGRACJA APLIKACJI SYGNITY JEST CZOŁOWYM INTEGRATOREM APLIKACJI, SYSTEMÓW I TECHNOLOGII WIODĄCYCH DOSTAWCÓW. PROJEKTUJE I WDRAŻA ROZWIĄZANIA SEKTOROWE, OPARTE NA ŚWIATOWYCH PLATFORMACH KLASY ERP, CRM, BI, BPM, ESB, SOA i ECM. INTEGRUJE JE Z ISTNIEJĄCYMI SYSTEMAMI DZIEDZINOWYMI, TWORZĄC SPÓJNE ROZWIĄZANIA. SPRAWDZONE NARZĘDZIA: wdrażamy branżowe rozwiązania dziedzinowe, oparte na 4 światowych platformach ERP (SAP, Oracle, Microsoft, IFS) tworzymy hurtownie danych, systemy analityczno-raportujące, systemy wspomagające planowanie i budżetowanie, oparte o światowe rozwiązania integrujemy różnorodne procesy, usługi, aplikacje, bazy danych i systemy w formie spójnych rozwiązań Posiadamy najwyższy dostępny poziom certyfikacji w Oracle, IBM, Microsoft, SAP, Software AG nasze rozwiązania są dostępne w modelu SaaS Wybrane rozwiązania: tworzymy bankowe systemy gospodarki własnej, oparte na platformach aplikacyjnych ERP (Oracle, SAP, Microsoft) Dostarczamy środowiska integrujące liczniki inteligentne z aplikacjami do zarządzania danymi pomiarowymi (Oracle) Projektujemy specjalistyczne moduły rozszerzające aplikacje ERP (SAP, Oracle, Microsoft, IFS) tworzymy rozwiązania do wykrywania nieprawidłowości w procesach i rozliczeniach w ochronie zdrowia (Microsoft) oferujemy rozwiązania do prowadzenia analiz w czasie rzeczywistym, oparte na światowych rozwiązaniach (Oracle, IBM, SAP) Dostarczamy scentralizowane rozwiązania do archiwizacji informacji, wykorzystujące platformy światowych producentów Główni klienci: Bank Gospodarki Żywnościowej PKO BP Pekao Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze Urząd Miasta Warszawy Orange Wielkopolska Spółka Gazowa

18 Oferta w Innych Sektorach TELEKOMUNIKACJA Zarządzanie majątkiem sieciowym Paliwa i handel detaliczny Centralizacja systemów sprzedaży sieci detalicznych Optymalizacja łańcucha dostaw i sprzedaży LPG Petro.Biz. Centralizacja sprzedaży detalicznej towarów i paliw; optymalizacja procesów logistycznych i marketingowych. PetroRetail. System klasy POS, zarządzanie punktem sprzedaży (stacją), wspierający procesy sprzedaży (obsługi klienta), jak i zaplecza (dostawy, zakupu). Kluczowe Rozwiązania Integracyjne Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) sap Business Suite oracle E-Business Suite Systemy analityczno- -raportujące (BI Business Intelligence) oracle Business Intelligence oracle Data Integrator oracle Essbase Microsoft Dynamics AX ifs Applications sap Business Objects sap Business Intelligence Platformy integracyjne (Enterprise Application Integration) ibm WebSphere ESB ibm WebSphere Message Broker oracle SOA Suite software AG Centrasite sap NetWeaver Process Orchestration (Integration) Zarządzanie usługami (SOA Governance) ibm WebSphere Service Registry and Repository oracle SOA Suite software AG Centrasite sap NetWeaver Process Orchestration (SOA) Systemy do zarządzania danymi podstawowymi (MDM Master Data Management) ibm InfoSphere MDM sap NetWeaver Master Data oracle MDM Management software AG webmethods MDM Zarządzanie procesami biznesowymi (BPMS Business Process Management System) ibm WebSphere BPM oracle BPM Suite software AG webmethods BPMS sap NETWEAVER PROCESS ORCHESTRATION (BPM) Systemy do zarządzania obiegiem zadań i dokumentów (ECM Enterprise Content Management) oracle ECM, EMC Documentum Systemy do systematycznej oceny fektywności (EPM Enterprise Performance Management) oracle Hyperion EPM

19 Max Elektronik działa od 1991 roku. Jest znanym producentem oprogramowania dla bibliotek, które automatyzuje procesy biblioteczne, związane z gromadzeniem i wyszukiwaniem dokumentów oraz udostępnianiem katalogów w sieci. Oferuje również nowoczesne systemy klasy ERP, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa przemysłowe, handlowe i jednostki administracji publicznej. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom procesy biznesowe są integrowane w jednym narzędziu informatycznym, dostępnym przez Internet. Osiągnięcia: nasz Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką Prolib od 20 lat funkcjonuje w ponad 250 bibliotekach nasze oprogramowanie klasy ERP z powodzeniem działa w wielu branżach: dystrybucyjnej, transportowej, lotniczej oraz w sektorze publicznym nasze rozwiązania są dostępne w modelu SaaS Wybrane rozwiązania: nasz Zintegrowany System Zarządzania Biblioteką Prolib zapewnia obsługę różnych typów bibliotek w systemie Quatra Max centralizujemy dane całej firmy (salony własne i patronackie, sieć dealerów, franczyzobiorców, magazyny itp.) Quatra Max organizuje pracę firm w strukturach rozproszonych, wspierając dystrybucję informacji, planując działania pracowników i zapewniając zautomatyzowany obieg dokumentów Główni klienci: biblioteki: centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice Biblioteka Śląska, Katowice centralne Biblioteki: Wojskowa i Lekarska, Warszawa wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Gorzów Wlkp., Kraków, Toruń, Zielona Góra ERP: komputronik tell Baltimpex Telecom Group koleje Wielkopolskie welcome Airport Services

20 Geomar to jedna z czołowych polskich firm geodezyjnych. Istnieje na rynku 24 lata. Realizuje projekty z zakresu geodezji, geoinformatyki i telekomunikacji oraz informatyki, korzystając z innowacyjnych rozwiązań krajowych i zagranicznych. W ofercie firmy znajdują się m.in.: projekty sieci światłowodowych, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, obsługa inwestycji kolejowych, drogowych i kubaturowych, tworzenie geoportali. Osiągnięcia: zrealizowaliśmy inwestycje kolejowe w Tczewie, Legionowie i Działdowie Przeprowadziliśmy modernizację toru kolejowego w Koprivnicy w Chorwacji obsługiwaliśmy geodezyjnie budowę autostrady A1 Przeprowadziliśmy skaning laserowy morskiej strefy brzegowej dla Urzędów Miasta w Szczecinie i Gdyni Projektujemy sieci szerokopasmowe dla samorządów Wybrane rozwiązania: oferujemy aktualizacje baz danych topograficznych LPIS 312 Prowadzimy kontrole FOTO Świadczymy usługi fotogrametrii, m.in. ortofotomapy dla potrzeb systemu IACS tworzymy mapy na potrzeby gazociągów wysokiego ciśnienia Projektujemy systemy klasy GIS Główni klienci: arimr GUGiK GDDKiA enea Operator zuk Szczecin

21 UAB Baltijos kompiuterių centras działa na Litwie od 1991 roku. Spółka świadczy usługi informatyczne firmom z wielu sektorów gospodarki. Specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu biometrii, wykorzystywanych w policji i sądownictwie, opierających się na rozpoznawaniu głosu i twarzy. UAB jest również dostawcą zaawansowanego sprzętu dla sektora bankowego i oprogramowania dla szkolnictwa. Osiągnięcia: obsługujemy jedną z największych sieci bankomatów na Litwie zbudowaliśmy system nadawania telewizji cyfrowej i sieć transmisji danych dla telewizji litewskiej zaprojektowaliśmy złożoną infrastrukturę IT dla Uniwersytetu Wileńskiego wdrożyliśmy systemy identyfikacji i weryfikacji głosu, wspierające pracę policji i sądownictwa Wybrane rozwiązania i usługi: oferujemy rozwiązania transmisji telewizji cyfrowej tworzymy innowacyjne rozwiązania biometryczne, oparte na głosie i rozpoznawaniu twarzy Świadczymy usługi serwisowe IT, projektujemy i instalujemy złożone sieci komputerowe Dostarczamy urządzenia samoobsługowe dla bankowości Główni klienci: seb Bankas litewskie Centrum Radia i Telewizji Uniwersytet Wileński sądy i Policja na Litwie, Łotwie, w Estonii, Polsce, Rumunii i Grecji

22 Dlaczego Sygnity MAMY SERCE DO IT nasze zespoły mają unikalne na rynku kompetencje Sektor energetyczny 200-osobowy zespół, rozumiejący złożoność, wyzwania i ciągłą zmienność rynku energetyki Sektor publiczny 600-osobowy zespół, realizujący projekty, m.in. na rzecz: administracji podatkowej i celnej, instytucji rynku pracy, rejestrów państwowych, służb mundurowych, samorządów i służby zdrowia Sektor bankowy 60-osobowy zespół z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym i w tworzeniu rozwiązań dla biur maklerskich 60-osobowy doświadczony zespół konsultantów z pełną wiedzą o systemach centralnych front i back office 40 osób od wielu lat tworzących, utrzymujących i modernizujących systemy Narodowego Banku Polskiego 20-osobowy zespół, pracujący nad systemami sprawozdawczymi

23 Mamy wiedzę i doświadczenie w zakresie nowoczesnych technologii. Znamy branże naszych klientów. Nasze zespoły realizują kompleksowe i nowatorskie projekty IT w kluczowych obszarach gospodarki. W naszych pracownikach cenimy autonomię i swobodę działania, które owocują elastycznym podejściem oraz efektywnością oferowanych rozwiązań. Razem budujemy biznes naszych klientów I tworzymy nową jakość IT.

24 SIEDZIBA GŁÓWNA Kopernik Office Buildings Al. Jerozolimskie 180, Warszawa tel. (22) , fax (22) GŁÓWNE BIURA REGIONALNE Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 Bydgoszcz ul. Czartoryskiego 13 Gdańsk ul. C. K. Norwida 4 ul. Nowy Świat 42/44 Kraków Al. Pokoju 78 Lublin ul. Mełgiewska 74 Łódź ul. Rewolucji 1905 r. 65 Mielec ul. Wojska Polskiego 3 Płock ul. 1 Maja 12 lok. 23 Poznań ul. Arcybiskupa Baraniaka 6 ul. Druskiennicka 6 Szczecin Al. Piastów 30 Warszawa ul. Sochaczewska 9 Wrocław ul. Strzegomska 140 A Zabrze ul. Wolności 273 Zielona Góra ul. Dąbrowskiego 12 Wilno, Litwa BALTIJOS KOMPIUTERIŲ CENTRAS UAB A. Juozapavičiaus g. 6/2, LT

Profil firmy. Solutions for Demanding Business

Profil firmy. Solutions for Demanding Business 21 Profil firmy Solutions for Demanding Business 2 List Prezesa W 2011 roku Asseco Poland S.A. obchodziło dwudziestolecie swojej działalności. Ledwie dwie dekady temu stawialiśmy pierwsze kroki na polskim

Bardziej szczegółowo

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH

BAZA INFROMACYJNA FORUM TECHNOLOGII BANKOWYCH FIRMA KRÓTKA INFORMACJA OFERTA DLA SEKTORA BANKOWEGO Algotech Polska Sp. z o.o. Algotech jest regionalnym integratorem rozwiązań Conatct Center w Europie Centralnej i Wschodniej. Algotech dostarcza kompleksowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartości 1 S&T w Polsce Services Polska to polski oddział Grupy S&T. Oferuje klientom pełen zakres usług w takich S&T obszarach jak: konsulting, outsourcing, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

zaawansowane technologie informatyczne

zaawansowane technologie informatyczne zaawansowane technologie informatyczne 1 Profil działalności Poznańska spółka informatyczna TALEX powstała w 1989 roku. TALEX świadczy zaawansowane usługi informatyczne dla dużych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY

PORTFOLIO PRODUKTÓW INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) O NAS IT NETWORKS DATA CENTER INTEGRATION & OUTSOURCING KLIENCI I PARTNERZY PORTFOLIO PRODUKTÓW O NAS INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY (ICT) DATA CENTER O NAS SPIS TREŚCI 1 2 3 DATA CENTER O NAS DATA CENTER 4 5 6 O NAS 1 O NAS DATA CENTER Grupa Kapitałowa Comarch na

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy 2014

Prezentacja firmy 2014 Prezentacja firmy 2014 Firma Misja Uczestniczymy w zrównoważonym rozwoju biznesu, społeczeństwa i środowiska poprzez tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dbamy, by satysfakcja naszych klientów

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie integracja outsourcing

oprogramowanie integracja outsourcing oprogramowanie integracja outsourcing Profil dzia³alnoœci Talex SA jest integratorem zaawansowanych technologii informatycznych. Działamy na rynku instytucji finansowych, banków, dużych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence

PORTFOLIO. ALTAB S.A. Konsultacje i wdrożenia na najwyższym poziomie. Altab Portfolio. SAP Business One. SAP Business Objects. Business Intelligence Altab Portfolio PORTFOLIO SAP Business One SAP Business Objects Business Intelligence Business Process Management Obieg Dokumentów Kolokacja Serwerów Konsulatcje i Wdrożenia Usługi Programistyczne ALTAB

Bardziej szczegółowo

Razem jesteśmy silniejsi

Razem jesteśmy silniejsi Razem jesteśmy silniejsi PRzejRzystOŚĆ I WYKORzystanie MOŻLIWOŚCI Clarity and Opportunity Kluczowym elementem w komunikacji AIG jest dokładne określenie akceptowanego poziomu ryzyka. W tej broszurze wskazujemy

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Twórcy oprogramowania

Twórcy oprogramowania Twórcy oprogramowania PROFIL FIRMY 2 PROFIL FIRMY FABRITY zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie rozwoju oprogramowania dla biznesu, doradztwa i realizacji projektów informatycznych. Firma jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Raport MSI. Rynek dla wszystkich. Działalność prowadzona w Polsce

Raport MSI. Rynek dla wszystkich. Działalność prowadzona w Polsce Rynek dla wszystkich Sektor przemysłowy to ciągle chłonny rynek. Szuka rozwiązań, sam inspiruje pomysły na nowe... Każdy dostawca oprogramowania znajdzie tu miejsce dla siebie Elżbieta Jaworska, MSI Polska

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Outsourcing Experts S.A.

Outsourcing Experts S.A. POZNAJ OEX WITAMY WŚRÓD EKSPERTÓW OUTSOURCINGU Grupa kapitałowa Outsourcing Experts (OEX) powstała w wyniku największej fuzji na rynku outsourcingu procesów biznesowych w Polsce. ArchiDoc i Call One połączyły

Bardziej szczegółowo

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji

CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007. Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji CPU ZETO PN-EN ISO 9001:2009 PN-ISO/IEC 27001:2007 Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji HISTORIA FIRMY Aleksander Lachowicz Prezes CPU ZETO Sp. z o.o. Mam prawdziwą przyjemność

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa

RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK. obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31. QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK obejmujący okres od: 2012-01-01 do 2012-12-31 QUMAK S.A. Al. Jerozolimskie 94 00-807 Warszawa 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK S.A. W 2012 ROKU I. Informacje ogólne Firma:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA Wykład 4 Systemy informatyczne ERP Dr inż. Mariusz Makuchowski Systemy informatyczne ERP Zintegrowane Systemy Informatyczne klasy ERP (Enterprise resource Planning)

Bardziej szczegółowo

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Business Intelligence nowe podejście do zarządzania Szybka i właściwa reakcja na zmienne preferencje Klientów, działania konkurencji i zmiany na rynku oto jeden z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie

Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Nowoczesne usługi biznesowe oraz sektor ICT w Lublinie Publikacja przygotowana dla Urzędu Miasta Lublin przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL) we współpracy z Jones Lang LaSalle,

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie

KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM. Klaster ICT Pomorze Zachodnie KLASTRY I INICJATYWY KLASTROWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Klaster ICT Pomorze Zachodnie Redakcja: Jaek Drożdżal Paweł Mieczan Patrycja Mikuła Joanna Niemcewicz Opracowanie i korekta: Jaek Drożdżal

Bardziej szczegółowo

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie targi pracy 2015 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność gościć Państwa na pierwszych targach pracy organizowanych przez uczelnię, którą mam zaszczyt kierować.

Bardziej szczegółowo