1. System operacyjny Linux

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. System operacyjny Linux"

Transkrypt

1 Kierunek: Informatyka i Ekonometria Przedmiot: Informatyka ekonomiczna Forma zajęć: Ćwiczenia Temat: Systemy operacyjne. System Linux 1. System operacyjny Linux 1.1. Systemy operacyjne w laboratoriach CI UEK w Krakowie SO: Novell Netware SO: Linux SO: MS Windows SO: MS Windows INTERNET SO: MS Windows SO: MS Windows SO: MS DOS SO: MS DOS Rys. 1. Systemy operacyjne w Centrum Informatyki UEK w Krakowie Microsoft Windows, Microsoft DOS, Novell Netware, Linux. 1

2 1.2. Historia systemu operacyjnego Linux Podstawowe warunki i przyczyny powstania systemu operacyjnego Linux: wąskie i specjalistyczne grono użytkowników systemów uniksowych, szybki rozwój Internetu na początku lat dziewięćdziesiątych, powstanie procesora Intel umożliwiającego pracę wielozadaniową, napisanie przez Linusa Torvaldsa programów dla systemu operacyjnego Minix oraz jądra nowego systemu operacyjnego (opartego na Miniksie), ogłoszenie przez Tornvaldsa na grupie dyskusyjnej comp.os.minix (sierpień 1991) prac nad bezpłatnym systemem dla komputerów PC, dostosowanie systemu Linux do norm POSIX pozwalające na przenoszenie oprogramowania pomiędzy Linuksem a komercyjnymi systemami uniksowymi, opracowanie Linuksa na podstawie licencji GNU GPL (GNU General Public Licence) fundacji FSF (Free Software Fundation), pojawienia się różnych dystrybucji Linuksa, (np. Slackware, RedHat, Debian, SuSE, Mandrake). 2

3 1.3. Praca zdalna z serwerem linuksowym system operacyjny (SO) to program lub zbiór programów służących do zarządzania pracą komputera, Linux jest systemem wielozadaniowym i wielodostępnym, wielozadaniowość to tryb pracy systemu operacyjnego, w którym użytkownik może uruchomić w tym samym czasie więcej niż jedno zadanie, wielodostęp to tryb pracy systemu operacyjnego, w którym w tym samym czasie więcej niż jeden użytkownik może pracować z systemem i korzystać z jego zasobów, równoczesna praca z systemem odbywa się za pomocą komputerów pełniących funkcje tzw. terminali, Terminale Komputer pracujący w trybie wielodostepnym Rys. 2. Schemat pracy z systemem wielodostępnym 3

4 użytkownik, który chce pracować z systemem Linux, musi mieć do tego odpowiednie uprawnienia, weryfikacja uprawnień odbywa się poprzez sprawdzenie znajomości nazwy użytkownika (tzw. login) i hasła, użytkownik może korzystać wyłącznie z zasobów systemu, do których ma nadane prawa, kontrolę nad całym systemem sprawuje administrator, tzw. root, praca z serwerem odbywa się zazwyczaj w trybie tekstowym, jako tzw. praca zdalna, czyli praca na odległość za pomocą odpowiedniego programu emulującego terminal, praca zdalna w trybie tekstowym może być realizowana za pomocą protokołu telnet lub ssh, do pracy zdalnej z zastosowaniem protokołu ssh mogą być wykorzystywane różne programy, np. CRT, SSh32, PuTTY. System Operacyjny: MS Windows System Operacyjny: Linux Serwer: ie.ae.krakow.pl dane przesyłane zgodnie z protokołem ssh Emulacja terminala: program PuTTY Rys. 3. Praca zdalna z serwerem linuksowym 4

5 1.4. Praca zdalna z wykorzystaniem programu PuTTY 1. Uruchomienie program PuTTY: 2. Podanie nazwy serwera (np. ie.uek.krakow.pl) w polu Host Name (or IP address) oraz wybranie protokołu SSH: 3. W razie konieczności skonfigurowanie ustawienia programu (np. wielkość i krój czcionki, kolor tła itp.) poprzez skorzystanie z kategorii Window/Appearance: 5

6 4. Naciśnięcie przycisku Open. 5. Podanie nazwy użytkownika (login as:) i hasła (password:): Podczas pracy można wydawać polecenia i uruchamiać programy, np.: wyświetlić listę użytkowników zalogowanych w systemie: $ finger 6

7 zmienić swoje hasło: $ passwd po wydaniu tego polecenia użytkownik zostanie poproszony o podanie bieżącego (starego) hasła Changing password for nowakj Old password: następnie zostanie poproszony o podanie nowego hasła i jego powtórne wprowadzenie (potwierdzenie). New password: W celu zakończenia pracy z serwerem należy wydać polecenie: $ logout 7

8 2. System plików System plików jest to sposób zapisu logicznej struktury danych (tzn. plików oraz katalogów) na fizycznym nośniku, tzn.: System plików = zbiór plików + sposób ich uporządkowania. Pliki, jako podstawowe jednostki logiczne systemu plików: służą do przechowywania programów (rozkazów dla procesora) i danych (np. znaków, liczb, wierszy tekstu), są przechowywane na nośnikach danych (np. dyskach twardych, dyskach optycznych, pamięciach flash), mają strukturę ustaloną przez ich twórcę, posiadają swoją nazwę oraz atrybuty (np. rozmiar, datę i czas utworzenia, prawa dostępu), są zarządzane przez system operacyjny w sposób zgodny z wymaganiami i możliwościami systemu plików. Rodzaje systemów plików: liniowy - wszystkie pliki umieszczane są w jednym katalogu, drzewiasty (hierarchiczny) - występują katalogi mogące zawierać pliki i podkatalogi, w których także mogą znajdować się pliki lub podkatalogi niższego poziomu. 8

9 Funkcje systemu operacyjnego w zakresie zarządzania systemem plików: przydział miejsca na nośniku (dysku, dyskietce) dla systemu plików oraz ewidencja zajętych i wolnych obszarów nośnika, określenie sposobu uporządkowania plików i organizowanie do nich dostępu zgodnie z wymogami i możliwościami systemu plików, wykonywanie operacji na plikach, np. kopiowanie, przesuwanie, kasowanie, zmiana nazwy itp. / katalog główny bin dev home etc... katalogi systemowe basia krysia janek... katalogi domowe public_html grafika raporty katalogi użytkowników Rys. 4. Schemat struktury katalogów w Linuksie W systemie plików Linuksa: struktura katalogów jest na ogół ściśle określona, tzn. katalog: /bin - zawiera niezbędne do funkcjonowania systemu programy, /boot - zawiera jądro systemu i pliki startowe, /dev - zawiera urządzenia (widziane, jako pliki, np. /dev/hda1 - dysk twardy, /dev/fd0 - stacja dyskietek), /etc - zawiera pliki konfiguracje systemu, 9

10 /home - zawiera katalogi domowe użytkowników, /lib - zawiera m.in. biblioteki systemowe i ładowalne moduły jądra, /lost+found - zawiera odzyskane pliki, /mnt - zawiera zamontowane systemy plików innych urządzeń (np. dyskietki, CD-ROM-u), /proc - zawiera tzw. pliki statusu jądra, urządzeń i procesów, /root - jest to katalog domowy administratora, /sbin - zawiera programy wykorzystywane przez administratora do zarządzania i konfigurowania systemu, /tmp - zawiera pliki tymczasowe tworzone przez różne programy podczas ich pracy, /usr - zawiera programy, biblioteki i dokumenty dostępne dla użytkowników systemu, /var - zawiera m.in. przychodzącą i wychodzącą pocztę oraz logi systemowe. każdy użytkownik systemu posiada swój katalog, tzw. katalog domowy, użytkownik może wykonywać operacje na plikach znajdujących się w jego katalogu domowym, jego podkatalogach oraz w innych katalogach - o ile ich właściciele dadzą mu do tego prawo, każdy plik posiada swoją nazwę o długości do 255 znaków, nazwa pliku może składać się, m.in. z liter, cyfr, znaku podkreślenia, spacji, kropek, nazwa pliku rozpoczynająca się od kropki oznacza plik ukryty (np..tajne.txt ), 10

11 w nazwach rozróżniane są małe i duże litery (np. nazwy plików wiosna.txt i Wiosna.txt są różne), w nazwach plików i katalogów stosuje się zazwyczaj tylko małe litery alfabetu łacińskiego, użytkownik może poruszać się po systemie katalogów - katalog, w którym się aktualnie znajduje to katalog bieżący, niektóre katalogi mają specjalne oznaczenia: znak slash (/) symbolizuje katalog główny, kropka (.) symbolizuje katalog bieżący, dwie kropki (..) symbolizują katalog nadrzędny, znak tyldy (~) symbolizuje katalog domowy użytkownika, położenie pliku w systemie plików określa ścieżka dostępu: bezwzględna, czyli taka która określa położenie pliku względem katalogu głównego, np. /home/krysia/grafika/rysunek.jpeg względna, czyli taka która określa położenie pliku względem bieżącego katalogu, np../grafika/rysunek.jpeg../grafika/rysunek.jpeg ~/grafika/rysunek.jpeg wieloznaczne nazwy (tzw. maski nazwy lub wzorce nazwy) oznaczają grupę plików lub katalogów i są tworzone za pomocą znaków uogólniających, takich jak: * - oznacza dowolny ciąg znaków (w tym także ciąg pusty), 11

12 ? - oznacza dowolny jeden znak, [znaki] lub [znak1-znak2] - oznacza jeden ze znaków wymienionych na liście lub znak z pomiędzy podanego zakresu. Tabela 1. Przykładowe wzorce nazw plików i katalogów Wzorzec nazwy Opis Przykład a pliki i katalogi, których nazwa zaczyna się na a* ala literę a a123 a??? t[aeioy]k rysunek[1-7].??? pliki i katalogi, których nazwa ma długość czterech znaków i rozpoczyna się na literę a pliki i katalogi, których nazwa ma długość trzech znaków, pierwszy znak to t, trzeci to k a drugi to a, e, i, o lub y pliki i katalogi, których nazwa zaczyna się od słowa rysunek, po którym następuje jedna z cyfr od 1 do 7, mające trzyznakowe rozszerzenie * wszystkie pliki i katalogi *.mp? pliki i katalogi, których nazwa składa się z dowolnego ciągu znaków, mające trzyznakowe rozszerzenie zaczynające się od mp a-la a345 abba tak tik tok rysunek1.jpg rysunek3.bmp rysunek7.gif test.doc Pliki! DOKUMENTY song.mp3 Moj:Film.mpg super video!.mpg 12

13 3. Operacje na plikach i katalogach 3.1. Składnia poleceń linuksowych Praca w trybie tekstowym polega na wydawaniu systemowi odpowiednich poleceń z poziomu tzw. wiersza poleceń (ang. command line). Składania polecenia w systemie Linux: polecenie [-opcje ] [ argumenty ] Opcje polecenia to zazwyczaj pojedyncze litery poprzedzone znakiem minus (-). Opcje można podawać pojedynczo lub grupowo, np. $ ls -a -l -t $ ls -alt $ ls -al -t Niektóre opcje mają także postać pełnych słów, wtedy każdą z nich należy poprzedzić podwójnym znakiem minus (--), np. $ ls --all --format=long polecenie to jest równoważne poleceniu ls -al Argumenty polecenia to ciągi znaków (np. nazwy plików i katalogów, nazwy użytkowników, wartości liczbowe) przekazywane do polecenia, np. $ cp stary.plik nowy.plik argumentami są tutaj nazwy plików $ finger nowakj argumentem jest tutaj nazwa użytkownika $ ls /home argumentem jest tutaj ścieżka dostępu 13

14 Polecenia można wydawać w jednym wierszu, ale należy je w tym celu oddzielić od siebie znakiem średnika (;), np. $ who; pwd; ls /home -al 3.2. Wyszukiwanie informacji o poleceniach apropos (składnia: apropos szukany_ciąg_znaków) - program przeszukuje opisy poleceń, np. $ apropos copy files wyszukaj polecenia, w których opisie znajduje się ciąg znaków copy files $ apropos password less wyszukaj polecenia, w których opisie znajduje się słowo password man (składnia: man nazwa_programu), info (składnia: info nazwa_programu), opcja --help (składnia: nazwa programu --help) - wyświetla opis składni i opcji danego polecenia, np. $ man mv wyświetl opis polecenia mv $ info cp wyświetl opis polecenia cp $ rm --help less wyświetl opis polecenia rm Zakończenie wyświetlania opisu odbywa się po naciśnięciu klawisza [Q]. 14

15 3.3. Podstawowe polecenia systemu Linux pwd - wyświetlanie nazwy bieżącego katalogu, np. $ pwd ls - wyświetlenie zawartości katalogu, np. $ ls wyświetl zawartość bieżącego katalogu (bez plików ukrytych) $ ls /bin wyświetl zawartość katalogu /bin $ ls *.c $ ls -a $ ls -l $ ls -tl cd - zmiana bieżącego katalogu, np. $ cd grafika przejdź do katalogu grafika będącego w bieżącym katalogu $ cd.. $ cd../../listy $ cd / $ cd /home/jacek $ cd $ cd ~ mkdir - utworzenie katalogu, np. $ mkdir test utwórz katalog test w katalogu bieżącym $ mkdir grafika/zdjecia 15

16 tree - wyświetlenie struktury katalogów i plików, np. $ tree rmdir - usunięcie pustego katalogu, np. $ rmdir test usuwany w ten sposób katalog test musi być pusty, a użytkownik musi mieć uprawnienia do jego usunięcia. Ponadto, nie można usunąć katalogu bieżącego. edytor pico - utworzenie plików tekstowych, np. $ pico zaproszenie.txt uruchomi edycję pliku zaproszenie.txt w edytorze pico: Podstawowe polecenia edytora pico : [Ctrl]+[O] - zapisanie zmian (Write Out), [Ctrl]+[R] - odczytanie pliku (Read File), [Ctrl]+[X] - zamknięcie edytora (Exit). 16

17 find - wyszukiwanie plików i katalogów zgodnie z zadanym kryterium, np. $ find / -name index.html znajdź w katalogu głównym i jego podkatalogach wszystkie pliki o nazwie index.html. Należy pamiętać, że aby móc przeszukiwać zawartość katalogów, użytkownik musi mieć do tego prawo. W przeciwnym wypadku otrzyma komunikat o braku dostępu do danego katalogu ( Permission denied ). $ find. -name "*.txt" $ find /home -user kowalski -name *.html cat, more, less - wyświetlanie plików tekstowych, np. $ cat zaproszenie $ more zaproszenie $ less zaproszenie rm - usuwanie plików, np. $ rm zaproszenie.txt usuń plik zaproszenie.txt $ rm w* $ rm ~/* $ rm -rf mojkatalog cp - kopiowanie plików, np. $ cp list.txt zaproszenie.txt kopiuj plik list.txt do pliku zaproszenie.txt $ cp *.jpeg ~/grafika $ cp list.txt.. 17

18 mv - przenoszenie plików (zmiana nazwy): $ mv list.txt zaproszenie.txt zmień nazwę pliku list.txt na zaproszenie.txt klawisz [Tab] - uzupełnianie nazwy plików. Naciśnięcie klawisza [Tab] podczas wprowadzania nazwy pliku (jako argumentu polecenia) spowoduje uzupełnienie jego nazwy. klawisze kursora [ ] i [ ] - przechodzenie do wydanych wcześniej poleceń. Naciśnięcie klawiszy kursora pozwala przeglądać i wybrać wydane wcześniej polecenia. history - przeglądanie wydanych poleceń, np. $ history du - wyświetlanie informacji o zajętości katalogów, np. $ du df - wyświetlenie informacji o zajętości dysków, np. $ df quota - wyświetlenie informacji o ograniczeniach użytkownika co do ilości miejsca i liczby utworzonych plików, np. $ quota 18

19 4. Edytor tekstów vi Zalety edytora vi: popularność - standardowo dostępny edytor w systemach uniksowych, możliwość pracy z bardzo dużymi plikami tekstowymi, podświetlanie składni wielu różnych języków programowania oraz dodatkowe ułatwienia dla programistów (np. kontrola zamknięcia nawiasów, automatyczne wcięcia kodu programu, wsparcie dla narzędzi programistycznych, takich jak gcc, cvs, make), zaawansowane wyszukiwanie tekstu (interpretacja wyrażeń regularnych), łatwe pisanie makropoleceń. Utworzenie (otworzenie) pliku w edytorze vi: $ vi praca.txt Rys. 5. Edytor tekstów vi 19

20 4.1. Tryby pracy edytora vi Do najczęściej wykorzystywanych trybów edytora vi należy: normalny tryb wydawania poleceń (tzw. tryb normalny), tryb wprowadzania tekstu, tryb zastępowania tekstu, tryb wydawania poleceń z linii poleceń (tzw. tryb poleceń). Normalny tryb wydawania poleceń (tryb normalny) jest to tryb, który służy do: poruszania się po dokumencie, tzn. przeglądanie tekstu oraz proste wyszukiwanie znaków w obrębie bieżącego wiersza (zob. Tabela 2), zaawansowanie usuwanie fragmentów tekstu (zob. Tabela 4), kopiowanie fragmentów tekstu do bufora oraz wstawianie ich do dokumentu (zob. Tabela 8). Tryb wprowadzania tekstu pozwala wprowadzać tekst do dokumentu oraz go usuwać. Przejście do trybu wprowadzania następuje po użyciu w trybie normalnym, jednego z takich poleceń, jak np. i, I, a, A, o, O (zob. Tabela 3). Powrót z trybu wprowadzania tekstu do trybu normalnego - klawisz [Esc]. Tryb zastępowania tekstu pozwala na nadpisywanie wprowadzonego tekstu nowym. Przejście do trybu zastępowania następuje po użyciu w normalnym trybie, polecenia R (zob. Tabela 5). Powrót z trybu zastępowania do trybu normalnego - klawisz [Esc]. 20

21 Tryb wydawania poleceń z linii poleceń (tryb poleceń) pozwala na: zaawansowane wyszukiwanie (zob. Tabela 6) i zamianę znalezionego tekstu (zob. Tabela 7), operacje na plikach i wydawanie poleceń systemowych (zob. Tabela 10), zmianę sposobu wyświetlania tekstu (np. numerowanie wierszy tekstu) oraz konfigurowanie edytora (np. określenie zasad traktowania dużych i małych liter podczas wyszukiwania tekstu). Przejście do trybu wydawania poleceń następuje po naciśnięciu w normalnym trybie dwukropka (:). Powrót z trybu wydawania poleceń do trybu normalnego następuje automatycznie po wykonaniu polecenia. Tryb wprowadzania tekstu np. polecenie i, a, A klawisz [Esc] Normalny tryb wydawania poleceń (np. polecenia j, k, G, $, x, dw) np. polecenie R klawisz [Esc] Tryb zastępowania tekstu dwukropek (:) Tryb wydawania poleceń z linii poleceń (np. polecenia :wq, :help, :s/stary/nowy/g) Rys. 6. Tryby pracy edytora vi 21

22 4.2. Podstawowe polecenia edytora vi Tabela 2. Polecenia edytora vi - nawigacja po dokumencie j przesunięcie kursora o jeden wiersz w dół k przesunięcie kursora o jeden wiersz w górę h przesunięcie kursora o jeden znak w lewo l przesunięcie kursora o jeden znak w prawo L przesunięcie kursora na dół ekranu H przesunięcie kursora na górę ekranu M przesunięcie kursora na środek ekranu CTRL+f przesunięcie kursora o jeden ekran w dół CTRL+b przesunięcie kursora o jeden ekran w górę CTRL+d przesunięcie kursora o pół ekranu w dół CTRL+u przesunięcie kursora o pół ekranu w górę G przejście na początek ostatniego wiersza ng powoduje przesunięcie kursora do n-tego wiersza $ przesunięcie kursora na koniec bieżącego wiersza ^ przesunięcie kursora na początek bieżącego wiersza fx przesunięcie kursora do najbliższego znaku x znajdującego się po prawej stronie kursora w bieżącym wierszu Fx przesunięcie kursora do najbliższego znaku x znajdującego się po lewej stronie kursora w bieżącym wierszu ; powoduje powtórzenie ostatniego polecenie f lub F W przesunięcie kursora o jeden wyraz do przodu nw przesunięcie kursora o n wyrazów do przodu B przesunięcie kursora o jeden wyraz do tyłu nb przesunięcie kursora o n wyrazów do tyłu E przesunięcie kursora na koniec bieżącego wyrazu ( przesunięcie kursora o jedno zdanie do tyłu ) przesunięcie kursora o jedno zdanie do przodu Tabela 3. Polecenia edytora vi - wprowadzanie tekstu i a I A O o rozpoczęcie wprowadzania tekstu od bieżącej pozycji kursora rozpoczęcie wprowadzania tekstu od znaku znajdującego się za kursorem rozpoczęcie wprowadzania tekstu na początku linii w której znajduje się kursor rozpoczęcie wprowadzania tekstu na końcu linii w której znajduje się kursor wstawienie nowego wiersza powyżej kursora i rozpoczęcie wprowadzania tekstu w nowym wierszu wstawienie nowego wiersza poniżej kursora i rozpoczęcie wprowadzania tekstu w nowym wierszu 22

23 Tabela 4. Polecenia edytora vi - usuwanie tekstu x usunięcie znaku znajdującego się pod kursorem X usunięcie znaku znajdującego się przed kursorem de usunięcie znaków znajdujących się od miejsca wskazywanego przez kursor do końca bieżącego wyrazu dw usunięcie znaków od miejsca wskazywanego przez kursor do początku następnego wyrazu d^ usunięcie znaków od bieżącej pozycji kursora do początku danego wiersza d$ usunięcie znaków od bieżącej pozycji kursora do końca wiersza dg usunięcie tekstu od pozycji kursora do końca pliku dnh usunięcie n znaków poprzedzających dnl usunięcie n kolejnych znaków D usunięcie znaków do końca bieżącego wiersza J połączenie wiersza poniżej kursora z wierszem bieżącym dd usunięcie bieżącego wiersza dnd usunięcie bieżącego wiersza i n-1 kolejnych wierszy u anulowanie wprowadzonych zmian (m.in. usuniętego tekstu) Tabela 5. Polecenia edytora vi służące do zastępowania tekstu rx cw C R zastąpienie znaku znajdującego się pod kursorem znakiem x ; po dokonaniu zamiany edytor pozostaje w trybie wydawania poleceń usunięcie znaków do końca bieżącego słowa i przejście do trybu wstawiania tekstu usunięcie znaków do końca wiersza i przejście do trybu wprowadzania włączenie trybu zastępowania Tabela 6. Polecenia edytora vi - wyszukiwanie tekstu /abc?abc n :set ic :set noic wyszukanie ciągu abc w dół ekranu wyszukanie ciągu abc w górę ekranu powtórzenie ostatniego polecenia wyszukania ciągu znaków włączenie (:set ic) i wyłączenie (:set noic - tryb domyślny) trybu ignorowania wielkości znaków podczas wyszukiwania tekstu Tabela 7. Polecenia edytora vi - zamiana tekstu :s/stary/nowy/ znalezienie w bieżącym wierszu pierwszego wystąpienia tekstu stary i zastąpienie go tekstem nowy :s/stary/nowy/g znalezienie w bieżącym wierszu wszystkich wystąpień tekstu stary i zastąpienie ich tekstem nowy :n,m s/stary/nowy/g przeszukanie fragmentu tekstu od wiersza o numerze n do wiersza o numerze m i znalezienie w tym obszarze wszystkich wystąpień tekstu stary i zastąpienie ich tekstem nowy :1,$ s/stary/nowy/g globalne zastępowanie w całym pliku :1,$ s/stary/nowy/gc globalne zastępowanie w całym pliku - każda operacja zamiany wymaga akceptacji przez użytkownika 23

24 Bufor edytora Edytor tekstu vi umożliwia umieszczenie (skopiowanie lub przeniesienie) fragmentu tekstu do bufora (schowka), a następnie wklejenie go w dowolne miejsce dokumentu. W buforze umieszczany jest fragment tekstu, który został: skopiowany (zob. Tabela 8), usunięty (zob. Tabela 4). Tekst z bufora może być wielokrotnie wstawiany (wklejany) do dokumentu. Tabela 8. Polecenia edytora vi - kopiowanie tekstu yw skopiowanie tekstu od bieżącej pozycji kursora do końca wyrazu yb skopiowanie tekstu od początku wyrazu do bieżącej pozycji kursora y$ skopiowanie tekstu od bieżącej pozycji kursora do końca wiersza Y skopiowanie do bufora bieżącego wiersza yy Działanie jak Y p Wklejenie zawartości bufora za znakiem wskazywanym przez kursor P Wklejenie zawartości bufora przed znakiem wskazywanym przez kursor 24

25 Praca z kilkoma oknami Rys. 7. Edytor tekstów vi z otwartymi dwoma oknami Tabela 9. Polecenia edytora vi - praca z wieloma oknami :new otworzenie nowego okna edytora :split lub [Ctrl+W]s podział aktualnego okna na dwie części [Ctrl+W] j przejście do okna poniżej [Ctrl+W] k przejście do okna powyżej [Ctrl+W] t przejście do górnego okna [Ctrl+W] b przejście do dolnego okna :help wyświetlenie w nowym oknie pomocy Koniec pracy z edytorem Do zapisania zmian w dokumencie i zakończenia pracy z edytorem vi służy polecenie :wq. Jeżeli użytkownik nie chce zapisywać wprowadzonych zmian musi wydać polecenie :q!. Polecenia związane z kończeniem pracy w edytorze oraz z wykonywaniem operacji na plikach zawiera poniższa tabela. 25

26 Tabela 10. Polecenia edytora vi - operacje na plikach, poleceniach systemu, kończenie pracy :q zakończenie pracy edytora :q! zakończenie pracy edytora bez zapisania zmian :wq zakończenie pracy edytora wraz z zapisaniem zmian :r nazwa_pliku wstawienie zawartości pliku w bieżącym wierszu :! polecenie wykonanie polecenie powłoki :r! polecenie wstawienie wyniku działania polecenia w bieżącym wierszu 4.3. Konfigurowane edytora vi Ustawienia edytora zapisywane są w pliku.vimrc, który musi znajdować się w katalogu domowym użytkownika. Najczęściej zapisywane ustawienia konfiguracji: syntax on włączenie podświetlania składni edytowanego kodu programu set number numerowanie wyświetlanych wierszy dokumentu set nonumber wyłączenie numerowania wyświetlanych wierszy set ts=4 ustalenie pozycji tabulacji na 4 znaki set textwidth=80 ustawienie długości wyświetlanego wiersza na 80 znaków set autoindent włączenie auto-wcięcia set noautoindent wyłączenie auto-wcięcia set incsearch automatyczne wyszukiwanie ciągu znaków podczas korzystania z polecenia / set ruler 26

27 wyświetlenie współrzędnych kursora (wiersz, kolumna) set showmode wyświetlenie informacji o trybie edytora set showcmd wyświetlenie wydawanego polecenia set backup tworzenie kopii zapasowych plików set backupdir=~/backup/ określenie katalogu, w którym tworzone będą kopie zapasowe (w tym przypadku jest to ~/backup/) Powyższe polecenia można wydać w trybie poleceń. 27

28 5. Program Midnight Commader Midnight Commander jest programem do zarządzania plikami i katalogami. Rys. 8. Midnight Commander Uruchomienie programu Midnight Commander: $ mc Podstawowe skróty klawiaturowe i klawisze funkcyjne programu mc: [F1], [F2], [F3], [F4], [F5], [F6], [F7], [F8], [F9], [F10], [Tab], [Alt]+[?], [Alt]+[O], [Ctrl]+[O], [Ctrl]+[R], [Ctrl]+[S], [Ctrl]+[U], [Alt]+[+], [Alt]+[-], [Alt]+[*]. Szczegółowy opis możliwości programu i kombinacji klawiszy jest dostępny w manualu (polecenie man mc). 28

29 6. Operacje wejścia - wyjścia 6.1. Strumień danych oraz urządzenia wejścia i wyjścia dostarczanie danych do procesów oraz generowanie danych przez procesy polega na przesyłaniu tzw. strumieni danych, dane do procesu trafiają, jako strumień danych wejściowych wygenerowany przez urządzenie wejścia, z procesu dane wychodzą, jako wygenerowany przez proces strumień danych wyjściowych skierowany do urządzenia wyjścia, urządzenia wejścia to np. klawiatura, plik; urządzenia wyjścia to np. monitor, plik, drukarka. W przypadku tych urządzeń rozróżnia się, tzw. standardowe wejście - urządzenie, z którego proces domyślnie otrzymuje strumień danych wejściowych (najczęściej klawiatura), standardowe wyjście - urządzenie, do którego proces domyślnie kieruje strumień danych wyjściowych (najczęściej monitor). urządzenie wejścia klawiatura strumień danych wejściowy PROCES strumień danych wyjściowy monitor urządzenie wyjścia Rys. 9. Przepływ strumieni danych pomiędzy procesem a urządzeniami wejścia i wyjścia 29

30 6.2. Przekierowanie wejścia i wyjścia przekierowanie wejścia oznacza zmianę urządzenia wejściowego z domyślnego na inne, wskazane przez użytkownika. Służy do tego operator < ; przekierowanie wyjścia oznacza zmianę urządzenia wyjściowego z domyślnego na inne, wskazane przez użytkownika. Służą do tego operator > lub operator >>. Różnica w działaniu tych operatorów jest widoczna w przypadku przekierowania wyjścia do pliku, tzn.: operator > powoduje zastąpienie bieżącej zawartości pliku przekierowanym strumieniem danych, operator >> powoduje dopisanie (na końcu pliku) do zawartości pliku przekierowanego strumienia danych. standardowe wejście klawiatura strumień danych wejściowych PROCES strumień danych monitor plik standardowe wyjście Rys. 10. Przekierowanie wyjścia 30

31 Przykładowe przekierowanie wyjścia: $ ls > spis.txt $ cat zaproszenie.txt > teksty.txt $ cat ogloszenie.txt >> teksty.txt $ sort lista.txt > lista_posortowana.txt $ echo Akademia Ekonomiczna > uczelnia.txt Przykładowe przekierowanie wejścia: $ sort ola ala basia [Crtl]+[D] ala basia ola standardowo polecenie sort pobiera z podanego pliku (standardowe wejście polecenia sort) strumień danych i wyświetla go posortowanego wierszami na monitorze (standardowe wyjście polecenia sort). W tym przypadku plik nie został podany, dlatego polecenie sort będzie pobierało strumień danych z klawiatury, aż do naciśnięcia kombinacji [Ctrl]+[D]. Następnie wyświetli je na monitorze posortowane. $ write nowakj < komunikat.txt 6.3. Tworzenie potoków Potok jest to skierowanie standardowego wyjścia jednego procesu do standardowego wejścia innego procesu. Operatorem tworzenia potoku jest pionowa kreska. Tworzenie potoku można przedstawić następująco: proces proces... proces 31

32 Tworzenie potoków można równocześnie łączyć z przekierowaniem wejścia i wyjścia, co pozwala na zaawansowane przetwarzanie strumieni danych., np. proces proces... proces > urządzenie wyjścia urządzenie wejścia plik strumień danych wejściowy PROCES strumień danych potok PROCES strumień danych wyjściowy monitor urządzenie wyjścia Rys. 11. Potok danych Przykładowe tworzenie potoków: $ ls sort $ finger grep Jacek sort > lista.txt Potoki mogą być także rozwidlane. Do rozwidlania potoku służy polecenie tee, które robi kopię strumienia danych i zapisuje ją w pliku, a oryginalny strumień danych przepuszcza dalej do standardowego wyjścia lub kolejnego procesu. 32

33 urządzenie wejścia klawiatura rozwidlenie potoku kopia strumienia danych strumień danych wejściowy tee plik plik strumień danych PROCES potok strumień danych wyjściowy monitor urządzenie wyjścia Rys. 12. Rozwidlenie potoku danych Przykładowe rozwidlenia potoków: $ sort lista.txt tee lista_posortowana.txt $ sort lista.txt tee pliczek.txt cat -n 33

34 7. Ochrona zasobów systemu komputerowego Właściciel zasobów może ograniczyć innym użytkownikom systemu dostęp do plików i katalogów dzięki możliwości nadawania i odbierania praw dostępu. Organizacja praw dostępu wygląda następująco: każdy plik i katalog posiada atrybuty określające prawo do: odczytania (r - ang. reading), zapisania (w - ang. writing), wykonania (x - ang. executing). prawa dostępu określane są niezależnie dla: właściciela zasobu (u - ang. user), członków grupy, do której należy właściciel zasobu (g - ang. group), pozostałych użytkowników (o - ang. others). Wyświetlenie praw dostępu - polecenia ls z opcją -l, np. $ ls -al drwxrwxr-x 6 nowakj infor 755 Feb 22 17:23. drwxrwxr-x 2 nowakj infor 222 Jan 10 10:22.. -rwxr-x--- 1 nowakj infor 1560 Feb 26 13:01 lista Odczytanie wyświetlonych w taki sposób informacji o zasobie i prawach dostępu do niego, umożliwia analiza 10 pierwszych znaków każdego wiersza (np. drwxr-x--x). Znaczenie poszczególnych znaków (pozycji) jest następujące: 1. znak - rodzaj zasobu: katalog (d), plik (-), link symboliczny (l) znak - prawa właściciela zasobu, znak - prawa grupy, do której należy właściciel, znak - prawa pozostałych użytkowników. 34

35 - r w x r W x r w X plik (-), u (user) g (group) o (other) katalog (d), symlink (l) prawa właściciela zasobu prawa grupy, do której należy właściciel zasobu prawa pozostałych użytkowników Dziewięć znaków, które mówią o prawach dostępu (znaki od 2. do 10.) określa się mianem maski praw (np. rwxr-x--x). Liczbowa maska praw: r w x r - x - - x binarnie = 7 dziesiętnie 101 binarnie = 5 dziesiętnie 001 binarnie = 1 dziesiętnie user group other Przykładowe maski praw należy interpretować: 751 = rwxr-x--x 711 = rwx--x--x 530 = r-x-wx--- Do zmiany praw dostępu służy polecenie chmod, które można uruchomić zarówno z maską liczbową, jak i prawami poszczególnych użytkowników (u, g, o, a) zapisanymi odpowiednimi symbolami (r, w, x), np. $ chmod 751 lista.txt $ chmod g+wx * $ chmod a-rwx tajne.txt Schemat zmiany praw przy wykorzystaniu symbolicznych oznaczeń: $ chmod u r g + w o x a plik 35

36 8. Konfiguracja powłoki systemu Linux Do podstawowych elementów systemu operacyjnego Linux należy: powłoka (shell, interpreter poleceń) - program pełniący funkcję interfejsu pomiędzy użytkownikiem i jądrem systemu, interpretujący polecenia oraz umożliwiający uruchamianie programów. Najczęściej wykorzystywaną powłoką w Linuksie jest Bash (Bourne Again SHell). jądro systemu - zbiór programów zarządzający procesami i zasobami systemu, programy narzędziowe. POWŁOKA PROGRAMY NARZĘDZIOWE JĄDRO SYSTEMU Rys. 13. Ogólna struktura systemu operacyjnego Linux Jednym ze sposobów komunikacji pomiędzy wymienionymi elementami systemu operacyjnego jest wykorzystanie zmiennych powłoki Zmienne powłoki Zmienna to cecha posiadająca swoją nazwę i przyjmująca pewną wartość. Polecenia wykorzystywane podczas pracy ze zmiennymi: 36

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Alternatywne

Oprogramowanie Alternatywne Oprogramowanie Alternatywne Linux Wojciech Sobieski Olsztyn 2005 Historia przed 1960: jeden komputer = jeden system 1969: UNIX pierwszy, otwarty i ogólnie dostępny system operacyjny 1975: UNIX jest rozprowadzany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1

Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Materiały do ćwiczeń z technologii informacyjnej dla kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne str. 1 Drodzy Studenci! W niniejszej publikacji zaprezentowany jest materiał do ćwiczeń z technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision 5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision Program Microsoft Business Solutions Navision definiuje jednolity sposób obsługi wszystkich swoich modułów. Jest to niewątpliwie zaleta

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15

PROGRAM. KSI3 Pro. TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 PROGRAM KSI3 Pro TeleVox 31 416 Kraków ul. Dobrego Pasterza 100 tel. (012) 415 67 00, 415 77 00 fax (012) 415 67 15 e mail: ksi@televox.pl http://www.televox.pl w.3.94c Spis Treści Spis Treści Spis treści

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4

Podręcznik użytkownika. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Dokument opisuje sposób uruchamiania aplikacji graficznych i konsolowych z oprogramowaniem OTC Terminal. Terminal GUI Terminal Console V. 2.4 Podręcznik użytkownika OTC S.A., 2008 Spis Treści I. Ogólna

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH BOND SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 2.1.JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY?... 2.2.JAK ZAINSTALOWAĆ PROGRAM... 2.3.ZASADY OGÓLNE... 2.4.OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

DMDE. Instrukcja obsługi. DM Disk Editor and Data Recovery Software. Wersja 2.10. Wersja instrukcji od 03.07.2014. 2005-2014 Dmitrij Sidorov

DMDE. Instrukcja obsługi. DM Disk Editor and Data Recovery Software. Wersja 2.10. Wersja instrukcji od 03.07.2014. 2005-2014 Dmitrij Sidorov DMDE DM Disk Editor and Data Recovery Software Instrukcja obsługi Wersja 2.10 Wersja instrukcji od 03.07.2014 2005-2014 Dmitrij Sidorov Spis treści Pomoc DMDE... 3 Pomoc kontekstowa... 3 O DMDE... 4 O

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET)

POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET) POWERSHELL DLA PROGRAMISTÓW (NIE TYLKO.NET) PowerShell to interpreter poleceń oraz powłoka skryptowa firmy Microsoft. Została ona opracowana jako następca command.com i cmd.exe znana z systemów takich

Bardziej szczegółowo