ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. INSPEKTORAT UZBROJENIA Nr /11 OO-909 Warszawa Wg rozdzielnika Dotyczy. udzielenia wyjaśnień do postępowania IU/455/VII-5 1/ZO/PN/A E/DOS/K/2011 W związku ze złożonymi pytaniami do postępowania na dostawę serwerów Blade i infrauktury serwerowej, referencyjny: IU/455/VII-5 1/ZO/PN/A E/DOS/K/2011, Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, późn. zm.) zwanej dalej Ustawą Pzp, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. ODPOWIEDZI NA PYTANIA W pierwszej części załącznika 1 do SIWZ zamawiający przedstawia posiadaną już przez siebie infraukturę Blade. Jest to, jak sam wskazuje, infrauktura oparta na rozwiązaniach firmy IBM. Pod te rozwiązania zamawiający opracował politykę bezpieczeństwa, ukturę i organizacje pracy. Posiada przeszkolonych adminiatorów i techników. Niniejsze postępowanie ma na celu zwiększenie możliwości przetwarzania infrauktury serwerowej bez integracji i konieczności zmian w wypracowanym modelu użytkowania. Pytanie 1 Dotyczy Załącznika 1 Wymagania techniczne Czy w ramach równoważnej infrauktury serwerów blade zamawiający dopuści moduły sieci Ethernet umożliwiające konfigurację i eksploatację szeregu modułów przyłączających znajdujących się w wielu różnych obudowach jako pojedynczego wirtualnego przełącznika, ale bez możliwości realizacji zaawansowanych protokołów przełącznikowych wymaganych w punktach a-e? Te protokoły mogą być skonfigurowane w przełącznikach zewnętrznych, do których jest dołączona obudowa blade co zapewni równoważną funkcjonalność do przełączników w obudowie blade z wymaganymi parametrami opisanymi w specyfikacji. Pytanie 2 Dotyczy Załącznika 1 Wymagania techniczne 6 17 Czy w ramach równoważnej infrauktury serwerów blade zamawiaj ący dopuści moduły sieci Ethernet umożliwiające konfigurację i eksploatację szeregu modułów przyłączających znajdujących się w wielu różnych obudowach jako pojedynczego wirtualnego przełącznika, ale bez możliwości realizacji zaawansowanych protokołów przełącznikowych wymaganych w punktach a-e? Te protokoły mogą być skonfigurowane w przełącznikach zewnętrznych, do których jest dołączona obudowa blade co zapewni równoważną funkcjonalność do przełączników w obudowie blade z wymaganymi parametrami opisanymi w specyfikacji. MP (tel ) Dnia:

2 bez Wymagania Pytanie 3 Dotyczy 1 Wymagania techniczne 6 16 i 17 (co najmniej) Zamawiający formułując wymagania co najmniej jak we wskazanych punktach ogranicza konkurencyjność składania ofert do jednego producenta sprzętu. Dopuszczenie większej ilości dostawców dałoby możliwości osiągnięcia lepszej ceny za porównywalne rozwiązania. Czy Zamawiający po to sformułował warunki równoważności, aby były one spełniane tylko przez jednego a przez wielu producentów? Zahcznika Pytanie 4 Dotyczy Zalącznika 1 Wymagania techniczne 3 3 Czy zamawiający zaakceptuje rozwiązanie równoważne, w którym proces tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania danych jest procesem transakcyjnym realizowanym mechanizmami aplikacji, których dane są zabezpieczane? Dotyczy to aplikacji wspierających takie mechanizmy. Pytanie 5 Dotyczy Załącznika 1 Wymagania techniczne 3 4 Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie równoważne, w którym wykonanie mirroringu jest realizowane na poziomie usługi klaowej lub na poziomie macierzy dyskowej na której przechowywanajest baza danych? Pytanie 6 Dotyczy Załącznika 1 Wymagania techniczne 3 14 Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie równoważne, w którym restart odtwarzania danych następuje poprzez ponowienie sesji backup, gwarantując w ten sposób spójność danych? Pytanie 7 Dotyczy Załącznika 1 Wymagania techniczne 3 17 Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie równoważne, w którym restart odtwarzania danych następuje poprzez ponowienie sesji backup, gwarantując w ten sposób spójność danych? Pytanie 8 Dotyczy calego Załącznika 1 Wymagania techniczne Czy Zamawiający dopuszcza zmianę treści całego załącznika 1 techniczne na treść poniżej zawartą z jednoczesnym zaznaczeniem, że są to wymagania minimalne dla dostarczanej platformy? Rozwiązanie klasy HP BladeSystem Matrix pozwalające osiągnąć najwyższy poziom wykorzystania infrauktury i realizować więcej zadań przy użyciu mniej szej liczby zasobów fizycznych i osobowych. Jest to możliwe dzięki wbudowanym funkcjom planowania wydajności i alokacji zasobów just in time dostępnych w ramach oprogramowania HP Insight Software. Znaczne oszczędności uzyskuje się, ograniczając rozrost infrauktury serwerów oraz liczbę serwerów niezbędną do zaspokojenia rosnących potrzeb aplikacyjnych poprzez wdrożenie technologii BladeSystem następnej generacji. Mniej sza liczba podzespołów gwarantuj e większą wydajność i funkcjonalność. Po wdrożeniu platformy typu HP BladeSystem Matrix koszty kapitałowe znacznie się obniżają w porównaniu z analogiczną konfiguracją serwerów nabywanych oddzielnie. Platforma klasy HP BladeSystem Matrix musi wskazać, co najmniej: najbardziej optymalny stopień wykorzystania serwerów najbardziej optymalny stopień wykorzystania pamięci masowej najbardziej optymalny stopień wykorzystania skonsolidowanych urządzeń sieciowych wprowadzić model najbardziej optymalnych kosztów utrzymania infrauktury IT Wymagane są zautomatyzowane funkcje aranżacji i orkieacji zasobów dostępne jak w HP Insight Orcheation które pomagają przyspieszyć procesy zarządzania, wprowadzić standaryzację konfiguracji i skrócić czas wdrażania usług IT powodowania chaosu w MP (tel ) 2

3 centrum przetwarzania danych. Wymaga się podsystemów takich jak np. HP Insight Orcheation Designer, które umożliwiaj ą tworzenie katalogu szablonów sprawdzonych procedur i usług dla wszystkich obsługiwanych aplikacji i co najmniej portal klasy HP Insight Orcheation Self Seryice Portal umożliwiający zautomatyzowane uruchamianie przygotowanych szablonów w ramach potrzeb. Te funkcje pomagają zaspokoić potrzeby jednostek organizacyjnych w krótszym czasie, eliminując część ryzyka i niepewność związaną z wdrażaniem, planowaniem i udostępnianiem aplikacji. Cały proces inicjowania udostępniania Infrauktury, dzięki automatyzacji powinien trwać nie dłużej niż dwie godziny, od zalogowania się w portalu samoobsługowym takim jak BladeSystem Matrix do udostępnienia funkcj onuj ącej wielowarstwowej infrauktury ze skonfigurowanymi aplikacjami. Wymagane zaawansowane narzędzia do zarządzania infraukturą, jak dostępne w ramach HP BladeSystem Matrix, pozwalają każdemu adminiatorowi systemu zarządzać większą liczbą zasobów. Te same osoby mają zarządzać zasobami wirtualnymi i fizycznymi przy użyciu tych samych narzędzi. Co więcej, funkcje zarządzania zdalnego pomagają skrócić czas wymagany do zarządzania systemami na odległość. Mniejsza liczba zasobów, którymi trzeba zarządzać, jak również wydajniejsze ich wykorzystywanie, przekłada się również na wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów utrzymania i opłat licencyjnych za oprogramowanie. Zintegrowane w ramach rozwiązania typu HP BladeSystem Matrix narzędzie klasy HP Capacity Adyisor do planowania pojemności i równoważenia obciążenia powinno pozwalać naj szybciej dostosowywać i optymalizować infraukturę informatyczną podczas j ej eksploatacji, dzięki czemu adminiator może bez obaw wprowadzać zmiany bez czasochłonnej analizy. Kluczowe parametry, takie jak zużycie energii oraz wykorzystanie mocy procesora i sieci, powinny być rejeowane co najmniej co 5 minut i wykorzystywane do generowania optymalnych scenariuszy konsolidacji. W połączeniu z wbudowanymi narzędziami do równoważenia obciążeń pozwała to uniknąć tygodni lub miesięcy uciążliwego planowania i wdrażania. Wymagane narzędzie klasy HP Virtual Connect umożliwia szybsze i łatwiejsze dodawanie i wymianę modułów blade oraz przywracanie ich sprawności po awarii. Dzięki temu można oszczędzić cenny czas adminiatorów odpowiedzialnych za sieci LAN, SAN, bezpieczeństwo i serwery. Jedna osoba pracująca przy jednej konsoli może wprowadzić wszystkie zmiany w ciągu kilku minut. Platforma klasy HP BladeSystem Matrix pozwała na realizację powyższych funkcjonalności w ramach całej platformy sprzętowej typu HP BladeSystem, która konsoliduje serwery środowisk krytycznych bazujące na systemach klasy UNIX, Wintel bazujące na systemach Windows\Linux i połączenia sieci LAN i SAN. Rozwiązanie klasy HP BladeSystem Matrix automatyzuję w takim samym zakresie infraukturę fizycznąjak i infraukturę wirtualną. Specyfikacja rozwiązania klasy HP BladeSystem Matrix System powinien umożliwiać automatyzację i zarządzanie infraukturą serwerów klasy Unix i Wintel, a także połączeniami sieci LAN, SAN i zasobami dyskowymi. System powinien współdziałać z powszechnie dostępnymi systemami operacyjnymi instalowanymi na serwerach fizycznych jak np. (Unix, Windows, Linux) jak i powszechnie stosowanymi mechanizmami wirtualizacji serwerów (poprzez oprogramowanie wirtualizuj ące dostępne na platformach Unix, a także oprogramowanie VMware i Hyper-V). System powinien być wyposażony w narzędzie do tworzenia szablonów infrauktury uwzględniających serwery wirtualne, fizyczne, połączenia sieci LAN, połączenia i parametry zasobów dyskowych. W ramach tworzenia szablonów powinna istnieć możliwość określenia, co najmniej: parametrów maszyn wirtualnych (CPU, RAM, zasoby dyskowe, ilość interfejsów LAN, sposób przydzielania adresu IP) MP (tel ) 3

4 minimalnych parametrów serwerów fizycznych (CPU, RAM ilość interfejsów LAN, sposób przydzielania adresu IP) zasobów dyskowych dla serwerów fizycznych (pojemność, zabezpieczenie RAID, redundancj a połączenia) połączeń sieci LAN dla serwerów fizycznych i wirtualnych (określona sieć (np. ylan), ilość połączeń, redundancja) instalowanych na serwerach fizycznych i wirtualnych systemów operacyjnych i opcjonalnie aplikacji wraz z określeniem składowej nazwy host serwerów charakterystycznej dla szablonu. kosztów poszczególnych elementów (serwerów, połączeń sieciowych, zasobów dyskowych) System powinien umożliwiać dodawanie do szablonów elementów typu workflow umożliwiających uruchamianie dodatkowych skryptów, akceptację uruchamianych szablonów lub/i tworzenie ścieżek obiegu informacji np. co najmniej poprzez wysyłanie wiadomości . Szablony muszą być uniwersalne, aby z jednego szablonu użytkownik mógł bez jego zmiany uruchamiać wiele usług. Stworzone szablony infrauktury w systemie powinny być publikowane do narzędzia typu portal (dedykowana ona internetowa), która umożliwia uruchamianie szablonów infrauktury przez użytkowników niezwiązanych z infraukturą (np. użytkowników aplikacji). Przy takim uruchomieniu użytkownicy powinni mieć możliwość nazwania usługi, którą uruchamiają z szablonu, wybrania na której puli serwerów chcą uruchomić usługę, określenia składowej nazwy host dla serwerów i określenia rozpoczęcia i zakończenia czasu, w którym usługę będę wykorzystywać. Szablony powinny być także uruchamiane jako usługi w systemie zarządzającym, do którego dostęp mają adminiatorzy systemu. System powinien mieć możliwość uruchamiania usług także komendami, co umożliwia sterowanie uruchamianiem usług z zewnętrznych systemów. W wyniku uruchomienia szablonu jako usługi automatycznie powinny być wykonywane następujące akcje: stworzenie serwera wirtualnego o określonych w szablonie parametrach, wybranie z puli serwerów fizycznych serwera o minimalnych określonych w szablonie parametrach, podłączenie sieci LAN do odpowiednich interfejsów w serwerach, podłączenie zasobów dyskowych zgodnie z szablonem, instalacja systemu operacyjnego połączona z jego parametryzacją zgodnie z szablonem, nadanie odpowiednich adresów lp zgodnie z szablonem, wykonanie dodatkowych akcji określonych jako workfłow zgodnych z szablonem, instalacja aplikacji zgodnie z szablonem, wysłanie wiadomości do użytkownika o utworzeniu usługi i dodanie serwerów uruchomionych w ramach usługi do centralnego systemu monitoruj ącego infraukturę. Konsola adminiacyjna systemu dedykowana dla Adminiatorów systemu powinna być wbudowana w centralny system monitorowania stanu pracy infraukturą. Konsola ta powinna umożliwiać, co najmniej następujące czynności: Listę wszystkich dostępnych szablonów usług Listę dostępnych zasobów Przypisywanie użytkowników do szablonów dla nich dostępnych Sprawdzanie statusu uruchamianych usług Listę uruchomionych usług w systemie Grupowanie fizycznych serwerów jako pule zasobów fizycznych i wirtualnych i przypisanie do nich użytkowników Definiowanie sieci LAN wraz ze sposobem automatycznego przydzielania adresów, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu szablonów Definiowanie zasobów dyskowych, które mogą być wykorzystane przy tworzeniu szablonów Definiowanie zadań instalacji systemów operacyjnych i ew. instalacji aplikacji Kalendarz wykorzystania zasobów infrauktury przez usługi Centralny system monitorowania powinien posiadać także zintegrowane narzędzia do planowania pojemności i równoważenia obciążenia na serwerach. Narzędzia te powinny MP (tel ) 4 Dnia: 201 I-09-08

5 danych. Daje to możliwość przewidywania i prognozowania wzrostów utylizacji, usług. W takim wypadku zmierzone historyczne obciążenia generowane przez usługę lub wzrostu. Istnieje też możliwość tworzenia raportów z wykorzystania zasobów (CPU, RAM, LAN I/0, Dysk I/0, zasilanie) w infraukturze zarówno na poziomie maszyn i systemów grupę usług mają być zasymulowane na innym serwerze fizycznym lub zbiorze serwerów. Jako zasoby docelowe w takim scenariuszu mają być wykorzystane serwery posiadane w wirtualnychjak i maszyn i systemów fizycznych. działających w infraukturze, a mierzone wartości powinny być przechowywane w bazie oprogramowanie powinno samo potrafić na podstawie historycznych danych wyznaczać tędy Oprogramowanie powinno umożliwiać przeprowadzanie scenariuszy migracji i konsolidacji MP (teł ) 5 ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, dwie (2) dostawy czy wartość ,00 zł brutto ma mieć każda z dostaw czy suma dwóch dostaw powinna być nie mniejsza niż ,00 zł brutto? Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj.dostawa serwerów blade o wartości co najmniej ,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych brutto) Pytanie 10 Pytanie 9 Dotyczy Załącznika 1 Zamawiający oczekuje dostarczenia rozwhizania zapewniającego pełna kompatybilność Zamawiający nie dokonuje zmiany treści załącznika. Odp. na pytania od 1 do 9. przetargowego. platformy sprzętowo programowej dokonano po przeprowadzeniu postępowania z użytkowanymi już rozwiązaniami sprzętowo-programowym. Wyboru użytkowanej Specyfikacja stanowi opis selektywnie wybranych podzespołów zdefiniowanych w oparciu o selektywnie dobrane wskaźniki stanowiące mieszankę powszechnie stosowanych i specyficznych tylko dla wskazanego producenta parametrów. Wyżej wskazane eliminuje dopuszcza opisanie wymagań technicznych poprzez opis wymagań funkcjonalnych w faktycznie konkurencyjność na poziomie producentów. Czy w związku z tym zamawiający zakresie Załącznika 1? być uwzględniana i pokazana konfiguracja docelowych serwerów i przewidywana utylizacja (CPU, RAM, LAN I/0, Dysk I/0, zasilanie) usługi na docelowych serwerach. Migracja infraukturze lub serwery zdefiniowane przez użytkownika (np. serwery nowej generacji). Centralny system zarządzania musi umożliwiać przenoszenie usług między serwerami w infraukturze. Funkcjonalność ta dotyczy zarówno serwerów wirtualnych jak i fizycznych. System musi mieć również możliwość skonfigurowania automatycznej migracji usługi na Dla serwerów wirtualnych ma być wykorzystywana migracja online, dla serwerów fizycznych migracja następuje offline (z wyłączeniem systemu operacyjnego). W procesie migracji musi odbywa się automatycznie, bez potrzeby rekonfiguracji serwerów, połączeń LAN i SAN. wskazane serwery w przypadku awarii serwerów, na których usługa działa. dwóch centrach przetwarzania danych i połączona mechanizmami niezawodności i zasoby dyskowe dla uruchamianych usług. Infrauktura klasy HP BladeSystem Matrix powinna dać się skonfigurować w co najmniej odzyskania usług w przypadku awarii pojedynczego ośrodka. W tym przypadku wykorzystywany powinien być mechanizm replikacji między macierzami, które służą jako zużywanej energii elektrycznej dla uruchomionych usługi i pozostałych serwerów mierzyć wykorzystanie CPU, pamięci RAM, kart sieciowych, zasobów dyskowych,

6 Odp. Zamawjajacy informuje, że zgodnie z zapisem SIWZ jak i Ogłoszeniem O zamówieniu,potwierdzeniem spełnienia warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawca ubiegający sie o udzielenie zamóweinia musi wykazać się wykonaniem badź wykonywaniem (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, dwie (2) dostawy odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. dstawa serwerów Blade o wartości co najmniej ,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych brutto). Oznacza to, iż każda wykazana dostawa musi być o wartości co najmniej ,00 zł. W związku z udzielonymi odpowiedziami, zgodnie z art. 38 ust.6 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania ofert: 1. Termin składania ofert upływa w dniu godz. 09:00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego). 2. Otwarcie ofert nastaji w siedzibie Zamawiającego ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie w pok 019 dnia godz. 11:00. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy, Zamawiający żada potwierdzenia faktu otrzymania niniejszego pisma, że informacje w nim zawarte są czytelne na faksu PRZEWODNZACY KOMISJI płk?aweł 6 aczka MP (teł ) 6

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 Tyczyn, 30 czerwca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 61/RTRP/SC/2014 dotyczące: dostawy serwera z macierzą dyskową, wykonania i wdrożenia portalu internetowego oraz zapewnienie usługi kolokacji serwera w związku

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo