RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ"

Transkrypt

1 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 IM. WANDY CHOTOMSKIEJ W MYŚLENICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ TEMAT: Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci OPRACOWANIE: mgr Renata Leśniak mgr Wioletta Sułowska mgr Grażyna Burda mgr Grażyna Menzel MYŚLENICE 2017

2 2 Cel ewaluacji: 1. Zebranie informacji o zakresie aktualnie podjętych w przedszkolu działań na rzecz zachęcania dzieci do kontaktu z książką i przygotowania do aktywnego czytelnictwa w przyszłości zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego; 2. Wykorzystanie zebranych informacji do dalszego rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci i promowania czytelnictwa adekwatnie do potrzeb dzieci i rodziców. Kryteria ewaluacji: 1. W przedszkolu podejmowane są różnorodne działania w zakresie rozwijania zainteresowań czytelniczych; 2. Podejmowane działania są atrakcyjne dla dzieci; 3. Działania podejmowane przez nauczycieli służą rozwijaniu zainteresowań czytelniczych; 4. Nauczyciele włączają rodziców lub inne osoby w podejmowane działania; 5. Nauczyciele tworzą podczas zajęć edukacyjnych sytuacje dydaktyczne zachęcające dzieci do kontaktu z książką i przygotowujące do nauki czytania; 6. Nauczyciele systematycznie współpracują z biblioteką dla dzieci lub innymi podmiotami; 7. W przedszkolu zachęca się do wspólnego czytania książek w domu. Pytania kluczowe: 1. Jakie podjęto w przedszkolu działania służące rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród dzieci?; 2. Jakie działania podejmują nauczyciele w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych?; 3. W jaki sposób przedszkole przygotowuje dzieci do samodzielnego korzystania z książek w przyszłości?; 4. W jako sposób w przedszkolu zachęcamy rodziców do promowania czytelnictwa w domu?. Metody badań i próba badawcza: 1. Ankieta skierowana do nauczycieli (załącznik 1 12 nauczycieli); 2. Ankieta skierowana do rodziców (załącznik 2 10 rodziców z każdego oddziału 70 osób); 3. Analiza dokumentów (dzienniki zajęć);

3 3 4. Wywiad grupowy z dziećmi (4, 5, 6 latki Pszczółki, Motylki, Tygryski ). PREZENTACJA WYNIKÓW EWALUACJI Podsumowanie ankiet dla nauczycieli 1. Jakie aktywności/ zadania/ działania podjęła Pani (w okresie bieżącego roku) w celu rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych? Proszę wskazać wszystkie sposoby, które Pani wykorzystuje lub wpisać własne propozycje. a. prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem tekstów literatury dziecięcej 12 wskazań; b. prowadzenie lub organizowanie zajęć nt. drogi powstawania książek i pracy osób z tym związanych np. ilustrator książek, wydawca, drukarz 10 wskazań; c. w kontaktach z dziećmi odwoływanie się do wartości opisanych w literaturze dziecięcej 10 wskazań; d. czytanie dzieciom 12 wskazań; e. słuchanie opowiadań dzieci 12 wskazań; f. rozmowy z dziećmi na temat przeczytanych wierszy, opowiadań czy baśni 12 wskazań; g. rozmowy z dziećmi o potrzebie i sposobach szanowania książek 12 wskazań; h. wymyślanie z dziećmi historyjek na podstawie obrazków 10 wskazań; i. proponowanie dzieciom ilustrowania przeczytanych tekstów 8 wskazań; j. proponowanie dzieciom tworzenia prostych książeczek 8 wskazań; k. wystawianie spektakli lub scenek na podstawie literatury dziecięcej 5 wskazań; l. organizowanie lub współorganizowanie konkursów np. konkurs wiedzy o książce; konkurs plastyczny 4 wskazania; m. wychodzenie z dziećmi do biblioteki (wypożyczanie książek, zajęcia w bibliotece) 8 wskazań;

4 4 n. umożliwienie dzieciom udziału w spotkaniach z autorami książek, wierszy 2 wskazania; o. inne, jakie? Cykliczne spotkania z bajką, słuchanie bajek czytanych i nagrań CD; Spotkanie z recenzentem książek i opowiadań dla dzieci; Wykorzystywanie wierszy do zabaw relaksacyjnych; Wykorzystywanie książek podczas zajęć albumów, poradników, encyklopedii. 2. Które z tych sposobów dzieci najbardziej lubią/najchętniej w nich uczestniczą/angażują się? Proszę wskazać dwa przykłady i je uzasadnić. Z wymienionych aktywności dzieci najbardziej lubią: a. Wizyty w bibliotece, zajęcia w bibliotece 12 wskazań; b. Rozmowy na temat przeczytanych książek 12 wskazań; c. Tworzenie własnych książeczek 11 wskazań; d. Czytanie książeczek przyniesionych z domu 11 wskazań; e. Oglądanie różnorodnych książek 9 wskazań; f. Zabawy w teatr na podstawie przeczytanych bajek 6 wskazań; g. Oglądanie lub słuchanie bajek na CD 5 wskazań. 3. W jaki sposób włącza Pani rodziców dzieci (lub inne bliskie dzieciom osoby) w działania przedszkola związane z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych dzieci? Proszę wskazać wszystkie sposoby, które Pani wykorzystuje i podać przykład realizacji. a. ustalanie z rodzicami zadań edukacji czytelniczej np.: cykliczne czytanie; czytanie prostych wyrazów i tekstów; b. zakup książek przeznaczonych do edukacji na określony temat; c. zapraszanie rodziców lub inne osoby z rodziny, na zajęcia np.: czytanie dzieciom; zabawy czytelnicze; d. (współ)organizowanie z rodzicami spektaklu teatralnego dla dzieci np.: teatr rodzinny; e. zapraszanie rodziców na spotkanie z autorem lub ilustratorem książek dla dzieci np.:

5 5 f. inne, jakie? zaproszenie rodziców na przedstawienie i spektakle na podstawie bajek; przynoszenie przez dzieci książeczek edukacyjnych oraz prozy i wierszy dla dzieci; zabawy dydaktyczne z wykorzystaniem książek; g. nie włączam rodziców w działania związane z edukacją czytelniczą 4. W każdym stwierdzeniu proszę wskazać właściwą odpowiedź: a. W okresie... współpracowałam z biblioteką publiczną TAK NIE 12 wskazań TAK b. W okresie... byłam z dziećmi w bibliotece co najmniej 2 razy TAK NIE 11 wskazań TAK c. W czasie wizyty w bibliotece "wypożyczaliśmy" książki TAK NIE 7 wskazań TAK 5. Czy na przestrzeni roku szkolnego obserwuje Pani u większości dzieci rozwój zainteresowań czytelniczych? TAK NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ 12 wskazań TAK a. Jeżeli TAK, Proszę podać co najmniej 2 przykłady. dzieci przynoszą do czytania ulubione książki; oglądają książeczki z biblioteczki oddziału; wymyślają teksty do obrazków; bawią się w teatrzyk, prezentując kolegom treści znanych bajek i wierszy; uważnie słuchają czytanych tekstów b. jeżeli NIE lub TRUDNO POWIEDZIEĆ, proszę podać możliwe powody tego stanu 6. Jak ocenia Pani poziom zachowań świadczący o zainteresowaniach czytelniczych dzieci na początku roku szkolnego i dziś? Swoją ocenę proszę wyrazić w skali (1 niski poziom, 5 wysoki poziom). Dzieci 2,5 3 letnie: WRZESIEŃ MAJ a. interesują się książkami 3 4 b. opowiadają/nawiązują 3 5 do przeczytanych książek c. proszą o przeczytanie np. bajki 3 5

6 6 d. bawią się w teatr 1 3 e. wymyślają historie 1 3 f. rysują postacie z książek 1 2 g. sygnalizują, że chcą się nauczyć czytać 1 2 Dzieci 3 4 letnie: WRZESIEŃ MAJ a. interesują się książkami 3 5 b. opowiadają/nawiązują 3 4 do przeczytanych książek c. proszą o przeczytanie np. bajki 2 4 d. bawią się w teatr 2 3 e. wymyślają historie 2 4 f. rysują postacie z książek 2 4 g. sygnalizują, że chcą się nauczyć czytać 1 3 Dzieci 4 5 letnie: WRZESIEŃ MAJ a. interesują się książkami 3 5 b. opowiadają/nawiązują 3 5 do przeczytanych książek c. proszą o przeczytanie np. bajki 3 5 d. bawią się w teatr 3 5 e. wymyślają historie 3 5 f. rysują postacie z książek 3 5 g. sygnalizują, że chcą się nauczyć czytać 3 5 Dzieci 5 6 letnie: WRZESIEŃ MAJ a. interesują się książkami 3 5 b. opowiadają/nawiązują 4 5 do przeczytanych książek c. proszą o przeczytanie np. bajki 3 5 d. bawią się w teatr 3 5 e. wymyślają historie 4 5 f. rysują postacie z książek 3 5 g. sygnalizują, że chcą się nauczyć czytać 3 5 Dzieci 6 letnie: WRZESIEŃ MAJ a. interesują się książkami 4 5

7 7 b. opowiadają/nawiązują 5 5 do przeczytanych książek c. proszą o przeczytanie np. bajki 4 5 d. bawią się w teatr 4 5 e. wymyślają historie 4 5 f. rysują postacie z książek 4 5 g. sygnalizują, że chcą się nauczyć czytać 4 5 Podsumowanie ankiet dla rodziców 1. W jakich działaniach prowadzonych przez Przedszkole związanych z zachęcaniem dzieci do kontaktu z książką brał/a Pan/i udział lub był/a Pan/i zachęcana/y? Proszę wybrać wszystkie odpowiedzi, które Panią/Pana dotyczą. a. ustalanie na spotkaniu z rodzicami zadań realizowanych w domu np. codzienne czytanie 46 wskazań; b. prośba o finansowanie zakupu książeczek do przedszkola 24 wskazania; c. zajęcia otwarte z wykorzystaniem książek dla dzieci 32 wskazania; d. zajęcia w przedszkolu typu "Rodzina czyta dzieciom" 34 wskazania; e. organizacja lub udział w przedstawienia teatralnym dla dzieci 68 wskazań; f. wyjście do biblioteki 40 wskazań; g. spotkanie/a z autorem lub ilustratorem książek dla dzieci 20 wskazań; h. inne, jakie? i. żadne z powyższych 6 wskazań; 2. Które z zajęć związanych z zachęcaniem do kontaktu z książką, o których dziecko opowiadało lub Pan/i uczestniczył/a czy obserwował/a, zdaniem Pani/Pana było atrakcyjne dla dziecka? Z jakiego powodu? Odpowiedzi rodziców były zróżnicowane. 15 rodziców ominęło to pytanie i nie odpowiedziało na nie. 24 rodziców wskazało, że ciekawym i atrakcyjnym zajęciem jest udział dzieci w przedstawieniach teatralnych. 45 uważało, że tworzenie własnych książeczek. 67

8 8 rodziców za najbardziej atrakcyjne zajęcia uważa kontakt z biblioteką i czytanie książek dzieciom przez nauczycielki. 3. Jak często w czasie pobytu dziecka z domu obserwuje Pani/Pan zachowania takie jak: Dziecko: a. interesuje się książkami b. opowiada/nawiązuje do przeczytanych książek c. prosi o przeczytanie np. bajki d. bawi się w teatr e. wymyśla historie f. rysuje postacie z książek g. sygnalizuje, że chce nauczyć się czytać

9 9 4. Jakie zdaniem Pani/a można jeszcze wprowadzić nowe pomysły, aby pomóc dzieciom w rozwoju nawyku czytania i korzystania z książek jako źródła wiedzy? 70% rodziców udzieliło odpowiedzi na to pytanie, argumentując je, iż wszystkie wyżej wymienione pomysły uważają za dobre, za odpowiednie dla ich dzieci i ufają nauczycielkom, których pracę wysoko oceniają. 18% rodziców wskazało pomysł Rodzinne czytanie za wart propagowania, natomiast 12% rodziców nie wypowiedziało się na zadany temat. Na podstawie przeprowadzonych ankiet dla rodziców, daje się zauważyć duże zainteresowanie rozwojem kompetencji czytelniczych dzieci przedszkolnych. Rodzice są świadomym partnerem wszelkich działań, które pomagają nauczycielkom realizować zarówno cele i zalecenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego jak również pomagają tworzyć nowe projekty czytelnicze, które podnoszą kompetencje czytelnicze dzieci. Analiza wywiadu grupowego z dziećmi 1. Czy podczas zajęć w przedszkolu macie kontakt z książką? Wszystkie pytane dzieci odpowiedziały TAK 2. Co się dzieje podczas takich zajęć? Dzieci odpowiedziały słuchamy bajek, oglądamy ilustracje, układamy historyjki, próbujemy sami czytać, rozwiązujemy rebusy, dzielimy wyrazy na sylaby 3. Czy lubicie takie zajęcia, kiedy pani czyta wam książki? Większość dzieci odpowiedziała TAK 4. Co wam się podoba w książeczkach? Dzieci odpowiedziały ilustracje książeczek i zabawy z postaciami, które pokazują panie. Analiza dokumentów Nauczycielki przedszkola realizują wszelkie zagadnienia dotyczące rozwijania zainteresowań czytelniczych dzieci. Prowadzą zarówno zajęcia kompleksowe jak i zajęcia popołudniowe (dodatkowe) związane z książką (Bajkolandia, Czytam ja, Poczytaj mi mamo).

10 10 Przygotowują również dzieci, aby prezentowały przeczytane bajki, wiersze, ilustrując je ruchem, piosenką, tańcem. Wszystkie zajęcia związane z czytelnictwem są udokumentowane w dziennikach zajęć a dokonania dzieci prezentowane na stronach internetowych poszczególnych oddziałów. WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Analizując wszystkie uzyskane podczas badań dane sformułowano następujące wnioski: Kształcenie kompetencji potrzebnych do osiągnięcia gotowości do nauki czytania przez dzieci, odbywa się poprzez realizację celów wynikających z planu pracy; podczas zajęć dydaktyczno wychowawczych; czytanie dzieciom książek; zapraszanie rodziców do przedszkola w celu czytania książek; współpracę z biblioteką dla dzieci; rozmów z dziećmi na temat przeczytanych książek, wierszy, baśni; opowiadanie książek obrazkowych przez dzieci jako wstęp do czytania i obcowania z książka; tworzenie własnych książeczek na podstawie znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci; zabawy w teatr; Przedszkole przygotowuje dziecko do samodzielnego korzystania z książek ukazując książki jako źródło wiedzy; systematyczne wyposażanie kącików książki; udział dzieci w konkursach literackich i plastycznych związanych z książką; systematyczne czytanie książek dzieciom; Wszystkie nauczycielki podejmują działania promujące czytelnictwo w domu zachęcając rodziców do codziennego czytania dzieciom książek w domu oraz poprzez zapraszanie ich do przedszkola na wspólne czytanie książek i zabawy czytelnicze oraz tworzenie biblioteczek oddziałowych; Nauczycielki poprzez zabawy czytelnicze i prowadząc zajęcia o charakterze logopedycznym prowadzą zajęcia usprawniające płynność wypowiedzi oraz zwracają uwagę na poprawność gramatyczną oraz fleksyjną wypowiedzi jak również prowadzą zajęcia wspierające dzieci w procesie przygotowania do nauki czytania w szkole.

11 11 REKOMENDACJE: Dalsze doskonalenie kompetencji czytelniczych dzieci i ich gotowość do nauki czytania poprzez uwzględnienie tematyki czytelnictwa jako rocznego priorytetu pracy przedszkola; Organizowanie i branie udziału w konkursach o charakterze czytelniczym i plastycznym inspirowanych literaturą dziecięcą; Angażowanie rodziców do współpracy w rozwijaniu kompetencji czytelniczych poprzez akcję Poczytaj mi mamo. Poczytaj mi tato. ZAŁĄCZNIKI Ankieta dla nauczyciela Ankieta została przygotowana na potrzeby ewaluacji wewnętrznej naszego przedszkola. Jej celem jest zebranie informacji i opinii Nauczycieli na temat podjętych działań w ramach edukacji czytelniczej w roku szkolnym 2016/2017 Pozyskane wyniki zostaną wykorzystane anonimowo do planowania dalszej pracy przedszkola. Dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi 1. Jakie aktywności/ zadania/ działania podjęła Pani (w okresie bieżącego roku) w celu rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych? Proszę wskazać wszystkie sposoby, które Pani wykorzystuje lub wpisać własne propozycje. a. prowadzenie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem tekstów literatury dziecięcej b. prowadzenie lub organizowanie zajęć nt. drogi powstawania książek i pracy osób z tym związanych np. ilustrator książek, wydawca, drukarz

12 12 c. w kontaktach z dziećmi odwoływanie się do wartości opisanych w literaturze dziecięcej d. czytanie dzieciom e. słuchanie opowiadań dzieci f. rozmowy z dziećmi na temat przeczytanych wierszy, opowiadań czy baśni g. rozmowy z dziećmi o potrzebie i sposobach szanowania książek h. wymyślanie z dziećmi historyjek na podstawie obrazków i. proponowanie dzieciom ilustrowania przeczytanych tekstów j. proponowanie dzieciom tworzenia prostych książeczek k. wystawianie spektakli lub scenek na podstawie literatury dziecięcej l. organizowanie lub współorganizowanie konkursów np. konkurs wiedzy o książce; konkurs plastyczny m. wychodzenie z dziećmi do biblioteki (wypożyczanie książek, zajęcia w bibliotece) n. umożliwienie dzieciom udziału w spotkaniach z autorami książek, wierszy, o. inne, jakie? Które z tych sposobów dzieci najbardziej lubią/najchętniej w nich uczestniczą/angażują się? Proszę wskazać dwa przykłady i je uzasadnić. 3. W jaki sposób włącza Pani rodziców dzieci (lub inne bliskie dzieciom osoby) w działania przedszkola związane z rozwijaniem zainteresowań czytelniczych dzieci? Proszę wskazać wszystkie sposoby, które Pani wykorzystuje i podać przykład realizacji. h. ustalanie z rodzicami zadań edukacji czytelniczej np.:... i. zakup książek przeznaczonych... j. zapraszanie rodziców lub inne osoby z rodziny, na zajęcia np.: k. (współ)organizowanie z rodzicami spektaklu teatralnego dla dzieci np.: l. zapraszanie rodziców na spotkanie z autorem lub ilustratorem książek dla dzieci np.:... m. inne, jakie?...

13 13 n. nie włączam rodziców w działania związane z edukacją czytelniczą 4. W każdym stwierdzeniu proszę wskazać właściwą odpowiedź: a. W okresie... współpracowałam z biblioteką publiczną TAK NIE b. W okresie... byłam z dziećmi w bibliotece co najmniej 2 razy TAK NIE c. W czasie wizyty w bibliotece "wypożyczaliśmy" książki TAK NIE 7. Czy na przestrzeni roku szkolnego obserwuje Pani u większości dzieci rozwój zainteresowań czytelniczych? TAK NIE TRUDNO POWIEDZIEĆ a. Jeżeli TAK, Proszę podać co najmniej 2 przykłady. b. jeżeli NIE lub TRUDNO POWIEDZIEĆ, proszę podać możliwe powody tego stanu 8. Jak ocenia Pani poziom zachowań świadczący o zainteresowaniach czytelniczych dzieci na początku roku szkolnego i dziś? Swoją ocenę proszę wyrazić w skali (1 niski poziom, 5 wysoki poziom). l.p. Przejawy zainteresowań czytelniczych Wrzesień Maj Dzieci: Skala 1-2- Skala a interesują się książkami b opowiadają/nawiązują do przeczytanych książek c proszą o przeczytanie np. bajki d bawią się w teatr e wymyślają historie f rysują postacie z książek g sygnalizują, że chce nauczyć się czytać

14 14 Ankieta dla Rodziców Szanowni Rodzice; Ankieta została przygotowana przez Nauczycieli Naszego Przedszkola i dotyczy działań przygotowujących dzieci do czytelnictwa. Jej celem jest zebranie opinii Rodziców na temat rozwijania u dzieci potrzeby kontaktu z książką. Pozyskane wyniki zostaną wykorzystane anonimowo do planowania dalszej pracy przedszkola. Dziękujemy za wyczerpujące odpowiedzi 1. W jakich działaniach prowadzonych przez Przedszkole związanych z zachęcaniem dzieci do kontaktu z książką brał/a Pan/i udział lub był/a Pan/i zachęcana/y? Proszę wybrać wszystkie odpowiedzi, które Panią/Pana dotyczą. a. ustalanie na spotkaniu z rodzicami zadań realizowanych w domu np. codzienne czytanie b. prośba o finansowanie zakupu książeczek do przedszkola c. zajęcia otwarte z wykorzystaniem książek dla dzieci d. zajęcia w przedszkolu typu "Rodzina czyta dzieciom" e. organizacja lub udział w przedstawienia teatralnym dla dzieci f. wyjście do biblioteki g. spotkanie/a z autorem lub ilustratorem książek dla dzieci h. inne, jakie?... i. żadne z powyższych 2. Które z zajęć związanych z zachęcaniem do kontaktu z książką, o których dziecko opowiadało lub Pan/i uczestniczył/a czy obserwował/a, zdaniem Pani/Pana było atrakcyjne dla dziecka? Z jakiego powodu?. 3. Jak często w czasie pobytu dziecka z domu obserwuje Pani/Pan zachowania takie jak: Dziecko: a. interesuje się książkami b. opowiada/nawiązuje do przeczytanych książek

15 15 c. prosi o przeczytanie np. bajki d. bawi się w teatr e. wymyśla historie f. rysuje postacie z książek g. sygnalizuje, że chce nauczyć się czytać 4. Jakie zdaniem Pani/a można jeszcze wprowadzić nowe pomysły, aby pomóc dzieciom w rozwoju nawyku czytania i korzystania z książek jako źródła wiedzy? Dziękujemy

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2016/2017 przeprowadzonej w Przedszkolu NR 23 w Warszawie Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października2009r. w sprawie nadzoru

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach Rok szkolny 2015/2016 Zespół ds. ewaluacji Mirosława Frydecka Elżbieta Bednorz Magdalena Mięsok Wymagania wobec przedszkoli załącznik do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU ROK SZKOLNY 2016/2017 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Razem z książką

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ankiet dla nauczycieli Działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania i edukacji czytelniczej

Opracowanie ankiet dla nauczycieli Działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania i edukacji czytelniczej Opracowanie ankiet dla nauczycieli Działania przedszkola w zakresie przygotowania dzieci do czytania i edukacji czytelniczej Otrzymano 11 ankiet. Pozyskane informacje pozwolą na tworzenie lepszych warunków

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY: Justyna Niewęgłowska, Anna Szymczak

NAUCZYCIELE PROWADZĄCY: Justyna Niewęgłowska, Anna Szymczak PROJEKT KSIĄŻKA NAUCZYCIELE PROWADZĄCY: Justyna Niewęgłowska, Anna Szymczak Czas realizacji: luty- maj 2017 Grupa dzieci- 4 i 5 -latki Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat ul. Słowackiego 15 60-822 Poznań CELE

Bardziej szczegółowo

,,W krainie bajek i baśni

,,W krainie bajek i baśni ,,W krainie bajek i baśni PROJEKT EDUKACYJNY PRZEDSZKOLE NR 2 W ZABRZU Bajki zostaną dopóty, dopóki nie zabraknie na świecie dzieci oraz ludzi wrażliwych na piękno. Ignacy Matuszewski I. CEL GŁÓWNY: Głównym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - OPIEKUŃCZO DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną Przedszkola w Kobylinie na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2012 roku ZADANIE I. PRZEZ ODPOWIEDNIĄ

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA NR 200,,Gąski Balbinki ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA NR 200,,Gąski Balbinki ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ PRZEDSZKOLA NR 200,,Gąski Balbinki ROK SZKOLNY 2016/2017,,Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. Wisława Szymborska Plan

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami Publicznego Przedszkola nr 5

Plan współpracy z rodzicami Publicznego Przedszkola nr 5 Plan współpracy z rodzicami Publicznego Przedszkola nr 5 rok szkolny 2016/2017 Zatwierdzony do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/2016 z dnia 30.08.2016r. ~ 1 ~ Cel ogólny: Wdrażanie rodziców do

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2016/2017 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Główne kierunki pracy: 1. Razem z książką wchodzę w świat Cel główny: Rozbudzanie u dzieci zainteresowań

Bardziej szczegółowo

Plan działań przedszkola w ramach programu Szkoła Promującą Zdrowie w okresie 2016/2017

Plan działań przedszkola w ramach programu Szkoła Promującą Zdrowie w okresie 2016/2017 Plan działań przedszkola w ramach programu Szkoła Promującą Zdrowie w okresie 2016/2017 Cele: 1. Zapoznanie rodziców z Przedszkolnym Katalogiem Książek Wartościowych i systematyczne sięganie do jego zasobów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017

Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy Przedszkola nr 5 w Sokółce na rok szkolny 2016 / 2017 Plan pracy został opracowany na podstawie: Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 Podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO na rok szkolny 2015-2016 PRZEDSZKOLE SIÓSTR NAZARETANEK IM.DZ.JEZUS W OSTRZESZOWIE Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK 2017/2018. Doświadczam, słucham, odkrywam, eksperymentuję.

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK 2017/2018. Doświadczam, słucham, odkrywam, eksperymentuję. Cele ogólne: ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK 2017/2018 Doświadczam, słucham, odkrywam, eksperymentuję. W świecie przyrody, literatury i matematyki się odnajduję! 1. Rzetelna i systematyczna realizacja

Bardziej szczegółowo

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend.

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Oprac. Alicja Geisler PRZEDSZKOLAK POZNAJE ŚWIAT BAJEK, BAŚNI I LEGEND Lp. Środki i sposoby realizacji Termin Odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/2016 ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDSZKOLE MANIECZKI PRACA Z WYCHOWANKIEM 2 1. KSZTAŁUJEMY, ROZWIJAMY I WZMACNIAMY SFERĘ

Bardziej szczegółowo

KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL

KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL KSIĄŻKA - MÓJ PRZYJACIEL Program edukacji czytelniczej Katarzyna Buczak, Katarzyna Wojniak Przedszkole w Strzeszowie WSTĘP Obecne czasy to wszechobecna komputeryzacja, przez którą książka została odsunięta

Bardziej szczegółowo

Projekt innowacyjny. Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus

Projekt innowacyjny. Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus Projekt innowacyjny Autorki i realizatorki projektu: Anna Sobolewska Katarzyna Wus - budzenie zaciekawienia książką przez ciekawe zabawy literacko-teatralne oraz wyeksponowany i atrakcyjny kącik książek

Bardziej szczegółowo

Książka. - zajęcia prowadzone metodą projektu edukacyjnego Grupa dzieci: 5-latki Nutki Termin realizacji: 04.04. 15.04.2016r

Książka. - zajęcia prowadzone metodą projektu edukacyjnego Grupa dzieci: 5-latki Nutki Termin realizacji: 04.04. 15.04.2016r Miejskie Przedszkole Nr 2 Fantazja w Szczytnie Książka - zajęcia prowadzone metodą projektu edukacyjnego Grupa dzieci: 5-latki Nutki Termin realizacji: 04.04. 15.04.2016r Po staroświecku powiem, że czytanie

Bardziej szczegółowo

,,Książka radości daje tyle. Przykłady dobrych praktyk realizowanych w Niepublicznym Przedszkolu TPD Chatka Misia Uszatka w Gorlicach

,,Książka radości daje tyle. Przykłady dobrych praktyk realizowanych w Niepublicznym Przedszkolu TPD Chatka Misia Uszatka w Gorlicach ,,Książka radości daje tyle Przykłady dobrych praktyk realizowanych w Niepublicznym Przedszkolu TPD Chatka Misia Uszatka w Gorlicach Rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

I TYDZIEŃ STYCZNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka

I TYDZIEŃ STYCZNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka I TYDZIEŃ STYCZNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie na rok szkolny 2015/2016

Roczny plan pracy Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie na rok szkolny 2015/2016 Roczny plan pracy Gminnego Przedszkola nr 2 w Wieszowie na rok szkolny 2015/2016 Zadanie: Przedszkolak przyszłym czytelnikiem CELE OGÓLNE: Rozwijanie zainteresowania książką oraz tworzenie warunków i dostarczanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CZYTELNICZY KSIĄŻKA PRZYJACIELEM DZIECKA

PROGRAM CZYTELNICZY KSIĄŻKA PRZYJACIELEM DZIECKA PROGRAM CZYTELNICZY KSIĄŻKA PRZYJACIELEM DZIECKA Opracowanie: Agnieszka Pocheć WSTĘP Czytanie jest kluczem do wiedzy i sprawności umysłu, rozwija język, który stanowi podstawę do myślenia, w tym także

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY,, Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne.

,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY,, Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. ,,PRZYJAŹNIE Z PRZEDSZKOLA DO SZKOŁY,, Jak moje przedszkole współpracuje ze szkołą, by przejście z przedszkola do szkoły było przyjazne. PRZEDSZKOLE NASZYCH DZIECI,,WSZYSTKIEGO CO NAJLEPSZE NAUCZYŁEM SIĘ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE SP W KĘPICACH

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE SP W KĘPICACH PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ I OPIEKUŃCZEJ NA ROK SZKOLNY 2016-2017 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE SP W KĘPICACH Opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016.

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. PRZEDMIOT EWALUACJI : Biblioteka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. CELE EWALUACJI: -podniesienie jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH

RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany: Obszar: WyposaŜenie przedszkola w środki dydaktyczne pod kątem przyjętego programu. Celem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU

PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU PLAN PRACY I NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PUNKT PRZEDSZKOLNY W ŻARNOWCU Podstawa prawna I. Art. 33 ust. 1 i 2; art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

,,Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

,,Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Miejskie Przedszkole nr 15 W Oświęcimiu,,Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. Dane zbierane były od września 2015 do maja 2016r Pytania kluczowe: -- Jakie działania w celu eliminowania

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŁBASKOWIE W ROKU SZKOLNYM 213/214 ZESPÓŁ EWALUACJI: mgr Ewelina Ziemska - lider zespołu mgr Beata Figurska mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZEGO: KSIĄŻKA W GRUPIE SPRYTNE LISY LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2015 R.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZEGO: KSIĄŻKA W GRUPIE SPRYTNE LISY LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2015 R. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU BADAWCZEGO: KSIĄŻKA W GRUPIE SPRYTNE LISY LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2015 R. Monika Gwiazda-Jarońska Edyta Pacewicz Na początku wspólnie z dziećmi wybraliśmy temat. Zainspirowałyśmy

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015

Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015 Plan współpracy z rodzicami dzieci 4/5 letnich w roku szkolnym 2014/2015 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko wg jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Bardziej szczegółowo

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W bibliotece W bibliotece Zagadnienia z podstawy programowej

Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat tygodniowy Temat dnia W bibliotece W bibliotece Zagadnienia z podstawy programowej SCENARIUSZ ZAJĘĆ W KLASACH ŁĄCZONYCH I i II Klasa I Część wspólna Klasa II Kształtowane dyspozycja Temat Dzieci lubią bajki. Dzieci lubią czytać. tygodniowy Temat dnia W bibliotece W bibliotece Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łobzie na rok szkolny 2016/2017 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

2 ust.13 umowy. Część I. Sprawozdanie merytoryczne. 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte.

2 ust.13 umowy. Część I. Sprawozdanie merytoryczne. 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 2 ust.13 umowy Część I. Sprawozdanie merytoryczne 1. Zakładane cele realizacji zadania zostały osiągnięte. 2. Opis wykonanych w ramach Programu. I. Podjęta przez szkoły, współpraca z bibliotekami publicznymi

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. Wrzesień Zadania i podejmowane działania Osoby odpowiedzialne Uwagi PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI w PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU nr 1 w ZŁOTOWIE Plan ogólny współpracy z rodzicami ulega modyfikacji w poszczególnych oddziałach, po uwzględnieniu opinii i wniosków rodziców z danego

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYNIKÓW WYWIADU Z DZIEĆMI

OPRACOWANIE WYNIKÓW WYWIADU Z DZIEĆMI OPRACOWANIE WYNIKÓW WYWIADU Z DZIEĆMI Kwestionariusz wywiadu został przygotowany przez zespół nauczycieli do spraw ewaluacji. Celem badań było zebranie informacji na temat wspomagania rozwoju i edukacji

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W WOJKOWICACH KOŚCIELNYCH Przedszkole W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Data sporządzenia: 29 czerwca 2012r. Raport przeznaczony jest dla: 1. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO SIÓDEMKA W WAŁBRZYCHU Podstawa prawna Statut przedszkola, Koncepcja pracy przedszkola, Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny)

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA 50 W RYBNIKU NA ROK SZKOLNY /2017 (stanowi uszczegółowienie koncepcji pracy przedszkola na dany rok szkolny) Opracowano w oparciu o : 1. Koncepcję pracy przedszkola. 2. Programów

Bardziej szczegółowo

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA

Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Raport po zakończeniu ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu RODZICE PARTNERAMI PRZEDSZKOLA Opracowany przez: Janina Hibner, Danuta Rumpel, Małgorzata Wysocka, Zuzanna Hanc, Katarzyna Maszkiewicz,, Ewa Sobala

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ w Przedszkolu Samorządowym Nr 6 w Białej Podlaskiej W roku szkolnym 2013/2014 zaplanowano i przeprowadzono ewaluację dotyczącą obszaru 2. PROCESY WSPOMAGANIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PRZEDSZKOLU NR 39 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 ZESPÓŁ EWALUACYJNY: Beata Wełna - koordynator Małgorzata Piłat Katarzyna Pajor Agnieszka Korżel Wanda Różańska STYCZEŃ 2015

Bardziej szczegółowo

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w Ślemieniu w roku szkolnym 2016/2017 I. PRACA PEDAGOGICZNA NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA 2016-2012 1. ROZPOZNAWANIE I KIEROWANIE ZAINTERESOWANIAMI

Bardziej szczegółowo

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014:

Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2013/2014: Podstawa prawna: ROCZNY PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014.

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. ROCZNY PROGRAM ROZWOJU TĘCZOWEGO PRZEDSZKOLA W DZIERZGONIU NA ROK SZKOLNY 2013/2014. Adres : ul. Słowackiego 4, 82-440 Dzierzgoń, woj. pomorskie data: 02.09.2013 r. Podczas opracowywania programu uwzględniono:

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 L.p. Formy współpracy Termin realizacji Sposoby realizacji Uwagi 1. Zebranie organizacyjne z rodzicami - zebranie ogólne - zebrania grupowe

Bardziej szczegółowo

W roku 2015/2016 w przedszkolu

W roku 2015/2016 w przedszkolu W roku 2015/2016 w przedszkolu przeprowadzono ewaluację dotyczącą wdrażania dzieci do czytelnictwa. Badanie obejmowało obserwacje cyklu 10 zajęć głośnego czytania oraz ankietę skierowaną do rodziców dzieci.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA NR 6 IM. BAJKA W WOŁOMINIE NAJWAŻNIEJSZE W PRACY PRZEDSZKOLA BAJKA JEST: Edukacja zdrowotna (w tym ruchowo muzyczna) Edukacja ekologiczna z edukacją dla bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp

RAPORT PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Wstęp RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 3 IM. MARII KOWNACKIEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez

Bardziej szczegółowo

na rok szkolny 2014-2015

na rok szkolny 2014-2015 Przedszkole nr 184 w Poznaniu na rok szkolny 2014-2015 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2014-2015. PODSTAWY PRAWNE: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 W GRÓJCU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE NR 8 PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO ROK SZKOLNY 2015/2016 1 Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacji czytelniczej Mały miłośnik książki dla dzieci z Przedszkola w Woźnikach im. Wesołe Krasnoludki w roku szkolnym 2016/17

Projekt edukacji czytelniczej Mały miłośnik książki dla dzieci z Przedszkola w Woźnikach im. Wesołe Krasnoludki w roku szkolnym 2016/17 Projekt edukacji czytelniczej Mały miłośnik książki dla dzieci z Przedszkola w Woźnikach im. Wesołe Krasnoludki w roku szkolnym 2016/17 rok szkolny 2016/2017 Wstęp "Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania priorytetowe: 1. Aktywny przedszkolak. 2. Bezpieczeństwo w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji

Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji Osoba odpowiedzialna 1. Poznanie dzieci i ich środowiska 1. Przeprowadzenie obserwacji oraz diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole Październik

Bardziej szczegółowo

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato!

Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato! Projekt edukacyjny Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato! Anna Skupiewska Elżbieta Małkus Miejskie Przedszkole Nr 2 w Sokołowie Podlaskim Wstęp Aby uchronid dziecko przed trudnościami wynikającymi z nieprawidłowego

Bardziej szczegółowo

Program czytelniczy. Książka moim przyjacielem

Program czytelniczy. Książka moim przyjacielem Program czytelniczy Książka moim przyjacielem Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona większość

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA PRZEDSZKOLA NR 35 POD ŻAGLAMI W GDYNI NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Plan nadzoru pedagogicznego określa tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Piękna nasza Polska cała

Piękna nasza Polska cała Piękna nasza Polska cała Zapraszamy Nauczycieli i Dzieci do wspólnej zabawy... mającej na celu nawiązanie współpracy między przedszkolami z różnych stron Polski, wzajemne poznanie kultury i tradycji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

Założenia Rocznego Plany Pracy na rok szklony 2015/ kontynuacja działań celem utrzymania wysokiego poziomu pracy placówki.

Założenia Rocznego Plany Pracy na rok szklony 2015/ kontynuacja działań celem utrzymania wysokiego poziomu pracy placówki. ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2016/2017 1 Wnioski z nadzoru pedagogicznego 2015/2016: Założenia Rocznego Plany Pracy na rok szklony 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Respektowane są normy społeczne

Respektowane są normy społeczne EWALUACJA WEWNĘTRZNA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIE 5 Respektowane są normy społeczne Charakterystyka wymagania - Poziom D: Relacje między wszystkimi członkami przedszkolnej społeczności są oparte na

Bardziej szczegółowo

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM

3. FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU LOLALNYM SKUTECZNOŚĆ PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ PROMOCJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I. PLAN Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem m Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej Zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BIEDRONECZKA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN DZIAŁANIA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BIEDRONECZKA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN DZIAŁANIA NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA BIEDRONECZKA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Plan został opracowany na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. (Dz. U. Nr 137 z 27. 06. 2003r.) 2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji - PROWADZONA JEST WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji użytecznych dla pracy nad zwiększeniem uczestnictwa rodziców

Bardziej szczegółowo

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ

NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NIEPUBLCZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO CHATKA MAŁEGO SKRZATKA W PRZESZOWEJ PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI Zespół pracujący nad ewaluacją

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Gminne Przedszkole w Zbuczynie w roku szkolnym 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego zawiera tematykę zadań i zakres działań dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2015/2016.

Bardziej szczegółowo

Zdefiniowanie celów ewaluacji

Zdefiniowanie celów ewaluacji Przedszkole Samorządowe w Deszcznie PROJEKT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 opracowanie: Małgorzata Kowal-Paziewska Projektowanie ewaluacji jest zadaniem, do którego przystępuje się po

Bardziej szczegółowo

CEL OGÓLNY: Rozwijanie aktywności językowej dziecka

CEL OGÓLNY: Rozwijanie aktywności językowej dziecka CEL OGÓLNY: Rozwijanie aktywności językowej dziecka ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI KRYTERIA OSIĄGNIĘĆ MONITORO- WANIE TERMIN ODPOWIE- DZIALNI Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań dzieci, nauczycieli. - ankietowanie

Bardziej szczegółowo

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej

W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej RAPORT Z EWALUACJI WEWNETRZNEJ W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 4 W MYŚLENICACH Badaniu został poddany obszar: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Celem ewaluacji było:

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 3 IM. KUBUSIA PUCHATKA W PRUSZCZU GDAŃSKIM NA LATA 2015-2018 Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru pedagogicznego 2014/2015 dla przedszkola Strona 1 z 6 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola w dniu 28

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI.

PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI. Raport ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Samorządowego nr 6 Im. Wandy Chotomskiej w Myślenicach Przedmiot ewaluacji: PRZEDSZKOLE REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY UKIERUNKOWANĄ NA ROZWÓJ DZIECI. Zespół ewaluacyjny:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016

ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 EWALUACJA WEWNETRZNA załącznik 3 do planu nadzoru pedagogicznego SP14 Zagadnienia do ewaluacji wewnętrznej: ORGANIZACJA EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ roku szkolnym 2015/2016 1. Czytelnictwo uczniów, działania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC MAJ

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC MAJ PLAN PRACY DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZEJ DLA DZIECI 4 - LETNICH NA MIESIĄC MAJ Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: Motywowanie do zgodnego udziału w życiu grupy przedszkolnej. Wdrażanie do samodzielności

Bardziej szczegółowo

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji.

Spełnianie wymagań jest obowiązkiem szkoły, a sposób, w jaki szkoła realizuje poszczególne wymagania, zależy od jej autonomicznych decyzji. Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) Za rozpo Minister Joanna Kluzik-Rostkowska podpisała rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek. Podpisane w czwartek (6 sierpnia) rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL. PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA; 2012/2013 2013/2014 Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r. 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA 1.

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na rok szkolny 2011/2012

KONCEPCJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na rok szkolny 2011/2012 KONCEPCJA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO-EDUKACYJNYCH Przedszkola Publicznego nr 5 w Bogatyni na rok szkolny 2011/2012 Lp. ZADANIE OFERTY EDUKACYJNE TERMIN REALZACJI ODPOWIEDZIALNI 1. 1.Udział w różnych akcjach związanych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 24 28 października 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach W dniach 24-28 października 2016

Bardziej szczegółowo

Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni

Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni Dziecko widzem i aktorem w świecie Bajek i Baśni Plan pracy Przedszkola nr 129 im. Małych Przyjaciół 2013/2014 Zatwierdzony uchwałą nr 2 /2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 13.06.2013r. Cele ogólne: 1.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939r.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939r. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Walk nad Wartą Września 1939r. KSIĄŻKA PROJEKT EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLAKÓW Rzechta, 2014r. Koordynatorzy: mgr Małgorzata Kowalczyk, mgr Izabela Pawlińska Projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna

Ewaluacja wewnętrzna Zespół Szkół nr 2 w Starych Pieścirogach Oddziały przedszkolne Ewaluacja wewnętrzna Temat ewaluacji: Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawa programową Opracowali: Barbara Sotowicz

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GŁÓWNE ZADANIA ROCZNEGO PLANU PRACY PRZEDSZKOLA:

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GŁÓWNE ZADANIA ROCZNEGO PLANU PRACY PRZEDSZKOLA: PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W RADZYNIU PODLASKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 GŁÓWNE ZADANIA ROCZNEGO PLANU PRACY PRZEDSZKOLA: 1 " Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015

Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Roczny plan pracy wychowawczo dydaktycznej Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śląskich na rok szkolny 2014/2015 Organizacja przedszkola. Przedszkole: 4 oddziałowe, czynne 11 miesięcy w roku od godziny

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu

Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Raport z ewaluacji wewnętrznej w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Oświęcimiu Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Badanie prowadzono od listopada 2016 do stycznia

Bardziej szczegółowo

Książka moim przyjacielem

Książka moim przyjacielem Plan roczny 2016/2017 Książka moim przyjacielem Upowszechnianie czytelnictwa. Rozbudzanie zainteresowania książką wśród przedszkolaków. Wzbudzanie motywacji do samodzielnego sięgania po książki. Uwrażliwianie

Bardziej szczegółowo

TEMAT ROCZNY PRZEDSZKOLA W MROWINIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W NAPACHANIU NA LATA Zadanie roczne:

TEMAT ROCZNY PRZEDSZKOLA W MROWINIE Z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI W NAPACHANIU NA LATA Zadanie roczne: ZAMIERZENIA DO PLANU ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadanie roczne: Literatura dziecięca- tworzenie warunków do rozwijania twórczej ekspresji dziecka, budzenie zainteresowań czytelniczych.

Bardziej szczegółowo

PROGAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE

PROGAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE PROGAM PROFILAKTYCZNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDNIE Podstawy prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( DZ. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, oraz z 2009 r. Nr.6 poz.33, Nr 31 poz. 206

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017. PRZEDSZKOLE NR 2 w Skierniewicach

ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017. PRZEDSZKOLE NR 2 w Skierniewicach Załącznik do Uchwały nr 1/16/17 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2 w Skierniewicach z dnia 15.09.2016r. ROCZNY PLAN PRACY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDSZKOLE NR

Bardziej szczegółowo

GRUPA TEATRALNA. Działalność grupy teatralnej jest rejestrowana w postaci kroniki, nagrań CD i prezentacji multimedialnych.

GRUPA TEATRALNA. Działalność grupy teatralnej jest rejestrowana w postaci kroniki, nagrań CD i prezentacji multimedialnych. GRUPA TEATRALNA WYZWALANIE INWENCJI TWÓRCZEJ W ZAKRESIE EDUKACJI TEATRALNEJ DZIECI 5 -,6 LETNICH POPRZEZ UDZIAŁ W RÓŻNORODNYCH FORMACH ZABAW TEATRALNYCH GRUPA TEATRALNA Działalność grupy teatralnej jest

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zielkowicach INNOWACJA PEDAGOGICZNA W świecie książki Zielkowice, 2016 I. Temat innowacji: W świecie książki. II. Autor innowacji: mgr Agnieszka Kosenda. III.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CZYTELNICZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W LEJKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM CZYTELNICZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ. im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W LEJKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Kto czyta książki żyje podwójnie Umberto Eco PROGRAM CZYTELNICZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KAZIMIERZA GÓRSKIEGO W LEJKOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Umiejętność czytania jest kompetencją podstawową, bardzo

Bardziej szczegółowo

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE

TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE TECZKA NIEBIESKA - OPTYMISTYCZNI RODZICE Naszej codziennej pracy wychowawczo-dydaktycznej towarzyszy motto: Nie uda się dobrze wychować dzieci, gdy nie zdobędzie się dla tej sprawy rodziców i nie włączy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1w Łodzi w roku szkolnym

Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1w Łodzi w roku szkolnym Raport z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola Miejskiego nr 21 w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 1w Łodzi w roku szkolnym 2015 2016. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI W PRZEDSZKOLU W KOBYLINIE w roku szkolnym 2013/2014 Cel ogólny: Wdrażanie rodziców do współpracy z przedszkolem i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA W ŁĄKIEM Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Dorosły to nie ktoś, kto ulepi dziecko wg jakiegoś wzoru lub ideału, ale ktoś, kto pomaga mu rozwijać się, ujawniać swoje możliwości.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PRZEDSZKOLE NR 192 Wesoły Pędzelek RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PROWADZONEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Temat ewaluacji: UDZIAŁ RODZICÓW W POPOŁUDNIOWYCH ZABAWACH I ZAJĘCIACH INTEGRACYJNYCH Raport opracował

Bardziej szczegółowo

Ogólna tematyka zajęć w klasie II

Ogólna tematyka zajęć w klasie II Ogólna tematyka zajęć w klasie II Przygotowanie uczniów do udziału w przedstawieniu teatralnym. Udział w przedstawieniu teatralnym. Wizyta w pracowni lalkarza - zapoznanie się ze sposobami wykonania różnych

Bardziej szczegółowo