Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Część II SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia I. Opis zakresu i implementacji systemu Zamawiany System składa się z elementów sprzętowych i oprogramowania (infrastruktura), które muszą zostać rozmieszczone symetrycznie w dwóch lokalizacjach, we wskazanych serwerowniach. Każda z lokalizacji musi być w pełni rezerwowana, tj. w wypadku zaistnienia niedostępności jednej lokalizacji, dostępność w drugiej lokalizacji musi zapewnić pełną funkcjonalność wszystkich środowisk (aplikacji) zainstalowanych na infrastrukturze Systemu. W obrębie pojedynczej lokalizacji architektura Systemu musi być w pełni redundantna (za wyjątkiem Bibliotek Taśmowych, VTL, Macierzy Dyskowych, Serwerów Terminalowych) i gwarantować brak pojedynczego punktu awarii. Infrastruktura Systemu musi umożliwiać zachowanie separacji pomiędzy systemami biznesowymi, podsystemami oraz wydzielonymi środowiskami. Podsystemy są rozumiane jako rozdzielne funkcjonalnie elementy systemu (np. bazy danych, serwery aplikacyjne itp.), a środowiska są rozumiane jako środowisko Produkcyjne, Testowe czy Rozwojowe lub Kopii zapasowej. Zastosowana infrastruktura Systemu musi implementować funkcjonalność partycjonowania logicznego (ewentualnie partycjonowania fizycznego i logicznego). Infrastruktura Systemu musi także pracować w architekturze spełniającej wymagania wysokiej dostępności i niezawodności (High Availability / Disaster Tolerant). Infrastruktura Systemu musi zapewnić zdolność do automatycznego przełączania funkcjonalności pracujących na połączonych elementach infrastruktury Systemu (zasoby Klastrowe) w obrębie dowolnej lokalizacji jak również posiadać zdolność do automatycznego przełączenia zasobów Klastra z jednej lokalizacji do drugiej. Inicjacja przełączenia zasobów Klastra pomiędzy lokalizacjami powinna być także możliwa do wykonania przez administratora po podjęciu odpowiedniej decyzji o przełączeniu. Przełączanie zasobów Klastra musi odbywać się w pełni automatycznie. Pełny automatyzm przełączania zasobów Klastra oznacza, że w trakcie przełączania zasobów Klastra automatycznie bez ingerencji administratora uruchomione zostaną usługi związane z danym zasobem Klastra na wskazanym przez administratora elemencie infrastruktury Systemu. Przełączanie różnych zasobów Klastrowych musi odbywać się niezależnie i w dowolnej kolejności za wyjątkiem konieczności jednoczesnego przełączania zasobów wieloinstancyjnych baz danych Oracle RAC. W trakcie przełączenia zasobów Klastra, w pełni automatycznie zostaną przełączone usługi Sprzętowej Replikacji Danych pomiędzy Macierzami Dyskowymi (w przypadku RDBMS Oracle z opcją RAC, dopuszcza się stosowanie replikacji przy użyciu oprogramowania Oracle Data Guard, w tym przypadku przełączenie zasobów klastra powinno obsługiwać przełączanie baz z trybu Primary na Stand by i odwrotnie). Infrastruktura Systemu musi posiadać wsparcie obsługi wykonywania ZDB (kopiowanie wolumenów macierzowych na gorąco bez przerywania pracy podstawowego Systemu zero production downtime) z oferowanymi macierzami dla baz danych opartych na oprogramowaniu firmy ORACLE (potwierdzone certyfikatem lub oświadczeniem, że dostarczane elementy infrastruktury Systemu wspierają taką funkcjonalność). Na infrastrukturę Systemu składają się: 1. Biblioteki taśmowe i VTL 2. Macierze dyskowe 3. Serwery obliczeniowe, 4. Przełączniki (switche) LAN i SAN 5. Oprogramowanie. 1/21

2 Jeżeli realizacja funkcjonalności infrastruktury Systemu wymagać będzie dodatkowych elementów sprzętowych i/lub programowych (np. Serwer Arbiter ) oraz związanych z nimi usług niewymaganych wprost w niniejszej Specyfikacji, to takie elementy muszą znaleźć się w Ofercie. 1. Oferowany sprzęt Systemu musi pochodzić z autoryzowanego przez producenta kanału dystrybucji w Polsce. 2. Oferowany sprzęt Systemu musi być fabrycznie nowy i wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą. 3. Jeżeli będą konieczne dodatkowe produkty tj. oprogramowanie, licencje lub sprzęt do realizacji Zamówienia (ponad obecnie posiadane przez PSE SA), a które nie zostały wymienione w Specyfikacji, Dostawca dostarczy te produkty wraz z 5-cio letnim okresem wsparcia w cenie kontraktu. Powyższe dotyczy także warstwy oprogramowania użytkowego (np. Oracle EE). 4. Oferowany System (sprzęt, oprogramowanie, licencje i prace) składają się z poniższych elementów: II. Biblioteka taśmowa, 2 sztuki: Specyfikacja 1 sztuki, nie gorsza niż: Wyposażenie 1. Biblioteka taśmowa w obudowie monolitycznej, 2. Biblioteka taśmowa powinna być wyposażona w minimum 14 szt. napędów LTO5, każdy z napędów wyposażony w dedykowany port FC, 3. Biblioteka taśmowa musi umożliwiać obsługę taśm w co najmniej 250 slotach, 4. Biblioteka taśmowa powinna umożliwiać wyposażenie w moduły komunikacyjne Fibre Channel 8 Gbit, 5. Biblioteka taśmowa musi gwarantować możliwość rozbudowy do co najmniej 16 napędów LTO5 i 400 slotów na taśmy LTO5, bez konieczności dodatkowego zakupu licencji udostępniającej tę funkcjonalność, 6. Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w minimum 8 portów w standardzie Fibre Channel 8Gbit do komunikacji z systemami zewnętrznymi tzw. Front-end Ports, 7. Biblioteka taśmowa musi być wyposażona w przynajmniej 1 port 1GbE do nadzoru i konfiguracji, 8. Biblioteka taśmowa musi umożliwiać utworzenie co najmniej 4 bibliotek wirtualnych. Gdzie każda biblioteka będzie mogła być obsługiwana przez inny niezależny system wykonywania backupów wykorzystujący dedykowane dla niego napędy LTO5 i pule taśmowe, sztuk nośników taśmowych LTO5 wraz z etykietami (kody kreskowe), 10. Biblioteka taśmowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Windows 2008, 2008R2 i 2012, Linux (RHEL, SLES), IBM AIX, HP-UX, Oracle Solaris. Funkcje niezawodnościowe 11. Bibliotekę taśmową musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty biblioteki taśmowej takie jak: zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego urządzenia. Nie dotyczy robota przekazującego taśmy. 2/21

3 12. Biblioteka taśmowa musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego ze źródeł zasilania nie może powodować przerwy w pracy urządzenia. Zarządzanie i monitorowanie 13. Biblioteka taśmowa musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Biblioteka taśmowa musi umożliwiać zarządzanie całością dostępnych zasobów biblioteki taśmowej z jednej konsoli administracyjnej. 14. Biblioteka taśmowa musi być dostarczona wraz z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania. Jeżeli do zarządzania Biblioteką taśmową wymagana jest dedykowana stacja zarządzająca to zostanie ona dostarczona jako integralna część Biblioteki taśmowej wraz z odpowiednim oprogramowaniem (bez ograniczeń funkcjonalności). 15. Oprogramowanie do monitorowania musi posiadać funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu, w jakim w danym momencie znajduje się Biblioteka taśmowa oraz powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy protokołu SMTP. 16. Oprogramowanie do zarządzania musi zapewniać pojedynczy punkt dostępu do wszystkich funkcjonalności Biblioteki taśmowej oraz umożliwiać zarządzanie wieloma Bibliotekami taśmowymi tego samego typu. Jeżeli oprogramowanie wymaga instalacji na zewnętrznym serwerze to może być zainstalowane na serwerach terminalowych lub serwer musi być dostarczony wraz z Biblioteką taśmową. 17. Biblioteka musi integrować się z oprogramowaniem IBM Tivoli Monitoring 6 co najmniej w zakresie przesyłania informacji o rozpoczęciu, zakończeniu procesów backupu/odtwarzania, informacji o ewentualnych błędach przetwarzania, zajętości backupu, dostępności napędów, wydajności przetwarzania żądań (mierzonej wielkością obsługiwanego strumienia danych w MB/s) oraz informacji o tym, które urządzenie jest wykorzystywane do prowadzenia procesu backupu/odtwarzania (w którym Centrum Przetwarzania Danych). III. Macierz dyskowa, 2 sztuki: Specyfikacja 1 sztuki o parametrach nie gorszych niż: Wyposażenie 1. Macierz dyskowa w obudowie monolitycznej lub z możliwością zainstalowania w dostarczonej szafie rack 19 zgodnie ze specyfikacją szafy rack Macierz musi mieć możliwość wykonywania ZDB (kopiowanie wolumenów macierzowych na gorąco bez przerywania pracy podstawowego Systemu zero production downtime) zintegrowanego z wykonywaniem kopii zapasowej bazy danych. 3. Macierz musi umożliwiać stosowanie w niej dysków SSD, SAS, Near Line SAS wyposażonych w interfejsy SAS 2.0 6Gbps. 4. Macierz musi umożliwiać wyposażenie w następujące napędy dyskowe: 300GB, 600GB, 900GB, 1TB, 2TB, 3TB. 5. Macierz powinna umożliwiać wyposażenie w moduły komunikacyjne Fibre Channel 8Gbit, Ethernet iscsi 1Gbit i 10Gbit. 6. Macierz musi być wyposażona w minimum 64 szt. dysków 300GB 2,5 SAS 15k rpm, które w całości można przeznaczyć na konfigurację grup dyskowych RAID. 7. Macierz musi być wyposażona w minimum 8 szt. dysków SSD 2,5 o pojemności minimum 400GB każdy. 3/21

4 8. Wydajność macierzy musi wynosić minimum 20kIOps w trybie RAID5 przy następujących parametrach operacji I/O: 40% odczyt, 60% zapis. 9. Macierz musi gwarantować możliwość rozbudowy do co najmniej 240 dysków dowolnego typu i pojemności, bez konieczności wymiany kontrolerów macierzy czy konieczności dodatkowego zakupu licencji udostępniającej tą funkcjonalność. 10. Macierz musi wykorzystywać połączenia punkt punkt do dysków. 11. Macierz musi być wyposażona w przynajmniej 8 portów w standardzie Fibre Channel 8Gbit do komunikacji z systemami zewnętrznymi tzw. Front-end Ports. 12. Macierz musi być wyposażona w przynajmniej 4 porty Ethernet 1Gbit iscsi do komunikacji z systemami zewnętrznymi tzw. Front-end Ports. Funkcje niezawodnościowe 13. Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy (bez przerywania pracy macierzy). 14. Wszelkie połączenia pomiędzy elementami składowymi macierzy (wszystkie ścieżki) muszą być redundantne. 15. Macierz i wszystkie półki dyskowe muszą mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Zanik jednego ze źródeł zasilania nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności ani utraty danych. 16. Macierz powinna być wyposażona w pamięć cache o pojemności przynajmniej 16GB dedykowanej do obsługi buforowania odczytu i zapisu oraz możliwość rozbudowy pamięci cache do 32GB lub większej w systemach klastrowych. 17. Macierz musi gwarantować utrzymanie dwóch lustrzanych kopii pamięci cache przeznaczonej do zapisu danych w obrębie całej macierzy. 18. Macierz musi posiadać wbudowany mechanizm podtrzymywania bateryjnego pamięci cache przez co najmniej 72 godziny lub zapisywania danych z pamięci cache w pamięci nieulotnej w celu przechowywania ich przez dowolnie długi czas w przypadku całkowitego zaniku zasilania bateryjnego pamięci cache. 19. Macierz musi jednocześnie obsługiwać wolumeny zabezpieczone następującymi poziomami RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5, RAID 6 lub równoważne. 20. Macierz powinna umożliwiać utworzenie co najmniej 2048 niezależnych wolumenów logicznych. Inne funkcjonalności 21. Macierz musi posiadać możliwość aktywacji funkcjonalności wykonywania migawkowych kopii danych (ang. snapshot), przy czym musi istnieć możliwość równoczesnego istnienia przynajmniej 256 takich kopii w obrębie całej macierzy. Licencja na wykonanie migawkowej kopii danych musi dotyczyć całej macierzy tj. przy założeniu maksymalnego wyposażenia w dyski, tak by uniknąć konieczności zakupu dodatkowych licencji przy rozbudowie o nowe dyski. 22. Macierz musi posiadać funkcję LUN masking dla nieograniczonej liczby systemów (grup serwerów). 23. Macierz dyskowa musi obsługiwać następujące systemy operacyjne: Windows 2008, 2008R2 i 2012, Linux (RHEL, SLES), IBM AIX, HP-UX, VMware, Oracle Solaris. 24. Macierz musi umożliwiać korzystanie z oprogramowania wielościeżkowego dostępnego we wspieranych przez nią systemach operacyjnych (w szczególności AIX, HP-UX, RHEL) we współpracy z komputerami posiadającymi przynajmniej dwa HBA FC. Jeżeli macierz nie 4/21

5 współpracuje z ogólnodostępnym oprogramowaniem wielościeżkowym powinna być wyposażona w oprogramowanie producenta do sterowania wielościeżkowym dostępem do macierzy (ang. multipathing), dla którego licencje dla wszystkich niewspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bądź dostarczane na żądanie zamawiającego w trakcie trwania umowy wsparcia technicznego, bez dodatkowej opłaty. Warunek powinien być spełniony dla dowolnej liczby serwerów korzystających z macierzy. 25. Macierz musi umożliwiać funkcjonalność tworzenia kopii pełnych istniejących wolumenów. Przy czym podczas wykonywania tych kopii musi zostać zachowany dostęp do danych w trybie odczytu i zapisu. Licencja na tworzenie kopii pełnych musi dotyczyć całej macierzy tj. przy założeniu maksymalnego wyposażenia w dyski. Odpowiednie licencje muszą być dostarczone wraz z macierzą. 26. Macierz musi umożliwiać funkcjonalność tworzenia replikacji danych pomiędzy dostarczonymi macierzami w zakresie istniejących wolumenów. Replikacja powinna być możliwa w trybie synchronicznym i asynchronicznym po sieci SAN oraz w trybie asynchronicznym po sieci LAN. Licencja na replikacje musi dotyczyć dostarczanej przestrzeni dyskowej z macierzą. Odpowiednie licencje muszą być dostarczone wraz z macierzą. 27. Macierz musi umożliwiać aktualizację oprogramowania firmware w trybie online, tzn. bez przerywania dostępu do danych. 28. Macierz musi umożliwiać zmianę następujących parametrów macierzy dyskowej, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na macierzy: a. Możliwość zmiany poziomu RAID dla istniejącej grupy RAID lub dla istniejącego dysku logicznego LUN (przestrzeń udostępniana przez macierz). b. Możliwość dodawania dysków do istniejących konfiguracji grup RAID. c. Możliwość zmiany rozmiaru wolumenów logicznych. 29. Macierz powinna zapewniać mechanizm thin provisioning, który polega na udostępnianiu większej przestrzeni logicznej niż jest to fizycznie alokowane w momencie tworzenia zasobu. W przypadku zbliżenia się do fizycznych granic systemu plików, musi istnieć możliwość automatycznego jego rozszerzenia bez konieczności interwencji administratora. 30. Wymagana jest funkcjonalność automatycznego zwalniania nieużywanych zasobów dyskowych do puli zasobów wspólnych (ang. Unused Space Reclamation). Wymagane dostarczenie ww. funkcjonalności na zainstalowaną przestrzeń dyskową. 31. Macierz musi posiadać zaimplementowaną funkcjonalność polegającą na automatycznej migracji gorących obszarów (o największej liczbie IOPS) na najszybszą warstwę a obszary zimne (o najmniejszej liczbie IOPS) na wolniejszą warstwę na podstawie informacji o wykorzystaniu obszarów LUN a macierzy. Pojedynczy migrowany obszar nie może być większy niż 1GB. Migracja musi być możliwa pomiędzy różnymi rodzajami dysków i musi być przezroczysta dla hostów i aplikacji. Migracja musi pracować online, tj. monitorować zimne/gorące obszary w sposób ciągły i reagować na zmiany danych. Zarządzanie i monitorowanie 32. Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Macierz musi umożliwiać zarządzanie całością dostępnych zasobów dyskowych macierzy z jednej konsoli administracyjnej. 33. Macierz musi być wyposażona w funkcjonalność podłączenia jej do centrum serwisowego producenta, w celu zdalnego monitorowania poprawności funkcjonowania macierzy bez dodatkowej opłaty za tą usługę. 34. Macierz musi być dostarczona wraz z oprogramowaniem do zarządzania i monitorowania. Oprócz interfejsu GUI wymagane jest dostarczenie interfejsu linii komend CLI oraz możliwość wykonywania skryptów. Jeżeli do zarządzania macierzą wymagana jest dedykowana stacja zarządzająca to zostanie ona dostarczona jako integralna część macierzy wraz z odpowiednim oprogramowaniem bez limitu pojemności macierzy. 35. Macierz musi posiadać funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu, w jakim w danym momencie się znajduje oraz powiadamiania o zdarzeniach przy pomocy protokołu SMTP. 5/21

6 36. Oprogramowanie do zarządzania musi zapewniać pojedynczy punkt dostępu do wszystkich funkcjonalności macierzy oraz umożliwiać zarządzanie wieloma macierzami tego samego typu. Jeżeli oprogramowanie wymaga instalacji na zewnętrznym serwerze to może być zainstalowane na serwerach terminalowych lub serwer musi być dostarczony wraz z macierzą. 37. Macierz musi integrować się z oprogramowaniem IBM Tivoli Monitoring 6 co najmniej w zakresie przesyłania informacji o zajętości, dostępności, wydajności oraz kierunkach replikacji poszczególnych usług. IV. Serwery obliczeniowe, 2 komplety: Komplet serwerów obliczeniowych jest instalowany w jednej lokalizacji. Serwery obliczeniowe z zasobami muszą umożliwiać pracę oprogramowania: RDBMS Oracle EE w wersji min. 11gR2 wraz z opcjami: RAC, Partitioning, TP+DP, Serwer aplikacyjny Oracle WebLogic w wersji min. 12c lub równoważny, zapewniający obsługę Oracle Forms, IBM WebSphere MQ w wersji min JRE w wersji min. 6. FICO Xpress Optimizer w wersji min. 7.3 Wymagane jest użycie mechanizmów pozwalających zminimalizować ilość wymaganych licencji RDBMS Oracle EE oraz serwerów aplikacyjnych (np. GiCAP, DLPAR) na platformach, które taką funkcjonalność umożliwiają. Serwery obliczeniowe wraz z opcją partycjonowania (również dynamiczną), systemami operacyjnymi oraz oprogramowaniem klastrowym i replikacyjnym muszą spełniać poniższe: Platforma sprzętowa musi być certyfikowana przez producenta oprogramowania Oracle do obsługi RDBMS Oracle EE z opcją RAC, Platforma sprzętowo-systemowa w ramach partycji musi być odporna na awarie podzespołów (w szczególności rdzeni procesorów i pamięci RAM) w sposób gwarantujący ciągłość działania systemu operacyjnego i pośrednio oprogramowania użytkowego, Systemy operacyjne muszą spełniać wymagania wysokiej dostępności i niezawodności, Musi być zastosowany system operacyjny klasy UNIX oparty o procesory typu RISC bądź EPIC, gwarantujące w przypadku awarii rdzenia procesora bądź pamięci RAM poprawną detekcję błędów i automatyczną relokację wykonywanych poleceń na nieuszkodzone elementy serwera obliczeniowego, Wraz z systemami operacyjnymi musi być dostarczony system wykonywania zabezpieczania obrazów bootowanych (odpowiednik oprogramowania ignite lub mksysb) po sieci LAN, gdzie obrazy te są zabezpieczane przez system kopii zapasowej, System operacyjny musi posiadać i umożliwiać: a) obsługę mulitpathing u dla zasobów dyskowych, bibliotek taśmowych i VTL pracujących w sieci SAN, b) powiększanie filesystemów na gorąco (online resize FS), c) wspieranie filesystemów pracujących na wolumenach logicznych (pełna funkcjonalność LVM). Z uwagi na fakt, iż platforma sprzętowo-systemowa będzie stanowić część prywatnej chmury obliczeniowej w infrastrukturze Zamawiającego, Zamawiający wymaga użycia homogenicznej 6/21

7 platformy serwerowej (Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia serwerów obliczeniowych o różnej architekturze procesorowej). Systemy Klastrowe pracujące na serwerach obliczeniowych muszą być zintegrowane z infrastrukturą Systemu oraz z dostarczanymi przełącznikami LAN i SAN w celu zapewnienia środowiska pracującego z wysoką niezawodnością, odpornego na co najmniej jedną awarię sprzętową w dowolnym elemencie infrastruktury Systemu. Zakres prac dla serwerów obliczeniowych zawiera w szczególności wykonanie konfiguracji na infrastrukturze Systemu (wszystkich serwerach) zgodne z poniższymi założeniami: * zalecane użycie technologii dynamicznego zarządzania mocą obliczeniową w celu optymalizacji użycia licencji oprogramowania użytkowego (np. GiCAP, DLPAR) Powyższe partycje wirtualne stanowią węzły klastrów systemowych, których parametry podano poniżej: 7/21

8 * ilość instancji oprogramowania zależy od możliwości/braku możliwości jednoczesnej obsługi technologii Oracle Forms oraz J2EE Ww. konfiguracja traktowana jest jako minimalna wymagana; jej doprecyzowanie i uszczegółowienie nastąpi na etapie projektu (ilość, zakres i wielkość konfigurowanych zasobów może ulec zmianie). Serwery obliczeniowe muszą być dostarczone w obudowie monolitycznej lub umożliwiać zainstalowanie w dostarczonej szafie rack 19 zgodnie ze specyfikacją szafy rack 19. Maksymalna ilość to trzy szafy/obudowy monolityczne dla jednej lokalizacji. Komplet serwerów obliczeniowych składa się przynajmniej z 2 serwerów obliczeniowych. Każdy z Serwerów Obliczeniowych musi być zdolny do utworzenia minimum 20 partycji (logicznych lub fizycznych) pracujących równolegle (przykładowo: na każdej z partycji pracująca baza danych Oracle). Minimalna konfiguracja pojedynczego Serwera Obliczeniowego z podziałem na całkowitą moc obliczeniową oraz moce obliczeniowe wykorzystywane przez poszczególne Oprogramowanie Użytkowe (moc została skalkulowana w oparciu o benchmark SPECint2006): 1. Liczba partycji (logicznych lub fizycznych): 20 (wymagany min. 1 fizyczny rdzeń procesora na każdą z partycji), 2. Całkowita Moc obliczeniowa procesorów (SPECint2006): 1200, 3. Moc obliczeniowa dedykowana RDBMS Oracle EE (w tym z opcją RAC): 400, 4. Moc obliczeniowa dedykowana Serwerom Aplikacyjnym (w tym klastry): 200, 5. Moc obliczeniowa dedykowana oprogramowaniu WebSphere MQ: 200, 6. Wielkość pamięci RAM: min. 512GB o min. częstotliwości 1066MHz (z możliwością rozbudowy do 1TB). Na podstawie w/w benchmarku (dostępnego m.in. na stronie: i wymaganej mocy obliczeniowej ustalana jest minimalna ilość rdzeni procesorów w pojedynczym Serwerze Obliczeniowym. Zamawiający dysponuje następującymi licencjami (do wykorzystania na nowej platformie): 25 szt. licencji RDBMS Oracle EE, 20 szt. licencji Oracle RAC, 25 szt. licencji Oracle Partitioning, 8/21

9 25 szt. licencji Tuning Pack + Diagnostic Pack, 12 szt. licencji Oracle OAS EE 10g, 800 szt. licencji (PVU) IBM WebSphere MQ ( przelicznik PVU jest zależny od mocy obliczeniowej rdzenia i dla każdej z proponowanych platform należy go określić zgodnie z kalkulatorami przeliczeń licencyjnych Dostawcy Oprogramowania: https://www-112.ibm.com/software/howtobuy/passportadvantage/valueunitcalculator/vucalc.wss), Xpress Optimizer 2006B + Xpress Mosel (1 licencja główna +3 licencje stand-by dla 4 jednoczesnych Użytkowników w Środowisku Produkcyjnym) oraz Xpress Optimizer 2006B (1 licencja główna +3 licencje stand-by dla 2 jednoczesnych Użytkowników w Środowisku Testowym). Jeżeli w wyniku realizacji zamówienia niezbędne będzie zastosowanie większej liczby licencji niż ww. to Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć różnicę w ramach zamówienia wraz z 5-cio letnim utrzymaniem. Specyfikacja jednego serwera obliczeniowego typu rack, nie gorsza niż: W przypadku oferty serwerów obliczeniowych typu rack ilość oferowanych przełączników LAN i SAN w ramach Pakietu I musi być zwiększona dwukrotnie. Warunki dla serwerów obliczeniowych typu serwer rack: 1. Sprzęt a) Sprzęt musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej 19 szafie przemysłowej. Wszystkie elementy sprzętu muszą być wyposażone w osprzęt niezbędny do ich montażu taki jak: prowadnice, kable, półki, śruby i inne niezbędne elementy montażowe. b) Minimum dwa procesory w technologiach: RISC, EPIC, każda z partycji sprzętowych/wirtualnych ma mieć zagwarantowany przynajmniej jeden rdzeń c) Możliwość partycjonowania sprzętowego / logicznego (minimum 20 partycji) d) Zintegrowane w ramach obudowy moduły zasilaczy i wentylatorów, e) Możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania (zasilanie jednofazowe). Zanik jednego ze źródeł zasilania nie może powodować przerwy w pracy urządzenia. Wymiana dowolnego zasilacza nie może powodować konieczności odłączenia zewnętrznej infrastruktury zasilania (kabla zasilającego), jak również nie może powodować konieczności wyjęcia lub odłączenia wentylatorów (pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów), nie może też powodować zatrzymania pracy wentylatora f) Wyposażenie serwera w moduł zarządzający ( zdublowany tak, aby awaria jednego z nich nie wpływała na zarządzanie serwerem ) g) Wszystkie krytyczne komponenty muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. h) Minimum 6 portów Ethernet 10Gb na 3 niezależnych kartach, porty typu 10GBASE SR z gniazdami LC (duplex) i) Minimum 8 portów Ethernet 1GB na 2 niezależnych kartach j) Minimum 16 portów 8Gb Fibre Channel na 8 niezależnych kartach k) Dyski wewnętrzne z kontrolerem RAID (konfiguracja mirror ) gwarantujące odpowiednią dostępną przestrzeń dla partycji sprzętowych/logicznych minimum 30GB dla jednej partycji. Bądź równoważną dla nich przestrzeń na macierzach dyskowych wraz z dedykowaną dla każdego systemu bootowalnego z macierzy kartą FC przeznaczoną tylko 9/21

10 do tej funkcjonalności. Potrzebna przestrzeń na macierzy do realizacji tej funkcjonalności nie jest wyspecyfikowana w specyfikacji macierzy, trzeba ją dodatkowo w niej uwzględnić opierając się na dyskach minimum NL SAS 10krpm 1TB. 2. Oprogramowanie zarządzające (System) musi posiadać: a) Elementy zarządzające mogą składać się z wielu komponentów oprogramowania. Jeśli oprogramowanie wymaga do pracy osobnych serwerów fizycznych, należy dostarczyć je razem z odpowiednimi licencjami. Po jednym serwerze na każdą lokalizację. W przypadku instalacji komponentów zarządzających na maszynach wirtualnych, należy dostarczyć osobno serwery pod te wirtualne maszyny wg zaleceń producenta oraz licencje na platformę wirtualizacyjną w wersji wymaganej przez oprogramowanie. b) System musi umożliwiać zarządzanie partycjami fizycznymi bądź logicznymi. c) System musi umożliwiać zdalne zarządzanie partycjami fizycznymi bądź logicznym za pomocą redundantnej funkcjonalności takie jak KVM IP. Wymagane jest zdalne montowanie napędów oraz stanów pracy serwera, zarządzanie serwerami w tym restart, włączanie, wyłączanie, zdalny dostęp do serwera za pomocą konsoli, dostęp do sesji BIOS oraz podłączanie lokalnych fizycznych lub wirtualnych napędów CD/USB do serwerów. Dostępny poprzez sieć Ethernet 1Gb z konsoli tekstowej i protokół SSH. Zarządzanie musi być w postaci 2 szt. portów RJ45, po jednym na każdym z modułów. d) Zintegrowany i złożony z 2 szt. gotowych do pracy, identycznych modułów system zarządzania. W razie awarii jednego modułu, drugi musi spełniać rolę pierwszego. e) Monitorowanie parametrów pracy (m.in. temperatura, pobór prądu) elementów obudowy serwera f) Automatyczne powiadamianie o awarii, do administratora. g) Wyświetlanie informacji o awariach i zdarzeniach. 3. Funkcjonalność integracji z oprogramowaniem IBM Tivoli Monitoring 6 w zakresie przesyłania informacji o: awariach i zdarzeniach, monitorowanych parametrach pracy, konfiguracji (sprzęt, wersje firmware), pracy oprogramowania klastrowego (z podziałem na pojedyncze usługi). Warunki dla serwerów obliczeniowych typu blade: Wyposażenie Sprzęt musi mieć możliwość zainstalowania w standardowej 19 szafie przemysłowej. Wszystkie elementy sprzętu muszą być wyposażone w osprzęt niezbędny do ich montażu taki jak: prowadnice, kable, półki, śruby i inne niezbędne elementy montażowe. 1. Modularny system serwerowy musi być złożony z : a) Obudowy serwerowej (chassis) zawierającej gniazda rozszerzeń przewidziane do instalacji modułów serwerowych (blade), b) Montowanych w chassis przełącznikach przeznaczonych do realizacji dostępu do sieci LAN/SAN oraz agregacji wielu obudów, c) Modułów serwerowych (blade) o wymaganej mocy obliczeniowej, d) Oprogramowania zarządzającego. 2. Obudowa serwerowa (chassis) musi posiadać: a) Możliwość zainstalowania przynajmniej 8 modułów serwerowych pracujących w różnych technologiach: x86, RISC, EPIC, b) Zintegrowane w ramach chassis moduły przełączników, zasilaczy i wentylatorów, c) Komponenty : przełączniki sieciowe, zarządzające, zasilające oraz chłodzące obudowy muszą być oferowane w konfiguracji redundantnej. Wszystkie krytyczne komponenty 10/21

11 muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy chassis (bez przerywania pracy), d) Możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania (zasilanie jednofazowe). Zanik jednego ze źródeł zasilania nie może powodować przerwy w pracy urządzenia. Wymiana dowolnego zasilacza nie może powodować konieczności odłączenia zewnętrznej infrastruktury zasilania (kabla zasilającego), jak również nie może powodować konieczności wyjęcia lub odłączenia wentylatorów (pojedynczego wentylatora lub modułu wentylatorów), nie może też powodować zatrzymania pracy wentylatora, e) Możliwość instalacji min. 4 przełączników w chassis pracujących w trybie redundancji. 3. Konfiguracja przełączników: a) Minimum 2 przełączniki 10GbE w pojedynczym chassis o następującej minimalnej konfiguracji: 6 szt. interfejsów zewnętrznych wspierających 10GBase SR SFP ze wsparciem dla trunkingu oraz vlan ów, 10 szt. 10Gbit interfejsów wewnętrznych z możliwością ich rozszerzenia, 4 szt. 1Gb interfejsów zewnętrznych. b) Minimum 2 przełączniki FC 8Gbit w pojedynczym chassis o następującej minimalnej konfiguracji: 4 szt. portów zewnętrznych, 8 szt. portów wewnętrznych, pełna współpraca w SAN w specyfikacji CISCO (portchannel, VSAN, NPIV, QoS). c) Jeżeli jeden przełącznik może realizować funkcje FC i Ethernet, to można zaproponować takie przełączniki zachowując redundancje czyli minimum 4 przełączniki. W takim rozwiązaniu przyjmujemy równoważność 10GbEth z 8GbFC. d) Zaproponowane przełączniki muszą mieć wszystkie fizyczne porty aktywne oraz zalicencjonowane, gotowe w każdej chwili do podłączenia i poprawnej pracy. 4. Moduł serwerowy (blade) musi spełniać: a) Wszystkie gniazda CPU obsadzone procesorami, minimum 2 procesory na kartę serwerową, b) Wymagania minimalnej konfiguracji pojedynczego Serwera Obliczeniowego, c) Jeżeli jeden moduł serwerowy nie może spełnić tej wydajności to należy zastosować większą ilość modułów zamiennych, ale nie więcej niż 4 moduły na jeden serwer obliczeniowy, d) Minimum 2 porty Ethernet 10Gb, e) Minimum 2 porty FC 8Gb, f) Porty Ethernet 10Gbit i FC 8Gbit mogą być obsadzane zamiennie. Sumarycznie musi być minimum 4 porty o sumarycznej przepływności minimum 2x10GbE +2x8GbFC (przyjmujemy równoważność 10GbE z 8GbFC), g) Wewnętrzne dyski min. 2 x 300Gb SAS z kontrolerem RAID. 5. Oprogramowanie zarządzające (System) musi posiadać: a) Elementy zarządzające mogą składać się z wielu komponentów oprogramowania. Jeśli oprogramowanie wymaga do pracy osobnych serwerów fizycznych, należy dostarczyć je razem z odpowiednimi licencjami. Po jednym serwerze na każdą lokalizację. W wypadku instalacji komponentów zarządzających na maszynach wirtualnych, należy dostarczyć osobno serwery pod te wirtualne maszyny wg zaleceń producenta oraz licencje na platformę wirtualizacyjną w wersji wymaganej przez oprogramowanie. b) System musi umożliwiać zarządzanie minimum 4-ma chassis. 11/21

12 c) Dopuszczalne jest zaoferowane rozwiązania, w którym funkcje przełącznika oraz wspólnego zarządzania chassis realizowane będą na tych samych urządzeniach. d) System może umożliwiać automatyczne przeniesienie profilu z uszkodzonego serwera na zdefiniowany wcześniej przez administratora wolny serwer. e) System musi umożliwiać zdalne zarządzanie serwerami za pomocą redundantnej funkcjonalności KVM IP. Wymagane jest zdalne montowanie napędów oraz stanów pracy serwera, zarządzanie serwerami w tym restart, włączanie, wyłączanie, zdalny dostęp do serwera za pomocą konsoli, dostęp do sesji BIOS oraz podłączanie lokalnych fizycznych lub wirtualnych napędów CD/USB do serwerów. Dostępny poprzez sieć Ethernet 1Gbit z konsoli tekstowej i protokół SSH. Zarządzanie musi być w postaci 2 szt. portów RJ45, po jednym na każdym z modułów. f) Zintegrowany i złożony z 2 szt. gotowych do pracy, identycznych modułów system zarządzania. W razie awarii jednego modułu, drugi musi spełniać rolę pierwszego. g) Monitorowanie parametrów pracy (m.in. temperatura, pobór prądu) elementów obudowy blade. h) Automatyczne powiadamianie o awarii, do administratora. i) Wyświetlanie informacji o awariach i zdarzeniach. j) Listę komponentów, z których składają się obudowy serwerowe. k) System musi umożliwiać wymianę serwera przy pomocy logicznego profilu obejmującego konfigurację serwera w zakresie sieci LAN i SAN. W zakres logicznego profilu serwerowego muszą wchodzić minimum następujące parametry:, adres MAC, adres WWNN/WWPN, sekwencja bootowania systemu, sposób konfiguracji oraz cechy adapterów NIC i HBA. 6. Funkcjonalność integracji z oprogramowaniem IBM Tivoli Monitoring 6 w zakresie przesyłania informacji o: awariach i zdarzeniach, monitorowanych parametrach pracy, konfiguracji (sprzęt, wersje firmware), pracy oprogramowania klastrowego (z podziałem na pojedyncze usługi). V. Biblioteki VTL, 2 sztuki: Biblioteki VTL o pojemności użytkowej (netto) minimum 12TB z deduplikacją o zmiennym bloku. Biblioteki VTL muszą być dostarczone w szafie rack 19 zgodnie ze specyfikacją szafy rack 19. Specyfikacja 1 sztuki, nie gorsza niż: Wyposażenie Lp Podzespół Ilość sztuk Specyfikacja 1 Procesor 1 Min. Intel Xeon E5, minimalna ilość rdzeni: 6 2 Pamięć RAM - Min. 12GB o min. częstotliwości 1066Mhz, 3 Kontroler RAID 1 Wyposażony w minimum 512MB cache, RAID 5, RAID 1+0. Który emuluje oddzielnie szyny SAS/SCSI dla dysków logicznych 4 Dyski HDD 6 dyski 3TB lub odpowiadająca im pojemność 5 Zasilacz redundantny 2 hot plug (możliwość podłączenia 2 niezależnych źródeł zasilania jednocześnie) 6 Porty LAN 1Gb 4 Co najmniej jedna karta PC 7 Porty LAN 10 GbE 2 Co najmniej jedna karta PC, port Ethernet wspierający 10GBase SR SFP 8 Porty SAN 8Gb 2 Co najmniej jedna karta PCI (nie obejmują obsługi modułu dyskowego) 12/21

13 9 Moduł zarządzający serwera 1 Moduł zarządzający serwerem poprzez sieć LAN wraz z niezbędnymi licencjami do jego pełnego wykorzystania, 10 Wentylatory - Redundantne, hot-plug VI. Serwery terminalowe, 2 sztuki: Dodatkowe serwery terminalowe 2 sztuki, umożliwiające dostęp do dostarczonych urządzeń i systemów przez LAN management w serwerowni. Wyposażone w monitor i klawiaturę montowane w szafie rack 19. Każdy z terminali jest instalowany w jednej z lokalizacji. Serwery terminalowe muszą umożliwiać konfiguracje protokołów NTP, DNS, SMT oraz udostępniać terminale po protokole SSH. Jeżeli serwery terminalowe nie mogą obsłużyć wszystkich protokołów ze względu na funkcje zarządzania infrastrukturą będą dostarczone dodatkowe serwery, które będą realizowały obsługę wspomnianych protokołów. Dodatkowe serwery powinny być wyposażone przynajmniej w 1 procesor 2-rdzeniowy, dwa dyski 3TB, 8GB RAM, pracować pod systemem operacyjnym klasy Linux (RHEL, SLES) i zostać zainstalowane w szafach rack 19 wraz z bibliotekami VTL. VII. Testy dostarczonej i uruchomionej infrastruktury Wszystkie aspekty wdrożenia mogą być objęte poniższym zakresem testów: 1. Testy redundancji całej nowej infrastruktury, 2. Przeprowadzenie testów redundancji LAN, SAN i zasilania elektrycznego, oraz redundancji na poziomie sprzętowym i programowym, 3. Testy wykonuje Zamawiający, ze strony Dostawcy zapewniana jest asysta przy wykonywaniu testów weryfikacyjnych przez Zamawiającego. Dotyczy to wszystkich testów, 4. Przed przystąpieniem do testów wykonywanych przez Zamawiającego, Wykonawca przedstawi uzgodnioną z Zamawiającym dokumentację, na podstawie której będą wykonywane testy. VIII. Standardy dokumentacji 1. Wymagane jest opracowanie: a) Koncepcji rozwiązania, b) Projektu rozwiązania, c) Projektów szczegółowych (m.in. integracji, monitorowania usług, bezpieczeństwa systemu), d) Dokumentacji wdrożeniowej (m.in.: instrukcji instalacji i konfiguracji, planów instalacji, planów testów, scenariuszy i skryptów, instrukcji odtwarzania), e) Dokumentacji użytkowej (m.in.: interfejsów, podręcznika administratora), f) Dokumentacji powykonawczej (m.in.: dokumentacji technicznej systemu, dokumentacji wdrożonych usług, dokumentacji monitorowania usług), Szczegółowy zakres dokumentacji powinien być zgodny ze standardami Zamawiającego. 13/21

14 Wykonawca do wykonania prac instalacyjnych i/lub konfiguracyjnych będzie mógł przystąpić po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej i projektów szczegółowych, obejmujących zakres planowanych prac. IX. Zakres Prac W zakres zadania wchodzą następujące czynności: 1. fizyczna instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń we wskazanych lokalizacjach (serwerowniach i szafach 19 ) 2. konfigurację dostarczonych urządzeń w zakresie przyłączenia do dotychczasowej infrastruktury SAN i LAN oraz konfiguracja systemów serwerowych zgodnie z ustaleniami podanymi przez Zamawiającego do dokumentacji projektowej. 3. Jeżeli będą konieczne dodatkowe licencje lub urządzenia do realizacji zadania, Dostawca dostarczy te licencje lub urządzenia w cenie kontraktu. W celu wykonania zadania Zamawiający zapewni: 1. dostęp do systemów oraz miejsca pracy w siedzibie Zamawiającego inżynierom realizującym prace, 2. dostęp pod nadzorem administratora Zamawiającego do instalowanego lub konfigurowanego sprzętu inżynierowi Dostawcy z zastrzeżeniem, że inżynier wykonujący prace posiada wymagane uprawnienia do przeprowadzenia prac, 3. przygotowanie infrastruktury serwerowni tj. okablowania LAN, SAN, zasilania elektrycznego oraz szaf teleinformatycznych (nie dotyczy szaf i sprzętu dostarczanego przez Dostawcę) 4. rekonfigurację sieci SAN i LAN niezbędną do wykonania w/w prac po wcześniejszym przekazaniu przez Dostawcę, w postaci pisemnej i w formie ustalonej z Zamawiającym, zakresu wymaganych zmian w konfiguracji w/w sieci (nie dotyczy sprzętu dostarczanego przez Dostawcę). X. Instruktaże sprzętowe Instruktaż musi być prowadzony w Polsce (w języku polskim). Instruktaż musi być prowadzony przez producenta oprogramowania lub autoryzowanego partnera producenta oprogramowania. Instruktaż stanowiskowy dla obsługi Serwerów Obliczeniowych: Instruktaż musi być prowadzony w formie wykładów oraz warsztatów w środowisku udostępnionym przez Wykonawcę. Instruktaż ma umożliwić uczestnikom nabycie umiejętności pracy z serwerami obliczeniowymi dostarczonymi w ramach zamówienia. Czas trwania instruktażu min. 4 dni (dla pojedynczej osoby). Instruktaż przeprowadzony dla ośmiu osób. 1. Omówienie konfiguracji systemów pracujących na serwerach obliczeniowych 2. Omówienie możliwych trybów backupu/odtwarzania serwerów 3. Omówienie i konfiguracja pracy Klastra na serwerach dla zasobów sieciowych i dyskowych 4. Omówienie integracji oprogramowania klastrowego z systemem backupu/odtwarzania oraz synchroniczną replikacją macierzową 14/21

15 5. Omówienie sposobu konfiguracji systemów dla środowisk bazodanowych jednoinstancyjnych i klastrowalnych 6. Omówienie sposobu konfiguracji systemów dla jednoinstancyjnych i klastrowalnych środowisk serwerów aplikacyjnych (Oracle WebLogic lub równoważny, obsługujący technologię Oracle Forms). 7. Przeprowadzenie przełączania zasobów Klastra 8. Administracja i monitorowanie pracy serwerów i Klastra Instruktaż stanowiskowy dla obsługi Macierzy Dyskowych: Instruktaż musi być prowadzony w formie wykładów oraz warsztatów w środowisku udostępnionym przez Wykonawcę. Instruktaż ma umożliwić uczestnikom nabycie umiejętności pracy z macierzami dyskowymi dostarczonymi w ramach zamówienia. Czas trwania instruktażu min. 4 dni (dla pojedynczej osoby). Instruktaż przeprowadzony dla min. czterech osób. Zakres instruktażu (dot. dostarczanych urządzeń dyskowych): 1. Omówienie technologii 2. Planowanie i utrzymanie (najlepsze praktyki) 3. Instalacja, konfiguracja oraz obsługa narzędzi służących do administracji 4. Administracja i optymalizacja 5. Konfiguracja i zarządzanie wolumenami fizycznymi i logicznymi 6. Definiowanie połączeń LAN/SAN 7. Przełączanie między serwerami w systemie modularnym 8. Zabezpieczenie konfiguracji 9. Bezpieczeństwo systemu modularnego i zainstalowanych serwerów XI. Zakres serwisu sprzętu i oprogramowania/gwarancja Gwarancja na sprzęt i oprogramowanie: 1. Zamawiający wymaga, aby serwis sprzętu i oprogramowania świadczony był przez organizację serwisową producenta, mającą swoją placówkę serwisową na terenie Polski w języku polskim. 2. Sprzęt i oprogramowanie musi być objęte pięcioletnim wsparciem serwisowym świadczonym w siedzibie klienta (lokalizacja) w trybie 24 godziny/7 dni w tygodniu. Przyjmowanie/obsługa zgłoszeń w języku polskim. Naprawa określona poniżej w Opisie usługi wsparcia serwisowego w zakresie sprzętu i oprogramowania. 3. Uszkodzone dyski twarde nie podlegają zwrotowi. 4. Całe dostarczone oprogramowanie: systemowe, firmware, mikrokody powinno zostać objęte opieką producenta na okres równy przynajmniej okresowi wsparcia serwisowego sprzętu. W okresie opieki wymagany jest dostęp do wszystkich najnowszych wersji oprogramowania, w tym nowych wersji głównych. 5. Usługi pomocy technicznej (proaktywne) w zakresie wsparcia dostarczonej platformy sprzętowo-systemowej. 6. Zamawiający wymaga, aby Producent sprzętu i oprogramowania gwarantował możliwość rozbudowy zamawianego sprzętu i oprogramowania przez okres minimum pięciu lat. Opis usługi wsparcia serwisowego w zakresie sprzętu i oprogramowania. Usługa wsparcia serwisowego obejmuje cały dostarczony sprzęt i oprogramowanie. Przez oprogramowanie rozumie się m.in. systemy operacyjne i klastrowe. W zakresie oprogramowania 15/21

16 użytkowego tj. m.in. RDBMS Oracle, WebSphere MQ wsparcie dotyczy jedynie integracji z warstwą sprzętowo-systemową. 1. Zespół wsparcia serwisowego a. Koordynator Wykonawcy Koordynator Wykonawcy koordynuje prace świadczone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego. Współpracuje z koordynatorem Zamawiającego w sprawach bieżącej pomocy technicznej świadczonej przez Wykonawcę w zakresie infrastruktury Systemu. Ponadto zapewnia dodatkowe wsparcie specjalistów w sytuacjach, w których niezbędne są specjalistyczne kwalifikacje. Opracowuje i uzgadnia z Zamawiającym plan obsługi serwisowe. b. Zespół wsparcia technicznego Zespól wsparcia ze strony Wykonawcy to dedykowane osoby (min 3 osoby) z zakresu sprzętu, oprogramowania systemowego i oprogramowania klastrowego legitymujące się również wiedzą z zakresu oprogramowania aplikacyjnego Oracle w zakresie jego integracji ze sprzętem, oprogramowaniem systemowym i klastrowym. Zakres kompetencji tych osób musi być zgodny z zakresem serwisu dla dostarczonego Systemu. Osoby te stale wspierają prace serwisowe takie jak przeglądy proaktywne (1 rocznie), uaktualnianie oprogramowania sprzętowego (firmware), systemowego, klastrowego oraz aplikacyjnego Oracle. Do ich obowiązków należy również wspieranie procesów usuwania usterek, prowadzenie procesów eskalacji występujących problemów z obszaru danej osoby. c. Miesięczny raport z prac serwisowych Koordynator sporządza miesięczny raport dokumentujący wszystkie prace serwisowe przeprowadzone przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego i przedstawia go Zamawiającemu. 2. Serwisowanie sprzętu i oprogramowania a. Wykonawca świadczy Usługi serwisowania Sprzętu i oprogramowania objętych Umową. b. Serwisowanie obejmuje: i. zdalną pomoc w ustalaniu przyczyn awarii, ii. diagnostykę zdalną i na miejscu oraz naprawcze usługi serwisowe w celu utrzymania lub przywrócenia zgodności sprzętu objętego Umową z jego oficjalnymi specyfikacjami. c. Wykonawca zachowuje prawo własności do wszystkich programów monitorujących. Zamawiający otrzymuje licencję na uruchamianie tych programów w sposób wymagany przez Wykonawcę wyłącznie po to, aby umożliwić Wykonawcy świadczenie Usług z nimi związanych. 3. Usługi prewencyjne a. Wykonawca wykonuje przeglądy prewencyjne sprzętu i oprogramowania objętego umową zgodnie z normami producenta raz w roku. b. Przegląd prewencyjny obejmuje testowanie, regulacje, strojenie. Nanoszenie poprawek zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu i oprogramowania c. Wykonawca sporządza raport z przeglądu prewencyjnego zawierający ocenę stanu sprzętu i oprogramowania oraz rekomendacje dotyczące ich dalszej eksploatacji. 4. Udostępnianie firmware (Kod Maszynowy) Wykonawca umożliwia pracownikom Zamawiającego dostęp do aktualnych firmware przygotowanych przez producenta sprzętu dla sprzętu objętego umową. 5. Dostęp elektroniczny do informacji o pomocy technicznej 16/21

17 Wykonawca zapewnia dostęp do serwisu elektronicznego, który obejmuje bazę wiedzy zawierającą wykaz znanych symptomów nieprawidłowego działania sprzętu i oprogramowania oraz sposobów naprawy, jak również, opisy i specyfikacje produktów oraz dokumentację techniczną. 6. Dostęp do inżynierów serwisowych Zamawiający może uzyskać dostęp do inżynierów serwisowych ds. sprzętu i oprogramowania za pośrednictwem telefonu, elektronicznych środków komunikacyjnych lub faksu, aby otrzymać pomoc przy rozwiązywaniu problemów związanych z wdrażaniem lub obsługą oprogramowania. 7. Analizowanie i rozwiązywanie problemów Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów ze sprzętem i oprogramowaniem zarówno w przypadku problemów, które są możliwe do wykrycia i odtworzenia przez Zamawiającego, jak również tych, które są trudne do odtworzenia i prawidłowego zdiagnozowania. Zamawiający uzyskuje również pomoc przy ustawianiu parametrów konfiguracyjnych. 8. Usługi interwencyjne a. Zamawiający zgłasza problem Wykonawcy telefonicznie, mailem lub faksem. b. Zgłoszenie problemu ( Zgłoszenie ) musi zawierać niezbędne informacje: Typ i numer seryjny Maszyny, / Opis platformy oprogramowania, Lokalizację Maszyny, Kontakt telefoniczny do osoby udostępniającej Maszynę serwisowi, Opis błędu w sposób umożliwiający wstępną diagnozę, Proponowany czas udostępnienia Maszyny serwisowi. c. Każde Zgłoszenie musi być potwierdzone telefonicznie przez Serwis Wykonawcy. Potwierdzenie powinno bezzwłocznie wpłynąć do Zamawiającego. Za potwierdzone uznaje się Zgłoszenie, któremu nadano odpowiedni, unikalny numer Zgłoszenia w systemie Wykonawcy i przydzielono inżyniera serwisu Wykonawcy do przeanalizowania/rozwiązania problemu. d. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zgłoszenia wysłanego faksem lub drogą elektroniczną, Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Zgłoszenia telefonicznie. Zgłoszenie telefoniczne uważa się za potwierdzone. 9. Czas przyjmowania i wykonywania prac serwisowych (usług interwencyjnych) a. Usługa rejestracji zgłoszeń dla sprzętu i oprogramowania jest dostępna 24 godziny na dobę, od poniedziałku do niedzieli, także w dni ustawowo wolne od pracy. b. Przedstawiciel Wykonawcy rozpoczyna proces realizacji zgłoszenia niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. c. Wymagany gwarantowany czas naprawy urządzeń macierzy dyskowych wynosi 24h. Wymagany gwarantowany czas naprawy dla pozostałego sprzętu wynosi 48h dni roboczych (licząc od dnia rozpoczęcia realizacji zlecenia). d. Godziny robocze : od poniedziałku do piątku 8:00 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 10. Procedury eskalacyjne Wykonawca zastosuje zintegrowane, szybkie procedury eskalacyjne na wniosek Zamawiającego. 11. Pomoc w zakresie produktów producentów innych producent Maszyny Jeżeli w trakcie rozwiązywania problemu ze sprzętem lub oprogramowaniem objętym umową okaże się, że źródło problemu leży w produkcie innego producenta niż producent Sprzętu lub oprogramowania, Wykonawca pomaga Zamawiającemu przekazać problem do tego producenta. 17/21

18 12. Zobowiązania interwencyjne a. W przypadku problemów, które nie mogą być rozwiązane zdalnie, Wykonawca przybywa do Zamawiającego i wykonuje wszelkie prace, a także zapewnia części i materiały niezbędne do przywrócenia sprawności sprzętu i oprogramowania. b. Wykonawca kontynuuje czynności serwisowe, aż do momentu uzyskania poprawnej pracy Sprzętu i oprogramowania. c. Dopuszczalne jest chwilowe zawieszenie czynności naprawczych, jeśli potrzebne są dodatkowe materiały, zasoby lub informacje, ale praca zostaje wznowiona natychmiast po ich uzyskaniu. d. Części wymieniane są na nowe lub równoważne nowym. e. Wymienione części przechodzą na własność Wykonawcy (nie dotyczy wymienionych dysków, które pozostają własnością Zamawiającego). f. Zobowiązanie interwencyjne uważa się za wypełnione przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca przeprowadzi weryfikację poprawnej pracy Sprzętu lub oprogramowania za pomocą standardowej diagnostyki lub innych środków potwierdzających usunięcie usterki. g. Wykonawca zachowuje prawo do ustalenia ostatecznego rozwiązania wszystkich zgłoszonych problemów. h. Wykonawca może wprowadzać dostępne udoskonalenia techniczne w Sprzęcie lub oprogramowaniu objętej Umową, aby zapewnić kompatybilność z dostarczanymi częściami zamiennymi. 13. Zakres obowiązków Zamawiającego Zamawiający pomaga Wykonawcy w rozwiązywaniu problemów poprzez: a. udostępnianie Wykonawcy wszystkich informacji potrzebnych do wykonywania zdalnych usług pomocy b. uruchamianie auto testów lub instalowanie i uruchamianie innych programów oraz narzędzi diagnostycznych; c. instalowanie modyfikacji oprogramowania i uaktualnień oprogramowania wbudowanego (firmware) przeznaczonego do samodzielnej instalacji po uzyskaniu dokładnych instrukcji wprowadzania zmian od Wykonawcy, które umożliwią wykonanie tych prac; d. tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych. XII. Minimalne wymagania dla szaf RACK 19 Jeżeli w specyfikacji SIWZ wymieniana jest potrzeba dostarczenia szaf rack 19 to szafa taka musi spełniać poniższe minimalne wymagania; poniższe nie dotyczy sprzętu dostarczanego w obudowie monolitycznej: Lp. Wymagania Wymiary szafy 1. Szerokość gabarytowa: 600 mm. +/- 5%, Konstrukcja 2. Minimalna głębokość gabarytowa: 1000 mm. +/- 5%, 3. Maksymalna wysokość szafy 210 cm. (= wysokość użytkowa 42U), 4. Szerokość listwy montażowej 19 cali. 5. Konstrukcja szafy posadowiona na cokołach o wysokości 100 mm. albo na blokowanym układzie samojezdnym (łącznie z przestrzenią użytkową 42U nie może przekraczać maksymalnej wysokości szafy = 210 cm), 6. Profile montażowe mocowane do wsporników, z możliwością zmiany ich położenia, 7. Montaż półek pomiędzy płaszczyznami 19-calowymi o maksymalnej obciążalności100 kg i maksymalnej długości 700 mm, bez ingerencji 18/21

19 Lp. Wymagania Obciążalność Drzwi Ściany boczne Dach / Sufit Podłoga Zasilanie w ustawienie płaszczyzn 19 cali, 8. Dostosowanie długości szyn montażowych półek do głębokości rack a 19-cali (zmienna długość szyn montażowych), 9. Boczne prowadzenie kabli i ich mocowanie czy przy pomocy opasek kablowych lub uchwytów kablowych. 10. Obciążalność: do 1000kg. 11. Drzwi przednie i tylne wentylowane, zamykane, 12. Montaż drzwi jako drzwi lewe lub prawe w dowolnym momencie eksploatacji szafy, 13. Demontaż i ponowny montaż drzwi w dowolnym momencie eksploatacji szafy, 14. Perforacja drzwi przednich i tylnych umożliwiająca wymuszony przez wentylatory urządzeń przepływ powietrza spełniająca wymagania producenta sprzętu przeznaczonego do instalacji w danej szafie, 15. Możliwość przyszłego montażu zamków drzwi przednich i tylnych wyposażonych we wkładek pół-cylindryczne zgodne z normą DIN Osłony boczne pełne, 17. Osłony zdejmowane w dowolnym momencie eksploatacji szafy, 18. Mechanizmy zamykające nie mogą wystawać poza obrys szafy. 19. Dach pełny lub perforowany, 20. Dach zdejmowany w dowolnym momencie eksploatacji szafy, 21. Mechanizmy zamykające nie mogą wystawać poza obrys szafy, 22. Możliwość przyszłego montażu wentylatorów (co najmniej 6 sztuk) instalowanych pod lub w płycie dachu, sterowanych termostatem. 23. Wprowadzenie kabli zasilających i telekomunikacyjnych od dołu szafy. 24. Dwa niezależne systemy dystrybucji zasilania w szafie. Zastosować listwy zasilające i moduły dystrybucji zasilania (PDU) do montażu: 0U, 1U,2U o obciążeniach: 16A, 20A i 32A/400/230V, 32A/1F/230/230V. Listwy i moduły dystrybucji powinny umożliwiać: a. zdalne sterowanie gniazdami zasilającymi (umożliwiającymi włączanie/wyłączanie urządzeń w celu ich zresetowania oraz wykluczają używanie poszczególnych gniazd przez osoby do tego nieupoważnione), opóźnione sekwencyjne włączanie/wyłączanie zasilania, definiowanie kolejności włączania i wyłączania urządzeń w celu uniknięcia przeciążeń obwodów, b. pomiar prądu poprzez zdalne, realizowane w czasie rzeczywistym monitorowanie podłączonych obciążeń, (możliwość definiowania przez użytkownik alarmów ostrzegających o potencjalnym przeciążeniu obwodów) ---uzyskiwanie dostępu do zarządzanych listew i modułów PDU oraz konfigurowania ich i zarządzania nimi przez bezpieczne interfejsy WWW, SNMP. c. monitorowanie poboru mocy rzeczywistej, d. powinny być wyposażone w port czujnika temperatury/wilgotności i gniazda IEC z blokadami. 25. Zapewnienie wolnej ciągłej przestrzeni 6U na dodatkowe poziome urządzenia zasilania, do wykorzystania przez Zamawiającego lub szafa wyposażona w wewnętrzne pionowe szyny zasilające, 26. Każdy punkt zasilający wyposażony w indywidualne zabezpieczenie klasy B, 27. Uniwersalne moduły zasilające, w liczbie adekwatnej do urządzeń zainstalowanych w szafie, z indywidualnymi zabezpieczeniami, 19/21

20 Lp. Wymagania Uziemienie Telekomunikacja Wymagania dodatkowe 28. Dodatkowy, serwisowy moduł zasilający minimum 3 gniazda, 29. Możliwość przyszłej, niezakłócającej pracy dotychczasowego układu, rozbudowy systemu zasilania, 30. Możliwość przyszłego montażu systemu zarządzania zasilaniem umożliwiającym zdalne zarządzanie i przełączanie z zastosowaniem protokołu SNMP lub HTTP. 31. Szafa wyposażona w zacisk uziemiający, 32. Uziemienie drzwi, osłon bocznych i dachu oraz wszystkich elementów nie związanych bezpośrednio z konstrukcją nośną szafy, 33. Wewnętrzna listwa uziemienia. 34. Zapewnienie wolnej ciągłej przestrzeni 3U na dodatkowe urządzenia telekomunikacyjne, do wykorzystania przez Zamawiającego. 35. Możliwość przyszłego montażu (integracji) systemów monitoringu warunków środowiskowych jak również kontroli dostępu, z zastosowaniem protokołu SNMP lub HTTP. 36. Wszystkie wymienione w niniejszej tabeli rozwojowe elementy dodatkowego wyposażenia szaf muszą: a. występować jako katalogowe, standardowe elementy dodatkowego wyposażenia szaf oferowane przez jej producenta, b. być dostępne w terminie 2 lat po zakończeniu gwarancji na system, c. być montowalne w sposób nie powodujący potrzeby zmian konstrukcyjnych szafy (dodatkowe wiercenie, gwintowanie, spawanie, etc.), d. być montowalne w sposób nie powodujący potrzeby demontażu urządzeń dotychczas zamontowanych w szafie. XIII. Przełączniki SAN i LAN: Dostarczenie 4 przełączników SAN firmy CISCO MDS 9148 dla podłączenia infrastruktury Systemu z istniejącą infrastrukturą SAN Zamawiającego. Dostarczone przełączniki będą współpracowały z przełącznikami CISCO MDS 9222i oraz będą zintegrowane z infrastrukturą Systemu. Specyfikacja 1 sztuki, nie gorsza niż: Produkt Opis Ilość DS-C9148D-8G32P-K9 MDS 9148 with 32p enabled, 32x8GFC SW optics, 2 PS 1 DS-9148-KIT-CSCO Accessory Kit for Cisco MDS DS-SFP-FC8G-SW 8 Gbps Fibre Channel SW SFP+, LC 48 CAB-9K10A-EU Power Cord, 250VAC 10A CEE 7/7 Plug, EU 2 CON-SNT-C98G32 SMARTNET 8X5XNBD MDS9148 w/48p enabled,48x8gfc SW opt 2PS 3 Enterprise package license for 1 MDS 9148 series switch 1 lub równoważny, tzn. umożliwiający wykorzystanie technologii IVR (Inter-VSAN Routing) oraz współpracę z innymi przełącznikami SAN zapewniającymi segmentację sieci wewnątrz przełącznika w technologii VSAN i pełną współpracę w tej technologii z przełącznikami zewnętrznymi. 20/21

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne

1. Oprogramowanie do wirtualizacji VMWare vsphere5 Enterprise Plus z vcenter Server 5 Standard lub oprogramowanie równoważne Składana oferta musi odpowiadać warunkom nie gorszym niż określone poniżej: Oferowane produkty muszą spełniać wszystkie parametry określone w niniejszym załączniku oraz być fabrycznie nowe, oznakowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Załącznik Nr 6 - Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: TARRCI/D_ROZB_IT/POIG_5.3/1/2015 Przedmiotem zamówienia w ramach prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja techniczna rozbudowy infrastruktury IT oraz wdrożenia systemu Backupu. W ramach prowadzonego postępowania przetargowego Zamawiający zamierza wdrożyć profesjonalny

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1

Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Zadanie nr 4 Dostawa macierzy dyskowej z serwerem zarządzającym Wspólny Słownik Zamówień: 30233141-1 Wymogi ogólne Zamawiającego: Oferent dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia

FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia Załącznik nr 5 do oferty FORMULARZ CENOWY I cześć zamówienia (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Serwer Cena jednostkowa brutto Wartość brutto ilość: 2..... Obudowa Typ procesora Wydajność systemu Ilość procesorów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji

Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Lp. 1. 1.1 AE/ZP-27-16/14 Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Środowisko sprzętowo - programowe do wirtualizacji Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje systemu muszą być dostarczone, zamontowane,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A

Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Specyfikacja techniczna elementu 1. Macierz dyskowa w specyfikacji A Lp. Parametr Wymagania techniczne 1 Pojemność macierzy brutto Minimum 72 TB surowej przestrzeni dyskowej w następującej konfiguracji:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ i umowy 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: I. 1 sztuka serwera kopii zapasowych (obudowa typu RACK) + montaż i konfiguracja II. 1 sztuka serwera kontrolera domeny (obudowa typy RACK)

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie:

o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Arkońska 45 71-470 Szczecin o g ł a s z a przetarg nieograniczony w zakresie: WYMIANY MACIERZY (ZAKUP NOWEJ MACIERZY) (kod CPV: 30233141-1)

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Specyfikacja 1.1 Serwer Łącznie 2 szt. Oferowany model... Producent... LP. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1 Obudowa Typ procesora

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Macierz 12x1TB wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniem model wg opisu w części nr 1(sprzęt komputerowy spełniający wymagania wymienione

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zakres postępowania 1. Dostawa platformy serwerowej. 2. Przeniesienie systemu wirtualizacyjnego VMware. 3. Opracowanie i dostarczenie Dokumentacji powykonawczej.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja infrastruktury serwerowo-sieciowej wraz z dostawą oprogramowania

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA zał.nr 4 do SIWZ Informacje ogólne Instytut Ochrony Środowiska Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2005 r. został wyznaczony na Krajowego Administratora Systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA 81-703 Sopot, ul.władysława IV 9, centrala: 58 555 97 00, fax: 58 555 97 11, e-mail: headoffice@strefa.gda.pl UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Zaproszenia SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ

Załącznik Nr 2 do SIWZ Załącznik Nr 2 do SIWZ... Pieczątka firmowa wykonawcy SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwery szt. 2 Nazwa Elementu serwera Minimalne wymagane parametry techniczne: UWAGA W wykropkowane

Bardziej szczegółowo