Klapy przeciwpożarowe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Klapy przeciwpożarowe"

Transkrypt

1 Instrukcja montażu i eksploatacji PL/pl Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU z Deklaracją właściwości użytkowych DoP / FKRS-EU / DE / 002 Przed rozpoczęciem wszystkich prac przeczytać instrukcję!

2 TROX BSH Technik Polska Sp. z o.o. ul. Kolejowa 13 Stara Iwiczna Piaseczno Telefon: Telefaks: Internet: Tłumaczenie oryginału A , 2, PL/pl 12/ Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

3 Informacje ogólne Informacje ogólne Informacja o instrukcji Niniejsza instrukcja umożliwia personelowi prawidłowy montaż oraz bezpieczną i efektywną obsługę urządzeń firmy TROX. Niniejsza instrukcja obsługi skierowana jest do firm montażowych i instalacyjnych, personelu obsługi technicznej, specjalistów branży elektrycznej i klimatyzacyjnej. Istotne jest, aby osoby, do których skierowana jest poniższa instrukcja, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przeczytały ją i zrozumiały. Zasadniczym warunkiem bezpiecznej pracy jest przestrzeganie zaleceń bezpieczeństwa oraz wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji. Ponadto obowiązują lokalne przepisy w zakresie zapobiegania wypadkom i ogólne przepisy bezpieczeństwa. Po uruchomieniu niniejszą instrukcję należy przekazać osobie odpowiedzialnej za eksploatację systemu. Osoba odpowiedzialna za eksploatację systemu zobowiązana jest do załączenia niniejszej instrukcji do dokumentacji systemu. Instrukcję należy przechowywać w miejscu dostępnym w każdym czasie. Rysunki w poniższej instrukcji są poglądowe i mogą się różnić od rzeczywistej wersji urządzenia. Ochrona praw autorskich Poniższy dokument, włącznie z rysunkami, jest chroniony prawem autorskim i przeznaczony wyłącznie do stosowania z produktem, którego dotyczy. Każde wykorzystanie dokumentacji bez zgody firmy jest naruszeniem praw autorskich i wiąże się z odpowiedzialnością karną. Dotyczy to w szczególności: publikowania zawartości kopiowania zawartości tłumaczenia zawartości mikrofilmowania zawartości elektronicznego zapisywania i przetwarzania Serwis techniczny TROX Aby usprawnić procedurę reklamacyjną należy przygotować następujące informacje: data dostawy urządzenia lub systemu numer zamówienia TROX nazwa produktu krótki opis usterki Kontakt w przypadku usterki adres Telefon Ograniczenie odpowiedzialności Wszystkie dane i wskazówki zawarte w niniejszej instrukcji uwzględniają obowiązujące normy i przepisy, wiedzę techniczną i wieloletnie doświadczenie firmy. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: nieprzestrzegania instrukcji nieprawidłowego zastosowania obsługi przez osoby nieuprawnione samowolnej przebudowy ze zmian technicznych zastosowania nieaprobowanych części zamiennych W przypadku wykonań specjalnych, dodatkowych opcji lub najnowszych wariantów technicznych rzeczywisty zakres dostawy może różnić się od informacji podanych w niniejszej instrukcji. Obowiązują uzgodnienia zawarte w umowie dostawy, ogólne warunki handlowe, warunki dostawy producenta oraz obowiązujące w chwili zawarcia umowy przepisy ustawowe. Firma zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian technicznych. Odpowiedzialność za wady Postanowienia dotyczące gwarancji z tytułu odpowiedzialności cywilnej za wady zawarte są w rozdziale VI "Roszczenia z tytułu wad" Ogólnych warunków dostawy i płatności TROX GmbH. Ogólne warunki dostawy i płatności TROX GmbH dostępne są na stronie internetowej firmy. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 3

4 Informacje ogólne Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w poniższej instrukcji poprzedzone są symbolami. Hasła ostrzegawcze określają stopień zagrożenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO! Bezpośrednie niebezpieczeństwo, które jeśli nastąpi, może powodować śmierć lub ciężkie obrażenia. OSTRZEŻENIE! Możliwe niebezpieczeństwo, które jeśli nastąpi może powodować śmierć lub ciężkie obrażenia. PRZESTROGA! Możliwe niebezpieczeństwo, które jeśli nastąpi, może powodować lekkie lub średnie obrażenia. PORADA! Możliwe niebezpieczeństwo, które jeśli nastąpi, może powodować lekkie obrażenia lub straty materialne. ŚRODOWISKO! Niebezpieczeństwo zanieczyszczenia środowiska. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa w poniższej instrukcji Wskazówki bezpieczeństwa mogą odnosić się do poszczególnych informacji. W takim przypadku wskazówki dotyczące bezpieczeństwa zawarte będą w instrukcji ułatwiając zgodne z nią postępowanie. W instrukcji będą stosowane wymienione powyżej hasła ostrzegawcze. Przykład: 1. Poluzować śrubę. 2. PRZESTROGA! Niebezpieczeństwo przytrzaśnięcia palca podczas zamykania pokrywy. Podczas zamykania pokrywy zachować ostrożność. 3. Dokręcić śrubę. Szczegółowe wskazówki dotyczące bezpieczeństwa We wskazówkach dotyczących bezpieczeństwa stosowane są następujące symbole ostrzegające przed określonym niebezpieczeństwem: Znaki ostrzegawcze Rodzaj niebezpieczeństwa Ostrzeżenie przed miejscem niebezpiecznym. Wskazówki i zalecenia Wskazówki i zalecenia pomocne w uzyskaniu efektywnego i bezawaryjnego działania. 4 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

5 Spis treści 1 Bezpieczeństwo Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Zastosowanie Wykwalifikowany personel Dane techniczne Informacje ogólne FKRS-EU z elementem topikowym FKRS-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną Transport i składowanie Części i zasada działania FKRS-EU z elementem topikowym FKRS-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną Montaż Sposoby montażu Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu Ogólne informacje dotyczące montażu Czynności po montażu W ścianach litych i murowanych Montaż z wykorzystaniem zaprawy Montaż bezzaprawowy z okrągłym blokiem montażowym ER Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochronną Montaż bezzaprawowy z nakładką ścienną WA W stropach litych Montaż z wykorzystaniem zaprawy Montaż bezzaprawowy z okrągłym blokiem montażowym ER Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochronną Montaż z wykorzystaniem zaprawy w betonowych podstawach W przegrodach o lekkiej konstrukcji Montaż z wykorzystaniem zaprawy Montaż bezzaprawowy z kwadratowym blokiem montażowym TQ Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochronną Montaż bezzaprawowy z blokiem montażowym GL Ściany ogniowe Montaż z wykorzystaniem zaprawy Montaż bezzaprawowy z kwadratowym blokiem montażowym TQ Ściany szachtów Montaż z wykorzystaniem zaprawy Montaż bezzaprawowy z kwadratowym blokiem montażowym EQ Montaż podwieszony klapy przeciwpożarowej Informacje ogólne Mocowanie do stropu Klapy przeciwpożarowe z płytą ogniochronną Podłączenie przewodów Przewody Usuwanie zabezpieczeń transportowych/ montażowych Ograniczenie wydłużenia przewodów Króćce elastyczne Kratka maskująca Dostęp w celu przeprowadzenia inspekcji Wykonywanie podłączeń elektrycznych Podłączenie wyłączników krańcowych (klapy przeciwpożarowe topikowe) Podłączenie siłownika ze sprężyną powrotną Wyrównanie potencjałów Sprawdzenie poprawności działania Klapy przeciwpożarowe z elementem topikowym Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną Uruchomienie Konserwacja Informacje ogólne Punkty smarowania Wymiana elementu topikowego Czynności wykonywane w ramach przeglądu, konserwacji i naprawy Demontaż, usunięcie i utylizacja Skorowidz Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 5

6 Bezpieczeństwo Wykwalifikowany personel 1 Bezpieczeństwo 1.1 Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Ostre krawędzie, ostre narożniki i elementy z cienkiej blachy PRZESTROGA! Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi krawędziami, ostrymi narożnikami i elementami z cienkiej blachy! Ostre krawędzie, ostre narożniki i elementy z cienkiej blachy mogą spowodować skaleczenia lub zadrapania. Podczas pracy należy zachować ostrożność. Zakładać rękawice ochronne, buty ochronne oraz kask. Nieprawidłowe zastosowanie OSTRZEŻENIE! Niebezpieczeństwo wynikające z nieprawidłowego zastosowania! Nieprawidłowe zastosowanie klap przeciwpożarowych może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Nigdy nie stosować klap przeciwpożarowych w obszarach zagrożonych wybuchem jako klap oddymiających na zewnątrz, bez zapewnienia należytej ochrony przed negatywnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych w środowiskach, w których planowane lub nieplanowane reakcje chemiczne mogą powodować uszkodzenie klapy lub prowadzić do korozji Napięcie elektryczne 1.3 Wykwalifikowany personel NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się dotykania elementów pod napięciem! Sprzęt elektryczny przewodzi niebezpieczne napięcie. Prace związane z elektrycznością wykonywać mogą tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac przy sprzęcie elektrycznym należy wyłączyć zasilanie. 1.2 Zastosowanie Klapa przeciwpożarowa jest automatycznym urządzeniem odcinającym, stosowanym do zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia i dymu w przewodach wentylacyjnych. Klapy przeciwpożarowe przeznaczone są do stosowania zarówno w instalacjach nawiewnych jak i wywiewnych. Stosowanie klap przeciwpożarowych musi przebiegać zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi obowiązującymi w danym kraju oraz wytycznymi zawartymi w niniejszej instrukcji użytkowania i montażu. Zabrania się wprowadzania zmian w konstrukcji klap przeciwpożarowych i stosowania części zamiennych, niezatwierdzonych przez firmę TROX. OSTRZEŻENIE! Zagrożenie w przypadku braku kwalifikacji personelu! Nieprawidłowe stosowanie może prowadzić do zranienia lub uszkodzenia urządzenia lub nieruchomości. Prace muszą być przeprowadzone przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Do przeprowadzenia prac opisanych w poniższej instrukcji wymagane są nastepujące kwalifikacje: Wykwalifikowany elektryk Wykwalifikowani elektrycy są wyszkolonymi osobami posiadającymi specjalistyczną wiedzę i doświadczenie, znającymi odpowiednie normy i standardy, będącymi w stanie pracować z systemami elektrycznymi i rozpoznawać oraz unikać potencjalnych zagrożeń. Wykwalifikowany personel Wykwalifikowany personel jest przeszkolony i posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające właściwe wykonanie pracy i zrozumienie potencjalnych niebezpieczeństw związanych z wykonywanymi czynnościami oraz umiejętność rozpoznawania i unikania potencjalnych zagrożeń. 6 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

7 Dane techniczne Informacje ogólne 2 Dane techniczne 2.1 Informacje ogólne Wielkości nominalne Zakres strumieni objętości powietrza Zakres różnicy ciśnienia mm do 770 l/s do 2770 m³/h do 1500 Pa Temperatura pracy C Temperatura wyzwalania Prędkość przepływu powietrza 2 Szczelność przepustnicy w pozycji zamkniętej PN-EN 1751, Klasa 3 Szczelność obudowy 72 C lub 95 C (do systemów wentylacyjnych o wyższych temperaturach) 8 m/s dla klap z wyzwalaczem topikowym 10 m/s dla klap z siłownikiem ze sprężyną powrotną PN-EN 1751, Klasa C Certyfikat zgodności CE Rozporządzenie Unii Europejskiej (EU) 305/2011 PN-EN 15650:2010 Wentylacja budynków Przeciwpożarowe klapy odcinające montowane w przewodach PN-EN Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków Część 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach użytkowych w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających PN-EN Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych Część 2: Przeciwpożarowe klapy odcinające PN-EN 1751 Wentylacja budynków Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających Deklaracja właściwości użytkowych DoP / FKRS-EU / DE / 002 1) Temperatury mogą różnić się w zależności od wariantu wykonania klapy 2) Dane dotyczą równomiernego przepływu strumienia powietrza przez klapę przeciwpożarową Tabliczka znamionowa Rys. 1: Tabliczka znamionowa (przykład) Znak CE Adres producenta Numer zharmonizowanej normy oraz data wydania Jednostka notyfikowana Ostatnie dwie cyfry roku, w którym produkt oznaczono znakiem CE Rok produkcji Numer deklaracji właściwości użytkowych Strona internetowa, z której może być pobrana deklaracja właściwości użytkowych Klasa odporności ogniowej, może różnić się w zależności od zastosowania Ä Rozdział 5.1 Sposoby montażu na stronie 13 Typ Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 7

8 Dane techniczne FKRS-EU z elementem topikowym 2.2 FKRS-EU z elementem topikowym Wymiary [mm] i ciężar [kg] Rys. 2: FKRS-EU z elementem topikowym 1 Niezbędna wolna przestrzeń umożliwiająca dostęp do mechanizmu wyzwalającego Ciężar [kg] Wielkość nominalna [mm] ØDN [mm] FKRS-EU z elementem topikowym 1,3 1,6 1,8 2,0 2,3 2,5 2,7 3,3 3,8 4,4... z okrągłym blokiem montażowym ER... z kwadratowym blokiem montażowym EQ... z kwadratowym blokiem montażowym (TQ) 5,7 8,6 7,6 7,3 11,0 9,8 13,5 12,1 16,0 15,0 7,3 11,2 10,2 9,9 13,3 13,6 18,8 17,3 22,9 20,0 5,4 6,1 7,0 7,9 8,8 9,7 10,6 12,0 13,7 15,8... z ramą ścienną (WA) 4,4 5,2 6,1 6,6 7,4 8,2 9,0 10,2 11,7 13,6 8 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

9 Dane techniczne FKRS-EU z siłownikiem ze sprężyną powr... Wyłączniki krańcowe Kabel przyłączeniowy długość/przekrój 1 m / mm² Poziom ochrony IP 66 Rodzaj 1 styk przełączny, pozłacany Maksymalny prąd znamionowy 0.5 A Maksymalne napięcie zasilania 30 V DC, 250 V AC Rezystancja styku ok. 30 mω 2.3 FKRS-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną Wymiary [mm] i ciężar [kg] Rys. 3: FKRS-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną 1 Niezbędna wolna przestrzeń umożliwiająca dostęp do mechanizmu wyzwalającego Ciężar [kg] Wielkość nominalna [mm] FKRS-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną ØDN [mm] ,1 3,4 3,6 3,7 4,0 4,2 4,5 5,0 5,5 6,2... z okrągłym blokiem montażowym ER 7,5 10,4 9,4 9,1 12,8 11,6 15,3 13,9 17,8 16,8... z kwadratowym blokiem montażowym EQ 9,1 13,0 12,0 11,7 15,1 15,4 20,6 19,1 24,7 21,8 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 9

10 Dane techniczne FKRS-EU z siłownikiem ze sprężyną powr... Ciężar [kg] Wielkość nominalna [mm] z kwadratowym blokiem montażowym (TQ) 7,2 7,9 8,8 9,7 10,6 11,5 12,4 13,8 15,5 17,6... z ramą ścienną (WA) 6,2 7,0 7,9 8,4 9,2 10,0 10,8 12,0 13,5 15,4 Siłownik ze sprężyną powrotną typ BLF... Wariant 230-T TR 24-T-ST TR Napięcie zasilania 230 V AC ±14 % 50/60 Hz 24 V AC ±20 % 50/60 Hz or 24 V DC 10 % / +20 % Pobór mocy Otwieranie 6 W 5 W Czas pracy Pozycja otwarta 3 W 2,5 W Moc znamionowa Siłownik/sprężyna powrotna 7 VA s / 20 s Wyłączniki krańcowe Rodzaj 2 styki przełączne Napięcie Prąd Rezystancja styku V DC / V AC 1 ma 3 A < 100 mω IEC klasa ochrony II III Poziom ochrony IP 54 Temperatura przechowywania -40 do 50 C Temperatura otoczenia -30 do 50 C ¹ Wilgotność otoczenia 95 % wilg. wzgl., bez kondensacji Kable Siłownik 1 m / mm² Wyłączniki krańcowe ¹ Do 75 C gwarantowane bezpieczeństwo gdy zadziałało wyzwalanie termiczne. 1 m / mm² 10 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

11 Transport i składowanie 3 Transport i składowanie Sprawdzenie dostawy Po otrzymaniu dostawy należy niezwłocznie sprawdzić, czy w czasie transportu nie nastąpiły uszkodzenia i czy produkt jest kompletny. W przypadku uszkodzeń lub braków w dostawie należy natychmiast skontaktować się z firmą spedycyjną i dostawcą. Klapa przeciwpożarowa Wyposażenie/akcesoria, jeśli zamówiono Instrukcja obsługi (1 szt. w dostawie) Zmieniony odcień przegrody przepustnicy Przegrody klap impregnowane są środkiem o zielonkawym odcieniu. Efektem może być zmieniony odcień przegrody klapy, jest to wynik procesu technologicznego i nie wskazuje na uszkodzenie klapy. Transport urządzeń na miejsce montażu W miarę możliwości klapy przeciwpożarowe należy dostarczyć na miejsce montażu w opakowaniu transportowym. Przechowywanie W przypadku konieczności przechowywania klap przeciwpożarowych należy zapewnić następujące warunki: Usunąć folię zabezpieczającą. Urządzenia należy chronić przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami. Klapy przechowywać w suchym miejscu, chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie narażać klap (również zapakowanych) na działanie warunków atmosferycznych. Nie przechowywać klap przeciwpożarowych w temperaturze niższej niż -40 C i wyższej niż 50 C. Opakowanie Po rozpakowaniu urządzeń opakowanie należy zutylizować zgodnie z przepisami. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 11

12 Części i zasada działania FKRS-EU z siłownikiem ze sprężyną powr... 4 Części i zasada działania Klapy przeciwpożarowe stosowane są jako elementy zabezpieczające w systemach wentylacyjnych, do automatycznego odcinania dopływu ognia i dymu i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu w przewodach wentylacyjnych. Podczas normalnej pracy urządzenia przegroda odcinająca jest otwarta, co umożliwia przepływ powietrza przez instalację wentylacyjną. W przypadku wzrostu temperatury spowodowanej pożarem przegroda odcinająca zamyka się. Zamknięcie klapy następuje w temperaturze 72 C ( 95 C opcjonalnie). Jeżeli w wyniku wzrostu temperatury (np. na skutek pożaru) nastąpi zamknięcie przegrody odcinającej, nie wolno jej otwierać. Aby zapewnić prawidłowe działanie klapy przeciwpożarowej należy przeprowadzić test sprawdzający poprawność działania. Ä 51 Opcjonalnie klapa przeciwpożarowa z elementem topikowym może być wyposażona w jeden lub dwa wyłączniki krańcowe. Wyłączniki krańcowe przesyłają informację o położeniu przegrody odcinającej do systemu BMS lub centralki pożarowej. Do oznaczenia każdego położenia przegrody odcinającej tzn. OTWARTA i ZAMKNIĘTA wymagany jest jeden wyłącznik krańcowy. 4.2 FKRS-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną 4.1 FKRS-EU z elementem topikowym Rys. 4: FKRS-EU z elementem topikowym 1 Obudowa 2 Element topikowy 3 Przepustnica z uszczelką 4 Dostęp w celu przeprowadzenia inspekcji 5 Uszczelka wargowa 6 Dźwignia z blokadą i wskaźnikiem ustawienia przegrody odcinającej 7 Mechanizm wyzwalający Zasada działania W klapach przeciwpożarowych z elementem topikowym zamknięcie klapy następuje w wyniku zadziałania wyzwalacza topikowego. Jeżeli temparatura wewnątrz klapy wzrośnie do 72 C lub 95 C, element topikowy wyzwoli mechanizm sprężyny. Wówczas mechanizm sprężyny natychmiast zatrzaśnie klapę przeciwpożarową. Rys. 5: FKRS-EU z siłownikiem ze sprężyną powrotną 1 Obudowa 2 Czujnik temperatury 3 Przepustnica z uszczelką 4 Dostęp w celu przeprowadzenia inspekcji 5 Uszczelka wargowa 6 Siłownik ze sprężyną powrotną 7 Termoelektryczny mechanizm wyzwalający Zasada działania Siłownik ze sprężyną powrotną umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie przegrody odcinającej; jego uruchomienie może nastąpić z systemu BMS. Przegroda pozostaje otwarta, jeżeli siłownik jest pod napięciem. W przypadku pożaru termoelektryczny mechanizm wyzwalający zamyka przegrodę odcinającą, w następujących sytuacjach: Temperatura wewnątrz klapy przeciwpożarowej > 72 C lub > 95 C Temperatura otoczenia mechamizmu wyzwalającego > 72 C Gdy nastąpi przerwa w zasilaniu (zanik napięcia zamyka klapę). W wykonaniu standardowym siłownik ze sprężyną powrotną wyposażony jest w dwa zintegrowane wyłączniki krańcowe wskazujące położenie przegrody odcinającej. 12 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

13 Sposoby montażu 5 Montaż 5.1 Sposoby montażu Uwaga Klasa odporności ogniowej klapy przeciwpożarowej może być różna od klasy odporności ogniowej ściany lub stropu. Klasę odporności ogniowej zastosowanego rozwiązania określa niższa klasa odporności ogniowej. Sposoby montażu Konstrukcja wsporcza W ścianach litych i murowanych Gęstość 500 kg/m³ Miejsce montażu Minimalna grubość przegrody [mm] Klasa odporności ogniowej EI TT (v e h o, i o) S Sposób montażu Ogólne informacje dotyczące montażu W ścianach litych 100 EI 120 S N Ä 16 W 1 Ä 18 EI 90 S E Ä 17 W 1 Ä 18 Na ścianach litych 100 EI 90 S E Ä 20 W stropach litych Gęstość 600 kg/m³ W stropach litych 150 EI 120 S N Ä 21 EI 90 S E Ä 22 W Ä 23 W podstawach betonowych N Ä 24 W przegrodach o lekkiej konstrukcji Ściany ogniowe Ściany szachtów W lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną W lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną i elastycznym połączeniem z sufitem W ścianach ogniowych z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną W lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkieletową i jednostronną okładziną 100 EI 120 S N 1 Ä 28 E Ä 31 W 1 Ä 33 EI 90 S N Ä 28 E Ä 31 W 1 Ä EI 90 S E Ä EI 90 S N Ä 39 E Ä EI 90 S N Ä 43 EQ Ä 44 1) Klasa odporności ogniowej zależy od sposobu montażu. N = Montaż z wykorzystaniem zaprawy E = Blok lub zestaw montażowy (ER, TQ, WA, GL) EQ = Blok montażowy EQ W = Płyta ogniochronna Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 13

14 Ogólne informacje dotyczące montażu > Czynności po montażu 5.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas montażu Ostre krawędzie, ostre narożniki i elementy z cienkiej blachy PRZESTROGA! Niebezpieczeństwo skaleczenia ostrymi krawędziami, ostrymi narożnikami i elementami z cienkiej blachy! Ostre krawędzie, ostre narożniki i elementy z cienkiej blachy mogą spowodować skaleczenia lub zadrapania. Podczas pracy należy zachować ostrożność. Zakładać rękawice ochronne, buty ochronne oraz kask. 5.3 Ogólne informacje dotyczące montażu PORADA! Uszkodzenie klapy przeciwpożarowej Klapy przeciwpożarowe należy chronić przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami. Otwory w kołnierzach oraz mechanizm wyzwalający należy zakryć (np. folią) w celu ochrony przed kontaktem z zaprawą i wodą. Nie usuwać zabezpieczeń transportowych (jeśli były zastosowane) do czasu zakończenia montażu. Uwaga: Należy pozostawić dostęp do elementów obsługowych klapy lub siłownika elektrycznego, umożliwiające przeprowadzanie kontroli i prac konserwacyjnych. Obciążenia, którym poddawane są obudowy mogą wpłynąć na poprawność działania klapy przeciwpożarowej. W związku z tym klapy należy montować bez dodatkowego ich obciążania. Montaż z wykorzystaniem zaprawy: Szczelina»s«na obwodzie klapy musi być wystarczająco szeroka aby umożliwić jej wypełnienie nawet dla ścian o większej grubości. Przed montażem: Sprawdzić poprawność działania klapy, następnie klapę zamknąć.ä 51 Sposób montażu Klapy przeciwpożarowe mogą być montowane z osią obrotu w dowolnym położeniu (0 do 360 )(Rys. 6). Położenie mechanizmu wyzwalającego jest dowolne, natomiast należy zapewnić dostęp w celach konserwacji. Rys. 6: Montaż i odstępy a Odstęp pomiędzy dwoma klapami przeciwpożarowymi. Odstęp zależy od sposobu montażu i podany jest w szczegółowych informacjach dotyczących montażu. Dopuszczalne rodzaje zapraw, przy montażu z zastosowaniem zaprawy Podczas montażu klapy szczeliny pomiędzy klapą a ścianą lub klapą a stropem należy szczelnie i całkowicie wypełnić zaprawą. Należy unikać uwięzienia powietrza. Głębokość zaprawy powinna być równa grubości ściany, ale nie mniejsza niż 100mm. Akceptowane są następujące zaprawy: DIN 1053: Grupy II, IIa, III, IIIa; ogniochronna zaprawa grupy II, III EN 998-2: Klasy M 2.5 do M 10 lub zaprawy ogniochronne klas M 2.5 do M 10 Inne zaprawy betonowe lub gipsowe spełniające powyższe standardy. Akceptowane systemy płyt ogniochronnych Mogą być stosowane następujące płyty ogniochronne: System płyt ogniochronnych Hilti Płyta ogniochronna CFS-CT B 1S 140/50 Powłoka ogniochronna CFS-CT Ogniochronna masa uszczelniająca CFS-S ACR System płyt ogniochronnych HENSEL Płyta z wełny mineralnej ROCKWOOL Hardrock 40 Powłoka ogniochronna HENSOMASTIK 5 KS Farbe Ogniochronna masa uszczelniająca HENSOMASTIK 5 KS Spachtel Czynności po montażu Oczyścić klapę przeciwpożarową. Usunąć zabezpieczenia transportowe/ montażowe W przypadku montażu klapy z zastosowaniem zaprawy zabezpieczenie należy usunąć dopiero po stwardnieniu zaprawy. 14 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

15 Ogólne informacje dotyczące montażu > Czynności po montażu Sprawdzić działanie klapy przeciwpożarowej. Podłączyć przewody powietrzne. Wykonać podłączenia elektryczne. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 15

16 W ścianach litych i murowanych > Montaż z wykorzystaniem zaprawy 5.4 W ścianach litych i murowanych Montaż z wykorzystaniem zaprawy Rys. 7: Montaż w ścianach litych 1 Zaprawa wypełniająca A Strona zabudowy B Strona obsługi Personel: Wykwalifikowany personel Materiały: ZaprawaÄ Dopuszczalne rodzaje zapraw, przy montażu z zastosowaniem zaprawy na stronie 14 Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 120 S Ściany lite, wykonane na przykład z betonu, betonu komórkowego, murowane lub z twardej płyty gipsowej zgodnie z PN-EN (bez pustych przestrzeni), gęstość 500 kg/m³, o minimalnej grubości W 100 mm Minimalna odległość od nośnych elemetów konstrukcji 40 mm 40 mm minimalny odstęp pomiędzy dwoma klapami 1. Wykonać odpowiedni otwór o średnicy: ØDN + co najmniej 80 mm 2. Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i zabezpieczyć ją. Upewnić się, że odległość pomiędzy kołnierzem przyłącznym po stronie obsługowej a powierzchnią ściany wynosi 220 mm. Jeśli grubość ściany wynosi > 115 mm, wykonać przedłużenie klapy przeciwpożarowej po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. 3. Wypełnić szczelinę»s«na obwodzie warstwą zaprawy. Grubość warstwy zaprawy musi wynosić co najmniej 100 mm. Jeżeli klapa przeciwpożarowa montowana jest w ścianie podczas jej budowania, pozostawienie szczeliny s nie jest wymagane. Szczeliny pomiędzy klapą a ścianą należy szczelnie i całkowicie wypełnić zaprawą. Należy unikać uwięzienia powietrza. Głębokość zaprawy powinna być równa grubości ściany. 16 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

17 W ścianach litych i murowanych > Montaż bezzaprawowy z okrągłym bloki Montaż bezzaprawowy z okrągłym blokiem montażowym ER Rys. 8: Montaż z okrągłym blokiem montażowym Okrągły blok montażowy Śruby mocujące Płyta osłonowa Przedłużka Personel: Wykwalifikowany personel D1 Otwór montażowy Ä Tabela na stronie 17 A Strona zabudowy B Strona obsługi Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 90 S Ściany lite lub ściany ogniowe, wykonane na przykład z betonu, betonu komórkowego, murowane lub z twardej płyty gipsowej zgodnie z PN-EN (bez pustych przestrzeni), gęstość 500 kg/m³, o minimalnej grubości W 100 mm 75 mm odległość pomiędzy blokiem montażowym a nośnymi elementami konstrukcji 200 mm minimalna odległość pomiędzy dwoma blokami montażowymi klap przeciwpożarowych 1. Wykonać otwór o średnicy ØD1 Ä Tabela na stronie Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze w ścianie stroną obsługową od strony osłony. Jeśli grubość ściany wynosi > 115 mm, wykonać przedłużenie klapy przeciwpożarowej po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. 3. Umocować płytę osłonową co najmniej czterema śrubami M6. W przypadku ścian i stropów litych należy zastosować odpowiednie stalowe kotwy posiadające dopuszczenia nadzoru budowlanego. Wymiary otworu montażowego / osłony [mm] Wielkość nominalna ØD B Tolerancja otworu montażowego + 2 mm Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 17

18 W ścianach litych i murowanych > Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochr Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochronną Rys. 9: Montaż z płytą ogniochronną 1 Przedłużka (jeśli wymagana) 5 Paski z wełny mineralnej 80 kg/m³ (tylko gdy 2 Powłoka ogniochronna odległość a 50 mm) 3 Powlekane płyty z wełny mineralnej, 140 kg/m³ A Strona zabudowy 4 Powłoka ogniochronna B Strona obsługi Uwaga: Każda klapa przeciwpożarowa musi być podwieszona osobno Ä Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

19 W ścianach litych i murowanych > Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochr... Klasa odporności ogniowej i szczegóły montażu Klasa odporności ogniowej Płyta ogniochronna Konstrukcja obudowy / DN [mm] Stal ocynkowana Stal nierdzewna Odległość od nośnych elemetów konstrukcji [mm] Odległość pomiędzy obudowami dwóch klap przeciwpożarowych [mm] Dwa otwory montażowe Jeden otwór montażowy ("kołnierz do kołnierza") EI 120 S HENSEL EI 120 S Hilti EI 90 S Hilti a = EI 90 S HENSEL Personel: Wykwalifikowany personel Materiały: Systemy płyt ogniochronnychä Akceptowane systemy płyt ogniochronnych na stronie 14 Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 120 S lub EI 90 S Ä Klasa odporności ogniowej i szczegóły montażu na stronie 19 Ściany lite, wykonane na przykład z betonu, betonu komórkowego, murowane lub z twardej płyty gipsowej zgodnie z PN-EN (bez pustych przestrzeni), gęstość 500 kg/m³, o minimalnej grubości W 100 mm Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi 1. Wymagany jest otwór jak na Rys mm maksymalna odległość od klapy przeciwpożarowej do krawędzi otworu 2. Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i umocować za pomocą gwintowanych prętów. Ä Przedłużyć klapę przeciwpożarową po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. Uwaga Klapę przeciwpożarową po stronie montażowej należy pokryć powłoką ogniochronną (50 mm). Króciec przyłączny klapy przeciwpożarowej nie może być pokryty powłoką ogniochronną, dlatego wymagany jest odcinek przedłużający klapę przeciwpożarową po stronie montażowej; alternatywnie klapa przeciwpożarowa powinna być połączona z przewodem przed pokryciem powłoką ogniochronną. 4. Wypełnić całkowicie przestrzeń na obwodzie klapy pomiędzy klapą przeciwpożarową a ścianą lub stropem dwoma warstwami powlekanej płyty z wełny mineralnej, 140 kg/m³. Nałożyć ogniochronną masę uszczelniającą na przycięte brzegi płyty z wełny mineralnej i szczelnie dopasować je w otworze. Uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą szczeliny pomiędzy płytami z wełny mineralnej oraz pomiędzy płytami a klapą przeciwpożarową. 5. Wszystkie połączenia, przejścia i niedokładności pokryć powłoką ogniochronną. 6. Pokryć klapę przeciwpożarową na obwodzie, po obu stronach ściany lub stropu powłoką ogniochronną o grubości co najmniej 2.5 mm. Siłownik i wyzwalacz termiczny nie mogą być pokryte powłoką. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 19

20 W ścianach litych i murowanych > Montaż bezzaprawowy z nakładką ścien Montaż bezzaprawowy z nakładką ścienną WA Rys. 10: Montaż z nakładką ścienną Nakładka ścienna Śruby mocujące Przedłużka Personel: Wykwalifikowany personel D2 Otwór montażowy Ä Tabela na stronie 20 A Strona zabudowy B Strona obsługi Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 90 S Ściany lite, wykonane na przykład z betonu, betonu komórkowego, murowane lub z twardej płyty gipsowej zgodnie z PN-EN (bez pustych przestrzeni), gęstość 500 kg/m³, o minimalnej grubości W 100 mm 75 mm odległość od nośnych elementów konstrukcji 200 mm minimalna odległość pomiędzy dwoma klapami 1. Wykonać otwór o średnicy ØD2 Ä Tabela na stronie Przedłużyć przyłączenie klapy przeciwpożarowej po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. 3. Umieścić klapę przeciwpożarową z ramą naścienną w środku otworu montażowego. 4. Umocować ramę naścienną czterema prętami gwintowanymi M8 lub kotwami. W przypadku ścian litych należy zastosować odpowiednie stalowe kotwy posiadające dopuszczenia nadzoru budowlanego. Wymiary otworu montażowego/ nakładki ściennej w [mm] Wielkość nominalna ØD B Tolerancja otworu montażowego -20 mm / 2mm 20 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

21 W stropach litych > Montaż z wykorzystaniem zaprawy 5.5 W stropach litych Montaż z wykorzystaniem zaprawy Rys. 11: Montaż w stropach litych, z wykorzystaniem zaprawy 1 Zaprawa wypełniająca A Strona zabudowy B Strona obsługi Montaż w stropie ukończonym Personel: Wykwalifikowany personel Materiały: ZaprawaÄ Dopuszczalne rodzaje zapraw, przy montażu z zastosowaniem zaprawy na stronie 14 Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 120 S Stropy lite bez pustych przestrzeni, z betonu lub gazobetonu, gęstość 600 kg/m³, o minimalnej grubości D 150 mm 75 mm odległość od nośnych elementów konstrukcji 45 mm minimalna odległość pomiędzy dwoma klapami przeciwpożarowymi 1. Wykonać odpowiedni otwór o średnicy: ØDN + co najmniej 80 mm 2. Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i zabezpieczyć ją. Upewnić się, że odległość pomiędzy króćcem przyłącznym a powierzchnią stropu po stronie montażowej wynosi 220 mm. Przedłużyć przyłączenie klapy przeciwpożarowej po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. 3. Wypełnić szczelinę»s«na obwodzie warstwą zaprawy. Grubość warstwy zaprawy musi wynosić co najmniej 100 mm. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 21

22 W stropach litych > Montaż bezzaprawowy z okrągłym bloki... Montaż podczas budowy stropu Jeżeli klapa przeciwpożarowa montowana jest w stropie podczas jego budowania, pozostawienie szczeliny s nie jest wymagane. Uwaga: Przedłużyć przyłączenie klapy przeciwpożarowej po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. Zabezpieczyć otwór klapy i mechanizm obsługowy/siłownik, np. za pomocą folii Montaż bezzaprawowy z okrągłym blokiem montażowym ER Rys. 12: Montaż bezzaprawowy w stropach litych podwieszonych i właściwych Blok montażowy Śruby mocujące Płyta osłonowa Personel: Wykwalifikowany personel Wymagania D1 Otwór montażowy Ä Tabela na stronie 22 A Strona zabudowy B Strona obsługi Klasa odporności ogniowej EI 90 S Stropy lite bez pustych przestrzeni, z betonu lub gazobetonu, gęstość 600 kg/m³, o minimalnej grubości D 150 mm 75 mm odległość pomiędzy blokiem montażowym a nośnymi elementami konstrukcji 200 mm minimalna odległość pomiędzy dwoma blokami montażowymi klap przeciwpożarowych 1. Wykonać otwór o średnicy ØD1 Ä Tabela na stronie Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze w ścianie stroną obsługową od strony osłony. 3. Przedłużyć klapę przeciwpożarową po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. 4. Umocować płytę osłonową co najmniej czterema śrubami M6. W przypadku ścian i stropów litych należy zastosować odpowiednie stalowe kotwy posiadające dopuszczenia nadzoru budowlanego. Wymiary otworu montażowego / osłony [mm] Wielkość nominalna ØD B Tolerancja otworu montażowego + 2 mm 22 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

23 W stropach litych > Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochr Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochronną Rys. 13: Montaż z płytą ogniochronną A Przedłużka Powłoka ogniochronna Powlekane płyty z wełny mineralnej, 140 kg/m³ Strona zabudowy Personel: Wykwalifikowany personel B Y Z Strona obsługi Płyta ogniochronna zlicowana z podłogą (strona obsługowa powyżej stropu) Płyta ogniochronna zlicowana z sufitem (strona obsługowa poniżej stropu) Materiały: Systemy płyt ogniochronnychä Akceptowane systemy płyt ogniochronnych na stronie 14 Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 90 S Stropy lite bez pustych przestrzeni, z betonu lub gazobetonu, gęstość 600 kg/m³, o minimalnej grubości D 150 mm 75 mm odległość od nośnych elementów konstrukcji 200 mm minimalna odległość pomiędzy dwoma klapami Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi 1. Wymagane wymiary otworu ( A = DN mm), przy zachowaniu maksymalnej odległości pomiędzy klapą przeciwpożarową a krawędzią otworu 400 mm 2. Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i umocować za pomocą gwintowanych prętów Ä Rozdział Przewód pionowy na stronie 46. Upewnić się, że odległość pomiędzy króćcem przyłącznym a powierzchnią stropu po stronie montażowej wynosi 220 mm. 3. Przedłużyć klapę przeciwpożarową po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 23

24 W stropach litych > Montaż z wykorzystaniem zaprawy w be... Uwaga Klapę przeciwpożarową po stronie montażowej należy pokryć powłoką ogniochronną (50 mm). Króciec przyłączny klapy przeciwpożarowej nie może być pokryty powłoką ogniochronną, dlatego wymagany jest odcinek przedłużający klapę przeciwpożarową po stronie montażowej; alternatywnie klapa przeciwpożarowa powinna być połączona z przewodem przed pokryciem powłoką ogniochronną. 4. Wypełnić całkowicie przestrzeń na obwodzie klapy pomiędzy klapą przeciwpożarową a ścianą lub stropem dwoma warstwami powlekanej płyty z wełny mineralnej, 140 kg/m³. Nałożyć ogniochronną masę uszczelniającą na przycięte brzegi płyty z wełny mineralnej i szczelnie dopasować je w otworze. Uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą szczeliny pomiędzy płytami z wełny mineralnej oraz pomiędzy płytami a klapą przeciwpożarową. 5. Wszystkie połączenia, przejścia i niedokładności pokryć powłoką ogniochronną. 6. Pokryć klapę przeciwpożarową na obwodzie, po obu stronach ściany lub stropu powłoką ogniochronną o grubości co najmniej 2.5 mm. Siłownik i wyzwalacz termiczny nie mogą być pokryte powłoką Montaż z wykorzystaniem zaprawy w betonowych podstawach Rys. 14: Montaż w betonowych podstawach w stropach litych Stropy lite Betonowa podstawa Wzmocnienie Montaż w stropie ukończonym Personel: Wykwalifikowany personel 4 A B Przewód Strona zabudowy Strona obsługi Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 120 S Stropy lite bez pustych przestrzeni, z betonu lub gazobetonu, gęstość 600 kg/m³, o minimalnej grubości D 150 mm 45 mm minimalna odległość pomiędzy dwoma klapami przeciwpożarowymi 75 mm odległość od nośnych elementów konstrukcji 1. Połączyć klapę przeciwpożarową z przewodem wentylacyjnym 2. Utworzyć betonową podstawę ze wzmocnieniami zgodnie z rysunkiem Rys. 15. W przypadku podstawy o wysokości 50 mm wzmocnienie nie jest wymagane. 24 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

25 W stropach litych > Montaż z wykorzystaniem zaprawy w be... Rys. 15: Schemat wzmocnienia podstawy o wysokości 500 mm lub 750 mm 1 Stal wzmocniona 8 mm 3 Stal wzmocniona 8 mm, wmurowana w płytę 2 Stal wzmocniona 6 mm stropową przy użyciu Hilti-HY200 lub odpowiednika 4 Stal wzmocniona 8 mm Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 25

26 W przegrodach o lekkiej konstrukcji 5.6 W przegrodach o lekkiej konstrukcji Rys. 16: Ściany lekkie działowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną Profil stalowy UW Profil stalowy CW Śruba lub nit stalowy Okładzina po obu stronach metalowej konstrukcji szkieletowej Wełna mineralna (w zależności od konstrukcji ściany) Wymagania 6 Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych 7 Panel wykończeniowy (zgodnie ze szczegółami montażu) 8 Podwinąć pod spód lub uciąć * Końce muszą pasować do otworu montażowego A Lekkie ściany działowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną zgodnie z normą PN-EN lub równoważną klasyfikacją krajową Obustronna okładzina z płyt gipsowych, cementowych lub gipsowo-włóknowych, grubość ściany W 100 mm 625 mm odległość pomiędzy słupkami Otwór montażowy musi być ustabilizowany profilem wzmacniającym lub pionowymi i poziomymi profilami Dopuszczalne są dodatkowe warstwy okładziny lub podwójna konstrukcja szkieletowa Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi 26 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

27 W przegrodach o lekkiej konstrukcji Pozostawienie otworu montażowego podczas wznoszenia ściany Wykonać lekką ścianę działową z metalową konstrukcją wsporczą zgodnie z wytycznymi producenta i wykonać otwór montażowy Rys. 16 Opcja A: Wykonać otwór montażowy w metalowej konstrukcji wsporczej z profilami wzmacniającymi. Opcja B: Po wykonaniu okładziny ściennej wyciąć kwadratowy otwór w ścianie i wzmocnić go metalowym profilem na obwodzie. Sposób montażu Montaż z wykorzystaniem zaprawy 1 Otwór montażowy A [mm] Wielkość nominalna A = DN mm Montaż bezzaprawowy z kwadratowym A blokiem montażowym TQ 2 B Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochronną 3 1) Opcjonalny panel wykończeniowy 2) Tolerancja otworu montażowego +2 mm 3) Wymagany panel wykończeniowy A1 = DN mm + 2 grubość panelu wykończeniowego Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 27

28 W przegrodach o lekkiej konstrukcji > Montaż z wykorzystaniem zaprawy Montaż z wykorzystaniem zaprawy Rys. 17: Montaż z wykorzystaniem zaprawy 1 Metalowy profil na obwodzie 4 Panel wykończeniowy (opcjonalny, wymagany przy 2 Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych montażu "kołnierz do kołnierza") 3 Zaprawa wypełniająca A Strona zabudowy B Strona obsługi Szczegóły montażu w ścianach o różnych grubościach na rysunku Rys. 18 Klasa odporności ogniowej i szczegóły montażu Klasa odporności ogniowej DN [mm] Odległość od nośnych elemetów konstrukcji [mm] Odległość pomiędzy obudowami dwóch klap przeciwpożarowych [mm] Dwa otwory montażowe Jeden otwór montażowy ("kołnierz do kołnierza") EI 120 S EI 90 S Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

29 W przegrodach o lekkiej konstrukcji > Montaż z wykorzystaniem zaprawy Personel: Wykwalifikowany personel Materiały: ZaprawaÄ Dopuszczalne rodzaje zapraw, przy montażu z zastosowaniem zaprawy na stronie 14 Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 120 S lub EI 90 S Ä Klasa odporności ogniowej i szczegóły montażu na stronie 28 Lekkie ściany działowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną, W 100 mm; szczegółowa specyfikacja Ä na stronie 26. Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi 1. Wykonać metalową konstrukcję wsporczą zgodnie z wytycznymi producenta i wykonać otwór montażowy Ä na stronie Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i zabezpieczyć ją. Upewnić się, że odległość pomiędzy kołnierzem przyłącznym po stronie obsługowej a powierzchnią ściany wynosi 220 mm. Jeśli grubość ściany wynosi > 115 mm, wykonać przedłużenie klapy przeciwpożarowej po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. 3. Wypełnić szczelinę»s«na obwodzie warstwą zaprawy. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 29

30 W przegrodach o lekkiej konstrukcji > Montaż z wykorzystaniem zaprawy Rys. 18: Montaż w lekkich ścianach działowych z wykorzystaniem zaprawy, W 155 mm Ściana F90, podwójna konstrukcja wsporcza, W = 155 mm (W = 155 mm na rysunku) Ściana F90, pojedyncza konstrukcja wsporcza, W 200 mm (W = 200 mm na rysunku) Ściana F90, podwójna konstrukcja wsporcza, W 250 mm (W = 200 mm na rysunku) Metalowy profil na obwodzie Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych Wełna mineralna (w zależności od konstrukcji ściany) Szczegóły montażu w innych typach ścian dostępne na życzenie 7 Panele wykończeniowe 8 Zaprawa wypełniająca 9 Pasek izolacji 10 Okalająca płyta wzmacniająca, mm, wymagana tylko dla ścian F30 * opcjonalnie 30 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

31 W przegrodach o lekkiej konstrukcji > Montaż bezzaprawowy z kwadratowym bl Montaż bezzaprawowy z kwadratowym blokiem montażowym TQ Rys. 19: Montaż bezzaprawowy z kwadratowym blokiem montażowym TQ Metalowy profil na obwodzie Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych Płyta osłonowa Zestaw montażowy TQ Szczegóły montażu w ścianach o różnych grubościach na rysunku Rys. 20 Personel: Wykwalifikowany personel Wymagania 5 A B Opcjonalny panel wykończeniowy dla W = 100 mm Strona zabudowy Strona obsługi Klasa odporności ogniowej EI 90 S; dla DN 200 EI 120 S Lekkie ściany działowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną, W 100 mm; szczegółowa specyfikacja Ä na stronie mm odległość od nośnych elementów konstrukcji ( 100 mm w zależności od konstrukcji) 200 mm minimalna odległość pomiędzy dwoma klapami Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi 1. Wykonać metalową konstrukcję wsporczą zgodnie z wytycznymi producenta i wykonać otwór montażowy Ä na stronie Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze w ścianie stroną obsługową od strony osłony. Jeśli grubość ściany wynosi > 115 mm, wykonać przedłużenie klapy przeciwpożarowej po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. 3. Przymocować płytę osłonową do metalowego profilu na obwodzie otworu co najmniej czterema śrubami (wkręty do ścian gipsowo-kartonowych 4.2 mm, a 10 mm). Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 31

32 W przegrodach o lekkiej konstrukcji > Montaż bezzaprawowy z kwadratowym bl... Rys. 20: Bezzaprawowy montaż w lekkich ścianach działowych, W > 125 mm Podwójna konstrukcja wsporcza, W = 155 mm (W = 155 mm na rysunku) Pojedyncza konstrukcja wsporcza, W 125 mm (W = 175 mm na rysunku) Podwójna konstrukcja wsporcza, W 150 mm (W = 200 mm na rysunku) Metalowy profil na obwodzie Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych Wełna mineralna (w zależności od konstrukcji ściany) Panele wykończeniowe 8 Zestaw montażowy 9 Pasek izolacji 10 Wypełnienie (wełna mineralna A1 50 kg/m³ lub zaprawa gipsowa) 11 Płyta wzmacniająca wykonana z paneli ściennych 12 Okalająca płyta wzmacniająca, mm, wymagana tylko dla ścian F30 * opcjonalnie 32 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

33 W przegrodach o lekkiej konstrukcji > Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochr Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochronną Rys. 21: Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochronną 1 Przedłużka (jeśli wymagana) 6 Panele wykończeniowe 2 Powłoka ogniochronna 7 Paski z wełny mineralnej 80 kg/m³ (tylko gdy 3 Powlekane płyty z wełny mineralnej, 140 kg/m³ odległość a 50 mm) 4 Metalowy profil na obwodzie A Strona zabudowy 5 Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych (do okładziny) B Strona obsługi Uwaga: Każda klapa przeciwpożarowa musi być podwieszona osobno Ä 45. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 33

34 W przegrodach o lekkiej konstrukcji > Montaż bezzaprawowy z płytą ogniochr... Klasa odporności ogniowej i szczegóły montażu Klasa odporności ogniowej Płyta ogniochronna Konstrukcja obudowy / DN [mm] Stal ocynkowana Stal nierdzewna Odległość od nośnych elemetów konstrukcji [mm] Odległość pomiędzy obudowami dwóch klap przeciwpożarowych [mm] Dwa otwory montażowe Jeden otwór montażowy ("kołnierz do kołnierza") EI 120 S HENSEL EI 120 S Hilti EI 90 S Hilti a = EI 90 S HENSEL Personel: Wykwalifikowany personel Materiały: Systemy płyt ogniochronnychä Akceptowane systemy płyt ogniochronnych na stronie 14 Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 120 S lub EI 90 S Ä Klasa odporności ogniowej i szczegóły montażu na stronie 34 Lekkie ściany działowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną, W 100 mm; szczegółowa specyfikacja Ä na stronie 26. Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi 1. Wykonać lekką ścianę działową zgodnie z wytycznymi producenta i wykonać otwór montażowy Ä Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i umocować za pomocą gwintowanych prętów Ä Przedłużyć klapę przeciwpożarową po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. Uwaga Klapę przeciwpożarową po stronie montażowej należy pokryć powłoką ogniochronną (50 mm). Króciec przyłączny klapy przeciwpożarowej nie może być pokryty powłoką ogniochronną, dlatego wymagany jest odcinek przedłużający klapę przeciwpożarową po stronie montażowej; alternatywnie klapa przeciwpożarowa powinna być połączona z przewodem przed pokryciem powłoką ogniochronną. 4. Wypełnić całkowicie przestrzeń na obwodzie klapy pomiędzy klapą przeciwpożarową a ścianą lub stropem dwoma warstwami powlekanej płyty z wełny mineralnej, 140 kg/m³. Nałożyć ogniochronną masę uszczelniającą na przycięte brzegi płyty z wełny mineralnej i szczelnie dopasować je w otworze. Uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą szczeliny pomiędzy płytami z wełny mineralnej oraz pomiędzy płytami a klapą przeciwpożarową. 5. Wszystkie połączenia, przejścia i niedokładności pokryć powłoką ogniochronną. 6. Pokryć klapę przeciwpożarową na obwodzie, po obu stronach ściany lub stropu powłoką ogniochronną o grubości co najmniej 2.5 mm. Siłownik i wyzwalacz termiczny nie mogą być pokryte powłoką. 34 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

35 W przegrodach o lekkiej konstrukcji > Montaż bezzaprawowy z blokiem montaż Montaż bezzaprawowy z blokiem montażowym GL Rys. 22: Montaż bezzaprawowy w lekkich ścianach działowych, z elastycznym połączeniem z sufitem, z blokiem montażowym GL 1 2 Stropy lite Lekkie ściany działowe Personel: Wykwalifikowany personel Wymagania 3 4 FKRS-EU Zestaw montażowy GL Klasa odporności ogniowej EI 90 S Lekkie ściany działowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną, W 100 mm; szczegółowa specyfikacja Ä na stronie 26. Grubość ściany W = mm mm odległość od stropu 50 mm odległość od nośnych elementów konstrukcji 200 mm odległość pomiędzy dwoma zestawami montażowymi Ugięcie płyty stropowej a 40 mm Podczas montażu postępować zgodnie z dostarczoną instrukcją obsługi. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 35

36 Ściany ogniowe 5.7 Ściany ogniowe Rys. 23: Ściana ogniowa Okładzina po obu stronach metalowej konstrukcji szkieletowej Przekładka z arkusza blachy stalowej Wełna mineralna (w zależności od konstrukcji ściany) Profil stalowy UA Wymagania A Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych Panel wykończeniowy (zgodnie ze szczegółami montażu) Profil stalowy UW Otwór montażowy Ściany ogniowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną zgodnie z normą PN-EN lub równoważną klasyfikacją krajową Obustronna okładzina z płyt gipsowych, cementowych lub gipsowo-włóknowych, grubość ściany W 115 mm 312,5 mm odległość pomiędzy metalowymi słupkami Wysokość ściany 5,000 mm Dopuszczalne są przekładki z arkusza blachy stalowej, dodatkowe warstwy okładziny lub podwójna konstrukcja szkieletowa Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi Sposób montażu Otwór montażowy A [mm] Wielkość nominalna Montaż z wykorzystaniem zaprawy 1 A = DN + (2 x s) Montaż bezzaprawowy z kwadratowym blokiem montażowymtq 2, 3 s = mm 1) Opcjonalny panel wykończeniowy 2) Wymagane panele wykończeniowe, A1 = A + 2 x grubość panelu wykończeniowego 3) Tolerancja otworu montażowego +2 mm A B Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

37 Ściany ogniowe Metalowa konstrukcja szkieletowa Rys. 24: Pojedyncza konstrukcja szkieletowa 1 Profil stalowy UW 2 Profil stalowy CW 3 Profil stalowy UA 4 Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych TB 5 Śruba zamkowa, L 50 mm, z podkładką i nakrętką 6 Wspornik 7 Nit stalowy Ø 4 mm 8 2 śruba kotwiąca, Ø 6 mm 9 Wkręt do ścian gipsowo-kartonowych Ø mm 10 Wspornik łączący UA, elementy konstrukcyjne zgodnie z wytycznymi producenta 11 Otwór montażowy w zależności od sposobu montażu Ä na stronie 36 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 37

38 Ściany ogniowe Rys. 25: Podwójna konstrukcja szkieletowa 1 Profil stalowy UW 2 Profil stalowy CW 3 Profil stalowy UA 4 Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych TB 5 Śruba zamkowa, L 50 mm, z podkładką i nakrętką 6 Wspornik 7 Nit stalowy Ø 4 mm 8 2 śruba kotwiąca, Ø 6 mm 9 Wkręt do ścian gipsowo-kartonowych Ø mm 10 Wspornik łączący UA, elementy konstrukcyjne zgodnie z wytycznymi producenta 11 Otwór montażowy w zależności od sposobu montażu Ä na stronie Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

39 Ściany ogniowe > Montaż z wykorzystaniem zaprawy Montaż z wykorzystaniem zaprawy Rys. 26: Montaż z wykorzystaniem zaprawy Profil stalowy UW na obwodzie Profil stalowy UA na obwodzie Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych Opcjonalne panele wykończeniowe Personel: Wykwalifikowany personel 5 A B s Zaprawa wypełniająca Strona zabudowy Strona obsługi = 40 do 60 mm Materiały: ZaprawaÄ Dopuszczalne rodzaje zapraw, przy montażu z zastosowaniem zaprawy na stronie 14 Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 90 S Ściany ogniowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną, W 115 mm; szczegółowa specyfikacja Ä na stronie 36. Minimalna odległość od nośnych elemetów konstrukcji 40 mm 200 mm minimalna odległość pomiędzy dwoma klapami Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi 1. Wykonać ścianę ogniową zgodnie z wytycznymi producenta i wykonać otwór montażowy Ä na stronie Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i zabezpieczyć ją. Upewnić się, że odległość pomiędzy kołnierzem przyłącznym po stronie obsługowej a powierzchnią ściany wynosi 220 mm. Jeśli grubość ściany wynosi > 115 mm, wykonać przedłużenie klapy przeciwpożarowej po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. 3. Wypełnić szczelinę»s«na obwodzie warstwą zaprawy. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 39

40 Ściany ogniowe > Montaż bezzaprawowy z kwadratowym bl Montaż bezzaprawowy z kwadratowym blokiem montażowym TQ Rys. 27: Montaż bezzaprawowy z kwadratowym blokiem montażowym TQ Profil stalowy UW na obwodzie Profil stalowy UA na obwodzie Płyta osłonowa Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych Personel: Wykwalifikowany personel Wymagania 5 6 A B Zestaw montażowy TQ Panele wykończeniowe Strona zabudowy Strona obsługi Klasa odporności ogniowej EI 90 S Ściany ogniowe z metalową konstrukcją szkieletową i obustronną okładziną, W 115 mm; szczegółowa specyfikacja Ä na stronie mm odległość od nośnych elementów konstrukcji ( 100 mm w zależności od konstrukcji) 200 mm minimalna odległość pomiędzy dwoma klapami Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi 1. Wykonać ścianę ogniową zgodnie z wytycznymi producenta i wykonać otwór montażowy Ä na stronie Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze w ścianie stroną obsługową od strony osłony. Jeśli grubość ściany wynosi > 115 mm, wykonać przedłużenie klapy przeciwpożarowej po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. 3. Przymocować płytę osłonową do metalowego profilu na obwodzie otworu co najmniej czterema śrubami (wkręty do ścian gipsowo-kartonowych 4.2 mm, a 10 mm). 40 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

41 Ściany szachtów 5.8 Ściany szachtów Rys. 28: Lekkie ściany działowe z metalową konstrukcją szkieletową i jednostronną okładziną Profil stalowy UW Profil stalowy CW Śruba lub nit stalowy Podwójna okładzina po jednej stronie metalowej konstrukcji szkieletowej Wymagania 5 Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych 6 Podwinąć pod spód lub uciąć * Końce muszą pasować do otworu montażowego A Lekkie ściany działowe z metalową konstrukcją szkieletową i jednostronną okładziną zgodnie z normą PN-EN lub równoważną klasyfikacją krajową Jednostronna okładzina z płyt gipsowych, cementowych lub gipsowo-włóknowych, grubość ściany W 90 mm 625 mm odległość pomiędzy słupkami Wysokość ściany 5,000 mm Otwór montażowy musi być ustabilizowany profilem wzmacniającym lub pionowymi i poziomymi profilami Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi Pozostawienie otworu montażowego podczas wznoszenia ściany Wykonać lekką ścianę działową z metalową konstrukcją wsporczą zgodnie z wytycznymi producenta i wykonać otwór montażowy Rys. 28 Opcja A: Wykonać otwór montażowy w metalowej konstrukcji wsporczej z profilami wzmacniającymi. Opcja B: Po wykonaniu okładziny ściennej wyciąć kwadratowy otwór w ścianie i wzmocnić go metalowym profilem na obwodzie. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 41

42 Ściany szachtów Sposób montażu Montaż z wykorzystaniem zaprawy Montaż bezzaprawowy z kwadratowym blokiem montażowym EQ 1 Otwór montażowy A [mm] Wielkość nominalna A = DN mm A B ) Tolerancja otworu montażowego +2 mm 42 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

43 Ściany szachtów > Montaż z wykorzystaniem zaprawy Montaż z wykorzystaniem zaprawy Rys. 29: Montaż z wykorzystaniem zaprawy Metalowy profil na obwodzie Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych Zaprawa wypełniająca Personel: Wykwalifikowany personel A B Strona zabudowy Strona obsługi Materiały: ZaprawaÄ Dopuszczalne rodzaje zapraw, przy montażu z zastosowaniem zaprawy na stronie 14 Wymagania Klasa odporności ogniowej EI 90 S Ściany szachtów z metalową konstrukcją szkieletową i jednostronną okładziną, W 90 mm; szczegółowa specyfikacja Ä na stronie mm odległość od nośnych elementów konstrukcji 200 mm minimalna odległość pomiędzy dwoma klapami Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi 1. Wykonać metalową konstrukcję wsporczą zgodnie z wytycznymi producenta i wykonać otwór montażowy Ä na stronie Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i zabezpieczyć ją. Upewnić się, że odległość pomiędzy kołnierzem przyłącznym po stronie obsługowej a powierzchnią ściany wynosi 220 mm. Jeśli grubość ściany wynosi > 115 mm, wykonać przedłużenie klapy przeciwpożarowej po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. 3. Wypełnić szczelinę»s«na obwodzie warstwą zaprawy. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 43

44 Ściany szachtów > Montaż bezzaprawowy z kwadratowym bl Montaż bezzaprawowy z kwadratowym blokiem montażowym EQ Rys. 30: Montaż bezzaprawowy z kwadratowym blokiem montażowym EQ Metalowy profil na obwodzie Płyta wzmacniająca Wkręt do płyt gipsowo-kartonowych Płyta osłonowa Zestaw montażowy EQ Personel: Wykwalifikowany personel Wymagania A Strona zabudowy B Strona obsługi A Otwór montażowy Ä 42 B Wymiary płyty osłonowej Ä 42 Klasa odporności ogniowej EI 90 S Ściany szachtów z metalową konstrukcją szkieletową i jednostronną okładziną, W 90 mm; szczegółowa specyfikacja Ä na stronie 41 Dodatkowa płyta wzmacniająca w pobliżu klapy przeciwpożarowej o grubości minimum 20 mm 75 mm odległość pomiędzy blokiem montażowym a nośnymi elementami konstrukcji 200 mm minimalna odległość pomiędzy dwoma blokami montażowymi klap przeciwpożarowych Podłączenie przewodów króćcami elastycznymi 1. Wykonać metalową konstrukcję wsporczą zgodnie z wytycznymi producenta i wykonać otwór montażowy Ä na stronie Umieścić klapę przeciwpożarową w otworze w ścianie stroną obsługową od strony osłony. Jeśli grubość ściany wynosi > 115 mm, wykonać przedłużenie klapy przeciwpożarowej po stronie montażowej przedłużką lub odcinkiem kanału spiro. 3. Przymocować płytę osłonową do metalowego profilu na obwodzie otworu co najmniej czterema śrubami (wkręty do ścian gipsowo-kartonowych 4.2 mm, a 10 mm). 44 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

45 Montaż podwieszony klapy przeciwpożaro... > Klapy przeciwpożarowe z płytą ognioc Montaż podwieszony klapy przeciwpożarowej Informacje ogólne Klapy przeciwpożarowe mogą być podwieszone pod litymi stropami za pomocą prętów gwintowanych o odpowiedniej grubości. System podwieszenia klapy może być obciążony tylko ciężarem klapy przeciwpożarowej. Przewody należy podwiesić osobno. System podwieszenia dłuższy niż 1.5 m wymaga zastosowania izolacji ogniochronnej. Do montażu podwieszonego wymagany jest odcinek przedłużający klapę przeciwpożarową; alternatywnie klapa przeciwpożarowa powinna być połączona z przewodem przed podwieszeniem. Wielkość prętów gwintowanych Fmax (N) na pręt gwintowany Maksymalne obciążenie (kg) na pręt gwintowany Gwint M8 M10 M12 M14 M16 M Mocowanie do stropu Rys. 32: System podwieszenia, przewód poziomy 1 Klapa przeciwpożarowa 2 Króćce elastyczne 3 Przedłużka 4 Obejma 5 Pręt gwintowany, minimum M8, stal ocynkowana Montaż do płyty stropowej Ä Rozdział Mocowanie do stropu na stronie 45 System podwieszenia dłuższy niż 1.5 m wymaga zastosowania izolacji ogniochronnej. A Strona zabudowy B Strona obsługi Uwaga: Każda klapa przeciwpożarowa musi być podwieszona osobno. Rys. 31: Mocowanie do stropu 1 Kołki mocujące z certyfikatem przeciwpożarowym 2 Montaż przez przegrodę Należy stosować kołki mocujące z certyfikatem przeciwpożarowym, odpowiednie do ścian i stropów. Zamiast kołków mocujących można wykorzystać pręty gwintowane, które należy zabezpieczyć za pomocą nakrętek i podkładek Klapy przeciwpożarowe z płytą ogniochronną Przewód poziomy Montaż klapy przeciwpożarowej z płytą ogniochronną na przewodzie poziomym wymaga podwieszenia po obu stronach ściany. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 45

46 Montaż podwieszony klapy przeciwpożaro... > Klapy przeciwpożarowe z płytą ognioc Przewód pionowy Montaż podwieszony klapy przeciwpożarowej Podwieszenie pod płytą stropową za pomocą wsporników i nitów. Rys. 33/1) Montaż za pomocą nitów ponad lub pod płytą stropową. Rys. 33/2) Montaż za pomocą obejm ponad lub pod płytą stropową. Rys. 33/3) Rys. 33: Warianty montażu podwieszonego klapy przeciwpożarowej Klapa przeciwpożarowa Przedłużka Króćce elastyczne Pręt gwintowany, minimum M8, stal ocynkowana Podkładka i nakrętka odpowiednie do prętów gwintowanych 4 nity stalowe 6.4 mm, zakres mocowania 2 do 20 mm, np. nity ślepe lub nity wzmocnione. Połączenie nitami musi być powietrzno-szczelne. Profil L zgodnie z PN-EN mm 8 Kątownik mm zgodnie z PN-EN nity stalowe 6.4 mm zakres mocowania 2 do 20 mm, np. nity ślepe lub nity wzmocnione; połączenie nitami musi być powietrzno-szczelne. 10 Kątownik mm zgodnie z PN-EN Śruby mocujące odpowiednie do obejm 12 Obejma, np. Hilti MP-MX, Valraven BIS HD 500, lub równoważna A Strona zabudowy B Strona obsługi 46 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

47 Montaż podwieszony klapy przeciwpożaro... > Klapy przeciwpożarowe z płytą ognioc... Montaż pionowy klap przeciwpożarowych Montaż za pomocą nitów ponad lub pod płytą stropową. Rys. 34/1) Montaż za pomocą obejm ponad lub pod płytą stropową. Rys. 34/2) Rys. 34: Warianty montażu pionowego klap przeciwpożarowych Klapa przeciwpożarowa Przedłużka Króćce elastyczne Kątownik mm zgodnie z PN-EN nity stalowe 6.4 mm, zakres mocowania 2 do 20 mm, np.nity ślepe lub nity wzmocnione, połączenie nitami musi być powietrzno-szczelne. Wspornik, np. Hilti MM-B-30 lub równoważny 4 śruby mocujące (M8 z 2 podkładkami i nakrętką), odpowiednie do wsporników 8 Mocowanie wspornika, Varifix lub Müpro MPC lub równoważny 9 Kątownik mm zgodnie z PN-EN Śruby mocujące odpowiednie do obejm 11 Obejma, np. Hilti MP-MX, Valraven BIS HD 500, lub równoważna A Strona zabudowy B Strona obsługi Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 47

48 Podłączenie przewodów Ograniczenie wydłużenia przewodów > Króćce elastyczne 6 Podłączenie przewodów 6.1 Przewody Do klapy przeciwpożarowej mogą być podłączone przewody z materiałów palnych lub niepalnych Króćce elastyczne 6.2 Usuwanie zabezpieczeń transportowych/ montażowych Klapy przeciwpożarowe o wielkości nominalnej 315 i większe, bez bloku montażowego dostarczane są w zabezpieczeniu transportowym/montażowym. W przypadku montażu klapy z zastosowaniem zaprawy zabezpieczenie należy usunąć dopiero po stwardnieniu zaprawy. Aby usunąć zabezpieczenie transportowe/ montażowe należy pociągnąć je od strony montażowej klapy przeciwpożarowej. 6.3 Ograniczenie wydłużenia przewodów Rys. 36: Klapa przeciwpożarowa z króćcem elastycznym 1 Króćce elastyczne A Strona zabudowy B Strona obsługi Króćce elastyczne powinny być zamontowane w sposób umożliwiający kompensowanie, zarówno rozciągania, jak i ściskania. Alternatywnie mogą być stosowane kanały elastyczne. Przy stosowaniu króćców elastycznych należy zapewnić wyrównanie potencjałów Ä Rozdział 7.3 Wyrównanie potencjałów na stronie 50. Uwaga Aby zapewnić, że otwarta przegroda odcinająca zmieści się w całości w obudowie klapy przeciwpożarowej w miejscu montażu, przy średnicy nominalnej klapy 224 i większych konieczne jest zamontowanie przedłużki. Rys. 35: Ograniczenie obciążeń Przewody wentylacyjne muszą być zamontowane w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie przenosiły obciążeń na klapę przeciwpożarową. Wydłużenie przewodów w przypadku pożaru może być kompensowane przez wsporniki i kolana, Rys. 35. Ponieważ w przypadku pożaru, kanały wentylacyjne mogą ulec wydłużeniu i ściany mogą zostać zdeformowane, w przypadku łączenia klap przeciwpożarowych ze sztywnymi kanałami wentylacyjnymi w następujących przypadkach zalecane jest stosowanie króćców elastycznych: w lekkich ścianach działowych w lekkich ścianach szachtów z płytą ogniochronną 48 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

49 Podłączenie przewodów Dostęp w celu przeprowadzenia inspekcji 6.4 Kratka maskująca Rys. 37: Klapa przeciwpożarowa z kratką maskującą 1 Przedłużka wymagana jest od wielkości nominalnej Kratka maskująca Jeśli kanał wentylacyjny będzie podłączony tylko z jednej strony, z drugiej należy zamontować kratkę maskującą. Uwaga Aby zapewnić, że otwarta przegroda odcinająca zmieści się w całości w obudowie klapy przeciwpożarowej w miejscu montażu, przy średnicy nominalnej klapy 224 i większych konieczne jest zamontowanie przedłużki. 6.5 Dostęp w celu przeprowadzenia inspekcji Klapy przeciwpożarowe typ FKRS-EU posiadają otwór serwisowy zamknięty gumową zatyczką Ä Rozdział 4 Części i zasada działania na stronie 12. W celu przeprowadzania prac konserwacyjnych i czyszczenia należy zapewnić dostęp do wewnętrznej części klapy. W zależności od instalacji konieczne może być zapewnienie otworów inspekcyjnych na przewodach przyłącznych. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 49

50 Wykonywanie podłączeń elektrycznych Wyrównanie potencjałów 7 Wykonywanie podłączeń elektrycznych Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się dotykania elementów pod napięciem! Sprzęt elektryczny przewodzi niebezpieczne napięcie. Prace związane z elektrycznością wykonywać mogą tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac przy sprzęcie elektrycznym należy wyłączyć zasilanie. B Wyłącznik krańcowy OTWARTA Wyłączniki krańcowe Włączony Typ połączenia Przepustnica Położenie ZAMKNIĘTA lub OTWARTA zostało osiągnięte Obwód elektryczny zamknięta 7.2 Podłączenie siłownika ze sprężyną powrotną Personel: Wykwalifikowany elektryk 7.1 Podłączenie wyłączników krańcowych (klapy przeciwpożarowe topikowe) Personel: Wykwalifikowany elektryk Rys. 38: Przykładowy schemat okablowania: wyłącznik krańcowy 1 Lampka kontrolna lub przełącznik, poza zakresem dostawy Wyłączniki krańcowe należy podłączyć zgodnie z przykładowym schematem Rys. 38 Jeżeli nie zakłóca to działania urządzenia, możliwe jest wykorzystanie wskaźników świetlnych lub przekaźników. A Wyłącznik krańcowy ZAMKNIĘTA Wyłączniki krańcowe Wyłączony Typ połączenia Przepustnica Położenie ZAMKNIĘTA lub OTWARTA nie zostało osiągnięte Obwód elektryczny zamknięta Rys. 39: Podłączenie siłownika, przykład 1 Przełącznik do zamykania i otwierania, dostarczany przez innych producentów 2 Opcjonalny mechanizm wyzwalający, np. czujnik dymu TROX typ RM-O-3-D lub RM-O-VS-D 3 Dioda wskazująca położenie ZAMKNIĘTA, poza zakresem dostawy 4 Dioda wskazująca położenie OTWARTA, poza zakresem dostawy Klapa przeciwpożarowa może być wyposażona w siłownik ze sprężyną powrotną o napięciu zasilania 230 V AC lub 24 V AC/DC. Należy zapoznać się z danymi umieszczonymi na tabliczce znamionowej. Siłownik ze sprężyną powrotną należy podłączyć zgodnie z przedstawionym przykładowym schematem. Jeżeli nie zakłóca to działania urządzenia, możliwe jest równoległe podłączenie kilku siłowników. Siłowniki 24 V AC/DC Należy zastosować transformatory Kable połączeniowe wyposażone są we wtyczki. Umożliwia to proste i łatwe połączenie z magistralą komunikacyjną. Przy podłączaniu zacisków skrócić kable łączące. 7.3 Wyrównanie potencjałów Jeżeli wymagane jest wyrównanie potencjałów, należy wykonać uziemienie klapy przeciwpożarowej. W przypadku pożaru obciążenia pochodzące z wyrównania potencjałów nie mogą wpływać na działanie klapy przeciwpożarowej. 50 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

51 Sprawdzenie poprawności działania Klapy przeciwpożarowe z elementem topi... 8 Sprawdzenie poprawności działania Informacje ogólne Podczas pracy w normalnej temperaturze przegroda odcinająca jest otwarta. Sprawdzenie poprawności działania obejmuje otworzenie i zamknięcie przegrody. Otwieranie przegrody odcinającej 8.1 Klapy przeciwpożarowe z elementem topikowym Zamykanie przegrody odcinającej Rys. 40: Zamykanie przegrody odcinającej PRZESTROGA! Wkładanie rąk do wnętrza klapy przeciwpożarowej podczas ruchu przegrody odcinającej grozi odniesieniem obrażeń. Nie wkładać rąk do klapy przeciwpożarowej gdy mechanizm wyzwalający jest włączony. Rys. 41: Otwieranie przegrody odcinającej Wymagania Przegroda odcinająca ZAMKNIĘTA 1. Lewą ręką przyciągnąć mechanizm wyzwalający 1 do siebie i przytrzymać. 2. Prawą ręką uchwycić dźwignię 3 jak pokazano na rysunku i kciukiem nacisnąć przycisk Następnie obrócić dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do ogranicznika. 4. Zwolnić mechanizm. ð Dźwignia blokuje się w położeniu OTWARTA. Wymagania Przegroda odcinająca OTWARTA 1. Chwycić mechanizm wyzwalający kciukiem i palcami środkowymi 1 jak pokazano na rysunku. 2. Przyciągnąć mechanizm wyzwalający do siebie. ð Przegroda klapy przeciwpożarowej zamyka się a przycisk na uchwycie dźwigni ręcznej blokuje się w pozycji ZAMKNIĘTA. Wskaźnik położenia przegrody odcinającej Położenie przegrody odcinającej wskazywane jest przez położenie dźwigni ręcznej. Rys. 42: Wskaźnik położenia przegrody odcinającej 1 Przegroda odcinająca zamknięta 2 Przegroda odcinająca otwarta Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 51

52 Sprawdzenie poprawności działania Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem ze Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem ze sprężyną powrotną Wskaźnik położenia Zamykanie/otwieranie klapy z siłownikiem ze sprężyną powrotną Rys. 43: Termoelektryczny mechanizm wyzwalający 1 Przełącznik do sprawdzenia poprawności działania 2 Dioda sygnalizacyjna Dioda sygnalizacyjna 2 termoelektrycznego mechanizmu wyzwalającego świeci się gdy spełnione są następujące warunki: Podłączone jest zasilanie Wyłącznik termoelektryczny jest sprawny. Przełącznik nie jest przełączony. Rys. 44: Sprawdzenie poprawności działania PRZESTROGA! Wkładanie rąk do wnętrza klapy przeciwpożarowej podczas ruchu przegrody odcinającej grozi odniesieniem obrażeń. Nie wkładać rąk do klapy przeciwpożarowej gdy mechanizm wyzwalający jest włączony. Wymagania Podłączone jest zasilanie 1. Przełączyć przełącznik 1 i przytrzymać. ð Przełącznik przerywa obwód zasilania i przegroda klapy zamyka się. 2. Sprawdzić czy przegroda klapy jest zamknięta, sprawdzić czas zamykania. 3. Zwolnić przycisk 1. ð Po ponownym podaniu napięcia przegroda klapy otwiera się. 4. Sprawdzić czy przegroda klapy jest otwarta, sprawdzić czas otwierania. Wskaźnik położenia przegrody odcinającej Położenie przegrody odcinającej wskazywane jest strzałką na siłowniku. 52 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

53 Sprawdzenie poprawności działania Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem ze... Otwieranie przegrody odcinającej za pomocą korbki ręcznej Rys. 45: Wskaźnik położenia przegrody odcinającej 1 Przegroda odcinająca zamknięta 2 Przegroda odcinająca otwarta Sprawdzanie klap z zastosowaniem modułu sterującego Sprawdzenie poprawności działania klapy wyposażonej w siłownik elektryczny można przeprowadzić z modułu sterującego. Moduł sterujący powinien realizować następujące funkcje: Otwieranie i zamykanie klapy przeciwpożarowej w regularnych odstępach czasu (odstępy czasu ustawiane są przez właściciela lub użytkownika) Monitorowanie czasu pracy siłownika Wywoływanie alarmu gdy czasy pracy siłownika są przekroczone i gdy klapa przeciwpożarowa zamknie się Zapisywanie wyników sprawdzania Wymagania te spełniają moduły TROXNETCOM na przykład TNC-EASYCONTROL lub AS-Interface. Szczegółowe informacje zawarte są w katalogu firmy TROX Ochrona przeciwpożarowa. Rys. 46: Sprawdzenie poprawności działania NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zagrożenie związane z nieprawidłowym działaniem klapy przeciwpożarowej. Jeżeli klapę otwarto za pomocą dźwigni ręcznej (bez zasilania), wzrost temperatury (w przypadku pożaru) nie spowoduje jej uruchomienia. Oznacza to, że nie nastąpi zamknięcie przegrody odcinającej. Aby przywrócić działanie urządzenia, należy podłączyć zasilanie. Wymagania Przegroda odcinająca ZAMKNIĘTA 1. Umieścić korbkę 1 w otworze mechanizmu zwijającego sprężynę. (Korbka przymocowana jest klipsem do przewodu zasilającego). 2. Obrócić korbkę w kierunku zgodnym ze strzałką 2 i zatrzymać ją gdy nastąpi opór. 3. Następnie szybko obrócić korbkę o około 90 w kierunku położenia "zamknięta". ð Przegroda klapy przeciwpożarowej pozostaje w położeniu OTWARTA. 4. Wyjąć korbkę. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 53

54 Sprawdzenie poprawności działania Klapa przeciwpożarowa z siłownikiem ze... Zamykanie przegrody odcinającej za pomocą korbki ręcznej Rys. 47: Sprawdzenie poprawności działania PRZESTROGA! Wkładanie rąk do wnętrza klapy przeciwpożarowej podczas ruchu przegrody odcinającej grozi odniesieniem obrażeń. Nie wkładać rąk do klapy przeciwpożarowej gdy mechanizm wyzwalający jest włączony. Wymagania Przegroda odcinająca OTWARTA 1. Umieścić korbkę 1 w otworze mechanizmu zwijającego sprężynę. (Korbka przymocowana jest klipsem do przewodu zasilającego). 2. Obrócić korbkę o ok. 90 w kierunku położenia otwarta aż do momentu kliknięcia. ð Przegroda odcinająca zamyka się. 3. Wyjąć korbkę. 54 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

55 Uruchomienie 9 Uruchomienie Przed uruchomieniem Przed uruchomieniem każdą klapę przeciwpożarową należy poddać sprawdzeniu pozwalającemu ustalić jej faktyczny stan. Lista wymaganych czynności kontrolnych podana jest w tabeli na str. Ä na stronie 58. Działanie Podczas normalnej pracy urządzenia przegroda odcinająca jest otwarta, co umożliwia przepływ powietrza przez instalację wentylacyjną. Jeżeli temperatura w przewodzie wentylacyjnym lub temperatura otoczenia wzrasta w wyniku wystąpienia pożaru ( 72 / 95 ), następuje zadziałanie mechanizmu termicznego i zamknięcie przegrody odcinającej. ZAMKNIĘTE klapy przeciwpożarowe Klapa przeciwpożarowa zamknięta podczas pracy systemu wentylacji lub klimatyzacji, w celu zapewnienia prawidłowej pracy musi zostać sprawdzona przed ponownym otwarciem Ä Przegląd na stronie 56. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 55

56 Konserwacja Punkty smarowania 10 Konserwacja 10.1 Informacje ogólne Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Zabrania się dotykania elementów pod napięciem! Sprzęt elektryczny przewodzi niebezpieczne napięcie. Prace związane z elektrycznością wykonywać mogą tylko pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Przed rozpoczęciem prac przy sprzęcie elektrycznym należy wyłączyć zasilanie. PRZESTROGA! Zagrożenia związane z przypadkowym uruchomieniem klapy przeciwpożarowej. Przypadkowe uruchomienie przegrody odcinającej lub innych części urządzenia grozi obrażeniami. Należy zabezpieczyć przegrodę odcinającą przed przypadkowym uruchomieniem. Konserwacja Klapa przeciwpożarowa nie musi być sprawdzana pod kątem zużycia, konieczne jest jednak regularne czyszczenie klapy podczas czyszczenia instalacji wentylacyjnej. Czyszczenie Klapa przeciwpożarowa może być czyszczona za pomocą suchej lub wilgotnej szmatki. Brud lub zanieczyszczenia, które przywarły mogą być usunięte za pomocą ogólnodostępnych, nieagresywnych środków czyszczących. Nie stosować środków żrących lub ostrych narzędzi (np. szczotek). Przegląd Działanie klapy przeciwpożarowej musi być sprawdzone przed uruchomieniem. Po uruchomieniu działanie klapy przeciwpożarowej musi być sprawdzane w określonych odstępach czasu. Należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów i wymogów budowlanych. Lista wymaganych czynności podana jest Ä na stronie 58. Wszystkie czynności sprawdzające należy udokumentować i ocenić osobno dla każdej klapy. Jeżeli niektóre z wymagań nie zostaną spełnione, należy podjąć działania naprawcze. Regularne wykonywanie czynności konserwacyjnych zapewnia stałą gotowość urządzenia do pracy, niezawodność działania oraz dłuższy okres użytkowania. Za wykonywanie czynności konserwacyjnych odpowiada właściciel lub użytkownik systemu. Do jego obowiązków należy zaplanowanie przeglądów konserwacyjnych, określenie ich zakresu w celu zapewnienia niezawodnego działania klapy przeciwpożarowej. Sprawdzenie poprawności działania Poprawność działania urządzenia należy sprawdzać nie rzadziej niż co sześć miesięcy, sprawdzenie powinno być przeprowadzone przez właściciela lub użytkownika budynku. Jeżeli wyniki dwóch kolejnych sprawdzeń w odstępie 6 miesięcy są pozytywne, następne czynności sprawdzające można przeprowadzić po upływie roku. Sprawdzenie poprawności działania musi być przeprowadzone zgodnie z wytycznymi następujących norm: PN-EN DIN PN-EN Sprawdzenie poprawności działania klapy wyposażonej w siłownik elektryczny można przeprowadzić z modułu sterującego Ä Sprawdzanie klap z zastosowaniem modułu sterującego na stronie 53. Naprawa Ze względów bezpieczeństwa prace naprawcze może wykonywać tylko autoryzowany serwis producenta. Dozwolone jest wykorzystywanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Sprawdzenie poprawności działania Ä 51 wymagane jest po każdej naprawie urządzenia Punkty smarowania Punkty smarowania Rys. 48: Punkty smarowania 1 Łożyska przekładni 2 Łożyska przegrody odcinającej (po obu stronach) 56 Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU

57 Konserwacja Wymiana elementu topikowego Oliwienie należy wykonywać wyłącznie w punktach smarowania i tylko w przypadku, gdy przegrody klapy nie można łatwo otworzyć lub zamknąć. Do smarowania należy używać wyłącznie olejów lub smarów nie zawierających żywic i kwasów Wymiana elementu topikowego Rys. 49: Wyjmowanie uchwytu elementu topikowego 1. Zamknąć klapę przeciwpożarową. 2. Odkręcić śruby 1 uchwytu elementu topikowego Wyjąć uchwyt elementu topikowego 2 z klapy przeciwpożarowej. Podczas wyjmowania lekko nacisnąć przycisk 3 na uchwycie. Rys. 50: Wyjmowanie uchwytu elementu topikowego 4. Chwycić uchwyt elementu topikowego jak pokazano na rysunku. Przesunąć środkowy palec w kierunku strzałki. 5. Zdjąć zużyty element topikowy. 6. Założyć nowy element topikowy. 7. Umieścić uchwyt elementu topikowego w klapie przeciwpożarowej i przykręcić śrubami Sprawdzić poprawność działania. Klapy przeciwpożarowe Typ FKRS-EU 57

Klapa przeciwpożarowa

Klapa przeciwpożarowa Instrukcja montażu i eksploatacji PL/pl Klapa przeciwpożarowa Typ FKRS-EU z Deklaracją właściwości użytkowych DoP / FKRS-EU / DE / 003 Przed rozpoczęciem wszystkich prac przeczytać instrukcję! TROX BSH

Bardziej szczegółowo

Zawory przeciwpożarowe

Zawory przeciwpożarowe Instrukcja montażu i eksploatacji PL/pl Zawory przeciwpożarowe Typ FV-EU z Deklaracją właściwości użytkowych DoP / FV-EU / DE / 002 Przed rozpoczęciem wszystkich prac przeczytać instrukcję! TROX BSH Technik

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa

Klapa przeciwpożarowa Instrukcja montażu i eksploatacji PL/pl Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU z Deklaracją Właściwości Użytkowych DoP / FKA-EU / DE / 003 Przed rozpoczęciem wszystkich prac przeczytać instrukcję! TROX BSH Technik

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające //PL/ Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Certyfikat Zgodności WE z normą PN-EN 0 88 - CPD - 0 / W The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +8 0 Oddział w Polsce fax +8 ul.

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FKRS-EU Zastosowanie Klapa przeciwpożarowa Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i eksploatacji Klapa przeciwpożarowa typ FKRS-EU

Instrukcja montażu i eksploatacji Klapa przeciwpożarowa typ FKRS-EU Instrukcja montażu i eksploatacji Klapa przeciwpożarowa typ FKRS-EU The art of handling air Spis treści 1 Informacje ogólne 3 Dokumenty powiązane 3 Symbole stosowane w niniejszej instrukcji 3 Tabliczka

Bardziej szczegółowo

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-L KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KWP-L

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej Instrukcja montażu i eksploatacji Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej PL/pl Typ EKA-EU z Deklaracją właściwości użytkowych DoP / EKA-EU / 001 Przed rozpoczęciem wszystkich prac przeczytać

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FK-EU Zastosowanie Przeciwpożarowe klapy odcinające Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: FKRS-EU Zastosowanie Klapa przeciwpożarowa Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S

EI 90 (ve i o) S. EI 60 (ve i o) S. EI 30 (ve i o) S KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie EI 90 (ve i o) S Klapy przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia.

i <-> o) S. Oprócz funkcji zabezpieczenia przeciwpożarowego pełnią również funkcję jednopunktowego nawiewu / wywiewu powietrza do pomieszczenia. Zestaw nawiewny / wywiewny RK150 RK150 + KE - przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150 + KK - przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zestawy nawiewne / wywiewne RK150 służą

Bardziej szczegółowo

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12

Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 Okrągłe klapy przeciwpożarowe odcinające FDA-12 FDA-12-T/FDA-12-M Opis FDA-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi

Bardziej szczegółowo

Deklaracja właściwości użytkowych

Deklaracja właściwości użytkowych Produkt Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: EK-JZ Zastosowanie Klapa odcinająca do systemów wielostrefowej wentylacji pożarowej Producent TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Telefaks +49 (0)2845

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej Instrukcja montażu i eksploatacji PL/pl Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej Typ EK-EU zgodnie z PN-EN12101-8 Deklaracja właściwości użytkowych DoP / EK-EU / 001 Przed rozpoczęciem wszystkich

Bardziej szczegółowo

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTM INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTM Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5.

mcr FS przeciwpożarowe klapy transferowe przeznaczenie 7.1. dokumenty dopuszczające 7.2. odporność ogniowa 7.3. wersje 7.4. zastosowanie 7.5. 7.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FS są przeznaczone do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane oraz oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające mcr FI PRO 4.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu mcr FI PRO są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji

Bardziej szczegółowo

EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW USUWANIA DYMU I GORĄCYCH GAZÓW, A TAKŻE JAKO

EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW USUWANIA DYMU I GORĄCYCH GAZÓW, A TAKŻE JAKO Strona główna > Produkty > Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa > Klapy wentylacji pożarowej > EK-JZ EK-JZ DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA, SYSTEMÓW NADCIŚNIENIOWYCH, DO GRAWITACYJNYCH SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

FDA2-12-T / FDA2-12-M

FDA2-12-T / FDA2-12-M Opis FDA2-12 stosowane w wentylacji ogólnej, jako zabezpieczenia uniemożliwiające przedostawanie się dymu i ognia pomiędzy wydzielonymi sąsiednimi strefami pożarowymi. Przedmiotowe klapy odcinające sklasyfikowano

Bardziej szczegółowo

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE

ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ. ZAWORY PRZECIWPOŻAROWE Zawory przeciwpożarowe typu ZPp60 ZASTOSOWANIE Przeciwpożarowe zawory odcinające służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się

Bardziej szczegółowo

AAmulti. i«o)s1000c

AAmulti. i«o)s1000c Bateria klap odcinających mcr FID S/V lub mcr FID S/V-M przeznaczona jest do zabudowy w systemach wentylacji pożarowej uruchamianych automatycznie. Bateria klap może składać się z dwóch lub trzech klap

Bardziej szczegółowo

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ RK150-HO-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HO-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 RK150-HE-KE przeciwpożarowy zestaw nawiewny RK150 RK150-HE-KK przeciwpożarowy zestaw wywiewny RK150 Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu RK150 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5.

mcr ZIPP przeciwpożarowe zawory odcinające przeznaczenie 8.1. dokumenty dopuszczające 8.2. odporność ogniowa 8.3. wersje 8.4. zastosowanie 8.5. 8.1. przeznaczenie Zawory przeciwpożarowe typu mcr ZIPP są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz do transferu (przepływu) powietrza przez przegrody budowlane i zapewnienia

Bardziej szczegółowo

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-L INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-L Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie

Informacja o produkcie Informacja o produkcie Małogabarytowa klapa przeciwpożarowa typ TEC Klasyfikacja odporności ogniowej zgodnie z PN-EN 13501-3 Niski poziom hałasu Dostępna w następujących wielkościach: DN 80, 100 i 125

Bardziej szczegółowo

KTS INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KTS INSTRUKCJA MONTAŻU. Strefa wentylacji pożarowej. Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KTS Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające 4/15/PL/1 Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ FKRS-EU Aprobata techniczna ITB AT-15-7541/2008 Certyfikat Zgodności ITB-1735/W TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KTM KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu KTM przeznaczone

Bardziej szczegółowo

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl

7/S5. Klapy przeciwpożarowe FD40. www.klimaoprema.pl 7/S5 Klapy przeciwpożarowe FD40 386 www.klimaoprema.pl 7/S5 v 2.5 (en) Klapy przeciwpożarowe FD40 www.klimaoprema.pl 387 Klapy - FD40 Klapy przeciwpożarowe, typ FD 40 Instalowane w przegrodach miedzy strefami

Bardziej szczegółowo

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ

WKP-P KLAPY WENTYLACJI POŻAROWEJ WKP-P KLPY WENTYLCJI POŻROWEJ Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe klapy odcinające

Przeciwpożarowe klapy odcinające . X X testregistrierung z elementem topikowym 72 C lub 95 C Przeciwpożarowe klapy odcinające Typ Oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej Opcjonalnie TROXNETCOM Certyfikat ATEX Kompaktowe

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej

Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej Instrukcja montażu i eksploatacji PL/pl Klapa odcinająca do systemów wentylacji pożarowej Typ EK-JZ zgodnie z PN-EN12101-8 Deklaracja właściwości użytkowych DoP / EK-JZ / 002 Przed rozpoczęciem wszystkich

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp120 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-P-E KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy do instalacji pożarowych, pełnią funkcję odcinającą, oraz służą do odprowadzania dymu ze strefy objętej pożarem. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające

KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-E(S) Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0)

INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ. (wersja 3.0) 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KLAP PRZECIWPOŻAROWYCH TYPU KTS-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0) UWAGA: Niniejsza

Bardziej szczegółowo

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA

KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA KWP-EX KLAPA PRZECIWPOŻAROWA ODCINAJĄCA, PRZECIWWYBUCHOWA Przeznaczenie: Klapy przeciwpożarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym typu KWP-Ex przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU DOSTĘPNOŚĆ ZGODNOŚĆ. TRANSPORT i PRZECHOWYWANIE ALFA FR BOARD A TDS EW OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD A składa się z płyty z wełny mineralnej o gęstości 150kg/m 3 i grubości 60mm pokrytej jednostronnie powłoką z farby ablacyjnej ALFA FR COAT A o grubości warstwy

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa

Klapa przeciwpożarowa 4/17/PL/3 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) telefon +48 22 717 14 70 Oddział w Polsce fax +48 22 717 14 72 ul. Techniczna 2 e-mail trox@trox.pl 05-500

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KPO120 W PRZEGRODACH OGNIOWYCH UWAGA: Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

Typ EK-EU DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA I JAKO NAWIEW POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO

Typ EK-EU DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA I JAKO NAWIEW POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO Strona główna > Produkty > Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa > Klapy wentylacji pożarowej > Type EK-EU Typ EK-EU DO MECHANICZNYCH SYSTEMÓW ODDYMIANIA I JAKO NAWIEW POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO Prostokątne

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE

Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa ETCE Klapa przeciwpożarowa Veloduct ETCE posiada oznakowanie CE zgodnie z normą PN-EN 15650:2010 i została przetestowana zgodnie z normą PN-EN 1366-2. ETCE spełnia wymogi klasy odporności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Strefa wentylacji pożarowej INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-BATERIE Klapy Przeciwpożarowe Odcinające SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne:

OPIS PRODUKTU ZGODNOŚĆ ZASTOSOWANIE DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Nr Artykułu . ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Ściany elastyczne: OPIS PRODUKTU Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD to płyta z wełny mineralnej o gęstości 160 kg/m 3 pokryta jednostronnie lub obustronnie akrylową farbą pęczniejącą Zastosowanie odpowiedniego typu płyty zależy

Bardziej szczegółowo

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ

2. ODDYMIANIE I ZABEZPIECZENIA PPOŻ Zastosowanie: Przeciwpożarowe zawory odcinające typu ZPp60 służą do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia i dymu poprzez przewody wentylacyjne w przypadku wybuchy pożaru. Nadrzędną

Bardziej szczegółowo

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza

CDH. Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi. Czerpnia powietrza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Instrukcja Obsługi CDH Czerpnia powietrza SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu 1 1. WSTĘP Celem

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ INTU FR GRILLE TDS 1. niestandardowe rozmiary kratek

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ INTU FR GRILLE TDS 1. niestandardowe rozmiary kratek . OPIS PRODUKTU odporność ogniowa 60, 120 i 240 minut przepływ powietrza do 80% maksymalne wymiary pojedynczej kratki: okrągłe - Ø 400 []; prostokątne 600 x 600 [] niestandardowe rozmiary kratek Przeciwpożarowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU KLASYFIKACJA OGNIOWA ZUŻYCIE ALFA COAT SPOSÓB MONTAŻU PUSTE USZCZELNIENIA BEZ INSTALACJI

OPIS PRODUKTU KLASYFIKACJA OGNIOWA ZUŻYCIE ALFA COAT SPOSÓB MONTAŻU PUSTE USZCZELNIENIA BEZ INSTALACJI OPIS PRODUKTU ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD SYSTEMU: Farba ogniochronna ALFA Płyta ogniochronna ALFA FR BOARD Uszczelniająca masa ogniochronna ALFA Płyta z o gęstości minimalnej Otulina z o gęstości minimum

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające do sys temów wentylacji pożarowej

Klapy odcinające do sys temów wentylacji pożarowej .1 X X testregistrierung Przegroda klapy typu EK- EU Klapy odcinające do sys temów wentylacji pożarowej Typ z siłownikiem otwórz/zamknij Oznakowanie CE zgod nie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej Opcjonalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWYCH ZAWORÓW ODCINAJĄCYCH ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex

Informacja o produkcie Przepustnica odcinająca w wersji Ex AK-Ex AK-Ex 1 Przepustnica odcinająca Przepustnica odcinająca AK-EX z siłownikiem w wersji Ex przeznaczona jest do odcinania przepływu strumienia, należy do II grupy urządzeń stosowanych w przestrzeniach zagrożonych

Bardziej szczegółowo

DLQL DO POZIOMEGO, JEDNO DO CZTEROSTRONNEGO NAWIEWU POWIETRZA, DO STREF KOMFORTU, Z EKRANEM PRZESŁANIAJĄCYM

DLQL DO POZIOMEGO, JEDNO DO CZTEROSTRONNEGO NAWIEWU POWIETRZA, DO STREF KOMFORTU, Z EKRANEM PRZESŁANIAJĄCYM Strona główna > Produkty > Nawiewniki > Nawiewniki sufitowe > Nawiewniki sufitowe > DLQL DLQL DO POZIOMEGO, JEDNO DO CZTEROSTRONNEGO NAWIEWU POWIETRZA, DO STREF KOMFORTU, Z EKRANEM PRZESŁANIAJĄCYM Kwadratowe

Bardziej szczegółowo

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające

mcr WIP przeciwpożarowe klapy żaluzjowe odcinające 6.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr WIP są przeznaczone do zabezpieczenia instalacji wentylacji ogólnej, pożarowej, a także mieszanej (połączenie wentylacji ogólnej i pożarowej) w miejscu przechodzenia

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki ST-H. Nawiewniki z filtrem absolutnym. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa

Nawiewniki ST-H. Nawiewniki z filtrem absolutnym. Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Nawiewniki ST-H Nawiewniki z filtrem absolutnym Dokumentacja Techniczno- Ruchowa Wer.09-2017 FRAPOL Sp. z o. o. Klapy V330M Przeciwpożarowe klapy prostokątne do systemów wentylacyjnych 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ SPOSÓB MONTAŻU. PRZECHOWYWANIE i UTYLIZACJA OPIS PRODUKTU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5

INSTRUKCJA MONTAŻU. Ostatnia aktualizacja: STRONA 1/5 Ostatnia aktualizacja: 13-08-2013 STRONA 1/5 Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski, wykonanej z blachy

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych 58 Do zamknięcia szczelin dylatacyjnych, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia i dymu doskonale nadają się następujące masy ogniochronne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Dokumentacja Techniczno-Ruchowa WKP W BUDOWLANEJ PRZEGRODZIE SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciepłownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / e-mail: info@smay.eu www.smay.eu Wersja 1.1 Firma SMAY zastrzega

Bardziej szczegółowo

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA

KTM-ME-VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA -VAV KLAPA PRZECIWPOŻAROWA Przeznaczenie: Zapobieganie rozprzestrzeniania się ognia, temperatury dymu przewodami wentylacyjnymi przypadku wybuchu pożaru. Przeznaczenie Przeciwpożarowa klapa odcinająca

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60

PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE TYPU ZPp60 PRODUCENT: FRAPOL Spółka z o.o. 30-832 Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 8 tel. (012) 653-27-66, 653-27-67, 653-26-92 fax (012)

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240

OPIS PRODUKTU -- ZASTOSOWANIE SPOSÓB MONTAŻU. Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 OPIS PRODUKTU Dostępne średnice: 32mm 355mm Klasa odporności ogniowej: EI 120 - EI 240 Kołnierze składają się z zewnętrznej obudowy w kształcie opaski wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,0 mm zabezpieczonej

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa

Klapa przeciwpożarowa 4/17/PL/1 Klapa przeciwpożarowa Typ FKA-EU Aprobata Techniczna ITB AT-15-6489/2009 Certyfikat Zgodności ITB-0877/W The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna

Bardziej szczegółowo

Typ VSD15 Z WĄSKĄ SZCZELINĄ CZOŁOWĄ. Strona główna > Produkty > Nawiewniki > Nawiewniki szczelinowe > Typ VSD 15

Typ VSD15 Z WĄSKĄ SZCZELINĄ CZOŁOWĄ. Strona główna > Produkty > Nawiewniki > Nawiewniki szczelinowe > Typ VSD 15 Typ VSD15 Z WĄSKĄ SZCZELINĄ CZOŁOWĄ Nawiewniki szczelinowe o szerokości szyny czołowej 15 mm (szerokość nominalna) i z regulowanymi kierownicami powietrza Długości nominalne od 600 do 1500 mm, 1 szczelina

Bardziej szczegółowo

Do wywiewu powietrza

Do wywiewu powietrza X X testregistrierung Typ Do wywiewu powietrza Okrągłe zawory wentylacyjne z ręcznie regulowaną szerokością szczeliny Wielkości nominalne 100, 125, 160, 200 mm Zakres strumieni objętości powietrza 10 50

Bardziej szczegółowo

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające

przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 3.1. przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe mcr FI S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ Instrukcja montażu baterii klap KWP-O-(E)S 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAŻU KWP-O-(E)S W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ (wersja 3.0)

Bardziej szczegółowo

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air

Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m. The art of handling air T 2.//PL/1 Nawiewniki sufitowe Typ DLQL Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości do 4,0m The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-0 Piaseczno

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCRONNYC EIS ROCKWOOL 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem.. 7 Talerzyk zaciskowy Szpilki zgrzewane

Bardziej szczegółowo

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C.

1. Nie należy stosować masy uszczelniającej, jeżeli temperatura otoczenia wynosi poniżej 5 C. OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120

KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 KOŁNIERZE OGNIOCHRONNE PYROPLEX PPC4 Klasa odporności ogniowej: EI 120 Wymagane prawem dokumenty odniesienia : Aprobata Techniczna: 15-7725/2008 lub AT-15-7807/2008 Certyfikat Zgodności: ITB-1733/W Atest

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE. Przeznaczenie. Warianty wykonania. Opis techniczny urządzenia KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

Część I Montaż klap KWP w baterie.

Część I Montaż klap KWP w baterie. Część I Montaż klap KWP w baterie. Instrukcja montażu baterii klap KWP Montaż klap w baterie jest możliwy tylko przy wcześniejszej informacji (na etapie zamówienia), które klapy i w jakim układzie (pionowym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Ściany elastyczne: Ściany sztywne: Stropy sztywne: Artykuł nr

OPIS PRODUKTU ZASTOSOWANIE ZGODNOŚĆ DOSTĘPNOŚĆ TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE. Ściany elastyczne: Ściany sztywne: Stropy sztywne: Artykuł nr OPIS PRODUKTU Odporność ogniowa do 240 minut Dostępność: kartusz 310ml i opakowanie 600ml Kolor: biały Montaż w ścianach i stropach Posiada właściwości ognioszczelne, gazoszczelne, dymoszczelne Długi okres

Bardziej szczegółowo

Elastyczne skrzynki rozprężne

Elastyczne skrzynki rozprężne T 2.3/9/PL/1 Elastyczne skrzynki rozprężne Typ FLEXTRO Do nawiewników sufitowych The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno tel.: 22 717 14

Bardziej szczegółowo

KLAPA PRZECIWPOŻAROWA MOTYLKOWA CFDM

KLAPA PRZECIWPOŻAROWA MOTYLKOWA CFDM KLAPA PRZECIWPOŻAROWA MOTYLKOWA CFDM 1 Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje szereg produkowanych rozmiarów i modeli klap przeciwpożarowych (dalej klap) CFDM. Obowiązuje ona dla produkcji, projektowania,

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 02/2016

Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 02/2016 Klapa przeciwpożarowa ETCE Instrukcje dotyczące montażu, obsługi i konserwacji 0/06 ontaż Klapę przeciwpożarową ETCE należy montować zgodnie z instrukcjami montażu na stronach 5. Działanie i kontrola funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

Przepustnica DKG Spis treści Opis... 3 Wykonanie i wymiary... 4 Dane techniczne... 5

Przepustnica DKG Spis treści Opis... 3 Wykonanie i wymiary... 4 Dane techniczne... 5 Przepustnica DKG BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. ul. Kolejowa 13, Stara Iwiczna 05-500 Piaseczno Telefon: +48 22 737 18 58 Telefax +48 22 737 18 59 biuro@bsh.pl www.bsh.pl Spis treści Opis... 3 Materiał...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EIS 0 EIS 0 SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

MANDÍK TPM 003/97. ANEMOSTAT kwadratowy z kierownicami ALCM 250, 300, 400, 500, 600

MANDÍK TPM 003/97. ANEMOSTAT kwadratowy z kierownicami ALCM 250, 300, 400, 500, 600 MANDÍK TPM 003/97 ANEMOSTAT kwadratowy z kierownicami ALCM 250, 300, 400, 500, 600 Wymiary w mm, masy w kg Niniejsze warunki techniczne ustalają serię produkowanych rozmiarów anemostatów sufitowych, kwadratowych,

Bardziej szczegółowo

KLAPA ODCINAJĄCA V370

KLAPA ODCINAJĄCA V370 KLAPA ODCINAJĄCA V370 FRAPOL Sp. z o. o. V370 Klapa odcinająca V370 1 ZASTOSOWANIE: Przeciwpożarowe klapy odcinające typu V370 przeznaczone do zabezpieczania pomieszczeń przed rozprzestrzenianiem się ognia

Bardziej szczegółowo

3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku

3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku 3M TM Fire Barrier DW 615+ Narzędzia dostępne na rynku 38 EN-1366-1 Badania odporności ogniowej instalacji użytkowych Część 1: Kanały wentylacyjne Kanał wentylacyjny: Norma Wyprodukowany zgodnie z EN 1505

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe do montażu w ścianie

Nawiewniki szczelinowe do montażu w ścianie X X testregistrierung Nawiewniki szczelinowe do montażu w ścianie Typ Nawiew jednostronny, skośny Do oszczędzającego przestrzeń montażu w lekkich ścianach działowych z metalową konstrukcją szkiele tową

Bardziej szczegółowo

e. W przypadku uszczelnień przeciwpożarowych, przed aplikacją masy ALFA MASTIC, należy dokonać rozpoznania

e. W przypadku uszczelnień przeciwpożarowych, przed aplikacją masy ALFA MASTIC, należy dokonać rozpoznania OPIS PRODUKTU Ogniochronna masa akrylowa skutecznie wypełnia szczeliny wokół rur i kabli w przejściach instalacyjnych, szczelinach i dylatacjach w przegrodach wykonanych z płyt G/K, cegły, betonu, żelbetu.

Bardziej szczegółowo

VDL DO WYSOKICH POMIESZCZEŃ, Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI POWIETRZA

VDL DO WYSOKICH POMIESZCZEŃ, Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI POWIETRZA Strona główna > Produkty > Nawiewniki > Nawiewniki sufitowe > Nawiewniki wirowe > VDL VDL DO WYSOKICH POMIESZCZEŃ, Z REGULOWANYMI KIEROWNICAMI POWIETRZA Okrągłe, wirowe nawiewniki sufitowe, z kierownicami

Bardziej szczegółowo

Elastyczne skrzynki rozprężne

Elastyczne skrzynki rozprężne T 2.3/9/PL/1 Elastyczne skrzynki rozprężne Typ FLEXTRO Do nawiewników sufitowych The art of handling air Spis treści Opis Opis 2 Innowacja 3 Budowa Wymiary 4 Montaż Regulacja strumienia powietrza 5 Nawiewniki

Bardziej szczegółowo

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE

KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE KWP-O-E(S) KLAPY PRZECIWPOŻAROWE Przeznaczenie: Klapy odcinające do instalacji wentylacyjnych. Funkcją tych klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się ognia. Przeznaczenie Klapy przeciwpożarowe typu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJI WENTYLACJ MECHANICZNEJ DLA SALI GIMNASTYCZNEJ W GIMNAZIUM NR 1 W SŁUPSKU UL. DEOTYMY 15A 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki szczelinowe

Nawiewniki szczelinowe T.1//PL/1 Nawiewniki szczelinowe Typ VSD50-1-LT do montażu w lekkich ścianach działowych Spis treści Opis Opis Budowa Wymiary Materiały Instalacja Montaż Oznaczenia Dane techniczne Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

Informacja o produkcie Klapa przeciwpożarowa typ BKI. CE - certyfikat zgodności. "Bezpieczeństwo i ekskluzywność"

Informacja o produkcie Klapa przeciwpożarowa typ BKI. CE - certyfikat zgodności. Bezpieczeństwo i ekskluzywność Informacja o produkcie Klapa przeciwpożarowa typ BKI CE - certyfikat zgodności "Bezpieczeństwo i ekskluzywność" Spis treści Ogólnie Główne zalety...3 Ogólna charakterystyka...3 Klasyfikacja ogniowa zgodnie

Bardziej szczegółowo

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10.

PL 204783 B1. BEM Brudniccy spółka jawna,mirosław,pl 27.11.2006 BUP 24/06. Cezary Rutkowski,Płock,PL 26.02.2010 WUP 02/10. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 204783 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 375193 (22) Data zgłoszenia: 18.05.2005 (51) Int.Cl. A62C 2/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE ZPp60 i ZPp120 DOKUMENTACJA TECHNICZNO- RUCHOWA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA PRZECIWPOŻAROWE ZAWORY ODCINAJĄCE

Bardziej szczegółowo

2). w przypadku drzwi o klasie odporności ogniowej EI2 45 lub EI2 60 i ścian o klasie odporności ogniowej EI 45 lub EI 60 do ścian:

2). w przypadku drzwi o klasie odporności ogniowej EI2 45 lub EI2 60 i ścian o klasie odporności ogniowej EI 45 lub EI 60 do ścian: INSTRUKCJA MONTAŻU ŚCIAN I KONSTRUKCJI OKIENNYCH ALUMINIOWYCH PONZIO PE78EI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ wg normy PN EN 13501-2. BADANIA DO KOT/ITB-2017/0351 Nowoczesne okna i drzwi aluminiowe zachowują

Bardziej szczegółowo